Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory"

Transkript

1 Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry

2 Obsah 1. Úvd Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu Cílvé skupiny Kmunikační bsah webu a marketingvé ptřeby zadavatele Uživatelské mduly a čekávané funkcinality internetvé prezentace nejkacka.eu Pžadvané funkcinality a specifikace redakčníh a publikačníh systému (CMS) Systém správy bsahu (CMS) Věrnstní prgram, sutěže, uživatelský plánvač akcí Prjekty Ftgalerie Videgalerie Věrnstní prgram uživatelský prfil Další mduly Pžadavky na buducí splupráci Analýza sučasnéh stavu (implementační analýza) Implementace vybranéh řešení Technická pdpra prduktu Systém n-line marketingvé pdpry

3 1. Úvd Předkládávaný Klientský brief shrnuje klíčvé technick-funkční pžadavky a marketingvé ptřeby zadavatele ve vztahu k internetvé prezentaci nejkacka.eu a navazující n-line marketingvé pdpře, která zajistí základní pvědmí cílvých skupin nvě spuštěné internetvé prezentaci nejkacka.eu. Jak samtná internetvá prezentace nejkacka.eu tak i navazující n-line marketingvá pdpra jsu sučástí širší kmunikační kampaně Reginální rady Mravskslezsk, infrmující dané cílvé skupiny (širku veřejnst a média) dsažených výsledcích evrpských investic v Mravskslezském kraji prstřednictvím Reginálníh peračníh prgramu Mravskslezsk. 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu Primárním cílem připravvané internetvé prezentace nejkacka.eu je infrmvání cílvých skupin (širká veřejnst a média*) výsledcích evrpských investic v Mravskslezském kraji, a t prstřednictvím úspěšně realizvaných prjektů splufinancvaných z evrpských prstředků prstřednictvím Reginálníh peračníh prgramu Mravskslezsk (dále jen ROP MS). Sekundárním cílem prjektu internetvé prezentace nejkacka.eu je interaktivní zapjení cílvých skupin uživatelů d prpagačníh a infrmačníh dění resp. aktivit klem prjektů splufinancvaných z ROP MS. Vzhledem k prezentvané prblematice evrpských fndů resp. evrpských investic v Mravskslezském kraji, musí internetvá prezentace splňvat pdmínku bsahvé a infrmační serióznsti. Sučasně však musí půsbit dstatečně atraktivně, zábavně a dynamicky, tzn. že by krmě standardních prezentačních funkcí měla umět nabídnut interaktivní a zábavní funkce pdprující lajalitu uživatelů a vyvlávající důvd k pakvaným návštěvám uživatelů jedná se tak např. funkce přádání internetvých sutěží pr veřejnst s mžnstí vkládání uživatelských (autmaticky ptimalizvaných) ftgrafií, videí a textů, s mžnstí sdílení přes sciální média, mžnstí hlasvání (na základě uživatelské registrace) a mžnstí lsvání výherců sutěže, neb kalendář akcí v pdbě prgramvých pzvánek na eventvé akce suvisející se slavnstním tevřením/zahájením prvzu danéh prjektu splufinancvanéh z ROP Mravskslezsk s návaznu mžnstí uživatelskéh plánvání akcí apd. Hlavní marketingvé (strategické) cíle, kterých má být dsažen p úspěšném nasazení internetvé prezentace nejkacka.eu, jsu: atraktivní, uživatelsky přívětivá webvá prezentace, infrmující dané cílvé skupiny prstřednictvím mderní dynamické, interaktivní prezentace výsledcích evrpských investic v Mravskslezsku a jejich přínsech pr cílvé skupiny uživatelů tj. především širku veřejnst (hvříme tzv. scieknmických přínsech prjektů), *dále jen cílvé skupiny neb uživatelé 3

4 webvá prezentace nabízející kmplexní, jednduchý a srzumitelný přehled investvaných prstředcích EU v Mravskslezském kraji a realizvaných prjektech (ftgalerie, videspty, infrmační texty) s mžnstí sdílení na sciálních médiích, webvá prezentace s vysku míru knverze, pskytující uživatelům krmě samtných infrmací, ftgrafií a videí také interaktivní a zábavní funkce. Díky zábavní slžce pskytuje webvá prezentace důvd k pakvaným návštěvám webu a psiluje uživatelsku lajalitu. Sučasně jde vytvření asciace dzvím se zde infrmace prjektech financvaných v Mravskslezském kraji z prstředků EU a ještě se tu mhu pbavit, zasutěžit si a něc vyhrát Cílvé skupiny Obsah internetvé prezentace nejkacka.eu se primárně zaměřuje na cílvé skupiny: širká veřejnst Mravskslezskéh kraje uživatelé prjektů dle jejich zaměření média (jak klíčví vlivňvatelé veřejnéh mínění) 2.2. Kmunikační bsah webu a marketingvé ptřeby zadavatele Návrh kncepčníh řešení, kreativnst a invativnst internetvé prezentace je sučástí předmětu vyhlašvané veřejné zakázky kncepčně-kreativníh řešení internetvé prezentace nejkacka.eu a její návazné technické realizace a správy a tvří i jedn z klíčvých hdntících kritérií (hdntící kritérium č.3 Úrveň navrženéh řešení internetvé prezentace a CMS ). Kapitla 2.2 Kmunikační bsah internetvé prezentace a marketingvé ptřeby zadavatele, blíže specifikuje marketingvý záměr, resp. marketingvé ptřeby a čekávání zadavatele ve vztahu k internetvé prezentaci nejkacka.eu. Kncepčně-kreativní návrh předlžený uchazečem v rámci veřejné zakázky, by tak měl v rámci naplnění hdntícíh kritéria Úrveň navrženéh řešení internetvé prezentace a CMS tyt marketingvé ptřeby zadavatele reflektvat, nicméně zvlená kncepce, invativnst a kreativní řešení, webdesign jsu plně v režimu uchazeče, přičemž celkvé řešení internetvé prezentace je dále vlivněn pžadavky zadavatele na jedntlivé funkcinality webu a pžadavky na redakční a publikační systém (CMS) viz následující kapitly a také pžadavky na pvinné grafické prvky - viz také FTP server Zadavatele (http://www.rr-mravskslezsk.cz/ext/ftp/vz_nejkacka_data.zip). a) Hlavní kmunikační bsah Hlavní kmunikační bsah (kmunikační sdělení) webu by měl být pstaven na ft/vide image prezentaci dsažených výsledků ROP Mravskslezsk prstřednictvím úspěšně realizvaných prjektů. Úvdní prezentační sekvence webu tak může využívat ftgrafie neb videspty (eventuálně jejich kmbinaci) z vybraných prjektů splufinancvaných z ROP Mravskslezsk, neb celých skupin prjektů se stejným tematickým zaměřením (např. dprava, cestvní ruch, vzdělávání apd.) v kmbinaci s interaktivním bannerem bsahující infrmačně-reklamní sdělení 4

5 celsplečenském přínsu 1 dané skupiny prjektů, dále dplněnu krátku textvu antaci k aktuálně zbrazenému prjektu. Vnímání celsplečenských přínsů, které lze číselně kvantifikvat, uveďme na příkladu prjektů spčívajících v investicích d dpravní infrastruktury (výstavby silnic), kdy celsplečenským přínsem tht typu prjektů je zajištění vyšší míry bezpečnsti v dpravě (tj. bezpečnější dprava) a prkazatelná úspra času. Je tak zřejmé, že záměrem zadavatele je v rámci kmunikvaných celsplečenských přínsů prjektů využít i emčníh zaujetí pr slvení cílvých skupin. Prstřednictvím emční slžky má být dsažen prvtníh zaujetí uživatele (příjemce sdělení) a jeh následnéh nasměrvání k dalším krkům, tj. prhlídce dalších úspěšných prjektů, k účasti na dprvdných akcích u prjektů, kampaních, v sutěžích apd. s cílem zajistit maximální míru uživatelské knverze. Důraz na kmunikaci celsplečenských přínsů prjektů, pstavený na emcinální slžce je dán dluhdbu snahu zadavatele větší přiblížení bezprstředních přínsů daných prjektů knkrétnímu uživateli a jeh klí. Klíčvé celsplečenské přínsy, které zadavatel hdlá tímt způsbem kmunikvat (prezentvat) jsu především* : zlepšení dstupnsti (úspra času) hdin uspřených při cestvání sciální integrace znevýhdněných sb/ šancí pr kvalitní živt rzvj cestvníh ruchu nvých turistických zážitků a pznatků zvýšení kmfrtu cestujících v dpravě kmfrtnějších cest prstředky hrmadné dpravy výstavba cyklstezek nvých cyklistických zážitků zlepšení stavu škl a šklských zařízení důvdů navíc, prč se těšit d škl zlepšení stavu infrastruktury pr sprt a vlný čas sprtvních zážitků * hdnty výše uvedených celsplečenských přínsů jsu dynamické hdnty a budu pr bezprstřední realizaci internetvé prezentace aktualizvány. Z tét charakteristiky (dynamické hdnty) plyne i pžadavek ve vztahu k CMS, který musí umžňvat perativní změnu těcht hdnt. V návaznsti na prvtní zaujetí využívající emcinální rviny celsplečenskéh přínsu jedntlivých prjektů (viz princip ppsaný výše), je v další fázi nutné uživateli nabídnut knkrétní a detailnější infrmace k jedntlivým prjektům splufinancvaným z ROP Mravskslezsk. V rámci detailnějšíh ppisu prjektů se tak jedná např. ppis a využití/přínsu prjektu, infrmace výši pskytnuté dtace, nsiteli prjektu, může zde být prezentvaný i samtný příběh nsitele prjektu (tj. kladné zkušensti příjemce/nsitele prjektu z bdbí realizace/prvzu prjektu) neb uživatele prjektu, ftgalerie 2 prjektu, PR článek k danému prjektu, mžnst přehrávání videsptu k danému prjektu až p mžnst zbrazení prjektu na internetvé mapě (Ggle maps, Seznam mapy apd.). 1 Definice pjmu splečenský příns prjektu jedná se celsplečenské přínsy, které lze číselně pr každý prjekt samstatně kvantifikvat, vzniklé investicemi d infrastruktury a vybavení v různých blastech, např. přínsy investic d dpravy (výstavby silnic) je bezpečnější dprava a úspra času apd., klíčvým marketingvým sdělením pak pčet uspřených hdin času. 2 Pr účely veřejné zakázky využije uchazeč prjektvé ftgrafie/videspt, které jsu k dispzici ke stažení na FTP serveru zadavatele. V rámci následné realizace díla webvé prezentace nejkacka.eu, bdrží vybraný ddavatel veškerý audivizuální materiál (ftgrafie, videspty ad.) v ptřebné kvalitě a rzlišení d zadavatele. Veškeré ftgrafie a videspty (tj. jejich 5

6 b) Věrnstní prgram a zábava (vázán na uživatelský prfil-uživatelsku registraci) Klíčvu sučástí věrnstně zábavní sekce webu by měly být n-line sutěže pr veřejnst s mžnstí uživatelskéh vkládání (na základě registrace) sutěžních ftgrafií/videí, s následnu mžnstí hlasvání a generickéh lsvání výherců atd. Další ze sučástí zábavní části internetvé prezentace je kalendář akcí dplněný mdulem s uživatelským plánvačem akcí navazujících bezprstředně na prezentvané prjekty resp. na akce přádané v rámci jejich slavnstníh tevření/ zahájení prvzu. Detailní specifikaci uživatelských mdulů shrnuje následující kapitla 3. c) Standardní prezentační bsah V rámci standardníh prezentačníh bsahu webu se jedná plžky jak je nás, kntakty apd. 3. Uživatelské mduly a čekávané funkcinality internetvé prezentace nejkacka.eu V kntextu s výše definvanými marketingvými ptřebami zadavatele bsahuje následující kapitla ppis předpkládaných mdulů a funkcinalit, které drážejí výše uvedené marketingvé ptřeby a čekávání za strany zadavatele. Níže uvedená (navrhvaná) struktura, názvy mdulů, funkcinality jedntlivých mdulů atd., však není pr uchazeče veřejnu zakázku nijak závazná a má mít především inspirativní charakter ve vztahu k definvaným ptřebám zadavatele. V rámci veřejné zakázky hdncenéh kncepčně-kreativníh návrhu (hdntící kritérium č. 3 Úrveň navrženéh řešení internetvé prezentace a CMS ) bude napak hdncena vlastní invence a další kreativní rzšíření a ptimalizace funkcinalit webu a jedntlivých mdulů kntextu definvaných marketingvých ptřeb zadavatele. Celkvé kncepčně-kreativní řešení internetvé prezentace je dále vlivněn pžadavky zadavatele na jedntlivé funkcinality webu a pžadavky na redakční a publikační systém (CMS), viz následující kapitly. Vzhledem ke stále se zvyšujícími pčtu uživatelů mbilních zařízení a mbilních aplikací, čekává zadavatel v rámci navrhvanéh řešení internetvé prezentace nejkacka.eu i ptimalizaci pr mbilní zařízení. Zadavatelem čekávané funkcinality a přepkládané mduly internetvé prezentace nejkacka.eu: Úvdní prezentace úspěšných prjektů - sekvenční/dynamická prezentace využívající ftgrafie a krátké videspty (stpáž 30s) z realizvaných prjektů ROP Mravskslezsk, systém reklamních bannerů s dpvídajícími scieknmickými přínsy s uživatelsku mžnstí interaktivníh prkliku k dalším infrmacím prjektu, představuje základní prstředí (hme page) prezentace. přízení a úprava), které se bjevují v textu VZ vkládaných/přehrávaných videspetech a ftgrafiích, si zajišťuje RR Mravskslezsk a nejsu tak předmětem tét veřejné zakázky. 6

7 Na sekundární úrvni mžnst zbrazení skupiny prjektů splňující výběrvé (skupinvé) kriterium ( filtr ) např. dle uživatelem zvlenéh scieknmickéh přínsu, který funguje jak aktivní headline v rámci vstupní image prezentace úspěšných prjektů. Detailní infrmace prjektu - zbrazení detailních infrmací daném prjektu, využití/příns prjektu, infrmace výši pskytnuté dtace, kd je nsitelem prjektu, může zde být prezentvaný i samtný příběh nsitele prjektu (tj. krátká textvá infrmace dplněná např. persnální ftgrafií příjemce, který zde sbně prezentuje kladnu zkušenst z realizace/prvzu prjektu), nechybí mžnst uživatelskéh prhlížení plnhdntné ftgalerie prjektu, mžnst přehrávání 1 až 3 videsptů k danému prjektu apd. MODUL Kalendář akcí spjených s tevřením prjektů Kalendář kmbinvaný s přehledem (výpisem) eventvých akcí, sutěží apd., slavnstních tevření/zprvznění prjektů, vázaných k jedntlivým prjektům a přádaných příjemci dtace, resp. nsiteli prjektu (může se jednat např. uputávku na cyklzávd na nvě vybudvané cyklstezce financvané z ROP Mravskslezsk, pzvánku na závd na běžkách na nvě zbudvané běžkařské Beskydské magistrále, pzvání na slavnstní tevření zreknstruvané šklky spjené se zábavným prgramem pr veřejnst apd.). Uživatelé by tak prstřednictvím tht kalendářníh mdulu s přehledem akcí měli získat infrmace typu kdy, kde, c. Další uživatelské rzšíření může představvat např. funkcinalita v pdbě uživatelskéh plánvače akcí, pmcí kteréh si uživatelé budu mci v rámci svéh uživatelskéh prfilu přidávat jedntlivé akce (frma nákupníh kšíku), kterých by se rád zúčastnil včetně např. mžnsti autmatickéh připmenutí akce před termínem (frmu autmaticky genervanéh u apd.), mžnsti tisku tht sbníh plánu akcí, mžnsti zaslání vé pzvánky přátelům, mžnsti sdílení akce na sciálních sítích apd. Vkládání a správu dat realizuje RR Mravskslezsk. MODUL Uživatelský plánvač akcí Umžňuje uživateli p předchzí registraci vytvářet (skládat) v rámci svéh uživatelskéh prfilu prgram, který prjekt(-y) chce vidět (navštívit), které akce neb sutěže z nabídky se chce zúčastnit apd. Takt sestavený prgram si pak bude mci sdílet na sciálních sítích, vytisknut, ulžit neb pslat svým přátelům em jak elektrnicku pzvánku apd. Zajímavu alternativu by mhl pskytnut také mapvé prpjení místa dané akce, míst realizace prjektu s internetvými mapvými pdklady, neb prpjení s gelkačními službami (Fursquare, Ggle places apd.), kdy by uživatel za jedntlivá checknutí z danéh místa (akce, prjekt) získával bdy, které by si následně mhl vyměnit za prpagační/dárkvé předměty. Mdul plánvač akcí, by měl rvněž uživatelům umžňvat nahrávání /sdílení ftgrafií, které vy přídili při návštěvě prjektu, účasti na akci apd., pět tedy s mžnstí sdílení na sc. sítích. MODUL Banner - uputávka na akce Úklem tht mdulu je především uputat uživatelsku pzrnst na marketingvé akce realizvané zadavatelem (RR Mravskslezsk). Frmu se však nejedná kalendářní výpis akcí 7

8 jak v předchzím mdulu, ale spíše bannervu reklamu (pzvánku, uputávku) s cílem upzrnění uživatele na dané marketingvé akce/kampaně. Typvě může jít například celreginální sutěže pr širku veřejnst, pzvánky na celreginální/místní eventvé aktivity, akce pr škly (např. Kabaret Evrpy), výstavy, knference (Evrpské příležitsti reginu) apd. Vkládání a správu dat realizuje i v tmt případě RR Mravskslezsk. MODUL Anketa/kvíz Jedná se mdul umžňující vytváření uživatelských anket neb kvízů. Vkládání a správu dat realizuje i v tmt případě RR Mravskslezsk. MODUL Sutěž a akce RR Mravskslezsk Jedná se klíčvý mdul, kdy se jedná především přádání n-line sutěží pr veřejnst s mžnstí vkládání uživatelských (autmaticky ptimalizvaných) ftgrafií, videí a textů s mžnstí sdílení přes sciální média, mžnsti elektrnickéh hlasvání (na základě uživatelské registrace) a následné mžnsti autmatizvanéh lsvání výherců sutěže. Inspiraci v tmt směru mhu pskytnut sučasné internetvé stránky nejkacka.eu, na kterých v rce v rce 2010 a aktuálně i v rce 2012 realizval zadavatel (RR Mravskslezsk) jednrázvu sutěž nejzajímavější prjekt pdpřený z ROP Mravskslezsk. Vkládání a správu dat realizuje i v tmt případě RR Mravskslezsk. Vzhledem k pžadvané vyské míře interaktivity webu s uživateli je žáducí prpjení se sciálními médii. Primárně se jedná Facebk (www.facebk.cm/nejkacka), Ggle+ (https://plus.ggle.cm/u/0/b/ / /psts) a Yutube (http://www.yutube.cm/user/nejkacka/vides), na kterých RR Mravskslezsk spravuje svůj prfil (page) resp. kanál. V rámci veřejné zakázky je čekáván kreativní přístup uchazeče. Uchazeč tak v rámci kreativníh přístupu (hdntící kritérium č. 3 Úrveň navrženéh řešení internetvé prezentace a CMS ) zváží a navrhne další eventuální prpjení webu s gelkačními službami (např. Fursquare) především pak v rámci mdulů Sutěž a akce RR Mravskslezsk a Uživatelský plánvač akcí. Ve vztahu k výše definvaným pžadavkům na funkcinalitu webu, tj. jedntlivé mduly, se dvíjí i pžadavky na redakční a publikační systém (CMS). Ten musí plně reflektvat uchazečem navrhvané řešení internetvé prezentace a umžňvat jejich plnhdntnu správu v kntextu výše ppsaných funkcinalit. Pžadvané funkcinality a becné pžadavky na CMS jsu ppsány v následující kapitle 4. 8

9 4. Pžadvané funkcinality a specifikace redakčníh a publikačníh systému (CMS) Očekávanými přínsy nasazení redakčníh a publikačníh systému (CMS) je jednduchá, rychlá a řízená správa bsahu internetvé prezentace nejkacka.eu: - rychle a efektivně reagvat na ptřebu publikvat infrmace, - zpřístupnit návštěvníkům internetvé prezentace infrmace ve srzumitelné, přehledné a strukturvané pdbě, - vhdným způsbem přistupvat k cílvým skupinám (zejména z řad návštěvníků webu), - věnvat maximální prstr uživatelské přívětivsti a marketingvé stránce bsahu webu web vnímáme jak klíčvý nástrj pr pdpru širké infrmvansti veřejnsti investvaných prstředcích EU d reginu, - pskytnut pvěřeným pracvníkům (redaktrům, šéfredaktrům a administrátrům) jednduchý, ale výknný a intuitivně vladatelný nástrj pr správu internetvéh, intranetvéh bsahu bez ptřeby znalsti HTML kódu a prgramvání. Minimalizvat tak závislst přípravy a publikace infrmací na IT ddělení, - zpřístupnit ptřebné infrmace návštěvníkům webu a pracvníkům úřadu v nemezeném čase a s pdpru mderních mbilních technlgií. V rámci definvaných rlí v systému (redaktr, šéfredaktr, administrátr) musí být mžn flexibilně vytvářet a upravvat bsah jak internetvé prezentace, tak nastavení jedntlivých mdulů Systém správy bsahu (CMS) - vyská míra stability systému, - systém správy právnění práce a přístupu k článkům (vč. definice a mdifikace přístupvých právnění a přiřazvání kmpetencí pr jedntlivé části systému až na úrveň vládacích prvků jedntlivých mdulů), - registrace uživatelů s mžným pužitím existujících účtů na sciálních sítích (Facebk, Twitter, Linkedin a další), případně penid (Ggle, Yah účty apd.) s dalším mžným prvázáním na tyt sciální sítě, - zabezpečení prti neprávněnému přístupu d systému, - zabezpečení zálhvání veškerých dat internetvé prezentace a jejich případné bnvy, - prtklvání událstí, - lkalizvatelné uživatelské rzhraní primárně v češtině, - ddělená prezentační a bsahvá vrstva, - mžnst naplnění datvých zdrjů z mdulu administrace bez sučinnsti s implementátrem, - genervaný bsah webu by měl být v suladu s dpručeními W3C (validní výstup XHTML 1.0 případně HTML 5), - SEO ptimalizace, 9

10 - statistika návštěvnsti s mžnstí sledvat pčet zbrazení článků s mžnstí implementace Ggle Analytics, - tvrba anket (mžnst tvrby, publikace a archivace vč. dstupnsti výsledků i p jejich uknčení) a kvízů, - vlastní RSS pr vybrané části webu, - mdulárnst vzhledu stránek (tvrba a mdifikace šabln), - zajištění autmatické (např. plánvané) kntrly funkčnsti dkazů, a t jak z interních, tak z externích zdrjů, - mezení přístupu ke zveřejňvaným infrmacím puze pr vybrané návštěvníky prezentace, - ptimalizace prvzu všech sučástí ddávanéh systému dle vyhdncení zátěže v prvním půlrce stréh prvzu, - systém bannervé reklamy s mžnstí vkládat vlastní bannery, - autmaticky genervaná mapa webu, - editace bsahu článků bez znalsti HTML WYSIWYG editr, - pžadavky na WYSIWYG editr: standardní frmátvací funkce (dstavce, nrmální text, tučný, kurzíva), definvané nadpisy pmcí standardníh HTML, funkce Zpět a Vpřed při editaci článku, vkládání a úprava tabulek, vkládání a úprava dkazů na interní a externí URI, mžnst čištění textu (kódu) vkládanéh z MS Office, mžnst vlžení a mezené úpravy (řez, velikst, tčení, zarvnání a btékání textem) brázků (externích i vlastních z ftgalerie), mžnst vlžení videa d článku vč. přehrávače (externích i z vlastní videgalerie), - mžnst plánvanéh publikvání článku, akce, sutěže (dlžené publikvání, zviditelnění článku puze d určitéh data), - úprava přadí zbrazení článků na stránce, - sledvání histrie verzí článku s mžnstí návratu k předchzí verzi a případně zbrazení rzdílů, - vyhledávání (fulltextvé a dle parametrů), - řazení článků d kategrií, - blk pr sdílení článků na sciálních sítích, tlačítk líbí se mi, deslání dkazu em, ulžení d blíbených apd., - mžnst zbrazení suvisejících/pdbných článků, - mžnst ukládání subrů d dwnlad centra a jejich následné vkládání d článků ve frmě dkazů, - mžnst tisku infrmací případně jejich exprtu d PDF, - specializvané typy článků prjekt, akce, sutěž, aktualita s mžnstí definvat další vlastní typy. 10

11 4.2. Věrnstní prgram, sutěže, uživatelský plánvač akcí - kalendář akcí a událstí vč. mžnsti vytvářet akce a událsti registrvanými uživateli, - tvrba vlastníh plánu akcí z nabídky (Uživatelský plánvač akcí) s následnu mžnstí vytisknut, pslat em neb sdílet uživatelem vybrané akce sciální sítě, - mžnst editace a exprtu databázvých přehledů registrvaných uživatelů (např. v rámci sutěže), - upzrnění ( , sms) na začátek akce Prjekty - vlžení vybraných infrmací d předem definvaných plí článku vč. ppisu a statistických údajů prjektu a vizitky nsitele prjektu, - přiřazení ftgalerie k článku (autmatické zbrazení ftgrafií z knkrétní galerie u článku), - vlžení videa prjektu (externíh neb z vlastní videgalerie), - třídění prjektů d definvaných kategrií (viz scieknmické přínsy), - zbrazení pdbných prjektů, - výpis přádaných akcí suvisejících s prjektem, - mžnst zařazení prjektu d Plánvače výletu, - vlžení kmentáře k prjektu, - zbrazení pzice prjektu na mapě vč. GPS suřadnic, - zbrazení suvisejících dkazů k prjektu, - mžnst nahrát ftgrafii neb dkaz na vide (vlastní neb z jinéh serveru typu yutube, vime, stream apd.) k prjektu registrvaným uživatelem, - mžnst uspřádat akci k prjektu registrvaným uživatelem Ftgalerie - vlžení a správa ftgrafií v samstatných galeriích registrvanými uživateli (galerie redakce se slžkami k prjektům, becné atd.; galerie jedntlivých registrvaných uživatelů), - jednduché úpravy ftgrafií řez, změna veliksti, tčení vč. náhledu před/p aplikaci úprav, - práce s metadaty ftgrafie (imprt ppisu, názvu, umístění, data přízení atd. při imprtu ftgrafie z IPTC/EXIF dat ftgrafie), - mžnst vlžení vlastníh ppisu a názvu ftgrafie, - mžnst umístění ftgrafie na mapě, - mžnst přiřazení ftgrafie k prjektu, - ulžení všech ftgrafií (redakčních i uživatelských) na serveru s prezentací neb v datvém centru, - mžnst dávkvéh imprtu a úpravy ftgrafií. 11

12 4.5. Videgalerie - mžnst nahrávání vlastních videí d galerie (pr redaktry), - vlžení dplňkvých infrmací videu (název, ppis, autr, datum přízení, míst přízení, prvázání na suvisející prjekt), - ulžení vlastních videí na serveru s prezentací neb v datvém centru, - autmatické pužití vlastníh přehrávače při vlžení vlastníh videa d článku Věrnstní prgram uživatelský prfil - uživatelský prfil prpjitelný se sciálními sítěmi (vč. suhlasu se zpracváním sbních údajů při registraci), - mžnst vlžit prjekt neb uspřádat akci z uživatelskéh prfilu (bez nutnsti vstupu d administračníh rzhraní webu), - mžnst naplánvání výletu p prjektech dle vlastníh výběru s výstupem na brazvku a tisk: seznam prjektů se zvlenými infrmacemi, mapa s mžnstí naplánvat trasu (ve zvleném přadí prjektů) Další mduly - nline hlasvací mdul pr sutěž blíbensti prjektů, - kntaktní frmulář vč. antispamvéh řešení, - mžnst prvázání se sciálními sítěmi frmu publikvání nvinek a akcí, - mžnst autmatickéh jednrázvéh a vícenásbnéh vylsvání z uživatelů dle jejich účasti v knkrétní sutěž neb na knkrétní akci, hlasvání apd. 5. Pžadavky na buducí splupráci Předmět plnění tét veřejné zakázky má následující fáze: 5.1. Analýza sučasnéh stavu (implementační analýza) Vybraný ddavatel prvede analýzu sučasnéh stavu přípravných prcesů a dstupných datvých pdkladů k jedntlivým mdulům ze strany zadavatele. Rvněž prvede ddatečnu analýzu aktuálních ptřeb zadavatele vzhledem k čekávaným cílům prjektu a ve vztahu k připravvaným marketingvým aktivitám. Na základě takt prvedené analýzy a eventuálních ddatečných pžadavků ze strany zadavatele, prvede vybraný ddavatel eventuální dplnění neb krektury půvdně navrženéh kncepčníh řešení internetvé prezentace eventuálně i navrhvanéh webdesignvéh řešení. Analýza bude prvedena v takvém rzsahu, aby mhly být následně zahájeny samtné realizační krky (prgramátrské a grafické práce) k vytvření internetvé prezentace dle specifikace včetně nasazení redakčníh a publikačníh systému. 12

13 Analýza bude prvedena v takvém rzsahu, aby mhl být vypracván Prjekt pr nasazení internetvé prezentace a redakčníh a publikačníh systému (CMS) vč. předpkládanéh harmngramu prací, pdle kteréh bude dále prbíhat realizace prjektu Implementace vybranéh řešení Implementace prjektu bude prbíhat dle vypracvanéh Prjektu pr nasazení internetvé prezentace a CMS a harmngramu v něm bsaženém. Harmngram pak musí zhledňvat minimálně následující etapy: 1) etapu prvedení vstupní implementační analýzy 2) etapu realizace 3) etapu testvací fáze včetně eventuální fcus grup 4) etapu šklení CMS 5) etapu stréh nasazení internetvé prezentace Pkud t bude umžňvat technický stav prjektu, bude během implementace průběžně dplňván bsah webu zadavatelem. Implementační prces musí dále zajistit: - Šklení správců CMS v sídle zadavatele v ptřebném rzsahu. Vybraný ddavatel navrhne ve své nabídce rzsah nutný pr zvládnutí samstatné práce se systémem, - Šklení uživatelů systému CMS (redaktrů) v sídle zadavatele v ptřebném rzsahu. Vybraný ddavatel navrhne ve své nabídce rzsah nutný pr zvládnutí samstatné práce se systémem, - Během implementace se předpkládá testvací prvz CMS a mdulů ptřebných pr prjekt na vývjvém serveru ddavatele v rzsahu nejméně 14 dní před strým spuštěním prjektu. P dknčení testvací fáze a dplnění ptřebných dat d systému bude prjekt zveřejněn Technická pdpra prduktu Uchazeč se v nabídce zaváže vyknávat pr zadavatele metdicku a technicku pdpru, servis, ht-line a další frmy pdpry spčívající v perativním dstranění prblému, např. havárie, nefunkčnsti, částečné nefunkčnsti, a t frmu vzdálené správy neb sbně na místě u zadavatele neb jinu frmu dbrné pmci směřující k vysvětlení dbrných záležitstí a k dstranění prblému. Frmy pdpry musí být pskytvány nepřetržitě 5 dní v týdnu v dbě d 9.00 d hdin (5x7). Zadavatel pžaduje zahájit servisní zásah nejpzději d 4 hdin p nahlášení závady. Havarijní stavy, které brání v prvzu CMS, je nutné začít dstraňvat ihned p jejich nahlášení. Havarijní stavy musí být dstraněny nejpzději d jednh pracvníh dne d nahlášení. Kategrie vad: Vada kategrie A díl není pužitelné ve svých základních funkcích neb se vyskytuje funkční závada znemžňující činnst díla. Tent stav může hrzit běžný prvz prjektu, případně může způsbit větší finanční neb jiné škdy. 13

14 Ddavatel je pvinen zahájit práce na dstranění vady nejpzději během čtyř hdin p nahlášení v pracvní dbě (tj. v dbě d 9:00 d 16:00), bude-li tat vada nahlášena mim pracvní dbu, pak d čtyř hdin d začátku pracvní dby v nejbližší pracvní den. Vada bude dstraněna v nejkratší mžné lhůtě s hledem na její pvahu a dpad na činnst zadavatele. Vada kategrie B funkčnst díla je ve svých funkcích degradvána tak, že tent stav mezuje běžný prvz prjektu. Ddavatel je pvinen zahájit práce na dstranění vady nejpzději během jednh pracvníh dne p nahlášení. Vada bude dstraněna v nejkratší mžné lhůtě s hledem na její pvahu a dpad na činnst zadavatele. Vada kategrie C statní drbné vady, které nespadají d kategrií A a B ddavatel je pvinen zahájit práce na dstranění vady nejpzději d pěti pracvních dnů d nahlášení. Vada bude dstraněna v nejkratší mžné lhůtě s hledem na její pvahu a dpad na činnst zadavatele. V celém průběhu plnění tét veřejné zakázky musí být vybraným uchazečem pskytván upgrade a update CMS, který zabezpečí chranu investice spčívající v rzvji řešení a jeh funkčnsti v návaznsti na měnící se pdmínky, např. legislativní změny, vývj peračníh systému (OS), vývj hardware (HW), pžadavky na redesign webvých prezentací atd. Ten musí být v plné míře zajištěn d rku Technická pdpra bude dále zahrnvat minimálně následující činnsti: a) prvádění změn v designu webvých prezentací (grafika, styly, frmuláře, vládací prvky, apd.), b) prvádění změn sftwarvéh prduktu vyplývající z technlgických změn (vyšší verze internetvých prhlížečů, apd.), c) ddávání vyšších verzí sftwarvéh prduktu. Pr telefnicku pdpru (ht-line): Zadavatelem je pžadván, aby veškeré pžadavky na technicku pdpru a hlášené vady byly centrálně evidvány, včetně ppisu průběhu dstraňvání vad a řešení pžadavků a aby byly zadavateli tyt infrmace dstupné prstřednictvím systému HelpDesk ddavatele (s mžnstí jejich nahlášení). Ddavatel musí umžnit zadavatelům persnifikvaný přístup d systému HelpDesk. Veškeré výše uvedené činnsti v bdě Technická pdpra prduktu, včetně cestvních nákladů (mim vad), budu vyknávány v rámci ceny technické pdpry. 6. Systém n-line marketingvé pdpry Účelem pžadvanéh návrhu systému n-line marketingvé pdpry ze strany uchazeče, je zajištění pvědmí cílvých skupin nvé internetvé prezentaci nejkacka.eu, zajištění ptimalizvaných pzic (SEO) ve vyhledávačích a dané míry uživatelské knverze. 14

15 Pžadvaný návrh strategie n-line marketingvé pdpry a kmunikačníh mixu (viz předmět veřejné zakázky), tak bude především bsahvat: základní vstupní analýzu sučasnéh resp. výchzíh stavu internetvé prezentace nejkacka.eu, tj. z phledu aktuální návštěvnsti, pzice ve vyhledávačích, uživatelské knverze apd., syntézu, tj. vyplývající klíčvá dpručení ve vztahu k realizaci n-line marketingvé pdpry, strategický návrh klíčvých n-line patření kmunikačníh (prpagačníh) mixu zahrnující knkrétní dpručené n-line nástrje a média (např. systém placených reklamních prkliků (PPC), systém zpětných dkazů, bannerů, SEO apd.), včetně návaznéh zdůvdnění jejich pužití ve vztahu k navrhvané strategii a cílvým skupinám uživatelů, včetně uvedení jejich rzsahu a četnsti pužití (frekvence pakvání). Cíle, které si klade n-line marketingvá pdpra dsáhnut jsu následující: 1) zvýšení návštěvnsti internetvých stránek z výchzí hdnty (viz základní vstupní analýza sučasnéh stavu) 10% a udržení návštěvnsti v definvaném bdbí 6 měsíců, 2) zajištění pzice ve vyhledávačích-výskyt ve výsledcích vyhledávání na první straně při pužití následujících klíčvých slv: Evrpská unie, Mravskslezský kraj, evrpské prjekty v Mravskslezském kraji, evrpské prjekty, nejkacka, sutěž nejkacka, sutěž evrpských prjektů, 3) 10% míra knverze v kntextu návštěvy na akci tj. např. vlžení uživatelskéh příspěvkukmentáře, vlžení ftgrafie prjektu, vlžení videa, like, pužití aplikace např. naplánvání výletu p prjektech apd. 15

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY

INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY Tent manuál shrnuje základní infrmace dvanáctém rčníku cenění MasterCard Obchdník rku a přináší něklik tipů pr bchdníky, jak pdpřit hlasvání veřejnsti a získat vítězství

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé služby. 6 zhtvení grantvé přihlášky (v ČJ). 6 průměrné ceny

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o.

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o. SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz SODATSW Case Study 2009 Řešení chrany dat ve splečnsti TART, s.r.. Klient Organizace : TART s.r..

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více