ČESKÉ FIRMY A ON-LINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ FIRMY A ON-LINE"

Transkript

1 ČESKÉ FIRMY A ON-LINE KOMUNIKACE STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER leden 2009 Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

2 ON-LINE KOMUNIKACE PRO NOVOU GENERACI ZÁKAZNÍKŮ? Již tradiční průzkum komunikační skupiny Mather si nyní vzal do hledáčku trendy on-line komunikace českých firem (případně českých poboček nadnárodních společností). Důvody volby toho tématu byly dva. Především neustále se zvyšující vliv nastupující generace zákazníků, kteří již komunikaci na internetu považují za naprosto samozřejmou a rozhodně nekončí pouhým prohlédnutím webové prezentace firmy, ale vnímají celou šíři možností komunikace. Dalším z impulzů byla akvizice specialisty na on-line komunikaci agentury Advertures, která se od podzimu 2008 stala pod jménem Mather Advertures součástí komunikační skupiny Mather. Setkali jsme se s řadou obecně přijímaných názorů o on-line komunikaci, které ale jsou mnohdy pouze domněnkami, proto jsme se některé z nich rozhodli ověřit právě tímto průzkumem. Ač se stále častěji hovoří o nových formách on-line komunikace, průzkum komunikační skupiny Mather potvrdil, že v komunikaci firem si prozatím své místo teprve hledají. Valná většina firem (81 %) považuje za nejzásadnější pro komunikaci na internetu firemní webovou prezentaci, téměř polovina jich využívá on-line prostředí k realizaci reklamních kampaní a pouze necelá čtvrtina respondentů v on-line světě aktivně nabízí své zboží a internet je pro ně doplňkovým prodejním kanálem. Jako hlavní prodejní kanál uvedla internet pouze dvě procenta respondentů. Tuto situaci velmi výmluvně dotváří i podíl celkových marketingových nákladů věnovaný na komunikaci v prostředí internetu. Do 10 % z celkových marketingových nákladů věnuje do on-line komunikace většina společností (86 %). Pouhých 6 % odpovídajících uvedlo, že do on-line komunikace směrují částku v rozmezí % z celkového marketingového rozpočtu. Průzkum komunikační skupiny Mather navíc ukázal prokazatelnou závislost mezi osobní zkušeností osob, které ve firmách tvoří marketingové rozpočty a marketingové plány, a využíváním nových forem on-line komunikace. Do Progresivní čtvrtiny se zařadili jedni a tíž respondenti jejich firmy dávají signifikantní prostředky do on-line komunikace (5 milionů a více 27 % respondentů), mají vlastní profil na vícero sociálních sítí (21 % respondentů) a realizovali virální kampaň (27 % odpovídajících). Ondřej Obluk Managing Director Mather Communications Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

3 Obsah studie: Úvodní slovo Výsledky průzkumu str. 2 Největší důraz na firemní www stránky str. 3 Komunikace na internetu - do 10 % z marketingového rozpočtu str. 5 Důvěra v SEO str. 7 Virální kampaň vyzkoušela třetina firem str. 8 Image sociálních sítí str. 9 On-line svádí k jinému chování str. 11 Internet jako univerzální médium? str. 13 Závěr str. 14 Pohled odborníka str. 15 VÝSLEDKY PRŮZKUMU NEJVĚTŠÍ DŮRAZ NA VLASTNÍ FIREMNÍ PREZENTACI (FIREMNÍ WWW STRÁNKY) Pro 81 % respondentů je nejdůleţitějším prostředkem komunikace firmy v prostředí internetu vlastní webová prezentace. Jako druhý nejčastější účel pouţití internetu v komunikaci společnosti 48 % odpovídajících uvedlo realizaci reklamních kampaní. První otázka průzkumu se věnovala účelu, ke kterému firmy využívají internet především. Respondenti jmenovali dva nejdůležitější atributy. Stále jednoznačně největší důraz kladou společnosti (81 % respondentů) na vlastní webovou prezentaci, která je pro ně v tomto prostředí tím nejdůležitějším prostředkem komunikace se zákazníky, a internet je pro ně tedy pouze dalším kanálem, jak sdělit informace. Zhruba polovina firem jako další uváděla realizaci reklamních kampaní. Necelá čtvrtina firem využívá prostředí internetu jako doplňkového prodejního kanálu a stejně velká skupina firem komunikuje díky extranetu s obchodními partnery. Pouhá dvě procenta společností v průzkumu komunikační skupiny Mather uvedla, že internet využívají jako hlavní prodejní kanál k realizaci 70 % a více prodejů. Ve druhé otázce se průzkum dále věnoval využívání internetu jako prodejního kanálu. Dvě třetiny respondentů zde uvedly, že společnost, kterou zastupují, internet jako prodejní kanál vůbec nevyužívá. A pouze necelá čtvrtina jich hledá určité kombinace mezi klasickými prodejními kanály a jejich on-line formou. Pro desetinu firem však je tento prodejní kanál svým výkonem zanedbatelný, protože internetový prodej pro ně vytváří méně než 5 % ročního obchodního obratu. 6 % firem na internetu realizuje 6 10 % svých obchodů a ještě méně, 4 % firem, odhaduje podíl prodeje přes internet na %. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

4 sledují Dvě třetiny firem vůbec nevyuţívají internet jako prodejní kanál. Desetina společností realizuje na internetu méně neţ 5 % ročního obchodního obratu. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

5 VÍCE NEŢ POLOVINA FIREM VĚNUJE NA INTERNET MAXIMÁLNĚ 5 % MARKETINGOVÉHO ROZPOČTU Třetina firem plánuje v rozpočtu výdajů na marketing utratit za on-line komunikaci do 0,5 milionu korun. O důležitosti, jakou respondenti přikládají on-line komunikaci, poměrně výmluvně vypovídají finanční prostředky, které zde hodlají utratit v roce V absolutní hodnotě odhaduje třetina firem, že jejich výdaje na komunikaci na internetu budou činit do 0,5 milionu Kč. Druhá největší skupina - jedna čtvrtina odpovídajících v průzkumu komunikační skupiny Mather předpokládá, že na on-line komunikaci vyčlení 1 5 milionů korun. 15 % firem odhaduje roční marketingové náklady do této oblasti mezi 0,5 1 milionem korun a necelá čtvrtina (21 %) plánuje ze svého rozpočtu v on-line světě utratit 5 20 milionů korun. Pouhá 4 % hodlají vynaložit milionů korun a zbývající 2 % dokonce více než 50 milionů korun. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

6 1 5 % z celkového marketingového rozpočtu vyčlení na on-line komunikaci v roce 2009 necelých 40 % firem. Názorněji vytvoří představu o preferencích manažerů odpovědných za marketingovou komunikaci firem podíl výdajů do on-line komunikace v celkovém rozpočtu na reklamu a marketing. Necelých 40 % odpovídajících plánuje vyčlenit v roce 2009 pro komunikaci na internetu 1 5 % ročního rozpočtu. Zhruba čtvrtina chce věnovat do této oblasti komunikace do 1 % z ročního rozpočtu a zhruba stejná část pak 5 10 % rozpočtu. Do 10 % z celkového rozpočtu tak plánuje realizovat ve světě internetu většina respondentů, tj. 86 %. Zbývající část tvoří 8 % firem, které vyčlení v roce % svého rozpočtu a 6 % počítá s podílem v rozmezí %. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

7 MANAŢEŘI VĚŘÍ SEO - OPTIMALIZACI KLÍČOVÝCH SLOV Z hlediska účinnosti získala nejlepší ohodnocení průměrnou známkou 2,07 SEO optimalizace klíčových slov. Nejlepší průměrnou známku a tedy i nejvyšší důvěru z hlediska účinnosti použití v prostředí internetu od respondentů získala SEO - optimalizace klíčových slov, a to 2,07. Search Engine Optimalization (SEO) obsahuje řadu nástrojů, které firmám mohou účinně pomoci zlepšit si svou pozici v internetových vyhledávačích. Druhým nejvýše hodnoceným nástrojem komunikace s průměrnou známkou 2,45 se stala webová prezentace společností. Poměrně vysoké ohodnocení známkou 2,75 si od odborníků na reklamu a marketing vysloužily PR aktivity v on-line prostředí, kam respondenti řadili především různá diskusní fóra, blogy a chaty. Překvapením je vyšší hodnocení Brand Entertainment (zábava vytvářená přímo značkou) průměrnou známkou 2,84 oproti inzerci na různých serverech formou bannerů, které si z průzkumu komunikační skupiny Mather odnesly z hlediska účinnosti známku 3,02. Zde určitou roli mohlo sehrát právě to, že pouze menšina firem využívá internet zároveň i jako prodejní kanál, a proto je pro ně těžko měřitelná hodnota a účinnost inzerce formou bannerů. Nejnižší důvěru od respondentů získala prezentace firmy v různých virtuálních světech typu Second Life, My Space apod., a to známku horší než dobrou 3,5. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

8 VIRÁLNÍ KAMPAŇ JIŢ VYZKOUŠELA TŘETINA FIREM Necelá třetina firem jiţ zařadila, nebo v nejbliţším půlroce plánuje zařadit, do své komunikace virální kampaň. I když dvě třetiny firem uvádějí, že prozatím nemají vlastní zkušenosti s virální kampaní, je jistě potěšující, že již 27 % firem virální kampaň vyzkoušelo a dalších 6 % plánuje její použití v nejbližším půlroce. Názor respondentů na vysokou úspěšnost realizovaných virálních kampaní se zde však rozchází s častým konstatováním odborníků, kteří většinou hovoří o tom, že jen málokterá virální kampaň realizovaná v České republice byla skutečně úspěšná. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

9 IMAGE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ PŘEDBÍHÁ JEJICH PRAKTICKOU POUŢITELNOST Polovina respondentů má profil alespoň na jedné sociální síti typu Facebook, MySpace, LinkedIn apod. Následující tři grafy vypovídají o osobních zkušenostech manažerů se sociálními sítěmi. Nezanedbatelný podíl, téměř polovina respondentů, má profil alespoň na jedné z nich. A 21 % využívá hned několika sociálních webů typu Facebook, MySpace, Second Life, LinkedIn. Pětina respondentů je na těchto sociálních webech aktivní alespoň jednou týdně nebo častěji a 38 % respondentů uvádí, že jejich aktivita je občasná zhruba 2x do měsíce. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

10 21 % respondentů se v on-line světě účastní profesní komunity. Zajímavý výsledek přinesly odpovědi na otázku, zda jsou respondenti členy nějaké speciálně zaměřené komunity. Profesních komunit se na webu účastní 21 % respondentů a nejčastěji uváděli zaměření těchto komunit na obory zdravotnictví nebo právo. Zde se výsledky průzkumu rozchází s publikovanými informacemi k on-line komunitám, kde jsou spíše představované jako ryze technické či zaměřené na teenagery. V praxi jsou však on-line komunity na firemní úrovni obvyklejší okolo velmi odborných témat. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

11 ON-LINE SVĚT SVÁDÍ K JINÉMU CHOVÁNÍ Pouze desetina manaţerů věří, ţe uţivatelé internetu se chovají v on-line světě stejně jako v reálném ţivotě. Pouze desetina respondentů věří, že uživatelé internetu se v on-line světě chovají stejně jako v reálném životě. 90 % procent odpovídajících tedy počítá s tím, že data získaná o uživatelích v prostředí internetu jsou zkreslena určitou anonymitou při jejich získávání. Zda lze získaná data z tohoto důvodu relevantně využít nebo naopak se proto stávají pro firmu téměř bezcenná, se však již respondenti neshodli. Polovina soudí, že lze odchylky v chování odfiltrovat a data plnohodnotně využít a 40 % odpovídajících je toho názoru, že změněné chování uživatelů internetu má zásadní vliv na získaná data. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

12 Více optimismu přináší odpověď, která řeší kvalitu zpětné vazby, získané on-line od zákazníků. Polovina manažerů se domnívá, že je stejně relevantní jako z jiných kanálů, třetina se naopak přiklání k názoru, že je méně věrohodná, pokud ji zákazník pokládá za anonymní, například odezva v různých diskusních fórech. Skeptických je 17 % respondentů, kteří zpětnou vazbu z internetu obecně považují za méně věrohodnou. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

13 INTERNET JAKO UNIVERZÁLNÍ MÉDIUM SROVNATELNÉ S TV? Většina, téměř dvě třetiny (69 %), respondentů považuje internet za médium se srovnatelným potenciálem pro cílové skupiny jako například televize. Rozcházejí se pouze v názoru, zda tento stav již nastal to si myslí 23 % odpovídajících v průzkumu komunikační skupiny Mather, nebo nastane v blízké budoucnosti zhruba dvou let k tomuto názoru se přiklání téměř polovina. Třetina považuje internet za omezený na určité cílové skupiny. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

14 ZÁVĚR Do průzkumu komunikační skupiny Mather jsme zapojili zhruba 300 manažerů, kteří se u svých zaměstnavatelů specializují především na reklamu a marketing. V případě menších firem pak mezi odpovídajícími byli zástupci vrcholového managementu. Téměř polovina odpovídajících zastupovala společnosti s obratem v rozmezí 1 5 mld. Kč (48 %) a třetinu respondentů (34 %) tvořili odborníci z firem, které dosahují ročního obratu 6 50 mld. Kč. Z realizované studie komunikační skupiny Mather plynou následující závěry: Stále jednoznačně největší důraz kladou společnosti (81 % respondentů) na vlastní webovou prezentaci, která je pro ně v tomto prostředí tím nejdůležitějším prostředkem komunikace se zákazníky a internet je pro ně tedy pouze dalším kanálem, jak sdělit informace. Do 10 % z firemních marketingových rozpočtů plánuje vyčlenit pro komunikaci ve světě internetu většina respondentů (86 %). Z hlediska účinnosti komunikace v prostředí internetu odpovídající dali nejlepší průměrnou známku, a tedy i nejvyšší hodnocení, SEO - optimalizace klíčových slov, a to 2,07. Na sociálních webech typu Facebook, MySpace, Second Life, LinkedIn je osobně aktivní alespoň jednou týdně nebo častěji pětina respondentů. 38 % respondentů uvádí, že jejich aktivita je občasná zhruba 2x do měsíce. 90 % odpovídajících počítá s tím, že data získaná o uživatelích v prostředí internetu jsou zkreslena určitou anonymitou při jejich získávání. Obrat niţší neţ 1 mld. Kč deklarovalo 14 % respondentů a 4 % odpovídajících zastupují společnosti s obratem vyšším neţ 50 mld. Kč. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

15 POHLED ODBORNÍKA Přesto však spatřuji jistý nesoulad mezi objemem investic do komunikace na internetu, které u většiny firem nepřesahují ani 5 % rozpočtů, a faktem, že v současné době používá v České republice internet 5 milionů uživatelů a takřka 100 % firem. Jiří Malý Business Director Mather Advertures OPATRNÝ ODSTUP Průzkum on-line komunikace mě utvrdil v přesvědčení, že internet jako komunikační médium stále nepatří mezi zcela jednotně vnímaný nástroj. Už podtitul tohoto výzkumu komunikace pro novou generaci ukazuje, že vnímání internetu je stále ve škatulce nový, mladý, inovativní, což v konečném důsledku pro spoustu marketérů také znamená experimentální, nahraditelný, nejistý. Přesto však spatřuji jistý nesoulad mezi objemem investic do komunikace na internetu, které u většiny firem nepřesahují ani 5 % rozpočtů, a faktem, že v současné době používá v České republice internet 5 milionů uživatelů a takřka 100 % firem. Nejednotnost vnímání podle mého názoru nejlépe dokumentuje rozložení internetových rozpočtů ve firmách. Největší skupina marketérů neinvestuje do marketingu na internetu více jak 0,5 milionu Kč ročně. Podle mého názoru jde o skupinu, která internet nepovažuje za důležitý pro svou existenci i z toho důvodu, že jim dosud nepřináší tak přesvědčivé obchodní výsledky jako jiné kanály (u obchodníků například kamenné obchody), do kterých ale investují nepoměrně větší objem finančních prostředků). Pro tuto skupinu není internet atraktivní ani jako nástroj pro budování značky. Jak ukazují jiné studie, většina rozpočtů na budování značky u těchto firem končí v dříve osvědčených kanálech. Na internetu pak končí komunikace těchto firem obvykle tradičně firemním webem, nějakými těmi klíčovými slovy a registrací do katalogu. Určitě by bylo zajímavé vytvořit srovnávací studii, která by ukázala, do jaké míry by firmy tohoto typu byly úspěšnější (nebo méně úspěšné), kdyby svou marketingovou komunikaci přesměrovaly právě na internet. Domnívám se, že pro tuto skupinu by klíčovým přesvědčovacím argumentem bylo, pokud by (internetové) komunikační agentury dokázaly nejen vysvětlit, ale i na konkrétních příkladech z příbuzných oborů dokázat, jaké možnosti v prodeji a budování značky internet skýtá, ať už v oblasti cílení, možnosti získávání zpětné vazby, kontinuální komunikace se zákazníky a tak dále. Je vidět, že nástroje zmiňované v dotazníku nebyly pro tyto marketéry nijak přesvědčivé (viz nízké hodnocení brand entertainmentu, bannerové inzerce či virtuálních prezentací) a že zřejmě mnohem pádnější by pro ně byly konkrétní příklady dobrých řešení. Pokud drobný podnikatel (třeba takový zámečník) bude v diskusních skupinách aktivně diskutovat o bezpečnosti, na Youtube zveřejňovat ukázky toho, jak nedbale lidé přistupují k zabezpečení vlastní domácnosti, vytvoří pohotovostní SMS kanál pro nové klienty, a to vše mu pomůže vybudovat si dobrou reputaci a úspěšný business, velmi brzy i ostatní firmy z oboru začnou k internetu přistupovat otevřeněji. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

16 Druhá skupina, jejíž on-line rozpočty se pohybují v řádech milionů, je skupina, u které jsou investice často spíše vynuceny situací na trhu, než že by je firma strategicky plánovala v dané kategorii, ať už je to například kategorie finance, FMCG nebo IT, se prostě podobné rozpočty nosí. Na druhé straně je tato skupina zároveň nucena přistupovat k marketingu (i na internetu) inovativně, protože jedině to jí umožňuje se oproti podobně aktivní konkurenci zviditelnit. To jsou ti klienti, kteří rádi zkusí Twitter či SecondLife, protože jim to pro jejich značku připadá relevantní. Rozhodování u takových klientů bývá převážně emotivní. Průzkum sympaticky odhaluje, proč je často problém manažery přesvědčit, že by firma měla prostřednictvím internetu aktivně komunikovat a více využívat sociálních médií. Pokud takřka 60 % manažerů nemá žádný komunitní profil a navíc ze zbývajících 40 % takřka polovina se pouze registrovala, není dost dobře možné očekávat, že marketingová komunikace takové firmy bude vystavěna ve prospěch těchto kanálů. Do poslední skupiny, která na internetu (podotýkám českém) investuje řádově desítky milionů Kč ročně, spadají firmy buď z kategorie e-commerce pozitivních firem či firmy s největšími mediálními rozpočty vůbec (např. telekomunikační operátoři). U těchto firem převažuje při volbě komunikačních metod obvykle finančně-strategický pohled. U těchto firem se nevede diskuse, zda internet ano či ne, ale do jaké míry plní příslušné on-line aktivity business očekávání a jak je možné je ještě zlepšovat. Celkové vyznění odpovědí manažerů ve vztahu k internetové komunikaci vnímám spíše jako opatrné oťukávání. Těch odvážných, kteří by potenciál internetu využili skutečně na maximum, je stále ještě naprosté minimum. Jiří Malý Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE KE GENERACI 55+ ANO NEBO NE? STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER listopad 2009 Studie: Marketingová

Více

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 ÚROVEŇ REKLAMNÍCH A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005 STUDIE Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 REKLAMNÍ A MARKETINGOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 Sektor

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

HODNOCENÍ EFEKTIVITY

HODNOCENÍ EFEKTIVITY HODNOCENÍ EFEKTIVITY KOMUNIKAČNÍCH KAMPANÍ STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER prosinec 2010 Studie: Hodnocení efektivity

Více

SPONZORSKÉ AKTIVITY JAKO MARKETINGOVÝ

SPONZORSKÉ AKTIVITY JAKO MARKETINGOVÝ SPONZORSKÉ AKTIVITY JAKO MARKETINGOVÝ NÁSTROJ STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER leden 2008 Studie: Sponzorské aktivity

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod Internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně... 5 Výhled do budoucna...

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně...

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures Sociální sítě v Public Relations Pavel Hacker Mather Advertures Komunikace, její role a čas Medium is the message. Marshall McLuhan Výhoda je, že vy v PR víte, že: Gapinvoid.com Komunikace, její role a

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

DOTAZNÍK PRO MANAGEMENT KLASTRŮ V ZAHRANIČÍ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO MANAGEMENT KLASTRŮ V ZAHRANIČÍ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA . Projekt Měření a řízení výkonnosti klastrů byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/06/1526 DOTAZNÍK PRO MANAGEMENT KLASTRŮ V ZAHRANIČÍ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST I ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 Rezidence a internet Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 O asociaci SPIR Sdružení pro internetovou reklamu profesní asociace (JIC), reprezentant

Více

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let Bc. Robert Duben On-line marketing 25 let Oblast působení: Vzdělání: Občanství:, Média, reklama a PR Vysokoškolské/ universitní Česká republika E-mail: dubenr@gmail.com Telefon: 776588108 Osobní www: http://www.duben.pro

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Ipsos pro AMSP ČR: Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Září 2015 O výzkumu AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky

Více

Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Závěrečná zpráva Internetová komunikace Květen 2010 Leden 2011

Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Závěrečná zpráva Internetová komunikace Květen 2010 Leden 2011 Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Květen 21 Leden 211 Průběh plnění MediaCom Praha zajistil realizaci internetové komunikace v zemích EU, a to v souladu s nabídkou veřejné zakázky. Konkrétní

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT 19. nezávislý průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT N: 500 MSP (více jak 100 mil. Kč tržeb) Praha, 7.3.2013 Výzkum

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Projekt ihned.cz profil uživatelů

Projekt ihned.cz profil uživatelů Projekt profil uživatelů výzkum realizovala společnost STEM/MARK září říjen 21 ÚVOD Společnost Economia OnLine realizovala v průběhu října 21 výzkum, jehož cílem bylo zjistit sociodemografický profil návštěvníků

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice Brand / Business / Design O výzkumu Voblasti budování značek zaměstnavatelů a HR marketingu je k dispozici mnoho zahraničních výzkumů. Ty jsou nám

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Tisková zpráva PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Internetová reklama zaznamenala v roce 2013 stejně jako v předchozích letech dvojciferný

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Marketing v B2B firmách v ČR

Marketing v B2B firmách v ČR Marketing v B2B firmách v ČR PhDr. Tomáš Soukup, Ph.D. 7.2.2013 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín www.b-inside.cz info@b-inside.cz Program 1. Co ovlivňuje úspěšnost firmy na B2B

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Nabídka školení 2013. infrastruktura webová řešení marketing

Nabídka školení 2013. infrastruktura webová řešení marketing Nabídka školení 2013 infrastruktura webová řešení marketing IT školení kurzy a školení věnované pracovníkům a manažerům v IT Okruhy školení témata jsou připravována individuálně podle potřeb každého zákazníka

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

NOVÉ ČESKÉ ZNAČKY V ROCE 2013

NOVÉ ČESKÉ ZNAČKY V ROCE 2013 NOVÉ ČESKÉ ZNAČKY V ROCE 2013 STUDIE VYHODNOCENÍ STUDIE, KTEROU MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH FIREM PŮSOBÍCÍCH NA ČESKÉM TRHU REALIZOVALA AGENTURA OGILVY & MATHER listopad 2013 Studie: Nové české značky,

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

Praktická ukázka výkonnostní online strategie

Praktická ukázka výkonnostní online strategie Praktická ukázka výkonnostní online strategie Seminář online reklama ve farmaceutickém prostředí 28.5.2014, Praha BETTER MARKETING s.r.o. REFERENCE Přes 3 000 projektů, dlouhodobé zkušenosti: OTÁZKA

Více

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH Fakta a čísla o internetu Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH MEDIARESEARCH PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Výzkumná agentura - široké portfolio produktů a služeb: Analýzy Zpracování dat Elektronické měření sledovanosti

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

kreativní marketingová agentura

kreativní marketingová agentura C E N Í K S L U Ž E B Skenování a digitalizace dat Scan s automatickým podávačem Digitalizace ČB scan A3 4,0 Kč/str. bez DPH. Digitalizace ČB scan A4-A5 1.8 Kč/str. bez DPH. Digitalizace COLOR scan A3

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Marketingový výzkum v praxi B2B firem, 2012 Závěrečná zpráva za celý trh

Marketingový výzkum v praxi B2B firem, 2012 Závěrečná zpráva za celý trh Marketingový výzkum v praxi B2B firem, 2012 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní 7. října 2013 Průzkum mezi učiteli výpočetní techniky

Více

Využití informačních technologií a sociálních sítí ve službách

Využití informačních technologií a sociálních sítí ve službách Využití informačních technologií a sociálních sítí ve službách Kulatý stůl Přednášející: Ing. Radek Bartuška, MBA Bc. Jakub Plojhar Magistrát města České Budějovice, dne 15. ledna 2014 Co nás dnes čeká?

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Virální marketing. Diplomová práce. Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker

Virální marketing. Diplomová práce. Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker Virální marketing Diplomová práce Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker The medium is the message. Marshall McLuhan, 1964 Tendence v komunikační politice

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize OBSAH I. DESIGN VÝZKUMU... 3 Cíle výzkumu... 3 Metoda výzkumu... 3 II. VÝSLEDKY... 4 Sledování televize... 4 Zpracovatel: Blanka Franková

Více

marketingová agentura

marketingová agentura marketingová agentura Xantipa Agency je komplexní marketingová agentura, která se od roku 2005 zaměřuje především na kompletní reklamní zastupování společností. Nabízíme grafické služby, kreativní kampaně,

Více

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

Malé a střední podniky na internetu

Malé a střední podniky na internetu Malé a střední podniky na internetu Jak internet mění podnikání a marketing českých firem VÝSLEDKY STUDIE ČERVEN 2014 1 Obsah ÚVOD Malé a střední podniky - hnací motor české ekonomiky FAKTICKÁ ZJIŠTĚNÍ

Více

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 Obsah Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 KAPITOLA 1 Mechanismy fungování sociálních sítí 9 Jak funguje Facebook 11 Jak sociální sítě

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

10 argumentů pro noviny

10 argumentů pro noviny 10 argumentů pro noviny Frankfurt am Main - leden 2011 Noviny přinášejí důvěryhodné informace, vysokou čtenost a vysoké kvality reklamního zásahu. Tím se noviny stávají ideálním reklamním nosičem. - 1

Více

Online marketing od WDF. Daniel Mlynář Sales and Marketing Director, WDF Web Design Factory

Online marketing od WDF. Daniel Mlynář Sales and Marketing Director, WDF Web Design Factory Online marketing od WDF Daniel Mlynář Sales and Marketing Director, WDF Web Design Factory Český internet žije cca 4 Mio reálných uživatelů v ČR více než 3 Mld zobrazených stránek měsíčně počet připojených

Více

XVIII. PSS, SIMULACE WTO JMÉNO AUTORA:

XVIII. PSS, SIMULACE WTO JMÉNO AUTORA: XVIII. PSS, SIMULACE WTO JMÉNO AUTORA: MATÚŠ ŠKORÍK DATUM: 26.ledna 2013 Program workshopu 13:30 Představení a organizační informace Prezence, stanoviska 13:45 Mezinárodně-obchodní aspekty ICT a e-commerce

Více

IBM Enterprise Marketing Management Představení

IBM Enterprise Marketing Management Představení IBM Enterprise Marketing Management Představení Jiří Slabý, Business Solution Architect Lenka Vraná, Consultant IBM skupina Enterprise Marketing Managementu (EMM) EMM mise Podpořit marketingová oddělení

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Case Study. google apps jako levné start-up řešení pro agenturu dark side

Case Study. google apps jako levné start-up řešení pro agenturu dark side Case Study google apps jako levné start-up řešení pro agenturu dark side KDO JE DARK SIDE Reklamní, mediální a poradenská společnost založená na počátku roku 2012 skupinou vysoce seniorních jednotlivců

Více

MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015

MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015 MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015 MIROSLAV KRÁL Managing Partner, MarketUP 1996-2010 Řízení prodeje, distribuce a marketingu v nadnárodních technologických společnostech

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

PragueBest 2011. www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1

PragueBest 2011. www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1 PragueBest 2011 www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1 1. Informace o společnosti 1.1. PROFIL Obchodní název společnosti Právní forma PragueBest s.r.o. Společnost s ručením omezeným Základním

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Vodafone 2.0 Interakce v komunitách, blozích a online reklamě. WebTop100 26. března 2009

Vodafone 2.0 Interakce v komunitách, blozích a online reklamě. WebTop100 26. března 2009 Vodafone 2.0 Interakce v komunitách, blozích a online reklamě Eva Štípková Manager, Interactive Marketing Miroslav Čepický Tiskový mluvčí Vodafone ČR WebTop100 26. března 2009 1 Obsah: Provázanost interaktivního

Více

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů Dobrý den, Připravili jsme pro Vás Analýzu pro úspěšné budování zpětných odkazů jejichž smyslem je nalézt dostupná relevantní místa, pro tyto odkazy a poskytnutí

Více

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Co se na internetu za 10 let změnilo a co se za 10 let (zřejmě) změní?

Co se na internetu za 10 let změnilo a co se za 10 let (zřejmě) změní? Co se na internetu za 10 let změnilo a co se za 10 let (zřejmě) změní? Michal Kankrlík, Obchodní ředitel IVITERA a.s. Jak používat internet pro lepší řízení LZ 30.května 2013, HR živě, Praha info@ivitera.com

Více

SEO PROFIL PŘÍMÁ CESTA K ZÁKAZNÍKŮM

SEO PROFIL PŘÍMÁ CESTA K ZÁKAZNÍKŮM SEO PROFIL PŘÍMÁ CESTA K ZÁKAZNÍKŮM KÓD: FSP CO JE SEO PROFIL? SEO Profil je varianta firemního profilu s optimálně nastavenými potřebami pro menší a střední firmu. Nejedná se o klasický firemní zápis

Více

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub Co obnáší práce píáristy Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub PR klub Profesní sdružení profesionálů z oboru Public Relations PR manažeři in-house Agenturní pracovníci Freelanceři Konzultanti Další

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Nový eshop od společnosti. eshopsystem s.r.o.

Nový eshop od společnosti. eshopsystem s.r.o. Nový eshop od společnosti eshopsystem s.r.o. Eshopy internetové obchody Specializujeme se na na míru vytvářené náročnější eshopy, ale v nabídce máme také několik šablonových a tedy levnějších řešení. Jsme

Více