Sdělení prezidenta č 20/2004. Závěry ze zasedání prezidia OV konaného dne v Táboře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdělení prezidenta č 20/2004. Závěry ze zasedání prezidia OV konaného dne 16.5.2004 v Táboře"

Transkript

1 A/ CNC 2004 B/ EC 2004 C/ Prezidium APS ČR Sdělení prezidenta č 20/2004 Sdělení se zabývá důležitou informací ze zasedání rozšířeného organizačního výboru ME 2004 (také CNC 2004), která se týká všech účastníků ME a to v jakékoliv pozici. Dále je uvedena informace k prezidiu APS ČR. Organizační práce pro ME a nyní trochu i CNC mne vyplňuje veškerý mimopracovní čas. Nechci, abyste to chápali jako mou stížnost, ale jako realitu, která mi neumožňuje věnovat se obvyklým aktivitám jako je TOP 16, pravidelná sdělení atd. Na druhé straně mám dobrý pocit z přípravných prací zajišťovaných celým organizačním týmem ME a věřím, že se nám vše společnými silami povede. Závěry ze zasedání prezidia OV konaného dne v Táboře OV Přítomni: Josef Hořejší, Josef Skalník, Rudolf De Fant, Roman Šedý, Roland Schwanneke Jiří Marek, Jiří Blažek, Milan Mařík, Michal Hořejší, Jan Urban OV Omluveni: Zástupci Tábora, Bechyně a Opařan - jsou pozváni na následující jednání Téma: ceremoniály ME 2004 Pozváni nedostavili se: Jiří Šerý, Jiří Záruba, Milan Trkulja, Tibor Ladič Jednání proběhlo dle programu uvedeném v pozvánce na jednání. Informace a závěry z jednání k jednotlivým závodům a bodům následují formou přehledné informace pro všechny členy APS ČR. Informace jsou aktualizované k době, kdy toto sdělení připravuji. 1

2 A/ Czech National Championship 2004 Mistrovství ČR 1. Střelecké situace Tým střeleckých situací předložil na jednání návrhy střeleckých situací. Dalším úkolem bylo zajistit překlad do angličtiny. K dnešnímu dni již probíhá schvalovací proces závodu Level III. 2. Personální zabezpečení Přípravou týmu stavitelů situací byl pověřen jeho vedoucí pan Jiří Blažek. Přípravou týmu RO byl pověřen vedoucí úseku střeleckých situací pan Roman Šedý. OV doporučil panu Šedému zopakovat výzvu pro členy CNROI. Výzva proběhla konferencí jsem obdržel aktualizovaný návrh RO pro CNC Z návrhu jsem zatím vyřadil RO s pouhým příslibem. Návrh jsem zaslal webmasterovi CNC k uveřejnění. RO, kteří chtějí skutečně pracovat, jsou vítáni a nechť se přihlásí u pana Romana Šedého. 3. Analýza pole závodníků (ke dni 21.5.) Kapacita hlavního závodu je maximálně 256 závodníků. Kapacita předzávodu byla předběžně stanovena na 72 závodníků (možno modifikovat). Tedy hlavní závod: Kapacita: 256 Přihlášeno: 320 Zaplaceno: 171 Vedoucí Stat office - pan Jiří Marek byl pověřen zpracováním squadů a uveřejněním na web CNC Do squadů budou zařazeni všichni, kteří již uhradili startovné. Ostatní budou doplňováni v pořadí dle úhrady startovného až do vyčerpání kapacity závodu. 4. Časový harmonogram hlavní závod Bude vycházet z následujících údajů: 16 squadů, 16 střelců (maximálně) ve squadu, 65 minut na squad a dvoufázový oběd. Závodníci budou střílet 8 boxů (9 situací) za den. 5. Časový harmonogram předzávodu Bude vycházet z následujících údajů: 6 squadů, 12 střelců (maximálně) ve squadu, 50 minut na squad. 1. den se bude závodit na 6 boxech se začátkem v 11:00-12:00 hod. 2. den se bude závodit na 10 boxech se začátkem v 8:00 s přestávkou 1 hod. na oběd. 2

3 6. Závěrečný večer - ceremoniál Občerstvení při závěru závodu (také během závodu) zajišťuje firma, která bude zajišťovat ME Ceny pro vítěze jsou zajištěny ve sklárnách. Ostatní bude projednáno na následujícím jednání OV před CNC. Za přípravu odpovídá MD. B/ European Championship 2004 Mistrovství Evropy 1/ Střelecké situace Tým střeleckých situací předložil návrhy střeleckých situací již před jednáním v anglickém jazyce. Jazykovou korekci provedl RM Roland Schwanneke a asistent RM Martyn Spence. K dnešnímu dni již probíhá schvalovací proces závodu Level IV. 2/ Personální zabezpečení Tým CRO (25 CRO) stanovuje IROA s tím, že po dohodě OV a IROA obsadí 4 pozice CRO - RO IROA APS ČR, jmenovitě pánové - Miroslav Kučera, Vladimír Němec, Roman Šedý a Milan Láďa Uhlík. Návrhem a přípravou týmu RO byl pověřen vedoucí úseku střeleckých situací pan Roman Šedý. Návrh byl předložen a bude ve spolupráci s týmem RM doplněn. Přípravou týmu stavitelů situací byl pověřen jeho vedoucí pan Jiří Blažek, což provedl. 3. Podmínky pro RO a organizátory 3.1 Pro CRO, RO, stavitele situací a organizátory (dále jen ORG) se standardně předpokládá, že budou během ME alespoň 7 dní pracovat. Příjezd RO je např. stanoven na 17.8., kdy budou spolu s vedením IPSC a IROA dolaďovány a postupně schvalovány jednotlivé střelecké situace. Na této práci budou již pracovat všichni CRO (+RO) přidělení na tyto situace pro hlavní závod. 3.2 CRO a RO, kteří nebudou rozhodovat předzávod, stavitelé a organizátoři budou mít umožněn bezplatný start v předzávodu ME při splnění bodu 3.1. Pro práci CRO/RO v předzávodu budou využiti zejména nominovaní CRO/RO, kteří nezávodí vůbec. Dále CRO/RO - pokud možno z řad závodníků nominovaných do hlavního závodu. Cílem je umožnit maximálnímu počtu ORG absolvovat předzávod. 3.3 ORG mají zajištěno ubytování se snídaní, a denní jídlo (nejen oběd). Za den práce bude vyplacena odměna ve výši 300 Kč. 3.4 ORG mají v době závodu (předzávod a závod) zajištěnu dopravu autobusem z Tábora a Milevska na střelnici každý den. 3

4 4. Analýza pole závodníků, reprezentace APS ČR Kapacita hlavního závodu je 650 závodníků. Kapacita předzávodu byla předběžně stanovena na 169 závodníků (možno modifikovat). Pro reprezentační tým APS ČR je samozřejmě důležitá informace o počtu slotů. Pro APS ČR bylo přiděleno 38 slotů v hlavním závodu. Obsazení a organizace předzávodu se stále vyvíjí a jeho přesná podoba bude stanovena na počátku června. Na základě rozboru obsazení a vývoje rozhodl OV přidělit regionům požadované sloty v předzávodu. Pro APS ČR to znamená přidělení 20 slotů v předzávodu. 5. Zvýhodněné podmínky pro reprezentanty ORG-pomocníci a junioři OV projednal tento bod z hlediska financování ME s následujícími závěry. Junioři nominovaní APS ČR budou od platby startovného osvobozeni. Úlevy na startovném pro ostatní lze poskytnout pouze na základ ě pomoci při přípravě, průběhu a likvidaci závodu. Úleva na startovném ORG-pomocníkům bude poskytnuta až po odpracování dohodnutého počtu dnů. 5.1 Závodník bude osvobozen od platby startovného pokud bude během přípravy a vlastního závodu alespoň 7 dnů pracovat jako ORG-pomocník na různých úsecích. Pořadatel poskytne ORG-pomocníkovi dále ubytování zdarma po dobu kdy bude pracovat a i závodit, stravování na střelnici v době kdy bude pracovat a dopravu z hotelu na střelnici v době předzávodu a závodu. Závodníkovi bude tedy celkem za 7 dní práce poskytnuto: Kč startovné Kč jídlo za 7 dnů kdy bude pracovat Ubytování zdarma po dobu práce - nevyčísluji 1.250/750 Kč (5/3 dnů ubytování, kdy závodník závodí) CELKEM: / Kč za 7 dnů! 5.2 Závodník bude osvobozen od platby 50 % startovného pokud bude během přípravy a vlastního závodu alespoň 5 dnů pracovat jako ORG-pomocník na různých úsecích. Pořadatel poskytne ORG-pomocníkovi dále ubytování zdarma po dobu, kdy bude pracovat a i závodit, stravování na st řelnici v době, kdy bude pracovat a dopravu z hotelu na střelnici v době předzávodu a závodu. Závodníkovi bude tedy celkem za 5 dní práce poskytnuto: Kč startovné Kč jídlo za 5 dnů kdy bude pracovat Ubytování zdarma po dobu práce - nevyčísluji 1.250/750 Kč (5/3 dnů ubytování, kdy závodník závodí) CELKEM: 6.200/5.750 Kč za 5 dnů! 4

5 6. Časový harmonogram hlavní závod Bude vycházet z následujících údajů: 50 squadů, 13 střelců ve squadu, 55 minut na squad a jednofázový oběd. Závodníci budou střílet 5 boxů (5-6 situací) za den a to dopoledne a nebo odpoledne (dopolední a odpolední závod se bude střídat). 7. Časový harmonogram předzávod 13 Bude vycházet z následujících údajů: 13 squadů, 13 střelců (maximálně) ve squadu, 55 minut na squad. 1. den se bude závodit na 5 boxech se začátkem v 11:00-12:00 hod. 2. a 3. den se bude závodit na 10 boxech se začátkem v 8:00 a přestávkou 1 hod. na oběd. Oběd bude dvoufázový. 8. ROZPOČET ZÁVODU OV projednal a schválil aktuální rozpočet závodu. Cílem je udržet rozpočet s pozitivním výsledkem. Zatím stále zůstávají položky jak v příjmové tak výdajové části, které reprezentují vysokou míru odhadu. Jedná se zejména o příjmy ze strany sponzorů, kde se projednávají smlouvy. V oblasti nákladů jsou významnou položkou náklady související se smlouvou s IPSC, která se stále projednává. S tím dále souvisí mnoho nákladových položek spojených zejména s personálem závodu ze zahraničí. Další významnou položkou rozpočtu závodu budou též daně. Oproti rozpočtu prezentovanému na poradě pořadatelů byly vyřazeny veškeré plánované stavby na rok 2004: sociální zařízení, sklad materiálu a další box hot-stage s dalším zatrubněním potoka. Hot-stage je vytvořena provizorním způsobem a bude zabezpečena mobilní neprůstřelnou stěnou. Ostatní sociální a kancelářské prostory budou zajištěny pronajatými kontejnery. Na jednání OV jsem navrhl provést výplatu členům OV a pracovníkům jednotlivých úseků dle předkládaných pracovních výkazů. OV se usnesl na úhradě ve výši 80 Kč/hod. Vzhledem ke stále nevyjasněnému rozpočtu bude provedena výplata zálohy ve výši 60 Kč/hod a to ke konci měsíce května. 8.1 Finanční kontrola Dne proběhla inventurní kontrola vynaložených nákladů za roky za přítomnosti revizora APS ČR pana Jiřího Otty a JUDr. Jiřího Záruby za APS ČR s inventurním zápisem bez uvedení jakýchkoliv nedostatk ů. Posléze pan Záruba tuto inventuru zpochybnil. Požádal jsem nyní OV o stanovení nové revizní komise z nezávislých osob, které mají nezbytné účetní znalosti a zkušenosti, aby provedli ve spolupráci s revizorem APS ČR opakovanou kontrolu za rok a následně kontroly průběžně po 2 měsících. OV navrhl pana Bohumila Kličku a pana 5

6 Miroslava Vltavského. Komise se sešla a kontrolu provedla v Opařanech dne a to v rozsahu let a v roce 2004 do 30. dubna Komise uzavřela inventuru s následujícím závěrem - cituji: Komise zkontrolovala předložené účetní doklady, jejich věcnou správnost a provedla kontrolu cenových relací u fakturovaných náklad ů. Komise neshledala žádné účetní nesrovnalosti nebo odchylky od obecně platných cen. C/ Prezidium APS ČR 1. Závěry ze zasedání prezidia konaného dne v Humpolci Přítomni: pp. Ing. Hořejší Josef, Ladič Tibor, Dr. Skalník Josef, Šerý Jiří, Trkulja Milan, Dr. Záruba Jiří. Omluveni: p. Jasanský Pavel Účast 85,7 % Uvedu pouze aktuální informace: Pan Tibor Ladič a pan Milan Trkulja převzali odpovědnost za organizační a sportovní přípravu a zajištění sponzorů pro účast reprezentačního týmu na ME Pan Záruba předložil cenový návrh 2500,- Kč a vzorky materiálů. Dopis GS J.Skalníka Hlavním námětem dopisu byl návrh na rozšíření prezídia o dva náhradníky zvolené na řádném kongresu APS ČR. Jako důvod rozšíření bylo uvedeno, že: 1/ APS čekají v roce 2004 náročné úkoly jako je příprava a průběh ME a řádného kongresu, 2/ Dva členové (Jasanský, Trkulja) se zapojuji do práce prezídia velmi sporadicky, 3/ Nejsou rovnoměrně zastoupeny kluby z českých a moravských regionů. Poznámka: Návrh jsem na základě bodů 1/ a 2/, se kterými bezvýhradně souhlasím, podpořil. Závěr - Návrh byl 4 hlasy proti 2 zamítnut. 6

7 2. Aktuální informace Demisi na funkci v prezidiu APS ČR podal pan Pavel Jasanský. Pan Pavel Jasanský pracoval již třetí období v tomto orgánu a odvedl zde velký kus práce za který mu děkuji jistě i za Vás všechny. Jako náhradníci z kongresu jsou pánové Jiří Blažek a Bohumil Klička, kteří získali stejný počet hlasů. Oba jsem je oslovil a požádal o vyjádření. Vzájemnou dohodou mi oba navrhli na doplnění prezidia pana Jiřího Blažka, kterého přizvu na následující jednání prezidia. Závěr ME proběhne již za 3 měsíce, a tak žádám všechny odpovědné, aby zvážili své postoje. Náš národ byl vždy silný a pokud prohrál tak většinou sám se sebou. Současný OV je dělný tým, který odvedl již kus práce. Díky všem. Informace, které Vám podávám odpovídají postupu vědomostí mých a OV. Nezbývá než s nimi takto pracovat, pokud nebudou jiné a přesnější. V pátek byly ukončeny zemní práce a úpravy a dokončení komunikací a povrchů na střelnici v Opařanech. Práce vedl pan Rudolf De Fant. Po CNC nás budou čekat už pouze kosmetické úpravy. Obec Opařany buduje pro celý sportovní areál nové přípojky vody, elektřiny a odpadů. Většina terčových zařízení pro CNC i ME je hotova. Zbývá konstrukčně dokončit a vyrobit některá speciální zařízení. Dále pracujeme intenzivně na smlouvách se sponzory EC Zatím není podepsána smlouva s hlavním sponzorem ME 2004 Českou Zbrojovkou Uherský Brod, ale tzv. gentleman agreement s GŘ mne opravňuje k jistotě. Sponzorem Shoot off je španělská zbrojovka SPS. Dále se již projednávají smlouvy na všechna Area (celkem 5). Zatím jsou k dispozici pozice Stage sponzorů. Jak jsem již uvedl, projednávají se smlouvy - tedy držme nám palce. O naše ME je skutečně velký zájem ze všech stran. Je to závazek, kterému musíme dostát se štítem. V Opařanech Josef Hořejší v.r. Prezident APS ČR 7

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město listopad 2014 E-mail: sbd@sbdzm.cz Webové stránky: www.sbdzm.cz OB SAH 1. Informace o 100. SD SBD ZM 2. Informace

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3 3 / 2002 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 2 O B S A H Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002..... 3 Valná hromada ČSDP Zápis z druhé valné hromady. 5 Revizní zpráva o činnosti ČSDP. 8 Aktuální

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu URL

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR.

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR. Úvodní ustanovení Pro r. 2010 platí pro automobilový sport v České republice Mezinárodní sportovní řády FIA (Ročenka FIA 2010) vč. změn a doplňků publikovaných v Bulletinech FIA a Národní sportovní řády

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2 Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2 Přítomni: František Zumr (místopředseda pro ekonomiku), Mgr. Roman Michálek, PhD. (výkonný

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více