Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010"

Transkript

1 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na orientaci ve stránce a na psychiku 4 Kompozice v oblasti webdesignu, ergonomie, závislost struktury a informace ve výtv. um. 6 Historie písma až do současného uplatnění na písma internetu 7 Použití písma v designu webové stránky 8 Technologické aspekty použití písma a znakových sad na webových stránkách 10 Reklama prostřednictvím www (marketing, segmentace trhu, účinnost...) 11 Prohlídka virtuálních prostor, jaké možnosti máme na internetu? 12 Webová komunikace, reklama a její vliv na životní prostředí 16 Vektorové grafické formáty (zejména na webu) 17 CGI (3d) počítačové formáty (zejména na webu) 18 Videoformáty (zejména na webu) 19 PDF 20 Photoshop úprava obrázků a rozřezání grafiky pro web 21 Klasické výtvarné techniky 22 Historie a současnost webových technologií 23 HTML, XHTML 24 CSS Kaskádové styly 25 Formuláře 26 Dynamické webové stránky (PHP a jiné jazyky, JavaScript...) 27 Databázové systémy 28 Adobe Flash příprava webové grafiky, animace, dynamické aplikace 29 W3C, SEO optimalizace, kokmpatibilita a vývoj browserů 30 Postup realizace webovych stránek, průzkum a testování

2 NAM MULTIMÉDIA 1 Barevné modely (nejen v oblasti multimédií), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v multimédiích a její účinky na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků v multimédiích, vliv na psychiku diváka 4 Kompozice filmového záběru a kompozice v multimédiích 6 Historie písma až do současného uplatnění v multimédiích a filmu 7 Použití písma v multimédiích a filmu včetně technologických aspektů 8 ZNAČKA BRAND Corporate Identity 9 Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) 10 Organizace filmového festivalu 11 Možnosti působení filmu a multimédií na stav prostředí 12 Zobrazovací zařízení monitory, projektory, LCD displej 13 Digitální záznam statického obrazu, fotografie, scanování 14 Bitmapové grafické formáty TIFF, GIFF, BMP, PSD, PNG, JPEG, RAW, PS, PDF (podpora barevných modelů, vrstev, alfa kanálů, řešení průhlednosti ) 15 Vektorové grafické formáty 16 Formáty pro 3D scény, otevřenost grafických systémů. Pluginy ve 3D softwaru 17 PDF, multimediální PDF 18 Photoshop úprava obrázků pro multimédia a film 19 DVD authoring, kodeky 20 Střih videa 21 Zobrazování 2D v 3DS MAX nebo MAYA, tvorba těles z 2D objektů. Low Poly modelování. Práce s křivkami a jejich využití v 3D modelování. 22 3DS MAX nebo MAYA. Tvorba speciálních efektů, optické efekty, kouř, exploze. Využití Particle Systems. 23 3DS MAX nebo MAYA. Rendering, nastavení a možnosti vizualizace scény. Metody GI, Caustics, FG 24 3DS MAX nebo MAYA. Světla, jejich nastavování a práce s efekty 25 3DS MAX nebo MAYA. Využívání kamery, nastavení kamer při vizualizaci scén. 26 Zobrazování materiálů v 3DS MAX nebo MAYA, jejich vlastnosti. Tvorba vlastních materiálů. Mapování objektů. 27 3DS MAX nebo MAYA. Nápodoba fyzikálních vlastností, reaktor 28 3DS MAX nebo MAYA. Kosti, kinematika. 29 Animace v 3DS MAX nebo MAYA, renderování animací, vrstvené renderování, Render Farm 30 Techniky animace

3 NAG GRAFICKÝ DESIGN 1 Barevné modely (nejen v počítačové grafice), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v počítačové grafice a její účinky na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků v počítačové grafice, vliv na psychiku 4 Kompozice v počítačové grafice 6 Historie vzniku a rozvoje písma až do současnosti 7 Použití písma v grafickém designu, estetické a praktické zásady, kreativita 8 Technologické aspekty výroby počítačového fontu 10 Reklamní grafický design (marketing, segmentace trhu, účinnost...) 11 Uplatnění profese grafika ve výstavnictví, organizace prostoru gr. prvky 12 Grafický design a ekologie vlivy polygrafie atd. na prostředí i na člověka 16 Vektorové grafické formáty (Illustrator nebo Corel Draw prakticky) 17 CGI (3d) počítačové formáty 18 Videoformáty 19 Formát PDF, předtisková příprava, PS, polygrafie 20 Photoshop úprava obrázků pro tisk, digitální ilustrace 21 Kreslířské techniky 22 Malířské techniky 23 Klasické grafické techniky 24 Papír, formáty a vazby 25 InDesign nástroje, uživatelské rozhraní 26 InDesign používání stylů (znakových, odstavcových, tabulkových, vzorů stránek) 27 Kniha (skladba, historický vývoj) a ilustrace 28 Jednotný vizuální styl firmy (Corporate Design) 29 Smíšená a hladká sazba, typografické chyby a zásady 30 Kresba písmenného znaku, názvosloví, osnova, typ, rodina

4 NAP PRŮMYSLOVÝ DESIGN 1 Barevné modely a technologie v produktovém designu, fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v produktovém designu a její účinky na psychiku 3 Tvar objektů v produktovém designu, vliv na psychiku, ergonomie, aerodynamika 4 Obalový design. 5 Struktura, textura a materiál v oblasti produktového designu 6 Historie písma až do současnosti 7 Použití písma v produktovém a obalovém designu, estetické a praktické zásady... 8 Technologické aspekty užití písma v produktovém a obalovém designu 10 Reklama prostřednictvím d. produktů (marketing, segmentace trhu, účinnost...) 11 Produktový design ve spojitosti s výstavní expozicí. 12 Produktový design a ekologie vliv technologie výroby na prostředí i na člověka 16 Vektorové grafické formáty (Illustrator nebo Corel Draw prakticky) 17 CGI (3d) počítačové formáty 18 Videoformáty 19 PDF 20 Photoshop úprava obrázků pro účely produktového designu 21 Kreslířské techniky 22 Malířské techniky 23 Sochařské techniky, tvorba modelu a prototypu 24 Solidworks (NURBS, technický výkres, vizualizace prototypu, měření) 25 Počítačové technologie v průmyslovém designu, 3d scanner a 3d tisk 26 Zobrazování 2D v 3DS MAX nebo MAYA, tvorba těles z 2D objektů. Low Poly modelování. Práce s křivkami a jejich využití v 3D modelování. 27 3DS MAX nebo MAYA. Rendering, nastavení a možnosti vizualizace scény. Metody GI, Caustics, FG 28 3DS MAX nebo MAYA. Světla, jejich nastavování a práce s efekty 29 3DS MAX nebo MAYA. Využívání kamery, nastavení kamer při vizualizaci scén. 30 Zobrazování materiálů v 3DS MAX nebo MAYA, jejich vlastnosti. Tvorba vlastních materiálů. Mapování objektů.

5 NAF FOTOGRAFIE 1 Barevné modely používané v digitální fotografii, fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti digitální fotografie a její účinek na psychiku 3 Tvar ve fotografii, vliv na psychiku 4 Kompozice ve fotografii 6 Historie písma až do současného užití v souvislosti s fotografiemi 7 Použití písma ve fotografii, fotografie jako knižní ilustrace 8 Technologické aspekty použití písma ve fotografii (zejména reklamní) 10 Reklamní fotografie (marketing, segmentace trhu, účinnost...) 11 Uplatnění profese fotografa ve výstavnictví a příprava výstavy fotografií 12 Fotografie a ekologie možnosti využití a vlivu 16 Vektorové grafické formáty 17 CGI (3d) počítačové formáty 18 Videoformáty 19 PDF 20 Photoshop úprava fotografií 21 Kreslířské techniky 22 Malířské techniky 23 Klasické grafické techniky 24 Klasické techniky fotografie 25 Světlo a barva ve fotografii 26 Úpravy fotografií ve Photoshopu 27 Fotografické žánry 28 Specifické výrazové prostředky ve fotografii 29 Skladba a stavba fotografického obrazu 30 Digitální záznam statického obrazu, fotografie, scanování

6 NAA ARCHITEKTURA 1 Barevné modely, fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v architektuře a její účinky na psychiku 3 Tvar a rozměr v architektuře, vliv na psychiku 4 Prostorová architektonická kompozice 6 Historie písma až do současnosti 7 Designové a reklamní použití písma v architektuře 8 ZNAČKA BRAND Corporate Identity 9 Reklama (marketing, segmentace trhu, účinnost...) 10 Navržení reklamního stánku pro výstavní expozici (účinná organizace prostoru) 11 Architektura a ekologie 12 Zobrazovací zařízení monitory, projektory, LCD displej 13 Digitální záznam statického obrazu, fotografie, scanování 14 Bitmapové grafické formáty TIFF, GIFF, BMP, PSD, PNG, JPEG, RAW, PS, PDF (podpora barevných modelů, vrstev, alfa kanálů, řešení průhlednosti ) 15 Vektorové grafické formáty 16 CGI (3d) počítačové formáty 17 Videoformáty 18 PDF 19 Photoshop úprava obrázků i fogografií k použití v souvislosti s architekturou 20 Klasické výtvarné techniky, konkrétně výroba makety budovy 21 Modulace, modulor, rozměrová koordinace 22 Uspořádání a kompozice exteriéru stavby 23 Všeobecné provozní zásady pro návrh bytu 24 Materiály, jejich vlastnosti a funkce v architektuře 25 Zobrazování 2D v 3DS MAX nebo MAYA, tvorba těles z 2D objektů. Low Poly modelování. Práce s křivkami a jejich využití v 3D modelování. 26 3DS MAX nebo MAYA. Rendering, nastavení a možnosti vizualizace scény. Metody GI, Caustics, FG 27 3DS MAX nebo MAYA. Světla, jejich nastavování a práce s efekty 28 3DS MAX nebo MAYA. Využívání kamery, nastavení kamer při vizualizaci scén. 29 Zobrazování materiálů v 3DS MAX nebo MAYA, jejich vlastnosti. Tvorba vlastních materiálů. Mapování objektů. 30 Druhy současných staveb

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor Informace 2012/2013 Dny otevřených dveří 13. října (čtvrtek) a 8. prosince (čtvrtek) 2011 od 8 do 16 hod. V případě zájmu větších skupin o ukázky strojírenské výuky a moderních technologií můžeme poskytnout

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

aneb malířem svépomocí

aneb malířem svépomocí POČÍTAČOVÁ GRAFIKA aneb malířem svépomocí Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav pomocí

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

Tematické celky Nové informatiky

Tematické celky Nové informatiky Tematické celky Nové informatiky Seminárka č. 1: Digitální reprezentace a přenos informací definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení; vysvětlit

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Grafické zpracování odborných materiálů

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Grafické zpracování odborných materiálů Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Grafické zpracování odborných materiálů 1. blok úvod písmo a sazba plocha (formát, prostor a kompozice) programy kolekce Adobe CreativeSuite

Více

Tvorba internetových prezentací a portálů

Tvorba internetových prezentací a portálů Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. Číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 GYMNÁZIUM PACOV Tvorba internetových prezentací a portálů Osnova výuky Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Projekt

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. v cestovním ruchu P2. Pavel Petr Petr.USII@upce.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. v cestovním ruchu P2. Pavel Petr Petr.USII@upce. Využití informačních technologií v cestovním ruchu P2 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

Témata k maturitní zkoušce

Témata k maturitní zkoušce Témata k maturitní zkoušce školní rok: 2014-2015 profilová část Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Platná pro Střední průmyslovou školu třída: B4.I 1 Obsah 1 Maturitní

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura zprostředkovává žákům racionální i umělecké poznávání okolního světa. Žáci nalézají prostředky pro vlastní vyjádření zapojení do uměleckého

Více

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz Obsah akreditovaných kurzů 1. Využití tabletu ve výuce Využití tabletu ve výuce a při procvičování učiva pomocí výukových aplikací. Základní pravidla práce s tabletem, výběr vhodných výukových aplikací

Více

Grafika vektorová vs. bitmapová

Grafika vektorová vs. bitmapová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Seminář: Manažerská informatika pro pokročilé Semestrální práce: Grafika vektorová vs. bitmapová

Více