19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:"

Transkript

1 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ KRONIKA - str. 11 ŠANCI BY MĚLA DOSTAT NOVÁ GENERACE POLITIKŮ Rozhovor se starostou Martinem Košťálem - str Skautům se k 20. výročí obnovení činnosti staví nová klubovna - str. 7 OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: V posledním předvolebním čísle LL jsme dali šanci všem lídrům politických stran vyjádřit své názory na některá aktuální lanškrounská témata formou pěti velmi konkrétních dotazů. 1. Jak by podle vás měl fungovat zrekonstruovaný Společenský dům? Kde sehnat finance na přestavbu a další provoz? 2. Která základní vybavenost v oblasti sportu Lanškrounu chybí? Navrhněte, jak sehnat peníze na její výstavbu a zajištění běžného provozu. 3. Která ulice v Lanškrouně je podle vašeho mínění v nejhorším stavu a měla by být přednostně rekonstruována? (Uvádějte pouze ulice, jež nespadají pod správu Pardubického kraje.) 4. Město v současnosti vlastní cca 600 bytů. Jste pro prodej bytů a následné využití peněz po investice? Jak byste stanovil/la cenu? 5. Plánujete prosadit se svou volební stranou nějaký výjimečný projekt nebo záměr, který by např. řešil problém, na který se v posledních letech moc nemyslelo? Předvolební prezentace spolu s inzercí volebních stran tímto číslem končí. Spolu s dotazy na současné zastupitele nás však inspirovaly k řešení toho, jak do LL vtáhnout více věcné názorové polemiky. Budeme proto pravidelně vyzývat zástupce všech stran, které zasednou v budoucím zastupitelstvu, k tomu, aby se vyjadřovali k aktuálnímu dění. František Teichmann a Kateřina Kokešová

2 Strana 2 RADNICE SDĚLUJE LL 19 / 2010 Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky Volby do zastupitelstev obcí a 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se konají v pátek od do hod. a v sobotu od 8.00 do hod. Voličem do zastupitelstev obcí je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen v obci k trvalému pobytu. Voličem je také státní občan členského státu Evropské unie, který dosáhl 18 let a v den voleb je přihlášen k trvalému pobytu, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Voličem do Senátu Parlamentu ČR je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může volit i občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku 18 let. V Lanškrouně je osm volebních okrsků: Volební okrsek č.1 vol. místnost v budově gymnázia na nám. J.M.Marků 113 Volební okrsek č.2 volební místnost v budově DDM v ul. Vančurově 46 Volební okrsek č.3 volební místnost v budově MŠ v ul.wolkerově 85 Volební okrsek č.4 volební místnost v budově ZŠ v ul.dobrovského 630 Volební okrsek č.5-vol. místnost v budově mateřské školy v ul. Žižkově 365 Volební okrsek č.6-vol. místnost v budově ZŠ v ul. B.Smetany poschodí Volební okresk č.7-vol. místnost v budově ZŠ v ul. B.Smetany přízemí Volëbní okresk č.8-volební místnost v budově SZeŠ v Dolním Třešňovci 17 Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR obdrží voliči v Lanškrouně prostřednictvím České pošty nejpozději 3 dny přede dnem voleb (do ). V případě poškození nebo ztráty hlasovacího lístku může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek. Hlasování: Pro volby do zastupitelstev obcí se nevydávají voličské průkazy, volič může hlasovat pouze v obci, ve které je přihlášen k trvalému pobytu. Pro volby do Senátu ČR je možné hlasovat na voličský průkaz, ale pouze ve volebním obvodu, pro který jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Voličský průkaz musí volič odevzdat okrskové volební komisi. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, jde-li o cizince z členských zemí Evropské unie, který je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů, prokazuje totožnost a státní občanství průkazem o povolení k pobytu vydaným dle platných právních předpisů. Pokud volič neprokáže svou totožnost a státní občanství ČR, případně státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území ČR, potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v území obvodu stálého volebního okrsku, pro VOLNÉ BYTY K PRONÁJMU Právo uzavřít nájemní smlouvu pro uvedené byty bude draženo a losováno ve 14.30h ve velké zasedací místnosti MěÚ Lanškroun, nám. J. M. Marků čp. 12 v 1. patře. Prohlídku bytů zajišťuje Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o. Zájemce žádáme o domluvení si termínu prohlídky na tel.: Byt č. 21 čp. 552, Ostrovské Předměstí, Sokolská ulice, Lanškroun Velikost bytu 1+kk, kategorie I., plocha bytu 25,15 m 2 + sklep 6,50 m 2, předpokl. výše nájemného: Kč 1.806,-. Bude losováno právo uzavřít nájemní smlouvu. Byt č. 1 čp. 181, Žichlínské Předměstí, Lidická ulice, Lanškroun Velikost bytu 2+1, kategorie II., plocha bytu 51,00 m 2 + sklep 6,50 m 2, vyvolávací cena: Kč 3.260,-. Bude dražena výše měsíčního nájemného. Byt č. 5 čp. 228, Žichlínské Předměstí, Žižkova ulice, Lanškroun který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou. ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCÍ: Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev obcí je jeden a může být vytištěn oboustranně. Lze jej upravit několika způsoby : 1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný. 2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoliv volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku (v Lanškrouně se bude volit 21 členů zastupitelstva). Pokud by bylo tímto způsobem označeno více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. 3. Oba způsoby popsané v předchozích bodech lze kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a současně označit křížkem v rámečku před jménem kandidáty z ostatních volebních stran, kterým chce volič dát hlas. V tomto případě dává volič hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany dává hlas tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. PŘÍKLAD: V Lanškrouně se volí 21 členů zastupitelstva, volič označí jednu volební stranu a např. 8 kandidátů z ostatních volebních stran, dal tedy hlas osmi jednotlivě označeným kandidátům a prvním třinácti kandidátům z označené volební strany. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. Úřední obálku šedé barvy obdrží volič od okrskové volební komise. Úprava hlasovacích lístku pro volby do Senátu Parlamentu ČR: Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně, na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu. Volič vkládá do úřední obálky pouze jeden vybraný hlasovací lístek, který nijak neupravuje. Úřední obálku žluté barvy obdrží volič od okrskové volební komise. Pokud nebude v 1. kole voleb do Senátu Parlamentu ČR žádný z kandidátů zvolen, bude v pátek od hod do hod a v sobotu od 8.00 hod do hod probíhat 2. kolo voleb. Voliči o tomto budou informováni na úřední desce Městského úřadu Lanškroun. Hlasovací lístky pro 2. kolo obdrží volič ve volební místnosti. Marcela Štrauchová, odbor vnitřních věcí Velikost bytu 2+1, kategorie II., plocha bytu 54,40 m 2 + sklep 8,61 m 2, vyvolávací cena: Kč 3.520,-. Bude dražena výše měsíčního nájemného. Byt č. 5 čp. 650, Žichlínské Předměstí, Zborovská ulice, Lanškroun Velikost bytu 2+1, kategorie I., plocha bytu 81,40 m 2 + sklep 10,40 m 2, vyvolávací cena: Kč 5.263,-. Bude dražena výše měsíčního nájemného. Byt č. 1 čp. 43, Žichlínské Předměstí, Dobrovského ulice, Lanškroun Velikost bytu 3+1, kategorie I., plocha bytu 111,60 m 2 + sklep 6,00 m 2 + balkon 8,10 m 2, vyvolávací cena: Kč 7.120,-. Bude dražena výše měsíčního nájemného. Byt č. 2 čp. 675, Žichlínské Předměstí, Komenského ulice, Lanškroun Velikost bytu 2+1, kategorie I., plocha bytu 71,64 m 2 + dřevník 6,00 m 2 + balkon 8,14 m 2, vyvolávací cena: Kč 4.933,-. Bude dražena výše měsíčního nájemného. Přihlášky můžete podávat do do 14 hodin na podatelnu Městského úřadu Lanškroun. Bližší informace naleznete na úřední desce, na webových stránkách města nebo přímo na odboru právním a majetku (tel.: , ). Z podkladů Michaely Vídeňské, odb. právní a majetku, zpracovala D. Lišková, kancelář starosty a tajemníka

3 LL 19 / 2010 Z KALENDÁŘE STAROSTY 20. září Pracovní schůzka s p. Věrou Šverclovou, ředitelkou Gymnázia Lanškroun 21. září Jednání se zástupci společnosti Metrostav, a.s., o vyrovnání za zrušenou zakázku na výstavbu sportovního areálu; pracovní schůzka s p. Davidem Černým, ředitelem společnosti Ekola Č. Libchavy, s.r.o. 23. září Jednání s p. Milanem Slezákem, jednatelem MěBP Lanškroun, s.r.o., o možnostech úpravy nájemného v příštím roce 25. září Námětové hasičské cvičení pro SDH Pardubického kraje v Lanškrouně Akce k 20. výročí obnovení skautského střediska v Lanškrouně na Zámečku 27. září Farní odpoledne ŘKF Lanškroun v Lukové; premiéra nové divadelní hry souboru Škeble na Zámku v Lanškrouně 29. září Převzetí ocenění za umístění v soutěži Otevřeno x Zavřeno v Praze (město Lanškroun se stalo absolutním vítězem kategorie Otevřeno za zveřejňování informací občanům) Závěrečná část kurzu marketingových a komunikačních dovedností v Hrušovanech n. J. Život v Lanškrouně se v posledních čtyřech letech výrazně zlepšil Dne zveřejnil server aktuálně.cz hodnocení 300 měst. Ve výsledcích jsme pro vás vyhledali umístění Lanškrouna. V rámci prvních dvacíti hodnocených míst patřilo v celostátním hodnocení Lanškrounu dvanácté místo v žebříčku měst, kde se nejlépe zlepšil život v posledních čtyřech letech, druhé místo v žebříčku měst, kterým se hodnotil rozsah bytové výstavby. Do první dvacítky se Lanškroun nedostal při hodnocení investic do služeb občanům a při hodnocení využití evropských dotací. Přesto je umístění ve dvou ze čtyř kategorií v první dvacítce pro vedení města povzbuzující a občané Lanškrouna můžou být pyšni na to, že se kvalita života v jejich městě i kraji zlepšuje. Mezi dvacítku nejlepších se totiž dostalo pět měst z Pardubicka a z bývalého Východočeského kraje ještě další čtyři. Více informací naleznete na adrese: Ing. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Ministr Jaromír Drábek v Lanškrouně Oblastí charita Ústí nad Orlicí zorganizovala ve čtvrtek 30. září 2010 slavnostní položení základního kamene Centra sociálních služeb v Lanškrouně. Položení základního kamene se zúčastnil i ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek a další pozvaní hosté, mezi kterými nechyběla senátorka Ing. Ludmila Müllerová a ředitel odboru rodiny dávkových systémů PhDr. Miloslav Macela. Předtím se pan ministr účastnil semináře pod záštitou České asociace poskytovatelů sociálních služeb, který na lanškrounském zámku pořádala také Oblastní charita Ústí nad Orlicí. Na seminář byli pozváni poskytovatelé sociálních služeb z Pardubického kraje, kteří o něj projevili velký zájem. Ing. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka, foto: Petr Celý Poradenské MS Centrum Roska Ústí nad Orlicí Dne 16. června 2010 bylo otevřeno v Ústí nad Orlicí poradenské MS Centrum ROSKA pro osoby postižené roztroušenou sklerózou. V tomto poradenském centru vám rádi poradí: kam se obrátit, když nemoc začne (lékaři, ordinace), možnosti sociální pomoci, informace o žádostech; kde a jak žádat o různé druhy kompenzačních, ortopedických a rehabilitačních pomůcek; jakou si přečíst odbornou literaturu a časopisy a v neposlední řadě poskytnou psychickou podporu. Osobní kontakt je možný na adrese Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí v pondělí hod, příp. dle dohody, tel.: ; web: Z podkladů Jany Jarošové, Roska Ústí nad Orlicí, zpracovala Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka. RADNICE SDĚLUJE Strana 3 SOUTĚŽ OTEVŘENO X ZAVŘENO - Lanškroun absolutním vítězem Dne 29. září 2010 byly v pražském baru Krásný ztráty vyhlášeny výsledky osmého ročníku soutěže OTEVŘENO x ZAVŘENO, ve které se hodnotí kvalita poskytování informací občanům, zneužívání nebo naopak dobré příklady využívání radničních periodik a aktivní zveřejňování informací. Hodnocení proběhlo v oblastech s názvy: Přístup k informacím, Svoboda projevu a Účast občanů na rozhodování. Novinkou pro letošní ročník byla kategorie Otevřeno - transparentní veřejné zakázky. Jejím cílem je zveřejnit dobré příklady z veřejné a státní správy, že zveřejňování celého procesu se vyplatí. Letos občané zaslali 94 nominací, z toho 14 v kategorii Otevřeno (kladných) a 80 v kategorii Zavřeno (záporných). Z došlých nominací jich bylo 21vyřazeno (netýkaly se soutěže, nebyly řádně doloženy), některé nominace byly sloučeny (pokud se týkaly stejného úřadu a problému). Cenu veřejnosti pro tento rok získala Správa Národního parku a CHKO Šumava za svůj ukázkový, evropský, rovný a nediskriminační přístup k veřejným zakázkám prostřednictvím minitendrů na lesnické činnosti. Město Lanškroun se stalo absolutním vítězem v soutěži Otevřeno x Zavřeno Nominace byla podána v kategorii OTEVŘENO za zveřejňování zápisů z rady města na webu a informací o jednání rady v Listech Lanškrounska, čímž jistě bylo přispěno ke zlepšení otevřenosti veřejné správy. Druhá nominace, která byla oceněna odbornou porotou, byla také podána v kategorii OTEVŘENO za zveřejňování dokumentů, které se nemusí zveřejňovat ze zákona, např. přehledů výsledků hlasování a zveřejnění strategického plánu. Cenu převzal starosta města Ing. Martin Košťál společně s tajemníkem Městského úřadu Lanškroun Ing. Petrem Kotěrou. Ing. Šebrle, místostarosta města, k tomuto uvedl: Nikdo není dokonalý a určité nedostatky se najdou i u nás. Je velmi pravděpodobné, že jsou i úřady, které jsou v poskytování informací otevřenější, ty však nebyly nominovány. Máme upřímnou radost z toho, že odborná porota jedenácti nezávislých odborníků z nominovaných úřadů vybrala jako nejlepší právě Lanškroun, a to jak v hlavní ceně, tak i na prvním místě v oblasti přístupu k informacím. Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka, zdroj: PRODEJ BYTU V ULICI SEIFERTOVA Odbor právní a majetku, oddělení majetkové MěÚ Lanškroun zveřejňuje záměr prodeje bytové jednotky č. 13 v domě čp. 465, Ostrovské Předměstí, Seifertova ulice, Lanškroun. Jedná se o bytovou jednotku I. kategorie v 5. nadzemním podlaží o velikosti Celková výměra bytu je 56,43 m 2 + sklep 2,88 m 2. Vytápění bytu centrální měsíční platba Kč 2.100,-. Zálohy: vodné, stočné Kč 150,-/osoba/měs., služby Kč 50,-/osoba/měs., údržba a opravy Kč 1.530,- /měsíc. V bytě jsou tyto zařizovací předměty: sporák s elektrickou troubou, vana, umyvadlo, WC, kuchyňská linka, přímotop v koupelně. Cena bytové jednotky byla stanovena na Kč ,-. Prohlídku objektu zajišťuje MBP Lanškroun, s. r. o. Prohlídku si domluvte předem s Jaroslavem Urbanem, tel: Bližší informace naleznete na úřední desce, na internetových stránkách města nebo přímo na odboru právním a majetku. Z podkladů Michaely Vídeňské, odbor právní a majetku, zpracovala Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka

4 Strana 4 RADNICE SDĚLUJE LL 19 / 2010 Základní informace o místní samosprávě a jejím fungování nejen v Lanškrouně Kdy jindy než před komunálními volbami je vhodné si připomenout, na jakých principech funguje místní samospráva? Samosprávné postavení obcí jako územních samosprávných společenství občanů se v naší historii objevuje již v polovině 19. století, kdy jej definoval tzv. prozatímní obecní zákon. Současné právo na samosprávu vychází z článku 8 Ústavy České republiky, kterým se zaručuje samospráva územních samosprávných celků. Na ústavu navazuje základní předpis, kterým se samospráva řídí - Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb., v platném znění). Zákon o obcích říká, že obec je územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem. Obec má povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Tyto úkoly zabezpečují základní orgány obce: zastupitelstvo, rada, starosta a obecní (v našem případě městský) úřad. Starosta: Starostu volí zastupitelstvo města z řad svých členů a jemu je starosta také ze své činnosti odpovědný. Starosta města zastupuje město navenek, jeho funkce však nemá povahu statutárního orgánu právnické osoby a úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva nebo rady, může učinit až po jejich schválení. Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města, spolu s určenými ověřovateli podepisuje zápis z jejich jednání. Stejně tak spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města. Starosta plní i další úkoly stanovené zákonem o obcích. Zastupitelstvo města: Zastupitelstvo města je voleným a současně nejvyšším samosprávným orgánem a zastupitelským sborem města. Volby do zastupitelstva města se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná a konají se v územním obvodu města (zpravidla v sále lanškrounského zámku, v zasedací místnosti v budově čp. 12 na nám. J. M. Marků nebo v pohostinství U Zlatky v části obce Dolní Třešňovec). Zastupitelstvo má zákonem vyhrazené velmi významné pravomoci při rozhodování o majetkoprávních úkonech obce. Základní pravidla pro jednání zastupitelstva města stanoví zákon o obcích, podrobnosti jednání jsou co do své úpravy svěřeny jednacímu řádu. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání propagovaného zasedání zastupitelstva města mají jeho členové, rada města a výbory zastupitelstva. Zastupitelstvo města je 21 členné, volené na období 4 let. Současné volební období končí v říjnu Zastupitelé města se scházejí jednou za 2-3 měsíce a v naléhavých případech mohou být svoláni na mimořádné zasedání. Poradními orgány zastupitelstva jsou výbory (v tomto volebním období zvolilo zastupitelstvo kontrolní výbor a finanční výbor) Rada města: Rada města je výkonným orgánem pro oblast samostatné působnosti města. Vzhledem k tomuto postavení jí nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon (oprávnění rady města vydávat nařízení města). Zasedání rady města jsou na rozdíl od zasedání zastupitelstva města neveřejná, rada města se schází zpravidla jednou za dva týdny, v naléhavých případech může být svoláno mimořádné jednání. Rada města je složena ze starosty, místostarosty a dalších pěti členů rady, kteří jsou voleni zastupitelstvem města z řad jeho členů. Poradními orgány rady města jsou komise (v současné době jsou to následující komise: majetková; bytová; sportovní; dopravní; kulturní; komise pro výchovu a vzdělávání; pro cestovní ruch a zahraniční styky; pro životní prostředí; pro přípravu investic; pro strategický rozvoj města). Městský úřad: Městský úřad se na rozdíl od výše uvedených orgánů obce věnuje i tzv. přenesené působnosti. Přenesenou působností se rozumí výkon státní správy přenesený na město, jedná se např. o agendy řidičských průkazů, cestovních dokladů, sociálních dávek, živnostenských oprávnění, stavebních povolení atd. Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. Městský úřad se člení na odbory a oddělení. V oblasti samostatné působnosti plní obecní úřad úkoly, které mu uloží zastupitelstvo a rada, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Těmto činnostem se z větší části své náplně práce věnují následující odbory: investiční, finanční, právní a majetku a kancelář starosty a tajemníka. Ostatní odbory městského úřadu se z větší části věnují státní správě a jejich činnost usměrňuje samospráva jen v omezeném rozsahu daném zákonem. Městský úřad Lanškroun sídlí ve třech budovách na nám. J. M. Marků čp. 5 (radnice), čp. 8 (stará pošta), čp. 12 (budova, kterou sdílí společně s městskou policií) a v budově čp. 33 v ul. Nádražní (manipulák). Ing. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka PRODEJE: - OBJEKT BEZ ČP./ČE. NA PIVOVARSKÉM NÁMĚSTÍ Jde o objekt na části pozemku stpč. 867 a část pozemku stpč. 867 o výměře cca 560 m 2 - bývalý expediční sklad na Pivovarském náměstí v Lanškrouně. Objekt bude prodán na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Podmínkou této smlouvy budou stavební úpravy objektu dle dispozic městského architekta (oprava pláště budovy, oprava zadní části fasády Na Valech, vchod z ulice Na Valech). Další podmínkou smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude využití budovy pro veřejnost (v objektu by neměly být sklady apod.). Prohlídku objektu zajišťuje odbor právní a majetku - vedoucí oddělení technické správy budov a nemovitostí p. Švarc, tel.: DŮM ČP. 79, ULICE DUKELSKÝCH HRDINŮ Jde o dům na pozemku stpč. 665, budovu bez čp./če. na pozemku stpč a pozemky stpč. 665 a 1344 v k.ú. Lanškroun s pěti bytovými jednotkami obsazenými nájemníky, částečně podsklepený. Součástí objektu je zděná kolna nacházející se v prostoru dvora. Dům má kamenné základy bez izolací, svislé konstrukce jsou zděné tl. 600 mm, střecha valbová s eternitovou krytinou. Vytápění je v každém bytě samostatnými plynovými topidly WAF, v jedné bytové jednotce je plynový kotel s radiátory. V objektu je proveden rozvod teplé a studené vody z elektrických bojlerů, každý byt je odkanalizován do veřejné kanalizace. V kuchyních jsou kombinované sporáky, vany plechové, splachovací WC. Prohlídku objektu zajišťuje Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o., je nutné si ji domluvit s Jaroslavem Urbanem, tel: , POZEMEK ke stavbě komerčního objektu V ULICI HRADEBNÍ Jde o část pozemku ppč. 153/1 o výměře cca 200 m 2 v lokalitě ulice Hradební v Lanškrouně. Pozemek bude prodán na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní za podmínky výstavby komerčního objektu dle situačního návrhu zpracovaného městským architektem v této lokalitě. - POZEMKY V ULICI LIDICKÁ Stpč. 651, ppč. 238 a část ppč. 3056/2, vše v k.ú. Lanškroun, celk. výměra cca 1040 m 2. Podmínkou prodeje smlouvou o smlouvě budoucí kupní za cenu 100 Kč/m 2 je demolice domu čp. 281, Žichlínské Předměstí, Lidická ulice, Lanškroun na výše uvedených pozemcích a následné výstavby objektu v souladu s urbanistickým rázem v lokalitě. Prohlídku objektu zajišťuje Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o., termín prohlídky si domluvte s panem Urbanem, tel: PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU v budově čp. 43/II, ulice Dobrovského v Lanškrouně Jde o nebytový prostor v III. nadzemním podlaží budovy čp. 43/II, Žichlínské Předměstí, Dobrovského ulice v Lanškrouně - o výměře 19 m 2. V této budově sídlí Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. Cena pronájmu těchto prostor je stanovena na Kč 903,-/měsíc. Prohlídku prostoru zajišťuje Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o., termín prohlídky si domluvte s panem Jaroslavem Urbanem na tel.: Bližší informace najdete na úřední desce, na oficiálních webových stránkách města nebo přímo na odboru právním a majetku, tel.: Z podkladů Michaely Vídeňské, odbor právní a majetku, zpracovaly D. Lišková a P. Brejšová, kanc. starosty a tajemníka Z dotazů na městském webu Poměrně často jezdím na kole kolem lanškrounských rybníků a jedna z věcí, které se mně nelíbí, jsou lavičky na hrázi Slunečního rybníka. Nevím, z jakého důvodu se sesouvají a vyvracejí i s betonovým základem - zkrátka se ani na jedné, ani na druhé nedá sedět. Přitom je tam tak krásně a člověk by se tam mohl pěkně relaxovat! Možná by tam mohlo být těch laviček i víc, protože v sezoně tam je velice živo a lidé by si rádi aspoň na chvíli poseděli. K dotazu mohu pouze konstatovat, že se jedná o pozemek MO ČRS na adrese B. Martinů 950, Lanškroun. Zkuste oslovit kompetentní osoby a obraťte se na ně se svým podnětem ke zlepšení stavu laviček. Technické služby s tímto pozemkem nemají bohužel co do činění. Ing. Aleš Ondrůšek, jednatel

5 LL 19 / 2010 ZE ZPRAVODAJSTVÍ POLICIE ČR Dne bylo oznámeno, že došlo k vloupání do bytu v jednom z panelových domů v Lanškrouně. Muž žijící v tomto domě si povšimnul poškozených dveří u bytu souseda. Poté, co majitel domu se dostavil na místo, za účasti policie zjistil, že se mu do bytu za použití násilí vloupal zloděj. Pachatel byt prohledal, odcizil věci a finanční hotovost ve výši ,-Kč a na poškozeném zařízení bytu způsobil další škodu ve výši ,-Kč. Dne bylo oznámeno poškozeným, že se mu někdo pokusil odcizit měděný okapový svod na rodinném domě v Lanškrouně. Pachatel odešel s prázdnou, svod pouze poškodil, ale vznikla škoda 3.500,-Kč odpoledne v Lanškrouně při výkopových pracích u jednoho z domů objevil jednačtyřicetiletý muž nějaké výbušniny nezjištěného původu. Přivolaní policisté místo nálezu zajistili proti vstupu nepovolaných osob. Dle slov pyrotechnika, který nález zajistil, se mělo jednat o pět kusů ruční protitankové zbraně Pancerfaust 60 z druhé světové války. Dne bylo oznámeno, že v katastru obce Výprachtice v místě zvaném Hamačka došlo k pokácení 6 ks stromů. Pachatel si odvezl 12 kubíků dřeva v celkové hodnotě ,-Kč. Ke krádeži použil traktor s dvoukolákem a odcizenou dřevní hmotu odvezl směrem k obci Bystřec. Dne došlo ke krádeži kabelky na parkovišti před jedním z obchodních domů potravin v Lanškrouně. Pachatel využil toho, že poškozená si vykládala zboží z nákupního košíku do vozidla, a při tom jí odcizil dámskou kabelku, ve které měla uložené veškeré osobní doklady, mobilní telefon a finanční hotovost. Celková škoda krádeží činí částku ,-Kč zastavila hlídka policistů z Obvodního oddělení Lanškroun v obci Dolní Čermná asi ve čtyři hodiny odpoledne 41letého řidiče vozidla Opel Corsa. Dechová zkouška byla u něj pozitivní, a to ve výši 2,77 promile alkoholu v dechu. Následoval zákaz jízdy a zadržení řidičského průkazu, druhý den ráno mu bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Doposud neznámý pachatel na ulici Vančurova v Lanškrouně koncem září odcizil zaparkované osobní motorové vozidlo Škoda Fabia, červené barvy. Policie v současné době pátrá po odcizeném vozidle a po pachateli krádeže. Lanškrounsko: využily některé školy svého práva udělit ředitelské volno. Takové gesto učinila spousta ředitelů a školákům se naskytly 4 dny volného času. Někdy mladí lidé nevědí, jak s volným časem naložit a jejich jednání skončí rošťárnou nebo nějakým neštěstím. O tom mluví i případ, který se stal v sobotu 25. září. V ten den si totiž číšník jednoho restauračního zařízení všiml, že je nějak zvláštně pootočený výherní automat, který je umístěný u vstupu na toalety. Zjistil, že má vypáčená zadní dvířka a uvnitř nejsou žádné mince. V pondělí šel provést opětovnou kontrolu automatu a v jeho okolí přistihl 3 mladíky. Jelikož se mu jejich chování zdálo podezřelé, přivolal na místo policii. Policisté z obvodního oddělení v mladých mužích zjistili osoby ve věku 17 a 21 let. Třetí, nejmladší z nich, ještě neoslavil ani 15. narozeniny. S mladíky si muži zákona popovídali. Vzhledem k jejich věku byla k výpovědi přivolána sociální pracovnice, k tomu nejmladšímu i rodiče. Policistům se podařilo zjistit, že jeden z nich měl za užití násilí vniknout do zadní části automatu, z kasičky vybrat mince a vložit je do kapsy. Zatímco jeden nejspíš bojoval s automatem, další údajně hlídali. Dva z nich se pak měli odebrat na nejbližší benzinovou čerpací stanici a po obsluze požadovat výměnu mincí za papírové bankovky. Částka za rozměněné peníze dosahovala necelých 600 korun. Za tyto finance pak měli jít na nákup. V obchodě si do nákupních košíků údajně naložili pití a potraviny, které všichni tři společně zkonzumovali. Případ policisté šetří jako podezření ze spáchání trestného činu krádeže způsobené vloupáním. Předmětem šetření je nyní i to, kdo jakou mírou se na dané věci podílel. V jednom případě jde o dítě mladší 15 let, druhý je mladistvý a teprve ten třetí plnoletý. Proto ač možná čin spáchali společně, vzhledem k jejich věku budou tresty v případě prokázání viny odlišné krátce před patnáctou hodinou došlo mezi Lanškrounem a obcí Horní Čermná k havárii vozidla zn. Renault Megane. Pětadvacetiletý řidič pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost svým schopnostem, vyjel s vozidlem do protisměru, na levé krajnici dostal smyk a auto se převrátilo na střechu. Muž musel být s vážnými zraněními převezen do nemocnice. Provedenou dechovou zkouškou mohli policisté u řidiče alkohol vyloučit. Škoda na vozidle byla předběžně odhadnuta na dvě stě tisíc korun a příčinami se muži zákona zabývají. Neznámý pachatel v obci Rudoltice odebral z vozidla obě registrační značky. Na jejich místo připevnil jiné registrační značky a původní si odnesl. Pachatel se dopustil přestupku proti majetku a policie po něm pátrá. O prvním říjnovém víkendu si z osobního vozidla zaparkovaného na vlakovém nádraží v obci Žichlínek pachatel odnesl autorádio v hodnotě 2.500,-Kč. Vozidlo navíc poškodil, celková škoda činí 8.000,-Kč. Policisté ve spolupráci s městskou policií během pár hodin objasnili případ krádeže lešeňových trubek. Materiál měl zmizet z volně přístupného místa od jedné z firem v Lanškrouně v neděli v brzkých ranních hodinách. Škoda byla předběžně vyčíslena na sedm tisíc korun. Podezřelí jsou dva jedenačtyřicetiletí muži, u kterých byly trubky zajištěny. Oběma policisté sdělili ještě téhož dne podezření z přečinu krádeže, za který jim hrozí v případě prokázání viny až dvouletý trest odnětí svobody, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. NEJEN Z MĚSTA Strana 5 Zahájena stavba Centra sociálních služeb Ve čtvrtek 30. září byl za účasti ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, senátorky Ludmily Müllerové a dalších hostů slavnostně představen základní kámen Centra sociálních služeb v Lanškrouně. Netradiční kámen vyrobily děti ZŠ speciální, v jejíž těsné blízkosti centrum vznikne. Hosté také o- tiskli své palce do keramické pamětní desky, která bude v budově umístěna. Bližší informace (z tiskové zprávy oblastní charity): Základním posláním novostavby, kterou zainvestuje a zároveň bude provozovat Oblastní charita Ústí nad Orlicí, se stane poskytování nové služby Dům na půl cesty. Ta poslouží osobám, které po dosažení zletilosti opouštějí např. dětské domovy (nepočítá se s umísťováním osob po výkonu trestu.) Projekt počítá se šesti samostatnými byty s příslušenstvím, z toho jeden byt je bezbariérový. Celková kapacita je 8 lůžek. Provoz zařízení zajistí dva sociální pracovníci. Dále zde bude nízkoprahové denní centrum, které poskytne osobám bez přístřeší osobní hygienu, stravu a obstarání osobních záležitostí. V objektu bude sídlit i pečovatelská služba, kterou oblastní charita již provozuje, nově bude rozšířena o půjčovnu pomůcek, o kterou je velký zájem. Nízkoenergetický objekt je řešen jako dvoupodlažní, hlavní fasádou s okny vede do ulice Havlíčkovy. Základní půdorysný tvar je obdélník. Otevření centra se předpokládá koncem roku Celkové náklady na stavbu činí 11, 549 mil. Kč, z toho jsou investiční náklady 11, 129 mil. Kč a náklady na neinvestiční vybavení 0,420 mil. Kč. Klienti centra budou využívat část přilehlé zahrady, kterou oblastní charitě daruje město Lanškroun. Text a foto: LS DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO CUKROVKÁŘE Nové bezpečnostní informace o léčivu rosiglitazon - je užíván k léčbě DM-tedy cukrovky 1. října 2010 mi do ordinace od firmy GlaxoSmithKline přišla tato oficiání písemná informace: 23. záři 2010 Evropská léková agentura (EMA) dokončila přehodnocení poměru přínosů a rizik léků obsahujících rosiglitazon a došla k závěru, že přínos rosiglitazonu již nepřevažuje nad riziky kardiovaskulární bezpečnosti. Proto pozastavuje registraci rosiglitazonu a přípravků ho obsahujících v Evropské unii a během nejbližších měsíců již nebudou tyto v Evropě dostupné. V České republice se jedná o dva léky: Avandia, Avandamet. Lékaři v ČR tyto léky již nemají nově nasazovat ani je opět předepisovat. Pacienty tyto léky v současné době užívající proto prosím, aby kontaktovali svého lékaře na cukrovku a domluvili se s ním na jiné léčbě jejich cukrovky. Děkuji za pozornost, kterou tomuto článku a problému věnujete. MUDr. Jitka Homoláčová, diabetolog Ze zpráv HZS Pardubického kraje, územní odbor Ústí n/o Dodávka se střetla s autobusem, na místě dvě zraněné osoby Dne 24. září v 5.28 hodin byli lanškrounští hasiči vysláni k dopravní nehodě na silnici z Lanškrouna směrem na obec Štíty. Střetla se zde dodávka s autobusem. Na místě byly dvě zraněné osoby. Jedna osoba zůstala zaklíněna a vyproštěna byla až přivolanými hasiči. Dále hasiči pomohli s transportem zraněných osob do sanitního vozu. Při nehodě došlo k úniku provozních náplní do příkopu. Pracovník životního prostředí rozhodl, že kontaminovanou zeminu odstraní Technické služby města Lanškroun. V hodin se hasiči vrátili zpět na základnu. Vendula Horáková, mluvčí krajských hasičů Přečetli jsme: Pohřešovaného muže našli mrtvého Smutný konec měla rozsáhlá pátrací akce na Lanškrounsku, kde z pátku na sobotu hledali 64letého muže. Ten měl v pátek odejít na houby, avšak do večerních hodin se nevrátil. Pátrání začalo v pátek před 20. hodinou, v noci policisté pátrali po nemocnicích a restauracích, na místo přiletěl i vrtulník s termovizí. Muže však nenašli. V sobotu po muži pátralo skoro 110 lidí. Pána jsme našli v hodin, bohužel nejevil známky života, dodala policejní mluvčí Iveta Lehká. (Orlický deník, )

6 Strana 6 Z MĚSTA LL 19 / 2010 Z horkého Španělska do českého babího léta Andaluzané na SZeŠ Lanškroun V týdnu od do jsme měli na zemědělské škole možnost poznávat jižanský temperament. Navštívilo nás totiž 27 španělských mladých lidí z Malagy a jejího okolí. Celá akce se uskutečnila díky finančnímu grantu v rámci programu Mládež v akci. Návštěva Španělů byla načasována tak, aby jim neunikla možnost účastnit se Lanškrounské kopy velké události, kterou žilo celé město. Nejprve se zdráhali ujít 5 km do Pohádkového lesa, protože i sebemenší vzdálenosti obvykle zdolávají autem. Ale jejich národní hrdost jim nakonec nedovolila klesnout na úroveň malých dětí a statečně se pustili do trasy dlouhé pro ně neuvěřitelných 15 kilometrů. Šlapali statečně a odměnou jim byl diplom, medaile i potlesk publika. Přestože toho hosté u nás nachodili snad více než za celý svůj život (cesta z intru na zemědělku také není na pět minut), měli možnost zúčastnit se i dalších zajímavých akcí a výletů. Rožnov pod Radhoštěm a jeho skanzen byl pro naše španělské přátele velice působivý; obzvláště je zajímaly technické a mechanické podrobnosti mlýnských pohonů a kol. Tento den nám však počasí nepřálo; podzimní déšť nám překazil výlet lanovkou k Radhošti. V dalších dnech naštěstí babí léto ukázalo svoji vlídnou tvář. Vydařila se nejen sobotní Kopa, ale také nedělní výjezd do Javoříčských jeskyní. Nám ze školních exkurzí tolik známé vápencové útvary udělaly na hosty dojem, o fotografování a odborné dotazy směřované na průvodkyni nebyla nouze, standardní doba prohlídky se tak protáhla o více než půl hodiny. Oddechový čas jsme si všichni vybrali během nedělního odpoledne v zoologické zahradě v Olomouci. Pohodový, na zážitky velmi bohatý víkend korunovala podvečerní procházka historickým jádrem hanácké metropole. Španělé obdivovali zejména slavný olomoucký morový sloup, radniční orloj a podivovali se také ospalému klidu vylidněného centra. Poslední den patřil, jak už tomu bývá, Praze. Počasí nám navzdory předpovědi opět přálo a umožnilo nám prohlédnout si velkou část historické Prahy. A co se Španělů líbilo nejvíce? K našemu překvapení byli nadšeni českou kuchyní, obdivovali zalesněnou krajinu v okolí Lanškrouna, místa, která míjíme běžně bez povšimnutí, jim sloužila jako romantické kulisy pro skupinové fotky (partie Mariánské hory, Dlouhý rybník, lanškrounská radnice); nadšeni byli také ze školních Her bez hranic. Naopak byli překvapeni zdrženlivostí a stydlivostí Čechů, denním režimem, kdy museli brzy vstávat, obědvat v poledne a večeřet místo v jedenáct hodin už po šesté. To byl pro ně opravdu kulturní šok. Zatímco my jsme si užívali teplého září, Španělé byli zaskočeni chladným počasím. Ještě že nepřijeli v lednu! Radmila Janoušková, Pavel Studený Podpořeno grantem z programu EU Mládež v akci; za obsah odpovídá výhradně vydavatel, Evropská komise nenese odpovědnost za využití daných informací. Hry bez hranic na zemědělské škole V pátek 10. září se k nám dopoledne do školy doloudali studenti ze Španělska. Ačkoli jsou zvyklí vstávat později, nezapomněli probudit svoji horkou krev a energii. Pochopili jsme rychle, že si z ničeho nedělají hlavu a čas neberou moc vážně. Odpoledne nás čekala akce s názvem Hry bez hranic. Jako první se odehrál souboj Španělsko versus Česko ve volejbale a fotbalu. Překvapivě jsme v obou sportech vyhráli. Španělé nás ale brzo začali dotahovat v dojení (naštěstí ne opravdové krávy). Skákat v pytli také uměli lépe než Češi, a tak si mohli přičíst další bod k dobru. Pro další disciplínu už bylo připraveno malé tele v ohrádce. Úkol spočíval v tom, že soutěžící otevřeli ohrádku a co nejrychleji museli s teletem absolvovat danou trasu. Ve vedení českého týmu se telátku chtělo více běžet, a tak nám v této disciplíně vysloužilo vítězství. Dalším dílčím bodem byla jízda v malotraktoru na čas. Zatáčení doprava a doleva dalo v tomto stroji celkem zabrat. České družstvo bylo o pár sekund rychlejší, ale Španělé zase rychleji kutáleli pneumatiku od traktoru, což byla poslední disciplína. Výsledek byl 11:11, a tak nastala poslední možnost, jak vyhrát rozhodnout mělo klání v tanci. Tuto šanci jsme už předem promarnili. Španělé se na parketu nikdy neztratí. Nestačili jsme se divit, jak dokonale znají taneční kroky. Za jejich sehranost a oslňující taneční výkon dostali další bod, který jim pomohl k vítězství. Španělské vítězství jsme oslavili netradiční módní přehlídkou s názvem Co dům dal a samozřejmě také tancem. I když jsme nevyhráli, nikoho to nemrzelo počasí nám přálo a zábavy bylo dost a to je přece to nejdůležitější! PS: Hodinu po skončení soutěží dorazili na zemědělskou školu Italové se zástupci lanškrounské radnice. Stačilo málo a mohlo dojít k historickému setkání dvou jižních národů na půdě naší školy. Tak snad někdy příště. Simona Stupenová, 4.C Krajiny na pomezí Návštěvníci Lanškrounské kopy mohli od 10. do 12. září navštívit tradiční Výtvarnále v galerii Sklep v ZŠ na náměstí Aloise Jiráska, jehož tématem byly letos Krajiny na pomezí. Své práce, které letos inspiroval blízký region Králicka, vystavily téměř dvě desítky fotografů. Na úvod promluvil jeden z pořadatelů Vladimír Skalický. Vernisáž doprovodily příjemnou hudbou houslistky z Ústí nad Orlicí. Text a foto: Lada Sitová

7 LL 19 / 2010 Z MĚSTA Strana 7 Oslavy 20 let obnovení skautingu v Lanškrouně V sobotu dne 25. září se na Zámečku konala slavnostní akce při příležitosti dvaceti let činnosti skautských oddílů v Lanškrouně. Areál Zámečku nebyl zvolen náhodně, neboť je toto místo s lanškrounským skautingem úzce spjato v letech 1968 až 1970 se zde nacházely klubovny a působení skautů na tomto místě připomíná také lípa zasazená 28. října Skauting se v Lanškrouně poprvé objevuje na podzim roku 1945, a to zásluhou sestry Zdeňky Fišerové, rozené Soukupové; letos je tomu tedy šedesát pět let. Činnost je pak násilně přerušena v roce V šedesátých letech skautská lilie opětovně rozkvétá, když v Lanškrouně pracuje pět oddílů. Nastupující normalizace ale nemilosrdně hatí další plány a středisko podruhé musí ukončit svou činnost. Novodobá historie skautingu v našem městě začíná 6. prosince 1989, kdy br. Jan Špičák svolává do kulturního domu schůzi, jejímž výsledkem byla obnova činnosti střediska Zubr v následujícím roce. Málokdo si tehdy uvědomoval, že se tím otevřela cesta k nejdelší kapitole historie střediska, která trvá dodnes. Tato cesta ale nebyla vždy jednoduchá, přímá a plná radostných chvil. Jednou z největších zkoušek bylo rozdělení střediska v roce 1994, kdy vzniklo nové středisko Dikobraz, které samostatně pracovalo do konce roku Obě střediska postupem času našla opět společnou řeč, a tak mohlo dojít ke sloučení obou středisek pod sjednoceným názvem středisko Zubr a Dikobraz. Za těch dvacet let prošel středisky téměř jeden tisíc členů. 25. září 2010 vyrostl pod Zámečkem malý skautský tábor. Samotný program slavností začal v deset hodin slavnostním nástupem, kde přednesli své projevy vedoucí střediska Jiří Dušánek, starosta města Lanškrouna Ing. Martin Košťál, předseda okresní rady Junáka Lukáš Nastoupil a Tomáš Vítek, místopředseda krajské rady Junáka. Součástí nástupu bylo i předání vyznamenání, diplomů a malé odměny všem, kteří se od poslední obnovy střediska významně podíleli na jeho činnosti a napomohli tak rozvoji skautingu v našem okolí. Středisko pro tuto příležitost nechalo vyrazit vlastní medaile. Tohoto ceremoniálu se účastnilo nebo mu přihlíželo přes sto účastníků všech generací. Po nástupu a nezbytném fotografování až do sedmnácti hodin byla možnost zhlédnout ve všech třech patrech věže a v týpí výstavu kronik, fotografií a jiných artefaktů z historie střediska, v prostorách okolo Zámečku pak měly zejména děti možnost zúčastnit se různých zajímavých aktivit jako střelba ze vzduchovek a luku, lanové aktivity, souboj s papírovými koulemi na gumě, řešení hlavolamů, oblíbené byly rukodělky, např. výroba ozdůbek či skládání origami. Nechyběl ani stánek s upomínkovými předměty a drobným občerstvením. Odpoledne sloužil ve zdejším sklepení skautskou polní mši svatou P. Jan Polák, odchovanec našeho střediska. Po osmnácté hodině byla výstava slavnostním nástupem oficiálně ukončena, následoval ale ještě táborový oheň, ke kterému hrálo lanškrounské hudební těleso Šlapák. Ani občasný déšť nezkazil příjemnou atmosféru večera a vlastně celého dne. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kdož se podíleli na přípravě této vydařené akce, mezi nimi jmenovitě Přemyslu Kokešovi a kastelánce Krasavě Šerkopové za to, že jsme se mohli setkat v historických prostorách Zámečku. Vedení střediska mil. Kč s tím, že může činit maximálně 70% nákladů investiční akce. Řešení hřiště vychází z požadavků, které projednávala komise pro mládež a kulturu a její nástupnické komise s matkami z mateřského centra. Hřiště bude vybaveno herními prvky a povinnými dopadovými plochami, odpočinkovým mobiliářem (lavičky) a chemickým WC. Bude rozděleno podle věkových kategorií na část pro mladší a pro starší děti. Koncem září byly zabetonovány nosné prvky, další montáž bude pokračovat podle technologických lhůt. Za posledními domy ve směru na Nepomuky vzniká dřevostavba nových skautských kluboven. Skauti zatím užívají Pamovu vilu v Žižkově ulici, která ale má být vrácena dědičkám, a další malý domek na ulici 5. května. Počítá se s tím, že stavba bude dokončena vdo , provádí ji za nabídkovou cenu 8,7 mil. firma Tomáš Kozel, Mistrovice. Text a foto: Lada Sitová STAVÍ SE PRO DĚTI Dvě stavby, které budou sloužit dětem, byly nedávno zahájeny v Lanškrouně. Nejen předškoláci se mohou těšit na velké hřiště na Dvorských Lánech. Skauti zase už netrpělivě čekají na novou budovu s klubovnami, která vzniká na konci města za atriáky. Na Dvorských Lánech sse už rýsuje moderního hřiště, největší ve městě. Stavba, jejíž součástí jsou i nové chodníky a několik parkovacích stání, je financována s pomocí dotace z programu regenerace sídlišť. Podle sdělení Jiřího Zatloukala z investičního odboru byla dotace schválena ve výši 2,866

8 Strana 8 NEJEN Z MĚSTA LL 19 / 2010 Odborná stáž v Itálii pro kosmetičky a kadeřnice Projekt: Učíme se v Evropě Odborné stáže v italském Cesenatico se účastnilo 16 žákyň oboru kosmetička a kadeřnice ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Lanškroun. Projekt vznikl na základě potřeby zvýšení kvality odborného vzdělání v oblasti služeb kadeřnictví a kosmetika ve spolupráci s italským vzdělávacím institutem IAL Emilia Romagna - Cesenatico v Itálii. Cílem projektu je zatraktivnit zájem žáků o zvolený obor a tím zvýšit konkurenceschopnost, prohloubit jejich odborné znalosti a dovednosti vztahující se ke studovanému oboru. Žáci měli možnost poznat nové zahraniční trendy, přípravky a technologie používané v kosmetické a kadeřnické praxi. Odborný program pro kadeřnice zajistila lektorka Denisa Nevečeřalová, která předvedla nové trendy v barvení, melírování vlasů a nové střihy pro tuto sezónu. Při seminářích a ukázkách byly používány produkty od italské firmy BES Milano. Žáci měli možnost se seznámit s těmito produkty a zároveň je vyzkoušet sami na sobě. Školení a semináře probíhaly každý den a žáci se pod vedením lektorů učili a získávali důležité informace ze svého oboru. Navštívili také kadeřnický salon v Cesenatico, kde mohli vidět profesionální kadeřníky a jejich techniky střihů a barvení. Kosmetičkám byl zajištěn odborný program od lektorky Jany Sedláčkové, která představila trendové denní a večerní líčení, postup mokré pedikúry, lakování nehtů, peeling na nohy mořskou solí s bylinami, čokoládovou masáž zad, kávový peeling zad a masáž obličeje, krku a dekoltu olivovým olejem. Zajímavé byly ukázky masáží od italského lektora, který předváděl reaktivační masáže celého těla, jež se provádějí ve wellnes hotelech. Pro všechny obory byly připraveny semináře se základními informacemi o kůži, vlasech, s důrazem na zdravý životní styl, využití bio přípravků, ochranu kůže a vlasů při slunění apod. Byl prezentován i systém vzdělávání a požadavky pro práci ve wellness hotelech, kadeřnických a kosmetických salonech. Současně se účastníci seznámili s pracovními podmínkami v Itálii, kde měli možnost srovnání s pracovními podmínkami v České republice. Tím, že žáci byli v mezinárodním kolektivu, byli nuceni komunikovat v cizím jazyce, čímž si prohloubili své jazykové schopnosti jak v běžné komunikaci, tak i v odborné terminologii. Přínosem tohoto projektu je možnost navázání nových kontaktů, získání nových znalostí, dovedností a zkušeností, které mohou využít v další praxi. Účastníci stáže získali nové vědomosti a dovednosti, které jim umožní lépe se uplatnit na evropském trhu práce. Všichni žáci obdrželi Europass a certifikát o odborném zaškolení. Eva Švecová Indiáni přepadli školu Ve středu 15. září 2010 jsme pořádali pro děti ze školních družin a mateřských školek Veselou zahradu ve stylu indiánském. Těsně před zahájením akce se spustil liják a indiáni i se svými soutěžemi utíkali do školy. Po úvodním zahájení se děti proměnily na indiány, vymyslely si svá indiánská jména a ta jim byla zapsána na kartičku s totemem. Každý totem obsahoval 10 znaků (10 úkolů), jež měli malí indiáni plnit: - RANNÍ HVĚZDA výroba náhrdelníků z těstovin a papírových koleček, - MEDVĚDÍ TLAPA poznávání stop zvířat, - LSTIVÝ ŠAKAL zatloukání hřebíků do polena, - SOKOLÍ OKO - poznávání bylin a rostlin, - BÍLÝ BIZON stezka překážek a chůze po laně, - ŠEDÝ VLK hod kamínky na cíl, - ORLÍ PERO výroba papírové indiánské čelenky, - OHNIVÉ SRDCE stavba ohniště z prkýnek, - ŠAMAN bubnování, nápodoba zvuků šamana, - DIVOKÝ VÍTR tento znak indiáni obdrželi za splněné ostatní úkoly (nahradili jsme tak připravený úkol skautů s lanem GUMICUK, ale nedal se realizovat v budově). Během plnění indiánských úkolů probíhalo i vystoupení tanečního kroužku SLUNÍČKO (pod vedením paní vychovatelky Kroulíkové) se třemi vstupy. Všem účastníkům bylo také umožněno koupání ve školním bazénu zdarma, prohlídka budovy I. stupně, prodej občerstvení a párků na opékání. Za sestavený totem získali indiáni dáreček na památku. Chtěly bychom poděkovat skautům ze střediska Zubr a Dikobraz, že si dali práci se stavěním indiánského tee-pee, a za jejich pomoc při plnění úkolů. Děkujeme také paním učitelkám za pomoc na stanovištích. Vychovatelky ŠD

9 LL 19 / 2010 Slavnost v Rudolticích V sobotu 25. září 2010 byla v budově obecního úřadu slavnostně předána do užívání veřejnosti zrekonstruovaná tělocvična a nová třída školní družiny se sociálním zařízením. Po úvodní řeči starostky Lenky Bártlové se programu ujaly učitelky a žáci ZŠ MŠ, jejichž zpívání, tanečky, hra s míči i cvičení aerobiku příjemně naladily všechny přítomné návštěvníky. Budoucí potencionální uživatele nové horolezecké stěny, která je též součástí tělocvičny, k tréninku inspirovali zkušení členové lanškrounského horolezeckého oddílu. Ukázky policejních zásahů příslušníků Městské policie Lanškroun při zajištění násilníků byly zajímavým ukončením oficiálního programu. Všechny nové prostory byly samozřejmě k nahlédnutí včetně obecní knihovny, která při rekonstrukcích dostala novou fasádu. Na odpoledne byly připraveny další kulturní akce, např. loutkové divadlo, taneční vystoupení místní skupiny Sedmikrásky a tanečního studia Ivety Zahradníkové, zábavný program Zdeňka Isera a Šárky Vaňkové a sváteční den zakončila taneční zábava. Text a foto: -mm- HURÁ NA KOLA!!! Dne se pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ A. Jiráska v Lanškrouně uskutečnil již 5. ročník netradičního dopoledne s dopravní výchovou s názvem Hurá na kola! Přesně 68 žáků školy se ráno sešlo u haly B. Modrého a téměř všichni si s sebou vzali svá vlastní kola. Jejich úkolem bylo si vyzkoušet svoje znalosti a dovednosti cyklisty. Všichni prošli celkem šesti stanovišti. K dobrému zvládání jízdy na kole zde byly připraveny 2 překážkové dráhy, k procvičení jízdy v silničním provozu malý okruh na komunikaci s dopravní značkou STOP. Na dalším stanovišti si cyklisté zopakovali dopravní značky, na jiném potom vybavení svého jízdního kola a podmínky, za kterých mohou být sami účastníky silničního provozu. Všichni si potom mohli také vyzkoušet poskytování první pomoci a ošetřování drobných poranění. Nejšikovnější účastníci této akce byli odměněni věcnými cenami a titulem VZORNÝ CYKLISTA. I když bylo poměrně chladno, celé dopoledne rychle uběhlo a my, pořadatelé, doufáme, že akce alespoň trochu přispěla ke zvýšení bezpečnosti našich dětí. Ceny pro nejlepší cyklisty a drobnosti pro všechny zúčastněné věnovalo krajské vedení BESIP a SRPDŠ. Jana Dostálová NEJEN Z REGIONU Strana 9 Konec sezony na Zámečku V sobotu proběhla na Zámečku Mystická noc. Zahrály kapely Fofr z Lanškrouna a Šutr z České Třebové. Diváci mohli zhlédnout šermířská klání, dozvědět se zajímavé věci o dřívějších soubojích a používaných zbraních i právu útrpném. Vystoupení kouzelníka z agentury Magio zaujalo všechny dětské i dospělé diváky. Děti si mohly vyzkoušet různé dobové hry a soutěže, svoji šikovnost, postřeh i obratnost. Přijely se podívat i děti z DD Polička, které se umístily těsně na druhém místě v soutěži družstev při Knoflíkiádě. Proběhla také aukce ve prospěch speciální školy z Ústí nad Orlicí. Na závěr večera šermířská skupina předvedla ohnivou podívanou s vystoupením tanečnice a se souboji se zapálenými loučemi. Doufám, že všichni, kteří se akce zúčastnili, na Zámečku strávili příjemné odpoledne. V kavárně se už testuje nová pec na pizzu a již brzy by měli návštěvníci mít možnost vybrat si z několika druhů této klasické italské pochoutky. Stále pokračuje pokus o nový český i světový rekord v navlékání knoflíků, už jsou doneseny další metry návleku i volné knoflíky. Také byl určen termín příští Knoflíkiády, při které bude komisařem agentury Dobrý den opět zkontrolován rekordní návlek, na Doufám, že se do navlékání a doprovodných soutěží tentokrát zapojí více kolektivů (třeba i z domovů důchodců), dětí i dospělých, aby bylo navlečeno co nejvíce knoflíků a nový rekord stál za to. Nyní je návlek dlouhý 700 metrů. Bylo by pěkné, kdyby se tak podařilo, jak jsme říkali s moderátorem na Kopě, aby rekordní návlek byl v červnu nejméně tak dlouhý, že by jako dosáhl od Zámečku až na lanškrounské náměstí. To by musel ale měřit kolem 2500 metrů! Také se přihlásíme k pokusu o světový rekord, jsem zvědavá, jestli už někdo takovýto způsob navlékání knoflíků ve světě zkoušel. Pokud ne, ta k bychom na festivalu rekordů a kuriozit v Pelhřimově příští rok představili nejen nový český, ale i světový rekord... Upřesněné podmínky jsou na a dotazy ráda zodpovím na tel: Kastelánka Krasava Šerkopová (kráceno) Hlásíme se z Horních Heřmanic Spojí-li se ruce k dílu, dílo se jistě podaří. A o tom se mohli přesvědčit všichni, kdo se přišli podívat v neděli 26. září do sálu KD v Horních Heřmanicích. Probíhala zde výstava jiřin, které vypěstoval pan Beran Zdeněk z Dolních Heřmanic. Mohli jsme si zde zahlasovat o nejkrásnější jiřiny, ale volba to byla věru těžká. Jiřin a jiřinek, velkých a menších květů, pestrobarevných i jednobarevných, bylo zhruba kolem 100 druhů, kterou zvolit? U mne to vyhrál Havran, ale kdo se stal tou Miss, se teprve dozvíme. Mohli jsme zde zhlédnout výstavu plyšových medvídků a panenek. Děti ze ZŠ a MŠ také přispěly, nejen malovanými a různě tvarovanými květinami, ale i obrázky, koláže, dílka s podzimní tématikou, různé podzimní dekorace, figurky nejen z přírodnin, ale i ovoce a zeleniny. Prohlížet bylo co, ale i ochutnávat. Koláče a kokosky rovněž napekli naši zahrádkáři či spíše zahrádkářky. V přísálí se mohlo posedět rovněž u dobrého občerstvení, které připravil pan Vávra. Důležité je dobré srdce a chuť k práci, bez toho by žádné květiny nevyrostly a výtvarná díla by nevznikla. Český svaz zahrádkářů nám tak krásně zpříjemnil nedělní deštivé odpoledne. Cacková, ZŠ a MŠ Horní Heřmanice

10 Strana 10 Z MĚSTA LL 19 / 2010 přímo do našeho města. Říká se, že pod svícnem bývá tma. A že doma není nikdo prorokem. A tak počiny města směrem k transparentnosti zůstaly (pro případného neznalého diváka možná nepochopitelně) nepovšimnuty. Tato beseda totiž asi nejvíce ze všech tří této série připomínala usilovné dobývání brány, která je otevřená dokořán. Vždyť město právě minulý týden získalo cenu za nadstandardní zveřejňování informací. Třeba diskutovaný rozpočet včetně komentáře je k dispozici na webu města: lanskroun.eu/cz/urad/dokumenty/dulezite-dokumenty/rozpocet-mesta/, také byl po schválení zveřejněn v Listech. Letošní veřejné zakázky včetně protokolů o výsledku výběrového řízení pak jsou na adrese: lanskroun.eu/cz/urad/dokumenty/verejne-zakazky/. Mínusem bylo i to, že v průběhu ani na konci besedy publikum nedostalo nabídku prostoru k doplňujícím otázkám nebo reakcím, byť v předchozích besedách na to moderátoři nezapomínali. Besedami skončila mírná fáze předvolebního boje. Teď už bude na řadě ostrá munice ve formě volebních letáků... Text a foto: Lada Sitová Předvolební besedy v režii o.s. MůjLanškroun Je právo na informace problémem, který hýbe naším městem? Odpověď mohla dát první ze série předvolebních besed, na něž získalo občanské sdružení MůjLanškroun podporu Nadace Open Society Fund Praha. Beseda, kterou moderoval Ing. Mgr. Oldřich Kužílek, proběhla v pondělí od 17 hodin v sále zámku. V sále seděly dvou až tříčlenné skupinky kandidátů opět za všechny kandidující strany a několik zástupců pořádajícího občanského sdružení MůjLanškroun (včetně kandidátů za stejnojmennou volební stranu). Proč nedorazili voliči, které měl projekt Posílení plurality názorů v předvolebním klání v Lanškrouně oslovit? Mohlo za to krásné počasí, nezájem o politiku obecně, nebo znechucení z politických tahanic, kterými v minulých čtyřech letech proslula jednání městského zastupitelstva? Poslední důvod stál patrně za neúčastí zástupců hned tří z pozvaných osmi stran (ODS, KDU- -ČSL a KAL). Besedovat tak přišla jedna žena, Bc. Iva Skalická (4. na kandidátce SPOZ) a čtyři muži: Hynek Brýdl (2. na MůjLanškroun) a lídři Ing. Bohumil Bernášek (ČSSD), Milan Bednář (KSČM) a Mgr. Pavel Dvořáček (TOP 09). Program byl i pro pozvané do poslední chvíle zahalen tajemstvím a první překvapení na sebe nedalo dlouho čekat. Byla to prezentace moderátora o přístupu k informacím a o projektu hodnocení radničních periodik, ve kterém se zkoumala zhruba stovka titulů (včetně Listů Lanškrounska, které díky příspěvku města na vydávání do této skupiny spadají) ze začátku tohoto roku. V následné diskusi měli výše jmenovaní zástupci možnost seznámit své potenciální budoucí kolegy, partnery či oponenty se svými názory na dané téma. Druhá beseda proběhla 27. září od 17 hodin v kině. Na téma Transparentní samospráva, protikorupční opatření a jejich uvádění v praxi diskutovali opět zástupci pěti volebních stran. Moderátor Mgr. Tomáš Kramár, DiS. otázkami představoval protikorupční desatero, které jeho sdružení připravilo právě pro komunální volby. Ačkoliv jde o sadu rad zatím nikde v praxi nevyzkoušenou, autoři věří v její účinnost. Přínosné by jistě bylo, pokud by moderátor byl seznámen s konkrétní situací ve městě, mohl by některá doporučení formulovat adresněji. V debatě šlo vlastně jen o nezávaznou a komorní výměnu názorů představitelů několika stran. Voliči měli o trávení svého volného času opět jinou představu... Třetí besedu v pondělí v 17 hodin v kině na téma Městské finance, investiční akce a zadávání veřejných zakázek moderoval místní Ing. Jiří Kohout. Pozvánka jej charakterizovala jako nezávislého odborníka, který publikoval desítky článků v místním tisku a na internetových stránkách, řadu z nich vzpomínkového charakteru. Jeho prezentace bohužel charakteristice tak úplně neodpovídala. Moderátor zaujímal spíše pozici nepoučeného laika. Diskutovali Roman Krajči (MůjLanškroun), Bc. Iva Skalická (SPOZ), Ing. Bohumil Bernášek (ČSSD), Milan Bednář (KSČM) a Ing. Slavomír Vaňous (TOP 09). Poslechnout si je přišlo přece jen o pár občanů více, patrně je přilákalo přece jen srozumitelnější téma investic. Nechyběly ani úřednice z finančního odboru (včetně jeho vedoucí), které by jistě k otázce městských financí a rozpočtu měly co říci. Bohužel jejich oslovení patrně nezapadalo do scénáře besedy, v každém případě příležitost získat názor odborníka, jehož se téma přímo dotýká, moderátor nevyužil. Několikrát vyslovil myšlenku: Nic není potřeba vynalézat, všechno už někde funguje. Možná se při svém rozhlížení zapomněl podívat DOBRÁ ROZHODNUTÍ VZNIKAJÍ V POLEMICE Měli by lidé dostávat informace z radnice zdarma do schránek?... Jak si vedou Listy Lanškrounska ve srovnání s ostatními radničními periodiky?... Zajímá lanškrounské občany politika?... Nejen tato témata se probírala 20. září na besedě zaměřené na PRÁVO NA INFORMACE. Jednalo se o první ze série tří předvolebních debat moderovaných nezávislými odborníky na konkrétní témata. Besedy organizuje obč. sdružení MůjLanškroun v rámci projektu Posílení plurality názorů v předvolebním klání v Lanškrouně, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha. K účasti na besedách byli přizváni zástupci všech lanškrounských stran a uskupení kandidujících v letošních komunálních volbách. Co přesně je míněno otevřeností veřejné správy, vysvětlil v úvodní prezentaci Ing. Mgr. Oldřich Kužílek z organizace Otevřená společnost, který je mimo jiné spoluautorem zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Prezentace pokračovala částí nazvanou Radniční periodika se zaměřením na Listy Lanškrounska, které jsou dotované z městského rozpočtu. Tiskovinu posuzovala z několika parametrů a porovnávala ji s více než stovkou dalších obdobných periodik. Oldřich Kužílek shrnul závěry z této analýzy do osmi bodů, které by mohly posloužit jako užitečné náměty v případě, že by byla snaha úroveň radničního periodika zlepšit: - Cenzura je výrazná (nepřipouštění alternativních názorů je v kontextu výkonu veřejné správy nepřímou cenzurou, neboť jiné pohledy by měly zaznívat). - Míra objektivity a nestrannosti je mizivá shodně jako u většiny periodik v ČR. - Nepublikují se alternativní názory. - Vysoký podíl článků koaličních politiků. - Starosta je zmiňován nadprůměrně, byť v rámci oznámení jeho kanceláře. - Neavizují se budoucí rozhodování. - Redakční rada není oddělena od redakce. - V redakční radě i redakci dochází k výraznému střetu zájmů. V besedě pak Oldřich Kužílek v roli moderátora navázal na konstatovaná zjištění a vyzval přítomné představitele volebních stran, aby vyjádřili své názory ke třem námětům: - Zřídit pravidelný prostor, např. půl tiskové strany pro alternativní názory. - Redakce včas před uzávěrkou rozešle avízo o připravovaných rozhodnutích, aby se ostatní mohli vyjádřit. - Přístup zastupitelů k informacím (zákon umožňuje přímý přístup k pracovníkům městského úřadu, kteří mají dané téma na starosti). M. Hrynečková Redakčně kráceno, celý článek najdete na adrese: cs/zpravodaj/35-zpravodaj/1620-dobra-rozhodnuti-vznikaji-v-polemice.html Debatovalo se o protikorupčním desateru Účastníky druhé besedy na téma Transparentní samospráva, protikorupční opatření a jejich uvádění v praxi byli lidé, kteří budou možná v příštích čtyřech letech reálně ovlivňovat politiku v Lanškrouně: Tomáš Janouch (třetí na kandidátce můjlanškroun), Ing. Antonín Smejkal (kandiduje na druhém místě za SPO-Zemanovce), Mgr. Zdeněk Baborák (dvojka z kandidátky ČSSD), Milan Bednář (jednička za KSČM) a Mgr. Pavel Dvořáček (leader TOP 09). Hostem a zároveň moderátorem besedy byl Mgr. Tomáš Kramár DiS, předseda občanského sdružení Oživení, Praha. Stejně jako při první besedě, chyběli představitelé ODS, KDU-ČSL a KAL. Také tentokrát byl zájem veřejnosti poslechnout si názory kandidátů velmi malý. Tomáš Kramár, který se protikorupčním aktivitám věnuje již 9 let, vysvětlil, že pro tyto komunální volby připravilo občanské sdružení Oživení takzvané PROTIKORUPČNÍ DESATERO: Systém těch deseti oblastí a protikorupčních opatření považujeme za celek, který je potřeba jako celek realizovat. Teprve potom můžeme garantovat, že se situace ve městě ve veřejném rozhodování může významně zlepšit. Při debatě nad konkrétními body desatera zástupci volebních stran předvedli, že dokáží věcně a kultivovaně diskutovat, naslouchat a hlásit se k opatřením vedoucím ke snížení rizika korupce. Marie Hrynečková Redakčně kráceno, celý článek najdete na adrese: zpravodaj/35-zpravodaj/1628-debatovalo-se-o-protikorupcnim-desateru.html

11 LL 19 / 2010 V dnešním článku o Pečovatelské službě navážeme na předchozí vydání Listů Lanškrounska, kde jsme vám představili souhrn všech činností Pečovatelské služby a současně podrobně rozepsali službu pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Dnes se budeme věnovat další činnosti: 2. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU POMOC PŘI ÚKONECH OSOBNÍ HYGIENY, KOUPEL: Službu zajišťujeme: ambulantně za touto službou klient dochází nebo klienta přivezeme automobilem do střediska osobní hygieny (dále jen SOH) v bývalém sídle Pečovatelské služby v ul. B. Martinů 980, Lanškroun; terénně tato služba se poskytuje v domácnosti klienta. Hygienická péče prováděná v SOH: poskytujeme koupel (nebo sprchování) a mytí vlasů. Po koupeli možnost stříhání nehtů (viz bod péče o nehty). Ve SOH je k dispozici vanový zvedák pro klienty se zhoršenou pohyblivostí. Klient používá vlastní hygienické potřeby ručníky, žínku, mýdlo, šampon na vlasy, krém po koupeli, hřeben. Pokud klient nemá mycí prostředky, pečovatelská služba mu je dle dohody zajistí v rámci placeného úkonu PS donáška nákupu. Klient si může ponechat označené hygienické prostředky v SOH. Hygienická péče prováděná v domácnosti klienta: poskytujeme koupel (nebo sprchování). Po koupeli možnost stříhání nehtů (viz bod - péče o nehty). Klient používá vlastní hygienické potřeby ručníky, žínku, mýdlo, šampon na vlasy, krém po koupeli, hřeben. Po provedené hygienické péči v domácnosti klienta uvedeme místnost do původního stavu. Pro snadnější manipulaci s klientem používáme přenosnou otočnou sedačku do vany, která zajišťuje bezpečný pohyb klienta ve vaně. Tuto službu zajišťujeme maximálně 3x týdně. POMOC PŘI ZÁKLADNÍ PÉČI O VLASY A NEHTY: na požádání vlasy umyjeme, učešeme vlastním hřebenem klienta, případně vysušíme fénem (fén používáme služební). Vlasy je možné upravit pomocí vlastních natáček klienta. Vlasy nestříháme, nebarvíme, neprovádíme trvalou ondulaci ani další odborné práce. Při péči o nehty provádíme základní zastřižení nehtů (zkrácení). Stříhané nehty musí být zdravé, bez známek onemocnění a plísní. Nehty u nohou zastřihujeme rovně, u rukou do obloučků. Neprovádíme pedikúru, nestříháme silné nehty a nehty, které potřebují odborné ošetření (např. zarostlé nehty). Maximální garance u mytí vlasů je 2x týdně, u péče o nehty pak 3x měsíčně. POMOC PŘI POUŽITÍ WC, TOALETNÍ ŽIDLE, PODLOŽNÍ MÍSY: při tomto úkonu zvýšeně dbáme na zachování soukromí klienta. Dle potřeby klienta doprovodíme na toaletu, kde mu pomůžeme se svléknutím, obléknutím a s použitím hygienických pomůcek. Podložní mísu vylijeme do WC, vymyjeme a uklidíme na určené místo. Tuto službu zajišťujeme maximálně 3x denně. V následujícím čísle vám představíme blíže činnosti týkající se poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Na případné dotazy rádi odpovíme na tel. č /029, nebo při osobní návštěvě v kanceláři Pečovatelské služby sídlící v Domově pro seniory, Janáčkova Hana Nádvorníková, DiS. sociální pracovnice Soutěž Otevřeno x Zavřeno - další nominace V kategorii Zavřeno přístup k informacím byl letos nominován Můj Lanškroun, o.s., Lanškroun, a to za zřízení webových stránek kroun.transparentni.cz/ s podporou Open Society Fund Praha (celková podpora Kč ) a nenaplňování myšlenky projektu. Web k tomu uvádí toto: Konkrétní čin: Občanské sdružení Můj Lanškroun získalo v roce 2007 od O- pen Society Fund Praha dotaci ,- Kč na vytvoření internetové aplikace pro snadný a maximálně přehledný přístup k veřejným informacím a v roce 2008 na obdobný projekt dotaci ,-Kč. Sdružení vytvořilo webové stránky na adrese Stránky však neaktualizuje. Usnesení zastupitelstva naposledy aktualizováno v roce 2009, usnesení rady - naposledy aktualizováno v roce 2009, veřejné zakázky naposledy aktualizováno v roce 2008, rozpočty naposledy aktualizováno v roce 2008 atd. Dotace téměř 50 tis. byly použity pouze ke krátkodobému a nepřehlednému zveřejnění informací, z nichž je drtivá většina dlouhodobě, pravidelně a soustavně zveřejňována na webových stránkách města Lanškroun. Naše hodnocení činu: Nejedná se o dotaci, ale o nadační příspěvek soukromého dárce Nadace OSF Praha. Podle sdělení provozovatele stránek byl Projekt realizován v první polovině roku 2008 a finanční prostředky byly účelně vynaloženy v souladu s podmínkami smlouvy s dárcem. U databáze usnesení a podkladů zastupitelstva a rady města je problém s aktualizací. Tyto informace lze ale dohledat na stránkách města Lanškroun. Projekt po skončení finanční podpory je zajišťován dobrovolnicky a je deklarován jako občasník. Nejedná se o oficielní informační zdroj města, povinný subjekt v rámci zákona 106/1999. Podle sdělení MůjLanškroun o.s.: projekt přispěl k informovanosti občanů a de facto donutil úředníky MÚ, aby sami tyto informace začali zveřejňovat, považujeme jej za velmi úspěšný a hodláme v něm pokračovat. Zdroj: SDĚLENÍ SPOLEČENSKÁ KRONIKA NAROZENÍ: Tobiáš Turek, Kežmarská Lukáš Jaroš, Palackého Tereza Prouzová, Dolní Třešňovec David Braik, Rudoltice Dominik Mareš, Výprachtice Petr Štarman, Strážná Daniel Burian, Krasíkov Václav Kolomý, Rudoltice Lucie Fajtová, Albrechtice Lucie Fabiánková, Strážná 45 Strana 11 SŇATKY: David Frebort a Dana Moravcová, Rudoltice Lukáš Hluchý a Lucie Tovtiková, Lidická 58 a Na Rozhraní Petr Kolínský a Lucie Dorazilová, Městečko Trnávka a H. Třešňovec Lukáš Netušil a Marcela Málková, Knapovec 107 a Ostrov Martin Frk a Eva Skalická, Horní Čermná 241 a La, Krátká Michal Hubina a Lenka Mačátová, Zborovská 743 a Svobody Stanislav Mihulka a Petra Vaníčková, Rudoltice Petr Hipský a Zuzana Fingerová, Křib, Česká Třebová Pavel Šternástek a Lucie Šindelářová, La, Lidická 920 a Sázava Jiří Ficner a Jana Chládková, La, Svojsíkova 1044 a Sázava Tomáš Nastoupil a Lucie Novelinková, Třešňovecká Tomáš Novotný a Veronika Podhradská, Sázava 125 a Mezilesí Daniel Chládek a Adéla Sládková, Ostrov 88 VZPOMÍNÁME: Marie Garčicová, Vančurova 149, 79 let Ludmila Kunertová, Dolní Ćermná 177, 80 let Josefa Vernerová, Svobody 246, 90 let Josef Zvára, Rudoltice 158, 80 let Josef Hálek, Rudoltice 220, 79 let Karel Hanus, P. Bezruče 421, 69 let Anna Minářová, Žichlínek 10, 79 let Stanislav Filip, Dolní Čermná 67, 81 let František Šembera, Palackého 574, 70 let Ludmila Boušková, Dobrovského 48, 75 let Zdeněk Štěrba, Na Větru 910, 70 tet PODĚKOVÁNÍ Děkuji touto cestou za velmi lidský a citlivý přístup paní Jaroslavy Hlaváčkové při přípravě a organizaci pohřbu naší maminky paní Ludmily Kunertové z Dolní Čermné. V těchto těžkých chvílích jsme ocenili profesionální přístup pohřební služby Hlaváček. Společně s rodinou děkuje Ing. Ludmila Müllerová, Dolní Čermná BLAHOPŘÁNÍ Koncem září oslavila své devadesáté narozeniny paní Anežka Šimečková, stále aktivní přispěvatelka Listů Lanškrounska. V domově pro seniory jí popřáli nejen jeho ředitel Milan Minář, ale také farář Zbigniew Czendlik a starosta města Martin Košťál. Ke gratulaci se připojila i redakce Listů. Foto: Lada Sitová

12 Strana 12 KULTURA LL 19 / 2010 Pozvánka na Múzochvění - tentokrát do Prahy Vážení a milí Lanškrouňáci, jak jsem slíbila v minulém povídání o přípravě Múzochvění v Praze (koncertu se skladbami Tomáše Krejči (Johanka z Arku a Paměť větru), čas se naplnil, a tak píši informace týkající se hlavně místa a času konání této akce. Na koncert Múzochvění 2010 se můžete přijet podívat a podpořit charitativní sbírku dne v 16 hod. do kostela Nejsv. Salvátora, Křižovnické nám. 2 v Praze 1. Vstupné je dobrovolné a výtěžek peněz půjde Základní škole praktické Karla Herforta v Praze a Základní škole speciální v Lanškrouně na výuku a další rozvoj dětí s handicapem. V tomto multimúzickém projektu vystupuje cca 200 účinkujících. Ze známých osobností na tomto projektu spolupracují Taťjana Medvecká, herečka ND v Praze, Mons.Prof.PhDr. Tomáš Halík, dále autor hudby a textu Tomáš Krejča, sopránové sólo Hana Krejčová (Švobová) a další. Projekt podporují Mirko Krebs, Milan Svoboda, Josef Suk, Marek Eben, Jiří Hlaváč, Zbigniew Czendlik, Jiří Zajíc Další informace najdete na stránkách Pokud zůstanete v Praze přes noc, můžete se přijít podívat na vystoupení Lanškrounského smíšeného sboru pod vedením Vladimíry Jetmarové dne dopoledne na mši svaté, kterou slouží Mons.Prof.PhDr. Tomáš Halík v kostele Nejsv. Salvátora v Praze. Tyto dvě akce se konají ve dnech komunálních voleb v ČR. Múzochvění jsme museli připravovat s ročním předstihem,a to ještě termín voleb nebyl známý Pevně doufáme, že i přes tuto malou překážku přijedete podpořit účinkující, charitativní sbírku pro děti a také autora celého projektu našeho Toma Krejču! Těšíme se nashledanou v naší krásné matičce Praze. Za přípravný tým Jindra Kozáková ÚČINKUJÍ: Taťjana Medvecká Symfonický orchestr - tedy Bumův komorní orchestr, posluchači Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (HAMU), Janáčkovy Akademie múzických umění v Brně (JAMU), Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka v Praze (KJJ), Konzervatoře Pardubice, Hudebního gymnázia Jana Nerudy, Konzervatoře v Českých Budějovicích, členové Pražské komorní filharmonie, členové Filharmonie Brno a další Symfonický sbor - tedy Canti Praha, Lanškrounský smíšený sbor, dále varhany: Michaela Káčerková, diriguje: Andrea Krausová, hudba: Tom Krejča Scénický tanec - tančí členové I.Z.DANCE STUDIO Ivety Zahradnikové, choreografie: Iveta Zahradníková Výtvarný happening - UTRUM - sdružení fotografů, Hana Kozubová umělecká paličkovaná krajka, Andrea a Petr Staškovi - umělecké objekty ze skla (fussing), Jaroslav a Lucie Strakovi - fotografie, Monika Dušková keramické objekty, žáci VO ZUŠ Jindřicha Pravečka v Lanškrouně, žáci Základní školy speciální v Lanškrouně, studenti Filmové fakulty Akademie múzických umění (FAMU) Praha, studenti Vysoké školy umělecko průmyslové (VŠUP) Praha ZAZNÍ: Tom Krejča: Jeanne d Arc (Jana z Arku), rapsodie pro komorní orchestr, varhany, sbor a skleničky; Tom Krejča: Memoria Anema (Paměť větru), rapsodie pro symfonický orchestr, varhany, sbor a recitátora Promluví monsg. Tomáš Halík Jaroslav Svěcený přivezl mistrovské housle Slavné evropské housle století představil jeden z nejlepších současných českých houslistů Jaroslav Svěcený ve středu 22. září 2010 na lanškrounském zámku. Početné publikum mělo možnost si vychutnat skladby Handla, Bacha, trojhvězdí Vivaldi Tartini - Corelli či moderní fantazie, jejichž autorem byl sám Jaroslav Svěcený, na starých nástrojích italských i na kvalitních nástrojích českých z druhé poloviny 20. století. K tomu všemu si diváci vyslechli zasvěcené komentáře o stavbě houslí (např. že nejkvalitnější zadní část houslí pochází z bosenského dřeva, přední pak ze smrku z alpských svahů). Jaroslav Svěcený si velice chválil akustiku zámeckého sálu, označil ji za přímo ideální pro testování zvuku různých houslí. Na cembalo doprovázela Jitka Navrátilová. Neutuchajícím potleskem si spokojené publikum po závěrečném Ave Maria (J.S.Bach Ch.Gounod) vynutilo ještě přídavek moderní skladbu opět ze Svěceného autorské dílny. Text a foto: Lada Sitová Městská knihovna zve na dvě zajímavé akce Tou první je účast na již 6. východočeském uměleckém maratónu, kdy dne 14. října v 17 hodin v čítárně knihovny proběhne beseda a autorské čtení s názvem Odkud kam aneb Sudety v literatuře. Účast přislíbili tito autoři: Milan Dušek prozaik, Jiří Faltus básník a satirik, Miroslav Kubíček básník a pohádkář, Emil Trojan autor knih o vojenské historii. Představeny budou ukázky z jejich tvorby a rovněž proběhne křest nově vydaných knih. Ukázky přečtou a zarecitují herci Divadla Ve středu. Besedy se zúčastní také Václav Smejkal, malíř a ilustrátor některých knih zmíněných autorů. Jeho obrazy zpestří besedu a budou zdobit čítarnu po zbytek října a v měsíci listopadu. Název této výstavy: JMB Illustrations. Druhou akcí je cestovatelská přednáška plná poutavého i poučného vyprávění Jiřího Máry, včetně promítání nádherných fotografií a videosekvencí: Nový Zéland země protinožců příběh o splnění životního snu. Koná se v úterý 26. října v hodin v zasedací místnosti knihovny. Seznámíte se s překrásnou přírodou Nového Zélandu i zvyky domorodých obyvatel. Uvidíte tančit Maory, vařit bláto i tryskat gejzíry. Poznáte, jak se na Novém Zélandu slaví Vánoce i Silvestr. Nahlédnete do země Pána prstenů. Současně se dozvíte, že podobnou cestu je možné absolvovat i na invalidním vozíku. Jiří Mára je autorem čtyř cestopisných knih a dokumentárních filmů, které si můžete na besedě zakoupit za zvýhodněné ceny. Více informací o plánovaných akcích najdete na našem webu: Iva Semlerová, ředitelka knihovny

13 LL 19 / 2010 Z MĚSTA Strana 13 Zámecký sál plný žen Dámské společenství Lady Wine Club není mezi veřejností příliš známo. Změnit to mělo i netradiční setkání, které si tento klub naplánoval do místa opravdu dost vzdáleného od centra. 29. září 2010 se představil v Lanškrouně. Program, jemuž dominovalo divadelní představení Monology vagíny v podání Dáši Bláhové, Jitky Asterové a Michaely Sajlerové, dokázal (především divačkami) zaplnit zámecký sál. Nechybělo ovšem ani několik mužů (a to nejen v roli moderátora) Divadelní představení dobře pobavilo. Večer pokračoval hodnotící ochutnávkou pěti vín a ukázkami sortimentu několika místních firem (Štefanovo pekařství z Lukové je přímo partnerem projektu). Lada Sitová PRÁZDNINOVÉ POTÁPĚNÍ Poslední den prázdnin lilo jako z konve a venkovní teplota také spíše odpovídala podzimu. To ale nezabránilo dětem z Dětského domova v Horní Čermné, aby se vypravily na loděnici TJ vodní sporty Lanškroun, kde pro ně byl připraven program týkající se vodních sportů. Chystané závody na pramicích sice vzhledem k nepřízni počasí odpadly, o to větší prostor ovšem dostal profesionální potápěč pan Miloš Smola. Poutavá instruktáž o potápění doprovázená záběry z hlubinných výprav pana Smoly promítanými na notebooku všechny přítomné neobyčejně zaujala. Největší pozornost vzbudil poznámkový blok pro použití pod vodou - zkouška provedená dětmi dokázala, že se ve vodě opravdu nerozmočí. Po instruktáži na souši přišla i zkouška praktická. Do neoprenového obleku se ustrojil čtrnáctiletý Pavel a pod vedením Miloše Smoly se ponořil do chladných vod lanškrounského rybníka. Základní seznámení s potápěním si tam ale zjevně užíval a s Milošem by se určitě s důvěrou vypravil na některou z jeho mořských výprav k potopeným vrakům lodí. Závěr odpoledne proběhl u příjemně hřejícího krbu, kde se opékaly vuřty a popíjel horký čaj. Poté následovalo zpívání s harmonikářem panem Standou Popelářem. Sportovní odpoledne pro děti uspořádala místní organizace ČSSD Lanškroun ve spolupráci s TJ vodní sporty Lanškroun. Záštitu nad akcí převzal poslanec Parlamentu ČR pan Ing. Miroslav Váňa. Dalšími sponzory potom byli v abecedním pořadí: Ing. Bohumil Bernášek, Jatka Lanškroun, MUDr.Václav Kment, František Kocourek - řeznictví, Jaroslav Lechnýř a Potápěčské centrum Don Felder Lanškroun. Mi l an S c h emb er a Skupinová terapie i pro muže Divadelní představení Monology vagíny, Lady Wine Club, Hra Monology vagíny se za posledních dvanáct let stala divadelním fenoménem. Neváhal jsem ani vteřinu a k narozeninám jsem ženě (a tak trochu i sobě) koupil dva lístky. Téma, které představení řeší, je široké a zcela internacionální, nebojím se dokonce říct interkontinentální. Sál zámku praskal ve švech, ale nás mužů tam bylo doslova jako do mariáše, dokonce se mě místy zmocňoval pocit jisté nepatřičnosti. Velký podíl na tom asi měl fakt, že představení bylo součástí setkání klubu Lady Wine, a tak se akce tvářila, že je výhradně pro ženy. A je to škoda. Představení totiž bylo bez nadsázky bezkonkurenční. Svou profesionalitou, nasazením hereček i precizní režií. Snažil jsem se vybavit si zpětně nějaké alespoň trochu slabší místo. Nebudu-li počítat nevalnou chuť italských vín po skončení divadla, nebylo večeru co vyčíst. Přitom celou dobu herečky bruslily na tenkém ledě, který mohly snadno prolomit a utopit představení v trapnosti a lascivnosti. Hra je složena z autentických výpovědí žen, které hovoří o nejintimnějším místě svého těla. Každá z výpovědí je zcela originální, ale zároveň popisuje část kolektivní zkušenosti. Je asi osvobozující podělit se o tíhu svého vlastního dospívání nebo třeba zážitek z návštěvy gynekologa. Uvolněte se, prosím nemusí být jen název televizního pořadu, ale i poněkud nešetrný rozkaz podrážděného ženského lékaře, kterému by se také mohlo dostat následující odpovědi: Moje číča nebude poslouchat nějaké povely, není to pes! Bylo zajímavé pozorovat ženy, které v jeden moment synchronizovaně vyprskly smíchy a jindy se jim po tvářích koulely slzy jak hrachy. Humor, nadhled ani tragika přitom nehrály hlavní role ani téma nerozmělňovaly, byly jen nutnými průvodci. Monology vagíny jsou více než divadelním představením, jsou skupinovou terapií a vřele ji doporučuji i všem mužům. Text a foto: František Teichmann Škeble a Marionety s.r.o. My, kteří žijeme na severu, narazíme občas na pustá místa, kde není skoro nic, kde ale kdysi žili lidé. Dnes zde nacházíme jen staré studny, třešně a jabloně rostoucí mezi lesními stromy, zbytky zdí honosných stavení a jména, která působí tajemně a připomínají nám, že jsme tu tak trochu cizinci Tato slova jistě nejednomu kulturně založenému Lanškrouňákovi připomenou situaci ze začátku září, kdy proběhla v muzeu vernisáž výstavy Fotoklubu Lanškroun Sudety. Uvnitř. Tentokrát si je ale přečte v programu hry Marionety s.r.o., kterou na motivy povídek R. Bradburyho a M. Švandrlíka napsal pro divadelní soubor lanškrounského gymnázia Škeble jeho režisér Jan Střecha. Premiéry tohoto představení, které se odehrává nejen kdesi na historickém pomezí dvou států, ale také na pomezí žánrů sci-fi a hororu, proběhly (s rozdílnou alternací postavy Káti) 24. a 27. září Plný sál ocenil dlouhým potleskem výkon herců i přínos autora a režiséra v jedné osobě. Premiéra se stala také příležitostí k setkání bývalých a současných členů Škeble i spolužáků herců. Je dobře, že divadlo, na které mohou být všichni pyšní, posiluje u studentů důležitý pocit sounáležitosti se školou. Studenti se se svým novým představením chystají na podzimní přehlídku do Václavova. Předtím jej ale ještě jednou zahrají na zámku (15. října). Text a foto: Lada Sitová

14 Strana 14 LL 19 / 2010 ROZHOVOR ŠANCI BY MĚLA DOSTAT NOVÁ GENERACE POLITIKŮ Rozhovor se starostou Lanškrouna Ing. Martinem Košťálem Starosta Martin Košťál už delší dobu naznačoval, že nebude usilovat o znovuzvolení starostou Lanškrouna. Kandidátka ODS to před volbami definitivně potvrdila, a byť se Martin Košťál v rozhovoru hlásí k tomu, že v politice se nikdy nemá říkat nikdy, je nanejvýš pravděpodobné, že po volbách bude mít Lanškroun starostu nového. V bilančním rozhovoru jsem se vracel k oběma volebním obdobím a hodně jsem stál především o názory na věci, které dodnes polarizují lanškrounskou veřejnost, tak jako mnohdy on sám. Položit mu otázky na tělo není žádný problém, neuhne. Myslím, že je pro něj příznačné jednat na rovinu, stroze a přímo. Když s vámi nebude souhlasit, okamžitě to řekne. Bez rukaviček. Má to svou výhodu, hned víte, na čem jste. Mnozí starostové, třeba p. Jiří Brýdl ze Svitav, vydrželi ve svých funkcích bezmála dvacet let. Co Vás přimělo k tomu již nadále na post starosty nekandidovat? Nemusíme chodit do Svitav, starosta Josef Niederle starostoval v Lanškrouně třicet let, i poosmé byl zvolen, ale vzhledem k věku to odmítl. U mě to rozhodnutí neusilovat o funkci starosty nebylo dáno věkem, ale došel jsem k tomu po zralé úvaze. Chci se vrátit ke své původní profesi lesního inženýra. Návrat po dvanácti nebo více letech by byl o mnoho problematičtější než nyní. To je ten hlavní důvod, ale nepopírám, že byly i další. V komunální politice se pohybuji dvacet let, takže jsem už takovým místním dinosaurem a myslím si, že by šanci mohla dostat nová generace politiků. Promiňte, ale na druhou stranu jste v ODS na druhém místě, to Vás z čistě spekulativního úhlu pohledu z možnosti stát se starostou nevylučuje. Opravdu v tom není skryta žádná taktika. Poté, co jsem oznámil našim členům, že se nebudu dále ucházet o funkci starosty, zvolil místní sněm ODS jako kandidátku na starostku Stáňu Švarcovou a mně přisoudil na naší kandidátce druhé místo. Stalo se to standardním demokratickým postupem, který je v naší straně běžný. Nic jiného v tom nehledejte. Jak moc ovlivňuje politika přátelství? Zajímá mě Váš názor především v souvislosti s Janem Kolomým. To jste se dotkl opravdu citlivého tématu. Těžko se mi na to odpovídá několika větami. Lidé z našeho okolí ví, že jsme se s Honzou Kolomým kamarádili, že jsme například se svými rodinami trávili společné dovolené. Naši synové spolu prožili celé studium na gymnáziu v jedné lavici a přátelí se dodnes. Byl jsem z toho hodně smutný, dlouho mě to trápilo, ale dnes je to již pro mě uzavřená záležitost. Sám za sebe jsem přesvědčen, že chyba není na mé straně. Nejednou jsem se snažil to změnit, ale uraženou ješitnost a nenaplněné ambice zřejmě nejde přemoci. Co se týče ostatních přátelských vztahů, musím přiznat, že mnohé z nich přešly do jakéhosi latentního stavu. Ne snad kvůli politickým názorům, ale především proto, že mě starostování zaměstnává 24 hodin denně a já nemám dostatečný časový prostor ta přátelství dále rozvíjet. Svůj podíl na tom má určitě i to, že manželka pracuje na směny, a tak jsme oba rádi, když se sejdeme alespoň spolu. Na druhou stranu, během starostování jsem poznal řadu zajímavých a příjemných lidí, se kterými se rád setkávám i mimo oficiální akce. Starostoval jste po dvě volební období, zkuste ta období srovnat. Víte, já pozoruji změny během celého svého působení v komunální politice. Bohužel mám pocit, že politická atmosféra je v našem městě čím dál tím horší. Radním jsem se stal v průběhu volebního období Nevím, jestli si dnes už tu dobu příliš idealizuji, ale nepamatuji si na nějaké zásadní rozepře mezi radou a zastupitelstvem. Diskuze bývaly krátké a věcné, v drtivé většině došlo ke konsenzu v řešení problémů. Další období by stálo za samostatný rozbor - do vedení města se načas dostaly strany, které sice nevyhrály, ale ve svém součtu přečíslily ODS. Vedení města nemělo jasnou a jednotnou vizi, pokud za ni nepovažuji odpor k Janu Kolomému, který byl tehdy naším kandidátem na starostu. Výsledkem takového vládnutí bylo, že po krátké době zastupitelstvo včetně několika radních odvolalo z funkcí tehdejší radu i se starostou. Nová rada sice fungovala nesrovnatelně lépe, ale byl tam už stále patrný stín předchozích událostí. Po volbách v roce 2002 se zformovalo silné zastupitelstvo a město se posunulo hodně dopředu. Dohledal jsem, že pro přijetí ještě stále připomínaného devadesátimiliónového úvěru hlasovalo 19 ze 20 přítomných zastupitelů! Díky tomu byly realizovány velké investice Domov pro seniory, Hala B. Modrého, Pivovarské náměstí, množství městských i družstevních bytů, příprava parcel pro rodinné domky atd. To bylo, myslím, velmi úspěšné období pro město Lanškroun. Volební období po roce 2006 bylo poznamenáno tím, že nevznikla žádná oficiální koalice. Sociální demokraté odmítli podepsat koaliční smlouvu, a tak se shoda k prosazení většiny záměrů hledala velmi těžko. Naopak tu byla výrazná a semknutá opozice, posílená od samého počátku Janem Kolomým, který kandidoval tehdy ještě za ODS. Končící období nechci ale hodnotit jen z hlediska situace v zastupitelstvu. Poslední dva roky byly silně poznamenány ekonomickou krizí, která se projevila v nižších příjmech města. Odhaduji, že jsme přišli v rozpočtu o cca 30 milionů korun. Už jste zmínil, že jednou z těch velkých investic za posledních osm let byl zimní stadion, který město postavilo výhradně za své. Opozice označila projekt za megalomanský a předražený. Rozhodoval byste se dnes ohledně výstavby zimního stadionu stejně? Výstavbu zimní haly nepovažuji ani za předraženou, ani za megalomanský projekt. Naopak, dneska víme, že hala je malá, resp., že by měla mít větší zázemí - to se týká jak počtu šaten, tak i velikosti restaurace a prostorů pro klubovou činnost. A co se týče ceny, tak ta vzešla ze standardního výběrového řízení. Ano, kritizuje se, že jsme nevybrali nejlevnější nabídku. Ale to nejlevnější nebývá vždy to nejlepší. Já vím, že firma, která nabízela nejnižší cenu, potřebovala získat referenci, že už se na výstavbě nějaké haly podílela, aby mohla získat stamilionovou zakázku v Brně. Dále také vím, že ta firma kalkulovala s tím, že nás přesvědčí o úpravách projektu, které by stav- bu zlevnily, ovšem na úkor kvality architektonického a stavebního řešení. To jsme striktně odmítli. Takže jsem dodnes přesvědčen, že rozhodnutí o výstavbě haly i o výběru dodavatele bylo správné. Za připomenutí stojí, jak silná byla poptávka po hale nejen ze strany hokejistů, ale i veřejnosti. Zimní stadión tehdy zvítězil před krytým bazénem i v anketě občanů. Velkou kritiku si vysloužila také bytová výstavba. Bytové domy na Sokolské sice získaly ocenění stavba Pardubického kraje, ale některým lidem se nelíbil projekt jak architektonicky, tak i cenou. Proč si myslíte, že byl tak silný odpor vůči této stavbě? Nemyslím si, že byl až tak silný odpor vůči zmíněným bytovým domům. Pan architekt Kokeš má zajímavé nápady, navrhuje stavby s určitou architektonickou hodnotou, a protože architektura je svým způsobem umění, vyvolává rozdílné reakce. Proto celkem chápu, že co se jednomu člověku líbí, druhý odsoudí. Já se na skokanské můstky dívám denně a ničím mě neuráží. Ani se mi nezdá, že by výstavba těch domů byla drahá. Záměrem bylo na daném pozemku vystavět co nejvíce bytových jednotek. Pan architekt navrhl pavlačový dům, bohužel vlivem požadavků na požární ochranu muselo dojít k úpravám, které znamenaly i určité navýšení ceny. Jsem ale přesvědčen, že lidem se tam bydlí dobře. Ani projekt lehkoatletického stadionu s fotbalovým hřištěm, skateparkem a dopravním hřištěm mnozí zastupitele nepodporují. Čím to, že se nepodařilo najít společnou řeč ani ve věcech, kde by se to dalo očekávat? Podle mého názoru je zakopaný pes v tom, že současná opozice se musí vymezovat vůči každému projektu. Určitě budu kritizován za to, co teď řeknu, ale naše opozice nebyla po celé 4 roky ani trochu

15 LL 19 / 2010 ROZHOVOR konstruktivní. Ke spoustě záměrů se opoziční zastupitelé vyslovili jsme pro, ale A při hlasování byli proti, v lepším případě se zdrželi. Mimochodem, máte nějaké novinky ohledně lehkoatletického stadionu? Podle původních plánů se měl v těchto dnech dokončovat, ale město teď řeší s firmou Metrostav, kolik jí bude muset zaplatit za odstoupení od smlouvy. Podle toho úplně původního plánu měl být projekt dokončen už v červnu letošního roku. Když se začaly nacházet první nedostatky v projektové dokumentaci, vypadalo to na letošní září. Protože ale chyby v projektu byly naprosto zásadní, museli jsme odstoupit od podepsané smlouvy s dodavatelem a vypsat novou soutěž podle zcela přepracované dokumentace. Celá záležitost se proto zdržela, ale samotná výstavba ohrožena není. Co se týká jednání s Metrostavem, tak to poslední proběhlo 21. září. Tato rada chce ještě do konce svého funkčního období celou záležitost uzavřít. Přednesli jsme poslední návrh města vůči Metrostavu, a pokud nebude akceptován, bude pravděpodobně nezbytné celou věc řešit soudní cestou. Je už známá firma, která by stavbu měla rozjet? Ano, není to žádným tajemstvím. Novým dodavatelem by měla být společnost CGM Czech, a.s. Bohužel firma, která skončila druhá v pořadí vyhodnocených nabídek, nám poslala námitku a my se k ní musíme v nějaké lhůtě vyjádřit. Tam jsou další lhůty pro odvolání, takže prozatím nemůžeme s vybraným dodavatelem smlouvu podepsat. Doufám ale, že se to podaří dořešit co nejdříve a věřím tomu, že za příznivých podmínek nebude novému dodavateli nic bránit v tom, začít se stavbou ještě letos. Společnou řeč napříč zastupitelstvem se teď snad podaří najít v případě rekonstrukce Společenského domu. Alespoň podle prvních ohlasů to vypadá, že pro většinu stávajících zastupitelů je to priorita. Určitě. Jsem rád, že jsme alespoň v tomto došli v zastupitelstvu ke konsensu. Lanškrounská veřejnost oprávněně žádá, aby Společenský dům v Lanškrouně fungoval v jiné kvalitě a co nejdříve. Je to priorita nejen pro mě, ale myslím si, že to bude priorita i pro nové zastupitelstvo. Myslíte si, že bude šance získat na rekonstrukci nějaké dotace? Domnívám, že už moc ne. Regionální operační program je vyčerpán a nevím o žádném jiném programu, na který bychom se mohli s tímto projektem obrátit. Možnost získat potřebné finance na rekonstrukci vidím v tom, že se město zbaví majetku, který nutně nepotřebuje. Tím mám na mysli prodej části městských bytů. To jste mi nahrál na další otázku. V loňském roce razantně stouply nájmy v obecních bytech s regulovaným nájmem. Budou se podle vás nájmy zvyšovat i v dalších letech? To je velice citlivá otázka. V letošním roce končí regulace nájmů a i město může ve svých bytech požadovat tržní nájemné. Problém je v tom, že nájemník musí s nájmem souhlasit. Pakliže se vlastník a nájemník spolu nedomluví, je možné se obrátit na soud, který určí výši nájemného. Osobně se domnívám, že v příštím roce se nájemné zásadním způsobem měnit nebude a to zejména s ohledem na ekonomickou situaci, která se dotýká i nájemníků našich bytů. Jak to bude v dalších letech, bude záležet především dalším vývoji ekonomiky. Opozice Vám vytýkala a vytýká také Vaši údajnou neochotu k větší informovanosti občanů. Jak se stavíte k této kritice? Nikdy jsem žádné informace nezatajoval a ani si nepamatuji, že bych nějakou informaci odmítl poskytnout, pokud to nebylo v rozporu se zákonem. Naopak jsem se snažil přimět úředníky ke vstřícnosti při poskytování informací jak zastupitelům, tak i občanům. Domnívám se, že je to uměle vyvolávaný problém. Naše internetové stránky jsme přihlásili do soutěže Infoliga, kde nezávislí odborníci provádějí hodnocení úplnosti poskytování informací. Lanškrounský web se letos stal 4. informačně nejlepší prezentací mezi 171 hodnocenými kraji, městy a obcemi v naší republice! Rovněž několik letošních nominací v soutěži Otevřeno, kde občané mohou navrhnout nějaký pozitivní počin radnice vůči občanům, také ukazuje, že to u nás není s poskytování informací až tak špatné. (Po autorizaci rozhovoru vyšlo najevo, že Lanškroun se stal absolutním vítězem v kategorii OTEVŘENO poznámka autora.) Vaše odpovědi jen potvrzují, že vztahy mezi Vámi a opozicí byly a jsou po celou dobu čtyřletého volebního období vyhrocené a drtivou část věcí vnímáte značně rozdílně. Přesto se zeptám, za co byste opozici pochválil? Asi by se hodilo, abych opozici alespoň za něco pochválil, ale bohužel opravdu nemám za co. Když jsem před čtyřmi roky obhájil post starosty, tak jsem prohlásil, že všichni zastupitelé, i ti opoziční, u mě mají dveře otevřené. Musím říct, že tu nabídku nevyužili. Rozdílné názory se tak bohužel neřeší věcnou debatou v kanceláři u kulatého stolu, ale demonstrativně na jednání zastupitelstva, v médiích, popřípadě formou trestních oznámení. A to není podle mého názoru dobře. Z těch aktuálních věcí stojí určitě za debatu problematika restaurace Pod Radnicí. Vím, že v celé věci teď rozhoduje soud, ale příčina současného sporu je ve sporných smlouvách. Kdo podle Vás nese za tuto kauzu a potažmo i nefunkční restauraci zodpovědnost? Na to se lze dívat z různých úhlů pohledu. Kdyby nájemce řádně plnil své povinnosti a platil nájemné, restaurace Pod Radnicí mohla být stále vynikajícím podnikem s nejlepší kuchyní ve městě. Jestli se tedy ptáte, kdo nese za neutěšený stav odpovědnost, pak je to určitě provozovatel restaurace. Kdo je vinen za situaci, v jaké se teď nacházíme, musí vyřešit soud. Já mohu s klidným svědomím prohlásit, že jsme si tento stav nepřáli a že jsme dělali maximum pro to, abychom se soudnímu sporu vyhnuli. Co se týče sporných smluv sebelepší text smlouvy nikdy nezajistí jejich plnění. Smlouvy, které byly uzavírány v devadesátých letech, jsou z dnešního pohledu možná naivní nebo špatné, ale odpovídaly tehdejší úrovni právního vědomí na úřadě i ve vedení města. Z toho však nechci nikoho vinit, tak to tenkrát bylo. Lídrem kandidátky ODS Je Stanislava Švarcová. Dokážete si představit, že byste podpořil do funkce starosty kandidáta jiné strany? Pokud získám mandát zastupitele, nebudu mít žádný problém podpořit ve funkci starosty kandidáta vítězné strany. Zdůrazňuji slovo vítězné, protože si myslím, že vítěz voleb má právo nominovat starostu. Trochu se ale obávám, aby se neopakoval rok 1998, kdy vítěz voleb byl odstaven, neboť ti, kteří prohráli, se s tím nesmířili. Co byste poradil nebo popřál svému nástupci ve funkci starosty? Svému nástupci bych přál zastupitelstvo, které dokáže táhnout za jeden provaz, a zastupitele, kterým půjde v prvé řadě o město a ne o svou vlastní politiku. No a pak taky pevné zdraví a silné nervy. Těšíte se do politického důchodu, ve kterém se většiny svých dosavadních povinností zbavíte? Jak už jsem uvedl, jsem na druhém místě kandidátky ODS, takže do politického důchodu se nechystám. Ale že mi ubude povinností a budu mít více času pro sebe a své blízké, na to se těším, to přiznávám! František Teichmann Strana 15 VÍTE, ŽE soubory lanškrounské ZUŠ Lanškrounští pištci (dvanáct děvčat a jeden chlapec) a dívčí kvartet Amabile mají za sebou úspěšné vystoupení v rámci IX. festivalu flétnových souborů, které se konalo ve dnech září tentokrát v Boskovicích? Festivalu se lanškrounští flétnisté zúčastnili již počtvrté. Minulých osm ročníků se konalo vždy v Třebíči. Velice si vážíme opakovaného pozvání. Do Boskovic se sjelo patnáct souborů a celkem jednostošedesát flétnistů z různých koutů ČR. Lanškrounské soubory dostaly příležitost se představit na dvou veřejných koncertech. První den setkání jsme to bylo v krásném sále zámeckého skleníku. Celý koncert natáčel Český rozhlas. Termín vysílání bohužel zatím neznáme. Druhý den nás čekal promenádní koncert na náměstí pod radniční věží. Pořadatelé se postarali i o odměnu za koncertování, kterou bylo filmové představení Kuky se vrací. Volný čas jsme využili k prohlídce města a židovské čtvrti. Doufám, že dva dny strávené mezi muzikanty byly pro všechny mé pištce inspirující. Za výbornou reprezentaci a vzorné vystupování všem děkuji. K celkové pohodě našeho zájezdu přispěla i naše řidička paní Jandová z Lukové. Za bezpečnou dopravu děkujeme. Uplynul týden od vystoupení a kvartet Amabile dostal další příležitost se představit, tentokrát na festivalovém koncertu ve Stěžerech u Hradce Králové na Svatováclavském koncertu v místním kostele opět za přítomnosti Českého rozhlasu. Přestože se o koncertu děvčata dozvěděla dva dny předem (z technických důvodů se koncertu nemohl zúčastnit pražský soubor), odvedla výborný výkon, za který si získala obdiv přítomných posluchačů. Aby tomu bylo tak i nadále, čeká nás náročné soustředění a příprava nového programu pro naše posluchače. Marta Obrová, vedoucí obou souborů

16 Strana 16 LL 19 / 2010 ANKETA LÍDRŮ VOLEBNÍCH STRAN OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 1. Jak by podle vás měl fungovat zrekonstruovaný Společenský dům? Kde sehnat finance na přestavbu a další provoz? 2. Která základní vybavenost v oblasti sportu Lanškrounu chybí? Navrhněte, jak sehnat peníze na její výstavbu a zajištění běžného provozu. 3. Která ulice v Lanškrouně je podle vašeho mínění v nejhorším stavu a měla by být přednostně rekonstruována? (Uvádějte pouze ulice, jež nespadají pod správu Pardubického kraje.) 4. Město v současnosti vlastní cca 600 bytů. Jste pro prodej bytů a následné využití peněz po investice? Jak byste stanovil cenu? 5. Plánujete prosadit se svou volební stranou nějaký výjimečný projekt nebo záměr, který by např. řešil problém, na který se v posledních letech moc nemyslelo? Připravili: František Teichmann a Kateřina Kokešová MŮJ LANŠKROUN Roman Krajči účetní, 44 let 1. Společenský dům by měl zajišťovat to, co bylo původně jeho účelem důstojný kulturní sál pro nejrůznější společenské akce (plesy, divadla, koncerty). Jeho součástí by měla být úrovní odpovídající restaurace. Zbytek stávajících budov bych využil jako zázemí pro nejrůznější lanškrounské spolky, dům dětí a mládeže atd. Součástí areálu by mělo být i dětské hřiště vhodné zelené plochy je zde dost. Financování samotné rekonstrukce bude problematické. Možnost získat peníze z evropských fondů je minimální - příslušné dotační tituly jsou v současné době již vyčerpané. Vlastní zdroje města jsou též limitované. Budoucí zastupitelstvo bude muset zodpovědně zvážit finanční možnosti města (současné akce, úspory, nerealizování některých akcí, nový úvěr) a tomu přizpůsobit samotnou rekonstrukci. Kvůli případnému luxusnímu kulturáku přece nezastavíme opravy chodníků, silnic nebo přípravu pozemků pro bytovou výstavbu. 2. Je toho dost. Namátkově dětská sportovní hřiště u každé školy. Ale především krytý bazén. Je to vybavenost, která by nesloužila pouze pár desítkám či stovkám občanů, ale celému Lanškrounsku. Navíc by sloužila celoročně a ne jen stěží 2-3 měsíce v roce jako venkovní koupaliště. O financování tohoto projektu však platí totéž, co o Společenském domě. 3. Občana vůbec nezajímá, pod koho která ulice patří. Např. ul. T. G. Masaryka je dlouhodobě v katastrofálním stavu a město se mělo prostřednictvím krajského zastupitele Martina Košťála postarat o nápravu. Ke komunikacím ve vlastnictví města - město má vypracovaný plán priorit oprav komunikací. Podle mne pořadím vcelku odpovídá. Doba realizace jednotlivých oprav je však příliš dlouhá. 4. Jsem pro prodej části bytů. Pouze však těch, jejichž ekonomický přínos (poměr mezi nutnými opravami a nájemným) je z hlediska budoucnosti více než sporný. Uvědomme si totiž, že příjmy z nájmů jsou součástí trvalých příjmů rozpočtu města. Cena těchto prodávaných bytů by měla zohledňovat jejich stav a reálný stav na trhu s byty. Peníze získané z prodeje by se měly vrátit zpátky do bydlení či do související infrastruktury. 5. Záměr je jednoduchý naučit město šetřit a nevyhazovat peníze za hlouposti. Těch se platí z rozpočtu více, než je městským financím zdrávo. Přiznejme si, že pokud se ve městě nezačne efektivně hospodařit, na realizací žádných větších záměrů (např. rekonstrukce Společenského domu) peníze bez dalšího masivního zadlužování nebudou. ODS Mgr. Stanislava Švarcová, ředitelka školy, 44 let 1. Tak, aby vyhovoval životu jednotlivých spolků a kulturnímu životu v Lanškrouně. Je potřeba velice dobře promyslet náplň historické vily, jednat se zástupci spolků o jejich potřebách, respektovat je. Evropské fondy jsou již z velké části vyčerpány, po specifikaci účelu domu budeme nadále intenzivně hledat. Nevylučuji investici z vlastních zdrojů. Také je třeba najít dobrého manažera, který bude schopen minimalizovat provozní náklady, které také pravděpodobně bude hradit město. 2. Domnívám se, že v oblasti sportu je vybavenost ve městě podstatně lepší než v oblasti kultury. Pokud ale přijde skupina sportovců s konkrétním požadavkem a s dotací, bude třeba jednat a konat. 3. Seznam ulic k opravám s prioritami je součástí Strategického plánu rozvoje města Lanškroun, který schválilo zastupitelstvo města. Kdybych mohla, opravila bych ulici Zborovskou, Českou, Na Větru, Na Výsluní, všechny nezpevněné vozovky... Je třeba neustále jednat s Pardubickým krajem o opravě ulice TGM, opravu by si zasloužila i ulice Husova. 4. Rozhodně alespoň polovinu prodat. Zodpovědný občan se zodpovědně stará o svůj majetek. Jsem pro využití získaných financí na investice. Cenu bytu stanoví odhadce, prodejní cena bytu je výsledkem politické dohody. 5. Rozhodně razantněji odstraňovat bariéry ve městě, ve vztahu k lidem s omezenou schopností pohybu ( sem patří i senioři, nemocní, matky s dětmi) máme rezervy. Velkou výzvou je energetické využití odpadů. SPOZ Miloš Flugr, řidič, 65 let 1. Společenský dům by měl nabízet nejen společenské služby, ale hlavně vydělávat městu, jak bylo v nedávné minulosti presentováno. Je vypracovaná studie využití Společenského domu. Peníze by se daly sehnat z EU, Pardubického kraje a města. Ostatní zařízení města, město dotuje. 2. Chybí krytý plavecký bazén. Opět požádat o peníze EU, kraj a město. 3. Ulice Nepomucká, podle potoka z ul. Husova směrem k lávce na ul. Havlíčkova. Schodiště pod MBP směrem k ul. Třešňovecká. Zhotovit cesty k novým vystavěným rodinným domkům po městských pozemcích. 4. Jsem pro částečný prodej bytů za přijatelnou cenu (max Kč/m 2 ) 5. V případě zvolení podpoříme takové projekty, které budou sloužit široké veřejnosti. ČSSD Ing. Bohumil Bernášek OSVČ, 57 let 1. Společenský dům by se měl stát kulturním centrem pro Lanškroun a okolní obce. Odehrávat by se zde mohla i klubová, spolková a další zájmová činnost občanů. Pokud se týče financování rekonstrukce, bude asi nutné hledat vhodné dotační programy z EU. Provozovat zařízení by např. mohla nějaká obchodní společnost založená městem. 2. Jsem přesvědčený, že občanům nejvíce chybí krytý bazén. Zde se opět případně bude muset hledat způsob, jak získat na jeho výstavbu dotace z EU či jiných zdrojů. Takové zařízení se provozuje skoro celý rok, využívají ho prakticky všechny věkové kategorie občanů a platí se tam vstupné. Případné zatížení městského rozpočtu provozem bazénu by proto nebylo nijak dramatické. 3. Je to ulice Slovenská. Vznikla za války cca v roce 1942 a dosud se nedočkala standardní povrchové úpravy. V současné době na ní jsou položeny kdesi vyřazené betonové panely. 4. MO ČSSD nebude v nastávajícím volebním období podporovat prodej obecních bytů. Zastáváme stanovisko, že městské bytové domy by se měly postupně opravit a zůstat v majetku města. 5. Prioritou pro MO ČSSD pro následující volební období je zlepšení podmínek pro poskytování zdravotní péče. Jsme ale přesvědčeni, že by případná nová poliklinika měla být v majetku města, které by tak i v budoucnu mohlo reagovat na potřeby svých občanů. Dále bychom byli rádi, kdyby ve městě vznikl parkovací dům. Zde si naopak dovedeme představit, že by mohl být v soukromých rukách. Budeme též usilovat o digitalizaci městského kina.

17 LL 19 / 2010 V příštím roce uplyne 100 let od zahájení promítání v lanškrounském kině, byl by to pěkný dárek k tomuto jubileu. K Vaší anketě ještě dodávám, že by se nově zvolená politická reprezentace města měla shodnout na nějaké střednědobé vizi rozvoje města, a to při respektování jeho finančních možností. Určitě nebude možné postavit vše, o čem se teď před volbami mluví, nikoliv proto, že by si to snad někdo nepřál, ale bohužel na to prostě nebudou peníze. KDU - ČSL Ing. Jan Šebrle místostarosta Lanškrouna, 57 let 1. Na tuto otázku nelze odpovědět stručně, zejména proto, že je to složitá problematika, která nemá jednoznačné řešení a představuje i dopady do budoucího rozpočtu města. Záležitostí dalšího využívání Společenského domu (SD) se zabývala rada města počátkem letošního roku a jako svůj poradní orgán ustavila pracovní skupinu, jejímž úkolem bylo navrhnout další postup. Výsledek činnosti této skupiny, jejímž jsem byl také členem, považuji za vynikající, a to jak z pohledu rozčlenění areálu SD na tři samostatně fungující části (historická budova, nazývaná pracovně vila, společenský sál a hotel), tak i z pohledu jejich dalšího využití. Za důležité považuji, že na navrženém řešení se shodli zástupci odborníků i volebních stran ve městě napříč politickým spektrem. Vila by měla být rekonstruována na dům, který by mohly využívat nejrůznější spolky a zájmové organizace, a to jak dospělých, tak i mládeže. Společenský sál je bezpodmínečně nutné rekonstruovat a návrh, který na pracovní skupině představil MgA. Kokeš, se mi velmi líbí. Po rekonstrukci by již neměl být využíván k diskotékám, ale ke společenským a kulturním akcím (koncerty, divadelní představení, plesy, taneční zábavy, setkávání nejrůznějších skupin obyvatel apod.). Pokud se týká hotelu, jsou dvě možnosti: buď jej prodat a získané peníze použít např. na rekonstrukci vily nebo sálu, nebo doplnit stravovacím zařízením, příp. i restaurací (ve vile by již neměla být), dovybavit a provozovat jako hotel střední třídy. Otázka financování bude nejsložitější. Na potřebné rekonstrukce bude nutné hledat dotační tituly jak v programech EU, tak i státních. Pokud by za současné ekonomické situace nebyla naděje na jejich nalezení (protože prostě nebudou šetří se), bude nutné v této věci najít shodu i v zastupitelstvu a použít rozpočtové příjmy města, vč. případného krátkodobého úvěru. 2. Za posledních tři volební období se v Lanškrouně investovalo do sportovních zařízení mnoho prostředků a nejspíš budou v zastupitelstvu řešeny jiné priority viz předchozí otázka. Pokud bychom odhlédli od priorit, bude v oblasti sportu a tělovýchovy (po realizaci sportovního areálu, zahrnujícího lehkoatletický stadion s fotbalovým hřištěm s umělou trávou 3. generace, skatepark a dětské dopravní hřiště, jehož dokončení se předpokládá na podzim 2011 a je financovaný především z prostředků EU) asi nejpotřebnější vyřešit nedostatek kapacitních tělocvičen. S ohledem na potřebné plochy bude asi nevhodnějším řešením výstavba městské sportovní haly (obdobné, jako mají např. ve Svitavách). Z hlediska financování se její stavba neobejde bez významné dotace. Na běžný provoz by významně mohl přispívat výtěžek z nájemného z komerčních prostor, které by zde mohly vzniknout. 3. Obecně je možné říci, že jsou to ulice, které ještě nemají bezprašný povrch. Dále jsou to ulice a zejména chodníky, jejichž povrch je na konci své životnosti. Město má dokument, který podrobně specifikuje, které komunikace a chodníky to jsou. Vzhledem k tomu, že jsem byl iniciátorem jeho vzniku a spoluautorem prvního návrhu již před více než deseti lety, odkazuji právě na tento dokument, který je součásti Strategického plánu rozvoje města a je ke stažení na webu města. Na tomto místě je však potřeba podotknout, že přednost rekonstrukce je nutno posuzovat nejen z hlediska stavu ulice, ale také jejího využití a plánovaných oprav nebo budování podzemních sítí. Proto není možno opravit několik prašných cest v Dolním Třešňovci, neboť v těchto místech má být postavena plánovaná kanalizace. 4. Otázka, tak jak je položená, předpokládá kladnou odpověď. Moje odpověď však zní: Nyní ne, v budoucnosti možná ano. Současná doba není vhodná pro prodej bytů, ačkoliv pro město naší velikosti je tento počet dosti vysoký, je to však věc názoru. Zastupitelstvo schválilo koncepci nakládání s byty a v ní je cca 140 bytů určeno k prodeji. Není však nutné prodávat za každou cenu. Při současné výši nájemného a současném stavu bytového fondu sice není pronájem bytů ziskový a veškeré příjmy z nájemného bude nutno vložit do oprav a modernizací tak, aby bydlení v nich odpovídalo 21. století. Je to ANKETA LÍDRŮ VOLEBNÍCH STRAN Strana 17 však proces dlouhodobý. Pokud by se měly některé byty prodávat, určitě by výnos z tohoto prodeje měl sloužit opět k investici do bydlení, např. přípravu pozemků pro bytovou výstavbu, jejíž doba určitě přijde. Na stanovení ceny jsou schválená pravidla, která není nutno zásadně měnit. 5. Není to nijak převratný záměr ani neřeší problém, na který by se v minulosti nemyslelo jen na něj nebylo dost peněz. Domnívám se, že v nadcházejícím volebním období by se mělo daleko více prostředků věnovat na opravy a rekonstrukce chodníků a místních komunikací. KSČM Milan Bednář, technik, 55 let Do dne uzávěrky v pátek 1. října neobdržela redakce žádnou odpověď. KAL Ladislav SYCHRA Zaměstnanec policie ČR, 54 let 1. Společenský dům by měl po přestavbě sloužit pro všechny občany města, tzn. poskytovat důstojné podmínky pro společenské akce, plesy, koncerty divadla a ostatní kulturní vyžití všech generací. Získání prostředků na přestavbu lze zabezpečit několika způsoby, ať již dotačními tituly, spoluinvesticí města a soukromých investorů, případně pouze investicí města. 2. K vybavenosti a rozšíření sportovních aktivit v Lanškrouně chybí krytý plavecký bazén. Řešením, jak získat finanční prostředky na výstavbu, je dotace, pro zajišťování provozu, zejména náklady na energetické zdroje, bych řešil využitím odpadního tepla z haly B. Modrého. Výstavba sportovišť je záležitost větších investic, moje budoucí vize je soustředit sportoviště do jedné lokality ( u haly B. Modrého ), zde vybudovat komplexní areál, který vytvoří podmínky pro všechny sporty. V současné době je zahájena výstavba lehkoatletického stadionu v této lokalitě. 3. Stav ulic a chodníků v Lanškrouně není uspokojivý, jednak ulice a chodníky v majetku města a jednak komunikace v majetku a správě Pardubického kraje. Chybí vůle a koncepce cíleně a postupně opravovat, případně rekonstruovat ulice a chodníky. Ve špatném stavu jsou i ulice a chodníky na frekventovaných místech (např. ul. T.G. Masaryka), je sice vytvořen seznam komunikací se zařazením do kategorií priorit oprav, ale realizace oprav probíhá pouze částečně. Za špatný stav ulic považuji již řadu let mimo jiné např. ul. Slovenskou (panelovka), ul. Dvorskou k čp. 983 (polní cesta) a lze jmenovat několik dalších ulic a lokalit. 4. Problematika městských bytů, celkový stav bytů a investice do bytového fondu je řadu let provázena velmi špatným hospodařením Městského bytového podniku, s.r.o. na což navazuje zanedbaná správa bytů v majetku města. Nebyla vytvořena koncepce na opravy, případně investice do bytů, tento neuspokojivý stav se projevuje nespokojeností nájemníků v městských bytech, často se již jedná o havarijní stav celých domů. Jsem pro prodej vybraných domů a bytů. Cenu bych stanovil na základě znaleckého posudku, získané prostředky za prodej tohoto majetku bych investoval do bytového fondu na opravy a rekonstrukce bytových domů v majetku města. 5. Nezávistí kandidáti Klubu angažovaných Lanškroun předkládají pro volební období 2010 až 2014 program a hlavní cíle, které vyplývají ze současného stavu potřeb občanů města Lanškrouna. Nejedná se o žádné mega projekty, přesto i několik menších investičních akcí může přispět ke zlepšení života většiny občanů. Vždy bude nutné investice ekonomicky vyhodnocovat a zvažovat efektivní financování jednotlivých záměrů. Lanškroun se řadí mezi vyspělá města s velkým potenciálem podnikatelů a aktivních lidí, což i do budoucna umožňuje rozvoj města ve všech oblastech života. TOP 09 Mgr. Pavel Dvořáček, středoškolský učitel, 41 let 1. Společenský dům by měl i nadále zůstat v majetku města a měl by se opět stát centrem kulturního a společenského života. Zrekonstruovaný sál by měl sloužit pro plesy, divadla, koncerty, školní akademie apod. Vhodné by bylo také komerční využití například pro kongresy a konference. Vstupní objekt (vila) by se měl stát prostorem pro spolkovou činnost, možná by zde mohlo získat vhodné prostory i mateřské centrum. Předpokládáme, že stávající nevyhovující restaurace by byla zrušena. Případná nová by mohla vzniknout v návaznosti na stávající hotel, který by podle našeho názoru měl být nabídnut k odkupu nebo dlouhodo-

18 Strana 18 ANKETA LÍDRŮ VOLEBNÍCH STRAN, INZERCE LL 19 / 2010 dobému pronájmu. Vše by samozřejmě mělo fungovat na základě kvalitní smlouvy mezi městem a případným nájemcem, či majitelem, aby nedošlo k podobným právním tahanicím jako v minulosti. Právě rekonstrukce Společenského domu je naší základní prioritou pro příští volební období. Chtěli bychom tuto akci financovat za pomocí dotací, ale uvědomujeme si, že jejich získání na právě tento typ projektu bude velmi složité. Pokud by tato situace nastala, podpořili bychom její financování z rozpočtu města. Vlastní provoz by měl být spolufinancován vedle dotace města především vhodným komerčním využitím prostor. To by měl zajistit dobrý manažer. 2. Končící zastupitelstvo již posvětilo realizaci některých projektů a ty se musí dokončit, což znamená, že se mohou stát, právě z důvodu finanční náročnosti, překážkou pro další investice. Momentálně nejvýznamnější akcí z oblasti sportu je výstavba atletického stadionu. V případě, že by se městu podařilo sehnat dotace, podporovali bychom výstavbu haly pro míčové sporty poblíž centra města. Ta by zároveň sloužila okolním školám, které nemají dostatek kvalitních prostor pro sportování a tělesnou výchovu. Máme představu, že bychom dotace sháněli i ve spolupráci a za podpory místních sportovních oddílů, především volejbalového klubu. Provoz by byl částečně hrazen z městského rozpočtu, z rozpočtu škol a finančních prostředků získaných z pronájmů haly. Lanškrounu také chybí krytý plavecký bazén, ale jeho výstavba a provoz by pro město naší velikosti znamenaly značnou finanční zátěž. Spíše bychom preferovali větší zpřístupnění stávajícího bazénu v areálu ZŠ Dobrovského, a to nejen během pracovního týdne, ale především o víkendech. Obecně lze říci, že chceme podporovat pouze ty projekty, a to nejen ve sportu, které budou financovány z dotací státu a EU a nebudou znamenat zadlužování města na neúměrnou míru i dobu. 3. Z důvodu vysoké vytíženosti to jsou především komunikace v centru města, např. ulice S. Čecha. Je také potřeba upravit na zbývajících chodnících nájezdy. Před několika lety schválilo zastupitelstvo seznam místních komunikací a chodníků k opravám, ve kterém jsou dané priority. Tento seznam akceptujeme, ale jsme připraveni i k nutným aktualizacím. 4. Jsme pro prodej bytů. Vycházet by se mělo ze zastupiteli přijaté koncepce nakládání s byty města Lanškroun. Cena by neměla být pro město nevýhodná, měla by odrážet tržní hodnotu bytů a nemovitostí. Víme ale, že konečné ceny budou vždy otázkou politické shody. Získané finanční prostředky bychom využili zejména pro podporu bydlení, např. zasíťování parcel pro nové rodinné domky. 5. Důležitá je pro nás také sociální oblast. V rámci ní chceme prosazovat vznik denního stacionáře ( školky ) pro seniory. Seniorům i hendikepovaným spoluobčanům by jistě pomohl při pohybu městem a jeho budovami projekt bezbariérového Lanškrouna. Inzerce

19 LL 19 / 2010 INZERCE Strana 19 HUMANITÁRNÍ SBÍRKA pro Diakonii Broumov se bude konat na evangelické faře v Lanškrouně (garáž), Č.bratří 654 v těchto dnech: úterý od , středa od , pátek od , sobota od CO RÁDI VEZMEME: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m 2 ne odřezky a zbytky), domácí potřeby: nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, obuv jen zachovanou a nepoškozenou. CO NEMŮŽEME VZÍT: elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepoškodily transportem. DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC.

20 Strana 20 INZERCE LL 19 / 2010 PRAVIDELNÝ PROGRAM RODINNÉHO CENTRA: PO Herna s krátkým programem Angličtina pro nejmenší I pro děti (věk 2-3 roky) Angl. pro nejmenší II ÚT Herna s programem dramatickým, hudebním, logoopedickým ST Herna s krátkým programem Cvičení s Monikou pro děti (věk 0-1rok) na ZŠ Dobrovského ČT Herna s krátkým programem Tvoříme a kutíme pro děti (věk 1-2 roky) - herna s tvořivým programem PÁ pohybové hry dětí 4-6 let (Tělocvična 1.stupně ZŠ A.Jiráska) volné odpoledne

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 508/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Dlouhá cesta, Jungmannova 1013, Čelákovice, IČO: 26986183 (čj. MULA 32016/2014 ze dne

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 10459/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 3. dubna 2014 Zápis

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii ŠKOLNÍ PROGRAMY Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 Okres:Šumperk Obec :Zábřeh ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1934/16 v osobním vlastnictví v domě č.p.1934 v ulici Havlíčkova v Zábřehu, okres Šumperk, včetně spoluvlastnického

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 20806/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 22. června 2015 Zápis

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 IČO:00584061 Č.j.: 0000197/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 4/2005 konaného dne

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usn.č. 21/02 1) ukládá OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků

Usn.č. 21/02 1) ukládá OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 21. zasedání konaného dne 5. 8. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz

nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Kancelář starosty a tajemníka Vyřizuje: Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@mulanskroun.cz Čj.: MULA

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013 Okres:Zlín Obec :Otrokovice ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1251/37 v osobním vlastnictví v domě č.p.1251 v ulici Hlavní v Otrokovicích, okres Zlín, včetně spoluvlastnického

Více

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž DNE 10. 12. 2014 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. a Ing. Jan Bureš a Vladimír Kříž DOHODA O ZALOŽENÍ SPOLKU OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV, z. s. VČETNĚ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI advokátní

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více