Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu lékového průvodce za rok 2017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu lékového průvodce za rok 2017"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu lékového průvodce za rok 2017 Ztratíte-li se v lékové politice, pomůžeme Vám najít cestu k Vašemu cíli.

2 2 Obsah I. Poslání a cíle ústavu... 2 II. Kalendář akcí III. PROJEKTY ÚSTAVU ) e-poradna bezpečné a účelné farmakoterapie ) Osvětová činnost..7 3) Projekt účelné a bezpečné farmakoterapie (projekt Senior).8 4) Projekt Atriální fibrilace častá, ale neznámá ) Projekt Hlas pacientek s metastatickou rakovinou prsu.. 10 IV. Zpráva o hospodaření V. Účetní závěrka VI. Základní data VII. Poděkování I. Poslání a cíle ústavu Ústav lékového průvodce, z. ú., je nestátní nezisková organizace (zapsaný ústav), která vznikla na základě potřeby pacientů, lékařů a dalších aktérů ve zdravotnictví. Hlavním cílem Ústavu lékového průvodce je komunikovat problémy spojené s bezpečným užíváním léků a prosazovat zlepšení lékové politiky obecně. Současně chce být místem, kam se mohou obracet se svými podněty pacienti a zdravotníci. Ústav lékového průvodce, z. ú., chce být respektovaným zprostředkovatelem informací a rádcem pacientů, lékařů a dalších zdravotníků, plátců, státní správy a dodavatelů při zajišťování dostupnosti léčivých přípravků v České republice. Vizí lékového průvodce je zdravotnický systém, který garantuje: - spravedlivý (rovný) přístup pacientů k léčivým přípravkům, - bezpečné používání léčivých přípravků v léčebné praxi, - informované a svobodné rozhodování jak pacientů, tak jejich lékařů a dalších zdravotníků, o použití léčivých přípravků v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky.

3 II. Kalendář akcí 2017 Leden Spolupořadatelství pacientské sekci v rámci mezinárodního kolokvia Prague Onco na téma komunikace pacient-lékař. Příprava auditů účinné farmakoterapie s managementy tří pražských a tří domovů pro seniory na Vysočině v rámci projektu Senior (projekt účelné a bezpečné farmakoterapie v domovech pro seniory). Únor 2.2. Jednání týmu projektu Senior se zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv o plánu realizace projektu v roce Schůzka se zástupci kraje Vysočina k organizaci projektu Senior v zařízení sociálních služeb kraje Vysočina. Březen Zahájení pilotního projektu Průběžné sledování farmakoterapie v domově pro seniory Na Palatě v rámci projektu Senior. Zahájení projektu Hlas pacientek s metastatickou rakovinou prsu Seminář k projektu Senior v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod patronací Výboru pro zdravotnictví a poslankyně S. Markové. Duben Seminář na téma bezpečná a účelná farmakoterapie v ordinaci praktického lékaře, Kolín Přednáška na téma bezpečná a účelná farmakoterapie pro klienty a zaměstnance domova pro seniory, Háje. Květen Audit farmakoterapie v domově pro seniory, Praha Seminář pro pacientské organizace s názvem Léky pod regulací ke zvýšení povědomí zástupců pacientských organizací o lékové politice, Praha. Zahájení projektu Atriální fibrilace častá, ale neznámá Aktivní účast ve formě prezentace na semináři Občan na téma Úloha pacientských organizací v českém zdravotnictví Seminář na téma Léková politika v ČR pro pacientské organizace v Olomouckém kraji, Olomouc Audit farmakoterapie v domově pro seniory, Praha. 3

4 Tým projektu Senior na jednání se zástupci SÚKL o průběhu projektu Prezentace dosavadních výstupů projektu Senior v rámci Gerontologických dnů Severozápad, Ústí nad Labem Organizace semináře na téma farmakoekonomika pro pacientské organizace v platformě Hlas pacientek. Foto ze semináře Pharmaround na téma výstupů projektu Senior, Hustopeče u Brna, Červen Audit farmakoterapie v domově pro seniory, Vysočina Rozhovor pro Český rozhlas k projektu Senior Zasedání správní a vědecké rady ústavu Audit farmakoterapie v domově pro seniory, Praha Kulatý stůl na MZ ČR k projektu Hlas pacientek. Červenec Srpen Natáčení reportáže o potřebách žen s rakovinou prsu na ČT1 v rámci projektu Hlas pacientek. Rozhovor pro Český rozhlas k projektu Hlas pacientek. Září Audit farmakoterapie v domově pro seniory, Vysočina.

5 Předvolební kulatý stůl na téma zdravotnictví Setkání s Adamem Vojtěchem k projektu Hlas pacientek Audit farmakoterapie v domově pro seniory, Praha Předvolební kulatý stůl na téma zdravotnictví Setkání s poslankyní S. Markovou k projektu Hlas pacientek. Říjen Představení projektu Senior na Lékárnických dnech, Znojmo Happening Hlas pacientek, Praha Vyšehrad Seminář k projektu Senior a účelné a bezpečné farmakoterapii o ordinaci PL, Buchlovice Audit farmakoterapie v domově pro seniory, Vysočina. Natáčení reportáže k tématu Hlas Pacientů pro ČT. Listopad Prosinec Zastupování projektu Hlas pacientek na konferenci pacientských organizací, Brusel Organizace semináře na téma farmakoekonomika pro pacientské organizace v platformě Hlas pacientek Schůzka se senátorkou A. Šromovou k projektu Hlas pacientek Snídaně s novináři Výstupy k projektu Senior a e-poradny Tým projektu Senior na jednání se zástupci SÚKL o průběhu projektu Prezentace projektu Senior pro praktické lékaře (PL), Plzeň Prezentace projektu Hlas pacientek na Valné hromadě Aliance žen s rakovinou prsu Audit farmakoterapie v domově pro seniory, Praha Rozhovor o projektu Hlas pacientek na ČT Vydání brožury Léky pod kontrolou Setkání platformy Hlas pacientek s vedením SÚKLu na téma registrace léků a dostupnosti nových LP pro pacientky Seminář Advocacy a Lobbying pro pacientské organizace příklady dobré praxe, Praha Zasedání správní a vědecké rady ústavu Audit farmakoterapie v domově pro seniory, Praha. 5

6 6 III. PROJEKTY ÚSTAVU 1) e-poradna bezpečné a účelné farmakoterapie Cíle projektu: 1. Vytvořit konzultační místo (poradnu), kde se pacient dozví jak zacházet s léky, jak bezpečně a účelně užívat léky. Místo, kde bude pacient upozorněn na duplicity, nežádoucí účinky a interakce. 2. Posílit kapacitu pacientů pro spolurozhodování o farmakoterapii, a tím podpořit bezpečné a účelné užívání léků. 3. Nabídnout konzultaci klinického farmaceuta také ambulantním specialistům a praktickým lékařům. 4. Posílit lékovou gramotnost pacientských organizací o lékové politice, cenotvorbě léků, registraci a dostupnosti léků. Hlavními cílovými skupinami je pacientská veřejnost a senioři, kteří trpí řadou onemocnění a kteří užívají více léků. Od roku 2017 jsou cílovou skupinou také lékaři ambulantní sféry, kteří mohou konzultovat klinické farmaceuty při péči o své pacienty, a to prostřednictvím telefonní linky. Nejčastější dotazy se týkaly zejména: komplexního posouzení farmakoterapeutického režimu (racionalita léčby, zbytná léčiva) lékové interakce nežádoucích účinků léčiv interakce s doplňky stravy, alkoholem Zájemci se mohou dotazovat prostřednictvím formuláře či volně na adrese nebo přes poradnu seniorské organizace ŽIVOT 90. Propagace poradny pro laickou veřejnost proběhla v deníku Právo a Aha pro ženy. Odborné konzultace byly nabízeny v rámci akcí lékařů a lékárníků (viz kalendář akcí výše). Pro oba druhy dotazů (pacienti, lékaři) vydal ústav propagační letáky s kontakty, které se rozdávají na akcích ústavu či spolupracujících organizací. Projekt byl v roce 2017 financován z daru společnosti Lesy ČR s.p. 2) Osvětová činnost a) Vydání brožury na téma kostních metastáz Brožura, která má zvýšit povědomí pacientů s kostními metastázami o léčbě, výživě, životním stylu, včetně pohybových aktivit atd. (odbornou garantkou brožury je Doc. P. Tesařová) byla vydána v listopadu v počtu 5 tis. ks. Představena byla na Výroční konferenci Aliance žen s rakovinou prsu

7 v listopadu. Distribuovaná byla přes pacientské organizace, KOC, odborné konference (např. Prague Onco), na akcích Platformy Hlas pacientek apod. b) Vydání brožury Léky pod regulací Brožura navázala na stejně pojmenovaný březnový seminář pro pacientské organizace a přibližuje laikům základy lékové politiky. Byla vydána v prosinci v počtu 10 tis. ks. Distribuovaná byla přes pacientské organizace, KOC, odborné konference (např. Prague Onco) a na akcích Platformy Hlas pacientek. c) Přednášky a semináře pro pacientské organizace 2.května seminář s názvem Léky pod regulací pro 5 pacientských organizací. Přednášela klinická farmaceutka Nemocnice Na Homolce Mgr. H.Šťastná a MUDr. J. Kotrba ze společnosti Pharmeca. 17.května prezentace na téma práva a postavení pacienta v českém zdravotnictví v rámci semináře Občan. 18.května prezentace v Olomouci pro Arcus Onco pacientské organizace Olomouckého kraje, téma Léky a jejich regulace. 7. prosince proběhl interaktivní workshop na téma hájení a prosazování práv pacientů s důrazem na úspěšné počiny některých organizací (např. mobilního hospice Cesta domů). Foto: Přednáška pro pacientské organizace na téma lékové politiky, Olomouc, d) Přednášky a semináře pro zdravotníky Seminář na téma bezpečná a účelná farmakoterapie v ordinaci praktického lékaře, Kolín Prezentace dosavadních výstupů projektu Senior v rámci Gerontologických dnů Severozápad, Ústí nad Labem Představení projektu Senior na Lékárnických dnech, Znojmo. 7

8 Seminář k projektu Senior a účelné a bezpečné farmakoterapii o ordinaci PL, Buchlovice Prezentace projektu Senior pro praktické lékaře (PL), Plzeň e) Předvolební anketa a dva kulaté předvolební stoly (organizované společně s vydavatelstvím Ambit Média) V červenci byla v AM Review uveřejněna anketa s otázkami a odpověďmi zástupců relevantních politických stran na téma zdravotnictví. Na tuto anketu navazovaly v září dva předvolební kulaté stoly, kde se sešli pokaždé na dvě hodiny k diskusi zástupci politických stran experti na oblast zdravotnictví. f) Pacientská doporučení (guidelines) pro pacienty s revmatoidní artritidou (RA) Ústav byl požádán pacientskou organizací Revma Liga a Českou revmatologickou společností ČLS JEP, aby převyprávěl odborná doporučení pro léčbu (nejen farmakologickou) revmatoidní artritidy pro pacienty a jejich blízké. Finanční prostředky poskytla sama odborná společnost. 3) Projekt účelné a bezpečné farmakoterapie v zařízení sociálních služeb/domovech pro seniory (tzv. Projekt Senior) Cílem pokračujícího projektu bylo nabídnout zdravotnickému personálu a předepisujícím lékařům v domovech pro seniory specifický pohled klinického farmaceuta na účelnost a bezpečnost předepisování léků v seniorském věku. Klienti domovů pro seniory jsou zranitelnou skupinou v oblasti preskripce a užívání léků z důvodů jejich věku, většího počtu diagnóz a většího počtu užívaných léků. Projekt také začátkem roku 2017 probíhal ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léků. Na projektu aktivně pracoval tým klinických farmaceutů Nemocnice Na Homolce pod vedením PharmDr. M. Halačové, PhD a přidali se další kliničtí farmaceuti z celé ČR. Odborným garantem projektu byl za Ústav lékového průvodce MUDr. Z. Kalvach, internista, geriatr a člen vědecké rady ústavu. V roce 2017 proběhly audity ve třech pražských domovech a třech domovech na Vysočině. Průběžné sledování preskripce v týmu KF/lékař/ošetřovatelský personál probíhalo v pilotním režimu v Domově pro osoby se zrakovým postižením na Palatě.. V dubnu jsme zahájili pilotní projekt průběžného sledování preskripce v týmu KF/lékař/ošetřovatelský personál v Domově pro osoby se zrakovým postižením na Palatě. Další pražské zařízení má o tento

9 Foto: Výsledky projektu Senior diskutovány na zasedání správní a vědecké rady ústavu, Nejčastější nálezy klinických farmaceutů, na základě studia zdravotnické a ošetřovatelské dokumentace, byly: a) Zbytná medikace (nepodařilo se najít důvod pro podání léku v záznamech klienta) b) Chybějící léčivo vzhledem ke zdravotnímu stavu c) Léky nevhodné ve stáří či diagnóze (druh léku či dávkování) d) Doporučení k laboratorním vyšetřením z důvodů monitoringu účinků léků a zabránění nežádoucím účinkům e) Nežádoucí účinky léků (potenciální či klinicky manifestované) f) Vzájemné interakce léků g) Duplicity h) Úprava dávkování či času podání Projekt je v roce 2017 podpořen z grantu Lesy ČR částkou 600 tis. Kč 9

10 10 4. Projekt Atriální fibrilace (AF) častá, ale neznámá Cílem projektu bylo v roce 2017 zejména zmapovat současný stav dat a odborných doporučení k tématu AF v ČR, pojmenovat zainteresované subjekty k tomuto tématu, inspirací ze zahraničí (například z evropské kampaně Road Map for Change AF )a navrhnout realistickou strategii, popř. konkrétní aktivity ke zviditelnění tématu AF. Na základě výsledků analýzy případně navrhnout změny k přístupu k AF, a to zejména pokud se týká detekce a včasné diagnostiky pacientů, jejich sledování, léčby a prevence CMP. Případný návrh změn bude cílen jak na odbornou a laickou veřejnost, tak také na státní, veřejné a regulační autority. Projekt byl realizován v období květen prosinec 2017 a byl financován částkou 400 tis. Kč od firmy Pfizer. 5. Projekt Hlas pacientek s metastatickou rakovinou prsu (mbc) Projekt navázal na téma Komunikace mezi lékařem a pacientem při sdělování vážné diagnózy na pacientské sekci v rámci odborného kolokvia Prague Onco 2017, který ústav spolupořádal v lednu t.r. Cílem projektu mbc v roce 2017 bylo propojit pacientské organizace činné v oblasti hájení práv pacientek s rakovinou prsu (Aliance žen s rakovinou prsu, Onco Unie, Dialog Jessenius, Amelie) a společně s lékařkami-odbornými garantkami (Doc. P. Tesařová a Prim. K. Petráková) definovat komplexní potřeby pacientek s metastatickou rakovinou prsu a zároveň, kromě jiného, apelovat na potřebu plné dostupnosti moderní léčby. Edukační aktivity, které byly v rámci projektu pro pacientské organizace připravovány, spočívaly v organizaci společných diskusních setkání, seminářů, v podpoře vzniku Memoranda, organizaci kulatého stolu a v PR podpoře - mediální viditelnosti činnosti pacientských organizací a jejich hlasu. Cílem PR aktivit bylo zejména informovat veřejnost o kvalitě života pacientek s metastatickou rakovinou prsu jako o zásadní potřebě nejen jich samotných, jejich rodin a blízkých, ale také společnosti. Cíle projektu v roce 2017 se podařilo naplnit: - Došlo k propojení a hlavně ke spolupráci mezi pacientskými organizacemi činnými v oblasti hájení práv pacientek s rakovinou prsu (Aliance žen s rakovinou prsu, Onco Unie, Dialog Jessenius, Amelie) a vytvořena byla Platforma NNO. - Společně s pacientkami samotnými a s lékařkami-odbornými garantkami (Doc. P. Tesařová a Prim. K. Petrákovou) byly v materiálu Memorandum potřeb pacientek s mbc definovány komplexní potřeby pacientek s metastatickou rakovinou prsu, včetně požadavku na potřebu dostupnosti moderní léčby (kromě dalších služeb). - Uskutečnilo se několik edukačních aktivit pro pacientské organizace, např. dvě schůzky s farmakoekonomy na téma dostupnosti léků, regulace léčiv apod. - Na MZ ČR byl zorganizován kulatý stůl pod garancí náměstkyně L.T. Arnoštové, kterého se kromě pacientek účastnili také zástupci MZ ČR, plátců, SÚKLu a odborníků. Ze zasedání byly zpracované Teze s požadavky na státní a regulatorní orgány, včetně odborné onkologické společnosti, aby došlo ke změně praxe (případně vyhlášek či zákonů) tam, kde potřeby pacientek nejsou dosud naplňovány. - Na základě závěrů a doporučení z Memoranda a kulatého stolu došlo k individuálním schůzkám se zástupci politiků, státní správy či odborníků, kteří byli požádání o podporu změn. - Paralelně probíhaly PR aktivity ke zviditelnění témat projektu (např. Reportéři ČT, články v tisku apod.)

11 - V rámci projektu byl vydán materiál, který shrnuje statistická a klinická data o mbc. Projekt je realizován v období květen prosinec 2017 a získali jsme na něj grant ve výši 440 tis. Kč od firmy Pfizer. 11

12 12 IV. Zpráva o hospodaření viz příloha VII. Účetní závěrka viz příloha

13 IX. Základní data Zakladatelem ústavu je Ambit Media, a.s., IČ: , se sídlem Klicperova 604/8, Praha 5- Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B IČO: Sídlem ústavu je Praha 5, Klicperova 604/8, a je zřízen na dobu neurčitou. Účelem ústavu je a. Osvětová a konzultační činnost v oblasti lékové politiky a bezpečného užívání léků b. Organizace seminářů, školení a dalších vzdělávacích a osvětových akcí v oblasti zdravotnictví a lékové politiky c. Nakladatelská a vydavatelská činnost d. Provozování informačního portálu pro širokou i odbornou veřejnost na téma lékové politiky a bezpečné farmakoterapie e. Provozování webových stránek na téma činností ústavu, na téma zdravotnictví, lékové politiky a bezpečné farmakoterapie Ředitelkou ústavu a statutárním orgánem ústavu je PhDr. Ivana Plechatá Správní rada ústava pracovala v roce 2017 ve složení: Jan Kulhavý, šéfredaktor AM Review prof. MUDr. Vladimír Tesař, Dr.Sc., MBA, FASN, přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c., Interní hematologická a onkologická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno Vědecká rada ústavu pracovala ve složení: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno a proděkan LF MU MUDr. Regina Demlová, PhD., přednostka Farmakologického ústavu LF MU Brno PharmDr. Milada Halačová, PhD., vedoucí Oddělení klinické farmacie Nemocnice na Homolce PhamrDr. Josef Suchopár, člen vědecké rady Farmaceutické fakulty UK MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., lékař Revizorem ústavu je Martin Kula. Ústav má transparentní bankovní účet u Reifeisenbank č.: /

14 14 X. Poděkování Poděkování patří zejména členům správní a vědecké rady, kteří pracují bez nároku na odměnu. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv za podporu projektu E-Poradna a projektu Účelné a bezpečné farmakoterapie v domovech pro seniory. Dále Nemocnici na Homolce a jejímu Oddělení klinické farmacie za spolupráci na realizaci obou projektů. Společnosti Lesy ČR, s.p. za finanční podporu projektu E-Poradna a projektu Účelné a bezpečné farmakoterapie v domovech pro seniory, společnosti Pfizer za finanční podporu projektu Hlas pacientek a projektu Atriální fibrilace častá, ale neznámá.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Průvodce pacienta, z.ú. za rok 2018

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Průvodce pacienta, z.ú. za rok 2018 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Průvodce pacienta, z.ú. za rok 2018 Motto ústavu: Správná informace, správnému pacientovi, ve správnou dobu pomáhá v léčbě. 2 Obsah I. Poslání a cíle ústavu... 2

Více

Účelná a bezpečná farmakoterapie v zařízení sociálních služeb Projekt Senior

Účelná a bezpečná farmakoterapie v zařízení sociálních služeb Projekt Senior XXXIII. LÉKÁRNICKÉ DNY ZNOJMO, 6.-8.10. 2017 Účelná a bezpečná farmakoterapie v zařízení sociálních služeb Projekt Senior PhDr. Ivana Plechatá Ivana.plechata@lekovypruvodce.cz www.lekovypruvodce.cz Lékový

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu lékového průvodce za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu lékového průvodce za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu lékového průvodce za rok 2015 Ztratíte-li se v lékové politice, pomůžeme Vám najít cestu k Vašemu cíli. Obsah I. Úvodní slovo předsedy správní rady... 3 II.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu lékového průvodce za rok 2016

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu lékového průvodce za rok 2016 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu lékového průvodce za rok 2016 Ztratíte-li se v lékové politice, pomůžeme Vám najít cestu k Vašemu cíli. Obsah I. Úvodní slovo předsedy správní rady... Chyba!

Více

Platforma Hlas pacientek. Fórum onkologů, Praha FN Motol

Platforma Hlas pacientek. Fórum onkologů, Praha FN Motol Platforma Hlas pacientek Fórum onkologů, Praha FN Motol 16.11.2018 Platforma neziskových organizací věnujících se potřebám pacientek zejména s metastazujícím ca prsu a onkologicky nemocným obecně Členové

Více

POSTAVENÍ PACIENTU V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ OBČAN, PhDr. Ivana Plechatá

POSTAVENÍ PACIENTU V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ OBČAN, PhDr. Ivana Plechatá POSTAVENÍ PACIENTU V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ OBČAN, 17.5. PhDr. Ivana Plechatá Ivana.plechata@lekovypruvodce.cz www.lekovypruvodce.cz Aktivní a informovaný pacient v centru péče Práva pacienta spojená s odpovědností

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom. Velké Bílovice, 20. dubna 2007

Klub pacientů mnohočetný myelom. Velké Bílovice, 20. dubna 2007 Klub pacientů mnohočetný myelom Velké Bílovice, 20. dubna 2007 PROČ BYL KLUB ZALOŽEN? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú.

Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú. Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú. Preambule Ústav lékového průvodce, z.ú. chce být respektovaným zprostředkovatelem informací a rádcem pacientů, lékařů a dalších zdravotníků, plátců, státní

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM Kartouzská 6 150 98 Praha 5 IČO 70105081 DIČ: CZ70105081 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2015 Valná hromada ČOPN, restrukturalizace spolku

Více

6. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

6. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 6. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 15. 11. 2018 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádáním již 6. Kulatého stolu vyjadřujeme

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

Plán činnosti ČAVO na rok Konference a setkání členů ČAVO Praha

Plán činnosti ČAVO na rok Konference a setkání členů ČAVO Praha Plán činnosti ČAVO na rok 2019 Konference a setkání členů ČAVO 13. 4. 2019 Praha Cíle Naše POSLÁNÍ: zastupovat a prosazovat zájmy pacientů s VO a posilovat povědomí o specifické problematice VO Vytvoření

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. Začíná PragueONCO 2011

Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. Začíná PragueONCO 2011 Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. Začíná PragueONCO 2011 Zlepšení vzájemné koordinace jednotlivých lékařských disciplín a sjednocení vzájemného pohledu na vedení a cíl terapie onkologicky

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

5. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

5. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 5. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 11. 11. 2017 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádáním již 5. Kulatého stolu vyjadřujeme

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce Klinická farmacie v klinické praxi 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce založení ČOSKF ČLS JEP ČOSKF ČLS JEP prosazovat zájmy oboru klinická

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Spolku pro zřízení a vydržování sanatoria pro choré zhoubnými novotvary, zvláště rakovinou Ligy proti rakovině Radioléčebný ústav Masarykova léčebna

Spolku pro zřízení a vydržování sanatoria pro choré zhoubnými novotvary, zvláště rakovinou Ligy proti rakovině Radioléčebný ústav Masarykova léčebna ČOS ČLS JEP Historie ČOS ČLS JEP 114 LET OD VZNIKU SPOLKU 22. 10. 1905 vznik Spolku pro zřízení a vydržování sanatoria pro choré zhoubnými novotvary, zvláště rakovinou (později přejmenován na Spolek pro

Více

STATUT. PLATFORMY ZDRAVOTNÍCH POJIŠTĚNCŮ ČR, z.ú. Preambule

STATUT. PLATFORMY ZDRAVOTNÍCH POJIŠTĚNCŮ ČR, z.ú. Preambule STATUT PLATFORMY ZDRAVOTNÍCH POJIŠTĚNCŮ ČR, z.ú. Preambule Platforma zdravotních pojištěnců ČR, z.ú. je nestátní, nezisková, nepolitická organizace založená za účelem hájení a prosazování zájmů občanů

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Zpráva o činnosti ČAVO za rok Konference a setkání členů ČAVO Praha

Zpráva o činnosti ČAVO za rok Konference a setkání členů ČAVO Praha Zpráva o činnosti ČAVO za rok 2018 Konference a setkání členů ČAVO 13. 4. 2019 Praha Hlavní cíle pro rok 2018 / 1 plnění Ustvení center vysoce specializované péče pro VO Snaha o legislativní proces dle

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

Standardy hospicové péče

Standardy hospicové péče Standardy hospicové péče představení dokumentu z dílny pracovní skupiny při MZČR Bc. Adéla Zelbová Hospic Anežky České v Červeném Kostelci Pracovní skupina pro paliativní péči ustanovena jako stálý odborný

Více

Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních

Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008167 Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů

Více

Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci

Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008165 Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci PreVon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

OBSAH 1. UVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU 3. ÚČEL A POSLÁNÍ NADAČNÍHO FONDU 4. PŘEHLED ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2017

OBSAH 1. UVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU 3. ÚČEL A POSLÁNÍ NADAČNÍHO FONDU 4. PŘEHLED ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2017 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 OBSAH 1. UVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU 3. ÚČEL A POSLÁNÍ NADAČNÍHO FONDU 4. PŘEHLED ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2017 5. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2017 ÚVODNÍ SLOVO

Více

1. ročník konference

1. ročník konference 1. ročník konference 12. ledna 2019 Hotel Vienna House Diplomat Prague Hlavní témata konference POHYB SEBE TElEMEDICÍNA ŠETŘÍ ČAS @ ČAS NA DIETY Workshopy Interpretace složení těla Měření krevního tlaku

Více

ÚVOD Představení Národního screeningového centra

ÚVOD Představení Národního screeningového centra ÚVOD Představení Národního screeningového centra Ondřej Májek, Karel Hejduk, Ladislav Dušek Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Výroční zpráva České myelomové skupiny, nadačního fondu za rok 2011

Výroční zpráva České myelomové skupiny, nadačního fondu za rok 2011 Výroční zpráva České myelomové skupiny, nadačního fondu za rok 2011 Nadační fond podporuje výzkum v oblasti mnohočetného myelomu a pomoc pacientům s mnohočetným myelomem. Obsah: Poslání nadačního fondu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Zpráva o činnosti ČAVO Konference a setkání členů Praha

Zpráva o činnosti ČAVO Konference a setkání členů Praha Zpráva o činnosti ČAVO 2016 Konference a setkání členů 13. 5. 2017 Praha Plán 2016 PRO ROK 2016 JSME SI VYTYČILI HLAVNÍ CÍLE: v rámci Plnění NAP pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Úzká spolupráce

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

KLINICKÉ STUDIE: Význam, trendy, budoucnost. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D.

KLINICKÉ STUDIE: Význam, trendy, budoucnost. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. W KLINICKÉ STUDIE: Význam, trendy, budoucnost MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. SOUHRN Klinické studie, někdy též označované jako klinická hodnocení léčiv, představují důležitou část širšího klinického výzkumu.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2011 1 S t r a n a Obsah: 1) Úvodní ustanovení.. 3 2) Zřízení a vznik nadačního fondu. 3 3) Účel a poslání nadačního fondu. 4 4) Shrnutí činnosti nadačního fondu. 4 5) Dárci.. 7 6)

Více

Jak dál v českém zdravotnictví?

Jak dál v českém zdravotnictví? Jak dál v českém zdravotnictví? Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch ministr zdravotnictví 3. dubna 2018 Dosavadní výsledky Transparentní a otevřené ministerstvo Politika otevřených dveří Zveřejněni poradci ministra

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 SÚKL A LÉKÁRNY - NEPŘÁTELÉ NEBO SPOLUPRACOVNÍCI? Zdeněk Blahuta, ředitel SÚKL XV. Beskydský slet lékárníků, Malenovice 3 Počet lékáren v čase 3000 2500 235 240 247 244 243 253 250 243 241 248 2000 1500

Více

HOSPITAL MANAGEMENT 2017

HOSPITAL MANAGEMENT 2017 3. ROČNÍK HOSPITAL MANAGEMENT 2017 CLARION CONGRESS HOTEL Jeremenkova 36, Olomouc 1. - 2. listopadu 2017 Registraci a další informace najdete na marketing.fnol.cz 3. KONFERENCE NA TÉMA JAK ÚSPĚŠNĚ OBCHODOVAT

Více

Zpráva o činnosti ČAVO za rok Konference a setkání členů ČAVO Praha

Zpráva o činnosti ČAVO za rok Konference a setkání členů ČAVO Praha Zpráva o činnosti ČAVO za rok 2017 Konference a setkání členů ČAVO 14. 4. 2018 Praha Jaké byly hlavní cíle a projekty pro rok 2017: Vznik center komplexní péče pro VO Legislativní proces, způsob financování

Více

Plán činnosti ČAVO na rok Konference a setkání členů ČAVO Praha

Plán činnosti ČAVO na rok Konference a setkání členů ČAVO Praha Plán činnosti ČAVO na rok 2018 Konference a setkání členů ČAVO 14. 4. 2018 Praha Plán činnosti 2018 Hlavní cíle pro rok 2018 / 1 Ustanovení center vysoce specializované péče pro VO Pracoviště připojená

Více

Linkos let pro lékaře a zdravotníky 10 let slouží pacientům a jejich blízkým. Pro jednání Výboru ČOS dne 19. dubna 2016

Linkos let pro lékaře a zdravotníky 10 let slouží pacientům a jejich blízkým. Pro jednání Výboru ČOS dne 19. dubna 2016 Linkos 2016 17 let pro lékaře a zdravotníky 10 let slouží pacientům a jejich blízkým Pro jednání Výboru ČOS dne 19. dubna 2016 Program Statistika - Návštěvnost Linkos 2015 Plán rozvoje Linkos 2016 a dále

Více

ERECEPT AKTUÁLNÍ STAV A PLÁNOVANÝ VÝVOJ DO

ERECEPT AKTUÁLNÍ STAV A PLÁNOVANÝ VÝVOJ DO erecept 1 ERECEPT AKTUÁLNÍ STAV A PLÁNOVANÝ VÝVOJ DO 1. 1. 2018 Ing. Renata Golasíková Praha, Lékařský dům, 3. června 2017 erecept současný stav 2 Současný stav Elektronická preskripce funguje na bázi

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

Výroční zpráva za rok 2016 Diabetik KV, z. ú. Karlovy Vary

Výroční zpráva za rok 2016 Diabetik KV, z. ú. Karlovy Vary Výroční zpráva za rok 2016 Diabetik KV, z. ú. Karlovy Vary Společnost pro zdravý životní styl Obsah 1. Úvodní slovo ředitelky společnosti 2. Základní informace o organizaci 3. Poslání a cíle společnosti

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV erecept Jaký je aktuální stav? Mgr. Irena Storová, pověřená vedením SÚKL 19. března 2018, Ústí nad Labem 3 Základní pojmy 4 Elektronické zdravotnictví Elektronická preskripce je prioritou elektronizace

Více

Výkaz činnosti KF. Zapracované připomínky únor 2016

Výkaz činnosti KF. Zapracované připomínky únor 2016 Výkaz činnosti KF Zapracované připomínky únor 2016 Doporučení kontaktovat personální oddělení, pomohou s evidencí pracovníků na mateřské dovolené, vázaných smluvně dohodou o provedení práce či pracovní

Více

[ 1 ] MUDr. Ivana Koblihová 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv

[ 1 ] MUDr. Ivana Koblihová 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] OTC s omezením nová kategorie léčivých přípravků Ivana Koblihová, MUDr. Náměstek ředitele pro odborné činnosti Obsah prezentace [ 3 ] Co znamená OTC s omezením? Obecné možnosti omezení a z

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 2. kurz 2015 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Pilotní projekt Optimalizace programu screeningu kolorektálního karcinomu

Pilotní projekt Optimalizace programu screeningu kolorektálního karcinomu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Pilotní projekt Optimalizace programu screeningu kolorektálního karcinomu Ondřej Májek, Michaela Jelínková,

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Zdravotní výbor Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Farmakoekonomie, racionální předepisování a mezisektorová komunikace

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Sídlo sdružení : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 Sdružení je registrováno u MV ČR pod č.j. VS/1-1/86183/11-R IČO: 227 68 751 Bank.spojení: Fio banka, a.s., číslo

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM KOMUNIKAČNÍ PLÁN CZ /0.0/0.0/17_047/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM KOMUNIKAČNÍ PLÁN CZ /0.0/0.0/17_047/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM KOMUNIKAČNÍ PLÁN Projekt Registrační číslo Nositel projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577

Více

MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE. PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015

MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE. PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015 MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015 Lékové interakce O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou nebo více léčivých přípravků dojde ke změně účinku

Více

Program Zdraví v rámci EHP fondů

Program Zdraví v rámci EHP fondů Předběžné oznámení připravovaných Otevřených výzev pro předkládání žádostí o grant na financování projektů z EHP fondů 2014 2021 v rámci Programu Zdraví Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo zdravotnictví

Více

OBOR KLINICKÁ FARMACIE

OBOR KLINICKÁ FARMACIE OBOR KLINICKÁ FARMACIE - ZÁKLADNÍ KONCEPCE - DOPORUČENÉ POSTUPY PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Geriatrická klinika 1.LF UK Praha Mgr. Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Bulovka PharmDr. Halačová

Více

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr.

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr. Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně Mgr. Michal Kurečka Participující instituce Magistrát města Brna Ústav zdravotnických informací

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014 HLAVNÍ ÚKOLY ROKU 2014 I. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR II. III. IV. Vzdělávací program oboru klinická farmacie Spolupráce

Více

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020? 1. setkání pracovní skupiny

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020? 1. setkání pracovní skupiny Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020? 1. setkání pracovní skupiny 19. 3. 2019 Program setkání 1) Představení členů pracovní skupiny 2) Proces tvorby národního akčního plánu

Více

PROGRAM HOSPITAL MANAGEMENT října 2016

PROGRAM HOSPITAL MANAGEMENT října 2016 2. ROČNÍK HOSPITAL MANAGEMENT 2016 NH COLLECTION CONGRESS Legionářská 21, Olomouc 19. - 20. října 2016 PROGRAM 2. KONFERENCE NA TÉMA JAK ÚSPĚŠNĚ OBCHODOVAT V TURBULENTNÍM PROSTŘEDÍ FARMACEUTICKÉHO BUSINESSU

Více

Výroční zpráva České myelomové skupiny, nadačního fondu za rok 2014

Výroční zpráva České myelomové skupiny, nadačního fondu za rok 2014 Výroční zpráva České myelomové skupiny, nadačního fondu za rok 2014 Nadační fond podporuje zkvalitnění péče o pacienty se zhoubnými hematologickými chorobami, především s diagnózou mnohočetný myelom. Obsah:

Více

Léčba vzácných onemocnění

Léčba vzácných onemocnění Léčba vzácných onemocnění Léčivé přípravky na vzácná onemocnění dostupnost a náklady Mgr. Filip Vrubel 21. listopadu 2012 ředitel odboru farmacie Léčba vzácných onemocnění Co jsou to vzácná onemocnění?

Více

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. Období 05/2013 05/2015 Celkem 8 setkání 2x + vedoucí MSC ( 29.1.2014, 12.12.2014) Hlavní

Více

Plán odborných aktivit České urologické společnosti na rok 2012

Plán odborných aktivit České urologické společnosti na rok 2012 Plán odborných aktivit České urologické společnosti na rok 2012 Leden: Únor: Praktický kurz urodynamické vyšetření (postgraduální specializační kurz), 3. 2. 2012 Urologická klinika LF, UP Olomouc Kurz

Více

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY? X. ROČNÍK mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty: UMĚNÍ KOMUNIKACE Brockovo centrum řeči Wernickeovo centrum porozumění řeči MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k Nadační fond Profesora Pavla Pafka IČ: 241 42 565 sídlo: V Úvalu 84, 150 00 Praha 5 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 4 Praha dne 25. 6. 2015 1. Úvod Výroční zpráva Nadačního fondu Profesora Pavla

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2005

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2005 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2005 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Aktivity ČLS JEP v oblasti ehealth

Aktivity ČLS JEP v oblasti ehealth Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

2. 4. prosince 2015 HOSPITAL MANAGEMENT 2015 CLARION CONGRESS HOTEL PROGRAM. Jeremenkova 36, Olomouc

2. 4. prosince 2015 HOSPITAL MANAGEMENT 2015 CLARION CONGRESS HOTEL PROGRAM. Jeremenkova 36, Olomouc HOSPITAL MANAGEMENT 2015 CLARION CONGRESS HOTEL Jeremenkova 36, Olomouc 2. 4. prosince 2015 PROGRAM 1. KONFERENCE NA TÉMA JAK ÚSPĚŠNĚ OBCHODOVAT V TURBULENTNÍM PROSTŘEDÍ FARMACEUTICKÉHO BUSINESSU A ČESKÉHO

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 1 S t r a n a Obsah: 1) Úvodní ustanovení.. 3 2) Zřízení a vznik nadačního fondu. 3 3) Účel a poslání nadačního fondu. 3 4) Shrnutí činnosti nadačního fondu. 4 5) Dárci.. 5 6) Finanční

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Dva měsíce s ereceptem Mgr. Irena Storová, zastupující ředitelka SÚKL Ministerstvo zdravotnictví 2. března 2018 3 Zajímavá čísla (od 1.1.2018 do 28.2.2018) Předepsáno 8,74 mil. ereceptů Vydáno 7,98 mil.

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Výkaz A007 klinická farmacie. Kongres ČOSKF Praha

Výkaz A007 klinická farmacie. Kongres ČOSKF Praha Výkaz A007 klinická farmacie Kongres ČOSKF 8.10.2016 Praha A007 klinická farmacie První sběr dat za rok 2015 proběhl v průběhu dubna a května 2016 Cíl - zmapovat přesněji situaci v oblasti klinické farmacie

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

2016 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2016 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 1 2 NEINTERVENČNÍ POREGISTRAČNÍ STUDIE MONITOROVÁNÍ, POSUZOVACÍ PRAXE Mgr. Natália Svršková Velký sál SÚKL 3 Obsah Neintervenční poregistrační studie definice, monitorování Neintervenční poregistrační

Více

Výroční zpráva za rok 2017 DiaKar, z. ú.

Výroční zpráva za rok 2017 DiaKar, z. ú. Výroční zpráva za rok 2017 DiaKar, z. ú. Společnost pro zdravý životní styl Obsah 1. Úvodní slovo ředitelky společnosti 2. Základní informace o organizaci 3. Poslání a cíle společnosti 4. Poskytované služby

Více

Portál Dekubity.eu. Michaela Hofštetrová Knotková

Portál Dekubity.eu. Michaela Hofštetrová Knotková Portál Dekubity.eu Michaela Hofštetrová Knotková Portál k prevenci proleženin/dekubitů je podporovaný odborem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů MZ ČR Hlavní sestrou ČR a odborně garantovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více