PLATEBNÍ METODY V ČR. Část II: Produktové karty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLATEBNÍ METODY V ČR. Část II: Produktové karty"

Transkript

1 PLATEBNÍ METODY V ČR Část II: Produktové karty podzim 2007

2 Produktové karty Druhou část studie Platební metody v ČR tvoří produktové karty, které detailně popisují jednotlivé platební metody od různých poskytovatelů. Pokud stejný platební nástroj nabízí více poskytovatelů (například bank), má každá nabídka svou samostatnou produktovou kartu. U platebních karet a platebních bran, jsou zastoupeni všichni poskytovatelé na trhu, u ostatních metod pouze ti, který vyplnili dotazník. U elektronických peněženek a ostatních metod byly použity pouze informace poskytnuté na internetu. Všechny produktové karty mají stejnou osnovu, pouze elektronické peněženky a ostatní byly zjednodušeny. U některých metod byly některé části vypuštěny z důvodu nedostatku informací nebo nadbytečnosti. Obsah Obsah Platební karty (systém 3D secure) Česká spořitelna ČSOB ebanka Komerční banka Platební brány ČSOB a Poštovní spořitelna ebanka Reiffeisenbank Živnostenská banka (UniCredit bank) Nákup na splátky Produktová karta Cetelem nákup na splátky Multiservis úvěr přes internet Úvěrové karty AURA karta (Cetelem) OK karta (Multiservis) Mobilní platby Premium SMS

3 Počty zákazníků, obchodníků, rozšířenost metody T-Mobile m-platba Elektronické peněženky PayPal MoneyBookers PayPay Ostatní platební metody SMSden SMSpay StromPay Netteller

4 1 Platební karty (systém 3D secure) Ještě než přistoupíme k popisu jednotlivých nabídek akceptace platebních karet od různých bankovních domů, popíšeme si blíže princip systému 3D secure a ukážeme si některé statistiky. Jak již bylo uvedeno systém 3D secure, pro akceptaci platebních karet, má tři základní pilíře domény: Acquiring domain doména zpracovatelské banky obchodníka Issuer domain doména vydavatelské banky (zákazníka) Interoperability domain doména kartových asociací (VISA, MasterCard) Doména zpracovatelské banky je částí, se kterou přichází do styku obchodník. Jak si ukážeme dále na schématu, přináší zavedení této domény výrazné zvýšení důvěryhodnosti pro zákazníka. Při zadávání údajů o své platební kartě je zákazník přesměrován do prostředí obchodníkovi banky, která celé řešení poskytuje (prostředí je většinou dáno systémem, který banka využívá - např. PayMUZO). Přestože zákazník nepřichází do styku přímo se svojí (vydavatelskou) bankou, důvěryhodnost jakékoliv banky je větší, než samotného obchodníka (dříve se údaje zadávaly v prostředí e-obchodu). Doména vydavatelské banky se váže na speciální heslo pro transakce na internetu, které je zákazníkovi ke kartě zřízeno jeho vydavatelskou bankou. Poslední doména, kartových asociací, pokrývá mezibankovní operace a systém vzájemného potvrzování platby. Dohromady tvoří domény tři pilíře bezpečnosti při placení kartou v prostředí internetu. V současnosti je v ČR v provozu pouze doména zpracovatelských bank (pokud pomineme doménu kartových asociací). Systém zabezpečení pomocí hesla zatím není dostupný. Podle neoficiálních zdrojů měly heslo k platebním kartám banky nabízet v průběhu roku 2007, ale zatím se tak nestalo. Zřízení tohoto bezpečnostního prvku je plně na zákazníkovi, obchodník toto nijak neovlivňuje. Pokud karta při placení není zabezpečena heslem (současný stav), proběhne proces mírně odlišným způsobem (v rámci ověřování v systému kartových asociací a bank) a změní se váha odpovědností v případě podvodné transakce. 3

5 Schéma popisující proces platby je převzato z materiálů společnosti Global Payments, která službu nabízí pod obchodním jménem PayMUZO. 1. Držitel karty nakupuje v internetovém obchodě a požaduje platbu platební kartou. 2. Obchodník předá požadavek na provedení platby do systému své zpracovatelské banky. 3. Držiteli karty je zobrazena platební stránka zpracovatelské banky, určená k vyplnění údajů o platební kartě. Držitel karty tyto údaje vyplní a potvrdí požadavek k provedení platby. 4. Systém provede autentikaci držitele karty v rámci standardu 3-D Secure. pokud výsledek autentikace povoluje pokračovat v procesu platby, je požadavek předán k autorizaci objednávky, v případě, že výsledek autentikace nepovoluje pokračovat, proces platby je zastaven. 5. Požadavek na autorizaci objednávky je prostřednictvím zúčtující banky předán mezibankovními sítěmi vydavateli karty. 6. Vydavatel karty provede autorizaci a její výsledek odevzdá zpět systému zpracovatelské banky (pokud zákazník nemá ke kartě zřízeno heslo, tento krok neproběhne). 7. Systém vydavatelské banky doručí výsledek platby zpět do internetového obchodu, který výsledek transakce ukáže držiteli karty. Z hlediska bezpečnosti je důležité, že obchodník již nepřichází do kontaktu s údaji o platební kartě zákazníka. Zákazník je na začátku procesu přesměrován do bankovního systému a obchodníkova brána na konci procesu obdrží potvrzení u úspěšné platbě nebo o zamítnutí platby. Celý proces probíhá on-line v rámci jedné minuty. Obchodník okamžitě ví, zda platba proběhla. K dalšímu zvýšení bezpečnosti dojde po zavedení speciálních hesel (doména vydavatelské banky) pro internetové transakce. Ochrana bude podobná jako PIN pro výběr z bankomatu. 4

6 3D secure podle bank (35 obchodníků) 15% ČS KB ČSOB 25% 55% ebanka 5% Graf 1, zdroj APEK 2Q/2006 V České republice nabízejí obchodníkům online akceptaci karet čtyři banky. V průzkumu APEKu mezi 35 obchodníky nabízí platbu kartou 20 obchodníků. Největší zastoupení má Česká spořitelna (11 obchodníků), následovaná ČSOB (5 obchodníků). Služeb ebanky, která nabízí on-line akceptaci nejkratší dobu, využívají zatím 3 obchodníci a jeden obchodník z dotazovaného vzorku využívá Komerční banku. Jak velký je počet potencionálních karet, u kterých jsou povolené platby na internetu? Na tuto otázku odpovídá graf č.2. Je třeba vzít v potaz, že i u karet které platby umožňují, mohou zákazníci tyto blokovat z důvodu bezpečnosti. Graf 2, zdroj SBK 2kv/2007 5

7 Graf 3, zdroj SBK 2kv/2007 U statistik ze zahraničí se setkáváme s rozdělením na kreditní a debetní karty s tím, že kreditní mají mnohem větší podíl na platbách v prostředí internetu. V české republice je z důvodů odlišného vývoje bankovního trhu (k zákazníkům se dostaly rovnou moderní online technologie) situace obrácená výrazně ve prospěch debetních karet. Pro vyjasnění této problematiky uvádíme definice typů karet podle Sdružení pro bankovní karty. Na Grafu č.3 můžeme vidět, podíl zmíněných typů vydaných v České republice do 2. kvartálu roku Debetní karta - platební karta vydaná k účtu, umožňující čerpat výhradně prostředky uložené na tomto účtu, výjimečně s povoleným překročením zůstatku o tzv. povolený debet, který se však úročí zvláštní (vyšší) sazbou. Kreditní karta - platební karta sloužící k čerpání předem projednaného úvěru, s individuálně stanovenými podmínkami splácení. Charge karta - kreditní karta s pevně stanovenou (obvykle měsíční) lhůtou splacení úvěrového čerpání. 6

8 1.1 Česká spořitelna Základní informace Podstata metody Platby platební kartou (systém 3Dsecure). Akceptované druhy karet: všechny karty MasterCard, VISA a nově DinersClub (záleží, zda vydavatel karty povoluje tento způsob platby) Kdo nabízí kontakt Česká spořitelna, a.s. Kartové centrum - Podpora obchodních vztahů Bubenská Praha 7 W01_ htm&portal=internet&lang=cs&type=cms&tree=firmy_mesta&segment=segme nt03 Stručné Technické informace Zákazník je z e-obchodu přesměrován na stránky kartové asociace, kde zadá údaje o své kartě. V případě, že je systém 3DS podporován i na straně vydavatele, je zákazník navíc přesměrován na stránky banky, která kartu vydala, kde zadá heslo/pin pro transakce na internetu. Pokud je platba schválena (v řádech vteřin), obchodník obdrží potvrzení, na jehož základě informuje zákazníka a expeduje zboží První kroky podmínky zavedení metody u obchodníka Administrativní úkony Uzavření smlouvy s ČS o zavedení služby a akceptaci karet. Technické požadavky Pro komunikaci s platební bránou není podstatné, jakou technologii využívá internetový obchod (PHP, Java,.Net, atd.). Jediným požadavkem ze strany internetového obchodu je podpora vytváření a ověřování elektronického podpisu pomocí RSA. 7

9 Proces implementace Posloupnost procesu zavádění 1. Podepsání smluv 2. Obchodník obdrží dokument Úpravy u obchodníka na jehož základě provede úpravy v e-obchodu 3. Napojení na systém ČS a testování 4. Zahájení standardního provozu Náklady spojené s implementací Žádné. Testování / podpora Dokument Úpravy u obchodníka Časová náročnost Integrace do obchodníkova systému kolem 2 dnů Provoz Provozní náklady Procentuální provize z každé transakce. Závisí na mnoha faktorech např. výše obratu, počet transakcí, průměrná transakce apod. Podmínky pro uživatele platební metody (zákazníci) Použití karet MasterCard, Maestro, VISA nebo VISA Electron, které mají povoleno použití e- commerce transakce vydavatelem. 8

10 1.2 ČSOB Základní informace Podstata metody Platby platební kartou (systém 3Dsecure). Akceptované druhy karet všechny karty MasterCard, VISA a nově DinersClub (záleží, zda vydavatel karty povoluje tento způsob platby) Kdo nabízí kontakt ČSOB ve spolupráci s Global payments Europe (GPE) Stručné Technické informace Zákazník je z e-obchodu přesměrován na stránky kartové asociace, kde zadá údaje o své kartě. V případě, že systém 3DS je podporován i na straně vydavatele, je zákazník navíc přesměrován na stránky banky, která kartu vydala, kde zadá heslo/pin pro transakce na internetu. Pokud je platba schválena (v řádech vteřin), obchodník obdrží potvrzení na jehož základě informuje zákazníka a expeduje zboží První kroky podmínky zavedení metody u obchodníka Administrativní úkony Uzavření smlouvy s ČSOB: Smlouva o akceptaci platebních karet MasterCard a VISA v prostředí veřejné datové sítě internet. Uzavření smlouvy s GPE: Smlouva o zabezpečení elektronických plateb po internetu. Účet u ČSOB vedený v CZK. Technické požadavky Pro komunikaci s platební bránou není podstatné, jakou technologii využívá internetový obchod (PHP, Java,.Net...). Jediným požadavkem ze strany internetového obchodu je podpora vytváření a ověřování elektronického podpisu pomocí RSA. 9

11 1.2.3 Proces implementace Posloupnost procesu zavádění 1. Podpis smluv ze strany obchodníka (smlouva s ČSOB a GPE). Zároveň dochází k vygenerování klíčů (pro komunikaci s platební bránou) pro testování a ostrý provoz 2. Předání technické dokumentace obchodníkovi 3. Požadavek z ČSOB na zavedení obchodníka do systému VISA a MasterCard a registrace do Card Management Systému ČSOB. 4. Implementace komunikace s platební bránou. 5. Testování komunikace 6. Přepnutí do ostrého provozu Náklady spojené s implementací GPE si účtuje jednorázový poplatek ,- Kč bez DPH. Testování / podpora Obchodníkovi je zaslán distribuční balíček (od GPE) obsahující technickou dokumentaci k systému, ukázkové kódy v jazyce PHP a Java a další podpůrné utility pro zjednodušení implementace. Zpřístupnění testovacího rozhraní pro možnost implementace a důkladného otestování. V rámci zavádění služby poskytuje partner ČSOB - GPE konzultace (telefon, mail). Časová náročnost 1 2 týdny (platí v případě perfektní připravenosti obchodníka a bezproblémové implementaci) Provoz Provozní náklady Měsíční paušální poplatek 150,- Kč bez DPH (účtuje GPE) Procentuální provize bance za zúčtování transakcí nejčastěji v rozmezí 1,6-3,5%. Výše provize je stanovena dle průměrné částky transakce a předpokládaného obratu. Provozní nároky / nároky na obsluhu Pokud není uveden parametr (při komunikaci) pro automatické zaúčtování platby, je nutné manuální potvrzení transakce v prostředí pro správu objednávek. Kontrola zúčtovaných / připsaných transakcí Dodání dokumentace k platbě v případě reklamace ze strany držitele platební karty. 10

12 Rychlost obratu peněz Autorizace / autentikace transakce až do 45 vteřin záleží na vydavateli a zabezpečení konkrétní karty použité k transakci. Připsání transakce D+1 za předpokladu účtu u ČSOB a potvrzení transakce do dne D. Zahraniční klientela jazykové mutace / příjem plateb v jiné měně Platební brána je automaticky zobrazena v jazyce internetového prohlížeče s možností manuálního nastavení zákazníkem ve 14 jazycích (čeština, dánština, němčina, angličtina, španělština, finština, francouzština, maďarština, italština, norština, polština, portugalština, slovenština a švédština). Obchodník nemá možnost další jazyk přidat. Platby ze zahraničí je možné přijímat, ale zúčtování probíhá v CZK. Případná konverze měny jde na vrub držitele karty. Zabezpečení Garantem technického zabezpečení je GPE. Při komunikaci mezi klientským prohlížečem a platebním systémem se využívá 128-bitové SSL šifrování. V rámci předání parametrů platby z internetového obchodu do platebního systému (a zpět) se využívá digitální podpis předávaných dat (RSA) jednoznačně určující komunikujíc strany, zajištující nepopiratelnost transakce a integritu přenesených dat. V případě zneužití systému a následné reklamace ze strany držitele karty se postupuje v souladu s pravidly karetních asociací. Podmínky pro uživatele platební metody (zákazníci) Použití karet MasterCard, Maestro, VISA nebo VISA Electron, které mají povoleno použití e- commerce transakce vydavatelem. ČSOB povoluje použití MasterCard, VISA a VISA Electron (údaj k 15/2/2006) Další informace Prostředí pro správu objednávek (GUI) - přístup přes web - možnost nastavení vlastního prostředí. - možnost potvrzovat objednávky úplně / částečně (částečná dodávka zboží). - storno autorizací V rámci platby je možné nastavit dvě úrovně zpracování: v prvním kroku pouze autorizace s následným manuálním zadáním požadavku na zaúčtování peněz v korku druhém (vhodné např. při distribuci zboží fyzického charakteru) automatický požadavek na autorizaci a automatické zaúčtování bez nutnosti manuálně zdávat požadavek na zaúčtování peněz (vhodné např. při prodeji služeb, které zákazník může nabít hned po zaplacení) Možnost propojení s dalšími aplikacemi (účetnictví, automatizace systému): Elektronické výpisy ve strukturovaném textovém formátu s možností propojení na účetní systémy obchodníka. Počty zákazníků, obchodníků, rozšířenost metody Za období ČSOB vykazuje 100% nárůst plateb přes 3DS. 11

13 1.3 ebanka Základní informace Úplný název: Akceptace Platebních karet na Internetu - ecommerce Acquiring Podstata metody Platba platební kartou v systému 3DS. Akceptované druhy karet: všechny karty MasterCard, VISA a nově DinersClub (záleží, zda vydavatel karty povoluje tento způsob platby) Kdo nabízí kontakt ebanka ve spolupráci s GPE Klientův Bankéř nebo Finanční poradce, Infolinka , Stručné Technické informace Zákazník je z e-obchodu přesměrován na stránky kartové asociace, kde zadá údaje o své kartě. V případě, že systém 3DS je podporován i na straně vydavatele, je zákazník navíc přesměrován na stránky banky, která kartu vydala, kde zadá heslo/pin pro transakce na internetu. Pokud je platba schválena (v řádech vteřin), obchodník obdrží potvrzení na jehož základě informuje zákazníka a expeduje zboží První kroky podmínky zavedení metody u obchodníka Administrativní úkony 1. Otevřený firemní nebo transparentní účet u ebanky. 2. Podepsaná Smlouva o Akceptaci karet na Internetu (dále jen Smlouva). 3. Sortiment obchodu, který není v rozporou s platnými právními předpisy Proces implementace Posloupnost procesu zavádění 1. Obchodník kontaktuje svého bankéře nebo napíše přímo na 2. ebanka zašle zájemci podrobné informace o systému + dotazník pro vyplnění základních informací o firmě, obchodu, očekávaných obratech apod. 3. Na základě doručeného dotazníku zpracuje ebanka nabídku obchodních podmínek smlouvy 4. Příprava smlouvy a předání technické specifikace rozhraní Platební brány 3D Secure (od GPE). 5. Podpis smlouvy 6. Implementace do systému obchodníka a následné zavedení do testovacího prostředí. 7. Po úspěšném testování je obchodník přepojen na produkční živé prostředí a může začít akceptovat platby. 12

14 Náklady spojené s implementací Implementační poplatek je stanoven individuálně, zpravidla je implementace zdarma. Testování / podpora Obchodníkovi je zaslán distribuční balíček (od GPE) obsahující technickou dokumentaci k systému, ukázkové kódy v jazyce PHP a Java a další podpůrné utility pro zjednodušení implementace. Zpřístupnění testovacího rozhraní pro možnost implementace a důkladného otestování. V rámci zavádění služby poskytuje partner ebanky - GPE konzultace (telefon, mail). Časová náročnost 1-4 týdny (v ideálním případě mohou být podmínky domluveny do několika dnů, zbytek závisí na rychlosti implementace a testování) Provoz Provozní náklady Procentuální provize bance za zúčtování transakcí výše provize se stanovuje individuálně. Provozní nároky / nároky na obsluhu Pokud není uveden parametr (při komunikaci) pro automatické zaúčtování platby, je nutné manuální potvrzení transakce v prostředí pro správu objednávek. Kontrola zúčtovaných / připsaných transakcí Dodání dokumentace k platbě v případě reklamace ze strany držitele platební karty. Rychlost obratu peněz Autorizace / autentikace transakce až do 45 vteřin záleží na vydavateli a zabezpečení konkrétní karty použité k transakci. Prostředky jsou na účet připsány následující pracovní den po 21. hodině Zahraniční klientela jazykové mutace / příjem plateb v jiné měně Platební brána je automaticky zobrazena v jazyce internetového prohlížeče s možností manuálního nastavení zákazníkem ve 14 jazycích (čeština, dánština, němčina, angličtina, španělština, finština, francouzština, maďarština, italština, norština, polština, portugalština, slovenština a švédština). Obchodník nemá možnost další jazyk přidat. Platby ze zahraničí je možné přijímat, ale zúčtování probíhá v CZK. Případná konverze měny jde na vrub držitele karty. Zabezpečení Garantem technického zabezpečení je GPE. Při komunikaci mezi klientským prohlížečem a platebním systémem se využívá 128 SSL šifrování V rámci předání parametrů platby z internetového obchodu do platebního systému (a zpět) se využívá digitální podpis předávaných dat (RSA) jednoznačně určující komunikujíc strany, zajištující nepopiratelnost transakce a integritu přenesených dat. V případě zneužití systému a následné reklamace ze strany držitele karty se postupuje v souladu s pravidly karetních asociací. 13

15 Podmínky pro uživatele platební metody (zákazníci) Použití karet MasterCard, Maestro, VISA nebo VISA Electron, které mají povoleno použití e- commerce transakce vydavatelem (respektive nemít blokovány ecommerce nebo Card Not Present platby) Další informace Help-Desk při provozu specialisté ebanky + HotLine autorizačního centra Možnost propojení s dalšími aplikacemi (účetnictví, automatizace systému) Platby jsou připisovány na účet v ebance, ke kterému ebanka nabízí řešení umožňující dávkovou komunikaci s účetními/erp systémy, celý proces párování a účtování plateb je tak možné plně automatizovat. K dispozici je řada přehledů plateb i objednávek 14

16 1.4 Komerční banka Základní informace Úplný název: KB: Smlouva o přijímání platebních karet prostřednictvím internetu Akceptované druhy karet: všechny karty MasterCard, VISA a nově DinersClub (záleží, zda vydavatel karty povoluje tento způsob platby) Podstata metody Platba platební kartou v systému 3DS. Kdo nabízí kontakt Komerční banka ve spolupráci s GPE Stručné Technické informace Zákazník je z e-obchodu přesměrován na stránky kartové asociace, kde zadá údaje o své kartě. V případě, že systém 3DS je podporován i na straně vydavatele, je zákazník navíc přesměrován na stránky banky, která kartu vydala, kde zadá heslo/pin pro transakce na internetu. Pokud je platba schválena (v řádech vteřin), obchodník obdrží potvrzení na jehož základě informuje zákazníka a expeduje zboží Podmínky zavedení metody u obchodníka Administrativní úkony 1. Podnikatelský korunový účet u KB 2. Uzavření smlouvy s KB: Smlouva o přijímání platebních karet prostřednictvím internetu s Komerční Bankou 3. Uzavření smlouvy s GPE: O zabezpečení elektronických plateb po internetu (služba Pay MUZO). Podpis smlouvy je možný řešit korespondenčně zde je nutný úředně ověřený podpis zastupující osoby, případně je možné smlouvu podepsat před zástupci GPE při podpisu se vyžadují 2 průkazy totožnosti. Technické požadavky Pro komunikaci s platební bránou není podstatné, jakou technologii využívá internetový obchod (PHP, Java,.Net...). Jediným požadavkem ze strany internetového obchodu je podpora vytváření a ověřování elektronického podpisu pomocí RSA. Technické řešení spočívá v implementaci platební brány Pay MUZO do internetové aplikace obchodníka. K úspěšnému provedení implementace dodává GPE soubor pravidel definujících nutné úpravy z pohledu internetového obchodu tak, aby splňoval vše potřebné pro komunikaci s platebním systémem. Z pohledu koncového klienta (držitele karty) je nutná podpora silného 128 bitového šifrování SSL na straně internetového prohlížeče (SSL ver 3.0 a TLS ver 1.0) 15

17 1.4.3 Proces implementace Posloupnost procesu zavádění 1. Uzavření smlouvy s KB (klient nejdříve vyplní dotazník od KB a předá jej společně s kopií VOR nebo ŽL a na základě těchto podkladů KB připraví smlouvu) 2. Uzavření smlouvy s GPE (za výše uvedených podmínek) 3. Implementace testovacího rozhraní platební aplikace do internetového obchodu 4. Testování komunikace 5. Po úspěšném splnění výše uvedených kroků je možné aktivovat produkční prostředí (změnou testovacích parametrů na parametry produkčního systému) Náklady spojené s implementací GPE si účtuje jednorázový poplatek ,- Kč bez DPH. Testování / podpora Obchodníkovi je zaslán distribuční balíček (od GPE) obsahující technickou dokumentaci k systému, ukázkové kódy v jazyce PHP a Java a další podpůrné utility pro zjednodušení implementace. Zpřístupnění testovacího rozhraní pro možnost implementace a důkladného otestování. V rámci zavádění služby poskytuje partner KB - GPE konzultace (telefon, mail). Časová náročnost 3-4 týdny (záleží na rychlosti implementace rozhraní obchodníkem, v praxi 1-4 týdny) Provoz Provozní náklady Měsíční paušální poplatek 150,- Kč bez DPH (účtuje GPE) Poplatek za transakci v maximální výši 2,- Kč. Poplatek za transakci postupně pásmově klesá dle počtu transakcí až na 1,41 Kč (všechny poplatky jsou uvedeny bez DPH, účtuje GPE) Procentuální provize bance za zúčtování transakcí výše provize se stanovuje na základě obratů firmy a průměrné částky transakce Provozní nároky / nároky na obsluhu Nonstop přístupné internetové uživatelské rozhraní aplikace určené pro správu plateb za internetové objednávky. Z technického pohledu je důležité, aby internetový prohlížeč podporoval silné 128 bitové SSL šifrování a Java technologii, neboť i na platební stránce se využívá mechanismus digitálního podpisu (java applet). Rychlost obratu peněz Autorizace / autentikace transakce až do 45 vteřin záleží na vydavateli a zabezpečení konkrétní karty použité k transakci. Prostředky jsou připsány na účet obchodníka do 3 pracovních dnů po odeslání transakce ze systému Pay MUZO (GPE) 16

18 Zahraniční klientela jazykové mutace / příjem plateb v jiné měně Platební brána je automaticky zobrazena v jazyce internetového prohlížeče s možností manuálního nastavení zákazníkem ve 14 jazycích (čeština, dánština, němčina, angličtina, španělština, finština, francouzština, maďarština, italština, norština, polština, portugalština, slovenština a švédština). Obchodník nemá možnost další jazyk přidat. Platby ze zahraničí je možné přijímat, ale zúčtování probíhá v CZK. Případná konverze měny jde na vrub držitele karty. Zabezpečení Garantem technického zabezpečení je GPE. Při komunikaci mezi klientským prohlížečem a platebním systémem se využívá 128bit SSL šifrování V rámci předání parametrů platby z internetového obchodu do platebního systému (a zpět) se využívá digitální podpis předávaných dat (RSA) jednoznačně určující komunikujíc strany, zajištující nepopiratelnost transakce a integritu přenesených dat. V případě zneužití systému a následné reklamace ze strany držitele karty se postupuje v souladu s pravidly karetních asociací. Podmínky pro uživatele platební metody (zákazníci) Použití karet MasterCard, Maestro, VISA nebo VISA Electron, které mají povoleno použití e- commerce transakce vydavatelem. Vydavatel karty by zároveň měl splňovat požadavky karetních asociací na zabezpečení karet v rámci 3D Secure (jsou zde definované rozdílné úrovně pro různé karetní produkty) Další informace V rámci platby je možné nastavit dvě úrovně zpracování: 1. v prvním kroku pouze autorizace s následným manuálním zadáním požadavku na zaúčtování peněz v korku druhém (vhodné např. při distribuci zboží fyzického charakteru) 2. automatický požadavek na autorizaci a automatické zaúčtování bez nutnosti manuálně zdávat požadavek na zaúčtování peněz (vhodné např. při prodeji služeb, které zákazník může nabít hned po zaplacení) Možnost propojení s dalšími aplikacemi (účetnictví, automatizace systému): WebServices rozhraní pro možnost integrace standardního administrativního rozhraní platebního systému do jakékoliv aplikace podporující tento standard. Tímto lze zakomponovat vzdálenou administraci plateb do stávajících aplikací využívaných v rámci informačního systému obchodníka, bez nutnosti přistupovat do standardního uživatelského rozhraní platebního systému. Počty zákazníků, obchodníků, rozšířenost metody 121 obchodních míst KB ke dni

19 2 Platební brány 2.1 ČSOB a Poštovní spořitelna Základní informace Úplný název: Platební tlačítko PS nebo ČSOB Jedná se o platební bránu, kterou nabízejí společně ČSOB a Poštovní spořitelna (PS). Implementací jedné služby lze obsluhovat jak zákazníky ČSOB tak Poštovní spořitelny (kteří využívají insternetového bankovnictví) Podstata metody Zákazník internetového obchodu platí prostřednictvím speciální platební brány, nadstavby svého účtu u ČSOB nebo PS. Systém funguje podobně jako platba z účtu realizovaná prostřednictvím internetového bankovnictví s před-vyplněným platebním příkazem. Kdo nabízí kontakt Stručné Technické informace Stejné jako u ostatních platebních bran První kroky podmínky zavedení metody u obchodníka Administrativní úkony Není potřeba mít zřízen účet u ČSOB nebo PS, jeho vlastnictví však výrazně urychluje převod peněz obchodníkovi (převod probíhá online). Pokud obchodník nemá účet u jedné z bank, trvá převod prostředků 1-2 dny Proces implementace Náklady spojené s implementací Zřízení služby je zdarma testování / podpora Provoz Rychlost obratu peněz Viz. odstavec 2.1 Administrativní úkony. Podmínky pro uživatele platební metody (zákazníci) Zákazník musí využívat služeb internetového bankovnictví ČSOB nebo PS Další nabízené služby Počty zákazníků, obchodníků, rozšířenost metody Ať již obchodník implementuje platební bránu u ČSOB nebo PS, platbu mohou využít zákazníci s účtem u ČSOB nebo PS. 18

20 2.2 ebanka Základní informace Úplný název: Platební systém ebanky Platební systém ebanky mohou využívat pouze klienti ebanky (prodávající i kupující)! Podstata metody Zákazník internetového obchodu platí prostřednictvím speciální platební brány, nadstavby svého účtu u ebanky. Systém funguje podobně jako platba z účtu realizovaná prostřednictvím internetového bankovnictví s před-vyplněným platebním příkazem. Kdo nabízí kontakt Klient: klientův Bankéř nebo Finanční poradce, libovolné Klientské centrum, Infolinka , Neklient: Libovolné Klientské centrum, Infolinka , Technické záležitosti: , Stručné Technické informace Obchodník při platbě přesměruje zákazníka do systému ebanky, kde se zákazník přihlásí do svého internetového bankovnictví. Pomocí metody GET jsou šifrovaně předány bance údaje o obchodníkovi a platbě, které slouží k před-vyplnění platebního příkazu. Ten zákazní potvrdí a platba je realizována První kroky podmínky zavedení metody u obchodníka Administrativní úkony 1. Otevřený Firemní nebo Transparentní účet u ebanky. 2. Podepsaná Smlouva o poskytování Platebního systému ebanky (dále jen Smlouva). 3. nezávadný sortiment obchodu, který není v rozporu s dobrými mravy a platnými právními předpisy Technické požadavky 128bitové šifrování SSL, certifikáty Proces implementace Posloupnost procesu zavádění 1. Obchodník kontaktuje svého bankéře nebo vyplní žádost na webu ebanky 2. Bankéř kontaktuje obchodníka a dohodnou se na termínu podpisu smlouvy 3. Podpis smlouvy 4. Vygenerování a zaslání tzv. testovacích parametrů em 19

21 5. Obchodník implementuje rozhraní platební brány do systému obchodu 6. Testování a kontrola ze strany ebanky 7. Vygenerování a zaslání tzv. ostrých parametrů doporučeným dopisem Provozuje-li obchodník svůj e-obchod na některé z ebankou prověřených platforem (Zoner InShop, Vltava2000, NetDirect, PLATBA.CZ apod.) vypouští se body 4 až 6, čímž se implementace výrazně urychlí. Náklady spojené s implementací Cena je domlouvána individuálně, pohybuje se v jednotkách tisíců Kč. Testování / podpora Dokumentace v českém a anglickém jazyce. Testovací prostředí (zůstává stále v platnosti i po přechodu do ostrého provozu) Webové stránky Technické podpory (www.ebanka.cz/platebnisystem/). Helpdesk při provozu. Časová náročnost Několik dnů. Je-li Smlouva podepsána v době, která umožňuje realizaci dalšího kroku (odeslání testovacích či ostrých parametrů), je tento krok proveden ještě týž den. Samotná implementace záleží pouze na webmasterovi, správci internetového obchodu. Je třeba počítat se časem nutným k doručení doporučené zásilky s ostrými parametry. V případě nouze můžeme sdělit ostré parametry telefonicky. Při dobré součinnosti s obchodníkem lze celý proces implementace zvládnout během jednoho odpoledne Provoz Provozní náklady ebanka si strhává procentuální podíl z každé transakce, sazba je domlouvána individuálně a je podstatně nižší než u akceptace platebních karet. Provozní nároky / nároky na obsluhu Minimální. Rychlost obratu peněz Peníze jsou standardně připisovány na účet obchodníka během několika vteřin. K delší časové prodlevě může docházet při údržbě a upgradech systému, tzn. v nočních hodinách. Nemá-li nakupující na účtu dostatek finančních prostředků, systém čeká po celou dobu platnosti zadaného platebního příkazu, zda nějaké peníze nedorazí. Pokud ano, platba se bezprostředně zrealizuje. Zahraniční klientela jazykové mutace / příjem plateb v jiné měně Platby se provádějí pouze v rámci (klientů obchodníků i zákazníků) ebanky. Rozhraní platební brány lze zobrazit v češtině nebo v angličtině. Další jazyk není možné přidat. 20

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Akceptace platebních karet E commerce

Akceptace platebních karet E commerce Akceptace platebních karet E commerce 1. E-commerce ČSOB - základní informace Služba E-commerce ČSOB je určena obchodníkům, kteří uvažují o rozšíření své podnikatelské činnosti v oblasti elektronického

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

GP webpay: Praktické scénáře

GP webpay: Praktické scénáře GP webpay: Praktické scénáře červenec 2013 OBSAH: SCÉNÁŘ 1: NÁKUP ZBOŽÍ VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY S AUTORIZACÍ... 4 SCÉNÁŘ 2: NÁKUP ZBOŽÍ OKAMŽITÝ POŽADAVEK NA PŘEVOD ČÁSTKY Z ÚČTU DRŽITELE KARTY... 6 SCÉNÁŘ

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014 Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka 29. května 2014 1 Aktuální trendy v on-line platbách Kde se nakupuje na internetu v Česku? Odhad počtu českých e-shopů Platba kartou 30 000 Tržby

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/14 Obsah: 1. Všeobecné informace...3 2. Placení prostřednictvím Karty na internetu...3 3. 3D Secure...4 3.1.

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] popis platební metody MTSMS a průběhu platby verze / 9..0 Obsah Přehled platebních metod. MTSMS. MTSMS [erotický obsah] Průběh platby. Platba s přesměrování na platební

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele platný od 20. 10. 2008 I. Firemní účet mbusiness

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Platby kartou na internetu trendy, výzvy a vize Připravil Václav Keřka Září 2013 Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Kde se nakupuje na internetu? Odhad počtu českých e-shopů

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY. 1. Aplikace pro správu objednávek POS Merchant. 2. Elektronická evidence tržeb. ČSOB nabízí bezplatně níže uvedené doplňkové služby.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY. 1. Aplikace pro správu objednávek POS Merchant. 2. Elektronická evidence tržeb. ČSOB nabízí bezplatně níže uvedené doplňkové služby. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY ČSOB nabízí bezplatně níže uvedené doplňkové služby. 1. Aplikace pro správu objednávek POS Merchant POS Merchant je webová aplikace určená pro komfortní správu platebních bran. Základní

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva ISSS 2010, Hradec Králové Česká pošta, s.p. 12. 4. 2010 1 Obsah egovernment na České poště Poštovní datová zpráva Datový trezor SMS notifikace

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví KB

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví KB Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím on-line průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů - - - - Dávkové

Více

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 Manuál pro implementaci služby PLATBA 24 Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 1 Úvodní informace ke službě PLATBA 24... 3 1.1 Obecný popis služby... 3 1.2 Administrativní předpoklady k využití služby PLATBA

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s.

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s. Oblast Funkčnost Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím online průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] popis platebních metod PRSMS a průběhu platby verze 17 / 29.2.2012 1 Obsah 1 Přehled platebních metod 3 1.1 Premium rate SMS 3 1.2 Premium rate SMS [erotický obsah] 3

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - již nenabízené produkty Platný od 1. 9. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Kreditní karty... 2 2. Kreditní karty... 2 3. Povolené přečerpání... 3 4. Hotovostní úvěr

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s.

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. Stránka 1 z 7 Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu čl. I. bod 3 VOP vydané v souladu se

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Paython www.paython.cz

Paython www.paython.cz Paython www.paython.cz Nejvyspělejší platební centrum pro bezpečné internetové platby Komplexní řešení pro vaše internetové platby Platební centrum Paython je unikátní systém pro komplexní správu internetových

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET prostřednictvím České spořitelny. Pavel Šulc 6.4.2009, Hradec Králové

AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET prostřednictvím České spořitelny. Pavel Šulc 6.4.2009, Hradec Králové AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET prostřednictvím České spořitelny Pavel Šulc 6.4.2009, Hradec Králové Obsah Představení České spořitelny, a.s. Přijímání platebních karet prostřednictvím České spořitelny, a.s.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 15. 12. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax / emax plus... 3 III. Terminovaný vkladový účet mvklad... 4 IV. Platební karty... 5 V.

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

ELKO EP, s.r.o., Palackého 493, 769 01, Holešov, CZ, Tel.: 573 514 211, Fax: 573 514 227, elko@elkoep.cz, www.elkoep.cz

ELKO EP, s.r.o., Palackého 493, 769 01, Holešov, CZ, Tel.: 573 514 211, Fax: 573 514 227, elko@elkoep.cz, www.elkoep.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti ELKO EP, s.r.o., se sídlem Palackého 493, 769 01 Holešov, IČ 25508717, zapsané

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě,

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě, Stanovisko Generálního finančního ředitelství k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen

Více

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Jak funguje platební karta v mobilu? Platební karta v mobilu od GE Money Bank je novinkou na trhu platebních karet a zcela průlomovým

Více

2.1. Bezhotovostní platební styk. připsání úroku, převod úroku z účtu na účet/vklad, odvod srážkové daně a zúčtování cen

2.1. Bezhotovostní platební styk. připsání úroku, převod úroku z účtu na účet/vklad, odvod srážkové daně a zúčtování cen 2.1. Bezhotovostní platební styk 2.1.1. připsání úroku, převod úroku z účtu na účet/vklad, odvod srážkové daně a zúčtování cen za služby 2.1.2. 2.1.3. úhrada/převod v cizí měně mezi běžnými/termínov anými

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] popis platebních metod Bankovní převod a Poštovní poukázka v ČR a SR a průběhu platby verze 19 / 29.2.2012 1 Obsah 1 Přehled platebních metod 3 1.1 Bankovní převod v

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

skarta karta sociálních systémů

skarta karta sociálních systémů skarta karta sociálních systémů Konference ISSS 2012 Datum: Prezentuje: 2. 4. 2012 Lukáš Hemek, Česká spořitelna, a.s. 1 skarta je ojedinělým projektem Ministerstva práce a sociálních věcí, který zásadně

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

wplatba SOAP api Technická dokumentáce

wplatba SOAP api Technická dokumentáce wplatba SOAP api Technická dokumentáce 1 OBSAH ÚČEL DOKUMENTU... 3 TECHNICKÝ KONTAKT... 3 LEGENDA... 3 PLATEBNÍ METODY... 4 KOMUNIKACE... 4 TESTOVÁNÍ... 4 JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ... 4 CARDPAY...

Více

Obchodní podmínky ke konferenci Rise and Shine: Partnerské vztahy

Obchodní podmínky ke konferenci Rise and Shine: Partnerské vztahy Obchodní podmínky ke konferenci Rise and Shine: Partnerské vztahy 16.4.2016 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky vydává fyzická osoba Vojtěch Kouba (IČ 02232812), se sídlem Třebechovice pod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti NT Vision s.r.o., se sídlem Modřanská 496/96a, 147 00 Praha 4, identifikační

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty v cizí měně Zrušení účtu Vedení faxové tabulky

Více

GP WEBPAY POPIS SLUŽBY

GP WEBPAY POPIS SLUŽBY GP WEBPAY POPIS SLUŽBY ZÁŘÍ 2015 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 4 2. Aktivace obchodníka... 4 2.1. Základní technická specifikace pro obchodníka... 4 3. Požadavky na provedení platby... 4 3.1. Podepisování

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - aktuálně nabízené produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto... 2 2. Povolené přečerpání mrezerva... 2 3. Spořicí účet emax... 2

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví a informační zprávy

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na

Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na info@citfin.cz! OBSAH Vstup do internetového bankovnictví... 3 Přihlášení do internetového

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před 7. 7. 2008

Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před 7. 7. 2008 Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před 7. 7. 2008 (dále jen produktové podmínky ) Tyto produktové podmínky nejsou určeny pro přímé bankovnictví na účtech

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu CZECH POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 20.5.2008 Aktualizováno: 23.5.2008 Verze: 1.3 Obsah Uživatelská dokumentace...1 Obsah...2

Více

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Josef Jehlík Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Kateřina Lédlová Josef Jehlík Kateřina Lédlová GE Money Bank 250 x 676 x TROJNÁSOBN Ý 3 x 2008 2009 2010 2011 Vývoj bene+ červen Spuštění

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ PRO SPRÁVU KREDITNÍ KARTY

NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ PRO SPRÁVU KREDITNÍ KARTY NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ PRO SPRÁVU KREDITNÍ KARTY O CO SE JEDNÁ? V den převodu Citi kreditní karty na novou kreditní kartu od Raiffeisenbank Vám bude ukončena služba Citibank

Více

Garantovaná úroveň služeb

Garantovaná úroveň služeb 800 521 521 www.kb.cz Garantovaná úroveň služeb Profesionalita především BEZPEČNOST Bezpečí Vašich financí je pro nás samozřejmostí Přístup k Vašim penězům je jednoduchý a bezpečný. Všechny formy přihlašování

Více