DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI"

Transkript

1 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI Tato příručka je publikována s přispěním Evropské komise. Linking Innovation and Industrial Property je projekt podporovaný GŘ Evropské komise pro podniky, spolufinancovaný v rámci pátého rámcového programu Evropského společenství jako součást programu Inovace a MSP.

2 Poděkování Autoři této příručky chtějí poděkovat následujícím osobám: p. Paul Schwander, Evropský patentový úřad, p. Anthony Howard, GŘ Evropské komise pro vnitřní trh, p. Diego de Biasio a p. David Frew, CRP Henri Tudor, p. Adel Adamou, Double A Technologies, p. Thierry Gille, Cybercultus, za připomínky a návrhy, kterými přispěli ke zlepšení kvality Příručky osvědčených postupů. Autoři zároveň chtějí poděkovat společnostem, za jejich účast na případových studiích. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI Evropská komise ani další osoby, jednající jejím jménem, nepřijímají žádnou právní odpovědnost za použití informací uvedených v této publikaci. Na informace uvedené v této příručce se nelze odvolávat jako na právně spolehlivé, ani na ně nelze takto nahlížet. Uvedené informace mohou kdykoli bez dalšího upozornění zčásti nebo úplně zastarat. Rovněž upozorňujeme, že práva k duševnímu vlastnictví se v jednotlivých zemích a územích liší. Existují a lze je uplatňovat pouze v rámci jurisdikce státu nebo států, podle jejichž zákonů byla přiznána. Práva k duševnímu vlastnictví, o nichž pojednává tato příručka, se vztahují na Řecko, Irsko, Itálii, Lucembursko a Španělsko. Informace o právech k DV v jiných zemích získáte od příslušného národního úřadu průmyslového vlastnictví. Evropská komise, Centre de Recherche Public Henri Tudor, lucemburské Ministerstvo hospodářství, Oficina Espanola de Patentes y Marcas, Fundación Observatorio de Prospectiva Technológica Industrial, řecká organizace průmyslového vlastnictví, EDAP S.A., TTP/MDC S.A., Irský patentový úřad, Enterprise Ireland, italské ministerstvo výrobních činností, ABCnet Servizi per l Impresa s.r.l., 2003 Duševní vlastnictví 1. čes. vyd. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví s. ISBN Orig.: ISBN

3 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘEDMLUVA Anthony Howard, Evropská komise, GŘ pro vnitřní trh Systém práv k duševnímu vlastnictví (PDV) je dynamický a moderní a má daleko do našich představ o nudném a dokonce tajemném právním odvětví. Evropská komise se na úrovni Společenství i na mezinárodní úrovni snaží, aby tento systém zůstal aktuální a relevantní ve vztahu k nejnovějším technologiím. Namátkově vybírám dva příklady: Nedávno jsme byli svědky legislativní iniciativy zaměřené na vyjasnění právních předpisů v oblasti biotechnologických a softwarových vynálezů. Patentem Společenství, který se brzy stane skutečností, se splní sen z dob počátků samotného Společenství o jednotném patentu pro celý kontinent. Především menší společnosti budou těžit z možnosti poprvé získat ochranu ve všech členských státech pomocí jediného patentu. Malé a střední podniky mohou díky účinnému využívání systému práv k DV získat prostředky, s jejichž pomocí se mohou postavit mnohem větším hráčům na trhu. Tento úkol však někdy nahání strach. Nástrojová sada nabízená v této příručce obsahuje praktické informace o právech k DV na obecné úrovni i na úrovni konkrétních zemí a rovněž revizní nástroje, s jejichž pomocí lze zhodnotit postupy v oblasti práv k DV a určit možné předměty, které je vhodné chránit. Nástrojovou sadu pečlivě sestavovali odborníci z několika evropských zemí a sada je předložena přístupným, snadno použitelným způsobem. Staré přísloví říká, že moudří se učí ze zkušeností druhých. Právě tuto příležitost nabízí tato příručka. Doporučuji ji všem, především však menším společnostem, a radím jim, aby danou příležitost využili. Každý podnikatel či obchodník, který se domnívá, že práva k DV nejsou relevantní a lze je ignorovat, hraje nebezpečnou hru. Téměř každá seriózní firma má nějaký hodnotný majetek, který stojí za to chránit prostřednictvím některého typu dostupných práv. I ti, kteří se rozhodnou nědělat nic pro vlastní zájmy, musí vědět o právech ostatních. Ze všeho největším nepřítelem je neznalost. Může vést ke ztrátě hodnotných práv, nákladným soudním sporům nebo k obojímu. Cena, kterou zaplatíte za chyby, může být značná, dokonce zničující. Nikdo, kdo má všech pět pohromadě, by nepodnikal, aniž by bral v úvahu daňové zákony či pracovní právo. Proč si tedy tolik lidí myslí, že systém práv k DV brát v úvahu nemusí?

4 PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ ÚVOD Linking Innovation and Industrial Property (LIIP) (Propojení inovací a průmyslového vlastnictví) je projekt financovaný Evropskou komisí, který usiluje o rozvoj evropské sítě kontaktních míst pro podporu inovací v oblasti průmyslového vlastnictví. Jedním z hlavních cílů projektu je zvýšit povědomí a znalosti o otázkách průmyslového vlastnictví a patentového systému vytvořením specializovaného materiálu zaměřeného na malé a střední podniky (MSP), výzkumná centra, univerzity, nezávislé vynálezce, profesní sdružení a organizace aktivní v oblasti podpory inovací. Za tímto účelem byly v rámci projektu LIIP vyvinuty dva specifické nástroje: Příručka osvědčených postupů a multimediální nástrojová sada pro DV. Brožura, kterou držíte v rukou, je Příručka osvědčených postupů. Kdo by měl tuto příručku používat? Příručka je určena především pro MSP, které v rámci výroby nebo poskytování služeb vyvíjejí produkty. Bude však zajímat každou osobu nebo instituci, jejíž činnost souvisí s VaV, analýzou technologických trendů, propagací, hodnocením a přenosem technologií. Co příručka obsahuje? Příručka obsahuje soubor 10 praktických doporučení osvědčených postupů pro společnosti, především MSP, jejichž účelem je zdůraznit význam duševního vlastnictví (DV) pro obchodní strategii společnosti. Doporučení doplňuje 5 případových studií, které ilustrují různé situace související s právy k DV, v nichž se mohou MSP ocitnout. Na závěr jsou připojeny přílohy obsahující užitečné referenční informace týkající se otázek DV. Proč byste si měli příručku přečíst? Po přečtení příručky získáte představu o pojmech z oblasti DV, výhodách, které přinášejí práva k DV, patentových řízeních a patentových informacích. Jinými slovy, příručka má ukázat obrovský potenciál, který DV nabízí malým a středním podnikům, pokud jde o právní ochranu, technické informace a průzkum trhu. Čtenářům připomínáme, že legislativa v oblasti DV se v jednotlivých zemích liší. Multimediální nástrojová sada Obsah příručky je dále rozpracován v multimediální nástrojové sadě, která zahrnuje všeobecné informace o DV, informace o právech k DV pro konkrétní země a interaktivní revizní nástroj, s jehož pomocí můžete zhodnotit postupy v oblasti DV ve své organizaci.

5 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ BUĎTE SI VĚDOMI SVÉHO DUŠEVNÍHO KAPITÁLU! 1 Jaké jsou zdroje hodnoty vaší organizace? Do devadesátých let 20. století byla aktiva organizace obvykle klasifikována jako fyzický kapitál, např. nemovitosti, výrobky, výrobní prostory, zařízení, a finanční kapitál. V posledních letech se však zvyšuje povědomí o existenci dalšího typu majetkových aktiv, kterými jsou nehmotná aktiva. Nehmotná aktiva se liší od opravdových aktiv v tom, že jsou výsledkem lidské tvořivosti, myšlení a vynalézavosti. Tato nehmotná aktiva tvoří duševní kapitál organizace. Představují nemateriální faktory, které v organizaci existují a které přispívají k výkonu firmy. Jsou začleněny do organizační struktury organizace ve formě strukturálního kapitálu, do zaměstnanců ve formě lidského kapitálu a do vztahů s dodavateli, zákazníky a partnery ve formě tržního kapitálu 1. Pokud si uvědomíte hodnotu svého duševního kapitálu, může to vaší organizaci přinést prospěch díky lepší správě aktiv a současně to může vést ke zlepšeným výkonům. DUŠEVNÍ KAPITÁL LIDSKÝ KAPITÁL Znalosti, které si zaměstnanec bere s sebou, když opouští organizaci STRUKTURÁLNÍ KAPITÁL = + + Vše, co zůstane v organizaci na konci pracovního dne TRŽNÍ KAPITÁL Externí vztahy organizace JAK LZE URČIT DUŠEVNÍ KAPITÁL? Znalosti, know-how a inovace jsou základem duševního kapitálu, nejhodnotnějšími aktivy organizace. Chcete-li přeměnit skrytý nebo možná nedostatečně využívaný duševní kapitál na hmotný zisk, je nutno tato aktiva určit. Předběžný seznam si můžete sestavit sami. Pokud však chcete získat podrobný seznam, měli byste zvážit další zkoumání odborníkem (svým účetním nebo finančním poradcem). Pomocí následujícího postupu lépe určíte svůj duševní kapitál: Zamyslete se chvilku nad duševním kapitálem, který ve vaší organizaci existuje. Níže uvádíme krátký kontrolní seznam, s jehož pomocí můžete určit některá nehmotná aktiva, která tento duševní kapitál tvoří. Přizpůsobte tento seznam obchodním aktivitám své organizace. Seznam není vyčerpávající, pomáhá ale určit základní nehmotná aktiva. Je rozdělen do tří hlavních kategorií, abyste snáze objevili skrytý duševní kapitál organizace. Každá kategorie je rozdělena do různých typů aktiv. Níže uvedené položky jsou obecné a je nutné je konkretizovat podle vaší obchodní činnosti. 1 Třídílné klasifikační schéma: project MERITUM (evropský projekt) - Pokyny pro správu a hlášení nehmotných aktiv (2002) 5

6 PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ BUĎTE SI VĚDOMI SVÉHO DUŠEVNÍHO KAPITÁLU! 1 KONTROLNÍ SEZNAM Připravte si prvotní seznam duševního kapitálu společnosti tak, že do níže uvedeného formuláře zapíšete nejdůležitější nehmotná aktiva v rámci jednotlivých kategorií (lidský, strukturální a tržní kapitál). U každého typu aktiv (např. know-how, kvalifikace, duševní vlastnictví atd.) byste měli rozhodnout, zda vaše firma takový typ nehmotných aktiv vlastní, a poté vyjmenovat ta aktiva, které vaší firmě významně přidávají na hodnotě. LIDSKÝ KAPITÁL Znalosti a know-how ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Kvalifikace ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Dovednosti, vzdělání, zkušenosti a výcvik ano pokud ano, jmenujte: ne nevím STRUKTURÁLNÍ KAPITÁL Duševní vlastnictví: patenty, ochranné známky, ano pokud ano, jmenujte: ne nevím průmyslové vzory, autorská práva Obchodní tajemství ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Licence a franšízy ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Vynálezy učiněné organizací ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Vnitropodnikové databáze ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Interně vyvinutý software ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Pracovní dokumenty: manuály, procesy, postupy, dokumenty ano pokud ano, jmenujte: ne nevím týkající se činností v oblasti VaV Externí publikace ano pokud ano, jmenujte: ne nevím TRŽNÍ KAPITÁL Spolupráce, partnerství a sítě ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Seznam zákazníků ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Osvědčení o výrobcích ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Značka a dobrá pověst (goodwill) ano pokud ano, jmenujte: ne nevím

7 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ BUĎTE SI VĚDOMI SVÉHO DUŠEVNÍHO KAPITÁLU! 1 Některá z nehmotných aktiv lze chránit právy k duševnímu vlastnictví. Další informace o těchto právech naleznete v části 2 Co je duševní vlastnictví?. Po prvotním zhodnocení duševního kapitálu organizace můžete nechat provést komplexnější a podrobnější analýzu. Provedení auditu duševního kapitálu nabízí stále více poradenských firem. Existuje celá řada různých určovacích a hodnotících metodik. Každá z metodik seskupením řady ukazatelů vytváří souhrnný obrázek úrovně a typu duševního kapitálu v organizaci. Pokud budete schopni pochopit, určit, spravovat a rozvíjet nehmotná aktiva firmy, podaří se vám zcela uvolnit její potenciál. Tento přístup může vaší firmě přinést prospěch např. při objevování nových oblastí pro obchodní činnost a vytváření zisku, při shánění financí na rozvoj a při hledání spolupracovníků či nových partnerů - to vše s cílem zvýšit konkurenceschopnost firmy. Ohodnocení duševního kapitálu Duševní kapitál - často ve formě práv k duševnímu vlastnictví - se dnes považuje za jedno z nejvýznamnějších aktiv mnoha největších a nejmocnějších organizací světa: může být základem pro dominanci na trhu a trvající ziskovost. Díky výše uvedenému seznamu nehmotných aktiv jste si možná uvědomili, že má vaše organizace hodnotné duševní vlastnictví. Hodnotu duševního vlastnictví, kterým organizace disponuje, byste měli znát ze stejného důvodu, jako potřebujete znát základní hodnotu všech hmotných aktiv. Požádejte o ohodnocení svého účetního nebo finančního poradce. Zhmotněte svůj duševní kapitál dokumentací a správou nehmotných aktiv. Vytvořte povědomí o duševním vlastnictví organizace zlepšením informačních toků a sdílení znalostí mezi zaměstnanci (např. intranet). Učiňte z DV téma diskuze během plánovacích schůzek. Pověřte jednoho nebo více zaměstnanců zodpovědností za strategii v oblasti duševního vlastnictví. Buďte si vědomi svého duševního kapitálu. Nepřehlížejte ani nepodceňujte jeho hodnotu. Nehmotná aktiva často představují nejhodnotnější obchodní aktiva společnosti. Chcete-li tato aktiva plně využít, je nejprve nutné určit duševní kapitál společnosti a poté jej ohodnotit. Vytvoříte si tak dobrou pozici pro ochranu a využívání svých předmětů duševního vlastnictví. Pokud plně nerozpoznáte a nevyužijete své duševní vlastnictví, může vaše organizace přijít o důležitý zdroj příjmů.

8 PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ CO JE DUŠEVNÍ VLASTNICT VÍ? 2 CO JE DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ? Vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy a úmluvy považují výsledek duševního úsilí osob za právo k duševnímu vlastnictví. Práva k duševnímu vlastnictví představují prostředek ochrany některých nehmotných aktiv společnosti. Zákonná práva k duševnímu vlastnictví lze rozdělit následovně: HLAVNÍ PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ PATENTY se týkají vynálezů přinášejících technický výsledek - zlepšené a nové výrobky, postupy a způsoby použití. Co je patent? Patent je dokument, který původci vynálezu, případně přihlašovateli přiznává právo bránit ostatním ve využívání vynálezu uvedeného v patentu. Stát uděluje monopol v délce maximálně 20 let výměnou za úplné zveřejnění vynálezu. PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ: PATENTY OCHRANNÉ ZNÁMKY PRŮMYSLOVÉ VZORY + AUTORSKÉ PRÁVO A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA Jaké jsou požadavky na získání patentu? Patenty se týkají funkčních a technických aspektů výrobků, postupů a způsobů použití. Podmínky pro získání patentové ochrany: Právní systémy připouštějí, že šíření tvůrčího úsilí může společnosti přinášet prospěch a stimulovat další tvůrčí aktivitu. Práva k DV tedy poskytují tvůrcům kontrolu nad přístupem ostatních osob k výsledkům jejich tvořivosti a umožňují jim z těchto výsledků těžit. Tyto systémy dále připouštějí, že lze vytvořit mnoho typů výrobků a služeb. Byly tedy rozvinuty různé typy práv k duševnímu vlastnictví. o Vynález musí představovat patentovatelný předmět: Některé předměty jsou z patentové ochrany vyloučeny. Patentové zákony většiny evropských zemí vycházejí z Evropské patentové úmluvy (EPC) a stanoví, že patent nelze získat pro: objevy, vědecké teorie a matematické metody, umělecké výtvory, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševních činností, hraní her, vykonávání obchodních činností a počítačové programy, podávání informací, způsoby léčení lidí a zvířat (v protikladu k léčivům), rostlinné odrůdy, zvířecí rasy a biologické postupy pro pěstování rostlin a zvířat.

9 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ CO JE DUŠEVNÍ VLASTNICT VÍ? 2 o Vynález musí být nový: Přihláška nesplní kritérium novosti, pokud: - již byl zveřejněn identický výrobek, postup nebo způsob použití, - byly veřejně (písemně či ústně) šířeny podrobnosti o vynálezu nebo byl vynález použit na veřejnosti, kde lidé mohli vidět, jak funguje. Debatování o vynálezu s nejbližšími spolupracovníky při výzkumu, s obchodními partnery a odbornými poradci se obvykle považuje za důvěrné a není jím dotčena následná přihláška vynálezu. Pro jistotu byste však měli vypracovat a podepsat dohodu o utajení. o Vynález musí být výsledkem vynálezecké činnosti: Tato podmínka znamená, že řešení, kterým se vynález vypořádal s konkrétním problémem, není zřejmé průměrnému odborníkovi z daného technického oboru. o Vynález musí být průmyslově využitelný: Průmyslovým využitím se rozumí, že vynález nesmí být čistě teoretický, nýbrž musí být použitelný pro praktické účely. Mezi průmyslové využití se řadí i využití v zemědělství. o Vynález nesmí odporovat zásadám veřejného pořádku ani etickým principům. Zvláštní druhy patentů Užitné vzory 2 přiznávají původci vynálezu výhradní právo udělené vynálezu, které majiteli práva umožňuje bránit ostatním osobám po omezené časové období v komerčním využívání chráněného vynálezu bez souhlasu majitele. Užitný vzor se podobá patentu, liší se však ve dvou základních aspektech: Krátkodobé patenty 3 se v některých ohledech podobají užitným vzorům. Byly vytvořeny jako alternativa k patentům s plnou dobou platnosti. Byly navrženy v zájmu těch vynálezců, pro jejichž konkrétní vynálezy je dvacetiletý patent zbytečně dlouhý. Doba ochrany krátkodobého patentu je maximálně deset let, což by mělo vyhovovat technicky méně složitým vynálezům a vynálezům s kratší životností. Krátkodobý patent lze udělit bez předchozího průzkumu kritérií patentovatelnosti týkajících se novosti a užitečnosti, takže ve srovnání s patentem s plnou dobou platnosti jej lze rychleji a snadněji získat a levněji udržovat. Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a přípravky na ochranu rostlin (SPC) umožňují prodloužení doby platnosti výhradního patentového práva (pouze pro výrobky, na které se vztahuje povolení uvést na trh příslušné léčivo nebo přípravek na ochranu rostlin) maximálně na dalších 5 let po uplynutí doby platnosti základního patentu. Smyslem tohoto prodloužení ochrany je nahradit čas, který uběhl mezi datem podání patentové přihlášky a vydáním povolení k prodeji výrobku. Osvědčení o zápisu topografií polovodičových výrobků 4 se týkají polovodičových výrobků, jež jsou konečným výrobkem nebo meziproduktem, který tvoří materiál obsahující vrstvu polovodivého materiálu, a: - které obsahují jednu nebo více vrstev složených z vodivých, izolačních nebo polovodivých materiálů, - jejichž účelem je provádění elektronických funkcí. 1. Úroveň technického pokroku požadovaného pro získání užitného vzoru pro vynález je nižší, než je tomu v případě patentu. 2. Maximální doba ochrany je kratší než u patentů. Užitné vzory představují pružnější a levnější způsob ochrany než patenty. V tomto ohledu je tento typ ochrany zejména vhodný pro určité typy inovací. 2 Není k dispozici v Irsku a Lucembursku. 3 Není k dispozici ve Španělsku, Itálii a Řecku. 4 Nevydávají se v Irsku.

10 PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ CO JE DUŠEVNÍ VLASTNICT VÍ? 2 PRŮMYSLOVÉ VZORY souvisejí se vzhledem výrobku - prvky, jako je například tvar, uspořádání, struktura nebo materiály, které nejsou dané funkčními požadavky. Co je průmyslový vzor? Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled celého výrobku nebo jeho části. Průmyslový vzor mohou tvořit dvojrozměrné prvky, jako jsou vzorky, linie či barvy, nebo trojrozměrné prvky, jako je tvar, struktura nebo povrch výrobku. Co lze zapsat? Zapsat lze v podstatě všechny prvky, které se týkají čistě vzhledu výrobku a nejsou dané způsobem, jak má výrobek fungovat nebo jak má zapadat do dalších částí většího výrobku. Maximální doba trvání ochrany průmyslového vzoru se v jednotlivých zemích pohybuje od 5 do 25 let. Jaké jsou požadavky na zápis průmyslového vzoru? Průmyslový vzor musí být nový. Podrobnosti o vzoru nesmí být zveřejněny před podáním přihlášky s výjimkou případu, kdy byla povolena poshovovací lhůta. Průmyslový vzor musí mít individuální povahu. To znamená, že informovaný pozorovatel může pohotově nabýt dojmu, že průmyslový vzor lze odlišit od starších průmyslových vzorů. Nezapsané vzory Některé země ve vnitrostátních předpisech a směrnici EU poskytují pro průmyslové vzory krátkodobou formu autorskoprávní ochrany. Zápis není povinný a má se za to, že ochrana vzoru počíná okamžikem uvedení daného výrobku na trh. V porovnání se zapsaným průmyslovým vzorem nepředstavuje kopírování náhradních částí nezapsaného průmyslového vzoru (např. pro účely oprav) porušování příslušných práv. Pokud tedy chcete těžit ze silnější ochrany, měli byste si nechat průmyslový vzor zapsat. OCHRANNÉ ZNÁMKY se týkají identity značky - může jít o rozlišující slova, značky nebo jiné prvky, jejichž účelem je vytvořit v myslích zákazníků spojitost mezi konkrétními výrobky či službami a danou společností. Co je ochranná známka? Ochranná známka je označení, kterým firma označuje své výrobky nebo služby a odlišuje je tak od výrobků a služeb dodávaných konkurencí. Co lze zapsat? Zapsat lze jakékoli označení, které je možné graficky vyjádřit. Známkou tedy může být slovo, písmena či číslice nebo jejich kombinace (včetně sloganů). Známky mohou tvořit kresby, symboly, trojrozměrná označení, jako je tvar a balení výrobků, zvuková označení, jako jsou hudební či hlasové zvuky, vůně nebo barvy. Obecně jsou ochranné známky chráněny pro konkrétní třídy výrobků a služeb po dobu 10 let, ochranu je možné bez omezení opakovaně obnovovat. Jaké jsou požadavky na zápis ochranné známky? Ochranná známka musí mít rozlišovací schopnost, což znamená, že zákazník, který známku uvidí, si může příslušné zboží nebo služby okamžitě spojit s konkrétním výrobcem nebo dodavatelem. Běžně používaná slova nejsou obecně přijatelná (výjimku tvoří jejich použití ve sloganech). Ochranná známka nesmí být klamavá. Nesmí klamat veřejnost, pokud jde o zeměpisný původ, povahu, jakost nebo jiné charakteristické vlastnosti výrobku nebo služby. Ochranná známka nesmí být popisná. Nesmí výrobek nebo službu popisovat. Ochranná známka nesmí patřit mezi výjimky stanovené právními předpisy, jako jsou například fotografie, kresby nebo jména lidí či míst, pokud prokazatelně nemají rozlišovací schopnost. Ochranná známka musí být v souladu se zásadami veřejného pořádku a etickými principy. Pamatujte, že zápis firemního jména, obchodního názvu či názvu domény není totéž co zápis ochranné známky. Požadavky jsou rozdílné. 10

11 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 2 CO JE DUŠEVNÍ VLASTNICT VÍ? Zvláštní druhy ochranných známek Vedle ochranných známek určených k označování obchodních zdrojů výrobků či služeb existuje několik dalších kategorií známek, které lze získat a používat k označení členství v konkrétním sdružení nebo k určení výrobků či služeb vyhovujících určitým mezinárodně uznávaným standardům. Záruční známky se týkají zeměpisného původu, materiálu, způsobu výroby, jakosti a dalších společných vlastností výrobků nebo služeb různých společností používajících kolektivní známku. Všeobecně známé ochranné známky V zemích uplatňujících zvykové právo lze získat určitá zákonná práva k ochranné známce na základě pouhého užívání. Všeobecně známá ochranná známka těží z určitého druhu ochrany, i když není zapsaná. Tato ochrana se netýká pouze podobných výrobků či služeb, ale také odlišných. Chcete-li těžit z takové ochrany, je nutné prokázat dobrou pověst ochranné známky. Osvědčené postupy však doporučují zápis ochranné známky, neboť tak získáte lepší a silnější ochranu. AUTORSKÉ PRÁVO se vztahuje na originální literární, hudební či umělecká díla. Patří mezi ně počítačový software, výkresy, mapy, grafy či plány, fotografie a filmy, architektonická díla, sochy, zvukové záznamy, televizní a rozhlasové vysílání atd. Co je autorské právo? Autorské právo se týká práva kopírovat díla. Autorské právo je právní termín popisující práva udělená autorům originálních literárních a uměleckých děl, která jim poskytují kontrolu nad následným používáním těchto děl. Je nutné si uvědomit, že autorské právo nepředstavuje monopol. Dva lidé mohou zcela nezávisle vytvořit naprosto shodná díla. Pokud nebylo prokázáno napodobování, nelze hovořit o porušení autorského práva a oba tvůrci mohou pro svá díla autorské právo vlastnit. originální duševní úsilí ze strany autora. Dílo obvykle zůstává ve vlastnictví autora, existují však situace, např. pracovní smlouva atd., které mají na tuto skutečnost vliv. Obecně trvá autorskoprávní ochrana po dobu 70 let po úmrtí majitele. Práva související s autorským právem Oblast práv souvisejících s autorským právem se v posledních 50 letech rychle vyvíjí. Související práva vznikají kolem děl chráněných autorským právem. Poskytují podobnou ochranu, i když často kratší a více omezenou. Týkají se celé řady práv, která byla odvozena od principů autorského práva a udělují se např. výkonným umělcům, producentům zvukových záznamů, vysílacím společnostem (práva k rozhlasovým a televizním pořadům) a tvůrcům či majitelům databází. DALŠÍ TYPY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ KNOW-HOW se týká praktických znalostí získaných ze zkušeností. DŮVĚRNÉ INFORMACE se týkají obchodních informací, které nechcete sdílet se zákazníky, konkurencí nebo jinými osobami mimo společnost. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ se týká tajných či soukromých informací s obchodní hodnotou. Oblast obchodních tajemství neupravují žádná konkrétní zákonná ustanovení, jako je tomu v případě jiných typů DV, i když některé aspekty např. smluvního nebo pracovního práva mohou být v konkrétním případě relevantní. Úroveň ochrany přiznané obchodním tajemstvím se v jednotlivých zemích značně liší. Jak lze získat autorskoprávní ochranu? Autoři výše uvedených děl automaticky získávají práva, což znamená, že mají kontrolu nad budoucím používáním svých děl. Jediným bezpodmínečným požadavkem je, že dílo musí být originální, tj. dílo není napodobeninou jiného díla a vyžadovalo 11

12 PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ PŘÍPADOVÁ STUDIE Strategie v oblasti duševního vlastnictví přijatá skeptickým MSP PŘÍPADOVÁ STUDIE - TMG S.A. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Firma TMG S.A. Lokalita Španělsko Obchodní sektor Metalurgický průmysl, kovové upevňovací prvky Aktivity Návrhy a výroba drátů a kovových pásků Počet zaměstnanců 24 Roční obrat (2001) PŘÍBĚH Barcelona má prosperující metropolitní oblast, která zahrnuje hlavní průmyslovou aglomeraci Španělska. Na okraji této městské oblasti se nachází TMG, malá společnost specializovaná na výrobu kovových upevňovacích prvků. Obvykle tento typ společnosti funguje jako subdodavatel větších firem v automobilovém, elektronickém a stavebním průmyslu. Společnost TMG se specializuje především na sektor osvětlovací techniky, který představuje 95 % její výroby. Základním úkolem společnosti je vyvíjet vlastní výrobky nebo vyrábět konkrétní řešení požadovaná jejími klienty. Dynamiku technologického prostředí, v němž TMG působí, lze hodnotit ze dvou různých pohledů: z pohledu poskytovatelů technologií a z pohledu nejvýznamnějších klientů společnosti. Sektor obráběcích strojů charakterizují inovace s dlouhým cyklem, neboť příslušná technologie se vyvíjí přírůstkovým způsobem, zatímco společnosti vyrábějící osvětlovací techniku využívají inovace s krátkým cyklem, což je důsledkem měnících se módních trendů v oblasti bytového a kancelářského vybavení. Společnost TMG tudíž její klienti neustále tlačí do výroby nových vylepšených upevňovacích prvků pro všechny druhy osvětlovacích těles. Neustálou potřebu přizpůsobovat se měnícím požadavkům trhu dokazuje i skutečnost, že v roce 2002 společnost TMG vyvinula přibližně 500 prototypů. Většina inovací společnosti TMG se tedy zaměřuje na výrobky. Výroba kovových upevňovacích prvků je velmi specializovaný podsektor, který vyžaduje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu a velké investice do technologie. Ve Španělsku tomuto podsektoru dominují MSP, které mají obvykle kolem deseti zaměstnanců. V tomto ohledu se společnost TMG řadí mezi přední společnosti v příslušném podsektoru z hlediska výroby i inovací. Společnost má konkrétní rozpočet pro účely VaV a zaměstnance, který se této oblasti věnuje na plný úvazek. Od svého založení před čtyřiceti lety se společnost TMG neustále zabývá otázkami DV. Díky práci vlastních techniků a asistenci právnické firmy zapsala několik užitných vzorů platných pro evropské země. Společnost rovněž do značné míry využívá služby sledování technologií k monitorování konkurenčních výrobků a tržního prostředí. Španělský patentový úřad jí poskytuje pravidelné informace o nejdůležitějším technologickém vývoji v příslušném odvětví a zaměstnanci společnosti pravidelně sledují nové technologie během návštěv průmyslových veletrhů a odborných setkání. Pokud jde o DV, má společnost TMG smíšené pocity. Na jednu stranu uznává potřebu chránit vynálezy, neboť taková ochrana brání potenciálním konkurentům v jejich napodobování a nabízí jasné výhody v podobě marketingového nástroje. Na druhou stranu má společnost vážné pochyby o účinnosti ochrany DV v průmyslovém sektoru, kde je napodobování snadné a představuje běžnou konkurenční praxi. V podstatě se dá říci, že když společnost TMG vyvine prototyp pro významného klienta, nemá nad ním téměř žádnou kontrolu a zůstává vystavena každému konkurentovi, který může prototyp zapracováním drobných změn do původního vzoru napodobit, aniž by porušil právní předpisy. 12

13 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Strategie v oblasti duševního vlastnictví přijatá skeptickým MSP Společnost vnímá, že ochrana DV je neúčinná ze dvou důvodů. Prvním důvodem jsou mimořádně zdlouhavá a nákladná správní řízení u Evropského patentového úřadu, takže v době udělení patentu může být příležitost na trhu minulostí. Druhým důvodem jsou pomalá a velmi drahá soudní řízení, takže než obdržíte soudní rozhodnutí, které uznává vaše práva, konkurence již váš výrobek napodobila a získala díky výrazně snížené ceně pozici na trhu. V důsledku této situace se společnost TMG rozhodla pro dvojí strategii v oblasti DV. První strategii používá při vývoji vlastních výrobků. V takovém případě je prospěšné zahájit proces získání ochrany DV přímo a získat tak ochranu před konkurenty. Druhá strategie je složitější, neboť usiluje o ochranu DV v situaci, kdy společnost TMG vystupuje jako dodavatel velké výrobní firmy. V takovém případě společnost nejprve testuje své nápady a řešení s klienty, aby společně získali reakci skutečného trhu. Pokud se ukáže, že je výrobek obchodně přijatelný, zahájí proces získání ochrany DV. Tato příkladová studie ilustruje situaci v některých průmyslových sektorech, kde technologické cykly nutí malé společnosti jednat v otázkách ochrany DV účelově. Oficiální statistiky tudíž neodrážejí skutečné úsilí v oblasti VaV vyvíjené těmito malými společnostmi, neboť ty ve využívání ochrany DV jako otevřené strategie spatřují příliš mnoho rizik. MSP by si nicméně měly být vědomy skutečnosti, že v prvních fázích ochrany DV nejsou poplatky přehnaně vysoké a že zahájením procesu získání ochrany DV mohou získat prioritu při žádání o ochranu v jiných zemích. Hlavním problémem druhého přístupu je skutečnost, že společnost odhalí své výrobky předtím, než získá účinnou právní ochranu. Vystavuje se tedy vysokému riziku protiprávního napodobování. Zdravý rozum říká, že je to riskantní strategie, společnost však vytrvale brání svůj postoj: na jednu stranu se tvrdí, že by bylo nerozumné zapsat DV před vyhodnocením obchodní přijatelnosti, na druhou stranu konkurence, vzhledem k dynamice odvětví, dříve či později inovace společnosti určitě napodobí. Navzdory svému skepticismu dosáhla společnost TMG v souvislosti s DV i některých pozitivních výsledků. Občas konkurenty zažalovala pro kopírování výrobků a podařilo se jí dosáhnout dohod o udělení výrobních práv výměnou za platby licenčních poplatků. Toto řešení je obvykle účinné, pokud je tržní poptávka tak vysoká, že ji společnost nedokáže uspokojit sama. Tyto dohody rovněž společnosti umožňují důkladnější kontrolu tržních aktivit konkurence. 13

Související právní problematika

Související právní problematika Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Související právní problematika 1 Úvodem Pro začínající

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Úřední věstník (Official Journal) C 043, 16/02/2002 P. 0006-0017

Úřední věstník (Official Journal) C 043, 16/02/2002 P. 0006-0017 /* COM/2001/0534 final */ Úřední věstník (Official Journal) C 043, 16/02/2002 P. 0006-0017 SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ OHLEDNĚ NĚKTERÝCH

Více

GRÜNDER-SERVICE /SLUŽBY PRO ZAKLADATELE PODNKŮ/

GRÜNDER-SERVICE /SLUŽBY PRO ZAKLADATELE PODNKŮ/ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKŮ Příručka pro zakladatelky a zakladatele podniků 6. vydání Podpora hospodářství GRÜNDER-SERVICE /SLUŽBY PRO ZAKLADATELE PODNKŮ/ WIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS /RAKOUSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY/

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal Ochrana práv duševního vlastnictví Ing. Tomáš Badal Připravil: Ing. Tomáš Badal Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Ochrana práv duševního vlastnictví Foto: Lukáš Krajíček Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:klasterni_knihovn

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

Podpora obchodní spolupráce, pomoc při vyhledávání partnerů, včetně mezinárodního řízení projektů

Podpora obchodní spolupráce, pomoc při vyhledávání partnerů, včetně mezinárodního řízení projektů BUSINESS SUPPORT PROGRAME SME EXCELLENCE Učební pomůcka: Podpora obchodní spolupráce, pomoc při vyhledávání partnerů, včetně mezinárodního řízení projektů OBSAH I. PODPORA OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE: CO, KDY

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Ždímalová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Ždímalová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Eva Ždímalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Franchising v praxi Eva Ždímalová Bakalářská práce 2008 Poděkování

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

PUB = Public Procurement

PUB = Public Procurement PUB = Public Procurement Public Procurement in Upper Austria/AT, Bavaria/DE and Bohemia/CZ Öffentliche Auftragsvergabe in Oberösterreich/AT, Bayern/DE und Böhmen/CZ Veřejné zakázky v Horním Rakousku/AT,

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise

S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise Výběr nejlepší hodnoty Příručka pro organizace zadávající zakázky pro soukromé hlídací služby S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise Poděkování Tato příručka

Více

Usnadnění převodu podniku

Usnadnění převodu podniku Řada příruček Jak podporovat politiku malých a středních podniků ze strukturálních fondů Usnadnění převodu podniku Podniky a průmysl 3 3 Řada příruček Jak podporovat politiku malých a středních podniků

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc METODIKA A POSTUPY PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, V JEJICHŽ PŮSOBNOSTI JE PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Karel Čermák jr. Eva Koplíková

Více

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování A 4.8 1 Vybrané otázky autorského práva pro potřeby škol M g r. A d é l a F a l a d o v á, M K Č R, o d b o r a u t o r s k é h o p r á v a? Orientujete se v problematice autorského práva?? Chcete získat

Více

Evropská síť kulturních expertů 1 European expert network on culture (EENC) Oceňování uměleckých děl pro potřeby půjčování

Evropská síť kulturních expertů 1 European expert network on culture (EENC) Oceňování uměleckých děl pro potřeby půjčování Evropská síť kulturních expertů 1 European expert network on culture (EENC) Oceňování uměleckých děl pro potřeby půjčování Cornelia Dümcke a Freda Matassa Zpráva EENC, říjen 2012 Dokument připravily Cornelia

Více