DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI"

Transkript

1 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI Tato příručka je publikována s přispěním Evropské komise. Linking Innovation and Industrial Property je projekt podporovaný GŘ Evropské komise pro podniky, spolufinancovaný v rámci pátého rámcového programu Evropského společenství jako součást programu Inovace a MSP.

2 Poděkování Autoři této příručky chtějí poděkovat následujícím osobám: p. Paul Schwander, Evropský patentový úřad, p. Anthony Howard, GŘ Evropské komise pro vnitřní trh, p. Diego de Biasio a p. David Frew, CRP Henri Tudor, p. Adel Adamou, Double A Technologies, p. Thierry Gille, Cybercultus, za připomínky a návrhy, kterými přispěli ke zlepšení kvality Příručky osvědčených postupů. Autoři zároveň chtějí poděkovat společnostem, za jejich účast na případových studiích. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI Evropská komise ani další osoby, jednající jejím jménem, nepřijímají žádnou právní odpovědnost za použití informací uvedených v této publikaci. Na informace uvedené v této příručce se nelze odvolávat jako na právně spolehlivé, ani na ně nelze takto nahlížet. Uvedené informace mohou kdykoli bez dalšího upozornění zčásti nebo úplně zastarat. Rovněž upozorňujeme, že práva k duševnímu vlastnictví se v jednotlivých zemích a územích liší. Existují a lze je uplatňovat pouze v rámci jurisdikce státu nebo států, podle jejichž zákonů byla přiznána. Práva k duševnímu vlastnictví, o nichž pojednává tato příručka, se vztahují na Řecko, Irsko, Itálii, Lucembursko a Španělsko. Informace o právech k DV v jiných zemích získáte od příslušného národního úřadu průmyslového vlastnictví. Evropská komise, Centre de Recherche Public Henri Tudor, lucemburské Ministerstvo hospodářství, Oficina Espanola de Patentes y Marcas, Fundación Observatorio de Prospectiva Technológica Industrial, řecká organizace průmyslového vlastnictví, EDAP S.A., TTP/MDC S.A., Irský patentový úřad, Enterprise Ireland, italské ministerstvo výrobních činností, ABCnet Servizi per l Impresa s.r.l., 2003 Duševní vlastnictví 1. čes. vyd. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví s. ISBN Orig.: ISBN

3 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘEDMLUVA Anthony Howard, Evropská komise, GŘ pro vnitřní trh Systém práv k duševnímu vlastnictví (PDV) je dynamický a moderní a má daleko do našich představ o nudném a dokonce tajemném právním odvětví. Evropská komise se na úrovni Společenství i na mezinárodní úrovni snaží, aby tento systém zůstal aktuální a relevantní ve vztahu k nejnovějším technologiím. Namátkově vybírám dva příklady: Nedávno jsme byli svědky legislativní iniciativy zaměřené na vyjasnění právních předpisů v oblasti biotechnologických a softwarových vynálezů. Patentem Společenství, který se brzy stane skutečností, se splní sen z dob počátků samotného Společenství o jednotném patentu pro celý kontinent. Především menší společnosti budou těžit z možnosti poprvé získat ochranu ve všech členských státech pomocí jediného patentu. Malé a střední podniky mohou díky účinnému využívání systému práv k DV získat prostředky, s jejichž pomocí se mohou postavit mnohem větším hráčům na trhu. Tento úkol však někdy nahání strach. Nástrojová sada nabízená v této příručce obsahuje praktické informace o právech k DV na obecné úrovni i na úrovni konkrétních zemí a rovněž revizní nástroje, s jejichž pomocí lze zhodnotit postupy v oblasti práv k DV a určit možné předměty, které je vhodné chránit. Nástrojovou sadu pečlivě sestavovali odborníci z několika evropských zemí a sada je předložena přístupným, snadno použitelným způsobem. Staré přísloví říká, že moudří se učí ze zkušeností druhých. Právě tuto příležitost nabízí tato příručka. Doporučuji ji všem, především však menším společnostem, a radím jim, aby danou příležitost využili. Každý podnikatel či obchodník, který se domnívá, že práva k DV nejsou relevantní a lze je ignorovat, hraje nebezpečnou hru. Téměř každá seriózní firma má nějaký hodnotný majetek, který stojí za to chránit prostřednictvím některého typu dostupných práv. I ti, kteří se rozhodnou nědělat nic pro vlastní zájmy, musí vědět o právech ostatních. Ze všeho největším nepřítelem je neznalost. Může vést ke ztrátě hodnotných práv, nákladným soudním sporům nebo k obojímu. Cena, kterou zaplatíte za chyby, může být značná, dokonce zničující. Nikdo, kdo má všech pět pohromadě, by nepodnikal, aniž by bral v úvahu daňové zákony či pracovní právo. Proč si tedy tolik lidí myslí, že systém práv k DV brát v úvahu nemusí?

4 PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ ÚVOD Linking Innovation and Industrial Property (LIIP) (Propojení inovací a průmyslového vlastnictví) je projekt financovaný Evropskou komisí, který usiluje o rozvoj evropské sítě kontaktních míst pro podporu inovací v oblasti průmyslového vlastnictví. Jedním z hlavních cílů projektu je zvýšit povědomí a znalosti o otázkách průmyslového vlastnictví a patentového systému vytvořením specializovaného materiálu zaměřeného na malé a střední podniky (MSP), výzkumná centra, univerzity, nezávislé vynálezce, profesní sdružení a organizace aktivní v oblasti podpory inovací. Za tímto účelem byly v rámci projektu LIIP vyvinuty dva specifické nástroje: Příručka osvědčených postupů a multimediální nástrojová sada pro DV. Brožura, kterou držíte v rukou, je Příručka osvědčených postupů. Kdo by měl tuto příručku používat? Příručka je určena především pro MSP, které v rámci výroby nebo poskytování služeb vyvíjejí produkty. Bude však zajímat každou osobu nebo instituci, jejíž činnost souvisí s VaV, analýzou technologických trendů, propagací, hodnocením a přenosem technologií. Co příručka obsahuje? Příručka obsahuje soubor 10 praktických doporučení osvědčených postupů pro společnosti, především MSP, jejichž účelem je zdůraznit význam duševního vlastnictví (DV) pro obchodní strategii společnosti. Doporučení doplňuje 5 případových studií, které ilustrují různé situace související s právy k DV, v nichž se mohou MSP ocitnout. Na závěr jsou připojeny přílohy obsahující užitečné referenční informace týkající se otázek DV. Proč byste si měli příručku přečíst? Po přečtení příručky získáte představu o pojmech z oblasti DV, výhodách, které přinášejí práva k DV, patentových řízeních a patentových informacích. Jinými slovy, příručka má ukázat obrovský potenciál, který DV nabízí malým a středním podnikům, pokud jde o právní ochranu, technické informace a průzkum trhu. Čtenářům připomínáme, že legislativa v oblasti DV se v jednotlivých zemích liší. Multimediální nástrojová sada Obsah příručky je dále rozpracován v multimediální nástrojové sadě, která zahrnuje všeobecné informace o DV, informace o právech k DV pro konkrétní země a interaktivní revizní nástroj, s jehož pomocí můžete zhodnotit postupy v oblasti DV ve své organizaci.

5 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ BUĎTE SI VĚDOMI SVÉHO DUŠEVNÍHO KAPITÁLU! 1 Jaké jsou zdroje hodnoty vaší organizace? Do devadesátých let 20. století byla aktiva organizace obvykle klasifikována jako fyzický kapitál, např. nemovitosti, výrobky, výrobní prostory, zařízení, a finanční kapitál. V posledních letech se však zvyšuje povědomí o existenci dalšího typu majetkových aktiv, kterými jsou nehmotná aktiva. Nehmotná aktiva se liší od opravdových aktiv v tom, že jsou výsledkem lidské tvořivosti, myšlení a vynalézavosti. Tato nehmotná aktiva tvoří duševní kapitál organizace. Představují nemateriální faktory, které v organizaci existují a které přispívají k výkonu firmy. Jsou začleněny do organizační struktury organizace ve formě strukturálního kapitálu, do zaměstnanců ve formě lidského kapitálu a do vztahů s dodavateli, zákazníky a partnery ve formě tržního kapitálu 1. Pokud si uvědomíte hodnotu svého duševního kapitálu, může to vaší organizaci přinést prospěch díky lepší správě aktiv a současně to může vést ke zlepšeným výkonům. DUŠEVNÍ KAPITÁL LIDSKÝ KAPITÁL Znalosti, které si zaměstnanec bere s sebou, když opouští organizaci STRUKTURÁLNÍ KAPITÁL = + + Vše, co zůstane v organizaci na konci pracovního dne TRŽNÍ KAPITÁL Externí vztahy organizace JAK LZE URČIT DUŠEVNÍ KAPITÁL? Znalosti, know-how a inovace jsou základem duševního kapitálu, nejhodnotnějšími aktivy organizace. Chcete-li přeměnit skrytý nebo možná nedostatečně využívaný duševní kapitál na hmotný zisk, je nutno tato aktiva určit. Předběžný seznam si můžete sestavit sami. Pokud však chcete získat podrobný seznam, měli byste zvážit další zkoumání odborníkem (svým účetním nebo finančním poradcem). Pomocí následujícího postupu lépe určíte svůj duševní kapitál: Zamyslete se chvilku nad duševním kapitálem, který ve vaší organizaci existuje. Níže uvádíme krátký kontrolní seznam, s jehož pomocí můžete určit některá nehmotná aktiva, která tento duševní kapitál tvoří. Přizpůsobte tento seznam obchodním aktivitám své organizace. Seznam není vyčerpávající, pomáhá ale určit základní nehmotná aktiva. Je rozdělen do tří hlavních kategorií, abyste snáze objevili skrytý duševní kapitál organizace. Každá kategorie je rozdělena do různých typů aktiv. Níže uvedené položky jsou obecné a je nutné je konkretizovat podle vaší obchodní činnosti. 1 Třídílné klasifikační schéma: project MERITUM (evropský projekt) - Pokyny pro správu a hlášení nehmotných aktiv (2002) 5

6 PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ BUĎTE SI VĚDOMI SVÉHO DUŠEVNÍHO KAPITÁLU! 1 KONTROLNÍ SEZNAM Připravte si prvotní seznam duševního kapitálu společnosti tak, že do níže uvedeného formuláře zapíšete nejdůležitější nehmotná aktiva v rámci jednotlivých kategorií (lidský, strukturální a tržní kapitál). U každého typu aktiv (např. know-how, kvalifikace, duševní vlastnictví atd.) byste měli rozhodnout, zda vaše firma takový typ nehmotných aktiv vlastní, a poté vyjmenovat ta aktiva, které vaší firmě významně přidávají na hodnotě. LIDSKÝ KAPITÁL Znalosti a know-how ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Kvalifikace ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Dovednosti, vzdělání, zkušenosti a výcvik ano pokud ano, jmenujte: ne nevím STRUKTURÁLNÍ KAPITÁL Duševní vlastnictví: patenty, ochranné známky, ano pokud ano, jmenujte: ne nevím průmyslové vzory, autorská práva Obchodní tajemství ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Licence a franšízy ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Vynálezy učiněné organizací ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Vnitropodnikové databáze ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Interně vyvinutý software ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Pracovní dokumenty: manuály, procesy, postupy, dokumenty ano pokud ano, jmenujte: ne nevím týkající se činností v oblasti VaV Externí publikace ano pokud ano, jmenujte: ne nevím TRŽNÍ KAPITÁL Spolupráce, partnerství a sítě ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Seznam zákazníků ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Osvědčení o výrobcích ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Značka a dobrá pověst (goodwill) ano pokud ano, jmenujte: ne nevím

7 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ BUĎTE SI VĚDOMI SVÉHO DUŠEVNÍHO KAPITÁLU! 1 Některá z nehmotných aktiv lze chránit právy k duševnímu vlastnictví. Další informace o těchto právech naleznete v části 2 Co je duševní vlastnictví?. Po prvotním zhodnocení duševního kapitálu organizace můžete nechat provést komplexnější a podrobnější analýzu. Provedení auditu duševního kapitálu nabízí stále více poradenských firem. Existuje celá řada různých určovacích a hodnotících metodik. Každá z metodik seskupením řady ukazatelů vytváří souhrnný obrázek úrovně a typu duševního kapitálu v organizaci. Pokud budete schopni pochopit, určit, spravovat a rozvíjet nehmotná aktiva firmy, podaří se vám zcela uvolnit její potenciál. Tento přístup může vaší firmě přinést prospěch např. při objevování nových oblastí pro obchodní činnost a vytváření zisku, při shánění financí na rozvoj a při hledání spolupracovníků či nových partnerů - to vše s cílem zvýšit konkurenceschopnost firmy. Ohodnocení duševního kapitálu Duševní kapitál - často ve formě práv k duševnímu vlastnictví - se dnes považuje za jedno z nejvýznamnějších aktiv mnoha největších a nejmocnějších organizací světa: může být základem pro dominanci na trhu a trvající ziskovost. Díky výše uvedenému seznamu nehmotných aktiv jste si možná uvědomili, že má vaše organizace hodnotné duševní vlastnictví. Hodnotu duševního vlastnictví, kterým organizace disponuje, byste měli znát ze stejného důvodu, jako potřebujete znát základní hodnotu všech hmotných aktiv. Požádejte o ohodnocení svého účetního nebo finančního poradce. Zhmotněte svůj duševní kapitál dokumentací a správou nehmotných aktiv. Vytvořte povědomí o duševním vlastnictví organizace zlepšením informačních toků a sdílení znalostí mezi zaměstnanci (např. intranet). Učiňte z DV téma diskuze během plánovacích schůzek. Pověřte jednoho nebo více zaměstnanců zodpovědností za strategii v oblasti duševního vlastnictví. Buďte si vědomi svého duševního kapitálu. Nepřehlížejte ani nepodceňujte jeho hodnotu. Nehmotná aktiva často představují nejhodnotnější obchodní aktiva společnosti. Chcete-li tato aktiva plně využít, je nejprve nutné určit duševní kapitál společnosti a poté jej ohodnotit. Vytvoříte si tak dobrou pozici pro ochranu a využívání svých předmětů duševního vlastnictví. Pokud plně nerozpoznáte a nevyužijete své duševní vlastnictví, může vaše organizace přijít o důležitý zdroj příjmů.

8 PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ CO JE DUŠEVNÍ VLASTNICT VÍ? 2 CO JE DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ? Vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy a úmluvy považují výsledek duševního úsilí osob za právo k duševnímu vlastnictví. Práva k duševnímu vlastnictví představují prostředek ochrany některých nehmotných aktiv společnosti. Zákonná práva k duševnímu vlastnictví lze rozdělit následovně: HLAVNÍ PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ PATENTY se týkají vynálezů přinášejících technický výsledek - zlepšené a nové výrobky, postupy a způsoby použití. Co je patent? Patent je dokument, který původci vynálezu, případně přihlašovateli přiznává právo bránit ostatním ve využívání vynálezu uvedeného v patentu. Stát uděluje monopol v délce maximálně 20 let výměnou za úplné zveřejnění vynálezu. PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ: PATENTY OCHRANNÉ ZNÁMKY PRŮMYSLOVÉ VZORY + AUTORSKÉ PRÁVO A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA Jaké jsou požadavky na získání patentu? Patenty se týkají funkčních a technických aspektů výrobků, postupů a způsobů použití. Podmínky pro získání patentové ochrany: Právní systémy připouštějí, že šíření tvůrčího úsilí může společnosti přinášet prospěch a stimulovat další tvůrčí aktivitu. Práva k DV tedy poskytují tvůrcům kontrolu nad přístupem ostatních osob k výsledkům jejich tvořivosti a umožňují jim z těchto výsledků těžit. Tyto systémy dále připouštějí, že lze vytvořit mnoho typů výrobků a služeb. Byly tedy rozvinuty různé typy práv k duševnímu vlastnictví. o Vynález musí představovat patentovatelný předmět: Některé předměty jsou z patentové ochrany vyloučeny. Patentové zákony většiny evropských zemí vycházejí z Evropské patentové úmluvy (EPC) a stanoví, že patent nelze získat pro: objevy, vědecké teorie a matematické metody, umělecké výtvory, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševních činností, hraní her, vykonávání obchodních činností a počítačové programy, podávání informací, způsoby léčení lidí a zvířat (v protikladu k léčivům), rostlinné odrůdy, zvířecí rasy a biologické postupy pro pěstování rostlin a zvířat.

9 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ CO JE DUŠEVNÍ VLASTNICT VÍ? 2 o Vynález musí být nový: Přihláška nesplní kritérium novosti, pokud: - již byl zveřejněn identický výrobek, postup nebo způsob použití, - byly veřejně (písemně či ústně) šířeny podrobnosti o vynálezu nebo byl vynález použit na veřejnosti, kde lidé mohli vidět, jak funguje. Debatování o vynálezu s nejbližšími spolupracovníky při výzkumu, s obchodními partnery a odbornými poradci se obvykle považuje za důvěrné a není jím dotčena následná přihláška vynálezu. Pro jistotu byste však měli vypracovat a podepsat dohodu o utajení. o Vynález musí být výsledkem vynálezecké činnosti: Tato podmínka znamená, že řešení, kterým se vynález vypořádal s konkrétním problémem, není zřejmé průměrnému odborníkovi z daného technického oboru. o Vynález musí být průmyslově využitelný: Průmyslovým využitím se rozumí, že vynález nesmí být čistě teoretický, nýbrž musí být použitelný pro praktické účely. Mezi průmyslové využití se řadí i využití v zemědělství. o Vynález nesmí odporovat zásadám veřejného pořádku ani etickým principům. Zvláštní druhy patentů Užitné vzory 2 přiznávají původci vynálezu výhradní právo udělené vynálezu, které majiteli práva umožňuje bránit ostatním osobám po omezené časové období v komerčním využívání chráněného vynálezu bez souhlasu majitele. Užitný vzor se podobá patentu, liší se však ve dvou základních aspektech: Krátkodobé patenty 3 se v některých ohledech podobají užitným vzorům. Byly vytvořeny jako alternativa k patentům s plnou dobou platnosti. Byly navrženy v zájmu těch vynálezců, pro jejichž konkrétní vynálezy je dvacetiletý patent zbytečně dlouhý. Doba ochrany krátkodobého patentu je maximálně deset let, což by mělo vyhovovat technicky méně složitým vynálezům a vynálezům s kratší životností. Krátkodobý patent lze udělit bez předchozího průzkumu kritérií patentovatelnosti týkajících se novosti a užitečnosti, takže ve srovnání s patentem s plnou dobou platnosti jej lze rychleji a snadněji získat a levněji udržovat. Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a přípravky na ochranu rostlin (SPC) umožňují prodloužení doby platnosti výhradního patentového práva (pouze pro výrobky, na které se vztahuje povolení uvést na trh příslušné léčivo nebo přípravek na ochranu rostlin) maximálně na dalších 5 let po uplynutí doby platnosti základního patentu. Smyslem tohoto prodloužení ochrany je nahradit čas, který uběhl mezi datem podání patentové přihlášky a vydáním povolení k prodeji výrobku. Osvědčení o zápisu topografií polovodičových výrobků 4 se týkají polovodičových výrobků, jež jsou konečným výrobkem nebo meziproduktem, který tvoří materiál obsahující vrstvu polovodivého materiálu, a: - které obsahují jednu nebo více vrstev složených z vodivých, izolačních nebo polovodivých materiálů, - jejichž účelem je provádění elektronických funkcí. 1. Úroveň technického pokroku požadovaného pro získání užitného vzoru pro vynález je nižší, než je tomu v případě patentu. 2. Maximální doba ochrany je kratší než u patentů. Užitné vzory představují pružnější a levnější způsob ochrany než patenty. V tomto ohledu je tento typ ochrany zejména vhodný pro určité typy inovací. 2 Není k dispozici v Irsku a Lucembursku. 3 Není k dispozici ve Španělsku, Itálii a Řecku. 4 Nevydávají se v Irsku.

10 PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ CO JE DUŠEVNÍ VLASTNICT VÍ? 2 PRŮMYSLOVÉ VZORY souvisejí se vzhledem výrobku - prvky, jako je například tvar, uspořádání, struktura nebo materiály, které nejsou dané funkčními požadavky. Co je průmyslový vzor? Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled celého výrobku nebo jeho části. Průmyslový vzor mohou tvořit dvojrozměrné prvky, jako jsou vzorky, linie či barvy, nebo trojrozměrné prvky, jako je tvar, struktura nebo povrch výrobku. Co lze zapsat? Zapsat lze v podstatě všechny prvky, které se týkají čistě vzhledu výrobku a nejsou dané způsobem, jak má výrobek fungovat nebo jak má zapadat do dalších částí většího výrobku. Maximální doba trvání ochrany průmyslového vzoru se v jednotlivých zemích pohybuje od 5 do 25 let. Jaké jsou požadavky na zápis průmyslového vzoru? Průmyslový vzor musí být nový. Podrobnosti o vzoru nesmí být zveřejněny před podáním přihlášky s výjimkou případu, kdy byla povolena poshovovací lhůta. Průmyslový vzor musí mít individuální povahu. To znamená, že informovaný pozorovatel může pohotově nabýt dojmu, že průmyslový vzor lze odlišit od starších průmyslových vzorů. Nezapsané vzory Některé země ve vnitrostátních předpisech a směrnici EU poskytují pro průmyslové vzory krátkodobou formu autorskoprávní ochrany. Zápis není povinný a má se za to, že ochrana vzoru počíná okamžikem uvedení daného výrobku na trh. V porovnání se zapsaným průmyslovým vzorem nepředstavuje kopírování náhradních částí nezapsaného průmyslového vzoru (např. pro účely oprav) porušování příslušných práv. Pokud tedy chcete těžit ze silnější ochrany, měli byste si nechat průmyslový vzor zapsat. OCHRANNÉ ZNÁMKY se týkají identity značky - může jít o rozlišující slova, značky nebo jiné prvky, jejichž účelem je vytvořit v myslích zákazníků spojitost mezi konkrétními výrobky či službami a danou společností. Co je ochranná známka? Ochranná známka je označení, kterým firma označuje své výrobky nebo služby a odlišuje je tak od výrobků a služeb dodávaných konkurencí. Co lze zapsat? Zapsat lze jakékoli označení, které je možné graficky vyjádřit. Známkou tedy může být slovo, písmena či číslice nebo jejich kombinace (včetně sloganů). Známky mohou tvořit kresby, symboly, trojrozměrná označení, jako je tvar a balení výrobků, zvuková označení, jako jsou hudební či hlasové zvuky, vůně nebo barvy. Obecně jsou ochranné známky chráněny pro konkrétní třídy výrobků a služeb po dobu 10 let, ochranu je možné bez omezení opakovaně obnovovat. Jaké jsou požadavky na zápis ochranné známky? Ochranná známka musí mít rozlišovací schopnost, což znamená, že zákazník, který známku uvidí, si může příslušné zboží nebo služby okamžitě spojit s konkrétním výrobcem nebo dodavatelem. Běžně používaná slova nejsou obecně přijatelná (výjimku tvoří jejich použití ve sloganech). Ochranná známka nesmí být klamavá. Nesmí klamat veřejnost, pokud jde o zeměpisný původ, povahu, jakost nebo jiné charakteristické vlastnosti výrobku nebo služby. Ochranná známka nesmí být popisná. Nesmí výrobek nebo službu popisovat. Ochranná známka nesmí patřit mezi výjimky stanovené právními předpisy, jako jsou například fotografie, kresby nebo jména lidí či míst, pokud prokazatelně nemají rozlišovací schopnost. Ochranná známka musí být v souladu se zásadami veřejného pořádku a etickými principy. Pamatujte, že zápis firemního jména, obchodního názvu či názvu domény není totéž co zápis ochranné známky. Požadavky jsou rozdílné. 10

11 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 2 CO JE DUŠEVNÍ VLASTNICT VÍ? Zvláštní druhy ochranných známek Vedle ochranných známek určených k označování obchodních zdrojů výrobků či služeb existuje několik dalších kategorií známek, které lze získat a používat k označení členství v konkrétním sdružení nebo k určení výrobků či služeb vyhovujících určitým mezinárodně uznávaným standardům. Záruční známky se týkají zeměpisného původu, materiálu, způsobu výroby, jakosti a dalších společných vlastností výrobků nebo služeb různých společností používajících kolektivní známku. Všeobecně známé ochranné známky V zemích uplatňujících zvykové právo lze získat určitá zákonná práva k ochranné známce na základě pouhého užívání. Všeobecně známá ochranná známka těží z určitého druhu ochrany, i když není zapsaná. Tato ochrana se netýká pouze podobných výrobků či služeb, ale také odlišných. Chcete-li těžit z takové ochrany, je nutné prokázat dobrou pověst ochranné známky. Osvědčené postupy však doporučují zápis ochranné známky, neboť tak získáte lepší a silnější ochranu. AUTORSKÉ PRÁVO se vztahuje na originální literární, hudební či umělecká díla. Patří mezi ně počítačový software, výkresy, mapy, grafy či plány, fotografie a filmy, architektonická díla, sochy, zvukové záznamy, televizní a rozhlasové vysílání atd. Co je autorské právo? Autorské právo se týká práva kopírovat díla. Autorské právo je právní termín popisující práva udělená autorům originálních literárních a uměleckých děl, která jim poskytují kontrolu nad následným používáním těchto děl. Je nutné si uvědomit, že autorské právo nepředstavuje monopol. Dva lidé mohou zcela nezávisle vytvořit naprosto shodná díla. Pokud nebylo prokázáno napodobování, nelze hovořit o porušení autorského práva a oba tvůrci mohou pro svá díla autorské právo vlastnit. originální duševní úsilí ze strany autora. Dílo obvykle zůstává ve vlastnictví autora, existují však situace, např. pracovní smlouva atd., které mají na tuto skutečnost vliv. Obecně trvá autorskoprávní ochrana po dobu 70 let po úmrtí majitele. Práva související s autorským právem Oblast práv souvisejících s autorským právem se v posledních 50 letech rychle vyvíjí. Související práva vznikají kolem děl chráněných autorským právem. Poskytují podobnou ochranu, i když často kratší a více omezenou. Týkají se celé řady práv, která byla odvozena od principů autorského práva a udělují se např. výkonným umělcům, producentům zvukových záznamů, vysílacím společnostem (práva k rozhlasovým a televizním pořadům) a tvůrcům či majitelům databází. DALŠÍ TYPY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ KNOW-HOW se týká praktických znalostí získaných ze zkušeností. DŮVĚRNÉ INFORMACE se týkají obchodních informací, které nechcete sdílet se zákazníky, konkurencí nebo jinými osobami mimo společnost. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ se týká tajných či soukromých informací s obchodní hodnotou. Oblast obchodních tajemství neupravují žádná konkrétní zákonná ustanovení, jako je tomu v případě jiných typů DV, i když některé aspekty např. smluvního nebo pracovního práva mohou být v konkrétním případě relevantní. Úroveň ochrany přiznané obchodním tajemstvím se v jednotlivých zemích značně liší. Jak lze získat autorskoprávní ochranu? Autoři výše uvedených děl automaticky získávají práva, což znamená, že mají kontrolu nad budoucím používáním svých děl. Jediným bezpodmínečným požadavkem je, že dílo musí být originální, tj. dílo není napodobeninou jiného díla a vyžadovalo 11

12 PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ PŘÍPADOVÁ STUDIE Strategie v oblasti duševního vlastnictví přijatá skeptickým MSP PŘÍPADOVÁ STUDIE - TMG S.A. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Firma TMG S.A. Lokalita Španělsko Obchodní sektor Metalurgický průmysl, kovové upevňovací prvky Aktivity Návrhy a výroba drátů a kovových pásků Počet zaměstnanců 24 Roční obrat (2001) PŘÍBĚH Barcelona má prosperující metropolitní oblast, která zahrnuje hlavní průmyslovou aglomeraci Španělska. Na okraji této městské oblasti se nachází TMG, malá společnost specializovaná na výrobu kovových upevňovacích prvků. Obvykle tento typ společnosti funguje jako subdodavatel větších firem v automobilovém, elektronickém a stavebním průmyslu. Společnost TMG se specializuje především na sektor osvětlovací techniky, který představuje 95 % její výroby. Základním úkolem společnosti je vyvíjet vlastní výrobky nebo vyrábět konkrétní řešení požadovaná jejími klienty. Dynamiku technologického prostředí, v němž TMG působí, lze hodnotit ze dvou různých pohledů: z pohledu poskytovatelů technologií a z pohledu nejvýznamnějších klientů společnosti. Sektor obráběcích strojů charakterizují inovace s dlouhým cyklem, neboť příslušná technologie se vyvíjí přírůstkovým způsobem, zatímco společnosti vyrábějící osvětlovací techniku využívají inovace s krátkým cyklem, což je důsledkem měnících se módních trendů v oblasti bytového a kancelářského vybavení. Společnost TMG tudíž její klienti neustále tlačí do výroby nových vylepšených upevňovacích prvků pro všechny druhy osvětlovacích těles. Neustálou potřebu přizpůsobovat se měnícím požadavkům trhu dokazuje i skutečnost, že v roce 2002 společnost TMG vyvinula přibližně 500 prototypů. Většina inovací společnosti TMG se tedy zaměřuje na výrobky. Výroba kovových upevňovacích prvků je velmi specializovaný podsektor, který vyžaduje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu a velké investice do technologie. Ve Španělsku tomuto podsektoru dominují MSP, které mají obvykle kolem deseti zaměstnanců. V tomto ohledu se společnost TMG řadí mezi přední společnosti v příslušném podsektoru z hlediska výroby i inovací. Společnost má konkrétní rozpočet pro účely VaV a zaměstnance, který se této oblasti věnuje na plný úvazek. Od svého založení před čtyřiceti lety se společnost TMG neustále zabývá otázkami DV. Díky práci vlastních techniků a asistenci právnické firmy zapsala několik užitných vzorů platných pro evropské země. Společnost rovněž do značné míry využívá služby sledování technologií k monitorování konkurenčních výrobků a tržního prostředí. Španělský patentový úřad jí poskytuje pravidelné informace o nejdůležitějším technologickém vývoji v příslušném odvětví a zaměstnanci společnosti pravidelně sledují nové technologie během návštěv průmyslových veletrhů a odborných setkání. Pokud jde o DV, má společnost TMG smíšené pocity. Na jednu stranu uznává potřebu chránit vynálezy, neboť taková ochrana brání potenciálním konkurentům v jejich napodobování a nabízí jasné výhody v podobě marketingového nástroje. Na druhou stranu má společnost vážné pochyby o účinnosti ochrany DV v průmyslovém sektoru, kde je napodobování snadné a představuje běžnou konkurenční praxi. V podstatě se dá říci, že když společnost TMG vyvine prototyp pro významného klienta, nemá nad ním téměř žádnou kontrolu a zůstává vystavena každému konkurentovi, který může prototyp zapracováním drobných změn do původního vzoru napodobit, aniž by porušil právní předpisy. 12

13 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Strategie v oblasti duševního vlastnictví přijatá skeptickým MSP Společnost vnímá, že ochrana DV je neúčinná ze dvou důvodů. Prvním důvodem jsou mimořádně zdlouhavá a nákladná správní řízení u Evropského patentového úřadu, takže v době udělení patentu může být příležitost na trhu minulostí. Druhým důvodem jsou pomalá a velmi drahá soudní řízení, takže než obdržíte soudní rozhodnutí, které uznává vaše práva, konkurence již váš výrobek napodobila a získala díky výrazně snížené ceně pozici na trhu. V důsledku této situace se společnost TMG rozhodla pro dvojí strategii v oblasti DV. První strategii používá při vývoji vlastních výrobků. V takovém případě je prospěšné zahájit proces získání ochrany DV přímo a získat tak ochranu před konkurenty. Druhá strategie je složitější, neboť usiluje o ochranu DV v situaci, kdy společnost TMG vystupuje jako dodavatel velké výrobní firmy. V takovém případě společnost nejprve testuje své nápady a řešení s klienty, aby společně získali reakci skutečného trhu. Pokud se ukáže, že je výrobek obchodně přijatelný, zahájí proces získání ochrany DV. Tato příkladová studie ilustruje situaci v některých průmyslových sektorech, kde technologické cykly nutí malé společnosti jednat v otázkách ochrany DV účelově. Oficiální statistiky tudíž neodrážejí skutečné úsilí v oblasti VaV vyvíjené těmito malými společnostmi, neboť ty ve využívání ochrany DV jako otevřené strategie spatřují příliš mnoho rizik. MSP by si nicméně měly být vědomy skutečnosti, že v prvních fázích ochrany DV nejsou poplatky přehnaně vysoké a že zahájením procesu získání ochrany DV mohou získat prioritu při žádání o ochranu v jiných zemích. Hlavním problémem druhého přístupu je skutečnost, že společnost odhalí své výrobky předtím, než získá účinnou právní ochranu. Vystavuje se tedy vysokému riziku protiprávního napodobování. Zdravý rozum říká, že je to riskantní strategie, společnost však vytrvale brání svůj postoj: na jednu stranu se tvrdí, že by bylo nerozumné zapsat DV před vyhodnocením obchodní přijatelnosti, na druhou stranu konkurence, vzhledem k dynamice odvětví, dříve či později inovace společnosti určitě napodobí. Navzdory svému skepticismu dosáhla společnost TMG v souvislosti s DV i některých pozitivních výsledků. Občas konkurenty zažalovala pro kopírování výrobků a podařilo se jí dosáhnout dohod o udělení výrobních práv výměnou za platby licenčních poplatků. Toto řešení je obvykle účinné, pokud je tržní poptávka tak vysoká, že ji společnost nedokáže uspokojit sama. Tyto dohody rovněž společnosti umožňují důkladnější kontrolu tržních aktivit konkurence. 13

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2015 Duševní vlastnictví

Více

Právní ochrana technických řešení

Právní ochrana technických řešení Právní ochrana technických řešení Ing. Jarmila Avratová Praha, 4.4.2014 Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. Pojem duševního vlastnictví podle

Více

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Ing. Z. Čapková, oddělení rešerší, ÚPV Základní pojmy Duševní vlastnictví majetek nehmotné povahy, výsledek procesu lidského myšlení

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Úřad průmyslového vlastnictví Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 javratova@upv.cz 1 Základní pojmy Duševní vlastnictví Autorské právo a práva s ním související

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Ing. Jiří Sedlák, patentový zástupce KUDRLIČKA & SEDLÁK Advokátní, patentová a známková kancelář, České Budějovice Charakteristika a specifika jednotlivých průmyslových práv, předmět ochrany, udělovací

Více

Duševní vlastnictví a problematika průmyslově právní ochrany

Duševní vlastnictví a problematika průmyslově právní ochrany Duševní vlastnictví a problematika průmyslově právní ochrany předkládá: Ing. Dana Kreizlová patentový a známkový zástupce, manažer transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační

Více

Co a jak chránit průmyslovými právy

Co a jak chránit průmyslovými právy přednášející: Kateřina Hartvichová, patentová kancelář INVENTIA Téma č. 2 Co a jak chránit průmyslovými právy Obsah strana 2 Možnosti nakládání s poznatky Typy průmyslových práv Omezení průmyslově právní

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Zákon o ochraně průmyslových vzorů Zákon upravuje problematiku ochrany

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a

O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a Institut průmyslově právní výchovy O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a školní rok 2008/2009 I. Základy práva, systémy právní ochrany duševního vlastnictví Základy práva soukromého a veřejného,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM EVROPSKÝ PATENTOVÝ ÚŘAD Evropský patentový úřad (European Patent Office - EPO) je subjektem Evropské patentové organizace. Úřad byl

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o.

Více

Duševní vlastnictví DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA. Průmyslová práva 20.8.2015

Duševní vlastnictví DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA. Průmyslová práva 20.8.2015 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA Business workout - letní škola podnikání Technická univerzita v Liberci 3. 9. 2015 Duševní vlastnictví Autorské právo a podobná práva Průmyslová práva Patenty * Užitné

Více

Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení

Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení předkládá: Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační

Více

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (ipr Intellectual Property Rights) K ČEMU SLOUŽÍ OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Ochrana před odcizením či zneužitím vlastního průmyslového (duševního) vlastnictví

Více

Bodovaný výsledek UŽITNÝ VZOR

Bodovaný výsledek UŽITNÝ VZOR Bodovaný výsledek UŽITNÝ VZOR (Miroslav Rosmanit) Základní body 1. Název a popis výsledku 2. Kritérium pro hodnocení výsledku 3. Způsob ověření výsledku 4. Verifikace. Co může zapříčinit vyřazení výsledku

Více

Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU)

Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU) Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU) Ing. Görig Jan, patentový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt

Více

PATENTSERVIS V EVROPĚ

PATENTSERVIS V EVROPĚ PATENTSERVIS V EVROPĚ Praha Bratislava Alicante Mnichov -------------------- 1 -------------------- HISTORIE SPOLEČNOSTI - Začátek 90. let realizujeme myšlenku na vznik nezávislé patentové a známkové agentury

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV. Karel Čada karel.cada@seznam.cz

PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV. Karel Čada karel.cada@seznam.cz PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV Karel Čada karel.cada@seznam.cz Nehmotné statky Právo na ochranu osobnosti svoboda občanská čest osobní jméno projevy osobnosti člověka Autorské

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Využití patentů univerzitními spin-off firmami

Využití patentů univerzitními spin-off firmami Využití patentů univerzitními spin-off firmami Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců zdroj: www.upv.cz Struktura případové studie Transfer

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby REGISTRACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ - PATENTOVÁ OCHRANA LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Efektivní právní služby 21. 10. 2014 1 Co nás čeká? 21. 10. 2014 PATENTOVÁ OCHRANA LP 2 Přehled legislativy

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana Ing. Miloslav Macho, CSc. Vojenský technický ústav ochrany Brno Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Výzva ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Autorské právo Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Průmyslově právní ochrana jako strategický nástroj

Průmyslově právní ochrana jako strategický nástroj WWW.UPV.CZ Průmyslově právní ochrana jako strategický nástroj ÚŘAD PhDr. SYSTÉM PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANY KOMORY PATENTOVÝCH ZÁSTUPCŮ, ADVOKÁTŮ SOUDY Obecné, Správní Trestní CENTRA PATENTOVÝCH INFORMACÍ

Více

Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů

Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů I. Předmět ochrany 1. Na základě Vaší zkušenosti, máte za to, že kromě tradičních výrobků, jejichž vzhled lze chránit zápisem

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce PŘÍLOHA II 4. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ C. PRÁVA K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ I. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ 31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci alena.vondrakova@upol.cz AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII Tato prezentace byla podpořena v rámci projektu ESF reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0078

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Z. Čapková Úřad průmyslového vlastnictví, Praha Obsah Ochranné známky funkce, význam ochrany Druhy ochranných známek Národní ochranná

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6.

Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6. Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6.2012 O čem se dnes budeme bavit? Zaměříme se na postup při zajišťování

Více

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 ŘP Patent/užitný vzor Václav Převrátil 2. semestr (16+4/ zkouška) - Náležitosti přihlášky - Průzkum přihlášky vynálezu - Průzkum přihlášky užitného vzoru - Specifika

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

Databáze ochranných známek

Databáze ochranných známek Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika WWW.UPV.CZ Databáze ochranných známek Úvod do teorie ochranných známek Databáze ochranných známek Moravská zemská knihovna, Brno 3. června 2015 Úřad Průmyslového

Více

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv. Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.cz

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Výsledky podporované programem DELTA

Výsledky podporované programem DELTA Výsledky podporované programem DELTA Č. j.: TACR/4872/2015 Výňatek z dokumentu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Předmluvy V 1. KAPITOLA Úvod 1 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Právo duševního vlastnictví 2 Autorské právo (copyright) a software 3 Právo průmyslového vlastnictví 3 Vynález 4 Dodatkové ochranné osvědčení

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Možnosti ochrany duševního vlastnictví v textilním a oděvním průmyslu

Možnosti ochrany duševního vlastnictví v textilním a oděvním průmyslu Možnosti ochrany duševního vlastnictví v textilním a oděvním průmyslu Seminář: Postarejte se o své duševní vlastnictví Ing. Miloš Beran ČTPT Česká technologická platforma pro textil Praha, 26.5.2010 OBSAH:

Více

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Č.j.:TACR/3635/2012 Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 3 3. PRAVIDLA PRO PUBLICITU... 4 4. TYPY VÝSLEDKŮ... 5 5. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií

Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií Eva Janouškovcová 9. října 2012 1 Obsah Funkce univerzity Význam a podmínky transferu technologií

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ

EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ VÝTISK PRO PŘÍSLUŠNÝ CELNÍ ÚTVAR EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ 1 1 1. Žadatel Vyhrazeno pro úřední záznamy Číslo EORI: DIČ: IČ: Telefon: (+) Mobilní telefon: (+) Fax: (+) Datum doručení Evidenční

Více

rektor Plzeň 28. dubna 2008 R-202-08 Směrnice rektora č. 15R/2008 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Vymezení pojmů

rektor Plzeň 28. dubna 2008 R-202-08 Směrnice rektora č. 15R/2008 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Vymezení pojmů rektor Plzeň 28. dubna 2008 R-202-08 Směrnice rektora č. 15R/2008 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Tato směrnice stanoví pravidla ochrany duševního vlastnictví a způsoby využití poznatků Západočeské univerzity

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií

Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií Jiří Mošna Centrum transferu biomedicínských technologií Potenciální přilepšení. Jak maximálně vytěžit výzkumné výsledky Porozumění Vašim zajímavým právům a neopomenutelným povinnostem Nové informační

Více

Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže

Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže Veronika Chudlarská Obsah prezentace informace o programu vyhlášení 2. veřejné soutěže elektronická přihláška Centra kompetence informační

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace WWW.UPV.CZ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 4. 6. 2008 Národní přihlášky vynálezů / National invention applications 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní

TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany, 15.5.2012 Jméno a příjmení... TEST OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní Zakroužkujte jednu či více správných

Více

Proč je potřeba řešit autorské právo?

Proč je potřeba řešit autorské právo? Proč je potřeba řešit autorské právo? RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., RNDr. Jan Brus, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz. jan.brus@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Projekt je

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Dílčí etapy řešení výzkumného úkolu a následného transferu technologií a jejich směrování a inspirace vhodnými druhy informací

Dílčí etapy řešení výzkumného úkolu a následného transferu technologií a jejich směrování a inspirace vhodnými druhy informací Dílčí etapy řešení výzkumného úkolu a následného transferu technologií a jejich směrování a inspirace vhodnými druhy informací Ing. Jan Görig patentový a známkový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí

Více

11979/04 JF/mk DG C I

11979/04 JF/mk DG C I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 18. listopadu 2004 (OR. en) 11979/04 Interinstitucionální spis: 2002/0047 (COD) PI 61 CODEC 962 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Společný postoj přijatý Radou s ohledem

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců

15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců 15.9.2 Strana 1 15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců Zákoník práce výslovně počítá s možností zaměstnavatele použít

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

TAK TROCHU JINÁ IBM Global Business Services

TAK TROCHU JINÁ IBM Global Business Services TAK TROCHU JINÁ IBM Global Business Services ZMĚNA JE JAKO DRAVÁ ZVĚŘ. JSTE NA TO PŘIPRAVENI? NABÍZÍ: 3 1 2 ZMĚNA JE JAKO DRAVÉ ZVÍŘE. JSTE NA TO PŘIPRAVENI? IBM Global Business Services Vám může pomoci

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE ETICKÝ KODEX PODPORUJÍCÍ ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC A JEHO PŘÍNOSY INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE koordinátor SEVEn duben 2013 září 2015 20 partnerů z 20 členských zemí EU hlavním cílem

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů? Ne!!

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů?  Ne!! Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH 2 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Seneca Využívání algorytmického obchodování vzrostlo z pouhých 2 % v roce 2004

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory Rozhodnutí o poskytnutí podpory Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR kontaktní osoba:

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více