DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI"

Transkript

1 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI Tato příručka je publikována s přispěním Evropské komise. Linking Innovation and Industrial Property je projekt podporovaný GŘ Evropské komise pro podniky, spolufinancovaný v rámci pátého rámcového programu Evropského společenství jako součást programu Inovace a MSP.

2 Poděkování Autoři této příručky chtějí poděkovat následujícím osobám: p. Paul Schwander, Evropský patentový úřad, p. Anthony Howard, GŘ Evropské komise pro vnitřní trh, p. Diego de Biasio a p. David Frew, CRP Henri Tudor, p. Adel Adamou, Double A Technologies, p. Thierry Gille, Cybercultus, za připomínky a návrhy, kterými přispěli ke zlepšení kvality Příručky osvědčených postupů. Autoři zároveň chtějí poděkovat společnostem, za jejich účast na případových studiích. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI Evropská komise ani další osoby, jednající jejím jménem, nepřijímají žádnou právní odpovědnost za použití informací uvedených v této publikaci. Na informace uvedené v této příručce se nelze odvolávat jako na právně spolehlivé, ani na ně nelze takto nahlížet. Uvedené informace mohou kdykoli bez dalšího upozornění zčásti nebo úplně zastarat. Rovněž upozorňujeme, že práva k duševnímu vlastnictví se v jednotlivých zemích a územích liší. Existují a lze je uplatňovat pouze v rámci jurisdikce státu nebo států, podle jejichž zákonů byla přiznána. Práva k duševnímu vlastnictví, o nichž pojednává tato příručka, se vztahují na Řecko, Irsko, Itálii, Lucembursko a Španělsko. Informace o právech k DV v jiných zemích získáte od příslušného národního úřadu průmyslového vlastnictví. Evropská komise, Centre de Recherche Public Henri Tudor, lucemburské Ministerstvo hospodářství, Oficina Espanola de Patentes y Marcas, Fundación Observatorio de Prospectiva Technológica Industrial, řecká organizace průmyslového vlastnictví, EDAP S.A., TTP/MDC S.A., Irský patentový úřad, Enterprise Ireland, italské ministerstvo výrobních činností, ABCnet Servizi per l Impresa s.r.l., 2003 Duševní vlastnictví 1. čes. vyd. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví s. ISBN Orig.: ISBN

3 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘEDMLUVA Anthony Howard, Evropská komise, GŘ pro vnitřní trh Systém práv k duševnímu vlastnictví (PDV) je dynamický a moderní a má daleko do našich představ o nudném a dokonce tajemném právním odvětví. Evropská komise se na úrovni Společenství i na mezinárodní úrovni snaží, aby tento systém zůstal aktuální a relevantní ve vztahu k nejnovějším technologiím. Namátkově vybírám dva příklady: Nedávno jsme byli svědky legislativní iniciativy zaměřené na vyjasnění právních předpisů v oblasti biotechnologických a softwarových vynálezů. Patentem Společenství, který se brzy stane skutečností, se splní sen z dob počátků samotného Společenství o jednotném patentu pro celý kontinent. Především menší společnosti budou těžit z možnosti poprvé získat ochranu ve všech členských státech pomocí jediného patentu. Malé a střední podniky mohou díky účinnému využívání systému práv k DV získat prostředky, s jejichž pomocí se mohou postavit mnohem větším hráčům na trhu. Tento úkol však někdy nahání strach. Nástrojová sada nabízená v této příručce obsahuje praktické informace o právech k DV na obecné úrovni i na úrovni konkrétních zemí a rovněž revizní nástroje, s jejichž pomocí lze zhodnotit postupy v oblasti práv k DV a určit možné předměty, které je vhodné chránit. Nástrojovou sadu pečlivě sestavovali odborníci z několika evropských zemí a sada je předložena přístupným, snadno použitelným způsobem. Staré přísloví říká, že moudří se učí ze zkušeností druhých. Právě tuto příležitost nabízí tato příručka. Doporučuji ji všem, především však menším společnostem, a radím jim, aby danou příležitost využili. Každý podnikatel či obchodník, který se domnívá, že práva k DV nejsou relevantní a lze je ignorovat, hraje nebezpečnou hru. Téměř každá seriózní firma má nějaký hodnotný majetek, který stojí za to chránit prostřednictvím některého typu dostupných práv. I ti, kteří se rozhodnou nědělat nic pro vlastní zájmy, musí vědět o právech ostatních. Ze všeho největším nepřítelem je neznalost. Může vést ke ztrátě hodnotných práv, nákladným soudním sporům nebo k obojímu. Cena, kterou zaplatíte za chyby, může být značná, dokonce zničující. Nikdo, kdo má všech pět pohromadě, by nepodnikal, aniž by bral v úvahu daňové zákony či pracovní právo. Proč si tedy tolik lidí myslí, že systém práv k DV brát v úvahu nemusí?

4 PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ ÚVOD Linking Innovation and Industrial Property (LIIP) (Propojení inovací a průmyslového vlastnictví) je projekt financovaný Evropskou komisí, který usiluje o rozvoj evropské sítě kontaktních míst pro podporu inovací v oblasti průmyslového vlastnictví. Jedním z hlavních cílů projektu je zvýšit povědomí a znalosti o otázkách průmyslového vlastnictví a patentového systému vytvořením specializovaného materiálu zaměřeného na malé a střední podniky (MSP), výzkumná centra, univerzity, nezávislé vynálezce, profesní sdružení a organizace aktivní v oblasti podpory inovací. Za tímto účelem byly v rámci projektu LIIP vyvinuty dva specifické nástroje: Příručka osvědčených postupů a multimediální nástrojová sada pro DV. Brožura, kterou držíte v rukou, je Příručka osvědčených postupů. Kdo by měl tuto příručku používat? Příručka je určena především pro MSP, které v rámci výroby nebo poskytování služeb vyvíjejí produkty. Bude však zajímat každou osobu nebo instituci, jejíž činnost souvisí s VaV, analýzou technologických trendů, propagací, hodnocením a přenosem technologií. Co příručka obsahuje? Příručka obsahuje soubor 10 praktických doporučení osvědčených postupů pro společnosti, především MSP, jejichž účelem je zdůraznit význam duševního vlastnictví (DV) pro obchodní strategii společnosti. Doporučení doplňuje 5 případových studií, které ilustrují různé situace související s právy k DV, v nichž se mohou MSP ocitnout. Na závěr jsou připojeny přílohy obsahující užitečné referenční informace týkající se otázek DV. Proč byste si měli příručku přečíst? Po přečtení příručky získáte představu o pojmech z oblasti DV, výhodách, které přinášejí práva k DV, patentových řízeních a patentových informacích. Jinými slovy, příručka má ukázat obrovský potenciál, který DV nabízí malým a středním podnikům, pokud jde o právní ochranu, technické informace a průzkum trhu. Čtenářům připomínáme, že legislativa v oblasti DV se v jednotlivých zemích liší. Multimediální nástrojová sada Obsah příručky je dále rozpracován v multimediální nástrojové sadě, která zahrnuje všeobecné informace o DV, informace o právech k DV pro konkrétní země a interaktivní revizní nástroj, s jehož pomocí můžete zhodnotit postupy v oblasti DV ve své organizaci.

5 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ BUĎTE SI VĚDOMI SVÉHO DUŠEVNÍHO KAPITÁLU! 1 Jaké jsou zdroje hodnoty vaší organizace? Do devadesátých let 20. století byla aktiva organizace obvykle klasifikována jako fyzický kapitál, např. nemovitosti, výrobky, výrobní prostory, zařízení, a finanční kapitál. V posledních letech se však zvyšuje povědomí o existenci dalšího typu majetkových aktiv, kterými jsou nehmotná aktiva. Nehmotná aktiva se liší od opravdových aktiv v tom, že jsou výsledkem lidské tvořivosti, myšlení a vynalézavosti. Tato nehmotná aktiva tvoří duševní kapitál organizace. Představují nemateriální faktory, které v organizaci existují a které přispívají k výkonu firmy. Jsou začleněny do organizační struktury organizace ve formě strukturálního kapitálu, do zaměstnanců ve formě lidského kapitálu a do vztahů s dodavateli, zákazníky a partnery ve formě tržního kapitálu 1. Pokud si uvědomíte hodnotu svého duševního kapitálu, může to vaší organizaci přinést prospěch díky lepší správě aktiv a současně to může vést ke zlepšeným výkonům. DUŠEVNÍ KAPITÁL LIDSKÝ KAPITÁL Znalosti, které si zaměstnanec bere s sebou, když opouští organizaci STRUKTURÁLNÍ KAPITÁL = + + Vše, co zůstane v organizaci na konci pracovního dne TRŽNÍ KAPITÁL Externí vztahy organizace JAK LZE URČIT DUŠEVNÍ KAPITÁL? Znalosti, know-how a inovace jsou základem duševního kapitálu, nejhodnotnějšími aktivy organizace. Chcete-li přeměnit skrytý nebo možná nedostatečně využívaný duševní kapitál na hmotný zisk, je nutno tato aktiva určit. Předběžný seznam si můžete sestavit sami. Pokud však chcete získat podrobný seznam, měli byste zvážit další zkoumání odborníkem (svým účetním nebo finančním poradcem). Pomocí následujícího postupu lépe určíte svůj duševní kapitál: Zamyslete se chvilku nad duševním kapitálem, který ve vaší organizaci existuje. Níže uvádíme krátký kontrolní seznam, s jehož pomocí můžete určit některá nehmotná aktiva, která tento duševní kapitál tvoří. Přizpůsobte tento seznam obchodním aktivitám své organizace. Seznam není vyčerpávající, pomáhá ale určit základní nehmotná aktiva. Je rozdělen do tří hlavních kategorií, abyste snáze objevili skrytý duševní kapitál organizace. Každá kategorie je rozdělena do různých typů aktiv. Níže uvedené položky jsou obecné a je nutné je konkretizovat podle vaší obchodní činnosti. 1 Třídílné klasifikační schéma: project MERITUM (evropský projekt) - Pokyny pro správu a hlášení nehmotných aktiv (2002) 5

6 PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ BUĎTE SI VĚDOMI SVÉHO DUŠEVNÍHO KAPITÁLU! 1 KONTROLNÍ SEZNAM Připravte si prvotní seznam duševního kapitálu společnosti tak, že do níže uvedeného formuláře zapíšete nejdůležitější nehmotná aktiva v rámci jednotlivých kategorií (lidský, strukturální a tržní kapitál). U každého typu aktiv (např. know-how, kvalifikace, duševní vlastnictví atd.) byste měli rozhodnout, zda vaše firma takový typ nehmotných aktiv vlastní, a poté vyjmenovat ta aktiva, které vaší firmě významně přidávají na hodnotě. LIDSKÝ KAPITÁL Znalosti a know-how ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Kvalifikace ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Dovednosti, vzdělání, zkušenosti a výcvik ano pokud ano, jmenujte: ne nevím STRUKTURÁLNÍ KAPITÁL Duševní vlastnictví: patenty, ochranné známky, ano pokud ano, jmenujte: ne nevím průmyslové vzory, autorská práva Obchodní tajemství ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Licence a franšízy ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Vynálezy učiněné organizací ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Vnitropodnikové databáze ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Interně vyvinutý software ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Pracovní dokumenty: manuály, procesy, postupy, dokumenty ano pokud ano, jmenujte: ne nevím týkající se činností v oblasti VaV Externí publikace ano pokud ano, jmenujte: ne nevím TRŽNÍ KAPITÁL Spolupráce, partnerství a sítě ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Seznam zákazníků ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Osvědčení o výrobcích ano pokud ano, jmenujte: ne nevím Značka a dobrá pověst (goodwill) ano pokud ano, jmenujte: ne nevím

7 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ BUĎTE SI VĚDOMI SVÉHO DUŠEVNÍHO KAPITÁLU! 1 Některá z nehmotných aktiv lze chránit právy k duševnímu vlastnictví. Další informace o těchto právech naleznete v části 2 Co je duševní vlastnictví?. Po prvotním zhodnocení duševního kapitálu organizace můžete nechat provést komplexnější a podrobnější analýzu. Provedení auditu duševního kapitálu nabízí stále více poradenských firem. Existuje celá řada různých určovacích a hodnotících metodik. Každá z metodik seskupením řady ukazatelů vytváří souhrnný obrázek úrovně a typu duševního kapitálu v organizaci. Pokud budete schopni pochopit, určit, spravovat a rozvíjet nehmotná aktiva firmy, podaří se vám zcela uvolnit její potenciál. Tento přístup může vaší firmě přinést prospěch např. při objevování nových oblastí pro obchodní činnost a vytváření zisku, při shánění financí na rozvoj a při hledání spolupracovníků či nových partnerů - to vše s cílem zvýšit konkurenceschopnost firmy. Ohodnocení duševního kapitálu Duševní kapitál - často ve formě práv k duševnímu vlastnictví - se dnes považuje za jedno z nejvýznamnějších aktiv mnoha největších a nejmocnějších organizací světa: může být základem pro dominanci na trhu a trvající ziskovost. Díky výše uvedenému seznamu nehmotných aktiv jste si možná uvědomili, že má vaše organizace hodnotné duševní vlastnictví. Hodnotu duševního vlastnictví, kterým organizace disponuje, byste měli znát ze stejného důvodu, jako potřebujete znát základní hodnotu všech hmotných aktiv. Požádejte o ohodnocení svého účetního nebo finančního poradce. Zhmotněte svůj duševní kapitál dokumentací a správou nehmotných aktiv. Vytvořte povědomí o duševním vlastnictví organizace zlepšením informačních toků a sdílení znalostí mezi zaměstnanci (např. intranet). Učiňte z DV téma diskuze během plánovacích schůzek. Pověřte jednoho nebo více zaměstnanců zodpovědností za strategii v oblasti duševního vlastnictví. Buďte si vědomi svého duševního kapitálu. Nepřehlížejte ani nepodceňujte jeho hodnotu. Nehmotná aktiva často představují nejhodnotnější obchodní aktiva společnosti. Chcete-li tato aktiva plně využít, je nejprve nutné určit duševní kapitál společnosti a poté jej ohodnotit. Vytvoříte si tak dobrou pozici pro ochranu a využívání svých předmětů duševního vlastnictví. Pokud plně nerozpoznáte a nevyužijete své duševní vlastnictví, může vaše organizace přijít o důležitý zdroj příjmů.

8 PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ CO JE DUŠEVNÍ VLASTNICT VÍ? 2 CO JE DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ? Vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy a úmluvy považují výsledek duševního úsilí osob za právo k duševnímu vlastnictví. Práva k duševnímu vlastnictví představují prostředek ochrany některých nehmotných aktiv společnosti. Zákonná práva k duševnímu vlastnictví lze rozdělit následovně: HLAVNÍ PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ PATENTY se týkají vynálezů přinášejících technický výsledek - zlepšené a nové výrobky, postupy a způsoby použití. Co je patent? Patent je dokument, který původci vynálezu, případně přihlašovateli přiznává právo bránit ostatním ve využívání vynálezu uvedeného v patentu. Stát uděluje monopol v délce maximálně 20 let výměnou za úplné zveřejnění vynálezu. PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ: PATENTY OCHRANNÉ ZNÁMKY PRŮMYSLOVÉ VZORY + AUTORSKÉ PRÁVO A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA Jaké jsou požadavky na získání patentu? Patenty se týkají funkčních a technických aspektů výrobků, postupů a způsobů použití. Podmínky pro získání patentové ochrany: Právní systémy připouštějí, že šíření tvůrčího úsilí může společnosti přinášet prospěch a stimulovat další tvůrčí aktivitu. Práva k DV tedy poskytují tvůrcům kontrolu nad přístupem ostatních osob k výsledkům jejich tvořivosti a umožňují jim z těchto výsledků těžit. Tyto systémy dále připouštějí, že lze vytvořit mnoho typů výrobků a služeb. Byly tedy rozvinuty různé typy práv k duševnímu vlastnictví. o Vynález musí představovat patentovatelný předmět: Některé předměty jsou z patentové ochrany vyloučeny. Patentové zákony většiny evropských zemí vycházejí z Evropské patentové úmluvy (EPC) a stanoví, že patent nelze získat pro: objevy, vědecké teorie a matematické metody, umělecké výtvory, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševních činností, hraní her, vykonávání obchodních činností a počítačové programy, podávání informací, způsoby léčení lidí a zvířat (v protikladu k léčivům), rostlinné odrůdy, zvířecí rasy a biologické postupy pro pěstování rostlin a zvířat.

9 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ CO JE DUŠEVNÍ VLASTNICT VÍ? 2 o Vynález musí být nový: Přihláška nesplní kritérium novosti, pokud: - již byl zveřejněn identický výrobek, postup nebo způsob použití, - byly veřejně (písemně či ústně) šířeny podrobnosti o vynálezu nebo byl vynález použit na veřejnosti, kde lidé mohli vidět, jak funguje. Debatování o vynálezu s nejbližšími spolupracovníky při výzkumu, s obchodními partnery a odbornými poradci se obvykle považuje za důvěrné a není jím dotčena následná přihláška vynálezu. Pro jistotu byste však měli vypracovat a podepsat dohodu o utajení. o Vynález musí být výsledkem vynálezecké činnosti: Tato podmínka znamená, že řešení, kterým se vynález vypořádal s konkrétním problémem, není zřejmé průměrnému odborníkovi z daného technického oboru. o Vynález musí být průmyslově využitelný: Průmyslovým využitím se rozumí, že vynález nesmí být čistě teoretický, nýbrž musí být použitelný pro praktické účely. Mezi průmyslové využití se řadí i využití v zemědělství. o Vynález nesmí odporovat zásadám veřejného pořádku ani etickým principům. Zvláštní druhy patentů Užitné vzory 2 přiznávají původci vynálezu výhradní právo udělené vynálezu, které majiteli práva umožňuje bránit ostatním osobám po omezené časové období v komerčním využívání chráněného vynálezu bez souhlasu majitele. Užitný vzor se podobá patentu, liší se však ve dvou základních aspektech: Krátkodobé patenty 3 se v některých ohledech podobají užitným vzorům. Byly vytvořeny jako alternativa k patentům s plnou dobou platnosti. Byly navrženy v zájmu těch vynálezců, pro jejichž konkrétní vynálezy je dvacetiletý patent zbytečně dlouhý. Doba ochrany krátkodobého patentu je maximálně deset let, což by mělo vyhovovat technicky méně složitým vynálezům a vynálezům s kratší životností. Krátkodobý patent lze udělit bez předchozího průzkumu kritérií patentovatelnosti týkajících se novosti a užitečnosti, takže ve srovnání s patentem s plnou dobou platnosti jej lze rychleji a snadněji získat a levněji udržovat. Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a přípravky na ochranu rostlin (SPC) umožňují prodloužení doby platnosti výhradního patentového práva (pouze pro výrobky, na které se vztahuje povolení uvést na trh příslušné léčivo nebo přípravek na ochranu rostlin) maximálně na dalších 5 let po uplynutí doby platnosti základního patentu. Smyslem tohoto prodloužení ochrany je nahradit čas, který uběhl mezi datem podání patentové přihlášky a vydáním povolení k prodeji výrobku. Osvědčení o zápisu topografií polovodičových výrobků 4 se týkají polovodičových výrobků, jež jsou konečným výrobkem nebo meziproduktem, který tvoří materiál obsahující vrstvu polovodivého materiálu, a: - které obsahují jednu nebo více vrstev složených z vodivých, izolačních nebo polovodivých materiálů, - jejichž účelem je provádění elektronických funkcí. 1. Úroveň technického pokroku požadovaného pro získání užitného vzoru pro vynález je nižší, než je tomu v případě patentu. 2. Maximální doba ochrany je kratší než u patentů. Užitné vzory představují pružnější a levnější způsob ochrany než patenty. V tomto ohledu je tento typ ochrany zejména vhodný pro určité typy inovací. 2 Není k dispozici v Irsku a Lucembursku. 3 Není k dispozici ve Španělsku, Itálii a Řecku. 4 Nevydávají se v Irsku.

10 PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ CO JE DUŠEVNÍ VLASTNICT VÍ? 2 PRŮMYSLOVÉ VZORY souvisejí se vzhledem výrobku - prvky, jako je například tvar, uspořádání, struktura nebo materiály, které nejsou dané funkčními požadavky. Co je průmyslový vzor? Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled celého výrobku nebo jeho části. Průmyslový vzor mohou tvořit dvojrozměrné prvky, jako jsou vzorky, linie či barvy, nebo trojrozměrné prvky, jako je tvar, struktura nebo povrch výrobku. Co lze zapsat? Zapsat lze v podstatě všechny prvky, které se týkají čistě vzhledu výrobku a nejsou dané způsobem, jak má výrobek fungovat nebo jak má zapadat do dalších částí většího výrobku. Maximální doba trvání ochrany průmyslového vzoru se v jednotlivých zemích pohybuje od 5 do 25 let. Jaké jsou požadavky na zápis průmyslového vzoru? Průmyslový vzor musí být nový. Podrobnosti o vzoru nesmí být zveřejněny před podáním přihlášky s výjimkou případu, kdy byla povolena poshovovací lhůta. Průmyslový vzor musí mít individuální povahu. To znamená, že informovaný pozorovatel může pohotově nabýt dojmu, že průmyslový vzor lze odlišit od starších průmyslových vzorů. Nezapsané vzory Některé země ve vnitrostátních předpisech a směrnici EU poskytují pro průmyslové vzory krátkodobou formu autorskoprávní ochrany. Zápis není povinný a má se za to, že ochrana vzoru počíná okamžikem uvedení daného výrobku na trh. V porovnání se zapsaným průmyslovým vzorem nepředstavuje kopírování náhradních částí nezapsaného průmyslového vzoru (např. pro účely oprav) porušování příslušných práv. Pokud tedy chcete těžit ze silnější ochrany, měli byste si nechat průmyslový vzor zapsat. OCHRANNÉ ZNÁMKY se týkají identity značky - může jít o rozlišující slova, značky nebo jiné prvky, jejichž účelem je vytvořit v myslích zákazníků spojitost mezi konkrétními výrobky či službami a danou společností. Co je ochranná známka? Ochranná známka je označení, kterým firma označuje své výrobky nebo služby a odlišuje je tak od výrobků a služeb dodávaných konkurencí. Co lze zapsat? Zapsat lze jakékoli označení, které je možné graficky vyjádřit. Známkou tedy může být slovo, písmena či číslice nebo jejich kombinace (včetně sloganů). Známky mohou tvořit kresby, symboly, trojrozměrná označení, jako je tvar a balení výrobků, zvuková označení, jako jsou hudební či hlasové zvuky, vůně nebo barvy. Obecně jsou ochranné známky chráněny pro konkrétní třídy výrobků a služeb po dobu 10 let, ochranu je možné bez omezení opakovaně obnovovat. Jaké jsou požadavky na zápis ochranné známky? Ochranná známka musí mít rozlišovací schopnost, což znamená, že zákazník, který známku uvidí, si může příslušné zboží nebo služby okamžitě spojit s konkrétním výrobcem nebo dodavatelem. Běžně používaná slova nejsou obecně přijatelná (výjimku tvoří jejich použití ve sloganech). Ochranná známka nesmí být klamavá. Nesmí klamat veřejnost, pokud jde o zeměpisný původ, povahu, jakost nebo jiné charakteristické vlastnosti výrobku nebo služby. Ochranná známka nesmí být popisná. Nesmí výrobek nebo službu popisovat. Ochranná známka nesmí patřit mezi výjimky stanovené právními předpisy, jako jsou například fotografie, kresby nebo jména lidí či míst, pokud prokazatelně nemají rozlišovací schopnost. Ochranná známka musí být v souladu se zásadami veřejného pořádku a etickými principy. Pamatujte, že zápis firemního jména, obchodního názvu či názvu domény není totéž co zápis ochranné známky. Požadavky jsou rozdílné. 10

11 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 2 CO JE DUŠEVNÍ VLASTNICT VÍ? Zvláštní druhy ochranných známek Vedle ochranných známek určených k označování obchodních zdrojů výrobků či služeb existuje několik dalších kategorií známek, které lze získat a používat k označení členství v konkrétním sdružení nebo k určení výrobků či služeb vyhovujících určitým mezinárodně uznávaným standardům. Záruční známky se týkají zeměpisného původu, materiálu, způsobu výroby, jakosti a dalších společných vlastností výrobků nebo služeb různých společností používajících kolektivní známku. Všeobecně známé ochranné známky V zemích uplatňujících zvykové právo lze získat určitá zákonná práva k ochranné známce na základě pouhého užívání. Všeobecně známá ochranná známka těží z určitého druhu ochrany, i když není zapsaná. Tato ochrana se netýká pouze podobných výrobků či služeb, ale také odlišných. Chcete-li těžit z takové ochrany, je nutné prokázat dobrou pověst ochranné známky. Osvědčené postupy však doporučují zápis ochranné známky, neboť tak získáte lepší a silnější ochranu. AUTORSKÉ PRÁVO se vztahuje na originální literární, hudební či umělecká díla. Patří mezi ně počítačový software, výkresy, mapy, grafy či plány, fotografie a filmy, architektonická díla, sochy, zvukové záznamy, televizní a rozhlasové vysílání atd. Co je autorské právo? Autorské právo se týká práva kopírovat díla. Autorské právo je právní termín popisující práva udělená autorům originálních literárních a uměleckých děl, která jim poskytují kontrolu nad následným používáním těchto děl. Je nutné si uvědomit, že autorské právo nepředstavuje monopol. Dva lidé mohou zcela nezávisle vytvořit naprosto shodná díla. Pokud nebylo prokázáno napodobování, nelze hovořit o porušení autorského práva a oba tvůrci mohou pro svá díla autorské právo vlastnit. originální duševní úsilí ze strany autora. Dílo obvykle zůstává ve vlastnictví autora, existují však situace, např. pracovní smlouva atd., které mají na tuto skutečnost vliv. Obecně trvá autorskoprávní ochrana po dobu 70 let po úmrtí majitele. Práva související s autorským právem Oblast práv souvisejících s autorským právem se v posledních 50 letech rychle vyvíjí. Související práva vznikají kolem děl chráněných autorským právem. Poskytují podobnou ochranu, i když často kratší a více omezenou. Týkají se celé řady práv, která byla odvozena od principů autorského práva a udělují se např. výkonným umělcům, producentům zvukových záznamů, vysílacím společnostem (práva k rozhlasovým a televizním pořadům) a tvůrcům či majitelům databází. DALŠÍ TYPY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ KNOW-HOW se týká praktických znalostí získaných ze zkušeností. DŮVĚRNÉ INFORMACE se týkají obchodních informací, které nechcete sdílet se zákazníky, konkurencí nebo jinými osobami mimo společnost. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ se týká tajných či soukromých informací s obchodní hodnotou. Oblast obchodních tajemství neupravují žádná konkrétní zákonná ustanovení, jako je tomu v případě jiných typů DV, i když některé aspekty např. smluvního nebo pracovního práva mohou být v konkrétním případě relevantní. Úroveň ochrany přiznané obchodním tajemstvím se v jednotlivých zemích značně liší. Jak lze získat autorskoprávní ochranu? Autoři výše uvedených děl automaticky získávají práva, což znamená, že mají kontrolu nad budoucím používáním svých děl. Jediným bezpodmínečným požadavkem je, že dílo musí být originální, tj. dílo není napodobeninou jiného díla a vyžadovalo 11

12 PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ PŘÍPADOVÁ STUDIE Strategie v oblasti duševního vlastnictví přijatá skeptickým MSP PŘÍPADOVÁ STUDIE - TMG S.A. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Firma TMG S.A. Lokalita Španělsko Obchodní sektor Metalurgický průmysl, kovové upevňovací prvky Aktivity Návrhy a výroba drátů a kovových pásků Počet zaměstnanců 24 Roční obrat (2001) PŘÍBĚH Barcelona má prosperující metropolitní oblast, která zahrnuje hlavní průmyslovou aglomeraci Španělska. Na okraji této městské oblasti se nachází TMG, malá společnost specializovaná na výrobu kovových upevňovacích prvků. Obvykle tento typ společnosti funguje jako subdodavatel větších firem v automobilovém, elektronickém a stavebním průmyslu. Společnost TMG se specializuje především na sektor osvětlovací techniky, který představuje 95 % její výroby. Základním úkolem společnosti je vyvíjet vlastní výrobky nebo vyrábět konkrétní řešení požadovaná jejími klienty. Dynamiku technologického prostředí, v němž TMG působí, lze hodnotit ze dvou různých pohledů: z pohledu poskytovatelů technologií a z pohledu nejvýznamnějších klientů společnosti. Sektor obráběcích strojů charakterizují inovace s dlouhým cyklem, neboť příslušná technologie se vyvíjí přírůstkovým způsobem, zatímco společnosti vyrábějící osvětlovací techniku využívají inovace s krátkým cyklem, což je důsledkem měnících se módních trendů v oblasti bytového a kancelářského vybavení. Společnost TMG tudíž její klienti neustále tlačí do výroby nových vylepšených upevňovacích prvků pro všechny druhy osvětlovacích těles. Neustálou potřebu přizpůsobovat se měnícím požadavkům trhu dokazuje i skutečnost, že v roce 2002 společnost TMG vyvinula přibližně 500 prototypů. Většina inovací společnosti TMG se tedy zaměřuje na výrobky. Výroba kovových upevňovacích prvků je velmi specializovaný podsektor, který vyžaduje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu a velké investice do technologie. Ve Španělsku tomuto podsektoru dominují MSP, které mají obvykle kolem deseti zaměstnanců. V tomto ohledu se společnost TMG řadí mezi přední společnosti v příslušném podsektoru z hlediska výroby i inovací. Společnost má konkrétní rozpočet pro účely VaV a zaměstnance, který se této oblasti věnuje na plný úvazek. Od svého založení před čtyřiceti lety se společnost TMG neustále zabývá otázkami DV. Díky práci vlastních techniků a asistenci právnické firmy zapsala několik užitných vzorů platných pro evropské země. Společnost rovněž do značné míry využívá služby sledování technologií k monitorování konkurenčních výrobků a tržního prostředí. Španělský patentový úřad jí poskytuje pravidelné informace o nejdůležitějším technologickém vývoji v příslušném odvětví a zaměstnanci společnosti pravidelně sledují nové technologie během návštěv průmyslových veletrhů a odborných setkání. Pokud jde o DV, má společnost TMG smíšené pocity. Na jednu stranu uznává potřebu chránit vynálezy, neboť taková ochrana brání potenciálním konkurentům v jejich napodobování a nabízí jasné výhody v podobě marketingového nástroje. Na druhou stranu má společnost vážné pochyby o účinnosti ochrany DV v průmyslovém sektoru, kde je napodobování snadné a představuje běžnou konkurenční praxi. V podstatě se dá říci, že když společnost TMG vyvine prototyp pro významného klienta, nemá nad ním téměř žádnou kontrolu a zůstává vystavena každému konkurentovi, který může prototyp zapracováním drobných změn do původního vzoru napodobit, aniž by porušil právní předpisy. 12

13 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Strategie v oblasti duševního vlastnictví přijatá skeptickým MSP Společnost vnímá, že ochrana DV je neúčinná ze dvou důvodů. Prvním důvodem jsou mimořádně zdlouhavá a nákladná správní řízení u Evropského patentového úřadu, takže v době udělení patentu může být příležitost na trhu minulostí. Druhým důvodem jsou pomalá a velmi drahá soudní řízení, takže než obdržíte soudní rozhodnutí, které uznává vaše práva, konkurence již váš výrobek napodobila a získala díky výrazně snížené ceně pozici na trhu. V důsledku této situace se společnost TMG rozhodla pro dvojí strategii v oblasti DV. První strategii používá při vývoji vlastních výrobků. V takovém případě je prospěšné zahájit proces získání ochrany DV přímo a získat tak ochranu před konkurenty. Druhá strategie je složitější, neboť usiluje o ochranu DV v situaci, kdy společnost TMG vystupuje jako dodavatel velké výrobní firmy. V takovém případě společnost nejprve testuje své nápady a řešení s klienty, aby společně získali reakci skutečného trhu. Pokud se ukáže, že je výrobek obchodně přijatelný, zahájí proces získání ochrany DV. Tato příkladová studie ilustruje situaci v některých průmyslových sektorech, kde technologické cykly nutí malé společnosti jednat v otázkách ochrany DV účelově. Oficiální statistiky tudíž neodrážejí skutečné úsilí v oblasti VaV vyvíjené těmito malými společnostmi, neboť ty ve využívání ochrany DV jako otevřené strategie spatřují příliš mnoho rizik. MSP by si nicméně měly být vědomy skutečnosti, že v prvních fázích ochrany DV nejsou poplatky přehnaně vysoké a že zahájením procesu získání ochrany DV mohou získat prioritu při žádání o ochranu v jiných zemích. Hlavním problémem druhého přístupu je skutečnost, že společnost odhalí své výrobky předtím, než získá účinnou právní ochranu. Vystavuje se tedy vysokému riziku protiprávního napodobování. Zdravý rozum říká, že je to riskantní strategie, společnost však vytrvale brání svůj postoj: na jednu stranu se tvrdí, že by bylo nerozumné zapsat DV před vyhodnocením obchodní přijatelnosti, na druhou stranu konkurence, vzhledem k dynamice odvětví, dříve či později inovace společnosti určitě napodobí. Navzdory svému skepticismu dosáhla společnost TMG v souvislosti s DV i některých pozitivních výsledků. Občas konkurenty zažalovala pro kopírování výrobků a podařilo se jí dosáhnout dohod o udělení výrobních práv výměnou za platby licenčních poplatků. Toto řešení je obvykle účinné, pokud je tržní poptávka tak vysoká, že ji společnost nedokáže uspokojit sama. Tyto dohody rovněž společnosti umožňují důkladnější kontrolu tržních aktivit konkurence. 13

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2015 Duševní vlastnictví

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2016 Práva využitelná v průmyslu

Více

Právní ochrana technických řešení

Právní ochrana technických řešení Právní ochrana technických řešení Ing. Jarmila Avratová Praha, 4.4.2014 Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. Pojem duševního vlastnictví podle

Více

Obsah. 1. Předmluva 13

Obsah. 1. Předmluva 13 Právní ochrana prûmyslového a jiného duševního vlastnictví- REPETITORIUM Obsah 1. Předmluva 13 2. Základní pojmy 15 2.1. Pojem vlastnictví 15 2.2. Druhy vlastnictví 15 2.3. Základní práva vlastníka 15

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Mgr. Markéta Janšová

OBCHODNÍ PRÁVO. Mgr. Markéta Janšová OBCHODNÍ PRÁVO Mgr. Markéta Janšová Právo průmyslového vlastnictví Průmyslovým právem rozumíme ochranu: výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předměty průmyslového výtvarnictví

Více

Co chcete vědět o patentech? Průmyslově-právní ochrana technických řešení

Co chcete vědět o patentech? Průmyslově-právní ochrana technických řešení WWW.UPV.CZ Co chcete vědět o patentech? Průmyslově-právní ochrana technických řešení ÚŘAD PRAHA Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 9/12/2010 Eva Schneiderová Úřad průmyslového vlastnictví Praha 6-Bubeneč, Ant.Čermáka

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ WWW.UPV.CZ Česká republika Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV 2014 Duševní vlastnictví majetek nehmotné

Více

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Ing. Z. Čapková, oddělení rešerší, ÚPV Základní pojmy Duševní vlastnictví majetek nehmotné povahy, výsledek procesu lidského myšlení

Více

Analýza ochrany duševního vlastnictví

Analýza ochrany duševního vlastnictví Analýza ochrany duševního vlastnictví Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví 12/2017 Analýza národních patentů a užitných vzorů

Více

Průmyslovápráva ve službách průmyslu, výzkumu, vývoje a inovací

Průmyslovápráva ve službách průmyslu, výzkumu, vývoje a inovací ápráva ve službách průmyslu, výzkumu, vývoje a inovací Ing. Miroslav Paclík Únor 2013 Základní pojmy DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Právo autorské a práva s ním související Práva k průmyslovému vlastnictví 2 Práva

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Úřad průmyslového vlastnictví Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 javratova@upv.cz 1 Základní pojmy Duševní vlastnictví Autorské právo a práva s ním související

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Zákon o ochraně průmyslových vzorů Zákon upravuje problematiku ochrany

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Ing. Jiří Sedlák, patentový zástupce KUDRLIČKA & SEDLÁK Advokátní, patentová a známková kancelář, České Budějovice Charakteristika a specifika jednotlivých průmyslových práv, předmět ochrany, udělovací

Více

Duševní vlastnictví a problematika průmyslově právní ochrany

Duševní vlastnictví a problematika průmyslově právní ochrany Duševní vlastnictví a problematika průmyslově právní ochrany předkládá: Ing. Dana Kreizlová patentový a známkový zástupce, manažer transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE. of the Czech Republic. Ochrana designu. z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky

INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE. of the Czech Republic.  Ochrana designu. z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky www.upv.cz Ochrana designu z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky www.upv.cz Úřad průmyslového vlastnictví České republiky 1919 Založen Patentový úřad a Patentový soud 1919 Přístup k

Více

Technologické know-how ukryté v databázi Espacenet praktická ukázka

Technologické know-how ukryté v databázi Espacenet praktická ukázka Technologické know-how ukryté v databázi Espacenet praktická ukázka Josef Kratochvíl Základní pojmy DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Právo autorské a práva s ním související Práva k průmyslovému vlastnictví 2 Práva

Více

Co a jak chránit průmyslovými právy

Co a jak chránit průmyslovými právy přednášející: Kateřina Hartvichová, patentová kancelář INVENTIA Téma č. 2 Co a jak chránit průmyslovými právy Obsah strana 2 Možnosti nakládání s poznatky Typy průmyslových práv Omezení průmyslově právní

Více

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu:

Více

Seznámení s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem. Zuzana Čapková, Eva Křováková Úřad průmyslového vlastnictví

Seznámení s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem. Zuzana Čapková, Eva Křováková Úřad průmyslového vlastnictví Seznámení s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Zuzana Čapková, Eva Křováková Úřad průmyslového vlastnictví Základní pojmy Duševní vlastnictví Autorské právo a práva s ním související Průmyslová

Více

Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení

Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení předkládá: Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační

Více

Pojem a smysl duševního vlastnictví

Pojem a smysl duševního vlastnictví Pojem a smysl duševního vlastnictví Pojem a smysl duševního vlastnictví výsledky tvůrčí činnosti lidí: myšlenky projevy smysl: šíření myšlenek a jejich projevů ve veřejnosti, vyuţití jejich ochrana (ekonomická

Více

Důvody zamítnutí ochranné známky Absolutní důvody zamítnutí

Důvody zamítnutí ochranné známky Absolutní důvody zamítnutí Další z možností, jak přihlásit ochrannou známku v zahraničí, tentokrát na území Evropské unie, představuje systém ochranné známky Evropské unie (European Union trade mark). Na základě jediné přihlášky

Více

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o.

Více

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí

Více

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (ipr Intellectual Property Rights) K ČEMU SLOUŽÍ OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Ochrana před odcizením či zneužitím vlastního průmyslového (duševního) vlastnictví

Více

O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a

O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a Institut průmyslově právní výchovy O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a školní rok 2008/2009 I. Základy práva, systémy právní ochrany duševního vlastnictví Základy práva soukromého a veřejného,

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Druhy výsledků tvůrčích činností, jejich hodnocení a nakládaní s nimi

Druhy výsledků tvůrčích činností, jejich hodnocení a nakládaní s nimi Druhy výsledků tvůrčích činností, jejich hodnocení a nakládaní s nimi předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

ip4inno modul 4C Licencování DV

ip4inno modul 4C Licencování DV ip4inno modul 4C Licencování DV PatentCentrum Sedlák & Partners s. r.o. Mgr. Alena Kodrasová právník Odmítnutí odpovědnosti Tento školicí materiál se týká duševního vlastnictví a obchodních strategií pouze

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby REGISTRACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ - PATENTOVÁ OCHRANA LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Efektivní právní služby 21. 10. 2014 1 Co nás čeká? 21. 10. 2014 PATENTOVÁ OCHRANA LP 2 Přehled legislativy

Více

Problematika transferu technologií ve výuce a praxi Patentování proces a ekonomika z pohledu původce objevu

Problematika transferu technologií ve výuce a praxi Patentování proces a ekonomika z pohledu původce objevu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI Problematika transferu technologií ve výuce a praxi Patentování proces a ekonomika z pohledu původce objevu MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. Projekt Prohloubení

Více

Duševní vlastnictví DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA. Průmyslová práva 20.8.2015

Duševní vlastnictví DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA. Průmyslová práva 20.8.2015 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA Business workout - letní škola podnikání Technická univerzita v Liberci 3. 9. 2015 Duševní vlastnictví Autorské právo a podobná práva Průmyslová práva Patenty * Užitné

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci alena.vondrakova@upol.cz AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII Tato prezentace byla podpořena v rámci projektu ESF reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0078

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV. Karel Čada karel.cada@seznam.cz

PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV. Karel Čada karel.cada@seznam.cz PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV Karel Čada karel.cada@seznam.cz Nehmotné statky Právo na ochranu osobnosti svoboda občanská čest osobní jméno projevy osobnosti člověka Autorské

Více

PATENTSERVIS V EVROPĚ

PATENTSERVIS V EVROPĚ PATENTSERVIS V EVROPĚ Praha Bratislava Alicante Mnichov -------------------- 1 -------------------- HISTORIE SPOLEČNOSTI - Začátek 90. let realizujeme myšlenku na vznik nezávislé patentové a známkové agentury

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM EVROPSKÝ PATENTOVÝ ÚŘAD Evropský patentový úřad (European Patent Office - EPO) je subjektem Evropské patentové organizace. Úřad byl

Více

Průmyslově právní ochrana jako strategický nástroj

Průmyslově právní ochrana jako strategický nástroj WWW.UPV.CZ Průmyslově právní ochrana jako strategický nástroj ÚŘAD PhDr. SYSTÉM PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANY KOMORY PATENTOVÝCH ZÁSTUPCŮ, ADVOKÁTŮ SOUDY Obecné, Správní Trestní CENTRA PATENTOVÝCH INFORMACÍ

Více

SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ

SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ Příloha zákona č. 368/1992 Sb. SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ ČÁST VIII Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví Osvobození k části VIII Od poplatků vybíraných podle položek 112 písm. b), 116 písm. b),

Více

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv. Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.cz

Více

J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O

J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A 6 5 0 / 2, 6 6 2 1 5 B R N O SMĚRNICE Č. 2/2011 ze dne 12. května 2011 o nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji

Více

Výsledky podporované programem DELTA

Výsledky podporované programem DELTA Výsledky podporované programem DELTA Č. j.: TACR/4872/2015 Výňatek z dokumentu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Více

Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU)

Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU) Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU) Ing. Görig Jan, patentový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt

Více

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana Ing. Miloslav Macho, CSc. Vojenský technický ústav ochrany Brno Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Využití patentů univerzitními spin-off firmami

Využití patentů univerzitními spin-off firmami Využití patentů univerzitními spin-off firmami Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců zdroj: www.upv.cz Struktura případové studie Transfer

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Registrace organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny 18. dubna 2016 IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Strana 1/5 OBSAH 1. Legislativa 2. Definice 3. Registrace organizace producentů

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Autorské právo Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Bodovaný výsledek UŽITNÝ VZOR

Bodovaný výsledek UŽITNÝ VZOR Bodovaný výsledek UŽITNÝ VZOR (Miroslav Rosmanit) Základní body 1. Název a popis výsledku 2. Kritérium pro hodnocení výsledku 3. Způsob ověření výsledku 4. Verifikace. Co může zapříčinit vyřazení výsledku

Více

Komerční využití duševního vlastnictví 20. února 2013, Technologické centrum AV ČR. Mgr. Aleš Eppinger, advokát, Schaffer & Partner Legal s.r.o.

Komerční využití duševního vlastnictví 20. února 2013, Technologické centrum AV ČR. Mgr. Aleš Eppinger, advokát, Schaffer & Partner Legal s.r.o. Komerční využití duševního vlastnictví 20. února 2013, Technologické centrum AV ČR Mgr. Aleš Eppinger, advokát, Schaffer & Partner Legal s.r.o. Struktura práva duševního vlastnictví Duševní vlastnictví

Více

Průmyslové vlastnictví jako součást podnikové strategie

Průmyslové vlastnictví jako součást podnikové strategie Průmyslové vlastnictví jako součást podnikové strategie Kateřina Hartvichová Inventia s.r.o. Ochranná známka, průmyslový vzor: Výlučné právo užívat Právo zakázat užívání komukoliv jinému Kolize s právy

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014

Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014 Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014 Popis údajů do IS VaV RIV 2014 - dokument zveřejněn 8. ledna 2014 www.vyzkum.cz Pravidla pro předávání dat Popis údajů RIV 2014 Definice druhů výsledků

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Výzva ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Definice výsledků podporovaných programem ALFA

Definice výsledků podporovaných programem ALFA Č. j.: TACR/4442/2012 Definice výsledků podporovaných programem ALFA Výňatek z dokumentu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010

Více

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Č.j.:TACR/3635/2012 Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 3 3. PRAVIDLA PRO PUBLICITU... 4 4. TYPY VÝSLEDKŮ... 5 5. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ

EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ VÝTISK PRO PŘÍSLUŠNÝ CELNÍ ÚTVAR EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ 1 1 1. Žadatel Vyhrazeno pro úřední záznamy Číslo EORI: DIČ: IČ: Telefon: (+) Mobilní telefon: (+) Fax: (+) Datum doručení Evidenční

Více

Význam patentových informací Espacenet

Význam patentových informací Espacenet Význam patentových informací Espacenet Ing. Miroslav Paclík květen 2013 Práva k průmyslovému vlastnictví Hlavní cíle ochrany průmyslového vlastnictví podpora podnikání, konkurenceschopnosti a zdravého

Více

OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ po přístupu ČR do evropské unie Co se změnilo v důsledku členství České republiky v EU v oblasti průmyslového vlastnictví? Dotklo se nějak členství ČR v EU platných národních

Více

(1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.

(1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Vznik díla 9 Vznik práva autorského (1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. (2) Zničením věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno,nezaniká

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

rektor Plzeň 28. dubna 2008 R-202-08 Směrnice rektora č. 15R/2008 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Vymezení pojmů

rektor Plzeň 28. dubna 2008 R-202-08 Směrnice rektora č. 15R/2008 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Vymezení pojmů rektor Plzeň 28. dubna 2008 R-202-08 Směrnice rektora č. 15R/2008 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Tato směrnice stanoví pravidla ochrany duševního vlastnictví a způsoby využití poznatků Západočeské univerzity

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií

Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií Jiří Mošna Centrum transferu biomedicínských technologií Potenciální přilepšení. Jak maximálně vytěžit výzkumné výsledky Porozumění Vašim zajímavým právům a neopomenutelným povinnostem Nové informační

Více

Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6.

Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6. Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6.2012 O čem se dnes budeme bavit? Zaměříme se na postup při zajišťování

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm 1 Zákon č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon ), + prováděcí vyhláška knihovního zákona č.88/2002 Sb. zákon č.101/2000

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Práce s databázemi v oblasti průmyslového vlastnictví

Práce s databázemi v oblasti průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Práce s databázemi v oblasti průmyslového vlastnictví DATABÁZE PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ www.upv.cz Průmyslová práva Chrání : Výsledky technické tvůrčí činnosti (vynálezy, užitné

Více

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých výdajů INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ Hmotný Nehmotný Služby Osobní Dodávky 1 nákup pozemků

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Z. Čapková Úřad průmyslového vlastnictví, Praha Obsah Ochranné známky funkce, význam ochrany Druhy ochranných známek Národní ochranná

Více

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 ŘP Patent/užitný vzor Václav Převrátil 2. semestr (16+4/ zkouška) - Náležitosti přihlášky - Průzkum přihlášky vynálezu - Průzkum přihlášky užitného vzoru - Specifika

Více

Databáze ochranných známek

Databáze ochranných známek Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika WWW.UPV.CZ Databáze ochranných známek Úvod do teorie ochranných známek Databáze ochranných známek Moravská zemská knihovna, Brno 3. června 2015 Úřad Průmyslového

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

Výzva I. Inovační vouchery. Mgr. Marie Štambaská, červen 2016

Výzva I. Inovační vouchery. Mgr. Marie Štambaská, červen 2016 Výzva I. Inovační vouchery Mgr. Marie Štambaská, červen 2016 Inovační vouchery Inovační vouchery jsou určeny malým a středním podnikům (MSP) pro zahájení či zintenzivnění svých vlastních inovačních aktivit.

Více

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA Strategie dozoru nad trhem Způsob, jakým je prováděn dozor nad trhem, je velmi ovlivněn souborem základních předpokladů a principů pokud jde o jeho postavení,

Více

Josef Kratochvíl. 11. listopadu myslového Vlastnictví Česká republika. Průmyslov

Josef Kratochvíl. 11. listopadu myslového Vlastnictví Česká republika. Průmyslov Průmyslov Vlastnictví 11. listopadu 2015 Josef Kratochvíl Průmyslov Vlastnictví Formální ochrana Patenty, užitné vzory Průmyslový design Ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení Neformální

Více

3.1. Vývoj právní úpravy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví

3.1. Vývoj právní úpravy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví 1. Úvod 1.1. Vývoj právní úpravy v oblasti ochrany průmyslového na území České republiky 1.2. Význam průmyslově právní ochrany pro podnikání a mezinárodní obchod 2. Vymezení pojmů 2.1. Pojem průmyslového

Více

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru:

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady musí splňovat následující podmínky:

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Příloha B: Omezení způsobilosti: Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění

Více