MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012"

Transkript

1 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK ) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTI 3) ORGÁNY A MANAGMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE

2 1) Úvod MAS Záhoří Bečva, občanské sdružení, vznikla v roce 2005, je to nezisková organizace sdružující podnikatelské subjekty, neziskové organizace, místní samosprávy, právnické a fyzické osoby v regionu Záhoří a Pobečví. Základním posláním sdružení je podporovat členy a ostatní organizace na území MAS Záhoří Bečva, o.s., aby byl zajištěn trvalý rozvoj celého regionu. Hlavním nástrojem naplňování tohoto cíle je realizace Strategického plánu LEADER Rozvíjet venkov společně má smysl! Naše MAS vstoupila do roku 2009 s velkým očekáváním. V říjnu 2008 podala na Centrálním pracovišti Státního zemědělského a intervenčního fondu v Praze Žádost na podporu realizace svého Strategického plánu Leader (SPL) v rámci Programu rozvoje venkova, Osy IV LEADER pro období Konkurence byla velká, celkem bylo zaregistrováno 84 žádostí, vybráno mělo být celkem 32 MAS. Na získání podpory ve velké míře závisel i další osud MAS Záhoří Bečva, o.s. Díky usilovné práci kanceláře MAS, Rady MAS a ostatních aktivních členů MAS jsme připravili kvalitní SPL a naše MAS v konkurenci obstála na výbornou. V létě 2009 tak proběhla historicky první výzva k předkládání projektů do opatření IV.1.2 PRV ČR, v roce 2010 druhá výzva, v roce 2011 třetí výzva a v roce 2012 čtvrtá výzva, kdy bylo podáno 17 projektů. I když v současné době je stěžejní aktivitou realizace SPL, MAS se i nadále věnuje také dalším aktivitám, které přispívají k rozvoji celého území. 2) Přehled činnosti Realizace Strategického plánu Leader: Rozvíjet venkov společně má smysl! Naše MAS získala na realizaci svého SPL v rámci programu rozvoje venkova, Osy IV, statut LEADER pro období Obce, nestátní neziskové organizace a podnikatelé působící na území MAS Záhoří Bečva, o.s., tak budou moci každoročně žádat o dotace na své rozvojové projekty. Cíle SPL pro území MAS Záhoří Bečva, o.s.: Podpora investic do staveb, zázemí zemědělských podniků, technologií jak pro živočišnou, tak i pro rostlinnou výrobu. Podpora inovačních aktivit v rámci zemědělské výroby. Posílení ekonomické stability a potenciálu zemědělských podnikatelů realizací projektů zaměřených k nezemědělským činnostem. Zvýšení diverzifikace a rozšíření tržních příležitostí, zlepšení zpracování surovin, využívání tržních příležitostí prostřednictvím inovací, pořízení strojů využitelných v lesích. Revitalizace stávajících a budování nových veřejných prostranství, zvýšení jejich atraktivity a obyvatelnosti. 2

3 Zachování a rozvoj všech druhů občanské vybavenosti v regionu. Zachování kulturního dědictví a bohatství regionu MAS. FICHE SPL: Fiche 1 Modernizace zemědělských podniků Fiche 2 Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků Fiche 3 Investice do lesů lesnická technika Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Veřejná prostranství Fiche 5 Občanské vybavení a služby Fiche 6 Náš tradiční venkov Kulturní dědictví Každoročně bude zveřejňována minimálně 1 výzva. Aktivity realizace SPL v roce 2012: Seminář pro potenciální zájemce o udělení certifikátu regionální značky Moravská brána - regionální produkt Informační seminář pro úspěšné žadatele (Týn nad Bečvou) Úprava fichí v rámci pracovních skupin (Radslavice) Informační seminář pro potenciální žadatele (Soběchleby) Školení výběrové komise (Soběchleby) Výběr projektů výběrovou komisí (Soběchleby) Propagace SPL a MAS: Zpravodaj v červenci bylo vydáno 1. číslo pro rok 2012 Zpravodaje MAS Záhoří- Bečva v nákladu ks. Tento zpravodaj informoval o vypsání 4. Výzvy včetně plného textu výzvy, zhodnotil činnost MAS, seznámil s projektem česko-polské spolupráce a další činností MAS v roce Také se představují jednotliví členové MAS. V prosinci bylo vydáno druhé číslo, které informovalo o činnosti MAS v uplynulém období a seznámilo čtenáře s dalšími členy MAS, s výsledky 4. Výzvy. Zpravodaj byl distribuován do všech obcí MAS, které zajistily další roznos do jednotlivých domácností a podnikatelům. Propagační materiál: - plánovací kalendář (500 ks) 4. výzva pro rok 2012 Výzva proběhla v termínu Žadatelé mohli v rámci této výzvy žádat o dotaci ve Fichi 1 Modernizace zemědělských podniků, Fichi 2 Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků, Fichi 3 Investice do lesů Lesnická technika, Fichi 4 Obnova a rozvoj vesnic Veřejná prostranství, Fichi 5 Občanské vybavení a služby a ve Fichi 6 Náš tradiční venkov Kulturní dědictví. Finanční alokace na třetí výzvu byla ,- Kč. 3

4 Celková částka požadované dotace podaných projektů činila ,- Kč. V rámci administrativní kontroly byly vyřazeny 3 projekty. 1 projekt byl stažen před veřejnou obhajobou Seznam podaných Žádostí do 4. Výzvy: Poř. číslo žádosti Registrační číslo projektu Název projektu Název žadatele: IČ: Číslo fiche Místo realizace projektu (NUTS 5) 1 001/04.4/2012 Obnova místní komunikace III.třídy včetně opravy mostu přes potoka přilehlého veřej. prostranství Obec Jezernice IČ: /04/1/2012 Nákup univerzálního nakladače pro živočišnou Agrochov Jezernice, a.s. výrobu IČ: /04.5/2012 Rekonstrukce sokolovny TJ SOKOL Veselíčko IČ: /04.1/2012 Nákup postřikovače a baličky Jiří Složil IČ: /04.5/2012 Rekonstrukce šaten TJ Sokol Soběchleby Tělovýchovná jednota Sokol Soběchleby IČ: /04.5/2012 Vybavení školní kuchyně v ZŠ a SMŠ Radslavice Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice IČ: /04.5/2012 Kulturní dům včetně hasičské zbrojnice Lhota Obec Lhota výměna oken a dveří IČ: /04.5/2012 Obnova Domu zahrádkářů Obec Sušice IČ: /04.1/2012 Nákup zemědělských strojů Věra Zapletalová IČ: /04.5/2012 Revitalizace areálu mateřské školy v obci Buk Mateřská škola Buk, příspěvková organizace IČ: /04.4./2012 Revitalizace veřejných prostranství obce Buk Obec Buk IČ: /04.5/2012 Opohybovací zařízení efektivní mechanismus při Stáj Montana, o.s. tréninkové práci jezdce IČ: /04/2/2012 Zakoupení pásového minidumpera k rozšíření Michal Pospíšil možností uplatnění stavební firmy IČ: /04.4./2012 Obnova zeleně u obecního úřadu v obci Obec Oprostovice Oprostovice návrh revitalizace IČ: /04.4/2012 Rekonstrukce chodníků na návsi v obci Grymov Obec Grymov IČ: /04.2/2012 Nová truhlářská dílna II.etapa Rostislav Šindler IČ: /04.5/2012 Úprava areálu výletiště v Žákovicích Obec Žákovice IČ: Jezernice 1 Jezernice 5 Veselíčko 1 Oldřichov 5 Soběchleby 5 Radslavice 5 Lhota 5 Sušice 1 Osek nad Bečvou 5 Buk 4 Buk 5 Osek nad Bečvou 2 Tučín 4 Oprostovice 4 Grymov 2 Jezernice 5 Žákovice Přehled projektů, které byly MAS doporučeny k realizaci: Č. proj.: Název projektu Žadatel Pož. Výše dot. Poč.b.: 001/04.4/ /04/1/2012 Obnova místní komunikace III.třídy včetně opravy mostu přes potoka přilehlého veřej. Prostranství Nákup univerzálního nakladače pro živočišnou výrobu 4 Obec Jezernice Agrochov Jezernice, a.s /04.1/2012 Nákup postřikovače a baličky Jiří Složil

5 005/04.5/2012 Rekonstrukce šaten TJ Sokol Soběchleby 006/04.5/2012 Vybavení školní kuchyně v ZŠ a SMŠ Radslavice Kulturní dům včetně hasičské zbrojnice Lhota 007/04.5/2012 výměna oken a dveří Tělovýchovná jednota Sokol Soběchleby Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice Obec Lhota /04.1/2012 Nákup zemědělských strojů Věra Zapletalová /04.5/2012 Revitalizace areálu mateřské školy v obci Buk Mateřská škola Buk, příspěvková organizace /04.4./2012 Revitalizace veřejných prostranství obce Buk Obec Buk /04/2/ /04.4./2012 Zakoupení pásového minidumpera k rozšíření možností uplatnění stavební firmy Obnova zeleně u obecního úřadu v obci Oprostovice návrh revitalizace Michal Pospíšil Obec Oprostovice /04.4/2012 Rekonstrukce chodníků na návsi v obci Grymov Obec Grymov /04.2/2012 Nová truhlářská dílna II.etapa Rostislav Šindler /04.5/2012 Úprava areálu výletiště v Žákovicích Obec Žákovice Další aktivity MAS V březnu 2012 podala MAS Záhoří Bečva, o.s., projekt do Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR PR s názvem Přátelství bez hranic MAS Záhoří-Bečva - Gmina Prószków, který byl schválen a podpořen. Realizovaný projekt měl dvě linie. První linii tvořily v červenci Hry bez hranic soutěžní odpoledne pro obce mikroregionu Pobečví a v srpnu Setkání obcí soutěžní den pro obce mikroregionu Záhoří Helfštýn. Na obou akcích byli zástupci polského partnera z Gminy Prószków a aktivně se účastnili všech soutěží a také se zúčastnily družstva z druhého mikroregionu. Druhá linie byla dožínková. Nejprve se ve dnech zúčastnili zástupci MAS Dožínek Gminy Prószków, v tomto roce konané v obci Boguszyce a aktivně se zapojili do programu. Naší hlavní akcí byly 2. Dožínky MAS Záhoří - Bečva, které proběhly v obci Sušice u Přerova. Zahájilo se průvodem obcí, proběhla slavnostní mše se svěcením dožínkového věnce a následoval kulturní program, kde účinkovali Moravská Veselka, Hanák, TO Leopardi a Věrovanka. Mimo hlavní program proběhly soutěže o nejlepší výzdobu před domem a nejlepší koláč. Po ukončení slavnostní části proběhla dožínková veselice. I zde jsme přivítali polskou delegaci družební Gminy Prószków, vedenou, která si s námi užila pěkný den i se aktivně zapojila do vyhodnocení doprovodných soutěží. V roce 2012 jsme pokračovali v účasti na vzdělávacích seminářích - školení v rámci Programu česko - polské spolupráce OPPS ČR -PL, školení POV, seminář veřejné zakázky, semináře v Bělotíně, na Rusavě a v Sobotíně, kde proběhly prezentace o možnostech v dalším plánovacím období , předpokládané směry vývoje, proběhla diskuse a předávaly se zkušenosti s realizací programu LEADER. V březnu se zástupci MAS zúčastnili valné hromady NS MAS v Rumburku. 5

6 V květnu se zástupci MAS zúčastnili Leaderfestu 2012 v Levoči, Slovensko - absolvovali několik přednášek a návštěv expozicí. Další aktivitou MAS byla prezentace na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích. Tato výstava proběhla ve dnech 30. srpna až 04. září 2012 a to již 39. ročník. S podporou Ministerstva zemědělství ČR se prezentovaly místní akční skupiny v pavilonu Z. MAS Záhoří Bečva, o.s., zde měla stánek s MAS Partnerství regionu Hranicko. V červnu 2012 pořádala naše MAS ve spolupráci s AZV Přerov Putování po oceněných obcích v rámci Vesnice roku, příklady dobré praxe v rámci PRV. Putování se uskutečnilo v obcích Modrá, Tvarožná Lhota, Komňa, Lidečko, Skotnice, Bělotín, Lučice, Zábeštní Lhota. V září 2012 pořádala MAS poznávací exkurzi po obcích Tučín, Pavlovice u Přerova, Radslavice, Radvanice, Týn nad Bečvou, Zábeštní Lhotu, Soběchleby. Občanské sdružení spolupracovalo s realizátory projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů a zabezpečilo povinnou publicitu těmto projektům: PROJEKT Revitalizace okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích - realizátor Obec Soběchleby, zdroj ROP NUTS II Střední Morava PROJEKT Výstavba části cyklostezky Bečva v úseku Týn n.b. I.etapa - realizátor Obec Týn n.b., zdroj ROP NUTS II Střední Morava PROJEKT Vybudování nové jazykové a počítačové učebny a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Radslavice realizátor Obec Radslavice, zdroj ROP NUTS II Střední Morava PROJEKT Moravsko-opolské hasičské soutěžení bez hranic realizátor SDH Tučín, zdroj OPPS, Fond mikroprojektů PROJEKT Poznáním historie k rozvoji budoucí spolupráce SDH Radslavice O.S.P. Chrzelice realizátor SDH Radslavice, zdroj OPPS, Fond mikroprojektů PROJEKT Moravsko slezský hudební rok 2010 realizátor Moravská Veselka, občanské sdružení, zdroj OPPS, Fond mikroprojektů 3) Složení orgánů MAS Záhoří Bečva, o.s. Rada MAS a Programovací výbor: p. Jaromír Dohnal p. Jiří Řezníček p. Vlastimil Bia 6

7 p. Stanislav Jemelík p. ing.eduard Rýček Kontrolní výbor: p. Martina Žákovská ml. p. Karel Dudík p. Karel Nehyba Monitorovací výbor: p. Josef Vaculin p. Antonín Lukáš p. Bc. Luboš Zatloukal Výběrová komise: p. Josef Jemelka,, p. ing. Antonín Dolák, p.martin Engl, p. Mgr. Blažena Jiříčková, p. Mgr. Břetislav Kratochvíl,, p. Milan Pyšný, p. Mgr. Jaromír Školoudík, p. Antonín Ulman, p. Leoš Zdráhal, p. Martina Žákovská V roce 2012 se Valná hromada MAS sešla celkem 3 krát. Na zasedání projednala a schválila přijetí nových členů - Obec Bohuslávky a Jezernice, změnu SPL, Výroční zprávu za rok 2011, přijetí úvěru z ČS, a.s. do výše ,- Kč, rozpočet na rok 2012, žádost o dotaci z programu Euroregionu Praděd. Na druhém zasedání projednala a schválila průběh 4. výzvy, projekt spolupráce s MAS Partnerství regionu Hranicko na 2 muzea - Dolní Nětčice a Týn nad Bečvou. Třetí zasedání proběhlo projednala a schválila přijetí nových členů (12), proběhlo jednání o úpravě stanov - v průběhu jednání se VH stala usnášení neschopná, proto byla VH ukončena. Kancelář MAS: - Ing.arch. Stanislav Vrubel, manažer - Ing. Jana Vrublová, projektová manažerka - Hana Nehybová, administrativní pracovník 7

8 4) Hospodaření Příjmy: Leader Praděd ostatní členské příspěvky ,00 úrok - banka 406,06 úvěr ,00 Vratka půjčky NS MAS ,00 SZIF vyúčtování jednotl. etap ,00 Euroregion Praděd ,80 KÚOK - dotace ,00 Příjmy , , ,06 Příjmy celkem ,86 Výdaje: mzdy , , ,00 dr. předměty , , ,00 služby , ,20 telefon ,95 cestovné , , ,00 občerstvení 1 118, , ,00 poštovné 1 070, , ,00 semináře ,40 Region.značka Moravská brána ,00 Dar NS MAS 7 769,00 poplatek banka ,70 pojištění ,00 čl. příspěvek NS MAS ,00 splátka úvěru ,48 Výdaje , , ,18 Výdaje celkem ,73 Stav na BÚ k ,61 Stav na BÚ k ,74 Příjmy: členské příspěvky jsou částek- obce 20Kč/občana, NNO 50 Kč, FO,PO 200 Kč a podniky 50Kč/zaměstnance - na 1 rok. úvěr - čerpání úvěru na mzdy 10 a 11/2012. Úhrada proběhne nejpozději 6/13. Vratka půjčky NS MAS - půjčeno na předfinancování projektu, po vyúčtování proběhla vratka. SZIF - proplacení 3. etapy / Kč (5/12), 1. etapy Kč (8/12), 2. etapy Kč (12/12). Euroregion Praděd - proplacení projektu z roku 2011 (12/12). Dotace KÚOK - dotace na dožínky

9 Výdaje: Leader etapa 2012 jsou proplaceny, 3. etapa 2012 bude odevzdána do a proplacena v 1. polovině roku Mzdy - 1 x manažer úvazek 0,6 (MD 2/12-9/12), 1 x manžer úvazek 0,8, 1 x admin. pracovník úvazek 1. Dr. předměty - kancel. potřeby, tonery. Služby- účetní kancelář, tisk novin a plán. kalendáře, doména, nájem kanceláře, výstava ZŽ Semináře - VH MAS, Leaderfest Praděd - bylo podáno vyúčtování projektu "Přátelství bez hranic MAS Záhoří - Bečva - Gmina Prószków" ve výši ,20 Kč - spoluúčast je 15,1%. Ostatní - dr. předměty - upomínkové předměty, prop.materiál. Regionální značka Moravská brána - služby spojené s administrací RZ MB. Dar NS MAS - příspěvek na plat vyjednavače za NS MAS. Splátka úvěru - splátka úvěru (5/12) za období 6/11-6/12. Účetnictví MAS vede na základě smlouvy o dílo firma Daně-mzdy Přerov s.r.o. z Přerova. Většina nákladů spojena s chodem kanceláře MAS je hrazena v rámci administrace programu Leader. 5) Připravujeme v roce Realizace a vyúčtování projektů z 3. výzvy pro rok 2011 a ze 4. výzvy pro rok Vyhlášení a administrace 5. výzvy pro rok Podání a realizace projektu přeshraniční spolupráce navazující na projekty Poznávejme se navzájem, "Most spolupráce MAS Záhoří-Bečva - Gmina Prószków"a "Přátelsví bez hranic MAS Záhoří-Bečva - Gmina Prószków". V letošním roce pod názvem "Rozumíme si navzájem" - Aktivity vedoucí k propagaci MAS a SPL Kontakty: Kancelář MAS: předseda: Místní akční skupina Záhoří Bečva, o.s. Ing. Otakar Dokoupil CSc. Soběchleby 141 tel: , Soběchleby Tel: , manažer: projektová manažerka: ing.arch. Stanislav Vrubel ing. Jana Vrublová tel: tel:

10 administrativní pracovník: Hana Nehybová Tel: , Výroční zprávu za rok 2012 zpracovali: ing. arch. Stanislav Vrubel, ing. Jana Vrublová, Hana Nehybová. V Soběchlebích dne

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTI 3) ORGÁNY A MANAGMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2010 1 1) Úvod MAS Záhoří Bečva, občanské

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.mashradeckyvenkov.cz

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.mashradeckyvenkov.cz PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 www.mashradeckyvenkov.cz 1 IDENTIFIKAČNÍ 1. ÚDAJE ÚDAJE SPOLEČNOSTI 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Hradecký venkov, obecně prospěšná společnost Hradecký

Více

Místní akční skupina Broumovsko+

Místní akční skupina Broumovsko+ Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva za rok 2009 Obsah výroční zprávy Vážení členové a příznivci,...3 1. Členové a orgány sdružení...4 1.1. Členové sdružení...4 1.2. Orgány sdružení...6 1.3.

Více

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Sídlo : Malá 168, 471 24 Mimoň IČO : 26663015 Obsah 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Místní akční skupiny Český les, o. s. za rok 2009. náměstí Republiky 1 348 02 Bor IČ 266 79 973

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Místní akční skupiny Český les, o. s. za rok 2009. náměstí Republiky 1 348 02 Bor IČ 266 79 973 náměstí Republiky 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí VÝROČNÍ ZPRÁVA Místní akční skupiny Český les, o. s. za rok 2009 náměstí Republiky 1 Evropský zemědělský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011 STRATEGICKÝ PLÁN LEADER Dne 26. ledna 2011 podepsala MAS Lužnice Dodatek č. 6 k Dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na roční rozpočet pro

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva MAS Podhostýnska za roky 2008 2010

Výroční zpráva. Výroční zpráva MAS Podhostýnska za roky 2008 2010 Výroční zpráva Název organizace: Místní akční skupina Podhostýnska, o.s. Sídlo organizace: Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem Adresa kanceláře: Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem Webové

Více

MAS Lípa pro venkov o.s.

MAS Lípa pro venkov o.s. Suchdol Miskovice Církvice Církvice Třebešice Skvrňov Vavřinec Vidice Onomyšl Malešov Úžice Košice Křesetice Rašovice Kluky Močovice Samopše Staňkovice Nepoměřice Vodranty Drobovice Ledečko Souňov Úhlířské

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Výroční zpráva Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2010 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní forma:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010 STRATEGICKÝ PLÁN LEADER Dne 4. února 2010 podepsala MAS Lužnice Dodatek č. 4 k Dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na roční rozpočet pro rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

VÝROČNÍ ZPRÁVA. občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 Vznik občanského sdružení 2 Poslání občanského sdružení 2 Cíle občanského sdružení 2 Logo sdružení

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE 2007 2014 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS LUŽNICE ZA ROKY 2007-2014 MAS Lužnice je zapsaný spolek (do konce roku 2014 občanské sdružení), který se snaží zajistit koordinovaný všestranný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

Výroční zpráva MAS Znojemské vinařství, o.s. za rok 2008. Výroční zpráva. Místní akční skupiny Znojemské vinařství, o.s. za období 01/2008 až 12/2008

Výroční zpráva MAS Znojemské vinařství, o.s. za rok 2008. Výroční zpráva. Místní akční skupiny Znojemské vinařství, o.s. za období 01/2008 až 12/2008 Výroční zpráva Místní akční skupiny Znojemské vinařství, o.s. za období 01/2008 až 12/2008 SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSOU UNIÍ - EVROPSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

Více

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp.

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. Výroční zpráva 2008 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Realizace Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat poslední rok naší činnosti.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO, z.s. 2014 2014 OBSAH 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAS ORLICKO, z.s. 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 4 I.O MAS ORLICKO, z.s. 6 I. 1. Profil společnosti 7 I.

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

MAS Železnohorský region, o.s.

MAS Železnohorský region, o.s. O b č a n s k é s d r u ž e n í MAS Železnohorský region, o.s. www.zeleznohorsky-region.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2013 Výroční zpráva je vydána za období ŘÍJEN 2011 ČERVEN 2013 k příležitosti volby nových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP 2 Obsah 1 INFORMACE O MAS... 3 MAS CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP... 3 ÚZEMÍ MAS... 4 ČLENSTVÍ V MAS... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

VÝROČNÍ ZPRÁVA. spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko VÝROČNÍ ZPRÁVA spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko 2014 1 OBSAH ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 Vznik spolku... 3 Kontaktní údaje... 4 Členská základna k 31. 12. 2014... 5 Orgány občanského sdružení...

Více

Výroční zpráva. za rok 2012. International Educatin and Consultation Centre, o.p.s. Srázná 444, Moravské Budějovice IČO: 26903237

Výroční zpráva. za rok 2012. International Educatin and Consultation Centre, o.p.s. Srázná 444, Moravské Budějovice IČO: 26903237 Výroční zpráva za rok 2012 International Educatin and Consultation Centre, o.p.s. Srázná 444, Moravské Budějovice IČO: 26903237 Společnost je vedena v Rejstříku obecně prospěšných společností oddíl O,

Více

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 17 / www.smarv.cz Vážení příznivci venkova,

Více

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz ZPRÁVY / Aktuální výzvy / OPŽP / MASP / MAS - PM / MAS MC / OPPI Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz Aktuální informace SMARV

Více