NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ"

Transkript

1 Podpořte číslo 1 - kandidátku sociální demokracie v opavských komunálních volbách ve dnech 10. a

2 NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ MODERNÍ SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ

3 Vážení občané, při c h á zím e za Vámi s žádostí o podporu našich nových tváří v nadcházejících komunálních volbách do Zastupitelstva Statutárního města Opavy. Abychom Vám mohli přinést nový politický styl a nabídnout nové kandidáty, museli jsme již nyní odpracovat kus práce a překonat mnohá úskalí. Věřím, že nabízíme srozumitelný a reálný volební program. Pokud dostaneme Vaši důvěru, chceme co nejdříve začít realizovat naše vize. Budeme Vašimi zodpovědnými zástupci v opavském zastupitelstvu, nedopustíme plýtvání městskými penězi a zabráníme nevýhodným nákupům a prodejům majetku. Je nutné věnovat patřičnou pozornost a péči všem oblastem městské samosprávy, ale jsme si také vědomi dluhů z minulosti, jako je například neexistence průmyslové zóny pro příchod významného zaměstnavatele, zastaralý plavecký bazén, chybějící pobytové sociální služby a jiné. Závěrem bych rád popřál voličům dobrou volbu a Opavě úspěšné čtyři roky. Ing. Radim Křupala - lídr kandidátky ČSSD Dovolte mi, abych Vás jménem kandidátů ČSSD pozval k nadcházejícím komunálním volbám. Naše kandidátka je sice plná nových a neznámých jmen, nicméně mnoho z nich má za sebou bohatou praxi a ve svých oborech se řadí k úspěšným. A jsou to právě jejich zkušenosti a odborné zaměření, které chceme využít ve prospěch tohoto města. Jsme lidé, kteří mají zájem měnit a rozvíjet Opavu k lepšímu a zároveň ctít tradice. Čekají nás komunální volby, ve kterých právě Vy rozhodnete, kdo v nadcházejících čtyřech letech bude mít možnost ovlivňovat podobu a rozvoj našeho města, a proto zvažte pečlivě, komu dáte svůj hlas. Ing. Tomáš Navrátil - č. 2 kandidátky ČSSD

4 VOLEBNÍ PROGRAM KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 V OPAVĚ HOSPODAŘENÍ A SPRÁVA MĚSTA Umožníme občanům se spolupodílet na chodu města, vytvoříme větší prostor pro jejich náměty, připomínky a dotazy. Zaměříme se na snižování nákladů magistrátu a organizací zřizovaných městem. Při nákupu a prodeji majetku města budeme postupovat transparentně s péčí řádného hospodáře. Chceme zajistit rozumné hospodaření městské pokladny a snížit městský dluh. V rámci investičních aktivit města budeme maximálně využívat dotace z evropských fondů. Aktivně se zasadíme o zpřístupnění městem uzavřených smluv na internetovém portále. Dohodneme se s městskými částmi na pravidlech rozdělování investičních prostředků a přeneseme tak větší zodpovědnost na jejich zastupitelstva. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Budeme nadále podporovat programy a projekty zkvalitňující životní prostředí. Rozšíříme systém třídění a recyklace odpadu o bioodpad, snížíme podíl odpadu končícího na skládkách. Zabezpečíme řádnou obnovu zeleně a budeme usilovat o růst jejího podílu na rozloze města. Využijeme všech možností ke zlepšení kvality ovzduší a snížení hluku ve městě. Při rekonstrukcích a investiční výstavbě budeme klást důraz na úsporné technologie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Zajistíme revitalizaci sídliště Kylešovice při využití evropských fondů. Podpoříme vzdělávání, výchovu a osvětu dětí v oblasti ochrany životního prostředí. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ Zajistíme optimální síť kvalitních poskytovatelů sociálních služeb a tomu odpovídající finanční podporu města. Budeme rozvíjet proces komunitního plánování a zřídíme chybějící sociální služby (odlehčovací pobytová služba, chráněné bydlení, apod.). Dokončíme projekt výstavby sociálního bydlení pro seniory a zdravotně postižené občany - tzv. Penzion IV, ul. Hálkova. Budeme usilovat o udržení všech klíčových oborů Slezské nemocnice Opava a zachování zařízení jako samostné příspěvkové organizace kraje. Nadále budeme podporovat Slezskou nemocnici v Opavě formou finančních příspěvků na modernizaci přístrojového vybavení. DOPRAVA Vyvineme maximální úsílí k dokončení obchvatu města a zasadíme se o vybudování kruhových objezdů na problémových křižovatkách. Zrevidujeme systém parkování v centru města, zvýšíme podíl krátkodobého bezplatného stání. Budeme nadále podporovat veřejnou hromadnou dopravu, zajistíme udržení současných cen jízdného a budeme usilovat o zvýhodněné ceny jízdného pro důchodce a děti. Zajistíme nákup nových autobusů a trolejbusů pro maximální komfort cestujících, budeme klást důraz na využití úsporných a ekologicky šetrných paliv (CNG). Rozšíříme počet zastřešených bezbariérových zastávek, budeme optimalizovat jízdní řády a jízdní trasy pro větší spokojenost cestujících. Plánujeme další rozvoj sítě cyklostezek na podporu alternativní cyklistické dopravy, zvýšíme počet stojanů pro bezpečné uzamykání jízdních kol.

5 SPORT A REKREACE Budeme prosazovat jasná pravidla pro financování sportu ve městě, zajistíme odpovídající finanční podporu sportovním klubům. Preferujeme podporu sportu mládeže, jak na rekreační, tak na výkonnostní úrovni. Zrekonstruujeme, postavíme nové nebo jinak zatraktivníme městská sportoviště s cílem zvýšit jejich návštěvnost a zlevnit jejich provoz. Dokončíme projekt rekreační oblasti Stříbrného jezera, zasadíme se o realizaci rekreační oblasti pro Kylešovice v lokalitě Panský mlýn. Vybudujeme nový krytý plavecký bazén, který umožní komfortní provozování rekreačního a výkonnostního plavání. Zavedeme výrazné slevy ze vstupného pro děti na městské sportoviště (městské lázně, koupaliště, zimní stadión, apod.) ŠKOLSTVÍ Udržíme současný počet mateřských a základních škol s ohledem na demografický vývoj a preference rodičů. Zřídíme mateřskou školu s rozšířenou provozní dobou pro děti rodičů pracujících do podvečerních hodin a o víkendech. Zajistíme odpovídající investice do budov a materiálového zabezpečení základních a mateřských škol. Každoročně uspořádáme veletrh středoškolského a učňovského vzdělávání pro pomoc žákům základních škol najít perspektivní a na trhu práce žádané obory. Budeme podporovat Slezskou univerzitu v Opavě v jejím rozvoji kvalitního vysokoškolského vzdělávání. Nadále budeme rozvíjet a podporovat široké spektrum organizovaných volnočasových aktivit pro děti a mládež. KULTURA Chceme zachovat a dále rozvíjet Čtyři pilíře opavské kulturní scény, tj. Slezské divadlo, Opavskou kulturní organizaci (Obecní dům, Klub Art, Dům umění), Městskou knihovnu Petra Bezruče a Středisko volného času (včetně Loutkového divadla). Podporujeme dvousouborovost Slezského divadla jako Výkladní skříň opavské kultury. Zavedeme komplexní přístup k podpoře kulturních akcí, zasadíme se o odborné a čitelné přidělování kulturních grantů. Chceme jednokolejnost opavské kultury, převedeme pořádání městských kulturních akcí pod Opavskou kulturní organizaci. Podpoříme projekty na údržbu a propagaci místních kulturních památek. BEZPEČNOST Prostřednictvím městské policie budeme věnovat zvýšenou pozornost zejména udržování veřejného pořádku, bezpečnosti občanů a jejich majetku. Provedeme reorganizaci městské policie, abychom zajistili co nejvíce strážníků v ulicích města a také navrátili územní dohled do městských částí. Zkvalitníme spolupráci městské policie s Policií ČR a s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Rozšíříme spolupráci městské policie se školskými a jinými zařízeními v oblasti prevence kriminality. Zaměříme se na preventivní opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu, zejména pak na ochranu chodců, cyklistů a dětí na rizikových místech. Prosadíme vyhlášku zakazující podomní prodej a budeme dále omezovat provozování výherních automatů. ZAMĚSTNANOST Vytvoříme podmínky pro příchod významného investora za účelem získání nových pracovních míst, jednou z nutných podmínek je vybudování průmyslové zóny. Budeme rozvíjet aktivity města, které pomohou zvýšit zaměstnanost a které posílí odbyt regionálních výrobků a služeb. Budeme prosazovat politiku podporující místní živnostníky a firmy, které chtějí dále rozvíjet svou činnost a vytvářet nová pracovní místa. Přehodnotíme způsob stanovení výše nájemného nebytových prostor s ohledem na potřebu oživení podnikání v centru města.

6

7

8 PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS VOLTE č a JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

Programové prohlášení

Programové prohlášení Programové prohlášení koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu,

Více

Volební program pro Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj Volební program pro Liberecký kraj Mgr. Lenka Kadlecová Vážení spoluobčané, letos na podzim se bude opět u volebních uren rozhodovat o tom, jaká politická seskupení budou vést krajskou vládu a tedy i o

Více

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 2 Úvodní slovo Úvodní slovo lídra a předsedkyně politického hnutí Pro Prahu Pro Prahu je první celopražské politické hnutí, které má na rozdíl od všech politických stran

Více

Programové prohlášení Rady města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2014 2018 Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2014-2018 Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy

Více

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Kvalita života v Brně Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Schváleno městskou konferencí Strany zelených 7. září 2006 1. Vstřícné úřady i politici - Brno bude patřit jeho občanům

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

nové šance Program KDU-ČSL v Plzni pro volební období 2014-2018

nové šance Program KDU-ČSL v Plzni pro volební období 2014-2018 Program KDU-ČSL v Plzni pro volební období 2014-2018 nové šance Kompletní kandidátní listiny, videa a rozhovory s našimi kandidáty nadete spolu s dalšími informacemi na www.kduplzen.cz Vážení spoluobčané,

Více

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Základní hodnoty a východiska Jihomoravská sociální demokracie odpovědně spravuje krajskou samosprávu

Více

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje o zajímavé ceny na poslední stran Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, krajské volby v říjnu 2012 budou především střetem odpovědné

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ODS PRO MĚSTSKOU ČÁST BRNO-STŘED

VOLEBNÍ PROGRAM ODS PRO MĚSTSKOU ČÁST BRNO-STŘED VOLEBNÍ PROGRAM ODS PRO MĚSTSKOU ČÁST BRNO-STŘED pro komunální volby do Zastupitelstva městské části Brno-střed v roce 2014 ŠKOLY A ŠKOLKY MĚSTSKÉ ČÁSTI HRAJÍ V CENTRU PRIM Městská část Brno-střed je zřizovatelem

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Samospráva Pardubického kraje

Samospráva Pardubického kraje Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Úvodní slovo hejtmana 2 Samospráva od vzniku Pardubického kraje 3 Výsledky krajských voleb

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 1. ROZPOČTOVÁ POLITIKA Odpovědná rozpočtová politika sledující nejen momentální potřeby, ale také budoucí možnosti krajského rozpočtu

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Program do komunálních voleb 1 MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Příběh města vytvářejí jeho obyvatelé. Politika je služba občanům a zastupitelé musí s rozumem koordinovat jejich potřeby. O

Více

Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018

Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018 Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018 Hnutí Žít Brno zastoupené Bc. Matějem Hollanem, lídrem kandidátní listiny

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj Volební program ČSSD pro volby do krajského zastupitelstva Karlovarský kraj Úvod Kraje se pod vedením hejtmanů z ČSSD poslední čtyři roky ze všech sil brání neustálým experimentům pravicových vlád, které

Více

PRO PRAHU 9. Konkrétní závazky. Měníme Prahu 9 na dobrou adresu DEVÍTKA V PROMĚNÁCH

PRO PRAHU 9. Konkrétní závazky. Měníme Prahu 9 na dobrou adresu DEVÍTKA V PROMĚNÁCH V PROMĚNÁCH Konkrétní závazky PRO PRAHU 9 Rozšíříme Park Přátelství Nová parkovací místa Nová místa v mateřských školách Měníme Prahu 9 na dobrou adresu Volby do Zastupitelstva Městské části Praha 9 10.

Více

PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat.

PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat. PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat. Město musí vytvářet podmínky pro kvalitní život svých občanů. Řízení veřejné správy v Přerově potřebuje rekonstrukci. Plán

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více