NERUDOVA 1, OLOMOUC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NERUDOVA 1, OLOMOUC"

Transkript

1 *crdux00aw6sz* CRDUX00AW6SZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0627/16-4/Vb V Olomouci dne 5. prosince 2016 Č. j.: DUCR-76725/16/Vb Telefon: (linka 333) Oprávněná úřední osoba: Vlachová Beáta Ing. V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Drážní úřad jako drážní správní úřad podle 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle 7 odst. 1 zákona a podle 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), obdržel dne 25. října 2016 žádost stavebníka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, Olomouc, IČ: o povolení změny stavby dráhy: Stavba je členěna na: Rekonstrukce koleje č. 2 Brno Královo Pole - Kuřim před jejím dokončením. D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení PS žst.brno-královo Pole, rekonstrukce SZZ PS žst.kuřim, rekonstrukce SZZ D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení PS T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, traťové zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů PS Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC PS Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC zast. Brno-Řečkovice, rozhlas a DHM PS Pokládka trubek HDPE v úseku Brno Královo pole Kuřim PS Traťový kabel v úseku Brno Královo Pole Kuřim PS Zapojení TK do provozu PS Rekonstrukce výpichu z DK D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT) a dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty D Dispečerská řídící technika (DŘT) 2 / 7 1 / 7

2 PS žst.brno královo Pole, zapojení STS 6kV do DŘT PS žst.kuřim, rekonstrukce DŘT PS ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému D Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty PS T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, DDTS ŽDC D 3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6kV, 75Hz pro napájení zab.zař. (NTS,STS,TTS) PS žst. Královo Pole, rekonstrukce STS 6kV PS T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, rekonstrukce trafoskříní 6kV PS žst. Kuřim, rekonstrukce STS 6kV E.1 Inženýrské objekty E.1.1 Železniční svršek a spodek SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, železniční svršek SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, železniční spodek SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, rekonstrukce příkopové zídky v km 16,3-18,4 SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, rekonstrukce zářezového svahu v km 17,490 E.1.2 Nástupiště SO Rekonstrukce nástupiště zast. Brno-Řečkovice SO Rekonstrukce nástupiště zast. Česká E.1.4 Mosty, propustky, zdi SO žst. Brno Královo Pole, přechod kabelu přes podchod v ev. km 8,599 SO Kabelová lávka v event. km 9,196 SO Most v ev. km 10,504 SO Most v ev. km 11,013 SO Most v ev. km 11,547 SO Most v ev. km 11,647 SO Most v ev. km 12,079 SO Most v ev. km 12,180 SO Most v ev. km 12,887 SO Propustek v ev.km 13,085 SO Most v ev. km 13,411 SO Propustek v ev. km 14,235 SO Propustek v ev. km 15,080 SO Propustek v ev. km 15,250 SO Propustek v ev. km 15,487 SO Propustek v ev. km 17,837 E Náhradní výsadby a vegetační úpravy SO Náhradní výsadby a vegetační úpravy SO Náhradní výsadby a vegetační úpravy SO Kompenzační stanoviště E.1.6 Potrubní vedení SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, ochrana plynovodů SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, ochrana vodovodů SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, ochrana kanalizací SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, dešťová kanalizace v zast. Řečkovice E.2 Pozemní stavební objekty SO žst. Brno Královo Pole, stavební úpravy ve VB SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, stavební úpravy pro TS 6kV SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, zastřešení přístupu na nástupiště zast. Brno- Řečkovice SO žst.kuřim, stavební úpravy TS 6kV 3 / 7 2 / 7

3 E.3 Trakční a energetická zařízení E.3.1 Trakční vedení SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, rekonstrukce trakčního vedení SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, rekonstrukce trakčního vedení-zavěšení kabelu 6kV SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, převěšení ZOK ČD-T SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, protidotykové zábrany, nadjezd žkm 15,450 SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, protidotykové zábrany, nadjezd žkm 16,326 SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, protidotykové zábrany, nadjezd žkm 17,690 E.3.6 Rozvody vn,nn osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, rekonstrukce kabelu 6kV SO žst. Brno Královo Pole, přeložky kabelů nn a osvětlení SO T.ú.Brno Královo Pole Kuřim, zast.brno-řečkovice,osvětlení nástupišť a přístupové rampy SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, zast. Česká, doplnění venkovního osvětlení SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, přeložky kabelů SŽDC E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění SO T.ú. Brno Královo Pole Kuřim, uzemnění trafoskříní 6kV Umístění stavby: Na pozemcích: v k.ú. Řečkovice, obec Brno, okres Brno-město: parc.č. 1047/5, 3470/7 (vodní plocha-koryto vodního toku), 1049/4, 3440, 3441 (ostatní plocha-jiná plocha), 2824, 2862/1, 2862/4, 2862/6, 2862/8, 3427/3 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 3159/37 (ostatní plocha-silnice), 3168/1, 3435/1, 3446 (ostatní plocha-dráha), 3439/3 (ostatní plocha-zeleň), 3456/1, 3456/2 (ostatní plocha-neplodná půda), 3467/7, 3467/8 (ostatní plochamanipulační plocha) v k.ú. Královo Pole, obec Brno, okres Brno-město: parc.č. 3863/1, 3863/2, 3869/1, 3869/4 (ostatní plocha-dráha), 3864/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 3868 (ostatní plocha-jiná plocha), 3871/1, 3871/2 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 4601 (vodní plocha-koryto vodního toku) v k.ú. Mokrá Hora, obec Brno, okres Brno-město: parc.č. 612/1, 612/4 (vodní plocha-koryto vodního toku), 613/1, 613/4, 613/5, 613/6, 614, 621/1 (ostatní plocha-dráha), 620/20 (orná půda) v k.ú. Jehnice, obec Brno, okres Brno-město: 821/1, 821/19 (ostatní plocha-dráha), 821/18 (ostatní plocha-jiná plocha) v k.ú Česká, obec Česká, okres Brno-venkov: parc.č. 468 (ostatní plocha-sportoviště a rekr.pl.), 478/20 (ostatní plocha-jiná plocha), 657/2 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 661/2, 673/21 (ostatní plocha-silnice), 663, 664, 665 (ostatní plochadráha) v k.ú. Lelekovice, obec Lelekovice, okres Brno-venkov: parc.č (ostatní plocha-ostatní komunikace), 1764/1 (orná půda) v k.ú. Kuřim, obec Kuřim, okres Brno-venkov: parc.č. 375, 3501 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 448/3 (vodní plocha-koryto vodního toku), 518/1, 1199, 1200/1, 1200/2, 3500/1 (ostatní plocha-dráha), 519/1 (ostatní plocha-ostatní komunikace) 3 / 7

4 Popis stavby: Předmětem záměru je celková rekonstrukce koleje č. 2 na dvojkolejné elektrifikované trati Brno Židenice Havlíčkův Brod, a to v úseku mezi stanicemi Brno Královo Pole Kuřim. Rekonstrukce má za cíl odstranit nevyhovující stavebně technický stav železničního svršku i spodku a optimalizaci geometrických parametrů koleje pro zvýšení traťové rychlosti až do 100km/h, třídu zatížitelnosti D4 a průjezdný průřez Z-GC. Tento úsek je součástí celoevropského železničního systému. Rekonstrukce je plánována v km 9,276-17,958 a zahrnuje výměnu kolejového roštu včetně štěrkového lože, je navržen nový svršek na pražcích betonových bezpodkladnicových s pružným upevněním. V koleji č. 1 bude rekonstruován železniční svršek v místech mostních objektů, u kterých bylo rozhodnuto o úpravách izolace v obou kolejích. Bude provedena náhrada stávajících zabezpečovacích zařízení a výměna prvků trakčního vedení. Dále bude provedena sanace umělých staveb na trati ( 11 mostů a 9 propustků ), výměna či doplnění výstroje trati, výměna napájení zabezpečovacího zařízení. V zastávce Brno-Řečkovice a v zastávce Česká dojde k rekonstrukci nástupišť, v zastávce Brno-Řečkovice bude vybudováno nové ostrovní nástupiště mezi kolejemi č. 1 a 2 délky 170 m, v zastávce Česká budou vybudována dvě nová vnější nástupiště umístěna u kolejí č.1 a 2 délky 170 m. V zastávkách bude provedena rekonstrukce stávající kabelizace a osvětlovací soustavy nástupišť. Lokálně bude provedena sanace železničního spodku. Budou vyčištěny přilehlé otevřené příkopy, příkopové zídky podél tratě. Změna stavby před jejím dokončením spočívá pouze v prodloužení termínu dokončení stavby, včetně zkušebního provozu do Na uvedenou stavby vydal Drážní úřad stavební povolení č.j.:ducr-74853/14/vb. Po projednání žádosti o změně stavby před jejím dokončením s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, Drážní úřad r o z h o d l podle 118 odst. 3 stavebního zákona, že změna výše nedokončené stavby se p o v o l u j e. Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: 1. Podmínky stavebního povolení č.j. DUCR-74853/14/Vb ze dne zůstávají plně v platnosti mimo podmínky č.23, která zní: stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince Účastníci řízení: podle 109 písm.a) stavebního zákona stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město podle 109 písm. b),c),d) stavebního zákona vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jeho práva prováděním stavby přímo dotčena: - České dráhy, a.s. nábřeží L.Svobody 1222/12, Praha - Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Město Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim - Obec Česká, Česká 26, p. Lelekovice - Obec Lelekovice, Hlavní 75/7, Lelekovice - Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, Brno 4 / 7

5 - Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Brno - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, Brno - Správa a údržba silnic JmK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno - Brněnské komunikace a.s., Renneská tř.787/1a, Brno - Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Hybešova 254/16, Brno - RWE, JMP DS s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno - E.ON s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice - KME, spol.s.r.o., Tyršova 16, Kuřim - ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3 - Telefonica a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha - Lesy ČR, s.p., Jezuitská 13, Brno - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo náb. 390/42, Praha2 - UPC ČR, s.r.o., Závišova 5, Praha podle 109 písm. e),f) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: -vlastníci pozemků v k.ú. Česká, obec Česká, okres Brno-venkov: parc.č. 366, 661/4, 666, 667, 668, 673/12, 673/17, 673/20, 675/1, 675/2, 676/1, 676/18, 676/20, 676/84, 676/91 - vlastníci pozemků v k.ú. Ivanovice, obec Brno, okres Brno-město: parc.č. 950, 965/36, 966/2, 966/6, 967/2, vlastníci pozemků v k.ú. Jehnice, obec Brno, okres Brno-město: parc.č. 750/1, 750/3, 750/4, 750/5, 750/6, 750/7, 821/2, 821/3, 821/4, 821/5, 821/6, 821/7, 821/8, 821/9, 821/10, 821/11, 821/12, 821/13, 821/14, 821/15, 821/16, 821/17, 821/20, 821/21, 821/22, vlastníci pozemků v k.ú. Královo Pole, obec Brno, okres Brno-město: parc.č. 28/4, 28/67, 28/73, 29/4, 29/8, 29/13, 30/2, 31/1, 31/2, 31/3, 31/6, 31/7, 31/13, 31/14, 394/2, 396/3, 396/5, 400/1, 400/2, 400/3, 400/4, 400/5, 400/6, 400/8, 400/9, 400/10, 400/11, 401/2, 401/34, 401/35, 405/1, 405/5, 1300/12, 3862, 3863/3, 3863/4, 3863/5, 3863/6, 3863/8, 3863/9, 3863/10, 3863/11, 3863/12, 3863/13, 3863/14, 3863/15, 3863/16, 3863/17, 3863/18, 3863/19, 3863/20, 3863/21, 3863/22, 3863/23, 3863/24, 3863/25, 3863/26, 3863/27, 3863/28, 3863/29, 3863/30, 3863/31, 3863/32, 3863/33, 3863/34, 3863/35, 3863/36, 3863/37, 3863/38, 3863/39, 3863/40, 3863/41, 3863/42, 3863/43, 3863/44, 3863/45, 3863/46, 3863/47, 3863/48, 3863/50, 3863/52, 3863/56, 3863/58, 3863/63, 3864/5, 3864/6, 3865/2, 3866, 3867, 3870/1, 3871/3, 3871/4, 4074/1, 4075/1, 4075/6, 4593, 5365/1, 5367/1, 5367/2, vlastníci pozemků v k.ú. Kuřim, obec Kuřim, okres Brno-venkov: parc.č. 288/4, 320/2, 320/6, 320/16, 354, 356, 374/1, 448/1, 448/2, 448/4, 456/13, 491/1, 491/2, 493, 494/6, 494/16, 497/1, 515, 516, 519/2, 520/1, 520/3, 543, 544, 1080/1, 1103, 1104/8, 1127, 1129, 1138/24, 1138/27, 1138/28, 1138/30, 1138/61, 1138/62, 1138/64, 1138/65, 1138/66, 1138/67, 1138/68, 1163, 1164/1, 1165, 1166, 1167, 1168/1, 1168/2, 1173, 1174, 1183/2, 1186/1, 1186/2, 1188, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1200/3, 1200/4, 1201, 1258, 2383/1, 2612/1, 3043/11, 4226, vlastníci pozemků v k.ú. Lelekovice, obec Lelekovice, okres Brno-venkov: parc.č. 1120, 1247/6, 1769/2, 1769/6, 1773, 1807/1, 1808, 1811, 1815/1, 1816/1 - vlastníci pozemků v k.ú. Mokrá Hora, obec Brno, okres Brno-město: parc.č. 619, 621/3, 621/4 - vlastníci pozemků v k.ú. Řečkovice, obec Brno, okres Brno-město: parc.č. 2823, 2862/5, 2862/7, 3159/10, 3159/33, 3159/38, 3169, 3170/1, 3171, 3172/1, 3173, 3174, 3175/1, 3176/1, 3177/1, 3178/1, 3179, 3180/1, 3181, 3182, 3184/1, 3185, 3187/1, 3187/2, 3188, 3192, 3194, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3202, 3203/1, 3204, 3205, 3238/2, 3420/1, 3421/1, 3422/1, 3422/2, 3423/1, 3427/4, 3436/1, 3436/2, 3436/7, 3436/8, 3436/24, 3436/26, 3436/29, 3437/1, 3437/2, 3437/4, 3439/4, 3439/9, 3439/10, 3442/2, 3445, 3457/4, 3465/1, 3465/2, 3465/42, 3586/1, 3586/32, 3586/34, 3586/43, 3586/44, 3586/49, 3586/50, 3586/51, 3586/52 5 / 7

6 O důvodnění Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, Olomouc, IČ: podal dne 25. října 2016 žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením pro výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), zahájeno řízení. Drážní úřad dne 8. listopadu 2016 oznámil účastníkům řízení, kteří mu byli známi, a dotčeným orgánům zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením a jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny stavby před jejím dokončením a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Drážní úřad povolil změnu stavby před jejím dokončením na základě žádosti stavebníka, žádost o prodloužení termínu dokončení stavby, včetně zkušebního provozu na jednotlivých stavebních i provozních objektech, je odůvodněná chybějícími doklady potřebné k trvalému užívání stavby. Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením formou veřejné vyhlášky podle 144 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ). Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Drážního úřadu, Úřadu městské části města Brna, Brno-Královo Pole, Úřadu městské části města Brna, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Úřadu městské části města Brna, Brno-Ivanovice, Úřadu městské části města Brna, Brno-Jehnice, Městského úřadu Kuřim, Obecního úřadu Česká a Obecního úřadu Lelekovice. K žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením zůstávají v platnosti doklady doložené ke stavebnímu řízení. V průběhu řízení přezkoumal Drážní úřad žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením podle 118 odst. 3 stavebního zákona, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Z uvedených důvodů rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. P o učení o odvolání Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle 81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle 82 odst.1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka. Otisk úředního razítka Ing. Jiří Just ředitel územního odboru Olomouc 6 / 7

7 Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 5, kolkovými známkami ve výši 1 000,- Kč. Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto: Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. Drážní úřad, Nerudova 1, Olomouc zde, zveřejnění na (elektronická úřední deska) podle 25 odst. 2 správného řádu Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno Úřad městské části města Brna, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno Úřad městské části města Brna, Brno-Ivanovice, Mácova 3, Brno Úřad městské části města Brna, Brno-Jehnice, nám.3.května 221/5, Brno Městský úřad Kuřim, Jungmanova 968/75, Kuřim Obecní úřad Česká, Česká 26, Obecní úřad Lelekovice, Hlavní 75/7, Lelekovice Vyvěšeno dne:.. Sejmuto dne:. Podpis:..Razítko. Rozdělovník: Účastníci řízení:- stavebního zákona - stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, adresa pro doručování: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, Olomouc (doručenkou) Ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) Dotčené orgány (doručenka) Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno Úřad městské části města Brna, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno Úřad městské části města Brna, Brno-Ivanovice, Mácova 3, Brno Úřad městské části města Brna, Brno-Jehnice, nám.3.května 221/5, Brno Městský úřad Kuřim, Jungmanova 968/75, Kuřim Obecní úřad Česká, Česká 26, Obecní úřad Lelekovice, Hlavní 75/7, Lelekovice Magistrát města Brna, Kounicova 67, Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Hasičský záchranný Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, Zábrdovice, Brno Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábková 1847/4, Brno 7 / 7

Rekonstrukce koleje č. 2 Brno Královo Pole - Kuřim

Rekonstrukce koleje č. 2 Brno Královo Pole - Kuřim *CRDUX00ARUCC* CRDUX00ARUCC DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0627/16-2/Vb V Olomouci dne 8. listopadu 2016 Č. j.: DUCR-70165/16/Vb Telefon: +420

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00bngj2* CRDUX00BNGJ2 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0211/17-3/Vb V Olomouci dne 16. června 2017 Č. j.: DUCR-35196/17/Vb Telefon: +420

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00bf4r6* CRDUX00BF4R6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0104/17-3/Vb V Olomouci dne 19. dubna 2017 Č. j.: DUCR-22922/17/Vb Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux005ddtp* CRDUX005DDTP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0052/13-6/Sj V Olomouci dne 14. února 2013 Č. j.: DUCR-8017/13/Sj Telefon: +420 972 741

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00b1l8k* CRDUX00B1L8K DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0727/16-5/Vb V Olomouci dne 12. ledna 2017 Č. j.: DUCR-2702/17/Vb Telefon: +420 972

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux00ajzfu* CRDUX00AJZFU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0561/16-4/Ka V Praze dne 26. října 2016 Č. j.: DUCR-58209/16/Ka Telefon: +420 972

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ *CRDUX00CFZJS* CRDUX00CFZJS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0559/17-5/Dk V Olomouci dne 10. ledna 2018 Č. j.: DUCR-1813/18/Dk Telefon: +420

Více

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou *CRDUX00AXZ0V* CRDUX00AXZ0V DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0727/16-2/Vb V Olomouci dne 14. prosince 2016 Č. j.: DUCR-79223/16/Vb Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux009cnri* CRDUX009CNRI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15-8/Sj V Olomouci dne 1. prosince 2015 Č. j.: DUCR-71642/15/Sj Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc. ROZHODNUTí

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc. ROZHODNUTí .2.11. rlo 13 501 JfalťJJ'lq 0. ~..,i.4 _ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc 1111I11~~III~IIIIIIIIIIII!~lIllllIlllIlIlllllllIlmllmll~11 CRDUX006DYPP 779 00 OLOMOUC Sp. Zn.:

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00cpnza* CRDUX00CPNZA DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0626/16-9/Vb V Olomouci dne 19. března 2018 Č. j.: DUCR-16224/18/Vb Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux004s522* CRDUX004S522 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0251/12-13/To V Olomouci dne 13. září 2012 Č. j.: DUCR-48747/12/To Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ *crdux0093hvd* CRDUX0093HVD DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha V Praze dne 1. října 2015 Sp. Zn.: DUCR-57318/15/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux007kzl2* CRDUX007KZL2 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0526/14-3/Vb V Olomouci dne 2. září 2014 Č. j.: DUCR-49579/14/Vb Telefon: +420 972 741 315

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ *crdux00ai7i8* CRDUX00AI7I8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0475/16-3/Vb V Olomouci dne 7. září 2016 Č. j.: DUCR-55549/16/Vb Telefon: +420 972

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í *CRDUX00DO2IM* CRDUX00DO2IM DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0348/18-7/Nv V Olomouci dne 14. listopadu 2018 Č. j.: DUCR-66894/18/Nv Telefon: +420

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00aw7x3* CRDUX00AW7X3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0626/16-4/Vb V Olomouci dne 5. prosince 2016 Č. j.: DUCR-76777/16/Vb Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

Rekonstrukce koleje č.2 Brno Maloměřice Brno Královo Pole

Rekonstrukce koleje č.2 Brno Maloměřice Brno Královo Pole *CRDUX00ART4N* CRDUX00ART4N DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0626/16-2/Vb V Olomouci dne 8. listopadu 2016 Č. j.: DUCR-70099/16/Vb Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux007ezuz* CRDUX007EZUZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0266/14-5/Hm V Praze dne 10. července 2014 Č. j.: DUCR-40560/14/Hm Telefon: 602 378

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha *crdux00box2r* CRDUX00BOX2R DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha V Praze dne 27. června 2017 Sp. zn.: MP-SDP0980/16-8/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha *crdux001rxc0* CRDUX001RXC0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0393/10-2/Su V Praze dne 4. června 2010 Č. j.: DUCR-28578/10/Su Telefon: 602668956 Oprávněná

Více

R O Z H O D N U T Í. Modernizace tr.úseku Brno Maloměřice (včetně) Brno Židenice (mimo) před jejím dokončením.

R O Z H O D N U T Í. Modernizace tr.úseku Brno Maloměřice (včetně) Brno Židenice (mimo) před jejím dokončením. *CRDUX00AZJT8* CRDUX00AZJT8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0676/16-4/Vb V Olomouci dne 29. prosince 2016 Č. j.: DUCR-81528/16/Vb Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux007zaqt* CRDUX007ZAQT DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0627/14-6/Ce V Praze dne 17. prosince 2014 Č. j.: DUCR-71920/14/Ce Telefon: 602 668

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00a5312* CRDUX00A5312 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0220/16-11/Kk V Olomouci dne 8. června 2016 Č. j.: DUCR-35996/16/Kk Telefon: +420

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A V Y R O Z U M Ě N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A V Y R O Z U M Ě N Í *CRDUX00CYT1L* CRDUX00CYT1L DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0045/18-21/Nv V Olomouci dne 23. května 2018 Č. j.: DUCR-29677/18/Nv Telefon: +420

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00avprs* CRDUX00AVPRS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0676/16-2/Vb V Olomouci dne 1. prosince 2016 Č. j.: DUCR-75945/16/Vb Telefon: +420

Více

I N F O R M A C E D L E U S T. 9 B O D S T. 1 Z Á K O N A I. I N F O R M A C E D L E U S T. 9 B O D S T. 1 Z Á K O N A

I N F O R M A C E D L E U S T. 9 B O D S T. 1 Z Á K O N A I. I N F O R M A C E D L E U S T. 9 B O D S T. 1 Z Á K O N A *crdux00dkkka* CRDUX00DKKKA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0480/18-5/Lj V Praze dne 31. října 2018 Č. j.: DUCR-61663/18/Lj Telefon:

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ P L A T N O S T I S T A V E B N Í H O P O V O L E N Í

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ P L A T N O S T I S T A V E B N Í H O P O V O L E N Í *crdux00c69j3* CRDUX00C69J3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-22/Kr V Praze dne 2. listopadu 2017 Č. j.: DUCR-63042/17/Kr Telefon: +420

Více

Veřejná vyhláška. Oznámení pokračování stavebního řízení

Veřejná vyhláška. Oznámení pokračování stavebního řízení *CRDUX00DSC2G* CRDUX00DSC2G DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0481/18/Sj V Olomouci dne 17.12.2018 Č. j.: DUCR-73462/18/Sj Telefon: +420 972 741

Více

'Rekonstrukce žst. Jaroměř

'Rekonstrukce žst. Jaroměř *CRDUX00C9G20* CRDUX00C9G20 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0519/17-7/Bj V Praze dne 28. listopadu 2017 Č. j.: DUCR-68586/17/Bj Telefon:

Více

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín Vlkov u Tišnova

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín Vlkov u Tišnova *CRDUX00BAKX1* CRDUX00BAKX1 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0650/16-7/Vb V Olomouci dne 15. března 2017 Č. j.: DUCR-16047/17/Vb Telefon: +420

Více

OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad VÁŠ DOPIS ZN.: 6540/2012-SS OLC-U1 ZE DNE: 15.10.2012 ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/004307/2014 SPISOVÁ ZNAČKA: MMK/127733/2012 OSŽP/Va Správa

Více

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD VÁŠ DOPIS ZN.: 712/018156/2018/ZVy ZE DNE: 2018-08-30 NAŠE ČJ.:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU CRDUX0046WVQ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0224/12-5/De V Olomouci dne 7. června 2012 Č. j.: DUCR-19599/12/De Telefon: +4209727 41315 (linka 214)

Více

Umístění stavby: Popis stavby:

Umístění stavby: Popis stavby: *crdux0060h82* CRDUX0060H82 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0162/13-20/Km V Olomouci dne 23. července 2013 Č. j.: DUCR-40145/13/Km Telefon: 602668934

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 89787/2015 Sp. zn.: S - JMK 57263/2015/OD/Re Brno 10.07.2015 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O P R A V

Více

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U *CRDUX00CNPTG* CRDUX00CNPTG DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0108/17-8/Lh V Praze dne 6. března 2018 Č. j.: DUCR-13279/18/Lh Telefon: +420

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux00cnptg* CRDUX00CNPTG DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0108/17-8/Lh V Praze dne 6. března 2018 Č. j.: DUCR-13279/18/Lh Telefon: +420

Více

Úřad městské části města Brna, Brno Starý Lískovec Oderská 4, Brno Stavební úřad

Úřad městské části města Brna, Brno Starý Lískovec Oderská 4, Brno Stavební úřad Úřad městské části města Brna, Starý Lískovec Oderská 4, 625 00 Stavební úřad spis. zn: č.j. MCBSLI/06688/18/SÚ/Sto/198 MCBSLI/00263/19/SÚ/Sto oprávněná úřední osoba: Ing. Libuše Stožická tel. / mobil:

Více

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U *CRDUX00DPL8Y* CRDUX00DPL8Y DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0544/18-6/Kj V Praze dne 27. listopadu 2018 Č. j.: DUCR-69241/18/Kj Telefon: +420

Více

Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov *CRDUX00BUM9R* CRDUX00BUM9R DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0997/16-7/Bj V Praze dne 10. srpna 2017 Č. j.: DUCR-45862/17/Bj Telefon: +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Doručení: dle rozdělovníku Číslo jednací: 56626/2017 Spisová zn.: 2017/3378/V/KOP Skartační zn.: V/5 Spisový zn.: 280 Vyřizuje:

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ *crdux00c9wsa* CRDUX00C9WSA DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0467/17-6/Vb V Olomouci dne 27. listopadu 2017 Č. j.: DUCR-69233/17/Vb Telefon: +420

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, Praha 5 IČO: , DIČ CZ odbor Stavební úřad OZNÁMENÍ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, Praha 5 IČO: , DIČ CZ odbor Stavební úřad OZNÁMENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5 IČO: 00063631, DIČ CZ00063631 *MC05X00NHFHE* MC05X00NHFHE odbor Stavební úřad Spis. zn.: MC05/OSU/20358/2018/Šev/Sm.5018/1 Archiv:

Více

Posílení napájení tram. trati na tř. Kosmonautů

Posílení napájení tram. trati na tř. Kosmonautů *CRDUX00C39FQ* CRDUX00C39FQ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0432/17-8/Vi V Olomouci dne 12. října 2017 Č. j.: DUCR-58736/17/Vi Telefon: +420

Více

Veřejná vyhláška. O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

Veřejná vyhláška. O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í Drážní úřad sekce stavební, oblast Olomouc Nerudova l, 772 58 Olomouc Č.j. došlého dokumentu: 796/08 Č.j.:21-5037/08-DÚ/Kf V Brně dne 3. března 2008 Oprávněná úřední osoba: Košulič Rudolf Telefon : 602

Více

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ Čj.: 30-1259a/08-DÚ/Sg Plzeň 16. dubna 2009 Oprávněná úřední osoba: Ing. Karel Souček, tel. 972 524 098-linka 228 mobil: 602 669

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 39036/2017 Sp.zn.: S-JMK 14734/2017 OD Brno 09.03.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008bx3q* CRDUX008BX3Q DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0165/15-4/Bj V Praze dne 1. dubna 2015 Č. j.: DUCR-15037/15/Bj Telefon: +420 972 241

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux007a3oh* CRDUX007A3OH DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha V Praze dne 9. června 2014 Sp. Zn.: MP-SDP0423/14-2/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 530/13/S85 Vyřizuje: Ing. Slivka Vladimír ve Ždánicích 16.8.2013 tel.: 518 633617 Mikroregion Ždánicko Násedlovice 129 696 36 Násedlovice

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU D r á ž n í ú ř a d sekce stavební oblast Praha Wilsonova 80 121 06 Praha 2 č.j. 10-1642/05-O-DÚ/Vv V Praze dne 4. 4. 2006 Vyřizuje: Ing. Miloslav Vlasák tel.: 602 668 810 O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/10081-16/ 2390-2016/Hro VYŘIZUJE: Kateřina Hrozová město

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a *CRDUX00D6CYY* CRDUX00D6CYY DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0305/18-2/Dj V Olomouci dne 16. července 2018 Č. j.: DUCR-41218/18/Dj Telefon: +420

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: ZB/3191/22400 Ředitelství silnic a dálnic České republiky Ze dne: 02.03.2012 se sídlem Praha, Na Pankráci

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00cdbx8* CRDUX00CDBX8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0467/17-8/Vb V Olomouci dne 18. prosince 2017 Č. j.: DUCR-73921/17/Vb Telefon: +420

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-35733/2018 vagr DO-41452018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2017/119862/STAV/SU/Bo Přerov, dne 13.11.2017 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC *CRDUX000LRKP* CRDUX000LRKP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce, oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0112/09-9/Ty V Brně dne 15. května 2009 Č. j.: DUCR-21991/09/Ty 602668981 Oprávněná úřední

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-40841/2018 vagr DO-56692018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í. I. Vydává společné povolení. II. Stanoví podmínky pro umístění stavebního záměru

Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í. I. Vydává společné povolení. II. Stanoví podmínky pro umístění stavebního záměru *crdux00ct8x1* CRDUX00CT8X1 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0064/18-14/Eh V Olomouci dne 26. dubna 2018 Č. j.: DUCR-21350/18/Eh Telefon:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 129123/2014 Sp.zn.: S-JMK 129123/2014 ODOS Brno 26.01.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský

Více

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Oznámení o zahájení stavebního řízení ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne MMB/0443768/2013 5400/OD/MMB/0443768/2013 Bc. Jan Kušnír 2014-01-09 Zn.: 11/25-Z/Kuš Tel. 542 174 171 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

ROZHODNUTÍ č. 8/2017 Prodloužení platnosti územního rozhodnutí

ROZHODNUTÍ č. 8/2017 Prodloužení platnosti územního rozhodnutí ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SVRAND-97/2017-MP Číslo jednací: VRAND 1239/2017 Oprávněná úřední osoba: Pigal Miloš Telefon: 515 225 908 E-mail:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux008szw6* CRDUX008SZW6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-5/Kr V Praze dne 28. července 2015 Č. j.: DUCR-43411/15/Kr Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux004duok* CRDUX004DUOK DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0339/12-2/Vb V Olomouci dne 31. května 2012 Č. j.: DUCR-29129/12/Vb Telefon: +420 972 741

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1. Č. j.: 354/ IPK/2 Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: 354/2018-910-IPK/2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux0095yb4* CRDUX0095YB4 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-18/Vs V Olomouci dne 19. října 2015 Č. j.: DUCR-61536/15/Vs Telefon: +420

Více

*CRDUX000YD4Y* CRDUX000YD4Y

*CRDUX000YD4Y* CRDUX000YD4Y *CRDUX000YD4Y* CRDUX000YD4Y DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0269/09-7/Km V Olomouci dne 2. října 2009 Č. j.: DUCR-45540/09/Km Telefon: 602668934 Oprávněná

Více

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j.: OZP/4781/12-3 Hranice dne 2.05.2012 Vyřizuje: Ing. Táňa Drábková E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 93 Brno Č.j. 5246/17/2300/565/Kopd. Brno 31.07.2017 Vyřizuje: Ing. Kopřivová, tel. 541 588 228 Společenství

Více

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání Veřejná vyhláška ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: MMB/0474615/2017 SPIS ZN.: OVLHZ/MMB/0452745/2017

Více

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E NÍ

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E NÍ *CRDUX00DEJSJ* CRDUX00DEJSJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň Sp. zn.: ML-SDL0105/18-6/Vd V Plzni dne 9. října 2018 Č. j.: DUCR-51944/18/Vd Telefon: +420 972 524

Více

Č.j. : DSH/16251/11 V Plzni dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Č.j. : DSH/16251/11 V Plzni dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j. : DSH/16251/11 V Plzni dne 3.2. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad O Z N Á M E N Í

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad O Z N Á M E N Í M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č.j.: OV/34769-11/1527-2011/KUP Oprávněná úřední osoba: Kučerová Pavlína, tel.: 533 304 552,

Více

Vyrozumění o podaném odvolání - veřejná vyhláška

Vyrozumění o podaném odvolání - veřejná vyhláška Městský úřad Kuřim tel. +420 541 422 311 Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633 664 34 Kuřim www.kurim.cz ODBOR DOPRAVY Váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: vyřizuje: tel.: fax: e-mail: MK/20720/16/OD datum:

Více

Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I Postup č Dle stavebních postupů Zahájení stavby 096 dny 4 096 dny 4 0 dny 79 dny 04 4-0 5-0a přpr práce, opěry, kabelová lávka, kabelovod, základy TS 79

Více

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov, tel.554 697 111 Č.j. Mukrn/201422982/DO/SH/Va Krnov dne 26. 6. 2014 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux008v9qz* CRDUX008V9QZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-6/Vs V Olomouci dne 4. srpna 2015 Č. j.: DUCR-44691/15/Vs Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou *crdux0087evz* CRDUX0087EVZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0087/15-3/Hm V Praze dne 11. února 2015 Č. j.: DUCR-8063/15/Hm Telefon: 602 378 117

Více

Brno, Milady Horákové rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Brno, Milady Horákové rekonstrukce kanalizace a vodovodu *crdux00849dj* CRDUX00849DJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0741/14-7/Os V Olomouci dne 2. března 2015 Č. j.: DUCR-3518/15/Os Telefon: +420 972 741 315 (linka 220)

Více

Městský úřad Slapanice pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení. o zahájení územního řízení

Městský úřad Slapanice pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení. o zahájení územního řízení v Městský úřad Slapanice pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Spis. zn.: OV/7250-2015/UHN Oprávněná úřední osoba: Ing. Miluše Uhnavá Tel.: 533304554, e-mail.: uhnava@slapanice.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux0097mir* CRDUX0097MIR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15/Sj V Olomouci dne 27. října 2015 Č. j.: DUCR-63892/15/Sj Telefon: +420 972

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tel.: 547 426 819; fax: 547 230 140; GSM: 608 958 351 e-mail: podatelna@rajhrad.cz; http://www.rajhrad.cz; ID datové schránky:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 392

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 392 Stavební úřad Dominikánská 2, 601 69 Brno Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno Číslo jednací: MCBS/2017/0013110/KALJ K podání: MCBS/2016/0176230 Spisová značka: 3200/MCBS/2016/0176230 Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení stavebního řádu

Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení stavebního řádu Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení stavebního řádu Město Holešov, IČ 00287172 Masarykova č.p.628 769 01 Holešov Číslo jednací: HOL-20083/2015/SÚ/RS Spisová zn.:

Více

zast. AQUAPROJEKT CZ s.r.o., IČ: , U Domoviny 5, Znojmo, osoba oprávněná jednat jménem společnosti: Ing.

zast. AQUAPROJEKT CZ s.r.o., IČ: , U Domoviny 5, Znojmo, osoba oprávněná jednat jménem společnosti: Ing. Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE *01074923* 01074923 Vaše zn.: ze dne Č. j.: MUPO 19322/2015 Spis. zn.: SZ MUPO 09963/2015/03 Vyřizuje: ing.

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň *CRDUX00BVLWE* CRDUX00BVLWE DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, územní odbor Plzeň Sp. zn.: ML-SDL0030/17-7/Kn V Plzni dne 21. srpna 2017 Č. j.: DUCR-47170/17/Kn Telefon: +420 972 524

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více