VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 0/03 Předkládá: Bedřich Štencel, ředitel Opava

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 0/03 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 0, odst. (3) zákona č. 56/004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle 7 a 8 vyhlášky č. 5/005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a v souladu s článkem 8, bodem (), části šesté Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem v úplném znění z ledna 03. Zpráva byla projednána na poradě vedení školy dne a schválena Školskou radou dne a) Základní údaje o škole: a. Název školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace a. Sídlo školy: Opava, Boženy Němcové /309 a.3 Charakteristika školy: * samostatný právní subjekt, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje podle zřizovací listiny ZL/96/00 * střední škola, zajišťující komplexně teoretické vyučování, praktické vyučování, ubytování a stravování žáků. a.4 Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 8. října 7, Ostrava a.5 Údaje o vedení školy v hodnoceném období: ředitel: Bedřich Štencel zástupce ředitele pro teoretické vyučování, statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Květuše Hermanová zástupce ředitele pro praktické vyučování: Mgr. Miroslav Weisz vedoucí ekonom: Ing. Ilona Hermanová od..03: Ing Zuzana Schiesser vedoucí vychovatelka: Jarmila Vaculová referát pro rozvoj lidských zdrojů: Irena Findriková vedoucí stravovacího úseku: Milan Kovářík vedoucí provozního úseku: Jan Matušek a.6 Adresa pro dálkový přístup: a.7 Údaje o školské radě: Školská rada byla zvolena a pracuje od

3 Vzdělávání a výchova ve škole je orientována v souladu se zřízením a posláním školy na výuku učebních a studijních oborů pro komplexní zhotovení stavebního díla v oblasti pozemního stavitelství. Jako jediné a tradiční stavební učiliště v regionu Opavska se spádovou oblastí Hlučínska, Budišovska, Vítkovska a částečně Bílovecka, a Krnovska nabízí odborné vzdělání v sedmi oborech vzdělání s výučním listem, a ve dvou oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Zvýšené náklady na dopravu a ubytování zapříčinily pokles přijatých žáků ze vzdálenějších oblastí. Specifikem školy je výuka některých tzv. máločetných stavebních oborů (tesař, klempíř, pokrývač), které jsou ekonomicky náročné, avšak nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti stavebnictví a jeho kvality. Jsou to obory na trhu práce velmi žádané. Jedinečnost školy v celém kraji i na celé severní Moravě a ve Slezsku spočívá ve výuce oboru pokrývač. V oblasti uplatnění informačních technologií je škola tradičně aktivní a spoléhá se zejména na své vlastní možnosti a schopnosti. Získané prostředky na vybavení ICT z projektu Peníze středním školám umožnily vybavit všechny učebny teoretického vyučování interaktivními tabulemi s dataprojektory a učitele teoretických předmětů notebooky. Nemalé prostředky věnuje škola na modernizaci vybavení učebny pro výuku obsluhy osobních počítačů a učebny cizích jazyků. K novému vybavení učeben a modernizaci vybavení dílen využívá škola prostředky evropských fondů realizací projektů. b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: Ve školním roce 0/03 škola vyučovala následující obory vzdělání, všechny v denním studiu: Obory vzdělání s výučním listem: 3-55-H/0 Klempíř 6-5-H/0 Elektrikář H/0 Truhlář 36-5-H/0 Instalatér H/0 Tesař H/0 Zedník H/0 Pokrývač Obor vzdělání s maturitní zkouškou: 33-4-L/0 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 33-4-L/006 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby dobíhající 39-4-L/0 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-4-L/00 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov dobíhající Všechny shora uvedené obory vzdělání má škola zapsány v rejstříku škol a uvedeny ve Výpisu č.j.: 7603/009-. c) Přehled pracovníků školy: c. Pedagogičtí pracovníci podle jednotlivých součástí c.. Střední odborné učiliště počet způsobilost celkem odborná pedagogická učitelé teoretického vyučování učitelé odborného výcviku celkem V průběhu hodnoceného roku další pedagogové dokončili studium pro doplnění odborné a pedagogické způsobilosti. Současně potřebnou praxi splňují všichni pedagogové. 3

4 Věková struktura pracovníků školy: věk počet pracovníků podíl (%) do 35 let 5 8, let 0 7, let 3 33,8 55 let důchod. věk 5,6 v důchod. věku,4 c.. Domov mládeže počet způsobilost celkem odborná pedagogická vychovatelé c. Nepedagogičtí pracovníci školy: počet pracovníků celkem 0 pracovníků školní jídelna: ekonomický úsek: provozní úsek: vrátné: 5 pracovníků 5 pracovníků 8 pracovníků pracovnice c.3 Celkový počet pracovníků školy: 74 pracovníci podíl nepedagogických pracovníků 8 % podíl pedagogických pracovníků 7 % počet pracovníků se ZPS,75 pracovníka (přepočteno) Podíl nepedagogických pracovníků je příznivý. Ve srovnání s minulým rokem se změnil poměr pedagogických a nepedagogických pracovníků o dvě procenta ve prospěch pedagogických pracovníků. V současné době neplánujeme snížit počet nepedagogických pracovníků. Kvalifikační struktura pedagogických pracovníků odpovídá nízkému platovému ohodnocení pedagogické práce. I přesto se nám daří postupně u našich pedagogů doplňovat vzdělání na požadovanou výši. Podařilo se nám zastavit stárnutí pracovního kolektivu a v posledních letech se nám postupně daří pracovní kolektiv omlazovat. Pracovní kolektiv je stabilizovaný a dochází pouze k jeho přirozené obměně. d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy: Před zahájením školního roku bylo ke studiu přijato do. ročníku všech oborů žáků. Výsledky přijímacího řízení jsou stabilně dobré. Počty přijatých žáků ke studiu jsou v posledních letech mírně vyšší i přes pokles demografické křivky. V průběhu školního roku bylo přijato následně 4 žáků z toho: do. ročníku 0 žáků do. ročníku 9 žáků do 3. ročníku 5 žáků Stále vysoká je fluktuace, která ve sledovaném školním roce 0/03 dosáhla počtu 75 žáků. Důvody jsou v nedostatečném zájmu o studium a o docházku, nevhodně zvolený obor výuky, málo sebekritické hodnocení schopností žáka, možnost omlouvání absence rodiči či zletilými žáky. Odchody byly pouze z důvodu přestupu na jinou školu, na vlastní žádost žáků či zanechání studia. 4

5 Profilová Společná Žádný žák nebyl ze studia vyloučen. Odcházejícím žákům, kteří nepřestoupí na jinou školu, škola věnuje pozornost a spolupracuje s Úřadem práce v Opavě a s odděleními péče o mládež města či obcí při jejich začlenění do dalšího života. Vysoký počet přijatých žáků v průběhu školního roku stejně tak jako vysoký počet žáků, kteří školu opustili je důsledkem zkreslených představ žáků i rodičů o náročnosti studia ve tříletých oborech s výučním listem, případně ve čtyřletých maturitních oborech středních odborných škol a důsledkem novely vyhlášky o přijímání žáků ke studiu, jakož i důsledkem normativního systému financování škol. V neposlední řadě jde o to, že řada žáků nemá vypracované návyky pro plnění základních povinností a nejsou odpovědni sami k sobě ani k svému nejbližšímu okolí. e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných a maturitních zkoušek: Prospěch žáků: Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Počet žáků s opr. zk. ročník / /3 / /3 / /3 / /3 / / Celkem V % 0,6, 67,8 8,6 34,6 7,3 7,3 Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 0/03 Přehled výsledků MZ v termínu jarním Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ČJ ODNV ,00 MIEZB ,38 AJ ODNV x MIEZB x M ODNV 5 3 3,7 MIEZB ,5 Tech. p. v. ODNV 5 3,7 Teor. p. v. ODNV 7 4 4,83 TZB MIEZB ,08 ELT MIEZB 5 5 3,3 PZ MIEZB , Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 0/03 Jarní termín Podzimní termín Obor Termín prospěl prům. prospěl prům. prospěl neprospěl prospěl neprospěl s vyzn. prospěch s vyzn. prospěch ODNV řádný 0 3, ,5 opravný 0 3, ,5 MIEZB řádný , x opravný 0 0 3, ,66 Vysvětlivky použitých zkratek DT PP didaktický test písemná práce 5

6 ÚZ ústní zkouška ODNV Operátor dřevařské a nábytkářské výroby MIEZB Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov TZB ELT PZ Tech. p. v. Teor. p. v. technická zařízení budov elektrotechnika praktická zkouška technická příprava výroby teorie přípravy výroby Prospěch žáků v jednotlivých ročnících a u maturitních a závěrečných zkoušek je sestaven v předcházejících tabulkách. V hodnoceném roce došlo ke snížení počtu žáků, kteří neprospěli procentuálně na polovinu. I přes procentuální pokles neprospívajících žáků ve srovnání s předcházejícím školním rokem, je jejich počet 8 stále vysoký. Stejně jako v předcházejících letech je hlavní příčinou neúspěchu absence žáků ve škole, kterou podporuje nevhodná legislativní úprava omlouvání absence rodiči či zletilými žáky. Dále je příčinou zhoršujícího se prospěchu neodpovědné chování žáků. Většinou dobře znají svá práva, ale povinnosti neplní. Projevuje se to nejenom v teoretickém vyučování, kde se v minulosti vyskytovala převážná část neprospívajících žáků, ale i v odborném výcviku. I když se podařilo snížit počet neprospívajících žáků třetího ročníku, s jejich počtem nemůžeme být stále spokojeni. Stejně jako v minulých letech dostali učitelé teoretického vyučování i odborného výcviku za úkol věnovat zvýšenou pozornost neprospívajícím žákům a individuálním přístupem se snažili snížit jejich počet, což se částečně podařilo. Velice těžko se při vší své snaze ale mohou věnovat žákům, kteří o vyučování nejeví zájem a často bezdůvodně absentují. V minulém školním roce jsme se opět snažili motivovat žáky častějšími návštěvami pracovišť stavebních firem, aby viděli co, případně za kolik budou dělat, když nastoupí s výučním listem nebo bez něj. Bohužel ani s výsledkem tohoto opatření nemůžeme být zcela spokojeni, i když počet neprospívajících žáků posledního ročníku oborů vzdělání s výučním listem proti minulému školnímu roku klesl. Žáci 3. ročníku, kteří absolvovali závěrečnou zkoušku v řádném termínu, v ní obstáli relativně dobře, jelikož jenom 3 žáci neprospěli z jednoho předmětu a z více než jednoho předmětu. Žáci všech oborů vzdělání s výučním listem absolvovali závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 0/03 Testování žáků. ročníku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání obory technického zaměření úspěšnost percentil percentil Jazyk český 55,33 5,88 Matematika 44,85 7,9 9,4 Jazyk anglický 60,44 8,4,76 Jazyk německý 3,89,54 33,33 6

7 Testování žáků 3. ročníku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání název skupiny oboru vzdělání obory technického zaměření úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota Jazyk český 60, 5 5 Matematika 46, Jazyk anglický 36,8 5 5 Jazyk německý 48, Údaje o úspěšnosti absolventů školy na trhu práce škola získává z evidence Úřadu práce v jednotlivých oborech vzdělávání. Podle pololetní statistiky k je v evidenci úřadu celkem 3 absolventů školy, což je oproti minulému roku značný pokles. Složení podle oborů se od minulého roku liší. Proti minulému roku přibyli mezi nezaměstnanými absolventi oboru mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov. Podle oborů to jsou: obory vzdělávání s výučním listem: elektrikář 3 absolventi tesař absolvent truhlář 3 absolventi klempíř absolventi obory vzdělávání s maturitní zkouškou: operátor dřevařské a nábytkářské výroby absolventi mechanik instalatérských elektrotechnických zařízení absolventi Důvody a objektivní posouzení příčin evidence absolventů nemůže škola zjistit. f) Údaje o prevenci rizikového chování žáků: Problematikou rizikového chování žáků ve škole se zabývá školní metodička prevence ve spolupráci s výchovnou poradkyní. Školní rok 0/03 se nijak nelišil od let předcházejících. Opakovaně celoročně řešíme problémy s kouřením žáků v okolí školy, opakované pozdní příchody do vyučování a nedovolené opouštění školy bez vědomí učitele. I přes tuto skutečnost už druhým rokem vázne spolupráce s Městskou policií v Opavě. V průběhu roku byl řešen případ kouření marihuany, ústně byla řešena lehká šikana mezi spolužáky a případy krádeže. Všechny tyto přestupky jsou řádně evidovány a následně řešeny s třídními učiteli, popř. s rodiči žáků. Byla za ně udělena žáků adekvátní výchovná opatření podle Školního řádu. Oproti loňskému roku narostla výše neomluvené absence za celý školní rok. Problematice záškoláctví (skrytého záškoláctví) budeme věnovat velkou pozornost a důsledněji spolupracovat s rodiči. V oblasti prevence spolupracovala škola začátkem školního roku s Eurotopií o.p.s. Opava na příměstském adaptačním programu, který byl určen žákům. ročníku. Do vyučovacích předmětů jako je ekologie, občanská nauka jsou zařazována témata týkající se zdraví jedince, zásad zdravého způsobu života, hygieny, škodlivosti drog na lidský organismus, postojů k nim, budování kladných mezilidských vztahů apod. V rámci těchto předmětů se snažíme žákům zajistit besedy s odborníky na prevenci, návštěvu soudních přelíčení, zážitkové semináře 7

8 Velice pozitivní je zapojení žáků, popřípadě třídních kolektivů, do charitativních akcí. Mezi ně ve školním roce 0/3 patřily: podpora dětského onkologického oddělení motolské a olomoucké nemocnice zapojení žáků a zaměstnanců v rámci školy zapojení žáků do charitativního projektu Šance zapojení žáků do organizace Olympiády tělesně postižených jedinců Škola má pravidelně pro každý školní rok vypracovaný Minimální preventivní program, Školní preventivní strategii, Program proti šikanování a dodatek ke Školnímu řádu týkající se souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost návykové látky v organismu. V průběhu školního roku byl nově vypracován tzv. Krizový plán školy pro případné řešení rizikových situací (všichni pedagogičtí pracovníci jsou s materiály průběžně seznamováni). Školní metodička se i nadále pravidelně vzdělává prostřednictvím odborných seminářů zaměřených na prevenci (PPP, VŠ, Descartes, NIDV ), pravidelně spolupracuje s okresní metodičkou prevence, s PPP a dalšími odbornými pracovníky. Pro nové učitele a všechny učitele odborného výcviku bylo ve spolupráci s ČČK zajištěno školení první pomoci. Ve škole pracuje žákovský parlament, jehož členové jsou vybraní žáci ze všech tříd. Cílem jeho práce je vzájemná informovanost mezi vedením školy, učiteli a žáky. Rovněž členové žákovského parlamentu pomáhají při organizaci sportovních, matematických a počítačových soutěží ve škole. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Prevence negativních jevů Ekologický kongres Doprava 0, Ostrava KVIC PREVALIS Český jazyk a literatura DESCARTES, Olomouc 4 Cizí jazyky Výpočetní technika, Internet Odborné předměty Řízení školy, ekonomika KVIC Ostrava UK Praha PF UP Olomouc KVIC Ostrava KVIC NJ MENDELU Brno Slezská univerzita Opava OSU Ostrava FA BOXED CIDEM Hranice VŠB Ostrava MENDELU Brno Slezská univerzita, Opava Semináře TIME, Ostrava TURBOCAD OSU Ostrava KVIC NJ KVIC Ostrava FA KFP, Ostrava EKO IN Krnov Sborovna (6 účastníků)

9 Občanská nauka, pedagogika MSK Konference Ústí nad Labem DK Akord, Ostrava, projekt EDUČAS 3 Zdravotnictví Školení první pomoci Učitelé odborného výcviku a učitelé odborných předmětů se zúčastnili rekvalifikačního kurzu Vzdělávání v oblasti projektování domů. Dále tito učitelé absolvovali odborné stáže ve vybraných výrobních podnicích. Jeden učitel odborného výcviku úspěšně ukončil studium maturitní zkouškou v oboru podnikání. Tři učitelé úspěšně ukončili studium pedagogiky pro učitele odborného výcviku. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá podle plánu DVPP. h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Škola byla v hodnoceném období zapojena do mnoha mimoškolních pedagogických aktivit a soutěží. Výsledky jsou dobré v soutěžích odborných dovedností žáků, ve kterých žáci školy ještě obsazují přední místa v regionálních i v celorepublikových kolech. V poslední době ale žáci už neobsazují tak často přední místa v soutěžích, jak bylo ještě v nedávné době pravidlem. Bohužel se nám asi nedaří žáky dostatečně motivovat. V hodnoceném období byly aktivity školy a její prezentace na veřejnosti naplněny následujícími akcemi: h. Inovace výchovně vzdělávacího procesu gestorství obsahu jednotného zadání závěrečných zkoušek v oboru pokrývač, vedení řešitelského týmu, zapojení do projektu pilotního ověřování (Pilot S) a příprava na ověřování jednotného zadání ZZ ve všech oborech vzdělávání s výučním listem, které má škola zapsány v rejstříku škol, tedy klempíř, elektrikář, truhlář, instalatér, tesař, zedník a pokrývač. h.3 Spolupráce se zahraničními školami pokračování spolupráce se školou v polské Ratiboři (Zespól Szkól Budowlanych Racibórz) podle Dohody ze září 003. Zatím se nepodařilo znovu navázat spolupráci se školou v Liptovském Mikuláši. h.4 Mimoškolní aktivity účast žáků v soutěži odborných dovedností oborů zedník a truhlář v regionálním kole SUSO pořádaném ABF Praha v rámci Stavebního veletrhu v Ostravě v říjnu 0, kde se zedníkům v letošním roce nedařilo a po sérii chyb v začátku soutěže již nedokázali zkoncentrovat svůj výkon a skončili na posledním místě. Truhláři obsadili 3. místo, účast soutěžního družstva oboru truhlář na Mezinárodní finále soutěže SUSO Praha září 0, konané v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH 0 Praha Letňany, kde obsadili 6. místo, účast soutěžního družstva na VI. ročníku regionální kolo soutěže žáků SOŠ oboru instalatér v rámci výstavy Dům a byt v Ostravě. Družstvo se umístilo na 5. místě, účast družstva žáků oboru pokrývač v regionálním kole soutěže odborných dovedností - Cembrit maloplošná krytina v březnu 03 ve Vyškově, kde družstvo školy obsadilo 3. místo, 9

10 soutěžní družstvo oboru zedník se v listopadu 0 zúčastnilo IV. ročníku mezinárodní soutěže v Polsku Raciborz, kde v konkurenci polských a českých soutěžících obsadili. místo, účast družstva žáků oboru tesař v soutěži Učeň tesař 03 v Ostravě v lednu 03, kde družstvo naší školy obsadilo druhé místo a postoupilo do celostátního finále, účast na XVI. ročníku Mistrovství české republiky v oborech tesař a pokrývač. Soutěž proběhla v dubnu 03 na brněnském výstavišti. Družstvo tesařů se umístilo na 5. místě a družstvo pokrývačů na 4. místě, účast družstva oboru klempíř ve. ročníku moravského kola soutěže odborných dovedností oboru klempíř stavební výroba. Soutěž se konala v březnu 03 ve Vyškově. Družstvo obsadilo 4. místo, účast v krajském kole soutěže odborných dovedností žáků 3. ročníku oboru instalatér Učeň instalatér, která se konala v březnu 03 ve Frýdku Místku, kde obsadilo družstvo naší školy. místo, naši žáci se také zúčastnili regionálního kola soutěže žáků SOŠ oboru instalatér, které proběhlo v rámci výstavy Střechy, pláště, izolace v březnu 03 a obsadili tam 6. místo, v soutěži žáků oboru pokrývač v pokládce betonových tašek KM Beta v dubnu ve Vyškově obsadili naši reprezentanti 4. místo, v průběhu minulého školního roku se naši žáci spolu s učiteli odborného výcviku zúčastnili na akcích pořádaných Magistrátem města Opavy, na kterých reprezentovali naši školu. Široké veřejnosti tam prezentovali stavební a dřevozpracující řemesla. Všechny tyto akce měly u veřejnosti i u pořadatele veliký ohlas s příslibem pozvání na příští ročníky. Jednalo se o akce: Den stromů, Den země a Dětský den, dále se naši žáci zúčastnili sportovních soutěží ve florbalu, volejbale, plážovém volejbale, basketbale, futsale, stolním tenise a v atletickém středoškolském poháru CORNY, účast školy na výstavě INFORMA v Opavě , škola organizačně zabezpečila uskutečnění Dnů otevřených dveří školy dne.. 0 a , pravidelné exkurze do truhlářských a dřevařských firem regionu (Hon, HOBIS, Pila Hradec nad Moravicí, atd.), pravidelné exkurze na pracoviště u regionálních stavebních firem (Slezské stavby, Elektro Pavelek, rozvodny, FA Mlýnek atd.), účast žáků na výstavách se zaměřením na stavebnictví (Střechy, pláště, izolace, ForArch, Stavební veletrh v Ostravě, Dům, byt, zahrada aj.), přednáška firmy HASIT pro žáky oboru zedník, navázání dlouhodobé spolupráce s touto firmou, přednášky a praktické ukázky prací s výrobky firem HELUZ, BRAVOLL A DECT TRADE návštěva Úřadu práce v Opavě pro žáky 3. a 4. ročníku s besedou, soutěž O nejlepšího počtáře školy a soutěž v piškvorkách, pořádaná učiteli matematiky, komplex odborných přednášek pro obor instalatér a mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov zajišťované Cechem instalatérů pro naši školu od firem LICON, MEIBES, DAKON, CORADO, AKAPLAST, ALPEX a dalších, účast na dokumentárním představení Tajemný svět Equadoru a Galapád, exkurze do Prahy spojená s návštěvou divadel a muzeí prezentace školy v regionálním tisku (Moravskoslezský deník, Region), organizace Trhu pracovních příležitostí pro žáky 8. a 9. tříd základních škol okresu Opava na jaře 03. Žáci základních škol se seznámili s prostředím naší školy a s praktickými ukázkami jednotlivých řemesel, které předváděli žáci naší školy. Měli též možnost poznat prostředí dílen pro jednotlivé obory a sami si vyzkoušet praktickou činnost, Spolupráce se základními školami okresu spočívající v umožnění návštěvy naší školy a dílen odborného výcviku žákům základních škol v rámci Dnů techniky pořádaných v základních školách. 0

11 i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: V rámci inspekční činnosti provedla Česká školní inspekce hodnocení školních vzdělávacích programů naší školy. Srovnávací analýzou bylo zjištěno, že všechny školní vzdělávací programy, které byly předmětem kontroly, jsou v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. j) Základní údaje o hospodaření: O hospodaření školy podrobně vypovídá Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace včetně rozborů hospodaření za kalendářní rok 0, kterou škola odevzdala v únoru 03 Rok 0 Závazný ukazatel v Kč Skutečnost v Kč Přímé výdaje z toho: prostředky na platy OON zákonné odvody ONIV náhrady 0 0 ONIV přímý Provozní výdaje v tom: provozní náklady účelové prostředky na krytí odpisů účelové prostředky na málopoč. tř Rozpis závazných ukazatelů byl splněn takto: Mzdové prostředky byly čerpány v plánované výši. U zákonných odvodů, včetně FKSP vznikla úspora 6 605,- Kč, která byla použita na vyšší čerpání položky přímý ONIV. Z přímého ONIVu bylo hrazeno zákonné pojištění za zaměstnance, učebnice, školní pomůcky a ochranné prostředky zaměstnanců. Celkem byly příspěvky a dotace MŠMT dodrženy. Příspěvky a dotace zřizovatele byly čerpány beze zbytku a dle stanovených účelů. V závazných ukazatelích nám byl stanoven limit počtu zaměstnanců pro rok 0 ve výši 85,4 osob. Tento stav byl na naši žádost v dubnu 0 snížen na 74 osob. Skutečná evidence činí 70,47 osob, což je o 3,53 osoby méně. V hodnoceném roce vytvořila škola zlepšený výsledek hospodaření celkem ,- Kč z toho: hlavní činnost 6 90,- Kč doplňková činnost ,- Kč Hospodářský výsledek zisk byl vytvořen u hlavní i doplňkové činnosti. V hlavní činnosti je zisk tvořen v rámci produktivní práce žáků. Je minimální, prostředky získané produktivní prací jsou použity na potřeby pro praktické vyučování žáků. V doplňkové činnosti se na zisku podílí zakázková činnost, prodej zboží v bufetu, stravování a ubytování, pronájmy včetně služeb. V porovnání s rokem 0 je dosažený zisk v r. 0 vyšší o ,- Kč. Ve škole byl poměrně vysoký počet žáků, což se příznivě projevilo i na množství mzdových prostředků. Provoz školy i přes vysoký počet žáků byl zajištěn stávajícím počtem pedagogických pracovníků, ale současně poklesem nepedagogických pracovníků. Průměrná mzda u pedagogů vzrostla o 0% oproti roku 0, u nepedagogických pracovníků byl zaznamenán pokles o %. Přestože byl vykázán tak vysoký podstav pracovníků. V absolutní hodnotě činila průměrná mzda u pedagogů ,- Kč, u nepedagogických pracovníků pak 8 706,- Kč. Za období leden srpen 03 vykazuje škola zisk 737 tis. Kč v hlavní činnosti a 374 tis. Kč v doplňkové činnosti. Zisk v hlavní činnosti je ovšem ovlivněn způsobem rozpisu přímých nákladů

12 (vždy na dva měsíce dopředu), ale také tím, že v období červenec, srpen je nižší spotřeba zejména výdajů na provoz. Doplňková činnost vykazuje zisk z pronájmu, prodeje zboží v bufetu, ubytování a poskytovaných služeb. Během tohoto školního roku jsou nadále poskytnuty prostory v domově mládeže příspěvkové organizaci Sírius. Naše škola zajišťuje pro tuto organizaci stravovací služby, úklidové práce, ostrahu, drobné stavební úpravy. Při aktualizaci výkonů k dochází k poklesu počtu žáků školy i k poklesu počtu ubytovaných žáků a studentů. Snížení proti stanovenému rozpočtu není zanedbatelné. I přesto že nám budou odebrány prostředky na přímé náklady, se škola s touto situací do konce kalendářního roku 03 vypořádá. k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: škola je partnerem v projektu Modernizace škol ve stavebnictví, realizace projektu byla ve školním roce 0/03 ukončena, škola je partnerem v projektu Elektrotechnická centra, realizace projektu byla ve školním roce 0/03 ukončena, Škola je partnerem v projektu UNIV KRAJE, realizace projektu byla ve školním roce 0/03 ukončena, Škola je partnerem v projektu UNIV 3, realizace projektu byla ve školním roce 0/03 ukončena, Škola realizuje projekt Peníze středním školám ( Šablony ). l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání: V rámci projektů UNIV KRAJE a UNIV 3 připravila škola celkem čtyři vzdělávací programy pro dosažení profesní kvalifikace. Jsou to: Tesař, Pokrývač skládaných krytin, Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech a Pokrývač skládaných krytin střech historických budov. Pro profesní kvalifikaci Pokrývač skládaných krytin má škola autorizaci pro ověření této profesní kvalifikace. Ve sledovaném školním roce se uskutečnil rekvalifikační kurz pro občanské sdružení Dživipen zaměřený na zednické práce. Dále byl realizován rekvalifikační kurz pro pracovníky Stavební firmy Pekárek zaměřen na profesní kvalifikaci Pokrývač skládaných krytin. m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů: V průběhu školního roku 0/03 škola nerealizovala žádný samostatný projekt. n) Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání: Počet firem Dlouhodobě spolupracující firmy ( 9 HON okna dveře s.r.o., HON nábytek s.r.o., Slezské stavby Opava, s.r.o., Vlastislav Kolovrat TESKO okna, dveře, Pila Hertice s.r.o., AG Energocom s.r.o., Albreko s.r.o., Stavební společnost Ing. Pekárek, s.r.o., Velkoobchod Kramný s.r.o. Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce

13 Profesní organizace Hospodářská komora Zvyšování prestiže stavebních oborů Předávání osvědčení o zisku výučního listu Svaz podnikatelů ve stavebnictví Cech klempířů, pokrývačů a tesařů Cech instalatérů ČR Firmy (jiné formy spolupráce než zajišťování praktického vyučování) Hon nábytek Slezské stavby Opava, s.r.o. ARGOS elektro s.r.o. CEMBRIT Hranice a.s. Ferram Strojírna Opava s.r.o. Umožnění získání nejnovějších poznatků z oboru stavebnictví. Zvyšování prestiže stavebních oborů Popularizace nedostatkových oborů pokrývač, klempíř, tesař. Motivace k dosažení lepších výsledků ve vzdělávání Popularizace nedostatkového oboru instalatér. Motivace k dosažení lepších výsledků ve vzdělávání Spolupráce při zavádění CNC strojů do výuky Umožnění odborných exkurzí do výroby Spolupráce při náboru žáků do stavebních oborů Umožnění odborných exkurzí do výroby Rozšíření možností výuky, předávání nových poznatků z oborů elektrikář a MIEZB Rozšíření možností výuky, předávání nových poznatků z oborů instalatér a MIEZB Rozšíření možností výuky přístup k normám a poskytování informací o vývoji stavebnictví. Předávání osvědčení absolventům. Poskytování finančního příspěvku žákům. ročníku oboru pokrývač. Organizace soutěží Organizace soutěží, organizace odborného vzdělávání pro učitele odborných předmětů Semináře, exkurze a praxe pro učitele a žáky Spoluúčast na náborových akcích Exkurze Předváděcí akce, poskytnutí spotřebního materiálu pro výuku Předváděcí akce, poskytnutí spotřebního materiálu pro výuku Poskytnutí spotřebního materiálu pro kovovýcvik Zvýhodněné ceny nářadí To Big nářadí Odborná instruktáž spojená s praktickými ukázkami pro žáky naší školy HP trendy, s.r.o. Odborná exkurze ve výrobním závodě Prodej materiálů pro výuku za zvýhodněné ceny Další partneři (např. úřad práce, obec...) Úřad práce Opava Spolupráce při zajišťování dalšího vzdělávání Osobní jednání Magistrát města Opavy Zlepšení podmínek pro výuku oborů pokrývač, klempíř a tesař Zvýhodněný pronájem prostoru pro konání odborného výcviku 0 Počet udělených stipendií Firmy poskytující stipendium 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 203/204 Vypracovala: Mgr. Bc. Petra Doubravová V Králíkách 24. 9. 204 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Opava, únor 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Příspěvková organizace: Střední

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek -Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Sdělení ředitele č. 2/2015 Nejvyšší možné počty pro přijímací řízení (škol. rok

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112. Pražská 112, 280 00 Kolín II

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112. Pražská 112, 280 00 Kolín II Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112 Pražská 112, 280 00 Kolín II Identifikátor: 600 170

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 Název a sídlo Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1.2 Charakteristika školy Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci ŘÁDY Stipendijní řád podpis ředitele: razítko školy: Určení: Všichni zaměstnanci Uložení podepsaného výtisku: Administrátor pro řízenou dokumentaci I. Název Stipendijní řád ředitel 30. 08. 2014 01. 09.

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování stavební s.r.o. Zádveřice č. 5, 763 12 Zádveřice-Raková.

Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování stavební s.r.o. Zádveřice č. 5, 763 12 Zádveřice-Raková. b) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Zádveřice, 03.09.2014 Ing. Josef Kůra ředitel Strana 1 (celkem 18) (dle 7, odst. 1 vyhl. č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhl. č. 15/2005 Sb., kterou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více