AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ČERVNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ČERVNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ"

Transkript

1 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, Karlovy Vary, tel: , ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ČERVNU 2018 ( KT) Č. j.: KHSKV 08760/2018/EPI V Karlových Varech dne Spisový znak: 1.11 Skartační znak/lhůta: S/3 SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ Tabulka č. 1 Přehled hlášených případů infekčních onemocnění v červnu 2018 (absolutní počet a relativní počet na obyvatel) diagnóza A02 A04 A04.5 A08 A38 A46 A48.1 A56 A69.2 A81 A84.1 A87 B01.9 absolutní čísla relativní čísla na obyv. 4,40 4,74 19,96 7,44 1,69 2,03 0,34 2,71 1,01 0,34 0,34 0,34 15,90 diagnóza B02 B08.2 B08.3 B18.2 B26 B27 B58 B80 B86 G00 J17 W54 W55 absolutní čísla relativní čísla na obyv. 4,74 2,71 0,68 1,69 0,68 1,69 0,34 1,35 0,68 0,68 0,68 0,68 0,34 Tabulka č. 2 Přehled šetření odboru protiepidemického v Karlovarském kraji a jednotlivých ech ČERVEN 2018 Karlovarský kraj Karlovy Vary počet hlášených infekčních onemocnění do ISINu počet provedených epidemiologických šetření počet nevykázaných epidemiologických šetření počet šetření infekcí souvisejících se zdravotní péčí počet infekcí souvisejících se zdravotní péčí počet profesionálních poranění počet neprofesionálních poranění exitus letalis Cheb KOMENTÁŘ K EPIDEMICKÝM VÝSKYTŮM V měsíci červnu 2018 nebyla do celorepublikového registru ISIN vykázána žádná mimořádná epidemiologická situace hromadného výskytu infekčních onemocnění. 1

2 nemocnost / obyvatel KOMENTÁŘ KE SPORADICKÝM A RODINNÝM VÝSKYTŮM VYBRANÝCH NÁKAZ A L I M E N T Á R N Í N Á K A Z Y Tabulka č. 3 Přehled alimentárních nákaz (absolutní počet a relativní počet na obyvatel) A02 A04 A04.5 A08 abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. Karlovy Vary 5 4,34 4 3, ,42 3 2,60 2 2,25 7 7, , ,26 Cheb 6 6,56 3 3, ,67 9 9,84 Salmonelóza (A02) hlášeno 13 případů na území Karlovarského kraje bylo hlášeno 13 onemocnění salmonelózou, v 7 případech šlo o sporadická onemocnění a 6 onemocnění spadalo do 3 rodinných výskytů, původcem onemocnění byla v 12 případech potvrzena Salmonella Enteritidis a v 1 případě Salmonella spp. Kampylobakterióza (A04.5) hlášeno 59 případů na území Karlovarského kraje bylo hlášeno 59 onemocnění kampylobakteriózou, ve všech 59 případech šlo o sporadická onemocnění, původcem onemocnění byl v 54 potvrzen Campylobacter jejuni a v 5 případech Campylobacter coli Jiné střevní infekce: bakteriální (A04) hlášeno 14 případů ve všech 14 případech se jednalo o sporadická onemocnění Clostridium difficile onemocnělo 10 osob, celkem 9 pacientů bylo hospitalizováno (z toho 1 na JIP) a 1 pacient onemocněl v zařízení sociálních služeb, u všech 10 pacientů byl laboratorně potvrzen antigen Clostridium difficile, v 8 případech Clostridium difficile produkovalo toxin A/B a ve 2 případech toxin B, v anamnéze 8 pacientů byla ATB terapie v předchorobí, 1 pacient (M/1931) zemřel na multiorgánové selhání Escherichia coli onemocněly 3 osoby, u chlapce (2010) prokázána Escherichia coli O128, u dívky (2017) prokázána Escherichia coli O119 a u ženy (1948) prokázána Escherichia coli O55, všechna onemocnění se obešla bez hospitalizace Yersinia enterocolitica onemocněl muž (1983), nehospitalizován virové (A08) hlášeno 22 případů v 20 případech se jednalo o sporadická onemocnění a 2 onemocnění spadala do 1 rodinného výskytu rotaviry onemocnělo 12 osob, žádné z 10 nemocných dětí nebylo v předchorobí očkováno proti rotavirové infekci adenoviry onemocněly 2 osoby koinfekce rotaviry s noroviry onemocněly 3 osoby, z toho 2 případy spadaly do 1 rodinného výskytu, žádné ze 3 nemocných dětí nebylo v předchorobí očkováno proti rotavirové infekci koinfekce adenoviry a noroviry onemocněla 1 osoba Graf č. 1 Nemocnost střevních infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících roku 2018 (relativní čísla, přepočteno na obyvatel) Nemocnost střevních infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v roce 2018 (rel. čísla) 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 A02 A04.5 A04 A08 A03 A05 A09 2

3 nemocnost / ob. Graf č. 2 Nemocnost střevních infekčních onemocnění v jednotlivých ech Karlovarského kraje v květnu 2018 (relativní čísla, přepočteno na obyvatel) Nemocnost střevních infekčních onemocnění v jednotlivých ech Karlovarského kraje v červnu 2018 (rel. čísla) 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Karlovy Vary Cheb A02 A04.5 A04 A08 A03 A05 A09 N Á K A Z Y O Č K O V A C Í H O S CH É M A T U Tabulka č. 4 Přehled nákaz očkovacího schématu (absolutní počet a relativní počet na obyvatel) B01.9 B26 abs. rel. abs. rel. Karlovy Vary 13 11,28 0 0, ,01 1 1,13 Cheb 18 19,67 1 1,09 V I R O V É H E P A T I T I D Y Tabulka č. 5 Přehled virových hepatitid (absolutní počet a relativní počet na obyvatel) B18.2 abs. rel. Karlovy Vary 4 3,47 1 1,13 Cheb 0 0,00 Chronická virová hepatitida typu C (B18.2) hlášeno 5 případů na území u Karlovy Vary byly hlášeny 4 případy chronické VHC, a to u 6 mužů (20, 27 a 43 let) a 1 ženy (32 let), onemocnění potvrzena sérologicky (anti-hcv pozitivní) i metodou PCR (HCV-RNA pozitivní), případy onemocnění u 2 mužů byla diagnostikována v rámci vstupní prohlídky spojené s odběrem vzorků před nástupem do výkonu trestu a vazby, případ u 43letého muže a ženy spadal do rodinného výskytu a prokázán v rámci vyšetření v Centru asistované reprodukce, u všech 4 nemocných forma inaparentní, v anamnéze u všech nemocných abusus i. v. drog na území u byl hlášen 1 případ chronické VHC, onemocněl muž ve věku 22 let, onemocnění potvrzeno sérologicky (anti-hcv pozitivní), forma inaparentní, v anamnéze abusus i. v. drog 3

4 pohlaví (M/Ž) datum prvních příznaků laboratorně potvrzeno* hospitalizace (INF, JIP ) datum přisátí klíštěte nepasterované mléko a výrobky očkování proti KE O N E M O C N Ě N Í C N S Tabulka č. 6 Přehled onemocnění CNS (absolutní počet a relativní počet na obyvatel) A81 A84.1 A87 G00 abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. Karlovy Vary 0 0,00 1 0,87 1 0,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,25 Cheb 1 1,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Creutzfeldt-Jakobova nemoc (A81.0) hlášen 1 případ Cheb onemocněla žena (1974), od únava, zmatenost a dezorientace, které se v čase prohlubovaly, dne umístěna do psychiatrické léčebny Praha - Bohnice pro zmatenost a suspektní manickou dekompenzaci, kde na základě neurologického vyšetření vysloveno podezření na prionové onemocnění, na EEG těžká abnormalita a MRI bez nálezu, dne přeložena do FN Motol pro zhoršující se zdravotní stav a ztrátu hybnosti, dne exitus letalis, dne byla provedena v Thomayerově nemocnici pitva, při které byla neuropatologickým, imunologickým a molekulárně-genetickým vyšetřením potvrzena klinická diagnóza pravděpodobné Creutzfeldt-Jakobovy nemoci - sporadická forma, bezprostřední příčinou úmrtí byla akutní katarálněhnisavá bronchopneumonie při progresi základního onemocnění, nemocná neprodělala žádné chirurgické zákroky, v anamnéze v roce 2013 výpadek zraku a bezvědomí, veškerá provedená vyšetření však bez nálezu Klíšťová encefalitida (A84.1) hlášen 1 případ podrobnosti v tabulce č. 7 Tabulka č. 7 Výskyt Klíšťové encefalitidy v Karlovarském kraji a sledovaných kritérií v červnu 2018 (absolutní čísla) místo nákazy rok nar. věk způsob přenosu Karlovy Vary, 2 roky a M 2015 Tuhnice 8 měsíců * anti-tbev IgM a IgG pozitivní krev likvor ne INF klíště ne ne Enterovirová meningitida (A87.0) hlášen 1 případ Nejdek onemocněl muž (1994), od nechutenství, od zvýšená teplota, bolesti hlavy (tepavá bolest s maximem v oblasti spánků), dne zimnice, po ránu nauzea, závratě, které ustoupily v klidovém režimu, dne vyšetřen v infekční ambulanci nemocnice Karlovy Vary a pro horečnatý infekt s meningeální iritací hospitalizován na infekčním oddělení nemocnice Karlovy Vary, v likvoru potvrzeny metodou PCR enteroviry, přisátí klíštěte i jeho odstraňování negoval, v předchorobí dne se zúčastnil vzpěračských závodů v Plzni Bakteriální meningitida hlášeny 2 případy Krajková onemocněl chlapec (2007), od přetrvávající bolesti zad v hrudní oblasti, únava, zvýšená teplota, zimnice, mravenčení, bolesti kloubů (kolenních), pocit ztuhlosti svalů, nemocný dne vyšetřen PLDD a dne hospitalizován na dětském oddělení nemocnice, sérologie zajištěna již PLDD a odběr likvoru při hospitalizaci, z odběrů potvrzeny protilátky proti Borrelia burgdorferi, u nemocného nedošlo k dalším komplikacím, v anamnéze přisátí klíštěte v 04/2018, místo po přisátí klíštěte zarudlé (cca 2 cm) bez centrálního výbledu, onemocnění uzavřeno jako bakteriální meningoencefalitida vyvolaná Borrelia burgdorferi Dolní Rychnov onemocněla dívka (2013), od únava, zvýšená teplota, projevy obrny lícního nervu (asymetrie úst, nedovření pravého oka), nemocná dne vyšetřena PLDD, na jejíž doporučení pacientka vyšetřena a následně i hospitalizována dne na dětském oddělení nemocnice, kde další klinické projevy zvracení, nechutenství a mírně váznoucí meningy, sérologické vyšetření i odběr likvoru zajištěn v rámci hospitalizace dne , kde potvrzeny protilátky proti Borrelia burgdorferi, u nemocné nedošlo k dalším komplikacím, rodiče dívky si přísátí klíštěte nejsou vědomi, onemocnění uzavřeno jako bakteriální meningoencefalitida vyvolaná Borrelia burgdorferi 4

5 pohlaví (M/Ž) laboratorně potvrzen dárce A N T R O P O Z O O N Ó Z Y Tabulka č. 8 Přehled antropozoonóz (absolutní počet a relativní počet na obyvatel) A69.2 abs. rel. Karlovy Vary 0 0,00 3 3,38 Cheb 0 0,00 Lymeská borelióza (A69.2) hlášeny 3 případy podrobnosti v tabulce č. 9 Tabulka č. 9 Výskyt Lymeské borreliózy v Karlovarském kraji a sledovaných kritérií v červnu 2018 (absolutní čísla) okr. místo nákazy rok nar. věk způsob přenosu klinické projevy onemocnění EM další/ vypiš další/ vypiš stvení dg. - kým SO Horní Slavkov M klíště ne 38 C myalgie PLDD ne M klíště pruritus PLD ne Ž ne hmyz PLD ne P A R A Z I T Á R N Í A M Y K O T I C K É N Á K A Z Y Tabulka č. 10 Přehled parazitárních a mykotických nákaz (absolutní počet a relativní počet na obyvatel) B58 B80 B86 abs. rel. abs. rel. abs. rel. Karlovy Vary 0 0,00 3 2,60 0 0,00 1 1,13 0 0,00 2 2,25 Cheb 0 0,00 1 1,09 0 0,00 J I N É N Á K A Z Y Tabulka č. 11 Přehled jiných nákaz (absolutní počet a relativní počet na obyvatel) A38 A46 A48.1 A56 B02 B08.2 B08.3 B27 J17 W54 W55 abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. Karlovy Vary 0 0,00 0 0,00 1 0,87 2 1,73 6 5,20 5 4,34 0 0,00 2 1,73 2 1,73 1 0,87 0 0,00 2 2,25 5 5,63 0 0,00 4 4,50 8 9,00 3 3,38 2 2,25 3 3,38 0 0,00 1 1,13 1 1,13 Cheb 3 3,28 1 1,09 0 0,00 2 2,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Legionelóza (A48.1) hlášen 1 případ USA, Florida onemocněl muž (1954), jednalo se o turistu z Floridy, který přicestoval do ČR (Karlovy Vary) dne , dne horečka (39 C), dne horečka (40,1 C), opakované zvracení, pocení, bolesti hlavy a zahájena samoléčba Panadolem, dne užil Tamiflu a pokles teploty na 35,6 C, téhož dne v doprovodu manželky (lékařky) návštěva kavárny, kde pil pouze zelený čaj, po 20ti minutách ztratil vědomí, zimnice, rozšířené zornice a nereagoval na řeč, přivolána ZZS a převoz do nemocnice Karlovy Vary (při převozu již při vědomí), kde vyšetřen a následně hospitalizován na infekčním oddělení nemocnice Karlovy Vary do , laboratorně potvrzen močový antigen Legionella pneumophila sk.1, močový antigen Streptococcus pneumoniae negativní, RTG srdce a plic nevyloučil infiltraci v sumaci srdečního stínu vlevo, dne nemocným podepsán negativní revers a následný den odlet na Floridu, v anamnéze jaterní steatóza, chronická pankreatitida, chronický kašel (kuřák), hypertenze, vzhledem ke klinické anamnéze již před příletem do ČR nerealizováno environmentální šetření spojené s odběrem vzorků vody 5

6 Chlamydia trachomatis (A56) hlášeno 8 případů podrobnosti v tabulce č. 12 Tabulka č. 12 Výskyt sexuálně přenášených chlamydiových onemocnění v Karlovarském kraji v červnu 2018 (absolutní čísla) Karlovy Vary Cheb pohlaví rok odbornost metoda příjmová věk materiál (M/Ž) nar. lékaře průkazu dg. Ž cervix PCR A56.0 M uretra PCR A56.0 M uretra PCR N48.1 Ž cervix PCR Z76.0 Ž cervix PCR N76.8 M uretra PCR N34.2 Ž vagina ICH A56 Ž vagina ICH Z34.8 Pneumonie (J17) hlášeny 2 případy během června byly v e Karlovy Vary vykázány celkem 2 potvrzené případy pneumokokových onemocnění, z toho v 1 případě (žena) se jednalo o invazivní pneumokokové onemocnění, onemocněl 1 muž ve věku 60 let (1957) a 1 žena ve věku 69 let (1948), u obou nemocných na RTG plic nález pneumonie, u obou nemocných byl prokázán močový antigen Streptococcus pneumoniae a u ženy Streptococcus pneumoniae i v hemokultuře, muž byl hospitalizován na plicním oddělení a žena na JIP, muž nebyl v předchorobí očkován proti pneumokokovým nákazám a u ženy se očkovací anamnézu nepodařilo zjistit, zdroj nákazy se nepodařilo jednoznačně prokázat Kousnutí nebo úder psem (W54) hlášeny 2 případy na území Karlovarského kraje byly hlášeny 2 případy kousnutí psem, a to u ženy (1983), turistický pobyt v Malajsii, kde dne pokousána neznámým psem do lýtka PDK, téhož dne ošetřena v místní nemocnici, kde byla zahájena specifická antirabická profylaxe a podán tetanický toxoid, po návratu dne pokračováno v profylaxi včetně podání séra na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce u ženy (1997), dne při venčení psa pokousána neznámým psem do lýtka PDK, dne ošetřena v chirurgické ambulanci, odkud odeslána do infekční ambulance nemocnice Karlovy Vary k indikaci specifické antirabické profylaxe tato zahájena Verorabem Kousnutí nebo úder jinými savci (W55) hlášen 1 případ na území Karlovarského kraje byl hlášen 1 případ kousnutí kočkou, a to u ženy (1946), dne pokousána do 2. prstu PHK vlastní agresivně se chovající kočkou, která následně utekla (kočka nebyla očkována proti vzteklině), dne ošetřena PLD, odkud odeslána do infekční ambulance nemocnice Karlovy Vary k indikaci specifické antirabické profylaxe tato zahájena Verorabem A K U T N Í R E S P I R A Č N Í I N F E K C E (A R I) Tabulka č. 13 Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji dle jednotlivých věkových kategorií a relativní nemocnost ARI v ČR v červnu 2018 ( KT), (relativní čísla, přepočteno na obyvatel) Kalendářní týden (KT) Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji dle jednotlivých věkových kategorií 0 5 let 6 14 let let let 60+ let Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji Relativní nemocnost ARI v ČR Zdroj číselných dat: Registr akutních respiračních infekcí, po zpracování dat SZÚ Praha (jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v e a jednotlivých věkových skupinách) 6

7 nemocnost / ob. nemocnost / ob. Graf č. 3 Nemocnost akutních respiračních infekcí v Karlovarském kraji v 36.KT KT 2018 dle jednotlivých věkových kategorií (relativní čísla, přepočteno na obyvatel) 6000 ARI: 36.KT KT 2018, Karl. kraj Graf č. 4 Nemocnost akutních respiračních infekcí v 36.KT KT 2018: trend nemocnosti v Karlovarském kraji ve srovnání s ČR (relativní čísla, přepočteno na obyvatel) 2500 ARI: 36.KT KT 2018, Karl. kraj vs ČR Karl. kraj ČR Z prezentovaných grafů č. 3 a 4 vyplývá následující: Od září 2017 do prosince 2017 (konkrétně 36.KT KT 2017) došlo na území Karlovarského kraje postupnému nárůstu ARI ve všech věkových skupinách s poklesem v 39.KT, 42.KT a 46.KT 2017 způsobeným s největší pravděpodobností probíhajícím státním svátkem a ředitelskými volny ve školách a výrazným poklesem v 52.KT 2017 způsobeným s největší pravděpodobností vánočními prázdninami a dovolenými. Následně od začátku roku 2018 došlo opět k nárůstu nemocnosti ARI s poklesem v 7. kalendářním týdnu způsobeným s největší pravděpodobností probíhajícími jarními prázdninami a výrazným poklesem v 13.KT 2018 způsobeným s největší pravděpodobností velikonočními svátky, od dubna 2018 je zaznamenáván pokles nemocnosti ARI. Nejvyšší nemocnost je evidována ve věkové skupině 0-5 let, nejnižší u dospělé populace a seniorů. Stejný trend nemocnosti bylo možné pozorovat na celém území ČR. Aktuální relativní nemocnost ARI (v přepočtu na obyvatel) v Karlovarském kraji lze sledovat na webových stránkách KHS Karlovarského kraje 7

8 P O R A N Ě N Í O S T R Ý M K O N T A M I N O V A N Ý M P Ř E D M Ě T E M N E B O N Á S T R O J E M Profesionální poranění hlášeno 6 případů Tabulka č. 14 Profesionální poranění zdravotnických či jiných odborných pracovníků v Karlovarském kraji v květnu 2018 pohlaví rok nar. zdravotnické zařízení, kde došlo k poranění pracovní zařazení předmět způsobující poranění činnost při poranění místo poranění očk. proti VHB LD KV SO Ž 1975 Ž 1970 Ž 2000 Ž 2000 Ž 1977 Ž 1999 lázně K. Vary lázně K. Vary nemocnice nemocnice nemocnice nemocnice balneo balneo ONP ONP ORT ORT studentka studentka potřísnění krví pneumopunktura pneumopunktura odběr glykemie aplikace inzulínu 2. prst LHK 2. prst LHK 1. prst LHK 2. prst PHK výměna drénu pravé oko aplikace léků 3. prst LHK Neprofesionální poranění nebyl hlášen žádný případ I N F E K Č N Í O N E M O C N Ě N Í S P O J E N É S P O S K Y T O V Á N Í M Z D R A V O T N Í P É Č E V tomto měsíci bylo šetřeno celkem 140 podezření na infekci spojenou s poskytováním zdravotní péče, z nichž na základě šetření bylo 46 dáno do souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Ú M R T Í V S O U V I S L O S T I S I N F E K Č N Í M O N E M O C N Ě N Í M Na území Karlovarského kraje byla tento měsíc zaznamenána 2 úmrtí v souvislosti s infekčním onemocněním. Případy úmrtí jsou popsány v kapitole: Alimentární nákazy bakteriální střevní infekce způsobené Clostridium difficile a Onemocnění CNS Creutzfeldt-Jakobova nemoc. Bezprostřední příčinou úmrtí nebylo dané infekční onemocnění. 8

9 Tabulka č. 15 Srovnání stejného časového období roku 2017 a 2018 u jednotlivých diagnóz vykázaných v červnu 2018 (absolutní čísla) dg. (dle MKN 10) 2017 červen 2018 červen Srovnání sledovaných období (vyjádřeno v %) A02 Salmonellosis (Salmonelóza) ,91 A04 Jiné bakteriální střevní infekce ,00 A04.5 Enteritis, původce Campylobacter spp ,28 A08 Virové střevní infekce ,11 A38 Scarlatina (Spála) ,67 A46 Erysipelas ,67 A48.1 Legionelóza 1 1 0,00 A56 Jiná sexuálně přenášená chlamydiová onemocnění ,50 A69.2 Lymeská nemoc ,00 A81 Creutzfeldt-Jakobova nemoc A84.1 Středoevropská encefalitida přenášená klíšťaty ,00 A87.0 Enterovirová meningitida B01.9 Varicella (Plané neštovice) ,27 B02 Herpes zoster (Pásový opar) ,0 B08.2 Exanthema subitum (Šestá nemoc) ,11 B08.3 Erythema infectiosum (Pátá nemoc) ,00 B18.2 Chronická hepatitida typu C ,00 B26 Parotitis epidemica (Epidemický zánět příušnic) ,00 B27 Infekční mononukleóza ,57 B58 Toxoplasmosis B80 Enterobiasis (Enterobióza) ,00 B86 Scabies (Svrab) ,33 G00 Bakteriální meningitida J17 Pneumonie ,33 W54 Kousnutí nebo úder psem ,00 W55 Kousnutí nebo úder jinými savci 1 1 0,00 Celkem 231 Ing. Martina Prokopová, MBA ředitelka odboru protiepidemického 9

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V LISTOPADU 2018 ( KT)

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V LISTOPADU 2018 ( KT) K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ZÁŘÍ 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ZÁŘÍ 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V PROSINCI 2018 ( KT)

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V PROSINCI 2018 ( KT) K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V LEDNU 2019 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V LEDNU 2019 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ŘÍJNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ŘÍJNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2017 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2017 ( KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2017 (14. 17. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v lednu 2017 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v lednu 2017 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v lednu 2017 (01. 04. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2016 (14. 17. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2016 (14. 17. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2016 (14. 17. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2015 (49. 53. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2015 (49. 53. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2015 (49. 53. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V SRPNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V SRPNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2015 (45. 48. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2015 (45. 48. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 215 (45. 48. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v květnu 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v květnu 2016 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v květnu 2016 (18. 21. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v říjnu 2015 (40. 44. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v říjnu 2015 (40. 44. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v říjnu 2015 (40. 44. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2015 (32. 35. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2015 (32. 35. KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2015 (32. 35. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2016 ( KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2016 (44. 47. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vva@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v červenci 2015 (27. 31. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v červenci 2015 (27. 31. KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v červenci 2015 (27. 31. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.7.2004 45 Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 V této Aktuální informaci jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v září 2015 (36. 39. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v září 2015 (36. 39. KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v září 2015 (36. 39. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2017/2018

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2017/2018 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2016/2017

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2016/2017 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 46 Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 V této Aktuální informaci jsou použity údaje Státního zdravotního ústavu

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2016 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2016 (31. 34. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014

P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 71

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI Husova tř. 64, 46 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71932 EPIDEMIOLOGICKÁ

Více

Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012. Infectious diseases in the Czech Republic in 2010 2012

Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012. Infectious diseases in the Czech Republic in 2010 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2013 33 Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012 Infectious diseases in the Czech Republic in 2010

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2016 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2016 (48. 52. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10.6.2005 23 Přenosné nemoci v ČR v roce 2004 Infectious diseases in the CR in 2004 Souhrn V této Aktuální informaci

Více

Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý

Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: 3 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 7 9

Více

Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý

Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 1, tel: 3 38 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai3, IČO: 71 9 81

Více

O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý 2015

O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý 2015 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 71

Více

Úvod do problematiky infekční onemocnění

Úvod do problematiky infekční onemocnění Úvod do problematiky infekční onemocnění Machartová V. 15.12. 212 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha

Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a 2011 Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha Monitor angín, akutních respiračních infekcí a akutních průjmových onemocnění

Více

Blok č. 5 Termín Téma Počet hodin

Blok č. 5 Termín Téma Počet hodin Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Infekční nemoci 2 Rozvrhová zkratka : INF/VCB12 Rozvrh výuky : 9 seminářů 9 praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr Počet kreditů

Více

Drogová epidemiologie (problémoví uživatelé drog) v Karlovarském kraji. I. Zdroje informací

Drogová epidemiologie (problémoví uživatelé drog) v Karlovarském kraji. I. Zdroje informací K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Infekční nemoci v České republice v letech Infectious diseases in the Czech Republic in

Infekční nemoci v České republice v letech Infectious diseases in the Czech Republic in Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 8. 2010 45 Infekční nemoci v České republice v letech 2007 2009 Infectious diseases in the Czech Republic in 2007

Více

Lymeská borrelióza epidemiologická data za rok 2014

Lymeská borrelióza epidemiologická data za rok 2014 Lymeská borrelióza epidemiologická data za rok 2014 Mapy a grafy incidencí lymeské borreliózy v České republice. Maps and graphs of lyme borreliosis (Lyme disease) in the Czech Republic. 15.září 2015 Doc.MUDr.Bohumír

Více

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Očkování cestovatelů Milan Trojánek 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Cestovní a

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Nákazy přenášené různými přenašeči Tato skupina infekcí se vyznačuje tím, že zdrojem a rezervoárem nákazy obvykle bývají zvířata,

Více

Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění. 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010

Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění. 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010 Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010 Pavla Křížová Státní zdravotní ústav, Praha Koncepce surveillance byla založena již v šedesátých

Více

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI Husova tř. 64, 46 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71932 EPIDEMIOLOGICKÁ

Více

Infekce s nejvyšší incidencí v roce 2009

Infekce s nejvyšší incidencí v roce 2009 Epidemiologické aspekty současného trendu výskytu nejen lymeské borreliózy v ČR Daniela Janovská Ústav epidemiologie 3.LF UK Duben 21 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Infekce s nejvyšší incidencí v roce 29 45,8

Více

Výskyt nejběžnějších infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v České republice v roce 2017 Michaela Špačková, Martin Gašpárek

Výskyt nejběžnějších infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v České republice v roce 2017 Michaela Špačková, Martin Gašpárek Výskyt nejběžnějších infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v České republice v roce 217 Michaela Špačková, Martin Gašpárek Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Národní referenční centrum

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani

Více

Incidence infekčních onemocnění v datech NZIS

Incidence infekčních onemocnění v datech NZIS Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././15_19/2748

Více

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Datum zpracování: 10.08.2017 1 Pohlavně přenosná onemocnění ve Středočeském kraji

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vzdušné nákazy např. plané neštovice, spalničky, ARI (akutní respirační infekce) a další Akutní respirační infekce (ARI), včetně chřipky,

Více

Lékařská mikrobiologie II

Lékařská mikrobiologie II Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Lékařská mikrobiologie II Lékařská mikrobiologie II Napsal uživatel Marie Havlová dne 8. Březen 2013-0:00. Sylabus praktických

Více

Závěrečná zpráva z regionálního úkolu 2017 Monitoring infekčnosti klíšťat v Karlovarském kraji 2017

Závěrečná zpráva z regionálního úkolu 2017 Monitoring infekčnosti klíšťat v Karlovarském kraji 2017 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Č. j.:

Více

Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let

Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let P. Pazdiora 24. Pečenkovy dny, České Budějovice 15.-17.9.2010 Historie poznatků

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

Atypický průběh klíšťové encefalitidy. Bartková D., Petroušová L. Klinika infekčního lékařství FN Ostrava

Atypický průběh klíšťové encefalitidy. Bartková D., Petroušová L. Klinika infekčního lékařství FN Ostrava Atypický průběh klíšťové encefalitidy Bartková D., Petroušová L. Klinika infekčního lékařství FN Ostrava Anamnéza Muž, 64 let OA: inkompletní blok pravého Tawarova raménka, mnohočetná cholecystolithiáza,

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Epidemie "KLASTER" v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění

Epidemie KLASTER v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění počet případů K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 3621 Karlovy Vary, tel:3 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách str. 1 Povinná hlá ení o infekãních chorobách Mgr. Radek Policar Koncem září 2010 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 275/2010 Sb., v důsledku které se mění vyhláška č. 473/2008 Sb. Jedná se

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2013

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2013 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2013 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2009 2013 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE Název Výkony základní vyšetření Výkony doplňující vyšetření Cena základní vyšetření Cena doplňující vyšetření Cena základní Cena doplňující vyšetření s 15% DPH vyšetření s 15% DPH ODBĚRY Odběry krve dospělý

Více

EPIDEMICKÝ VÝSKYT VHA V OKRESE JABLONEC NAD NISOU

EPIDEMICKÝ VÝSKYT VHA V OKRESE JABLONEC NAD NISOU EPIDEMICKÝ VÝSKYT VHA V OKRESE JABLONEC NAD NISOU M. Hausenblasová Mezikrajová konference epidemiologů pěti krajů Královehradeckého, Libereckého, Pardubického, Ústeckého kraje a hl. města Prahy Hotel Bellevue

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM. MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce

SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM. MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce Rotaviry Foto: J. Schramlová Kompletní rotaviry a jejich fragmenty (šipka)( Foto: J. Schramlová

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE ODBĚRY Výkony Výkony Odběry krve dospělý 09119 41,00 Kč 48,00 Kč Odběr krve do 10 let 09117 74,00 Kč 85,00 Kč Odběr kapilární krve 09111 34,00 Kč 39,00 Kč Separace séra 97111 19,00 Kč 22,00 Kč Odběr jiného

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

Infekční nemoci 2012

Infekční nemoci 2012 Infekční nemoci 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Infekční nemoci Řada: Zdravotnická statistika

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Akutní průjmová onemocnění (APO) Akutní průjmová onemocnění patří k nejčastěji epidemiologem šetřeným onemocněním. Potíže začínají

Více

Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu

Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu Hana Tkadlecová Protiepidemický odbor KHS ZK se sídlem ve Zlíně 577 006 741, hana.tkadlecova@khszlin.cz 1 Enteroviry Čeleď Picornaviridae: Rody: Enterovirus

Více

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2010

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2010 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2010 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2006 2010 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2012

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2012 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2012 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2008 2012 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Laboratorní diagnostika příušnic v Nemocnici České Budějovice a.s.

Laboratorní diagnostika příušnic v Nemocnici České Budějovice a.s. Laboratorní diagnostika příušnic v Nemocnici České Budějovice a.s. Teislerová 1, Piskunová 1, Trubač 1, Fialová 1, Slámová 2 1 Centrální laboratoře 2 Infekční oddělení Přímý průkaz - PCR Materiál: stěr

Více

Přílohy. Příloha č. 1: Přehled rozvojových cílů tisíciletí, Světová zdravotnická organizace. 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad

Přílohy. Příloha č. 1: Přehled rozvojových cílů tisíciletí, Světová zdravotnická organizace. 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad Přílohy Příloha č. 1: Přehled rozvojových cílů tisíciletí, Světová zdravotnická organizace Název cíle popis cíle 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad -snížit na polovinu počet extrémně chudých lidí (ti,

Více

Bonusové přednášky dle časových možností

Bonusové přednášky dle časových možností Bonusové přednášky dle časových možností Doplňující přednáška pro VLLM a ZLLM Mikrobiologický ústav LF a FN u sv. Anny v Brně MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. Herpes viry (DNA) http://glycoforum.gr.jp/science/glycomicrobiology/gm07/images/table1.gif

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 4 19.9.2003 Činnost oboru dermatovenerologie v ambulantní péči v Karlovarském kraji

Více

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Schánilec P. Hájek I. Agudelo C. F. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozšíření

Více

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71009302 EPIDEMIOLOGICKÁ

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8 Vyšetření: Pořadové 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických

Více

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků KLINICKÁ STUDIE Biopron 9 Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem Krátké shrnutí výsledků Typ studie Místo realizace randomizovaná, placebem kontrolovaná Klinika dětských infekčních

Více

Epidemický výskyt spalniček v Moravskoslezském kraji v roce 2017

Epidemický výskyt spalniček v Moravskoslezském kraji v roce 2017 I.Martinková 1, H.Šebáková 1, Š.Matlerová 1, H.Tomášková 1 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 2 Zdravotní ústav Ostrava Epidemický výskyt spalniček v Moravskoslezském

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Datum zpracování: 2.6.216 1 Pohlavně přenosná ve Středočeském kraji rok 215 Zdrojem

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Trendy zoonóz v ČR. Dlhý J., Beneš Č. Ministerstvo zdravotnictví ČR Státní zdravotní ústav Praha. Mezikrajový seminář epidemiologů

Trendy zoonóz v ČR. Dlhý J., Beneš Č. Ministerstvo zdravotnictví ČR Státní zdravotní ústav Praha. Mezikrajový seminář epidemiologů Trendy zoonóz v ČR Dlhý J., Beneš Č. Ministerstvo zdravotnictví ČR Státní zdravotní ústav Praha Mezikrajový seminář epidemiologů Hygienické stanice hl. m. Prahy, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého

Více

Dittrichova Praha 2 tel.: fax: ID datové schránky: hhcai8e

Dittrichova Praha 2 tel.: fax: ID datové schránky: hhcai8e 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2017 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2013 2017 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 443/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 443/2017 ze dne: Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických protilátek

Více

Dittrichova Praha 2 tel.: fax: ID datové schránky: hhcai8e

Dittrichova Praha 2 tel.: fax: ID datové schránky: hhcai8e 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2014 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2010 2014 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2011

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2011 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2011 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2007 2011 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Datum zpracování: 22/05/2012 1 Pohlavně přenosná onemocnění

Více

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2009

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2009 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2009 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2005 2009 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Datum zpracování: 4/7/211 Pohlavně přenosná onemocnění

Více

Závěrečná zpráva z regionálního úkolu 2018 Monitoring infekčnosti klíšťat v Karlovarském kraji 2018

Závěrečná zpráva z regionálního úkolu 2018 Monitoring infekčnosti klíšťat v Karlovarském kraji 2018 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Č. j.:

Více

Lékařská orální mikrobiologie I VLLM0421p

Lékařská orální mikrobiologie I VLLM0421p Lékařská orální mikrobiologie I VLLM0421p Týden 8: Patogeneze infekce Ondřej Zahradníček zahradnicek@fnusa.cz Definice patogeneze Patogeneze: vysvětluje vznik a vývoj chorobných příznaků Co patří do patogeneze

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 khsues1131a15 KHSUL 25604/2018 Závěrečná zpráva o výskytu ARI/ILI v Ústeckém kraji

Více

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2015

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2015 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. Rozvoj technologické platformy

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více