Soukromá střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště s. r. o. Tyršova 59, Horní Benešov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště s. r. o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov"

Transkript

1 Soukromá střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště s. r. o. Tyršova 59, Horní Benešov Výroční zpráva 2005/2006 Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 1 (celkem 39)

2 IZO : IČO : Soukromá střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště s. r. o., Tyršova 59, Horní Benešov, , ředitel, O B S A H 1) Úvod 2) Charakteristika školy 3) Učební plány, cíle výchovy a vzdělávání 4) Údaje o pracovnících školy 5) Údaje o přijímacím řízení 6) Výsledky vzdělávání ve školním roce 2005/06 7) Údaje o výsledcích kontrol 8) Údaje o mimoškolních aktivitách 9) Výchovná poradenství a protidrogová prevence 10) Činnost Domova mládeže 11) Účast v projektech 12) Zhodnocení a závěr 13) Přílohy Zprávu zpracovali : Ing. Richard Havlík ředitel a zřizovatel školy Jiří Uhlík zástupce ředitele Jana Hejnyšová vedoucí vychovatelka Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 2 (celkem 39)

3 Ing. Richard Havlík Jiří Uhlík 1. Úvod Předkládáme veřejnosti výroční zprávu o činnosti naší školy. Je zhodnocením uplynulého školního roku, konstatováním, co se nám podařilo a v čem naopak máme rezervy. Škola se stále více dostává do povědomí široké veřejnosti, a to nejen rodičů, ale také stavebních firem, zákazníků a ostatních škol. Výuka započala , tehdy ještě ve Starém Městě. Během letních prázdnin roku 2003 jsme celou školu včetně dílen přestěhovali do Horního Benešova do prostorů uvolněných zrušeným zemědělským SOU. Od provozujeme také Domov mládeže a Školní jídelnu. Za těchto několik let provozování školy jsme vyučili celou řadu absolventů, kteří se většinou dobře uplatňují na trhu práce. Velký dík patří všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli na dobrých výsledcích, dobrém ekonomickém výsledku a velmi dobrém náboru, který již přesáhl počet osmdesáti žáků do 1. ročníku. Samozřejmě jako každá škola máme i rezervy. Víme o nich a chceme školu i výuku v ní neustále zlepšovat a zkvalitňovat. Věřím, že se nám to bude dařit i díky účasti školy na projektech EU. Věřím, že i do budoucna bude o naši školu zájem a že spokojeni budou i budoucí zaměstnavatelé našich absolventů. ing. Richard Havlík ředitel a zřizovatel školy Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 3 (celkem 39)

4 2. Charakteristika školy První zařazení školy do sítě bylo od Historii ovšem počítáme od , kdy výuka skutečně začala. V současné době je škola zařazena pod názvem Soukromá střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, s.r.o. se sídlem v Horním Benešově, Tyršova 59. Součásti školy jsou Střední odborná škola kapacita : 60 žáků IZO : Střední odborné učiliště kapacita : 84 žáků IZO : Odborné učiliště kapacita : 96 žáků IZO : Domov mládeže kapacita : 42 lůžka IZO : Školní jídelna kapacita : neuvádí se IZO : Celková kapacita všech typů škol je 240 žáků. Všechny součásti škol se nacházejí ve čtyřech budovách. Jsou velmi blízko sebe, umístěné v centru Horního Benešova. 1. Tyršova 59 ředitelství, školní budova, dílna zedníků, garáže 2. Tyršova 314 Školní jídelna, dílny oboru pečovatelské práce 3. Opavská 28 Domov mládeže 4. Nerudova 216 dílny dřevooborů Většina žáků je dojíždějících, okolo 40 bylo ubytováno během roku na Domově mládeže. Ve školním roce 2005/06 bylo k ve stavu 156 žáků v 11ti třídách. Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 4 (celkem 39)

5 Vývoj počtu žáků školy od počátku existence školy P.č. Školní rok Počet žáků Sídlo / / / / Staré Město / / / / / Horní Benešov /07 - předpoklad 186 Příští školní rok tedy bude jubilejním desátým rokem existence školy. Naše škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Asociace středoškolských sportovních klubů. TEORETICKÁ VÝUKA Ve školní budově je 10 učeben. Z toho je 6 učeben kmenových a slouží svým zaměřením jednotlivým oborům. Dále jsou zde 4 učebny, které slouží především k odborné výuce a kde se žáci střídají. Jsou to : - videoučebna stupňovitá učebna s kapacitou 40 míst. Slouží pro videoprodukci, konání besed a přednášek, ale také ke skupinovému vyučování. - Počítačová učebna má kapacitu 20 míst, je vybavena prozatím 16 počítači propojenými v síti a připojenými na internet. V letoším školním roce byla vybavena novým nábytkem a kobercem. - Malá učebna pro skupinové vyučování - Učebna pro výuku psaní strojem vybavena 12 stolky s psacími stroji. Nově vybudovaná učebna uvedená do provozu na počátku tohoto školního roku. Maturitní třída se pro výuku obchodní korespondence a výpočetní techniky dělí na dvě skupiny. Proto jsou počty počítačů a psacích strojů prozatím dostačující. Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 5 (celkem 39)

6 V příštím školním roce by se měl navýšit počet psacích strojů na 15 a počítačů v učebně na 20. Teoretická výuka byla zajišťována 9 kmenovými učiteli na plný úvazek. Teoretická výuka odborných předmětů oboru malířské a natěračské práce, se kterým jsme tento školní rok začínali, byla zajištěna na 0,5 úvazku učitelem odborného výcviku. Částečné úvazky měla také vedoucí účetní (Obchodní korespondence), zástupce ředitele (odborné stavební předměty) a ředitel školy (odborné dřevařské předměty). Dochází k neustálému zkvalitňování pedagogického sboru. Učitelé si zvyšují svou kvalifikaci studiem na vysokých školách i účastí v různých kurzech. Přehled je v dalších částech výroční zprávy. Opět jsme se snažili vylepšit materiální základnu pro teoretickou výuku. Nakupovali se zejména nové knihy do školní knihovny, učebnice, anatomický model vnitřních orgánů a model kostry člověka, nové psací stroje, počítače, softwarové vybavení atd. Důležitým úkolem pro příští školní rok je vybudování dalších dvou učeben a kabinetu z bytu v podkroví školy a také současnou videoučebnu přebudovat na učebnu multimediální. Pro zkvalitňování výuky se chceme ucházet o granty Evropské unie. ODBORNÝ VÝCVIK Pro výuku dřevooborů je využívána dílenská budova na Nerudově ulici č. 216, pro výuku zedníků zednická dílna na Tyršově ulici č. 59 a zejména stavby a okolí. Obor pečovatelské práce využívá šicí dílnu a zdravotnickou učebnu na Tyršově ulici č. 314 a cvičnou kuchyňku pronajatou od ZŠ Horní Benešov. Vyšší ročníky tohoto oboru vykonávají odborný výcvik na smluvních pracovištích dětské domovy, domovy důchodců, nemocnice, městské pečovatelské služby, ústavy sociální péče, mateřské školy, kojenecké ústavy apod. Vybavení dílen 1. Dílny pro dřevoobory Nerudova 216 a) STROJNÍ DÍLNA rozměry 8 x 18 m je vybavena základními truhlářskými stroji kotoučová pila, srovnávací frézka, tloušťkovací frézka, spodní frézka s čepovacím vozíkem a posouvacím zařízením, 2x vrtací dlabačka, svislá stojanová vrtačka, pásová bruska. Veškeré stroje jsou v dostatečné míře vybaveny nástroji, které jsou dle potřeb a možností školy průběžně doplňovány a obměňovány. b) TRUHLÁŘSKÉ RUKODÍLNY menší (8 x 8 m) slouží pro výuku 1. ročníku, větší (10 x 15 m) pro výuku vyšších ročníků, pro montáž a kompletaci výrobků. Rukodílny jsou vybaveny truhlářskými hoblicemi a nářadím na ruční opracování dřeva. Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 6 (celkem 39)

7 c) TESAŘSKÁ DÍLNA je vybavena kotoučovou pilou, spodní frézkou a kombinovanou srovnávačkou s protahem. Slouží k přípravě a kompletaci tesařských výrobků, část dílny k uskladnění materiálu. Její rozměry jsou 15 x 8 m. d) NATĚRAČSKÁ DÍLNA slouží k dílenské výuce nového oboru malířské a natěračské práce. Její rozměry jsou 4,5 x 7,5 m. Je oddělena od prašných provozů strojní dílny. Do budoucna bude vybudována pro tento obor ještě jedna dílna o velikosti 6,5 x 7 m, která v současné době slouží jako sklad výrobků. Je třeba zde zavést ústřední topení, posílit elektrické rozvody a zateplit strop. e) DALŠÍ VYBAVENÍ DÍLEN tři šatny pro žáky, učebna, denní místnost svačinárna (4 x 8 m), kancelář učitelů odborného výcviku (4 x 5 m), sklad materiálu sklad hotových výrobků, sklad elektrického nářadí, sušárna řeziva, venkovní skládka řeziva, sklad nebezpečného odpadu (obaly od barev, oleje apod.), kotelna na tuhá paliva, elektrorozvodna, sklad lešení. 2. Zednická dílna Tyršova 59 Jedná se o původní trojgaráž pro nákladní auta. Je vybavena vápenopískovými cihlami pro nácvik zdění, pískem a potřebným nářadím. Žáci se zde učí zdění nasucho, osazovat výplně otvorů apod. Součástí dílny je oddělený sklad materiálu. Dílna byla odpojena od centrálního vytápění, je využita jen sporadicky, žáci jsou většinou na stavbách. Topí se zde lokálně pouze ve dnech, kdy jsou žáci přítomni. Vedle dílny je další sklad na vybavení (3 míchačky, kolečka, lopaty, krompáče, stavební vrátek apod.). 3. Dílny pro výuku oboru pečovatelské práce Tyršova 314 Nachází se v prostorech nad školní jídelnou. a) ŠICÍ DÍLNA vyučuje se strojní i ruční šití, opravy prádla a nejrůznější ruční práce. b) PRÁDELNA vybavena dvěma automatickými pračkami, prostorem pro sušení prádla, Dívky prádlo také žehlí, mandlují a provádějí potřebné opravy. Starají se o prádlo Domova mládeže. c) ZDRAVOTNICKÁ UČEBNA 2 oddělené prostory učebna + imitace nemocničního pokoje se třemi lůžky a potřebným vybavením (prostředky proti proleženinám, měření krevního tlaku, figurína na nácvik první pomoci, prostředky pro vyměšování pacientů a podobné věci, se kterými se setkají v praxi. d) SKLAD je zde uskladněno vyprané prádlo pro Domov mládeže, zásoby zbytkových látek pro cvičné šití a další potřeby. 4. Cvičná kuchyňka Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 7 (celkem 39)

8 Je pronajata od ZŠ Horní Benešov výměnou za využití truhlářské dílny základní školou. Je vybavena dvěma kuchyňskými linkami, dvěma sporáky, elektrickou troubou a přilehlou malou jídelnou. Nákup potravin pro cvičné vaření si žákyně platí, ale hotové jídlo si také sami zkonzumují. 5. Zakázky a smluvní pracoviště Vyšší ročníky pracují v odborném výcviku na zakázkách zejména stavbách a také na smluvních pracovištích (dřevařské provozy, zdravotnická a sociální zařízení). Na zakázkách školy pracují vždy pod vedením učitele odborného výcviku, u cizích organizací na základě smlouvy pod vedením instruktora. Za produktivní práci žákům náleží odměna dle platných přepisů. Na zakázky mimo sídlo školy jsou žáci dopravováni služebními vozidly. Učitelé OV jsou každoročně doškolováni v řízení motorových vozidel a první pomoci a svou skupinu žáků si na stavbu dovezou sami. Služební vozidla Pro zajištění chodu školy, zajištění dopravy žáků na zakázky a zásobování materiálem vlastní naše škola čtyři služební vozidla. FORD TRANSIT 9ti místný minibus Mercedes 100D 8mi místný minibus s velkým ložným prostorem Š 1203 valník přeprava materiálu na stavby FORD ESCORT combi zajišťování přepravy osob i materiálu Zakázky školy v roce 2005/2006 UOV Duzbaba - hotel Praděd Karlov (dokončení hrubé stavby, omítka, podlahy) - vjezd RD Havlík (výkopové práce) UOV Křištof - čtyřbytovka Horní Benešov (dokončení termofasády, barevný nátěr, demontáž lešení, nátěr kam. soklu) - fasáda RD Malovaný Krnov (zateplená fasáda, omítka garáže) - chodník a vjezd RD Havlík (osazení obrubníků, položení patek, vyzdění sloupků pro bránu a branku) - adaptace WC hoši SOU Horní Benešov - kuchyň (přestavba skladových prostor) - pětibytovka Horní Benešov (oklepání staré omítky, montáž lešení, lepení polystyrenových izolačních desek, pet linka + stěrka) Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 8 (celkem 39)

9 UOV Zmydloch - Karlov pan Pomp (výroba roštů pod obložení, výroba zakládacích latí na obložení, výroba dřevěných špalet a podhledů, výroba oken. křídel do vepřína 20 ks, spárovky na obložení oken, parapetní desky) - farář (výroba kuchyňské linky) - pan Kubala (výroba 2 ks selských lavic) - p. Glogar (výroba rámečků + zafóliování) - škola - kastlové okno - sklad škola (výroba jednoduchého, jednokřídlového okna + dvoukřídlového) - pan Zdražil (výroba 2 ks dvoulůžka z masivu, výroba komod) - paní Ondrušová (výroba vchodových dvoukřídlových dveří) - pan Havlík (výroba plotu + montáž) UOV Řepka - Domov mládeže (noční stolky) - hotel Praděd pan Pomp - výrobky na ples do tomboly - bourací práce na učebně č. 6 - rámečky na DM - pan Havlík (výroba + montáž bednění na plot) UOV Káňa - paní Krejčiříková (odkládací stěna + dvířka) - Městský úřad (houpačky) - pan Nikodém (hoblování desek) - pětibytovka stavění lešení - pan Havlík (výroba bednění na plot) UOV Krajčovičová - každý měsíc 50 ks praní prádla pro internát - každý měsíc 50 ks žehlení prádla pro internát - úklid celé budovy každý den - ušití 20 ks pracovních kalhot pro dívky - ušití 20 ks zástěr do kuchyňky pro dívky - ušití 30 ks polštářků na zakázku - ušití 30 ks podsedáků na zakázku Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 9 (celkem 39)

10 Rekapitulace a plány do budoucna a) Materiální zabezpečení výuky V uplynulém školním roce se nám podařilo opět zlepšit materiální zabezpečení výuky, jak teoretické, tak i praktické. Byla provedena rekonstrukce celé počítačové učebny nové stoly, židle a byl položen koberec. Byla také rozšířena počítačová síť a zakoupeny nové (repasované) počítače a monitory. Museli jsme v souvislosti s odchodem od programu INDOŠ zakoupit softwarové vybavení. Dále jsme z bývalého kabinetu udělali učebnu pro psaní strojem. Stolky jsme si vyrobili sami v rámci odborného výcviku. Je nyní pro skupinu 12ti žáků, od příštího školního roku rozšíříme kapacitu na 15 žáků. V předním traktu školní budovy byly ve třídách osazeny umyvadla, což byla jedna z hygienických závad. Chlapecké záchody byly zcela zrekonstruovány podle nových předpisů a také prostorově rozšířeny. Zároveň byly nachystány vývody odpadů, vody i topení na rekonstrukci dívčích záchodů v příštím školním roce. Bylo započato s přispěním Města Horní Benešov s rekonstrukcí Školní jídelny podle norem EU. V předcházejícím školním roce byla vypracována výkresová dokumentace, v letošním zhotoveno 1 podlaží veškeré sklady, šrabka brambor a šatny kuchařek. V dílenské budově nás velmi postihla letoší tuhá zima. Došlo k zatečení a opadání omítek včetně části zdiva. Na konci školního roku byly provedeny nejdůležitější záchranné práce, v příštím roce budou zhotovena nová vrata a termofasáda na části objektu. Taktéž budou upraveny přesahy střech a opraveny příp. vyměněny okapy a svody a opravena plechová krytiny, aby nedošlo k zatékání do zdiva. V příštím školním roce bude potřeba nadále zkvalitňovat výuku i další naše služby. V co možná největší míře bude potřeba využívat projektů Evropské unie, Ministerstva školství i KÚ Moravskoslezského kraje. Bude zapotřebí dále rozšiřovat a zkvalitňovat počítačovou učebnu, propojit celou školu počítačovou sítí, zřídit multimediální učebnu. Ve třech třídách v zadním traktu budovy chybí stále vodovod, chceme provést rekonstrukci dívčích záchodů. Ve třetím poschodí školy, kde byl dosud nevyužívaný byt jsme započali s budováním dvou tříd a jednoho kabinetu. V příštím školním roce toto bude dokončeno. Do konce roku 2007 máme termín dokončení rekonstrukce Školní jídelny. Čeká nás rekonstrukce samotné kuchyně, kterou bude potřeba dělat o příštích letních prázdninách. Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 10 (celkem 39)

11 Na Domově mládeže bychom chtěli opět zlepšovat prostředí a také zlepšovat možnosti trávení volného času ubytovaných. Bylo by zapotřebí zhotovení druhých sprch, ale bude to zřejmě finančně nezvládnutelné. Ve školních dílnách bychom se měli zaměřit na celkovou opravu a úpravu veškerých prostorů, na zlepšení pracovního prostředí žáků i zaměstnanců. Také je třeba rozšířit strojový park. Pro příští rok bude důležité zakoupit formátovací pilu a hranovou brusku. Pásovou brusku bude třeba dovybavit předepsanými kryty, případně ji prodat a koupit novější typ. b) Personální zabezpečení výuky Velkou pozornost bude i nadále třeba věnovat kvalitnímu náboru žáků. V letošním školním roce se nábor velmi povedl, žáků je dostatek. V průběhu tohoto školního roku odešli 3 učitelé, ale 6 nových kolegů přijímáme pro další školní rok. Věřím, že jsme vybrali kvalitní nové zaměstnance. Zaměstnanci, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady pro výkon povolání budou i nadále studovat tak, aby byl dodržen Zákon o pedagogických pracovnících. Bude vytvořena nová funkce správce budov a MTZ ke kvalitnější evidenci skladového hospodářství a kvalitnější správě budov. Využijeme zde dotace Úřadu práce na zřízení nového pracovního místa. c) Zkvalitňování volného času žáků, účast v programech EU, zviditelnění školy na veřejnosti Zkvalitňování samotné výuky musí být samozřejmostí. Důležitá je ovšem i jakási nadstavba, to aby se u nás žáci dobře cítili a chodili rádi na naši školu. Aktivity mimo výuku ovšem nesmí mít vliv na výuku samotnou. V uplynulém školním roce bylo podáno několik projektů a poměrně dost jich i vyšlo. Jsou to převážně projekty malé, ovšem i ty škole velmi pomohou. Seznam těchto projektů uvádíme v další části výroční zprávy. Kladný obraz školy na veřejnosti se vytváří nejen kvalitní teoretickou, ale zejména praktickou výukou. S žáky provádíme zakázky, kterých máme trvale dostatek. To, že je zákazník s prací spokojen je velmi dobré pro školu jako celek. Velmi dobrá je také služba starším lidem roznáška obědů ze Školní jídelny, kterou provádí v odborném výcviku žákyně oboru pečovatelské práce. S kladným ohlasem se setkal i Květinový den tj. sbírka finančních příspěvků pro Ligu proti rakovině. Naše školní plesy patří již tradičně k nejlepším ve městě a ani ten letošní nebyl jiný. Lidé se velmi dobře bavili, ples jsme o hodinu prodlužovali. Na této akci se scházejí také bývalí absolventi a stužkují absolventi nastávající. Uspořádali jsme také celostátní soutěž soukromých škol ve střelbě ze vzduchovky, která měla velmi dobrou úroveň. Pro menší děti jsme připravili v rámci oslav Dne dětí několik soutěží. Naši žáci se koncem školního roku zúčastnili sportovně turistického kurzu ve Staré Vsi u Rýmařova a plaveckého výcviku v Chorvatsku. Všechny tyto akce spoluvytvářejí dobré klima školy a také dobrý obraz na veřejnosti. Prezentace těchto akcí pomáhá také při náboru žáků. Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 11 (celkem 39)

12 3. Učební plány a cíle výchovy a vzdělávání Hlavním cílem vzdělávání na naší škole je výchova odborníků ve své profesi, se zájmem o řemeslo Je nutné žáky vzdělávat dle posledních poznatků, učebnice často bývají zastaralé. K výuce je dobré využívat exkurze, výstavy i internet. Je třeba žáky vést k zodpovědnosti za svěřený materiál a za výsledek své práce. Je nutno jim vštípit dochvilnost, dobrou pracovní morálku a úctu k autoritám. Práce pedagogů je v tomto ohledu stále těžší, protože na učební obory se hlásí stále horší žáci. Jsme přesto ochotni jim vyjít vstříc, když něčemu nerozumí a když jim něco nejde. Nejsme ale ochotni snášet drzé chování, neomluvenou absenci a svévolné ničení majetku školy. V tom případě je třeba takové přestupky projednat s rodiči a adekvátně potrestat žáka. Přehled učebních osnov, podle kterých výuka probíhá Název oboru Kód Číslo jednací Management ve stavebnictví M/ /99-23 Zedník H/ /97-72 Tesař H/ / Truhlář-dřevěné konstrukce H/ / Truhlářské práce ve staveb E/ /95-24 Pečovatelské práce E/ /95-24 Pečovatelské práce E/ / Malířské natěračské práce E/ /95-24 Oficiální učební plány jsou školou upraveny dle daných možnosti a s cílem naučit žáky to nejpotřebnější pro život a jejich budoucí povolání. Stručná charakteristika jednotlivých oborů : 1) Management ve stavebnictví - maturitní studijní obor, výuka 2 cizích jazyků, výpočetní techniky, obchodní korespondence, účetnictví, ekonomiky, managementu, práva a odborných stavebních předmětů. Absolvent se uplatní jako technicko-hospodářský pracovník ve stavebních i jiných firmách nebo může pokračovat ve studiu na vysoké škole. 2) Zedník - učební obor, žák se naučí veškeré zednické práce, tzn. zdění, omítky, betonáž, kladení hydroizolací, práci se sádrokartonem, obklady, dlažby, provádění rekonstrukcí budov, montáž lešení. Velký důraz je kladen na výuku zásad bezpečnosti práce. 3) Tesař Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 12 (celkem 39)

13 - učební obor, výuka ručního a strojního opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva, zhotovování a osazování tesařských výrobků, výroba tesařských konstrukcí, stavba lešení, bednění, konstrukce podlah, dřevěných příček a stěn, kurs na obsluhu motorové pily. 4) Truhlář dřevěné konstrukce - učební obor, výuka ručního a strojního opracování dřeva a ostatních dřev, materiálů, výroba stavebně truhlářských výrobků např. oken, dveří, obkladů a příček, osazování výrobků na stavbách, výroba nábytku a drobných doplňků, zakázková výroba. Žák se naučí znát vlastnosti dřeva a ostat. materiálů, správné sušení, impregnaci, a další úpravy. 5) Truhlářské práce ve stavebnictví - učební obor určený pro absolventy speciálních škol, žáci se naučí téměř vše jako obor truhlář, teoretická výuka je přizpůsobena schopnostem žáků. 6) Pečovatelské práce - učební obor určený především absolventkám speciálních škol, ale i nižších ročníků ZŠ. Žákyně se naučí práce úklidové, údržbu prádla, vaření, šití, starat se o malé děti, nemocné i seniory. Naučí se základům zdravovědy, epidemiologie a hygieny, psychologie a pečovatelství. 7) Malířské a natěračské práce - učební obor určený pro absolventy speciálních škol. Žáci se naučí základním malířským a natěračským technikám, budou znát nátěrové hmoty a úpravu vnějších i vnitřních povrchů staveb, nátěry dřevěných i kovových konstrukcí. Konkretizované učební plány jednotlivých oborů vzdělávání jsou přílohou této Výroční zprávy. Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 13 (celkem 39)

14 4. Údaje o pracovnících školy Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 14 (celkem 39)

15 Jméno pracovníka Prac.zařazení Kvalifikace Délka Pozn. odborná pedagogická praxe Ing. Havlík Richard ředitel školy VŠLD Zvolen DPS-UP Olomouc zřizovatel školy dřevařská fak. škol.management 19 let OU - Ostrava Uhlík Jiří zástupce ředitele SPŠ stavební VL - zedník DPS-UP Olomouc 33 let Šlapák Pavel SOU-obráběč kovů DPS vrchní mistr nástavba s matur. Slezská univerzita 23 let strojírenství Opava Havlíková Hana vedoucí účetní SEŠ Opava kurzy účetnictví ved. mzdového úč. 18 let Vaculíková Jana sekretariát SPŠ Bruntál školní matrika stroj.technická administrativa 8 let Hartmannová Milena účetní SEŠ Opava daňové a uč. kurzy 36 let Hajný Pavel učitel odborných VL truhlář 10 let předmětů nástavba s matur. studuje staveb. fak. - Ostrava Ing. Řepková Ingrid učitelka odborných VŠLD Zvolen DPS-UP Olomouc, 13 let od dubna 2006 předmětů dřevařská fak. spec.pedagogika 0,5 úvazku Soldán Milan učitel odborných SPŠD Bystřice DPS - UP Olomouc 39 let do dubna 2006 předmětů pod Hostýnem zástup ing. Řepkové Jelínek Marek, DiS. učitel odborných VOŠ stavební předmětů památková péče studuje stavební fakultu - Ostrava 3 roky Bc.Juříčková Renáta učitelka všeobec. Slezská univerzita 8 let vzděl.předmětů Opava-česká literat. Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 15 (celkem 39)

16 Jméno pracovníka Prac.zařazení Kvalifikace Délka Pozn. odborná pedagogická praxe Bc. Kolářová Renáta učitelka odbor. Střední odborná škola VŠ-učitelství odb. předmětů obchodní předmětů pro SOU OU Ostrava 20 let Bc. Petr Miroslav učitel odborných VL zedník, nástavba VŠ-učitelství odb. předmětů s maturitou předmětů pro SOU OU Ostrava 13 let Ing. Svršek Ladislav učitel odborných VŠT Bratislava 39 let předmětů strojnická fakulta Mgr. Franková Jana učitelka odbor. Olomouc - ped. fakulta Univerzita Palackého předmětů aprobace rodinná výchova 24 let Bc. Kantorová Petra učitelka všeob. VŠ-poradenství a škol. 2 roky vzděl. předmětů management-bakal.stud. Duzbaba Vladimír učitel odborného VL - zedník 36 let výcviku Křištof Bohuslav učitel odborného výcviku VL - zedník 34 let Řepka Vladimír učitel odborného VL - tesař 13 let výcviku nástavba s maturitou přijat ke studiu DPS Zmydloch Miloš učitel odborného VL - truhlář DPS - UP 9 let výcviku nástavba s maturitou Olomouc Káňa Jan učitel odborného VL - truhlář Pedagog.minimum 33 let výcviku pro MOV Pokoš Julius učitel odborného VL - malíř, natěrač 17 let výcviku Krajčovičová Radana učitelka odbor. VL - dámská 17 let výcviku krejčová Dienerová Jaroslava učitelka odbor. Střední zdravotnická 41 let pracující výcviku škola Krnov důchodce Hejnyšová Jana vedoucí gymnázium, DPS 23 let vychovatelka SEŠ Olomouc vychovatelka Hlistová Alena vychovatelka SPgŠ Krnov 16 let vychovatelství Kubala Jan pomocný VL - malíř, natěrač 30 let důchodce vychovatel horník Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 16 (celkem 39)

17 Jméno pracovníka Prac.zařazení Kvalifikace Délka Pozn. odborná pedagogická praxe Tomanová Lenka, DiS. vedoucí školní S VOŠ obchodně 6 let nyní MD jídelny právní Kmentová Pavlína kuchařka VL kuchař číšník 40 let pracující kurs pro ved.kuchyně důchodce,0,5úv Králová Jarmila kuchařka VL - kuchařka VL - tkadlena 29 let Jelínková Zdeňka vedoucí školní jídelny VL prodavačka 24 let Budíková Vlasta pomocná Základní škola 28 let kuchařka Jeřábek Jiří školník, topič VL - kolář 32 let Jeřábková Magda uklízečka VL - přadlena 33 let Drozdková Daniela uklízečka SEŠ Olomouc 34 let pracující důchodce,0,5úv 5. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení proběhlo formou posouzení přihlášek žáků a posudků vypracovaných Základní školou. Nábor byl velmi úspěšný. Přihlásilo se 103 žáků a žákyň, 91 bylo ke studiu přijato, 12 přijato nebylo. Seznam všech přijatých žáků do 1. ročníku 1. Střední odborná škola M/027 Management ve stavebnictví 1. Báborská Monika Ostrava Zábřeh 2. Balážová Veronika Nové Heřminovy 3. Borský Jiří Horní Benešov 4. Cikánek Radomil Krnov 5. Cileček Michal Horní Benešov 6. Dostál Jiří Vrbno pod Pradědem 7. Drtilová Eva Vrbno pod Pradědem 8. Fojtíček Jan Bruntál Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 17 (celkem 39)

18 9. Ganzová Veronika Staré Heřminovy 10. Horňáková Aneta Nové Heřminovy 11. Chlebcová Martina Vrbno pod Pradědem 12. Koňaříková Eva Horní Benešov 13. Koutný Milan Bruntál 14. Kubiak Jan Dvorce 15. Kunčarová Irena Břidličná 16. Kyselý Radek Lichnov 17 Mišuga Michal Rýmařov 18. Novotná Klára Krnov 19. Ondříšková Petra Široká Niva 20. Parčiová Monika Široká Niva 21. Pokorný Matěj Lichnov 22. Pomp David Roudno 23. Přikrylová Kamila Vrbno pod Pradědem 24. Riedel David Janovice u Rýmařova 25. Snopková Markéta Horní Benešov 26. Stupková Lucie Leskovec nad Moravicí 27. Široká Tamara Ostrava Zábřeh 28. Zástava Karel Krnov 29. Žižka Jaromír Staré Heřminovy 2. Střední odborné učiliště H/001 Truhlář 1. Čimbura Jakub Lichnov 2. Hošková Martina Horní Benešov 3. Hradílek Jiří Krnov 4. Jurečka Vlastimil Moravský Beroun 5. Machát Petr Břidličná 6. Matějka Adam Leskovec nad Moravicí 7. Orlík Jaroslav Úvalno 8. Podhradská Miroslava Slezské Pavlovice 9. Strieborný Ján Břidličná 10. Tušínovská Zuzana Horní Benešov H/001 Zedník 1. Abramovič Vojtěch Osoblaha 2. Coufal Alois Krnov 3. Coufal Libor Lichnov 4. Hanák Tomáš Krnov 5. Kolek Michal Horní Benešov 6. Kuchař Karel Horní Životice Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 18 (celkem 39)

19 7. Rašťák Michal Horní Benešov 8. Richter Lukáš Jindřichov 9. Zajac Robin Holčovice 10. Žida Milan Krnov 3. Odborné učiliště E/004 Tesařské a truhl. práce truhl. práce ve stavebnictví 1. Aišman Jan Krnov 2. Čonka Jaroslav Bruntál 3. Hložek Jakub Dvorce 4. Husár Jiří Bruntál 5. Kalus Zdeněk Rázová 6. Korista Miroslav Dvorce 7. Král Jakub Bílčice 8. Legerský Aleš Staré Heřminovy 9. Macošek Erik Opava 10. Rafaj Robert Staré Město 11. Svoboda Jaroslav Světlá Hora 12. Šašek Jan Opava E/005 Malířské a natěračské práce 1. Budík Jiří Horní Benešov 2. Košik Tibor Horní Benešov 3. Mendra Michal Horní Benešov 4. Minárik Adam Krnov 5. Mlčoch Petr Krnov 6. Poch Stanislav Krnov 7. Pros Martin Krnov 8. Puszter Jiří Bartultovice 9. Weigel Jiří Krnov E/005 Práce ve zdrav. a soc. zařízeních pečovatelské práce 1. Didiová Alexandra Krnov 2. Didiová Michaela Krnov 3. Ferková Irena Bruntál 4. Fiziková Jana Horní Benešov 5. Heczková Marie Vrbno pod Pradědem 6. Laifertová Lucie Opava Vávrovice 7. Lazarová Barbora Václavov 8. Maroušková Nikola Krnov 9. Mařádková Světlana Krnov Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 19 (celkem 39)

20 10. Mrkvová Nikola Rýmařov 11. Mrázková Šárka Jindřichov 12. Pavlasová Soňa Krnov 13. Springlová Andrea Andělská Hora 14. Stránská Jana Hlinka 15. Škrkoňová Petra Břidličná 16. Šostková Cecílie Vysoká 17. Takáčová Lenka Svobodné Heřmanice 18. Veiglová Marie Skály 19. Veislíková Vendula Skály 20. Voltemárová Helena Krnov 21. Vrbová Monika Brantice Do 2. ročníku oboru H/001 Tesař byli přijati tito žáci : 1. Klement Jaroslav Sosnová 2. Kočíb David Rázová 3. Mašek Lukáš Lichnov 4. Pečinka Vladislav Horní Benešov Podmínkou studia je vykonání rozdílových zkoušek. Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 20 (celkem 39)

21 6. Výsledky vzdělávání ve školním roce 2005/2006 Třída : 1 MS Třídní učitel : Bc. Renáta Juříčková Obor vzdělávání : Management ve stavebnictví 1. pololetí 2. pololetí Celkový počet žáků : 18 Celkový počet žáků : 18 S vyznamenáním prospělo : 0 S vyznamenáním prospělo : 0 Prospělo : 13 Prospělo : 15 Neprospělo : 5 Neprospělo : 3 Neklasifikováno : 0 Neklasifikováno : 0 Celkový průměr třídy : 2,65 Celkový průměr třídy : 2,64 Třída : 1 TE Třídní učitel : Ing. Ladislav Svršek Obor vzdělávání : Tesař 1. pololetí 2. pololetí Celkový počet žáků : 7 Celkový počet žáků : 10 S vyznamenáním prospělo : 0 S vyznamenáním prospělo : 0 Prospělo : 6 Prospělo : 7 Neprospělo : 1 Neprospělo : 3 Neklasifikováno : 0 Neklasifikováno : 0 Celkový průměr třídy : 2,84 Celkový průměr třídy : 2,64 Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 21 (celkem 39)

22 Třída : 1 ZE Třídní učitel : Ing. Ladislav Svršek Obor vzdělávání : Zedník 1. pololetí 2. pololetí Celkový počet žáků : 10 Celkový počet žáků : 9 S vyznamenáním prospělo : 0 S vyznamenáním prospělo : 0 Prospělo : 1 Prospělo : 3 Neprospělo : 9 Neprospělo : 6 Neklasifikováno : 0 Neklasifikováno : 0 Celkový průměr třídy : 3,04 Celkový průměr třídy : 2,86 Třída : 1 TP Třídní učitel : Pavel Hajný (Ing. Milan Soldán) Obor vzdělávání : Truhlářské práce ve stavebnictví 1. pololetí 2. pololetí Celkový počet žáků : 5 Celkový počet žáků : 5 S vyznamenáním prospělo : 0 S vyznamenáním prospělo : 0 Prospělo : 4 Prospělo : 2 Neprospělo : 0 Neprospělo : 1 Neklasifikováno : 1 Neklasifikováno : 2 Celkový průměr třídy : 2,53 Celkový průměr třídy : 3,03 Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 22 (celkem 39)

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov IZO: 600 016 153 IČO: 25826484 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov, PSČ: 793 12, 554 714 604, 605 e-mail:

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 2 Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík, ředitel školy Ing. Marek Jelínek, DiS., zástupce ředitele pro pedagogiku Hana Havlíková, zástupce

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz Střední

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2009 2010. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2009 2010. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2009 2010 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

OBSAH. I. Základní charakteristika

OBSAH. I. Základní charakteristika OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie Obchodní akademie Ekonomické lyceum Agropodnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva Školní rok 2012-2013 Obsah 1 Charakteristika školského zařízení... 1 1.1 Zhodnocení současného stavu školy... 2 1.1.1 Pozitivní stránky školy... 2 1.1.3 Vize školy možnosti jsou otevřené,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2009/2010 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školní rok 2009/2010 dle 7,

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež

Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež Charakteristika školy a jednotlivých oborů Organizační struktura Učební plány Počty žáků v oborech a ve třídách

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah: A. Charakteristika školy... 3 B. Přehled oborů vzdělání... 8 C. Údaje o pracovnících školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 Příloha č. 08_12 Strana 17/32 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 27. 8. 2009 2 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 2010 2 I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více