Soukromá střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště s. r. o. Tyršova 59, Horní Benešov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště s. r. o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov"

Transkript

1 Soukromá střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště s. r. o. Tyršova 59, Horní Benešov Výroční zpráva 2005/2006 Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 1 (celkem 39)

2 IZO : IČO : Soukromá střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště s. r. o., Tyršova 59, Horní Benešov, , ředitel, O B S A H 1) Úvod 2) Charakteristika školy 3) Učební plány, cíle výchovy a vzdělávání 4) Údaje o pracovnících školy 5) Údaje o přijímacím řízení 6) Výsledky vzdělávání ve školním roce 2005/06 7) Údaje o výsledcích kontrol 8) Údaje o mimoškolních aktivitách 9) Výchovná poradenství a protidrogová prevence 10) Činnost Domova mládeže 11) Účast v projektech 12) Zhodnocení a závěr 13) Přílohy Zprávu zpracovali : Ing. Richard Havlík ředitel a zřizovatel školy Jiří Uhlík zástupce ředitele Jana Hejnyšová vedoucí vychovatelka Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 2 (celkem 39)

3 Ing. Richard Havlík Jiří Uhlík 1. Úvod Předkládáme veřejnosti výroční zprávu o činnosti naší školy. Je zhodnocením uplynulého školního roku, konstatováním, co se nám podařilo a v čem naopak máme rezervy. Škola se stále více dostává do povědomí široké veřejnosti, a to nejen rodičů, ale také stavebních firem, zákazníků a ostatních škol. Výuka započala , tehdy ještě ve Starém Městě. Během letních prázdnin roku 2003 jsme celou školu včetně dílen přestěhovali do Horního Benešova do prostorů uvolněných zrušeným zemědělským SOU. Od provozujeme také Domov mládeže a Školní jídelnu. Za těchto několik let provozování školy jsme vyučili celou řadu absolventů, kteří se většinou dobře uplatňují na trhu práce. Velký dík patří všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli na dobrých výsledcích, dobrém ekonomickém výsledku a velmi dobrém náboru, který již přesáhl počet osmdesáti žáků do 1. ročníku. Samozřejmě jako každá škola máme i rezervy. Víme o nich a chceme školu i výuku v ní neustále zlepšovat a zkvalitňovat. Věřím, že se nám to bude dařit i díky účasti školy na projektech EU. Věřím, že i do budoucna bude o naši školu zájem a že spokojeni budou i budoucí zaměstnavatelé našich absolventů. ing. Richard Havlík ředitel a zřizovatel školy Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 3 (celkem 39)

4 2. Charakteristika školy První zařazení školy do sítě bylo od Historii ovšem počítáme od , kdy výuka skutečně začala. V současné době je škola zařazena pod názvem Soukromá střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, s.r.o. se sídlem v Horním Benešově, Tyršova 59. Součásti školy jsou Střední odborná škola kapacita : 60 žáků IZO : Střední odborné učiliště kapacita : 84 žáků IZO : Odborné učiliště kapacita : 96 žáků IZO : Domov mládeže kapacita : 42 lůžka IZO : Školní jídelna kapacita : neuvádí se IZO : Celková kapacita všech typů škol je 240 žáků. Všechny součásti škol se nacházejí ve čtyřech budovách. Jsou velmi blízko sebe, umístěné v centru Horního Benešova. 1. Tyršova 59 ředitelství, školní budova, dílna zedníků, garáže 2. Tyršova 314 Školní jídelna, dílny oboru pečovatelské práce 3. Opavská 28 Domov mládeže 4. Nerudova 216 dílny dřevooborů Většina žáků je dojíždějících, okolo 40 bylo ubytováno během roku na Domově mládeže. Ve školním roce 2005/06 bylo k ve stavu 156 žáků v 11ti třídách. Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 4 (celkem 39)

5 Vývoj počtu žáků školy od počátku existence školy P.č. Školní rok Počet žáků Sídlo / / / / Staré Město / / / / / Horní Benešov /07 - předpoklad 186 Příští školní rok tedy bude jubilejním desátým rokem existence školy. Naše škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Asociace středoškolských sportovních klubů. TEORETICKÁ VÝUKA Ve školní budově je 10 učeben. Z toho je 6 učeben kmenových a slouží svým zaměřením jednotlivým oborům. Dále jsou zde 4 učebny, které slouží především k odborné výuce a kde se žáci střídají. Jsou to : - videoučebna stupňovitá učebna s kapacitou 40 míst. Slouží pro videoprodukci, konání besed a přednášek, ale také ke skupinovému vyučování. - Počítačová učebna má kapacitu 20 míst, je vybavena prozatím 16 počítači propojenými v síti a připojenými na internet. V letoším školním roce byla vybavena novým nábytkem a kobercem. - Malá učebna pro skupinové vyučování - Učebna pro výuku psaní strojem vybavena 12 stolky s psacími stroji. Nově vybudovaná učebna uvedená do provozu na počátku tohoto školního roku. Maturitní třída se pro výuku obchodní korespondence a výpočetní techniky dělí na dvě skupiny. Proto jsou počty počítačů a psacích strojů prozatím dostačující. Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 5 (celkem 39)

6 V příštím školním roce by se měl navýšit počet psacích strojů na 15 a počítačů v učebně na 20. Teoretická výuka byla zajišťována 9 kmenovými učiteli na plný úvazek. Teoretická výuka odborných předmětů oboru malířské a natěračské práce, se kterým jsme tento školní rok začínali, byla zajištěna na 0,5 úvazku učitelem odborného výcviku. Částečné úvazky měla také vedoucí účetní (Obchodní korespondence), zástupce ředitele (odborné stavební předměty) a ředitel školy (odborné dřevařské předměty). Dochází k neustálému zkvalitňování pedagogického sboru. Učitelé si zvyšují svou kvalifikaci studiem na vysokých školách i účastí v různých kurzech. Přehled je v dalších částech výroční zprávy. Opět jsme se snažili vylepšit materiální základnu pro teoretickou výuku. Nakupovali se zejména nové knihy do školní knihovny, učebnice, anatomický model vnitřních orgánů a model kostry člověka, nové psací stroje, počítače, softwarové vybavení atd. Důležitým úkolem pro příští školní rok je vybudování dalších dvou učeben a kabinetu z bytu v podkroví školy a také současnou videoučebnu přebudovat na učebnu multimediální. Pro zkvalitňování výuky se chceme ucházet o granty Evropské unie. ODBORNÝ VÝCVIK Pro výuku dřevooborů je využívána dílenská budova na Nerudově ulici č. 216, pro výuku zedníků zednická dílna na Tyršově ulici č. 59 a zejména stavby a okolí. Obor pečovatelské práce využívá šicí dílnu a zdravotnickou učebnu na Tyršově ulici č. 314 a cvičnou kuchyňku pronajatou od ZŠ Horní Benešov. Vyšší ročníky tohoto oboru vykonávají odborný výcvik na smluvních pracovištích dětské domovy, domovy důchodců, nemocnice, městské pečovatelské služby, ústavy sociální péče, mateřské školy, kojenecké ústavy apod. Vybavení dílen 1. Dílny pro dřevoobory Nerudova 216 a) STROJNÍ DÍLNA rozměry 8 x 18 m je vybavena základními truhlářskými stroji kotoučová pila, srovnávací frézka, tloušťkovací frézka, spodní frézka s čepovacím vozíkem a posouvacím zařízením, 2x vrtací dlabačka, svislá stojanová vrtačka, pásová bruska. Veškeré stroje jsou v dostatečné míře vybaveny nástroji, které jsou dle potřeb a možností školy průběžně doplňovány a obměňovány. b) TRUHLÁŘSKÉ RUKODÍLNY menší (8 x 8 m) slouží pro výuku 1. ročníku, větší (10 x 15 m) pro výuku vyšších ročníků, pro montáž a kompletaci výrobků. Rukodílny jsou vybaveny truhlářskými hoblicemi a nářadím na ruční opracování dřeva. Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 6 (celkem 39)

7 c) TESAŘSKÁ DÍLNA je vybavena kotoučovou pilou, spodní frézkou a kombinovanou srovnávačkou s protahem. Slouží k přípravě a kompletaci tesařských výrobků, část dílny k uskladnění materiálu. Její rozměry jsou 15 x 8 m. d) NATĚRAČSKÁ DÍLNA slouží k dílenské výuce nového oboru malířské a natěračské práce. Její rozměry jsou 4,5 x 7,5 m. Je oddělena od prašných provozů strojní dílny. Do budoucna bude vybudována pro tento obor ještě jedna dílna o velikosti 6,5 x 7 m, která v současné době slouží jako sklad výrobků. Je třeba zde zavést ústřední topení, posílit elektrické rozvody a zateplit strop. e) DALŠÍ VYBAVENÍ DÍLEN tři šatny pro žáky, učebna, denní místnost svačinárna (4 x 8 m), kancelář učitelů odborného výcviku (4 x 5 m), sklad materiálu sklad hotových výrobků, sklad elektrického nářadí, sušárna řeziva, venkovní skládka řeziva, sklad nebezpečného odpadu (obaly od barev, oleje apod.), kotelna na tuhá paliva, elektrorozvodna, sklad lešení. 2. Zednická dílna Tyršova 59 Jedná se o původní trojgaráž pro nákladní auta. Je vybavena vápenopískovými cihlami pro nácvik zdění, pískem a potřebným nářadím. Žáci se zde učí zdění nasucho, osazovat výplně otvorů apod. Součástí dílny je oddělený sklad materiálu. Dílna byla odpojena od centrálního vytápění, je využita jen sporadicky, žáci jsou většinou na stavbách. Topí se zde lokálně pouze ve dnech, kdy jsou žáci přítomni. Vedle dílny je další sklad na vybavení (3 míchačky, kolečka, lopaty, krompáče, stavební vrátek apod.). 3. Dílny pro výuku oboru pečovatelské práce Tyršova 314 Nachází se v prostorech nad školní jídelnou. a) ŠICÍ DÍLNA vyučuje se strojní i ruční šití, opravy prádla a nejrůznější ruční práce. b) PRÁDELNA vybavena dvěma automatickými pračkami, prostorem pro sušení prádla, Dívky prádlo také žehlí, mandlují a provádějí potřebné opravy. Starají se o prádlo Domova mládeže. c) ZDRAVOTNICKÁ UČEBNA 2 oddělené prostory učebna + imitace nemocničního pokoje se třemi lůžky a potřebným vybavením (prostředky proti proleženinám, měření krevního tlaku, figurína na nácvik první pomoci, prostředky pro vyměšování pacientů a podobné věci, se kterými se setkají v praxi. d) SKLAD je zde uskladněno vyprané prádlo pro Domov mládeže, zásoby zbytkových látek pro cvičné šití a další potřeby. 4. Cvičná kuchyňka Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 7 (celkem 39)

8 Je pronajata od ZŠ Horní Benešov výměnou za využití truhlářské dílny základní školou. Je vybavena dvěma kuchyňskými linkami, dvěma sporáky, elektrickou troubou a přilehlou malou jídelnou. Nákup potravin pro cvičné vaření si žákyně platí, ale hotové jídlo si také sami zkonzumují. 5. Zakázky a smluvní pracoviště Vyšší ročníky pracují v odborném výcviku na zakázkách zejména stavbách a také na smluvních pracovištích (dřevařské provozy, zdravotnická a sociální zařízení). Na zakázkách školy pracují vždy pod vedením učitele odborného výcviku, u cizích organizací na základě smlouvy pod vedením instruktora. Za produktivní práci žákům náleží odměna dle platných přepisů. Na zakázky mimo sídlo školy jsou žáci dopravováni služebními vozidly. Učitelé OV jsou každoročně doškolováni v řízení motorových vozidel a první pomoci a svou skupinu žáků si na stavbu dovezou sami. Služební vozidla Pro zajištění chodu školy, zajištění dopravy žáků na zakázky a zásobování materiálem vlastní naše škola čtyři služební vozidla. FORD TRANSIT 9ti místný minibus Mercedes 100D 8mi místný minibus s velkým ložným prostorem Š 1203 valník přeprava materiálu na stavby FORD ESCORT combi zajišťování přepravy osob i materiálu Zakázky školy v roce 2005/2006 UOV Duzbaba - hotel Praděd Karlov (dokončení hrubé stavby, omítka, podlahy) - vjezd RD Havlík (výkopové práce) UOV Křištof - čtyřbytovka Horní Benešov (dokončení termofasády, barevný nátěr, demontáž lešení, nátěr kam. soklu) - fasáda RD Malovaný Krnov (zateplená fasáda, omítka garáže) - chodník a vjezd RD Havlík (osazení obrubníků, položení patek, vyzdění sloupků pro bránu a branku) - adaptace WC hoši SOU Horní Benešov - kuchyň (přestavba skladových prostor) - pětibytovka Horní Benešov (oklepání staré omítky, montáž lešení, lepení polystyrenových izolačních desek, pet linka + stěrka) Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 8 (celkem 39)

9 UOV Zmydloch - Karlov pan Pomp (výroba roštů pod obložení, výroba zakládacích latí na obložení, výroba dřevěných špalet a podhledů, výroba oken. křídel do vepřína 20 ks, spárovky na obložení oken, parapetní desky) - farář (výroba kuchyňské linky) - pan Kubala (výroba 2 ks selských lavic) - p. Glogar (výroba rámečků + zafóliování) - škola - kastlové okno - sklad škola (výroba jednoduchého, jednokřídlového okna + dvoukřídlového) - pan Zdražil (výroba 2 ks dvoulůžka z masivu, výroba komod) - paní Ondrušová (výroba vchodových dvoukřídlových dveří) - pan Havlík (výroba plotu + montáž) UOV Řepka - Domov mládeže (noční stolky) - hotel Praděd pan Pomp - výrobky na ples do tomboly - bourací práce na učebně č. 6 - rámečky na DM - pan Havlík (výroba + montáž bednění na plot) UOV Káňa - paní Krejčiříková (odkládací stěna + dvířka) - Městský úřad (houpačky) - pan Nikodém (hoblování desek) - pětibytovka stavění lešení - pan Havlík (výroba bednění na plot) UOV Krajčovičová - každý měsíc 50 ks praní prádla pro internát - každý měsíc 50 ks žehlení prádla pro internát - úklid celé budovy každý den - ušití 20 ks pracovních kalhot pro dívky - ušití 20 ks zástěr do kuchyňky pro dívky - ušití 30 ks polštářků na zakázku - ušití 30 ks podsedáků na zakázku Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 9 (celkem 39)

10 Rekapitulace a plány do budoucna a) Materiální zabezpečení výuky V uplynulém školním roce se nám podařilo opět zlepšit materiální zabezpečení výuky, jak teoretické, tak i praktické. Byla provedena rekonstrukce celé počítačové učebny nové stoly, židle a byl položen koberec. Byla také rozšířena počítačová síť a zakoupeny nové (repasované) počítače a monitory. Museli jsme v souvislosti s odchodem od programu INDOŠ zakoupit softwarové vybavení. Dále jsme z bývalého kabinetu udělali učebnu pro psaní strojem. Stolky jsme si vyrobili sami v rámci odborného výcviku. Je nyní pro skupinu 12ti žáků, od příštího školního roku rozšíříme kapacitu na 15 žáků. V předním traktu školní budovy byly ve třídách osazeny umyvadla, což byla jedna z hygienických závad. Chlapecké záchody byly zcela zrekonstruovány podle nových předpisů a také prostorově rozšířeny. Zároveň byly nachystány vývody odpadů, vody i topení na rekonstrukci dívčích záchodů v příštím školním roce. Bylo započato s přispěním Města Horní Benešov s rekonstrukcí Školní jídelny podle norem EU. V předcházejícím školním roce byla vypracována výkresová dokumentace, v letošním zhotoveno 1 podlaží veškeré sklady, šrabka brambor a šatny kuchařek. V dílenské budově nás velmi postihla letoší tuhá zima. Došlo k zatečení a opadání omítek včetně části zdiva. Na konci školního roku byly provedeny nejdůležitější záchranné práce, v příštím roce budou zhotovena nová vrata a termofasáda na části objektu. Taktéž budou upraveny přesahy střech a opraveny příp. vyměněny okapy a svody a opravena plechová krytiny, aby nedošlo k zatékání do zdiva. V příštím školním roce bude potřeba nadále zkvalitňovat výuku i další naše služby. V co možná největší míře bude potřeba využívat projektů Evropské unie, Ministerstva školství i KÚ Moravskoslezského kraje. Bude zapotřebí dále rozšiřovat a zkvalitňovat počítačovou učebnu, propojit celou školu počítačovou sítí, zřídit multimediální učebnu. Ve třech třídách v zadním traktu budovy chybí stále vodovod, chceme provést rekonstrukci dívčích záchodů. Ve třetím poschodí školy, kde byl dosud nevyužívaný byt jsme započali s budováním dvou tříd a jednoho kabinetu. V příštím školním roce toto bude dokončeno. Do konce roku 2007 máme termín dokončení rekonstrukce Školní jídelny. Čeká nás rekonstrukce samotné kuchyně, kterou bude potřeba dělat o příštích letních prázdninách. Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 10 (celkem 39)

11 Na Domově mládeže bychom chtěli opět zlepšovat prostředí a také zlepšovat možnosti trávení volného času ubytovaných. Bylo by zapotřebí zhotovení druhých sprch, ale bude to zřejmě finančně nezvládnutelné. Ve školních dílnách bychom se měli zaměřit na celkovou opravu a úpravu veškerých prostorů, na zlepšení pracovního prostředí žáků i zaměstnanců. Také je třeba rozšířit strojový park. Pro příští rok bude důležité zakoupit formátovací pilu a hranovou brusku. Pásovou brusku bude třeba dovybavit předepsanými kryty, případně ji prodat a koupit novější typ. b) Personální zabezpečení výuky Velkou pozornost bude i nadále třeba věnovat kvalitnímu náboru žáků. V letošním školním roce se nábor velmi povedl, žáků je dostatek. V průběhu tohoto školního roku odešli 3 učitelé, ale 6 nových kolegů přijímáme pro další školní rok. Věřím, že jsme vybrali kvalitní nové zaměstnance. Zaměstnanci, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady pro výkon povolání budou i nadále studovat tak, aby byl dodržen Zákon o pedagogických pracovnících. Bude vytvořena nová funkce správce budov a MTZ ke kvalitnější evidenci skladového hospodářství a kvalitnější správě budov. Využijeme zde dotace Úřadu práce na zřízení nového pracovního místa. c) Zkvalitňování volného času žáků, účast v programech EU, zviditelnění školy na veřejnosti Zkvalitňování samotné výuky musí být samozřejmostí. Důležitá je ovšem i jakási nadstavba, to aby se u nás žáci dobře cítili a chodili rádi na naši školu. Aktivity mimo výuku ovšem nesmí mít vliv na výuku samotnou. V uplynulém školním roce bylo podáno několik projektů a poměrně dost jich i vyšlo. Jsou to převážně projekty malé, ovšem i ty škole velmi pomohou. Seznam těchto projektů uvádíme v další části výroční zprávy. Kladný obraz školy na veřejnosti se vytváří nejen kvalitní teoretickou, ale zejména praktickou výukou. S žáky provádíme zakázky, kterých máme trvale dostatek. To, že je zákazník s prací spokojen je velmi dobré pro školu jako celek. Velmi dobrá je také služba starším lidem roznáška obědů ze Školní jídelny, kterou provádí v odborném výcviku žákyně oboru pečovatelské práce. S kladným ohlasem se setkal i Květinový den tj. sbírka finančních příspěvků pro Ligu proti rakovině. Naše školní plesy patří již tradičně k nejlepším ve městě a ani ten letošní nebyl jiný. Lidé se velmi dobře bavili, ples jsme o hodinu prodlužovali. Na této akci se scházejí také bývalí absolventi a stužkují absolventi nastávající. Uspořádali jsme také celostátní soutěž soukromých škol ve střelbě ze vzduchovky, která měla velmi dobrou úroveň. Pro menší děti jsme připravili v rámci oslav Dne dětí několik soutěží. Naši žáci se koncem školního roku zúčastnili sportovně turistického kurzu ve Staré Vsi u Rýmařova a plaveckého výcviku v Chorvatsku. Všechny tyto akce spoluvytvářejí dobré klima školy a také dobrý obraz na veřejnosti. Prezentace těchto akcí pomáhá také při náboru žáků. Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 11 (celkem 39)

12 3. Učební plány a cíle výchovy a vzdělávání Hlavním cílem vzdělávání na naší škole je výchova odborníků ve své profesi, se zájmem o řemeslo Je nutné žáky vzdělávat dle posledních poznatků, učebnice často bývají zastaralé. K výuce je dobré využívat exkurze, výstavy i internet. Je třeba žáky vést k zodpovědnosti za svěřený materiál a za výsledek své práce. Je nutno jim vštípit dochvilnost, dobrou pracovní morálku a úctu k autoritám. Práce pedagogů je v tomto ohledu stále těžší, protože na učební obory se hlásí stále horší žáci. Jsme přesto ochotni jim vyjít vstříc, když něčemu nerozumí a když jim něco nejde. Nejsme ale ochotni snášet drzé chování, neomluvenou absenci a svévolné ničení majetku školy. V tom případě je třeba takové přestupky projednat s rodiči a adekvátně potrestat žáka. Přehled učebních osnov, podle kterých výuka probíhá Název oboru Kód Číslo jednací Management ve stavebnictví M/ /99-23 Zedník H/ /97-72 Tesař H/ / Truhlář-dřevěné konstrukce H/ / Truhlářské práce ve staveb E/ /95-24 Pečovatelské práce E/ /95-24 Pečovatelské práce E/ / Malířské natěračské práce E/ /95-24 Oficiální učební plány jsou školou upraveny dle daných možnosti a s cílem naučit žáky to nejpotřebnější pro život a jejich budoucí povolání. Stručná charakteristika jednotlivých oborů : 1) Management ve stavebnictví - maturitní studijní obor, výuka 2 cizích jazyků, výpočetní techniky, obchodní korespondence, účetnictví, ekonomiky, managementu, práva a odborných stavebních předmětů. Absolvent se uplatní jako technicko-hospodářský pracovník ve stavebních i jiných firmách nebo může pokračovat ve studiu na vysoké škole. 2) Zedník - učební obor, žák se naučí veškeré zednické práce, tzn. zdění, omítky, betonáž, kladení hydroizolací, práci se sádrokartonem, obklady, dlažby, provádění rekonstrukcí budov, montáž lešení. Velký důraz je kladen na výuku zásad bezpečnosti práce. 3) Tesař Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 12 (celkem 39)

13 - učební obor, výuka ručního a strojního opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva, zhotovování a osazování tesařských výrobků, výroba tesařských konstrukcí, stavba lešení, bednění, konstrukce podlah, dřevěných příček a stěn, kurs na obsluhu motorové pily. 4) Truhlář dřevěné konstrukce - učební obor, výuka ručního a strojního opracování dřeva a ostatních dřev, materiálů, výroba stavebně truhlářských výrobků např. oken, dveří, obkladů a příček, osazování výrobků na stavbách, výroba nábytku a drobných doplňků, zakázková výroba. Žák se naučí znát vlastnosti dřeva a ostat. materiálů, správné sušení, impregnaci, a další úpravy. 5) Truhlářské práce ve stavebnictví - učební obor určený pro absolventy speciálních škol, žáci se naučí téměř vše jako obor truhlář, teoretická výuka je přizpůsobena schopnostem žáků. 6) Pečovatelské práce - učební obor určený především absolventkám speciálních škol, ale i nižších ročníků ZŠ. Žákyně se naučí práce úklidové, údržbu prádla, vaření, šití, starat se o malé děti, nemocné i seniory. Naučí se základům zdravovědy, epidemiologie a hygieny, psychologie a pečovatelství. 7) Malířské a natěračské práce - učební obor určený pro absolventy speciálních škol. Žáci se naučí základním malířským a natěračským technikám, budou znát nátěrové hmoty a úpravu vnějších i vnitřních povrchů staveb, nátěry dřevěných i kovových konstrukcí. Konkretizované učební plány jednotlivých oborů vzdělávání jsou přílohou této Výroční zprávy. Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 13 (celkem 39)

14 4. Údaje o pracovnících školy Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 14 (celkem 39)

15 Jméno pracovníka Prac.zařazení Kvalifikace Délka Pozn. odborná pedagogická praxe Ing. Havlík Richard ředitel školy VŠLD Zvolen DPS-UP Olomouc zřizovatel školy dřevařská fak. škol.management 19 let OU - Ostrava Uhlík Jiří zástupce ředitele SPŠ stavební VL - zedník DPS-UP Olomouc 33 let Šlapák Pavel SOU-obráběč kovů DPS vrchní mistr nástavba s matur. Slezská univerzita 23 let strojírenství Opava Havlíková Hana vedoucí účetní SEŠ Opava kurzy účetnictví ved. mzdového úč. 18 let Vaculíková Jana sekretariát SPŠ Bruntál školní matrika stroj.technická administrativa 8 let Hartmannová Milena účetní SEŠ Opava daňové a uč. kurzy 36 let Hajný Pavel učitel odborných VL truhlář 10 let předmětů nástavba s matur. studuje staveb. fak. - Ostrava Ing. Řepková Ingrid učitelka odborných VŠLD Zvolen DPS-UP Olomouc, 13 let od dubna 2006 předmětů dřevařská fak. spec.pedagogika 0,5 úvazku Soldán Milan učitel odborných SPŠD Bystřice DPS - UP Olomouc 39 let do dubna 2006 předmětů pod Hostýnem zástup ing. Řepkové Jelínek Marek, DiS. učitel odborných VOŠ stavební předmětů památková péče studuje stavební fakultu - Ostrava 3 roky Bc.Juříčková Renáta učitelka všeobec. Slezská univerzita 8 let vzděl.předmětů Opava-česká literat. Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 15 (celkem 39)

16 Jméno pracovníka Prac.zařazení Kvalifikace Délka Pozn. odborná pedagogická praxe Bc. Kolářová Renáta učitelka odbor. Střední odborná škola VŠ-učitelství odb. předmětů obchodní předmětů pro SOU OU Ostrava 20 let Bc. Petr Miroslav učitel odborných VL zedník, nástavba VŠ-učitelství odb. předmětů s maturitou předmětů pro SOU OU Ostrava 13 let Ing. Svršek Ladislav učitel odborných VŠT Bratislava 39 let předmětů strojnická fakulta Mgr. Franková Jana učitelka odbor. Olomouc - ped. fakulta Univerzita Palackého předmětů aprobace rodinná výchova 24 let Bc. Kantorová Petra učitelka všeob. VŠ-poradenství a škol. 2 roky vzděl. předmětů management-bakal.stud. Duzbaba Vladimír učitel odborného VL - zedník 36 let výcviku Křištof Bohuslav učitel odborného výcviku VL - zedník 34 let Řepka Vladimír učitel odborného VL - tesař 13 let výcviku nástavba s maturitou přijat ke studiu DPS Zmydloch Miloš učitel odborného VL - truhlář DPS - UP 9 let výcviku nástavba s maturitou Olomouc Káňa Jan učitel odborného VL - truhlář Pedagog.minimum 33 let výcviku pro MOV Pokoš Julius učitel odborného VL - malíř, natěrač 17 let výcviku Krajčovičová Radana učitelka odbor. VL - dámská 17 let výcviku krejčová Dienerová Jaroslava učitelka odbor. Střední zdravotnická 41 let pracující výcviku škola Krnov důchodce Hejnyšová Jana vedoucí gymnázium, DPS 23 let vychovatelka SEŠ Olomouc vychovatelka Hlistová Alena vychovatelka SPgŠ Krnov 16 let vychovatelství Kubala Jan pomocný VL - malíř, natěrač 30 let důchodce vychovatel horník Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 16 (celkem 39)

17 Jméno pracovníka Prac.zařazení Kvalifikace Délka Pozn. odborná pedagogická praxe Tomanová Lenka, DiS. vedoucí školní S VOŠ obchodně 6 let nyní MD jídelny právní Kmentová Pavlína kuchařka VL kuchař číšník 40 let pracující kurs pro ved.kuchyně důchodce,0,5úv Králová Jarmila kuchařka VL - kuchařka VL - tkadlena 29 let Jelínková Zdeňka vedoucí školní jídelny VL prodavačka 24 let Budíková Vlasta pomocná Základní škola 28 let kuchařka Jeřábek Jiří školník, topič VL - kolář 32 let Jeřábková Magda uklízečka VL - přadlena 33 let Drozdková Daniela uklízečka SEŠ Olomouc 34 let pracující důchodce,0,5úv 5. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení proběhlo formou posouzení přihlášek žáků a posudků vypracovaných Základní školou. Nábor byl velmi úspěšný. Přihlásilo se 103 žáků a žákyň, 91 bylo ke studiu přijato, 12 přijato nebylo. Seznam všech přijatých žáků do 1. ročníku 1. Střední odborná škola M/027 Management ve stavebnictví 1. Báborská Monika Ostrava Zábřeh 2. Balážová Veronika Nové Heřminovy 3. Borský Jiří Horní Benešov 4. Cikánek Radomil Krnov 5. Cileček Michal Horní Benešov 6. Dostál Jiří Vrbno pod Pradědem 7. Drtilová Eva Vrbno pod Pradědem 8. Fojtíček Jan Bruntál Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 17 (celkem 39)

18 9. Ganzová Veronika Staré Heřminovy 10. Horňáková Aneta Nové Heřminovy 11. Chlebcová Martina Vrbno pod Pradědem 12. Koňaříková Eva Horní Benešov 13. Koutný Milan Bruntál 14. Kubiak Jan Dvorce 15. Kunčarová Irena Břidličná 16. Kyselý Radek Lichnov 17 Mišuga Michal Rýmařov 18. Novotná Klára Krnov 19. Ondříšková Petra Široká Niva 20. Parčiová Monika Široká Niva 21. Pokorný Matěj Lichnov 22. Pomp David Roudno 23. Přikrylová Kamila Vrbno pod Pradědem 24. Riedel David Janovice u Rýmařova 25. Snopková Markéta Horní Benešov 26. Stupková Lucie Leskovec nad Moravicí 27. Široká Tamara Ostrava Zábřeh 28. Zástava Karel Krnov 29. Žižka Jaromír Staré Heřminovy 2. Střední odborné učiliště H/001 Truhlář 1. Čimbura Jakub Lichnov 2. Hošková Martina Horní Benešov 3. Hradílek Jiří Krnov 4. Jurečka Vlastimil Moravský Beroun 5. Machát Petr Břidličná 6. Matějka Adam Leskovec nad Moravicí 7. Orlík Jaroslav Úvalno 8. Podhradská Miroslava Slezské Pavlovice 9. Strieborný Ján Břidličná 10. Tušínovská Zuzana Horní Benešov H/001 Zedník 1. Abramovič Vojtěch Osoblaha 2. Coufal Alois Krnov 3. Coufal Libor Lichnov 4. Hanák Tomáš Krnov 5. Kolek Michal Horní Benešov 6. Kuchař Karel Horní Životice Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 18 (celkem 39)

19 7. Rašťák Michal Horní Benešov 8. Richter Lukáš Jindřichov 9. Zajac Robin Holčovice 10. Žida Milan Krnov 3. Odborné učiliště E/004 Tesařské a truhl. práce truhl. práce ve stavebnictví 1. Aišman Jan Krnov 2. Čonka Jaroslav Bruntál 3. Hložek Jakub Dvorce 4. Husár Jiří Bruntál 5. Kalus Zdeněk Rázová 6. Korista Miroslav Dvorce 7. Král Jakub Bílčice 8. Legerský Aleš Staré Heřminovy 9. Macošek Erik Opava 10. Rafaj Robert Staré Město 11. Svoboda Jaroslav Světlá Hora 12. Šašek Jan Opava E/005 Malířské a natěračské práce 1. Budík Jiří Horní Benešov 2. Košik Tibor Horní Benešov 3. Mendra Michal Horní Benešov 4. Minárik Adam Krnov 5. Mlčoch Petr Krnov 6. Poch Stanislav Krnov 7. Pros Martin Krnov 8. Puszter Jiří Bartultovice 9. Weigel Jiří Krnov E/005 Práce ve zdrav. a soc. zařízeních pečovatelské práce 1. Didiová Alexandra Krnov 2. Didiová Michaela Krnov 3. Ferková Irena Bruntál 4. Fiziková Jana Horní Benešov 5. Heczková Marie Vrbno pod Pradědem 6. Laifertová Lucie Opava Vávrovice 7. Lazarová Barbora Václavov 8. Maroušková Nikola Krnov 9. Mařádková Světlana Krnov Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 19 (celkem 39)

20 10. Mrkvová Nikola Rýmařov 11. Mrázková Šárka Jindřichov 12. Pavlasová Soňa Krnov 13. Springlová Andrea Andělská Hora 14. Stránská Jana Hlinka 15. Škrkoňová Petra Břidličná 16. Šostková Cecílie Vysoká 17. Takáčová Lenka Svobodné Heřmanice 18. Veiglová Marie Skály 19. Veislíková Vendula Skály 20. Voltemárová Helena Krnov 21. Vrbová Monika Brantice Do 2. ročníku oboru H/001 Tesař byli přijati tito žáci : 1. Klement Jaroslav Sosnová 2. Kočíb David Rázová 3. Mašek Lukáš Lichnov 4. Pečinka Vladislav Horní Benešov Podmínkou studia je vykonání rozdílových zkoušek. Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 20 (celkem 39)

21 6. Výsledky vzdělávání ve školním roce 2005/2006 Třída : 1 MS Třídní učitel : Bc. Renáta Juříčková Obor vzdělávání : Management ve stavebnictví 1. pololetí 2. pololetí Celkový počet žáků : 18 Celkový počet žáků : 18 S vyznamenáním prospělo : 0 S vyznamenáním prospělo : 0 Prospělo : 13 Prospělo : 15 Neprospělo : 5 Neprospělo : 3 Neklasifikováno : 0 Neklasifikováno : 0 Celkový průměr třídy : 2,65 Celkový průměr třídy : 2,64 Třída : 1 TE Třídní učitel : Ing. Ladislav Svršek Obor vzdělávání : Tesař 1. pololetí 2. pololetí Celkový počet žáků : 7 Celkový počet žáků : 10 S vyznamenáním prospělo : 0 S vyznamenáním prospělo : 0 Prospělo : 6 Prospělo : 7 Neprospělo : 1 Neprospělo : 3 Neklasifikováno : 0 Neklasifikováno : 0 Celkový průměr třídy : 2,84 Celkový průměr třídy : 2,64 Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 21 (celkem 39)

22 Třída : 1 ZE Třídní učitel : Ing. Ladislav Svršek Obor vzdělávání : Zedník 1. pololetí 2. pololetí Celkový počet žáků : 10 Celkový počet žáků : 9 S vyznamenáním prospělo : 0 S vyznamenáním prospělo : 0 Prospělo : 1 Prospělo : 3 Neprospělo : 9 Neprospělo : 6 Neklasifikováno : 0 Neklasifikováno : 0 Celkový průměr třídy : 3,04 Celkový průměr třídy : 2,86 Třída : 1 TP Třídní učitel : Pavel Hajný (Ing. Milan Soldán) Obor vzdělávání : Truhlářské práce ve stavebnictví 1. pololetí 2. pololetí Celkový počet žáků : 5 Celkový počet žáků : 5 S vyznamenáním prospělo : 0 S vyznamenáním prospělo : 0 Prospělo : 4 Prospělo : 2 Neprospělo : 0 Neprospělo : 1 Neklasifikováno : 1 Neklasifikováno : 2 Celkový průměr třídy : 2,53 Celkový průměr třídy : 3,03 Soukromá SOŠ, SOU a OU s.r.o. stránka 22 (celkem 39)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

školní rok 2007/2008

školní rok 2007/2008 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2007/2008 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 31.srpna 2007. Mgr. Michal Vachovec ředitel

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2009/2010 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 31.srpna 2009. Mgr. Michal Vachovec ředitel

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Č.j. T 719/07 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Vychází z dlouhodobého plánu strategie a koncepce rozvoje školy, zpracovává ji skupina výchovných poradců školy a je konkretizací

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

1. Výsledky doplňovacích voleb studentů do školské rady

1. Výsledky doplňovacích voleb studentů do školské rady Zápis z jednání Školské rady Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní, Děčín konané dne 18.6.2014 č. 4/2013-2014 Přítomni členové: Ing. Karla Zemanová, Ing. Marcela Dočkalová,

Více

Příkaz ředitele č. 2/2012/Ř Č.j.: SOŠSOU-TU/593/2012

Příkaz ředitele č. 2/2012/Ř Č.j.: SOŠSOU-TU/593/2012 Příkaz ředitele č. 2/2012/Ř Č.j.: SOŠSOU-TU/593/2012 STANOVENÍ TERMÍNŮ A ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Tento příkaz nahrazuje: Organizace ZZ ve školním roce 2010/2011 Datum platnosti od: 2. 5. 2012 Základní

Více

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ PLÁN PRÁCE ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ V DRNHOLCI, 1. 9. 2011 Vedení školy RNDr. Jana Kalandrová -

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2012/2013 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 31.srpna 2012. Mgr. Michal Vachovec ředitel

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracovala: Jana Vurmová podpis Schválila: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis Předkládá: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis V Dubé Deštné, 30. dubna 2015 1 Zpráva o činnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Události na škole 2007

Události na škole 2007 Události na škole 2007-22. 6. - přijímací zkoušky na VOŠ obalové techniky, přihlášeno 79 uchazečů, přijato 51. - 15. 6. - 23. 6. - sportovně -turistický kurs (vodácký), zúčastnilo se 22 žáků pod vedením

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště. Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště. Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015 Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015 zdravotnický asistent 53-41-M/01 čtyřletý obor, maturitní vysvědčení Určený pro dívky i chlapce 9.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor

Více