Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne"

Transkript

1 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0381/ZMOb-MH/1418/ /ZMOb-MH/1418/28 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/14

2 Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0381/ZMOb-MH/1418/28 OHC/ZMOb/0033/18 Program jednání 0382/ZMOb-MH/1418/28 OHC/ZMOb/0034/18 Ověření zápisu z 27. zasedání ZMOb 0383/ZMOb-MH/1418/28 OHC/ZMOb/0035/18 Návrh na ověřovatele zápisu 0384/ZMOb-MH/1418/28 OHC/ZMOb/0036/18 Kontrola plnění usnesení ZMOb 0385/ZMOb-MH/1418/28 OF/ZMOb/0005/18 Rozbory hospodaření 01-06/ /ZMOb-MH/1418/28 OSP/ZMOb/0001/18 Žádost o dotaci v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly MPSV státního rozpočtu 0387/ZMOb-MH/1418/28 OS/ZMOb/0002/18 Návrh na vydání dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 0388/ZMOb-MH/1418/28 OS/ZMOb/0003/18 Návrh na zahájení přípravy projektu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 2018/2020 s možností dofinancování z dotace Moravskoslezského kraje 0389/ZMOb-MH/1418/28 OM/ZMOb/0017/18 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ČR ÚZSVM, lokalita ul. Nivnická 0390/ZMOb-MH/1418/28 OM/ZMOb/0018/18 Návrh na nabytí pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ČR ÚZSVM, lokalita ul. Fráni Šrámka 0391/ZMOb-MH/1418/28 OM/ZMOb/0024/18 Návrh na podání žádosti RM o vydání souhlasu k nabytí části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Kremličkova Náboženská obec Církve československé husitské v Ostravě Mariánských Horách, IČO /ZMOb-MH/1418/28 OM/ZMOb/0021/18 Návrh na nabytí pozemků v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita Bedřiška manž. D. 0393/ZMOb-MH/1418/28 OM/ZMOb/0020/18 Návrh na nabytí pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Korunní x Baarova I.F. a J. K. 0394/ZMOb-MH/1418/28 OM/ZMOb/0025/18 Návrh vyhlásit záměr obce prodat části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Slévárenská x Rubová CASINO KARTÁČ s.r.o. a V. C. a V. C. 0395/ZMOb-MH/1418/28 OM/ZMOb/0026/18 Návrh na prodej pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a zřízení věcného břemene lokalita ul. Bendlova x Slévárenská, A. D. 0396/ZMOb-MH/1418/28 OM/ZMOb/0022/18 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. Varšavská Čárka Varšavská s.r.o. Strana 2/14

3 0397/ZMOb-MH/1418/28 OM/ZMOb/0027/18 Návrh na nabytí části pozemku v k. ú. Zábřeh- Hulváky, obec Ostrava, ul. Varšavská ČEZ Energetické služby, s.r.o. 0398/ZMOb-MH/1418/28 OM/ZMOb/0023/18 Návrh nevyhlásit/vyhlásit záměr prodeje pozemku, jehož součásti je stavba v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Náprstkova 23 manželé F. 0399/ZMOb-MH/1418/28 OM/ZMOb/0028/18 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, ul. Knüpferova 3 a 4 Materiály, k nimž nebylo usnesení přijato: Materiál: OHC/ZMOb/0037/18 Název: Doporučení radě městského obvodu prodloužení nájemních smluv Bedřiška Strana 3/14

4 OHC/ZMOb/0033/18 Program jednání číslo: 0381/ZMOb-MH/1418/28 1) schvaluje program dnešního zasedání ZMOb v upraveném znění OHC/ZMOb/0034/18 Ověření zápisu z 27. zasedání ZMOb číslo: 0382/ZMOb-MH/1418/28 1) schvaluje ověření zápisu z 27. zasedání ZMOb OHC/ZMOb/0035/18 Návrh na ověřovatele zápisu číslo: 0383/ZMOb-MH/1418/28 1) určilo ověřovatele zápisu tohoto zasedání ZMOb: 1. Mgr. Robert Jezerský 2. Kamil Taube OHC/ZMOb/0036/18 Kontrola plnění usnesení ZMOb číslo: 0384/ZMOb-MH/1418/28 1) bere na vědomí plnění usnesení ZMOb: 0366/ZMOb-MH/1418/26, ze dne /ZMOb-MH/1418/26, ze dne /ZMOb-MH/1418/26, ze dne /ZMOb-MH/1418/27, ze dne /ZMOb-MH/1418/27, ze dne Strana 4/14

5 2) ponechává ve sledování UkUsn/0120/18 (usnesení č. 0337/ZMOb-MH/1418/24) T.: UkUsn/0121/18 (usnesení č. 0337/ZMOb-MH/1418/24) T.: UkUsn/0122/18 (usnesení č. 0342/ZMOb-MH/1418/24) T.: UkUsn/0242/18 (usnesení č. 0349/ZMOb-MH/1418/25) T.: UkUsn/0989/17 (usnesení č. 0325/ZMOb-MH/1418/23) T.: OF/ZMOb/0005/18 Rozbory hospodaření 01-06/2018 číslo: 0385/ZMOb-MH/1418/28 1) bere na vědomí rozbory hospodaření MOb MHaH za 01-06/2018 OSP/ZMOb/0001/18 Žádost o dotaci v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly MPSV státního rozpočtu číslo: 0386/ZMOb-MH/1418/28 návrh RMOb podat žádost o dotaci v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly MPSV státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 2) rozhodlo podat žádost o dotaci v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly MPSV státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy dle předloženého materiálu starostce MOb zajistit veškeré úkony potřebné pro podání žádosti prostřednictvím statutárního města Ostravy v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu pro poskytovatele sociálních služeb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu Strana 5/14

6 OS/ZMOb/0002/18 Návrh na vydání dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací číslo: 0387/ZMOb-MH/1418/28 návrh odboru školství, kultury a volnočasových aktivit na vydání dodatků ke zřizovacím listinám, které upravují nemovitý a movitý majetek svěřený příspěvkovým organizacím 2) souhlasí s vydáním nových dodatků ke zřizovacím listinám u těchto příspěvkových organizací zřízených městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky: a. Mateřská škola U Dvoru příspěvková organizace, se sídlem U Dvoru 1255/22, Ostrava - Mariánské Hory, IČ b. Mateřská škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvková organizace, se sídlem Gen. Janka 1156/1, Ostrava - Mariánské Hory, IČ c. Mateřská škola Zelená 73A, příspěvková organizace, se sídlem Zelená 1258/73a, Ostrava - Mariánské Hory, IČ d. Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace, se sídlem Gen. Janka 1208, Ostrava - Mariánské Hory, IČ dle přílohy č. 1-4 předloženého materiálu odboru školství, kultury a volnočasových aktivit předat vyhotovené dodatky příslušným příspěvkovým organizacím Vyřizuje: Ing. Dana Gojná, T: referent školství, pověřena vedením odboru Strana 6/14

7 OS/ZMOb/0003/18 Návrh na zahájení přípravy projektu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 2018/2020 s možností dofinancování z dotace Moravskoslezského kraje číslo: 0388/ZMOb-MH/1418/28 návrh odboru školství, kultury a volnočasových aktivit na: a) zahájení přípravy projektu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 2018/2020 b) možnost dofinancování z dotace Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ ) souhlasí a) se zahájením přípravy projektu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 2018/2020 b) s přípravou žádosti v případě vyhlášení nového dotačního programu z Moravskoslezského kraje odboru školství, kultury a volnočasových aktivit v případě vyhlášení dotačního programu podat žádost o dotaci MSK Vyřizuje: Ing. Dana Gojná, T: referent školství, pověřena vedením odboru OM/ZMOb/0017/18 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ČR ÚZSVM, lokalita ul. Nivnická číslo: 0389/ZMOb-MH/1418/28 1) rozhodlo požádat RM o vydání souhlasu s bezúplatným nabytím pozemku p. p. č. 184/28 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 732 m 2 včetně součástí a příslušenství v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, IČO , do vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, IČO , ev. č. 10 Strana 7/14

8 2) ukládá majetkovému odboru zaslat žádost RM prostřednictvím věcně příslušného odboru magistrátu OM/ZMOb/0018/18 Návrh na nabytí pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ČR ÚZSVM, lokalita ul. Fráni Šrámka číslo: 0390/ZMOb-MH/1418/28 1) rozhodlo požádat RM o vydání souhlasu s nabytím pozemku p. p. č. 877/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 429 m 2 včetně součástí a příslušenství v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, IČO , do vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, IČO , ev. č. 10 2) ukládá majetkovému odboru zaslat žádost RM prostřednictvím věcně příslušného odboru magistrátu Strana 8/14

9 OM/ZMOb/0024/18 Návrh na podání žádosti RM o vydání souhlasu k nabytí části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Kremličkova Náboženská obec Církve československé husitské v Ostravě Mariánských Horách, IČO číslo: 0391/ZMOb-MH/1418/28 1) rozhodlo požádat RM o vydání souhlasu s bezúplatným nabytím části pozemku st. p. č. 657 zastavěná plocha a nádvoří, nově označeného dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č /2018 jako p. p. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 107 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, z vlastnictví Náboženské obce Církve československé husitské v Ostravě Mariánských Horách, se sídlem Kremličkova 1079/7, Mariánské Hory, Ostrava, IČO , do vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, IČO , ev. č. 10 2) ukládá majetkovému odboru zaslat žádost RM prostřednictvím věcně příslušného odboru magistrátu OM/ZMOb/0021/18 Návrh na nabytí pozemků v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita Bedřiška manž. D. číslo: 0392/ZMOb-MH/1418/28 nabídku manželů XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k odkoupení pozemků v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 2) rozhodlo požádat RM o vydání souhlasu s nabytím pozemků p. p. č. 380/32 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 227 m 2, p. p. č. 1187/39 ostatní plocha, zeleň o výměře 1537 m 2 a p. p. č. 1187/45 ostatní plocha, zeleň o výměře 208 m 2 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, včetně součástí a příslušenství, ze společného jmění manželů XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, IČO , ev. č. 10 Strana 9/14

10 majetkovému odboru zaslat žádost RM prostřednictvím věcně příslušného odboru magistrátu OM/ZMOb/0020/18 Návrh na nabytí pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Korunní x Baarova I.F. a J. K. číslo: 0393/ZMOb-MH/1418/28 nabídku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k odkoupení pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2) rozhodlo požádat RM o vydání souhlasu s nabytím pozemků st. p. č. 1404/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m 2, st. p. č. 1411/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m 2, p. p. č. 140/24 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 442 m 2 a p. p. č. 140/75 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m 2, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, včetně součástí a příslušenství, ze spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, IČO , ev. č. 10 majetkovému odboru zaslat žádost RM prostřednictvím věcně příslušného odboru magistrátu Strana 10/14

11 OM/ZMOb/0025/18 Návrh vyhlásit záměr obce prodat části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Slévárenská x Rubová CASINO KARTÁČ s.r.o. a V. C. a V. C. číslo: 0394/ZMOb-MH/1418/28 žádosti společnosti CASINO KARTÁČ s.r.o., se sídlem Slévárenská 400/5, Mariánské Hory, Ostrava, IČO , a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o prodej částí pozemku p. p. č. 168/12 zahrada v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem výstavby nových parkovacích míst pro klienty, zaměstnance společnosti a nájemce objektu 2) doporučuje ZM vyhlásit záměr obce prodat části pozemku p. p. č. 168/12 zahrada, nově označené dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č /2018 jako p. p. č. 168/43 zahrada o výměře 315 m 2 a p. p. č. 168/44 zahrada o výměře 289 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zaslat žádost ZM prostřednictvím věcně příslušného odboru magistrátu OM/ZMOb/0026/18 Návrh na prodej pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a zřízení věcného břemene lokalita ul. Bendlova x Slévárenská, A. D. číslo: 0395/ZMOb-MH/1418/28 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o prodej pozemku p. p. č. 168/14 zahrada o výměře 580 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany majetku v jeho vlastnictví 2) rozhodlo prodat pozemek p. p. č. 168/14 zahrada o výměře 580 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, včetně součástí a příslušenství, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za sjednanou kupní cenu ve výši Kč, a uzavřít s kupujícím kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předkládaného materiálu Strana 11/14

12 majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření OM/ZMOb/0022/18 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. Varšavská Čárka Varšavská s.r.o. číslo: 0396/ZMOb-MH/1418/28 1) rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek p. p. č. 388/79 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1005 m 2 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, z vlastnictví společnosti Čárka Varšavská s.r.o., se sídlem Varšavská 1583/99, Hulváky, Ostrava, IČO , do vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, IČO , ev. č. 10, a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 2) ukládá majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření OM/ZMOb/0027/18 Návrh na nabytí části pozemku v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, ul. Varšavská ČEZ Energetické služby, s.r.o. číslo: 0397/ZMOb-MH/1418/28 1) rozhodlo nabýt část pozemku p. p. č. 357/1 ostatní plocha, zeleň, nově označeného dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č /2017 jako p. p. č. 357/67 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 357 m 2 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, z vlastnictví společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Výstavní 1144/103, Vítkovice, Ostrava, IČO , do vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, IČO , ev. č. 10, za sjednanou kupní cenu ve výši Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu Strana 12/14

13 2) ukládá majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření OM/ZMOb/0023/18 Návrh nevyhlásit/vyhlásit záměr prodeje pozemku, jehož součásti je stavba v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Náprstkova 23 manželé F. číslo: 0398/ZMOb-MH/1418/28 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o prodej pozemku st. p. č. 1012, jehož součástí je dům č. p. 994 ul. Náprstkova 23 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2) rozhodlo nevyhlásit záměr obvodu prodat pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 191 m 2, jehož součástí je dům č. p. 944, bydlení ul. Náprstkova 23 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a pozemek neprodat majetkovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí ZMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: OM/ZMOb/0028/18 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, ul. Knüpferova 3 a 4 číslo: 0399/ZMOb-MH/1418/28 žádosti o prodej nemovitých věcí: a) pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p ul. Knüpferova 3, včetně přípojky vody, kanalizace, elektřiny a plynu, v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava b) pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p ul. Knüpferova 4, včetně přípojky vody, kanalizace, elektřiny a plynu, v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava podané: Strana 13/14

14 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. společností 1. Reality Tradeslav s.r.o., se sídlem Ostrava Poruba, Jana Šoupala 1597/3, PSČ 70800, IČO Stavebním bytovým družstvem Ostrava, se sídlem Luční 170/7, Svinov, Ostrava, IČO ) rozhodlo z důvodu nesouhlasného stanoviska RM k prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 1) odst. a) a b) tohoto usnesení žádostem nevyhovět a nemovité věci neprodat majetkovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí ZMOb Strana 14/14

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 03.11.2016 čís. 0194/ZMOb-MH/1418/15-0212/ZMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.03.2015 čís. 0031/ZMOb-MH/1418/4-0045/ZMOb-MH/1418/4 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26.10.2017 čís. 0293/ZMOb-MH/1418/22-0307/ZMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13.06.2019 čís. 0063/ZMOb-MH/1822/5-0081/ZMOb-MH/1822/5 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.04.2016 čís. 0136/ZMOb-MH/1418/12-0158/ZMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13.07.2017 čís. 0268/ZMOb-MH/1418/20-0277/ZMOb-MH/1418/20 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.06.2013 čís. 0211/ZMOb-MH/1014/18-0235/ZMOb-MH/1014/18 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13.

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. prosince 2011 čís. usn. 104/8 122/8

Více

Usnesení 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.02.2017 čís. 0225/ZMOb-MH/1418/17-0234/ZMOb-MH/1418/17 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2019 čís. 0182/RMOb-MH/1822/6-0208/RMOb-MH/1822/6 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0013/ZMOb-MH/1418/2-0024/ZMOb-MH/1418/2 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 04.06.2015 čís. 0052/ZMOb-MH/1418/6-0070/ZMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 22. června 2009 čís. 241/21 - čís.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 19. února 2010 čís. 321/24 - čís. 328/24

Více

Usnesení 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 04.11.2014 čís. 0001/ZMOb-MH/1418/1-0012/ZMOb-MH/1418/1 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 27. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 27. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.07.2018 čís. 0374/ZMOb-MH/1418/27-0379/ZMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0394/RMObM-MH/1418/6-0397/RMObM-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015 čís. 0025/ZMOb-MH/1418/3-0030/ZMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31.05.2018 čís. 2879/RMObM-MH/1418/53-2882/RMObM-MH/1418/53 Ing. arch. Liana Janáčková Jana Pagáčová místo Strana 1/5 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2014 čís. 2286/RMOb-MH/1014/76-2296/RMOb-MH/1014/76 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2018 čís. 2549/RMOb-MH/1418/74-2595/RMOb-MH/1418/74 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 25. února 2008 čís. 144/11 - čís. 156/11

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 4. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 4. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 11.02.2019 čís. 0260/RMObM-MH/1822/4-0271/RMObM-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne 4. schůze rady městského obvodu konané dne 27.12.2018 čís. 0141/RMOb-MH/1822/4-0153/RMOb-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Vladimír Řezáč místostarosta městského obvodu Strana 1/13

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 10. schůze rady městského obvodu konané dne 18.03.2019 čís. 0339/RMOb-MH/1822/10-0387/RMOb-MH/1822/10 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 14.05.2018 čís. 2814/RMOb-MH/1418/82-2846/RMOb-MH/1418/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 25. ledna 2010 čís. usn. 2306/79 čís. usn. 2331/79

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 30. května 2011 čís. usn. 418/15-448/15 Ing. arch.

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2018 čís. 2780/RMOb-MH/1418/81-2813/RMOb-MH/1418/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 25.06.2018 čís. 2918/RMOb-MH/1418/85-2968/RMOb-MH/1418/85 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2017 čís. 2494/RMObM-MH/1418/46-2508/RMObM-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2017 čís. 2028/RMObM-MH/1418/38-2032/RMObM-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne 3. schůze rady městského obvodu konané dne 08.12.2014 čís. 0049/RMOb-MH/1418/3-0079/RMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 45. mimořádné schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 30. srpna 2010 čís. usn. 2873/M45 2878/M45

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.04.2013 čís. 1773/RMOb-MH/1014/60-1799/RMOb-MH/1014/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 02.03.2015 čís. 0213/RMOb-MH/1418/9-0235/RMOb-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2018 čís. 3159/RMOb-MH/1418/90-3192/RMOb-MH/1418/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2019 čís. 0389/RMOb-MH/1822/11-0426/RMOb-MH/1822/11 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2019 čís. 0514/RMOb-MH/1822/15-0566/RMOb-MH/1822/15 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2018 čís. 2736/RMOb-MH/1418/80-2774/RMOb-MH/1418/80 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne 8. schůze rady městského obvodu konané dne 16.02.2015 čís. 0177/RMOb-MH/1418/8-0212/RMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 39. mimořádné schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 19. dubna 2010 čís. usn. 2539/M39 čís.

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více