Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika"

Transkript

1 Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika

2 Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů Hodnoticí formulář Shrnutí zpráv hodnotitelů Oceněné projekty včetně autorských popisů 27 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené 28 Hotelová škola Třebíč 31 Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní 35 Athena Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen 39 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 41 ISBN

3 1. Program Leonardo da Vinci

4 Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci je zaměřen na mezinárodní spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Mezi organizace, které jsou oprávněnými předkladateli projektů a příjemci grantů patří právnické osoby, zejména střední odborné školy a učiliště, malé a střední podniky, profesní asociace a vzdělávací agentury, neziskové organizace, občanské a obecně prospěšné společnosti, úřady státní, veřejné nebo městské správy a samosprávy, které se podílejí na odborném vzdělávání a přípravě. Program Leonardo da Vinci je od roku 2007 součástí Programu celoživotního učení, který byl zaveden rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne , které vstoupilo v platnost dne Projekty partnerství vytváří rámec pro mezinárodní spolupráci v malém měřítku, při které organizace činné v odborném vzdělávání a přípravě spolupracují na tématech v oblasti svého zájmu a zaměření. Spolupráce se týká nejen odborných škol nebo vzdělávacích institucí, ale také malých a středních podniků, sociálních partnerů a dalších aktérů aktivně působících v odborném vzdělávání a přípravě. Multilaterální projekty/přenosu inovací jsou zaměřeny na inovaci systémů odborného vzdělávání a přípravy na národní, regionální, místní nebo oborové úrovni. V rámci multilaterálních projektů/přenosu inovací je nutné upravit konkrétní inovační obsah pro potřeby a požadavky cílové skupiny a pro konkrétní vzdělávací program; přizpůsobit výstup danému sociokulturnímu a jazykovému prostředí; otestovat inovační výstup v tomto prostředí a nakonec ho zavést do nabídky vzdělávacích služeb. Program Leonardo da Vinci 1. Program Leonardo da Vinci Mezi cíle programu Leonardo da Vinci patří především podpora účastníků odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v získávání a používání znalostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnanost a účast na evropském trhu práce; dále pak podpora zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a programech odborného vzdělávání a přípravy. Program Leonardo da Vinci je zaměřen na projektovou spolupráci českých a zahraničních partnerských organizací v zemích zapojených do Programu celoživotního učení. Aktivity programu Leonardo da Vinci zahrnují Projekty mobility, Projekty partnerství a Multilaterální projekty/přenos inovací. V projektech mobility se jedná o pracovní stáže a odborné praxe českých účastníků, které probíhají v partnerských organizacích v zahraničí. Hlavní náplní jsou pracovní stáže a odborné praxe v zahraničních podnicích určených pro osoby v počátečním odborném vzdělávání (IVT) a pro osoby na trhu práce (PLM). Další možností jsou mobility expertů z oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VETPRO), které jsou zaměřené na výměnu zkušeností s partnerskými organizacemi v zahraničí. Program Leonardo da Vinci 1. Program Leonardo da Vinci 6 7

5 2. Pečeť kvality Leonardo da Vinci

6 Program Leonardo da Vinci 2. Pečeť kvality Leonardo da Vinci Pečeť kvality Leonardo da Vinci Možnost získat ocenění pro nejkvalitnější projekt Leonardo da Vinci mají žadatelé a schválení řešitelé projektů od roku 2001, kdy na národní úrovni začalo oceňování nejlepších Projektů mobility. V letošním roce pak bylo ocenění rozšířeno na všechny typy projektů programu Leonardo da Vinci schválené v rámci dané výzvy. Vybrané nejkvalitnější projekty získávají každoročně certifikát Pečeť kvality a slouží jako příklad dobré praxe a inspirace pro širší veřejnosti i organizace, které se dosud nezapojily do programu Leonardo da Vinci. V rámci Výzvy 2008 bylo realizováno 120 Projektů mobility, 13 Projektů partnerství a 7 Multilaterálních projektů/přenosu inovací. Do závěrečného hodnocení Pečeť kvality 2008 programu Leonardo da Vinci postoupilo 9 Projektů mobility, 3 Projekty partnerství a 7 Multilaterálních projektů/přenosu inovací zaměřených na různé cílové skupiny. Přehled hodnocených Projektů mobility: číslo projektu název organizace název projektu CZ/08/LLP-LdV/IVT/ CZ/08/LLP-LdV/IVT/ Hotelová škola Třebíč Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Klíčové kompetence v evropské unii Kontrasty CZ/08/LLP-LdV/PLM/ Povodí Odry, státní podnik Mezinárodní spolupráce a čerpání zkušeností technických pracovníků v oblasti vodohospodářství CZ/08/LLP-LdV/IVT/ Střední škola, Oselce 1 Otevřená brána poznání CZ/08/LLP-LdV/IVT/ CZ/08/LLP-LdV/VETPRO/ CZ/08/LLP-LdV/IVT/ Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní (VOŠONSPŠO) ÚP ČR kontaktní pracoviště krajské pobočky v Liberci Jablonci nad Nisou Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Holečkova 4 My impress Do Evropy za novými znalostmi Odborná praxe skupiny sluchově postižených studentů 3. ročníku hotelové školy CZ/08/LLP-LdV/IVT/ CZ/08/LLP-LdV/IVT/ Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 AHOL Střední odborná škola, s. r. o. Přehled hodnocených Projektů partnerství: Zajištění kvalitní péče o seniory. Česko-bavorský srovnávací projekt číslo projektu název organizace název projektu CZ/08/LLP-PS/LdV/011 CZ/08/LLP-PS/P/LdV/048 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí Athena Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen CZ/08/LLP-PS/P/LdV/049 METER Silesia, spol. s. r. o. Místo odborné praxe Evropa ENWAMA environmental water management Competences for culturally sensitive care Creativity a transversal issue in VET Přehled hodnocených Multilaterálních projektů/přenos inovací: číslo projektu název organizace název projektu CZ/08/LLP-LdV/TOI/ CZ/08/LLP-LdV/TOI/ CZ/08/LLP-LdV/TOI/ CZ/08/LLP-LdV/TOI/ CZ/08/LLP-LdV/TOI/ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava KTP Společnost pro kvalifikaci na trhu práce Český svaz zaměstnavatelů v energetice České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Kloknerův ústav, České vysoké učení technické v Praze CZ/08/LLP-LdV/TOI/ ACZ, spol. s r. o. CZ/08/LLP-LdV/TOI/ Centre for Modern Education (CZ), s. r. o. Brownfields in Baltic States Lifelong Educational Project Professional Qualification for Working with Natural and Sustainable Building Materials Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit system E-Learning for Acquiring New Types of Skills Continued Transfer of Innovations Provided in Eurocodes Application and development of innovative training methods leading to engagement, empowerment and employment of disabled people Beyond the school Program Leonardo da Vinci 2. Pečeť kvality Leonardo da Vinci 10 11

7 3. Hodnocení kvality projektů

8 Hodnocení kvality projektů Hodnocení projektů přihlášených do Pečetě kvality nastává po skončení období realizace příslušné Výzvy, které je stanoveno na dva roky. Každý projekt je posuzován dvěma nezávislými experty, kteří pracují jako odborníci v různých hospodářských odvětvích a oblastech odborného vzdělávání a přípravy. Experti posoudí kvalitu předložených projektů na základě charakteristiky zaslané řešiteli a na základě informací získaných ze závěrečných zpráv projektů, zpráv účastníků, vydaných certifikátů, hmotných výstupů a další doplňující dokumentace, která popisuje průběh, výsledky a dopad projektu v dané cílové skupině, organizaci žadatele a příslušné oblasti odborného vzdělávání. Program Leonardo da Vinci 3. Hodnocení kvality projektůi Pro hodnocení přihlášek do Pečetě kvality Leonardo da Vinci je používán hodnoticí formulář, ve kterém jsou definována kriteria pro hodnocení a bodové rozhraní. Hodnotitelé mohou udělit přihlášenému projektu maximální počet 100 bodů, konečné bodové hodnocení je výsledkem aritmetického průměru obou hodnocení a je doplněno slovním komentářem experta. Hodnocení multilaterálních projektů/přenosu inovací vychází z hodnocení závěrečné zprávy projektu. Konečné bodové hodnocení je výsledkem aritmetického průměru hodnocení projektového konzultanta LdV a externího odborníka. Obsah hodnocení je zaměřen na tyto základní oblasti: - přidaná hodnota projektu - výsledky a přínosy - udržitelnost projektu - zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin Na základě dosažených výsledků byly v letošním roce oceněny tři nejlepší Projekty mobility, jeden Projekt partnerství a jeden Multilaterální projekt/ Přenos inovací. Jejich řešitelům bylo předáno ocenění Pečeť kvality na každoroční diseminační konferenci programu Leonardo da Vinci. Program Leonardo da Vinci 3. Hodnocení kvality projektů 14 15

9 4. Hodnoticí formulář

10 Hodnoticí formulář HODNOTICÍ FORMULÁŘ PEČEŤ KVALITY LEONARDO DA VINCI 2008 Číslo projektu: Název organizace: Bodová škála: 100 A) PŘIDANÁ HODNOTA PROJEKTU Zhodnoťte přidanou hodnotu projektu: jak vysoká je přidaná hodnota projektu - nové možnoti, perspektivy a partnerská spolupráce Počet bodů 10 C) UDRŽITELNOST PROJEKTU Zhodnoťte do jaké míry: je projekt součástí střednědobé a dlouhodobé strategie předkladatele (příjemce grantu), je zajištěna udržitelnost v rámci zvoleného tématu/oboru je zajištěno šíření výsledků projektu i po jeho ukončení, pokračuje spolupráce s partnery po skončení projektu a bez příspěvku programu Leonardo da Vinci projekt přesvědčil relevantní orgány v rámci diseminační strategie o potřebě a přínosu projektu a dále spolupracuje s místními orgány (sociálními partnery) Počet bodů Celkové hodnocení C (součet bodů) jakým způsobem projekt přispěl k vytvoření nových metod, nástrojů, přístupů či zlepšení stávajících metod Celková hodnocení A (součet bodů) D) ZAPOJENÍ ÚČASTNÍKŮ ZE ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN Zhodnoťte do jaké míry: Počet bodů je zapojení účastníků ze sociálně znevýhodněných skupin 10 B) VÝSLEDKY A PŘÍNOSY Celkové hodnocení D (součet bodů) 10 Program Leonardo da Vinci 4. Hodnoticí formulář Zhodňoťte do jaké míry byl projekt přínosný: pro účastníky stáží (PLM,IVT) získání nových profesních dovedností prohloubení jazykových, interkulturních a sociálních dovedností posílení šancí na trhu práce (Europass, certifikát) pro účastníky mobilit (VETPRO) získání nových poznatků v oblasti OV, řízení lidských zdrojů a kariérního poradenství konkrétnost a relevance výsledků pro účastníka uplatnitelnost výsledků účastníkem v praxi projekt celkově hodnota výstupů z projektu a míra jejich využití v organizaci žadatelele: nová kurikula, výukové materiály (slovníky, termionologie, ICT nástroje), metodiky zkoušek, systémy kvalifikací atd. projekt celkově - přínos nad rámec organizace, přínos pro partnerské organizace, pro mezinárodní aktivity zúčastněných organizací a pro image organizace Počet bodů Souhrnné hodnocení A) Přidaná hodnota projektu 20 B) Výsledky a přínosy 50 C) Udržitelnost projektu 20 D) Zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin 10 CELKOVÝ SOUČET BODŮ 100 CELKOVÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (vyzdvihněte prosím skutečnosti, které považujete na projektu za nejvíce přínosné): Program Leonardo da Vinci 4. Hodnoticí formulář Celkové hodnocení B (součet bodů)

11 5. Shrnutí zpráv hodnotitelů

12 Program Leonardo da Vinci 5. Shrnutí zpráv hodnotitelů Shrnutí zpráv hodnotitelů Z komentáře hodnotitelů lze vysledovat několik závěrů, které jsou společné pro většinu hodnocených projektů, především v oblasti výsledků. Realizace projektů přináší nové podněty, zkušenosti a dovednosti jak pro samotné účastníky stáží, tak i pro zapojené organizace a jejich partnery. Přínos pro účastníky Zahraniční pracovní stáže, odborné praxe nebo zapojení do mezinárodního projektu jsou pro každého účastníka cennou životní zkušeností, která má vliv na jeho další profesní rozvoj. Účastníci mezinárodních projektů posílí nejen své dovednosti, nýbrž také odborné znalosti. Projektovou činnost a odbornou stáž absolvují u organizací, které svým zaměřením odpovídají profesnímu zaměření. Velkým přínosem pro účastníky je samozřejmě i posílení jazykových dovedností jak po stránce běžných komunikačních dovedností, tak i v možnosti rozšíření odborné terminologie. Odborné stáže a práce na projektu mohou přispět také k osobnostnímu rozvoji účastníků, především samostatnosti, odpovědnosti, schopnosti týmové spolupráce, řešení problémů nebo schopnosti orientace a adaptace v odlišném sociokulturním prostředí. Přínosy pro zapojené organizace V průběhu realizace projektu dochází k prohloubení vztahů mezi zapojenými partnerskými organizacemi, což by v budoucnosti mělo usnadnit vzájemnou komunikaci a výměnu znalostí. Osvojené znalosti, dovednosti a zkušenosti podporují zvýšení kvalifikace žáků, studentů, absolventů, zaměstnanců, učitelů, odborných pracovníků, poradců nebo personalistů. Rozvoj lidských zdrojů a další vzdělávání zaměstnanců představují také nezanedbatelný přínos pro zaměstnavatele. Zapojené organizace mají možnost porovnání a ověření metodických a pracovních postupů používaných zahraničními kolegy. Získané zkušenosti přispět k zavedení nových inovačních postupů a metod v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na úrovni školních institucí a vzdělávacích organizací, malých a středních podniků nebo dalších sociálních partnerů. Přínos pro odborné vzdělávání Přínosem pro školní instituce a vzdělávací společnosti je možnost integrace získaných poznatků a zkušeností do konceptů rámcových vzdělávacích plánů. Velmi jednoduchých způsobem tak lze inovovat náplň učebních oborů, studijních programů nebo vzdělávacích kurzů. Mezi další přínosy mezinárodní spolupráce patří skutečnost, že si řešitelé projektů, účastníci mobilit, výzkumní pracovníci, učitelé odborných předmětů nebo lektoři sami zvyšují svoji odbornou kvalifikaci a doplňují příslušnou specializaci. Jakákoliv zkušenost, inspirace, podnět nebo nápad získaný v zahraničí může vést k obměně zažitých postupů a používaných metod a v konečném výsledku přispět k vyšší atraktivitě a efektivitě odborného vzdělávání a přípravy. Předávání certifikátů Pečeť kvality oceněným projektům Žďár nad Sázavou, hotel Jehla, 16. listopadu 2011 Dne 16. listopadu 2011 se v hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou konala diseminační konference programu Leonardo da Vinci, na které byly oceněny certifikátem Pečeť kvality nejlepší projekty realizované v rámci Výzvy Zástupci oceněných institucí krátce představili vítězné projekty a podělili se s účastníky konference o své nejzajímavější zkušenosti a nejinspirativnější podněty získané během mezinárodní spolupráce na projektu. Certifikátem Pečeť kvality 2008 byly oceněny tyto projekty a instituce: Projekt č. CZ/08/LLP-LdV/IVT/ Odborná praxe skupiny sluchově postižených studentů 3. ročníku hotelové školy, Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Holečkova 104/4. Projekt č. CZ/08/LLP-LdV/IVT/ Klíčové kompetence v Evropské unii, Hotelová škola Třebíč. Projekt č. CZ/08/LLP-LdV/IVT/ My impress, Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3. Projekt č. CZ/08/LLP-PS/P/LdV/048 Competences for culturally sensitive care, Athena Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen, Ostrava. Projekt č. CZ/08/LLP-LdV/TOI/ Brownfields in Baltic States Lifelong Educational Project, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Program Leonardo da Vinci 5. Shrnutí zpráv hodnotitelů 22 23

13

14 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů

15 Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů Oceněné projekty včetně autorských popisů Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova 104/4, Praha 5 CZ/08/LLP-LdV/IVT/ Odborná praxe skupiny sluchově postižených studentů 3. ročníku hotelové školy Ukazatel I: Přidaná hodnota projektu Odborné stáži předcházela jazyková, praktická i teoretická příprava v podobě seznámení s oblastí, kam studenti pojedou, s jejími zvyky, tradicemi a dopravní infrastrukturou. Na základě jazykové výuky sluchově postižených studentů, kteří se na škole učí německému a anglickému jazyku, získala škola ocenění LABEL za netradiční a velmi náročné jazykové vzdělávání sluchově postižených. Pro odbornou praxi bylo vybráno celkem 8 sluchově postižených studentů, kteří se pečlivě připravovali na 14 denní odbornou praxi do Německa. Vůbec netušili, co je na odborné praxi bude čekat, přesto se přípravy zhostili velmi svědomitě. Vzhledem ke specifickým vzdělávacím potřebám žáků školy jedná se o sluchově postižené žáky a studenty SOŠ oboru hotelnictví-turismus prováděla škola pečlivý výběr hostitelského partnera. Na základě doporučení německého svazu pro sluchově postižené oslovila naše škola v prosinci roku 2007 zařízení TSBW Husum. Jedná se vzdělávací podnik spravovaný Diakonií Schleswig Holstein, specializovaný na praktickou výuku sluchově postižených ve více než 60 učebních oborech německého duálního systému přípravy učňů. Toto vzdělávací zařízení jako jediné svého druhu v SRN disponuje cvičným hotelem pro odborné praxe sluchově postižených. Tento hotel zároveň poskytuje standardní služby veřejnosti. Na základě vykonané praxe mají studenti větší šanci po ukončení školy získat uplatnění na trhu práce. Po schválení projektu Leonardo da Vinci byla oslovena partnerská škola TSBW (Teodor Schafer-Berufsbildungwerk) v městečku Husum v německé spolkové zemi Schleswig-Holstein a byly domluveny podrobnosti stáže. V říjnu 2008 provedly dvě učitelky školy monitoring vybraného zařízení, kde byly mile přijaty a detailně se seznámily s prostředím, ve kterém měli studenti školy absolvovat odbornou praxi. Ukazatel II: Výsledky a přínosy Dne odjeli vlakem účastníci odborné praxe v doprovodu 4 pedagogických pracovníků školy přes Berlín a Hamburk do města Husum, kde v hotelovém zařízení školy TSBW začali vykonávat odbornou praxi. Odborná praxe probíhala na následujících pracovištích: Zámecká kavárna SchlossCafe Husum; Brutt v NordseeMuseum Kavarna Das Café Husum; Restaurace Restaurant und Gesthaus Seebull a Hotel Haus Windschur v St. Peter Ording. Studenti byli rozděleni vedením školy do 3 skupin a v těchto skupinách vykonávali odbornou praxi na výše uvedených provozech. Po třech dnech praxe se vystřídali, aby se seznámili se všemi zařízeními. Studenty odborná praxe velmi zaujala, k přiděleným pracovním úkolům přistupovali velmi zodpovědně a využili všechny znalosti a dovednosti, které získali před odjezdem na škole. Ze strany německého partnera byla velká spokojenost s pracovními výsledky žáků. Na základě odborné praxe, obdržel každý student společně s certifikátem od partnerské školy dárek v podobě upomínkových předmětů. Sluchově postižení studenti byli překvapeni, že mohou pracovat v luxusním hotelu v pozicích, na které by se v České republice vůbec neměli odvahu hlásit. Studenti pracovali jako číšníci, obsluhovali luxusní zařízení restaurace např. kávovary. Pracovali v housekeepingu lázeňského hotelu, kde se dokázali velmi pěkně chovat k hostům kavárny. Tyto poznatky, zkušenosti a především dovednosti značnou měrou posílili jejich sebedůvěru. V poslední době obdržela škola ové zprávy z Anglie, kde pracují dva studenti v podobném zařízení. Posílená sebedůvěra přiměla několik studentů podat si přihlášku k dalšímu studiu na VŠ. Jeden student se dokonce dostal na několikaměsíční pracovní výjezd s filmovým štábem do zahraničí, kde pracoval v cateringové společnosti. Do práce byl přijat na základě potvrzení zahraniční praxe a získané pracovní zkušenosti. Odborné praxe v SRN měly také přínos pro školu. Studenti z nižších ročníků začali mít větší zájem o studium. V současné době se připravuje dalších 8 studentů na odbornou praxi do SRN. Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů 28 29

16 Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů Další využitelný výsledek odborné praxe lze vidět v tom, že organizace APPN, která zajišťuje pracovní uplatnění sluchově postiženým, otevírá kavárnu v Praze 8. Podklady pro otevření kavárny čerpala ze zahraniční praxe studentů naší školy. Organizace APPN chce zaměstnat v kavárně studenty, kteří se zahraniční praxe zúčastnili a mají určité pracovní zkušenosti. Sluchově postižení absolventi SOŠ získali prostřednictvím zahraniční praxi zkušenost v oblasti hotelnictví, přesvědčili se, že jejich handicap není překážkou získat pracovní uplatnění. Ukazatel III: Udržitelnost projektu Na základě dobré spolupráce s partnerskou školou nám byla nabídnuta možnost opětovné praxe. Další sluchově postižení studenti budou mít možnost prostřednictvím odborné praxe v zahraničí získat nové znalosti a dovednosti. Ocenění Pečeť kvality zvýší prestiž školy a obohatí vzdělávací koncepci a vzdělávacího programu sluchově postižených na SOŠ Hotelnictví. Studenti, kteří pracovali v zahraničí, předali své poznatky a zkušenosti svým spolužákům a budoucím absolventům. Odborná praxe v zahraničí pomohla studentům najít uplatnění na trhu, o studenty se začal zajímat např. řetězec pražských hotelů. Velmi dobrá spolupráce byla navázána s hotelem Angelo, Andels a Savoy, kde studenti začali vykonávat odbornou praxi. Vedení hotelů v tomto ohledu příkladně se školou spolupracuje. Ukazatel IV: Zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin Výsledky odborné praxe v zahraničí představují inovaci ve vzdělávání a uplatnění sluchově postižených. Dlouhodobým cílem školy je vzdělávání sluchově postižených občanů takovým způsobem, aby v co největší míře našli uplatnění na trhu práce a dokázali se integrovat do většinové společnosti. V tomto ohledu škola úzce spolupracuje s Národní radou pro zdravotně postižené, která poskytuje sluchově postiženým studentům zdarma kurzy anglického jazyka a práce na počítači. Hotelová škola Třebíč Sirotčí 4, Třebíč CZ/08/LLP-LdV/IVT/ Klíčové kompetence v Evropské unii Ukazatel I: Přidaná hodnota projektu Výsledky a jejich využití pro účastníky mobilit: certifikáty z většiny pracovišť; Europassy ze všech pracovišť; cizojazyčné slovníčky z přípravných kurzů (rozšíření odborné slovní zásoby); zdokonalení v běžné konverzaci v cizím jazyce; možnost procvičování s jazykovými mluvčími; osobnostní rozvoj účastníků; zvýšení sebevědomí a získání většího rozhledu; nové pracovní a osobní kontakty; zvýšení šance uplatnit se na trhu práce; inspirace pro další odbornou kariéru a další sebevzdělávání; poznání jiných kultur; navázání nových přátelství; převzetí zodpovědnosti za sebe sama a za svá rozhodnutí; větší míra samostatnosti; schopnost pracovat v týmu. Díky postřehům ze zahraničí jsme například připravili pro veřejnost: prohlídky městské věže s hotelovou školou zdarma; průvodcovské prohlídky historickou částí Třebíče; službu balení dárků v předvánočních dnech; několik zajímavých akcí ve školní restauraci v Náměšti nad Oslavou (míchaní nápojů, flambovaní palačinek, zahraniční kuchyně apod.); nabídku zvýhodněných kadeřnických služeb (vodová + masáž hlavy zdarma, muži jsou IN = pánské střihy zdarma, vlasovou poradnu zdarma apod.); přehlídky výrobků a činnosti žáků školy; prezentace jednotlivých stáží na základních školách (prezentují účastníci stáží, další forma jejich osobního rozvoje). Ukazatel II: Výsledky a přínosy Prostředí použité při šíření a propagaci výsledků projektu: prezentace projektu formou návštěv v základních školách v regionu Třebíč; besedy s žáky naší školy; praktické ukázky kuchyně navštívených destinací (ve školní jídelně a ve školní restauraci v Náměšti nad Oslavou); novinové články v regionálním tisku; články ve studentském Občasníku (školní časopis); nástěnky na chodbách obou budov školy; konference při školní akci JUNIOR SHOW odborníci (představení projektu). Cílová skupina a počet přímo oslovených osob: pedagogičtí pracovníci Hotelové školy Třebíč na pedagogické radě (80 osob); žáci prvních ročníků Ho- Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů 30 31

17 Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů telové školy Třebíč (150 žáků); další žáci školy, stravující se ve školní jídelně (200 žáků); rodiče žáků školy na rodičovských schůzkách (250 rodičů); žáci základních škol v regionu Třebíč (450žáků); členové školské rady školy (6 osob); ředitelé na poradě ředitelů škol v kraji Vysočina (50 osob); veřejnost na akcích školy (Vánoční výstava, Junior show, Dny otevřených dveří) (2000 osob); veřejnost na veletrhu škol Didakta (800 osob); veřejnost v Náměšti nad Oslavou ve školní restauraci (160 osob). Ukazatel III: Udržitelnost projektu Projekt nám velmi pomohl při zpracování nového učebního programu cestovní ruch, který v naší škole vyučujeme již třetím rokem. Doprovodné osoby mohly čerpat ze zkušeností kolegů a přivezly celou řadu poznatků a postřehů, které byly aplikovány do ŠVP oboru cestovní ruch. Pro studenty tohoto oboru jsme připravili praxe v různých firmách v Třebíči (MKS Třebíč, Česká spořitelna, muzeum Třebíč apod.), v památkových objektech v České republice a žáky vysíláme také na letní 2 až 3 měsíční praxe do zahraničí. Zároveň se nám podařilo získat podnětné informace o oboru aranžér, některé poznatky jsme také aplikovali do praxe (zavedli jsme aranžérkou dílnu, cvičné aranžérské kóje, středisko pro výuku práce s počítačem). Současně se nám daří rekonstruovat a vybavovat školní kuchyň (po vzoru našich švédských partnerů), která bude současně skupinovým pracovištěm pro žáky oboru kuchař-číšník. Díky postřehům ze zahraniční spolupráce jsme v naší škole začali pořádat dny pro rodiče žáků 1. ročníků, abychom navázali lepší kontakt s rodiči a rodiče byli více vtaženi do dění školy. Rodiče nebo příbuzní mohou být přítomni také u praktických závěrečných zkoušek, sledovat výrobky žáků, ochutnávat, degustovat. Naše škola se neustále pokouší zvyšovat kvalitu výuky a co možná nejlépe připravovat žáky na jejich další cestu životem. Jde nám především o to, aby žáci byli co možná nejlépe uplatnitelní na trhu práce, a aby si žáci uvědomovali nutnost dalšího vzdělávání se. O tom, že na naší škole pracujeme nadprůměrně hovoří i závěry nedávné kontroly ŠČI. Spolupracujeme s městem Třebíč a Náměšť, třebíčskou knihovnou, s Mateřským centrem v Třebíči, se speciální školou, s oblastní charitou atd. Žáci se aktivně podílejí na programu pro zahraniční studenty u nás. Vysíláme studenty na letní 3 měsíční praxe do Španělska, SRN a Řecka. Každoročně tak na zahraniční praxe vycestuje kolem studentů. Zapojili jsme se do spolupráce s Hospodářskou komorou ČR jde o oceňování nejlepších žáků učebních oborů. Žáky připravujeme na celou řadu soutěží. V letošním roce máme vítězku Juniorské carvingové extraligy ve vyřezávání z ovoce a zeleniny. Tato studentka se v létě zúčastní mistrovství Evropy ve vyřezávání v SRN. Jsme střední odborná škola zaměřená na služby a právě budoucí absolventi by měli získat určitý nadhled a nové zkušenosti ve svých oborech, aby mohli být v budoucnu konkurenceschopní na trhu v EU. Kromě odborných seminářů, exkurzí, kurzů, účasti v regionálních a celostátních soutěžích nabízíme žákům školy také zahraniční odborné praxe a poznávací pobyty. Z pohovorů s účastníky také vyplývá, že účast na stáži je jedním z důvodů proč se dále vzdělávat a pokračovat ve studiu. Někteří z účastníků si ze stáží přivezli nové nápady a náměty na podnikání, které v budoucnu hodlají využít. V projektech LdV se snažíme pokračovat a hodláme nabídku rozšířit i na další obory, které ve škole vyučujeme, zejména obory kadeřník a aranžér. Ukazatel IV: Zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin Do projektu byli zapojeni celkem 4 sociálně znevýhodnění žáci: O.Z., žák oboru kuchař. Adoptovaný, rómské národnosti. Pobyt v zahraničí ho výrazně posunul dál, získal větší sebevědomí, možností účastnit se stáže žil téměř půl roku. Po stáži se zúčastnil několika besed s žáky naší školy a základních škol v okolí Třebíče. Připravil si velice poutavou prezentaci. Současně se rozhodl pro absolvování dalšího učebního oboru v naší škole oboru cukrář. J.J., žákyně oboru cukrář. Žákyně velmi šikovná v teorii i praxi, bohužel z velmi sociálně slabé rodině. Bez této možnosti by do zahraničí nebyla schopna vycestovat. Na stáži ve Finsku pracovala ve velké cukrářské dílně, přivezla si spoustu receptů, nových postupů, velmi aktivně přistupovala k práci a k zadaným úkolům. Na besedách s veřejností a žáky zajímavě vyprávěla o svém pobytu a načerpaných zkušenostech. Žákyně i díky projektu se přihlásila na nástavbové studium s maturitou. E.V., studentka oboru hotelnictví. Velmi ostýchavá, nenápadná žákyně. Měla velké problémy se zapojením mezi ostatní spolužáky. Pobyt na stáži jí velmi pomohl a motivoval. Začala se věnovat vyřezávání z ovoce a zeleniny Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů 32 33

18 Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů a v tomto roce se stala dokonce juniorskou mistryní ve vyřezávání z ovoce a zeleniny a zúčastní se evropského klání v Německu. Ze zakřiknuté dívky se stala úspěšná studentka a držitelka několika medailí z carvingových soutěží. A.S., žák oboru kuchař-číšník. Prospěchově slabší, manuálně velmi zručný a snaživý žák z problémového domácího prostředí. Žák na třítýdenním pobytu ve Španělku pracoval v baru v samém centru města. Vypracoval se v oblasti míchání nápojů, takže pro něj dokonce připravili barové místo i na náměstí. Tento žák dnes pracuje jako hlavní barman třebíčském baru a spoluvlastní pojízdný bar, s kterým navštěvuje velké akce v ČR. Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní Jablonského 3, Praha 7 CZ/08/LLP-LdV/IVT/ My impress Ukazatel I: Přidaná hodnota projektu Cílem třítýdenní odborné praxe bylo připravit 14 účastníků k odbornému uplatnění na evropském trhu práce i mimo něj, při znalostech všech souvislostí, které jsou s tvorbou oděvu spojeny, při hledání inspirace, jeho návrhu, přípravě k realizaci, výrobní technologii až po obchodní marketing. Proto mezi vybranými partnery byli zastoupeni jak přímí výrobci, kteří se zabývají výrobou oděvů a mezinárodním prodejem svých produktů od návrhu-realizaci-prodej, tak školy se zaměřením na oděvnictví a oděvní návrhářství, s dobře zpracovaným programem pro odborné praxe studentů. Jednalo se o prověřené partnery, kteří zvládli zajistit stáž po stránce odborné i vlastního profesního uplatnění. Pracovní náplní byla i následná realizace vlastní módní kolekce a její prezentace na módní přehlídce s využitím nových poznatků, profesních dovedností a postupů z daného prostředí. Dva z partnerů dále spolupracují se stážisty formou externí spolupráce. Se všemi partnery dále intenzivně spolupracujeme v rámci partnerství (spolupráce na úrovni výměny poznatků, pedagogů, studentů, učebních metod a praktik). Projekt dále reagoval na nutnost rozvoje jazykové odborné terminologie i běžné komunikace v cizím jazyce (AJ) resp. v 2 a 3. jazyce, komunikace v komerční sféře, návrhářská práce na PC, komerční propagace aj. Ukazatel II: výsledky a přínosy Projekt měl celou řadu komplexních výstupů. které měly velký přínos pro odborný rozvoj stážistů. Na jejich zvládnutí byli připravováni již v odborné přípravě před výjezdem a obsah přípravy byl nad rámec obsahu běžné výuky, což bylo velmi přínosné. Výstupem projektu každého účastníka bylo mimo jiné: zpráva ze stáže a jejich výsledcích v CZ a EN jazyce (v tištěné i elektronické podobě) návrhová řada modelů pro realizaci, módní book pro vlastní návrhářskou prezentaci, o stáži a projektu, řada fotodokumentací, módní přehlídky na základě inspirací ze stáží aj. Následné vlastní módní přehlídky vytvořené na základě absolvované stáže, realizace současného oděvu s příklady Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů 34 35

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci

Prezentace programu Leonardo da Vinci Prezentace programu Leonardo da Vinci Středn edníprůmyslov myslová škola polytechnická Centrum odborné přípravypravy Zlín, 2. června 2010 Program Leonardo da Vinci osobyúčastnícíse odborného vzdělávánía

Více

Prezentace Programu celoživotn Leonardo da Vinci. lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz

Prezentace Programu celoživotn Leonardo da Vinci. lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz Prezentace Programu celoživotn ivotního učenu enía Leonardo da Vinci Seminář pro schválen lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz 2010 Program celoživotního učení(llp) Comenius Erasmus Leonardo da Vinci

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility)

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Cíle Přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení Podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

ALMA-DC: 4. Mezinárodní setkání v Bilbau, Španělsko

ALMA-DC: 4. Mezinárodní setkání v Bilbau, Španělsko Cesta k sociální integraci ALMA-DC: 4. Mezinárodní setkání v Bilbau, Španělsko Čtvrté mezinárodní setkání partnerů projektu ALMA-DC - Grundtvig Multilaterální projekt se konalo v Bilbau, ve Španělsku,

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávací vací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Odborná konference k projektu Gemini Liberec Jméno přednášejícího: Ing. Kateřina Maršíková Název příspěvku: Představení prvotních výsledků

Odborná konference k projektu Gemini Liberec Jméno přednášejícího: Ing. Kateřina Maršíková Název příspěvku: Představení prvotních výsledků Odborná konference k projektu Gemini 25.10.2016 Liberec Jméno přednášejícího: Ing. Kateřina Maršíková Název příspěvku: Představení prvotních výsledků analýzy GEMINI, kariérové poradenství DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

VET Vocational Education and Training

VET Vocational Education and Training Seznamte se, Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava VET Vocational Education and Training Struktura programu Erasmus+ Členění podle sektorů: Podle klíčových akcí: školní vzdělávání odborné vzdělávání a

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje

Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol. Institut komunitního rozvoje Závěrečná konference projektu Kompetence řídících pracovníků škol Institut komunitního rozvoje Základní informace o projektu Projekt je podpořen z OP LZZ, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Leonardo da Vinci Multilateráln. enos inovací. Praha, 3. listopadu 2009

Leonardo da Vinci Multilateráln. enos inovací. Praha, 3. listopadu 2009 Leonardo da Vinci Multilateráln lní projekty/přenos enos inovací Praha, 3. listopadu 2009 LeonardodaVinci Multilaterální projekty/přenos inovací jsou to mnohostranné projekty zaměř ěřené na podporu kvality

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží

Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží 1993 Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn, GmbH (SRN) Navázán prvotní písemný kontakt s paní König (ředitelkou školy) Následně v červenci uskutečněna

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA,

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, 14.1.2016 Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Purkyňova 12/1654, Opava

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Purkyňova 12/1654, Opava Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Purkyňova 12/1654, 746 01 Opava Identifikátor

Více