Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 KATALOG SLUŽ B 1

2 1. Proč vznikl Katalog služeb a k čemu slouží Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR předkládá tuto ucelenou publikaci Katalog služeb jako jednu z možností prezentace služeb svých členů členům, aby tak realizoval další krok k rozvoji aktivit a spolupráce svých členů, tedy odvětví obchodu a cestovního ruchu. Svaz obchodu a cestovního ruchu se snaží připravovat platformu pro vzájemnou komunikaci a kooperaci svých členů. Prozatím Katalog služeb nepředstavuje komplexní nabídku všech poradenských firem a vzdělávacích institucí členů Svazu, avšak bude neustále aktualizován dle jejich zájmu. Katalog služeb klade důraz na zvýšení informovanosti o možnostech rozvíjení se, bere si za úkol rozšiřovat povědomí o možnostech a aktivitách členů Svazu, usiluje o aktivní propojení činností svých členů stejně jako o zvýšení efektivity podnikání. Zároveň Katalog služeb slouží jako reprezentační materiál pro představitele veřejné správy a samosprávy, partnerských profesních organizací a dalším zájemcům. Katalog služeb představuje to, co jsou členové schopni nabídnout a zabezpečit pro rozvoj odvětví obchodu a cestovního ruchu. 2

3 2. Informace o Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je vrcholový reprezentant českého obchodu a cestovního ruchu. Je profesionálním partnerem svých členů, odborné veřejnosti, státních institucí, jiných profesních sdružení a zastřešujících evropských organizací. Svaz je vrcholové, nezávislé, dobrovolné a lobistické sdružení v obchodě a v cestovním ruchu. Je reprezentantem svazů, asociací, velkých retailových a distribučních společností, spotřebních družstev, obchodních aliancí a franchisingových sítí, malých a středních firem obchodu, pohostinství, cestovního ruchu a souvisejících služeb. Disponuje územní strukturou regionálních zastoupení, jejímž prostřednictvím spolupracuje s územními samosprávami na sociálním a hospodářském rozvoji krajů. Svaz je sociálním partnerem zastupujícím zaměstnavatele v odvětvovém sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání s Odborovým svazem pracovníků obchodu a s Odborovým svazem pracovníků v pohostinství a cestovním ruchu, popř. dalšími odborovými orgány. Je smluvní stranou Kolektivní smlouvy vyššího stupně za sektor obchodu a cestovní ruch. Je členem zaměstnavatelské delegace v Radě hospodářské a sociální dohody ČR (tripartitě). A je neopomenutelné připomínkové místo k legislativě v oblasti pracovně právních a sociálních podmínek, účastník příslušných mezirezortních připomínkových řízení k legislativním návrhům a změnám. Svaz je zastáncem podnikatelských zájmů je lobistou v obchodním sektoru a cestovního ruchu směrem k české vládě, poslaneckým klubům a výborům PSP ČR. Je smluvním partnerem MPO, MMR, MŽP, MI a Českého statistického úřadu. Je členem Hospodářské komory ČR a celé řady podnikatelských a odborných sdružení např. Rady ČR pro jakost, Řídícího výboru Programu CzQ, Statistické rady ČR, Koordinační skupiny pro bezpečnost potravin a dalších odborných orgánů. Je zástupcem obchodu v řadě poradních a expertních týmů (např. Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí, Sekce kvality HK ČR ). Je zastáncem zájmů a potřeb podnikatelů v obchodě a cestovním ruchu při respektování zájmů spotřebitelské veřejnosti, zákonnosti, prosazování etických a autoregulačních principů v podnikání. Svaz je oporou skutečné pomoci MSP prostřednictvím realizace poradenského místa k orientaci v systému podpor k podnikání z evropských, národních a regionálních programů. Je iniciátorem řady potřebných opatření v oblasti přímých a nepřímých podpor MSP. Je zastáncem rovných podmínek podnikání pro MSP a preference jejich potřeb. Je zástupcem českého integrovaného nezávislého obchodu v evropském sdružení. Je obhájcem Evropské charty pro MSP. Svaz je součástí evropského obchodu jako reprezentant českého obchodu a člen představenstva a exekutivy evropského svazu obchodu EuroCommerce v Bruselu a jako člen evropské organizace sdružující nezávislé obchodníky UGAL v Bruselu. Je členem Evropského institutu obchodu EuroHandelsinstitut v Köln. Prostřednictvím členských organizací SOHM, ČAF a AHR je Svaz zastoupen u vrcholových evropských sdružení EUROMETAL, European Franchise Federation, HOTREC a IH&RA. Svaz je lobistické sdružení, prosazující relevantní zájmy českých podnikatelů v obchodu vůči parlamentu a institucím EU při tvorbě a změnách evropské legislativy. Svaz je účastníkem evropského sociálního dialogu. Svaz je zdrojem odborných informací z oblasti obchodu a cestovního ruchu je organizátorem a pořadatelem odborných konferencí, seminářů a workshopů, tvůrcem a spoluvydavatelem řady odborných sborníků, manuálů a dalších pomůcek. Svaz je také expertním místem ke konzultacím a pro řešení odborné problematiky, je profesním partnerem dozorových orgánů k projednávání otázek prevence a zkušeností k zajišťování bezpečnosti a kvality produktu a hygieny prodeje, kvality a hygieny stravování atd. 3

4 3. Seznam odborných publikací a příruček SOCR ČR Seznam bude aktualizován, zde je uveden pouze výtah. Odvětví obchodu = Jak správně provozovat internetový obchod = Franchising a jeho formy = Prevence krádeží v obchodě = Maloobchod = Přirozené úbytky zboží v obchodu = Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování, ničení zbraní, střeliva, výbušnin = Obchod s vojenským materiálem = Archivace a skartace Odvětví cestovního ruchu = Provozování cestovní kanceláře = Provozování cestovní agentury = Průvodcovská činnost = Překladatelská a tlumočnická činnost = Hostinská činnost a ubytovací služby CD s textem příruček bude přiloženo na konci publikace v kapsičce. 4

5 KATALOG SLUŽEB 5

6 SEZNAM PORADENSKÝCH A VZDĚLÁVACÍCH FIREM SOCR ČR PORADENSTVÍ ARDENT... 7 Asociace pro... 8 Blue Events... 9 COREDA Audit...10 DRING Consulting s.r.o efact...12 Elevatio...13 Intaz...14 LeasePlan ČR...15 MAG Consulting...16 S&K KONTAKT...17 SMG...18 U&SLUNO...19 UniConsulting...20 VZDĚLÁVÁNÍ Slezská univerzita...21 Střední odborná škola a

7 ARDENT Název firmy: Adresa: ARDENT Brno, spol. s r.o. Vlhká 24, Brno tel.: fax: URL Štěpánka Macůrková Česká obchodně-poradenská firma byla založená v r Výlučné zastoupení zahraničních firem pro ČR a SR. Společnost je již od svého založení členem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Spolupracuje se saskými obchodními komorami přednášková činnost, výměna informací, spolupráce českých a saských podnikatelů, organizování vzájemných prezentací zboží a služeb. Spolupracuje s EuroInfoCentrem, ČMRZB a českými hospodářskými komorami. Funguje jako informační zdroj pro odvětví obchodu v projektu HK ČR Informační místa pro podnikatele. Účastní se v Monitorovacím výboru ROP NUTS 2 Střední Čechy. Účastní se v pracovní skupině MPO ČR Zvyšování účasti soukromých zdrojů na financování MSP. Firemní poradenství pro Firemní poradenství pro MSP, spolupráce na projektech MSP z programů podpory MSP v gesci ČMRZB, pomoc při navazování firemních kontaktů, pomoc při budování dodavatelsko-odběratelských vztahů. Projekt na podporu CR Projekt na podporu cestovního ruchu prostřednictvím internetu - v současné době dokončujeme. Internetový projekt pro MSP Sledování zakázek Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Jsme členem SOCR ČR a jeho Rady pro vzdělávání a poradenství a od roku 2008 vedeme regionální kancelář SOCR ČR pro Střední Čechy. 7

8 Asociace pro Elektronickou Komerci Název firmy: Asociace pro Elektronickou Komerci Adresa: Sokolská 23, Praha 2 tel.: URL Jan Vetyška Asociace pro elektronickou komerci (APEK) je sdružení firem, podnikatelů a odborníků v oboru elektronického obchodu. Mezi jeho 150 členů patří lídři trhu největší internetoví obchodníci, elektronická tržiště, poskytovatelé IT služeb, konzultanti, logistické firmy, poskytovatelé finančních služeb. Mezi členy APEKu patří největší české internetové obchody, přední softwarové společnosti a finanční instituce. Asociace byla založena v roce 1998 jako nezávislá organizace, která podporuje rozvoj elektronického obchodu v České republice. APEK Certifikovaný obchod APEK Certifikace II. stupně Od roku 1999 přispívá Asociace k větší transparentnosti a informovanosti trhu certifikacemi. Certifikované internetové obchody zaručují svým zákazníkům jistotu bezpečného a bezproblémového nakupování, což dokládá i zařazení značky APEK Certifikovaný obchod do vládního programu Česká kvalita. Certifikaci II.stupně uděluje APEK obchodníkům, kteří uspějí v náročném testování pomocí metody "mystery-shopping". 8

9 Blue Events Název firmy: Blue Events, s.r.o. Adresa: Geologická 2, Praha 5 tel.: fax: mobil: URL Antonín Parma MISE: Blue Events vám pomáhá maximálně využít znalostí o vašich zákaznících. Věnujeme se organizaci konferencí, summitů a dalších eventů. Na trhu působíme od roku Odborné konference (partnerství, účast): Retail Summit, Hospitality & Tourism Summit, Retail in Detail, Marketing Management, HR Management, Category Management, Fleet Management, Truck fórum, Fórum českého stavebnictví. 9

10 COREDA Audit COREDA Audit Název firmy: COREDA Audit s.r.o. Adresa: Milánská 455, Praha 10 tel.: , Alena Kochová, Ondřej Koch Firma vznikla v r a profilovala se v oblasti auditu, vedení účetnictví pro firmy, daňové poradenství a krizové řízení. Od r rozšířila své služby o softwarové poradenství a zpracování webových aplikací na míru. Firma je jedním z prvních členů SOCR ČR a úzce spolupracuje v oblasti poskytování účetního a daňového poradenství pro členy SOCR ČR a ostatní veřejnost. Současně zpracovává účetnictví a daně pro SOCR ČR. Vedení účetnictví Zpracování kompletního finančního a mzdového účetnictví pro firmy i neziskové organizace. Daňové poradenství Poskytování poradenství a zpracování daňových přiznání všem typům organizací a fyzickým osobám. Softwarové služby a poradenství Poskytování poradenství i vlastní zpracování webových aplikací a dalších softwarových služeb. 10

11 DRING Consulting s.r.o. Název firmy: Adresa: DRING Consulting s.r.o. Olomoucká 80, Brno tel.: fax: URL Barbora Hrdinová Firma DRING Consulting byla založena v roce 1999, se sídlem v Brně, a rozsah jejích aktivit zahrnuje celou ČR. Projekty na Slovensku zastřešuje naše slovenská pobočka v Bratislavě. V sekci Grantového poradenství se zabýváme především grantovým poradenstvím, kompletní přípravou grantových žádostí o finanční podporu projektu, realizací a supervizí projektů, zpracováním analytických studií (studie proveditelnosti, podnikatelské záměry, analýzy rozvojového potenciálu), asistencí při vyhledávání partnerů projektu (především zahraničních) a dále jsme sídlem Informačního místa pro podnikatele pro oblast cestovního ruchu. Jsme pověřeni vedením Regionální kanceláře SOCR ČR. DSGDGDGSSDFDkjhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk V sekci Personálního poradenství se dále zabýváme vyhledáváním kvalifikovaných pracovníků na manažerské pozice v různých hospodářských odvětvích (především metodou přímého vyhledávání), analýzou personálních potřeb, organizací tréninků a vzdělávání pro firmy. Grantové poradenství Vyhledání vhodného grantového programu, asistence při vyhledávání partnerů, koordinace celého projektového týmu, kompletní příprava grantové žádosti o finanční podporu projektu. Zpracování projektů Zpracováváme žádost o dotaci, včetně všech povinných příloh. Řízení projektů Tzv. supervize projektu zahrnuje administrativní a finanční řízení Vašeho projektu, dohlížíme nad podmínkami jednotlivých smluv, realizujeme výběrová řízení dle platné legislativy, řešíme nestandardní situace a komunikujeme s partnery. Analýzy, studie Zpracováváme analýzu rozvoje území a potřeb (kvantitativní zdůvodnění, proveditelnosti že právě Váš projekt je potřebný v daném regionu, pro danou cílovou skupinu či pro rozvoj konkurenceschopnosti podniku či města) vč. analýzy cílové skupiny (sestavení dotazníku, terénní šetření, vyhodnocení, závěry a doporučení). Školení Zájmovým skupinám, podnikům, NNO, asociacím a dalším zajišťujeme školení o dotačních programech pro zvolený obor podnikání, řízení projektů a další témata dotačního managementu. Klastry DRING Consulting úspěšně připravil vznik Klastru českých nábytkářů, získal dotaci pro jeho vznik a další rozvoj a je členem jeho Řídícího týmu. V současné době připravuje jeho další pokračování spolufinancového z Evropských fondů. Dále DRING facilitoval přípravy vzniku Medicínsko-farmaceutického klastru v Hradci Králové. Personální poradenství vyhledávání kvalifikovaných pracovníků na manažerské pozice v různých hospodářských odvětvích (především metodou přímého vyhledávání), analýzou personálních potřeb, organizací tréninků a vzdělávání pro firmy. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Od roku 2004 jsme členem SOCR ČR a jeho Rady pro vzdělávání a poradenství a od roku 2007 vedeme regionální kancelář SOCR ČR pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočinu. 11

12 efact Název firmy: Adresa: efact,s.r.o. Pomněnková 4, Jablonnec nad Nisou tel.: URL Pavel Vích Firma je především zaměřena na poradenství pro podnikatele v těchto oblastech: - řízení projektů, - podpory a dotace, - informační technologie (IT), - zpracování dat, - zpracování účetnictví, - vzdělávání. Výše uvedenými činnostmi se zabýváme více než 15 let, máme řadu zkušeností a spokojených klientů. Jsme aktivně působícími členy HK ČR a SOCR ČR. Přijali jsme Etický kodex HK ČR, disponujeme řadou certifikátů a autorizací. Dotační management Informační technologie Zpracování účetnictví Kompletní služby v oblasti dotací, jak z EU, tak národních. Úvodní poradenství, zpracování žádosti, řízení a administrace projektu. Optimalizace služeb za hlasové volání (úspora nákladů až o 30%). Nabídka a implementace IS pro řízení a vyhodnocování efektivity práce zaměstnanců popř. dalších subjektů. Kompletní účetní služby na Liberecku a v Praze. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Při poskytování služeb se řídíme zásadou jejich přizpůsobování potřebám a možnostem jejich uživatelů. Každému klientovi je provedena úvodní analýza, na základě které je mu doporučen další postup. Naše služby v dotačním managementu jsou zaměřeny na oblasti cestovního ruchu, rozvoje lidských zdrojů a ICT. 12

13 Elevatio Název firmy: Adresa: Elevatio, s.r.o. Velkomoravská 1, HODONÍN tel.: mobil: URL Marek Juračka Firemní vzdělávání a poradenství - přispějeme k "vyzdvižení" hodnoty a úrovně Vaší společnosti. Naše firma vystupuje na trhu jako renomovaná značka firemního vzdělávání a poradenství zejména v oblasti maloobchodu ČR a SR. Členem SOCR ČR a Rady pro vzdělávání a poradenství od roku Elevatio společnou cestou nahoru Vzdělávací programy Retail controlling Poradenství a konzultační činnost Event marketing Průzkumy trhu Semináře, tréninky, workshopy v oblasti rozvoje komunikačních, obchodních, manažerských a IT dovedností. Jako zavedená metoda vychází z principů mystery shoppingu a nabízí spolehlivý způsob jak získat pravdivý obraz o konkrétní společnosti a jejích jednotlivých prodejních místech maloobchodní sítě. V oblasti managementu, marketingu, personalistiky a informačních a komunikačních technologií. Kompletní realizace firemních akcí kombinace vzdělávacích, sportovních a společenských aktivit. Analýzy, monitoring, marketingové ozvěny. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Naše společnost se nesnaží nahrazovat obecné akademické či odborné vzdělání. Vychází z praktických zkušeností konzultantů v oblasti maloobchodu. Základním smyslem naší práce je přiblížit se co nejvíce klientovi, analyzovat přesně jeho potřeby a záměry a podle toho mu být profesionálním partnerem při jeho dalším rozvoji. 13

14 Intaz Název firmy: (název): Adresa: * Intaz int., spol. s r.o. Na Sedlácích 147, ŠENOV tel.: fax: mobil: URL Ing. Bohumír Přebinda Od r samostatná česká s.r.o. zaměřená na komplexní dodávky obchodního zařízení a vybavení prodejen vč. poradenství v oblasti interiérů prodejen, jejich výstavby, dispozic, projekce 2D, 3D a vizualizace, poradenství v oblasti logistiky zařízení a zboží v zařízení, výroba atypických obchodních zařízení, dodávky a montáže chladících zařízení a technologií, dovozce chladícího nábytku DE RIGO (Surfrigo/Detroit), montáže a servis prodejen food/nonfood. Prodej a servis Prodej a montáže Projekce a poradenství Montáže a servis Prodej a servis obchodních zařízení pultů, regálů, pokladních boxů, vitrín, osvětlení, atypického zařízení a nábytku. Prodej a montáže chladících zařízení a chladícího nábytku a boxů. Zpracování dispozice prodejen, jejich designu, interiérů, logistického uspořádání, řešení komplexního vybavení na klíč. Montáže a servis obchodního zařízení a prodejen. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Firma je zaměřena na komplexní dodávky vybavení prodejen všech typů od dílčích prvků obchodních zařízení po komplexní dodávky na klíč. Realizuje prodejny podle vlastní zpracované dokumentace nebo dodané investorem. Vyrábí interiéry a nábytek ve vlastních provozech, dodává a montuje chladící zařízení. Realizuje svou činnost po celé ČR a SK. 14

15 LeasePlan ČR Název firmy: LeasePlan ČR, s.r.o. Adresa: Bucharova 1423, Praha 13 tel.: /1 fax: /1 URL LeasePlan ČR je dceřinou společností LeasePlan Corporation N.V. a byl založen roku Poskytuje fleet management a full-service operativní leasing osobních a užitkových vozidel a trucků právnickým osobám. Držitelem certifikátu kvality podle normy ISO 9001:2000. Správa autoparku Kompletní správa autoparku s převzetím plné administrativy s tím spojené. Parter Plan, Comfort Plan, Owner Plan, Easy Plan, Share Plan, Transition Plan. 15

16 MAG Consulting Název firmy: MAG Consulting, s.r.o. Adresa: Táboritská 23, Praha 3 tel.: fax: mobil: URL Ladislav Šípek MAG Consulting je členem SOCR ČR od roku 1994 a od této doby úzce spolupracuje v oblasti informatiky, public relations, ediční činnosti a statisticko-informačního servisu. Informační servis Výzkumy a analýzy Ediční činnost Organizace konferencí a seminářů Certifikace systémů managementu Poradenské a konzultační služby a ekonomicko-statistický informační servis v oblasti obchodu, cestovního ruchu včetně marketingových studií a podnikatelských záměrů. Připravujeme studie a analýzy vývoje uvedených odvětví (oblast obchod a cestovního ruchu). Pro členskou základnu i pro širší odbornou veřejnost. Organizujeme celostátní konference a semináře k problematice obchodu a cestovního ruchu v makro a mikroekonomických souvislostech obchodního podnikání, jeho etiky a společenské odpovědnosti firem. Jsme certifikačním orgánem pro certifikaci systémů managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Certifikujeme systémy managementu jakosti, systémy managementu bezpečnosti potravin a systém HACCP. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Spolupráce na projektech EU, které jsou spolufinancovány Evropských sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. 16

17 S&K KONTAKT Název firmy: Adresa: S&K KONTAKT spol. s r.o. Tovární 7, Brno tel.: fax: URL Svatopluk Srba Nabízíme dodávky a služby v oblasti vybavení prodejen - pokladny a pokladní systémy, váhy BERKEL, nářezové stroje, chladicí a mrazicí technika (přístěnné vitríny, obslužné pulty a vany). Prodáváme kovovýrobky, nerezové zařízení i regály. Masozpracující stroje Obchodní, průmyslové váhy Chladící a mrazící technika Obchodní zařízení Gastrozařízení Nářezové stroje, mlýnky na maso, BERKEL Chladící a obslužné pulty, přístěnné chladící vitríny, přístěnné chladící vitríny, chladící a mrazící skříně a truhly, chladící a mrazící boxy. Regálová technika, nerezová technika, stolařská výroba. Konvektomaty, fritézy, smažící a grilovací plotny, hot dogy, ohřívače párků, kontaktní a lávové grily, gyrosy, salamandry, grily na kuřata, pizza pece, konvektomaty, myčky. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Nabízíme produkty v nejvyšší kvalitě od významných světových i českých výrobců, ale zároveň rozšiřujeme naši produktovou základnu i o výrobky střední třídy s vyhovujícím poměrem kvality, ceny a výkonu. 17

18 SMG Název firmy: SMG, spol. s r.o. Adresa: Těšnov 5, Praha 1 nebo Geologická 2, Praha 5 tel.: mobil: URL Michal Ševera Firma na trhu v ČR je od roku Certifikát o zařazení poradce do Národního registru poradců SME Poradenství pro obchodníky Investiční (úvěrové) poradenství Výzkum trhu na klíč - poradenství Lobbying, zprostředkování, ocenění a prodej/nákup firem nebo jejich částí Pomoc při stanovení růstové strategie, marketingový a komunikační audit. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Marketingový a komunikační audit. Strategické tržní analýzy území. Systematická analýza konkurence, analýzy hospodářských výsledků. Internetové aplikace, mobilní marketing. Lobbying, prodej/nákup celých společností nebo jejich částí. 18

19 U&SLUNO Název firmy: Adresa: U&SLUNO a.s. Sadová 28, Ostrava tel.: fax: mobil: u-sluno.cz Marta Nováková URL U&SLUNO a.s. má téměř dvacetiletou tradici na trhu IS pro maloobchodní, velkoobchodní distribuční a logistické společnosti a řetězce. Zákazníkům poskytuje komplexní řešení od počátečních analýz podnikových procesů, přes implementaci IS, až po následný provoz a jeho podporu. Zárukou vysoké úrovně služeb a kvality dodávaných produktů je tým odborníků se zkušeností nejen v oblasti IT, ale i dobrou znalostí daného segmentu. OBIS G.O.L.D. ORACLE RETAIL APPLICATION e-comphos Obchodní informační systém pro řízení podnikových procesů maloobchodu, velkoobchodu, distribuce a logistiky. Kompletní řešení odběratelsko-dodavatelského řetězce od Aldata Solution S.A. U&SLUNO je dodavatelem a implementátorem v ČR, na Slovensku a zemích střední a východní Evropy. Nástroj pro oblasti plánování, včetně výrobního, a optimalizaci nákupů a řízení zásob zejména pro sortimenty textil, oděvy a elektro. U&SLUNO je partnerem pro prodej, implementaci a podporu produktu v rámci ČR a SK. Nástroj pro distributory léčiv a lékárny zajišťuje automatické generování návrhů objednávek od výrobce na základě informací o prodejích distributorů za dané období a o jejich skladové zásobě. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: U&SLUNO je jedním z prvních členů SOCR ČR, patří k zakládajícím firmám IT Clusteru, podílí se na aktivitách sdružení GS 1 (celosvětový systém kódování a identifikace zboží) a dalších organizací. Zkušenosti z členství a spolupráce v těchto organizacích se snažíme využít zejména pro podporu rozvoje našich zákazníků. 19

20 UniConsulting Název firmy: Adresa: UniConsulting s.r.o. Ctiněveská 2159, Praha 9 - Újezd nad Lesy tel.: , fax: URL Robert Havrda Nezávislá poradenská společnost v oblasti potravin, nepotravin, stravování a zemědělství. Působnost po celé ČR od roku Finanční záruka - pojištění u České pojišťovny do 5 mil. Kč na jednotlivý případ. Záruka kvality - na činnost dohlíží auditor. Záruka odbornosti zaměstnanci - specialisté s dlouholetou praxí z dozorových orgánů, stravovacích, výrobních a obchodních provozů i výzkumných pracovišť. Členství: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Česká společnost pro jakost, Asociace hotelů a restaurací České republiky. Uvádění výrobků na Uvádění výrobků do oběhu včetně kontroly značení výrobků. trh Legislativní Pravidelné informace o legislativních novinkách v ČR a EU. poradenství Zavedení ISO Zavádění a udržování ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO , včetně dokumentace. Zavedení IFS, BRC Zavádění a udržování systému IFS a BRC, včetně dokumentace. Zavedení HACCP Zavádění a udržování systému kritických bodů HACCP, včetně dokumentace. Zavedení systému Zavádění systému GMP+, EUREPGAP. GMP+, EUREPGAP Školení Školení "šité na míru přímo Vašim potřebám" kryté z prostředků EU. Poradenství Poradenství v oblasti bezpečnosti, jakosti, obalů, odpadů, nebezpečných chemických látek a životního prostředí. Etikety Návrh a tvorba etiket na výrobky. 20

21 Slezská univerzita Název firmy: Adresa: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám., 1934/3, Karviná tel.: fax: URL Marian Lebiedzik, Lucie Krzystkova, Halina Starzyczna Obchodně podnikatelská fakulta je mladá veřejná vysoká škola. Vznikla v roce Je součástí Slezské univerzity v Opavě. Na fakultě studuje v současnosti studentů v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu v prezenční i kombinované formě studia. Kromě standardních studijních programů fakulta zajišťuje i kurzy pro širokou veřejnost dle zájmu a potřeb praxe. Bakalářské studijních programů Navazující magisterské programy Ekonomika a management, Gastronomie, Hotelnictví a turismus, Hospodářská politika a správa a Systémové inženýrství a informatika. Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa a Systémové inženýrství a informatika. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: V rámci výše uvedených programů jsou vyučovány obory: Ekonomika podnikání v obchodě a službách, Marketing management, Firemní finance, Ekonomika cestovního ruchu, Hotelnictví, Veřejná ekonomika a správa, Sociální management, Evropská integrace, Bankovnictví, Finance, Manažerská informatika. 21

22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní Název firmy: Adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní Brno Jánská 22, Brno tel.: fax: mobil: URL Pavla Stejskalová Obory vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Obchodník, Ekonomika a podnikání. Střední vzdělání s výučním listem Aranžér, Prodavač, Prodavač a výrobce lahůdek. Nástavbové studium s maturitní zkouškou Podnikání, Provoz obchodu, Propagace. Vzdělávání ve výše uvedených oborech. Kursy a školení v oblasti ICT, písemné a elektronické komunikace. Psychologie, etiky, zbožíznalství, obchodních dovedností. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Spolupráce žáků školy při zajišťování akcí SOCR ČR (KABO-STYL, Veletrh G + H atd.). Spolupráce při zajišťování odborné praxe žáků školy na pracovišti SOCR ČR. 22

KATALOG SLUŽ B 1 1. Proč vznikl Katalog služeb a k čemu slouží Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR předkládá tuto ucelenou publikaci Katalog služeb jako jednu z možností prezentace služeb svých členů členům,

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR Územní působnost: Kompetence Členská základna Sídlo a kontakt: Nerudova 25, 301 00 Plzeň tel:

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Exportní fórum Mgr. Marcel Gondorčín

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Exportní fórum Mgr. Marcel Gondorčín REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Exportní fórum 10. 3. 2016 Mgr. Marcel Gondorčín REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o HK ČR Územní působnost

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Program Rady Svazu pro vzdělávací činnost na I. pololetí 2006. Přehled hlavní činnosti řízené Radou Svazu pro vzdělávací činnost za rok 2005

Program Rady Svazu pro vzdělávací činnost na I. pololetí 2006. Přehled hlavní činnosti řízené Radou Svazu pro vzdělávací činnost za rok 2005 Program Rady Svazu pro vzdělávací činnost na I. pololetí 2006 Přehled hlavní činnosti řízené Radou Svazu pro vzdělávací činnost za rok 2005 Program činnosti Rady Svazu pro vzdělávací činnost pro II. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Základní informace o DRING Consulting Zkušenosti v oblasti grantového a dotačního

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! cíl projektu: upoutat pozornost na jižní Moravu jako jedinečnou kongresovou a incentivní destinaci projekt

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Počty absolventů studijního oboru Účetnictví a daně v posledních 10-ti akademických letech Akademický rok Bakalářské studium Navazující magisterské studium 2015/2016

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU

KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0086 Zahájení projektu: 15. 10. 2009 Ukončení projektu: 14. 9. 2012 Projekt je spolufinancován

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. EFEKTIVNĚ VZDĚLÁVAT ZAMĚSTNANCE MŮŽE I MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK Tomáš Langer Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Manažer bezpečnosti potravin v Gastronomii

Manažer bezpečnosti potravin v Gastronomii Manažer bezpečnosti potravin v Gastronomii Financováno v rámci programu JPD 3, priorita: Rozvoj lidských zdrojů cestovního ruchu v hl.m. Praze Cíle projektu Rozvoj odborného vzdělávání pro cestovní ruch

Více

Aktuální dotační výzvy pro ISP. Kam kráčí telekomunikační sítě , Plzeň

Aktuální dotační výzvy pro ISP. Kam kráčí telekomunikační sítě , Plzeň Aktuální dotační výzvy pro ISP Kam kráčí telekomunikační sítě 15.9.2016, Plzeň Služby společnosti Equica, a.s. DOTAČNÍ PORADENSTVÍ BEZPEČNOST MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Definice produktů a

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2 - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 Zkušenosti Karlovarského kraje z předchozího období PHARE, PHARE CBC SAPARD,

Více

Kvalita v obchodě. TÜV SÜD Czech. Praha květen 2009. TÜV SÜD Czech s.r.o. 2009-05

Kvalita v obchodě. TÜV SÜD Czech. Praha květen 2009. TÜV SÜD Czech s.r.o. 2009-05 Kvalita v obchodě TÜV SÜD Czech Praha květen 2009 2009-05 TÜV SÜD mezinárodní působnost Hitorie sahající do r.1866 600 poboček po celém světě Více než 13.000 zaměstnanců 1,27 bil. obrat AMERICA Centrála

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu

Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 4 Název priority Číslo opatření 4.1. Zpráva o výsledcích výběrového procesu Adaptabilita a podnikání Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců

Více

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa Ostrava

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa Ostrava Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa Ostrava 3.3.2016 Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Služby KHK MSK zaměřené na podporu

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

Představení Svazu měst a obcí České republiky

Představení Svazu měst a obcí České republiky Představení Svazu měst a obcí České republiky Krajská setkání 2016 Ing. Dan Jiránek výkonný ředitel 1 Svaz je organizace Kdo jsme dobrovolná, nepolitická a nevládní Svaz je partnerem pro vládu i parlament

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Hájíme zájmy měst a obcí České republiky XVIII. celostátní finanční konference Ing. Dan Jiránek výkonný ředitel 1 Svaz je organizace Kdo jsme dobrovolná, nepolitická a nevládní Svaz je partnerem pro vládu

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015 BŘEZEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI BŘEZEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Predátorské ceny nebo predátorská cenová politika představují: a. dočasné snížení cen s cílem vytlačit konkurenta b. krátkodobá ztrátovost s cílem vyrovnat se konkurenčním cenám c. dohoda s konkurencí

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

SMART CITIES OPTIKOU MMR

SMART CITIES OPTIKOU MMR SMART CITIES OPTIKOU MMR CITYCON 22. 9. 2016, PÍSEK MGR. FRANTIŠEK KUBEŠ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR REGIONÁLNÍ POLITIKY VEDOUCÍ ODDĚLENÍ URBÁNNÍ POLITIKY STRUČNÁ VÝCHODISKA ANEB PROČ BÝT SMART

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Kamenný obchod versus / a / nebo E-commerce? Marta Nováková prezidentka 9. listopadu 2016

Kamenný obchod versus / a / nebo E-commerce? Marta Nováková prezidentka 9. listopadu 2016 Kamenný obchod versus / a / nebo E-commerce? Marta Nováková prezidentka 9. listopadu 2016 KDO JE SOCR? Druhý největší zaměstnavatelský svaz v ČR (26 let existence) Nezávislé a dobrovolné sdružení asociací,

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management... 3 3.2 Hospodářská

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 110 00 Praha 1 IČO: 021 201 19 info@canap.cz 1 Cíle CANAP 1/2 1. Vytvářet nezávislou platformu pracovníků prodeje a nákupu a podporovat jejich vzájemnou

Více

Europass životopis. Osobní údaje. Pracovní zkušenosti. Česká republika

Europass životopis. Osobní údaje. Pracovní zkušenosti. Česká republika Europass životopis Osobní údaje Jméno / Příjmení Adresa Perknovská 2832, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika Telefon +420 564 602 250 Mobilní telefon: +420 724 650 114 E-mail kadlec.z@kr-vysocina.cz;

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce Pro 3. ročník obchodní akademie ve šk. r. 2017/2018 Seminář je určen studentům 3.B ke zdokonalení a rozšíření znalostí jazyka nad rámec povinné výuky. rozvíjení komunikačních

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více