Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 KATALOG SLUŽ B 1

2 1. Proč vznikl Katalog služeb a k čemu slouží Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR předkládá tuto ucelenou publikaci Katalog služeb jako jednu z možností prezentace služeb svých členů členům, aby tak realizoval další krok k rozvoji aktivit a spolupráce svých členů, tedy odvětví obchodu a cestovního ruchu. Svaz obchodu a cestovního ruchu se snaží připravovat platformu pro vzájemnou komunikaci a kooperaci svých členů. Prozatím Katalog služeb nepředstavuje komplexní nabídku všech poradenských firem a vzdělávacích institucí členů Svazu, avšak bude neustále aktualizován dle jejich zájmu. Katalog služeb klade důraz na zvýšení informovanosti o možnostech rozvíjení se, bere si za úkol rozšiřovat povědomí o možnostech a aktivitách členů Svazu, usiluje o aktivní propojení činností svých členů stejně jako o zvýšení efektivity podnikání. Zároveň Katalog služeb slouží jako reprezentační materiál pro představitele veřejné správy a samosprávy, partnerských profesních organizací a dalším zájemcům. Katalog služeb představuje to, co jsou členové schopni nabídnout a zabezpečit pro rozvoj odvětví obchodu a cestovního ruchu. 2

3 2. Informace o Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je vrcholový reprezentant českého obchodu a cestovního ruchu. Je profesionálním partnerem svých členů, odborné veřejnosti, státních institucí, jiných profesních sdružení a zastřešujících evropských organizací. Svaz je vrcholové, nezávislé, dobrovolné a lobistické sdružení v obchodě a v cestovním ruchu. Je reprezentantem svazů, asociací, velkých retailových a distribučních společností, spotřebních družstev, obchodních aliancí a franchisingových sítí, malých a středních firem obchodu, pohostinství, cestovního ruchu a souvisejících služeb. Disponuje územní strukturou regionálních zastoupení, jejímž prostřednictvím spolupracuje s územními samosprávami na sociálním a hospodářském rozvoji krajů. Svaz je sociálním partnerem zastupujícím zaměstnavatele v odvětvovém sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání s Odborovým svazem pracovníků obchodu a s Odborovým svazem pracovníků v pohostinství a cestovním ruchu, popř. dalšími odborovými orgány. Je smluvní stranou Kolektivní smlouvy vyššího stupně za sektor obchodu a cestovní ruch. Je členem zaměstnavatelské delegace v Radě hospodářské a sociální dohody ČR (tripartitě). A je neopomenutelné připomínkové místo k legislativě v oblasti pracovně právních a sociálních podmínek, účastník příslušných mezirezortních připomínkových řízení k legislativním návrhům a změnám. Svaz je zastáncem podnikatelských zájmů je lobistou v obchodním sektoru a cestovního ruchu směrem k české vládě, poslaneckým klubům a výborům PSP ČR. Je smluvním partnerem MPO, MMR, MŽP, MI a Českého statistického úřadu. Je členem Hospodářské komory ČR a celé řady podnikatelských a odborných sdružení např. Rady ČR pro jakost, Řídícího výboru Programu CzQ, Statistické rady ČR, Koordinační skupiny pro bezpečnost potravin a dalších odborných orgánů. Je zástupcem obchodu v řadě poradních a expertních týmů (např. Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí, Sekce kvality HK ČR ). Je zastáncem zájmů a potřeb podnikatelů v obchodě a cestovním ruchu při respektování zájmů spotřebitelské veřejnosti, zákonnosti, prosazování etických a autoregulačních principů v podnikání. Svaz je oporou skutečné pomoci MSP prostřednictvím realizace poradenského místa k orientaci v systému podpor k podnikání z evropských, národních a regionálních programů. Je iniciátorem řady potřebných opatření v oblasti přímých a nepřímých podpor MSP. Je zastáncem rovných podmínek podnikání pro MSP a preference jejich potřeb. Je zástupcem českého integrovaného nezávislého obchodu v evropském sdružení. Je obhájcem Evropské charty pro MSP. Svaz je součástí evropského obchodu jako reprezentant českého obchodu a člen představenstva a exekutivy evropského svazu obchodu EuroCommerce v Bruselu a jako člen evropské organizace sdružující nezávislé obchodníky UGAL v Bruselu. Je členem Evropského institutu obchodu EuroHandelsinstitut v Köln. Prostřednictvím členských organizací SOHM, ČAF a AHR je Svaz zastoupen u vrcholových evropských sdružení EUROMETAL, European Franchise Federation, HOTREC a IH&RA. Svaz je lobistické sdružení, prosazující relevantní zájmy českých podnikatelů v obchodu vůči parlamentu a institucím EU při tvorbě a změnách evropské legislativy. Svaz je účastníkem evropského sociálního dialogu. Svaz je zdrojem odborných informací z oblasti obchodu a cestovního ruchu je organizátorem a pořadatelem odborných konferencí, seminářů a workshopů, tvůrcem a spoluvydavatelem řady odborných sborníků, manuálů a dalších pomůcek. Svaz je také expertním místem ke konzultacím a pro řešení odborné problematiky, je profesním partnerem dozorových orgánů k projednávání otázek prevence a zkušeností k zajišťování bezpečnosti a kvality produktu a hygieny prodeje, kvality a hygieny stravování atd. 3

4 3. Seznam odborných publikací a příruček SOCR ČR Seznam bude aktualizován, zde je uveden pouze výtah. Odvětví obchodu = Jak správně provozovat internetový obchod = Franchising a jeho formy = Prevence krádeží v obchodě = Maloobchod = Přirozené úbytky zboží v obchodu = Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování, ničení zbraní, střeliva, výbušnin = Obchod s vojenským materiálem = Archivace a skartace Odvětví cestovního ruchu = Provozování cestovní kanceláře = Provozování cestovní agentury = Průvodcovská činnost = Překladatelská a tlumočnická činnost = Hostinská činnost a ubytovací služby CD s textem příruček bude přiloženo na konci publikace v kapsičce. 4

5 KATALOG SLUŽEB 5

6 SEZNAM PORADENSKÝCH A VZDĚLÁVACÍCH FIREM SOCR ČR PORADENSTVÍ ARDENT... 7 Asociace pro... 8 Blue Events... 9 COREDA Audit...10 DRING Consulting s.r.o efact...12 Elevatio...13 Intaz...14 LeasePlan ČR...15 MAG Consulting...16 S&K KONTAKT...17 SMG...18 U&SLUNO...19 UniConsulting...20 VZDĚLÁVÁNÍ Slezská univerzita...21 Střední odborná škola a

7 ARDENT Název firmy: Adresa: ARDENT Brno, spol. s r.o. Vlhká 24, Brno tel.: fax: URL Štěpánka Macůrková Česká obchodně-poradenská firma byla založená v r Výlučné zastoupení zahraničních firem pro ČR a SR. Společnost je již od svého založení členem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Spolupracuje se saskými obchodními komorami přednášková činnost, výměna informací, spolupráce českých a saských podnikatelů, organizování vzájemných prezentací zboží a služeb. Spolupracuje s EuroInfoCentrem, ČMRZB a českými hospodářskými komorami. Funguje jako informační zdroj pro odvětví obchodu v projektu HK ČR Informační místa pro podnikatele. Účastní se v Monitorovacím výboru ROP NUTS 2 Střední Čechy. Účastní se v pracovní skupině MPO ČR Zvyšování účasti soukromých zdrojů na financování MSP. Firemní poradenství pro Firemní poradenství pro MSP, spolupráce na projektech MSP z programů podpory MSP v gesci ČMRZB, pomoc při navazování firemních kontaktů, pomoc při budování dodavatelsko-odběratelských vztahů. Projekt na podporu CR Projekt na podporu cestovního ruchu prostřednictvím internetu - v současné době dokončujeme. Internetový projekt pro MSP Sledování zakázek Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Jsme členem SOCR ČR a jeho Rady pro vzdělávání a poradenství a od roku 2008 vedeme regionální kancelář SOCR ČR pro Střední Čechy. 7

8 Asociace pro Elektronickou Komerci Název firmy: Asociace pro Elektronickou Komerci Adresa: Sokolská 23, Praha 2 tel.: URL Jan Vetyška Asociace pro elektronickou komerci (APEK) je sdružení firem, podnikatelů a odborníků v oboru elektronického obchodu. Mezi jeho 150 členů patří lídři trhu největší internetoví obchodníci, elektronická tržiště, poskytovatelé IT služeb, konzultanti, logistické firmy, poskytovatelé finančních služeb. Mezi členy APEKu patří největší české internetové obchody, přední softwarové společnosti a finanční instituce. Asociace byla založena v roce 1998 jako nezávislá organizace, která podporuje rozvoj elektronického obchodu v České republice. APEK Certifikovaný obchod APEK Certifikace II. stupně Od roku 1999 přispívá Asociace k větší transparentnosti a informovanosti trhu certifikacemi. Certifikované internetové obchody zaručují svým zákazníkům jistotu bezpečného a bezproblémového nakupování, což dokládá i zařazení značky APEK Certifikovaný obchod do vládního programu Česká kvalita. Certifikaci II.stupně uděluje APEK obchodníkům, kteří uspějí v náročném testování pomocí metody "mystery-shopping". 8

9 Blue Events Název firmy: Blue Events, s.r.o. Adresa: Geologická 2, Praha 5 tel.: fax: mobil: URL Antonín Parma MISE: Blue Events vám pomáhá maximálně využít znalostí o vašich zákaznících. Věnujeme se organizaci konferencí, summitů a dalších eventů. Na trhu působíme od roku Odborné konference (partnerství, účast): Retail Summit, Hospitality & Tourism Summit, Retail in Detail, Marketing Management, HR Management, Category Management, Fleet Management, Truck fórum, Fórum českého stavebnictví. 9

10 COREDA Audit COREDA Audit Název firmy: COREDA Audit s.r.o. Adresa: Milánská 455, Praha 10 tel.: , Alena Kochová, Ondřej Koch Firma vznikla v r a profilovala se v oblasti auditu, vedení účetnictví pro firmy, daňové poradenství a krizové řízení. Od r rozšířila své služby o softwarové poradenství a zpracování webových aplikací na míru. Firma je jedním z prvních členů SOCR ČR a úzce spolupracuje v oblasti poskytování účetního a daňového poradenství pro členy SOCR ČR a ostatní veřejnost. Současně zpracovává účetnictví a daně pro SOCR ČR. Vedení účetnictví Zpracování kompletního finančního a mzdového účetnictví pro firmy i neziskové organizace. Daňové poradenství Poskytování poradenství a zpracování daňových přiznání všem typům organizací a fyzickým osobám. Softwarové služby a poradenství Poskytování poradenství i vlastní zpracování webových aplikací a dalších softwarových služeb. 10

11 DRING Consulting s.r.o. Název firmy: Adresa: DRING Consulting s.r.o. Olomoucká 80, Brno tel.: fax: URL Barbora Hrdinová Firma DRING Consulting byla založena v roce 1999, se sídlem v Brně, a rozsah jejích aktivit zahrnuje celou ČR. Projekty na Slovensku zastřešuje naše slovenská pobočka v Bratislavě. V sekci Grantového poradenství se zabýváme především grantovým poradenstvím, kompletní přípravou grantových žádostí o finanční podporu projektu, realizací a supervizí projektů, zpracováním analytických studií (studie proveditelnosti, podnikatelské záměry, analýzy rozvojového potenciálu), asistencí při vyhledávání partnerů projektu (především zahraničních) a dále jsme sídlem Informačního místa pro podnikatele pro oblast cestovního ruchu. Jsme pověřeni vedením Regionální kanceláře SOCR ČR. DSGDGDGSSDFDkjhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk V sekci Personálního poradenství se dále zabýváme vyhledáváním kvalifikovaných pracovníků na manažerské pozice v různých hospodářských odvětvích (především metodou přímého vyhledávání), analýzou personálních potřeb, organizací tréninků a vzdělávání pro firmy. Grantové poradenství Vyhledání vhodného grantového programu, asistence při vyhledávání partnerů, koordinace celého projektového týmu, kompletní příprava grantové žádosti o finanční podporu projektu. Zpracování projektů Zpracováváme žádost o dotaci, včetně všech povinných příloh. Řízení projektů Tzv. supervize projektu zahrnuje administrativní a finanční řízení Vašeho projektu, dohlížíme nad podmínkami jednotlivých smluv, realizujeme výběrová řízení dle platné legislativy, řešíme nestandardní situace a komunikujeme s partnery. Analýzy, studie Zpracováváme analýzu rozvoje území a potřeb (kvantitativní zdůvodnění, proveditelnosti že právě Váš projekt je potřebný v daném regionu, pro danou cílovou skupinu či pro rozvoj konkurenceschopnosti podniku či města) vč. analýzy cílové skupiny (sestavení dotazníku, terénní šetření, vyhodnocení, závěry a doporučení). Školení Zájmovým skupinám, podnikům, NNO, asociacím a dalším zajišťujeme školení o dotačních programech pro zvolený obor podnikání, řízení projektů a další témata dotačního managementu. Klastry DRING Consulting úspěšně připravil vznik Klastru českých nábytkářů, získal dotaci pro jeho vznik a další rozvoj a je členem jeho Řídícího týmu. V současné době připravuje jeho další pokračování spolufinancového z Evropských fondů. Dále DRING facilitoval přípravy vzniku Medicínsko-farmaceutického klastru v Hradci Králové. Personální poradenství vyhledávání kvalifikovaných pracovníků na manažerské pozice v různých hospodářských odvětvích (především metodou přímého vyhledávání), analýzou personálních potřeb, organizací tréninků a vzdělávání pro firmy. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Od roku 2004 jsme členem SOCR ČR a jeho Rady pro vzdělávání a poradenství a od roku 2007 vedeme regionální kancelář SOCR ČR pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočinu. 11

12 efact Název firmy: Adresa: efact,s.r.o. Pomněnková 4, Jablonnec nad Nisou tel.: URL Pavel Vích Firma je především zaměřena na poradenství pro podnikatele v těchto oblastech: - řízení projektů, - podpory a dotace, - informační technologie (IT), - zpracování dat, - zpracování účetnictví, - vzdělávání. Výše uvedenými činnostmi se zabýváme více než 15 let, máme řadu zkušeností a spokojených klientů. Jsme aktivně působícími členy HK ČR a SOCR ČR. Přijali jsme Etický kodex HK ČR, disponujeme řadou certifikátů a autorizací. Dotační management Informační technologie Zpracování účetnictví Kompletní služby v oblasti dotací, jak z EU, tak národních. Úvodní poradenství, zpracování žádosti, řízení a administrace projektu. Optimalizace služeb za hlasové volání (úspora nákladů až o 30%). Nabídka a implementace IS pro řízení a vyhodnocování efektivity práce zaměstnanců popř. dalších subjektů. Kompletní účetní služby na Liberecku a v Praze. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Při poskytování služeb se řídíme zásadou jejich přizpůsobování potřebám a možnostem jejich uživatelů. Každému klientovi je provedena úvodní analýza, na základě které je mu doporučen další postup. Naše služby v dotačním managementu jsou zaměřeny na oblasti cestovního ruchu, rozvoje lidských zdrojů a ICT. 12

13 Elevatio Název firmy: Adresa: Elevatio, s.r.o. Velkomoravská 1, HODONÍN tel.: mobil: URL Marek Juračka Firemní vzdělávání a poradenství - přispějeme k "vyzdvižení" hodnoty a úrovně Vaší společnosti. Naše firma vystupuje na trhu jako renomovaná značka firemního vzdělávání a poradenství zejména v oblasti maloobchodu ČR a SR. Členem SOCR ČR a Rady pro vzdělávání a poradenství od roku Elevatio společnou cestou nahoru Vzdělávací programy Retail controlling Poradenství a konzultační činnost Event marketing Průzkumy trhu Semináře, tréninky, workshopy v oblasti rozvoje komunikačních, obchodních, manažerských a IT dovedností. Jako zavedená metoda vychází z principů mystery shoppingu a nabízí spolehlivý způsob jak získat pravdivý obraz o konkrétní společnosti a jejích jednotlivých prodejních místech maloobchodní sítě. V oblasti managementu, marketingu, personalistiky a informačních a komunikačních technologií. Kompletní realizace firemních akcí kombinace vzdělávacích, sportovních a společenských aktivit. Analýzy, monitoring, marketingové ozvěny. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Naše společnost se nesnaží nahrazovat obecné akademické či odborné vzdělání. Vychází z praktických zkušeností konzultantů v oblasti maloobchodu. Základním smyslem naší práce je přiblížit se co nejvíce klientovi, analyzovat přesně jeho potřeby a záměry a podle toho mu být profesionálním partnerem při jeho dalším rozvoji. 13

14 Intaz Název firmy: (název): Adresa: * Intaz int., spol. s r.o. Na Sedlácích 147, ŠENOV tel.: fax: mobil: URL Ing. Bohumír Přebinda Od r samostatná česká s.r.o. zaměřená na komplexní dodávky obchodního zařízení a vybavení prodejen vč. poradenství v oblasti interiérů prodejen, jejich výstavby, dispozic, projekce 2D, 3D a vizualizace, poradenství v oblasti logistiky zařízení a zboží v zařízení, výroba atypických obchodních zařízení, dodávky a montáže chladících zařízení a technologií, dovozce chladícího nábytku DE RIGO (Surfrigo/Detroit), montáže a servis prodejen food/nonfood. Prodej a servis Prodej a montáže Projekce a poradenství Montáže a servis Prodej a servis obchodních zařízení pultů, regálů, pokladních boxů, vitrín, osvětlení, atypického zařízení a nábytku. Prodej a montáže chladících zařízení a chladícího nábytku a boxů. Zpracování dispozice prodejen, jejich designu, interiérů, logistického uspořádání, řešení komplexního vybavení na klíč. Montáže a servis obchodního zařízení a prodejen. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Firma je zaměřena na komplexní dodávky vybavení prodejen všech typů od dílčích prvků obchodních zařízení po komplexní dodávky na klíč. Realizuje prodejny podle vlastní zpracované dokumentace nebo dodané investorem. Vyrábí interiéry a nábytek ve vlastních provozech, dodává a montuje chladící zařízení. Realizuje svou činnost po celé ČR a SK. 14

15 LeasePlan ČR Název firmy: LeasePlan ČR, s.r.o. Adresa: Bucharova 1423, Praha 13 tel.: /1 fax: /1 URL LeasePlan ČR je dceřinou společností LeasePlan Corporation N.V. a byl založen roku Poskytuje fleet management a full-service operativní leasing osobních a užitkových vozidel a trucků právnickým osobám. Držitelem certifikátu kvality podle normy ISO 9001:2000. Správa autoparku Kompletní správa autoparku s převzetím plné administrativy s tím spojené. Parter Plan, Comfort Plan, Owner Plan, Easy Plan, Share Plan, Transition Plan. 15

16 MAG Consulting Název firmy: MAG Consulting, s.r.o. Adresa: Táboritská 23, Praha 3 tel.: fax: mobil: URL Ladislav Šípek MAG Consulting je členem SOCR ČR od roku 1994 a od této doby úzce spolupracuje v oblasti informatiky, public relations, ediční činnosti a statisticko-informačního servisu. Informační servis Výzkumy a analýzy Ediční činnost Organizace konferencí a seminářů Certifikace systémů managementu Poradenské a konzultační služby a ekonomicko-statistický informační servis v oblasti obchodu, cestovního ruchu včetně marketingových studií a podnikatelských záměrů. Připravujeme studie a analýzy vývoje uvedených odvětví (oblast obchod a cestovního ruchu). Pro členskou základnu i pro širší odbornou veřejnost. Organizujeme celostátní konference a semináře k problematice obchodu a cestovního ruchu v makro a mikroekonomických souvislostech obchodního podnikání, jeho etiky a společenské odpovědnosti firem. Jsme certifikačním orgánem pro certifikaci systémů managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Certifikujeme systémy managementu jakosti, systémy managementu bezpečnosti potravin a systém HACCP. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Spolupráce na projektech EU, které jsou spolufinancovány Evropských sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. 16

17 S&K KONTAKT Název firmy: Adresa: S&K KONTAKT spol. s r.o. Tovární 7, Brno tel.: fax: URL Svatopluk Srba Nabízíme dodávky a služby v oblasti vybavení prodejen - pokladny a pokladní systémy, váhy BERKEL, nářezové stroje, chladicí a mrazicí technika (přístěnné vitríny, obslužné pulty a vany). Prodáváme kovovýrobky, nerezové zařízení i regály. Masozpracující stroje Obchodní, průmyslové váhy Chladící a mrazící technika Obchodní zařízení Gastrozařízení Nářezové stroje, mlýnky na maso, BERKEL Chladící a obslužné pulty, přístěnné chladící vitríny, přístěnné chladící vitríny, chladící a mrazící skříně a truhly, chladící a mrazící boxy. Regálová technika, nerezová technika, stolařská výroba. Konvektomaty, fritézy, smažící a grilovací plotny, hot dogy, ohřívače párků, kontaktní a lávové grily, gyrosy, salamandry, grily na kuřata, pizza pece, konvektomaty, myčky. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Nabízíme produkty v nejvyšší kvalitě od významných světových i českých výrobců, ale zároveň rozšiřujeme naši produktovou základnu i o výrobky střední třídy s vyhovujícím poměrem kvality, ceny a výkonu. 17

18 SMG Název firmy: SMG, spol. s r.o. Adresa: Těšnov 5, Praha 1 nebo Geologická 2, Praha 5 tel.: mobil: URL Michal Ševera Firma na trhu v ČR je od roku Certifikát o zařazení poradce do Národního registru poradců SME Poradenství pro obchodníky Investiční (úvěrové) poradenství Výzkum trhu na klíč - poradenství Lobbying, zprostředkování, ocenění a prodej/nákup firem nebo jejich částí Pomoc při stanovení růstové strategie, marketingový a komunikační audit. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Marketingový a komunikační audit. Strategické tržní analýzy území. Systematická analýza konkurence, analýzy hospodářských výsledků. Internetové aplikace, mobilní marketing. Lobbying, prodej/nákup celých společností nebo jejich částí. 18

19 U&SLUNO Název firmy: Adresa: U&SLUNO a.s. Sadová 28, Ostrava tel.: fax: mobil: u-sluno.cz Marta Nováková URL U&SLUNO a.s. má téměř dvacetiletou tradici na trhu IS pro maloobchodní, velkoobchodní distribuční a logistické společnosti a řetězce. Zákazníkům poskytuje komplexní řešení od počátečních analýz podnikových procesů, přes implementaci IS, až po následný provoz a jeho podporu. Zárukou vysoké úrovně služeb a kvality dodávaných produktů je tým odborníků se zkušeností nejen v oblasti IT, ale i dobrou znalostí daného segmentu. OBIS G.O.L.D. ORACLE RETAIL APPLICATION e-comphos Obchodní informační systém pro řízení podnikových procesů maloobchodu, velkoobchodu, distribuce a logistiky. Kompletní řešení odběratelsko-dodavatelského řetězce od Aldata Solution S.A. U&SLUNO je dodavatelem a implementátorem v ČR, na Slovensku a zemích střední a východní Evropy. Nástroj pro oblasti plánování, včetně výrobního, a optimalizaci nákupů a řízení zásob zejména pro sortimenty textil, oděvy a elektro. U&SLUNO je partnerem pro prodej, implementaci a podporu produktu v rámci ČR a SK. Nástroj pro distributory léčiv a lékárny zajišťuje automatické generování návrhů objednávek od výrobce na základě informací o prodejích distributorů za dané období a o jejich skladové zásobě. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: U&SLUNO je jedním z prvních členů SOCR ČR, patří k zakládajícím firmám IT Clusteru, podílí se na aktivitách sdružení GS 1 (celosvětový systém kódování a identifikace zboží) a dalších organizací. Zkušenosti z členství a spolupráce v těchto organizacích se snažíme využít zejména pro podporu rozvoje našich zákazníků. 19

20 UniConsulting Název firmy: Adresa: UniConsulting s.r.o. Ctiněveská 2159, Praha 9 - Újezd nad Lesy tel.: , fax: URL Robert Havrda Nezávislá poradenská společnost v oblasti potravin, nepotravin, stravování a zemědělství. Působnost po celé ČR od roku Finanční záruka - pojištění u České pojišťovny do 5 mil. Kč na jednotlivý případ. Záruka kvality - na činnost dohlíží auditor. Záruka odbornosti zaměstnanci - specialisté s dlouholetou praxí z dozorových orgánů, stravovacích, výrobních a obchodních provozů i výzkumných pracovišť. Členství: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Česká společnost pro jakost, Asociace hotelů a restaurací České republiky. Uvádění výrobků na Uvádění výrobků do oběhu včetně kontroly značení výrobků. trh Legislativní Pravidelné informace o legislativních novinkách v ČR a EU. poradenství Zavedení ISO Zavádění a udržování ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO , včetně dokumentace. Zavedení IFS, BRC Zavádění a udržování systému IFS a BRC, včetně dokumentace. Zavedení HACCP Zavádění a udržování systému kritických bodů HACCP, včetně dokumentace. Zavedení systému Zavádění systému GMP+, EUREPGAP. GMP+, EUREPGAP Školení Školení "šité na míru přímo Vašim potřebám" kryté z prostředků EU. Poradenství Poradenství v oblasti bezpečnosti, jakosti, obalů, odpadů, nebezpečných chemických látek a životního prostředí. Etikety Návrh a tvorba etiket na výrobky. 20

21 Slezská univerzita Název firmy: Adresa: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám., 1934/3, Karviná tel.: fax: URL Marian Lebiedzik, Lucie Krzystkova, Halina Starzyczna Obchodně podnikatelská fakulta je mladá veřejná vysoká škola. Vznikla v roce Je součástí Slezské univerzity v Opavě. Na fakultě studuje v současnosti studentů v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu v prezenční i kombinované formě studia. Kromě standardních studijních programů fakulta zajišťuje i kurzy pro širokou veřejnost dle zájmu a potřeb praxe. Bakalářské studijních programů Navazující magisterské programy Ekonomika a management, Gastronomie, Hotelnictví a turismus, Hospodářská politika a správa a Systémové inženýrství a informatika. Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa a Systémové inženýrství a informatika. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: V rámci výše uvedených programů jsou vyučovány obory: Ekonomika podnikání v obchodě a službách, Marketing management, Firemní finance, Ekonomika cestovního ruchu, Hotelnictví, Veřejná ekonomika a správa, Sociální management, Evropská integrace, Bankovnictví, Finance, Manažerská informatika. 21

22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní Název firmy: Adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní Brno Jánská 22, Brno tel.: fax: mobil: URL Pavla Stejskalová Obory vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Obchodník, Ekonomika a podnikání. Střední vzdělání s výučním listem Aranžér, Prodavač, Prodavač a výrobce lahůdek. Nástavbové studium s maturitní zkouškou Podnikání, Provoz obchodu, Propagace. Vzdělávání ve výše uvedených oborech. Kursy a školení v oblasti ICT, písemné a elektronické komunikace. Psychologie, etiky, zbožíznalství, obchodních dovedností. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Spolupráce žáků školy při zajišťování akcí SOCR ČR (KABO-STYL, Veletrh G + H atd.). Spolupráce při zajišťování odborné praxe žáků školy na pracovišti SOCR ČR. 22

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Včera, dnes a zítra. Markéta Reedová generální ředitelka CRR ČR

Včera, dnes a zítra. Markéta Reedová generální ředitelka CRR ČR Včera, dnes a zítra číslo 12 Vážení čtenáři, dvanácté číslo našeho newsletteru je dalším z řady mimořádných monotematických čísel věnovaných různým činnostem, kterými se Centrum pro regionální rozvoj ČR

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie

Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie Středočeský kraj prosinec 2007 Část 3 NÁVRH NA VYTVOŘENÍ KLASTRU CESTOVNÍHO RUCHU Obsah: 1 Úvod... 2 2 Klastry... 2 2.1 Definice a principy

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více