Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 KATALOG SLUŽ B 1

2 1. Proč vznikl Katalog služeb a k čemu slouží Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR předkládá tuto ucelenou publikaci Katalog služeb jako jednu z možností prezentace služeb svých členů členům, aby tak realizoval další krok k rozvoji aktivit a spolupráce svých členů, tedy odvětví obchodu a cestovního ruchu. Svaz obchodu a cestovního ruchu se snaží připravovat platformu pro vzájemnou komunikaci a kooperaci svých členů. Prozatím Katalog služeb nepředstavuje komplexní nabídku všech poradenských firem a vzdělávacích institucí členů Svazu, avšak bude neustále aktualizován dle jejich zájmu. Katalog služeb klade důraz na zvýšení informovanosti o možnostech rozvíjení se, bere si za úkol rozšiřovat povědomí o možnostech a aktivitách členů Svazu, usiluje o aktivní propojení činností svých členů stejně jako o zvýšení efektivity podnikání. Zároveň Katalog služeb slouží jako reprezentační materiál pro představitele veřejné správy a samosprávy, partnerských profesních organizací a dalším zájemcům. Katalog služeb představuje to, co jsou členové schopni nabídnout a zabezpečit pro rozvoj odvětví obchodu a cestovního ruchu. 2

3 2. Informace o Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je vrcholový reprezentant českého obchodu a cestovního ruchu. Je profesionálním partnerem svých členů, odborné veřejnosti, státních institucí, jiných profesních sdružení a zastřešujících evropských organizací. Svaz je vrcholové, nezávislé, dobrovolné a lobistické sdružení v obchodě a v cestovním ruchu. Je reprezentantem svazů, asociací, velkých retailových a distribučních společností, spotřebních družstev, obchodních aliancí a franchisingových sítí, malých a středních firem obchodu, pohostinství, cestovního ruchu a souvisejících služeb. Disponuje územní strukturou regionálních zastoupení, jejímž prostřednictvím spolupracuje s územními samosprávami na sociálním a hospodářském rozvoji krajů. Svaz je sociálním partnerem zastupujícím zaměstnavatele v odvětvovém sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání s Odborovým svazem pracovníků obchodu a s Odborovým svazem pracovníků v pohostinství a cestovním ruchu, popř. dalšími odborovými orgány. Je smluvní stranou Kolektivní smlouvy vyššího stupně za sektor obchodu a cestovní ruch. Je členem zaměstnavatelské delegace v Radě hospodářské a sociální dohody ČR (tripartitě). A je neopomenutelné připomínkové místo k legislativě v oblasti pracovně právních a sociálních podmínek, účastník příslušných mezirezortních připomínkových řízení k legislativním návrhům a změnám. Svaz je zastáncem podnikatelských zájmů je lobistou v obchodním sektoru a cestovního ruchu směrem k české vládě, poslaneckým klubům a výborům PSP ČR. Je smluvním partnerem MPO, MMR, MŽP, MI a Českého statistického úřadu. Je členem Hospodářské komory ČR a celé řady podnikatelských a odborných sdružení např. Rady ČR pro jakost, Řídícího výboru Programu CzQ, Statistické rady ČR, Koordinační skupiny pro bezpečnost potravin a dalších odborných orgánů. Je zástupcem obchodu v řadě poradních a expertních týmů (např. Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí, Sekce kvality HK ČR ). Je zastáncem zájmů a potřeb podnikatelů v obchodě a cestovním ruchu při respektování zájmů spotřebitelské veřejnosti, zákonnosti, prosazování etických a autoregulačních principů v podnikání. Svaz je oporou skutečné pomoci MSP prostřednictvím realizace poradenského místa k orientaci v systému podpor k podnikání z evropských, národních a regionálních programů. Je iniciátorem řady potřebných opatření v oblasti přímých a nepřímých podpor MSP. Je zastáncem rovných podmínek podnikání pro MSP a preference jejich potřeb. Je zástupcem českého integrovaného nezávislého obchodu v evropském sdružení. Je obhájcem Evropské charty pro MSP. Svaz je součástí evropského obchodu jako reprezentant českého obchodu a člen představenstva a exekutivy evropského svazu obchodu EuroCommerce v Bruselu a jako člen evropské organizace sdružující nezávislé obchodníky UGAL v Bruselu. Je členem Evropského institutu obchodu EuroHandelsinstitut v Köln. Prostřednictvím členských organizací SOHM, ČAF a AHR je Svaz zastoupen u vrcholových evropských sdružení EUROMETAL, European Franchise Federation, HOTREC a IH&RA. Svaz je lobistické sdružení, prosazující relevantní zájmy českých podnikatelů v obchodu vůči parlamentu a institucím EU při tvorbě a změnách evropské legislativy. Svaz je účastníkem evropského sociálního dialogu. Svaz je zdrojem odborných informací z oblasti obchodu a cestovního ruchu je organizátorem a pořadatelem odborných konferencí, seminářů a workshopů, tvůrcem a spoluvydavatelem řady odborných sborníků, manuálů a dalších pomůcek. Svaz je také expertním místem ke konzultacím a pro řešení odborné problematiky, je profesním partnerem dozorových orgánů k projednávání otázek prevence a zkušeností k zajišťování bezpečnosti a kvality produktu a hygieny prodeje, kvality a hygieny stravování atd. 3

4 3. Seznam odborných publikací a příruček SOCR ČR Seznam bude aktualizován, zde je uveden pouze výtah. Odvětví obchodu = Jak správně provozovat internetový obchod = Franchising a jeho formy = Prevence krádeží v obchodě = Maloobchod = Přirozené úbytky zboží v obchodu = Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování, ničení zbraní, střeliva, výbušnin = Obchod s vojenským materiálem = Archivace a skartace Odvětví cestovního ruchu = Provozování cestovní kanceláře = Provozování cestovní agentury = Průvodcovská činnost = Překladatelská a tlumočnická činnost = Hostinská činnost a ubytovací služby CD s textem příruček bude přiloženo na konci publikace v kapsičce. 4

5 KATALOG SLUŽEB 5

6 SEZNAM PORADENSKÝCH A VZDĚLÁVACÍCH FIREM SOCR ČR PORADENSTVÍ ARDENT... 7 Asociace pro... 8 Blue Events... 9 COREDA Audit...10 DRING Consulting s.r.o efact...12 Elevatio...13 Intaz...14 LeasePlan ČR...15 MAG Consulting...16 S&K KONTAKT...17 SMG...18 U&SLUNO...19 UniConsulting...20 VZDĚLÁVÁNÍ Slezská univerzita...21 Střední odborná škola a

7 ARDENT Název firmy: Adresa: ARDENT Brno, spol. s r.o. Vlhká 24, Brno tel.: fax: URL Štěpánka Macůrková Česká obchodně-poradenská firma byla založená v r Výlučné zastoupení zahraničních firem pro ČR a SR. Společnost je již od svého založení členem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Spolupracuje se saskými obchodními komorami přednášková činnost, výměna informací, spolupráce českých a saských podnikatelů, organizování vzájemných prezentací zboží a služeb. Spolupracuje s EuroInfoCentrem, ČMRZB a českými hospodářskými komorami. Funguje jako informační zdroj pro odvětví obchodu v projektu HK ČR Informační místa pro podnikatele. Účastní se v Monitorovacím výboru ROP NUTS 2 Střední Čechy. Účastní se v pracovní skupině MPO ČR Zvyšování účasti soukromých zdrojů na financování MSP. Firemní poradenství pro Firemní poradenství pro MSP, spolupráce na projektech MSP z programů podpory MSP v gesci ČMRZB, pomoc při navazování firemních kontaktů, pomoc při budování dodavatelsko-odběratelských vztahů. Projekt na podporu CR Projekt na podporu cestovního ruchu prostřednictvím internetu - v současné době dokončujeme. Internetový projekt pro MSP Sledování zakázek Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Jsme členem SOCR ČR a jeho Rady pro vzdělávání a poradenství a od roku 2008 vedeme regionální kancelář SOCR ČR pro Střední Čechy. 7

8 Asociace pro Elektronickou Komerci Název firmy: Asociace pro Elektronickou Komerci Adresa: Sokolská 23, Praha 2 tel.: URL Jan Vetyška Asociace pro elektronickou komerci (APEK) je sdružení firem, podnikatelů a odborníků v oboru elektronického obchodu. Mezi jeho 150 členů patří lídři trhu největší internetoví obchodníci, elektronická tržiště, poskytovatelé IT služeb, konzultanti, logistické firmy, poskytovatelé finančních služeb. Mezi členy APEKu patří největší české internetové obchody, přední softwarové společnosti a finanční instituce. Asociace byla založena v roce 1998 jako nezávislá organizace, která podporuje rozvoj elektronického obchodu v České republice. APEK Certifikovaný obchod APEK Certifikace II. stupně Od roku 1999 přispívá Asociace k větší transparentnosti a informovanosti trhu certifikacemi. Certifikované internetové obchody zaručují svým zákazníkům jistotu bezpečného a bezproblémového nakupování, což dokládá i zařazení značky APEK Certifikovaný obchod do vládního programu Česká kvalita. Certifikaci II.stupně uděluje APEK obchodníkům, kteří uspějí v náročném testování pomocí metody "mystery-shopping". 8

9 Blue Events Název firmy: Blue Events, s.r.o. Adresa: Geologická 2, Praha 5 tel.: fax: mobil: URL Antonín Parma MISE: Blue Events vám pomáhá maximálně využít znalostí o vašich zákaznících. Věnujeme se organizaci konferencí, summitů a dalších eventů. Na trhu působíme od roku Odborné konference (partnerství, účast): Retail Summit, Hospitality & Tourism Summit, Retail in Detail, Marketing Management, HR Management, Category Management, Fleet Management, Truck fórum, Fórum českého stavebnictví. 9

10 COREDA Audit COREDA Audit Název firmy: COREDA Audit s.r.o. Adresa: Milánská 455, Praha 10 tel.: , Alena Kochová, Ondřej Koch Firma vznikla v r a profilovala se v oblasti auditu, vedení účetnictví pro firmy, daňové poradenství a krizové řízení. Od r rozšířila své služby o softwarové poradenství a zpracování webových aplikací na míru. Firma je jedním z prvních členů SOCR ČR a úzce spolupracuje v oblasti poskytování účetního a daňového poradenství pro členy SOCR ČR a ostatní veřejnost. Současně zpracovává účetnictví a daně pro SOCR ČR. Vedení účetnictví Zpracování kompletního finančního a mzdového účetnictví pro firmy i neziskové organizace. Daňové poradenství Poskytování poradenství a zpracování daňových přiznání všem typům organizací a fyzickým osobám. Softwarové služby a poradenství Poskytování poradenství i vlastní zpracování webových aplikací a dalších softwarových služeb. 10

11 DRING Consulting s.r.o. Název firmy: Adresa: DRING Consulting s.r.o. Olomoucká 80, Brno tel.: fax: URL Barbora Hrdinová Firma DRING Consulting byla založena v roce 1999, se sídlem v Brně, a rozsah jejích aktivit zahrnuje celou ČR. Projekty na Slovensku zastřešuje naše slovenská pobočka v Bratislavě. V sekci Grantového poradenství se zabýváme především grantovým poradenstvím, kompletní přípravou grantových žádostí o finanční podporu projektu, realizací a supervizí projektů, zpracováním analytických studií (studie proveditelnosti, podnikatelské záměry, analýzy rozvojového potenciálu), asistencí při vyhledávání partnerů projektu (především zahraničních) a dále jsme sídlem Informačního místa pro podnikatele pro oblast cestovního ruchu. Jsme pověřeni vedením Regionální kanceláře SOCR ČR. DSGDGDGSSDFDkjhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk V sekci Personálního poradenství se dále zabýváme vyhledáváním kvalifikovaných pracovníků na manažerské pozice v různých hospodářských odvětvích (především metodou přímého vyhledávání), analýzou personálních potřeb, organizací tréninků a vzdělávání pro firmy. Grantové poradenství Vyhledání vhodného grantového programu, asistence při vyhledávání partnerů, koordinace celého projektového týmu, kompletní příprava grantové žádosti o finanční podporu projektu. Zpracování projektů Zpracováváme žádost o dotaci, včetně všech povinných příloh. Řízení projektů Tzv. supervize projektu zahrnuje administrativní a finanční řízení Vašeho projektu, dohlížíme nad podmínkami jednotlivých smluv, realizujeme výběrová řízení dle platné legislativy, řešíme nestandardní situace a komunikujeme s partnery. Analýzy, studie Zpracováváme analýzu rozvoje území a potřeb (kvantitativní zdůvodnění, proveditelnosti že právě Váš projekt je potřebný v daném regionu, pro danou cílovou skupinu či pro rozvoj konkurenceschopnosti podniku či města) vč. analýzy cílové skupiny (sestavení dotazníku, terénní šetření, vyhodnocení, závěry a doporučení). Školení Zájmovým skupinám, podnikům, NNO, asociacím a dalším zajišťujeme školení o dotačních programech pro zvolený obor podnikání, řízení projektů a další témata dotačního managementu. Klastry DRING Consulting úspěšně připravil vznik Klastru českých nábytkářů, získal dotaci pro jeho vznik a další rozvoj a je členem jeho Řídícího týmu. V současné době připravuje jeho další pokračování spolufinancového z Evropských fondů. Dále DRING facilitoval přípravy vzniku Medicínsko-farmaceutického klastru v Hradci Králové. Personální poradenství vyhledávání kvalifikovaných pracovníků na manažerské pozice v různých hospodářských odvětvích (především metodou přímého vyhledávání), analýzou personálních potřeb, organizací tréninků a vzdělávání pro firmy. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Od roku 2004 jsme členem SOCR ČR a jeho Rady pro vzdělávání a poradenství a od roku 2007 vedeme regionální kancelář SOCR ČR pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočinu. 11

12 efact Název firmy: Adresa: efact,s.r.o. Pomněnková 4, Jablonnec nad Nisou tel.: URL Pavel Vích Firma je především zaměřena na poradenství pro podnikatele v těchto oblastech: - řízení projektů, - podpory a dotace, - informační technologie (IT), - zpracování dat, - zpracování účetnictví, - vzdělávání. Výše uvedenými činnostmi se zabýváme více než 15 let, máme řadu zkušeností a spokojených klientů. Jsme aktivně působícími členy HK ČR a SOCR ČR. Přijali jsme Etický kodex HK ČR, disponujeme řadou certifikátů a autorizací. Dotační management Informační technologie Zpracování účetnictví Kompletní služby v oblasti dotací, jak z EU, tak národních. Úvodní poradenství, zpracování žádosti, řízení a administrace projektu. Optimalizace služeb za hlasové volání (úspora nákladů až o 30%). Nabídka a implementace IS pro řízení a vyhodnocování efektivity práce zaměstnanců popř. dalších subjektů. Kompletní účetní služby na Liberecku a v Praze. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Při poskytování služeb se řídíme zásadou jejich přizpůsobování potřebám a možnostem jejich uživatelů. Každému klientovi je provedena úvodní analýza, na základě které je mu doporučen další postup. Naše služby v dotačním managementu jsou zaměřeny na oblasti cestovního ruchu, rozvoje lidských zdrojů a ICT. 12

13 Elevatio Název firmy: Adresa: Elevatio, s.r.o. Velkomoravská 1, HODONÍN tel.: mobil: URL Marek Juračka Firemní vzdělávání a poradenství - přispějeme k "vyzdvižení" hodnoty a úrovně Vaší společnosti. Naše firma vystupuje na trhu jako renomovaná značka firemního vzdělávání a poradenství zejména v oblasti maloobchodu ČR a SR. Členem SOCR ČR a Rady pro vzdělávání a poradenství od roku Elevatio společnou cestou nahoru Vzdělávací programy Retail controlling Poradenství a konzultační činnost Event marketing Průzkumy trhu Semináře, tréninky, workshopy v oblasti rozvoje komunikačních, obchodních, manažerských a IT dovedností. Jako zavedená metoda vychází z principů mystery shoppingu a nabízí spolehlivý způsob jak získat pravdivý obraz o konkrétní společnosti a jejích jednotlivých prodejních místech maloobchodní sítě. V oblasti managementu, marketingu, personalistiky a informačních a komunikačních technologií. Kompletní realizace firemních akcí kombinace vzdělávacích, sportovních a společenských aktivit. Analýzy, monitoring, marketingové ozvěny. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Naše společnost se nesnaží nahrazovat obecné akademické či odborné vzdělání. Vychází z praktických zkušeností konzultantů v oblasti maloobchodu. Základním smyslem naší práce je přiblížit se co nejvíce klientovi, analyzovat přesně jeho potřeby a záměry a podle toho mu být profesionálním partnerem při jeho dalším rozvoji. 13

14 Intaz Název firmy: (název): Adresa: * Intaz int., spol. s r.o. Na Sedlácích 147, ŠENOV tel.: fax: mobil: URL Ing. Bohumír Přebinda Od r samostatná česká s.r.o. zaměřená na komplexní dodávky obchodního zařízení a vybavení prodejen vč. poradenství v oblasti interiérů prodejen, jejich výstavby, dispozic, projekce 2D, 3D a vizualizace, poradenství v oblasti logistiky zařízení a zboží v zařízení, výroba atypických obchodních zařízení, dodávky a montáže chladících zařízení a technologií, dovozce chladícího nábytku DE RIGO (Surfrigo/Detroit), montáže a servis prodejen food/nonfood. Prodej a servis Prodej a montáže Projekce a poradenství Montáže a servis Prodej a servis obchodních zařízení pultů, regálů, pokladních boxů, vitrín, osvětlení, atypického zařízení a nábytku. Prodej a montáže chladících zařízení a chladícího nábytku a boxů. Zpracování dispozice prodejen, jejich designu, interiérů, logistického uspořádání, řešení komplexního vybavení na klíč. Montáže a servis obchodního zařízení a prodejen. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Firma je zaměřena na komplexní dodávky vybavení prodejen všech typů od dílčích prvků obchodních zařízení po komplexní dodávky na klíč. Realizuje prodejny podle vlastní zpracované dokumentace nebo dodané investorem. Vyrábí interiéry a nábytek ve vlastních provozech, dodává a montuje chladící zařízení. Realizuje svou činnost po celé ČR a SK. 14

15 LeasePlan ČR Název firmy: LeasePlan ČR, s.r.o. Adresa: Bucharova 1423, Praha 13 tel.: /1 fax: /1 URL LeasePlan ČR je dceřinou společností LeasePlan Corporation N.V. a byl založen roku Poskytuje fleet management a full-service operativní leasing osobních a užitkových vozidel a trucků právnickým osobám. Držitelem certifikátu kvality podle normy ISO 9001:2000. Správa autoparku Kompletní správa autoparku s převzetím plné administrativy s tím spojené. Parter Plan, Comfort Plan, Owner Plan, Easy Plan, Share Plan, Transition Plan. 15

16 MAG Consulting Název firmy: MAG Consulting, s.r.o. Adresa: Táboritská 23, Praha 3 tel.: fax: mobil: URL Ladislav Šípek MAG Consulting je členem SOCR ČR od roku 1994 a od této doby úzce spolupracuje v oblasti informatiky, public relations, ediční činnosti a statisticko-informačního servisu. Informační servis Výzkumy a analýzy Ediční činnost Organizace konferencí a seminářů Certifikace systémů managementu Poradenské a konzultační služby a ekonomicko-statistický informační servis v oblasti obchodu, cestovního ruchu včetně marketingových studií a podnikatelských záměrů. Připravujeme studie a analýzy vývoje uvedených odvětví (oblast obchod a cestovního ruchu). Pro členskou základnu i pro širší odbornou veřejnost. Organizujeme celostátní konference a semináře k problematice obchodu a cestovního ruchu v makro a mikroekonomických souvislostech obchodního podnikání, jeho etiky a společenské odpovědnosti firem. Jsme certifikačním orgánem pro certifikaci systémů managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Certifikujeme systémy managementu jakosti, systémy managementu bezpečnosti potravin a systém HACCP. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Spolupráce na projektech EU, které jsou spolufinancovány Evropských sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. 16

17 S&K KONTAKT Název firmy: Adresa: S&K KONTAKT spol. s r.o. Tovární 7, Brno tel.: fax: URL Svatopluk Srba Nabízíme dodávky a služby v oblasti vybavení prodejen - pokladny a pokladní systémy, váhy BERKEL, nářezové stroje, chladicí a mrazicí technika (přístěnné vitríny, obslužné pulty a vany). Prodáváme kovovýrobky, nerezové zařízení i regály. Masozpracující stroje Obchodní, průmyslové váhy Chladící a mrazící technika Obchodní zařízení Gastrozařízení Nářezové stroje, mlýnky na maso, BERKEL Chladící a obslužné pulty, přístěnné chladící vitríny, přístěnné chladící vitríny, chladící a mrazící skříně a truhly, chladící a mrazící boxy. Regálová technika, nerezová technika, stolařská výroba. Konvektomaty, fritézy, smažící a grilovací plotny, hot dogy, ohřívače párků, kontaktní a lávové grily, gyrosy, salamandry, grily na kuřata, pizza pece, konvektomaty, myčky. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Nabízíme produkty v nejvyšší kvalitě od významných světových i českých výrobců, ale zároveň rozšiřujeme naši produktovou základnu i o výrobky střední třídy s vyhovujícím poměrem kvality, ceny a výkonu. 17

18 SMG Název firmy: SMG, spol. s r.o. Adresa: Těšnov 5, Praha 1 nebo Geologická 2, Praha 5 tel.: mobil: URL Michal Ševera Firma na trhu v ČR je od roku Certifikát o zařazení poradce do Národního registru poradců SME Poradenství pro obchodníky Investiční (úvěrové) poradenství Výzkum trhu na klíč - poradenství Lobbying, zprostředkování, ocenění a prodej/nákup firem nebo jejich částí Pomoc při stanovení růstové strategie, marketingový a komunikační audit. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Marketingový a komunikační audit. Strategické tržní analýzy území. Systematická analýza konkurence, analýzy hospodářských výsledků. Internetové aplikace, mobilní marketing. Lobbying, prodej/nákup celých společností nebo jejich částí. 18

19 U&SLUNO Název firmy: Adresa: U&SLUNO a.s. Sadová 28, Ostrava tel.: fax: mobil: u-sluno.cz Marta Nováková URL U&SLUNO a.s. má téměř dvacetiletou tradici na trhu IS pro maloobchodní, velkoobchodní distribuční a logistické společnosti a řetězce. Zákazníkům poskytuje komplexní řešení od počátečních analýz podnikových procesů, přes implementaci IS, až po následný provoz a jeho podporu. Zárukou vysoké úrovně služeb a kvality dodávaných produktů je tým odborníků se zkušeností nejen v oblasti IT, ale i dobrou znalostí daného segmentu. OBIS G.O.L.D. ORACLE RETAIL APPLICATION e-comphos Obchodní informační systém pro řízení podnikových procesů maloobchodu, velkoobchodu, distribuce a logistiky. Kompletní řešení odběratelsko-dodavatelského řetězce od Aldata Solution S.A. U&SLUNO je dodavatelem a implementátorem v ČR, na Slovensku a zemích střední a východní Evropy. Nástroj pro oblasti plánování, včetně výrobního, a optimalizaci nákupů a řízení zásob zejména pro sortimenty textil, oděvy a elektro. U&SLUNO je partnerem pro prodej, implementaci a podporu produktu v rámci ČR a SK. Nástroj pro distributory léčiv a lékárny zajišťuje automatické generování návrhů objednávek od výrobce na základě informací o prodejích distributorů za dané období a o jejich skladové zásobě. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: U&SLUNO je jedním z prvních členů SOCR ČR, patří k zakládajícím firmám IT Clusteru, podílí se na aktivitách sdružení GS 1 (celosvětový systém kódování a identifikace zboží) a dalších organizací. Zkušenosti z členství a spolupráce v těchto organizacích se snažíme využít zejména pro podporu rozvoje našich zákazníků. 19

20 UniConsulting Název firmy: Adresa: UniConsulting s.r.o. Ctiněveská 2159, Praha 9 - Újezd nad Lesy tel.: , fax: URL Robert Havrda Nezávislá poradenská společnost v oblasti potravin, nepotravin, stravování a zemědělství. Působnost po celé ČR od roku Finanční záruka - pojištění u České pojišťovny do 5 mil. Kč na jednotlivý případ. Záruka kvality - na činnost dohlíží auditor. Záruka odbornosti zaměstnanci - specialisté s dlouholetou praxí z dozorových orgánů, stravovacích, výrobních a obchodních provozů i výzkumných pracovišť. Členství: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Česká společnost pro jakost, Asociace hotelů a restaurací České republiky. Uvádění výrobků na Uvádění výrobků do oběhu včetně kontroly značení výrobků. trh Legislativní Pravidelné informace o legislativních novinkách v ČR a EU. poradenství Zavedení ISO Zavádění a udržování ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO , včetně dokumentace. Zavedení IFS, BRC Zavádění a udržování systému IFS a BRC, včetně dokumentace. Zavedení HACCP Zavádění a udržování systému kritických bodů HACCP, včetně dokumentace. Zavedení systému Zavádění systému GMP+, EUREPGAP. GMP+, EUREPGAP Školení Školení "šité na míru přímo Vašim potřebám" kryté z prostředků EU. Poradenství Poradenství v oblasti bezpečnosti, jakosti, obalů, odpadů, nebezpečných chemických látek a životního prostředí. Etikety Návrh a tvorba etiket na výrobky. 20

21 Slezská univerzita Název firmy: Adresa: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám., 1934/3, Karviná tel.: fax: URL Marian Lebiedzik, Lucie Krzystkova, Halina Starzyczna Obchodně podnikatelská fakulta je mladá veřejná vysoká škola. Vznikla v roce Je součástí Slezské univerzity v Opavě. Na fakultě studuje v současnosti studentů v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu v prezenční i kombinované formě studia. Kromě standardních studijních programů fakulta zajišťuje i kurzy pro širokou veřejnost dle zájmu a potřeb praxe. Bakalářské studijních programů Navazující magisterské programy Ekonomika a management, Gastronomie, Hotelnictví a turismus, Hospodářská politika a správa a Systémové inženýrství a informatika. Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa a Systémové inženýrství a informatika. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: V rámci výše uvedených programů jsou vyučovány obory: Ekonomika podnikání v obchodě a službách, Marketing management, Firemní finance, Ekonomika cestovního ruchu, Hotelnictví, Veřejná ekonomika a správa, Sociální management, Evropská integrace, Bankovnictví, Finance, Manažerská informatika. 21

22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní Název firmy: Adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní Brno Jánská 22, Brno tel.: fax: mobil: URL Pavla Stejskalová Obory vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Obchodník, Ekonomika a podnikání. Střední vzdělání s výučním listem Aranžér, Prodavač, Prodavač a výrobce lahůdek. Nástavbové studium s maturitní zkouškou Podnikání, Provoz obchodu, Propagace. Vzdělávání ve výše uvedených oborech. Kursy a školení v oblasti ICT, písemné a elektronické komunikace. Psychologie, etiky, zbožíznalství, obchodních dovedností. Další zaměření činnosti firmy, které chcete uvést specifika Vaší firmy: Spolupráce žáků školy při zajišťování akcí SOCR ČR (KABO-STYL, Veletrh G + H atd.). Spolupráce při zajišťování odborné praxe žáků školy na pracovišti SOCR ČR. 22

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Základní informace o DRING Consulting Zkušenosti v oblasti grantového a dotačního

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

eorders LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009

eorders LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009 LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009 Vaše cesta k operativnímu leasingu Page 2 Dceřinná společnost LeasePlan Corporation V České republice od roku 1995 (obchodně od 1996) Certifikát

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015 BŘEZEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI BŘEZEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi...

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi... Obsah Obsah... 1 Bankovnictví... 2 Cestovní ruch... 3 Marketing a management... 4 Matematika volitelná... 5 Podnikání v praxi... 6 1 Bankovnictví pro studenty 3. a 4. ročníku obchodní akademie ve školním

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace V Karlovarském kraji Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Zastaralá ekonomická struktura kraje Odchod kvalifikovaných

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné Úvodní dotazník Klastru českých nábytkářů Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník nám pomůže určit bližší zaměření klastru podle Vašich preferencí,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Naše vize Vybudovat pro menší, středně velké i velké podniky úspěšnou alternativu k velkým mezinárodním poradenským kancelářím k nákupu (one stop shopping) poradenských služeb v

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

O Asociaci pro elektronickou komerci. 26.6.2012Praha

O Asociaci pro elektronickou komerci. 26.6.2012Praha O Asociaci pro elektronickou komerci 26.6.Praha Asociace pro elektronickou komerci Asociace pro elektronickou komerci (APEK) je sdružením firem a podnikatelů v oboru elektronického obchodu, v současnosti

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

STRATEGIE PROGRAM ČESKÁ KVALITA. Národní politiky kvality 2011-2015. Příloha č. 3. Obsah: 1. Zásady Programu Česká kvalita 2.

STRATEGIE PROGRAM ČESKÁ KVALITA. Národní politiky kvality 2011-2015. Příloha č. 3. Obsah: 1. Zásady Programu Česká kvalita 2. STRATEGIE Národní politiky kvality 2011-2015 Příloha č. 3 PROGRAM ČESKÁ KVALITA Obsah: 1. Zásady Programu Česká kvalita 2. Přehled značek Strategie 2011-15 Česká kvalita Str. 1/7 1. Zásady Programu Česká

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network a projekt Czech Local Visibility Events - Společně pro úspěch vašeho podnikání 24.4.2014 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Zastoupena: Enterprise

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více