Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky"

Transkript

1 Tematické okruhy pro Obor: Název SZZ: Ekonomika podniku Logistika a management Vypracoval: Ing. Josef Maroušek, Ph.D., Ing. Ladislav Šolc, Ph.D., Ing. Julie Tužová, doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. Podpis: Schválil garant oboru Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. Podpis: Datum vydání 2014 Platnost od: AR 2014/2015 Platnost od: AR 2014/2015

2 Tematické okruhy 1. Adaptace procesního managementu na cíle organizace Definice základních pojmů krizového managementu Teoretická východiska logistiky 2. Distribuované systémy Vymezení předmětu krizový management, historie krizového managementu Strategie a cíle logistiky 3. Stupeň kvality řízení procesů (certifikace) Typy krizí v podniku Členění logistiky, příspěvek logistiky k vytváření hodnot a význam logistiky pro ziskovost podniku. 4. Procesy řízené událostmi Příčiny krizí v podniku Řízení toku materiálu pomocí logistiky, logistické řetězce, Supply chain management 5. Analýza procesních parametrů Obsah a náplň práce krizového manažera Služby zákazníkům zákaznický užitek 6. Možnosti optimalizace procesů

3 Obsah a náplň práce krizového týmu, skladba krizového týmu Logistické náklady 7. Modelování procesů Vývojová stádia krizové komunikace včetně jejich popisu Subjekty logistiky a podniková logistika 8. Grafické jazyky pro vizualizace procesů Cílové skupiny krizové komunikace a jejich specifika Skladování 9. Cíle procesního managementu Protikrizové preventivní aktivity krizového managementu Doprava a její rozdělení, distribuční logistika 10. Užití matematických metod (software) Kontrolní systémy v podniku a jejich charakteristika Dopravci a přepravci, dodavatelský řetězec 11. Teoretická východiska procesního managementu Základní rámec risk managementu, základní pojmy risk managementu Výrobní logistika, metoda Kanban, ekostrategie Push a Pull 12. Přechody mezi systémy řízení Metody zjišťování rizik, jejich stručná charakteristika

4 Pasivní prvky logistických systémů 13. Zpracování procesních dat Proces řízení rizik, popis jednotlivých procesů včetně uvedení příkladů Aktivní prvky logistických systémů 14. Standardy pro modelování procesů Způsoby eliminace rizik a jejich stručná charakteristika Informační systémy a úloha controllingu v logistice 15. Analytické metody procesního managementu Krizové plánování Logistické technologie 16. Elementy procesních diagramů a schémat Procesní charakter krize, charakteristika jednotlivých částí Informační technologie v logistice 17. Definice a mapování klíčových procesů Možnosti řešení akutní krize včetně uvedení příkladů Systém EDI v logistice a jeho úloha v informačním toku 18. Principy procesního managementu Možnosti řešení chronické krize včetně uvedení příkladů Logistický management

5 19. Systémy managementu jakosti Krizový management v ČR, EU, NATO a v OSN Reverzní logistika - Analýza procesů reverzní logistiky a její prvky 20. Interakce mezi procesy Doprava a krizový management Přepravní technologie v dodavatelském řetězci a jejich plánování

6 Doporučená literatura KLIMEŠ, C., Procházka, J., Lukasík, P., Vaněk, V. (2005) Procesní řízení - učební texty Ostravské univerzity, Ostravská univerzita, Ostrava, 90 stran. KOLOMAZNÍK, K.: (1988) Analýza dynamických systémů, VUT Brno, FT Zlín. JANÁČOVÁ, D.; CHARVÁTOVÁ, H.; KOLOMAZNÍK, K.; Blaha, A. Procesní inženýrství. Transportní, fyzikální a termodynamická data. Skripta, Academia centrum UTB ve Zlíně, s. ISBN KOLOMAZNÍK, K. (1990) Modelování zpracovatelských procesů, VUT Brno, FT Zlín. RUMBAUGH J., JACOBSON I., BOOCH G. (2004) Unified Modeling Language Reference Manual - The (2nd Edition), Pearson Higher Education, ISBN: DAVENPORTT. H., BEERS M. C. (1995) Managing information about processes, Journal of Management Information Systems - Special section: Toward a theory of business process change management, 12(1), p: BENNER M. J., TUSHMAN M. L. (2003) Exploitation, Exploration, and Process Management: The Productivity Dilemma Revisited, ACAD MANAGE REV 28(2), p: MARTIN J., ODELLJ. J., (1994) Object-Oriented Methods, Prentice Hall PTR Upper Saddle River, NJ, USA, ISBN: LEE R.G., DALE B.G., (1998) "Business process management: a review and evaluation", Business Process Management Journal, 4(3), p: HAJO A., (2003) Design and control of workflow processes: business process management for the service industry, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, ISBN: ANTUŠÁK, E. a Z. KOPECKÝ. Krizový management: úvod do teorie. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2006, 97 s. ISBN COLVIN, Geoffrey. Růst i při klesajícím trendu: deset strategií managementu pro úspěšné překonání recese. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, 2010, iv, 179 s. ISBN ZUZÁK, R. a M. KÖNIGOVÁ. Krizové řízení podniku: hrozby - krize - příležitosti. Vyd. 2. Praha: Grada, 2009, 253 s. ISBN ZAPLETALOVÁ, Šárka. Krizový management podniku pro 21. století. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2012, 166 s. ISBN

7 TUŽOVÁ, J. Krizový management. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ISBN v tisku. TUŽOVÁ A KOL., Julie, Ladislav ŠOLC a Tsolmon JAMBAL. Krizový management: studijní opora pro kombinované studium: bakalářský studijní program. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, CD-ROM. ISBN SIXTA, J., MAČÁT, V. Logistika. Teorie a praxe. První vydání. Praha : Computer Press, spol. s r.o., Logistika. Praha : Grada Bohemia. ISBN NĚMEC, F. Výrobní logistika pro ekonomy. Opava : Slezská univerzita, ISBN X ŠKALOUD,J. Metodologie politické vědy. Praha : Vysoká škola ekonomická, ISBN VANĚČEK,D. :Řízení dodavatelského řetězce, JU v Č.Budějovicích, EF, Katedra řízení, 2008.ISBN PERNICA, P.: Logistický management : Teorie a podniková praxe. Praha : Radix, ISBN PERNICA,P. Logistika pro 21. století, 1-3 díl. Praha : Radix, ISBN RUDLOVÁ,L., MIKULEC,P., POLÁŠKOVÁ, M., SVOBODA,J. Logistika. Sbírka příkladů : Studijní pomůcka pro distanční studium. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, ISBN JEŘÁBEK, Karel. Logistické a přepravní technologie. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, s. JEŘÁBEK, Karel. Logistika: studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, s. ISBN

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA zveřejněné dne 15. 3. 2013 na základě ustanovení čl. 15 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Slezské

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Systémové inženýrství a informatika studijní obor Ekonomická informatika navazující magisterské

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

Tvorba informačních systémů

Tvorba informačních systémů MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Tvorba informačních systémů Principy, metodiky, architektury Tomáš Bruckner, Jiří Voříšek, Alena Buchalcevová, Iva Stanovská, Dušan Chlapek, Václav Řepa VIP partner

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ ČÁST II. ARCHITEKTURY SOFTWARE STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Milan Mišovič 2011 Prof. RNDr.

Více

Tvorba strategie a strategické plánování

Tvorba strategie a strategické plánování Jiří Fotr, Emil Vacík, Ivan Souček, Miroslav Špaček, Stanislav Hájek Tvorba strategie a strategické plánování Teorie a praxe Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jiří Fotr, Emil Vacík,

Více

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník IV, číslo 2, 2013 Volume IV, Number 2, 2013 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

Podnikání a administrativa

Podnikání a administrativa Obsah : Podnikání a administrativa Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 3 2. Rámcový postup při SZZ 4 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 4 4. Okruhy otázek k SZZ 6 1 2 Důležité

Více

SYLABUS OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 MODUL POKROČILÉ FINANCE. Andrea Kolková

SYLABUS OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 MODUL POKROČILÉ FINANCE. Andrea Kolková SYLABUS MODUL POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 011 : Oborová specializace 1 POKROČILÉ FINANCE Autoři: Ing. Andrea Kolková, Ph.D. Vydání: první, 011 Počet stran: 3 Tisk: Vysoká

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA KONCEPCE VĚDECKÉ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ THE CONCEPT OF SCIENTIFIC

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

wwww.mgmtpress.cz Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání

wwww.mgmtpress.cz Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2009 Autorský kolektiv prof. Ing. Jiří Fotr, CSc., autor kapitoly

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Kompetenční profil projektového manažera ve školství Národní institut pro další vzdělávání 1 Obsah Úvod... 3 1. Východiska, postup zpracování Kompetenčního profilu, terminologie... 5 Autorský tým... 5

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

Kompetenční profil projektového manažera ve školství

Kompetenční profil projektového manažera ve školství Kompetenčníprofil projektovéhomanažeraveškolství Národníinstitutprodalšívzdělávání 2010 Kompetenční profil projektového manažera ve školství verze 4 1 Obsah: Obsah:... 2 Předmluva... 3 Úvod... 4 1. Východiska,

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Příloha č. 1: Vzory vybraných částí diplomových/bakalářských prací

Příloha č. 1: Vzory vybraných částí diplomových/bakalářských prací Příloha č. 1: Vzory vybraných částí diplomových/bakalářských prací Titulní strana Generuje se studentovi/studentce z IS VUT. Abstrakt Obsahuje stručnou charakteristiku práce, její zaměření, význam a dosažené

Více

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Sborník vědeckých prací. Interní grantové agentury Vysoké školy Karla Engliše, a.s.

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Sborník vědeckých prací. Interní grantové agentury Vysoké školy Karla Engliše, a.s. 39 2010 Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Sborník vědeckých prací Interní grantové agentury Vysoké školy Karla Engliše, a.s. 2013 Sborník vědeckých prací Interní grantové agentury Vysoké školy Karla Engliše,

Více

CKD OPERACE V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

CKD OPERACE V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU CKD OPERACE V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Zuzana Cyprichová Klíčová slova: logistický řetězec, konsolidační centrum, komponenty, nejvyšší stupeň rozloženosti, standardizované balení, výrobní plán, montážní

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS)

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Teze k celoškolní diskusi stav k 22. 6. 2004 Autorský tým Igor Čermák, Richard Gažo, Vojtěch Krebs, Tomáš

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Internet inteligentních aktivit

Internet inteligentních aktivit Internet inteligentních aktivit Pavel Burian Internet pro programování informačních systémů Internet a Cloud Computing technologie Internetový portál apex.oracle.com Internet věcí (Thing), inteligentních

Více