VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky Bc. Jany Štěpánkové, DiS.

2

3 Děkujeme Reprografickému centru Fakultní nemocnice Hradec Králové za technickou pomoc a tisk této výroční zprávy.

4

5 Obsah Psychiatrická klinika v roce Organizační schéma kliniky... 8 Léčebně preventivní péče... 9 Hodnocení výuky studenty Odborná a vědecká činnost...15 Seznam publikací pracovníků kliniky Přednášky pracovníků kliniky Vědecké a vzdělávací akce pořádané psychiatrickou klinikou Účast pracovníků kliniky na zahraničních odborných setkáních Pedagogická činnost pracovníků kliniky uskutečněná mimo Lékařskou fakultu v Hradci Králové Studium a vzdělávání pracovníků kliniky Členství ve fakultních, univerzitních a jiných řídících orgánech, významných odborných společnostech a v redakčních radách Stáže uskutečněné na klinice v roce Ústavní soudně znalecké posudky

6 Psychiatrická klinika v roce 2014 Vážené kolegyně a kolegové, stručnou formou Vás tímto chci seznámit s významnými událostmi na Psychiatrické klinice LF UK a FN v Hradci Králové v roce Odbornou ztrátou byl pro nás odchod paní doktorky MUDr. Dity Protopopové-Kalnické do nově vzniklého Národního ústavu duševního zdraví v Praze, kdy tento odchod byl motivován rodinnými důvody. Paní doktorka je těsně před dokončením svého Ph.D. studia na naší klinice a již dříve dosáhla dobrých mezinárodních publikačních výsledků. Přejeme jí hodně úspěchů na novém, špičkovém pracovišti. Po stránce zdravotní péče byl tento její odchod kompenzován příchodem zkušeného MUDr. Davida Bayera, který se ujal funkce vedoucího lékaře příjmového oddělení A. Náš lékařský tým posílila v létě také MUDr. Helena Soukupová, která předtím úspěšně dokončila své studium medicíny. Oproti tomu nás opustila sekundární lékařka MUDr. Jana Nollová, která odešla pracovat do Psychiatrické léčebny v Sadské. Uvítali jsme příchod paní doktorky MUDr. Markéty Hejskové, která jako zaměstnanec Armády České republiky u nás působí alespoň v rámci dlouhodobé stáže v léčebně preventivní péči i výuce. Ke smutným událostem patří úmrtí paní doktorky MUDr. Evy Libigerové, která donedávna na klinice působila zejména v oblasti léčby úzkostných poruch. Zemřel také pan Antonín Pavlica, správce budov v Léčebně návykových nemocí Nechanice. Během u 2014 MUDr. Radoslav Hnidka převzal vedení spánkové poradny po doc. MUDr. Petru Smolíkovi, CSc., který již dříve odešel do důchodu. Na klinice probíhaly atestační zkoušky v oboru psychiatrie v jarním i podzimním termínu. Na jaře úspěšně dokončila postgraduální přípravu složením atestace MUDr. Věra Bažantová, na podzim pak MUDr. Libuše Jechová. Ze společenských událostí na klinice ohlas získalo vystoupení Cirkus Paciento v Léčebně návykových nemocí v Nechanicích ve spolupráci se společností Ledovec v červnu u Zájem hospitalizovaných pacientů o aktivní cirkusové vystoupení byl značný a výsledný umělecký dojem kvalitní. Současně se konal den otevřených dveří pro rodinné příslušníky nemocných, bývalé pacienty léčebny, obyvatele Nechanic a další občany. Jako obvykle jsme v říjnu společně s pracovníky týmu Péče o duševní zdraví pořádali Týden pro duševní zdraví. Tato akce slouží destigmatizaci oboru a přibližuje psychiatrii zájemcům z řad šié veřejnosti. Na naší klinice v rámci seminářů přednášel významný host prof. Rybakowski z Poznaně. Jeho sdělení se týkalo neurobiologie a léčby bipolární afektivní poruchy. 6

7 V roce 2014 byla obnovena tradice společných seminářů s Neurologickou klinikou FN HK a Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod. Mgr. Ivana Šlaisová se podílela na organizaci XX. královéhradeckých ošetřovatelských dnů v září Významným počinem u 2014 bylo, že po různých peripetiích skončila ekonomická bilance kliniky v nepatrném přebytku, i když to během u vypadalo na miliónové či stotisícové ztráty. Za to vděčíme mimo jiné rozumnému přístupu ředitelství naší fakultní nemocnice, které uznalo zvýšené náklady na psychofarmaka jako odůvodněné a finanční plán odpovídajícím způsobem upravilo. V roce 2014 se žádné velké otřesy na klinice neodehrály a věřme, že i 2015 se ponese v poklidném pracovním a tvůrčím duchu. Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Přednosta Psychiatrické kliniky 7

8 Organizační schéma kliniky Přednosta Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Vrchní sestra Primář Sekretariát Mgr. Ivana Šlaisová MUDr. Ivan Tůma, CSc. Martina Bryknarová sekretářka Technický úsek Mgr. Libuše Hájková Hospodářka Staniční sestry Iva Ludvíková sekretářka (LF UK) Taťána Marečková oddělení A,B,C, LNN knihovna kliniky hospodářka kliniky úseková sestra ambulancí a detoxu referentka pro styk se zdrav. pojišťovnami Technický kabinet Rehabilitace Pracovnice pro zdrav dok. Jiří Teplý (LF UK) Rehabilitační pracovníci Jana Kulková technik (odborně řízeni Rehab. klinikou) Pavla Nováková Jana Vlasáková Oddělení A Oddělení B Oddělení C Denní stacionář LNN Nechanice Ambulance MUDr. David Bayer MUDr. Jan Hubeňák MUDr. Petr Hrubeš MUDr. Petr Mílek MUDr. Jela Hrnčiarová MUDr. Birgita Slováčková, PhD. vedoucí lékař vedoucí lékař vedoucí lékař vedoucí stacionáře vedoucí lékařka vedoucí lékařka ambulancí MUDr. Barbora Homolková MUDr. Zuzana Kopková MUDr. Věra Bažantová Bc. E. Evelína Opltová MUDr. Tereza Szymanská MUDr. Anna Hanušová sekundární lékařka sekundární lékařka sekundární lékařka sestra sekundární lékařka dětská a dorostová ambulance MUDr. Libuše Jechová MUDr. Helena Soukupová MUDr. Radoslav Hnidka Mgr. Jan Bažant Doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. sekundární lékařka sekundární lékařka sekundární lékař kl. psycholog ambulance pro psychotické poruchy MUDr. Barbora Pachlová MUDr. Markéta Hejsková Mgr. Andrea Tibenská Mgr. Cyril Martinek MUDr. Richard Kőhler sekundární lékařka sekundární lékařka (DPČ) kl. psycholog kl. psycholog ambulance pro afektivní poruchy poradna pro studenty VŠ Mgr. Rastislav Žirko Mgr. Barbora Heroldová Koutníková Gabriela, DiS. Mgr. Jana Bydžovská MUDr. Radoslav Hnidka kl. psycholog kl. psycholog staniční sestra kl. psycholog (DPČ) ambulance pro spánk. poruchy Lucie Bretová, DiS. Jaroslava Kolaříková Mgr. Libuše Majurníková Radka Maixnerová Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. staniční sestra staniční sestra sociální pracovnice staniční sestra lékařský konzultant Hana Kosová, DiS. Mgr. Libuše Majurníková Hana Kosová, DiS. Dagmar Valešová MUDr. Jela Hrnčiarová ambulance pro alkoholismus a jiné toxikomanie Mgr. Hana Vojtíšková Ivana Kneifelová PhDr. Magdaléna Datková sociální pracovnice sociální pracovnice sociální pracovnice staniční sestra arteterapeutka úseková sestra detoxifikační stanice kl. psycholog Věra Pecharová Petra Králová, DiS. pracovnice pro zdrav. dokumentaci sociální pracovnice Ludmila Bitnerová Stav k prosinci 2014 úseková sestra 8

9 Léčebně preventivní péče Počet nemocných hospitalizovaných na akutních Počet nemocných hospitalizovaných na akutních lůžkách lůžkách Počet nemocných hospitalizovaných v LNN Nechanice Počet nemocných hospitalizovaných v LNN Nechanice

10 Průměrná ošetřovací doba lůžka akutní péče Průměrná ošetřovací doba - lůžka akutní péče Využití akutních Využití akutních lůžek lůžek z maximální z kapacity v % Počet Počet ambulantních vyšetření v letech v letech

11 Počet bodů na 1 lékaře/psychologa Počet bodů na 1 lékaře/psychologa akutní lůžka LNN Nechanice % Revertence - Revertence lůžka akutní péče Psychiatrické kliniky v letech lůžka akutní péče Psychiatrické kliniky v letech (procenta z celkového počtu přijatých - odd. A+B+C) (procenta z celkového počtu přijatých - odd. A+B+C)

12 Hospitalizovaní pacienti Hospitalizovaní (akutní lůžka)v pacienti roce (akutní 2014 lůžka) podle diagnóz v roce 2014 podle diagnóz F4 úzkostné poruchy (N=181) 27% F5 poruchy příjmu potravy (N=6) 1% F6 poruchy osobnosti (N=33) 5% F0 organické poruchy (N=139) 21% F1 návykové nemoci (N=75) 11% F3 poruchy nálady (N=84) 12% F2 schizofrenie (N=156) 23% 30 Soudem nařízená Soudem hospitalizace nařízená (% hospitalizovaných hospitalizace nemocných) (% hospitalizovaných nemocných)

13 Klinický dotazník spokojenosti hospitalizovaných nemocných Klinický dotazník spokojenosti hospitalizovaných nemocných Dojem z 1. dne 1,44 1,33 2, N= N= 151 y Péče lékaře 1,15 1,22 1,28 Péče sestry 1,14 1,38 1,30 Péče psychologa 1,20 1,21 1,41 Vnitřní prostory kliniky 1,16 1,34 1,79 Čistota a hygiena na odd. 1,10 1,23 1,37 Denní program 1,46 1,71 1,90 Pozn.: dotazník je anonymně vyplňován nemocnými v den jejich propuštění z kliniky; položky dotazníku jsou hodnoceny známkami 1 (=výtečně) až 5 (=nedostatečně)

14 Hodnocení výuky studenty Výuka studentů Výuka studentů všeobecného všeobecného lékařství lékařství ve 3. ročníku, ve 3. ročníku, hodnocení hodnocení praktických cvičení z Lékařské praktických psychologie cvičení z Lékařské a komunikace psychologie s nemocným a komunikace s nemocným 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 2,03 2,08 2,04 1,711,71 2,02 1,95 1,84 1,75 1,31 1,99 1,61 1, nejlepší 5 - nejhorší průměrná známka N = počet respondentů školní Hodnocení Hodnocení praktických praktických cvičení z Psychiatrie cvičení z Psychiatrie hodnocených hodnocených známkou 1 5 známkou 1 5 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 1,79 1,89 1,671,66 1,60 1,65 1,68 1,73 1,56 1,5 1,47 1,32 1,3 1, nejlepší 5 - nejhorší průměrná známka N = počet respondentů školní 14

15 Odborná a vědecká činnost Institucionální podpora Změny hemostatických, koagulačních a imunologických parametrů při léčbě antipsychotiky (ANTRE), (PK FN Hradec Králové, OKH FN HK laboratoř, ÚKIA FN HK, Neurologická klinika FN HK). Koordinátor: doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. Spoluřešitelé: Mgr. Jan Bažant, MUDr. Věra Bažantová, prof. MUDr. Ladislav Hosák, MUDr. Dita Protopopová, doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D., Mgr. Ilona Fátorová, Doc. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D., doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. Subjektivní prožívání antipsychotické léčby u pacientů s první atakou psychózy. Hlavní řešitel: doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. Spoluřešitelé: Mgr. Jan Bažant, MUDr. Zuzana Kopková. Výskyt protilátek proti NMDA receptorům u nemocných s psychózou. Hlavní řešitel: Doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. Spoluřešitelé: Mgr. Jan Bažant, doc. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D. (ÚKIA FN HK), doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. (Neurologická klinika FN HK). Monitorování úspěšnosti odvykací léčby v LNN Nechanice katamnézy (hodnocení po 5 letech). Hlavní řešitel: Mgr. Andrea Tibenská. Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) Úkol Elektrofyziologická detekce projevů stárnutí a civilizačních chorob ve zrakových a mozkových funkcí. Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc. (ÚPF LF UK). Řešitelé na PK: MUDr. Richard Kőhler, prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Granty Měření endoteliální dyskunkce v rámci stanovení kardiometabolického rizika u pacientů se schizofrenií. (Číslo projektu ). Řešitel: MUDr. Dita Protopopová. Spoluřešitelé: doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D., Mgr. Jan Bažant, doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D., doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. 15

16 Genetika a epidemiologie schizofrenie. (Číslo projektu NT/14504). Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. (Ústav epidemiologie OU v Ostravě). Řešitelé: MUDr. Zuzana Kopková, MUDr. Helena Soukupová. Neuroticismus, sonografický obraz refeální zóny mozku a 5-HTTLPR polymorfismus. Hlavní řešitel: Prim. MUDr. Petr Šilhán (Psych. odd. FN Ostrava). Řešitelé: Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Mezinárodní spolupráce OPTiMiSE Optimalizace léčby a postupu léčby schizofrenie v Evropě. (7. rámcový projekt Evropské unie) Koordinátor: Prof. Dr. RS. Kahn. Řešitelé: Mgr. Jan Bažant, MUDr. Věra Bažantová, MUDr. Richard Kőhler, Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. (Psychiatrická klinika LF UK v Hradci Králové). Klinické zkoušení psychofarmak Hodnocení výskytu postinjekčního syndromu u nemocných schizofrenií léčených olanzapinem s prodlouženým uvolňováním. Zadavatel: Lilly. Koordinátor: doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. Spoluřešitel: MUDr. Barbora Homolková. 28týdenní randomizované otevřené klinické hodnocení posuzující účinnost aripiprazolu podávaného jednou měsíčně v porovnání s paliperidon palmitátem u dospělých pacientů se schizofrenií. Zadavatel: Lundbeck ČR. Koordinátor: MUDr. Richard Kőhler. Spoluřešitelé: Mgr. Jan Bažant. MUDr. Barbora Homolková, MUDr. Jan Hubeňák. Účinnost a bezpečnost inhalovaného loxapinu v porovnání s i.m. podávaným antipsychotikem u akutně agitovaných pacientů se schizofrenií nebo bipolární poruchou. Hlavní řešitel: Doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. Řešitelé: MUDr. Věra Bažantová, MUDr. Barbora Homolková, MUDr. Richard Kőhler. Odborné posudky a redakční recenze Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. byl předseda komise pro jmenovací profesorské řízení doc. MUDr. Kláry Látalové, Ph.D. 16

17 Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. byl členem komise pro habilitační řízení MUDr. Martina Bareše, Ph.D. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. byl členem komise pro jmenovací profesorské řízení doc. MUDr. Pavla Mohra, Ph.D. Oponentské posudky pro grantové agentury Zpracovali: Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (7) Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (3) Doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. (1) MUDr. Ivan Tůma, CSc. (4) Oponentské posudky pro SÚKL MUDr. Ivan Tůma, CSc. (2) Ostatní oponentské a odborné posudky Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. vypracoval pro MZ ČR oponentský posudek v rámci 17. výzvy Integrovaného operačního programu. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. vypracoval pro Rektorát Univerzity Karlovy v Praze oponentský posudek průběžných výsledků v programu PRVOUK. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. byl oponent kandidatury na člena České lékařské akademie. MUDr. Ivan, Tůma, CSc. zpracoval 3 oponentské posudky projektů MZ ČR v rámci reformy oboru psychiatrie. Oponentury absolventských, bakalářských, diplomových a disertačních prací Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (1), Doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. (2), Mgr. Ivana Šlaisová (1). Redakční recenze Zpracovali: Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (15 recenzí), Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (3 recenze), doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. (7 recenzí), MUDr. Ivan Tůma, CSc. (1 recenze). 17

18 Seznam publikací pracovníků kliniky Poznámka: Publikace jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení prvního autora. U publikací, kde jedním z autorů je pracovník jiné organizace, je příjmení autora(ů) či spoluautora(ů), pracovníka(ů) kliniky graficky zvýrazněno. Původní práce KOPKOVÁ, Z., HOSÁK, L. Census psychofarmak na psychiatrické klinice v Hradci Králové. Psychiatrie pro praxi, 2014, 15(1), PROTOPOPOVÁ, D., MASOPUST, J., MALÝ, R., VALIŠ, M., DOSTÁLOVÁ, G., RANNÁ, K., BAŽANT, J. Peripheral endothelial dysfunction as a marker of cardiovascular risk in physically healthy patients with schizophrenia and related psychoses: A matched case control study. Neuroendocrinology Letters, 2014, 35(6), VALIŠ, M., KOČÍ, J., TUČEK, D., LUTONSKÝ, T., KOPPOVÁ, J., BARTOŇ, P., VYŠATA, O., KRAJÍČKOVÁ, D., KORÁBEČNÝ, J., MASOPUST, J., KLZO, L. Common yew intoxication: a case report. Journal of Medical Case Reports, 2014, 8(1), Art. No. 4. Přehledové práce ČEŠKOVÁ, E., HOSÁK, L. Individualizace farmakologické léčby v psychiatrii - zaostřeno na schizofrenii. Acta medicinae, 2014, 3(11), HUBEŇÁK, J., TŮMA, I. Kognitivní funkce u euthymických pacientů bipolární poruchou. Psychiatrie, 2014, 18(1), KÖHLER, R. Elektonvulzivní terapie. Psychiatrie pro praxi, 2014, 15(1), MASOPUST, J., MOHR, P., ANDERS, M., PŘIKRYL, R. Diagnostika a farmakoterapie ADHD v dospělosti. Psychiatrie pro praxi, 2014, 15(3), MASOPUST, J., MOHR, P., ANDERS, M., KOPEČEK, M. Aripiprazol ve formě dlouhodobě působících intramuskulárních injekcí. Psychiatrie, 2014, 18(2), MASOPUST, J., KOPKOVÁ, Z. Subjektivní prožívání léčby antipsychotiky. Psychiatrie, 2014, 18(1),

19 MOHR, P., ANDERS, M., MASOPUST, J. Vortioxetin v léčbě depresivní poruchy a možnosti zlepšení kognitivních funkcí. Psychiatrie, 2014, 18(4), ROUTHU, M., ROUTHU, S., HOSÁK, L. Komunitní psychiatrie ve Velké Británii - vlastní zkušenosti. Česká a slovenská psychiatrie, 2014, 110(5), TŮMA, I., ŠIMÁKOVÁ, R. Demence a diabetes mellitus. Psychiatrie, 2014, 18(3), TŮMA, I. Deprese a diabetes. Remedia, 2014, 24(2), Kazuistika KUČEROVÁ, J., VALIŠ, M., MASOPUST, J. Encefalitida s protilátkami proti NMDA receptorům. Česká a slovenská psychiatrie, 2014, 110(5), NĚMCOVÁ, L. Práce rehabilitační skupiny - Stejskalové v Léčebně návykových nemocí Psychiatrické kliniky FN v Nechanicích. Ošetřovatelství, 2012, 14(1-2), SLOVÁČKOVÁ, B., ŽIRKO, R., SLOVÁČEK, L. Neurocognitive Functioning in Glioblastoma Multiforme Patients during Radiotherapy Plus Concomitant and Adjuvant Temozolomide: A Case Series. Journal of Integrative Oncology, 2014, 3(1), Art. No. 3:01. Kapitola v učebnici HŮLKOVÁ, M., HOSÁK, L. Alkoholismus a abúzus alkoholu. Hepatologie. 2. vyd. Praha: Grada. s ISBN LIBIGER, J. Psychiatrické problémy ve vnitřním lékařství. Vnitřní lékařství. 2 vyd. Praha: Galén, s ISBN ŠLAISOVÁ, I., MARKOVÁ, E. Poruchy osobnosti. Ošetřovatelství v psychiatrii. 1. vyd. Praha: Grada, s ISBN TŮMA, I. Schizofrenie. Klinická farmacie II. 1. vyd. Praha: Grada, s ISBN TŮMA, I. Bipolární porucha. Klinická farmacie II. 1. vyd. Praha: Grada, s ISBN

20 Ostatní HOSÁK, L. Za vědou do Indie. Jemnické listy, 2014, 16(11), LIBIGER, J. Cyrilu Hőschlovi je 65 let. Psychiatrie, 2014, 18(4), Editorial. ŠLAISOVÁ, I., DVOŘÁČKOVÁ, I. Informovanost sester o multikulturním přístupu a jeho využití v ošetřovatelské péči. Ošetřovatelství, 2012, 14(1-2), ŠLAISOVÁ, I. Zpráva z pracovní cesty. Ošetřovatelství, 2012, 14(1-2), Příspěvek v konferenčním sborníku HOSÁK, L. Genetika a chronobiologie u duševních poruch. Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech. 10 vyd. Brno: Tribun EU, s ISBN HUBEŇÁK, J. BAŽANT, J., TŮMA, I. Obezita a arteriální hypertenze zhoršují kognitivní funkce u bipolární afektivní poruchy. Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech. 10 vyd. Brno: Tribun EU, s ISBN LIBIGER, J. Psychiatrická diagnóza na rozcestí. Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech. 10 vyd. Brno: Tribun EU, s ISBN SLOVÁČKOVÁ, B., SLOVÁČEK, L. Psychiatrické komplikace protinádorové léčby. Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech. 10 vyd. Brno: Tribun EU, s ISBN Abstrakta HERINK, J., JAKOUBKOVÁ, Z., JECHOVÁ, L., SEMECKÝ, V. Výskyt symptomů temporolimbické dysfunkce u osob s poruchou nálady. Psychiatrie, 2014, vol. 18, Suppl. 1, HOSÁK, L. Současné možnosti farmakogenetiky v predikci odpovědi na antipsychotika. Psychiatrie, 2014, vol. 18, Suppl. 1, 11. HOSÁK, L. Epigenom u demence a deprese. Psychiatrie, 2014, vol. 18, Suppl. 1,

21 HUBEŇÁK, J. Cognitive impairment in bipolar disorder is connected with metabolic abnormalities and a type of medication. Sborník přednášek z 10th Postgraduate Medical Students Conference HUBEŇÁK, J. Vliv metabolických parametrů na kognitivní funkce u pacientů s bipolární poruchou. Psychiatrie, 2014, vol. 18, Suppl. 1, 30. KÖHLER, R. Porovnání výskytu kardiometabolických rizikových faktorů u nemocných schizofrenií a bipolární poruchou. Psychiatrie, 2014, vol. 18, Suppl. 1, 30. KOPKOVÁ, Z., MASOPUST, J., BAŽANT, J. Subjektivní prožívání antipsychotické léčby u pacientů s první atakou psychózy. Psychiatrie, 2014, vol. 18, Suppl. 1, 36. LIBIGER, J. Optimization of Treatment and Management of Schizophrenia in Europe Optimise. Sborník přednášek z XVIII. Vědecké konference. s. 58. ISBN MASOPUST, J., BAŽANT, J. Jaké jsou příčiny vysokého kardiometabolického rizika u nemocných se závažnými duševními poruchami? Psychiatrie, 2014, vol. 18, Suppl. 1, 29. MASOPUST, J., VALIŠ, M., PROTOPOPOVÁ, D. Farmakoterapie poruch chování u demencí. Psychiatrie, 2014, vol. 18, Suppl. 1, 43. SLOVÁČEK, L., ZÍTKOVÁ, B., SLOVÁČKOVÁ, B., KOPECKÝ, J. Riziko malnutrice u nemocných s inkurabilní protinádorovou léčbou: výsledky pilotní studie. Sborník přednášek z XXXVIII. Brněnských onkologických dnů. Brno. P137. PROTOPOPOVÁ, D. Možnosti stanovení kardiometaboického rizika. Psychiatrie, 2014, vol. 18, Suppl. 1, 30. ŠLAISOVÁ, I. Psychiatrická péče její vývoj, současnost, pohled do budoucna. Sborník přednášek z XX. královéhradeckých ošetřovatelských dnů. s. 40. ISBN ŠLAISOVÁ, I., KUPEČKOVÁ, I. Česká asociace sester Region Hradec Králové, aneb pohled do historie. Sborník přednášek z XX. královéhradeckých ošetřovatelských dnů. s. 15. ISBN

22 Přednášky pracovníků kliniky Poznámka: Přednášky jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení autora. Přednášky připravené více autory jsou zařazeny v abecedním pořádku podle příjmení prvního autora. Graficky zvýrazněna jsou i příjmení pracovníků kliniky, kteří jsou uvedeni jako spoluautoři. Bayer, D., Žirko, R. Neuroborelióza a postboreliový syndrom z neuropsychiatrického úhlu pohledu. Odborná schůze ČLS JEP. Hradec Králové. 26. listopadu Bažant, J. Metakognice u závislých na návykových látkách a patologickém hráčství. XX. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 53. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Seč. 27. dubna 1. května Bažant, J. Burnout, syndrom vyhoření. Workshop pro pracovníky callcentra Era ČSOB. Hradec Králové. 29. dubna 2014, 5. května Bažant, J. Partneři, děti a ti druzí. Úvod do rodiny a vztahů. Workshop pro pracovníky callcentra Era ČSOB. Hradec Králové. 1. října 2014, 8. října Bažant, J. Webové aplikace AKP ČR Východní Čechy. Setkání prezidia AKP ČR. Humpolec. 5. října Čejková, J. Komunikační styly ve zdravotnictví I. Seminář ČAS s tématikou Systém psychosociální pomoci intervenční služby, Komunikační styly ve zdravotnictví. Hradec Králové, 4. března Ekrtová, M. Komunikační styly ve zdravotnictví II. Seminář ČAS s tématikou Systém psychosociální pomoci intervenční služby, Komunikační styly ve zdravotnictví. Hradec Králové, 4. března Herink, J., Jakoubková, Z., Jechová, L., Semecký, V. Výskyt symptomů temporolimbické dysfunkce u osob s poruchou nálady. 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník ledna Poster. Hosák, L. Současné možnosti farmakogenetiky v predikci odpovědi na antipsychotika. 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník ledna

23 Hosák, L. Epigenom u demence a deprese. 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník ledna Hosák, L. Genetické faktory ve vzniku duševních poruch. IPVZ. Praha. 18. března Hosák, L. Gene-environment interactions in schizophrenia. 2 nd Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry. Bursa, Turecko června Hosák, L. Genetika a chronobiologie u duševních poruch. X. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn června Hosák, L. Současný pohled na komplexní příčiny schizofrenie. Vědecká schůze Psychiatrické spolecnosti ČLS JEP. Praha. 3. září Hosák, L. Genetika a schizofrenie. IV. Freudovy dny. Příbor září Hrnčiarová J. Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí. Kurz v rámci specializačního vzdělávání. Hradec Králové. 13. února 2014, 11. září Hrnčiarová, J. Návykové nemoci diagnostika a léčba. Týdenní kurz v psychiatrii. IPVZ. Praha. 20. března 2014, 15. října Hrubeš, P. SELINCRO první klinické zkušenosti v ČR. 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník ledna Přednáška v rámci firemního sympozia Lundbeck Česká republika s.r.o. Hrubeš, P. Léčba závislosti na alkoholu a psychiatrické praxi: klinické zkušenosti s nalmefenem v ČR. XI. konference ambulantních psychiatrů. Olomouc listopadu Hubeňák, J. Vliv metabolických parametrů na kognitivní funkce u pacientů s bipolární poruchou. 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník ledna Hubeňák, J. Cognitive impairment in bipolar disorder is connected with metabolic abnormalities and a type of medication. 10 th Postgraduate Medical Students Conference, Hradec Králové, 20. října

24 Hubeňák, J., Bažant, J., Tůma, I. Obezita a arteriální hypertenze zhoršující kognitivní funkce u bipolární afektivní poruchy. X. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn června Poster. Kőhler, R. Porovnání výskytu kardiometabolických rizikových faktorů u nemocných schizofrenií a bipolární poruchou. 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník ledna Kőhler, R. Přístupy k diagnostice a léčbě různých typů delirií. Přednáška pro lektory interaktivních dispenzačních seminářů České farmaceutické společnosti. Hradec Králové. 15. února Kőhler, R. Dignostika a léčba deliria. Týdenní kurz v psychiatrii. IPVZ. Praha. 18. března Kőhler, R. Neuropsychiatrické poruchy po kraniocerebrálním poranění. XXI. postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové. 25. dubna Kőhler, R. Deprese a její léčba. Interaktivní dispenzační seminář České farmaceutické společnosti. Hradec Králové. 21. května Kőhler, R. Minimum z patogeneze, klinického obrazu a léčby schizofrenie pro farmaceuty. VIII. kongres praktického lékárenství. Olomouc. 24. května Kőhler, R. EEG v psychiatrii. Elektonvulzivní terapie v psychiatrii. Týdenní kurz v psychiatrii. IPVZ. Praha. 16. října Kőhler, R. Léčba úzkostí a deprese v ordinaci PL. Seminář SVL ČLS-JEP. Pardubice. 11. listopadu 2014, 20. listopadu Kopková, Z. Subjektivní prožívání při léčbě antipsychotiky. Konference Komplexní léčba psychózy v praxi. Opava. 26. června Kopková, Z., Masopust, J., Bažant, J. Subjektivní prožívání antipsychotické léčby u pacientů s první atakou psychózy. 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník ledna Kosová, H., Szymanská, T. Invalidní důchod, příspěvek na péči, průkaz osoby se zdravotním postižením a jiné možnosti sociální pomoci osobám s duševní poruchou. Týdny pro duševní zdraví. Hradec Králové. 8. října

25 Koutníková, G. Komunikační styly ve zdravotnictví III. Seminář ČAS s tématikou Systém psychosociální pomoci intervenční služby, Komunikační styly ve zdravotnictví. Hradec Králové, 4. března Křivková, E., Mílek, P. Hraniční a narcistická porucha osobnosti. Týdny pro duševní zdraví. Hradec Králové. 8. října Libiger, J. Optimization of Treatment and Management of Schizophrenia in Europe Optimise. XVIII. Vědecká konference. Hradec Králové. 22. ledna 2014 Libiger, J. Psychofarmakologická léčba deprese a schizofrenie. Týdenní kurz v psychiatrii. IPVZ. Praha. 19. března Libiger, J. Psychiatrická diagnóza na rozcestí. X. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn června Masopust J. Diferenciální diagnostika demencí. Odborný seminář Psychiatrické kliniky Krajské nemocnice Liberec, a. s. Liberec. 16. dubna Masopust, J. Současný pohled na léčbu demencí. X. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn června Masopust, J., Bažant, J. Jaké jsou příčiny vysokého kardiometabolického rizika u nemocných se závažnými duševními poruchami? 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník ledna Masopust, J., Hosak, L. Cardio metabolic risk in schizophrenia. 1 st Global Conference of Biological Psychiatry. New Delhi, India září Masopust, J., Vališ, M., Protopopová, D. Farmakoterapie poruch chování u demencí. 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník ledna Workshop. Mílek, P. Když úzkost bolí Léčba úzkosti v denním stacionáři FN HK. Mezioborové sympozium Bolesti zad. Lázně Bělohrad září Protopopová, D. Možnosti stanovení kardiometabolického rizika. 56. česko- -slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník ledna

26 Slováček, L., Zítková, B., Slováčková, B., Kopecký, J. Riziko malnutrice u nemocných s inkurabilní protinádorovou léčbou: výsledky pilotní studie. XXXVIII. Brněnské onkologické dny. Brno dubna Poster. Slováčková, B., Slováček, L. Psychiatrické komplikace protinádorové léčby. X. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn června Poster. Slováček, L. Slováčková, B. Bolesti zad u onkologicky nemocných. Mezioborové sympozium Bolesti zad. Lázně Bělohrad září Szymanská, T. Psychologické aspekty a komunikace s pacienty v závažných a kritických stavech. Kurz Intenzivní péče FN HK. Hradec Králové. 9. září Szymanská, T. Diagnostika a léčba úzkostných a neurotických poruch. XIII. sympozium klinické farmacie René Macha. Mikulov listopadu Šerý, O., Hosák, L. Epigenetika schizofrenie. Sympozium Psychiatrie v čase a čas v psychiatrii. Jihlava dubna Šimáková, R. Exekutivní funkce u dětí s diabetem. Psychologická konference s mezinárodní účastí (nejen) pro doktorandy a o doktorandech PhD Existence. Olomouc května Šlaisová, I. Směrnice 2010/32/EU o prevenci bodných poranění, konkrétní aktivity zemí EU. Seminář ČAS s tématikou Bezpečná ošetřovatelská péče z pohledu nemocniční hygieny. Hradec Králové, 15. dubna Šlaisová, I. Psychiatrická péče její vývoj, současnost, pohled do budoucna. XX. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové, září Šlaisová I. Konflikty a jejich zvládání. II. celostátní královéhradecký kongres periperačních sester. Hradec Králové. 25. září Šlaisová I. Týmová spolupráce. II. celostátní královéhradecký kongres periperačních sester. Hradec Králové. 25. září Šlaisová, I., Kupečková, I. Česká asociace sester Region Hradec Králové, aneb pohled do historie. XX. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové, září

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2016 Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2017 výtvarná práce asistentky kliniky Bc.

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2013 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2013 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2013 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2014 výtvarná práce nemocné se schizofrenií

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2015 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2015 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2015 * Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2016 výtvarná práce asistentky kliniky Bc.

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014 HLAVNÍ ÚKOLY ROKU 2014 I. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR II. III. IV. Vzdělávací program oboru klinická farmacie Spolupráce

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru dětská

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 30. října 2015 OBĚŽNÍK č. 3 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení 2. Ocenění

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Profesní životopisy lékařů

Profesní životopisy lékařů Profesní životopisy lékařů Prim. MUDr. Peter Kraus Vzdělání 10/2016 Zvláštní odborná způsobilost v oboru Urogynekologie 10/2012 Diplom celoţivotního vzdělávání 07/2008 Specializovaná způsobilost Gynekologie

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Historické poznámky Dne 29. ledna 1979 byla na poradě ČLS JEP, které se zúčastnili zástupci Spolku lékařů a obvodních lékařů, projednána

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

VÝCHODNÍ ČECHY 2013 HRADEC KRÁLOVÉ

VÝCHODNÍ ČECHY 2013 HRADEC KRÁLOVÉ TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ VÝCHODNÍ ČECHY 2013 HRADEC KRÁLOVÉ PÉČ O DUŠ VNÍ ZDRAVÍ PO 7/10 ČT 10/10 2013 grafický design: www.purpure.cz Pro některé z nás je těžké najít cestu domů. TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března 2011 Strana 1 (celkem 6) Zaměstnání v oboru Diagnostický ústav pro mládež Žulová (psycholog) 2001-2002 Pedagogicko psychologická poradna

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Období do r. 1918 České země součástí Rakousko-Uherska (Rakouského

Více

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2012 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2012 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2012 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2013 Děkujeme Reprografickému centru

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni:

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 9.2.2014 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E., Charvát, M. (2013). Motivace

Více

PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR. IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B.

PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR. IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B. PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B. Braun Praha 4 ÚVOD V rámci celoživotního vzdělávání sester nabízí společnost

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95. PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol

Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95. PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95 PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol 2017 Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Základní kmen Obory specializace, vzdělávací

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 2. kurz 2015 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2011 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2011 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2011 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2012 Děkujeme Reprografickému centru

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru klinická

Více

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany XIV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 21. 9. - 22. 9. 2007 Dětská psychiatrická léčebna ve spolupráci se Subsekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně pořádají celostátní odbornou

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie 2. HMI human machine interface, ITS v dopravě 3. Lidský

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2015.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST

PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST OZNÁMENÍ /1/ 1. oznámení - XXI. Konferenci sociální psychiatrie Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP pořádá ve spolupráci s Karlovarským krajem, Centrem

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU JEDNÁNÍ MZ ČR 23.5.2016 Karolína Malá, Hana Jahnová Obecný úvod vzdělávání v oboru klinická psychologie v ČR vzdělávání probíhá následujícím způsobem: profese

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. července 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2015

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2015 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2015 HLAVNÍ ÚKOLY ROKU 2015 I. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR diskuze II. III. IV. Výkaz o činnosti oboru klinická farmacie Definice

Více

Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče

Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče Aktivita termín Schválení akčního plánu prevence stresu a duševní zdraví Ministerstvem zdravotnictví ČR 30.4.2015 I. tematická oblast: Tvorba

Více

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy Pavel Škvor Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Obory specializace Základní kmen Specializovaný výcvik Vzdělávací programy Přechodná

Více

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY? X. ROČNÍK mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty: UMĚNÍ KOMUNIKACE Brockovo centrum řeči Wernickeovo centrum porozumění řeči MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Sekce pro studium a výuku

Sekce pro studium a výuku Sekce pro studium a výuku V případě akutní potřeby jednání (neodkladné záležitosti týkající se zdravotního stavu, sociální situace, potřeby akutní právní pomoci apod.) lze kontaktovat proděkana pro výuku

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., 1. LF UK Seminář Přírodovědecké fakulty UK Praha 30. května 2016 Způsobilost k výkonu povolání Dle 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18 18.11.2003 Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více