VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky Bc. Jany Štěpánkové, DiS.

2

3 Děkujeme Reprografickému centru Fakultní nemocnice Hradec Králové za technickou pomoc a tisk této výroční zprávy.

4

5 Obsah Psychiatrická klinika v roce Organizační schéma kliniky... 8 Léčebně preventivní péče... 9 Hodnocení výuky studenty Odborná a vědecká činnost...15 Seznam publikací pracovníků kliniky Přednášky pracovníků kliniky Vědecké a vzdělávací akce pořádané psychiatrickou klinikou Účast pracovníků kliniky na zahraničních odborných setkáních Pedagogická činnost pracovníků kliniky uskutečněná mimo Lékařskou fakultu v Hradci Králové Studium a vzdělávání pracovníků kliniky Členství ve fakultních, univerzitních a jiných řídících orgánech, významných odborných společnostech a v redakčních radách Stáže uskutečněné na klinice v roce Ústavní soudně znalecké posudky

6 Psychiatrická klinika v roce 2014 Vážené kolegyně a kolegové, stručnou formou Vás tímto chci seznámit s významnými událostmi na Psychiatrické klinice LF UK a FN v Hradci Králové v roce Odbornou ztrátou byl pro nás odchod paní doktorky MUDr. Dity Protopopové-Kalnické do nově vzniklého Národního ústavu duševního zdraví v Praze, kdy tento odchod byl motivován rodinnými důvody. Paní doktorka je těsně před dokončením svého Ph.D. studia na naší klinice a již dříve dosáhla dobrých mezinárodních publikačních výsledků. Přejeme jí hodně úspěchů na novém, špičkovém pracovišti. Po stránce zdravotní péče byl tento její odchod kompenzován příchodem zkušeného MUDr. Davida Bayera, který se ujal funkce vedoucího lékaře příjmového oddělení A. Náš lékařský tým posílila v létě také MUDr. Helena Soukupová, která předtím úspěšně dokončila své studium medicíny. Oproti tomu nás opustila sekundární lékařka MUDr. Jana Nollová, která odešla pracovat do Psychiatrické léčebny v Sadské. Uvítali jsme příchod paní doktorky MUDr. Markéty Hejskové, která jako zaměstnanec Armády České republiky u nás působí alespoň v rámci dlouhodobé stáže v léčebně preventivní péči i výuce. Ke smutným událostem patří úmrtí paní doktorky MUDr. Evy Libigerové, která donedávna na klinice působila zejména v oblasti léčby úzkostných poruch. Zemřel také pan Antonín Pavlica, správce budov v Léčebně návykových nemocí Nechanice. Během u 2014 MUDr. Radoslav Hnidka převzal vedení spánkové poradny po doc. MUDr. Petru Smolíkovi, CSc., který již dříve odešel do důchodu. Na klinice probíhaly atestační zkoušky v oboru psychiatrie v jarním i podzimním termínu. Na jaře úspěšně dokončila postgraduální přípravu složením atestace MUDr. Věra Bažantová, na podzim pak MUDr. Libuše Jechová. Ze společenských událostí na klinice ohlas získalo vystoupení Cirkus Paciento v Léčebně návykových nemocí v Nechanicích ve spolupráci se společností Ledovec v červnu u Zájem hospitalizovaných pacientů o aktivní cirkusové vystoupení byl značný a výsledný umělecký dojem kvalitní. Současně se konal den otevřených dveří pro rodinné příslušníky nemocných, bývalé pacienty léčebny, obyvatele Nechanic a další občany. Jako obvykle jsme v říjnu společně s pracovníky týmu Péče o duševní zdraví pořádali Týden pro duševní zdraví. Tato akce slouží destigmatizaci oboru a přibližuje psychiatrii zájemcům z řad šié veřejnosti. Na naší klinice v rámci seminářů přednášel významný host prof. Rybakowski z Poznaně. Jeho sdělení se týkalo neurobiologie a léčby bipolární afektivní poruchy. 6

7 V roce 2014 byla obnovena tradice společných seminářů s Neurologickou klinikou FN HK a Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod. Mgr. Ivana Šlaisová se podílela na organizaci XX. královéhradeckých ošetřovatelských dnů v září Významným počinem u 2014 bylo, že po různých peripetiích skončila ekonomická bilance kliniky v nepatrném přebytku, i když to během u vypadalo na miliónové či stotisícové ztráty. Za to vděčíme mimo jiné rozumnému přístupu ředitelství naší fakultní nemocnice, které uznalo zvýšené náklady na psychofarmaka jako odůvodněné a finanční plán odpovídajícím způsobem upravilo. V roce 2014 se žádné velké otřesy na klinice neodehrály a věřme, že i 2015 se ponese v poklidném pracovním a tvůrčím duchu. Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Přednosta Psychiatrické kliniky 7

8 Organizační schéma kliniky Přednosta Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Vrchní sestra Primář Sekretariát Mgr. Ivana Šlaisová MUDr. Ivan Tůma, CSc. Martina Bryknarová sekretářka Technický úsek Mgr. Libuše Hájková Hospodářka Staniční sestry Iva Ludvíková sekretářka (LF UK) Taťána Marečková oddělení A,B,C, LNN knihovna kliniky hospodářka kliniky úseková sestra ambulancí a detoxu referentka pro styk se zdrav. pojišťovnami Technický kabinet Rehabilitace Pracovnice pro zdrav dok. Jiří Teplý (LF UK) Rehabilitační pracovníci Jana Kulková technik (odborně řízeni Rehab. klinikou) Pavla Nováková Jana Vlasáková Oddělení A Oddělení B Oddělení C Denní stacionář LNN Nechanice Ambulance MUDr. David Bayer MUDr. Jan Hubeňák MUDr. Petr Hrubeš MUDr. Petr Mílek MUDr. Jela Hrnčiarová MUDr. Birgita Slováčková, PhD. vedoucí lékař vedoucí lékař vedoucí lékař vedoucí stacionáře vedoucí lékařka vedoucí lékařka ambulancí MUDr. Barbora Homolková MUDr. Zuzana Kopková MUDr. Věra Bažantová Bc. E. Evelína Opltová MUDr. Tereza Szymanská MUDr. Anna Hanušová sekundární lékařka sekundární lékařka sekundární lékařka sestra sekundární lékařka dětská a dorostová ambulance MUDr. Libuše Jechová MUDr. Helena Soukupová MUDr. Radoslav Hnidka Mgr. Jan Bažant Doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. sekundární lékařka sekundární lékařka sekundární lékař kl. psycholog ambulance pro psychotické poruchy MUDr. Barbora Pachlová MUDr. Markéta Hejsková Mgr. Andrea Tibenská Mgr. Cyril Martinek MUDr. Richard Kőhler sekundární lékařka sekundární lékařka (DPČ) kl. psycholog kl. psycholog ambulance pro afektivní poruchy poradna pro studenty VŠ Mgr. Rastislav Žirko Mgr. Barbora Heroldová Koutníková Gabriela, DiS. Mgr. Jana Bydžovská MUDr. Radoslav Hnidka kl. psycholog kl. psycholog staniční sestra kl. psycholog (DPČ) ambulance pro spánk. poruchy Lucie Bretová, DiS. Jaroslava Kolaříková Mgr. Libuše Majurníková Radka Maixnerová Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. staniční sestra staniční sestra sociální pracovnice staniční sestra lékařský konzultant Hana Kosová, DiS. Mgr. Libuše Majurníková Hana Kosová, DiS. Dagmar Valešová MUDr. Jela Hrnčiarová ambulance pro alkoholismus a jiné toxikomanie Mgr. Hana Vojtíšková Ivana Kneifelová PhDr. Magdaléna Datková sociální pracovnice sociální pracovnice sociální pracovnice staniční sestra arteterapeutka úseková sestra detoxifikační stanice kl. psycholog Věra Pecharová Petra Králová, DiS. pracovnice pro zdrav. dokumentaci sociální pracovnice Ludmila Bitnerová Stav k prosinci 2014 úseková sestra 8

9 Léčebně preventivní péče Počet nemocných hospitalizovaných na akutních Počet nemocných hospitalizovaných na akutních lůžkách lůžkách Počet nemocných hospitalizovaných v LNN Nechanice Počet nemocných hospitalizovaných v LNN Nechanice

10 Průměrná ošetřovací doba lůžka akutní péče Průměrná ošetřovací doba - lůžka akutní péče Využití akutních Využití akutních lůžek lůžek z maximální z kapacity v % Počet Počet ambulantních vyšetření v letech v letech

11 Počet bodů na 1 lékaře/psychologa Počet bodů na 1 lékaře/psychologa akutní lůžka LNN Nechanice % Revertence - Revertence lůžka akutní péče Psychiatrické kliniky v letech lůžka akutní péče Psychiatrické kliniky v letech (procenta z celkového počtu přijatých - odd. A+B+C) (procenta z celkového počtu přijatých - odd. A+B+C)

12 Hospitalizovaní pacienti Hospitalizovaní (akutní lůžka)v pacienti roce (akutní 2014 lůžka) podle diagnóz v roce 2014 podle diagnóz F4 úzkostné poruchy (N=181) 27% F5 poruchy příjmu potravy (N=6) 1% F6 poruchy osobnosti (N=33) 5% F0 organické poruchy (N=139) 21% F1 návykové nemoci (N=75) 11% F3 poruchy nálady (N=84) 12% F2 schizofrenie (N=156) 23% 30 Soudem nařízená Soudem hospitalizace nařízená (% hospitalizovaných hospitalizace nemocných) (% hospitalizovaných nemocných)

13 Klinický dotazník spokojenosti hospitalizovaných nemocných Klinický dotazník spokojenosti hospitalizovaných nemocných Dojem z 1. dne 1,44 1,33 2, N= N= 151 y Péče lékaře 1,15 1,22 1,28 Péče sestry 1,14 1,38 1,30 Péče psychologa 1,20 1,21 1,41 Vnitřní prostory kliniky 1,16 1,34 1,79 Čistota a hygiena na odd. 1,10 1,23 1,37 Denní program 1,46 1,71 1,90 Pozn.: dotazník je anonymně vyplňován nemocnými v den jejich propuštění z kliniky; položky dotazníku jsou hodnoceny známkami 1 (=výtečně) až 5 (=nedostatečně)

14 Hodnocení výuky studenty Výuka studentů Výuka studentů všeobecného všeobecného lékařství lékařství ve 3. ročníku, ve 3. ročníku, hodnocení hodnocení praktických cvičení z Lékařské praktických psychologie cvičení z Lékařské a komunikace psychologie s nemocným a komunikace s nemocným 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 2,03 2,08 2,04 1,711,71 2,02 1,95 1,84 1,75 1,31 1,99 1,61 1, nejlepší 5 - nejhorší průměrná známka N = počet respondentů školní Hodnocení Hodnocení praktických praktických cvičení z Psychiatrie cvičení z Psychiatrie hodnocených hodnocených známkou 1 5 známkou 1 5 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 1,79 1,89 1,671,66 1,60 1,65 1,68 1,73 1,56 1,5 1,47 1,32 1,3 1, nejlepší 5 - nejhorší průměrná známka N = počet respondentů školní 14

15 Odborná a vědecká činnost Institucionální podpora Změny hemostatických, koagulačních a imunologických parametrů při léčbě antipsychotiky (ANTRE), (PK FN Hradec Králové, OKH FN HK laboratoř, ÚKIA FN HK, Neurologická klinika FN HK). Koordinátor: doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. Spoluřešitelé: Mgr. Jan Bažant, MUDr. Věra Bažantová, prof. MUDr. Ladislav Hosák, MUDr. Dita Protopopová, doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D., Mgr. Ilona Fátorová, Doc. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D., doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. Subjektivní prožívání antipsychotické léčby u pacientů s první atakou psychózy. Hlavní řešitel: doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. Spoluřešitelé: Mgr. Jan Bažant, MUDr. Zuzana Kopková. Výskyt protilátek proti NMDA receptorům u nemocných s psychózou. Hlavní řešitel: Doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. Spoluřešitelé: Mgr. Jan Bažant, doc. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D. (ÚKIA FN HK), doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. (Neurologická klinika FN HK). Monitorování úspěšnosti odvykací léčby v LNN Nechanice katamnézy (hodnocení po 5 letech). Hlavní řešitel: Mgr. Andrea Tibenská. Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) Úkol Elektrofyziologická detekce projevů stárnutí a civilizačních chorob ve zrakových a mozkových funkcí. Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc. (ÚPF LF UK). Řešitelé na PK: MUDr. Richard Kőhler, prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Granty Měření endoteliální dyskunkce v rámci stanovení kardiometabolického rizika u pacientů se schizofrenií. (Číslo projektu ). Řešitel: MUDr. Dita Protopopová. Spoluřešitelé: doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D., Mgr. Jan Bažant, doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D., doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. 15

16 Genetika a epidemiologie schizofrenie. (Číslo projektu NT/14504). Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. (Ústav epidemiologie OU v Ostravě). Řešitelé: MUDr. Zuzana Kopková, MUDr. Helena Soukupová. Neuroticismus, sonografický obraz refeální zóny mozku a 5-HTTLPR polymorfismus. Hlavní řešitel: Prim. MUDr. Petr Šilhán (Psych. odd. FN Ostrava). Řešitelé: Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Mezinárodní spolupráce OPTiMiSE Optimalizace léčby a postupu léčby schizofrenie v Evropě. (7. rámcový projekt Evropské unie) Koordinátor: Prof. Dr. RS. Kahn. Řešitelé: Mgr. Jan Bažant, MUDr. Věra Bažantová, MUDr. Richard Kőhler, Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. (Psychiatrická klinika LF UK v Hradci Králové). Klinické zkoušení psychofarmak Hodnocení výskytu postinjekčního syndromu u nemocných schizofrenií léčených olanzapinem s prodlouženým uvolňováním. Zadavatel: Lilly. Koordinátor: doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. Spoluřešitel: MUDr. Barbora Homolková. 28týdenní randomizované otevřené klinické hodnocení posuzující účinnost aripiprazolu podávaného jednou měsíčně v porovnání s paliperidon palmitátem u dospělých pacientů se schizofrenií. Zadavatel: Lundbeck ČR. Koordinátor: MUDr. Richard Kőhler. Spoluřešitelé: Mgr. Jan Bažant. MUDr. Barbora Homolková, MUDr. Jan Hubeňák. Účinnost a bezpečnost inhalovaného loxapinu v porovnání s i.m. podávaným antipsychotikem u akutně agitovaných pacientů se schizofrenií nebo bipolární poruchou. Hlavní řešitel: Doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. Řešitelé: MUDr. Věra Bažantová, MUDr. Barbora Homolková, MUDr. Richard Kőhler. Odborné posudky a redakční recenze Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. byl předseda komise pro jmenovací profesorské řízení doc. MUDr. Kláry Látalové, Ph.D. 16

17 Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. byl členem komise pro habilitační řízení MUDr. Martina Bareše, Ph.D. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. byl členem komise pro jmenovací profesorské řízení doc. MUDr. Pavla Mohra, Ph.D. Oponentské posudky pro grantové agentury Zpracovali: Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (7) Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (3) Doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. (1) MUDr. Ivan Tůma, CSc. (4) Oponentské posudky pro SÚKL MUDr. Ivan Tůma, CSc. (2) Ostatní oponentské a odborné posudky Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. vypracoval pro MZ ČR oponentský posudek v rámci 17. výzvy Integrovaného operačního programu. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. vypracoval pro Rektorát Univerzity Karlovy v Praze oponentský posudek průběžných výsledků v programu PRVOUK. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. byl oponent kandidatury na člena České lékařské akademie. MUDr. Ivan, Tůma, CSc. zpracoval 3 oponentské posudky projektů MZ ČR v rámci reformy oboru psychiatrie. Oponentury absolventských, bakalářských, diplomových a disertačních prací Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (1), Doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. (2), Mgr. Ivana Šlaisová (1). Redakční recenze Zpracovali: Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (15 recenzí), Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (3 recenze), doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. (7 recenzí), MUDr. Ivan Tůma, CSc. (1 recenze). 17

18 Seznam publikací pracovníků kliniky Poznámka: Publikace jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení prvního autora. U publikací, kde jedním z autorů je pracovník jiné organizace, je příjmení autora(ů) či spoluautora(ů), pracovníka(ů) kliniky graficky zvýrazněno. Původní práce KOPKOVÁ, Z., HOSÁK, L. Census psychofarmak na psychiatrické klinice v Hradci Králové. Psychiatrie pro praxi, 2014, 15(1), PROTOPOPOVÁ, D., MASOPUST, J., MALÝ, R., VALIŠ, M., DOSTÁLOVÁ, G., RANNÁ, K., BAŽANT, J. Peripheral endothelial dysfunction as a marker of cardiovascular risk in physically healthy patients with schizophrenia and related psychoses: A matched case control study. Neuroendocrinology Letters, 2014, 35(6), VALIŠ, M., KOČÍ, J., TUČEK, D., LUTONSKÝ, T., KOPPOVÁ, J., BARTOŇ, P., VYŠATA, O., KRAJÍČKOVÁ, D., KORÁBEČNÝ, J., MASOPUST, J., KLZO, L. Common yew intoxication: a case report. Journal of Medical Case Reports, 2014, 8(1), Art. No. 4. Přehledové práce ČEŠKOVÁ, E., HOSÁK, L. Individualizace farmakologické léčby v psychiatrii - zaostřeno na schizofrenii. Acta medicinae, 2014, 3(11), HUBEŇÁK, J., TŮMA, I. Kognitivní funkce u euthymických pacientů bipolární poruchou. Psychiatrie, 2014, 18(1), KÖHLER, R. Elektonvulzivní terapie. Psychiatrie pro praxi, 2014, 15(1), MASOPUST, J., MOHR, P., ANDERS, M., PŘIKRYL, R. Diagnostika a farmakoterapie ADHD v dospělosti. Psychiatrie pro praxi, 2014, 15(3), MASOPUST, J., MOHR, P., ANDERS, M., KOPEČEK, M. Aripiprazol ve formě dlouhodobě působících intramuskulárních injekcí. Psychiatrie, 2014, 18(2), MASOPUST, J., KOPKOVÁ, Z. Subjektivní prožívání léčby antipsychotiky. Psychiatrie, 2014, 18(1),

19 MOHR, P., ANDERS, M., MASOPUST, J. Vortioxetin v léčbě depresivní poruchy a možnosti zlepšení kognitivních funkcí. Psychiatrie, 2014, 18(4), ROUTHU, M., ROUTHU, S., HOSÁK, L. Komunitní psychiatrie ve Velké Británii - vlastní zkušenosti. Česká a slovenská psychiatrie, 2014, 110(5), TŮMA, I., ŠIMÁKOVÁ, R. Demence a diabetes mellitus. Psychiatrie, 2014, 18(3), TŮMA, I. Deprese a diabetes. Remedia, 2014, 24(2), Kazuistika KUČEROVÁ, J., VALIŠ, M., MASOPUST, J. Encefalitida s protilátkami proti NMDA receptorům. Česká a slovenská psychiatrie, 2014, 110(5), NĚMCOVÁ, L. Práce rehabilitační skupiny - Stejskalové v Léčebně návykových nemocí Psychiatrické kliniky FN v Nechanicích. Ošetřovatelství, 2012, 14(1-2), SLOVÁČKOVÁ, B., ŽIRKO, R., SLOVÁČEK, L. Neurocognitive Functioning in Glioblastoma Multiforme Patients during Radiotherapy Plus Concomitant and Adjuvant Temozolomide: A Case Series. Journal of Integrative Oncology, 2014, 3(1), Art. No. 3:01. Kapitola v učebnici HŮLKOVÁ, M., HOSÁK, L. Alkoholismus a abúzus alkoholu. Hepatologie. 2. vyd. Praha: Grada. s ISBN LIBIGER, J. Psychiatrické problémy ve vnitřním lékařství. Vnitřní lékařství. 2 vyd. Praha: Galén, s ISBN ŠLAISOVÁ, I., MARKOVÁ, E. Poruchy osobnosti. Ošetřovatelství v psychiatrii. 1. vyd. Praha: Grada, s ISBN TŮMA, I. Schizofrenie. Klinická farmacie II. 1. vyd. Praha: Grada, s ISBN TŮMA, I. Bipolární porucha. Klinická farmacie II. 1. vyd. Praha: Grada, s ISBN

20 Ostatní HOSÁK, L. Za vědou do Indie. Jemnické listy, 2014, 16(11), LIBIGER, J. Cyrilu Hőschlovi je 65 let. Psychiatrie, 2014, 18(4), Editorial. ŠLAISOVÁ, I., DVOŘÁČKOVÁ, I. Informovanost sester o multikulturním přístupu a jeho využití v ošetřovatelské péči. Ošetřovatelství, 2012, 14(1-2), ŠLAISOVÁ, I. Zpráva z pracovní cesty. Ošetřovatelství, 2012, 14(1-2), Příspěvek v konferenčním sborníku HOSÁK, L. Genetika a chronobiologie u duševních poruch. Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech. 10 vyd. Brno: Tribun EU, s ISBN HUBEŇÁK, J. BAŽANT, J., TŮMA, I. Obezita a arteriální hypertenze zhoršují kognitivní funkce u bipolární afektivní poruchy. Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech. 10 vyd. Brno: Tribun EU, s ISBN LIBIGER, J. Psychiatrická diagnóza na rozcestí. Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech. 10 vyd. Brno: Tribun EU, s ISBN SLOVÁČKOVÁ, B., SLOVÁČEK, L. Psychiatrické komplikace protinádorové léčby. Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech. 10 vyd. Brno: Tribun EU, s ISBN Abstrakta HERINK, J., JAKOUBKOVÁ, Z., JECHOVÁ, L., SEMECKÝ, V. Výskyt symptomů temporolimbické dysfunkce u osob s poruchou nálady. Psychiatrie, 2014, vol. 18, Suppl. 1, HOSÁK, L. Současné možnosti farmakogenetiky v predikci odpovědi na antipsychotika. Psychiatrie, 2014, vol. 18, Suppl. 1, 11. HOSÁK, L. Epigenom u demence a deprese. Psychiatrie, 2014, vol. 18, Suppl. 1,

21 HUBEŇÁK, J. Cognitive impairment in bipolar disorder is connected with metabolic abnormalities and a type of medication. Sborník přednášek z 10th Postgraduate Medical Students Conference HUBEŇÁK, J. Vliv metabolických parametrů na kognitivní funkce u pacientů s bipolární poruchou. Psychiatrie, 2014, vol. 18, Suppl. 1, 30. KÖHLER, R. Porovnání výskytu kardiometabolických rizikových faktorů u nemocných schizofrenií a bipolární poruchou. Psychiatrie, 2014, vol. 18, Suppl. 1, 30. KOPKOVÁ, Z., MASOPUST, J., BAŽANT, J. Subjektivní prožívání antipsychotické léčby u pacientů s první atakou psychózy. Psychiatrie, 2014, vol. 18, Suppl. 1, 36. LIBIGER, J. Optimization of Treatment and Management of Schizophrenia in Europe Optimise. Sborník přednášek z XVIII. Vědecké konference. s. 58. ISBN MASOPUST, J., BAŽANT, J. Jaké jsou příčiny vysokého kardiometabolického rizika u nemocných se závažnými duševními poruchami? Psychiatrie, 2014, vol. 18, Suppl. 1, 29. MASOPUST, J., VALIŠ, M., PROTOPOPOVÁ, D. Farmakoterapie poruch chování u demencí. Psychiatrie, 2014, vol. 18, Suppl. 1, 43. SLOVÁČEK, L., ZÍTKOVÁ, B., SLOVÁČKOVÁ, B., KOPECKÝ, J. Riziko malnutrice u nemocných s inkurabilní protinádorovou léčbou: výsledky pilotní studie. Sborník přednášek z XXXVIII. Brněnských onkologických dnů. Brno. P137. PROTOPOPOVÁ, D. Možnosti stanovení kardiometaboického rizika. Psychiatrie, 2014, vol. 18, Suppl. 1, 30. ŠLAISOVÁ, I. Psychiatrická péče její vývoj, současnost, pohled do budoucna. Sborník přednášek z XX. královéhradeckých ošetřovatelských dnů. s. 40. ISBN ŠLAISOVÁ, I., KUPEČKOVÁ, I. Česká asociace sester Region Hradec Králové, aneb pohled do historie. Sborník přednášek z XX. královéhradeckých ošetřovatelských dnů. s. 15. ISBN

22 Přednášky pracovníků kliniky Poznámka: Přednášky jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení autora. Přednášky připravené více autory jsou zařazeny v abecedním pořádku podle příjmení prvního autora. Graficky zvýrazněna jsou i příjmení pracovníků kliniky, kteří jsou uvedeni jako spoluautoři. Bayer, D., Žirko, R. Neuroborelióza a postboreliový syndrom z neuropsychiatrického úhlu pohledu. Odborná schůze ČLS JEP. Hradec Králové. 26. listopadu Bažant, J. Metakognice u závislých na návykových látkách a patologickém hráčství. XX. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 53. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Seč. 27. dubna 1. května Bažant, J. Burnout, syndrom vyhoření. Workshop pro pracovníky callcentra Era ČSOB. Hradec Králové. 29. dubna 2014, 5. května Bažant, J. Partneři, děti a ti druzí. Úvod do rodiny a vztahů. Workshop pro pracovníky callcentra Era ČSOB. Hradec Králové. 1. října 2014, 8. října Bažant, J. Webové aplikace AKP ČR Východní Čechy. Setkání prezidia AKP ČR. Humpolec. 5. října Čejková, J. Komunikační styly ve zdravotnictví I. Seminář ČAS s tématikou Systém psychosociální pomoci intervenční služby, Komunikační styly ve zdravotnictví. Hradec Králové, 4. března Ekrtová, M. Komunikační styly ve zdravotnictví II. Seminář ČAS s tématikou Systém psychosociální pomoci intervenční služby, Komunikační styly ve zdravotnictví. Hradec Králové, 4. března Herink, J., Jakoubková, Z., Jechová, L., Semecký, V. Výskyt symptomů temporolimbické dysfunkce u osob s poruchou nálady. 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník ledna Poster. Hosák, L. Současné možnosti farmakogenetiky v predikci odpovědi na antipsychotika. 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník ledna

23 Hosák, L. Epigenom u demence a deprese. 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník ledna Hosák, L. Genetické faktory ve vzniku duševních poruch. IPVZ. Praha. 18. března Hosák, L. Gene-environment interactions in schizophrenia. 2 nd Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry. Bursa, Turecko června Hosák, L. Genetika a chronobiologie u duševních poruch. X. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn června Hosák, L. Současný pohled na komplexní příčiny schizofrenie. Vědecká schůze Psychiatrické spolecnosti ČLS JEP. Praha. 3. září Hosák, L. Genetika a schizofrenie. IV. Freudovy dny. Příbor září Hrnčiarová J. Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí. Kurz v rámci specializačního vzdělávání. Hradec Králové. 13. února 2014, 11. září Hrnčiarová, J. Návykové nemoci diagnostika a léčba. Týdenní kurz v psychiatrii. IPVZ. Praha. 20. března 2014, 15. října Hrubeš, P. SELINCRO první klinické zkušenosti v ČR. 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník ledna Přednáška v rámci firemního sympozia Lundbeck Česká republika s.r.o. Hrubeš, P. Léčba závislosti na alkoholu a psychiatrické praxi: klinické zkušenosti s nalmefenem v ČR. XI. konference ambulantních psychiatrů. Olomouc listopadu Hubeňák, J. Vliv metabolických parametrů na kognitivní funkce u pacientů s bipolární poruchou. 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník ledna Hubeňák, J. Cognitive impairment in bipolar disorder is connected with metabolic abnormalities and a type of medication. 10 th Postgraduate Medical Students Conference, Hradec Králové, 20. října

24 Hubeňák, J., Bažant, J., Tůma, I. Obezita a arteriální hypertenze zhoršující kognitivní funkce u bipolární afektivní poruchy. X. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn června Poster. Kőhler, R. Porovnání výskytu kardiometabolických rizikových faktorů u nemocných schizofrenií a bipolární poruchou. 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník ledna Kőhler, R. Přístupy k diagnostice a léčbě různých typů delirií. Přednáška pro lektory interaktivních dispenzačních seminářů České farmaceutické společnosti. Hradec Králové. 15. února Kőhler, R. Dignostika a léčba deliria. Týdenní kurz v psychiatrii. IPVZ. Praha. 18. března Kőhler, R. Neuropsychiatrické poruchy po kraniocerebrálním poranění. XXI. postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové. 25. dubna Kőhler, R. Deprese a její léčba. Interaktivní dispenzační seminář České farmaceutické společnosti. Hradec Králové. 21. května Kőhler, R. Minimum z patogeneze, klinického obrazu a léčby schizofrenie pro farmaceuty. VIII. kongres praktického lékárenství. Olomouc. 24. května Kőhler, R. EEG v psychiatrii. Elektonvulzivní terapie v psychiatrii. Týdenní kurz v psychiatrii. IPVZ. Praha. 16. října Kőhler, R. Léčba úzkostí a deprese v ordinaci PL. Seminář SVL ČLS-JEP. Pardubice. 11. listopadu 2014, 20. listopadu Kopková, Z. Subjektivní prožívání při léčbě antipsychotiky. Konference Komplexní léčba psychózy v praxi. Opava. 26. června Kopková, Z., Masopust, J., Bažant, J. Subjektivní prožívání antipsychotické léčby u pacientů s první atakou psychózy. 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník ledna Kosová, H., Szymanská, T. Invalidní důchod, příspěvek na péči, průkaz osoby se zdravotním postižením a jiné možnosti sociální pomoci osobám s duševní poruchou. Týdny pro duševní zdraví. Hradec Králové. 8. října

25 Koutníková, G. Komunikační styly ve zdravotnictví III. Seminář ČAS s tématikou Systém psychosociální pomoci intervenční služby, Komunikační styly ve zdravotnictví. Hradec Králové, 4. března Křivková, E., Mílek, P. Hraniční a narcistická porucha osobnosti. Týdny pro duševní zdraví. Hradec Králové. 8. října Libiger, J. Optimization of Treatment and Management of Schizophrenia in Europe Optimise. XVIII. Vědecká konference. Hradec Králové. 22. ledna 2014 Libiger, J. Psychofarmakologická léčba deprese a schizofrenie. Týdenní kurz v psychiatrii. IPVZ. Praha. 19. března Libiger, J. Psychiatrická diagnóza na rozcestí. X. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn června Masopust J. Diferenciální diagnostika demencí. Odborný seminář Psychiatrické kliniky Krajské nemocnice Liberec, a. s. Liberec. 16. dubna Masopust, J. Současný pohled na léčbu demencí. X. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn června Masopust, J., Bažant, J. Jaké jsou příčiny vysokého kardiometabolického rizika u nemocných se závažnými duševními poruchami? 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník ledna Masopust, J., Hosak, L. Cardio metabolic risk in schizophrenia. 1 st Global Conference of Biological Psychiatry. New Delhi, India září Masopust, J., Vališ, M., Protopopová, D. Farmakoterapie poruch chování u demencí. 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník ledna Workshop. Mílek, P. Když úzkost bolí Léčba úzkosti v denním stacionáři FN HK. Mezioborové sympozium Bolesti zad. Lázně Bělohrad září Protopopová, D. Možnosti stanovení kardiometabolického rizika. 56. česko- -slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník ledna

26 Slováček, L., Zítková, B., Slováčková, B., Kopecký, J. Riziko malnutrice u nemocných s inkurabilní protinádorovou léčbou: výsledky pilotní studie. XXXVIII. Brněnské onkologické dny. Brno dubna Poster. Slováčková, B., Slováček, L. Psychiatrické komplikace protinádorové léčby. X. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn června Poster. Slováček, L. Slováčková, B. Bolesti zad u onkologicky nemocných. Mezioborové sympozium Bolesti zad. Lázně Bělohrad září Szymanská, T. Psychologické aspekty a komunikace s pacienty v závažných a kritických stavech. Kurz Intenzivní péče FN HK. Hradec Králové. 9. září Szymanská, T. Diagnostika a léčba úzkostných a neurotických poruch. XIII. sympozium klinické farmacie René Macha. Mikulov listopadu Šerý, O., Hosák, L. Epigenetika schizofrenie. Sympozium Psychiatrie v čase a čas v psychiatrii. Jihlava dubna Šimáková, R. Exekutivní funkce u dětí s diabetem. Psychologická konference s mezinárodní účastí (nejen) pro doktorandy a o doktorandech PhD Existence. Olomouc května Šlaisová, I. Směrnice 2010/32/EU o prevenci bodných poranění, konkrétní aktivity zemí EU. Seminář ČAS s tématikou Bezpečná ošetřovatelská péče z pohledu nemocniční hygieny. Hradec Králové, 15. dubna Šlaisová, I. Psychiatrická péče její vývoj, současnost, pohled do budoucna. XX. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové, září Šlaisová I. Konflikty a jejich zvládání. II. celostátní královéhradecký kongres periperačních sester. Hradec Králové. 25. září Šlaisová I. Týmová spolupráce. II. celostátní královéhradecký kongres periperačních sester. Hradec Králové. 25. září Šlaisová, I., Kupečková, I. Česká asociace sester Region Hradec Králové, aneb pohled do historie. XX. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové, září

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha 1 2 3 Copyright Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 2005 4 Obsah

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 UNIVERZITA KARLOVA

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2002 UNIVERZITA KARLOVA

Více

A 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP

A 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP A Všeobecné požadavky na vzdělávací programy 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MEZINÁRODNÍHO STŘEDISKA PRO INTEGROVANOU PSYCHOTERAPII

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Týden vědy a techniky na 1. LF UK...5 Recertifikace Lékárny VFN...6 Křest knihy Laboratorní diagnostika...6 XIX. světový kongres

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Brno, Žerotínovo náměstí 6 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 8 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Svatoanenské listy 3/11

Svatoanenské listy 3/11 Svatoanenské listy MK ČR E 19677 3/11 II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím ČR Jednobalónková enteroskopie Odborné kurzy výukového centra Oddělení vzdělávání Svatá Anna slaví 225

Více

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu 1 2014 Z OBSAHU ČÍSLA Časopis SCAN dnes a zítra Quo vadis SCAN? Nový rektor Univerzity Karlovy Ústav hygieny a preventivního lékařství Chirurgická klinika Poděkování prof. Procházkovi XVIII. vědecká konference

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii SUR Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii Program komplexního vzdělávání v psychoterapii pro schvalovací proces 2012 Správní rada sdružení/institutu SUR předkládá tento spis se žádostí o schválení komplexního

Více

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ XVII. Opařanské dny Dětská psychiatrická nemocnice 20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ Dětská psychiatrická nemocnice ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Zdravotnípolitika politika Zdravotní aje r k o h é k c k e r o e h é LLib k c ibere 2 0 1 0 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Abstrakta přednášek a posterů

Abstrakta přednášek a posterů Sborník X. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí 25. 27. září 2011 Plzeň Abstrakta přednášek a posterů Seřazeno podle programu, o zařazení abstraktu do sborníku

Více

Newsbulletin České společnosti pro sexuální medicínu

Newsbulletin České společnosti pro sexuální medicínu EDIČNÍ RADA: Karel Kočí, MUDr., CSc. Vladimír Kubíček, MUDr., CSc. Tonko Mardešić, doc., MUDr. CSc. Marta Šnajderová, doc., MUDr. CSc. Ondřej Trojan, MUDr. Petr Weiss, prof., PhDr. Ph.D. Newsbulletin České

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2011 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2011 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tereza Pokorná Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Práce sestry v komunitních službách pro duševně nemocné Tereza

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více