VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb., včetně novely 225/2009 Sb., 7 ve znění pozdějších předpisů.) V Šumperku 15. října 2013 Zpracoval: Mgr. Luboš Mátych, ředitel SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY byla projednána a schválena Školskou radou, dle 168, odstavec 1, písmeno b), zákona 561/2004 Sb., dne 5. listopadu Ing. Adolf Jílek předseda Školské rady Mgr. Luboš Mátych ředitel školy SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

3 OBSAH A Základní údaje o škole 4. B Přehled oborů vzdělání C Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 10. D Údaje o přijímacím řízení E Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, výsledky maturitních a závěrečných zkoušek F Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 24. I Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 26. J Základní údaje o hospodaření školy K Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 36. L Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení M N Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 37. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery PŘÍLOHY SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

4 A - ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy ( 7 odst. 1 písmeno a) novely č. 225/2009 Sb. V počátku padesátých let minulého století rozhodlo Ministerstvo dopravy o vzniku opravárenských závodů ČSD, o zakládání železničních učilišť. Naše škola, s původním názvem Střední odborné učiliště železniční, zahájila svoji činnost dnem 1. září Do začátku devadesátých let řídilo naši školu Federální ministerstvo dopravy. V období od do bylo zřizovatelem školy Ministerstvo hospodářství. Od do bylo zřizovatelem MŠMT ČR. Dne 1. ledna 1998 došlo ke sloučení SOU železničního a SOU a OU stavebního Šumperk a SPV Zábřeh do jedné organizace s novým názvem SOU železniční a stavební a OU Šumperk. Od zřizuje školu Krajský úřad Olomouckého kraje, jako příspěvkovou organizaci. V této době získala škola název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8. Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne , pod bodem UZ/24/22/2004, bylo v rámci optimalizace školství odsouhlaseno sloučení Střední odborné školy památkové péče Šumperk se SOŠ a SOU železničním a stavebním Šumperk, Bulharská 8, a to ke dni , kdy vznikl nový právní subjekt s novým názvem: Střední odborná škola železniční, stavební a památkové péče a Střední odborné učiliště, Šumperk, Bulharská 8. Vznik této nové organizace je dán dodatkem č. 2 ze dne č.j. KUOK/9326/04/OŠMT/572 - platnost od Původní zřizovací listina vydaná Olomouckým krajem dne pod č.j. 4600/2001, úplné znění, včetně dodatku č.1 - č.j. 226/2003 ze dne , je ze dne platnost do , č. 3 ke zřizovací listině č.j. KUOK/23219/05/OŠMT/572 ze dne s platností od Platná verze zřizovací listiny je upřesněna v dodatku č. 4 ke zřizovací listině č.j. KUOK 93901/2009 ze dne , s platností od , tj. mimo změny názvu školy. Změna názvu školy: Střední škola železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8 je v platnosti od 1. září Poslední platné úplné znění zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem dne , pod č.j. KÚOK /2009. Jmenování ředitele školy je ze dne , značka KUOK/19705/OŠMT-OS/847, s účinností od Vznik organizace je potvrzen rozhodnutím MŠMT ČR o zařazení do sítě škol ze dne , č.j / platnost od , poslední potvrzení změn vztahujících se k hodnocenému školnímu roku je ze dne , č. j / účinnost od úprava nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

5 STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ, ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 Místo školy: Bulharská 8, Šumperk Hanácká 2, Šumperk Školu tvoří součásti: Střední odborná škola IZO Školní jídelna IZO Ředitelství identifikátor zařízení IČO: Právní forma: Příspěvková organizace s právní subjektivitou, není plátcem DPH. Zřizovatel: Ředitel: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc. Mgr. Luboš Mátych Kontakt: Telefon Fax Školské zařízení je umístěno v budově bývalého zámku pánů ze Žerotína, státní nemovité kulturní památky, evidována pod číslem E1272, v centru města, v Bulharské ulici 8. Pro potřeby odborného výcviku slouží vlastní dílny umístěné v Šumperku, v Čičákově ulici (klempířská dílna), a pronajaté dílny v areálu Pars nova a.s. Šumperk (dílny pro MKV a obory elektro) a u firmy Agritec s.r.o. Šumperk (dvě tesařské dílny). Škola vlastní živnostenské listy, na základě kterých realizuje doplňkovou činnost zaměřenou: - na provádění rekvalifikačních kurzů, - na provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, - na zámečnictví, - na hostinskou činnost. Provádění doplňkové činnosti je dle platných nařízení. Je pomocníkem při zajišťování praxe žáků odborného výcviku a žáků oboru vzdělávání stavebnictví, čímž žáci získávají odborné zkušenosti přímo v praxi. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

6 ŠKOLSKÁ RADA STŘEDNÍ ŠKOLY ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ, ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 Školská rada pracuje v souladu s 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na její správě. Funkční období školské rady jsou tři roky. Od 1. ledna 2012 působí školská rada ve složení: Zástupci zřizovatele: Ing. Adolf Jílek - předseda Ing. Tomáš Ignačák Zástupci žáků: Ing. Ivo Straka Mgr. Eva Kupková Zástupci pedagogů: Ing. Eva Hrdličková - místopředseda Bc. David Holubec Na 4. zasedání Školské rady došlo k výměně člena z řad právních zástupců nezletilých žáků a žáků zletilých. Ing. Ivo Straku nahradil Ing. Pavel Holec. V mimořádných volbách, které se uskutečnily ve dnech května 2013, obdržel ze 170 hlasovacích lístků 87 hlasů, tj. 51,17%. Ve školním roce roce školská rada zasedala dvakrát, v termínech 8. listopadu 2012 a 25. června Od 25. června 2013 působí školská rada ve složení: Zástupci zřizovatele: Ing. Adolf Jílek - předseda Ing. Tomáš Ignačák Zástupci žáků: Ing. Pavel Holec Mgr. Eva Kupková Zástupci pedagogů: Ing. Eva Hrdličková - místopředseda Bc. David Holubec SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

7 Školská rada ve školním roce Vzala na vědomí: Informaci ředitele školy o stavu náboru žáků pro školní rok Informaci ředitele školy o pokračování rekonstrukce budovy zámku - vnější fasády. Informaci o organizaci lyžařského výcviku a letních sportovních kurzů. Výsledky voleb a výměnu člena ŠR z řad zástupců žáků. Mgr. Ivo Straku nahrazuje Ing. Pavel Holec. Důvodem změny bylo ukončení vzdělávání syna ing. Straky ve SŠŽS. Zprávu ředitele školy o výsledcích prospěchu a chování žáků za 2. pololetí , výsledcích jarního termínu závěrečných a maturitních zkoušek. Informaci ředitele školy o předpokládaném počtu žáků a otevíraných tříd ve školním roce Informaci ředitele školy o personálním zajištění výuky ve školním roce Ukončení možnosti výběru profilového zaměření ve 3. ročníku oboru Stavitelství. Žáci budou pokračovat pouze v zaměření Obnova budov. Dopravní stavby se ukončí 4. ročníkem ve školním roce Informaci o pronájmu části budovy Hanácká Krajskému úřadu v Olomouci. Schválila: Výroční zprávu o činnosti školy za rok Školní a Klasifikační řád pro školní rok ; v již schváleném znění z roku nedochází k žádné změně. Školní a Klasifikační řád na školní rok s platností od 1. září Projednala: Výsledky inspekční činnosti z běžné kontroly, která se uskutečnila ve dnech února 2013 a z mimořádné kontroly v rámci státní části maturitních zkoušek konané ve dnech 7. května, 22. a 23. května Změny v návrhu Školního a klasifikačního řádu. Jednotlivá usnesení jsou pravidelně zveřejňována na internetových stránkách školy. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

8 B - PŘEHLED oborů VZDĚLÁNÍ Ve školním roce jsme organizovali výuku následujících oborů vzdělání: M/ M/01 Čtyřleté obory vzdělání - SOŠ střední vzdělání s maturitní zkouškou STROJÍRENSTVÍ (nahrazuje obor M/001) STAVEBNICTVÍ (nahrazuj obory M/011 a M/001) H/ H/ H/ H/ H/01 Tříleté obory vzdělání - SOU střední vzdělání s výučním listem MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL ELEKTRIKÁŘ INSTALATÉR ZEDNÍK TESAŘ L/ L/002 Čtyřleté obory vzdělání - SOU střední vzdělání s maturitní zkouškou MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV L/ L/501 Tříleté obory vzdělání - střední vzdělání s maturitní zkouškou DOPRAVNÍ PROVOZ (nástavbové vzdělávání) - v dálkové formě ELEKTROTECHNIKA (nástavbové vzdělávání) - v dálkové formě Poskytovaný stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Střední vzdělání s maturitní zkouškou SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

9 ROZDĚLENÍ OBORŮ DO TŘÍD (označení tříd) TŘÍDA KÓD OBOR POČET žáků k IZ H/01 Instalatér H/01 Zedník 14 EM H/02 Elektrikář H/01 Mechanik kolejových vozidel 13 SEZ M/01 Strojírenská a elektrotechnická zařízení 22 S M/01 Stavitelství 23 EI H/02 Elektrikář H/01 Instalatér 14 SEZS2 ZTM M/01 Strojírenská a elektrotechnická zařízení M/01 Stavitelství H/01 Zedník H/01 Tesař H/01 Mechanik kolejových vozidel 13 MSEZ L/001 Mechanik strojů a zařízení M/01 Strojírenská a elektrotechnická zařízení 14 S M/01 Stavitelství 28 E H/02 Elektrikář 18 ZT H/01 Zedník H/01 Tesař 9 I H/01 Instalatér 23 DPD L/503 Dopravní provoz 19 ELD L/501 Elektrotechnika 18 MISEZ L/002 Mechanik instal. a eletrot. zařízení budov M/01 Strojírenská a elektrotechnická zařízení 12 S M/001 Stavebnictví 27 Poznámka: Dálková forma vzdělávání: DPD3, ELD3. Ostatní denní forma vzdělávání. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

10 C - Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Hodnocený školní rok zabezpečovalo k celkem ve fyzickém průměrném stavu 59,862 zaměstnanců. K je průměrný přepočtený počet 57,33 zaměstnanců, z toho v hlavní činnosti 56,979 a v doplňkové činnosti 0,351. Pedagogičtí zaměstnanci (jen hlavní činnost) Celkový průměrný přepočtený stav k : 40, 488 z toho: učitelé teoretického vyučování včetně ředitele 27, 644 učitelé odborného výcviku 12, 844 Mimo zaměstnanců ve stálém pracovním poměru zajišťoval výuku ještě jeden externí zaměstnanec, a to na dohodu o pracovní činnosti, v pracovním úvazku 0,625 pro výuku odborných předmětů u dálkového nástavbového studia. Nepedagogičtí zaměstnanci: Celkový průměrný přepočtený stav k : 16, 842 z toho: doplňková činnost 0, 351 hlavní činnost 16, 491 z toho: THP 5, 5 kuchyň 3, 719 provozní pracovníci 7, 272 Mimo zaměstnanců ve stálém pracovním poměru zajišťovali úklid odloučených pracovišť čtyři zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti, v pracovním úvazku 0,527. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

11 Délka praxe pedagogických zaměstnanců: Délka pedagogické praxe pedagogických zaměstnanců k 31. srpnu 2013 se pohybuje v rozmezí 1-38 let. Fyzický stav Celkem UČITELÉ Teoretického vyučování Odborného výcviku do 5 let let let let let let nad 30 let celkem Věkové složení interních pedagogických zaměstnanců: UČITELÉ Fyzický stav Celkem Teoretického vyučování Odborného výcviku do 30 let let let let nad 60 let celkem Ukončení pracovního poměru zaměstnanců: Ukončení pracovních poměrů: Dva pedagogové dle 52 písm. c) ZP - pro nadbytečnost. Dva nepedagogové dle 49 ZP - dohodou. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

12 Učitelé teoretického vyučování Příjmení a jméno Dosažené vzdělání Výuka v MÁTYCH LUBOŠ, MGR. Pedagogická fakulta UP Olomouc, DPS odborné předměty strojní BROKEŠOVÁ HANA, ING. Fakulta stavební VUT Brno, DPS odborné předměty stavební DRÁBEK VLADIMÍR, ING. ČVUT Praha - fakulta stavební, DPS odborné předměty stavební DRÁBKOVÁ ALENA, MGR. Přírodovědecká fakulta UP Olomouc matematika, deskriptivní geometrie GRULICHOVÁ JITKA, ING. Fakulta stavební VUT Brno, DPS odborné předměty stavební, ekonomika HÁJEK VLADIMÍR, ING. Fakulta textilní VŠ strojní a textilní Liberec odborné předměty strojní VŠ zemědělská Brno - fakulta provozně Odborné předměty, ICT, HECL BŘETISLAV, ING ekonomická, DPS TEV Ostravská Univerzita, Pedagogická fakulta, HOLUBEC DAVID, BC. DPS odborné předměty, praxe HRDLIČKOVÁ EVA, ING. VUT Brno - Fakulta stavební, DPS odborné předměty stavební JUGA STANISLAV, PHDR. Filozofická fakulta UP Olomouc, UJEP Brno německý jazyk, český jazyk a literatura KUBELKOVÁ HANA, MGR. Pedagogická fakulta UP Olomouc fyzika, odborné předměty, BCH KOBYLKOVÁ JAROSLAVA, MGR. Pedagogická fakulta VŠ Ostrava český jazyk a literatura, dějepis Ekonomická fakulta VŠB Ostrava, SJŠ ekonomika, KRÁLOVÁ ZDENKA, ING.,BC. Olomouc, FTVS UK Praha, DPS anglický jazyk, TEV PŘIKRYLOVÁ IVANA, MGR. Fakulta tělesné kultury UP Olomouc tělesná výchova, OBN KUČERA STANISLAV, ING. Fakulta strojní VUT Brno, VŠ strojní a elektrotechnická Plzeň, DPS odborné předměty strojní LUŽÍK BEDŘICH, MGR. Pedagogická fakulta MU Brno, DPS odborné předměty elektro a strojní LUŽÍKOVÁ VLADIMÍRA, MGR. Filozofická fakulta UP Olomouc český jazyk a literatura, RUJ MAIXNEROVÁ MARCELA,ING. Stavební fakulta VUT Brno, DPS odborné předměty stavební MARKOVSKÁ ZDEŇKA, MGR. Přírodovědecká fakulta UP Olomouc Matematika,fyzika VŠ strojní a textilní Liberec, informační MATUŠKOVÁ IVETA, ING. Slezská univerzita Opava, DPS a komunikativní technologie OSLADIL MILAN, ING. Elektrotechnická fakulta VUT Brno odborné předměty elektro ŠEVČÍKOVÁ PEIKEROVÁ GABRIELA, ING. VŠB - Technická univerzita Ostrava, DPS odborné předměty stavební PREGETOVÁ MARIE, MGR VOŠ Šumperk, VŠB fakulta pedagogická ICT, ekonomika, občanská nauka STAŇKOVÁ LENKA, BC.,ING. Pedagogická fakulta UP Olomouc, ČZU Praha anglický jazyk Fakulta strojní a elektrotechnická VŠB Ostrava, ŠIRC ZDENĚK, ING. DPS odborné předměty strojní ŠTOLFOVÁ PETRA, BC., ING. Pedagogická fakulta UP Olomouc anglický jazyk VÁGNEROVÁ DAGMAR, ING. Fakulta stavební VUT Brno, DPS odborné předměty stavební SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

13 Učitelé odborného výcviku: Příjmení a jméno Dosažené vzdělání Výuka v HROUZA JAN VL - MKV, SŠP - strojní součásti, DPS ZŘOV HEJL JOSEF VL- soustružník, SPŠ - strojírenství, DPS vedoucí učitel OV, stroje DOLEŽAL PETR, MGR. VL - zedník, SOŠ PP - stavebnictví, PdF Brno vedoucí učitel OV, zedník HINKELMANN LUBOŠ, BC. VL - MKV, SŠP - strojní montáže, DPS, PF MU Brno instalatér JANKŮ KAMIL, BC. VL - tesař, SOŠ PP - dřevěné konstrukce, DPS, PF MU Brno tesař KAČÍREK TOMÁŠ,BC. VL - elektromechanik, PdF MU Brno VL - zedník SOŠ stavební obnova zedník KROBOT JOSEF VL - instalatér, SPŠ - strojírenství, DPS, MLHK ČR instalatér PUR ZDENĚK VL elektromechanik,sšp elektrotechnika, DPS elektro PŘÍHODA MICHAL VL - instalatér, SOŠ a SOU ŽSP, DPS instalatér RATAJ JAROSLAV VL- klempíř, SOŠ ŽSPP, stavební provoz, DPS klempíř, tesař VL - elektro. stroje a zařízení, ŠON ROMAN, MGR. PF MU Brno, DPS elektro, instalatér ŠTOLFA JIŘÍ VL - MKV, SŠP - strojní součásti, DPS MKV, elektro TYL MILAN VL - zedník, SŠP - stavebnictví, DPS zedník VANTUCH STANISLAV VL - zámečník, SŽŠ - trakce vozidel, DPS mechanik strojů Pozn.: VL - výuční list, DPS - doplňkové pedagogické vzdělání SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

14 D - ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ Vzdělání Forma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem OBORY S VÝUČNÍM LISTEM denní OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITOU denní dálkové OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITOU (nástavba) Celkem Pro školní rok proběhlo přijímací řízení do těchto oborů vzdělání - 1. ročník: Obor Přihlášky Přijato 1. termín Další termíny 1. termín Další termíny M/01 STROJÍRENSKÁ A ELEKTROTECH. ZAŘÍZENÍ M/01 STAVITELSTVÍ H/01 INSTALATÉR H/01 ZEDNÍK H/02 ELEKTRIKÁŘ H/01 MECHANIK KOLEJOVÝCH VOZIDEL Počet ZL Celkem SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

15 E - ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií 1. pololetí 2. pololetí (k ) Třída Celkový prospěch Počet Nehodnocen Celkový prospěch Počet žáků PV P N žáků PV P N Nehodnocen IZ EM SEZ S ZTM EI SEZS MSEZ S E ZT I S MISEZ DPD ELD Celkem Pozn.: Celkový prospěch: PV prospěl s vyznamenáním, P prospěl, N neprospěl. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

16 Třída Počet žáků 1. pololetí Hodnocení chování Výchovná opatření velmi dobré uspokojivé neuspokojivé PTU PŘ NTU DTU DŘ IZ EM SEZ S ZTM EI SEZS MSEZ S E ZT I S MISEZ DPD ELD Celkem Poznámka: U dálkového vzdělávání chování nehodnoceno PTU - pochvala třídního učitele, PŘ - pochvala ředitele, NTU - napomenutí třídního učitele, DTU- důtka třídního učitele, DŘ - důtka ředitele. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

17 Třída Počet žáků Hodnocení chování 2. pololetí Výchovná opatření velmi dobré uspokojivé neuspokojivé PTU PŘ NTU DTU DŘ IZ EM SEZ S ZTM EI SEZS MSEZ S E ZT I S MISEZ DPD ELD Celkem Poznámka: U dálkového vzdělávání chování nehodnoceno PTU - pochvala třídního učitele, PŘ - pochvala ředitele, NTU - napomenutí třídního učitele, DTU- důtka třídního učitele, DŘ - důtka ředitele. Naše škola byla zařazena do systémového projektu Kvalita I - Nová závěrečná zkouška. Ve školním roce jsme konali jednotné zadání závěrečné zkoušky v oborech vzdělání Instalatér, Tesař, Zedník. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

18 Výsledky maturit - květen 2013 Třída Počet žáků Celkem maturovalo Prospěch PV P N MI SEZ S ELD DPD Celkem Třída Počet žáků řádný termín Výsledky maturit - září 2013 Opravná maturita Prospěch PV Prospěch P N MI SEZ S ELD DPD Celkem Výsledky závěrečných zkoušek - červen 2013 Třída Počet žáků Celkem konalo ZZ Prospěch PV Prospěch P N I ZT E Celkem Pozn.: Celkový prospěch: PV - prospěl s vyznamenáním, P - prospěl, N - neprospěl. Třída Počet žáků řádný termín Výsledky závěrečných zkoušek září 2013 Opravná závěrečná zkouška Prospěch PV P N I ZT E Celkem SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

19 Poskytování stipendií Olomouckým krajem OBORY POČTY STIPENDIÍ ZA ROK Zedník (36-67-H/01) 210 Tesař (36-64-H/01) 110 Elektrikář -silnoproud (26-51-H/02) 291 Mechanik kolejových vozidel (23-68-H/01) Stipendia poskytovala i firma Pars nova, a.s., a to šesti žákům druhého a třetího ročníku oboru Elektrikář, Instalatér a Mechanik strojů a zařízení. - Osm žáků oboru Mechanik strojů a zařízení a Strojírenská a elektrotechnická zařízení pobíralo stipendium Českých drah. Odborné exkurze K odbornému posílení teoretické a praktické výuky přispěly odborné exkurze. Ve sledovaném období se jich uskutečnilo dvaadvacet. - Z nich 80% bylo zaměřeno na doplnění a prohloubení učiva odborných předmětů Například: Silniční a železniční mosty, Modernizace trati Hoštejn-Zábřeh, Stavební technologie Olomouc, Muzeum Karlova mostu, Podlahové centrum Brouk, Národní památkový ústav Šumperk, Vlastivědné museum, Hvězdárna Brno, Pramet Šumperk, MCAE Kuřim... - Dále jsme zorganizovali několik uměnovědných exkurzí (památky v Praze, barokní památky Šumperka ) a pět společenskovědních (např. Úřad práce, Katastrální úřad, Komerční banka). - Žáci navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR v Praze, líčení u Okresního soudu v Šumperku. - Navštívili jsme odborné veletrhy a výstavy - Strojírenský veletrh Brno - Žáci se zúčastnili odborných přednášek, seminářů či prezentací odborných firem - PPP, setkání mládeže v Šumperku,Viessman, Rheinzink, Sart SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

20 F - ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Výběr hlavních aktivit: Život v závislosti - beseda ZTM2,E3, SEZS Konflikt a stresové situace - S Beseda s Policií ČR - ZTM2, SEZS Konflikt a stresové situace - MISEZ Planeta Země - Galapágy - vzdělávací pořad Dvakrát zachráněné dítě - beseda S1, SEZ Beseda s Policií ČR - EI Beseda s PPP - šikana - S1, SEZ Světlo naděje v temnotě AIDS - beseda S1, SEZ Nebe na Zemi - divadelní představení S3, MISEZ3, S4, MISEZ Beseda s PPP - Sex, chování, drogy - MSEZ Divadelní představení Strašidlo Cantervillské - SEZS2, S1, SEZ Beseda s Policií ČR - S Soudní přelíčení - S Soudní přelíčení - MSEZ Život v závislosti - beseda S1 a SEZ1 SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

21 Charitativní akce: Světluška, Šance, Fond Sidus Jednání s rodiči: 15 (viz Zápisy) Jednání s žáky: 47 (viz Zápisy) Jednání s kurátory a sociálními pracovníky: 3 (viz Zápisy) Spolupráce s odborníky: - PPP Šumperk - POLICIE ČR Šumperk - K - CENTRUM Šumperk - ACET - PONTIS Další: - Počátkem září 2012 jsme připravili pro třídy SEZ1 a S1 seznamovací soustředění v RK Losinka v Rapotíně. - Setkání zástupců třídních kolektivů s ředitelem školy a výchovným poradcem se konala vždy jednou za měsíc. - Téma Volba povolání a pracovně právní vztahy si žáci třetích a čtvrtých ročníků doplnili návštěvou Úřadu práce v Šumperku. Navštívili jsme také Komerční banku. - Ve středu 20. února 2013 navštívil hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil naši školu. Seznámil se s jejím provozem a modernizovanými učebnami v podkroví. Projednal návrh na další možné stavební úpravy školy. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

22 G - ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Doplnění a rozšiřování vzdělání: Vedení školy podporuje odborný růst všech zaměstnanců, zejména pedagogů. V uvedeném školním roce absolvovali pedagogičtí pracovníci v rámci celoživotního vzdělávání pedagogů a doplnění potřebného stupně vzdělání následující vzdělávání: Teoretické vyučování - odborný výcvik: - Doplnění požadovaného stupně vzdělání a odborné způsobilosti: Ve školním roce úspěšně ukončili studium pro doplnění potřebného stupně vzdělání a odborné způsobilosti čtyři pedagogičtí zaměstnanci. - Rozšiřující studium: ve školním roce neukončil nikdo rozšiřující studium. - Pět pedagogických pracovníků se zúčastnilo školení lešenářů. - Jeden pedagogický pracovník absolvoval kurz programování v NET. - Jeden pedagogický pracovník se zúčastnil školení k vyhlášce 50/78 Sb. - Jeden pedagogický pracovník absolvoval kurz AutoCAD. - Jeden pedagogický pracovník se zúčastnil školení Jak vyučovat OV. - Dva pedagogičtí pracovníci se zúčastnili kurzu Invertor Profesional. - Jeden pedagogický pracovník se zúčastnil školení Digitální technologie ve výuce. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo vynaloženo ve školním roce celkem ,00 Kč. Kvalifikace u učitelů odborného výcviku - viz tabulka Kvalifikace pedagogických pracovníků. Dosažená kvalifikace u učitelů teoretického vyučování - viz tabulka Kvalifikace pedagogických pracovníků. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

23 Hodnocení zaměstnanců školy dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. V hodnoceném školním roce 2012/2013 byli zaměstnanci školy hodnoceny dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., a to: od : - pedagogičtí zaměstnanci dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění nařízení vlády č. 448/2011 Sb. dle 5, odstavce 5: - nepedagogičtí zaměstnanci dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění nařízení vlády č. 448/2011 Sb. dle 5, odstavec 1. Zařazení zaměstnanců do platových tříd: 1. Pedagogičtí zaměstnanci: od 9. do 13. platové třídy: 2. Nepedagogičtí zaměstnanci školy jsou zařazeni dle náročnosti vykonávané práce od 2. do 11. platové třídy. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

24 H - ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Účast žáků v odborných soutěžích 25. ledna 2013 SŠ stavební a dřevozpracující Ostrava-Zábřeh - Učeň Tesař března března dubna 2013 Krajské kolo soutěže oboru Instalatér 2013 pořádané SŠ polytechnická Olomouc pod záštitou MŠMT ČR a CTI ČR 11. ročník celostátní soutěže středních škol v Archicadu v Českých Budějovicích Krajské kolo Prezentiády, Olomouc. Dva tříčlenné týmy. Soutěž pořádalo občanské sdružení Student Cyber Games. 8. místo 6. a 11. místo 19. místo 3. a 4. místo Uspořádali jsme školní kolo v piškvorkách a vítězové postoupili do oblastního kola pisqworky 2012, kde obsadili 1. místo a postoupili do krajského kola, kde obsadili 4. místo. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

25 Vybrané sportovní aktivity: - Přespolní běh - okres, 4. místo - Pohár Josefa Masopusta - 2. místo, družstva - Orientační běh - okres, jaro i podzim, 4. místo - Basketbal - 2. místo, družstva - Sportovní lezení - okresní kolo, 3. místo - Florbal - okrsek, 1. místo; okres, 5. místo - Volejbal - 3. místo - Silový čtyřboj - okres 3. místo, jednotlivci - Lyžařský kurz 2. ročníků SŠ - Čenkovice - Teoretický blok - lyžařský kurz pro první ročníky (VL) - Sportovní kurz turistický - Jesenicko, cyklisticko-vodácký sjezd Moravy a Bozeňov pro druhé ročníky a třetí ročníky oboru vzdělání s maturitou. - Vánoční turnaj - florbal - Velikonoční turnaj v kopané - Civilní obrana okres, 2. místo - Sportovní den školy: kopaná, florbal, nohejbal, volejbal Některé další aktivity se konal Environmentální kurz pro třídu SEZ1 a S1. - Žáci si prohlédli nízkoenergetický dům v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou se uskutečnily Projektové dny tříd S3 a MSEZ se uskutečnily Projektové dny tříd MSEZ2. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

26 I - ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 7 odst.1 písmeno i) novely 225/2009 Sb. Ve sledovaném školním roce byly provedeny dvě kontroly ČŠI, a to ve dnech února 2013 a května Závěrečné zprávy ČŠI jsou k nahlédnutí u ekonomky školy. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

27 J - ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Informace o mzdových prostředcích a jejich čerpání za 1. pololetí 2013 Hlavní činnost: Finanční prostředky na platy UZ v 1. pololetí 2013 UZ Rozpočet na platy k Kč Skutečné čerpání dotace k Kč tj. na 50,59 % Limit počtu zaměstnanců pro rok 2013 platný do ,98 tj. pedagogičtí pracovníci... 38,23 nepedagogičtí pracovníci... 15,75 skutečnost k ,979 tj. pedagogičtí pracovníci.. 40,488 nepedagogičtí pracovníci.. 16,491 tj. překročení o ,35 - pedagogičtí pracovníci překročení o 2,258 z důvodu dělení tříd u oborů s maturitní zkouškou - nepedagogičtí pracovníci překročení o 0,741 je v důsledku zástupu za dlouhodobou nemoc tj. skutečný stav odpovídá rozpisu limitu. Překročení přepočteného počtu pedagogických pracovníků bude ve 2. pololetí roku 2013 řešeno přepočtem ukončení pracovních poměrů k , k a úpravou pracovních úvazků od Dosažený průměrný plat za 1. pololetí celkem za školu Kč tj. zvýšení oproti stejnému období 2012 o 41 Kč - za pedagogického zaměstnance celkem Kč (tj. snížení oproti stejnému období 2012 o 166 Kč) - za nepedagogického zaměstnance Kč (tj. zvýšení oproti stejnému období 2012 o 789 Kč) SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLA ŢELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ, ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013-2014 (Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb., včetně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.2.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 135 92/99-11096 Signatura: bm5zs201 Oblastní pracoviště č. 13 Olomouc Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborné učiliště železniční a

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov 382 76 Loučovice 231 Identifikátor školy: 600 059 138 Termín kontroly na místě: 18.-21. říjen 2004 Čj.:

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2016/2017 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. Tento dokument je závazný pro zaměstnance Střední školy energetické a stavební, příspěvková organizace (dále jen škola). 2. Rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho podpisu.

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

DODATEK Č.3 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.3 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.3 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.1.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy ţelezniční, technické a sluţeb,

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Číslo verze dokumentu: ŘD_05_1. Název dokumentu: Stipendijní řád 2011_2012. Zpracovatel: Účinnost od: Vydáno dne: Schválil: Vytištěno dne: Strana

Číslo verze dokumentu: ŘD_05_1. Název dokumentu: Stipendijní řád 2011_2012. Zpracovatel: Účinnost od: Vydáno dne: Schválil: Vytištěno dne: Strana Název Stipendijní řád 2011_2012 ředitel 01. 09. 2011 01. 09. 2011 Ř 01. 09. 2011 1/16 Provedené revize a změny v dokumentu Číslo revize Strana Číslo kapitoly Popis změny Název Stipendijní řád 2011_2012

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-579/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Sídlo: Lipová alej

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci

Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji Žákům vybraných oborů

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více