VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb., včetně novely 225/2009 Sb., 7 ve znění pozdějších předpisů.) V Šumperku 15. října 2013 Zpracoval: Mgr. Luboš Mátych, ředitel SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY byla projednána a schválena Školskou radou, dle 168, odstavec 1, písmeno b), zákona 561/2004 Sb., dne 5. listopadu Ing. Adolf Jílek předseda Školské rady Mgr. Luboš Mátych ředitel školy SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

3 OBSAH A Základní údaje o škole 4. B Přehled oborů vzdělání C Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 10. D Údaje o přijímacím řízení E Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, výsledky maturitních a závěrečných zkoušek F Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 24. I Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 26. J Základní údaje o hospodaření školy K Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 36. L Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení M N Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 37. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery PŘÍLOHY SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

4 A - ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy ( 7 odst. 1 písmeno a) novely č. 225/2009 Sb. V počátku padesátých let minulého století rozhodlo Ministerstvo dopravy o vzniku opravárenských závodů ČSD, o zakládání železničních učilišť. Naše škola, s původním názvem Střední odborné učiliště železniční, zahájila svoji činnost dnem 1. září Do začátku devadesátých let řídilo naši školu Federální ministerstvo dopravy. V období od do bylo zřizovatelem školy Ministerstvo hospodářství. Od do bylo zřizovatelem MŠMT ČR. Dne 1. ledna 1998 došlo ke sloučení SOU železničního a SOU a OU stavebního Šumperk a SPV Zábřeh do jedné organizace s novým názvem SOU železniční a stavební a OU Šumperk. Od zřizuje školu Krajský úřad Olomouckého kraje, jako příspěvkovou organizaci. V této době získala škola název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8. Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne , pod bodem UZ/24/22/2004, bylo v rámci optimalizace školství odsouhlaseno sloučení Střední odborné školy památkové péče Šumperk se SOŠ a SOU železničním a stavebním Šumperk, Bulharská 8, a to ke dni , kdy vznikl nový právní subjekt s novým názvem: Střední odborná škola železniční, stavební a památkové péče a Střední odborné učiliště, Šumperk, Bulharská 8. Vznik této nové organizace je dán dodatkem č. 2 ze dne č.j. KUOK/9326/04/OŠMT/572 - platnost od Původní zřizovací listina vydaná Olomouckým krajem dne pod č.j. 4600/2001, úplné znění, včetně dodatku č.1 - č.j. 226/2003 ze dne , je ze dne platnost do , č. 3 ke zřizovací listině č.j. KUOK/23219/05/OŠMT/572 ze dne s platností od Platná verze zřizovací listiny je upřesněna v dodatku č. 4 ke zřizovací listině č.j. KUOK 93901/2009 ze dne , s platností od , tj. mimo změny názvu školy. Změna názvu školy: Střední škola železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8 je v platnosti od 1. září Poslední platné úplné znění zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem dne , pod č.j. KÚOK /2009. Jmenování ředitele školy je ze dne , značka KUOK/19705/OŠMT-OS/847, s účinností od Vznik organizace je potvrzen rozhodnutím MŠMT ČR o zařazení do sítě škol ze dne , č.j / platnost od , poslední potvrzení změn vztahujících se k hodnocenému školnímu roku je ze dne , č. j / účinnost od úprava nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

5 STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ, ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 Místo školy: Bulharská 8, Šumperk Hanácká 2, Šumperk Školu tvoří součásti: Střední odborná škola IZO Školní jídelna IZO Ředitelství identifikátor zařízení IČO: Právní forma: Příspěvková organizace s právní subjektivitou, není plátcem DPH. Zřizovatel: Ředitel: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc. Mgr. Luboš Mátych Kontakt: Telefon Fax Školské zařízení je umístěno v budově bývalého zámku pánů ze Žerotína, státní nemovité kulturní památky, evidována pod číslem E1272, v centru města, v Bulharské ulici 8. Pro potřeby odborného výcviku slouží vlastní dílny umístěné v Šumperku, v Čičákově ulici (klempířská dílna), a pronajaté dílny v areálu Pars nova a.s. Šumperk (dílny pro MKV a obory elektro) a u firmy Agritec s.r.o. Šumperk (dvě tesařské dílny). Škola vlastní živnostenské listy, na základě kterých realizuje doplňkovou činnost zaměřenou: - na provádění rekvalifikačních kurzů, - na provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, - na zámečnictví, - na hostinskou činnost. Provádění doplňkové činnosti je dle platných nařízení. Je pomocníkem při zajišťování praxe žáků odborného výcviku a žáků oboru vzdělávání stavebnictví, čímž žáci získávají odborné zkušenosti přímo v praxi. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

6 ŠKOLSKÁ RADA STŘEDNÍ ŠKOLY ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ, ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 Školská rada pracuje v souladu s 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na její správě. Funkční období školské rady jsou tři roky. Od 1. ledna 2012 působí školská rada ve složení: Zástupci zřizovatele: Ing. Adolf Jílek - předseda Ing. Tomáš Ignačák Zástupci žáků: Ing. Ivo Straka Mgr. Eva Kupková Zástupci pedagogů: Ing. Eva Hrdličková - místopředseda Bc. David Holubec Na 4. zasedání Školské rady došlo k výměně člena z řad právních zástupců nezletilých žáků a žáků zletilých. Ing. Ivo Straku nahradil Ing. Pavel Holec. V mimořádných volbách, které se uskutečnily ve dnech května 2013, obdržel ze 170 hlasovacích lístků 87 hlasů, tj. 51,17%. Ve školním roce roce školská rada zasedala dvakrát, v termínech 8. listopadu 2012 a 25. června Od 25. června 2013 působí školská rada ve složení: Zástupci zřizovatele: Ing. Adolf Jílek - předseda Ing. Tomáš Ignačák Zástupci žáků: Ing. Pavel Holec Mgr. Eva Kupková Zástupci pedagogů: Ing. Eva Hrdličková - místopředseda Bc. David Holubec SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

7 Školská rada ve školním roce Vzala na vědomí: Informaci ředitele školy o stavu náboru žáků pro školní rok Informaci ředitele školy o pokračování rekonstrukce budovy zámku - vnější fasády. Informaci o organizaci lyžařského výcviku a letních sportovních kurzů. Výsledky voleb a výměnu člena ŠR z řad zástupců žáků. Mgr. Ivo Straku nahrazuje Ing. Pavel Holec. Důvodem změny bylo ukončení vzdělávání syna ing. Straky ve SŠŽS. Zprávu ředitele školy o výsledcích prospěchu a chování žáků za 2. pololetí , výsledcích jarního termínu závěrečných a maturitních zkoušek. Informaci ředitele školy o předpokládaném počtu žáků a otevíraných tříd ve školním roce Informaci ředitele školy o personálním zajištění výuky ve školním roce Ukončení možnosti výběru profilového zaměření ve 3. ročníku oboru Stavitelství. Žáci budou pokračovat pouze v zaměření Obnova budov. Dopravní stavby se ukončí 4. ročníkem ve školním roce Informaci o pronájmu části budovy Hanácká Krajskému úřadu v Olomouci. Schválila: Výroční zprávu o činnosti školy za rok Školní a Klasifikační řád pro školní rok ; v již schváleném znění z roku nedochází k žádné změně. Školní a Klasifikační řád na školní rok s platností od 1. září Projednala: Výsledky inspekční činnosti z běžné kontroly, která se uskutečnila ve dnech února 2013 a z mimořádné kontroly v rámci státní části maturitních zkoušek konané ve dnech 7. května, 22. a 23. května Změny v návrhu Školního a klasifikačního řádu. Jednotlivá usnesení jsou pravidelně zveřejňována na internetových stránkách školy. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

8 B - PŘEHLED oborů VZDĚLÁNÍ Ve školním roce jsme organizovali výuku následujících oborů vzdělání: M/ M/01 Čtyřleté obory vzdělání - SOŠ střední vzdělání s maturitní zkouškou STROJÍRENSTVÍ (nahrazuje obor M/001) STAVEBNICTVÍ (nahrazuj obory M/011 a M/001) H/ H/ H/ H/ H/01 Tříleté obory vzdělání - SOU střední vzdělání s výučním listem MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL ELEKTRIKÁŘ INSTALATÉR ZEDNÍK TESAŘ L/ L/002 Čtyřleté obory vzdělání - SOU střední vzdělání s maturitní zkouškou MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV L/ L/501 Tříleté obory vzdělání - střední vzdělání s maturitní zkouškou DOPRAVNÍ PROVOZ (nástavbové vzdělávání) - v dálkové formě ELEKTROTECHNIKA (nástavbové vzdělávání) - v dálkové formě Poskytovaný stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Střední vzdělání s maturitní zkouškou SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

9 ROZDĚLENÍ OBORŮ DO TŘÍD (označení tříd) TŘÍDA KÓD OBOR POČET žáků k IZ H/01 Instalatér H/01 Zedník 14 EM H/02 Elektrikář H/01 Mechanik kolejových vozidel 13 SEZ M/01 Strojírenská a elektrotechnická zařízení 22 S M/01 Stavitelství 23 EI H/02 Elektrikář H/01 Instalatér 14 SEZS2 ZTM M/01 Strojírenská a elektrotechnická zařízení M/01 Stavitelství H/01 Zedník H/01 Tesař H/01 Mechanik kolejových vozidel 13 MSEZ L/001 Mechanik strojů a zařízení M/01 Strojírenská a elektrotechnická zařízení 14 S M/01 Stavitelství 28 E H/02 Elektrikář 18 ZT H/01 Zedník H/01 Tesař 9 I H/01 Instalatér 23 DPD L/503 Dopravní provoz 19 ELD L/501 Elektrotechnika 18 MISEZ L/002 Mechanik instal. a eletrot. zařízení budov M/01 Strojírenská a elektrotechnická zařízení 12 S M/001 Stavebnictví 27 Poznámka: Dálková forma vzdělávání: DPD3, ELD3. Ostatní denní forma vzdělávání. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

10 C - Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Hodnocený školní rok zabezpečovalo k celkem ve fyzickém průměrném stavu 59,862 zaměstnanců. K je průměrný přepočtený počet 57,33 zaměstnanců, z toho v hlavní činnosti 56,979 a v doplňkové činnosti 0,351. Pedagogičtí zaměstnanci (jen hlavní činnost) Celkový průměrný přepočtený stav k : 40, 488 z toho: učitelé teoretického vyučování včetně ředitele 27, 644 učitelé odborného výcviku 12, 844 Mimo zaměstnanců ve stálém pracovním poměru zajišťoval výuku ještě jeden externí zaměstnanec, a to na dohodu o pracovní činnosti, v pracovním úvazku 0,625 pro výuku odborných předmětů u dálkového nástavbového studia. Nepedagogičtí zaměstnanci: Celkový průměrný přepočtený stav k : 16, 842 z toho: doplňková činnost 0, 351 hlavní činnost 16, 491 z toho: THP 5, 5 kuchyň 3, 719 provozní pracovníci 7, 272 Mimo zaměstnanců ve stálém pracovním poměru zajišťovali úklid odloučených pracovišť čtyři zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti, v pracovním úvazku 0,527. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

11 Délka praxe pedagogických zaměstnanců: Délka pedagogické praxe pedagogických zaměstnanců k 31. srpnu 2013 se pohybuje v rozmezí 1-38 let. Fyzický stav Celkem UČITELÉ Teoretického vyučování Odborného výcviku do 5 let let let let let let nad 30 let celkem Věkové složení interních pedagogických zaměstnanců: UČITELÉ Fyzický stav Celkem Teoretického vyučování Odborného výcviku do 30 let let let let nad 60 let celkem Ukončení pracovního poměru zaměstnanců: Ukončení pracovních poměrů: Dva pedagogové dle 52 písm. c) ZP - pro nadbytečnost. Dva nepedagogové dle 49 ZP - dohodou. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

12 Učitelé teoretického vyučování Příjmení a jméno Dosažené vzdělání Výuka v MÁTYCH LUBOŠ, MGR. Pedagogická fakulta UP Olomouc, DPS odborné předměty strojní BROKEŠOVÁ HANA, ING. Fakulta stavební VUT Brno, DPS odborné předměty stavební DRÁBEK VLADIMÍR, ING. ČVUT Praha - fakulta stavební, DPS odborné předměty stavební DRÁBKOVÁ ALENA, MGR. Přírodovědecká fakulta UP Olomouc matematika, deskriptivní geometrie GRULICHOVÁ JITKA, ING. Fakulta stavební VUT Brno, DPS odborné předměty stavební, ekonomika HÁJEK VLADIMÍR, ING. Fakulta textilní VŠ strojní a textilní Liberec odborné předměty strojní VŠ zemědělská Brno - fakulta provozně Odborné předměty, ICT, HECL BŘETISLAV, ING ekonomická, DPS TEV Ostravská Univerzita, Pedagogická fakulta, HOLUBEC DAVID, BC. DPS odborné předměty, praxe HRDLIČKOVÁ EVA, ING. VUT Brno - Fakulta stavební, DPS odborné předměty stavební JUGA STANISLAV, PHDR. Filozofická fakulta UP Olomouc, UJEP Brno německý jazyk, český jazyk a literatura KUBELKOVÁ HANA, MGR. Pedagogická fakulta UP Olomouc fyzika, odborné předměty, BCH KOBYLKOVÁ JAROSLAVA, MGR. Pedagogická fakulta VŠ Ostrava český jazyk a literatura, dějepis Ekonomická fakulta VŠB Ostrava, SJŠ ekonomika, KRÁLOVÁ ZDENKA, ING.,BC. Olomouc, FTVS UK Praha, DPS anglický jazyk, TEV PŘIKRYLOVÁ IVANA, MGR. Fakulta tělesné kultury UP Olomouc tělesná výchova, OBN KUČERA STANISLAV, ING. Fakulta strojní VUT Brno, VŠ strojní a elektrotechnická Plzeň, DPS odborné předměty strojní LUŽÍK BEDŘICH, MGR. Pedagogická fakulta MU Brno, DPS odborné předměty elektro a strojní LUŽÍKOVÁ VLADIMÍRA, MGR. Filozofická fakulta UP Olomouc český jazyk a literatura, RUJ MAIXNEROVÁ MARCELA,ING. Stavební fakulta VUT Brno, DPS odborné předměty stavební MARKOVSKÁ ZDEŇKA, MGR. Přírodovědecká fakulta UP Olomouc Matematika,fyzika VŠ strojní a textilní Liberec, informační MATUŠKOVÁ IVETA, ING. Slezská univerzita Opava, DPS a komunikativní technologie OSLADIL MILAN, ING. Elektrotechnická fakulta VUT Brno odborné předměty elektro ŠEVČÍKOVÁ PEIKEROVÁ GABRIELA, ING. VŠB - Technická univerzita Ostrava, DPS odborné předměty stavební PREGETOVÁ MARIE, MGR VOŠ Šumperk, VŠB fakulta pedagogická ICT, ekonomika, občanská nauka STAŇKOVÁ LENKA, BC.,ING. Pedagogická fakulta UP Olomouc, ČZU Praha anglický jazyk Fakulta strojní a elektrotechnická VŠB Ostrava, ŠIRC ZDENĚK, ING. DPS odborné předměty strojní ŠTOLFOVÁ PETRA, BC., ING. Pedagogická fakulta UP Olomouc anglický jazyk VÁGNEROVÁ DAGMAR, ING. Fakulta stavební VUT Brno, DPS odborné předměty stavební SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

13 Učitelé odborného výcviku: Příjmení a jméno Dosažené vzdělání Výuka v HROUZA JAN VL - MKV, SŠP - strojní součásti, DPS ZŘOV HEJL JOSEF VL- soustružník, SPŠ - strojírenství, DPS vedoucí učitel OV, stroje DOLEŽAL PETR, MGR. VL - zedník, SOŠ PP - stavebnictví, PdF Brno vedoucí učitel OV, zedník HINKELMANN LUBOŠ, BC. VL - MKV, SŠP - strojní montáže, DPS, PF MU Brno instalatér JANKŮ KAMIL, BC. VL - tesař, SOŠ PP - dřevěné konstrukce, DPS, PF MU Brno tesař KAČÍREK TOMÁŠ,BC. VL - elektromechanik, PdF MU Brno VL - zedník SOŠ stavební obnova zedník KROBOT JOSEF VL - instalatér, SPŠ - strojírenství, DPS, MLHK ČR instalatér PUR ZDENĚK VL elektromechanik,sšp elektrotechnika, DPS elektro PŘÍHODA MICHAL VL - instalatér, SOŠ a SOU ŽSP, DPS instalatér RATAJ JAROSLAV VL- klempíř, SOŠ ŽSPP, stavební provoz, DPS klempíř, tesař VL - elektro. stroje a zařízení, ŠON ROMAN, MGR. PF MU Brno, DPS elektro, instalatér ŠTOLFA JIŘÍ VL - MKV, SŠP - strojní součásti, DPS MKV, elektro TYL MILAN VL - zedník, SŠP - stavebnictví, DPS zedník VANTUCH STANISLAV VL - zámečník, SŽŠ - trakce vozidel, DPS mechanik strojů Pozn.: VL - výuční list, DPS - doplňkové pedagogické vzdělání SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

14 D - ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ Vzdělání Forma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem OBORY S VÝUČNÍM LISTEM denní OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITOU denní dálkové OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITOU (nástavba) Celkem Pro školní rok proběhlo přijímací řízení do těchto oborů vzdělání - 1. ročník: Obor Přihlášky Přijato 1. termín Další termíny 1. termín Další termíny M/01 STROJÍRENSKÁ A ELEKTROTECH. ZAŘÍZENÍ M/01 STAVITELSTVÍ H/01 INSTALATÉR H/01 ZEDNÍK H/02 ELEKTRIKÁŘ H/01 MECHANIK KOLEJOVÝCH VOZIDEL Počet ZL Celkem SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

15 E - ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií 1. pololetí 2. pololetí (k ) Třída Celkový prospěch Počet Nehodnocen Celkový prospěch Počet žáků PV P N žáků PV P N Nehodnocen IZ EM SEZ S ZTM EI SEZS MSEZ S E ZT I S MISEZ DPD ELD Celkem Pozn.: Celkový prospěch: PV prospěl s vyznamenáním, P prospěl, N neprospěl. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

16 Třída Počet žáků 1. pololetí Hodnocení chování Výchovná opatření velmi dobré uspokojivé neuspokojivé PTU PŘ NTU DTU DŘ IZ EM SEZ S ZTM EI SEZS MSEZ S E ZT I S MISEZ DPD ELD Celkem Poznámka: U dálkového vzdělávání chování nehodnoceno PTU - pochvala třídního učitele, PŘ - pochvala ředitele, NTU - napomenutí třídního učitele, DTU- důtka třídního učitele, DŘ - důtka ředitele. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

17 Třída Počet žáků Hodnocení chování 2. pololetí Výchovná opatření velmi dobré uspokojivé neuspokojivé PTU PŘ NTU DTU DŘ IZ EM SEZ S ZTM EI SEZS MSEZ S E ZT I S MISEZ DPD ELD Celkem Poznámka: U dálkového vzdělávání chování nehodnoceno PTU - pochvala třídního učitele, PŘ - pochvala ředitele, NTU - napomenutí třídního učitele, DTU- důtka třídního učitele, DŘ - důtka ředitele. Naše škola byla zařazena do systémového projektu Kvalita I - Nová závěrečná zkouška. Ve školním roce jsme konali jednotné zadání závěrečné zkoušky v oborech vzdělání Instalatér, Tesař, Zedník. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

18 Výsledky maturit - květen 2013 Třída Počet žáků Celkem maturovalo Prospěch PV P N MI SEZ S ELD DPD Celkem Třída Počet žáků řádný termín Výsledky maturit - září 2013 Opravná maturita Prospěch PV Prospěch P N MI SEZ S ELD DPD Celkem Výsledky závěrečných zkoušek - červen 2013 Třída Počet žáků Celkem konalo ZZ Prospěch PV Prospěch P N I ZT E Celkem Pozn.: Celkový prospěch: PV - prospěl s vyznamenáním, P - prospěl, N - neprospěl. Třída Počet žáků řádný termín Výsledky závěrečných zkoušek září 2013 Opravná závěrečná zkouška Prospěch PV P N I ZT E Celkem SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

19 Poskytování stipendií Olomouckým krajem OBORY POČTY STIPENDIÍ ZA ROK Zedník (36-67-H/01) 210 Tesař (36-64-H/01) 110 Elektrikář -silnoproud (26-51-H/02) 291 Mechanik kolejových vozidel (23-68-H/01) Stipendia poskytovala i firma Pars nova, a.s., a to šesti žákům druhého a třetího ročníku oboru Elektrikář, Instalatér a Mechanik strojů a zařízení. - Osm žáků oboru Mechanik strojů a zařízení a Strojírenská a elektrotechnická zařízení pobíralo stipendium Českých drah. Odborné exkurze K odbornému posílení teoretické a praktické výuky přispěly odborné exkurze. Ve sledovaném období se jich uskutečnilo dvaadvacet. - Z nich 80% bylo zaměřeno na doplnění a prohloubení učiva odborných předmětů Například: Silniční a železniční mosty, Modernizace trati Hoštejn-Zábřeh, Stavební technologie Olomouc, Muzeum Karlova mostu, Podlahové centrum Brouk, Národní památkový ústav Šumperk, Vlastivědné museum, Hvězdárna Brno, Pramet Šumperk, MCAE Kuřim... - Dále jsme zorganizovali několik uměnovědných exkurzí (památky v Praze, barokní památky Šumperka ) a pět společenskovědních (např. Úřad práce, Katastrální úřad, Komerční banka). - Žáci navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR v Praze, líčení u Okresního soudu v Šumperku. - Navštívili jsme odborné veletrhy a výstavy - Strojírenský veletrh Brno - Žáci se zúčastnili odborných přednášek, seminářů či prezentací odborných firem - PPP, setkání mládeže v Šumperku,Viessman, Rheinzink, Sart SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

20 F - ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Výběr hlavních aktivit: Život v závislosti - beseda ZTM2,E3, SEZS Konflikt a stresové situace - S Beseda s Policií ČR - ZTM2, SEZS Konflikt a stresové situace - MISEZ Planeta Země - Galapágy - vzdělávací pořad Dvakrát zachráněné dítě - beseda S1, SEZ Beseda s Policií ČR - EI Beseda s PPP - šikana - S1, SEZ Světlo naděje v temnotě AIDS - beseda S1, SEZ Nebe na Zemi - divadelní představení S3, MISEZ3, S4, MISEZ Beseda s PPP - Sex, chování, drogy - MSEZ Divadelní představení Strašidlo Cantervillské - SEZS2, S1, SEZ Beseda s Policií ČR - S Soudní přelíčení - S Soudní přelíčení - MSEZ Život v závislosti - beseda S1 a SEZ1 SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

21 Charitativní akce: Světluška, Šance, Fond Sidus Jednání s rodiči: 15 (viz Zápisy) Jednání s žáky: 47 (viz Zápisy) Jednání s kurátory a sociálními pracovníky: 3 (viz Zápisy) Spolupráce s odborníky: - PPP Šumperk - POLICIE ČR Šumperk - K - CENTRUM Šumperk - ACET - PONTIS Další: - Počátkem září 2012 jsme připravili pro třídy SEZ1 a S1 seznamovací soustředění v RK Losinka v Rapotíně. - Setkání zástupců třídních kolektivů s ředitelem školy a výchovným poradcem se konala vždy jednou za měsíc. - Téma Volba povolání a pracovně právní vztahy si žáci třetích a čtvrtých ročníků doplnili návštěvou Úřadu práce v Šumperku. Navštívili jsme také Komerční banku. - Ve středu 20. února 2013 navštívil hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil naši školu. Seznámil se s jejím provozem a modernizovanými učebnami v podkroví. Projednal návrh na další možné stavební úpravy školy. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

22 G - ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Doplnění a rozšiřování vzdělání: Vedení školy podporuje odborný růst všech zaměstnanců, zejména pedagogů. V uvedeném školním roce absolvovali pedagogičtí pracovníci v rámci celoživotního vzdělávání pedagogů a doplnění potřebného stupně vzdělání následující vzdělávání: Teoretické vyučování - odborný výcvik: - Doplnění požadovaného stupně vzdělání a odborné způsobilosti: Ve školním roce úspěšně ukončili studium pro doplnění potřebného stupně vzdělání a odborné způsobilosti čtyři pedagogičtí zaměstnanci. - Rozšiřující studium: ve školním roce neukončil nikdo rozšiřující studium. - Pět pedagogických pracovníků se zúčastnilo školení lešenářů. - Jeden pedagogický pracovník absolvoval kurz programování v NET. - Jeden pedagogický pracovník se zúčastnil školení k vyhlášce 50/78 Sb. - Jeden pedagogický pracovník absolvoval kurz AutoCAD. - Jeden pedagogický pracovník se zúčastnil školení Jak vyučovat OV. - Dva pedagogičtí pracovníci se zúčastnili kurzu Invertor Profesional. - Jeden pedagogický pracovník se zúčastnil školení Digitální technologie ve výuce. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo vynaloženo ve školním roce celkem ,00 Kč. Kvalifikace u učitelů odborného výcviku - viz tabulka Kvalifikace pedagogických pracovníků. Dosažená kvalifikace u učitelů teoretického vyučování - viz tabulka Kvalifikace pedagogických pracovníků. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

23 Hodnocení zaměstnanců školy dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. V hodnoceném školním roce 2012/2013 byli zaměstnanci školy hodnoceny dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., a to: od : - pedagogičtí zaměstnanci dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění nařízení vlády č. 448/2011 Sb. dle 5, odstavce 5: - nepedagogičtí zaměstnanci dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění nařízení vlády č. 448/2011 Sb. dle 5, odstavec 1. Zařazení zaměstnanců do platových tříd: 1. Pedagogičtí zaměstnanci: od 9. do 13. platové třídy: 2. Nepedagogičtí zaměstnanci školy jsou zařazeni dle náročnosti vykonávané práce od 2. do 11. platové třídy. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

24 H - ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Účast žáků v odborných soutěžích 25. ledna 2013 SŠ stavební a dřevozpracující Ostrava-Zábřeh - Učeň Tesař března března dubna 2013 Krajské kolo soutěže oboru Instalatér 2013 pořádané SŠ polytechnická Olomouc pod záštitou MŠMT ČR a CTI ČR 11. ročník celostátní soutěže středních škol v Archicadu v Českých Budějovicích Krajské kolo Prezentiády, Olomouc. Dva tříčlenné týmy. Soutěž pořádalo občanské sdružení Student Cyber Games. 8. místo 6. a 11. místo 19. místo 3. a 4. místo Uspořádali jsme školní kolo v piškvorkách a vítězové postoupili do oblastního kola pisqworky 2012, kde obsadili 1. místo a postoupili do krajského kola, kde obsadili 4. místo. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

25 Vybrané sportovní aktivity: - Přespolní běh - okres, 4. místo - Pohár Josefa Masopusta - 2. místo, družstva - Orientační běh - okres, jaro i podzim, 4. místo - Basketbal - 2. místo, družstva - Sportovní lezení - okresní kolo, 3. místo - Florbal - okrsek, 1. místo; okres, 5. místo - Volejbal - 3. místo - Silový čtyřboj - okres 3. místo, jednotlivci - Lyžařský kurz 2. ročníků SŠ - Čenkovice - Teoretický blok - lyžařský kurz pro první ročníky (VL) - Sportovní kurz turistický - Jesenicko, cyklisticko-vodácký sjezd Moravy a Bozeňov pro druhé ročníky a třetí ročníky oboru vzdělání s maturitou. - Vánoční turnaj - florbal - Velikonoční turnaj v kopané - Civilní obrana okres, 2. místo - Sportovní den školy: kopaná, florbal, nohejbal, volejbal Některé další aktivity se konal Environmentální kurz pro třídu SEZ1 a S1. - Žáci si prohlédli nízkoenergetický dům v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou se uskutečnily Projektové dny tříd S3 a MSEZ se uskutečnily Projektové dny tříd MSEZ2. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

26 I - ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 7 odst.1 písmeno i) novely 225/2009 Sb. Ve sledovaném školním roce byly provedeny dvě kontroly ČŠI, a to ve dnech února 2013 a května Závěrečné zprávy ČŠI jsou k nahlédnutí u ekonomky školy. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

27 J - ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Informace o mzdových prostředcích a jejich čerpání za 1. pololetí 2013 Hlavní činnost: Finanční prostředky na platy UZ v 1. pololetí 2013 UZ Rozpočet na platy k Kč Skutečné čerpání dotace k Kč tj. na 50,59 % Limit počtu zaměstnanců pro rok 2013 platný do ,98 tj. pedagogičtí pracovníci... 38,23 nepedagogičtí pracovníci... 15,75 skutečnost k ,979 tj. pedagogičtí pracovníci.. 40,488 nepedagogičtí pracovníci.. 16,491 tj. překročení o ,35 - pedagogičtí pracovníci překročení o 2,258 z důvodu dělení tříd u oborů s maturitní zkouškou - nepedagogičtí pracovníci překročení o 0,741 je v důsledku zástupu za dlouhodobou nemoc tj. skutečný stav odpovídá rozpisu limitu. Překročení přepočteného počtu pedagogických pracovníků bude ve 2. pololetí roku 2013 řešeno přepočtem ukončení pracovních poměrů k , k a úpravou pracovních úvazků od Dosažený průměrný plat za 1. pololetí celkem za školu Kč tj. zvýšení oproti stejnému období 2012 o 41 Kč - za pedagogického zaměstnance celkem Kč (tj. snížení oproti stejnému období 2012 o 166 Kč) - za nepedagogického zaměstnance Kč (tj. zvýšení oproti stejnému období 2012 o 789 Kč) SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 plnila v roce 2012 úkoly, pro které byla zřízena na základě

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. S účinností od 1.9.2015. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk. Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. S účinností od 1.9.2015. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk. Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk ORGANIZAČNÍ ŘÁD S účinností od 1.9.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk se sídlem

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 telefon 483 359 211, e-mail sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Dagmar Chvojková.. podpis Schválil: Ing. Vlasta Fischerová..

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/14 Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště IČO: 64326454 web: www.ssbrno.cz e-mail: skola@ssbrno.cz STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci ŘÁDY Stipendijní řád podpis ředitele: razítko školy: Určení: Všichni zaměstnanci Uložení podepsaného výtisku: Administrátor pro řízenou dokumentaci I. Název Stipendijní řád ředitel 30. 08. 2014 01. 09.

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva. SOU Sedlčany o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva. SOU Sedlčany o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti SOU Sedlčany o.p.s. za rok 2013 Sídlo společnosti: Na Červeném Hrádku 766 IČ: 25 09 55 44 Tato zpráva je vyhotovena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č II N N O S T II A P L N Ě N ÍÍ Ú K O L Ů P Ř ÍÍ S P Ě V K O V É O R G A N II Z A C E Rozbor hospodaření za rok 2011

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více