ČÍSELNÍK SLUŽEB PRO VÝKAZ ZO 1-04, ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSELNÍK SLUŽEB PRO VÝKAZ ZO 1-04, ROK 2009"

Transkript

1 ČÍSELNÍK SLUŽEB PRO VÝKAZ ZO 1-04, ROK 2009 Kód Název Popis 207 Námořní osobní Pobřežní a námořní přeprava osob Služby s pronájmem plavidel s posádkou pro přepravu cestujících 208 Námořní nákladní Pobřežní a námořní přeprava zboží Služby s pronájmem plavidel s posádkou pro přepravu nákladu 209 Ostatní Nakládka a vykládka zboží, uskladnění, balení, údržba plavidel a jiné provozní v přístavech s námořní dopravou Služby lodivoda Záchranné operace včetně odtahu poškozených plavidel 211 Letecká osobní Pravidelná i nepravidelná letecká přeprava osob Služby s pronájmem letadel s posádkou pro přepravu cestujících 212 Letecká nákladní Letecká přeprava zboží Služby s pronájmem letadel s posádkou pro přepravu nákladu 213 Ostatní Nakládka a vykládka zboží, uskladnění, balení a jiné provozní na s leteckou letištích dopravou Služby s řízením letového provozu Údržba a oprava letadel Záchranné operace 218 Kosmická Vypouštění telekomunikačních družic na oběžnou dráhu Přeprava zboží a osob ve vesmíru Činnosti kosmických laboratoří 220 Železniční osobní Přeprava osob po železnici 221 Železniční nákladní Přeprava zboží po železnici 222 Ostatní Nakládka a vykládka zboží, uskladnění, balení a jiné provozní v železničních stanicích s železniční Údržba a oprava přepravních zařízení dopravou Záchranné operace 224 Silniční osobní Silniční osobní Služby s pronajímáním osobních vozů, autobusů a autokarů s řidičem 225 Silniční nákladní Silniční přeprava zboží Pronájem vozidel s řidičem pro přepravu zboží 226 Ostatní Nakládka a vykládka zboží, uskladnění, balení, údržba dopravních se silniční prostředků a jiné provozní dopravou Mýtné, dálniční známky 228 Vnitrozemská Přeprava osob po řekách, kanálech a jezerech vodní osobní Služby s pronajímáním lodí s posádkou pro přepravu cestujících 229 Vnitrozemská Přeprava zboží po řekách, kanálech a jezerech vodní nákladní Služby s pronajímáním lodí s posádkou pro přepravu nákladu

2 230 Ostatní Nakládka a vykládka zboží, uskladnění, balení, údržba plavidel a jiné provozní v přístavech s vnitrozemskou Služby lodivoda vodní dopravou Záchranné operace včetně odtahu poškozených plavidel 231 Potrubní a Mezinárodní přeprava ropy a zemního plynu potrubím přenos elektrické Přenos elektrické energie, pokud se uskutečňuje odděleně od její výroby energie a distribuce 232 Ostatní vedlejší a Zprostředkování přepravy nákladu a jiné spedičních agentů pomocné Činnosti celních deklarantů, vydávání a obstarávání dopravních v dopravě dokumentů a nákladních listů Přebalení, vzorkování, vážení zboží apod. 233 Zboží pořízené Pohonné hmoty a zboží nakoupené dopravci v námořních přístavech dopravci v námořních přístavech 234 Zboží pořízené Pohonné hmoty a zboží nakoupené dopravci na letištích v zahraničí dopravci na letištích v zahraničí 235 Ostatní zboží pořízené Pohonné hmoty a zboží nakoupené dopravci v zahraničí, jinde než dopravci v zahraničí v námořních přístavech a na letištích 247 Telekomunikační Telekomunikační prostřednictvím pevné sítě Bezdrátové telekomunikační Satelitní telekomunikační Služby on-line 250 Stavební práce Konstrukce a práce hrubé stavby budov, inženýrských děl a staveb v zahraničí Demoliční práce Příprava území a vyčišťovací práce Výkopové zemní práce Vrtání studní, instalace jímek Kompletace a montáž prefabrikovaných konstrukcí Beranění Základové práce Konstrukce budov, střešní konstrukce a pokládání střešních krytin Betonářské práce Montáž kovových konstrukcí Zednické práce Lešenářské práce Ostatní specializované stavební práce Elektroinstalační práce Instalace a montáže protipožární a poplachové signalizace Instalace a montáže domácích antén Instalace a montáže rozvodů vody Instalace a montáže kanalizace Instalace a montáže rozvodů plynu Montáž topení, ventilace a klimatizace Instalace a montáže výtahů a eskalátorů Ostatní instalační a montážní práce Izolační práce Sklenářské práce Omítkářské a štukatérské práce Malířské a natěračské práce Obkládání stěn a podlah Pokládání ostatních podlahových krytin, obkládání stěn a tapetování Truhlářské, tesařské a zámečnické práce Montáž (osazení) plotů, zábradlí a mříží Ostatní kompletační a dokončovací stavební práce Pronájmy stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou pro výstavbu nebo bourání domů, budov nebo inženýrských děl 2

3 251 Stavební práce Konstrukce a práce hrubé stavby budov, inženýrských děl a staveb v tuzemsku Demoliční práce Příprava území a vyčišťovací práce Výkopové zemní práce Vrtání studní, instalace jímek Kompletace a montáž prefabrikovaných konstrukcí Beranění Základové práce Konstrukce budov, střešní konstrukce a pokládání střešních krytin Betonářské práce Montáž kovových konstrukcí Zednické práce Lešenářské práce Ostatní specializované stavební práce Elektroinstalační práce Instalace a montáže protipožární a poplachové signalizace Instalace a montáže domácích antén Instalace a montáže rozvodů vody Instalace a montáže kanalizace Instalace a montáže rozvodů plynu Montáž topení, ventilace a klimatizace Instalace a montáže výtahů a eskalátorů Ostatní instalační a montážní práce Izolační práce Sklenářské práce Omítkářské a štukatérské práce Malířské a natěračské práce Obkládání stěn a podlah Pokládání ostatních podlahových krytin, obkládání stěn a tapetování Truhlářské, tesařské a zámečnické práce Montáž (osazení) plotů, zábradlí a mříží Ostatní kompletační a dokončovací stavební práce Pronájmy stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou pro výstavbu nebo bourání domů, budov nebo inženýrských děl 254 Životní a penzijní Životní pojištění (pojištění pro případ dožití nebo smrti) a individuální pojištění penzijní pojištění Kolektivní penzijní financování a řízení penzijních fondů (nezahrnuje se povinné sociální pojištění) 255 Pojištění zboží Služby pojištění zboží proti poškození, ztrátě nebo krádeži v průběhu (nákladu) dopravy 256 Ostatní přímé Služby související s pojištěním majetku a osob proti nahodilým pojištění událostem, např. rizikové životní pojištění (pojištění pouze pro případ smrti), úrazové a zdravotní pojištění, pojištění dopravních prostředků, pojištění proti požáru a jinému poškození majetku, cestovní pojištění, úvěrové pojištění, pojištění vztahující se k platebním kartám, pojištění odpovědnosti 257 Zajištění Zajišťovací související s životním a neživotním pojištěním (tzv. pojištění pojišťovny přenesení části rizika z uzavřených pojistných smluv na zajišťovnu) 258 Vedlejší a pomocné Provize agentům, poplatky za zprostředkovatelské a konzultační při pojištění a při posuzování a vyhodnocování rizik, likvidaci škod a vymáhání zajištění pohledávek Agenturní Ostatní související s pojišťovnictvím a penzijním financováním 3

4 260 Finanční Poplatky za např. s otevřením akreditivu, zúčtováním plateb, směnárenskými operacemi, vedením účtů, poskytováním úvěru včetně hypotečních, vydáváním platebních karet, operacemi s cennými papíry a finančními deriváty, správou aktiv, cenných papírů, poplatky vztahující se k faktoringu, finančnímu leasingu, úvěrovému ratingu 263 Služby v oblasti Poradenské v oblasti hardwaru a softwaru (konzultace a výpočetní techniky semináře) Ostatní poradenské v oblasti výpočetní techniky Služby v oblasti zpracování dat Služby související s údržbou a opravami hardwaru 270 Obchodní operace Velkoobchodní a maloobchodní - inkasa a platby za zboží, které se zbožím bylo v zahraničí zakoupeno a opět prodáno, aniž překročilo státní hranici ČR (nejedná-li se pouze o tranzit) 271 Ostatní Provize z transakcí se zbožím a službami ( komisionářů, související komoditních makléřů, obchodních zástupců) s obchodem 272 Operativní leasing Leasing nebo pronájem dopravních prostředků bez obsluhy a pronájem Leasing nebo pronájem strojů a zařízení bez obsluhy Leasing nebo pronájem spotřebního zboží 275 Právní Právní poradenství a zastupování v právních jednáních Služby týkající se vypracování právních dokumentů a osvědčení Arbitrážní a smírčí Ostatní právní (ostatní činnosti notářů, exekutorů a vyšetřujících soudců aj.) 276 Účetní a auditorské Finanční auditorské, daňové Účetní revize poradenství Služby se sestavením účetní závěrky, bilance zisků a ztrát apod. Vedení účtů Služby daňového poradenství pro podniky nebo jednotlivce Konkurzní řízení a likvidace 277 Poradenství Poradenství v oblasti všeobecného podnikání a řízení (např. návrh v oblasti podnikání účetního systému, rozpočtová kontrola) a řízení a Poradenství v oblasti finanční stránky řízení styku s veřejností Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů (public relation) Poradenství v oblasti marketingu Poradenství v oblasti řízení a bezpečnosti výroby Služby styku s veřejností Ostatní poradenství v oblasti podnikání 278 Reklamní, Plánování, ztvárnění a umístění reklamy průzkum trhu a Prodej nebo nákup reklamního času nebo prostoru (za provizi) veřejného mínění Ostatní reklamní Služby průzkumu trhu a veřejného mínění Služby s organizováním veletrhů a výstav 279 Výzkum a vývoj Výzkum a vývoj v oblasti přírodních, společenských a humanitních věd Mezioborový výzkum a vývoj 280 Architektonické, Poradenství v oblasti životního prostředí inženýrské a Poradenství a přípravné projektové v architektuře a stavitelství ostatní technické Projektové a kontraktační činnosti v architektuře a stavitelství Ostatní architektonické a stavitelské Plány městské zástavby Plány úpravy krajiny a okolí staveb Komplexní technické pro stavby budov, průmyslových závodů a inženýrské stavby 4

5 Stavební asistence související s výstavbou budov, průmyslových závodů a inženýrských staveb Poradenské a přípravné projektové pro výstavbu budov, průmyslových závodů a inženýrských staveb Projektová činnost pro výstavbu budov, průmyslových závodů a inženýrských staveb Inženýrské pro budovy, průmyslové závody a inženýrské stavby během výstavby a instalace Ostatní inženýrské Geologické, geofyzikální a jiné průzkumové (kromě mineralogického průzkumu) Služby důlního měření Zeměměřičské Kartografické Meteorologické Zkoušky a analýzy složení a čistoty Zkoušky a analýzy fyzikálních vlastností Zkoušky a analýzy integrovaných mechanických a elektrických systémů Služby technické inspekce silničních vozidel Ostatní technické zkoušky a analýzy Všechny ostatní odborné vědecké a technické 282 Služby v oblasti Recyklace kovového odpadu a šrotu za úplatu nebo na smlouvu odpadového Recyklace nekovového odpadu a šrotu za úplatu nebo na smlouvu hospodářství, Čištění odpadních vod sanační a podobné Vyprazdňování a čištění septiků, jímek a vyhnívajících nádrží činnosti Sběr odpadu Odvoz a zpracování odpadu Zametání a odstraňování sněhu Ostatní sanační Ostatní s ochranou životního prostředí 283 Zemědělské a Služby v oblasti zemědělství důlní a jiné Služby v oblasti zahradnictví a zahradní architektury se Služby v oblasti chovu zvířat zpracováním na Služby v oblasti myslivosti a rybářství místě Služby v oblasti lesnictví a těžby dřeva Služby v oblasti těžby nerostných surovin (včetně mineralogického průzkumu) Služby v oblasti zpracovatelského průmyslu Veterinární (kromě veterinárních služeb pro domácí zvířata) 284 Ostatní obchodní Služby související s rozvodem a distribucí elektřiny, vody a plynu Pronájem vlastních nebo pronajatých nebytových prostor Pronájem vlastních nebo pronajatých obytných prostor Služby související se správou nemovitostí za úplatu nebo na smlouvu Ostatní vědecké a technické konzultační jinde neuvedené (dále j.n.) Služby v oblasti projektování a navrhování interiérů Ostatní designerské Služby fotoateliérů a studií Překladatelské a tlumočnické Služby personálních agentur Služby bezpečnostních a pátracích agentur Dezinfekční a deratizační Čištění budov Balicí Inkasní agenturní Služby pro zákazníky po telefonu Kopírovací a rozmnožovací Vytváření seznamů adresátů a expediční Služby hromadných zásilek Ostatní vedlejší Služby s montáží projektů na klíč 5

6 Služby s montáží strojů a zařízení Služby s montáží zboží Tiskařské a vydavatelské Údržba a oprava strojů a zařízení (kromě dopravních prostředků) Údržba a oprava ostatního zboží j.n. Služby cestovních kanceláří a agentur (vyloučeny jsou turistům) Turistické informační (vyloučeny jsou turistům) Průvodcovská činnost a s tím (vyloučeny jsou turistům) 285 Služby mezi Převody prostředků mezi mateřskými podniky a jejich pobočkami, podniky v rámci dceřinými společnostmi a přidruženými podniky, např. podíl na nákladech přímých na řízení, plánování, controlling, podíl na režijních nákladech, náhrady zahraničních výdajů hrazených přímo mateřským podnikem apod. (kromě poskytování investic j.n. a přijímání úvěrů) Převody prostředků mezi pobočkami, dceřinými společnostmi a přidruženými podniky navzájem Ostatní řízení kromě řízení stavebních projektů 288 Audiovizuální a Leasing nebo pronájem videozáznamů související Služby s pořízením zvukových záznamů Výroba a distribuce filmů, televizních pořadů a videozáznamů Produkce rozhlasových pořadů Vedlejší s audiovizuální produkcí Ostatní související s produkcí filmů, televizních pořadů a videozáznamů Promítání filmů, videoprojekce Rozhlasové a televizní (programování a časové plánování) Představení výkonných umělců Umělecká činnost spisovatelů, skladatelů, sochařů a ostatních umělců 480 Obchod s emisními Nákup a prodej emisních povolenek povolenkami 640 Nákup a prodej Nákup a prodej práv duševního vlastnictví autorských a průmyslových práv duševního práv jako jsou patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, vlastnictví ochranné známky, obchodní jména a právo užívat počítačový program 889 Služby Služby tiskových kanceláří a agentur zpravodajských agentur 890 Ostatní Služby s poskytováním informací on-line, na magnetických, optických nebo tištěných nosičích, s bázemi dat s poskytováním Webové vyhledávací portály informací Individuální předplatné novin a časopisů 891 Franšízy a Mezinárodní platby a příjmy v podobě franšízingových poplatků a podobná práva autorských honorářů zaplacených za používání registrovaných obchodních značek 892 Ostatní autorské Mezinárodní platby a příjmy za autorizované používání honoráře a licenční nehmotných nevýrobních nefinančních aktiv a majetkových práv (např. poplatky patentů, autorských práv a technologických postupů a průmyslových vzorů) 895 Služby v oblasti Služby v oblasti vzdělávání (vyloučeny jsou výdaje turistů na vzdělávání) vzdělávání předškolní výchova, základní, středoškolské, vyšší a vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých Poplatky za účast na seminářích a konferencích 6

7 896 Služby v oblasti Zdravotní (vyloučeny jsou výdaje turistů na zdravotní péči) zdravotnictví ústavní zdravotní péče, lékařská a stomatologická péče, porodních asistentek, zdravotních sester, fyzioterapie a jiné poskytované středním zdravotnickým personálem 897 Ostatní osobní Cateringové, knihoven, archivů, muzeí, botanických a a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků, v oblasti kultury s ochranou historických památek, veterinární pro domácí a rekreace zvířata, sociální péče, poskytované podnikatelskými a zaměstnavatelskými organizacemi, profesními organizacemi, odborovými svazy, náboženskými organizacemi, politickými stranami a organizacemi, mládežnickými organizacemi a ostatními členskými organizacemi, s propagací, organizováním a produkcí uměleckých představení, výstav apod., s provozem uměleckých zařízení, s propagací a organizováním sportu a provozem sportovních zařízení, sportovcům, vedlejší se sportem a rekreací, zábavních parků a podobných atrakcí, heren a sázkových kanceláří, herní automaty, ostatní zábavní j.n., kadeřnictví a holičství, kosmetické, manikúra a pedikúra, čištění textilií, žehlení a mandlování, barvení textilií, s provozem pohřebních ústavů, hřbitovů a krematorií, převoz zesnulých, ostatní j.n. 958 Poštovní Poštovní související s distribucí listovních zásilek a balíků Služby poštovních přepážek 959 Kurýrní Doručovatelské a zásilkové zajišťované jinými subjekty než státními poštami Služby související s donáškou do domu Služby městských kurýrů 982 Nezařazené Ostatní jinde neuvedené - použijete-li kód 982, uveďte v Komentáři popis 7

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Leden 2015 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny,

Více

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 08.12 Provoz pískoven

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 90 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA, SANAČNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY

Kód SKP N á z e v HS/CN O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 90 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA, SANAČNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 90 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA, SANAČNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY 90.0 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné služby

Více

Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení

Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení Obsah: Elektronická hlášení DPH od 1.1.2010... 2 I. DPH hlášení (ČR)... 4 II. SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ (ČR)... 12 III. Elektronické podání DPH... 16 Přímé

Více

KLASIFIKACE CZ-CPA: STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE

KLASIFIKACE CZ-CPA: STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE KLASIFIKACE CZ-CPA: STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A ZNAČEK j. n. jinde neuvedené apod. a podobně vč. včetně součást kódu Způsob použití pro stanovení povinnosti RPDP - krok 1: co nejpřesněji

Více

Tabulková část (rok 2012)

Tabulková část (rok 2012) Tabulková část (rok 2012) Tabulka č. 2.3 Časové řady ukazatelů úrazovosti v ČR v letech 2003 2012 (ČSÚ) rok prac. úrazů s prac. nesch. dnů nesch. pro prac. úrazy četnost prac. úrazů s prac. nesch. na 100

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Detail Podskupina Skupina

Detail Podskupina Skupina Detail Podskupina Skupina rmáda rmáda BEZPEČNOST Krize Krize BEZPEČNOST Špionáž Špionáž BEZPEČNOST Teror Teror BEZPEČNOST Rasová diskriminace, Rasová diskriminace, národnostní menšiny národnostní menšiny

Více

A. VŠEOBECNÉ PODPORY

A. VŠEOBECNÉ PODPORY A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků Programy podpory malého a středního podnikání Programy podpory malého a středního podnikání na období 2005 2006 schválila vláda České republiky

Více

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 23 24 V této části je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek rozpočtové

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec OBEC SULKOVEC Spisový a skartační řád obce Sulkovec Obec Sulkovec, Sulkovec 50, 592 65 Rovečné IČO: 00489476, DIČ: CZ 00489476 Řád zpracoval starosta obce Ing. Petr Tomášek Datum zpracování: 1.12.2014

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Analýza právních podmínek pro poskytování malých úvěrů podnikatelům na venkově

Analýza právních podmínek pro poskytování malých úvěrů podnikatelům na venkově Zadávací podmínky pro zpracovatele díla Analýza právních podmínek pro poskytování malých úvěrů podnikatelům na venkově 15.03.2007 Zadavatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Americká 29 301 38

Více

Přenos daňové povinnosti (PDP) v Kontu a Skladu síť

Přenos daňové povinnosti (PDP) v Kontu a Skladu síť Přenos daňové povinnosti (PDP) v Kontu a Skladu síť Dne 1. dubna 2011 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která mimo jiné zavádí režim přenesení daňové povinnosti (PDP). Ten je nutné uplatňovat při

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Obsahová náplň volných živností

Obsahová náplň volných živností Obsahová náplň volných živností 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou technikou,

Více

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015)

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Úvěry pro podnikatele jsou poskytovány na základě Programu zvýhodněných regionálních

Více

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Obsah I. Specifické podmínky jednotlivých programů... 3 KREDIT... 3 START... 4 II. Společné podmínky programů... 6 Příjemce zvýhodněného

Více

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FORMÁT SOUBORŮ... 4 2.1. FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Praha 2014 Úvod... 3 I. Kultura v ČR... 4 I. 1 Vymezení kultury (kulturního sektoru)... 5 I.1. 1 Hlavní kulturní oblasti - základní vymezení založené

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více