Radnice městské části Brno-střed ožívá kulturním a sportovním programem. Vážení spoluobčané, březen Posezení u cimbálu str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radnice městské části Brno-střed ožívá kulturním a sportovním programem. Vážení spoluobčané, březen 2009. Posezení u cimbálu str."

Transkript

1 březen 2009 Radnice městské části Brno-střed ožívá kulturním a sportovním programem Vážení spoluobčané, s pozvolným příchodem jara asi nejsem sám, kdo lyže mění za kolo. I když jsou i tací, kteří jsou kolu věrni i během zimy. Jako například šéfredaktor našeho Zpravodaje, toho času lehce zraněn po jedné takové pěkné únorové vyjížďce A bude jich asi povícero. Vedení města razantně zdražuje MHD, takže kolo bude možná stále oblíbenější. Pokud však nevybudujeme dostatečné množství cyklo stezek, skončíme zase v prostředku v současnosti nejpoužívanějším, automobilu. A s ním již nyní není v centru kde zaparkovat, Do Společenského centra městské části Brno-střed na Dominikánské 2 pozval dne 20. února 2009 od 19 hodin starosta městské části Mgr. Libor Šťástka milovníky lidové hudby na Posezení u cimbálu. Vedení radnice má zájem navázat na tradici oblíbených Hovorkových Besed u cimbálu se sólisty BROLNu s novým primášem Františkem Černým, řekl na úvod starosta Mgr. Libor protože parkovací domy se nestaví. Celoročních cyklonadšenců máme několik i mezi zastupiteli naší městské části. Již delší dobu jsem o nich neslyšel. Snad nezapadli někde v závějích při sjíždění pisáreckých kopců! Případná zranění jim snad ambulantně ještě nějakou dobu ošetří na Zahradníkově. Rozhodlo-li se vedení města tuto polikliniku konečně opravit, je to jenom dobře; uvažovaným krokům, které její fungování mohou ohrozit, však již netleskám. Nemám rozhodně nic proti privátní lékařské praxi. Šťástka. A pokračoval: Tento náš počinek je jeden z mnoha, jimiž chci spolu s vedením radnice přinést něco nového našim obča- Pokračování na str. 2 Rušit zavedenou společnost bez širší debaty však považuji za chybu. Mám-li z něčeho dobrý pocit, tak z Vašeho zájmu o dění v centru a na naší radnici. Dětský karneval i cimbálový večer se setkaly s velkým ohlasem. Plánujeme reprízy a zároveň řadu akcí dalších, z těch kulturních zmíním dubnové pásmo operetních a operních melodií v po dání posluchačů Hudební fakulty JAMU. Na své si opět přijdou i děti, od břez nového vynášení Moreny, dubnové kuličkiády v Björnsonově sadu, přes květnové závody horských kol na Kraví hoře až po červnovou oslavu dětského dne na nádvoří radnice. Chystáme i akce většího rozsahu, a to nejen v rámci pravidelného festivalu Brno město uprostřed Evropy; probíhají již i přípravy vánočních trhů pro rok Přeji Vám hodně zábavy na Brno-středu a těším se na setkání s Vámi při některé z nejbližších akcí. Libor Šťástka starosta MČ Brno-střed Posezení u cimbálu str. 2 Vítání jara a vynášení Moreny str. 3 Poliklinika Zahradníkova str. 3 Dětský karneval str. 4, 5

2 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Radnice městské části Brno-střed ožívá kulturním a sportovním programem Dokončení ze str. 1 nům nejen z naší městské části. Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů jen potvrdil dobrou starostovu volbu, když po několika písních již zpíval celý sál. Dobré vínko, slaná dobrota Připravujeme pátek 20. března Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou Františka Černého a sólisty BROLNu Radnice MČ BS neděle 31. května Dětský den hry, soutěže a vystoupení na nádvoří radnice Brno-střed Radnice MČ BS neděle 29. března Vítání jara a vynášení Moreny tradice, zvyky, vystoupení, výtvarné dílničky Radnice MČ BS pondělí 28. září Den radnice odpolední zábavný program pro celou rodinu s prohlídkou radnice Radnice MČ BS k zakousnutí a muzika nejvyšší kvality přispívala akord od akordu k pohodě u zaplněných stolů. Že se podvečer vydařil, dokresluje chuť všech přítomných se opět vrátit. Pořadatel na jejich přání rychle reagoval a domluvil další termín posezení na pátek sobota 18. dubna Kuličkiáda a pétanque lehce sportovní a zábavné odpoledne s mistrem republiky v kuličkách a znalci pétanque Björnsonův sad sobota a neděle října Drakiáda výroba draků pod vedením odborníků a soutěže v pouštění draků Radnice MČ BS + Kraví hora 2009 od 19 hodin znovu ve Společenské sále městské části Brno- -střed na Dominikánské ulici 2. Přijďte se podívat a zazpívat si, doplnil na závěr své úvodní řeči starosta. Všechny nás těší zájem spoluobčanů, a proto připravujeme další akce. (red) neděle 26. dubna Ježibabí slet společensko-zábavný pořad nejen pro ženy Radnice MČ BS úterý 17. listopadu Lampionový průvod centrem Brna výroba lampionů zakončená průvodem Radnice MČ BS a okolí sobota 23. května Cyklohrátky na Kraví hoře závod dětí na horských kolech, soutěže Kraví hora sobota 5. prosince Mikulášoviny na radnici hry, soutěže a sladká nadílka pro hodné děti Radnice MČ BS 67. zasedání Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané ve středu dne od hod. v zasedací místnosti rady (výběr z usnesení) Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) schválila žádost o čerpání příspěvku ve výši 3,6 mil. Kč z Fondu bytové výstavby města Brna na stavbu BD Kopečná Studánka. RMČ BS projednala a schválila žádost Lužánek střediska volného času Brno o užití znaku MČ BS v rámci pořádání akce Žonglování na ledě. 68. zasedání Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané ve středu dne od hod. v zasedací místnosti rady (výběr z usnesení) RMČ BS vzala na vědomí rozpis schváleného rozpočtu na rok 2009 a bilanci zdrojů a výdajů MČ Brno-střed na rok 2009 a uložila starostovi Mgr. Liboru Šťástkovi, aby rozpis schváleného rozpočtu na rok 2009 a bilanci zdrojů a výdajů na rok 2009 předložil na zasedání ZMČ BS. RMČ BS vzala na vědomí a schválila návrh starosty MČ BS na iniciaci změny vyhlášky SMB č. 8/2008, o místních poplatcích ve smyslu snížení poplatků u zařízení pro poskytování služeb (rest. zařízení, zahrádky) a pověřila starostu MČ BS předložením tohoto návrhu k projednání na nejbližším zasedání ZMČ BS. RMČ BS projednala předložené nabídky vyzvaných dodavatelů pro veřejnou zakázku malého rozsahu Realizace pracovního zázemí a plnění služeb v rámci uskutečňování veřejně prospěšných prací a vybrala nejvhodnější nabídku. RMČ BS vzala na vědomí iniciativu MMB, spočívající ve zkušebním rozmístění sběrných ná - dob na separovaný sběr papíru a PET lahví ke stávajícím nádobám na komunální odpad v konkrétních bytových domech v centrální části města a rozšířila navržený seznam o lo kality bytových domů Horní-Strž a Vídeňská č. o RMČ BS projednala a schválila, přidělení bytů v nově zrekonstruovaném domě městskou částí Vídeňská 14, Brno o vel. 1+kk, 2+1 a 2+kk. RMČ BS schválila oslovení následujících dodavatelů k předložení cenových nabídek na akce Kamenomlýnská 14, výměna oken domu; Milady Horákové 19, oprava pavlačí; Kopečná 9, příprava pro demolici a Orlí 8, 10, oprava fasády a výměna oken domu. RMČ BS vybrala nejvýhodnější nabídku pro 2 veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Dvorského 10, 12, oprava ZTI domu; Příční 6, oprava obvodového zdiva a světlíku; Plynárenská 6, oprava střechy domu; Vídeňská 43, oprava elektroinstalace společných prostor domu. RMČ BS schválila záměr Komplexní regenerace historického jádra města Brna, konkrétně rekonstrukce ulic Orlí II., Měnínská a Novobranská s podmínkou aktivního přístupu statutárního města Brna k výstavbě parkovacích domů a zejména pak při budování parkovacího domu při ul. Kopečná a dalších podobných projektů iniciovaných MČ BS. RMČ BS vzala na vědomí zřízení řídící skupiny Radou města Brna k projektu ZŠ Úvoz 55 sportovní hřiště. RMČ BS projednala a schválila žádosti o finanční prostředky na investice a opravy školských zařízení z rozpočtu statutárního města Brna 2009 na akce v pořadí: investice: 1. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 rekonstrukce sociálního zařízení; 2. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, objekt Rašínova 3 rekonstrukce výměníkové stanice; 3. Rekonstrukce ZŠ Brno, nám. Míru 3; 4. ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 zvětšení kapacity stravovací místnosti; 5. ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 odstranění vlhkosti; opravy: 6. MŠ Brno, Úvoz 57 výměna oken; 7. MŠ Brno, Tučkova 36 výměna oken; 8. MŠ Brno, Horní 17 výměna oken; 9. MŠ Brno, Vídeňská 39a výměna oken. RMČ BS dále projednala a schválila žádosti o finanční prostředky na investice a opravy veřejných hřišť a sportovišť z rozpočtu statutárního města Brna 2009 na akce v pořadí: investice: 1. ZŠ a MŠ Husova dětské hřiště ve dvoře budovy Rašínova 3; opravy: 2. ZŠ Brno, Úvoz 55 oprava chladícího systému zimního stadionu. RMČ BS projednala a schválila žádosti o finanční prostředky na nábytkové vybavení z rozpočtu statutárního města Brna 2009 na akce v pořadí: 1. ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 nábytkové vybavení výukových prostor; 2. ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 nábytkové vybavení výukových prostor. RMČ BS posoudila a schválila žádosti o investiční finanční prostředky na vybavení kuchyní a jídelen z rozpočtu statutárního města Brna 2009 na akce v pořadí: 1. ŠJ Brno, Bakalovo nábř. 8 plynový kotel; 2. MŠ Brno, Vinařská 4 průmyslová myčka ve školní kuchyni; 3. MŠ Brno, Vídeňská 39a průmyslová myčka ve školní kuchyni. RMČ BS souhlasila s investičním záměrem IZ Kamenná čtvrť statické zajištění svahu. Požaduje, aby součástí řešení bylo odstranění jedné z příčin sesuvu svahu jeho podmáčení realizací chybějícího kanalizačního řadu a napojení stávajících staveb na kanalizaci.

3 Informace úřadu, rady a zastupitelstva 69. zasedání Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané ve středu dne od hod. v zasedací místnosti rady (výběr z usnesení) RMČ BS vzala na vědomí 1. etapu dopravně technické studie centrální části Mendlovo náměstí, spočívající ve změně organizace dopravy na Mendlově náměstí, a požaduje, aby byla neprodleně realizována přestavba Mendlova náměstí dle vítězného soutěžního projektu autorů Radko Květ, Zdeněk Sendler, s řešením parkování v podzemním parkovacím objektu v centrální části Mendlova náměstí a s návaznostmi na průrazy ul. Hybešova, Ypsilantiho a Václavská dle ÚPmB. RMČ BS žádá v rámci územního řízení na stavbu Podzemní parkovací garáže Janáčkovo divadlo o zachování pěší prostupnosti mezi parky Koliště II (Moravské náměstí) a Koliště III (pod Janáčkovým divadlem) řešením vjezdu a výjezdu do garáží dle platného Regulačního plánu Městské památkové rezervace (RP MPR) a konstatuje, že projekt nedostatečně využívá předpokládaný plánovaný potenciál parkovací kapacity v dotčeném území dle regulativu v RP MPR je možno zde realizovat 650 parkovacích míst. RMČ BS schválila finanční neinvestiční transfer Vysokoškolskému katolickému hnutí Brno, o. s., ve výši Kč na propagační materiál s tím, že bude prezentovat MČ Brno-střed; YMCA Brno, o. s., ve výši Kč na Tábor mladých svišťů a Kč na Cestu brněnským středem; AMADEUS, nadačnímu fondu při Základní umělecké škole Františka Jílka, Brno, ve výši Kč na XVI. ročník mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy do 11 let; Akademickému pěveckému sdružení MORAVAN, Brno, ve výši Kč na nájemné za zkušebnu v Janáčkově divadle za 1. pol a Kč na Starosta městské části Brno-střed nesouhlasí s uvažovaným zrušením polikliniky Zahradníkova Starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka se domnívá, že konání statutárního města Brna v oblasti zdravotnictví je nekoncepční. Krátce po kontroverzním převzetí Úrazové nemocnice Brno je tu další případ snaha zprivatizovat jednotlivé ordinace v prostorách takzvané Polikliniky Zahradníkova, což by mohlo mít za následek jednak likvidaci zavedeného zdravotnického zařízení jako funkčního celku a jednak úbytek pracovních míst, a to zrovna ve velmi komplikované době, uvádí starosta. A pokračuje: Alespoň tak na mě celá situace působí podle toho, jak je popsána v otevřeném dopise zaměstnanců Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o., adresovaném brněnskému primátorovi a jak se k ní zatím vyjadřoval primátorův náměstek pan Rychnovský. Vzhledem k tomu, že se poliklinika nachází na území městské části Brno- -střed, jejíž obyvatelé tvoří nezanedbatelnou část ze spádové oblasti čítající lidí, má starosta za to, že by případné provozně-organizační změny v tomto zdravotnickém zařízení měly být konzultovány se samosprávnými orgány městské části Brno-střed. Samozřejmě respektujeme fakt, že zřizovatelem Zahradníkovy je statutární město Brno, a tudíž má právo se svojí organizací nakládat dle rozhodnutí svých zastupitelů. Na druhé straně bych ale rád zdůraznil, že městské části jsou nedílnou součástí města a že by jejich představitelé měli mít možnost v takových případech hájit práva svých spoluobčanů. Zachování dostupné ambulantní péče by mělo být prioritou nás všech, argumentuje Šťástka. Podle něj by se celý proces neměl uspěchat. Rekonstrukci dlouhodobě zanedbaných prostor vítáme, ale to, co se v nich bude dít po ní, bychom měli důstojně a za účasti zástupců všech, kterých by se změny mohly dotknout, prodiskutovat, uzavřel argumentaci starosta Šťástka. Na diskusi je podle něj čas i proto, že provoz polikliniky je městem dotován poměrně nízkými finančními částkami, a tudíž by případné zdržení plánovaných kroků nemělo mít výrazné finanční dopady na rozpočet statutárního města Brna. (red) 3 nájemné za sál pro Jarní koncert v Konventu Milosrdných bratří; Klubu sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, o. s., Brno, ve výši Kč na soutěž TeamGym v roce RMČ BS projednala a schválila zadání pro vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro stavbu Bytového domu ul. Kopečná Studánka, Brno. 15. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed, konaného ve středu dne od hod. ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno (výběr z usnesení) Rezignací zastupitele Ing. Stanislava Pšeji došlo k uprázdnění mandátu v Zastupitelstvu městské části Brno-střed. Za tohoto člena měla jako náhradník z kandidátní listiny téže volební strany (ODS) v pořadí dle výsledku voleb nastoupit jako členka zastupitelstva paní RNDr. Vlasta Svobodová. Ta však písemně na mandát náhradníka rezignovala. Jako náhradník na uvolněný mandát z příslušné kandidátní listiny tak nastoupila jako členka zastupitelstva paní RNDr. Zdeňka Balcarová, CSc.; její členství v zastupitelstvu bylo osvědčeno Radou MČ Brno-střed. RNDr. Zdeňka Balcarová, CSc., složila na dnešním zasedání ZMČ BS slib před zastupitelstvem pronesením slova slibuji a podpisem potvrdila jeho složení. Z rukou starosty MČ Brno-střed Mgr. Libora Šťástky převzala osvědčení o členství v zastupitelstvu a průkaz člena Zastupitelstva městské části Brno- -střed (dále jen ZMČ BS). ZMČ BS projednalo návrh na dispozici s majetkem a nesouhlasilo s přeřazením domovního celku Botanická 37, 39, 41, 43, 45, 45a, domů Lidická 69 a Starobrněnská 7 ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů doporučených do prodeje. ZMČ BS souhlasilo s redukcí počtu parkovacích stání na Římském náměstí na 4 vozy a jedním vjezdem do objektu. Současně nesouhlasilo sřešením dopravní obsluhy přes Římské náměstí. ZMČ BS diskutovalo o návrhu změny obecně závazné vyhlášky SMB č. 8/2008, o místních poplatcích a schválilo návrh na změnu (snížení) v sazbě místního poplatku u zařízení pro poskytování služeb (rest. zařízení, zahrádky). ZMČ BS vzalo na vědomí zprávu starosty MČ Brno-střed o výsledcích kontroly provedené Odborem interního auditu a kontroly MMB, včetně souvisejících přijatých či navržených opatření. (red)

4 Karnevalové odpoledne 15. února 2009 rozehřálo všechny děti i dospělé. Adéla Kratochvílová a Dáša Trávníková z divadla Kufr sršely vtipem a nápady. Taneční sekvence střídaly soutěže od žonglování, navlékání kuliček až po podlézání stále se snižující laťky. Odpolední program zpestřilo vystoupení taneční skupiny Kotlanka a Malenky pod vedením Věrky Matouškové. Všichni odcházeli nadmíru spokojeni.

5 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Blokové čištění komunikací na území MČ Brno-střed v roce 2009 Blokové čištění komunikací (dále jen BČ) je jednou z osvědčených, ale i nákladných forem udržování čistoty v městě Brně, které finančně zajišťují MČ ze svých rozpočtů. Jeho efektivnost je do značné míry závislá na dodržování zásad či povinností obyvatel i návštěvníků města, všech subjektů působících na správním území naší MČ tak, jak to ukládá 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Změny pro rok 2009 letos dochází ke změně v začátku BČ na správním území MČ Brno-střed, který je stanoven na 8.00 hod., předpokládaný čas ukončení čištění je hod. Pozdějším začátkem BČ (respektive odtahů vozidel) se snažíme vyjít vstříc řidičům a vlastníkům vozidel, a v tomto smyslu žádáme řidiče o respektování dopravního značení dotčeného bloku, a to nejen z důvodu probíhajícího BČ, ale také z toho důvodu, že je tento časový úsek využíván i jinými subjekty např. pro čištění kanalizačních vpustí či ořez suchých větví stromů atp. Pro letošní blokové čištění platí další následující pravidla. Ve druhé polovině roku se snažíme BČ směřovat do období zvýšeného spadu listí, a to tak, aby s posledními bloky bylo možno i ukončit podzimní výhrab a čištění komunikačních ploch od listí. V rámci BČ bude probíhat čištění přilehlých ploch silniční vegetace a chodníků. Ten, kdo vozidlo ponechá stát v ploše silniční vegetace, dopouští se porušení 27 odst. 1 písm. r) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. Je třeba si uvědomit, že při ohlášeném blokovém čištění komunikací umístěním přenosných dopravních značení s vyznačenou dobou a termínem čištění dochází k místní úpravě silničního provozu a stání na komunikacích. Přenosné dopravní značení je umístěno na komunikacích minimálně 7 dní před blokovým čistěním. Provozovatelé vozidel, stojících na vozovkách, chodnících a vyhrazených parkovacích místech, jsou povinni zajistit odstranění vozidel v den čištění na dobu od 8.00 do hodin. UPOZORNĚNÍ: Porušení výše citovaných právních předpisů může mít za následek postih v souladu s výše uvedenou legislativou. Řidič resp. vlastník vozidla se při nerespektování dopravního značení vystavuje riziku sankcí ze strany městské policie, dále pak riziku odtažení vozidla. Přestože zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 19 odst. 5, 6 ukládá účastníkům silničního provozu uposlechnout rozhodnutí silničního správního úřadu, respektovat příslušné dopravní značení, jež přikazuje dočasný zákaz stání na příslušné pozemní komunikaci, a tak umožnit čištění komunikací a veřejných prostranství, někteří řidiči zákon porušují a svou nekázní znemožňují udržovat čistotu dotčených komunikačních ploch. V případě neuposlechnutí rozhodnutí silničního správního úřadu, tedy nerespektování příslušného dopravního značení, je vlastník místní komunikace oprávněn odstranit silniční vozidlo na náklady jeho vlastníka. Pravomoc k odtahu vozidel je přenesena z odboru dopravy Magistrátu města Brna, jakožto zástupce vlastníka komunikací, na Brněnské komunikace a. s., kontaktní osoba: pí. Škaroupková, tel.: , které prostřednictvím svých smluvních partnerů zajišťují odtahy vozidel. Harmonogram blokového čištění Výdejní doba ve všední den hod. Odtahová firma nahlašuje tuto skutečnost na čísle 158 Policie České republiky. Ceník odtahů vozidel při blokovém čištění platný od Manipulace s vozidlem naložení a vyložení 600 Kč. Manipulace s vozidlem, naložení i vyložení je jeden úkon a lze jej započítat jen jednou na jeden odtah. Ujeté kilometry 25 Kč/km. Vlastník vozidla hradí náklady na ujeté km max. do vzdálenosti 10 km tj. celkem 20 km. Parkovné vč. nákladů na provoz plochy a výdej vozidla první den 250 Kč/den každý další započatý den 100 Kč/den. Přirážka za výdej vozidla po pracovní době, tj hod., a ve dny prac. volna a prac. klidu 250 Kč. K cenám budou účtovány aktuální sazby DPH. Odtahy vozidel v r jsou nasměrovány do následující lokality: Jihlavská ul. v Brně, autobazar Max (50 m od Delvity směr Bosonohy) tel.: , ÚMČ Brno-střed si vyhrazuje právo změn, případně doplnění nebo vynechání termínů blokového čištění. U bloků č. 1 až 9 je prozatím naplánován harmonogram pouze pro první kolo BČ. Zde se bude jednat pouze o čištění vozovek a ploch silniční vegetace. Přilehlá parkoviště, pokud nebudou označena přenosnou dopravní značkou upozorňující na den BČ, budou umožňovat parkování vozidel bez rizika odtahu. Další termíny uveřejníme dle aktuální situace na naší úřední desce a internetových stránkách. Aktuální verzi harmonogramu lze najít na naší úřední desce na adrese Masarykova 25/27, Brno, dále pak na našich internetových stránkách v březnovém Zpravodaji naší MČ, či přímo na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, odbor životního prostředí, oddělení čistoty komunikací. blok č. 1 Björnsonův sad, Burešova, Dřevařská, Hrnčířská, Sušilova termín: blok č. 2 Bayerova, Cihlářská+parkoviště, Hoppova, Tučkova, Sokolská ús. Veveří Kounicova termín: blok č. 3 tř. kpt. Jaroše pravá strana + slepá, Smetanova, Drobného ús (záliv) termín: blok č. 4 Botanická úsek Antonínská Zahradníkova, tř. kpt. Jaroše levá strana, Hilleho, 6 Jeřábkova, Pekárenská termín: blok č. 5 Bartošova, Kudelova, Mášova, Mezírka, Lužánecká, nám. 28. října mimo MHD, Vrchlického sad termín: blok č. 6 Bratislavská úsek Příkop Soudní, Kornerova, Příční, Skořepka, Stará, Vlhká termín: blok č. 7 Barvířská, Radlas, Špitálka, Tkalcovská úsek park slepá, Valcha, Podnásepní,

6 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Stavební, Plynárenská termín: blok č. 8 Čechyňská, Mlýnská úsek Dornych Štěpánská, Řeznická, Masná, Zderadova, Antonínská, Janáčkovo nám. termín: blok č. 9 Cyrilská, Kolískova, Mlýnská úsek Štěpánská Masná, Přízova, Rumiště, Spálená, Štěpánská, Šujanovo nám. termín: blok č. 10 Bakalovo nábř., Červený kopec, Kamenná, L. Konečné, Táborského nábřeží termín: 1. 4., , , , blok č. 11 Celní, Jílová+slepá, Rovná, Vídeňská slepá, Vinohrady termín: 8. 4., , 2. 9., , blok č. 12 Hluboká, Horní, Oblouková, Pšeník, Sovinec, Strž, Vysoká termín: , 3. 6., 9. 9., , blok č. 13 Gallašova, Grmelova, Havlenova, Sobotkova, Vojtova termín : , , , , blok č. 14 Dvorského, Opavská, Polní úsek Renneská Opavská, Renneská slepá, Strážní, Vsetínská termín: , , , , blok č. 15 Bezručova, Hybešova slepá, Křídlovická úsek Křížová Nové sady, Nádvorní, Zahradnická, Leitnerova úsek Hybešova Křídlovická, Poříčí záliv u Ypsilantiho, Soukenická, Ypsilantiho termín: 9. 4., 4. 6., , , blok č. 16 Bělidla, Poříčí úsek Křižkovského Bauerova, Rybářská, Výstavní, Zedníkova termín: , , 3. 9., , blok č. 17 Anenská, Jircháře, Kopečná, Křídlovická úsek Nové sady viadukt, Leitnerova úsek Pekařská Hybešova, Vodní termín: , , , , blok č. 18 Hroznová +slepá, Kalvodova, M.Pujmanové, Neumannova, Vinařská úsek Lipová Neumannova č termín: 2. 4., , , , blok č. 19 B.Martinů + obsluž.komunikace, Hlávkova, Pavlíkova, Rezkova termín: 6. 4., , , , blok č. 20 Havlíčkova úsek Wurmova Klácelova, Klácelova, Lerchova úsek nám. Míru Klácelova, Rudišova, Sedlákova, Soukopova, Wanklova, Wolkrova, Wurmova termín: 7. 4., 1. 6., , , blok č. 21 bří Čapků, Grohova ús. Úvoz Údolní, Heinrichova, Helceletova, Jiříkovského, Zachova, Všetičkova termín: , 2. 6., 1. 9., , blok č. 22 Bílého, Lerchova úsek Klácelova Vaňkovo nám., Havlíčkova úsek Klácelova Roubalova, Mahenova, Kampelíkova, Roubalova, Fr. Stránecké termín: , 8. 6., 7. 9., , blok č. 23 Čápkova, Gorkého, Jaselská, Marešova, Stojanova termín: , 9. 6., 8. 9., , blok č. 24 A. Nováka, Grohova úsek Veveří Úvoz, J. Uhra, Resslova, Rybkova, Žižkova po Lužickou, Žižkova garáže proti č.o. 16 termín: , , , , blok č. 25 Jiráskova, Gorazdova, Pellicova, Sladová termíny: , , , , UPOZORNĚNÍ: ÚMČ města Brna, Brno-střed si vyhrazuje právo změn, případně doplnění nebo vynechání termínů blokového čištění. Mgr. Libor Šťástka v.r. Ing. Stanislav Pšeja v.r. starosta MČ města Brna, Brno-střed tajemník ÚMČ města Brna, Brno-střed Stalo se v naší městské části Starosta navštívil Pečovatelskou službu na Lipové a její klienty klienta, dále do plnila. O klienty centra denních služeb se stará pečovatelka a vymýšlí program pro jejich rozvoj a zábavu. Návštěva v centru denních služeb na Lipové Pečovatelská služba centrum denních služeb městské části Brno-střed sídlící na Lipové 31 je tradiční sociální službou, která je poskytována seniorům a občanům se zdravotním postižením, uvedla vedoucí sociálního odboru Mgr. Eva Maláčová. Umožňuje klientům setrvávat ve svých domovech, zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob života, zvyšuje jeho kvalitu a soběstačnost, nepřetrhává vazby na blízké a příbuzné Návštěva DPS na Zderadově Pro úplnou informaci: Centrum denních služeb: je jednou z akreditovaných služeb pečovatelské služby u KÚ JmK. Centrum denních služeb se nachází v prostorách střediska pečovatelské služby na ul. Lipová 31 v Brně a poskytuje péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a které z těchto důvodů potřebují pomoc při zajištění péče o svoji osobu, posílení svých schopností a dovedností, poskytnutí služeb, které si nejsou schopny samy zajistit. Je příjemné trávit volný čas v kolektivu, kde je pro seniory připraven široký program zájmových činností pro udržení jejich psychické a fyzické kondice. Služby poskytované v centru denních služeb: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně-terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Centrum denních služeb provozujeme ve dnech pondělí až pátek od hod. Klienty do centra denních služeb je možné dovézt a odvézt autem pečovatelské služby. Služby jsou poskytovány za úhradu v souladu s prováděcí vyhláškou 7 Návštěva DPS na Křenové č. 505/2006 Sb. a na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí sociálních služeb, upřesnila Mgr. Maláčová. Na závěr se starosta městské části Brno-střed vypravil za klienty, kteří žijí v Domech s pečovatelskou službou (DPS) na území městské části Brno-střed (viz fota). Příště se v doprovodu starosty podíváme za klienty, kteří žijí v DPS mimo obvod naší městské části. (red) Interiér jednoho z bytů DPS na Hybešově

7

8

9 Rozhovor Vše začalo pozorováním krajiny a jejích křivek, tak jednoduše vysvětlil své malířské začátky doc. Petr Kvíčala Poznal jsem nádherný dům, který připomíná citlivostí italské mistry, tak ohleduplné k historii i svému prostředí. Ateliér, který nejprve působil velmi neuspořádaně, ale po čase, jako dobré víno, projevil svůj neopakovatelný buket a noblesu. Hluboký a kultivovaný hlas Petra Kvíčaly prozradil člověka, který má úspěch a hodně přemýšlí o sobě i o svém okolí. Tak jsem začali pěkně od počátku. Nemohl jste studovat výtvarné umění, co stálo proti vysněné cestě? Chtěl jsem nastoupit na střední uměleckou školu již po zá - kladní škole, ale moji rodiče mi to rozmluvili, přestože měli k umění velmi kladný vztah. Druhým mým zájmem byla chemie, matematika a fyzika, a tak jsem začal studovat chemickou průmyslovku. Později během vojenské služby jsem potkal mladé umělce, čerstvé absoloventy pražské Akademie, a pod jejich vedením jsem začal systematicky kreslit a zajímat se o výtvarné umění. Udělal jsem desítky studií portrétů a když jsem je před návratem z vojny poslal rodičům, moje maminka je ukázala profesorovi na umělecké střední škole Emanuelu Ranému, který v mých pracech rozpoznal, jak říkal, mimořádný talent, což mi dalo podnět ke studiu na střední umělecké škole. Před jejím dokončením jsem se pokoušel dostat se na vyso - kou školu, ale špatný kádrový profil to neumožňoval. Zajímal jsem se o alternativní kulturu, byl jsem členem jazzové sekce, chodil jsem v Brně na poslechové pořady Aloise Simandla Piňose o Nové hudbě, které pro mě byly vstupem do myšlenkového světa, jenž jsem asi podvědomě hledal. Velmi na mne v té době zapůsobily i východní filosofie stálého plynutí bez začátku nebo středobodu dění. V době studia a později jsem až do revoluce pracoval deset let jako topič v uhelné kotelně. Kromě různých klubů pro mladé jsem až na výjimky nemohl nikde vystavovat, 10 ale měl jsem čas na čtení, malování a aktivní účast v hudebních skupinách. Po revoluci se moje situace začala rychle měnit. Začal jsem být zván na české i mezinárodní výstavy, o mé práci se začalo psát v odborném tisku a moje obrazy začaly nakupovat velké státní sbírky i soukromí sběratelé. Zanedlouho jsem nastoupil na fakultu výtvarných umění jako asistent a současně jsem studoval na vysoké škole magisterské studium. Později jsem se habilitoval docentem na pražské Akademii. Začaly postupně přibývat výstavy, realizace v architektuře, katalogy a monografie. Když se našinec probírá Vaším životním půso bením, napadá ho: jste malíř, architekt nebo designér? Já jsem jednoznačně malíř. Ty další aktivity se od té první odvíjí, především je to aktivita pedagogická. Vedu malířský ateliér na brněnské Fakultě výtvarných umění na VUT. Určitě však nejsem ani architekt ani designér. Občas ovšem spolupracuji s architekty, kteří mě vyzvou k práci, nebo jen k úvahám nad nějakým projektem. Společně s architektem se pak poukoušíme vytvářet plnohodnotné prostředí. Například slavnostní sál v brněnském divadle Reduta je přesně tímto příkladem. Spojení nápadu architekta a mým zájmem o fenomén svátečnosti a slavnostnosti, do té doby realizovaný jen v obrazech, se myslím nádher ně uplatnil v jedné z mých nejoblíbenějších realizací. Jako bych tam na stěnách utkal koberec z červených vláken času a ten prostor je slavnostnostně nasycen, a nejvíce večer, když se rožnou světla a přijdou lidé ve večerních šatech. To pak mám opravdu radost, že se podařily propojit architektonické a sociální aspekty stavby s mou obrazovou skladbou a malířským zájmem, který má svoje vyhraněné podoby. Takže, i tuto svou filozofii přenášíte za katedru? Každopádně se nesnažím vnucovat nikomu svoji cestu. Především se snažím vést studenty v jejich hledání vlastního tématu a směru. Mám radost, že moji studenti jsou nadaní a inteligentní a vydávají se tou těžší, ale o to víc uspokojivější cestou hledání svého uměleckého přístupu a tvaru. Vy jste našel svoje křivky a objekty? Jak jste k nim dospěl? Vše začalo pozorováním krajiny prolínání křivek obdě - lávaných i neobdělávaných polí, kvetoucích luk, pozorováním změn růstu květin, keřů a stromů, ta fantastická pestrost vykazující jemné až detailní rozdíly u stejného druhu a spolu s tím jsem si neustále pokládal otázku, jaký je smysl malování, proč se na něco fascinovaně díváme a co to je. Co to je obraz a co znamená zdobit a dívat se Co tedy hledáte dál? Kromě školy a výchovy nových talentů to pracovně nazývám 2B2A Brno, Barcelona Art and Architecture. Chceme se společně zaměřit na problematiku a možné zákonitosti prolnutí umění a architektury a z toho vyplývající možnosti nových forem studia. Když se nyní zahledíte na současnou architekturu nebo rekonstrukce budov, vidíte, že úplně zmizela zdobnost dřívějších stavitelů. Dneska je snaha nahradit tento fakt barevnou malbou, kombinacemi, ale jistě cítíte, že to v mnoha případech není ono. Já si mapuji souvislosti vycházející z dřívější i současné architektury. Nedělám to samozřejmě sám, oslovuji architekty, teoretiky a umělce po celé Evropě. Narazil jsem přitom na zvláštní jev, víc odezvy a zájmu je ze zahraničí. Asi bychom mohli dlouze povídat. Jsem ze Zpravodaje městské části Brno-střed. Co Vy na to? Jaké je centrum? Nejdříve, co se mně nelíbí: Velký Špalíček. To je opravdu hrůza a ostuda Brna. Někteří moji kamarádi architekti přes Špalíček odmítají chodit. Místo je řešeno velmi nekulturně. Nový dům na Kopečné. Architektura je v pořádku, ale když jdu po Pekařské, nevidím na Petrov. Tento pohled vydržel několik stovek let. Duchovní pouto mezi klášterem na Starém Brně a Petrovem jsme přetrhali. Stavba byla tuším povolena o dvě nebo o tři patra nižší a přece dům vyrostl. To by v kulturních zemích na západ od našich hranic nikdy neprošlo. Co se mně líbí: Stavba bazénu na Kraví hoře. Kapitol na Jakubském náměstí ve které se sv. Jakub zdvojuje. Líbí se mně Omega na náměstí Svobody. Zapadla do rytmu okolních budov. Jistě tam tak nově kdysi působila po dostavění i budova Komerční banky. Ještě byste něco na závěr dodal? Vadí mně v Brně velké množství prachu, které je již dlouhodobě v ulicích. Staví se, a stavby se uklízejí až po dokončení, ulice se splachují velmi málo. Množství odpadků a zbytky stavevního materiálu se povalují snad všude. Brno je v současnosti určitě nejprašnější město v Evropě, které znám. Je to katastrofa, to by se mělo co nejdříve změnit. Byl jsem vloni v Albánii a po návratu jsem měl neodbytný pocit, že je naše město až příliš svým nepořádkem a obecnou nekulturností blíž Balkánu než západu. Jinak by mohlo být Brno velmi rychle normálním kulturním evropským městem, vkterém se dobře žije, mimo jiné iproto, že je to moderní město se všemi funkcemi a žádný turistický skanzen. Děkuji za rozhovor Malíř Petr Kvíčala (1960) se od poloviny osmdesátých let zabývá ornamentem. Inspirace krajinou ho dovedla k extrémně redukovanému výtvarnému jazyku. Jeho základními prvky jsou ornamentální linie, nejčastěji vlnovky, lomené linie či smyčkové linie. Dlouhodobě je nejrůznějším způsobem kombinuje, zmnožuje, překrývá a vrství. Rytmické opakování opakujících se linií a barevných ploch odkazuje k pravěkému umění a lidovému ornamentu, současně i ke klasické modernistické malbě a současné abstrakci. Obrazy Petra Kvíčaly se žánrově pohybují od procesuální malby přes monochromy až po malířské instalace. Od roku 1994 působí na fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, kde vede ateliér malby. Od roku 1995 se věnuje realizacím v architektuře a spolupracuje s významnými českými i zahraničními architekty (Ivan Koleček, Joseph Lluís Mateo). Jeho práce jsou zastoupeny ve významných veřejných i soukromých sbírkách (Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Wannieck Gallery). Jeho poslední výstava s názvem Vlny Waves v brněnské Wannieck Gallery v loňském roce představila na ploše více než tří tisíc čtverečních metrů autorovo malířské dílo od roku 1984 do současnosti. Výstavu provázela monografická publikace mapující celou dobu Kvíčalovy tvorby z nakladatelství Arbor vitae.

10 Informace úřadu, rady a zastupitelstva I když byl nástup zimního počasí v loňském roce poněkud váhavý, začátkem letošního roku se pravá zima usídlila i zde, v jihomoravské metropoli, v Brně. Po dvou předchozích poměrně teplých zimách relativně bez sněhu, dostalo již od počátku ledna naše město hojné sněhové na dílky. Na naší městské části (dále jen MČ) provádí zimní údržbu hlavních tahů (tj. vozovky většinou s MHD) Brněnské komunikace a. s. Zimní údržbu ostatních vozovek pak má prostřednictvím svých smluvních parterů zajištěnu MČ. Stejně tak máme zajištěnu i zimní údržbu chodníků parků a kolem parků, podél ploch silniční vegetace, jedná-li se o samostatnou plochu. Dále naše MČ zajišťuje plošně zimní údržbu historického centra. Tímto opatřením vychází naše radnice již osm zimních období vstříc našim obyvatelům a návštěvníkům historického jádra. Důkazem toho již bylo cca 25 letošních zásahů zimní údržby na celém našem správním území, které reagovaly jak na husté dlouhotrvající sněžení, tak na prevenci proti náledí.v případě sněhových kalamit je naše MČ připravena z potřebných míst sníh odvézt na předem určenou deponii, jejíž lokalizace je každoročně stanovena v Plánu zimní údržby města Brna. Jediným problémem při odvozu sněhu je nová dlažba, která by pod těžkým a plně naloženým vozidlem mohla popraskat, a tak na náměstí Svobody bude čekat pár sněhuláků na jarní sluníčko a tím i rozloučení s letošní zimou. Ke zpříjemnění průchodu hlavními vstupními místy do historického jádra operativně přispěli odklízením a zametáním sněhu i naši zaměstnanci z řad veřejně prospěšných pracovníků, kterým na chvíli zmizel účel a cíl jejich zametání nedopalky z cigaret a drobné odpadky pod sněhem. Jednalo se o následující místa: Česká Joštova, prostor u OD Centrum směr Malinovského nám., Nádražní Masarykova a Šilingrovo nám. Z bohaté sněhové na dílky snad mají radost hlavně děti a běžkaři, kteří mají nyní sníh opravdu nadosah. Daleko hůře jsou však na tom naši staří spoluobčané, kteří ze strachu před uklouznutím a zraněním omezují své vycházky na nutné minimum. Je to proto, že zimní údržba na chodníku, která je sice provedena v souladu se zákonem a zmírňuje tedy závady ve schůdnosti, může i tak pro starého člověka znamenat úraz s tragickým koncem. V předchozím říjnovém článku, upozorňujícím na přicházející zimu, jsme se zmínili Názor Solím, solíš, solíme, co děláme, nevíme. Kdeže jsou doby ladovských zim! Světla vysokých mozaikových oken kostelíků teple zářila do tmy, hvězdy se blyštěly na vysokém nebi a jejich odlesk v třpytu bílých sněhových vloček se něžně snášel na zemi. Tiché bývaly ladovské zimy. Pamatuji zimy, kdy na silnicích ležel sníh, neodklízel se, povozem zimy byly sáně, tažené koňmi s rolničkami. Vždy, když jsem zaslechla zvuk rolniček, hned jsem běžela k oknu, na povozech jsem mohla oči nechat. Kolik dívek sní, že za takových vysokých, jasných, zimních nocí pojedou z kostelíku se svou láskou, v saních Zima v Brně aneb jak bude dál? tažených rozvernými hřebci s rolničkami, do kožešin zachumlaná dvojice, kolem lesy a vůně zimy a ticho nádherných nocí. Nerada se ze snů vracím do současné šedivě černé břečky šedivého dne. Ve dnešních městech sníh nevydrží bílý, nepřináší radost a jen výjimečně je důvodem k výskání, spíše znamená starosti, hned se hovoří o kalamitě. Ostatně stačí pár centimetrů a už tu máme kalamitu. Řidiči netrpělivě bubnují prsty na volant v pomalu se sunoucí řadě, městská doprava, zcela ochromená, také nabírá zdržení nebo i stojí (například v úterý nejezdily po 17. hod. tramvaje č.13 do a z Juliánova). 11 o problémech souvisejících se zimní údržbou a doposud platnou legislativou, kde u chodníků doposud stále platí zásada odpovědnosti vlastníka přilehlé nemovitosti. O rozsahu, způsobu a lhůtách v odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací informuje Vyhláška města Brna č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací ve znění pozdějších předpisů, ve které jsou rozsah a způsob odstraňování závad ve schůdnosti a lhůty s tímto spojené, rozebrány do většího detailu, než jak je tomu v Zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a dále pak ve vyhlášce č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Pokud vstoupí v platnost novela výše uvedeného zákona, bude to snad znamenat úlevu mnoha vlastníků nemovitostí, které přiléhají k obecnímu chodníku, a snad i adresnější odpovědnost za následky případného úrazu. Co by to však v praxi skutečně znamenalo, pokud městské části vznikne povinnost či odpovědnost za tuto údržbu, lze v tuto dobu zatím jen odhadnout. Bude nutno počítat s finančními výdaji na evidenci chodníků a zajištění přesných výměr, protože to je jedním z nutných podkladů pro zadání veřejné zakázky a předcházející odhad finanční výše plnění požadované zakázky zadání zakázky prostřednictvím odborného subjektu na realizaci zakázky, která bude dále finančně zohledňovat realizaci díla, což znamená pořízení strojní techniky, ruční pracovníci, posypový materiál, odborná školení, ochranné pomůcky a pracovní nářadí, pracovní pohotovost (tzn. i vybavení mobilními telefony), pojištění proti odpovědnosti za případné škody, a to jednak z prováděné činnosti při samotné zimní údržbě, dále pak pojištění při vzniklém úrazu chodců a jeho následcích. Hrubým odhadem by se jen u naší MČ jednalo o navýšení výdajů o několik milionů Kč za jedno zimní období. Skutečnost, jak bude zimní údržba chodníků v novém legislativním systému rychlá a efektivní, to nám ukáže praxe v příštím zimním období. RNDr. Dana Zálešáková, ÚMČ Brno-střed Prosolená zima dává zabrat lidem, zvířatům i stromům. Stromy žalují potichu, neumí naříkat nahlas, a tak jejich bolest málokdo vnímá. To pejsci sakrují a hudrují docela jasně a našlapují prosolenou břečkou s nejvyšší ostražitostí, s velkou nechutí se od ní odvrací. Boty žalují bílými mapami, žádné kůži, ani té už mrtvé, sůl neprospívá. Za ladovských zim nebylo třeba umělého sněhu a sněhových děl, nebylo třeba soli. Sníh nebyl kalamitou, ale požehnáním, přinášel vláhu polím a dětem plno radostí. Dnes je starostí a namísto radovánek hudrujeme. Znáte jistě přísloví všeho s mírou. To platí i pro sůl. V tomto případě není nad zlato, ale solit bychom měli, jako bychom sypali zlatem. Sůl totiž zvedá tlak. V zimě hned nadvakrát. V jídle a ve sněhu. Sůl v ráně s každým pořádně zacloumá, příště se takovému setkání na hony vyhne. Země a stromy nemají kam uhnout, nemají kam utéct. Dvě bílé nadílky, s rozličnými důsledky. Ta živá sněhová přináší vláhu a život, ta druhá, slaná, ubližuje. Sůl jako konzervační prostředek prospívá pečeni, rybě, houbám, zelenině. Solí země je humor. Humor, nikoliv sůl. Země humorem prosolená je žádoucí a vytoužená. Země solí prosolená zmrtví. Věra Jelínková, Brno

11 Naše školy / Neziskové organizace Vysvědčení na ZŠ 28. října V pátek 16. a v sobotu 17. ledna dostala hlavní školní budova novou tvář. Na chodbách se objevily různé předměty připomínající moře, stěny zdobily obrazy mořských tvorů, lodí, námořníků, pirátů Na mořskou plavbu se vydaly děti, které přišly k zápisu do první třídy nejen spolu se svými rodiči, ale často i s celými rodinami. Cestou zastavovaly na různých ostrovech stylově vyzdobených třídách, kde plnily různé úkoly, které odpovídaly požadavkům na znalosti Většina dětí se nemohla 29. ledna dočkat poslední vyučovací hodiny těšily se na pololetní vysvědčení. Především pro prvňáčky to byl slavnostní okamžik. Vždyť se konečně dočkali svého prvního vysvědčení! I děti z přípravného ročníku si domů odnesly pamětní listy a drobné dárky. Předání vysvědčení předcházelo již tradiční vyhlášení školním rozhlasem těch žáků, kteří prospěli s vyznamenáním. Do dalšího pololetí přejeme všem dětem ve škole spoustu radosti a mnoho úspěchů! Mgr. Naďa Tesárková Výsledky zápisu do 1. ročníku na ZŠ Hroznová a dovednosti budoucích školáků. Za každý splněný úkol dostaly děti jedno barevné okénko na papírovou lodičku, kterou si s sebou nesly. Na konci plavby byli malí námořníci teprve skutečně zapsáni jako zájemci o první třídu v naší škole. Odnesli si malou pozornost dárek vyrobený staršími žáky, vlastní fotografii z plavby, a věříme, že i pěkný zážitek z prvního vstupu do své školy. K zápisu se dostavilo celkem 94 dětí. Mgr. Vlasta Skácelová, ZŠ Brno, Hroznová dětí závodilo ve vázání uzlů Na dvě stovky dětí změřily síly ve vázání uzlů. Tradiční závod v této tábornické disciplíně nesl název Dračí smyčka Brněnské Bohunice se staly v sobotu 7. února dějištěm velkého závodu Dračí smyčka Děti, od předškoláků po ty dospívající, změřily síly ve vázání uzlů tradiční tábornické dovednosti. Jejich cílem bylo uvázat předepsané uzly v co nejkratším čase. Dramatický závod měl hned několik vítězů v jednotlivých věkových kategoriích. Podle náčelníka Sdružení pionýrských tábornických oddílů Luboše Horkého se letošní ročník vydařil. Děti podaly opravdu dobré výkony. Městskou část Brno-střed na této akci reprezentovaly čtyři oddíly Zeměpisné společnosti (www.zeeska.cz), 176. PTO Vlčata (www.vlcata.cz), který sídlí v Lužánkách, a 48. PTO Stezka (www.stezka.org), který má klubovnu na ulici Údolní. O Dračí smyčce Závod tradičně připravuje Sdružení pionýrských tábornických oddílů. Cílem závodu jsou rozvoj zručnosti, motoriky a znalostí dětí. Mezi další pionýrské akce patří Setonův závod, akce Za psem, která rozšířila znalosti dětí o městě Brně či plavecké závody Kačerův šplouch. Kontakt: Michal Mižu Janík, , 12 Návštěva partnerských škol v Brně V prvním únorovém týdnu jsme na ZŠ Hroznová přivítali delegace studentů a učitelů ze zahraničních partnerských škol. Projektové setkání bylo součástí práce na mezinárodním projektu programu Comenius, kterého se účastníme s partnery z Velké Británie, Německa, Holandska a Španělska. Spolupracovat jsme začali na začátku tohoto školního roku a společný projekt skončí vydáním detektivní knihy v angličtině v roce Hosté přiletěli do Prahy v neděli 1. února. Následující den se k nám připojili vybraní žáci 9. ročníku naší školy a v doprovodu průvodce jsme si prohlédli nejznámější pamětihodnosti hlavního města. Česká kuchyně, především její knedlíky, byla pro cizince zajímavou zkušeností. V odpoledních hodinách se celá skupina přesunula do Brna. Úterní a středeční program se odehrával ve znamení návštěvy ZŠ Hroznová. Krátké uvítání vystřídala v úterý seznamovací hodina studentů. Ve stejnou dobu absolvovali pedagogové setkání s vedením školy, kde diskutovali o odlišnostech vzdělávacích systémů, každodenním provozu a výjimečnostech jednotlivých institucí. Prohlídku školy jsme zahraničním studentům zpestřili kvízem, který sledoval jejich všímavost a pohotovost. Odpoledne provedli naši žáci kamarády ze zahraničí centrem města Brna. Ve středu dopoledne prezentovali angličtí studenti svoji kapitolu detektivní knihy (ke zhlédnutí na /durham.pdf). Následující kapitola bude představena během návštěvy španělské školy v květnu 2009, které se s našimi studenty také zúčastníme. Zájem vzbudil blok učení českých frází. Tohoto úkolu se ujali rodilí mluvčí čeští studenti. Členové delegace se také zúčastnili výuky angličtiny ve čtvrtých třídách, aktivně se zapojili do hodin a byli příjemně překvapeni úrovní cizího jazyka dětí. Závěr programu byl věnován prohlídce přírodních krás, navštívili jsme Punkevní jeskyni v Moravském krasu. K akci se opět připojili vybraní žáci 9. tříd. Po výtečné večeři jsme se rozloučili a všichni se rozjeli do blízkých i vzdálených domovů. Partnerství v rámci zemí EU je pro naši základní školu zajímavou novinkou. Máme možnost blíže se seznámit s jinými evropskými kulturami a přiblížit jim zase zdejší. Největší přínos vidíme v setkávání studentů a učitelů, kteří se dělí o vzájemné zkušenosti a získávají zároveň nové. Mgr. Luděk Balcařík a Mgr. Miroslav Bína, ZŠ Brno, Hroznová 1 Návštěvy v NMB opět od pátku 20. února Od pátku přestane v brněnské městské Nemocnici Milosrdných bratří platit zákaz návštěv všech lůžkových odděleních kvůli chřipce. NMB ruší zákaz na základě doporučení protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice, vzhledem k příznivě se vyvíjející epidemiologické situaci na území Jihomoravského kraje. Zákazem návštěv se NMB přidala od soboty k celoměstským preventivním opatřením proti šíření chřipkové epidemie. Vedení nemocnice dalo na doporučení krajských hygieniků, podle nichž aktuální situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění na území Jm kraje signalizovala počátek epidemického výskytu. Zákaz platil (a dnes ve čtvrtek ještě platí) na všech lůžkových odděleních v Polní ulici (chirurgie, interní oddělení, gynekologickoporodnické, novorozenecké, ARIM a LDN) i v detašované Léčebně dlouhodobě nemocných na Červeném kopci. NMB má celkem 520 lůžek, z toho 243 v obou léčebnách dlouhodobě nemocných. Právě starší lidé bývají respiračními chorobami nejvíce ohroženi. Mgr. Pavel Gajdoš, NMB Rezekvítek Exkurze za energií I. První z cyklu jarních exkurzí Rezekvítku, tentokrát do jaderné elektrárny Dukovany v sobotu Zde je pro nás připravena dvouhodinová prohlídka s průvodcem. Na trojrozměrných modelech se seznámíme s reaktorem, principem výroby elektrické energie i s nakládáním s použitým palivem. Odpoledne pokračujeme vycházkou po přírodních zajímavostech blízkého okolí (chráněná území v údolí řeky Jihlavy a hadcová step) s botanikem a entomologem. Odjezd autobusem od hlavního vchodu brněnského výstaviště v 9.30, návrat cca v 18 hod. Poplatek 100 Kč. Omezená kapacita exkurze - je nutné se předem nahlásit na u: karla.petri - případně na mobilu: Více na Dny otevřených dveří na koniklecové zahrádce na Kamenném vrchu. Na jaře toto území každoročně rozkvete desetitisíci květů chráněného koniklece velkokvětého. Proto Rezekvítek připravil v neděli 22. a exkurze po přírodní rezervaci s odborným průvodcem. Seznámíte se s rostlinami i živočichy osídlujícími toto vzácné území ve městě Brně. Zahájení vždy v 15 hod. na zastávce Koniklecová (MHD č. 25, 29 a 50), předpokládaný konec v 17 hod. Poplatek 30 Kč. Na památku každý návštěvník dostane kapesní publikaci o Kamenném vrchu. Více na přihlašujte se, prosím, na u: nebo na mobilu:

12 Kulturní příloha Teskně hučí Niagara, teskně hučí do noci Arabela navštíví svět lidí v Brně Také se Vám vybaví táborový oheň, kytara a krásné letní večery? Ano, tato líbivá píseň se zpívá již téměř čtyři generace a pro svou oblibu se stala trampskou hymnou. Málo - kdo ovšem ví, kdo je jejím autorem. Jméno Eduarda Ingriše dnes světoznámého skladatele operet, oper, symfonické hudby i trampských písní, fotografa, kameramana, cestovatele, mořeplavce a dobrodruha bylo v naší zemi dlouhou dobu neznámé. Po roce 1947 odešel do Jižní Ameriky a teprve po roce 1989 se o něm začínáme dovídat podrobnosti. Chcete-li se i Vy dozvědět více o člověku, který fotografoval pro deník The New York Times a kterého si vyžádal do filmového štábu, natáčejícího film Stařec a moře, sám Ernst Hemingway přijďte na besedu s jeho manželkou Ninou Ingriš! Povídání a projekci filmu Nezkrocená Amazonka připravilo Informační středisko EUROPE DIRECT v Knihovně Jiřího Mahena v Brně na Kobližné 4 na úterý 31. března 2009 v 16 hod. Ondráš(k)ovské jarní Semilasso V historickém Letohrádku Mitrovských se na více než dva měsíce zabydlí půvabná princezna Arabela s celou královskou rodinou, černokněžníkem Vigem, zlým Rumburakem, mocným Fantomasem a mnoha dalšími po - stavami z Říše pohádek. Kouzelný prsten promění Letohrádek v improvizované televizní studio, královský palác či domácnost Majerových a cestovní plášť nás tak zanese i do 70. let 20. století. Výstavu kostýmů a rekvizit z kultovního seriálu České televize připravila správa tohoto nedávno zpřístupněného památkového objektu. Premiéra v brněnském Letohrádku Mitrovských odstartuje putování ojedinělé kolekce pohádkových kostýmů a rekvizit z televizního seriálu Arabela, jenž se již téměř tři desetiletí těší obrovské popularitě. Navštivte Říši pohádek pro děti i dospělé, které se v Letohrádku daří snad lépe než na televizních obrazovkách. Ocitnete se přímo mezi nejslavnějšími kostýmy královské rodiny a čarodějů I. i II. kategorie, vyzkoušíte si cestovní plášť a pomůžete Arabele nalézt kouzelný prsten. Ani o vyhlášené dobroty z perníkové chaloupky nebude nouze. Těší se na vás i hlasatel televizních pohádek na dobrou noc pan Karel Majer proměněný v jezevčíka! Výstava se také dotkne estetického fenoménu 70. let, který je nerozlučně spjat s tehdejším ideálem moderní civilizace tolik obdivovaným rozmařilou princeznou Xenií. Pouť výstavy po dalších moravských památkách ukončí ke konci roku 2009 pražská expozice. Seriál ARABELA byl poprvé vysílán Českou televizí v roce 1980 a od té doby se dočkal čtrnácti repríz. O popularitě pořadu svědčí i vydání DVD sady ARABELA 1 3 a v současné době jeho obnovené vysílání na ČT1, viz citace z Tiskové informace ČT z : Úspěšný víkend ve vysílání České televize zakončila neděle Již v podvečer se na televizní obrazovku vrátila nestárnoucí princezna Arabela, která okamžitě zaujala především dětské diváky. První z jejích dobrodružství sledovalo 8,8 % dětí ve věku od 4 do 14 let, což je 93 tisíc dětí při podílu na publiku 44,70 %. Spolu s nimi se dívalo i 587 tisíc dospělých diváků, to znamená 6,8 % při podílu 24,73 %. ČT1 bude seriál vysílat každou neděli až do 28. června 2009, tedy po celou dobu putování naší výstavy (vyjma prázdninových měsíců). Mgr. Petr Lukas tel.: (bude spuštěn až před zahájením výstavy) Poslední březnový den bude Vojenský umělecký soubor Ondráš rozdávat radost. V KC Semilasso uskuteční za podpory městské části Brno-Královo Pole hned tři představení. První dvě dopolední navštíví několik stovek dětí z brněnských mateřských a základních škol. Od devíti hodin to budou Zatoulané pohádky a před obědem pak druhý výchovný koncert tentokrát s názvem Rande naslepo aneb Hudebně společenská převýchova. Oba dětské programy se těší čím dál většímu zájmu zejména dětí i jejich pedagogů a Ondráš s nimi s úspěchem procestoval již téměř celou republiku. Dopoledne v Semilassu bude tedy v úterý 31. března patřit dětem a jejich učitelům. Odpoledne si mohou přijít vychutnat radost z mozaiky pohybu, tance, hudby a zpěvu všichni ostatní malí i velcí, děti i dospělí. Od hodin se na jevišti poprvé veřejně předvede líheň Ondráše Dětské taneční studio Ondrášek pod vedením Evy Kováčové. Malí tanečníci chtějí ukázat, co všechno se za necelý rok dokázali naučit a podělit se o radost z pohybu i s ostatními. Po jejich vystoupení převezme opět taktovku VUS ONDRÁŠ. První polovinu představení zakončí svými Zatoulanými pohádkami, které dokážou zaujmout a pobavit děti i dospělé. Závěr celodenního ondrášovského maratonu a celou druhou polovinu podvečerního představení už ve folklorním duchu - vyplní nejlepší programová čísla z pořadu malých forem Veselé dovednosti. Jistě je potěšitelné, že ani na odpolední veřejné představení se nevybírá vstupné, vstup je VOLNÝ. 13 Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět Ve dnech března 2009 se v Kině Art, Sále Břetislava Bakaly, KC Starý Pivovar, Kavárně Trojka a Klubu Fléda uskuteční již 11. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Během své existence se festival, organizovaný společností Člověk v tísni, vyvinul v největší lidskoprávní filmový festival v Evropě a stal se jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v ČR. Letošní ročník je oficiální doprovodnou akcí předsednictví ČR v Radě EU. Na festivalu bude uvedeno na 50 dokumentů z celého světa. Jeden svět se bude v letošním roce v rámci tematické sekce 20 let demokracie ve střední Evropě věnovat výzvám a neúspěchům v letech po pádu komunismu. Filmy ze sekce Evropa bez ba - riér pak připomenou skutečnost, že je i ČR, jako mladá demokracie, schopna vést předsednictví Rady EU. Mimoevropská témata letos budou zastoupena v sekci Obrazy Afriky, kde se představí nejzajímavější díla současných afrických i mimoafrických dokumentaristů. Součástí festivalu jsou i výstavy fotografií, diskuse k filmům a koncerty. Dopolední projekce jsou zaměřena na školní projekce, které v Brně realizují Lužánky Středisko volného času. Festival bude slavnostně zahájen 17. března v sále Břetislava Bakaly za přítomnosti dokumentaristky Olgy Sommerové a fotografa Jindřicha Štreita. Bližší informace: (red) Dubnové hudební nešpory se konají v neděli v hodin v Červeném kostele (chrám Jana Ámose Komenského na Komenského náměstí). Účinkuje: Brněnský kontrabasový orchestr, umělecký vedoucí doc. Milan Jelínek. Program: A. Vivaldi, J. Strauss, A. W. Ketelbey, G. Puccini, F. Liszt, J. Brahms. Biblické zamyšlení: Mgr. Štěpán Hájek. Dobrovolné vstupné bude věnováno středisku Diakonie ČCE Betlém v Kloboukách u Brna. Projekt podporuje Jihomoravský kraj a statutární město Brno. Pořádají a zvou sbory Českobratrské církve evangelické Brno I a Brno-Husovice.

13 Volný čas 14

14 Volný čas Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů / Březen 2009 úterý 3. března v hod. PÍŠETE DO ŠUPLÍKU? Autorské čtení: Hana Minaříková středa 4. března v hod. K. R. BANDa + Marek LUTONSKÝ Blues s piánem čtvrtek 5. března v hod. MASCARA Brněnská folkrocková kapela úterý 10. března v hod. Vladimír MIŠÍK Jaroslav Olin NEJEZ - CHLEBA Pavel SKÁLA Komorní koncert hudebních osobností středa 11. března v hod. P. K. T. + ANAKLETY 443 Pocta Petru Kalandrovi čtvrtek 12. března v hod. SCANDAL a hosté Rockový večer úterý 17. března v hod. MYŠI a hosté Písně pro osamělé deratizátory středa 18. března v hod. THE GLASS ONION The Beatles revival čtvrtek 19. března v hod. THE YOUNG PEKÁČ Mojmíra Bártka Swing přes jazzrock až po latinsko-americké rytmy úterý 24. března v hod. Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO: Vladimír VYSOCKIJ černý anděl moskevské bohémy středa 25. března v hod. JEN TAK TAK exotický folk z Jindřichova Hradce + LABUTÍ PÍSEŇ 10 let existence alternativního sboru Pavla Žemly čtvrtek 26. března v hod Večer P. T. O.: OZVĚNA a hosté úterý 31. března v hod. PRO KLID DUŠE Hostující kapela (latin jazz, funky, blues, fusion) Změna programu vyhrazena! KLUBOVÝ BAR je otevřen ve dnech programových akcí od 18 hod. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: BKC Běhounská 17 INDIES Poštovská 2 FOLK & COUNTRY MUSIC Kapucínské nám. 10 KUDRNA podchod nádraží ČD KONTAKT: Klub Leitnerova Leitnerova 2, Brno tel.: Žonglování na ledě Kluziště na Nových sadech má výhodnou polohu, a proto tam také zavítal první dětský cirkus v ČR Cirkus LeGrando v rámci soutěže Akce L60. Byla to legranda, jak se i sám mohl přesvědčit starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. Bruslilo se, žonglovalo až do samé tmy. Na ledě se objevilo přes 100 bruslících, kteří si mohli půjčit žonglovací náčiní a při bruslení si zažonglovat. Jen tak dál, pochválil pořadatele náš starosta, pod jehož patronací se celá akce odbruslila. (red) Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů / Březen 2009 pondělí 2. března, 9.30 hod. Marťanská kronika úterý 3. března, 9.30 hod. Marťanská kronika středa 4. března, 8.30 a hod. Jen počkej, zajíci! čtvrtek 5. března, 8.30 a hod. Jen počkej, zajíci! čtvrtek 5. března, hod. Marťanská kronika pátek 6. března, 9.30 hod. Marťanská kronika sobota 7. března, hod. Dobrodružství malého Vikinga pondělí 9. března, 8.30 a hod. Dobrodružství malého Vikinga úterý 10. března, 8.30 a hod. Dvacet tisíc mil pod mořem středa 11. března, 8.30 a hod. Rumcajs čtvrtek 12. března, hod. Bitva u Lipan čtvrtek 12. března, 19 hod. Bitva u Lipan pátek 13. března, 8.30 a hod. Bitva u Lipan sobota 14. března, hod. Rumcajs pondělí 16. března, hod. Divadlo Facka Oni úterý 17. března, hod. Ensemble Opera Diversa Umění lásky a umění meče Hororový triptych Mluvící dobytek Odchod: národní opera středa 18. března, 9.30 hod. Divadlo Na dlažbě Kytice středa 18. března, hod. Divadlo Na dlažbě Kytice čtvrtek 19. března, hod. Malé divadlo kjógenu host měsíce Kučimane (Papouškování), Busu (Lahodný jed) sobota 21. března, hod. Jen počkej, zajíci! pondělí 23. března, 9.30 hod. Marťanská kronika úterý 24. března, 8.30 a hod. Broučci středa 25. března, 8.30 a hod. Broučci čtvrtek 26. března, 8.30 a hod. Hašteřica čtvrtek 26. března, hod. Dvacet tisíc mil pod mořem pátek 27. března, hod. Večer na téma poezie Asie sobota 28. března, hod. Jen počkej, zajíci! Změna programu vyhrazena! Kontakt: Divadlo Polárka Tučkova 34, Brno tel.: , Zpravodaj městské části Brno-střed, ročník XVIII, číslo 3, březen Vydává: Statutární město Brno Městská část Brno-střed, IČ: * Vychází 1x za měsíc (o prázdninách dvojčíslo) * Místo vydávání: Brno * Náklad tohoto čísla je výtisků * Redakční uzávěrka * Šéfredaktor: Ing. Mojmír Antonín (tel.: , * Adresa redakce: Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, Brno * Dubnový zpravodaj vyjde Výroba, distribuce a správa inzerce: Samab Brno Group, a. s., Cyrilská 14, Brno * Oficiální webové stránky radnice Brno-střed: * Registrováno MK ČR E

15

PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem

PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem leden 2009 PF 2009 Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem Nad Brnem se přehnaly mraky. Hrozilo, že bude pršet nebo případně sněžit. Počasí bylo jak na houpačce. Nakonec vysvitlo slunce. Tak

Více

zpravodaj Vánoce na Zelňáku se konají už popáté městská část osobnost měsíce Festival v centru dění na straně 2 Milé výročí

zpravodaj Vánoce na Zelňáku se konají už popáté městská část osobnost měsíce Festival v centru dění na straně 2 Milé výročí Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 11 Listopad 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj Festival v centru dění na straně 2 Vánoce na Zelňáku se konají už popáté Vánoce na Zelňáku slaví půlkulatiny.

Více

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed spustila preventivní projekt Bezpečný střed městská část osobnost měsíce Jaromír Hnilička,

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed spustila preventivní projekt Bezpečný střed městská část osobnost měsíce Jaromír Hnilička, Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2012 Ročník XXI městská část zpravodaj osobnost měsíce V minulém čísle jsme na tomto místě připomenuli několik významných brněnských hudebníků, kteří se

Více

Vážení spoluobčané, červen 2009. Hledá se maskot městské části Brno-střed str. 13. Senior-akademie. Dětské muzeum: Expedice středověk str.

Vážení spoluobčané, červen 2009. Hledá se maskot městské části Brno-střed str. 13. Senior-akademie. Dětské muzeum: Expedice středověk str. červen 2009 Při slavnostním otevření nového lanového centra Jungle Park v Pisárkách se to v sobotu 23. května doslova hemžilo celebritami. Pásku stříhali Janek Ledecký, Miss ČR 2004 Jana Doleželová, Miss

Více

zpravodaj Vážení občané Přesně před rokem jsem slíbil, že se pro letošní závěr roku pokusíme připravit

zpravodaj Vážení občané Přesně před rokem jsem slíbil, že se pro letošní závěr roku pokusíme připravit Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 11 Listopad 2009 Ročník XVIII městská část Drakiáda Brna-střed Fotoreportáž na straně 4 zpravodaj Jídelna ve škole na Bakalce pojme díky několikamiliónové investici

Více

zpravodaj Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému účelu městská část osobnost měsíce

zpravodaj Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému účelu městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 10 Říjen 2014 Ročník XXIII městská část zpravodaj Festival Kravák Open na straně 2 Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

zpravodaj Centrem Brna zněla během léta živá hudba díky radničnímu projektu Music point městská část osobnost měsíce Soutěž Face&Charm na straně 12

zpravodaj Centrem Brna zněla během léta živá hudba díky radničnímu projektu Music point městská část osobnost měsíce Soutěž Face&Charm na straně 12 Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Soutěž Face&Charm na straně 12 Centrem Brna zněla během léta živá hudba díky radničnímu projektu Music

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků Střed Brna ožije od 12. září

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Zpravodaj Města Litomyšle 10 6. října 2008 Ročník XVIII. Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

4/2015. Turisti neví, kde všude byli, cestovatelé neví, kam se vydají. Cestovatelský citát. Koncert filharmonie Rocksymphony. Cyklistická sezona

4/2015. Turisti neví, kde všude byli, cestovatelé neví, kam se vydají. Cestovatelský citát. Koncert filharmonie Rocksymphony. Cyklistická sezona Turisti neví, kde všude byli, cestovatelé neví, kam se vydají. Cestovatelský citát 4/2015 Cyklistická sezona 4 Koncert filharmonie Rocksymphony 13 Ševci míří výš 14 staré fotky Vážení čtenáři, v tomto

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Mateřinky chystají zápisy

Mateřinky chystají zápisy Mateřinky chystají zápisy 3 2013 zprávy z magistrátu svatosska.loyd.cz Nové byty byty 1+kk až 3+1 výměry od 33 do 98 m 2 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pátek 8. 3. 2012 14 18 hodin sobota 9. 3. 2013 9 12 hodin Prohlédněte

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 112 0 0 9 Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, aneb poznáme kdo nezlobil!!!

Více

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 6 Červen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Velikonoční slavnosti na straně 2 Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

01/2010 06 /2011. užíváme si prázdniny na sedmičce. Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7. Časopis o životě na Sedmičce

01/2010 06 /2011. užíváme si prázdniny na sedmičce. Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7. Časopis o životě na Sedmičce 01/2010 06 /2011 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 užíváme si prázdniny na sedmičce Bezpečné prázdniny Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7 inzerce Platíte jen výši splátek

Více

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola!

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola! září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Jejda, zase škola! FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více