RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: MALTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: MALTA"

Transkript

1 Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace zcela aktuální, a ačkoli se ne o všech zemích ne vždy podaří zjistit stejné množství údajů je možné tvrdit, že se jedná o inspirativní sondu, překračující například veřejně přístupné materiály CoESS. RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: MALTA Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. katedra krizového řízení Policejní akademie České republiky v Praze 1. Základní údaje o zemi 1 Počet obyvatel: (prosinec 2009) Rozloha země: 315,12 km 2. Hustota zalidnění: obyvatel/km 2 (nejvyšší v rámci Evropské unie). Administrativní uspořádání: od 1. října 2009 (zákon XVI/2009) je souostroví členěno do šesti administrativně-statistických regionů (viz mapa a tabulka). 2 Počet obcí: jméno zkratka rozloha (ha) populace 1985 populace 1995 populace 2005 populace 2009 Southern Harbour Jižní přístav Northern Harbour Severní přístav South Eastern Jihovýchod Western Západ Northern Sever SH NH SE WE NO Gozo a Comino GC Malta MLT Bezpečnostní komunita země Národní policejní silou Malty je Policejní sbor Malty (Pulizija), která spadá do pravomoci Ministerstva spravedlnosti a vnitřních záležitostí. 4 V čele sboru stojí vrchní komisař, který je přímo podřízen ministrovi. Za posledních několik let byl sbor výrazně personálně posílen. 5 1 Malta National Statistics Office <http://www.nso.gov.mt/site/page.aspx>. 2 City Population: Malta <http://www.citypopulation.de/malta.html>. 3 Jedná se celkem o 68 municipalit: 54 na ostrově Malta, 14 na ostrově Gozo, respektive 3 města, 8 městysů a 57 vesnic. Wikimedia: Malta: Administrative Divisions <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/malta_-_administrative_division.svg/800px-malta_- _administrative_division.svg.png>. Wikipedia: Malta Location Map <http://wpcontent.answers.com/wikipedia/commons/thumb/b/b3/malta_location_map.svg/260px-malta_location_map.svg.png>. Legal Malta: The only real Maltese Business Law Portal <http://www.legal-malta.com/images/pics/localcouncils.gif>. 4 Ministry for Justice and Home Affairs <http://www.mjha.gov.mt/departments/police/police.html>. Pulizija ta Malta <http://pulizija.gov.mt> (oficiální presentace policejních sil na Maltě). 5 Eurostat: Police Officers, 29. XI <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_plce&lang=en#>. 1

2 Tabulka znázorňuje vývoj počtu příslušníků sboru v období let 2001 až 2008: 6 rok počet policistů Armáda Malty aktuálně čítá okolo příslušníků. Na teritoriu státu navíc působí blíže neupřesněný vojenský kontingent z Itálie, střežící jižní hranici Schengenského prostoru. 8 Hasičský sbor Malty spadá pod odbor civilní ochrany Ministerstva spravedlnosti Malty. Personální údaje jsou značně roztříštěné, do struktury nicméně spadá několik stovek osob 9, strukturovaných do pěti teritoriálních hasičských stanic, jedné námořní záchranné základna respektive navíc družstva potápěčů, psovodů a kancelář pro koordinaci zásahů v zahraničí. Na teritoriálních stanicích je nepřetržitý směnný provoz (od dvou do devíti osob, podle zalidnění lokality). Součástí bezpečnostní komunity Malty je rovněž Zpravodajská služba Malty. Na Maltě je zřejmý silný prvek dobrovolnictví. Ten aktuálně ztělesňuje zejména platforma, nazvaná Jednotka nouzové a požární ochrany (Emergency Fire Rescue Unit, EFRU), která v dnešní podobě funguje od roku 2006 (přičemž integruje starší instituce tohoto typu). Členové sdružení v sobě spojují prvky hasičů, zdravotníků, civilní ochrany a námořních záchranářů a jsou k ruce profesionálním záchranářům v průběhu závažnějších mimořádných událostí (pátrání po osobách na pevnině a na moři, odklizení trosek, zvládání větších požárů, případy masových neštěstí a zranění velkého počtu osob, potápěčské zásahy atd.). 10 Dospělí členové (starší 19 let) a kadeti (ve věku 17 a 18 let) pracují bez nároku na odměnu. Základní jednotkou je švadrona o 17 osobách. Od roku 2008 EFRU provozuje propracovanou veřejnou sbírkovou činnost, ze které financuje své aktivity. Místní strážci na Maltě specifický model privatizace bezpečnosti Historie sborů obecní policie ( místních strážců, local wardens) na Maltě sahá do 8. března Právě na Mezinárodní den žen byl z rozhodnutí předsedy vlády spuštěn pilotní projekt, který dával obcím do rukou nástroj pro efektivnější udržování pořádku na jejich teritoriu. 11 Jednalo se o další krok v rámci procesu budování místního systému prosazování norem (Local Enforcement System, LES), jehož legislativní základy byly položeny už roku Doménou činnosti místních strážců byla nejprve oblast silničního provozu (řízení dopravy na problematických místech). Od roku 2003 spadá do jejich kompetence i odtahování vozidel zejména co se týče vraků, jejichž majitel je 6 Crime and Criminal Justice, Eurostat, Brussels 2008, s. 10. Wikipedia: law Enforcement in Malta <http:www.en.wikipedia.org/wiki/law_enforcement_in_malta>. Ministry of Justice and Home Affairs <http://www.mjha.gov.mt/>. 7 Osoby ve služebním poměru, k tomu je třeba připočíst něco málo přes 100 civilních zaměstnanců. 8 Armed Forces of Malta <http://afm.gov.mt/>. 9 Ministry for Justice and Home Affairs <http://www.mjha.gov.mt/page.aspx?pageid=131>. Dubois, C., Malta Fire Brigade (Capital City La Valette) <http://www.fire-agency.com/us/galerie/theme.asp?pre=2200&rubrique=2201&suiv=2202>. Civil Protection Malta <http://seanmcgahern.blogspot.com/2011/02/civil-protection-malta.html>. 10 Emergency Fire Rescue Unit <http://www.efru.org/>. 11 Local Enforcement System <https://les.gov.mt/descriptionles.aspx>. Infolinka k tématu lokálních bezpečnostních aktivit: 12 Ministry of Justice and Home Affairs: Local Enforcement System <http://www.mjha.gov.mt/justice/les.html>. Private Guard and Local Wardens Act <http://www.privatesecurityregulation.net/files/malta_1996_private_guards_act.pdf>. 2

3 nezjistitelný, nebo nereaguje na výzvy úřadů k odtažení vozidla. Ke dni 21. října 2005 byl akční radius strážců dále rozšířen i na dohled nad dodržováním zákonů o odpadech, o chovu psů a o reklamě nejprve formou upozornění a od ledna 2006 formou pokut. Stěžejním tělesem pro koordinaci a další směřování celé agendy je Řídicí výbor pro místní bezpečnost, kterému předsedá prezident Asociace obcí Malty, a jehož členy jsou zástupci devíti společných výborů (sdružující vždy několik sousedících obcí), delegát Ministerstva spravedlnosti, zainteresované soukromé firmy a další subjekty. Obecní úřady na Maltě jsou odpovědné za každodenní bezpečnostní agendu, včetně péče o dopravní značení, parkoviště a široké spektrum informačních a poradenských aktivit pro veřejnost. Obce mohou vydávat místně platné vyhlášky, které, pokud nejsou v rozporu se zákonem, mohou být místními strážci vynucovány a jejich nedodržování sankcionováno (pokutováno). Celý mechanismus nasazování strážníků je přitom poměrně komplikovaný a stěžejní roli v něm sehrává soukromý sektor: Obec (obecní zastupitelstvo) na svém jednání stanoví, jaké služby bude požadovat (kolik osob, zhruba v jakém časovém úseku a na jakém místě, jaké činnosti jsou potřeba a jakou sumu je za takovou službu ochotna zaplatit). Tento požadavek přímo nebo cestou regionálního pověřeného úředníka v alespoň dvoudenním předstihu adresuje soukromé bezpečnostní agentuře, s níž uzavřela smlouvu o spolupráci v oblasti poskytování služeb soukromých strážců (dnes v této oblasti podnikají tři pro tento účel certifikované a navzájem si ostře konkurující soukromé agentury: Guard and Warden Service House Ltd.; Sterling Security a Aurelia Asset Protection Ltd.). 13 Pověřený úředník shromažďuje požadavky obcí v rámci konkrétního regionu ( společné výbory pokrývají celkem devatero mikroregionů, sdružujících vždy několik sousedních obcí). Pokouší se požadavky sladit tak, aby docílil nejlepšího poměru cena-výkon, aby jednotliví strážci mohli požadavky plnit kontinuálně, při přesunu z jedné obce do druhé). Není tomu přitom nutně vždy tak, že obce v jednom mikroregionu najaly pro výkon činnosti místních strážců stejnou agenturu. Svůj návrh pak pověřený úředník projedná s konkrétní agenturou (agenturami) a dohodnou se na fixním itineráři budoucí činnosti. Je přesně určeno, která konkrétní osoba strážce se bude kdy (dny, hodiny) a kde (obec, ulice) nacházet. Dohodnutý rozpis pak pověřený úředník v terénu průběžně kontroluje. Jakákoli odchylka od takového plánu je totiž nepřípustná. Strážci mohou (například) vybírat pokuty, jen pokud jsou splněny všechny náležitosti (nacházejí se v přesně určeném čase na určeném místě a výběr pokut jim byl v plánu určen jako požadovaná činnost). A to ani nemluvě o možném napětí mezi obcemi, pokud by pokuta za přestupek spáchaný na území obce X omylem skončila v rozpočtu obce Y. Pokuty, vybrané místními strážci se ostatně již staly nezanedbatelnou částí obecních rozpočtů. Údaj za rok 2008 hovoří o 5,8 milionu eur (tedy zhruba 145 milionů korun). Šampionem se stalo mondénní letovisko San Ġiljan. Strážci zde vybrali asi eur (tedy skoro 13,8 milionu korun), což je na zhruba zde trvale bydlících osob slušná suma. 14 Pro informaci základní pokuta za překročení 13 Jen málokteré, a to spíše ty odlehlejší obce, se rozhodly jít cestou najímání vlastních strážníků formou konkursů na zaměstnání na částečný nebo zkrácený úvazku (v obvyklé délce konání 30 hodin týdně, ale 7 dní v týdnu). Konkrétní uchazeč však musí splňovat požadavek absolvování příslušného specializovaného kursu (viz níže). 14 Councils Make 5.79m from Traffic Fines; in: Times of Malta, 19. III <http://www.timesofmalta.com/articles/view/ /local/council-make-5-79m-from-traffic-fines >. 3

4 rychlosti činí 70 eur, nižší pokuty jsou udělovány za parkování na místě pro residenty či invalidy a řadu dalších přestupků. 15 Pokud není pokuta uhrazena, znamená to úkol pro místní justici (tedy opět devět regionálně příslušných tribunálů). Místní soudy (justiční komisaři, schválení Ministerstvem spravedlnosti a místně příslušnými obecními zastupitelstvy) se specializují zejména (de facto výhradně) na řešení sporů (neplacení, odvolání, výslech svědků, posuzování údajných polehčujících okolností), souvisejících s pokutami, udělenými ze strany obecních zastupitelstev respektive místních strážců. Konkrétní obec (dožadující se pokuty) u jednání soudu zastupuje její pro tento účel určený úředník, jehož povinností je soustředit všechny důkazy o oprávněnosti uložení pokuty. Místní soud může o překládaném případu rozhodnout vlastně jen třemi způsoby: vinen (a povinen zaplatit sazebníkem určenou pokutu); nevinen; vinen, ale s ohledem na polehčující okolnosti se finanční pokuta nahrazuje důtkou. 16 Dopravní úřad Malty vede co možno nejkomplexnější databázi pokut, udělených na místní úrovni, se zvláštním důrazem na přestupky v dopravě. Jeho úkolem je zajistit, aby osoby, které se dopustily závažných dopravních přestupků, nemohly docílit obnovení svého řidičského oprávnění, aniž by zaplatily všechny dosavadní udělené pokuty. 17 Agentura (soukromá firma) je odpovědná za to, že její personál, nasazovaný jako strážci, je náležitě vyškolen, vycvičen. Pokud se jednotlivec (pracovník soukromé bezpečnostní agentury) chce stát místním strážcem, musí absolvovat pro ten účel určený certifikovaný kurs a získat příslušnou licenci (která opravňuje i k práci v rámci soukromých bezpečnostních služeb na Maltě), může si vybrat mezi dvěma vzdělávacími institucemi: Guard and Warden Academy (kterou provozuje firma Guard and Warden Service House Ltd.) a Security Academy Malta Ltd. 18 (kterou zřídila firma Signal 8 Security Ltd.). Kurs trvá alespoň 120 hodin (2 týdny teorie, 1 týden praxe na ulici ) a zahrnuje mimo jiné tyto moduly: Role místních strážců ve společnosti (pravomoci a povinnosti); Právní minimum (trestní zákoník a další normy); Role obcí, státní policie a soudních institucí; Komunikace s veřejností; Pochůzková činnost; Základy sběru a analýzy informací; Základní náležitosti psaného projevu. Uchazeč o pozici místního strážce musí zároveň splnit i další podmínky (věk alespoň 18 let, nesmí se jednat o osobu, která byla minulosti odsouzena za závažnější trestný čin nebo propuštěna z řad armády či policejního sboru pro porušení kázně, ani to nesmí být osoba, která se nachází v komplikované finanční situaci respektive vyhlásila osobní bankrot). Image místních strážců prošlo za více než deset let jejich existence postupnou proměnou. Původní očekávání čistší Malty vystřídala kritika. Většina populace souostroví by uvítala, aby se strážci méně zaměřovali na pokutování dopravních přestupků a prováděli více jiné pochůzkové činnosti přesně podle jejich oficiálního hesla Poučovat Odstrašovat Zasahovat. Pamětníci hovoří o tom, že Malta byla ještě okolo roku 1990 rájem volnomyšlenkářských řidičů. Existovala zde jen jediná semaforem řízená křižovatka, jen málo kruhových objezdů a k tomu žádné omezení co se týče alkoholu za 15 Výše pokut za nejobvyklejší dopravní přestupky je po celém území státu stanovena fixně (jinak je tomu u přestupků lokální povahy kde platí sazebníky vydávané konkrétními obcemi). Každý pokutový bloček je označen jedinečným číslem. Pokud není zaplacen na místě, je možné ho do 24 hodin zaplatit přes pro tento účel zřízený internetový portál Ministerstva spravedlnosti. 16 Výmluva na osobu blízkou na Maltě neplatí za přestupek s výjimkou nezapnutého pásu odpovídá vždy majitel vozidla. Policing OnLine Information System: Malta <http://polis.osce.org/countries/details?item_id=38>. 17 Transport Malta <http://www.transport.gov.mt/home.aspx>. 18 Security Academy Malta Ltd. Local Wardens <http://www.thesecurityacademymalta.com/courses/tsa-06-local-wardens/>. 4

5 volantem. Dnes je stav silnic několikanásobně lepší, ale i optikou zahraničních turistů je zde na všech alespoň trochu frekventovaných místech přehlídkováno. 19 Nadávky a méně závažné útoky na strážníky jsou v tomto ministátě na denním pořádku. Případ z roku 2001, kdy došlo k zavraždění strážnice ženy na ostrově Gozo, zůstává naštěstí výjimkou. Součástí lokálního bezpečnostního systému je i firma Datatrak IT Services Ltd., která provozuje integrovaný obecní kamerový systém, včetně jeho technické podpory. Kamery jsou mimo jiné vybaveny software pro měření rychlosti vozidel a představují tak nový zdroj pokut do obecních rozpočtů. Státní dopravní policie se po zřízení sborů obecních strážců zaměřuje na hlídkovou činnost mimo více osídlené oblasti, respektive v noci. Ve výlučné působnosti státních dopraváků pak zůstává kontrola řidičů vozidel se zahraničními registračními značkami (zda zaplatili daň za dovoz vozidla nebo poplatek za užívání silnic na Maltě). Ilustrace: Stěžejní aktéři místní bezpečnosti na Maltě 20 Loga tří firem, provozujících na Maltě služby jako místní strážci. Guard and Warden Service House Ltd. Sterling Security Aurelia Asset Protection Ltd. 19 Ayling, E., Of Traffic Wardens, Parkers and Police; in: Malta Inside Out <http://www.maltainsideout.com>. 20 Local Enforcement System <https://les.gov.mt>. 5

6 Soukromá bezpečnostní agentura Guard and Warden Service House Ltd. a její pracovníci v roli místních strážců. 21 Bezpečnostní akademie Malta s. r. o. (Security Academy Malta Ltd.) je dceřinou společností firmy Signal 8 Security Ltd. V oblasti vzdělávání místních strážců se pokouší konkurovat zavedenější Guard and Warden Academy, která je dceřinou společností firmy Guard and Warden Service House Ltd. (viz výše). V rámci této Akademie panuje zřejmě výrazně neformální prostředí. Vedle teorie v malých učebnách je tu stěžejní praxe na ulici (stadiony, přístav atd.). Reklamní banner Akademie však nevzbuzuje příliš důvěry a jakoby naznačoval, že diplom dostane každý, kdo zaplatí školné (čemuž nasvědčují i doplňující informace, které hovoří o flexibilitě rozvrhu hodin a o přístupu orientovaném na zákazníka ) Local Warden Services <http://www.localwardens.com/warden.htm>. 22 Security Academy Malta Ltd. <http://www.thesecurityacademymalta.com/about-us/>. 6

7 3. Kriminalita na Maltě Statistika zločinnosti na Maltě je zřejmě bez záruky namísto státu (policejní sbor, statistický úřad) jediná dostupná data presentuje soukromý server Crime Malta, jehož motorem je doktor Saviour Formosa z Institutu kriminologie Maltské university. Zde je k nalezení statistika po dekádách respektive za jednotlivé roky (1998 až 2009 včetně). 23 dekáda počet zjištěných trestných činů roky počet zjištěných trestných činů léta 70. léta 80. léta 90. léta první dekáda XXI. století Růst ukazatelů (přinejmenším ve srovnání dekád) je možné do určité míry logicky vyložit jako dopad existence nových, donedávna naprosto neexistujících zločinů či skutkových podstat (například co se týče informační kriminality). Roku 2008 dále například 5,6 % kriminální statistiky tvořily případy domácího násilí, které trestní právo této země donedávna vůbec neznalo. Struktura zjištěné trestné činnosti dnes (údaje pro rok 2008) je zhruba následující: 24 krádeže (prosté i s přitěžujícími okolnostmi, včetně krádeží z vozidel) představují asi 59 % zjištěné trestné činnosti (roku 2002 to bylo asi 70 %); vandalismus (poškozování cizí věci) představuje asi 16,8 % zjištěné trestné činnosti; násilné trestné činy (zejména loupež a ublížení na zdraví) představují 7,3 % statistiky (přičemž roku 2002 to bylo výrazně méně alespoň co se týče nahlášených případů); na Maltě je spácháno nanejvýš 10 vražd ročně; 23 Formosa, S., A 50-year perspective: 1960s s; in: Crime Malta: Figures <http://www.crimemalta.com/figures.htm>. 24 Formosa S., Spatial Analysis of Temporal Criminality Evolution: An Environmental Criminology Study of Crime in the Maltese Islands, University of Huddersfield, Huddersfield Formosa, S., The Dark Side of Maltese Crime; in: Malta Today, 9. IX <http://archive.maltatoday.com.mt/2009/09/09/t7.html>. Formosa, S., Reported Crime Incidences; in: Crime Malta <http://www.crimemalta.com/figures.htm>. Crime Statistics for Malta, 1992 <http://www.mifsudbonnici.com/lexnet/articles/crimstat.html>. Malta Crime Rate & Statistics; in: Maltese Islands' Online Community Center <http://malta.cc/maltese-society/malta-crime-ratestatistics/>. 7

8 ročně je v zemi také (s určitými výkyvy) spácháno okolo 700 vloupání do obydlí (roku 2005 to bylo více než případů); drogových trestných činů je na Maltě ročně zjištěno asi 100; 25 pronikavě v posledních letech klesá i počet krádeží vozidel (které jsou v tomto ostrovním státě zpravidla záhy odhaleny); znásilnění, zpronevěra a korupční trestné činy v kriminální statistice Malty vůbec nefigurují, respektive takové činy nejsou prakticky vůbec hlášeny. Stejně jako jinde na světě je zřejmé, že nahlášeny nejsou všechny trestné činy, které se staly ale jenom část zde odhadem okolo 50 %. Ilustrace k problematice: 26 3D znázornění (mapa) dokládá, že zločinnost je na ostrově koncentrována do aglomerace přístavu (dvě možnosti zobrazení). Kriminalita v oblasti přístavu (La Valleta a její okolí), v roce 2006: celkový pohled a zaostření na obec Pieta, kde je koncentrována řada cílů zločinu, kde svou roli sehrávají zároveň soukromé bezpečnostní služby (parkoviště, obchodní dům). 25 Zde se jedná zpravidla o případy zadržení cizinců (zejména ze zemí Severní Afriky), tranzitujících přes Maltu do jiných členských států Evropské unie. Na ostrově přitom divoce roste marihuana, která je (spolu s tanečními drogami ) častým doplňkem akcí pod širým nebem. Marijuana Use in Malta <http://malta.cc/health-care/marijuana-use-in-malta/>. 26 Calleja, C., Do You Live in a Crime Hotspot?; in: Crime Malta, 1. II <http://www.crimemalta.com/geoclip%20maps/risc_dist_2006_crimemalta.htm>. Formosa, S., Analysing Crime; in: Crime Malta, 2008 <http://www.crimemalta.com/map.htm>. 8

9 Platforma Crime Malta provádí rovněž známkování obcí z hlediska nápadu trestné činnosti: Pomyslnou pětku (na počet obyvatel oproti celostátnímu průměru pětinásobný nápad zjištěné trestné činnosti) pro roky 2008 až 2010 dostala jen jedna obec San Giljan ( Paceville : středisko pláží, hotelů a nočních klubů na severním okraji přístavu ). Jen o málo lepší situace (dvounásobek až o něco méně než pětinásobek oproti průměru) byla za stejnou dobu trvale zjištěna v dalších čtyřech městech (Mdina, La Valletta, Floriana a San Pawl Il-Bahar). Poslední mapa znázorňuje přesuny těžiště zločinu na ostrově (z vylidňujících se lokalit do nově rostoucích sídlišť). Profesor Formosa k tomu dodává, že v obecném diskursu veřejnost stereotypně nejhůře hodnotí bezpečnostní situaci v obcích Bormla, Qormi a Gzira, kde v rámci určitých ghett žije velký počet obvyklých podezřelých co se týče trestné činnosti. Tyto tři lokality samotné však nejsou místy, kde by byl hlášen nějak závratný počet případů zločinu a to z logických důvodů: pachatelé nejsou aktivní v místě svého bydliště a zároveň zde není mnoho co ukrást či koho přepadnout. Ačkoli zločinecká scéna na Maltě nijak zvlášť nevybočuje z průměru, na samém konci roku 2010 zdejší společnost vzrušily tři specifické incidenty: 27 Zřejmě nájemná vražda podnikatele, který byl zaangažován v řadě sporných soudních případů (23. listopad 2010, La Valletta). Výbuch bomby zranil tři osoby na ředitelství veřejného dopravního podniku. Čin je vykládán jako útok proti částečné privatizaci této společnosti, plánované na rok 2011 (3. prosinec 2010). Nález výrobní linky na výbušné systémy v opuštěné továrně (17. prosinec 2010). Nemalou výzvou pro dnešní Maltu je velká imigrační vlna. Roku 2006 na ostrově požádalo o azyl cca osob (až na výjimky ze zemí severní a Subsaharské Afriky) a tento trend dále pokračuje (roku 2007 to bylo asi osob, roku 2008 okolo osob; údaje, vztahující se k situaci ke konci roku 2010 a celému roku 2011, kdy probíhala řada společenských změn v Tunisku, Egyptě a Libyi, nejsou zatím k disposici). Zástupci Malty na mezinárodní úrovni opakovaně zdůrazňují, že počítáno na obyvatele je to zhruba totéž, jako kdyby do Německa zamířilo imigrantů měsíčně a dožaduje se z toho titulu unijní solidarity. Krajinu na Maltě tak dále pokrývají stanová městečka imigrantů a tato skutečnost se odráží jak na statistice kriminality, tak na perspektivě rychlé islamizace ostrovů. Situace s sebou přináší i růst rasově (nacionalisticky) motivovaných incidentů ze strany starousedlé populace, stejně jako její větší ochotu naslouchat politickým silám, nabízejícím řešení pomocí vlády pevné ruky Malta 2011 Crime and Safety Report; in: OSAC, 9. III <https://www.osac.gov/pages/contentreportdetails.aspx?cid=10599>. 28 Došlo i k útokům na advokáty imigrantů (z řad obhájců lidských práv, duchovních a novinářů). 9

10 4. Současný rámec poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti Sektor jako takový na Maltě vznikl de facto v souvislosti s prvními právními akty v této oblasti z roku Dnes jsou soukromé bezpečnostní agentury a jejich personál běžným jevem a na řadě míst a pozic de facto nahrazují policisty. Soukromý sektor tak dokáže zvládat i tak náročné akce, jako například setkání představitelů vlád zemí Britského společenství národů (Commonwealth), které se na Maltě konalo roku Sledovanou problematiku je z hlediska přehlednosti vhodné strukturovat do několika podoblastí: 29 Rámec zákonné regulace soukromých bezpečnostních služeb 30 Instituce odpovědná za vytváření rámce regulace Oblasti pokryté regulací Zákon o soukromé ostraze a místních strážcích ze dne 27. VIII č. X Nařízení ze dne 25. V ustavující Radu bezpečnostních služeb pro mzdové otázky. 32 Nařízení ze dne 1. I vymezující činnost Rady bezpečnostních služeb pro mzdové otázky. 33 Právní oznámení č. 160/1996 o regulaci soukromé ostrahy. Právní oznámení č. 115/2002 o činnostech soukromé ostrahy a místních strážců. Ministerstvo spravedlnosti a vnitřních záležitostí (zejména co se týče výše správních poplatků za licence, vzorů související žádostí a dalších formulářů a standardů výcviku) a Kancelář policejního komisaře. Prevence a odhalování nepovoleného vstupu do střežených prostor či objektů. Prevence a odhalování poškozování, zcizení či nenáležité užívání střeženého majetku. Kontrola respektive regulace pohybu osob a vozidel v určitém území, s cílem zabránit újmám na zdraví osob, poškození majetku a docílit plynulost provozu. Ochrana osob před fyzickou újmou. Další formy ochrany majetku. Přeprava peněz a jiných cenností. Provozování a pronájem obrněných vozidel, trezorů, skladišť a dalších zařízení (které nejsou v rozporu s úpravou poskytování bankovních služeb) pro bezpečné uschování majetku. Výroba, distribuce, instalace a servis technických prostředků v bezpečnostní oblasti (alarmy, kamerové systémy). Provozování detektivních a bezpečnostně-poradenských služeb. Jakékoli další činnosti, které by Ministerstvo určilo. 29 Private Security: A Report from Malta; in: Qualifying Private Ecurity Personnel in a Rapidly Growing Sector; Empowerment of Transparency in the Vocational Framework of Security Employees (A Report from Partners in the Leonardo da Vinci Project), Malta Qualifications Council, Malta 2008, s Private Security Regulation: Malta <http://www.privatesecurityregulation.net/countries/results/taxonomy%3a >. 31 Private Guard and Local Wardens Act <http://www.privatesecurityregulation.net/files/malta_1996_private_guards_act.pdf>. 32 Order of 25 May 1999 Establishing Security Services Wages Council <http://www.privatesecurityregulation.net/files/malta_1999_establish_wages_council.pdf>. 33 Order of 1 January 2002 Regulating the Activities of the Wages Council <http://www.privatesecurityregulation.net/files/malta_2002_wagecouncil.pdf>. 10

11 Požadavky pro vstup na trh na úrovní právnické osoby Licence pro právnické osoby (opravňující k založení a provozování bezpečnostní agentury) vydává policejní komisař. Pro každou činnost (přinejmenším obyčejnou strážní činnost a výkon činností místních strážců existují odlišné specifické licence. Licence platí jeden rok, pak je třeba ji v případě zájmu obnovit. Ke každé žádosti je třeba doložit informace o tom, že žádající subjekt: Vlastní oprávnění k podnikání. Disponuje příslušným (licencovaným) personálem. Uhrazdil příslušné správní poplatky. Uzavřel pojištění odpovědnosti za škody způsobené firmou (personálem). Doložil blíže neupřesněné požadované specializované vzdělání (a/nebo profesionální zkušenost) u vedoucích pracovníků. Podal policejnímu orgánu informace o předpokládané vykonávané činnosti (povaha činnosti, předpokládaní zákazníci). Podal policejnímu orgánu informace o vlastnické struktuře žádající právnické osoby. Podal policejnímu orgánu prohlášení o absenci konfliktu zájmů (ve vztahu ke klientovi, kterému budou poskytovány služby). Předložil výkaz o dosavadním hospodaření, z něhož je patrná finanční stabilita žádajícího subjektu. Požadavky pro vstup na trh na úrovni fyzické osoby Omezení pro vstup na trh Policejní komisař může přitom požadovat de facto jakékoli další doplňující informace. Souhlasné stanovisko policejního komisaře musí potvrdit ministr spravedlnosti. Související licence pro jednotlivce (strážce) vydává rovněž policejní komisař. Pro každou oblast činností je vydáván jiný druh licence. Licence platí 1 rok a je obnovována po absolvování opakovacího kursu. Podmínkou pro vydání licence je u žadatele přinejmenším: Minimální věk 18 let. Doklad o absolvování příslušného školení (kursu). Policejní orgány mohou konkrétní osobě stanovit de facto libovolné doplňující podmínky, jejichž splnění podmiňuje udělení licence. Týká se osob (fyzických ale v některých ukazatelích i právnických), které: Byly v době kratší 5 let od podání žádosti odsouzeny k pokutě vyšší než cca eur nebo se dopustily přečinů proti veřejnému pořádku. Byly vyloučeny z řad policejních sil nebo armády pro nenáležité chování. Paralelně pracují ve veřejném sektoru. Se nachází v komplikované finanční situaci nebo vyhlásily osobní bankrot. Postrádají náležitou kvalifikaci. Nebo u kterých existuje jiný závažný důvod pro neudělení 11

12 Další zvláštní požadavky (uniforma, identifikační průkazy) Střelné zbraně Pravomoci licence. Používání uniforem je povinné. Jejich vzhled musí schválit policejní komisař Malty. Identifikační průkazy personálu agentur jsou vydávány Kanceláří policejního komisaře Malty a po dobu jejich životnosti/platnosti zůstávají jejím majetkem. Použití střelných zbraní personálem soukromých bezpečnostních agentur při výkonu jejich činnost je zakázáno. Pouze omezení pravomoci v oblasti prohledání osoby a zajištění neoprávněně přenášeného majetku avšak k tomu může dojít pouze se souhlasem takto prohledávané osoby. Autorovi se k tématu nepodařilo zjistit žádné relevantní informace. Ano, tyto služby rozhodně existují, respektive jsou na vzestupu. Vedle podrobněji rozvedeného modelu místních strážců je běžný výkon činnosti s rámci řady dalších veřejných institucí (včetně muzeí či mezinárodního letiště). Psi Služby pro orgány veřejného sektoru Sankce Administrativní sankce: odnětí či pozastavení platnosti licence, vázané na firmu či na osobu (proti tomuto kroku se je možné odvolat k ministru spravedlnosti a vnitřních věcí Malty) Pracovní doba Trestní sankce (zejména za podnikání bez platné licence): pokuty uložené právnické osobě (agentuře) až do výše cca eur; pokuty uložené fyzické osobě (strážci, jinému zaměstnanci) až do výše cca eur; odvětí svobody (osoba ve vedení agentury až v délce trvání 1 roku; řadový zaměstnec až v délce trvání 6 měsíců). Obvyklá pracovní doba je stanovena na 40 až 48 hodin týdně (v rámci směnného provozu, kdy jedna směna nepřesáhne 13 kontinuálních hodin). Osoba, zaměstnaná na dobu neurčitou (kmenový pracovník) disponuje obvykle následujícími právy: v rámci každé směny 30 minut trvající přestávka; každý týden přinejmenším jeden celý volný den (24 hodin); dovolená v trvání 24 dní (respektive 4 týdnů a 4 dní); 15 dní zcela proplácené nemocenské ročně a dalších 15 dní nemocenské vyplácené ve výši 50 % mzdy; v případě pracovního úrazu s důsledkem pracovní neschopnosti je pracovníkovi poskytnut celý 1 rok plný plat; 3 dny volna v případě sňatku, 3 dny volna v případě úmrtí blízké osoby a 2 dny volna v případě narození dítěte (u mužů); Každý pracovník musí být na libovolně dlouhou dobu uvolněn za účelem podání svědectví u soudu (v souvislosti s výkonem činnosti). Mzdy a příplatky Přesčasy je možné dohodou řešit jak jejich proplácením (hodinová mzda navýšená o 50 %), tak formou poskytnutí náhradního volna. Roku 2010 vláda Malty stanovila minimální mzdu (Legal Notice 378 of 2009). 34 Úprava platná pro rok 2010 (předpokládá se průběžná 34 Minimum Wage in Malta <http://malta.cc/investment-opportunities/minimum-wage-malta/>. 12

13 valorizace údaje ve vztahu k meziroční inflaci) operuje s těmito částkami (na týden, při předpokladu 5 dnů po 8 hodinách práce, není zřejmé, zda se jedná o hrubou mzdu, či mzdu po zdanění): 142,67 eur pro osoby mladší 17 let; 145,51 eur pro osoby ve věku 17 let; 152,29 eur pro osoby starší 18 let. Počet firem Zaměstnané osoby Obrat Výcvik Pro rok 2008 materiály CoESS hovořily o minimální mzdě (v rámci sektoru) ve výši zhruba 118 eur týdně. Roku 2003 se jednalo zřejmě o pouhých 6 firem. Dne je tento údaj mnohem vyšší (přinejmenším licensovaných 22 firem). Tři z nich bývají označovány jako velké, celoplošné, další jsou pak firmy střední velikosti, respektive specializované na určitý segment služeb (nebo na jednoho nebo několik málo zákazníků). Odhady počtu osob zaměstnaných v rámci sektoru se mohou propastně lišit (od 700 do asi osob). Podle policejních orgánů bylo za dobu aktuálně platné právní úpravy vydáno okolo licencí (vázaných na osobu a vydávaných na jeden rok), opravňujících k výkonu aktivit v oblasti poskytování služeb soukromé bezpečnosti, přičemž jen asi z nich bylo obnoveno. Autorovi se k tématu nepodařilo zjistit žádné relevantní informace. Současný právní rámec podmiňuje získání licence (oprávnění na osobu, pro jeden rok) absolvováním vstupního (45 hodin) a opakovaného ( osvěžovacího ) kursu v trvání 10 hodin. Výcvik zpravidla hradí žadatel (fyzická osoba) ze svých zdrojů a provozují ho státem certifikovaná vzdělávací střediska (což nutně nemusí být samotné agentury). Zvláštní požadavky jsou kladeny personál, který se pohybuje na letišti 35 a v přístavech. Standardizační úřad Malty (Malta Standards Authority, MSA instituce podřízená přímo předsedovi vlády) 36 opakovaně volá po modifikaci stávajícího systému, s tím, že model z roku 1996 již nepokrývá současné požadavky na personál soukromých bezpečnostních agentur. Z tohoto důvodu je zatím neúspěšně požadováno modifikovat vstupní a rozšířit (na 20 hodin) opakovací kursy tím způsobem, aby obsahovaly tyto moduly: Právní minimum (různé formy zločinu, jejich definice a závažnost; právní řád Malty; základní lidská práva a svobody). Role policejního sboru a dalších úřadů Malty. Základy srozumitelné psaného projevu (pro vedení záznamů o incidentech). Základy bezpečnostní taktiky (zklidnění situace na místě incidentu; komunikace s problémovými osobami; snaha o smírné řešení vyhrocených situací; zajištění prvotních stop pro potřeby případného policejního vyšetřování). 35 Mezinárodní letiště Malta bylo roku 2010 označeno za Nejlepší evropské letiště <http://www.maltairport.com>. 36 Awtorità Maltija dwar l-istandards <http://www.doi.gov.mt/en/bodies/authorities/malta_standards.asp>. 13

14 Evakuace prostor, kde došlo k výhružkám bombovým útokem. První pomoc a základy požární ochrany (včetně procvičení). Etické minimum (integrita, protikorupční aspekt). Rovnost příležitostí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Odbory Opakovaně je zvažována možnost vytvoření specializované vzdělávacího střediska ( akademie ) pro personál soukromých bezpečnostních služeb. Toto téma je ve všeobecném smyslu legislativně ošetřeno, přičemž konkrétní firmy mohou tuto oblast dále rozvádět ve svých vnitřních ustanoveních. Problematiku pokrývá zákon o ochraně zdraví při práci a Úřadu kontroly bezpečnosti práce. 37 Stěžejní jsou v této oblasti dvě asociace: levicová Všeobecná unie pracujících (General Workers Union, GWU) 38 a politicky neutrální Maltská unie pracujících (Union Haddiema Maghqudin Malta Workers Union, (UHM) Výzvy a problémy v rámci sektoru 40 Trnem v oku řadě komentátorů je naprostá dominance ceny jako relevantního faktoru pro nabídku a poptávku po službách (snad s výjimkou přepravy cenností a instalace a servisu bezpečnostní techniky). Firma pak nevidí prostor, kde vzít prostředky pro lepší výcvik svého personálu (protože ty se jí prostě nevrátí). Trh tlačí na firmy, aby byly flexibilnější (aby dokázaly zajistit širší spektrum aktivit recepční služby, administrativa, aby zvýšily časovou pružnost svého personálu), aby více vzdělávaly, respektive kultivovaly personál (zejména ten, který přichází do styku s veřejností), ale hlavně aby modifikovaly své ceny (aby se investice vrátila). Tlaku na personál agentur nahrává i rozkolísání ekonomiky a vyšší nezaměstnanost. Množí se případy, kdy je personál nucen k provádění neproplácených nebo jen částečně proplácených přesčasů. Existence nekalé konkurence černého trhu, tedy nekvalifikovaných skupin osob s nejasným pozadím. Současná legislativa neupravuje do detailů nutnost celoživotního (průběžného) vzdělávání personálu agentur. I vstupní vzdělávání je podle některých subjektů příliš všeobecné a zasluhovalo by modernisovat. Proces licencování některé subjekty označily za nedostatečně transparentní (zejména v případě přesunu osob od jedné agentury k jiné). Získání licence (pro osobu) někdy představuje začarovaný kruh. Aby byla vydána, musí osoba strávit určitou dobu na stáži v již fungující agentuře. Ale agentury o nekvalifikované stážisty nejeví příliš velký zájem. Osoby si tak musí často zaplatit výcvik u specializovaných subjektů (nikoli nutně agentur) samy. 37 Occupational Health and Safety Authority (OHSA) <http://www.ohsa.org.mt/>. 38 General Workers Union <http://gwu.org.mt/>. 39 Union Haddiema Maghqudin <https://www.uhm.org.mt/home.aspx>. 40 St John, J., The Private Security Sector in Malta: Legal Aspects; in: Qualifying Private Ecurity Personnel in a Rapidly Growing Sector; Empowerment of Transparency in the Vocational Framework of Security Employees (A Report from Partners in the Leonardo da Vinci Project), Malta Qualifications Council, Malta 2008, s Seychell, A., Private Guards in Malta: Indicators of Critical Overview; in: Qualifying Private Ecurity Personnel in a Rapidly Growing Sector; Empowerment of Transparency in the Vocational Framework of Security Employees (A Report from Partners in the Leonardo da Vinci Project), Malta Qualifications Council, Malta 2008, s

15 Tím že osoba (strážce) za obnovovací (stejně jako vstupní) kurs platí, existuje určitý vzájemný vtah mezi ní a školící institucí (přinejmenším dvě konkurenční školy ). Boj o studenta tak může sklouzávat k tomu, že namísto skutečného vzdělávání se jedná o formální záležitost, kde dominuje potápění a výlety. Institucionální kontrola strážců (míry jejich vzdělání atd.) je údajně často pouze formální. Pokud se nicméně osoba dostatečně vyškolí a získá širší spektrum znalostí, firmu často opustí a míří buďto do jiné agentury nebo zcela mimo sektor. Někteří zákazníci dokonce vytahují personál z agentury (aby vykonával stejnou službu, ale již jako jejich vlastní zaměstnanec, často maskovaně jako požární technik ). Firma Security Service Malta se zviditelňuje reklamami na závodech rychlých vozů. 41 Relativně značně široký záběr činností firmy TruSecure (inzerce ve Zlatých stránkách). 42 Chcete vědět více: Zlaté stránky na Maltě: sekce detektivní agentury Security Service Malta Ltd. <http://www.security.com.mt/info/group.html>. 42 Yellow Pages Malta TruSecure Advert <http://www.yellowpages.com.mt/malta-advert/ aspx>. 43 Private Investigators <http://www.yellowpages.com.mt/malta/investigators-private-in-malta-gozo.aspx>. 15

16 6. Jednotlivé soukromé bezpečnostní agentury na Maltě (ilustrativní, nikoli vyčerpávající výčet) 44 Judicious and Faithful Security and Consultancy Services Ltd. Sterling Security Co. Ltd. Group 4 Services Malta Ltd. Security Service Malta Ltd. The Guard and Warden Service House Ltd. Firma byla založena roku Těžiště její činnosti spočívá v oblasti ostrahy budov (hotely, plážové komplexy, parkoviště, zdravotnická zařízení, zábavní podniky, obchodní domy, staveniště) a pořadatelských službách. Firma byla založena roku 1993 a je jednou z firem provozující služby v oblasti místních strážců (aktuálně zřejmě pro 14 obcí). 45 Vedle toho poskytuje celé spektrum dalších činností (ostraha, technické služby, konzultační služby). Jedná se o pobočku nadnárodní společnosti, zabývající se širokým spektrem aktivit v oblasti soukromé bezpečnosti. (včetně přepravy cenností, výcviku a konzultací). Je personálně jednou z největších firem v sektoru na ostrovech (avizuje 174 zaměstnanců). Firma mimo jiné zajišťuje ostrahu (bezpečnost) mezinárodního letiště na Maltě. Firma byla založena roku Je jednou z firem provozující služby v oblasti místních strážců, a to včetně provozování vlastní akademie zajišťující jejich vzdělávání (i pro personál jiných agentur). Prostřednictvím sesterské firmy Securital Ltd. nabízí i napojení na pulty ochrany, včetně vzdáleného kamerového dohledu. C. T. Park Ltd. Firma byla založena roku 2001 s cílem ovládnout trh s parkovacími službami (k jejich výkonu je potřeba na osobu vázaný certifikát). I. Q. Security and Investigation (I. Q. Services) Trusecure Gladiator Security Ltd. 8 Security Services Malta Ltd. Blackgaurd Security Services Collision Scene Investigation Firma nabízí detektivní služby doma i v zahraničí, pro fyzické i právnické osoby. Zároveň provozuje obchod se špionážními pomůckami. Firma nabízí detektivní služby, přepravu peněz, právní servis a celou řadu dalších služeb. Firma byla založena roku Je zaměřena na poskytování služeb v zábavním průmyslu, včetně ochrany natáčecích štábů, působících na Maltě. Firma stála mimo jiné roku 2009 u zrodu Bezpečnostní akademie na Maltě. Firma nabízí detektivní služby doma i v zahraničí. Firma specializovaná na vyšetřování okolností dopravních nehod (vytváření podkladů pro pojišťovny a případné policejní vyšetřování). mt/ group.html malta/contactus.html com.mt D-Tect Investigation Firma poskytující detektivní služby. dtectinv Falcon investigation Firma poskytující detektivní služby. /falcon1pi/ Private Investigation Malta Total Security Services Aurelia Asset Protection Ltd. Firma poskytující detektivní služby. Specialista na osobní ochranu VIP osob a přepravu cenností. Je jednou z firem provozující služby v oblasti místních strážců. Vedle toho poskytuje služby napojení na pult centrální ochrany, včetně vzdáleného kamerového dohledu, udržování pořádku na sportovních utkáních atd. alta.com ourmainsponsoraurelia.htm 44 Vedle uvedených firem, o kterých se autorovi podařilo získat více informací, se otevřené zdroje zmiňují i řadě dalších, zřejmě spíše menších uskupení: Grange Security and Consultancy Services Ltd.; Oscar 7; Khiron Security Ltd.; Personal Security Services Ltd.; City Security Ltd.; Signal; Euro Security Co. Ltd.; Safetrust Security; Services Ltd. a SSA. Times of Malta: Private Investigations <http://www.timesofmalta.com/classifieds/private-investigations>. Search Malta: Private Investigations <http://www.searchmalta.com/dir/companies/security_and_protection/private_investigation/index.shtml>. 45 Sterling Security: Warden Services <http://www.sterlingsecurity.com.mt/warden_services.htm>. 16

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování.

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování. Bc. Markéta Viktorová Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji Anotace Jihočeský kraj, ležící na hranici s Bavorskem a dvěma spolkovými zeměmi Rakouska, z hlediska regionální přeshraniční

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců Vláda nařizuje podle 145 odst. 1, 146 odst. 2 a 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2014 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 byla schválena vládou dne 21. května 2014 usnesením č. 372. Text neprošel

Více

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: ISLAND

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: ISLAND Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace

Více

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A P R E Z I D E N T A S O C I A C E P O S K Y T O V A T E L Ů S O C I Á L N Í C H S L U Ž E B Č R P R E Z I D E N

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii. Jana Paloncyová

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii. Jana Paloncyová Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii Jana Paloncyová Individuální péče Rodičovská péče (mateřská, otcovská, rodičovská dovolená) Péče chův bez akreditace Mateřská asistentka bez

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Company LOGO LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Tisková konference 13.6.2008 LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Účastníci tiskové konference: PhDr. Jan Kohout»Náměstek ministra zahraničních věcí JUDr. Jaroslav Horák»

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů

Více

RON Portál je konfigurovatelný dle vašich potřeb. Můžete si vybrat z agend jednotlivých produktů (DOCHÁZKA, MZDY, PERSONALISTIKA, JÍDELNA) a jejich

RON Portál je konfigurovatelný dle vašich potřeb. Můžete si vybrat z agend jednotlivých produktů (DOCHÁZKA, MZDY, PERSONALISTIKA, JÍDELNA) a jejich RON PORTáL Moderní prostředí internetového prohlížeče zjednodušuje práci uživatelů HR systémů. V jednom prostředí může uživatel pracovat s různými agendami docházkou, personalistikou, mzdovým a stravovacím

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Fyzická bezpečnost. Téma: Výkon osobní ochrany, převoz peněz a cenin. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz

Fyzická bezpečnost. Téma: Výkon osobní ochrany, převoz peněz a cenin. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Fyzická bezpečnost Téma: Výkon osobní ochrany, převoz peněz a cenin Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. Díl III. vyšlo 11.10.2007 (č. 41)

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. Díl III. vyšlo 11.10.2007 (č. 41) Díl III. vyšlo 11.10.2007 (č. 41) Schengen: volný pohyb osob bez kontrol na vnitřních hranicích 31. prosince 2007 1 by měly odpadnout kontroly při překračování hranic České republiky se všemi sousedními

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: ŠNOBLOVÁ, Z., NĚMČÁK, V. Insolvenční správce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 284 s. Jednotlivé kapitoly zpracovali: Mgr. Zuzana

Více

Čí je odpovědnost? Whose responsibility?

Čí je odpovědnost? Whose responsibility? 09:00 18:00 konferenční prostor OKsystem a.s. Na Pankráci 125, Praha 4, 140 21 Čí je odpovědnost? Využijte unikátní příležitost se setkat jednou ročně s ostatními profesionály z bezpečnostního managementu

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE SPOLUPRÁCE

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii ŠKOLNÍ PROGRAMY Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO (zkrácený název ATLJM) ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ODDÍLU ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Organizační upravuje a vymezuje podmínky

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční

Více

Krycí list ve věci podání nabídky na

Krycí list ve věci podání nabídky na Příloha č. 1 výběrového řízení Krycí list ve věci podání nabídky na Zabezpečení nucených odtahů vozidel na území města Uherský Brod včetně jejich střežení na parkovišti a případného přitažení zpět 1. Vyhlašovatel:

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora.

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Projekt Barbora Obsah : 1/ Pozemky 2/ Barbora 3/ Parkování 4/ Ekonomická rozvaha 5/ Závěr Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Ad1/b)

Více

CLARA @ EU - Správa vstrícná obcanum

CLARA @ EU - Správa vstrícná obcanum CLARA @ EU - Správa vstrícná obcanum Otázky všedního dne v cesko-nemeckém pohranicí Alexander Dietz EUREGIO EGRENSIS AG Vogtland / Westerzgebirge e.v. Pracovní sdružení Vogtlandsko / Západní Krušnohorí,

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

G4S. Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti

G4S. Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti G4S Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti G4S ve světě Skupina G4S Plc. je světovou jedničkou v oboru bezpečnosti a zaujímá vůdčí roli v oblasti komplexních bezpečnostních řešení. Operuje ve 125 zemích

Více

Agenturní zaměstnávání v České republice. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání v České republice. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání v České republice z pohledu kontrol inspekce práce Mezinárodní konference Výzvy pracovního práva v kontextu zachování a zvyšování zaměstnanosti ve státech V4 Bratislava 26. 2. 2015

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST EKOLOGICKÁ KRIMINALITA Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Systém odborného profesního vzdělávání pod záštitou ASIS ČR. PhDr. Michal Fábera Předseda představenstva ORANGE GROUP a.s.

Systém odborného profesního vzdělávání pod záštitou ASIS ČR. PhDr. Michal Fábera Předseda představenstva ORANGE GROUP a.s. Systém odborného profesního vzdělávání pod záštitou ASIS ČR PhDr. Michal Fábera Předseda představenstva ORANGE GROUP a.s. NAŠE MOTO Je třeba se i učit, i v praxi upevňovat to, co ses naučil. Seneca Chceme

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů)

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů) Projekt Fast Track Projekt byl zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zahraničních věcí s cílem řešit aktuální

Více