Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová"

Transkript

1 Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník Školní rok 2007/2008 Ing. Simona Daňková Ing. Ludmila Berešová

2 Obsah 1 1) Ukázky účetních dokladů strana 1-7 2) Aktiva a pasiva strana 8 3) Rozvaha strana ) Změny rozvahových stavů strana ) Rozepsání rozvahy do účtů a účtování strana ) Hospodářské procesy v soustavě účtů strana ) Účtování do deníku strana ) Peněžní prostředky strana ) Faktury došlé a vydané u neplátce DPH strana ) Zásoby a jejich účtování bez DPH strana 48-55

3 Obsah 2 11) Daň z přidané hodnoty strana ) Zásoby a jejich účtování s DPH strana ) Dlouhodobý majetek a jeho účtování strana ) Mzdy strana ) Náklady a výnosy strana ) Účetní zápisy a účetní knihy strana ) Právní úprava účetnictví strana

4 Ukázky účetních dokladů 1.1. Faktura došlá Faktura došlá nám říká, kolik dlužíme dodavateli Faktura Číslo faktury NESON, spol. s r. o. Rooseveltova 4 Příjemce faktury Josef Novák Liberec 1 Adresa Podhorská Jablonec nad Nisou Tel. : IČO : IČO DIČ : CZ DIČ CZ Banka : HVB Bank Liberec Číslo účtu : / 2400 Konstantní symbol : 0308 Datum zdanitelného plnění Způsob úhrady : převodem Sazba daně 19,00% Datum vystavení faktury : Faktura celkem 2 332,40 CZK Celková splatná částka 2 332,40 CZK Datum splatnosti : Zaplacená částka Datum Popis Částka Fakturujeme Vám za zveřejnění inzerátu v Libereckém dni ze dne ,00 CZK Mezisoučet Daň Celkem 1 960,00 CZK 372,40 CZK 2 332,40 CZK Děkujeme, že jste využili našich služeb! Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1296 Odpověz na otázky : 1) Jak se jmenuje firma, která obdržela tuto fakturu? 2) Za co dlužíme? 3) Kolik musíme zaplatit? 4) Do kdy musíme zaplatit? 1

5 Ukázky účetních dokladů 1.2. Faktura vydaná Faktura vydaná nám říká, kolik nám dluží odběratel 1) Jak se jmenuje firma, která vystavila tuto fakturu? 2) Co jsme prodali? 3) Kolik nám odběratel dluží? 4) Do kdy nám musí zaplatit? 2

6 Ukázky účetních dokladů 1.3. Pokladní doklady 1) Co nám říká tento příjmový pokladní doklad? 2) Co bude asi přílohou tohoto dokladu? 3

7 Ukázky účetních dokladů 1) Co nám říká tento výdajový pokladní doklad? výdajového 2) Co je asi přílohou tohoto pokladního dokladu? 4

8 Ukázky účetních dokladů 1.4. Výpis z běžného účtu Pobočka : Jablonec nad Nisou Komenského 17, PSČ /497/1 Rok/poř. číslo výpisu : 2007/38 Výpis z účtu : /0300 Za období od do Strana : 1 BIC: CZKOCZPP. IBAN: CZ Název účtu : Josef Novák Josef Novák Typ účtu : ČSOB Podnikatelské konto výrobky ze skla Měna účtu : CZK Podhorská 38 Frekvence : dekádně Jablonec nad Nisou Distribuce : poštou Vážení klienti, Dovolujeme si Vám oznámit, že 1. listopadu 2007 dojde ke změně poplatků za tuzemský platební styk. Počáteční úroková sazby : 0,10 % Počáteční zůstatek : ,40 Konečná úroková sazba : 0,10 % Konečný zůstatek : ,80 Datum Označení operace Název protiúčtu Sekv. Částka Valuta Protiúčet nebo poznámka VS KS SS Odúčtováno Výběr hotovosti , Příkaz k úhradě do JPÚ , / Příkaz k úhradě z JPÚ , / Poplatky za vedení účtu a transakce , Úroky z vkladu ,10 =================================Konec výpisu==================================== Počáteční zůstatek : ,40 Počet kreditních položek : 2 Kreditní obrat : ,80 Počet debetních položek : 3 Debetní obrat : ,40 Konečný zůstatek : ,80 1) Jak se jmenuje firma, které je tento doklad? 2) O čem informuje firmu tento doklad? 3) U jaké pobočky má tato firma svůj účet? 4) Jaké je číslo výpisu z účtu? 5) Jakého období se doklad týká? 6) Jaký je stav účtu na začátku období? 7) Co se stalo na účtu za toto období? 8) Jaký je stav na účtu na konci období? 5

9 Ukázky účetních dokladů 1.5. Vnitřní účetní doklad Organizace : Číslo : 453/2007 Josef Novák Podhorská Jablonec nad Nisou VNITŘNÍ ÚČETNÍ DOKLAD Zúčtování mezd za období září 2007 ÚČTOVACÍ PŘEDPIS Má dáti Dal Text Účet Kč Účet Kč Předpis hrubých mezd , ,- Předpis sociálního pojištění , ,- Předpis zdravotního pojištění , ,- Předpis daně z příjmů fyz. osob , ,- Datum : Vyhotovil : Schválil : Zaúčtoval : ) Co jsem se dozvěděl(a) z tohoto účetního dokladu? 2) Jakého období se doklad týká? 3) Kdo tento doklad zkontroloval? 6

10 Ukázky účetních dokladů 1.6. Příjemka a výdejka Příjemka slouží k evidenci příjmu zásob materiálu (popř. zboží) Firma : Příjemka číslo 258/2007 Doklad: Datum přijetí: Dodavatel: Druh příjmu: DL514/ Tomáš Bušek Monika nákup Číslo Název materiálu Přijaté množství podle dokladu Skutečně převzato MJ Cena za MJ Celkem Kč Našívací kámen grs , Krystal Hot-fix grs , Amethyst Hot-fix grs ,- Aplikátor pro H-f ks ,- Celkem ,- Přijal: Schválil: Zaúčtoval: Výdejka slouží k evidenci výdeje zásob materiálu (popř. zboží) Firma : Výdejka číslo 124/2007 Datum: _ Odebírající: dílna 04 Druh výdaje: spotřeba Číslo Žádané Vydané Celkem Název materiálu MJ Cena za MJ množství množství Kč Krystal Hot-fix grs , Amethyst Hot-fix grs ,- Aplikátor pro H-f 2 20 ks ,- Celkem ,- Vydal : Schválil: Zaúčtoval: 7

11 Aktiva a pasiva AKTIVA A PASIVA URČETE NÁSLEDUJÍCÍ MAJETEK a. máme ve firmě náhradní díly za Kč ,- b. máme pozemek za Kč ,- c. máme nákladní automobil za Kč ,- d. vydali jsme odběratelům fakturu za služby na Kč ,- e. máme peníze na bankovním účtě u ČSOB Kč ,- f. máme peníze v pokladně účetní jednotky Kč ,- g. máme software za Kč ,- h. máme akcie jiného podniku za Kč ,- i. vydali jsme odběratelům fakturu za výrobky na Kč ,- j. nakoupili jsme obaly a předali jsme je na sklad Kč ,- URČETE NÁSLEDUJÍCÍ ZDROJE KRYTÍ MAJETKU k. máme vytvořenou rezervu na opravu střechy budovy Kč ,- l. máme závazek vůči finančnímu úřadu m. máme úvěr u ČSOB Kč ,- se splatností na 3 roky n. máme úvěr u KB Kč ,- se splatností 12 měsíců o. máme vytvořený zisk Kč ,- p. z vytvořeného zisku jsme přidělili Kč ,- do zákonného rez. fondu q. máme vklady společníků ve výši ,- (zaps. do OR) r. přišla nám faktura za materiál Kč ,- s. dostali jsme darem pozemek v hodnotě Kč ,- t. máme závazek vůči zaměstnancům Kč ,- 8

12 Rozvaha 3.1. Sestavte rozvahu účetní jednotky k 1.1, která vykazuje tento majetek a zdroje jeho krytí (údaje jsou v Kč). Ze vztahu A a P doplňte výši základního kapitálu. Stroje ,- Peníze na bank.účtu ,- Stavby ,- Pohledávky u odběratelů ,- Zásoba materiálu ,- Úvěrový účet(do 1 roku) ,- Zásoba výrobků ,- Závazky vůči dodavatelům ,- Zásoba zboží ,- Závazky vůči zaměstnancům ,- Peníze v pokladně 2 000, Sestavte rozvahu účetní jednotky, která má k tyto složky majetku a zdroje jejich krytí. SMV a SMV ,- Bankovní účty ,- Materiál na skladě ,- Pohledávky za odběrateli ,- Výrobky ,- Základní kapitál ,- Pokladna 3 000,- Dluhy u dodavatelů ,- Firmě byl poskytnut dlouhodobý bankovní úvěr, který pokrývá všechny uvedené zásoby. Závazky vůči zaměstnancům dopočtěte ze základního vztahu v rozvaze. 9

13 Rozvaha 3.3. K 1.5.byl v účetní jednotce Profi, s. r. o. tento stav aktiv pasiv Základní materiál ,- Pohledávky u odběratelů ,- Běžný účet ,- Výrobky ,- Správní budova ,- Nedokončená výroba ,- Pomocný materiál ,- Dodavatelé ,- Pokladna 2 000,- Dlouhodobé úvěry ,- Výrobní budovy ,- Závazky vůči zaměstnancům ,- Pracovní stroje a zařízení ,- Vypočtěte výši základního kapitálu a sestavte rozvahu (aktiva i pasiva uspořádejte do skupin) Firma Alfa, s.r.o. má k tato aktiva a pasiva. Budovy ,- Dlužné daně ,- Základní materiál ,- Pomocné látky ,- Krátk.bankovní úvěry ,- Výrobní stroje ,- Pohledávky za odběrateli ,- Běžný účet ,- Závazky vůči dodavatelům ,- Závazky vůči zaměstnancům ,- Dopravní prostředky ,- Výrobky ,- Peníze v pokladně ,- Zjistěte základní kapitál a sestavte rozvahu. 10

14 Rozvaha 3.5. Firma Elega, s. r. o. výroba luxusní kožené galanterie, má tato aktiva a pasiva. budovy ,- tašky ,- nákladní auto ,- kufry ,- brašnářské stroje ,- pohledávky za odběrateli ,- 2 šicí stroje po ,- peníze v pokladně 4 000,- kancelářské stroje a zař ,- běžný účet u KB ,- koženka, kůže ,- dlužné mzdy zaměstnancům ,- pomocné látky ,- základní kapitál ,- kabelky ,- krátkodobé bank. úvěry závazky vůči dodavatelům ,- Sestavte rozvahu účetní jednotky k l.l. 11

15 Změny rozvahových stavů 4.1. Čtyři základní změny rozvahových stavů 1/ Účetní jednotka DELTA, a. s. vykazuje k tyto stavy aktiv a pasiv. AKTIVA Rozvaha k PASIVA Stavby ,- Základní kapitál ,- Sam.movité věci ,- Krátk.bank.úvěry ,- Materiál na skladě ,- Dodavatelé ,- Odběratelé ,- Zaměstnanci ,- Pokladna 3 000,- Bankovní účty ,- Celkem A Celkem P 1.účetní případ Obdrželi jsme od dodavatele fakturu na dodávku materiálu na Kč ,-. Materiál byl převzat na sklad. Sestavte novou rozvahu, ve které se tato změna odrazí. AKTIVA Rozvaha k po 1. úč. operaci PASIVA Stavby ,- Základní kapitál ,- Sam.movité věci ,- Krátk.bank.úvěry ,- Materiál na skladě Dodavatelé Odběratelé ,- Zaměstnanci ,- Pokladna 3 000,- Bankovní účty ,- Celkem A Celkem P 2. účetní případ Splatili jsme peněžnímu ústavu krátkodobý úvěr částkou Kč ,-, což nám peněžní ústav oznámil výpisy z účtu (běžného a úvěrového). Jakých rozvahových položek se to týká? AKTIVA Rozvaha k po 2. úč. operaci PASIVA Stavby Základní kapitál Sam.movité věci Krátk.bank.úvěry Materiál na skladě Dodavatelé Odběratelé Zaměstnanci Pokladna Bankovní účty Celkem A Celkem P 12

16 Změny rozvahových stavů 3. účetní případ Odběratel uhradil splatnou fakturu na náš účet u peněžního ústavu Kč ,- (VBÚ) Jakých rozvahových položek se to týká? AKTIVA Rozvaha k po 3. úč. operaci PASIVA Stavby Základní kapitál Sam.movité věci Krátk.bank.úvěry Materiál na skladě Dodavatelé Pokladna Zaměstnanci Bankovní účty Celkem A Celkem P 4. účetní případ Banka uhradila z našeho krátkodobého úvěru dodavatelům částku Kč ,-, což nám oznámila výpisem z úvěrového účtu (VÚÚ). AKTIVA Rozvaha k po 4. úč. operaci PASIVA Stavby Základní kapitál Sam.movité věci Krátk.bank.úvěry Materiál na skladě Dodavatelé Pokladna Zaměstnanci Bankovní účty Celkem A Celkem P 5. účetní případ Výběr hotovosti z banky do pokladny Kč ,- (VBÚ, PPD) AKTIVA Rozvaha k po 5. úč. operaci PASIVA Celkem A Celkem P 13

17 Změny rozvahových stavů 6. účetní případ Byly vyplaceny mzdy zaměstnancům Kč ,- (VPD) AKTIVA Rozvaha k po 6. úč. operaci PASIVA Celkem A Celkem P 7. účetní případ Úhrada závazků dodavatelům ve výši Kč ,- z bankovního účtu (VBÚ). AKTIVA Rozvaha k po 7. úč. operaci PASIVA Celkem A Celkem P 8. účetní případ Splátka krátkodobého úvěru z bankovního účtu Kč ,-. AKTIVA Rozvaha k po 8. úč. operaci PASIVA Celkem A Celkem P

18 Změny rozvahových stavů 4.2. Určete, kterých rozvahových položek se změna týká : a. banka uhradila z našeho bankovního účtu fakturu od dodavatelů za materiál (VBÚ) b. obdrželi jsme zboží, zboží bylo převzato na sklad (fa, příjemka) c. odvedli jsme peníze z pokladny do banky (VPD, VBÚ) d. byl nám poskytnut bankovní úvěr na 24 měsíců, který byl připsán na náš bankovní účet (VÚÚ, VBÚ) e. poslali jsme zaměstnancům výplaty z našeho účtu na jejich osobní účty ( VBÚ) f. zaplatili jsme finančnímu úřadu daň z příjmů (VBÚ) g. koupili jsme pozemek (fa) h. zaplatili jsme fakturu za pozemek (VBÚ) i. byla nám zaplacena faktura vydaná (VBÚ) j. splatili jsme část úvěru (viz d) (VBÚ, VÚÚ) k. vybrali jsme peníze do pokladny za našeho účtu (PPD, VBÚ) 4.3. Určete, o jaký jde účetní případ l. Materiál na skladě +, Dodavatelé + m. Bankovní účty +, Krátkodobé bankovní úvěry + n. Bankovní účty -, Krátkodobé bankovní úvěry - o. Odběratelé -, Bankovní účty + p. Pokladna -, Zaměstnanci q. Dodavatelé -, Krátkodobé bankovní úvěry + r. Pokladna +, Bankovní účty 15

19 Rozepsání rozvahy do účtů a účtování 5.1. Otevření rozvahy Sestavte rozvahu ALFA, a. s. k l. l. Zboží na skladě a v prodej ,- Pokladna ,- Bankovní účty ,- SMV a SMV ,- Materiál na skladě ,- Krátkodobé bank.úvěry ,- Zaměstnanci ,- Dodavatelé 5 000,- Základní kapitál Účetní případy: 1/ Rozpis rozvahy do účtů 2/ Splátka krátkodobého bankovního úvěru Kč ,- (VBÚ, VÚÚ) 3/ Vyplaceny mzdy zaměstnancům Kč ,- (VPD) 4/ Uhrazena faktura dodavatelům z krátkodobého úvěru Kč 5 000,- 5/ Z pokladny odvedena tržba na bankovní účet Kč ,- (VBÚ, VPD) 6/ Došla faktura za zboží a zboží bylo přijato na sklad Kč ,- 7/ Uzavření rozvahových účtů 16

20 Rozepsání rozvahy do účtů a účtování 17

21 Rozepsání rozvahy do účtů a účtování 5.2. Sestavte rozvahu BETA, s.r.o jestliže víte, že k měla tato A a P Samost.movité věci ,- Materiál na skladě ,- Základní kapitál ,- Krátkodobé bank. úvěry ,- Pokladna ,- Běžný účet ,- Odběratelé ,- Dodavatelé kryjí pohledávky za odběrateli Závazky vůči zaměstnancům dopočtěte ze vztahu v rozvaze Účetní případy: 1/ Proveďte rozpis rozvahy do účtů 2/ Dodavatel nám dodal materiál Kč ,-, obdrželi jsme na tuto dodávku fakturu 3/ Odběratel nám zaplatil na náš běžný účet pohledávku Kč ,- 4/ Splácíme dodavatelům část závazku ve výši Kč ,- z našeho bank. účtu 5/ Banka nám poskytla další úvěr (splatnost do 1 roku) a podle výpisu z úvěrového účtu z něj zaplatila našemu dodavateli Kč ,- 6/ Účty uzavřete pomocí konečného účtu rozvažného. Úkol: Zaúčtujte uvedené účetní případy a účty uzavřete. Rozvaha k

22 Rozepsání rozvahy do účtů a účtování 19

23 Hospodářské procesy v soustavě účtů 6.1. Sestavte rozvahu GAMA, a. s. k l. l., která se zabývá opravami elektrospotřebičů a k tomuto datu měla následující aktiva a pasiva. Stavby ,- Bankovní účty ,- Samostatné movité věci ,- Odběratelé ,- Materiál na skladě ,- Dodavatelé ,- Pokladna ,- Základní kapitál.. Krátkodobé bankovní úvěry kryjí všechny zásoby a peněžní prostředky. Zaúčtujte: 1/ Rozpis rozvahy do účtů 2/ Fakturovány odběratelům provedené opravy Kč ,- 3/ Výdejky na materiál vydaný do dílen, kde bude spotřebován Kč ,- 4/ Přišla faktura za elektrickou energii Kč 2 000,- 5/ Přiznané mzdy zaměstnancům za vykonanou práci (VÚD) Kč ,- Pozn.: Účty nezavírejte 20

24 Hospodářské procesy v soustavě účtů 6.2. Firma INSTAL, s. r. o. provádějící instalační práce měla k 1.1. tato A a P. Stavby ,- Stroje a zařízení ,- Dopravní prostředky ,- Inventář ,- Dodavatelé ,- Odběratelé ,- Pokladna 3 000,- Materiál na skladě ,- Zaměstnanci ,- Bankovní účty ,- Krátkodobé bank.úvěry ,- Základní kapitál.. Zaúčtujte: 1/ Počáteční stavy 2/ Ze skladu byl vydán materiál (plechy, okapy aj.) Kč ,- 3/ Pokladník zaplatil v hotovosti poštovné (nákl. druh Ostatní služby) Kč 200,- (VPD) 4/ Z účtu u peněžního ústavu bylo vybráno v hotovosti na výplatu mezd a peníze byly vloženy do pokladny Kč ,- (VBÚ, PPD) 5/ Pokladník vyplatil v hotovosti mzdy zaměstnancům (VPD) Kč ,- 6/ Vydané faktury za provedené instalační práce jiným podnikům Kč ,- 7/ Přiznané mzdy zaměstnancům firmy za leden Kč ,- (VÚD) 8/ Uzavřete účty a zjistěte výsledek hospodaření 21

25 Hospodářské procesy v soustavě účtů 22

26 Hospodářské procesy v soustavě účtů 23

27 Hospodářské procesy v soustavě účtů 6.3. Firma Xena, v. o. s. měla k tato aktiva a pasiva: Materiál na skladě ,- Pokladna 4 000,- Odběratelé ,- Krátkodobé bankovní úvěry ,- Bankovní účty ,- Stavby ,- Sam.movité věci ,- Dodavatelé ,- Základní kapitál Úkoly: a/ Sestavte rozvahu k b/ Rozepište PS do účtů a zaúčtujte následující účetní případy c/ Po zaúčtování zjistěte obraty a konečné stavy d/ Zaúčtujte převody konečných stavů rozvahových a výsledkových účtů e/ Zjistěte výsledek hospodaření 1/ Rozpis rozvahy do účtů 2/ FaD za dodávku materiálu, zásilka převzata na sklad Kč ,- 3/ Výdejky materiál vydán do spotřeby Kč ,- 4/ VÚD nárok zaměstnanců na mzdy za měsíc leden Kč ,- 5/ FaV tržby za služby Kč ,- 6/ VBÚ, PPD výběr peněz z BÚ do pokladny na mzdy 7/ VPD výplata mezd zaměstnancům za leden Kč ,- 8/ VBÚ úhrady od odběratelů Kč ,- 9/ VBÚ, VÚÚ splátka krátkodobého úvěru bance Kč ,- 10/ VBÚ úhrady dodavatelům Kč ,- 11/ FaD za elektrickou energii Kč ,- 24

28 Hospodářské procesy v soustavě účtů 25

29 Hospodářské procesy v soustavě účtů 6.4. Sestavení rozvahy, otevření účtů a základní účtování Firma PLUTO, s. r. o. má k tento stav majetku a zdrojů krytí: Materiál na skladě ,- Dodavatelé ,- Pokladna ,- Zaměstnanci ,- Odběratelé ,- Bankovní účty ,- SMV a SMV ,- Stavby ,- Bankovní úvěry ,- Výrobky ,- Doplňte Základní kapitál Během účetního období došlo k těmto vybraným účetním případům: 1) Rozpis rozvahy do účtů 2) Z běžného účtu do pokladny bylo vybráno Kč ,- 3) Vyplaceny mzdy zaměstnanců Kč ,- 4) Odběratelé nám zaplatili fakturu na běžný účet Kč ,- 5) Došla faktura na spotřebovanou energii Kč ,- 6) Nákup materiálu hotově, materiál převzat na sklad Kč 2 500,- 7) Spotřeba materiálu za Kč 6 000,- 8) Došla faktura od telefonní společnosti za telefonní hovory Kč 1 700,- 9a) Úhrada dodavatelských faktur z běžného účtu (op. č. 4.) 9b) Úhrada dodavatelské faktury z běžného účtu (op. č. 7) 10) Vydaná faktura na prodané výrobky odběratelům Kč ,- 11) Úhrada části bankovního úvěru z běžného účtu Kč ,- Úkoly: a/ Určete aktiva a pasiva. b/ Naznačte u jednotlivých účetních případů, jak zaúčtovat. c/ Jak bychom zjistili výsledek hospodaření? 26

30 Hospodářské procesy v soustavě účtů 6.5. Procvičovací příklady Příklad A (zboží): Obchodní dům TESCO Ostrava měl v květnu.. tyto vybrané účetní případy: 1/ Došla faktura za dodávku zboží a zboží bylo převzato na sklad Kč ,- 2/ Došla faktura za spotřebovanou elektrickou energii od ČEZ Kč ,- 3/ Spotřeba obalového materiálu Kč 8 000,- 4/ Zaplaceno z účtu u peněžního ústavu nájemné ze skladu a prodejen (nákladový druh Ostatní služby) Kč ,- 5/ Nárok zaměstnanců na mzdy Kč ,- Úkoly: - zaznamenejte účetní případy na účtech a zjistěte výši nákladů - uveďte, co bude výnosem obchodního domu Příklad B: Podnikatelský subjekt provádějící opravy elektrospotřebičů měl k tyto počáteční stavy na účtech: Pokladna 3 000,- Bankovní účty ,- Materiál na skladě ,- Dodavatelé ,- Základní kapitál ,- SMV a SMV ,- V průběhu roku došlo k těmto účetním případům: 1/ Rozpis PS 2/ Fakturovány odběratelům provedené opravy za Kč ,- 3/ Výdejky na materiál vydaný do dílen, kde byl spotřebován za Kč ,- 4/ Došla faktura od Telecomu za telefonní hovory na Kč 5 000,- (nákladový druh Ost. služby) 5/ Přiznané mzdy zaměstnancům za vykonanou práci Kč ,- 6/ Pokladník zaplatil v hotovosti poštovné (Ostatní služby) Kč 560,- 7/ Z účtu peněžního ústavu vybráno v hotovosti na výplatu mezd a peníze byly dány do pokladny Kč ,- 8/ Pokladník vyplatil v hotovosti mzdy zaměstnancům Kč ,- 9/ Dle výpisu z bankovního účtu úhrada FAV z oper. č. 2 úhrada FAD z oper č. 4 10/ Uzavřete účty rozvahové 11/ Uzavřete účty výsledkové 12/ Zjistěte výsledek hospodaření Úkoly: - proveďte rozbor jednotlivých účetních případů a posuďte, zda účetní případ ovlivňuje aktiva, pasíva, náklady nebo výnosy - změnu způsobenou každým účetním případem znázorněte schematicky na příslušných účtech a uveďte charakteristiku účtů 27

31 Účtování do deníku Podnikatelský subjekt firma JAS,s.r.o. měla k tato aktiva a pasiva: Materiál na skladě ,- Pokladna 4 000,- Odběratelé ,- Krátkodobé bankovní úvěry ,- Bankovní účty ,- Stavby ,- SMV A SMV ,- Základní kapitál V lednu došlo k těmto účetním případům: 1/ Rozpis počátečních stavů účtů 2/ Došla faktura za dodávku materiálu a zásilka byla převzata na sklad Kč ,- 3/ Materiál vydaný ze skladu do výroby podle výdejek Kč ,- 4/ Nárok zaměstnanců na mzdy za práci v lednu Kč ,- 5/ Tržby za provedené výkony podle vydaných faktur Kč ,- 6/ Za opravu psacího stroje zaplaceno hotově Kč 100,- 7/ Banka oznámila výpisem z účtu úhradu od odběratelů Kč ,- 8/ Splatili jsme bance krátkodobý úvěr Kč 5 000,- Úkoly: 1) Sestavte rozvahu k 1.1 2) Zaúčtujte na účty hlavní knihy : a) otevřete účty a zapište na ně počáteční stavy b) zaúčtujte uvedené účetní případy c) zjistěte obraty a zůstatky na účtech d) zaúčtujte převod zůstatků a obratů na konci účetního období e) uzavřete účty pomocí účtů 701 a 710, zjistěte výsledek hospodaření 3) Zaúčtujte do deníku (do kolonek MD a D pište čísla účtů) Účetní deník Dat. Doklad Text MD D MD v Kč D v Kč 28

32 Účtování do deníku Akciová společnost JANA, a.s. měla k 1.1 počáteční stavy na těchto účtech: Stavby ,- Stroje ,- Dopravní prostředky ,- Materiál na skladě ,- Pokladna 4 000,- Bankovní účty ,- Dodavatelé ,- Základní kapitál. V následujícím období byly tyto účetní případy: 1/ Rozpis počátečních stavů účtů 2/ Podle výpisu z běžného účtu uhradila banka dodavatelům splatnou fakturu Kč ,- 3/ Spotřeba materiálu podle výdejek Kč ,- 4/ Banka poskytla společnosti krátkodobý úvěr a částku připsala na běžný účet Kč ,- 5/ Tržby za služby podle vydaných faktur Kč ,- 6/ Nárok zaměstnanců na mzdy za leden Kč ,- 7/ Došla faktura za opravy Kč 4 000,- Úkoly: 4) Sestavte rozvahu k 1.1 5) Zaúčtujte na účty hlavní knihy : a) otevřete účty a zapište na ně počáteční stavy b) zaúčtujte uvedené účetní případy c) zjistěte obraty a zůstatky na účtech d) zaúčtujte převod zůstatků a obratů na konci účetního období e) uzavřete účty pomocí účtů 701 a 710, zjistěte výsledek hospodaření 6) Zaúčtujte do deníku (do kolonek MD a D pište čísla účtů) Účetní deník Dat. Doklad Text MD D MD v Kč D v Kč 29

33 Peněžní prostředky Doklady platebního styku hotovostní Příjmový a výdajový pokladní doklad 8.1. Pokladní doklady, pokladní kniha Počáteční stav pokladny ve vaší škole je Kč ,-. a/ Jste pokladníkem na vaší škole, máte právo ukládat a vybírat peníze z účtu školy u Komerční banky. Vystavte příjmový pokladní doklad č.p/1/0 (PPD) na doplnění pokladny pro budoucí úhrady cestovních účtů zaměstnanců školy. Do pokladny bylo vybráno Kč ,- dnešního dne. Organizace firma PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Datum vystavení : přílohy : číslo : Přijato od (jméno, adresa) Celkem Kč hal. slovy Kč Účel : Schválil Podpis pokladníka Text Účt. předpis (Dal - účet) Kč h DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel Zaúčtoval Dne : Dne : b/ Vystavte výdajový pokladní doklad č. V/1/0. (VPD) na úhradu předloženého cestovního příkazu zaměstnance školy (Jaroslav Šíma) v celkové hodnotě Kč 386,-. Organizace - firma VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Ze dne : přílohy : číslo : Vyplaceno : (jméno, adresa) Průkaz totožnosti : Celkem Kč hal. slovy Účel výplaty : Schválil : Podpis příjemce Podpis pokladníka Text Účtovací předpis (MD - účet) Kč h DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel Zaúčtoval Dne : Dne : c/ Proveďte zápisy do pokladní knihy a zjistěte nový zůstatek. 30

34 Peněžní prostředky 8.2. Pokladní doklady, pokladní kniha a/ Pokračujete ve své funkci pokladníka a přijímáte do pokladny hotovost od výchovného poradce na vaší škole za prodané přihlášky na VŠ. Celková přijatá částka je Kč 2 123,-. Vystavte příslušný doklad, číslujte postupným způsobem. Organizace firma PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Datum vystavení : přílohy : číslo : Přijato od (jméno, adresa) Celkem Kč hal. slovy Kč Účel : Schválil Podpis pokladníka Text Účt. předpis (Dal - účet) Kč h DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel Zaúčtoval Dne : Dne : b/ Vyplácíte hotovost za nákup kancelářských potřeb ve výši Kč 351,-. Nákup s dokladem předložila paní Iva Pecárová. Vystavte doklad pro výdej hotovosti z pokladny. Organizace - firma VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Ze dne : přílohy : číslo : Vyplaceno : (jméno, adresa) Průkaz totožnosti : Celkem Kč hal. slovy Účel výplaty : Schválil : Podpis příjemce Podpis pokladníka Text Účtovací předpis (MD - účet) Kč h DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel Zaúčtoval Dne : Dne : c/ Proveďte zápisy do pokladní knihy a zjistěte nový zůstatek. 31

35 Peněžní prostředky 8.3. Výběrní lístek, pokladní doklady a/ Pokračujete ve své funkci pokladníka.vystavte výběrní lístek na výběr hotovosti na výplaty dvěma zaměstnancům (v takových bankovkách a mincích, aby bylo možno vyplatit každému zvlášť.) Zaměstnanec A Kč 8 364,- a zaměstnanec B Kč ,-, (celkem ,-). Číslo vašeho účtu u Komerční banky je /0100. b/ Proveďte příjem do pokladny, vystavte doklad a zapište do pokladní knihy. Organizace firma PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Datum vystavení : přílohy : číslo : Přijato od (jméno, adresa) Celkem Kč hal. slovy Kč Účel : Schválil Podpis pokladníka Text Účt. předpis (Dal - účet) Kč h DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel Zaúčtoval Dne : Dne : c/ Vyplaťte zaměstnanci A výše uvedený obnos (jméno doplňte dle vl. výběru), vystavte doklad a zapište do pokladní knihy. 32

36 Peněžní prostředky Organizace - firma VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Ze dne : přílohy : číslo : Vyplaceno : (jméno, adresa) Průkaz totožnosti : Celkem Kč hal. slovy Účel výplaty : Schválil : Podpis příjemce Podpis pokladníka Text Účtovací předpis (MD - účet) Kč h DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel Zaúčtoval Dne : Dne : d/ Vyplaťte zaměstnanci B výše uvedený obnos (jméno doplňte dle vl. výběru), vystavte doklad a zapište do pokladní knihy. Organizace - firma VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Ze dne : přílohy : číslo : Vyplaceno : (jméno, adresa) Průkaz totožnosti : Celkem Kč hal. slovy Účel výplaty : Schválil : Podpis příjemce Podpis pokladníka Text Účtovací předpis (MD - účet) Kč h DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel Zaúčtoval Dne : Dne : 33

37 Peněžní prostředky 8.4. Pokladní složenka Odvádíte do banky hotovost v celkové výši Kč. Vystavte pokladní složenku s výčetkou platidel a výdajový pokladní doklad Organizace - firma VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Ze dne : přílohy : číslo : Vyplaceno : (jméno, adresa) Průkaz totožnosti : Celkem Kč hal. slovy Účel výplaty : Schválil : Podpis příjemce Podpis pokladníka Text Účtovací předpis (MD - účet) Kč h DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel Zaúčtoval Dne : Dne : 34

38 Peněžní prostředky Pokladní kniha Datum Doklad Text Příjem Výdej Zůstatek VÚD1 Počáteční stav ,- Náhradní výdajový pokladní doklad Organizace - firma VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Ze dne : přílohy : číslo : Vyplaceno : (jméno, adresa) Průkaz totožnosti : Celkem Kč hal. slovy Účel výplaty : Schválil : Podpis příjemce Podpis pokladníka Text Účtovací předpis (MD - účet) Kč h DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel Zaúčtoval Dne : Dne : 35

39 Peněžní prostředky Platební styk bezhotovostní Příkazy k úhradě 8.5. Příkaz k úhradě Daňový doklad číslo (variabilní symbol) : F2007/0145 Faktura Dodavatel : Odběratel : Tomáš Bušek - Monika Josef Novák Dolní náměstí 397/6 Podhorská Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou IČO : IČO: DIČ : CZ DIČ: CZ Bank. spoj. : Komerční banka, pobočka Jablonec nad Nisou Číslo konta : /0100 Firma je zapsána u živnostenského úřadu v Jablonci nad Nisou pod evidenční číslem 05/ŽÚ/ /Va Datum vystavení : Konst. symbol: 0008 Datum splatnosti : Forma úhrady : PP Datum uskutečnění zdan. plnění : Název produktu Množství M.J. Cena za jednotku Sazba DPH Celkem bez DPH Poznámky Záruka měsíců Fakturujeme Vám za nakoupené výrobky našívací kámen č. výrobku grs 83,00 19% 1660,00 krystal Hot-fix č. výrobku grs 250,00 19% 25000,00 amethyst Hot-fix č. výrobku grs 310,00 19% 46500,00 aplikátor pro vkládání ozdob Hot-fix 20 ks 670,00 19% 13400,00 Měrná jednotka grs = 12 tuctů, 1 tucet = 12 ks, tzn. 1 grs (gross) = 144 ks Sazba DPH Základ daně DPH Cena s daní 0% 0,00 0,00 0,00 5% 0,00 0,00 0,00 19% 86560, , ,40 Celkem 86560, , ,40 K Celkem k úhradě ,40č Vystavil : Bušek Tomáš 36

40 Peněžní prostředky Jste pracovníkem firmy Josef Novák, číslo vašeho bankovního účtu u ČSOB je /0300. Podpisové právo má pan Novák A) Obdrželi jste fakturu od firmy Tomáš Bušek - Monika a máte vystavit příkaz k úhradě. Datum vystavení příkazu je Fakturu zapište do knihy došlých faktur pobočce: zúčtujte na vrub účtu číslo PŘÍKAZ K ÚHRADĚ splatný dne symboly platby ve prospěch účtu číslo částku Kč variabilní konstatní specifický doplňující údaj banky údaje pro vnitřní potřebu příkazce v dne podpis, razítko příkazce B) Oobdrželi jste fakturu od firmy Neson, spol. s r. o. (příklad 1.1. ) a máte vystavit příkaz k úhradě. Datum vystavení příkazu je Fakturu zapište do knihy došlých faktur. PŘÍKAZ K ÚHRADĚ pobočce: zúčtujte na vrub účtu číslo splatný dne symboly platby ve prospěch účtu číslo částku Kč variabilní konstatní specifický doplňující údaj banky údaje pro vnitřní potřebu příkazce v dne podpis, razítko příkazce Kniha došlých faktur Datum Číslo fa, VS Text Částka Firma Splatnost Datum platby Doklad platby 37

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví Veronika Kurialová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Učební text pro předmět U021 Ing. Monika Randáková, Ph.D. Praha 2008 Ing. Monika Randáková, Ph.D.

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií DAŇOVÁ EVIDENCE Sbírka případů z praxe Ing. Ivana Důrasová 2012 Recenzovali: Ing. Helena Holeková Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D. Za jazykovou

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY Naše poslání: Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA 2009 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna práva vyhrazena.

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2011 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více