Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová"

Transkript

1 Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník Školní rok 2007/2008 Ing. Simona Daňková Ing. Ludmila Berešová

2 Obsah 1 1) Ukázky účetních dokladů strana 1-7 2) Aktiva a pasiva strana 8 3) Rozvaha strana ) Změny rozvahových stavů strana ) Rozepsání rozvahy do účtů a účtování strana ) Hospodářské procesy v soustavě účtů strana ) Účtování do deníku strana ) Peněžní prostředky strana ) Faktury došlé a vydané u neplátce DPH strana ) Zásoby a jejich účtování bez DPH strana 48-55

3 Obsah 2 11) Daň z přidané hodnoty strana ) Zásoby a jejich účtování s DPH strana ) Dlouhodobý majetek a jeho účtování strana ) Mzdy strana ) Náklady a výnosy strana ) Účetní zápisy a účetní knihy strana ) Právní úprava účetnictví strana

4 Ukázky účetních dokladů 1.1. Faktura došlá Faktura došlá nám říká, kolik dlužíme dodavateli Faktura Číslo faktury NESON, spol. s r. o. Rooseveltova 4 Příjemce faktury Josef Novák Liberec 1 Adresa Podhorská Jablonec nad Nisou Tel. : IČO : IČO DIČ : CZ DIČ CZ Banka : HVB Bank Liberec Číslo účtu : / 2400 Konstantní symbol : 0308 Datum zdanitelného plnění Způsob úhrady : převodem Sazba daně 19,00% Datum vystavení faktury : Faktura celkem 2 332,40 CZK Celková splatná částka 2 332,40 CZK Datum splatnosti : Zaplacená částka Datum Popis Částka Fakturujeme Vám za zveřejnění inzerátu v Libereckém dni ze dne ,00 CZK Mezisoučet Daň Celkem 1 960,00 CZK 372,40 CZK 2 332,40 CZK Děkujeme, že jste využili našich služeb! Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1296 Odpověz na otázky : 1) Jak se jmenuje firma, která obdržela tuto fakturu? 2) Za co dlužíme? 3) Kolik musíme zaplatit? 4) Do kdy musíme zaplatit? 1

5 Ukázky účetních dokladů 1.2. Faktura vydaná Faktura vydaná nám říká, kolik nám dluží odběratel 1) Jak se jmenuje firma, která vystavila tuto fakturu? 2) Co jsme prodali? 3) Kolik nám odběratel dluží? 4) Do kdy nám musí zaplatit? 2

6 Ukázky účetních dokladů 1.3. Pokladní doklady 1) Co nám říká tento příjmový pokladní doklad? 2) Co bude asi přílohou tohoto dokladu? 3

7 Ukázky účetních dokladů 1) Co nám říká tento výdajový pokladní doklad? výdajového 2) Co je asi přílohou tohoto pokladního dokladu? 4

8 Ukázky účetních dokladů 1.4. Výpis z běžného účtu Pobočka : Jablonec nad Nisou Komenského 17, PSČ /497/1 Rok/poř. číslo výpisu : 2007/38 Výpis z účtu : /0300 Za období od do Strana : 1 BIC: CZKOCZPP. IBAN: CZ Název účtu : Josef Novák Josef Novák Typ účtu : ČSOB Podnikatelské konto výrobky ze skla Měna účtu : CZK Podhorská 38 Frekvence : dekádně Jablonec nad Nisou Distribuce : poštou Vážení klienti, Dovolujeme si Vám oznámit, že 1. listopadu 2007 dojde ke změně poplatků za tuzemský platební styk. Počáteční úroková sazby : 0,10 % Počáteční zůstatek : ,40 Konečná úroková sazba : 0,10 % Konečný zůstatek : ,80 Datum Označení operace Název protiúčtu Sekv. Částka Valuta Protiúčet nebo poznámka VS KS SS Odúčtováno Výběr hotovosti , Příkaz k úhradě do JPÚ , / Příkaz k úhradě z JPÚ , / Poplatky za vedení účtu a transakce , Úroky z vkladu ,10 =================================Konec výpisu==================================== Počáteční zůstatek : ,40 Počet kreditních položek : 2 Kreditní obrat : ,80 Počet debetních položek : 3 Debetní obrat : ,40 Konečný zůstatek : ,80 1) Jak se jmenuje firma, které je tento doklad? 2) O čem informuje firmu tento doklad? 3) U jaké pobočky má tato firma svůj účet? 4) Jaké je číslo výpisu z účtu? 5) Jakého období se doklad týká? 6) Jaký je stav účtu na začátku období? 7) Co se stalo na účtu za toto období? 8) Jaký je stav na účtu na konci období? 5

9 Ukázky účetních dokladů 1.5. Vnitřní účetní doklad Organizace : Číslo : 453/2007 Josef Novák Podhorská Jablonec nad Nisou VNITŘNÍ ÚČETNÍ DOKLAD Zúčtování mezd za období září 2007 ÚČTOVACÍ PŘEDPIS Má dáti Dal Text Účet Kč Účet Kč Předpis hrubých mezd , ,- Předpis sociálního pojištění , ,- Předpis zdravotního pojištění , ,- Předpis daně z příjmů fyz. osob , ,- Datum : Vyhotovil : Schválil : Zaúčtoval : ) Co jsem se dozvěděl(a) z tohoto účetního dokladu? 2) Jakého období se doklad týká? 3) Kdo tento doklad zkontroloval? 6

10 Ukázky účetních dokladů 1.6. Příjemka a výdejka Příjemka slouží k evidenci příjmu zásob materiálu (popř. zboží) Firma : Příjemka číslo 258/2007 Doklad: Datum přijetí: Dodavatel: Druh příjmu: DL514/ Tomáš Bušek Monika nákup Číslo Název materiálu Přijaté množství podle dokladu Skutečně převzato MJ Cena za MJ Celkem Kč Našívací kámen grs , Krystal Hot-fix grs , Amethyst Hot-fix grs ,- Aplikátor pro H-f ks ,- Celkem ,- Přijal: Schválil: Zaúčtoval: Výdejka slouží k evidenci výdeje zásob materiálu (popř. zboží) Firma : Výdejka číslo 124/2007 Datum: _ Odebírající: dílna 04 Druh výdaje: spotřeba Číslo Žádané Vydané Celkem Název materiálu MJ Cena za MJ množství množství Kč Krystal Hot-fix grs , Amethyst Hot-fix grs ,- Aplikátor pro H-f 2 20 ks ,- Celkem ,- Vydal : Schválil: Zaúčtoval: 7

11 Aktiva a pasiva AKTIVA A PASIVA URČETE NÁSLEDUJÍCÍ MAJETEK a. máme ve firmě náhradní díly za Kč ,- b. máme pozemek za Kč ,- c. máme nákladní automobil za Kč ,- d. vydali jsme odběratelům fakturu za služby na Kč ,- e. máme peníze na bankovním účtě u ČSOB Kč ,- f. máme peníze v pokladně účetní jednotky Kč ,- g. máme software za Kč ,- h. máme akcie jiného podniku za Kč ,- i. vydali jsme odběratelům fakturu za výrobky na Kč ,- j. nakoupili jsme obaly a předali jsme je na sklad Kč ,- URČETE NÁSLEDUJÍCÍ ZDROJE KRYTÍ MAJETKU k. máme vytvořenou rezervu na opravu střechy budovy Kč ,- l. máme závazek vůči finančnímu úřadu m. máme úvěr u ČSOB Kč ,- se splatností na 3 roky n. máme úvěr u KB Kč ,- se splatností 12 měsíců o. máme vytvořený zisk Kč ,- p. z vytvořeného zisku jsme přidělili Kč ,- do zákonného rez. fondu q. máme vklady společníků ve výši ,- (zaps. do OR) r. přišla nám faktura za materiál Kč ,- s. dostali jsme darem pozemek v hodnotě Kč ,- t. máme závazek vůči zaměstnancům Kč ,- 8

12 Rozvaha 3.1. Sestavte rozvahu účetní jednotky k 1.1, která vykazuje tento majetek a zdroje jeho krytí (údaje jsou v Kč). Ze vztahu A a P doplňte výši základního kapitálu. Stroje ,- Peníze na bank.účtu ,- Stavby ,- Pohledávky u odběratelů ,- Zásoba materiálu ,- Úvěrový účet(do 1 roku) ,- Zásoba výrobků ,- Závazky vůči dodavatelům ,- Zásoba zboží ,- Závazky vůči zaměstnancům ,- Peníze v pokladně 2 000, Sestavte rozvahu účetní jednotky, která má k tyto složky majetku a zdroje jejich krytí. SMV a SMV ,- Bankovní účty ,- Materiál na skladě ,- Pohledávky za odběrateli ,- Výrobky ,- Základní kapitál ,- Pokladna 3 000,- Dluhy u dodavatelů ,- Firmě byl poskytnut dlouhodobý bankovní úvěr, který pokrývá všechny uvedené zásoby. Závazky vůči zaměstnancům dopočtěte ze základního vztahu v rozvaze. 9

13 Rozvaha 3.3. K 1.5.byl v účetní jednotce Profi, s. r. o. tento stav aktiv pasiv Základní materiál ,- Pohledávky u odběratelů ,- Běžný účet ,- Výrobky ,- Správní budova ,- Nedokončená výroba ,- Pomocný materiál ,- Dodavatelé ,- Pokladna 2 000,- Dlouhodobé úvěry ,- Výrobní budovy ,- Závazky vůči zaměstnancům ,- Pracovní stroje a zařízení ,- Vypočtěte výši základního kapitálu a sestavte rozvahu (aktiva i pasiva uspořádejte do skupin) Firma Alfa, s.r.o. má k tato aktiva a pasiva. Budovy ,- Dlužné daně ,- Základní materiál ,- Pomocné látky ,- Krátk.bankovní úvěry ,- Výrobní stroje ,- Pohledávky za odběrateli ,- Běžný účet ,- Závazky vůči dodavatelům ,- Závazky vůči zaměstnancům ,- Dopravní prostředky ,- Výrobky ,- Peníze v pokladně ,- Zjistěte základní kapitál a sestavte rozvahu. 10

14 Rozvaha 3.5. Firma Elega, s. r. o. výroba luxusní kožené galanterie, má tato aktiva a pasiva. budovy ,- tašky ,- nákladní auto ,- kufry ,- brašnářské stroje ,- pohledávky za odběrateli ,- 2 šicí stroje po ,- peníze v pokladně 4 000,- kancelářské stroje a zař ,- běžný účet u KB ,- koženka, kůže ,- dlužné mzdy zaměstnancům ,- pomocné látky ,- základní kapitál ,- kabelky ,- krátkodobé bank. úvěry závazky vůči dodavatelům ,- Sestavte rozvahu účetní jednotky k l.l. 11

15 Změny rozvahových stavů 4.1. Čtyři základní změny rozvahových stavů 1/ Účetní jednotka DELTA, a. s. vykazuje k tyto stavy aktiv a pasiv. AKTIVA Rozvaha k PASIVA Stavby ,- Základní kapitál ,- Sam.movité věci ,- Krátk.bank.úvěry ,- Materiál na skladě ,- Dodavatelé ,- Odběratelé ,- Zaměstnanci ,- Pokladna 3 000,- Bankovní účty ,- Celkem A Celkem P 1.účetní případ Obdrželi jsme od dodavatele fakturu na dodávku materiálu na Kč ,-. Materiál byl převzat na sklad. Sestavte novou rozvahu, ve které se tato změna odrazí. AKTIVA Rozvaha k po 1. úč. operaci PASIVA Stavby ,- Základní kapitál ,- Sam.movité věci ,- Krátk.bank.úvěry ,- Materiál na skladě Dodavatelé Odběratelé ,- Zaměstnanci ,- Pokladna 3 000,- Bankovní účty ,- Celkem A Celkem P 2. účetní případ Splatili jsme peněžnímu ústavu krátkodobý úvěr částkou Kč ,-, což nám peněžní ústav oznámil výpisy z účtu (běžného a úvěrového). Jakých rozvahových položek se to týká? AKTIVA Rozvaha k po 2. úč. operaci PASIVA Stavby Základní kapitál Sam.movité věci Krátk.bank.úvěry Materiál na skladě Dodavatelé Odběratelé Zaměstnanci Pokladna Bankovní účty Celkem A Celkem P 12

16 Změny rozvahových stavů 3. účetní případ Odběratel uhradil splatnou fakturu na náš účet u peněžního ústavu Kč ,- (VBÚ) Jakých rozvahových položek se to týká? AKTIVA Rozvaha k po 3. úč. operaci PASIVA Stavby Základní kapitál Sam.movité věci Krátk.bank.úvěry Materiál na skladě Dodavatelé Pokladna Zaměstnanci Bankovní účty Celkem A Celkem P 4. účetní případ Banka uhradila z našeho krátkodobého úvěru dodavatelům částku Kč ,-, což nám oznámila výpisem z úvěrového účtu (VÚÚ). AKTIVA Rozvaha k po 4. úč. operaci PASIVA Stavby Základní kapitál Sam.movité věci Krátk.bank.úvěry Materiál na skladě Dodavatelé Pokladna Zaměstnanci Bankovní účty Celkem A Celkem P 5. účetní případ Výběr hotovosti z banky do pokladny Kč ,- (VBÚ, PPD) AKTIVA Rozvaha k po 5. úč. operaci PASIVA Celkem A Celkem P 13

17 Změny rozvahových stavů 6. účetní případ Byly vyplaceny mzdy zaměstnancům Kč ,- (VPD) AKTIVA Rozvaha k po 6. úč. operaci PASIVA Celkem A Celkem P 7. účetní případ Úhrada závazků dodavatelům ve výši Kč ,- z bankovního účtu (VBÚ). AKTIVA Rozvaha k po 7. úč. operaci PASIVA Celkem A Celkem P 8. účetní případ Splátka krátkodobého úvěru z bankovního účtu Kč ,-. AKTIVA Rozvaha k po 8. úč. operaci PASIVA Celkem A Celkem P

18 Změny rozvahových stavů 4.2. Určete, kterých rozvahových položek se změna týká : a. banka uhradila z našeho bankovního účtu fakturu od dodavatelů za materiál (VBÚ) b. obdrželi jsme zboží, zboží bylo převzato na sklad (fa, příjemka) c. odvedli jsme peníze z pokladny do banky (VPD, VBÚ) d. byl nám poskytnut bankovní úvěr na 24 měsíců, který byl připsán na náš bankovní účet (VÚÚ, VBÚ) e. poslali jsme zaměstnancům výplaty z našeho účtu na jejich osobní účty ( VBÚ) f. zaplatili jsme finančnímu úřadu daň z příjmů (VBÚ) g. koupili jsme pozemek (fa) h. zaplatili jsme fakturu za pozemek (VBÚ) i. byla nám zaplacena faktura vydaná (VBÚ) j. splatili jsme část úvěru (viz d) (VBÚ, VÚÚ) k. vybrali jsme peníze do pokladny za našeho účtu (PPD, VBÚ) 4.3. Určete, o jaký jde účetní případ l. Materiál na skladě +, Dodavatelé + m. Bankovní účty +, Krátkodobé bankovní úvěry + n. Bankovní účty -, Krátkodobé bankovní úvěry - o. Odběratelé -, Bankovní účty + p. Pokladna -, Zaměstnanci q. Dodavatelé -, Krátkodobé bankovní úvěry + r. Pokladna +, Bankovní účty 15

19 Rozepsání rozvahy do účtů a účtování 5.1. Otevření rozvahy Sestavte rozvahu ALFA, a. s. k l. l. Zboží na skladě a v prodej ,- Pokladna ,- Bankovní účty ,- SMV a SMV ,- Materiál na skladě ,- Krátkodobé bank.úvěry ,- Zaměstnanci ,- Dodavatelé 5 000,- Základní kapitál Účetní případy: 1/ Rozpis rozvahy do účtů 2/ Splátka krátkodobého bankovního úvěru Kč ,- (VBÚ, VÚÚ) 3/ Vyplaceny mzdy zaměstnancům Kč ,- (VPD) 4/ Uhrazena faktura dodavatelům z krátkodobého úvěru Kč 5 000,- 5/ Z pokladny odvedena tržba na bankovní účet Kč ,- (VBÚ, VPD) 6/ Došla faktura za zboží a zboží bylo přijato na sklad Kč ,- 7/ Uzavření rozvahových účtů 16

20 Rozepsání rozvahy do účtů a účtování 17

21 Rozepsání rozvahy do účtů a účtování 5.2. Sestavte rozvahu BETA, s.r.o jestliže víte, že k měla tato A a P Samost.movité věci ,- Materiál na skladě ,- Základní kapitál ,- Krátkodobé bank. úvěry ,- Pokladna ,- Běžný účet ,- Odběratelé ,- Dodavatelé kryjí pohledávky za odběrateli Závazky vůči zaměstnancům dopočtěte ze vztahu v rozvaze Účetní případy: 1/ Proveďte rozpis rozvahy do účtů 2/ Dodavatel nám dodal materiál Kč ,-, obdrželi jsme na tuto dodávku fakturu 3/ Odběratel nám zaplatil na náš běžný účet pohledávku Kč ,- 4/ Splácíme dodavatelům část závazku ve výši Kč ,- z našeho bank. účtu 5/ Banka nám poskytla další úvěr (splatnost do 1 roku) a podle výpisu z úvěrového účtu z něj zaplatila našemu dodavateli Kč ,- 6/ Účty uzavřete pomocí konečného účtu rozvažného. Úkol: Zaúčtujte uvedené účetní případy a účty uzavřete. Rozvaha k

22 Rozepsání rozvahy do účtů a účtování 19

23 Hospodářské procesy v soustavě účtů 6.1. Sestavte rozvahu GAMA, a. s. k l. l., která se zabývá opravami elektrospotřebičů a k tomuto datu měla následující aktiva a pasiva. Stavby ,- Bankovní účty ,- Samostatné movité věci ,- Odběratelé ,- Materiál na skladě ,- Dodavatelé ,- Pokladna ,- Základní kapitál.. Krátkodobé bankovní úvěry kryjí všechny zásoby a peněžní prostředky. Zaúčtujte: 1/ Rozpis rozvahy do účtů 2/ Fakturovány odběratelům provedené opravy Kč ,- 3/ Výdejky na materiál vydaný do dílen, kde bude spotřebován Kč ,- 4/ Přišla faktura za elektrickou energii Kč 2 000,- 5/ Přiznané mzdy zaměstnancům za vykonanou práci (VÚD) Kč ,- Pozn.: Účty nezavírejte 20

24 Hospodářské procesy v soustavě účtů 6.2. Firma INSTAL, s. r. o. provádějící instalační práce měla k 1.1. tato A a P. Stavby ,- Stroje a zařízení ,- Dopravní prostředky ,- Inventář ,- Dodavatelé ,- Odběratelé ,- Pokladna 3 000,- Materiál na skladě ,- Zaměstnanci ,- Bankovní účty ,- Krátkodobé bank.úvěry ,- Základní kapitál.. Zaúčtujte: 1/ Počáteční stavy 2/ Ze skladu byl vydán materiál (plechy, okapy aj.) Kč ,- 3/ Pokladník zaplatil v hotovosti poštovné (nákl. druh Ostatní služby) Kč 200,- (VPD) 4/ Z účtu u peněžního ústavu bylo vybráno v hotovosti na výplatu mezd a peníze byly vloženy do pokladny Kč ,- (VBÚ, PPD) 5/ Pokladník vyplatil v hotovosti mzdy zaměstnancům (VPD) Kč ,- 6/ Vydané faktury za provedené instalační práce jiným podnikům Kč ,- 7/ Přiznané mzdy zaměstnancům firmy za leden Kč ,- (VÚD) 8/ Uzavřete účty a zjistěte výsledek hospodaření 21

25 Hospodářské procesy v soustavě účtů 22

26 Hospodářské procesy v soustavě účtů 23

27 Hospodářské procesy v soustavě účtů 6.3. Firma Xena, v. o. s. měla k tato aktiva a pasiva: Materiál na skladě ,- Pokladna 4 000,- Odběratelé ,- Krátkodobé bankovní úvěry ,- Bankovní účty ,- Stavby ,- Sam.movité věci ,- Dodavatelé ,- Základní kapitál Úkoly: a/ Sestavte rozvahu k b/ Rozepište PS do účtů a zaúčtujte následující účetní případy c/ Po zaúčtování zjistěte obraty a konečné stavy d/ Zaúčtujte převody konečných stavů rozvahových a výsledkových účtů e/ Zjistěte výsledek hospodaření 1/ Rozpis rozvahy do účtů 2/ FaD za dodávku materiálu, zásilka převzata na sklad Kč ,- 3/ Výdejky materiál vydán do spotřeby Kč ,- 4/ VÚD nárok zaměstnanců na mzdy za měsíc leden Kč ,- 5/ FaV tržby za služby Kč ,- 6/ VBÚ, PPD výběr peněz z BÚ do pokladny na mzdy 7/ VPD výplata mezd zaměstnancům za leden Kč ,- 8/ VBÚ úhrady od odběratelů Kč ,- 9/ VBÚ, VÚÚ splátka krátkodobého úvěru bance Kč ,- 10/ VBÚ úhrady dodavatelům Kč ,- 11/ FaD za elektrickou energii Kč ,- 24

28 Hospodářské procesy v soustavě účtů 25

29 Hospodářské procesy v soustavě účtů 6.4. Sestavení rozvahy, otevření účtů a základní účtování Firma PLUTO, s. r. o. má k tento stav majetku a zdrojů krytí: Materiál na skladě ,- Dodavatelé ,- Pokladna ,- Zaměstnanci ,- Odběratelé ,- Bankovní účty ,- SMV a SMV ,- Stavby ,- Bankovní úvěry ,- Výrobky ,- Doplňte Základní kapitál Během účetního období došlo k těmto vybraným účetním případům: 1) Rozpis rozvahy do účtů 2) Z běžného účtu do pokladny bylo vybráno Kč ,- 3) Vyplaceny mzdy zaměstnanců Kč ,- 4) Odběratelé nám zaplatili fakturu na běžný účet Kč ,- 5) Došla faktura na spotřebovanou energii Kč ,- 6) Nákup materiálu hotově, materiál převzat na sklad Kč 2 500,- 7) Spotřeba materiálu za Kč 6 000,- 8) Došla faktura od telefonní společnosti za telefonní hovory Kč 1 700,- 9a) Úhrada dodavatelských faktur z běžného účtu (op. č. 4.) 9b) Úhrada dodavatelské faktury z běžného účtu (op. č. 7) 10) Vydaná faktura na prodané výrobky odběratelům Kč ,- 11) Úhrada části bankovního úvěru z běžného účtu Kč ,- Úkoly: a/ Určete aktiva a pasiva. b/ Naznačte u jednotlivých účetních případů, jak zaúčtovat. c/ Jak bychom zjistili výsledek hospodaření? 26

30 Hospodářské procesy v soustavě účtů 6.5. Procvičovací příklady Příklad A (zboží): Obchodní dům TESCO Ostrava měl v květnu.. tyto vybrané účetní případy: 1/ Došla faktura za dodávku zboží a zboží bylo převzato na sklad Kč ,- 2/ Došla faktura za spotřebovanou elektrickou energii od ČEZ Kč ,- 3/ Spotřeba obalového materiálu Kč 8 000,- 4/ Zaplaceno z účtu u peněžního ústavu nájemné ze skladu a prodejen (nákladový druh Ostatní služby) Kč ,- 5/ Nárok zaměstnanců na mzdy Kč ,- Úkoly: - zaznamenejte účetní případy na účtech a zjistěte výši nákladů - uveďte, co bude výnosem obchodního domu Příklad B: Podnikatelský subjekt provádějící opravy elektrospotřebičů měl k tyto počáteční stavy na účtech: Pokladna 3 000,- Bankovní účty ,- Materiál na skladě ,- Dodavatelé ,- Základní kapitál ,- SMV a SMV ,- V průběhu roku došlo k těmto účetním případům: 1/ Rozpis PS 2/ Fakturovány odběratelům provedené opravy za Kč ,- 3/ Výdejky na materiál vydaný do dílen, kde byl spotřebován za Kč ,- 4/ Došla faktura od Telecomu za telefonní hovory na Kč 5 000,- (nákladový druh Ost. služby) 5/ Přiznané mzdy zaměstnancům za vykonanou práci Kč ,- 6/ Pokladník zaplatil v hotovosti poštovné (Ostatní služby) Kč 560,- 7/ Z účtu peněžního ústavu vybráno v hotovosti na výplatu mezd a peníze byly dány do pokladny Kč ,- 8/ Pokladník vyplatil v hotovosti mzdy zaměstnancům Kč ,- 9/ Dle výpisu z bankovního účtu úhrada FAV z oper. č. 2 úhrada FAD z oper č. 4 10/ Uzavřete účty rozvahové 11/ Uzavřete účty výsledkové 12/ Zjistěte výsledek hospodaření Úkoly: - proveďte rozbor jednotlivých účetních případů a posuďte, zda účetní případ ovlivňuje aktiva, pasíva, náklady nebo výnosy - změnu způsobenou každým účetním případem znázorněte schematicky na příslušných účtech a uveďte charakteristiku účtů 27

31 Účtování do deníku Podnikatelský subjekt firma JAS,s.r.o. měla k tato aktiva a pasiva: Materiál na skladě ,- Pokladna 4 000,- Odběratelé ,- Krátkodobé bankovní úvěry ,- Bankovní účty ,- Stavby ,- SMV A SMV ,- Základní kapitál V lednu došlo k těmto účetním případům: 1/ Rozpis počátečních stavů účtů 2/ Došla faktura za dodávku materiálu a zásilka byla převzata na sklad Kč ,- 3/ Materiál vydaný ze skladu do výroby podle výdejek Kč ,- 4/ Nárok zaměstnanců na mzdy za práci v lednu Kč ,- 5/ Tržby za provedené výkony podle vydaných faktur Kč ,- 6/ Za opravu psacího stroje zaplaceno hotově Kč 100,- 7/ Banka oznámila výpisem z účtu úhradu od odběratelů Kč ,- 8/ Splatili jsme bance krátkodobý úvěr Kč 5 000,- Úkoly: 1) Sestavte rozvahu k 1.1 2) Zaúčtujte na účty hlavní knihy : a) otevřete účty a zapište na ně počáteční stavy b) zaúčtujte uvedené účetní případy c) zjistěte obraty a zůstatky na účtech d) zaúčtujte převod zůstatků a obratů na konci účetního období e) uzavřete účty pomocí účtů 701 a 710, zjistěte výsledek hospodaření 3) Zaúčtujte do deníku (do kolonek MD a D pište čísla účtů) Účetní deník Dat. Doklad Text MD D MD v Kč D v Kč 28

32 Účtování do deníku Akciová společnost JANA, a.s. měla k 1.1 počáteční stavy na těchto účtech: Stavby ,- Stroje ,- Dopravní prostředky ,- Materiál na skladě ,- Pokladna 4 000,- Bankovní účty ,- Dodavatelé ,- Základní kapitál. V následujícím období byly tyto účetní případy: 1/ Rozpis počátečních stavů účtů 2/ Podle výpisu z běžného účtu uhradila banka dodavatelům splatnou fakturu Kč ,- 3/ Spotřeba materiálu podle výdejek Kč ,- 4/ Banka poskytla společnosti krátkodobý úvěr a částku připsala na běžný účet Kč ,- 5/ Tržby za služby podle vydaných faktur Kč ,- 6/ Nárok zaměstnanců na mzdy za leden Kč ,- 7/ Došla faktura za opravy Kč 4 000,- Úkoly: 4) Sestavte rozvahu k 1.1 5) Zaúčtujte na účty hlavní knihy : a) otevřete účty a zapište na ně počáteční stavy b) zaúčtujte uvedené účetní případy c) zjistěte obraty a zůstatky na účtech d) zaúčtujte převod zůstatků a obratů na konci účetního období e) uzavřete účty pomocí účtů 701 a 710, zjistěte výsledek hospodaření 6) Zaúčtujte do deníku (do kolonek MD a D pište čísla účtů) Účetní deník Dat. Doklad Text MD D MD v Kč D v Kč 29

33 Peněžní prostředky Doklady platebního styku hotovostní Příjmový a výdajový pokladní doklad 8.1. Pokladní doklady, pokladní kniha Počáteční stav pokladny ve vaší škole je Kč ,-. a/ Jste pokladníkem na vaší škole, máte právo ukládat a vybírat peníze z účtu školy u Komerční banky. Vystavte příjmový pokladní doklad č.p/1/0 (PPD) na doplnění pokladny pro budoucí úhrady cestovních účtů zaměstnanců školy. Do pokladny bylo vybráno Kč ,- dnešního dne. Organizace firma PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Datum vystavení : přílohy : číslo : Přijato od (jméno, adresa) Celkem Kč hal. slovy Kč Účel : Schválil Podpis pokladníka Text Účt. předpis (Dal - účet) Kč h DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel Zaúčtoval Dne : Dne : b/ Vystavte výdajový pokladní doklad č. V/1/0. (VPD) na úhradu předloženého cestovního příkazu zaměstnance školy (Jaroslav Šíma) v celkové hodnotě Kč 386,-. Organizace - firma VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Ze dne : přílohy : číslo : Vyplaceno : (jméno, adresa) Průkaz totožnosti : Celkem Kč hal. slovy Účel výplaty : Schválil : Podpis příjemce Podpis pokladníka Text Účtovací předpis (MD - účet) Kč h DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel Zaúčtoval Dne : Dne : c/ Proveďte zápisy do pokladní knihy a zjistěte nový zůstatek. 30

34 Peněžní prostředky 8.2. Pokladní doklady, pokladní kniha a/ Pokračujete ve své funkci pokladníka a přijímáte do pokladny hotovost od výchovného poradce na vaší škole za prodané přihlášky na VŠ. Celková přijatá částka je Kč 2 123,-. Vystavte příslušný doklad, číslujte postupným způsobem. Organizace firma PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Datum vystavení : přílohy : číslo : Přijato od (jméno, adresa) Celkem Kč hal. slovy Kč Účel : Schválil Podpis pokladníka Text Účt. předpis (Dal - účet) Kč h DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel Zaúčtoval Dne : Dne : b/ Vyplácíte hotovost za nákup kancelářských potřeb ve výši Kč 351,-. Nákup s dokladem předložila paní Iva Pecárová. Vystavte doklad pro výdej hotovosti z pokladny. Organizace - firma VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Ze dne : přílohy : číslo : Vyplaceno : (jméno, adresa) Průkaz totožnosti : Celkem Kč hal. slovy Účel výplaty : Schválil : Podpis příjemce Podpis pokladníka Text Účtovací předpis (MD - účet) Kč h DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel Zaúčtoval Dne : Dne : c/ Proveďte zápisy do pokladní knihy a zjistěte nový zůstatek. 31

35 Peněžní prostředky 8.3. Výběrní lístek, pokladní doklady a/ Pokračujete ve své funkci pokladníka.vystavte výběrní lístek na výběr hotovosti na výplaty dvěma zaměstnancům (v takových bankovkách a mincích, aby bylo možno vyplatit každému zvlášť.) Zaměstnanec A Kč 8 364,- a zaměstnanec B Kč ,-, (celkem ,-). Číslo vašeho účtu u Komerční banky je /0100. b/ Proveďte příjem do pokladny, vystavte doklad a zapište do pokladní knihy. Organizace firma PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Datum vystavení : přílohy : číslo : Přijato od (jméno, adresa) Celkem Kč hal. slovy Kč Účel : Schválil Podpis pokladníka Text Účt. předpis (Dal - účet) Kč h DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel Zaúčtoval Dne : Dne : c/ Vyplaťte zaměstnanci A výše uvedený obnos (jméno doplňte dle vl. výběru), vystavte doklad a zapište do pokladní knihy. 32

36 Peněžní prostředky Organizace - firma VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Ze dne : přílohy : číslo : Vyplaceno : (jméno, adresa) Průkaz totožnosti : Celkem Kč hal. slovy Účel výplaty : Schválil : Podpis příjemce Podpis pokladníka Text Účtovací předpis (MD - účet) Kč h DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel Zaúčtoval Dne : Dne : d/ Vyplaťte zaměstnanci B výše uvedený obnos (jméno doplňte dle vl. výběru), vystavte doklad a zapište do pokladní knihy. Organizace - firma VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Ze dne : přílohy : číslo : Vyplaceno : (jméno, adresa) Průkaz totožnosti : Celkem Kč hal. slovy Účel výplaty : Schválil : Podpis příjemce Podpis pokladníka Text Účtovací předpis (MD - účet) Kč h DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel Zaúčtoval Dne : Dne : 33

37 Peněžní prostředky 8.4. Pokladní složenka Odvádíte do banky hotovost v celkové výši Kč. Vystavte pokladní složenku s výčetkou platidel a výdajový pokladní doklad Organizace - firma VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Ze dne : přílohy : číslo : Vyplaceno : (jméno, adresa) Průkaz totožnosti : Celkem Kč hal. slovy Účel výplaty : Schválil : Podpis příjemce Podpis pokladníka Text Účtovací předpis (MD - účet) Kč h DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel Zaúčtoval Dne : Dne : 34

38 Peněžní prostředky Pokladní kniha Datum Doklad Text Příjem Výdej Zůstatek VÚD1 Počáteční stav ,- Náhradní výdajový pokladní doklad Organizace - firma VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Ze dne : přílohy : číslo : Vyplaceno : (jméno, adresa) Průkaz totožnosti : Celkem Kč hal. slovy Účel výplaty : Schválil : Podpis příjemce Podpis pokladníka Text Účtovací předpis (MD - účet) Kč h DPH % DPH Kč Bez daně Kč Přezkoušel Zaúčtoval Dne : Dne : 35

39 Peněžní prostředky Platební styk bezhotovostní Příkazy k úhradě 8.5. Příkaz k úhradě Daňový doklad číslo (variabilní symbol) : F2007/0145 Faktura Dodavatel : Odběratel : Tomáš Bušek - Monika Josef Novák Dolní náměstí 397/6 Podhorská Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou IČO : IČO: DIČ : CZ DIČ: CZ Bank. spoj. : Komerční banka, pobočka Jablonec nad Nisou Číslo konta : /0100 Firma je zapsána u živnostenského úřadu v Jablonci nad Nisou pod evidenční číslem 05/ŽÚ/ /Va Datum vystavení : Konst. symbol: 0008 Datum splatnosti : Forma úhrady : PP Datum uskutečnění zdan. plnění : Název produktu Množství M.J. Cena za jednotku Sazba DPH Celkem bez DPH Poznámky Záruka měsíců Fakturujeme Vám za nakoupené výrobky našívací kámen č. výrobku grs 83,00 19% 1660,00 krystal Hot-fix č. výrobku grs 250,00 19% 25000,00 amethyst Hot-fix č. výrobku grs 310,00 19% 46500,00 aplikátor pro vkládání ozdob Hot-fix 20 ks 670,00 19% 13400,00 Měrná jednotka grs = 12 tuctů, 1 tucet = 12 ks, tzn. 1 grs (gross) = 144 ks Sazba DPH Základ daně DPH Cena s daní 0% 0,00 0,00 0,00 5% 0,00 0,00 0,00 19% 86560, , ,40 Celkem 86560, , ,40 K Celkem k úhradě ,40č Vystavil : Bušek Tomáš 36

40 Peněžní prostředky Jste pracovníkem firmy Josef Novák, číslo vašeho bankovního účtu u ČSOB je /0300. Podpisové právo má pan Novák A) Obdrželi jste fakturu od firmy Tomáš Bušek - Monika a máte vystavit příkaz k úhradě. Datum vystavení příkazu je Fakturu zapište do knihy došlých faktur pobočce: zúčtujte na vrub účtu číslo PŘÍKAZ K ÚHRADĚ splatný dne symboly platby ve prospěch účtu číslo částku Kč variabilní konstatní specifický doplňující údaj banky údaje pro vnitřní potřebu příkazce v dne podpis, razítko příkazce B) Oobdrželi jste fakturu od firmy Neson, spol. s r. o. (příklad 1.1. ) a máte vystavit příkaz k úhradě. Datum vystavení příkazu je Fakturu zapište do knihy došlých faktur. PŘÍKAZ K ÚHRADĚ pobočce: zúčtujte na vrub účtu číslo splatný dne symboly platby ve prospěch účtu číslo částku Kč variabilní konstatní specifický doplňující údaj banky údaje pro vnitřní potřebu příkazce v dne podpis, razítko příkazce Kniha došlých faktur Datum Číslo fa, VS Text Částka Firma Splatnost Datum platby Doklad platby 37

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek

Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek Účetní doklady Příklad 1 (určování účetních dokladů) Doplňte účetní doklady k následujícím oblastem účtování: Účtování Doklad (úplný název) Zkratka Pokladna Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

3. Dlouhodobý majetek

3. Dlouhodobý majetek 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a

Více

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka. Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Bankovní

Více

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Č. 4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení KČ MD D 1. PS některých účtů: - SMV 13 900 000 022 701 - oprávky k SMV 9 700 000 701 022 HV ve schvalovacím řízení 5 000 000 701 431 - výdaje příštích období 3

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,- PŘÍKLAD Č. 1 Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč

Více

1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne

1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne 1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne a) Právnické osoby vedou pouze účetnictví. Účetnictví je úplné, když je vedeno v souladu se zákony ČR. Účetním obdobím je kalendářní nebo hospodářský

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT

DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena 10. Kalkulace Obsah kapitoly: Kalkulace (definice, postup výpočtu) Kalkulační vzorec (popis položek) Náklady přímé a nepřímé (režie) Kalkulační metody (kalkulace dělením, kalkulace přirážková) Stanovení

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Ing. Miriam Jandlová Tematický celek Základy daňové evidence a účetnictví Cílová skupina žáci střední školy s výukou předmětu účetnictví a daně Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha č. 1 Společnost VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v únoru 2010 od realitní kanceláře budovu s pozemkem za 5 680 000 Kč.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Zaúčtování inventarizačních rozdílů video.notebook

Zaúčtování inventarizačních rozdílů video.notebook Inventura: zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni (např. inventura ve skladu materiálu k 31.12.). Členění: a) fyzická inventura : provádí se u majetku hmotné povahy, např. materiál

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Účetnictví a jeho význam Úkoly a obsah finančního účetnictví Uživatelé účetních výkazů Základní pojmy a kategorie účetnictví Koloběh majetku

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Zvláštní

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více