Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov. Školní rok 2018/2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov. Školní rok 2018/2019"

Transkript

1 Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2018/2019

2 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2018/2019 maximálně Obor K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor K/61 Gymnázium šestileté 30 žáků Obor K/81 Gymnázium osmileté 30 žáků

3 Vývoj počtu uchazečů a počtu studentů školy osmileté studium šestileté studium čtyřleté studium celkem

4 Důvody, proč zvolit ke studiu Gymnázium Český Krumlov Důraz na kvalitní výuku min. 2 cizích jazyků (Aj, Nj, Špj, Frj, Rj) Možnost výuky až 4 cizích jazyků ve skupinách Dělení výuky cizích jazyků, IVT, cvičení z matematiky a českého jazyka, volitelných předmětů, Hv, Vv Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky Široké zázemí přírodovědných a technických předmětů Široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů Výměnné studijní pobyty (Německo, Rakousko, Francie, Norsko, Slovinsko, Řecko, Itálie ) Vysoká úspěšnost v olympiádách, středoškolské odborné činnosti a dalších soutěžích (výtvarných, atd.) Účast v mnoha národních i mezinárodních projektech 100 % úspěšnost ve státních maturitních zkouškách Vysoká úspěšnost v přijímacím řízení na vysoké školy Špičkově vybavené odborné učebny a laboratoře, studovna Domov mládeže, školní jídelna, posilovna,

5 Přihláška a její náležitosti Přihlášky je možné získat na základní škole, webových stránkách gymnázia, dále na Upozornění: od loňského roku je nutné používat nový formulář! Vzorově vyplněná přihláška na na Vyplnění přihlášky: 1. strana: * osobní údaje (rodné číslo, adresa, kontakt mail, telefon) * údaje o střední škole (název a adresa školy, kód a název oboru, termín PZ) + nutné vyplnit i druhou střední školu * podpisy (uchazeč i zákonný zástupce) 2. strana: * předměty a známky za poslední 3 pololetí na základní škole, potvrzení základní školy (nebo úředně ověřené kopie vysvědčení) Přihlášku doručit do kanceláře gymnázia do 1. března 2018 (osobně, poštou razítko pošty nejpozději 1. 3.)

6 Možnost podání 2 přihlášek v 1. kole přijímacího řízení: 1. termín přijímací zkoušky pro uchazeče o čtyřleté studium: čtvrtek 12. dubna 2018 pro uchazeče o osmileté a šestileté studium: pátek 13. dubna termín přijímací zkoušky pro uchazeče o čtyřleté studium: pondělí 16. dubna 2018 pro uchazeče o osmileté a šestileté studium: úterý 17. dubna 2018 Pokud uchazeč koná přijímací zkoušku v obou termínech, bude mu na obou školách započítán lepší výsledek, kterého dosáhl.

7 Kritéria pro přijímací řízení Maximum možných bodů: 145 Z toho: Jednotná přijímací zkouška : max. 100 bodů matematika 50, český jazyk 50 prospěch na základní škole: max. 40 bodů soutěže, aktivity: max. 5 bodů

8 Pozvánka k přijímacím zkouškám Odeslána bude nejpozději 14 dní před konáním přijímacích zkoušek. Pozvánka obsahuje: Informace o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů Kritéria přijímacího řízení Místo a čas konání přijímacích zkoušek ve 2 termínech Informace o obsahu přijímacích zkoušek Označení oboru vzdělávání, do kterého bude přijímací zkouška konána Informace o formě přijímacích zkoušek Seznam povolených pomůcek Registrační číslo uchazeče (= číslo jednací dopisu): = číslo, pod kterým bude uchazeč konat PZ = číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky PZ

9 Obsah a forma testů: Jednotná přijímací zkouška Český jazyk a literatura Maximum 50 bodů Doba trvání zkoušky: 60 minut Povolené pomůcky: propisovací tužka Obsah: uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí otevřené úlohy bez nabídky odpovědí Matematika Maximum 50 bodů Doba trvání zkoušky: 70 minut Povolené pomůcky: propisovací tužka rýsovací potřeby Obsah: uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí otevřené úlohy bez nabídky odpovědí široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení

10 Vyhlášení výsledků přijímacího řízení Výsledky 1. kola přijímacího řízení zveřejněny na a vyvěšeny na vstupních dveřích do budovy školy - po uvolnění výsledků společností CERMAT nejpozději do 2. května Uchazeč veden pod registračním číslem (uvedeno v pozvánce k přijímací zkoušce). Podrobné informace k celému přijímacímu řízení:

11 Uveřejnění výsledků přijímacího řízení Uveřejněno bude: Seznam uchazečů v pořadí umístění v přijímacím řízení (od nejvyššího zisku bodů k nejnižšímu) uchazeči vedeni pod registračním číslem. Kritéria přijímacího řízení Anonymizované výsledky prvního a posledních uchazeče Přijatí uchazeči jsou od nepřijatých odděleni červenou čarou (pod čarou jsou vedeni nepřijatí uchazeči). Příklad: Výsledky přijímacího řízení - osmileté studium výsledky ZŠ přijímací zkoušky pořadí číslo jednací prospěch soutěže OSP Čj M celkem / přijat

12 Postup pro uchazeče přijaté ke studiu: Seznam přijatých uchazečů zveřejněn na webových stránkách nejpozději 2. května Neposílá se dopis o přijetí. Povinnost uchazeče odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu (přibližně do 17. května 2018). Zápisový lístek podepsaný uchazečem i zákonným zástupcem. Neodevzdání zápisového lístku = zánik možnosti přijetí ke studiu.

13 Postup pro nepřijaté uchazeče Uchazeči umístění v seznamu pod červenou čarou. Dopis rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Možnost do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu (přibližně od 3. do 10. května 2018) ředitelce gymnázia. Na volná místa je možné přijmout uchazeče, který podal odvolání. Možnost vypsání 2. nebo dalšího kola přijímacího řízení (nutné sledovat webové stránky školy).

14 Možnost vykonání přijímacích zkoušek nanečisto: V sobotu 27. ledna 2018 od 8,00 hodin učebny gymnázia Přihlášku k přijímacím zkouškám nanečisto je možné podat elektronicky telefonem nebo písemně na adresu školy. Zkoušky nanečisto hradí uchazeč o studium 200,- Kč (při zahájení zkoušek nanečisto, tj ). V ceně je kopírování všech testů a administrace zkoušek. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy do 5 dnů od konání zkoušek nanečisto.

15 Možnost podpůrných opatření pro uchazeče Uchazeči se specifickými vzdělávacími potřebami: podle doporučení PPP (nutné přiložit k přihlášce) na základě potvrzení školy uvedené v přihlášce Uchazeči cizinci (pokud nejsou občany ČR a získali předchozí vzdělání na zahraniční škole): nemusí skládat jednotnou zkoušku z českého jazyka postup podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. zkoušku z Čj nahrazuje pohovor, kterým se ověřuje znalost jazyka.

16 Děkuji za pozornost.