Zpráva o auditu. Aperta, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. Aperta, s.r.o."

Transkript

1 Zpráva o auditu Aperta, s.r.o. 2007

2 Základní údaje Aperta, s.r.o. Sídlo firmy: Křižíkova 527/31, Liberec 7 Kancelář firmy: Lužická 1157/30, Liberec 1 Telefon: Fax: Internetová adresa: Vedení: Mgr. Oldřich Kvasnička jednatel Kontaktní osoba: Mgr. Věra Růžičková account manager Termín auditu Q FOR: březen červen 2007 Předchozí termín auditu Q FOR: březen červen 2004 Obory vzdělávání: komunikace management a lidské zdroje ekonomika a administrativa Typy poskytovaných služeb: vzdělávání - uzavřené kurzy vzdělávání - otevřené kurzy koučování poradenství a konzultace audity řízení projektů tvorba a realizace projektů v rámci ESF Rok založení: 2001 Právní statut: společnost s ručením omezeným Firma je členem: Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů výběrová sekce Cametin České asociace vzdělávacích institucí veřejné správy Firma spolupracuje s těmito subjekty: KNO Česko, KNO Slovensko (vzdělávací společnost) Timan, s.r.o. Slovensko JK Stamina (jazyková škola) Firma je nositelem uznání, osvědčení, certifikátů: Pověření k vydávání dokladů o kvalifikaci po ukončení rekvalifikace od MŠMT ČR - 11 rekvalifikačních kurzů Akreditace MV ČR pro vzdělávání ve veřejné správě číslo AK I./I-60/2003 (reakreditace v r. 2006) Copyright DAHA 2

3 Charakteristika firmy Vznik a vývoj firmy 2001 Aperta, s.r.o., založena 2 společníky 2002 Aperta, s.r.o. se stává členem České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Udělení pověření MŠMT ČR k vydávaní dokladů o kvalifikaci po ukončení rekvalifikace podle vyhlášky č. 21/1991 Sb. Rozšíření lektorského týmu o nového zaměstnance Akreditace MV ČR pro vzdělávání ve veřejné správě číslo AK I./I-60/2003. Rozšíření počtu zaměstnanců Změna v lektorském týmu. Získání certifikátu Q FOR. Nové akreditace kurzů u MV ČR Nové akreditace kurzů u MV ČR (celkem již 25 akreditací). Reakreditace kurzů u MŠMT ČR (celkem 11 kurzů). Zahájení 1. projektu spolufinancovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Člen České asociace vzdělávacích institucí veřejné správy Reakreditace vzdělávácí instituce u MV ČR. Stěhování do nových kancelářských prostor. Rozšíření počtu zaměstnanců (lektorů). Zahájení 2. projektu spolufinancovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Zavádění ČSN EN ISO 9001:2001. Aktivity a specifika firmy Společnost Aperta, s.r.o. se zabývá: 1. rozvojem individuálních dovedností zaměstnanců v organizacích: hodnocení výkonnosti zaměstnanců, nábory a výběry zaměstnanců, skupinová a individuální hodnocení schopností a dovedností (Assessement a Develepment Centra), hodnocení manažerských kompetencí pomocí metody 360, tréninky zaměstnanců a pracovních týmů v oblasti jejich rozvoje, cílů, plánů a strategií, tréninky zaměstnanců v ucelených vzdělávacích projektech, tréninky interních lektorů. 2. zlepšováním procesů v organizacích: strategie řízení lidských zdrojů, metodika a zavádění systému autonomních pracovních týmů, mapování procesů a jejich redesign, spolupráce při tvorbě firemních strategií, tvorba a měření pracovních norem, analýzy pracovních míst a klíčových kompetencí, analýzy vzdělávacích potřeb, systémy hodnocení a odměňování zaměstnanců, audity firemní kultury, motivačních systémů, komunikačních toků, poradenství a metodologie při zavádění strategického systému řízení Balanced Scorecard, řízení projektů. Společnost Aperta, s.r.o. se zaměřuje na dlouhodobou spolupráci se svými zákazníky (s většinou organizací spolupracuje několik let), z tohoto důvodu svou prvotní pozornost zaměřuje na procesy v organizacích a vzdělávání vnímá jako prostředek k jejich zlepšení. Klade důraz na individuální rozvoj zaměstnanců, kterého dosahuje tréninky a školeními, které jsou zaměřeny především na cílené užitky pro účastníky. Při vzdělávání a poradenské činnosti klade společnost důraz na informovanost lidí, na Copyright DAHA 3

4 jejich motivaci, zpětnou vazbu, aktivitu účastníků, podporu jejich samostatnosti při zavádění nových poznatků. Procesní charakter spolupráce s klientem zpravidla začíná sběrem informací (workshopy, mystery shopping, audity znalostí a dovedností ), pokračuje intervenčními opatřeními (vzdělávání, aplikace metod průmyslového inženýrství, redesign procesů, koučování, systém hodnocení profesionality, reorganizace řízení výroby i navazujících procesů). Tento postup zajišťuje klientům orientaci na jejich potřeby a společnost Aperta, s.r.o. toto nutí neustále inovovat své programy a rozšiřovat své portfolio nabízených služeb a řešení. Rovnoměrné zastoupení klientů společnosti Aperta, s.r.o. ze ziskového i neziskového sektoru umožňuje například přenášet vyzkoušené metody podnikatelských subjektů do oblasti veřejné správy nebo státem řízených institucí. Strategie a vize v oblasti vzdělávání Společnost Aperta, s.r.o. se chce do roku 2010 etablovat jako jedna z nejvýznamnějších vzdělávacích firem v České republice. Pro své klienty bude užitečným partnerem, který jim bude dodávat takové služby, které budou zvyšovat jejich potenciál a růst. Svými službami bude pokrývat široké spektrum potřeb klientů souvisejících jak s efektivním řízením procesů, tak s řízením a rozvojem lidského kapitálu, kterým klienti společnosti Aperta, s.r.o.disponují. Tuto strategii může Aperta, s.r.o. naplnit jen tehdy, pokud svou energii soustředí do svých zaměstnanců, jejichž um, intelekt a aktivitu vnímá jako základní zdroj přidané hodnoty pro své klienty. O tento zdroj pečuje a stará se, aby se její zaměstnanci cítili dobře a ke své práci měli dostatek prostředků, vhodnou motivaci i jasné osobní vzdělávací cíle. Průběh vzdělávacího projektu Filozofie přístupu společnosti Aperta, s.r.o.: klade důraz na poznání potřeb zadavatele a zejména cílové skupiny, nabízí podporu v oblasti motivace prostřednictvím prezentací projektu, formou vzdělávání a konzultacemi, nabízí podíl na vyhodnocení přínosu projektu, měření efektů plynoucích ze vzdělávání, nabízí podporu v aplikaci získaných znalostí a dovedností účastníků do jejich práce. Postup při realizaci vzdělávací akce: 1. Po rozhodnutí klienta o realizaci vzdělávacího projektu se společnost Aperta, s.r.o. podrobněji seznamuje s organizační strukturou zadavatele, zpřesňuje pochopení kompetencí, úkolů i ostatních specifik jednotlivých pracovních pozic. 2. Lektoři společnosti, kteří se budou podílet na realizaci projektu, vedou strukturovaný rozhovor s účastníky projektu. Tento bod vnímá společnosti jako vhodný a přínosný, samozřejmě záleží na možnostech zadavatele. Alternativou je uspořádání workshopu se zástupci cílové skupiny na dané téma nebo jiná forma poznání (mystery shopping). 3. Aperta, s.r.o. se podílí se na prezentaci projektu jak v rámci organizace zadavatele, tak i u cílové skupiny. Míra angažovanosti opět vychází ze zvyklostí a možností zadavatele projektu. 4. Aperta, s.r.o. realizuje vzdělávací moduly, včetně systému jejich hodnocení (hodnocení účastníků, lektorské zprávy). 5. Dále se podílí se na monitorování přínosů vzdělávání do pracovní reality pracovníků. Nabídka spolupráce sahá od koučování, pozorování se zpětnou vazbou až po metodu V závěru předá Aperta, s.r.o. zadavateli Zprávu o průběhu projektových aktivit obsahující shrnutí svých zkušeností s realizací projektu, včetně doporučení do budoucna. Systémy řízení jakosti (příp. certifikace) Od roku 2004 držitelem certifikátu spokojenosti zákazníků Q FOR. Od února 2007 společnosti zavádí ČSN EN ISO 9001:2001. Copyright DAHA 4

5 Interní sledování kvality Společnost Aperta, s.r.o.: si nechává zpracovávat hodnocení spokojenosti účastníků s programy i lektory, má nastavené cíle jednotlivých bloků v rámci tematických kurzů; jejich naplnění je hodnoceno v lektorské zprávě z kurzu pro zadavatele, některé studie (mystery shopping) provádí opakovaně před školeními a po jejich skončení, v oblasti procesních změn má nastavitelné měřitelné ukazatele, které vypovídají o přínosu, pracuje formou supervize na trénincích, sleduje práci a vývoj konkurenčních společností a porovnává jej i se svými službami, získává referenční listy od zadavatele, strategie společnosti je založena na dlouhodobé spolupráci s klienty, což je možné naplnit jedině vysokou kvalitou poskytovaných služeb. Struktura firmy Způsob řízení Společnost Aperta, s.r.o. je řízena dvěma společníky, kteří postupují ve shodě a každý z nich má samostatně právo jednat jménem společnosti. Oba jednatelé jsou zároveň lektory a konzultanty. Dvojice je doplněna dalšími interními a externími lektory. O organizaci, chod kanceláře se stará jeden administrativní pracovník. Obchodní kontakty a hlavní klientské projekty, včetně projektů ESF má na starosti account manager. Služby spojené s chodem společnosti (účetnictví, správcovství sítě, webových stránek, propagační materiály ) jsou zajišťovány externími dodavateli. Společnost Aperta, s.r.o. využívá při realizaci odborných projektů týmu externích spolupracovníků z oblasti psychologie, sociologie, průmyslového inženýrství, programování, výpočetní techniky, překladatelství, pedagogiky, práva, ekonomie a sportu (outdoorové aktivity). Lidské zdroje Stav k Rozsah spolupráce (počet dní za rok) > >10 >3 Lektoři a konzultanti zaměstnanci externí Rozsah spolupráce plný úvazek poloviční úvazek menší úvazek příležitostně jiný Řídící a zaměstnanci administrativní pracovníci externí Copyright DAHA 5

6 Aktivity firmy Obory vzdělávání ekonomie a administrativa ekonomie právo daně a účetnictví legislativa finance a bankovnictví pojišťovnictví administrativa/sekretářky organizace podniku obchod a podnikání marketing propagace, public relations prodejní dovednosti komunikace time management týmová spolupráce komunikační dovednosti firemní kultura management a lidské zdroje management eko-management personální management management ve veřejném sektoru informatika jakost logistika celní problematika jazyky různé evropské struktury životní prostředí BOZ Obory/služby, které představují více než 15% činnosti firmy a ty, v nichž vzdělávací instituce pořádá akce více než 50 dní v roce. Obory/služby, které představují méně než 15% činnosti firmy nebo v nich vzdělávací instituce pořádá akce méně než 50, ale více než 10 dní v roce. Copyright DAHA 6

7 Aktivity za sledované období Období: Otevřené kurzy Počet kurzů 4 Průměrná délka 2 Průměrný počet účastníků 18 Uzavřené kurzy Počet kurzů 218 Průměrná délka tematického modulu 2 Průměrný počet účastníků 12 Přehled aktivit Název kurzu/projektu Typ * Trvání ** (dny nebo hodiny) Počet provedení Jednání se zákazníky VU 2 3 Jednání s pacienty VU 2 7 Jednání s lidmi, obrana proti manipulacím VU 2 8 Trénink individuálních rozhovorů s obchodními zástupci VU 2 2 Komunikační dovednosti VU Obtížné komunikační situace VU Řešení konfliktů VU 1 6 Vedení týmu VU 2 1 Aktivní vůdcovství VU 2 1 Efektivní tým VU Vedení lidí VU Vedení týmových schůzek VU 2 3 Vedení vytýkacích rozhovorů VU 1 2 Vedení hodnotících rozhovorů VU 1 3 Vedení motivačních rozhovorů VU Vedení porad a moderační dovednosti VU 2 6 Time management VU Rozvoj manažerských dovedností VU 2 4 Manažerské minimum VU 2 4 Manažerské dovednosti VU 2 13 Prezentace VU 1 8 Stres management VU 1 2 Procesní řízení VU 2 3 Vedení a řízení změn VU 3 1 Balanced Scorecard VU Hodnocení zaměstnanců VU 2 1 Školení vedoucích úředníků VU 2 1 Nový správní řád VU 1 1 Týmová práce pro asistentky VU 2 3 Komunikační dovednosti pro asistentky VU 2 1 Copyright DAHA 7

8 Psychosociální výcvik VU 1 10 Rozvoj manažerských dovedností Role manažera VO 1 1 Rozvoj manažerských dovedností Komunikační dovednosti VO 1 2 Rozvoj manažerských dovedností Time management VO 1 2 Rozvoj manažerských dovedností Prezentační dovednosti VO 1 2 Rozvoj manažerských dovedností Manažerské dovednosti VO 1 1 Rozvoj manažerských dovedností Řešení konfliktů VO 1 1 Rozvoj manažerských dovedností Řízení změn VO 1 1 Management jakosti ISO, řízení firemních systémů VO 6 2 Správní řád v odpadovém hospodářství VO 2 1 Správní řád v myslivosti VO 2 1 * VO = vzdělávání - otevřené kurzy, VU = vzdělávání - uzavřené kurzy, DM = vývoj didaktického materiálu a jeho podstatný prodej, K = koučink, PK = poradenství a konzultace, REK = rekvalifikační kurzy, PRO = projekty EU, A = audity, PT = průzkumy trhu, ŘP = řízení projektů, KH = vývoj a prodej know-how, J = jiné služby. ** Trvání doba trvání jednoho provedení. Skladba zákazníků Profesní struktura účastníků % top management, vedení firem 3,7 Počítáno podle: střední management 68,4 počtu dní řadoví pracovníci (THP) 24,3 počtu účastníků asistenti/sekretářky 0,6 obratu dělníci/řemeslníci 3,0 jinak Sektory, z nichž se rekrutují účastníci % průmyslové podniky 44,9 sektor služeb 23,0 veřejná správa 29,3 Počítáno podle: finanční instituce 0 počtu dní obchodní instituce 1,9 počtu účastníků drobní podnikatelé 0,9 obratu uchazeči o zaměstnání 0 jinak veřejnost 0 jiné 0 Copyright DAHA 8

9 Velikost firem vysílajících účastníky % méně než 50 zaměstnanců 1,3 Počítáno podle: zaměstnanců 9,0 počtu dní zaměstnanců 67,7 počtu účastníků více než 1000 zaměstnanců 22,0 obratu jinak Reference významní zákazníci Cadence Innovation, k.s. Liberec (Nymburk, Libáň) výrobní společnosti v automobilovém průmyslu. Denso Manufacturing Czech, s.r.o. Liberec - výrobní společnosti v automobilovém průmyslu. Dura Automotive Body & Glass Systéme Components a.s. Stupava, Slovenská republika výrobní společnost v automobilovém průmyslu. Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Magistrát města Hradec Králové. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Preciosa, a.s. Jablonec nad Nisou výrobce bižuterie. Telefónica O2 Czech Republic, a.s.- provozovatel telekomunikačních služeb v ČR. TI Automotive AC, s.r.o. Jablonec nad Nisou výrobní společnost v automobilovém průmyslu. UPC Česká republika, a.s. největší poskytovatel kabelové televize v ČR. Výsledky auditu Výsledek je syntézou odpovědí vzorku zákazníků, vybraných namátkou ze seznamu všech zákazníků, jimž firma fakturovala od do Počet dotazovaných zákazníků: 10 Období, v němž proběhly telefonické ankety: květen červen 2007 Výsledky telefonických anket Celková spokojenost (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) Spokojenost v jednotlivých aspektech (% zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení) 100% 96,4% Copyright DAHA 9

10 Komentář k výsledku telefonických anket Grafy udávají % zákazníků, kteří byli: 1 velmi nespokojeni nespokojení indiferentní spokojení velmi spokojení nebylo možné aplikovat Podíl zákazníků, kteří byli spokojeni nebo velmi spokojeni u jednotlivých kritérií, nezahrnuje ty, kteří dané kritérium nemohli aplikovat. Příprava akce/kurzu Účastníci otevřených kurzů s odbornou problematikou považují předběžné informace za dostačující a přehledné a podání přihlášky za jednoduché a hladce probíhající. Zákazníci uzavřených kurzů, tj. zástupci zákaznických firem, jsou s touto fází spolupráce velmi spokojeni nebo spokojeni. Oceňují zejména, že společnost Aperta, s.r.o. respektuje jak zákazníky, kteří mají o vzdělávací akci své představy, tak ty, kteří od ní očekávají návrh vycházející z analýzy vzdělávacích potřeb. Zpracování projektu, reakce na připomínky zákazníka a dopracování to vše probíhá po obsahové i formální stránce k naprosté spokojenosti dotázaných zákazníků. Zaznělo: Dokáží vystihnout, co zákazník potřebuje. Příprava byla označena za svědomitou. Průběh akce/kurzu U otevřených kurzů se spokojenost s jejich průběhem odvíjí zejména od znalosti odborné problematiky a výběru vhodného lektora (viz níže). Kurzy splňují očekávání a náplň odpovídá předběžným informacím. Uzavřené kurzy rovněž respektují to, co bylo domluveno v přípravné fázi. Splňují a v některých případech dokonce předčí očekávání zadavatelů i samotných účastníků. V jedné z dotazovaných firem, ve které společnost Aperta, s.r.o. realizuje vzdělávání pro dvě cílové skupiny, bylo rozdílné hodnocení v míře spokojenosti s celkovým průběhem akce. Tento rozdíl byl dán přijetím lektorským dvojic, jež jsou pro každou cílovou skupinu odlišné. Velmi pozitivně je hodnocena praktická orientace a interaktivnost kurzů. Konzultanti/lektoři Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90% Lektoři jsou považováni za velmi silnou stránku společnosti Aperta, s.r.o. Zákazníci hodnotí lektorský tým jako vyrovnaný a kompetentní co do odbornosti, pedagogických schopností i komunikačních dovedností. Oceňováno je působení lektorských dvojic v kurzech, některé dvojice jsou vnímané jako velmi sehrané, v některých dvojicích více dominuje jeden z lektorů. Účastníci otevřených kurzů oceňují, že společnost Aperta, s.r.o. spolupracuje s odborníky na danou problematiku, kteří se navíc velmi dobře orientují v praxi veřejné správy. Copyright DAHA 10

11 Nástroje a výstupy Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 87,5% Využití techniky a dalších didaktických pomůcek považují dotázaní zákazníci za vhodné a přiměřené. Oceňují však zejména, že technika není samoúčelně nadužívána a je akcentován interaktivní charakter kurzů a zapojení účastníků. Stejně tak jsou velmi dobře po obsahové i formální stránce hodnoceny studijní materiály, s nimiž se v průběhu kurzu aktivně pracuje. V jediném případě méně spokojené zákaznice šlo zřejmě o nepochopení záměru, který společnost Aperta, s.r.o. takto koncipovanými materiály sleduje. Účastníci otevřených kurzů považují studijní materiály za dobře zpracované a užitečné používají je v každodenní praxi. Řízení projektu Otevřené kurzy po organizační stránce (doba zahájení, struktura dne atd.) dotázaným účastníkům zcela vyhovovaly. Pokud jde o uzavřené kurzy, snaží se společnost Aperta, s.r.o. svým zákazníkům maximálně vycházet vstříc v požadavcích na termíny, což v prostředí veřejné správy, výrobních podniků nebo zdravotnictví není snadné. Rovněž tak s maximálním možným pochopením reaguje společnost na požadované změny a sama naopak vše dodržuje tak, jak bylo domluveno. Zákazníci jsou si této velké míry vstřícnosti a flexibility vědomi a náležitě ji oceňují. Následná péče/follow up Evaluace vzdělávacích akcí probíhá podle předběžné dohody a přání zákazníků. V některých případech společnost Aperta, s.r.o. přidala ještě výstup navíc (např. CD s fotografiemi a shrnutím akce). V případech projektů ESF zákazníci velmi oceňují bezchybnou povinnou dokumentaci. Kontakty se zákazníky, sledování dopadů kurzů a zjišťování dalších vzdělávacích potřeb, to vše probíhá průběžně a víceméně spontánně. Zákazníci, kteří vysílají účastníky do veřejných kurzů, dostávají dobře zpracované nabídky. Hodnocení je dokladem vysoké míry spokojenosti. Kontakt s klientem Účastníci otevřených kurzů tento aspekt nebyli schopni hodnotit, neboť byli v přímém kontaktu pouze s lektory. Dotázaní zákazníci uzavřených kurzů považují zákaznickou orientaci za zvlášť silnou stránku společnosti Aperta, s.r.o., což se prolíná i v hodnocení dalších aspektů. Kladně je hodnocena i praktická stránka kontaktů způsob komunikace, rychlost reakce na požadavky. Zvláště dlouhodobí zákazníci vyzdvihují celkově dobré vztahy a příjemnou spolupráci. Administrativa, logistika, infrastruktura Podíl zákazníků, kteří byli spokojení nebo velmi spokojení: 90% Zákazníci jsou spokojeni, ojediněle dokonce velmi spokojeni s prostory, kde se konají kurzy. Považují je za vhodné, přiměřeně vybavené. Mezi zákazníky panuje spokojenost i s administrativní stránkou spolupráce faktury i další doklady jsou po obsahové i formální stránce bezchybné. Ojedinělá menší míra spokojenosti byla dána drobnými formálními závadami, které byly vzápětí napraveny. Copyright DAHA 11

12 Vztah kvalita/cena Většina dotázaných zákazníků považuje cenu otevřených i uzavřených kurzů za přiměřenou, srovnatelnou a odpovídající. Zákazníci oceňují ochotu společnosti Aperta, s.r.o. o cenách jednat a poskytovat množstevní slevy. Dva zákazníci byli s cenou dokonce velmi spokojeni cítí, že obdrželi vyšší kvalitu, než za jakou zaplatili. Celková spokojenost Celková spokojenost zákazníků je velmi vysoká, dílčí nespokojenosti v jednotlivých aspektech nepovažují zákazníci za tak důležité, aby měly dopad na komplexní hodnocení. Za zvláště silné stránky společnosti Aperta, s.r.o. je považováno: orientace na zákazníka, profesionalita, zkušenost s projekty, spolehlivost, odbornost, lektoři, pedagogické schopnosti, flexibilita, znalost problematiky zákazníků, schopnost přizpůsobit program skupině zákazníků. Účastníci otevřených kurzů uvádějí schopnost vybrat pravé odborníky na danou problematiku.v mnoha případech je spolupráce kontinuální a dotázaní zákazníci až na jedinou výjimku předpokládají spolupráci i do budoucna. Copyright DAHA 12

13 Návštěva firmy Dne navštívila auditorka Mgr. Dagmar Hartmannová firmu Aperta, s.r.o. V průběhu návštěvy namátkovou kontrolou prověřila věrohodnost informací, které firma pro audit poskytla. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Ověření zprávy komisí expertů Zprávu o auditu posoudil zástupce komise expertů při občanském sdružení Sdružení pro kvalitu a informace ve vzdělávání (SKIV) a odsouhlasil udělení certifikátu Q FOR firmě Aperta, s.r.o. Závěr auditu Firma Aperta, s.r.o. k splnila veškeré podmínky pro udělení certifikátu Q FOR. V Praze dne Mgr. Dagmar Hartmannová auditorka Mgr. Josef Samec člen komise expertů Copyright DAHA 13

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o.

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o. Zpráva o auditu Aperta, s. r. o. 2004 Aperta, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Křižíkova 527, Liberec, 460 07 Telefon: +420 485 240 217 Fax: +420 485 240 217 E-mail: aperta@aperta.cz Internetová adresa:

Více

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o. Zpráva o auditu LBS, s.r.o. 2001 LBS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, 141 00 Praha 4 Kancelář firmy: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267 132 127-8 Fax: 267 132 129 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o Zpráva o auditu Thomas International CZ s.r.o 2005 Thomas International CZ s.r.o Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Pobočky: Thomas International CZ s.r.o.- organizačná zložka

Více

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o.

Zpráva o auditu. SIGNAL PROJEKT s.r.o. Zpráva o auditu SIGNAL PROJEKT s.r.o. 2002 SIGNAL PROJEKT s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Vojtova 7, 602 00 Brno Telefon: 543 214 868, 543 233 962, mobil: 602/545 008 Fax: 543 331 046 E-mail: trnka@signalprojekt.cz

Více

Zpráva o auditu. LBS s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS s.r.o. Zpráva o auditu LBS s.r.o. 2005 LBS s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, Praha-4, 141 00 Provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267132127-8 Fax: 267132129 E-mail: info@lbspraha.cz

Více

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o. Zpráva o auditu SEMIS, spol. s r.o. 2003 SEMIS, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Písnická 752, 142 00 Praha 4 Telefon: 224 919 851, 224 922 581 Fax: 224 922 581 E-mail: info@semis.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o.

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Zpráva o auditu Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. 2004 Základní údaje Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Sídlo firmy: Opletalova 37, Praha 1 Telefon: 224213053, 272910085, 603252926 Fax: 272910085,

Více

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o.

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o. Zpráva o auditu Signal Projekt s.r.o. 2006 Signal Projekt s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Brno, Vojtova 7 PSČ 602 00 Telefon: 543 214 868, 543 233 962 Fax: 543 331 046 trnka@signalprojekt.cz; havlickova@signalprojekt.cz;

Více

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o.

Zpráva o auditu. MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Zpráva o auditu MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. 2007 MINERVA vzdělávací společnost s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Thámova 20, 186 00 Praha 8 Telefon: 222 312 036 Fax: 222 312 036 E-mail: info@minervacz.cz

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Zpráva o auditu CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých 2002 CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Základní údaje Sídlo firmy: Národní tř. 101, 695 01 Hodonín Telefon: 518 342 243 Fax: 518 342

Více

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha

Zpráva o auditu. Akademie J. A. Komenského Praha Zpráva o auditu Akademie J. A. Komenského Praha 2003 Akademie J. A. Komenského Praha Základní údaje Sídlo firmy: Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Telefon: 257 531 476 Fax: 257 531 476 E-mail: akademie@login.cz

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o.

Zpráva o auditu. Thomas International CZ, s. r. o. Zpráva o auditu Thomas International CZ, s. r. o. 2002 Thomas International CZ, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 521 254, 495 538 780 Fax: 495 531

Více

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING

Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING Zpráva o auditu INTEGRITY CONSULTING 2007 INTEGRITY CONSULTING Základní údaje Sídlo firmy: Prvního Pluku 8, Praha 8, 186 00 Telefon: +420 224 891 333 Fax: +420 224 891 332 E-mail: info@integrity-consulting.cz

Více

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o.

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o. Zpráva o auditu Gradua-CEGOS, s.r.o. 2005 Gradua-CEGOS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Karlovo nám.7, 128 01 Praha 2 Pošt.přihr.77 Telefon: +420 222 162 312 Fax: +420 222 162 313, 222 162 726 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. Positive s.r.o.

Zpráva o auditu. Positive s.r.o. Zpráva o auditu Positive s.r.o. 2005 Positive s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Rytířská 18 20, 110 00 Praha 1 Kontaktní adresa: Záhřebská 23/25, 120 00 Praha 2 Telefon: 224 210 749, 224 214 702 Fax:

Více

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o. Zpráva o auditu POE EDUCO, spol. s r.o. 2007 POE EDUCO, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štefánikova 2086/12 741 01 Nový Jičín Telefon: 596 657 241 Fax: 596 639 550 E-mail: pavla.cmuchova@poe.cz

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Datum auditu: 11.07.2007 Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): Kamila Ludvíková, manažerka kvality Prezentace firmy Obchodní

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Zpráva o auditu. Aperta s. r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Aperta s. r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu Aperta s. r. o. 2013 www.qfor.org Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: Aperta, s. r. o. Sídlo firmy: Križíkova 527/31 460 07 Liberec 7 - CR Kontaktní adresa: Lužická 1157/30, 460 01 Liberec

Více

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s.

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Datum auditu: 28.06.2007 Auditor: Přítomni během auditu (jméno a funkce): Mgr. Dagmar Hartmannová Lucie Šemberová, office manager Lucie Houšková Prezentace firmy

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o.

Zpráva o auditu. MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Zpráva o auditu MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. 2007 MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r. o. Základní údaje Sídlo firmy: centrála: tř. Kpt. Jaroše 37a, 602 00 Brno pobočky: Na Pankráci 30, 140 00

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Koučink - bohatství v lidech

Koučink - bohatství v lidech Koučink - bohatství v lidech Coaching Wealth in People (CWIP) 1 Výcvik v koučinku Koučink bohatství v lidech Kurz koučinku Koučink bohatství v lidech ( Coaching Wealth in People, CWIP) je ucelený výcvik

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Lean Management. ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc www.attn.cz, email: attn@attn.cz, tel: +420 585 751 601

Lean Management. ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc www.attn.cz, email: attn@attn.cz, tel: +420 585 751 601 Lean Management LEAN MANAGEMENT Lean - štíhlé myšlení je formou odstraňování plýtvání v myšlení, v chování a v jednání lidí, jako neustálá cesta k dalšímu novému růstu a rozvoji. Lze říci, že skutečně

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více