Rozvoj mapování na evropské i české úrovni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj mapování na evropské i české úrovni"

Transkript

1 Rozvoj mapování na evropské i české úrovni Jan Horálek

2 Evropské měřítko, mapy ročních charakteristik Evropské měřítko, krátkodobé mapy České měřítko, mapy ročních charakteristik České měřítko, krátkodobé mapy

3 A. Evropské měřítko, mapy ročních charakteristik ETC/ACC, úkol Spatial air quality data Tým: Peter de Smet 1 (vedoucí úkolu), Bruce Denby 2, Jan Horálek 3, Pavel Kurfürst 3, Frank de Leeuw 1, Twan van Noije 1 ; Markéta Coňková 3, Jana Ostanická 3 ( 1 MNP, 2 NILU, 3 ČHMÚ) Manažeři úkolu z EEA: Jaroslav Fiala, Anke Lükewille

4 Úkol Spatial air quality data v rámci Implementačního plánu ETC/ACC Výstup za rok 2005: ETC/ACC Technical Paper 2005/7 ETC/ACC Technical Paper 2005/8 Interpolation and assimilation methods for European scale air quality assessment and mapping, Part I. and II. Výstup za rok 2006: ETC/ACC Technical Paper 2006/6 6 Spatial mapping of air quality for European scale assessment air-climate.eionet.europa.eu/reports

5 Úkol Spatial air quality data v rámci Implementačního plánu ETC/ACC Cíle: poskytovat podporu jakékoli aktivitě spojené s prostorovým rozložením imisí např. vstupy pro AP Report (mapy), Core Set of Indicators (tabulky) zlepšit kvalitu odhadů znečištění ovzduší a jeho dopadů na zdraví obyvatel a ekosystémy v rámci Evropy podpora práce EEA a DG-ENV

6 Imisní data AirBase Interpolační metody Doplňková data Mapy (ve formě gridů) venkovské městské Land cover celkové Dopad na obyvatele a ekosystémy Hustota obyvatel

7 venkovské oblasti Tvorba venkovských imisních map PM 10, O 3, NO x, SO 2 Venkovská pozaďová imisní data (AirBase) Typ 1: Lineární regrese bez interpolace Typ 2: Interpolace imisních dat Doplňková data: Výstup z rozptylového modelu EMEP Typ 3: Lineární regrese a interpolace reziduí Meteorologická data Nadmořská výška VENKOVSKÉ MAPY (ve formě gridů)

8 městské oblasti Doplňková data: VENKOVSKÉ MAPY (ve formě gridů) Výstup z rozptylového modelu EMEP Tvorba městských imisních map PM 10, O 3 (Před)městská pozaďová imisní data (AirBase) interpolace Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4, Delta Meteorologická data Nadmořská výška (Emise NO x ) MĚSTSKÉ MAPY (ve formě gridů)

9 Dopad na obyvatele a ekosystémy VENKOVSKÉ MAPY (ve formě gridů) MĚSTSKÉ MAPY (ve formě gridů) Hustota obyvatel Populační charakteristiky SLOUČENÉ MAPY (ve formě gridů) Ohrožení obyvatel Ohrožení ekosystémů Landuse Počet předčasných úmrtí /DALYS Damage/costs

10 Vstupní data: 1. Měřené koncentrace PM 10 roční průměr,, 36. nejvyšší denní koncentrace venkovské pozaďové stanice (>200), městské/předměstské pozaďové stanice (>700). O 3 SOMO35, AOT40 pro plodiny, 26. nejvyšší max. denní osmihod. od. prům. (od r. 2004), AOT40 pro lesy (od r. 2004) venkovské pozaďové stanice (>400), městské/předměstské pozaďové stanice (>800). NO x roční průměr (od r. 2004), venkovské pozaď. stanice SO 2 roční průměr (od r. 2004), venkovské pozaď.. stanice Zdroj: databáze Airbase + několik stanic EMEP

11 Vstupní data: 2. Doplňková data Rozptylový model EMEP grid 50x50 km Nadmořská výška grid 30 x30 ; zdroj: GTOPO30 Meteorologické parametry grid 15 x15 ; od r. 2004; zdroj: ECMWF - sluneční záření - rychlost větru - relativní vlhkost - teplota - srážky (Do r klimatické normály , zdroj: : CRU CL 2.0) Populační hustota - grid 100x100 m; zdroj: JRC (+ ORNL) Emise NO x grid 1x1 km; jen EU-15 + N +CH; zdroj: APMoSPHERE; ; užito jen pro analýzu

12 Porovnání různých metod mapování Zvlášť pro mapy venkovského i městského znečištění Pomocí crossvalidace (křížového ověřování): Interpolace je zkonstruována vždy s vyloučením jedné stanice, postupně pro všechny body měření. Tyto odhadnuté hodnoty jsou porovnány s příslušnými naměřenými daty zejména pomocí RMSE kde RMSE = 1 N N i= 1 ( Z( s ) Zˆ( i s i Z(s i ) je hodnota koncentrace v i-tém bodě Ż(s i ) je odhad v i-tém bodě pomocí ostatních dat Čím je RMSE menší, tím je odhad spolehlivější. Crossvalidace dává objektivní míru kvality interpolace. RMSE je dána v µg.m -3, tudíž pomocí tohoto parametru může být vyjádřena celková nejistota mapy. 2 ))

13 Porovnání různých metod mapování pomocí RMSE z crossvalidace ce PM 10 roční průměr, venkovská území metoda mapování PM prům. IDW 5,32 6,55 7,19 7,29 5,84 6,59 5 ordinary kriging 5,11 6,24 6,73 7,08 5,91 6,21 4 ordinary cokriging (s nadmořskou výškou) 3,67 5,96 6,23 5,86 4,68 5,28 2 lognormal kriging 5,00 6,12 6,61 6,89 5,84 6,09 3 lognorm. cokriging (s nadmořskou výškou) 3,81 5,72 5,79 5,44 4,58 5,07 1 lin. regr. (EMEP) + IDW 4,60 5,44 6,25 6,60 5,51 5,68 3 lin. regr. (EMEP) + ord. kriging 4,36 5,42 6,05 6,55 5,54 5,58 2 lin. regr. (EMEP) + ord. cokriging (nadm. v.) 3,21 5,39 6,05 6,82 5,54 5,40 1 lin. regr. (EMEP,alt.,clim/meteo) + IDW 3,26 5,01 5,59 5,98 4,77 4,92 2 lin. regr. (EMEP,alt.,clim/meteo) + ord. kriging 3,19 4,95 5,48 5,71 4,61 4,79 1 Obdobné výsledky i pro 36. nejvyšší denní koncentraci. pořadí Geostatistické metody (různé typy krigingu) dávají obecně lepší výsledky než IDW. Nejlepší metoda: Lineární regresní model a prostorová interpolace reziduí pomocí ordinary krigingu. Doplňková data zahrnují: : EMEP model, nadmořskou výšku, sluneční záření, rychlost větru

14 PM 10 roční průměr, 2004, venkovské ovzduší lognormální cokriging s použitím nadmořské výšky v bodech měření

15 PM 10 roční průměr, 2004, venkovské ovzduší kombinace naměř. imisních dat s rozptylovým modelem EMEP, nadm.. výškou, sluneční radiací a rychlostí větru

16 Porovnání různých metod mapování pomocí RMSE z crossvalidace ce ozon, SOMO35, venkovská území metoda mapování prům. IDW ordinary kriging ordinary cokriging (s nadmořskou výškou) lin. regr. (EMEP) + IDW lin. regr. (EMEP) + ord. kriging lin. regr. (EMEP) + ord. cokriging (s nadm. v.) lin. regr. (EMEP,alt.,clim/meteo) + IDW lin. regr. (EMEP,alt.,clim/meteo) + ord. kriging pořadí Geostatistické metody (různé typy krigingu) dávají obecně lepší výsledky než IDW. Nejlepší metoda: Lineární regresní model a prostorová interpolace reziduí pomocí ordinary krigingu. Doplňková data zahrnují: : EMEP model, nadmořskou výšku, sluneční záření.

17 ozon SOMO35, 2004, venkovské ovzduší lognormální cokriging s použitím nadmořské výšky v bodech měření

18 ozon on SOMO35, 2004, venkovské ovzduší kombinace naměřených imisních dat s rozptylovým modelem EMEP, nadmořskou výškou a sluneční radiací

19 Mapování městského území Obdobný postup jako v případě venkovských území. Ve srovnání s mapováním venkovského území je navíc uvažována i metoda, používající tzv. městský příspěvek Delta (tj.( rozdíl mezi naměřenou koncentrací a pozaďovým venkovským polem). Tyto hodnoty Delta jsou interpolovány a následně přičteny k pozaďové venkovské mapě.

20 Porovnání různých metod mapování pomocí RMSE z crossvalidace ce PM 10 roční průměr, městská území metoda mapování PM prům. pořadí lineární regresní model bez interpolace 8,93 8,26 8, IDW lin. regr. model (EMEP, meteo) + IDW pozaď. venk. pole + interp. Delta (IDW) 7,31-7,15 5,61 5,62 5,71 6,46-6, ordinary kriging lin. regr. model (EMEP, meteo) + ord. kriging pozaď. venk. pole + interp. Delta (ord. krig.) 7,12-7,09 5,51 5,49 5,56 6,32-6, Geostatistické metody (různé typy krigingu) dávají obecně lepší výsledky než IDW. Nejlepší metoda: Ordinary kriging. Je třeba dále prozkoumat. (Potenciálně nejlepší metoda: Lineární regresní model a prostorová interpolace na reziduích.)

21 PM 10 roční průměr, 2004,, městské ovzduší ordinary kriging mapa použitelná pouze pro městská území

22 Metoda pro sloučení mapy venkovského a městského znečištění pomocí mapy y hustoty populace Z ˆ( s) = R( s) pro území, kde HP(s) α 1 Zˆ( s) α 2 HP( s) HP( s) α1 =. R( s) +. U ( s) α α α α pro území, kde α 1 < HP(s) < α 2 Z ˆ( s) = U ( s) pro území, kde HP(s) α 2 where Ż(s) je výsledná hodnota v bodě s, R(s) je hodnota v bodě s pro venkovskou mapu, U(s) je hodnota v bodě s pro městskou mapu, HP(s) je hustota populace v bodě s, α 1, α 2 jsou zvolené konstanty (α 1 = 100 obyv.km -2, α 2 = 500 obyv.km -2 ). Tyto vztahy jsou aplikovány pro území, kde U(s) R(s) (pro PM 10 ). Pro (nepříliš veliká) území, kde U(s) < R(s), je aplikována mapa zkonstruována ze všech stanic (venkovských i městských).

23 PM 10 - roční průměr, 2004 kombinace venkovské a městské mapy, grid 10x10 km

24 PM nejvyšší denní hodnota, 2004 kombinace venkovské a městské mapy, grid 10x10 km

25 Ozon - SOMO35, 2004 kombinace venkovské a městské mapy, grid 10x10 km

26 Ozon nejvyšší maximální denní osmihodinová hodnota, 2004, kombinace venkovské a městské mapy

27 Ozon - AOT40 pro plodiny, 2004 venkovská mapa, grid 2x2 km

28 Ozon - AOT40 pro lesy, 2004 venkovská mapa, grid 2x2 km

29 NO x - roční průměr, 2004 venkovská mapa, grid 10x10 km

30 SO 2 - roční průměr, 2004 venkovská mapa, grid 10x10 km

31 Mapa nejistoty odhadu interpolace Ozon nejvyšší max. denní osmihod.. hodnota, cokriging, 2004 venkov města

32 Mapa pravděpodobnosti překročení limitní hodnoty Ozon nejvyšší max. denní osmihod.. hodnota, 2004 venkov města

33 Expozice obyvatel a vegetace Pro znečišťující látky mající vliv na zdraví (PM 10, ozon): - průměrná koncentrace na obyvatele - procento (resp. počet) obyvatel v jednotlivých koncentračních třídách (mj. v oblastech s koncentracemi nad limitem) - hodnocené země: EU-27 kromě Kypru, Chorvatsko (tj. země, kde byly k dispozici populační data JRC) Pro znečišťující látky ovlivňující vegetaci (ozon - AOT40): - procento (resp. plocha) území v jednotlivých koncentračních třídách, pro různé typy využití půdy

34 Průměrná koncentrace na obyvatele PM 10 roční průměr PM 10 max. 36. d. h. ozon SOMO35 pořadí země konc. 1 Bulharsko 38,0 2 Malta 35,7 3 Rumunsko 35,3 4 Řecko 34,6 5 Itálie 32,5 6 Chorvatsko 31,9 7 Belgie 31,1 8Maďarsko 30,0 9 Portugalsko 29,9 10 Nizozemsko 28,9 11 Česká republika 28,5 12 Španělsko 2,4 13 Slovinsko 27,9 14 Slovensko 27,0 15 Polsko 26,3 celé území 25,2 pořadí země konc. 1 Bulharsko 65,8 2 Rumunsko 58,2 3 Malta 57,8 4 Itálie 55,3 5 Řecko 55,2 6 Chorvatsko 52,2 7 Portugalsko 52,0 8 Belgie 51,3 9 Maďarsko 50,3 10 Česká republika 48,9 11 Slovinsko 47,3 12 Nizozemsko 47,1 13 Španělsko 46,7 14 Slovensko 45,6 15 Polsko 44,4 celé území 41,8 pořadí země konc. 1 Řecko Itálie Malta Bulharsko Slovinsko Rakousko Španělsko Rumunsko Slovensko Chorvatsko Portugalsko Česká republika Maďarsko Francie Polsko 4245 celé území 4659

35 Procento obyvatel nad limitní hodnotou (pro PM 10 ) PM 10 roční průměr PM 10 max. 36. d. h. pořadí země proc. 1 Bulharsko 41,5 2 Rumunsko 38,7 3 Řecko 34,1 4 Itálie 12,4 5 Polsko 9,5 6 Česká republika 6,9 7 Chorvatsko 6,1 8 Španělsko 2,7 9 Maďarsko 2,0 10 Portugalsko 0,3 ostatní území 0 celé území 5,9 pořadí země proc. 1Malta 100,0 2 Belgie 71,5 3 Řecko 66,8 4 Portugalsko 63,6 5 Bulharsko 59,7 6 Itálie 58,4 7 Rumunsko 56,1 8 Chorvatsko 55,8 9 Maďarsko 54,2 10 Česká republika 45,5 11 Španělsko 39,5 12 Slovinsko 36,6 13 Slovensko 32,9 14 Polsko 27,8 15 Nizozemsko 22,8 celé území 24,5 Některé země nevykazují žádné území nad limitem, ačkoli některé jejich stanice ano (pro r. průměr např. Slovensko, Belgie). Důvod: Grid 10x10 km, použity jen pozaďové stanice, použitá metodika (kriging) poněkud shlazuje.

36 Procento obyvatel nad limitní hodnotou (pro PM 10 ) PM 10 roční průměr Population exposure to PM ug/m ug/m ug/m ug/m3 >40 ug/m3

37 Dopad na zdraví obyvatel Doporučení WHO (2006): PM 10 roční průměr 20 µg.m -3 denní průměr 50 µg.m -3 rizikové mohou být i nízké koncentrace Ozon max. denní osmihodinový průměr 100 µg.m -3

38 Dopad na zdraví obyvatel Práce kolegů z MNP (de Leeuw). - Počet předčasných úmrtí na základě PM 10 a ozonu, pro jednotlivé země -Na základě relativního risku (RR) dle Künzliho (Künzlinzli et al., 2000: nárůst mortality 4,3% na každých 10 µg.m -3 PM - V případě PM 10 dvě varianty (pro pozadí 5 a 10 µg.m -3 ) PM 10

39 Počet předčasných úmrtí na základě PM 10 a ozonu Země Populace počet úmrtí - PM 10 5 µg.m µg.m -3 počet úmrtí ozon Belgie Bulharsko Česká republika Dánko Estonsko Finsko Francie Chorvatsko Irsko Itálie Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemí Polsko Portugalsko Rakousko

40 Počet předčasných úmrtí na základě PM 10 a ozonu - pokračování Země Populace počet úmrtí - PM 10 5 µg.m µg.m -3 Rumunsko Řecko San Marino Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Velká Británie celkem konfidenční interval počet úmrtí ozon

41 B. Evropské měřítko, krátkodobé mapy ETC/ACC, úkol Near real time PM acquisition and dissemination Tým: Aasmund Vik 1 (vedoucí úkolu), Inga Floisand 1, Agnes Dudek 1, Jan Horálek 3, Wim Mol 2, Jana Ostanická 3 ( 1 NILU, 2 MNP, 3 ČHMÚ) Manažer úkolu z EEA: Tim Haigh

42 Úkol Near real time PM acquisition and dissemination v rámci Implementačního plánu ETC/ACC Cíle: V návaznosti na provozovaný ozonový NRT (near real time) ) evropský web analyzovat možnosti a navrhnout evropskou službu poskytující operativní (near real time) ) informace o PM Navrhnout metody mapování

43 PM 10 denní průměr, , 0, venkovské ovzduší interpolace naměřených imisních dat (lognormal cokriging)

44 PM 10 denní průměr, , 0, venkovské ovzduší kombinace naměř. imisních dat s rozptylovým modelem EMEP, lineární regrese a interpolace reziduí

45 C. České měřítko, mapy ročních charakteristik Tým: Radomír Srněnský,, Markéta Coňková,, Jan Horálek, Pavel Kurfürst, Jana Ostatnická

46 Tvorba map koncentrací znečišťujících látek roční charakteristiky Cíle: mapy pro Grafickou ročenku a pro Zprávu o životním prostředí podklady pro vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší podpora práce MŽP

47 Zpřesnění metodiky mapování PM 10 pro ročenku - částečná aplikace metodiky vyvinuté v evropském projektu - rozlišení typu stanic při mapování (na stanice venkovské a městské/předměstské) - zvlášť mapy pro venkovská a městská území, sloučení pomocí populační hustoty (do 300 obyv./km, nad 1000 ob./km) - pro mapování venkovských i městských území byl použit kombinovaný model EMEP+SYMOS spolu s nadmořskou výškou (výrazně lepší shoda s měřením, než samotný model SYMOS)

48 Měření vs. SYMOS - PM10, nejv. 36. hodnota y = x R 2 = Měření vs. lin. model (EMEM, SYMOS, n.v.) - PM10, nejv. 36. hodnota y = x R 2 =

49 PM nejvyšší hodnota, 2006 kombinace městské a venkovské mapy (kombinace s modelem SYMOS+EMEP a nadmořskou výškou kou)

50 Zpřesnění metodiky mapování BaP pro ročenku - částečná aplikace metodiky vyvinuté v evropském projektu - rozlišení typu stanic při mapování (na stanice venkovské a městské/předměstské) - zvlášť mapy pro venkovská a městská území, sloučení pomocí populační hustoty (do 300 obyv./km, nad 1000 obyv./km); jemnější rozlišení, než PM 10

51 BaP - roční průměr,, 2006 kombinace městské a venkovské mapy

52 D. České měřítko, krátkodobé mapy Tým: Radomír Srněnský + IDEA, Markéta Coňková,, Jan Horálek, Jana Ostatnická

53 Připravovaná webová aplikace - aktuální krátkodobé mapy - automatizované zobrazování imisních map - využití metodiky s mapováním městského a venkovského území zvlášť a s následným sloučením pomocí hustoty populace - z technologických důvodů zatím používána metoda IDW místo krigingu

54 PM hodinový průměr kombinovaná mapa venkovského i městského ovzduší

55 SO 2 24-hodinový průměr kombinovaná mapa venkovského i městského ovzduší

56 Děkuji za pozornost.

Aktuální mapy znečištění ovzduší v evropském i českém měřítku (roční charakteristiky) a vývoj v oblasti mapování

Aktuální mapy znečištění ovzduší v evropském i českém měřítku (roční charakteristiky) a vývoj v oblasti mapování Aktuální mapy znečištění ovzduší v evropském i českém měřítku (roční charakteristiky) a vývoj v oblasti mapování Jan Horálek Jana Ostatnická, Jana Schovánková, Pavel Kurfürst Peter de Smet, Leonor Tarrasón,

Více

Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005

Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005 Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005 Jan Horálek Tvorbě evropských map a rozvoji mapování je několikátým rokem věnovv nován úkol Spatial air quality data v rámci ETC/ACC - úkol 5.3.1.2. Implementačního

Více

Rozvoj metodiky tvorby map znečištění. Jan Horálek Pavel Kurfürst, Nina Benešová, Roman Juras, Jana Ďoubalová

Rozvoj metodiky tvorby map znečištění. Jan Horálek Pavel Kurfürst, Nina Benešová, Roman Juras, Jana Ďoubalová Rozvoj metodiky tvorby map znečištění Jan Horálek Pavel Kurfürst, Nina Benešová, Roman Juras, Jana Ďoubalová 1. Stávající metodika mapování a její použití 2. Rozvoj mapování NO 2 pomocí LC a dopravních

Více

Tvorba map znečišťujících látek se zaměřením na benzo(a)pyren. Jan Horálek

Tvorba map znečišťujících látek se zaměřením na benzo(a)pyren. Jan Horálek Tvorba map znečišťujících látek se zaměřením na benzo(a)pyren Jan Horálek Motivace nový Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. 11 odst. 6: K posouzení, zda dochází k překročení některého imisních limitů

Více

Poskytování in-situ dat kvality ovzduší a jejich použití v kombinaci s modelovými a satelitními daty

Poskytování in-situ dat kvality ovzduší a jejich použití v kombinaci s modelovými a satelitními daty Poskytování in-situ dat kvality ovzduší a jejich použití v kombinaci s modelovými a satelitními daty Jan Horálek (Český hydrometeorologický ústav) Jana Ostatnická, Linton Corbet (ČHMÚ), Anthony Ung (INERIS),

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. Webové stránky ČHMÚ www.chmi.cz

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 829 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Přizpůsobení stropu vlastních zdrojů a stropu prostředků na závazky v souvislosti

Více

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODHAD ZDRAVOTNÍHO RIZIKA

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODHAD ZDRAVOTNÍHO RIZIKA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODHAD ZDRAVOTNÍHO RIZIKA Konference Ostrava 2.4.2007 Ing. Jaroslav Kubina MUDr. Helena Šebáková telefon: 695 138 111 jaroslav.kubina@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Ovzduší na českopolském pohraničí Trajektorie PM10 ve Slezsku

Ovzduší na českopolském pohraničí Trajektorie PM10 ve Slezsku 18. konference Zdraví a životní prostředí Milovy, 2.-3. 10.2013. Ovzduší na českopolském pohraničí Trajektorie PM10 ve Slezsku Jiří Bílek Situace v MSK a Ostravě V kraji 3 špinavé oblasti: Ostravsko Karvinsko/Bohumínsko

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha ŽIVOT CIZ ZINCŮ V ČR Daniel Chyti l Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/17 CIZINCI PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ (31. 12. 2010) Počty

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD ČEŠI A INTERNET Romana Malečková Tisková konference, 26.11. 2015, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Domácnosti a informační technologie (% domácností) počítač internet

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. května 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 17. května 2017 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Mapování územního rozložení charakteristik kvality ovzduší, vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší - OZKO

Mapování územního rozložení charakteristik kvality ovzduší, vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší - OZKO Mapování územního rozložení charakteristik kvality ovzduší, vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší - OZKO Jana Ostatnická Úsek ochrany čistoty ovzduší, Český hydrometeorologický ústav Praha Legislativa

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Program screeningu karcinomu prsu v datech

Program screeningu karcinomu prsu v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková, Markéta

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Seznam zemí, zkratky a barvy použité v grafech Dánsko-DK,

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom s.r.o., nástupce OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom s.r.o., nástupce OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom s.r.o., nástupce a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 5) Obecně Ceny za propojení platí ode dne

Více

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY SPDS a CE 50 let úsilí o zrovnoprávnění primárních a sekundárních surovin započtení environmentálních externalit (produkce CO2, spotřeba energií, vody) daňové

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3 Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Program screeningu karcinomu děložního hrdla v datech

Program screeningu karcinomu děložního hrdla v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu děložního hrdla v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková,

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom a.s. a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 7) Obecně Ceny za propojení platí ode dne nabytí účinnosti

Více

F Vzdělávání a digitální dovednosti

F Vzdělávání a digitální dovednosti Údaje o počtu stolních počítačů, tabletů a notebooků celkem a s připojením k internetu přepočtených na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol, stejně tak jako monitoring vybavení škol dalšími ICT (např.

Více

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap,, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap Odstraňov ování nerovností ve zdraví a snižov ování předčasné úmrtnosti Mezi lety 2005 a 2007 řešil tým 10 evropských postkomunistických států

Více

Program screeningu kolorektálního karcinomu v datech

Program screeningu kolorektálního karcinomu v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu kolorektálního karcinomu v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková,

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. VYUŽITELNOST PARAMETRŮ KVALITY SCREENINGU K NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍM Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. K čemu jsou indikátory kvality (performance indicators) Primární cíl snižování úmrtnosti

Více

PŘÍLOHY. k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 920 final ANNEXES 1 to 6 PŘÍLOHY k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o omezení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně

Více

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR Ondřej Nývlt 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat demografie, trh práce,

Více

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky)

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) Příloha I.A Vývoj platů soudců obecných soudů v letech 2001 2006 (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) 2001 2002** 2003 2004 2005 2006 Celkový roční příjem včetně

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Směrnice děkana HGF č. 1/2018. Motivační odměňování doktorandů a studentů prezenční formy studia Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO

Směrnice děkana HGF č. 1/2018. Motivační odměňování doktorandů a studentů prezenční formy studia Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 1.1.2019 Směrnice děkana HGF č. 1/2018 Motivační odměňování doktorandů a studentů prezenční Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

Popis metod CLIDATA-GIS. Martin Stříž

Popis metod CLIDATA-GIS. Martin Stříž Popis metod CLIDATA-GIS Martin Stříž Říjen 2008 Obsah 1CLIDATA-SIMPLE...3 2CLIDATA-DEM...3 2.1Metodika výpočtu...3 2.1.1Výpočet regresních koeficientů...3 2.1.2 nalezených koeficientu...5 2.1.3Výpočet

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány nejen jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku, ale také jako toky

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16 PODNIK KY A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Eva Skarlandtová Tisková konference, 19. března 2013, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/16 ZDROJ DAT Výběrové šetření o využíváníí ICT v podnicích Pravidelné

Více

E-government z pohledu statistiky

E-government z pohledu statistiky IDEME 2008, Bratislava 18.6.2008 E-government z pohledu statistiky Eva Skarlandtová Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Český statistický úřad Statistika využívání ICT ve veřejné

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2005-2010 Bulletin No. 6 A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2005-2010 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na

Více

Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost

Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost Počet obětí dopravních nehod na světě ročně: 1 250 000 Počet zraněných při dopravních nehodách ročně: Celosvětové náklady silničních dopravních

Více

CS Úřední věstník Evropské unie

CS Úřední věstník Evropské unie L 227/1 I (Legislativní akty) PŘIJETÍ (EU, Euratom) 2017/1487 opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2017 s konečnou platností PŘEDSEDA EVROPSKÉHO PARLAMENTU, s ohledem na Smlouvu o fungování

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 31. května 2013 (OR. en)

EVROPSKÁ RADA Brusel 31. května 2013 (OR. en) EVROPSKÁ RADA Brusel 31. května 2013 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 PRÁVNÍ AKTY Předmět: NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY, kterým se stanoví složení

Více

Možnosti hodnocení demografických ukazatelů zdraví obyvatel České republiky v evropském kontextu

Možnosti hodnocení demografických ukazatelů zdraví obyvatel České republiky v evropském kontextu Konference ČDS Brno, FRRMS 24. 26. května 2018 Možnosti hodnocení demografických ukazatelů zdraví obyvatel České republiky v evropském kontextu Dana Hübelová Veronika Walicová Alice Kozumplíková Úvod,

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod Alžběta Vazačová INFORMACE Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech Úvod Členství v EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP) s sebou nese povinnost zachovávat volný vnitřní trh bez překážek

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Monitorování kvality ovzduší v České republice

Monitorování kvality ovzduší v České republice Monitorování kvality ovzduší v České republice Jaroslav Šantroch, Jana Ostatnická Český hydrometeorologický ústav Sezimovo Ústí 4. 6.. 006 Sledování kvality ovzduší legislativně vymezují Český hydrometeorologický

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) 13015/16 FIN 631 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 7. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 660 final Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Vliv emisí z měst ve střední Evropě na atmosférickou chemii a klima

Vliv emisí z měst ve střední Evropě na atmosférickou chemii a klima Vliv emisí z měst ve střední Evropě na atmosférickou chemii a klima, Tomáš Halenka, Michal Belda Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze Katedra fyziky atmosféry Výroční seminář ČMeS 21-23. září, 2015,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.040.40 2006 Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu rtuti: automatizované měřicí systémy ČSN EN 14884 83 4762 Září Air quality - Stationary

Více

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL v Evropě v roce 2007 Podíl městského obyvatelstva (%) méně než 55,0 55,0-70,0 70,1-80,0 více než 80,0 město s více než 1 mil. obyvatel Zdroj: United

Více

Hodnotící tabulka jednotného trhu

Hodnotící tabulka jednotného trhu Hodnotící tabulka jednotného trhu Výsledky členských států Česká republika (Sledované období: 2015) Transpozice právních předpisů Transpoziční deficit: 0,8 % (v minulé zprávě: 0,5 %) další zvýšení, nyní

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

CENOVÁ NABÍDKA PRO PŘEPRAVU ZÁSILEK. Nabídka číslo: NA XX-xxx-1 Společnost s. r. o.

CENOVÁ NABÍDKA PRO PŘEPRAVU ZÁSILEK. Nabídka číslo: NA XX-xxx-1 Společnost s. r. o. CENOVÁ NABÍDKA PRO PŘEPRAVU ZÁSILEK Nabídka číslo: NA XX-xxx-1 Společnost s. r. o. PŘEPRAVA ZÁSILEK V ČR Expresní doručení zásilek v pracovní dny na všechny adresy v ČR do 24 hodin od převzetí zboží. do

Více

Počítače a internet v českých domácnostech

Počítače a internet v českých domácnostech Počítače a internet v českých domácnostech Daniel Böhm, Lenka Weichetová Tisková konference, 21. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz DOMÁCNOSTI S POČÍTAČEM

Více

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější?

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Ze kterých oblastí Země přichází do Evropy nejvíce lidí? Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Roste počet obyvatel v Evropě? Kolik obyvatel má Evropa?? Která evropská města jsou nejlidnatější?

Více

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku Objednatel: ČD Cargo, a.s. Jankovcova

Více

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu Diskusní setkání o veřejných zakázkách Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování Obsah prezentace 1. Vývoj rozpočtu ČR 2. Vývoj trhu

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2015 -

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018 Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018 Náhrada jízdních výdajů Použije-li zaměstnanec (na žádost zaměstnavatele) soukromé motorové vozidlo, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní

Více

PGI 2. Evropská rada Brusel 19. června 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Evropská rada Brusel 19. června 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Evropská rada Brusel 19. června 2018 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 PRÁVNÍ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY, kterým

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Základní charakteristika oboru vodovodů a kanalizací v České republice

Základní charakteristika oboru vodovodů a kanalizací v České republice Základní charakteristika oboru vodovodů a kanalizací v České republice Setkání s novináři - 23. leden 2018 STRANA 1 Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. Základní charakteristika oboru VaK v ČR

Více

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se.

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se. PŘÍLOHA II (Článek 1 (j) a (u) Nařízení) I. Zvláštní soustavy pro samostatně výdělečně činné osoby vyňaté z rozsahu působnosti Nařízení podle čtvrtého pododstavce článku 1 (j) A. BELGIE - Neuplatňuje se.

Více

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy

PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. PŘÍLOHA C. Tabulka se jmény studentů. pro 8 hráčů. pro 10 hráčů. stát projekt jméno e-mail Německo Více Evropy pro 8 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko PŘÍLOHA C. pro 10 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 12 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 14 hráčů Velká Británie Nizozemí Rakousko pro 15

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Hodnocení úrovně koncentrace PM 1 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Projekt č. TA12592 je řešen s finanční podporou TA ČR Znečištění ovzduší

Více

Úvod do problematiky, sledování úrovně znečištění ovzduší, vyhodnocení plnění cílů v oblasti ochrany ovzduší RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Úvod do problematiky, sledování úrovně znečištění ovzduší, vyhodnocení plnění cílů v oblasti ochrany ovzduší RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod do problematiky, sledování úrovně znečištění ovzduší, vyhodnocení plnění cílů v oblasti ochrany ovzduší RNDr.

Více

ČEŠI ON-LINE. Martin Mana Lenka Weichetová. Tisková konference, 19. listopadu 2018, ČSÚ Praha

ČEŠI ON-LINE. Martin Mana Lenka Weichetová. Tisková konference, 19. listopadu 2018, ČSÚ Praha ČEŠI ON-LINE Martin Mana Lenka Weichetová Tisková konference, 19. listopadu 2018, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik domácností v České republice má počítač

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Data o počtu elektronických podání pro finanční správu, výstupů služeb poskytovaných v rámci projektu Czech Point a využívání datových schránek zpracovává ČSÚ z volně dostupných dat Finanční správy a Ministerstvem

Více