SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK"

Transkript

1 KRAJSKÝ SVAZ ČESKÉHO SVAZU PLAVECKÝCH SPORTŮ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK 2018 Mojmír Axman Předseda Krajského svazu ČSPS Moravskoslezský kraj

2 TERMÍNOVÁ LISTINA 2018 Datum Název soutěže Místo konání Kategorie Přihlášky Bazén LEDEN PULEC SEVERSKÝ Havířov 08,09,10 do ÚNOR Mistrovství ČR družstev 1.kolo kraje Krnov do Velká cena Opavy Opava do BŘEZEN Mistrovství ČR družstev - semifinále - Morava Pardubice do Mistrovství ČR družstev - semifinále - Čechy Praha do Motýlkářský trojboj Karviná GRAND PRIX Bruntálu Bruntál Multiutkání mladších juniorů Limasol (CYP) Multiutkání starších juniorů Graz (AUT) Mistrovství ČR družstev - finále Ostrava do DUBEN Krajský přebor Dlouhé tratě Karviná do Velká cena Ostravy - 1. kolo ČP Ostrava 50 KVĚTEN M4U juniorů Plzeň Meziokresní přebor Kopr, PKNJ, TJFr, KPSOs, LSKFM Kopřivnice do Velká cena Pardubic- 2. kolo ČP Pardubice 50 ČERVEN 2.6. Krajský přebor mladšího žactva Nový Jičín 07, 08, 09 do Krajský přebor staršího žactva Karviná 04, 05, 06 do Memoriál Zdeňka Vaněčka - 3. kolo ČP Ústí nad Labem Letní pohár ČR desetiletých - Morava Bruntál roč. 08 do Letní pohár ČR jedenáctiletých - Morava Prostějov roč. 07 do Letní mistrovství ČR st. žactva České Budějovice do Letní mistrovství ČR st. žactva Zlín roč. 05 do Letní mistrovství ČR ml. žactva Kopřivnice roč. 06 do ČERVENEC Mistrovství Evropy juniorů Helsinky (FIN) Letní mistrovství ČR 50m bazén - 4. kolo ČP Praha-Podolí dor.+ dosp. do SRPEN Mistrovství Evropy Glasgow (Skotsko) 50 ZÁŘÍ Havířovská cena Havířov 25 ŘÍJEN Velká cena Kopřivnice Kopřivnice do Olympijské hry mládeže (YOG) Buenos Aires (Arg) Krajský přebor dlouhé tratě Kopřivnice do Velká cena Brna - 5 kolo ČP. Brno LISTOPAD Cena Krnovska Krnov AXIS Cup - 6. kolo ČP Jihlava Krajský přebor staršího žactva Havířov 04,05,06 do Plzeňské sprinty - 7. kolo ČP Plzeň Krajský přebor mladšího žactva Opava 07,08,09 do PROSINEC Zimní mistrovství ČR st. Žactva Nový Jičín roč. 04 do Zimní mistrovství ČR st. Žactva Mladá Boleslav roč. 05 do Zimní mistrovství ČR ml. Žactva Prostějov roč. 06 do Zimní pohár ČR desetiletých - Morava Třebíč roč. 08 do Zimní pohár ČR jedenáctiletých - Čechy Mladá Boleslav roč. 07 do Zimní pohár ČR jedenáctiletých - Morava Brno roč. 07 do Mistrovství světa Hangzhou (CHN) Zimní mistrovství ČR 25m bazén - 8. kolo ČP Plzeň dor.+ dosp. do

3 Řízení soutěže: Všeobecné ustanovení: Soutěže řídí Krajský svaz ČSPS - Moravskoslezský kraj. Skupina A - Slezská pověřený pracovník STK: Skupina B - Moravská brána pověřený pracovník STK: kluby - KoBř, KPSOp, SjBr, SlOp, SoJes, TJKr Jan Michalík - SjBr Květná Bruntál kluby - Lagun, PKNJ, TJFr, Kopr, KPSOs, LSKFM Mojmír Axman - Kopr Sokolovská 394/ Kopřivnice Skupina C - Těšínská pověřený pracovník STK Skupina D - Valašská pověřený pracovník STK kluby - KoKa, MlOr, PKBoh, POFM, SlHa, TŽTř, SlČTě Vladislav Tytko - KoKa Závodní Karviná kluby - TJVs, Pavel Obr -TJVs Dolní Lasénka Vsetín Předpis: Přihlášky: Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu, ustanovení tohoto rozpisu a dalších obecně závazných pravidel ČSPS. Kluby podávají přihlášku On-line systémem ČSPS. Přihlášky zaslané v jiném formátu nebo jiným způsobem nebudou přijaty. Přihláška po termínu přihlášek se nemusí přijmout. Při chybě v přihlášce rozhoduje o zařazení do soutěže zpracovatel přihlášek. V případě nejasností rozhodne na místě jury (STK, VR, zpracovatel přihlášek) za účasti zástupce klubu, kterého se stížnost týká. Štafety se předem nepřihlašují. U soutěže družstev vyplní klub přihlášku družstva, kterou pošle do na adresu: Krajský svaz ČSPS Moravskoslezský kraj Sokolovská 394/ Kopřivnice a na ové sdresy: Kluby podávají přihlášku On-line systémem ČSPS. Při prezenci předloží (z důvodu kontroly a případných změn v sestavě) protokol o závodu s přílohou pro počítačové zpracování. Při menším počtu přihlášených družstev než tři bude nutné se spojit se Středomoravskou oblastí. Na volná místa se mohou přihlásit i další kluby, případně B družstva. 3

4 Lékařské prohlídky: Za zdravotní stav závodníka zodpovídá vedoucí družstva / trenér. Startovat smí pouze závodník s platnou lékařskou prohlídkou. Sbor rozhodčích: Soutěžní komise plavání deleguje na soutěže jí řízené rozhodčí do hlavních funkcí. Ostatní členy rozhodcovkého sboru sestaví pořádající klub. Hospodářské podmínky: Kluby startují na vlastní náklady. Krajský svaz hradí nájemné bazénu a povolený počet rozhodčích. Odměna rozhodčích činí pro rok 2018: zpracovatel přihlášek: 1000 Kč, obsluha poloautomatické časomíry (montáž, demontáž) 1000 Kč, VR, VČ, VČ PC, startér hlasatel: 400 Kč /půlden a ostatní kvalifikovaní 350 Kč/půlden a nekvalifikovaní pomocníci 200 Kč/půlden. Výplatu rozhodčích zabezpečí pořádající klub. Dle vyhlášky MF ČR odměna rozhodčích podléhá dani z příjmu. Zdanění odměny si zabezpečuje každý rozhodčí samostatně. Startovné: Startovné se vybírá ve výši: 10 Kč / 1 přihlášený start (dle tabulky: rekapitulace počtu přihlášených závodníků a startů). U soutěže družstev startovné Kč / klub. Případné vícenáklady uhradí na základě vyúčtovaní Krajský svaz. Startují: Přihlášení závodníci. V soutěžích dorostu a žactva je nutné dodržet max. počet startů za půlden. Štafety se nezapočítávají do počtu startů jednotlivců. 6 9 let 2 starty let 3 starty let 4 startů 19 a starší bez omezení Při překročení počtu startů v přihlášce se škrtá poslední start, případně starty. Odhláška: provádí se nejpozději 48 hodin před začátkem soutěže. Viz. STD ČSPS A 3.1. Formou písemnou, telefonem (mobilem), případně em. Potvrzení účasti: Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly povinny potvrdit účast a jednotlivé starty nejpozději 12 hodin před začátkem soutěže zpracovatelli přihlášek Prezentace: Bude provedena půl hodiny před rozplaváním. Vedoucí družstev předloží ke kontrole registrační průkazy závodníků, kteří budou startovat pouze ve štafetách. Startovní listina: Upozornění: Zpracování přihlášek a sestavení startovní listiny provádí pověřený pracovník Krajského svazu. Do startovní listiny budou zařazeni závodníci a závodnice v počtu, který odpovídá stanovenému počtu rozplaveb, pokud bodou stanoveny. Do seznamu náhradníků budou zařazeni další závodníci dle časů, pokud již startují alespoň v jedné další disciplíně. Zpracovatel přihlášek nebude zasílat startovní listinu klubům předem. Je však povinen informovat kluby o případné změně časových údajů proti rozpisu a o nepřijetí závodníků. Startovní listinu stačí vyvěsit pro informaci na bazénu. Povinností mateřského klubu je seznámit vedoucího družstva předem o přihlášených 4

5 závodnicích a jejich startech. Krajský přebor - dlouhé tratě Jarní a podzimí přebor v dlouhých tratích je zároveň kvalifikační pro Letní a Zimní MČR žactva. Vyúčtování: Pořádající klub vybírá startovné při prezentaci hotově za všechny přihlášené závodníky a podle pořádajícího oddílu (kraje) je vyúčtuje na účet: Krajský svaz ČSPS - Moravskoslezský kraj RB /5500 VS platby evidenční číslo klubu v registraci ČSPS. Za skutečné náklady (bazén + rozhodčí) na uspořádané závody zašle fakturu na Fakturu s přílohami zašle pořádající klub na adresu: Krajský svaz ČSPS Moravskoslezský kraj Sokolovská 394/ Kopřivnice Účetní doklady zůstávají u pořádajícího klubu a mohou být použity pro kontrolu vyúčtování. Za náhradníky se startovné nehradí, za omluvené nebo odhlášené se startovné nevrací. V případě, že oddíl startovné neuhradí, bude po závodech zcela vyřazen z výsledkové listiny. Krajský svaz uhradí povolený počet rozhodčích: 6 drah 28 rozhodčích, 8 drah 32 rozhodčích. Rozhodčí navíc včetně technického zabezpečení hradí pořadatel. Sestavení startovní listiny na dráhy se provádí dle pravidel ČSPS. Informace a pokyny Krajského svazu: Pověřený pracovník Krajského svazu, který zabezpečí včasné rozeslání přijatých závodníků všem zúčastněným oddílům. Pořadatelský oddíl-klub zabezpečí papírovou formu výsledků pouze oddílům, které si o tyto požádají, jinak všechny zúčastněné oddíly dostanou výsledky v elektronické podobě. Rozdělovník výsledků: V elektronické podobě: všem zúčastněným klubům na on-line ČSPS a em na adresu: 5

6 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: R O Z P I S MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV 2018 (I. kolo Moravskoslezský kraj) Soutěž řídí Krajský svaz ČSPS - Moravskoslezský kraj. Datum, místo konání: 10. února 2018 rozplavání 9:00 9:40 a 14:00 14:40 hod. zahájení 9:45 a 14:45 hod. KRNOV TJKr Přihlášky: písemně na adresu Mojmír Axman, Sokolovská 394/1, Kopřivnice a em na adresy: nejpozději do 2. února Novou přihlášku do II. a III. kola republikové soutěže zasílají oddíly/kluby buď písemně na adresu: Sekretariát ČSPS Zátopkova 100/2 POB 40, Praha 6 nebo em na Informace: Podává předseda Krajského svazu ČSPS Moravskoslezský kraj Mojmír Axman Sokolovská Kopřivnice tel.: , nebo TECHNICKÁ USTANOVENÍ: Předpis: Závodí se podle Pravidel plavání a soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu. V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu - pravidlo SW 4.4. Pořadí disciplín: 1. půlden: rozplavání v 9:00 hod. zahájení v 9:45 hod m prsa ženy - muži m volný způsob ženy - muži m motýlek ženy muži m znak ženy - muži m pol. závod ženy - muži m volný způsob ženy m volný způsob muži x100 m pol. štafeta ženy - muži 2. půlden: rozplavání ve 14:00 hod. zahájení ve 14:45 hod m volný způsob ženy - muži m prsa ženy - muži m znak ženy - muži m volný způsob ženy - muži m motýlek ženy - muži m pol. závod ženy - muži m volný způsob ženy m volný způsob muži x 100 m volný zp. ženy - muži 6

7 PROTOKOL O ZÁVODU - MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV Oddíl :... muži. ženy místo konání :... kolo :... dráha :... Datum : Soutěže se zúčastní celkem... závodníků - závodnic...půlden 1.rozplavba 2. rozplavba Disciplína Příjmení, jméno Příjmení,jméno 200 m prsa 100 m m vol. způsob 100 m prsa 200 m motýlek 100 m m znak 50 m volný způsob 100 m motýlek 400 m m pol. závod 800 m volný způsob 400 m volný způsob m volný způsob 4 x 100 m polohová štafeta x 100 m volný způsob Vedoucí družstva: Příjmení, jméno ulice, číslo město: PSČ: tel.: / Byla provedena namátková kontrola totožnosti vrchním rozhodčím nebo jiným činovníkem ano - ne. Zjištěné závady : PROTOKOL PŘEDÁVÁ VEDOUCÍ DRUŽSTVA VRCHNÍMU ROZHODČÍMU nejpozději 15 minut před zahájením závodů. Protokol o závodě je k dispozici vrchnímu rozhodčímu, pomocnému startérovi, vrchnímu časoměřiči, pro přímou kontrolu závodníků, počtu startů jednotlivců (Směrnice o závodění mládeže, omezení startů), pro zpracování počítačem. Vrchní rozhodčí zašle Protokol společně s Hlášením VR ve složce společně s překontrolovanými výsledky nejpozději do týdne na adresu předsedy Krajského svazu ČSPS Mojmír Axman, Sokolovská 394/ Kopřivnice. Bez Protokolu o závodu nebude družstvo připuštěno k soutěži. + nehodící se škrtne podpis VR 7

8 PRO POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ: Závodníky uvádějte podle abecedního seznamu. Do kolonky start číslo 1 zapište číslo disciplíny/ rozplavbu, ve které bude závodník poprvé startovat, do dalších čísla a rozplavby následujících startů ve stávajícím půldnu. U štafety uvádějte jeho pořadí Příjmení, jméno Rok naroz. S T A R T 1. start 2. start 3. start 4. start Štafeta : Pozor na počet startů za půlden! Do 14 let 3 starty + štafeta, dorost a dospělí bez omezení, 8

9 R O Z P I S Y MEZIOKRESNÍ A KRAJSKÉ PŘEBORY ŽACTVA A DOROSTU 2018 Data konání: JARO: do 23. května 2018 MOPŽaD PODZIM: do 31. listopadu 2018 Data konání JARNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR DLOUHÉ TRATĚ pořadatelé: KPŽ 21. dubna 2018 žactvo, dorost Karviná Přihlášky: do 12. dubna 2018 VR: VČ: Časomíra: Tomáš Kałuža Roman Vašut Vladislav Tytko Mojmír Axman Renata Kałužová JARNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA: 2. června letí Nový Jičín Přihlášky: do 23. května 2018 VR: VČ: Časomíra: Eva Pernová Klára Kosová Mojmír Axman Roman Vašut června letí Karviná Přihlášky: do 30. května 2018 VR: VČ: Časomíra: Roman Vašut Tomáš Kałuža Vladislav Tytko Renata Kałužová PODZIMNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR DLOUHÉ TRATĚ 20. října 2018 žactvo, dorost Kopřivnice Přihlášky: do 11. října 2018 VR: VČ: Časomíra: Petr Liberda Eva Pernová Zdeněk Wilček Mojmír Axman Jan Michalík 9

10 PODZIMNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA listopadu letí, ml.dor. Havířov Přihlášky: do 31. října 2018 VR: VČ: Časomíra: Jaroslav Říha Tomáš Kałuža Vladislav Tytko Renata Kałužová 24. listopadu letí Opava Přihlášky: do 15. listopadu 2018 VR: VČ: Časomíra: Eva Ryplová Roman Vašut Jan Michalík Mojmír Axman Informace: podává předseda Krajského svazu ČSPS Mojmír Axman, Sokolovská Kopřivnice tel.: , nebo sekretář Krajského svazu ČSPS Jan Pala, Polanecká 178, Klimkovice - Václavovice atd. TECHNICKÁ USTANOVENÍ: Předpis: Závodí se podle Pravidel plavání a ustanovení tohoto rozpisu. V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu (SW 4.4.). 10

11 KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA, DOROSTU A DOSPĚLÝCH - DLOUHÉ TRATĚ Sobota dopoledne: rozplavání v 8:00 hod., zahájení v 8:45 hod. Pogram: m volný způsob žáci m volný způsob žačky m volný způsob žáci m volný způsob žačky m volný způsob žáci m volný způsob žačky minutová rozplavba pro ročníky 2004 a starší m volný způsob žáci m volný způsob žačky m volný způsob dorostenci, muži m volný způsob dorostenky, ženy 11

12 MEZIOKRESNÍ PŘEBOR ŽACTVA A DOROSTU Rozplavání podle pořadatelů, zahájení o 50 minut později - platí pro každý půlden. 1. půlden: m volný způsob žáci, dorostenci m volný způsob žačky, dorostenky m prsa žáci, dorostenci m prsa žačky, dorostenky m motýlek žáci, dorostenci m motýlek 9-11leté žačky m motýlek 9-11letí žáci m motýlek žačky, dorostenky m polohový závod žáci, dorostenci m polohový závod žačky, dorostenky m volný způsob žáci, dorostenci x 50 m štafeta - volný způsob žačky (9-11), (12-14) x 50 m polohová štafeta žáci (9-11), (12-14) 2. půlden: m volný způsob žačky, dorostenky m volný způsob žáci, dorostenci m polohový závod žačky, dorostenky m polohový závod žáci, dorostenci m znak žačky, dorostenky m znak žáci, dorostenci m volný způsob žačky, dorostenky x 50 m štafeta - volný způsob žáci (9-11), (12-14) x 50 m polohová štafeta žačky (9-11), (12-14) 3. půlden: m znak 11 14leté žačky, dorostenky m znak 9-10leté žačky m znak 9-10letí žáci m znak 11 14letí žáci, dorostenci m motýlek žačky, dorostenky m motýlek žáci, dorostenci m prsa 11-14leté žačky, dorostenky m prsa 9-10leté žačky m prsa 9-10letí žáci m prsa 11-14letí žáci, dorostenci m volný způsob žačky, dorostenky m volný způsob žáci, dorostenci m polohový závod 12-14leté žačky, dorostenky m polohový závod 12-14letí žáci, dorostenci 12

13 KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍHO ŽACTVA Jaro, podzim: ročník 2007, 2008, 2009 Sobota: dopoledne rozplavání v 9:00 hod. zahájení v 9:50 hod. Disciplína: rozplavby: m znak žačky 10 rozplaveb m znak žáci 10 rozplaveb m prsa 11 leté žačky 5 rozplaveb m prsa 9 10 leté žačky 10 rozplaveb m prsa 9 10 letí žáci 10 rozplaveb m prsa 11 letí žáci 5 rozplaveb m volný způsob žačky 10 rozplaveb m volny způsob žáci 10 rozplaveb m motýlek žačky 10 rozplaveb m motýlek žáci 10 rozplaveb m polohový závod žačky 10 rozplaveb m polohový závod žáci 10 rozplaveb m volný způsob žačky 10 rozplaveb m volný způsob žáci 5 rozplaveb x 50 m polohová štafeta žačky x 50 m polohová štafeta žáci Sobota: odpoledne rozplavání ve 14:00 hod zahájení ve 14:45 hod. Disciplína: rozplavby: Disciplína : rozplavby : m volný způsob žáci 10 rozplaveb m volný způsob žačky 10 rozplaveb m prsa žáci 10 rozplaveb m prsa žačky 10 rozplaveb m znak 11 letí žáci 5 rozplaveb m znak 9 10 žáci 10 rozplaveb m znak 9 10 žačky 10 rozplaveb m znak 11 leté žačky 5 rozplaveb m motýlek žáci 10 rozplaveb m motýlek žačky 10 rozplaveb m polohový závod žáci 10 rozplaveb m polohový závod žačky 10 rozplaveb m volný způsob žáci 10 rozplaveb m volný způsob žačky 5 rozplaveb x 50 m volný způsob žáci x 50 m volný způsob žačky 13

14 KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍHO ŽACTVA Jaro, podzim: ročník 2004, 2005, 2006 podzim 2002, 2003 rozplavání: pátek v 15:00 hod. zahájení: pátek v 15:50 hod. sobota v 9:00 hod. sobota v 9:45 hod. ve 14,00 hod. ve 14:45 hod Pátek odpoledne: Disciplína: rozplavby: m volný způsob žáci obě kategorie 10 rozplaveb m volný způsob žačky obě kategorie 10 rozplaveb m prsa žáci obě kategorie 10 rozplaveb m prsa žačky obě kategorie 10 rozplaveb m motýlek žáci obě kategorie 10 rozplaveb m motýlek žačky obě kategorie 10 rozplaveb m polohový závod žáci obě kategorie 10 rozplaveb m polohový závod žačky obě kategorie 10 rozplaveb m volný způsob žáci obě kategorie 10 rozplaveb x 50 m štafeta - volný způsob žačky 2 rozplavby x 50 m polohová štafeta žáci 2 rozplavby Sobota dopoledne: Disciplína: rozplavby: m volný způsob žačky obě kategorie 10 rozplaveb m volný způsob žáci obě kategorie 10 rozplaveb m polohový závod žačky obě kategorie 10 rozplaveb m polohový závod žáci obě kategorie 10 rozplaveb m znak žačky obě kategorie 10 rozplaveb m znak žáci obě kategorie 10 rozplaveb m volný způsob žačky obě kategorie 10 rozplaveb x 50 m štafeta - volný způsob žáci 2 rozplavby x 50 m polohová štafeta žačky 2 rozplavby Sobota odpoledne: Disciplína: rozplavby: m znak žačky obě kategorie 10 rozplaveb m znak žáci obě kategorie 10 rozplaveb m motýlek žačky obě kategorie 10 rozplaveb m motýlek žáci obě kategorie 10 rozplaveb m prsa žačky obě kategorie 10 rozplaveb m prsa žáci obě kategorie 10 rozplaveb m volný způsob žačky obě kategorie 10 rozplaveb m volný způsob žáci obě kategorie 10 rozplaveb m polohový závod žačky obě kategorie 5 rozplaveb m polohový závod žáci obě kategorie 5 rozplaveb +1 14

15 ADRESÁŘ ST pracovníků KRAJSKÉHO SVAZU ČSPS - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ : VEDENÍ ČSPS MSK Předseda Mojmír Axman Sokolovská 394/1, Kopřivnice Místopředseda Jan Pala Polanecká 178, Klimkovice-Václavovice ST KOMISE Statistika, masters Pavel Obr Dolní Jasénka 770, Vsetín Výpočetní technika web stránky Jan Michalík Květná 25, Bruntál Olympiáda mládeže Jan Pala Polanecká 178, Klimkovice-Václavovice Rozhodčí Tomáš Kałuža Sovova 650/1a, Karviná Časomíra Jan Michalík Mojmír Axman KLUBY POD ČSPS MSK KoKa Vladislav Tytko Závodní 2433, Karviná Kopř Mojmír Axman Sokolovská 394/ KPSOp Zuzana Kracíková H. Kvapilové č.2, Opava KPSOs Jan Pala Polanecká 178, Klimkovice-Václavovice LSKFM Pavel Gazda Josefa Suka 1840, Frýdek-Místek MlOr Ing. Viktor Pavelka V.Martinka 712, Orlová PKBoh Adrián Kuder Kostelní 436, Bohumín TŽTř Mgr. Ivo Konvička Bystřice 1335, Bystřice PKNJ Ing. Jakub Minář Novosady 10, Nový Jičín POFM Iveta Ličmanová Novodvorská 3067, Frýdek-Místek SjBr Jan Michalík Květná 25, Bruntál PKHa Roman Mozga Zvonkova 3/463, Havířov- Šumbark SlOp Petr Wolf Englišova 18, Opava TJFr Lenka Baláčová Dolní ul. 482, Frenštát pod Radhoštěm TJKr Ing. Michael Mrůzek Puškinova 41, Krnov TJVs Pavel Obr Dolní Jasénka 770, Vsetín SlČtě Mgr. Ivan Makaj Sídliště ONV 666/3, Český Těšín 15

16 TELEFONY PLAVECKÝCH BAZÉNŮ: BRUNTÁL KRNOV BŘIDLIČNÁ NOVÝ JIČÍN FRENŠTÁT OPAVA FRÝDEK-MÍSTEK , ORLOVÁ HAVÍŘOV OSTRAVA-PORUBA JESENÍK ROŽNOV KARVINÁ TŘINEC KOPŘIVNICE VSETÍN ADRESY: Ulice, číslo: PSČ město tel, fax mail 16

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA R O Z P I S OBLASTNÍCH PŘEBORŮ MLADŠÍHO ŽACTVA 2016.

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA R O Z P I S OBLASTNÍCH PŘEBORŮ MLADŠÍHO ŽACTVA 2016. R O Z P I S OBLASTNÍCH PŘEBORŮ MLADŠÍHO ŽACTVA 2016. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ : Zúčastní se : Řízení soutěže : KoBř, KoKa, KPSOp, KPSOs, Lagun, PKNJ, PKBoh, PKJes, POFM, SjBr, Kopř, SlHa, SlOp, TJFr, TJKr,

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK 2015 Mojmír Axman předseda OSK SMaS OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA TERMÍNOVÁ LISTINA 2015 Datum

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015 Soutěžní komise plavání Olomouckého a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015 Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje Termínová listina 2015

Více

KRAJSKÝ SVAZ ČESKÉHO SVAZU PLAVECKÝCH SPORTŮ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ R O Z P I S Y MEZIOKRESNÍCH A KRAJSKÝCH PŘEBORŮ ŽACTVA A DOROSTU 2017

KRAJSKÝ SVAZ ČESKÉHO SVAZU PLAVECKÝCH SPORTŮ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ R O Z P I S Y MEZIOKRESNÍCH A KRAJSKÝCH PŘEBORŮ ŽACTVA A DOROSTU 2017 R O Z P I S Y MEZIOKRESNÍCH A KRAJSKÝCH PŘEBORŮ ŽACTVA A DOROSTU 2017 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ : Zúčastní se : Řízení soutěže : KoBř, KoKa, KPSOp, KPSOs, Lagun, PKNJ, PKBoh, PKJes, POFM, SjBr, Kopř, SlHa,

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016 Soutěžní komise plavání Olomouckého a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016 Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje TERMÍNOVÁ LISTINA 2016

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017 Krajský svaz ČSPS Olomouckého kraje a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2017 www.kps-olk.cz Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje www.ks-zlk.cz

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK Mojmír Axman předseda OSK SMaS ROZPISY MEZIOKRESNÍCH A OBLASTNÍCH PŘEBORŮ ŽACTVA A DOROSTU 2016. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK Mojmír Axman předseda OSK SMaS TERMÍNOVÁ LISTINA 2016 Datum Místo konání Kategorie p ihlášky Bazén ÚNOR 2016 6.-7.2.

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK KRAJSKÝ SVAZ ČSPS - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK 2017 Mojmír Axman Předseda KSČSPS - Moravskoslezský kraj TERMÍNOVÁ LISTINA 2017 ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019 Krajský svaz ČSPS Olomouckého kraje a Zlínského kraje Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019 www.kps-olk.cz Petr Adamec, STK Olomouckého a Zlínského kraje www.ks-zlk.cz

Více

Sportovně technické dokumenty plavání 2012

Sportovně technické dokumenty plavání 2012 SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, Plzeň 2 Východní Předměstí, 326 00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty plavání

Více

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj

Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj Sportovně technické dokumenty Krajských svazů ČSPS Plzeňský a Karlovarský kraj 2018 Obsah: 1) termínová listina 2) Mistrovství ČR družstev 1. kolo 3) Západočeský pohár 4) krajské přebory žactva a dorostu

Více

Velká cena Ústí nad Labem Ústí nad Labem 50m. Memoriál Jaroslava Jezbery

Velká cena Ústí nad Labem Ústí nad Labem 50m. Memoriál Jaroslava Jezbery 1) Termínová listina Krajského svazu ČSPS Ústecký kraj pro rok 2019 Leden 26.01.2019 MČR družstev 1. kolo Chomutov 25m Únor Litoměřický kalich Litoměřice 25m Březen 31.03.2019 Krajský přebor v dlouhých

Více

Sportovně technické dokumenty

Sportovně technické dokumenty SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, 326 00 Plzeň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah: 1) termínová listina 2) sdružený

Více

OBSAH Úvod Termínová listina 2018 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání

OBSAH Úvod Termínová listina 2018 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání 2018 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2018 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení...5 Technická ustanovení...6 Zvláštní ustanovení...6

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2018 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...4 Termínová listina 2018 Mistrovské a pohárové soutěže...5 Společná ustanovení rozpisů

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK Mojmír Axman předseda OSK SMaS TERMÍNOVÁ LISTINA 2016 Datum Místo konání Kategorie p ihlášky Bazén ÚNOR 2016 6.-7.2.

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Obsah: A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Mgr. Jan Srb, 31. 12. 2018 A: termínová listina: Leden 19. Krajské kolo

Více

OBSAH Úvod Termínová listina 2017 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání

OBSAH Úvod Termínová listina 2017 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání 2017 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2017 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení...5 Technická ustanovení...6 Zvláštní ustanovení...6

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Obsah: A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář Mgr. Jan Srb, 27. 12. 2017 A: termínová listina: Leden 20. Krajské kolo

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2019 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...4 Termínová listina 2019 Mistrovské a pohárové soutěže...5 Společná ustanovení rozpisů

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ SEVERNÍ ČECHY (OSKPSČ) Sportovně technické dokumenty plavání 2014

OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ SEVERNÍ ČECHY (OSKPSČ) Sportovně technické dokumenty plavání 2014 OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ SEVERNÍ ČECHY (OSKPSČ) Obsah: 1) Termínová listina 2) Všeobecná ustanovení 3) Informace a pokyny 4) Rozpisy soutěží 5) Školení 6) Adresář Sportovně technické dokumenty

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2011 OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2011 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ 2010 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ 2010 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ KOMISE SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ 2010 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO OBSAH: Termínová listina 2010... 1 Mistrovství republiky družstev... 4 Meziokresní

Více

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Zvláštní ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2015 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2015 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

OBSAH Úvod Termínová listina 2016 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání

OBSAH Úvod Termínová listina 2016 Společná ustanovení rozpisů Rozpisy soutěží řízených ČSPS Výkonnostní třídy plavání OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2016 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení...5 Technická ustanovení...6 Zvláštní ustanovení...6

Více

OBSAH. Úvod. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže

OBSAH. Úvod. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Zvláštní ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy

Více

SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ

SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ SK JISKRA DOMAŽLICE ODDÍL PLAVÁNÍ pořádá dne 30. září 2017 XXIX. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE VELKÁ CENA CHODSKA v plavání žactva, dorostu a seniorů pod záštitou starosty města Domažlice Hlavní závod: 100

Více

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Ubytování a stravování: PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŽACTVA Pořadatel: Letní Klub sportovního plavání Kladno Zimní AŠ Mladá Boleslav - plavecký oddíl Datum a místo konání: Letní 9.

Více

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže

OBSAH. Úvod Upozornění na změny a úpravy. Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže OBSAH Úvod Upozornění na změny a úpravy Termínová listina Mistrovské a pohárové soutěže Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Zvláštní ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy

Více

ROZPIS GRAND PRIX MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2018

ROZPIS GRAND PRIX MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2018 I. Všeobecná ustanovení ROZPIS GRAND PRIX MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2018 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, z.s. 2. Místo konání: Wellness centrum Bruntál (Dukelská 4), 25 m, 6 oddělených

Více

TJ Bohemians Praha - oddíl plavání ROZPIS. 8. ročníku závodu pro žactvo a mladší dorost. sobota Praha Podolí.

TJ Bohemians Praha - oddíl plavání ROZPIS. 8. ročníku závodu pro žactvo a mladší dorost. sobota Praha Podolí. TJ Bohemians Praha - oddíl plavání ROZPIS 8. ročníku závodu pro žactvo a mladší dorost sobota 14. 4. 2012 Praha Podolí Všeobecná ustanovení: Pořadatel: Datum konání: sobota 14. 4. 2011 Místo konání: Přihlášky:

Více

Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2018

Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2018 Krajský svaz ČSPS Kraj Vysočina Sportovně technické dokumenty 2018 Obsah Info Kontakty Adresář oddílů / klubů / Termínová listina závodů konaných v Kraji Vysočina Termínová listina Krajského svazu ČSPS

Více

V PLAVÁNÍ 29.-30.3.2014

V PLAVÁNÍ 29.-30.3.2014 VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 29.-30.3.2014 Hlavním partnerem závodů : MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 11,

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů

Jihomoravský svaz plaveckých sportů Jihomoravský svaz plaveckých sportů Sportovně technické dokumenty 2015 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském kraji... 5 Společná ustanovení

Více

V PLAVÁNÍ

V PLAVÁNÍ VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 22.-24.4.2016 Hlavním partnerem závodů: MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 11,

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů

Jihomoravský svaz plaveckých sportů Jihomoravský svaz plaveckých sportů Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském kraji... 5 Společná ustanovení

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Pod Děkankou 82, Post box 31, 140 21 Praha 4 Soutěžní komise plavání Praha Korespondence: Mgr. Jan Srb, U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3 fax: 272

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2012 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2012 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 11.5. - 13.5.2018 Hlavním partnerem závodů: MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště

Více

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ročník 2013 23. 3. 24. 3. 2013 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ROZPIS VI. ROČNÍKU VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2013 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj

Více

Zpracoval: Petr Vodák info@jmsps.cz 604 344 131

Zpracoval: Petr Vodák info@jmsps.cz 604 344 131 Jihomoravský svaz plaveckých sportů Zpracoval: Petr Vodák info@jmsps.cz 604 344 131 Sportovně technické dokumenty 2015 Adresář klubů Jihomoravského kraje Obsah OSPHo Oddíl sportovního plavání Hodonín

Více

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ročník 2014 22. 3. 23. 3. 2014 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJII 2014 I. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

Více

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 21.- 23.4.2017 Hlavním partnerem závodů: MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 11,

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015 ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ JČ. KRAJE www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

Seznam závodů ASKBl. Název závodu

Seznam závodů ASKBl. Název závodu Seznam závodů ASKBl Období od: 01.01.2000 Bazén: 25m i 50m 20.01.2001 Hustopečský džbánek 31.03.2001 Závody Mohelnice 07.04.2001 Velká cena Hodonína 13.05.2001 O pohár starosty města Blanska 19.05.2001

Více

http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz

http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ Soutěžní komise plaveckých sportů Jihočeského kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2012 http://www.jcplavani.estranky.cz http://plavani.cstv.cz OBSAH Termínová listina

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Pod děkankou 82, post box 31, 140 21 Praha 4 Soutěžní komise plavání Praha Korespondence: Mgr. Jan Srb, U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3 fax: 272

Více

Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů

Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů Pražská tělovýchovná unie PRAŽSKÝ PLAVECKÝ SVAZ Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů sídlo: Pod Děkankou 82, Post box 31, 140 21 Praha 4 Korespondence: Mgr. Jan Srb,

Více

ročník 19. 3. 20. 3. 2016 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI

ročník 19. 3. 20. 3. 2016 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ročník 2016 19. 3. 20. 3. 2016 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2016 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

Více

VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ

VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ SPORTOVNÍ KLUB UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ POŘÁDÁ: VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ Pod záštitou primátora města Olomouce doc. Mgr.

Více

K O. mezinárodní plavecké závody. poøádané pod záštitou statutárního mìsta Brna, s finanèní úèastí mìsta Brna roèník

K O. mezinárodní plavecké závody. poøádané pod záštitou statutárního mìsta Brna, s finanèní úèastí mìsta Brna roèník KL U B P LA V EC KÉ Š K O LY mezinárodní plavecké závody C E N A BRNÌNSKÉHO DRAKA poøádané pod záštitou statutárního mìsta Brna, s finanèní úèastí mìsta Brna 2 5. roèník 6. dubna 2019 Mìstský plavecký

Více

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI

ročník GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ročník 2015 21. 3. 22. 3. 2015 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2015 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů a Městský svaz plaveckých sportů v Brně

Jihomoravský svaz plaveckých sportů a Městský svaz plaveckých sportů v Brně Jihomoravský svaz plaveckých sportů a Městský svaz plaveckých sportů v Brně Sportovně technické dokumenty 2010 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském

Více

Zápis č. 10/15 ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS konané dne 11. 12. 2015

Zápis č. 10/15 ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS konané dne 11. 12. 2015 Přítomní: Petr Adamec, Mojmír Axman, Petr Vodák, Luboš Imryšek, Vlastimír Perna, Petr Thiel Hosté: Petr Ryška Omluveni: Andrea Balášová, Boris Neuwirt, Roman Havrlant Schůzi zahájil a řídil Petr Adamec

Více

Zápis č. 8/16 ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS konané dne

Zápis č. 8/16 ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS konané dne Přítomní: Petr Adamec, Luboš Imryšek, Boris Neuwirt, Vlastimír Perna, Mojmír Axman Hosté: Omluveni: Petr Vodák, Roman Havrlant, Petr Thiel, Andrea Balášová, Schůzi zahájil a řídil Petr Adamec předseda

Více

ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2015

ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2015 I. Všeobecná ustanovení ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2015 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s. 2. Místo konání: Wellness centrum Bruntál (Dukelská 4), 25 m, 6 oddělených

Více

OBSAH. Str. 3 Str. 4. Str. 5 Str. 6 Str. 6. Str. 7 Str. 9 Str. 11 Str. 14 Str. 16 Str. 18 Str. 20. Adresář. Str. 22

OBSAH. Str. 3 Str. 4. Str. 5 Str. 6 Str. 6. Str. 7 Str. 9 Str. 11 Str. 14 Str. 16 Str. 18 Str. 20. Adresář. Str. 22 OBSAH Úvod Termínová listina soutěží řízených KP SKO ČSTV Společná ustanovení rozpisů Všeobecná ustanovení Technická ustanovení Odměny rozhodčím Rozpisy soutěží řízených KP SKO ČSTV Letní přebor Středočeského

Více

Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2014

Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2014 Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2014 Adresář společné soutěžní komise plavání pro Pardubický a Královehradecký kraj Sekretář Ing. Jiří Medek zam. 495

Více

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 2015 kategorie B, C, D, E Místo konání: Plavecký stadion Datum konání: Pořadatel: klub sportovních potápěčů Sponzoři: Organizační výbor:

Více

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI kategorie B, C, D, E. Plavecký stadion Český Krumlov

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI kategorie B, C, D, E. Plavecký stadion Český Krumlov JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 2011 kategorie B, C, D, E Místo konání: Plavecký stadion Český Krumlov Datum konání: 17. 12. 2011 Pořadatel: klub sportovních potápěčů NEPTUN

Více

Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016

Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016 Komise plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraje SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2016 Adresář společné soutěžní komise plavání pro Pardubický a Královehradecký kraj Sekretář Ing. Jiří Medek zam. 495

Více

KoB, KoKa, KPSOp, KPSOs, Lagun, PKNJ, PKBoh, PKJes, POFM, SjBr, Kop, SlHa, SlOp, TJFr, TJKr, TJVs, TŽT, LSKFM, SlT

KoB, KoKa, KPSOp, KPSOs, Lagun, PKNJ, PKBoh, PKJes, POFM, SjBr, Kop, SlHa, SlOp, TJFr, TJKr, TJVs, TŽT, LSKFM, SlT ! "#$ Zúastní se : ízení soutže : KoB, KoKa, KPSOp, KPSOs, Lagun, PKNJ, PKBoh, PKJes, POFM, SjBr, Kop, SlHa, SlOp, TJFr, TJKr, TJVs, TŽT, LSKFM, SlT Soutže ídí Krajský svaz SPS Moravskoslezského kraje

Více

Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů

Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů Pražská tělovýchovná unie PRAŽSKÝ PLAVECKÝ SVAZ Soutěžní komise plavání Praha sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů sídlo: Pod Děkankou 82, Post box 31, 140 21 Praha 4 Korespondence: Mgr. Jan Srb,

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2018

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2018 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2018 KRAJSKÝ SVAZ ČSPS Jihočeský kraj (dále pouze krajský svaz ) www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2017

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2017 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2017 KRAJSKÝ SVAZ ČSPS Jihočeský kraj (dále pouze krajský svaz ) www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

12/11 3.3 VSP ČSPS provedl výběrové řízení na organizátory soutěží řízených VSP ČSPS následovně: Semifinále MČR družstev Morava

12/11 3.3 VSP ČSPS provedl výběrové řízení na organizátory soutěží řízených VSP ČSPS následovně: Semifinále MČR družstev Morava Přítomní: Petr Ryška, Petr Adamec, Luboš Imryšek, Petr Vodák, Andrea Balášová Omluveni: Hosté: Schůzi zahájil a řídil: Petr Ryška předseda sekce plavání Program: 1. Kontrola zápisu 2. Reprezentace, SCM,

Více

Finále ligy mládeže SPČR v PP a RP 2017 kategorie E,D a C Propozice

Finále ligy mládeže SPČR v PP a RP 2017 kategorie E,D a C Propozice Svaz potápěčů České republiky Finále ligy mládeže SPČR v PP a RP 2017 kategorie E,D a C Propozice Liberec 18.11. - 19.11. 2017 Technické provedení: Datum konání: 18.11. - 19.11. 2017 Místo konání: Plavecký

Více

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha

A: termínová listina B: všeobecná ustanovení C: informace a pokyny SKPP D: rozpisy soutěží oblasti Praha E: kurzy F: adresář. Mgr. Jan Srb, STK Praha /Pražská tělovýchovná unie Pražský plavecký svaz Pod děkankou 82, 140 21 Praha 4 Soutěžní komise plavání Praha Korespondence: Mgr. Jan Srb, U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3 fax: 272 733 326, e-mail:

Více

I. Všeobecná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení 1. Technické uspořádání: Klub plaveckých sportů Ostrava 2. Datum konání: 3. 5. května 2019 3. Místo konání: Krytý bazén SAREZA, Ostrava Poruba, Gen. Sochora 1378, 708 00 Ostrava

Více

Mistrovství České republiky v PP a RP

Mistrovství České republiky v PP a RP Svaz potápěčů České republiky NEMO Zlín pořádá Mistrovství České republiky v PP a RP Místo konání: Městské lázně Zlín Datum konání: 26.5-28.5 2017 Závody jsou konány za podpory: Svazu potápěčů České republiky

Více

Zápis č. 12/16 ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS konané dne

Zápis č. 12/16 ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS konané dne Přítomní: Petr Adamec, Luboš Imryšek, Mojmír Axman, Petr Vodák, Roman Havrlant, Vlastimír Perna, Petr Thiel, Libor Kohut, Andrea Balášová Omluveni: Hosté: Petr Ryška, Jaroslav Strnad, Tomáš Břeň, Martin

Více

Zápis č. 5/16 ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS konané dne 31. 5. 2016

Zápis č. 5/16 ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS konané dne 31. 5. 2016 Přítomní: Petr Adamec, Mojmír Axman, Petr Vodák, Luboš Imryšek, Roman Havrlant, Boris Neuwirt, Vlastimír Perna, Petr Thiel Hosté: Omluveni: Andrea Balášová Schůzi zahájil a řídil Petr Adamec předseda sekce

Více

Mistrovství České republiky v PP a RP

Mistrovství České republiky v PP a RP Svaz potápěčů České republiky NEMO Zlín pořádá Mistrovství České republiky v PP a RP Místo konání: Městské lázně Zlín Datum konání: 31.5 2.6 2019 Závody jsou konány za podpory: Svazu potápěčů České republiky

Více

Zápis č. 2/16 ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS konané dne

Zápis č. 2/16 ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS konané dne Přítomní: Petr Adamec, Mojmír Axman, Petr Vodák, Luboš Imryšek, Petr Thiel, Roman Havrlant, Andrea Balášová, Boris Neuwirt Hosté: Štěpán Matek Omluveni: Vlastimír Perna Schůzi zahájil a řídil Petr Adamec

Více

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

nejlepších výkonů plavců PK Slavoj Bruntál v roce 2009

nejlepších výkonů plavců PK Slavoj Bruntál v roce 2009 R O Č E N K A nejlepších výkonů plavců PK Slavoj Bruntál v roce 2009 Nejlepší výkony bruntálských plavců a plavkyň v roce 2009 50m motýl 1. Gregor Petr 73 0:26,31 3.X. Traun M Rakouska 2. Kašpařík Milan

Více

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ - O S K SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ - O S K SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ - O S K SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA R O Z P I S MEZIOKRESNÍCH A OBLASTNÍCH PŘEBORŮ ŽACTVA A DOROSTU - 2011. Zúčastní se : KoBř, KoKa, Kopř, KPSOp, KPSOs, Lagun, PKNJ, PKBoh, POFM,

Více

15 00-15 50 hodin rozplavání, 16 00 začátek závodů. neděle 9. 6. 2013 - K dnešnímu dni není znám termín zahájení provozu RESTAURACE NA BAZÉNĚ.

15 00-15 50 hodin rozplavání, 16 00 začátek závodů. neděle 9. 6. 2013 - K dnešnímu dni není znám termín zahájení provozu RESTAURACE NA BAZÉNĚ. LETNÍ MČR STARŠÍHO ŽACTVA (2000 a 1999) INFORMACE 1. Pořadatel Plavecký oddíl TJ KOH-I-NOOR 2. Místo závodu Krytý plavecký stadión, Sokolský ostrov 4 GPS 48 58 27,82 N; 14 28 8,98 E 3. Datum konání a časový

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2016

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2016 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2016 ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ JČ. KRAJE www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Svaz potápěčů České republiky a AQUA KLUB Liberec pořádají MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ Městský bazén Liberec 1.6.- 3.6. 2018 Pořadatel: SPČR a AQUA KLUB Liberec

Více

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivců

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Pelhřimov Datum: 31. ledna 2016 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Spartak Pelhřimov 2) Termín Neděle 31. ledna 2016 3) Místo

Více

SEKCE SKOKŮ DO VODY ČSPS SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK Soutěže, věkové kategorie, sestavy 2

SEKCE SKOKŮ DO VODY ČSPS SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK Soutěže, věkové kategorie, sestavy 2 SEKCE SKOKŮ DO VODY ČSPS SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PRO ROK 2017 Obsah Soutěže, věkové kategorie, sestavy 2 Sestavy, koeficienty obtížnosti přípravných skoků 3 Termínová listina, společná ustanovení

Více

Přítomní: Petr Ryška, Petr Adamec, Luboš Imryšek Omluveni: Petr Vodák, Andrea Balášová Hosté: Vladimír Srb

Přítomní: Petr Ryška, Petr Adamec, Luboš Imryšek Omluveni: Petr Vodák, Andrea Balášová Hosté: Vladimír Srb Přítomní: Petr Ryška, Petr Adamec, Luboš Imryšek Omluveni: Petr Vodák, Andrea Balášová Hosté: Vladimír Srb Schůzi zahájil a řídil: Petr Ryška předseda sekce plavání Program: 1. Kontrola zápisu 2. Reprezentace,

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kategorie: Senioři Kamenice nad Lipou Datum: 26. ledna 2019 1) Pořadatel Z pověření KKS Vysočina uspořádá TJ Slovan Kamenice nad Lipou 2) Termín

Více

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Kategorie: Muži Místo konání: Třebíč Datum: 2. února 2014 Všeobecná ustanovení 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Třebíč 2) Termín

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kategorie: Senioři Kamenice nad Lipou Datum: 26. ledna 2019 1) Pořadatel Z pověření KKS Vysočina uspořádá TJ Slovan Kamenice nad Lipou 2) Termín

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 28.9.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 28.9.2014 Článek 1 ZÁKLADNÍ

Více

Velké ceny města Opavy v plavání. memoriálu Mgr. Vladimíry Ryplové

Velké ceny města Opavy v plavání. memoriálu Mgr. Vladimíry Ryplové . Klub plaveckých sportů Opava pořádá 6. 2. - 7. 2. 2016 XXIII. ROČNÍK Velké ceny města Opavy v plavání a XIII. ROČNÍK memoriálu Mgr. Vladimíry Ryplové Klub plaveckých sportů Opava, Zámecký okruh 4, Opava,

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Žirovnice Datum: 28. ledna 2017 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK Slavoj Žirovnice 2) Termín Sobota 28. ledna 2017 3) Místo

Více

Zápis č. 03/17 ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS konané dne

Zápis č. 03/17 ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS konané dne Přítomní: Petr Adamec, Petr Vodák, Roman Havrlant, Vlastimír Perna, Petr Thiel, Luboš Imryšek, Mojmír Axman Omluveni: Libor Kohut, Andrea Balášová Hosté: Schůzi zahájil a řídil Petr Adamec předseda sekce

Více