Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o."

Transkript

1 Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: MANAGEMENT V LÁZEŇSTVÍ DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy Vary 2013/ červen 1) a) Lázeňství, legislativní rámec lázeňství, jeho význam z důvodu zdraví člověka, společenské přínosy lázeňství ve sféře zdravotně-sociální a specifika českého lázeňství b) Podstata podniku, podnikání, právní úprava podnikání c) Podstata, význam a funkce účetnictví, obecné zásady, účetní soustavy, právní úprava účetnictví 2) a) Lázeňství jako součást cestovního ruchu a jeho regionální přínosy, propagace lázeňství b) Okolí podniku, prvky okolí podniku c) Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti, členění daní - přímé a nepřímé daně 3) a) Služby lázeňského cestovního ruchu - zdravotně-léčebné, základní zdravotní služby současného léčebného procesu (diagnostika, individuální léčebný plán, procedury, dietoterapie, pitná kúra, klimatoterapie apod.), personální obsazení, příklady poskytovaných procedur, hygiena na zdravotním úseku b) Výrobní faktory, kombinace a proporcionalita výrobních faktorů c) Daňová evidence, účetnictví a vnitropodnikové účetnictví 4) a) Služby lázeňského cestovního ruchu ubytovací služby definice ubytovacích služeb, úsek recepce a housekeepingu, personální obsazení, činnost jednotlivých pracovníků ubytovacího úseku hotelu, placené a neplacené služby hotelu b) Náklady podniku, kategorie nákladů c) Účetní záznamy význam a podstata účetní dokumentace, členění účetních dokladů, náležitosti účetních dokladů, vyhotovování účetních dokladů 5) a) Služby lázeňského cestovního ruchu - stravovací služby, stravovací zařízení v lázeňském zařízení, hlavní rozdíl mezi uzavřeným stravováním lázeňských hostů a veřejným stravováním, základní povinnosti, personální obsazení stravovacího úseku b) Druhové a účelové třídění nákladů c) Majetek podniku a jeho zdroje. Členění majetku a kapitál - zdroje krytí

2 6) a) Služby lázeňského cestovního ruchu - společenské-kulturní, sportovní a doplňkové služby b) Náklady podle závislosti na změnách objemu výroby, degrese nákladů c) Aktiva a pasiva. Základní právní předpisy upravující účetnictví v ČR 7) a) Lázeňský zákon, zákon č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, přírodní léčebné lázně, lázeňské místo b) Výsledek činnosti podniku, výnosy, peněžní příjmy, zisk, ztráta c) Účet, účtová osnova, účetní zápisy, podvojnost a souvztažnost, účtový rozvrh 8) a) Přírodní léčivé zdroje přírodní léčivé vody, způsoby jejich aplikace, pitný režim b) Cíle podniku, druhy cílů, ukazatele MVA, EVA c) Inventarizace majetku a závazků. Inventura. Druhy inventarizací 9) a) Přírodní léčivé zdroje peloidy, způsoby jejich aplikace b) Podnikové činnosti, ekonomická efektivnost, měření efektivnosti c) Rozvaha funkce a obsah rozvahy. Rozpis rozvahy do účtů 10) a) Přírodní léčivé zdroje plyny a emanace, způsoby jejich aplikace b) Typologie podniků c) Členění účtů jaké znáte účty v soustavě účetnictví. Podvojný účetní zápis. Podrozvahové účty 11) a) Přírodní léčivé zdroje klimatické podmínky, způsoby jejich aplikace, aeroterapie, helioterapie, talasoterapie, speleoterapie b) Život podniku, založení, růst, krize, zánik c) Nástroje průkaznosti účetnictví, účetní doklady, účetní knihy, inventarizace majetku a závazků 12) a) Indikační seznam (vyhláška MZ č. 267/2012 ze dne o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost, kterou se ruší vyhláška č. 58/1997 Sb.) b) Majetková výstavba podniku, rozvaha c) Náklady a výnosy - členění, zásady účtování 13) a) Formy pobytů lázeňských hostů (komplexní, příspěvková, samoplátecká lázeňská péče) b) Kapitálová struktura podniku, vlastní, cizí kapitál c) Účetní zápisy hlavní kniha, deník, syntetická a analytická evidence

3 14) a) Průběh léčebného pobytu hosta (lázeňského pacienta) v lázeňském zařízení b) Organizační výstavba podniku, rozpětí řízení, funkcionalizace, divizionalizace c) Všeobecné účetní zásady, konstrukce účtové osnovy 15) a) Lázeňské procedury masáže, jejich rozdělení, účinky masáží, kontraindikace masáží, popište masážní místnost, vyjmenujte základní typy masáží a základní masážní techniky b) Podnikové řízení, strategické, taktické, operativní c) Prováděcí vyhláška a účetní standardy. Uživatelé účetních výkazů 16) a) Lázeňské procedury hydroterapie, v čem spočívá, specifické podmínky vodního prostředí, vysvětlete pojmy celková koupel, třičtvrteční koupel, poloviční koupel, koupel jedné končetiny, hydromasážní vana, perličková koupel, skotské střiky, Kneipův chodník b) Výrobní činnost, výrobní kapacita c) Krátkodobý finanční majetek - účtování peněžních prostředků - pokladna, bankovní účty, bankovní úvěry, ceniny, peníze na cestě 17) a) Lázeňské procedury saunování jak chodit do sauny, proč se saunovat, kdy se nesaunovat, chyby při saunování, rozdíl mezi finskou saunou a parní lázní, jaké znáte možné druhy ochlazoven b) Nákup, marketingové pojetí nákupu c) Zásoby - vymezení, rozdělení, oceňování, pořizování, způsoby účtování 18) a) Pohybové procedury skupinový a individuální léčebný tělocvik, plavání, Nordic Walking b) Odbyt, životní cyklus výrobku c) Dlouhodobý majetek - vymezení, rozčlenění, oceňování, pořizování, odpisování, vyřazování 19) a) Dietoterapie v lázeňství, náplň práce nutričního fyzioterapeuta v lázeňském zařízení, příklady jednotlivých diet b) Řízení lidských zdrojů c) DPH předmět daně, plátci daně, registrace, daňové doklady a evidence daně 20) a) Vnitřní procedury hydroterapie, pitná kúra minerálními vodami doporučená pravidla b) Mzdový systém podniku, mzdové formy c) Zúčtovací vztahy mzdy a zaměstnanci a instituce sociálního zabezpečení, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů

4 21) a) Speciální a moderní procedury kryoterapie, floating, solné jeskyně, pivní lázně, rybí pedikúra apod. b) Financování podniku, úkoly finančního managementu c) Zúčtovací vztahy - pohledávky a závazky, daně a dotace 22) a) Wellness versus lázeňství definice, základní rozdíly v klientele, poskytovaných službách, délce pobytu, legislativních podmínkách apod. b) Cash flow, význam a zjišťování cash flow c) Kapitálové účty a dlouhodobé závazky základní kapitál v jednotlivých právních formách podnikání 23) a) Specifikace českých lázeňských míst: Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Lázně Jeseník, Lázně Teplice zajímavosti z historie, indikace lázní,přírodní léčivé zdroje, zajímavosti z lázeňských míst apod. b) Řízení pracovního kapitálu c) Výsledek hospodaření - struktura a rozdělení, časové rozlišení nákladů a výnosů 24) a) Hygienické předpisy a základní požadavky na hygienu při poskytování lázeňských služeb (zdravotnických, ubytovacích, stravovacích) b) Finanční analýza c) Účetní uzávěrka a závěrka - přípravné operace, uzavírání a kontrola účetních knih, sestavování účetních výkazů 25) a) Využití počítačové technologie s ohledem na jednotlivé úseky lázeňského zařízení (ubytování hostů, rozpis procedur, odbytová střediska, skladové hospodářství, účetnictví, prezentace hotelu na internetu, tvorba interních materiálů nabídkové listy, ceníky apod.) b) Investiční činnost, druhy investic, investiční riziko c) Účetní závěrka druhy a rozsah, účetní výkazy Datum: Vypracoval: Schválil za předmětovou komisi: Schválení ředitelky školy:

5

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů Maturitní okruhy jaro 2015 Podnikání dálková forma - ústní zkouška... 1 Provozní technika dálková forma... 6 Gastronomie denní, dálková forma... 8 Podnikání denní, dálková forma rok ukončení 2014 a dříve...

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Mgr. Votrubcová 1 Mgr. Semenská. Mgr. Panušková. Mgr. Janatová. Mgr. Semenská 1 Mgr. Votrubcová

Mgr. Votrubcová 1 Mgr. Semenská. Mgr. Panušková. Mgr. Janatová. Mgr. Semenská 1 Mgr. Votrubcová TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: CESTOVNÍ RUCH PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Témata ve školním roce 2014/2015 Zahraniční exkurze Téma Počet dní Vedoucí úkolu Krásy jižní Anglie a Walesu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Osnova Témata Základy účetnictví Principy daňové evidence Financování podniku, rozpočetnictví a kalkulace Bankovní soustava

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Brno International Business School. základy účetnictví. Martin Landa. KEY Publishing s.r.o. Ostrava

Brno International Business School. základy účetnictví. Martin Landa. KEY Publishing s.r.o. Ostrava Brno International Business School základy účetnictví Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manařerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008.

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více