Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav slavistiky Ukrajinský jazyk a literatura BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ukrajinská emigrace v ČR (Нашого цвіту по усьому світу) Vedoucí práce: Doc. Halyna Myronová, Csc. Brno 2006 Jana Vélová

2 . Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že jsem na předkládané bakalářské práci pracovala samostatně a za použití uvedené literatury a pramenů.

3 . Děkuji tímto paní Doc. Halyně Myronové, Csc. za odborné vedení, podněty a čas, které mi věnovala a bez nichž by tato práce nemohla vzniknout.

4 OBSAH ÚVOD... 5 HLAVNÍ ČÁST... 7 Emigrace... 7 Ukrajinská emigrace a ekonomická situace na Ukrajině... 8 Ukrajinci v českých zemích POČÁTKY UKRAJINSKÉ EMIGRACE V 19.STOLETÍ AKADEMIE V PŘÍBRAMI UPRCHLICKÉ TÁBORY VÁLEČNÍ UKRAJINŠTÍ ZAJATCI V ČECHÁCH UKRAJINCI V ČESKÝCH ZEMÍCH PO 1. SVĚTOVÉ VÁLCE UKRAJINSKÉ UNIVERZITY NA ČESKÉM ÚZEMÍ NEINTELEKTUÁLNÍ EMIGRACE UKRAJINŠTÍ NACIONALISTÉ PODKARPATŠTÍ EMIGRANTÉ OBDOBÍ PROTEKTORÁTU ÚTĚK NA ZÁPAD PŘÍCHOD RUDÉ ARMÁDY KULTURNÍ ŽIVOT PO R OBDOBÍ OKUPACE POLISTOPADOVÉ ZMĚNY Ukrajinská emigrační literatura DODATKY Medailónky PRAŽSKÁ ŠKOLA JURIJ KLEN, VL. JM. OSWALD BURHARDT JEVHEN MALAŇUK LEONID MOSENDZ OLEKSANDR OLES, VL.JM. OLEXANDR IVANOVYČ KANDYBA OLEH OLŽYČ, VL.JM. OLEH KANDYBA OLENA TELIHA Jmenný rejstřík osob Jmenný rejstřík měst ВИСНОВKИ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

5 ÚVOD Výběr tématu bakalářské práce vyplývá z aktuálnosti ukrajinské emigrace do ČR, i když momentálně jde převážně již o emigraci ekonomickou, ne politickou jak tomu bylo v minulém a předminulém století. Úkolem práce bylo popsat vývoj a jednotlivé etapy ukrajinské emigrace od konce 19. století až po počátek 21. století. Největší pozornost byla věnována historickému a místopisnému přehledu ukrajinské emigrace, který naleznete v první kapitole hlavní stati. Snahou práce bylo také vysvětlit vývoj různých kulturních či politických ukrajinských činitelů, spolků, organizací a kulturního života vůbec. Na tuto část navazuje druhá kapitola hlavní části, přehled ukrajinské emigrační literatury jako celku. Úvahy se týkají především složení ukrajinské spisovatelské skupiny v českých zemích, rozvoje vydavatelství, publikačních možností a také rozvoje kulturního a spolkového života ukrajinských komunit. Neméně důležitou součástí práce jsou dodatky: medailónky ukrajinských emigračních autorů tzv. pražské školy a dvě tabulky. První tabulka obsahuje rejstřík významných ukrajinských činitelů působících kratší či delší dobu v českých zemích, rozdělených na tři kategorie: 1. Spisovatele a kulturní činitele, 2. vědce a 3. politiky. Dále následuje tabulka rejstříku měst spojených s působením ukrajinské emigrace a v heslovitém přehledu, obsahující datace, významné osobnosti a události, a také případnou vydavatelskou činnost daného místa. Tématem emigrace Ukrajinců do českých zemí se u nás nezabývalo velké množství vědců, proto ani pramenů není mnoho. Velice podnětnými pro naši práci byly tituly: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Kolektiv autorů pod vedením prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc., Libri 2001; Šišková T., Menšiny a migranti v České republice, Portál, Praha 2001; Мала енциклопедiя етнодержавознавства. За ред. акад. УАПН Римаренко Ю. І. Видавництво «Довіра» Київ Українська мова Енциклопедія. Ред. колегія: Русанівський В. М. Тараненко О. О. Видавництво Українська енциклопедія. Київ Jedním z nejdůležitějších autorů zabývajících se tématikou ukrajinské emigrace je Bohdan Zilynskyj, z jehož knih jsem také čerpala (Zilynskyj B., Poznámky k vývoji ukrajinské emigrační literatury v ČSR. Redakce L. Běloševské, Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v Československé 5

6 republice. Slovanský ústav AV ČR, Praha 1999; Zilynskyj B., Ukrajinská literatura v českém kontextu v letech Národní knihovna ČR, Praha 2000; Zilynskyj B., Ukrajinci českých zemí po r Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2002; Zilynskyj B., Ukrajinci v Čechách a na Moravě (1894) (1994). Nakladatelství X-EGEM pro výbor Oni byli první, Praha 1995). Práce se skládá z: Úvodu (str.5) Hlavní části (str.7-27) Dodatků (str.28-33) Závěru v češtině a ukrajinštině (str.34-38) Seznamu použité literatury (str.39) 6

7 HLAVNÍ ČÁST Emigrace Evropa, jíž jméno dali Řekové v dávných dobách, si nese stejně staré a neméně bohaté dějiny, o které ji nesmíme připravit. Nejenže lidé překračují hranice, ale v dějinách můžeme často sledovat, že hranice překračují lidi. A i hranice můžeme v tomto smyslu nazvat abstrakcí, protože lidé a dokonce celé národy jsou vzájemně ovlivňovány nehledě na územní rozdělení. Migrace přemístění z jednoho místa na druhé, patří k základům lidského bytí stejně jako narození nebo smrt. Hlavní příčinou migrace v dnešní době jsou velké rozdíly v bohatství jednotlivých zemí i regionů, míra demokracie a politické stability. Migrace je také odpovědí na kulturní, sociální či ekonomickou situaci a podmínky na daném území. Proto ji lze považovat za součást obecných dějin na jejichž základě ji můžeme pochopit. Odhady z r tvrdí, že mimo svou rodnou zemi a mimo vlast jejíž občanství mají, žije asi 150 miliónů lidí. Migrace do jednotlivých zemí je velmi nerovnoměrná. Asi polovina migrujících žije v rozvinutých zemích, druhá polovina v zemích rozvojových. Další výzkumy říkají, že 30 miliónů lidí z celkové sumy emigrantů, tvoří utečenci nebo obyvatelé násilně vysídlení. Valnou většinu emigrace ale tvoří ekonomičtí migranté. Je však zřejmé, že výše migrace v měřítku světové populace nehraje tak významnou roli. Celosvětová migrační komunita tvoří asi 2% světové populace a navíc existuje také vysoká reemigrace zpět do země svého původu (srov. K. J. Bade, Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí. Nakladatelství lidové noviny, Praha 2002, str. 5-12; T. Šišková, Menšiny a migranti v České republice. Portál, Praha 2001, str ). 7

8 Ukrajinská emigrace a ekonomická situace na Ukrajině Ukrajinská migrace v České republice má svou dlouhou historii. Přítomnost Ukrajinců v českých zemích lze prokázat již od 16. století, kdy sem přicházeli hlavně studenti a žoldáci. Koncem 19. století došlo k přílivu ukrajinské inteligence, která opouštěla svou rodnou zemi z politických důvodů. Tato ukrajinská komunita se projevovala jako velice aktivní skupina obyvatel. Již na počátku 20. století vzniklo hned několik ukrajinských univerzit, gymnázií i jiných specializovaných škol, různých spolků, a hlavně docházelo k rozvoji ukrajinské kultury a podpoře snahy o osvobození své země. Ale této činnosti ukrajinské emigrace zabránila německá a hlavně pak sovětská okupace, která zlikvidovala veškeré spolky a zabránila vydávání knih i provozu institutů, což postupem času způsobilo asimilaci velké většiny ukrajinských emigrantů do české společnosti. Současná ukrajinské migrace je bezesporu ekonomickou migrací a tím se velice liší od té předchozí, která byla hlavně migrací politickou. Ale rozdíl není jen v důvodech opouštění rodné země, ale i v oblasti, ze které tito migranti přicházejí. Dříve to byla spíše západní Ukrajina, ze které přicházeli převážně studenti a političtí uprchlíci, nyní přichází lidé ze středních a dokonce i východních částí země, za účelem výdělku na lepší živobytí a zabezpečení svých rodin. V roce 2001 dle statistik Ředitelství služby cizinecké policie a ohraniční policie Ministerstva vnitra ČR podíl Ukrajinců představoval čtvrtinu všech cizinců v České republice, a tato čísla nezahrnují etnické Ukrajince, kteří již získali české občanství a hlavně nereprezentují velmi rozsáhlou nelegální pracovní migraci. Oficiální počet Ukrajinců mající povolení k dlouhodobému pobytu na přelomu roku 2001 / 2002 byl , ale podle odhadů byl skutečný počet kolem O současné migraci Ukrajinců do ČR se mluví jako o cirkulační pracovní migraci díky tomu, do České republiky v dnešní době z Ukrajiny jezdí hlavně mladí muži v produktivním věku, aby si vydělali na uživení rodiny která zůstává doma. Je pravda, že těmi, kteří jsou nejvíce českému národu na očích, jsou právě manuální pracovníci. Ale nejsou jedinou skupinou Ukrajinců k nám migrující za prací. Jsou to i absolventi vysokých nebo vyšších škol, s výbornou jazykovou vybaveností, kteří zde buď samostatně podnikají, nebo jsou zaměstnáváni v tuzemských i zahraničních firmách u nás působících. Co se týče vzdělanostního stupně migrujících, neexistuje jednoznačný názor. Důvodem je jak přeceňování tak i podceňování vlastního vzdělání emigrantů a v úvahu musíme brát i objektivní 8

9 faktory kterými jsou například nadprodukce specializovaných diplomů v rodné zemi nebo odlišná struktura školského systému v ČR a na Ukrajině. Nedostatkem ukrajinských manuálních pracovníků je neexistence znalosti cizích jazyků a to i češtiny, což ale nemůžeme říct o absolventech vyššího vzdělání, u kterých je naopak jejich jazyková vybavenost velice dobrá. Díky náročnosti a délce trvání pořízení povolení, byrokracii která v této oblasti vládla a nouzi o potřebné informace dávalo mnoho ukrajinských pracovníků přednost nelegálnímu způsobu vydělávání peněz. Nemůžeme říci, že se tak dnes již neděje, ale situace se rok od roku zlepšuje a těch, kteří jsou zde načerno znatelně ubylo a vyhlídky do budoucna jsou více než příznivé. Vztahy mezi Čechy a Ukrajinci nemají příliš silné základy ani vazby. Výsledky některých výzkumů dokonce dokazují, že Ukrajinci jsou v České republice stejně málo tolerovanou skupinou jako Rómové. Svůj obrovský podíl na tom nese negativní medializace, která ukrajinské etnikum v České republice spojuje převážně se zápornými událostmi. A přitom těch kladných také není zrovna málo, ba naopak, stačilo by se porozhlédnout kolem sebe. Jako jeden příklad za všechny můžeme poukázat na složení operetního nebo baletního sboru brněnského Janáčkova divadla. Proč se media nezajímají o to, že téměř polovina umělců zde působících je ukrajinské národnosti? A nejde jen o umělce, ale i o obyčejné lidi, kteří jsou maximálně ochotni a velmi dobře schopni se asimilovat do zdejší společnosti. Ukrajina ztrácí své obyvatele, kteří odchází do Evropy a Ameriky již tradičně do Izraele, USA, Německa. Roste také emigrace do Kanady, Austrálie, Maďarska, Polska, Slovenska, České republiky, nově i do Afriky. Podle oficiální statistiky dvě třetiny z celkového počtu osob opouštějících Ukrajinu směřovaly do států SNS, zbytek směrem na Západ. Celkem ukrajinská diaspora ve světe čítá 16 milionů. Mluví se o 2 až 7 milionech Ukrajinců zdržujících se v zahraničí na sezónních pracích nebo tam žijících trvale. Podle Newsweek, částka, kterou Ukrajinci posílají ze zahraničí, dvakrát převyšuje celkový objem oficiální pomoci. Stejně jako Ukrajinci migrují za prací směrem na západ od svých hranic, tak také do Ukrajiny migrují skupiny jiných národů z východu. Na západní Ukrajině se emigrace dá přirovnat k epidemii. Téměř polovina všech rodin v Zakarpatské, Ivano-Frankovské, Lvovské a Černivecké oblasti má členy rodiny pracující v zahraničí. Pracovní migranté z Černivecké oblasti posílají domů mnohonásobně více peněz, než je rozpočet celé oblasti. 9

10 Existují plány vytváření nových pracovních příležitostí v příhraničních regionech Ukrajiny, které mají zabránit dalšímu zvyšování emigrace. Emigrace kvalifikovaných pracovníků a odborníků je hrozbou pro schopnost Ukrajiny k obnově ekonomiky a růstu v budoucnu. Odliv inteligence zapříčiňuje mimo jiné sociální disorganizace která omezuje prostor k profesní seberealizaci ukrajinské intelektuální elity. Mezi migranty můžeme nejčastěji nalézt doktory technických a matematicko-fyzikálních věd. Ukrajina podepsala Konvenci Rady Evropy ohledně legálního statusu pracovníků-migrantů, jejíž cílem je usnadnění vycestování do zahraničí těm odborníkům, kteří si našli práci v jiných evropských zemích. Podmínky pro práci Ukrajinců nesmí být horší, než u tuzemských pracovníků. V současnosti platí Konvence v 8 evropských zemích Francii, Itálii, Nizozemí, Portugalsku, Španělsku, Švédsku a Turecku. Během sovětského období sloužila migrace na Ukrajině k uspokojení potřeb extenzivního hospodářství. Existovala migrace kvalifikované síly do nynějších Baltských států, regionů Sibiře, Uralu, polárního kruhu. Od roku 1990 je tomu naopak Ukrajinci se vrací z republik bývalého SSSR kvůli etnickým konfliktům z Kavkazu, Střední Asie. Od roku 1992 je tato skutečnost doplňována stěhováním městského obyvatelstva na venkov, a to kvůli snadnějšímu přežití (hlavně mladí lidé let). V souvislosti s Černobylskou havárií vznikl problém ekologických migrantů přes 10 tisíc rodin bylo přestěhováno do jiných oblastí v rámci povinného přemístění, dalších více než 8 tisíc rodin přesídlilo dobrovolně. Podle průzkumu by se většina emigrantů rozhodla pracovat buď v USA, České republice, Polsku, Itálii nebo Německu. Ukrajinští pracovníci představují nejdůležitější skupinu migrantů v ČR. Za hlavní přednosti České republiky považují vysoké mzdy a flexibilní pracovní trh, i přes tu skutečnost, že ví, že vykonávají práci o kterou místní obyvatelé nemají zájem. Dotázaní emigranti ale z velké většiny nechtějí zůstat v ČR navždy. Zájmy Ukrajinců v ČR zastupují organizace jako Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny v ČR, Ukrajinská iniciativa v ČR, Fórum Ukrajinců v ČR, Sdružení Ukrajinek v ČR. Přítomnost ukrajinských migrantů je pozitivně reflektovaná v aktivitách církevních organizací: Česká řeckokatolická církev, Československá pravoslavná církev (srov. T. Šišková, Menšiny a migranti v České republice. Portál, Praha 2001, str ). 10

11 Ukrajinci v českých zemích ( stol.) Počátky ukrajinské emigrace v 19.století Česko-ukrajinské vztahy mají svou dávnou minulost, dokonce můžeme říci, že se začaly tvořit již ve středověku. Termín Ukrajinec jako označení příslušníka samostatné národní skupiny jasně diferenciované od Ruska vzniká poměrně opožděně. Od počátku 19.století vyniká rostoucí množství dokladů o česko-ukrajinských kontaktech. Počátek stabilních česko-ukrajinských literárních vztahů můžeme datovat k roku 1814, kdy se objevuje první český překlad z ukrajinštiny uveřejněný v tisku jednalo se o text jedné ukrajinské lidové písně. Již před rokem 1848 jsou prokázány krátkodobé pobyty ukrajinských kulturních činitelů v českých zemích a nastolením konstitučního systému uvnitř habsburské monarchie se Praha stala častým cílem haličských i východních Ukrajinců díky vysoké úrovni rozvoje všech složek národního života. Mezi ty, kteří navštívili naši zem patří Mykola Kostomarov, Pantalejmon Kuliš a Oleksandr Rusov, díky kterému zde za jeho pobytu vyšlo ucelené básnické dílo Tarase Ševčenka. Pozvolna se tedy vytvářela nevelká ukrajinská kolonie v Praze do které samozřejmě nepatřili jen literární umělci, ale i jiná ukrajinská inteligence. Důkazem může být například dvojice velikánů ve svém oboru této doby Ivan Horbačevskyj, který byl profesorem lékařské chemie na pražské české universitě a Ivan Puljuj, profesor elektrotechniky a fyziky. Během následujících let vznikaly různé ukrajinské skupiny na mnoha místech našeho území z různých příčin a důvodů. Fungovala tu jakási koexistence intelektuální, národně uvědomělé a angažované menšiny a početné skupiny hospodářských migrantů vyznačujících se málo výrazným vědomím své národní příslušnosti. Jednou z významných skupin v intelektuálním měřítku byli studenti, kteří počátkem roku 1902 v důsledku sporů s Poláky opustili lvovskou univerzitu a odebrali se ke studiu do Prahy. Zde tvořili jakousi intelektuální elitu a v březnu roku 1902 založili v Praze první ukrajinský spolek v českých zemích vůbec Ukrajinsko-rusínskou hromadu. Spolek byl v nemalé míře zaměřen na informování české veřejnosti o podstatě ukrajinského problému. V roce 1908 sice formálně zanikl, ale ukrajinská skupina nepřestala v českých zemích ani v následujícím období existovat. Z výrazných postav můžeme jmenovat pozdějšího představitele ukrajinského sociálně-demokratického hnutí Lva Hankevyče, a také politika Ostapa Luckého. 11

12 Z hlediska dalšího vývoje česko-ukrajinských vztahů byl však nejvýznamnějším student filozofické fakulty Ivan Bryk, který měl možnost se díky svému delšímu pobytu u nás důkladně seznámit s českým prostředím a stát se po svém návratu do Lvova propagátorem české kultury v prostředí západní Ukrajiny. Akademie v Příbrami Přitažlivou pro ukrajinské studenty nebyla jen Karlova Univerzita v Praze, ale také báňská akademie v Příbrami, pro nedostatek ústavů podobného typu v Haliči. Již v roce 1899 zde studenti založili spolek Vatra, který vybudoval svou knihovnu. Činnost Vatry však trvala pouze několik let a ukrajinský studentský život v Příbrami se obnovil až na počátku 20. století. Na počátku tohoto století se na ukrajinské migraci na českém území podíleli také Ukrajinci z Haliče, aby se seznámili s pokročilejším typem organizace i technického zajištění zemědělských prací či aby v zemědělských hospodářstvích přímo absolvovali určitou praxi. Uprchlické tábory Ke zvýšení počtu Ukrajinců v českých zemích přispěly svým způsobem obě světové války, které v první polovině 20. století postihly Evropu. Vznikaly zde snahy ze strany Ukrajinských obyvatel v Praze získat širokou veřejnost pro ideu samostatné Ukrajiny. České země se staly na několik let útočištěm válečných ukrajinských uprchlíků. Jejich adaptace byla velmi složitá. Na území Čech a Moravy vzniklo velké množství táborů pro uprchlíky zejména pak v Ostravě, Moravské Třebové a Uherském Hradišti. Zvlášť důležitou roli sehrálo v osudech válečných uprchlíků městečko Choceň ve východních Čechách. Koncem roku 1916 bylo v choceňském táboře ubytováno asi devět tisíc Ukrajinců. Druhé velké seskupení ukrajinských uprchlíků se vytvořilo ve Svatobořicích u Kyjova na jižní Moravě, kde mimo jiné působila také Marijka Pidhirjanka. Byly zde vytvořeny základní i střední školy, učební kurzy a také atypická ukrajinská vysoká škola, řecko-katolický bohoslovecký seminář. 12

13 Váleční ukrajinští zajatci v Čechách Ne všichni Ukrajinci pobývající na našem území během první světové války tu byli dobrovolně. Druhou skupinu tvořili váleční zajatci, většinou důstojníci a vojáci carské armády zajatí při bojových operacích. Také pro zajatce byly narychlo budovány tábory, např. v Německém Jablonném, Liberci, Mostě a Josefově, a tyto tábory se staly místem sebeuvědomění některých důstojníků ukrajinského původu. Praktickou pomoc jim poskytoval vídeňský Svaz pro osvobození Ukrajiny. Zajatí důstojníci začali na počátku roku 1917 v Josefově vydávat psaný týdeník Naš holos, který byl prvním ukrajinským periodikem vzniklým v Čechách. Ukrajinci v českých zemích po 1. světové válce Se vznikem samostatného Československého státu a následným přičleněním dnešní Zakarpatské Ukrajiny se výrazně změnila situace, za které se vyvíjely další česko-ukrajinské vztahy. Po navázání osobního kontaktu Olherda Bočkovského s T. G. Masarykem bylo umožněno členům ukrajinské diplomatické mise, aby započali svou normální činnost v Praze. Ale protože Ukrajina postrádala vyškolené diplomaty, byli vybráni z řad národní inteligence. V čele byl básník a překladatel Maksym Slavinskyj a po boku mu stál Stepan Smal-Stockyj, spisovatel a překladatel Vasyl Koroliv-Staryj, Olherd Bočkovskyj a jiní. Ani po skočení první světové války funkce českých zemí coby útočiště nebyla ukončena, hlavně z příčiny vypuknutí ukrajinsko-polské války, která měla rozhodnout o osudu území Haliče. Porážka Ukrajinců potom přivedla do českých zemí nejen vojenskou emigraci, ale i civilní uprchlíky bývalé pracovníky státního aparátu, příslušníky tvůrčí inteligence, studenty, i obyčejné lidi, kteří nechtěli nebo nesměli žít na územích pod nadvládou Polska. Velice hojně zastoupenou a zajímavou skupinou v době 20. let na našem území byli také emigranti z řad mládeže, většinou studenti, kteří se účastnili ozbrojeného ale neúspěšného boje a kteří se nevzdávali naděje, že tento nezdar byl jen dočasným. Této nucené přestávky chtěli využít ke studiu v našem hlavním městě ( Viz. více Zilynskyj B., Ukrajinci v Čechách a na Moravě (1894) (1994). Nakladatelství X EGEM pro výbor Oni byli první, Praha 1995, str. 7-29; Zilynskyj B., Ukrajinci českých zemí po r Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2002, str. 4-8). 13

14 Ukrajinské univerzity na českém území Roku 1921 byla sice ve Vídni zřízena Ukrajinská univerzita, ale již zanedlouho začal převažovat názor, že Praha je schopna nabídnout takovémuto ústavu mnohem lepší zázemí. Netrvalo dlouho a ještě v témže roce byla zahájena výuka na dvou jejích fakultách filozofické a právnické. Počet studentů zapsaných v prvním ročníku dosáhl téměř tisíce osob. Neznamenalo to ale, že by ukrajinští studenti ztratili zájem o studium na Karlově univerzitě která doposud byla jejich největším působištěm. Někteří studenti studovali naráz obě školy, protože nově vybudovaná univerzita nemohla poskytnout řadu oborů, které byly zastoupeny na Karlově univerzitě. Nejvíce to potom platilo u studentů lékařské nebo právnické fakulty. Roku 1923 byl v Praze také založen Ukrajinský pedagogický institut M. Drahomanova ke kterému bylo po určitou dobu přičleněno ukrajinské gymnázium založené roku 1925, kde část absolventů tohoto institutu mohla uplatnit svou dovršenou kvalifikaci. Počet studentů zastoupený na tomto institutu nebyl vysoký, ale neznamenalo to rozhodně jeho oslabenou aktivitu, naopak, jeho publikační činnost byla velice výrazná a zastupovala i takové obory, které se na Ukrajinské volné univerzitě nevyskytovaly. Po několika letech se i přes svou nespornou užitečnost existence dvou ukrajinských institutů v Praze dospělo k názoru, že není možné obě školy z finančních důvodů udržet. Proto právě pedagogický institut musel ukončit svou činnost. Ukrajinští studenti byli také hojně zastoupeni na Masarykově univerzitě v Brně, stejně jako na veterinární nebo textilní škole, a také např. v oblasti speciálních inženýrských disciplín v Příbrami. Ve sféře technického vzdělání se Ukrajinci dočkali ještě jedné vlastní vysoké školy a to v Poděbradech roku Hlavním stimulem jejího založení byly časté útěky mládeže z bezútěšných internačních táborů pro poražené oddíly armády Ukrajinské lidové republiky v Polsku, následné nelegální překročení polsko-československé hranice a hlad těchto uprchlíků po vzdělání a vybudování si určitých jistot a perspektivy pro budoucí léta. Tato akademie zaujímala zcela výjimečné postavení mezi všemi ukrajinskými školami v Čechách a stejně specifická byla také obec jejích studentů. Vydávalo se zde množství v ukrajinštině psaných časopisů, sborníků a knižních publikací. Docházelo zde díky tomu k vytváření ukrajinské terminologie, rozšiřovaly se tak obzory ukrajinské vědy a tím i předpoklady pro její další rozvoj. I když studenti v následujících desetiletích nabrané zkušenosti nemohli uplatnit, poděbradská univerzita měla jistě pro ukrajinskou kulturu a vzdělanost nezastupitelnou roli. 14

15 Neintelektuální emigrace Ne všichni ukrajinští emigranti měli dobré podmínky pro studium a mnoho z nich se tedy pokoušelo uplatnit v jiném směru. Někteří nalezli práci v zemědělství například na mladoboleslavsku nebo v širším okolí Prahy. Jiní se začlenili do dělnické sféry v menších či větších českých městech. Snaha různých politických stran ovlivnit tyto skupiny ve svůj prospěch nebyly většinou úspěšné, ale přesto se tito lidé politickému dění nemohli vyhnout. Nacházelo se zde veliké množství bolestných otázek, které bylo třeba řešit a hledat odpovědi. Bylo třeba se znovu zamýšlet a hledat důvody prohry ukrajinského boje za nezávislost a nacházet nová východiska. Emigrace byla rozdělena na dva hlavní tábory levicový, odmítající komunismus či bolševismus, a na tábor nacionalistický. Nejsilnější pozici si uchoval levicový proud. Roku 1923 vznikl tzv. Ukrajinský rolnický spolek, který byl spojen s ukrajinskými esery, tj. socialisty-revolucionáři působící v českých zemích. Vedení tohoto spolku se podílelo hlavně na provozování nejrůznějších praktických kurzů, díky kterým se rozšiřovaly znalosti emigrantů a lepšila se tak možnost na jejich následné uplatnění v praktickém životě. Velkým problémem podobných organizací byla snaha o podchycení co nejširšího okruhu Ukrajinců. Ale vzhledem k tomu, že početné skupiny žijící často úplně odděleně od vlastního národního společenství, se dokázaly velice dobře a rychle asimilovat, nebyl tento úkol vůbec jednoduchým. Touto problematikou se ve svém díle Zemřelé dušičky zabýval i básník a prozaik Spyrydon Čerkasenko. Ukrajinští nacionalisté Do dalších let svého pobytu v českých zemích vstupovala ukrajinská emigrace jen s přemalými nadějemi na osvobození jejich země. Nenapomáhala tomu ani emigrační centra rozmístěná po Evropě, hlavně díky roztříštěnosti názorů a nejednotnosti kvůli malichernostem. Pro velkou část mladých emigrantů se stal zajímavým ukrajinský nacionalismus, který se vyvíjel od počátku 20. let, z části i výsledkem sporu generací. Vliv tohoto směru rostl, až v roce 1929 vznikla ve Vídni Organizace ukrajinských nacionalistů. Podstatná část vedení této skupiny působila v českých zemích a měsíčník Pobudova naciji, vydávaný pod jejím vedením, vycházel v Praze až do roku

16 Československé úřady zpřísnily svůj postup proti nacionalisticky orientovaným příslušníkům ukrajinské emigrace, a dokonce jich několik bylo vyhoštěno z Československa v důsledku vyšetřování viny na atentátu na polského ministra vnitra Pierackého. V této době byly českoukrajinské vztahy chladnými. Jistě na tom svou roli sehrálo i podepsání československo-sovětské smlouvy v roce 1935, a také strach z ještě většího komplikování československo-polských vztahů. Česká veřejnost byla jen velmi málo ovlivnitelná snahami ukrajinských emigrantů. Dokonce ani hladomor v roce 1933, ani odsouzení a popravy mnoha ukrajinských intelektuálů následující především po atentátu na ruského a bolševického předáka S. Kirova roku 1934, nevzbudily v Čechách větší pozornost. Podkarpatští emigranté Hlavně po vzniku polsko-československé státní hranice ustala migrace pracovníků z oblasti Haliče na Ostravsko. Náhradou těchto pracovních sil se stali emigranti z meziválečné, chudé a osvětově zanedbané Podkarpatské Rusi, přičleněné k Československu. Ve své podstatě nešlo o emigranty, protože všichni byli československými občany. Příčiny jejich příchodu byly různé. Mnozí z nich byli studenti středních a vysokých škol či gymnázií, protože u nich doma takové instituce nebyly, jiní se do západních oblastí Československa přesunovali vzhledem k těžkým hospodářským a sociálním poměrům u nich doma. Ukrajinskou platformu mezi rodáky z Podkarpatské Rusi studující v Praze, hájil zpočátku Svaz sociální pomoci rusínských studentů Podkarpatské Rusi. Podobným spolkem vzniklým v Brně byl např. spolek Zakarpatťa. Tyto skupiny podkarpatských rodáků vydávaly měsíčník Probojem, jehož redaktorem byl Stepan Rosocha. Na konci 30. let se mezi pražskými Ukrajinci vytvořila skupina, která se vyznačovala mladým věkem, velkou mírou národnostního a sociálního radikalismu a její činnost se projevovala hlavně díky spolku Prosvita s centrálou v Užhorodu. Po uzavření mnichovské dohody velmi zesílil tlak obyvatel Podkarpatské Rusi na pražskou vládu, aby byla této oblasti udělena autonomie. Autonomní vláda skutečně vznikla a zároveň tu byla naděje i na vznik samostatného územního celku z Podkarpatské Rusi, ukrajinských územích zabraných Polskem a Rumunskem, a také z území sovětské Ukrajiny. Naděje byly často přehnanými, ale z vývoje událostí lze odvodit citelný odsun ukrajinské emigrace zpět do vlasti. Tento emigrační posun velmi oslabil ukrajinská centra na řadě míst. 16

17 Období protektorátu Mnoho ukrajinských spolků, které překonaly období změn v letech chtělo pokračovat ve své činnosti, to jim ale bylo znemožněno dalšími politickými událostmi. Novou vlnu emigrace z Ukrajiny vyvolalo uzavření německo-sovětské smlouvy v srpnu 1939, a také příchod Rudé armády na západoukrajinská území. Nastalo povinné soustředění spolkového života do dvou ústředních organizací. Proto mnoho dříve velmi aktivních kulturních činitelů a pracovníků ustoupilo do pozadí, v lepším případě zůstali alespoň minimálně literárně činnými. Na rozdíl od politiky vládla oblasti ukrajinského tisku ještě velká tolerance. Nejpočetnějšími emigrantskými organizacemi v době protektorátu byla Ukrajinská národní jednota a roku 1940 nově zřízená Ukrajinská hromada. Pěstování jakékoli formy slovanské vzájemnosti bylo z hlediska německých zájmů nežádoucí a všechny organizace jejichž cílem bylo vytvářet a prohlubovat česko-ukrajinské vztahy ukončily svou činnost. Po uzavření českých vysokých škol se pod německý dohled dostala i Ukrajinská volná univerzita, Ukrajinský technicko hospodářský institut v Poděbradech a Ukrajinské gymnázium v Modřanech. Ale ani v takové situaci nebylo zapomenuto na Karlovu Univerzitu a vše dobré co ukrajinským studentům dala. Krásným dokladem je básnická sbírka jejího absolventa dr. Kostě Vahylevyče Nepřemožitelná Ukrajina, vydaná v Praze roku Najdeme zde mimo jiné sonet Ve zdech Klementina, který vyjadřuje velké sympatie ke Karlově Univerzitě znamenající pro ukrajinské studentské emigranty tak mnoho. Tato báseň byla otištěna v době, kdy byly české vysoké školy již téměř dva roky zavřeny. Ještě dva jiné Vahylevyčovy sonety věnované Praze a K. H. Borovskému dokazují vřelý vztah autora k naší vlasti. Na konci června 1941 vzplanula Ukrajincům poslední naděje, a to kvůli rychlému postupu německé armády do nitra Sovětského svazu. V posledních měsících proto vyvíjeli nacionalisté v Kyjevě intenzivní činnost, která ale vyvolala tvrdý německý protiúder. Začalo zatýkání a následná likvidace čelních představitelů nacionalistických aktivistů. Mezi těmito oběťmi byli mimo jiné Ivan Irljavský, Ivan Rohač a významná ukrajinská básnířka Olena Teliha 1 jejichž emigrantský život byl zčásti spjat s českými zeměmi. Pokus ukrajinského nacionalistického hnutí pracovat i na české půdě ve prospěch ukrajinských zájmů vedl brzy k zatýkaní v řadách 1 Více o autorovi viz. Medailónky na str

18 ukrajinských studentů ( Viz. více Zilynskyj B., Ukrajinci v Čechách a na Moravě (1894) (1994). Nakladatelství X EGEM pro výbor Oni byli první, Praha 1995, str ). Útěk na západ Kromě Ukrajinců kteří již byli nějakou dobu s českými zeměmi spjati se sem v roce 1943 dostali také zatčení ukrajinští nacionalisté z Haliče. Strávili zde řadu měsíců v Terezíně spolu s českými vězni. Při postupu sovětské armády na západ a z toho vyplývajícího vytlačování německých jednotek z území Ukrajiny v letech 1943 a 1944 došlo také ke vzniku další emigrační vlny. Svou vlast opouštěli nejen obyčejní lidé, ale i intelektuálové, kteří se snažili o obnovení vědeckého a kulturního života, který by nebyl zasažen dříve povinnou komunistickou ideologií. Patřil mezi ně i syn významného ukrajinského spisovatele Vasyla Stepanyka Jurij. I přes to, že se tento exodus českým zemím převážně vyhnul, přece jen se na české území dostala malá skupina ukrajinských uprchlíků, zastoupená např. redaktorem, knihovníkem a bibliografem Volodymyrem Doroženko, klavíristkou Oksanou Draj-Chmarovou, jejíž otec Mychajlo významný neoklasický básník se stal jednou z mnoha obětí Gulagu. Do Prahy se dostali také historikové Oleksandr Ohlotlyn a Natalija Polonská-Vasylenková, kteří působili na Ukrajinské volné univerzitě. Od konce roku 1944 byla možnost studia v Praze omezena, avšak povolené spolky i nadále vyvíjely značnou činnost. Při americkém náletu na Prahu zahynulo několik představitelů ukrajinské emigrace a při stejném náletu bylo poškozeno ukrajinské muzeum, což jakoby předznamenalo osud celé ukrajinské emigrace. Jevhen Malaňuk 2 byl jeden z těch kteří se před blížící se porážkou Německa museli rozhodnout zda v Čechách zůstat nebo uprchnout na západ. Jako jeden z mnoha tu zanechal svou rodinu a sám odcestoval do zahraničí. Příchod Rudé armády Mezi davy vítajícími sovětské tanky v Praze 9.května 1945 ukrajinští emigranti jistě nebyli. Věděli v tomto směru více než obyvatelé Čech. Ukrajinská emigrace byla v tomto směru bedlivě sledována a záznamy byly doplňovány i při postupu sovětských vojsk. K tomu mohla posloužit i rozsáhlá publikace Symona Narižného Ukrajinska emigracija, která se týkala a pojednávala především o ukrajinské emigraci v českých zemích. Represivní orgány pracovaly velmi rychle 2 Více o autorovi viz. Medailónky na str

19 první pražští Ukrajinci byli zavražděni již ve dnech 11. a 12. května V této době byla velmi těžce zasažena také intelektuální střediska, která fungovala i za války. Většina z deportovaných Ukrajinců byla zatčena již roku 1945 a jednalo se převážně o příslušníky inteligence. Ti, kteří nestihli včas uniknout do zahraničí volili i jiná východiska, jako například významný ukrajinský vydavatel a činitel skautského hnutí Jevhen Vyrovyj. Zabil se skokem z okna svého bytu jak později vzpomněla ve své básni spisovatelka Halja Mazurenková. Konec druhé světové války velmi zamíchal s počtem ukrajinských emigrantů v českých zemích. Roli zde hrály jak početné útěky na západ a nemnohé deportace zpět na východ, tak nové emigrační vlny zakarpatských Ukrajinců a Rusínů. Kulturní život po r.1945 Ani po odchodu sovětských vojsk z ČSR v listopadu 1945 se situace pro ukrajinské spolky nijak zvlášť nezlepšila. Fungování a aktivní činnost byla povolena jen malé hrstce z nich. Mezi ty šťastnější patřil například kulturní a vzdělávací spolek Osvita, jejímž předsedou se stal Mykola Ščyrba, který měl v Praze zřejmě za úkol ideologicky usměrňovat velmi nespolehlivý ukrajinský živel a jeho dlouhodobým cílem se stal vnitřní rozklad ukrajinské emigrace a její zatlačení do naprosto bezvýchodné situace. Byl také jediným ukrajinským autorem rusko-ukrajinského časopisu Naš puť-naš šljach. Tento časopis se vyznačoval tvrdými převýchovnými tendencemi a zároveň sovětskou propagandou. I v této době fungoval ještě jeden spolek Muzeum osvobozovacího boje Ukrajiny, užívající tehdy méně provokativního názvu Ukrajinské muzeum. Cílem tohoto spolku bylo shromažďování dokumentace o boji Ukrajiny za nezávislost po roce 1917 a jeho význam překračoval hranice státu. Díky nové geopolitické situaci byli emigranti ze všech zemí včleněných do SSSR vnímáni jako nepohodlný a nechtěný živel. SSSR se snažil usměrnit a vlastně i zlikvidovat povstalecké hnutí na západní Ukrajině což se velice dotýkalo i emigrantských komunit jak v Bukurešti, Krakově, Varšavě, Vídni či v Berlíně tak i v Praze. Rok 1948 se vyznačil jako rok likvidace ukrajinských organizací v Čechách a díky válkou zpřetrhaným vztahům vše proběhlo bez vědomí české veřejnosti. Mezi zlikvidovanými spolky byl i spolek Ukrajinské muzeum respektive Muzeum osvobozovacího boje Ukrajiny. Spolek byl rozpuštěn a veškerý majetek mu byl zabaven. Byla to velká rána hlavně pro české Ukrajince 19

20 pro které muzeum bylo poslední uskutečněnou snahou a morální ochranou. Mnozí se snažili o jeho záchranu, ale marně. V dnešní době je již zachovaná jen malá část původního inventáře a je uložena ve Státním ústředním archivu v Praze. Zániku se nevyhnul ani prosovětsky orientovaný spolek Osvita. Spolek byl rozpuštěn dobrovolně, členové vstoupili do Klubu sovětských občanů a majetek byl odevzdán do rukou SSSR. Smutný osud českých Ukrajinců byl zakončen soudem 11 osob, mezi odsouzenými k doživotí byl i významný ukrajinský básník Sevastijan Sabol píšící pod literárním pseudonymem Loreslav. Trest si ale neodpykal, protože se mu naštěstí podařilo včas uniknout na západ. I když byly ukrajinské spolky jako takové na našem území zlikvidovány, vztahy mezi Čechy a Ukrajinci se začaly rozvíjet na odlišné úrovni. Nenadálého významu nabyla česká ukrajinistika zpočátku vedená mladými Ukrajinci, kteří u nás našli během války i po ní útočiště na vysokých školách a později také volynští Čechové. Největší rozvoj potom zaznamenala hlavně v 60.letech a nejen na úrovni hranic naší země. Docházelo také k rehabilitaci ukrajinských kulturních a literárních činitelů a to vše ve spolupráci se slovenskými ukrajinisty z Bratislavy a z Prešova. Tento vědní obor zabývající se ukrajinskými dějinami a literární historií byl jen slabou náplastí za opravdovou kulturní činnost, a proto zde vyvstala snaha o znovuobnovení základny pro kulturní práci Ukrajinců. Svou činnost zde začalo rozvíjet například Kulturní a společenské středisko Obecní dům. Po několika nesmělých pokusech, kdy kulturní činitelé zorganizovali několik ukrajinských plesů v roce 1959 vznikl ukrajinský kroužek a umělecký soubor při závodním klubu ministerstva spravedlnosti v Praze 2. I když zde bylo citelné jisté omezení vládou, rozsah působení byl poměrně široký. Pořádaly se například koncerty, divadelní představení a fungoval zde i literární kroužek. Autoři z Prahy tiskli své práce v ukrajinských časopisech a sbornících které vycházely v Prešově. Mezi tyto autory můžeme zahrnout emigrační spisovatele z meziválečného období Oleksandra Olese 3 nebo Natalenu Korolevovou. 3 Více o autorovi viz. Medailónky na str

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra slavistiky Ruské menšiny v ČR, motivy příchodu, zapojení do společnosti, jazykové či jiné problémy Russian minorities in the Czech Republic,

Více

MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ. Eva Pechová

MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ. Eva Pechová MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ Eva Pechová La Strada Česká republika, o. p. s., 2007 Projekt byl financován z dotačního programu Ministerstva

Více

Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5. 1. Úvod 7

Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5. 1. Úvod 7 Obsah Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5 1. Úvod 7 2. Výměna obyvatelstva v pohraničí českých zemí od května 1945 8 2.1. Germanizace českých zemí 8 2.2. Vybrané pojmy - rozbor 9 2.2.1. Pohraničí

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc. Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc. Jan Zapadlo Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

2004 XV-2 ISSN 1214-1836

2004 XV-2 ISSN 1214-1836 2004 XV-2 ISSN 1214-1836 OBSAH: Radomír Vlček, Proč jsme se stěhovali aneb Brňáci v novém; Tomáš Sterneck, První rok společného pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Vyhnání _vysídlení odsun?

Vyhnání _vysídlení odsun? studentská konference Vyhnání _vysídlení odsun? VIII. ročník studentské konference Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě 26 / 27 / 3 / 2013 Tato konference se koná v rámci projektu Moderní dějiny do

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2006 ISBN 80-86249-40-9 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFŮ

Více

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Magisterská diplomová práce Dagmar Viceníková Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům OBSAH 1. Základní informace o občanském sdružení SOZE................................... 6 2. O projektu S vámi k nám.......................................................

Více

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem 1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Ing. Svetlana Drábková Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Více

Úvod do problematiky

Úvod do problematiky Úvod do problematiky Skandinávské země jsou obecně považovány za státy s pevnými, vysoce rozvinutými demokratickými nástroji vlády, stabilní ekonomikou a s propracovaným systémem sociální péče. Známa je

Více

usídleni v jihomoravských obcích na Mikulovsku. Po únoru 1948 byli na základě rozhodnutí orgánů komunistického režimu násilně rozptýleně usídleni po

usídleni v jihomoravských obcích na Mikulovsku. Po únoru 1948 byli na základě rozhodnutí orgánů komunistického režimu násilně rozptýleně usídleni po Bulharská menšina K bulharské národnosti se v roce 2001 přihlásily v ČR 4 363 osoby. Geografické usídlení Bulharů v rámci ČR je celoplošné, soustředěni jsou především ve velkých městech. Téměř třetina

Více

SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE

SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Kateřina ČERVINKOVÁ SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Katedra veřejné správy

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Katedra veřejné správy Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zachování a rozvoj venkovského života Zpracoval: Michal Brožík Konzultant bakalářské práce: PhDr. Jaroslava Kadeřábková

Více

Jan Drabek a pohledy na československou emigraci po roce 1968

Jan Drabek a pohledy na československou emigraci po roce 1968 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 16 - Historie Jan Drabek a pohledy na československou emigraci po roce 1968 Romana Rapáčová Jihomoravský kraj Židlochovice 2014 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

Dobové časopisy:... 239 Literatura:... 239

Dobové časopisy:... 239 Literatura:... 239 Obsah Úvod... 3 Vymezení tématu výchova v přírodě a mládežnické organizace skautského typu, jejich úloha a postavení ve společnosti... 6 Prameny a literatura... 16 Myšlenkové a společenské předpoklady

Více

rofesionalizace ozbrojených sil:

rofesionalizace ozbrojených sil: P rofesionalizace ozbrojených sil: trendy, teorie a zkušenosti Bohuslav PERNICA Ministerstvo obrany České republiky Praha, 2007 Ministerstvo obrany ČR AVIS, 2007 ISBN 978-80-7278-381-6 Válka je příliš

Více

LITERATURA 1.5. 1.6. VÝTVARNÉ UMĚNÍ DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ. Miroslav Balaštík. Vladimír Czumalo

LITERATURA 1.5. 1.6. VÝTVARNÉ UMĚNÍ DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ. Miroslav Balaštík. Vladimír Czumalo 12 1.5. DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ LITERATURA Miroslav Balaštík Nejobecnější definice tohoto pojmu zní, že jde o souhrn textů tj. všech existujících písemně zaznamenaných jazykových projevů. Otázka, co

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

KRIMINÁLNÍ SÍTĚ VE VIETNAMSKÉ DIASPOŘE. PŘÍPAD ČESKÉ REPUBLIKY

KRIMINÁLNÍ SÍTĚ VE VIETNAMSKÉ DIASPOŘE. PŘÍPAD ČESKÉ REPUBLIKY KRIMINÁLNÍ SÍTĚ VE VIETNAMSKÉ DIASPOŘE. PŘÍPAD ČESKÉ REPUBLIKY Miroslav Nožina, Filip Kraus KRIMINÁLNÍ SÍTĚ VE VIETNAMSKÉ DIASPOŘE PŘÍPAD ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2009 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních

Více

Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující

Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA HISTORICKÝ ÚSTAV Komunista Jan Drda. Hledání a nacházení vyššího principu v kultuře bojující (Magisterská diplomová práce) Jana Černá Vedoucí práce: Mgr.

Více

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Diplomová práce Romská hnutí v rozvoji společnosti Bc. Aneta Koželuhová 2015 ČZU v Praze 2 3 OBSAH SEZNAM TABULEK 6 SEZNAM

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 199 22 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Plzeň 2014 Monika Nováková Západočeská univerzita v Plzni

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Daniela Románková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Daniela Románková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Daniela Románková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Daniela

Více