Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav slavistiky Ukrajinský jazyk a literatura BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ukrajinská emigrace v ČR (Нашого цвіту по усьому світу) Vedoucí práce: Doc. Halyna Myronová, Csc. Brno 2006 Jana Vélová

2 . Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že jsem na předkládané bakalářské práci pracovala samostatně a za použití uvedené literatury a pramenů.

3 . Děkuji tímto paní Doc. Halyně Myronové, Csc. za odborné vedení, podněty a čas, které mi věnovala a bez nichž by tato práce nemohla vzniknout.

4 OBSAH ÚVOD... 5 HLAVNÍ ČÁST... 7 Emigrace... 7 Ukrajinská emigrace a ekonomická situace na Ukrajině... 8 Ukrajinci v českých zemích POČÁTKY UKRAJINSKÉ EMIGRACE V 19.STOLETÍ AKADEMIE V PŘÍBRAMI UPRCHLICKÉ TÁBORY VÁLEČNÍ UKRAJINŠTÍ ZAJATCI V ČECHÁCH UKRAJINCI V ČESKÝCH ZEMÍCH PO 1. SVĚTOVÉ VÁLCE UKRAJINSKÉ UNIVERZITY NA ČESKÉM ÚZEMÍ NEINTELEKTUÁLNÍ EMIGRACE UKRAJINŠTÍ NACIONALISTÉ PODKARPATŠTÍ EMIGRANTÉ OBDOBÍ PROTEKTORÁTU ÚTĚK NA ZÁPAD PŘÍCHOD RUDÉ ARMÁDY KULTURNÍ ŽIVOT PO R OBDOBÍ OKUPACE POLISTOPADOVÉ ZMĚNY Ukrajinská emigrační literatura DODATKY Medailónky PRAŽSKÁ ŠKOLA JURIJ KLEN, VL. JM. OSWALD BURHARDT JEVHEN MALAŇUK LEONID MOSENDZ OLEKSANDR OLES, VL.JM. OLEXANDR IVANOVYČ KANDYBA OLEH OLŽYČ, VL.JM. OLEH KANDYBA OLENA TELIHA Jmenný rejstřík osob Jmenný rejstřík měst ВИСНОВKИ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

5 ÚVOD Výběr tématu bakalářské práce vyplývá z aktuálnosti ukrajinské emigrace do ČR, i když momentálně jde převážně již o emigraci ekonomickou, ne politickou jak tomu bylo v minulém a předminulém století. Úkolem práce bylo popsat vývoj a jednotlivé etapy ukrajinské emigrace od konce 19. století až po počátek 21. století. Největší pozornost byla věnována historickému a místopisnému přehledu ukrajinské emigrace, který naleznete v první kapitole hlavní stati. Snahou práce bylo také vysvětlit vývoj různých kulturních či politických ukrajinských činitelů, spolků, organizací a kulturního života vůbec. Na tuto část navazuje druhá kapitola hlavní části, přehled ukrajinské emigrační literatury jako celku. Úvahy se týkají především složení ukrajinské spisovatelské skupiny v českých zemích, rozvoje vydavatelství, publikačních možností a také rozvoje kulturního a spolkového života ukrajinských komunit. Neméně důležitou součástí práce jsou dodatky: medailónky ukrajinských emigračních autorů tzv. pražské školy a dvě tabulky. První tabulka obsahuje rejstřík významných ukrajinských činitelů působících kratší či delší dobu v českých zemích, rozdělených na tři kategorie: 1. Spisovatele a kulturní činitele, 2. vědce a 3. politiky. Dále následuje tabulka rejstříku měst spojených s působením ukrajinské emigrace a v heslovitém přehledu, obsahující datace, významné osobnosti a události, a také případnou vydavatelskou činnost daného místa. Tématem emigrace Ukrajinců do českých zemí se u nás nezabývalo velké množství vědců, proto ani pramenů není mnoho. Velice podnětnými pro naši práci byly tituly: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Kolektiv autorů pod vedením prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc., Libri 2001; Šišková T., Menšiny a migranti v České republice, Portál, Praha 2001; Мала енциклопедiя етнодержавознавства. За ред. акад. УАПН Римаренко Ю. І. Видавництво «Довіра» Київ Українська мова Енциклопедія. Ред. колегія: Русанівський В. М. Тараненко О. О. Видавництво Українська енциклопедія. Київ Jedním z nejdůležitějších autorů zabývajících se tématikou ukrajinské emigrace je Bohdan Zilynskyj, z jehož knih jsem také čerpala (Zilynskyj B., Poznámky k vývoji ukrajinské emigrační literatury v ČSR. Redakce L. Běloševské, Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v Československé 5

6 republice. Slovanský ústav AV ČR, Praha 1999; Zilynskyj B., Ukrajinská literatura v českém kontextu v letech Národní knihovna ČR, Praha 2000; Zilynskyj B., Ukrajinci českých zemí po r Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2002; Zilynskyj B., Ukrajinci v Čechách a na Moravě (1894) (1994). Nakladatelství X-EGEM pro výbor Oni byli první, Praha 1995). Práce se skládá z: Úvodu (str.5) Hlavní části (str.7-27) Dodatků (str.28-33) Závěru v češtině a ukrajinštině (str.34-38) Seznamu použité literatury (str.39) 6

7 HLAVNÍ ČÁST Emigrace Evropa, jíž jméno dali Řekové v dávných dobách, si nese stejně staré a neméně bohaté dějiny, o které ji nesmíme připravit. Nejenže lidé překračují hranice, ale v dějinách můžeme často sledovat, že hranice překračují lidi. A i hranice můžeme v tomto smyslu nazvat abstrakcí, protože lidé a dokonce celé národy jsou vzájemně ovlivňovány nehledě na územní rozdělení. Migrace přemístění z jednoho místa na druhé, patří k základům lidského bytí stejně jako narození nebo smrt. Hlavní příčinou migrace v dnešní době jsou velké rozdíly v bohatství jednotlivých zemí i regionů, míra demokracie a politické stability. Migrace je také odpovědí na kulturní, sociální či ekonomickou situaci a podmínky na daném území. Proto ji lze považovat za součást obecných dějin na jejichž základě ji můžeme pochopit. Odhady z r tvrdí, že mimo svou rodnou zemi a mimo vlast jejíž občanství mají, žije asi 150 miliónů lidí. Migrace do jednotlivých zemí je velmi nerovnoměrná. Asi polovina migrujících žije v rozvinutých zemích, druhá polovina v zemích rozvojových. Další výzkumy říkají, že 30 miliónů lidí z celkové sumy emigrantů, tvoří utečenci nebo obyvatelé násilně vysídlení. Valnou většinu emigrace ale tvoří ekonomičtí migranté. Je však zřejmé, že výše migrace v měřítku světové populace nehraje tak významnou roli. Celosvětová migrační komunita tvoří asi 2% světové populace a navíc existuje také vysoká reemigrace zpět do země svého původu (srov. K. J. Bade, Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí. Nakladatelství lidové noviny, Praha 2002, str. 5-12; T. Šišková, Menšiny a migranti v České republice. Portál, Praha 2001, str ). 7

8 Ukrajinská emigrace a ekonomická situace na Ukrajině Ukrajinská migrace v České republice má svou dlouhou historii. Přítomnost Ukrajinců v českých zemích lze prokázat již od 16. století, kdy sem přicházeli hlavně studenti a žoldáci. Koncem 19. století došlo k přílivu ukrajinské inteligence, která opouštěla svou rodnou zemi z politických důvodů. Tato ukrajinská komunita se projevovala jako velice aktivní skupina obyvatel. Již na počátku 20. století vzniklo hned několik ukrajinských univerzit, gymnázií i jiných specializovaných škol, různých spolků, a hlavně docházelo k rozvoji ukrajinské kultury a podpoře snahy o osvobození své země. Ale této činnosti ukrajinské emigrace zabránila německá a hlavně pak sovětská okupace, která zlikvidovala veškeré spolky a zabránila vydávání knih i provozu institutů, což postupem času způsobilo asimilaci velké většiny ukrajinských emigrantů do české společnosti. Současná ukrajinské migrace je bezesporu ekonomickou migrací a tím se velice liší od té předchozí, která byla hlavně migrací politickou. Ale rozdíl není jen v důvodech opouštění rodné země, ale i v oblasti, ze které tito migranti přicházejí. Dříve to byla spíše západní Ukrajina, ze které přicházeli převážně studenti a političtí uprchlíci, nyní přichází lidé ze středních a dokonce i východních částí země, za účelem výdělku na lepší živobytí a zabezpečení svých rodin. V roce 2001 dle statistik Ředitelství služby cizinecké policie a ohraniční policie Ministerstva vnitra ČR podíl Ukrajinců představoval čtvrtinu všech cizinců v České republice, a tato čísla nezahrnují etnické Ukrajince, kteří již získali české občanství a hlavně nereprezentují velmi rozsáhlou nelegální pracovní migraci. Oficiální počet Ukrajinců mající povolení k dlouhodobému pobytu na přelomu roku 2001 / 2002 byl , ale podle odhadů byl skutečný počet kolem O současné migraci Ukrajinců do ČR se mluví jako o cirkulační pracovní migraci díky tomu, do České republiky v dnešní době z Ukrajiny jezdí hlavně mladí muži v produktivním věku, aby si vydělali na uživení rodiny která zůstává doma. Je pravda, že těmi, kteří jsou nejvíce českému národu na očích, jsou právě manuální pracovníci. Ale nejsou jedinou skupinou Ukrajinců k nám migrující za prací. Jsou to i absolventi vysokých nebo vyšších škol, s výbornou jazykovou vybaveností, kteří zde buď samostatně podnikají, nebo jsou zaměstnáváni v tuzemských i zahraničních firmách u nás působících. Co se týče vzdělanostního stupně migrujících, neexistuje jednoznačný názor. Důvodem je jak přeceňování tak i podceňování vlastního vzdělání emigrantů a v úvahu musíme brát i objektivní 8

9 faktory kterými jsou například nadprodukce specializovaných diplomů v rodné zemi nebo odlišná struktura školského systému v ČR a na Ukrajině. Nedostatkem ukrajinských manuálních pracovníků je neexistence znalosti cizích jazyků a to i češtiny, což ale nemůžeme říct o absolventech vyššího vzdělání, u kterých je naopak jejich jazyková vybavenost velice dobrá. Díky náročnosti a délce trvání pořízení povolení, byrokracii která v této oblasti vládla a nouzi o potřebné informace dávalo mnoho ukrajinských pracovníků přednost nelegálnímu způsobu vydělávání peněz. Nemůžeme říci, že se tak dnes již neděje, ale situace se rok od roku zlepšuje a těch, kteří jsou zde načerno znatelně ubylo a vyhlídky do budoucna jsou více než příznivé. Vztahy mezi Čechy a Ukrajinci nemají příliš silné základy ani vazby. Výsledky některých výzkumů dokonce dokazují, že Ukrajinci jsou v České republice stejně málo tolerovanou skupinou jako Rómové. Svůj obrovský podíl na tom nese negativní medializace, která ukrajinské etnikum v České republice spojuje převážně se zápornými událostmi. A přitom těch kladných také není zrovna málo, ba naopak, stačilo by se porozhlédnout kolem sebe. Jako jeden příklad za všechny můžeme poukázat na složení operetního nebo baletního sboru brněnského Janáčkova divadla. Proč se media nezajímají o to, že téměř polovina umělců zde působících je ukrajinské národnosti? A nejde jen o umělce, ale i o obyčejné lidi, kteří jsou maximálně ochotni a velmi dobře schopni se asimilovat do zdejší společnosti. Ukrajina ztrácí své obyvatele, kteří odchází do Evropy a Ameriky již tradičně do Izraele, USA, Německa. Roste také emigrace do Kanady, Austrálie, Maďarska, Polska, Slovenska, České republiky, nově i do Afriky. Podle oficiální statistiky dvě třetiny z celkového počtu osob opouštějících Ukrajinu směřovaly do států SNS, zbytek směrem na Západ. Celkem ukrajinská diaspora ve světe čítá 16 milionů. Mluví se o 2 až 7 milionech Ukrajinců zdržujících se v zahraničí na sezónních pracích nebo tam žijících trvale. Podle Newsweek, částka, kterou Ukrajinci posílají ze zahraničí, dvakrát převyšuje celkový objem oficiální pomoci. Stejně jako Ukrajinci migrují za prací směrem na západ od svých hranic, tak také do Ukrajiny migrují skupiny jiných národů z východu. Na západní Ukrajině se emigrace dá přirovnat k epidemii. Téměř polovina všech rodin v Zakarpatské, Ivano-Frankovské, Lvovské a Černivecké oblasti má členy rodiny pracující v zahraničí. Pracovní migranté z Černivecké oblasti posílají domů mnohonásobně více peněz, než je rozpočet celé oblasti. 9

10 Existují plány vytváření nových pracovních příležitostí v příhraničních regionech Ukrajiny, které mají zabránit dalšímu zvyšování emigrace. Emigrace kvalifikovaných pracovníků a odborníků je hrozbou pro schopnost Ukrajiny k obnově ekonomiky a růstu v budoucnu. Odliv inteligence zapříčiňuje mimo jiné sociální disorganizace která omezuje prostor k profesní seberealizaci ukrajinské intelektuální elity. Mezi migranty můžeme nejčastěji nalézt doktory technických a matematicko-fyzikálních věd. Ukrajina podepsala Konvenci Rady Evropy ohledně legálního statusu pracovníků-migrantů, jejíž cílem je usnadnění vycestování do zahraničí těm odborníkům, kteří si našli práci v jiných evropských zemích. Podmínky pro práci Ukrajinců nesmí být horší, než u tuzemských pracovníků. V současnosti platí Konvence v 8 evropských zemích Francii, Itálii, Nizozemí, Portugalsku, Španělsku, Švédsku a Turecku. Během sovětského období sloužila migrace na Ukrajině k uspokojení potřeb extenzivního hospodářství. Existovala migrace kvalifikované síly do nynějších Baltských států, regionů Sibiře, Uralu, polárního kruhu. Od roku 1990 je tomu naopak Ukrajinci se vrací z republik bývalého SSSR kvůli etnickým konfliktům z Kavkazu, Střední Asie. Od roku 1992 je tato skutečnost doplňována stěhováním městského obyvatelstva na venkov, a to kvůli snadnějšímu přežití (hlavně mladí lidé let). V souvislosti s Černobylskou havárií vznikl problém ekologických migrantů přes 10 tisíc rodin bylo přestěhováno do jiných oblastí v rámci povinného přemístění, dalších více než 8 tisíc rodin přesídlilo dobrovolně. Podle průzkumu by se většina emigrantů rozhodla pracovat buď v USA, České republice, Polsku, Itálii nebo Německu. Ukrajinští pracovníci představují nejdůležitější skupinu migrantů v ČR. Za hlavní přednosti České republiky považují vysoké mzdy a flexibilní pracovní trh, i přes tu skutečnost, že ví, že vykonávají práci o kterou místní obyvatelé nemají zájem. Dotázaní emigranti ale z velké většiny nechtějí zůstat v ČR navždy. Zájmy Ukrajinců v ČR zastupují organizace jako Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny v ČR, Ukrajinská iniciativa v ČR, Fórum Ukrajinců v ČR, Sdružení Ukrajinek v ČR. Přítomnost ukrajinských migrantů je pozitivně reflektovaná v aktivitách církevních organizací: Česká řeckokatolická církev, Československá pravoslavná církev (srov. T. Šišková, Menšiny a migranti v České republice. Portál, Praha 2001, str ). 10

11 Ukrajinci v českých zemích ( stol.) Počátky ukrajinské emigrace v 19.století Česko-ukrajinské vztahy mají svou dávnou minulost, dokonce můžeme říci, že se začaly tvořit již ve středověku. Termín Ukrajinec jako označení příslušníka samostatné národní skupiny jasně diferenciované od Ruska vzniká poměrně opožděně. Od počátku 19.století vyniká rostoucí množství dokladů o česko-ukrajinských kontaktech. Počátek stabilních česko-ukrajinských literárních vztahů můžeme datovat k roku 1814, kdy se objevuje první český překlad z ukrajinštiny uveřejněný v tisku jednalo se o text jedné ukrajinské lidové písně. Již před rokem 1848 jsou prokázány krátkodobé pobyty ukrajinských kulturních činitelů v českých zemích a nastolením konstitučního systému uvnitř habsburské monarchie se Praha stala častým cílem haličských i východních Ukrajinců díky vysoké úrovni rozvoje všech složek národního života. Mezi ty, kteří navštívili naši zem patří Mykola Kostomarov, Pantalejmon Kuliš a Oleksandr Rusov, díky kterému zde za jeho pobytu vyšlo ucelené básnické dílo Tarase Ševčenka. Pozvolna se tedy vytvářela nevelká ukrajinská kolonie v Praze do které samozřejmě nepatřili jen literární umělci, ale i jiná ukrajinská inteligence. Důkazem může být například dvojice velikánů ve svém oboru této doby Ivan Horbačevskyj, který byl profesorem lékařské chemie na pražské české universitě a Ivan Puljuj, profesor elektrotechniky a fyziky. Během následujících let vznikaly různé ukrajinské skupiny na mnoha místech našeho území z různých příčin a důvodů. Fungovala tu jakási koexistence intelektuální, národně uvědomělé a angažované menšiny a početné skupiny hospodářských migrantů vyznačujících se málo výrazným vědomím své národní příslušnosti. Jednou z významných skupin v intelektuálním měřítku byli studenti, kteří počátkem roku 1902 v důsledku sporů s Poláky opustili lvovskou univerzitu a odebrali se ke studiu do Prahy. Zde tvořili jakousi intelektuální elitu a v březnu roku 1902 založili v Praze první ukrajinský spolek v českých zemích vůbec Ukrajinsko-rusínskou hromadu. Spolek byl v nemalé míře zaměřen na informování české veřejnosti o podstatě ukrajinského problému. V roce 1908 sice formálně zanikl, ale ukrajinská skupina nepřestala v českých zemích ani v následujícím období existovat. Z výrazných postav můžeme jmenovat pozdějšího představitele ukrajinského sociálně-demokratického hnutí Lva Hankevyče, a také politika Ostapa Luckého. 11

12 Z hlediska dalšího vývoje česko-ukrajinských vztahů byl však nejvýznamnějším student filozofické fakulty Ivan Bryk, který měl možnost se díky svému delšímu pobytu u nás důkladně seznámit s českým prostředím a stát se po svém návratu do Lvova propagátorem české kultury v prostředí západní Ukrajiny. Akademie v Příbrami Přitažlivou pro ukrajinské studenty nebyla jen Karlova Univerzita v Praze, ale také báňská akademie v Příbrami, pro nedostatek ústavů podobného typu v Haliči. Již v roce 1899 zde studenti založili spolek Vatra, který vybudoval svou knihovnu. Činnost Vatry však trvala pouze několik let a ukrajinský studentský život v Příbrami se obnovil až na počátku 20. století. Na počátku tohoto století se na ukrajinské migraci na českém území podíleli také Ukrajinci z Haliče, aby se seznámili s pokročilejším typem organizace i technického zajištění zemědělských prací či aby v zemědělských hospodářstvích přímo absolvovali určitou praxi. Uprchlické tábory Ke zvýšení počtu Ukrajinců v českých zemích přispěly svým způsobem obě světové války, které v první polovině 20. století postihly Evropu. Vznikaly zde snahy ze strany Ukrajinských obyvatel v Praze získat širokou veřejnost pro ideu samostatné Ukrajiny. České země se staly na několik let útočištěm válečných ukrajinských uprchlíků. Jejich adaptace byla velmi složitá. Na území Čech a Moravy vzniklo velké množství táborů pro uprchlíky zejména pak v Ostravě, Moravské Třebové a Uherském Hradišti. Zvlášť důležitou roli sehrálo v osudech válečných uprchlíků městečko Choceň ve východních Čechách. Koncem roku 1916 bylo v choceňském táboře ubytováno asi devět tisíc Ukrajinců. Druhé velké seskupení ukrajinských uprchlíků se vytvořilo ve Svatobořicích u Kyjova na jižní Moravě, kde mimo jiné působila také Marijka Pidhirjanka. Byly zde vytvořeny základní i střední školy, učební kurzy a také atypická ukrajinská vysoká škola, řecko-katolický bohoslovecký seminář. 12

13 Váleční ukrajinští zajatci v Čechách Ne všichni Ukrajinci pobývající na našem území během první světové války tu byli dobrovolně. Druhou skupinu tvořili váleční zajatci, většinou důstojníci a vojáci carské armády zajatí při bojových operacích. Také pro zajatce byly narychlo budovány tábory, např. v Německém Jablonném, Liberci, Mostě a Josefově, a tyto tábory se staly místem sebeuvědomění některých důstojníků ukrajinského původu. Praktickou pomoc jim poskytoval vídeňský Svaz pro osvobození Ukrajiny. Zajatí důstojníci začali na počátku roku 1917 v Josefově vydávat psaný týdeník Naš holos, který byl prvním ukrajinským periodikem vzniklým v Čechách. Ukrajinci v českých zemích po 1. světové válce Se vznikem samostatného Československého státu a následným přičleněním dnešní Zakarpatské Ukrajiny se výrazně změnila situace, za které se vyvíjely další česko-ukrajinské vztahy. Po navázání osobního kontaktu Olherda Bočkovského s T. G. Masarykem bylo umožněno členům ukrajinské diplomatické mise, aby započali svou normální činnost v Praze. Ale protože Ukrajina postrádala vyškolené diplomaty, byli vybráni z řad národní inteligence. V čele byl básník a překladatel Maksym Slavinskyj a po boku mu stál Stepan Smal-Stockyj, spisovatel a překladatel Vasyl Koroliv-Staryj, Olherd Bočkovskyj a jiní. Ani po skočení první světové války funkce českých zemí coby útočiště nebyla ukončena, hlavně z příčiny vypuknutí ukrajinsko-polské války, která měla rozhodnout o osudu území Haliče. Porážka Ukrajinců potom přivedla do českých zemí nejen vojenskou emigraci, ale i civilní uprchlíky bývalé pracovníky státního aparátu, příslušníky tvůrčí inteligence, studenty, i obyčejné lidi, kteří nechtěli nebo nesměli žít na územích pod nadvládou Polska. Velice hojně zastoupenou a zajímavou skupinou v době 20. let na našem území byli také emigranti z řad mládeže, většinou studenti, kteří se účastnili ozbrojeného ale neúspěšného boje a kteří se nevzdávali naděje, že tento nezdar byl jen dočasným. Této nucené přestávky chtěli využít ke studiu v našem hlavním městě ( Viz. více Zilynskyj B., Ukrajinci v Čechách a na Moravě (1894) (1994). Nakladatelství X EGEM pro výbor Oni byli první, Praha 1995, str. 7-29; Zilynskyj B., Ukrajinci českých zemí po r Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2002, str. 4-8). 13

14 Ukrajinské univerzity na českém území Roku 1921 byla sice ve Vídni zřízena Ukrajinská univerzita, ale již zanedlouho začal převažovat názor, že Praha je schopna nabídnout takovémuto ústavu mnohem lepší zázemí. Netrvalo dlouho a ještě v témže roce byla zahájena výuka na dvou jejích fakultách filozofické a právnické. Počet studentů zapsaných v prvním ročníku dosáhl téměř tisíce osob. Neznamenalo to ale, že by ukrajinští studenti ztratili zájem o studium na Karlově univerzitě která doposud byla jejich největším působištěm. Někteří studenti studovali naráz obě školy, protože nově vybudovaná univerzita nemohla poskytnout řadu oborů, které byly zastoupeny na Karlově univerzitě. Nejvíce to potom platilo u studentů lékařské nebo právnické fakulty. Roku 1923 byl v Praze také založen Ukrajinský pedagogický institut M. Drahomanova ke kterému bylo po určitou dobu přičleněno ukrajinské gymnázium založené roku 1925, kde část absolventů tohoto institutu mohla uplatnit svou dovršenou kvalifikaci. Počet studentů zastoupený na tomto institutu nebyl vysoký, ale neznamenalo to rozhodně jeho oslabenou aktivitu, naopak, jeho publikační činnost byla velice výrazná a zastupovala i takové obory, které se na Ukrajinské volné univerzitě nevyskytovaly. Po několika letech se i přes svou nespornou užitečnost existence dvou ukrajinských institutů v Praze dospělo k názoru, že není možné obě školy z finančních důvodů udržet. Proto právě pedagogický institut musel ukončit svou činnost. Ukrajinští studenti byli také hojně zastoupeni na Masarykově univerzitě v Brně, stejně jako na veterinární nebo textilní škole, a také např. v oblasti speciálních inženýrských disciplín v Příbrami. Ve sféře technického vzdělání se Ukrajinci dočkali ještě jedné vlastní vysoké školy a to v Poděbradech roku Hlavním stimulem jejího založení byly časté útěky mládeže z bezútěšných internačních táborů pro poražené oddíly armády Ukrajinské lidové republiky v Polsku, následné nelegální překročení polsko-československé hranice a hlad těchto uprchlíků po vzdělání a vybudování si určitých jistot a perspektivy pro budoucí léta. Tato akademie zaujímala zcela výjimečné postavení mezi všemi ukrajinskými školami v Čechách a stejně specifická byla také obec jejích studentů. Vydávalo se zde množství v ukrajinštině psaných časopisů, sborníků a knižních publikací. Docházelo zde díky tomu k vytváření ukrajinské terminologie, rozšiřovaly se tak obzory ukrajinské vědy a tím i předpoklady pro její další rozvoj. I když studenti v následujících desetiletích nabrané zkušenosti nemohli uplatnit, poděbradská univerzita měla jistě pro ukrajinskou kulturu a vzdělanost nezastupitelnou roli. 14

15 Neintelektuální emigrace Ne všichni ukrajinští emigranti měli dobré podmínky pro studium a mnoho z nich se tedy pokoušelo uplatnit v jiném směru. Někteří nalezli práci v zemědělství například na mladoboleslavsku nebo v širším okolí Prahy. Jiní se začlenili do dělnické sféry v menších či větších českých městech. Snaha různých politických stran ovlivnit tyto skupiny ve svůj prospěch nebyly většinou úspěšné, ale přesto se tito lidé politickému dění nemohli vyhnout. Nacházelo se zde veliké množství bolestných otázek, které bylo třeba řešit a hledat odpovědi. Bylo třeba se znovu zamýšlet a hledat důvody prohry ukrajinského boje za nezávislost a nacházet nová východiska. Emigrace byla rozdělena na dva hlavní tábory levicový, odmítající komunismus či bolševismus, a na tábor nacionalistický. Nejsilnější pozici si uchoval levicový proud. Roku 1923 vznikl tzv. Ukrajinský rolnický spolek, který byl spojen s ukrajinskými esery, tj. socialisty-revolucionáři působící v českých zemích. Vedení tohoto spolku se podílelo hlavně na provozování nejrůznějších praktických kurzů, díky kterým se rozšiřovaly znalosti emigrantů a lepšila se tak možnost na jejich následné uplatnění v praktickém životě. Velkým problémem podobných organizací byla snaha o podchycení co nejširšího okruhu Ukrajinců. Ale vzhledem k tomu, že početné skupiny žijící často úplně odděleně od vlastního národního společenství, se dokázaly velice dobře a rychle asimilovat, nebyl tento úkol vůbec jednoduchým. Touto problematikou se ve svém díle Zemřelé dušičky zabýval i básník a prozaik Spyrydon Čerkasenko. Ukrajinští nacionalisté Do dalších let svého pobytu v českých zemích vstupovala ukrajinská emigrace jen s přemalými nadějemi na osvobození jejich země. Nenapomáhala tomu ani emigrační centra rozmístěná po Evropě, hlavně díky roztříštěnosti názorů a nejednotnosti kvůli malichernostem. Pro velkou část mladých emigrantů se stal zajímavým ukrajinský nacionalismus, který se vyvíjel od počátku 20. let, z části i výsledkem sporu generací. Vliv tohoto směru rostl, až v roce 1929 vznikla ve Vídni Organizace ukrajinských nacionalistů. Podstatná část vedení této skupiny působila v českých zemích a měsíčník Pobudova naciji, vydávaný pod jejím vedením, vycházel v Praze až do roku

16 Československé úřady zpřísnily svůj postup proti nacionalisticky orientovaným příslušníkům ukrajinské emigrace, a dokonce jich několik bylo vyhoštěno z Československa v důsledku vyšetřování viny na atentátu na polského ministra vnitra Pierackého. V této době byly českoukrajinské vztahy chladnými. Jistě na tom svou roli sehrálo i podepsání československo-sovětské smlouvy v roce 1935, a také strach z ještě většího komplikování československo-polských vztahů. Česká veřejnost byla jen velmi málo ovlivnitelná snahami ukrajinských emigrantů. Dokonce ani hladomor v roce 1933, ani odsouzení a popravy mnoha ukrajinských intelektuálů následující především po atentátu na ruského a bolševického předáka S. Kirova roku 1934, nevzbudily v Čechách větší pozornost. Podkarpatští emigranté Hlavně po vzniku polsko-československé státní hranice ustala migrace pracovníků z oblasti Haliče na Ostravsko. Náhradou těchto pracovních sil se stali emigranti z meziválečné, chudé a osvětově zanedbané Podkarpatské Rusi, přičleněné k Československu. Ve své podstatě nešlo o emigranty, protože všichni byli československými občany. Příčiny jejich příchodu byly různé. Mnozí z nich byli studenti středních a vysokých škol či gymnázií, protože u nich doma takové instituce nebyly, jiní se do západních oblastí Československa přesunovali vzhledem k těžkým hospodářským a sociálním poměrům u nich doma. Ukrajinskou platformu mezi rodáky z Podkarpatské Rusi studující v Praze, hájil zpočátku Svaz sociální pomoci rusínských studentů Podkarpatské Rusi. Podobným spolkem vzniklým v Brně byl např. spolek Zakarpatťa. Tyto skupiny podkarpatských rodáků vydávaly měsíčník Probojem, jehož redaktorem byl Stepan Rosocha. Na konci 30. let se mezi pražskými Ukrajinci vytvořila skupina, která se vyznačovala mladým věkem, velkou mírou národnostního a sociálního radikalismu a její činnost se projevovala hlavně díky spolku Prosvita s centrálou v Užhorodu. Po uzavření mnichovské dohody velmi zesílil tlak obyvatel Podkarpatské Rusi na pražskou vládu, aby byla této oblasti udělena autonomie. Autonomní vláda skutečně vznikla a zároveň tu byla naděje i na vznik samostatného územního celku z Podkarpatské Rusi, ukrajinských územích zabraných Polskem a Rumunskem, a také z území sovětské Ukrajiny. Naděje byly často přehnanými, ale z vývoje událostí lze odvodit citelný odsun ukrajinské emigrace zpět do vlasti. Tento emigrační posun velmi oslabil ukrajinská centra na řadě míst. 16

17 Období protektorátu Mnoho ukrajinských spolků, které překonaly období změn v letech chtělo pokračovat ve své činnosti, to jim ale bylo znemožněno dalšími politickými událostmi. Novou vlnu emigrace z Ukrajiny vyvolalo uzavření německo-sovětské smlouvy v srpnu 1939, a také příchod Rudé armády na západoukrajinská území. Nastalo povinné soustředění spolkového života do dvou ústředních organizací. Proto mnoho dříve velmi aktivních kulturních činitelů a pracovníků ustoupilo do pozadí, v lepším případě zůstali alespoň minimálně literárně činnými. Na rozdíl od politiky vládla oblasti ukrajinského tisku ještě velká tolerance. Nejpočetnějšími emigrantskými organizacemi v době protektorátu byla Ukrajinská národní jednota a roku 1940 nově zřízená Ukrajinská hromada. Pěstování jakékoli formy slovanské vzájemnosti bylo z hlediska německých zájmů nežádoucí a všechny organizace jejichž cílem bylo vytvářet a prohlubovat česko-ukrajinské vztahy ukončily svou činnost. Po uzavření českých vysokých škol se pod německý dohled dostala i Ukrajinská volná univerzita, Ukrajinský technicko hospodářský institut v Poděbradech a Ukrajinské gymnázium v Modřanech. Ale ani v takové situaci nebylo zapomenuto na Karlovu Univerzitu a vše dobré co ukrajinským studentům dala. Krásným dokladem je básnická sbírka jejího absolventa dr. Kostě Vahylevyče Nepřemožitelná Ukrajina, vydaná v Praze roku Najdeme zde mimo jiné sonet Ve zdech Klementina, který vyjadřuje velké sympatie ke Karlově Univerzitě znamenající pro ukrajinské studentské emigranty tak mnoho. Tato báseň byla otištěna v době, kdy byly české vysoké školy již téměř dva roky zavřeny. Ještě dva jiné Vahylevyčovy sonety věnované Praze a K. H. Borovskému dokazují vřelý vztah autora k naší vlasti. Na konci června 1941 vzplanula Ukrajincům poslední naděje, a to kvůli rychlému postupu německé armády do nitra Sovětského svazu. V posledních měsících proto vyvíjeli nacionalisté v Kyjevě intenzivní činnost, která ale vyvolala tvrdý německý protiúder. Začalo zatýkání a následná likvidace čelních představitelů nacionalistických aktivistů. Mezi těmito oběťmi byli mimo jiné Ivan Irljavský, Ivan Rohač a významná ukrajinská básnířka Olena Teliha 1 jejichž emigrantský život byl zčásti spjat s českými zeměmi. Pokus ukrajinského nacionalistického hnutí pracovat i na české půdě ve prospěch ukrajinských zájmů vedl brzy k zatýkaní v řadách 1 Více o autorovi viz. Medailónky na str

18 ukrajinských studentů ( Viz. více Zilynskyj B., Ukrajinci v Čechách a na Moravě (1894) (1994). Nakladatelství X EGEM pro výbor Oni byli první, Praha 1995, str ). Útěk na západ Kromě Ukrajinců kteří již byli nějakou dobu s českými zeměmi spjati se sem v roce 1943 dostali také zatčení ukrajinští nacionalisté z Haliče. Strávili zde řadu měsíců v Terezíně spolu s českými vězni. Při postupu sovětské armády na západ a z toho vyplývajícího vytlačování německých jednotek z území Ukrajiny v letech 1943 a 1944 došlo také ke vzniku další emigrační vlny. Svou vlast opouštěli nejen obyčejní lidé, ale i intelektuálové, kteří se snažili o obnovení vědeckého a kulturního života, který by nebyl zasažen dříve povinnou komunistickou ideologií. Patřil mezi ně i syn významného ukrajinského spisovatele Vasyla Stepanyka Jurij. I přes to, že se tento exodus českým zemím převážně vyhnul, přece jen se na české území dostala malá skupina ukrajinských uprchlíků, zastoupená např. redaktorem, knihovníkem a bibliografem Volodymyrem Doroženko, klavíristkou Oksanou Draj-Chmarovou, jejíž otec Mychajlo významný neoklasický básník se stal jednou z mnoha obětí Gulagu. Do Prahy se dostali také historikové Oleksandr Ohlotlyn a Natalija Polonská-Vasylenková, kteří působili na Ukrajinské volné univerzitě. Od konce roku 1944 byla možnost studia v Praze omezena, avšak povolené spolky i nadále vyvíjely značnou činnost. Při americkém náletu na Prahu zahynulo několik představitelů ukrajinské emigrace a při stejném náletu bylo poškozeno ukrajinské muzeum, což jakoby předznamenalo osud celé ukrajinské emigrace. Jevhen Malaňuk 2 byl jeden z těch kteří se před blížící se porážkou Německa museli rozhodnout zda v Čechách zůstat nebo uprchnout na západ. Jako jeden z mnoha tu zanechal svou rodinu a sám odcestoval do zahraničí. Příchod Rudé armády Mezi davy vítajícími sovětské tanky v Praze 9.května 1945 ukrajinští emigranti jistě nebyli. Věděli v tomto směru více než obyvatelé Čech. Ukrajinská emigrace byla v tomto směru bedlivě sledována a záznamy byly doplňovány i při postupu sovětských vojsk. K tomu mohla posloužit i rozsáhlá publikace Symona Narižného Ukrajinska emigracija, která se týkala a pojednávala především o ukrajinské emigraci v českých zemích. Represivní orgány pracovaly velmi rychle 2 Více o autorovi viz. Medailónky na str

19 první pražští Ukrajinci byli zavražděni již ve dnech 11. a 12. května V této době byla velmi těžce zasažena také intelektuální střediska, která fungovala i za války. Většina z deportovaných Ukrajinců byla zatčena již roku 1945 a jednalo se převážně o příslušníky inteligence. Ti, kteří nestihli včas uniknout do zahraničí volili i jiná východiska, jako například významný ukrajinský vydavatel a činitel skautského hnutí Jevhen Vyrovyj. Zabil se skokem z okna svého bytu jak později vzpomněla ve své básni spisovatelka Halja Mazurenková. Konec druhé světové války velmi zamíchal s počtem ukrajinských emigrantů v českých zemích. Roli zde hrály jak početné útěky na západ a nemnohé deportace zpět na východ, tak nové emigrační vlny zakarpatských Ukrajinců a Rusínů. Kulturní život po r.1945 Ani po odchodu sovětských vojsk z ČSR v listopadu 1945 se situace pro ukrajinské spolky nijak zvlášť nezlepšila. Fungování a aktivní činnost byla povolena jen malé hrstce z nich. Mezi ty šťastnější patřil například kulturní a vzdělávací spolek Osvita, jejímž předsedou se stal Mykola Ščyrba, který měl v Praze zřejmě za úkol ideologicky usměrňovat velmi nespolehlivý ukrajinský živel a jeho dlouhodobým cílem se stal vnitřní rozklad ukrajinské emigrace a její zatlačení do naprosto bezvýchodné situace. Byl také jediným ukrajinským autorem rusko-ukrajinského časopisu Naš puť-naš šljach. Tento časopis se vyznačoval tvrdými převýchovnými tendencemi a zároveň sovětskou propagandou. I v této době fungoval ještě jeden spolek Muzeum osvobozovacího boje Ukrajiny, užívající tehdy méně provokativního názvu Ukrajinské muzeum. Cílem tohoto spolku bylo shromažďování dokumentace o boji Ukrajiny za nezávislost po roce 1917 a jeho význam překračoval hranice státu. Díky nové geopolitické situaci byli emigranti ze všech zemí včleněných do SSSR vnímáni jako nepohodlný a nechtěný živel. SSSR se snažil usměrnit a vlastně i zlikvidovat povstalecké hnutí na západní Ukrajině což se velice dotýkalo i emigrantských komunit jak v Bukurešti, Krakově, Varšavě, Vídni či v Berlíně tak i v Praze. Rok 1948 se vyznačil jako rok likvidace ukrajinských organizací v Čechách a díky válkou zpřetrhaným vztahům vše proběhlo bez vědomí české veřejnosti. Mezi zlikvidovanými spolky byl i spolek Ukrajinské muzeum respektive Muzeum osvobozovacího boje Ukrajiny. Spolek byl rozpuštěn a veškerý majetek mu byl zabaven. Byla to velká rána hlavně pro české Ukrajince 19

20 pro které muzeum bylo poslední uskutečněnou snahou a morální ochranou. Mnozí se snažili o jeho záchranu, ale marně. V dnešní době je již zachovaná jen malá část původního inventáře a je uložena ve Státním ústředním archivu v Praze. Zániku se nevyhnul ani prosovětsky orientovaný spolek Osvita. Spolek byl rozpuštěn dobrovolně, členové vstoupili do Klubu sovětských občanů a majetek byl odevzdán do rukou SSSR. Smutný osud českých Ukrajinců byl zakončen soudem 11 osob, mezi odsouzenými k doživotí byl i významný ukrajinský básník Sevastijan Sabol píšící pod literárním pseudonymem Loreslav. Trest si ale neodpykal, protože se mu naštěstí podařilo včas uniknout na západ. I když byly ukrajinské spolky jako takové na našem území zlikvidovány, vztahy mezi Čechy a Ukrajinci se začaly rozvíjet na odlišné úrovni. Nenadálého významu nabyla česká ukrajinistika zpočátku vedená mladými Ukrajinci, kteří u nás našli během války i po ní útočiště na vysokých školách a později také volynští Čechové. Největší rozvoj potom zaznamenala hlavně v 60.letech a nejen na úrovni hranic naší země. Docházelo také k rehabilitaci ukrajinských kulturních a literárních činitelů a to vše ve spolupráci se slovenskými ukrajinisty z Bratislavy a z Prešova. Tento vědní obor zabývající se ukrajinskými dějinami a literární historií byl jen slabou náplastí za opravdovou kulturní činnost, a proto zde vyvstala snaha o znovuobnovení základny pro kulturní práci Ukrajinců. Svou činnost zde začalo rozvíjet například Kulturní a společenské středisko Obecní dům. Po několika nesmělých pokusech, kdy kulturní činitelé zorganizovali několik ukrajinských plesů v roce 1959 vznikl ukrajinský kroužek a umělecký soubor při závodním klubu ministerstva spravedlnosti v Praze 2. I když zde bylo citelné jisté omezení vládou, rozsah působení byl poměrně široký. Pořádaly se například koncerty, divadelní představení a fungoval zde i literární kroužek. Autoři z Prahy tiskli své práce v ukrajinských časopisech a sbornících které vycházely v Prešově. Mezi tyto autory můžeme zahrnout emigrační spisovatele z meziválečného období Oleksandra Olese 3 nebo Natalenu Korolevovou. 3 Více o autorovi viz. Medailónky na str

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho 1.7.Vysoké školy v období 1.republiky ze statistického pohledu Vzhledem k velkému časovému rozsahu je použito řady pramenů a přehledů, vydávaných jednorázově či periodicky dřívějšími orgány státní statistiky

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY 3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY Mezi, kteří se do Česka přistěhovali v letech 2001 2011, jich 34,7 % směřovalo do hlavního města Jak již bylo uvedeno několikrát dříve v textu, absolutní počet přistěhovalých osob

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011 JUDr. Ladislava Steinichová Zaměstnanost a pracovní migrace z hlediska historického Tendence odcházet za prací na straně jedné a zaměstnávat dělníky, řemeslníky, odborníky

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, 7 Migrace Poprvé po roce 2001 bylo v roce 2013 znovu zaznamenáno záporné saldo zahraniční migrace. Počet vystěhovalých se meziročně zvýšil na 30,9 tisíce a převýšil počet přistěhovalých o 1 297 osob. Mezi

Více

Ukrajinská media v České republice

Ukrajinská media v České republice Ukrajinská media v České republice prosinec 2009 Lucie Trlifajová Abstrakt: V České republice žije téměř sto třicet pět tisíc ukrajinských občanů, k ukrajinské národnosti se hlásí dvacet až dvacet pět

Více

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová ROMOVÉ 1945-1949 Eva Šotolová Konec 2. světové války jc historickým mezníkem vc vývoji a postavení Romů v naší společnosti. Romové čeští a moravští se vraceli z koncentračních táborů. Zbylo pouze několik

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY 4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY Za celé období let 2001 2011 se z Prahy vystěhovalo 294,3 tis. osob. Počty vystěhovalých od roku 2006 klesají s výjimkou roku 2010. Vystěhovalí z Prahy směřovali většinou do jiných

Více

Východní blok. Státy a organizace východního bloku

Východní blok. Státy a organizace východního bloku Východní blok Státy a organizace východního bloku Státy východního bloku Hlavní slovo SSSR 15 svazových republik SSSR největší stát na světě Vliv ve většině států střední a východní Evropy Komunisté s

Více

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR Jarmila Marešová Abstrakt: Cizinci z třetích zemí, tzn. cizinci pocházející ze zemí mimo EU, tvoří více než polovinu (58 % v roce

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější?

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Ze kterých oblastí Země přichází do Evropy nejvíce lidí? Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Roste počet obyvatel v Evropě? Kolik obyvatel má Evropa?? Která evropská města jsou nejlidnatější?

Více

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby trvání prvního samostatného československého státu. Učebnice: Obrazy z novějších

Více

MIRO THAN ODOJ, KAJ MIRE NIPI. MÉ MÍSTO JE TAM, KDE JSOU MOJI LIDÉ. Romové pocházejí z indického subkontinentu. Neví se s jistotou, proč započali putování z Indie do Evropy. V průběhu staletí se přes útisk

Více

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU

MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU MIGRACE VIETNAMCŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH POZICE NA PRACOVNÍM TRHU I N G. Š Á R K A P R Á T R N D R. J A N A K O U Ř I L O V Á, P H. D. ÚVOD Migrace je pokládána za jednu z nejvýznamnějších globálních

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Něco málo k historii

Něco málo k historii Základní informace Lvov nepatří k největším ukrajinským městům (je až na 7. místě), ale určitě k nejvýznamnějším Počet obyvatel: cca 735 000 Rozloha 182,01 km² Základní informace Historické centrum Lvova

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 ČR obyvatelstvo VY_32_INOVACE_PRE.3.02 1. ročník, zeměpis

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové

Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. Fakulta sociálních studií OU 20.5.2015 Teorie Marie Krakešové v kontextu vývoje postpenitenciární

Více

IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů

IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů Základem pro monitorování pohybu kvalifikovaných lidských zdrojů ve vědě a technologiích na mezinárodní úrovni je souhrnná publikace OECD - Science, Technology

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA Historie 13 Otázka číslo: 1 Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA jedním ze států USA samostatným státem, který je s USA spojen ekonomickou unií Otázka číslo: 2 V roce 1979 začal SSSR

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Žáky

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ Daniel Chytil Tisková konference, 12. ledna 2017, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Na úvod Zdroje dat Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ A NÁRODNOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ (STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST) = plnoprávné členství jedince v daném státu v demokratickém

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

6. Soudnictví, kriminalita

6. Soudnictví, kriminalita 6. Soudnictví, kriminalita Nepominutelnou oblastí s genderově citlivými rozdíly je soudnictví. A to jak u obětí, tak pachatelů zjištěných trestných činů, včetně uvězněných. Speciální problematikou jsou

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím leden

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,451.526 ze zahraničí: 2,931.298 (84,9 %) z tuzemska: 520.228 (15,1 %) Celkový přírůstek hostů: 290.766 osob (9,2 %) ze zahraničí

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Ukrajině. Za věřící se na dnešní Ukrajině považuje: 68% žen

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Osobnosti EU V této kapitole se dozvíte: Kdo je evropským komisařem. Kdo je členem soudního a účetního dvora. Čím je zabezpečována činnost Evropské komise.

Více