MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Seminář dějin umění obor Dějiny umění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Seminář dějin umění obor Dějiny umění"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Seminář dějin umění obor Dějiny umění 1

2 Masarykova univerzita, 2008 ISBN

3 DĚJINY UMĚNÍ Realizaci studijního programu připravuje Seminář dějin umění, jenž je součástí Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Poskytuje úplné vzdělání univerzitního typu ve * studijním programu dějiny umění Výuka dějin umění je organizována v následujících typech studia: 1) Bakalářské studium, denní: jednooborové tříleté (titul Bc.) dvouoborové tříleté, diplomové a nediplomové (titul Bc.) 2) Bakalářské studium, kombinované: jednooborové tříleté (titul Bc.) se zaměřením na památkovou péči a ochranu kulturního dědictví 3) Magisterské studium navazující, denní: jednooborové dvouleté (titul Mgr.) 4) Magisterské studium, denní: dvouoborové pětileté, rozdělené do dvou studijních cyklů (titul Mgr.) akreditace končí 5) Postgraduální doktorské studium jednooborové tříleté, denní i kombinované titul (Ph.D.) Studium dějin umění magisterské slouží výchově vědeckých pracovníků na umělecko-historických ústavech, odborníků v uměleckohistorických muzeích a v institucích památkové péče. Bakalářsky vzdělaní umělečtí historikové mohou působit ve výstavnictví, uměleckém obchodu, v tisku a umělecké kritice nebo v oblasti cestovního manažerství a průvodcovství. Veškeré odborné studium na Semináři dějin umění je kombinováno s praktickou přípravou na kulturních institucích. Město Brno nabízí v tomto smyslu I. 3

4 množství zajímavých možností (jako např. Moravská galerie, Dům umění města Brna, Moravský zemský archiv apod.). Jistou tradicí Brněnské školy dějin umění je následující speciální zaměření studia: dějiny umění na Moravě a ve střední Evropě znalectví a galerijní muzeologie dějiny vizuální kultury teorie a filosofie dějin umění památková ochrana a péče. Dějiny umění patří mezi humanistické a společensko-historické disciplíny. Předmětem jejich výzkumu jsou dějiny architektury, sochařství, malířství, grafiky, užitého umění a fotografie od raně křesťanské, pozdní antiky až do současnosti. Každé umělecké dílo je předmětem vizuálního vnímání. Mezi všeobecné úlohy dějin umění patří rekonstrukce uměleckého díla v jeho původním kontextu, jeho datování, jeho stylové zařazení, jeho topografický původ, identita jeho tvůrce a objednavatele, rozpoznání jeho obsahu (ikonografie), obsahového významu (ikonologie) a názorného charakteru. Ke kontextu uměleckého díla se dostaneme studiem jeho funkce a naopak od něj můžeme sledovat jeho vazby sociologického, psychologického či receptivního charakteru. Vysvětlení, porozumění a interpretace uměleckého díla vyžaduje proto zvládnutí následujících schopností: II. popis a kritická analýza uměleckých forem, jejich historické zařazení, obsahové a funkční objasnění jejich významu Současně se ovšem dějiny umění zabývají rovněž materiály, z nichž je umělecké dílo zhotoveno a uměleckými technikami; uměleckými teoriemi a názory, z nichž může být umělecké dílo vysvětlitelné; technikami praktické činnosti v museích, galeriích a památkové péči; základy umělecké a historické kritiky i dějinami a metodologií vlastní disciplíny. 4

5 Věcná specializace studia: Metodické přístupy ve studiu: a) architektura znalecký b) sochařství stylově-kritický a formálně-analytický c) malířství stylově-historický d) užité umění ikonograficko-ikonologický e) fotografie funkčně-receptivní kulturně-historický 5

6 BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Jednooborové studium kr. Tělesná výchova 4 Filozofie 4 Světový jazyk (anglický, německý, francouzský, ruský, 6 španělský) 2 semestry Oborové předměty 154 Propedeutický rok (1. rok studia) 20 Povinné úvody 24 Povinné prosemináře (pokud možno 2 metodologické, 20 2 oborové a 2 tematické, 1 cvičení) Povinně výběrové přednášky (nejméně 10) 40 Kredity C z nabídky FF, příp. MU (FSS humanitní 50 enviromentalistika, sociologie) zejména historie, pomocné vědy historické, archeologie, klasická archeologie a studijní obory starověkých kultur, etnologie, filozofie, jazyky), lze si zapsat i další výběrové přednášky z nabídky DU Seminář k bakalářské diplomové práci 15 Bakalářská diplomová práce 0 CELKEM KREDITŮ 180 6

7 Oborové předměty Propedeutický rok Podzim 2008 DU0101 Uvedení do studia dějin umění I. Šeferisová 4kr P08 2/0 Zk DU0103 Epochy dějin umění I. Šeferisová 4kr P08 2/0 Zk Jaro 2009 DU0102 Uvedení do studia dějin umění II. Slavíček 4kr 2/0 Zk DU0104 Epochy dějin umění II. Šeferisová 4kr 2/0 Zk DU0105 Písemná postupová zkouška Slavíček, Kroupa, Bartlová 4kr 2/0 pozk Povinné úvody Podzim 2008 DU0205 Úvod I: Architektura Kroupa 4kr P08 2/0 Zk DU0206 Úvod II: Sochařství Stehlík 4kr P08 2/0 Zk DU0209 Uvedení do křesťanské ikonografie Slavíček 4kr P08 1/1 Zk Jaro 2009 DU0207 Úvod III: Nauka o obrazech a kresba Slavíček 4kr 2/0 Zk DU0208a Úvod IV: Úvod do vizuální kultury a obrazové vědy Kesner 4kr 2/0 Zk DU0210 Uvedení do profánní ikonografie Slavíček 4kr 1/1 Zk Povinné prosemináře Podzim 2008 DU1330 Oborový proseminář: Znalectví a uměleckohistorická muzeologie Slavíček 3kr P08 0/2 K DU1355a DU1342 DU1348 DU1356 Tematický proseminář: Interpretace moderního umění I Metodologický proseminář: Texty ke krásnému slohu Oborový proseminář: Uvedení do architektury středověku Oborový proseminář: Teorie a praxe vystavování umění, muzeum umění Pomajzlová 3kr P08 0/2 K Bartlová 3kr P08 0/2 K Kroupa 3kr 0/2 K Kesner 3kr 0/2 K DU1344 Cvičení: Práce s prameny Šeferisová 2kr P08 0/2 Z 7

8 Jaro 2009 DU1331 Oborový proseminář: Metody a techniky památkové péče Stehlík 3kr 0/2 K DU1347 Tematický proseminář: středověké umění Bartlová 3kr 0/2 K DU1355b DU1334 Tematický proseminář: Interpretace moderního umění II a výtvarná kritika Oborový proseminář: Forma a funkce v historické architektuře Pomajzlová 3kr 0/2 K Kroupa 3kr 0/2 K DU1344 Cvičení: Práce s prameny Šeferisová 2kr 0/2 Z Výběrově povinné přednášky Podzim 2008 DU1212 Umění starověkého Řecka Suchánek 4kr P08 2/0 Zk DU1251 Raně křesťanské a byzantské umění Kudlíková 4kr P08 2/0 Zk DU1248 Umění Dálného východu I Kesner 4kr P08 2/0 Zk DU1243 Malířství a sochařství pozdní gotiky Bartlová 4kr P08 2/0 Zk DU1219 Barokní architektura 17. a 18. století Kroupa 4kr P08 2/0 Zk DU1220a Barokní malířství 17. století Šeferisová 4kr P08 2/0 Zk DU1221a Barokní sochařství v Itálii Suchánek 4kr P08 2/0 Zk DU1235 Architektura 19. století Suchánek 4kr P08 2/0 Zk DU1236a Malířství 19. století Šeferisová 4kr P08 2/0 Zk DU1238 Umění Pomajzlová 4kr P08 2/0 Zk Jaro 2009 DU1213 Římské umění Suchánek 4kr 2/0 Zk DU1216 Architektura renesance a manýrismu Kroupa 4kr 2/0 Zk DU1249 Umění Dálného východu II Kesner 4kr P08 2/0 Zk DU1217 Malířství a sochařství quattrocenta Bartlová 4kr 2/0 Zk DU1234a Umění cinquecenta Suchánek 4kr 2/0 Zk DU1220b Barokní malířství 18. století Šeferisová 4kr 2/0 Zk DU1221b Barokní sochařství ve střední Evropě Suchánek 4kr 2/0 Zk DU1237 Sochařství 19. století Suchánek 4kr 2/0 Zk DU1239 Umění Pomajzlová 4kr 2/0 Zk DU1226 Dějiny moderní architektury Suchánek 4kr 2/0 Zk DU1250 Grafické techniky mezi reprodukcí a ikonografií Miltová 4kr 2/0 Zk 8

9 Diplomové semináře DU1661a Seminář k bakalářské diplomové práci Bartlová 15kr P08 DU1661b Seminář k bakalářské diplomové práci Kroupa 15kr P08 DU1661c Seminář k bakalářské diplomové práci Slavíček 15kr P08 DU1662a Seminář k bakalářské oborové práci Bartlová 15kr P08 DU1662b Seminář k bakalářské oborové práci Kroupa 15kr P08 DU1662c Seminář k bakalářské oborové práci Slavíček 15kr P08 2/0 K 2/0 K 2/0 K 2/0 K 2/0 K 2/0 K DU1664 Bakalářská diplomová práce Bartlová, Kesner, Kroupa, Pomajzlová, Slavíček, Suchánek, Šeferisová DU1666 Bakalářská oborová práce Bartlová, Kesner, Kroupa, Pomajzlová, Slavíček, Suchánek, Šeferisová DU1665 Státní závěrečná zkouška bakalářská Bartlová, Kesner, Kroupa, Pomajzlová, Slavíček, Suchánek, Šeferisová 0kr 0/0 P08 3kr 0/0 P08 0kr 0/0 P08 Z Z Szk 9

10 Kombinované bakalářské studium Kombinované bakalářské studium oboru dějiny umění je jednooborové a je určeno zejména pracovníkům již zaměstnaným v oblastech památkové péče, státní správy i dalším zájemcům, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání o obor dějiny umění. Studium je vypisováno zejména se zaměřením na dějiny, teorii a praxi památkové péče, na uměleckohistorickou muzeologii a ochranu kulturního dědictví. Kontaktní přednášky a konzultace se konají 1x za 3 týdny v Telči, příp. v Brně (1. ročník) a v Brně (2. a 3. ročník). Na rozdíl od denního studia nemají studenti možnost výběru z předmětů, ale musí absolvovat všechny vypisované předměty z oblasti dějin umění a příbuzných oborů v příslušném roce studia. Sylaby jednotlivých přednášek, stejně jako povinná a doporučená literatura ke zkouškám a ke zpracování seminárních prací, jsou zveřejňovány na webové stránce Semináře dějin umění. 1. rok studia se nevypisuje 2. rok studia Podzim 2008 DU1216ak Architektura doby renesance Kroupa 4kr P08 Zk DU1217k Malířství quattrocenta Bartlová 4kr P08 Zk DU1330k DU1331k Proseminář: Znalectví a uměleckohistorická muzeologie Oborový proseminář: Metody a techniky památkové péče Slavíček 3kr P08 K Stehlík 3kr P08 K DU1334k Proseminář: Architektura (funkce a forma) Kroupa 3kr P08 K DU1336k DU1344k Praktikum:Teorie památkové péče (Alois Riegl a receptivní estetika) Metodologický proseminář: Historiografie dějin umění Kroupa 3kr P08 K Kroupa 3kr P08 K Jaro 2009 DU1216bk Architektura doby manýrismu Kroupa 4kr Zk DU1356k Proseminář: Teorie a praxe vystavování umění, muzeum umění Kesner 3kr K 10

11 DU1219ak Architektura 17. století Kroupa 4kr Zk DU1219bk Architektura 18. století Kroupa 4kr Zk DU1329k Tématický proseminář: Středověk Bartlová 3kr K DU1342k Praktikum: Praxe památkové péče Stehlík 3kr K DU1348k Praktikum: Uměleckohistorické přístupy Kroupa 3kr K 3. rok studia Podzim 2008 DU1220k Barokní malířství 17. a 18. století Šeferisová 4kr P06 zk DU1236ak Evropské malířství a sochařství 19. století Suchánek Šeferisová 4kr P06 zk DU1235k Velcí architekti 19. století Kroupa 4kr P06 zk DU1238k Malířství a sochařství 20. století Pomajzlová 4kr P06 zk DU1345k Fotografie v umění Armutidisová 3kr P06 k DU1346k Praktikum: Teorie památkové péče (teorie restaurování) Stehlík 3kr P06 k DU1661k Seminář k bakalářské diplomové práci I. Slavíček 15kr P06 k DU1664k Bakalářská diplomová práce Bartlová, Kesner, Kroupa, Pomajzlová, Slavíček, Suchánek, Šeferisová DU1663k Státní závěrečná zkouška bakalářská Bartlová, Kesner, Kroupa, Pomajzlová, Slavíček, Suchánek, Šeferisová 6kr J07 Szk 0kr J07 Szk Jaro 2009 DU1221k Dějiny barokního sochařství Stehlík 4kr J07 zk DU1236bk České malířství a sochařství 19. století Suchánek Šeferisová 4kr J07 zk DU1226k Dějiny moderní architektury Kroupa 4kr J07 zk DU1245k Užité umění a umělecké řemeslo Křížová 4kr J07 zk DU1332k Metody dějin umění Kroupa 3kr J07 k DU1347k Praktikum: Praxe památkové péče Stehlík 3kr J07 k DU1662k Seminář k bakalářské diplomové práci II. Slavíček 15kr J07 k 11

12 DU1664k Bakalářská diplomová práce Bartlová, Kesner, Kroupa, Pomajzlová, Slavíček, Suchánek, Šeferisová DU1663k Státní závěrečná zkouška bakalářská Bartlová, Kesner, Kroupa, Pomajzlová, Slavíček, Suchánek, Šeferisová 6kr J07 Szk 0kr J07 Szk Podmínky pro ukončení bakalářské studia kombinovaného: a) absolvování všech vypsaných přednášek, proseminářů a praktik, tj. získání 180 kreditů b) vypracování a přijetí diplomové (bakalářské) práce o rozsahu nejméně 50tisíc znaků (včetně poznámkového aparátu). Bakalářská práce je zadána nejpozději na začátku 3. semestru; c) absolvování státní závěrečné zkoušky bakalářské její součástí je obhajoba diplomové práce a ústní zkouška Z přehledu dějin evropské a českého umění od karolínského umění po klasické moderní umění, problematika památkové péče a ochrany kulturního dědictví. 12

13 Magisterské studijní programy Magisterské studium (navazující) dvouleté Jednooborové studium kr. Světový jazyk (anglický, německý, francouzský, ruský, španělský) 2 6 semestry Oborové předměty povinně výběrových přednášek povinných seminářů 40 Seminář k magisterské diplomové práci I., II. 2 semestry 30 Magisterská diplomová práce 0 Celkem kreditů 120 Magisterské studium pětileté (akreditace končí) Dvouoborové studium Diplomový obor kr Dvouoborové studium Nediplomový obor Kr Světový jazyk (anglický, německý, 6 Světový jazyk (anglický, německý, 3 francouzský, ruský, španělský) 2 semestry francouzský, ruský, španělský) 2 semestry Oborové předměty 34 Oborové předměty 37 4 povinně výběrové přednášky 16 6 povinně výběrových přednášek 24 4 povinné semináře 16 3 povinné semináře 12 1 povinně výběrový seminář 2 1 povinně výběrový seminář 2 Seminář k magisterské diplomové 30 Seminář k oborové práci 10 práci I., II. 2 semestry Magisterská diplomová práce 0 Magisterská oborová práce 0 Celkem Celkem kreditů

14 Oborové předměty Povinně výběrové přednášky Podzim 2008 DU2548 Osobnosti holandské malby 17. století Slavíček 4kr P08 2/0 K DU2557 Užité umění a umělecké řemeslo I. Křížová 4kr P08 2/0 K DU2638 Teorie středověkého obrazu Bartlová 4kr P08 2/0 K DU2639 Kapitoly z historie a teorie krajinomalby v Číně a Evropě Kesner 4kr P08 2/0 K DU2611 Umění kolem roku 1800 Suchánek 4kr P08 2/0 K DU2640 České sochařství 20. století Pomajzlová 4kr P08 2/0 K DU2641 Barokní architektura v Čechách a na Moravě Kroupa 4kr P08 2/0 K Jaro 2009 DU2569 Kapitoly z dějin středoevropského sběratelství století Slavíček 4kr P08 2/0 K DU2602 Nástěnný obraz v baroku Šeferisová 4kr 2/0 K DU2642 Národ jako téma dějin umění Bartlová 4kr 2/0 K DU2643 Nové české umění po roce 1980 Pomajzlová 4kr 2/0 K DU2644 Umělci v roli scénografů. Moderní česká scénografie Matulová DU2645 Teorie a filozofie umění současnosti Kesner 4kr 2/0 K DU2646 Urbanismus v raném novověku a v současnosti Kroupa 4kr 2/0 K Povinné semináře Podzim 2008 DU2466 Seminář: Prameny K dějinám barokního umění na Moravě Slavíček 4kr P08 0/2 K DU2460 DU2505 Seminář: Ikonografie a ikonologie ve středověkém umění Seminář: Umělecké řemeslo v raném novověku Bartlová 4kr P08 0/2 K Suchánek 4kr P08 0/2 K DU2506 Seminář: Psaní o soše Pomajzlová 4kr P08 0/2 K DU2507 DU2508 Seminář: Výzdoby barokních zámeckých a palácových rezidencí Seminář: Zobrazení krajiny v Číně a Evropě Miltová 4kr P08 0/2 K Kesner 4kr P08 0/2 K 14

15 DU2509 Seminář: Istoria a poesia v raném novověku Kroupa 4kr P08 0/2 K DU2555 Problémy památkové péče Stehlík 3kr P08 0/2 K DU2559 Fotografie v umění I. Armutidisová 3kr P08 1/1 Z DU2504 Úvod do mediálních studií a žurnalistiky Skřivánek 3kr P08 1/1 Z Jaro 2009 DU2467 DU2463 DU2510 Seminář: Ikonografie a ikonologie umění raného novověku Seminář: Kontextuální analýza v medivistice Seminář: "Concettismo" (vybrané problémy raně novověké ikonografie a ikonologie) Slavíček 4kr 0/2 K Bartlová 4kr 0/2 K Šeferisová 4kr 0/2 K DU2511 Seminář: Výtvarná kritika Pomajzlová 4kr 0/2 K DU2512 Seminář: Významné postavy/významné obrazy dějin umění Kesner 4kr 0/2 K DU2513 Umělci v roli scénografů Matulová 4kr 0/2 K DU2514 Seminář: Konversatorium k uměleckohistorickým přístupům Kroupa 4kr 0/2 K DU2558 Užité umění a umělecké řemeslo II. Křížová 3kr 0/2 Z DU2556 Před originály: Památky v Brně Stehlík 3kr 1/1 Z DU2560 Fotografie v umění II. Armutidisová 3kr 1/1 Z DU2504 Úvod do mediálních studií a žurnalistiky Skřivánek 3kr 1/1 Z DU4000 Didaktika dějin umění Šmuková 0kr P08 2/6 K Diplomové semináře Podzim 2008 DU2661a Seminář k magisterské diplomové práci I. Bartlová 15kr P08 DU2661b Seminář k magisterské diplomové práci I. Kroupa 15kr P08 DU2661c Seminář k magisterské diplomové práci I. Slavíček 15kr P08 DU2666a Seminář k magisterské oborové práci Bartlová 10kr P08 DU2666b Seminář k magisterské oborové práci Kroupa 10kr P08 2/0 K 2/0 K 0/2 Z 0/2 Z 0/2 Z 15

16 DU2666c Seminář k magisterské oborové práci Slavíček 10kr P08 0/2 Z DU2664 Magisterská diplomová práce Bartlová, Kesner, Kroupa, Šeferisová, Pomajzlová, Slavíček, Suchánek 0kr DU2665 Magisterská oborová práce Bartlová, Kesner, Kroupa, Šeferisová, Pomajzlová, Slavíček, Suchánek 0kr DU2663 Státní závěrečná zkouška magisterská Bartlová, Kesner, Kroupa, Šeferisová, Pomajzlová, Slavíček, Suchánek 0kr P08 P08 P08 0/0 Szk 0/0 Zk 0/0 Szk 16

17 Doktorské studium Postgraduální doktorské studium prezenční Postgraduální doktorské studium kombinované Studijní program 8106V: Obecná teorie a dějiny umění a kultury Studijní obor: Teorie a dějiny umění (obor č ) Školitelé: Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. Prof. PhDr. Miloš Stehlík Předsedové zkušební komise pro doktorské zkoušky a pro obhajoby doktorských disertací: Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Prof. PhDr. Miloš Stehlík Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. Odborníci jmenovaní MŠMT: Prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (FAVU VUT Brno) Prof. PhDr. Miloš Stehlík Studijní plán: Studijní plán (platný od pro posluchače 1. a 2. ročníku prezenčního i kombinovaného doktorandského studia: Kód v ISu Název předmětu Semestr Zakončení Kredity PHDZ1 Teoreticko-metodologický seminář I (katedra PS Z 5 filozofie) PHDZ2 Teoreticko-metodologický seminář II (katedra JS Zk 15 filozofie) Cizí jazyk (CJV) PS, JS Zk 4 DU4001 DU4002 Doktorské kolegium PS, JS (6 semestrů) K 66 (6x11) FU4005 Pramenné studium, výzkum školitel PS, JS Z 10 DU4006 Textová příprava I IV školitel PS, JS (4 semestry) Z 20 (4x5) 17

18 DUDSK DU4007 DU4003 Semestrální kolokvium školitel PS, JS (po dobu studia) K 0 PS, JS Z 10 Teze disertační práce školitel Disertační práce PS, JS Z 50 školitel Celkem 180 Stručná anotace předmětů Teoreticko-metodologický seminář I II realizuje Katedra filosofie Cizí jazyk realizuje Centrum jazykového vzdělávání AJ31010 Test in English for PSG NJ_DS Němčina pro doktorské studium RJ_DS01 Ruština pro doktorské studium ROMDX Románský jazyk pro neromanisty Doktorské kolegium Základní forma postgraduálního studia, kolegia se konají každý semestr vždy 1x za tři týdny. Jejich nedílnou součástí jsou specializované přednášky připravované ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, příp. s dalšími významnými odborníky oboru, vycházejí z aktualizovaných ročních studijních plánů doktorandů. Vedle přednášek jsou jejich součástí také prezentace, dílčí i závěrečné, tezí a výsledků samostatné a systematické vědecké a tvůrčí práce doktorandů. Seminář poskytuje doktorandům obou forem studia, prezenčního i kombinovaného všestrannou metodickou a odbornou podporu v jejich studiu a iniciuje publikování výsledků jejich disertačních prací v odborném periodiku katedry. Doporučena je rovněž účast na zahraničních konferencích, stipendijních pobytech a odborných stážích. Textová příprava I IV Kontrola a konzultace postupu prací uskutečňuje se v závěrečných čtyřech semestrech standardní doby studia formou individuálních konzultací se školi- 18

19 telem. Tyto konzultace se konají podle potřeby, nejméně však jednou za semestr. Pramenné studium, výzkum Studium pramenů a literatury především z oblasti odborné specializace Semestrální kolokvium Kontrola průběhu studia po celou dobu studia školitelem a předsedou oborové komise Teze disertační práce Zpracování a odevzdání autoreferátu, shrnujícího výsledky disertační práce, který se předkládá k obhajobě. Disertační práce Zápočet se uděluje za odevzdání konečné verze práce. Disertační práci je nutno zaregistrovat v ISu (viz metodika zadávání závěrečných prací do ISu). 19

20 Dějiny umění Prezenční studium bakalářské, povinné předměty podzimní semestr Kód Název Kr. Rozs. Výst. Vyučující DU0101 Uvedení do studia dějin umění I. 4 kr. 2/0 zk DU0103 Epochy dějin umění I. (do 1500) 4 kr. 2/0 zk, k DU0205 Úvod do dějin umění I.: Architektura 4 kr. 2/0 Zk J. Kroupa DU0206 Úvod do dějin umění II.: Sochařství 4 kr. 2/0 Zk M. Stehlík DU0209 Křesťanská ikonografie 4 kr. 1/1 zk, k L. Slavíček DU1330 DU1342 Oborový proseminář: Znalectví a uměleckohistorická muzeologie Metodologický proseminář: Texty ke krásnému slohu 4 kr. 1/1 zk L. Slavíček 3 kr. 0/2 k M. Bartlová DU1344 Cvičení: Práce s prameny 2 kr. 0/2 z DU1355a DU1356 Tematický seminář: Interpretace moderního umění I Oborový proseminář: Teorie a praxe vystavování umění, muzeum umění 3 kr. 0/2 k A. Pomajzlová 3 kr. 1/1 k L. Kesner DU1661a Seminář k bakalářské diplomové práci 12 kr. 0/2 k M. Bartlová DU1661b Seminář k bakalářské diplomové práci 15 kr. 0/2 k J. Kroupa DU1661c Seminář k bakalářské diplomové práci 15 kr. 0/2 k L. Slavíček DU1662a Seminář k bakalářské oborové práci 5 kr. 0/2 k M. Bartlová DU1662b Seminář k bakalářské oborové práci 5 kr. 0/2 k J. Kroupa DU1662c Seminář k bakalářské oborové práci 5 kr. 0/2 k L. Slavíček DU1664 Bakalářská diplomová práce 0 kr. 0/0 z M. Bartlová, DU1665 Státní závěrečná zkouška bakalářská 0 kr. 0/0 SZk M. Bartlová, DU1666 Bakalářská oborová práce 0 kr. 0/0 z M. Bartlová, 20

21 Kód Název Kr. Rozs. Výst. Vyučující DU1667 Práce k souborné zkoušce 10 kr. 0/0 z M. Bartlová, jarní semestr Kód Název Kr. Rozs. Výst. Vyučující DU0102 Uvedení do studia dějin umění II. 4 kr. 2/0 zk L. Slavíček DU0104 Epochy dějin umění II. (po 1500) 4 kr. 2/0 zk, k DU0105 Písemná postupová zkouška 4 kr. 0/0 PZk M. Bartlová, L. Slavíček DU0207 Úvod do dějin umění III.: Nauka o obrazech 4 kr. 2/0 zk L. Slavíček DU0208a Úvod IV: Úvod do vizuální kultury a obrazové vědy 4 kr. 2/0 zk L. Kesner DU0210 Profánní ikonografie 4 kr. 1/1 zk, k L. Slavíček DU1331 DU1334 Oborový proseminář: Metody a praxe památkové péče Oborový proseminář: Architektura (forma a funkce) 4 kr. 0/2 k M. Stehlík 3 kr. 0/2 k J. Kroupa DU1344 Cvičení: Práce s prameny 2 kr. 0/2 z DU1347 Tematický proseminář: Středověké umění 3 kr. 0/2 k M. Bartlová DU1355b Tematický seminář: Interpretace moderního umění II a výtvarná kritika 3 kr. 0/2 k A. Pomajzlová DU1661a Seminář k bakalářské diplomové práci 15 kr. 0/2 k M. Bartlová DU1661b Seminář k bakalářské diplomové práci 15 kr. 0/2 k J. Kroupa DU1661c Seminář k bakalářské diplomové práci 15 kr. 0/2 k L. Slavíček DU1662a Seminář k bakalářské oborové práci 5 kr. 0/2 k M. Bartlová DU1662b Seminář k bakalářské oborové práci 5 kr. 0/2 k J. Kroupa DU1662c Seminář k bakalářské oborové práci 5 kr. 0/2 k L. Slavíček DU1664 Bakalářská diplomová práce 0 kr. 0/0 z M. Bartlová, 21

22 Kód Název Kr. Rozs. Výst. Vyučující DU1665 Státní závěrečná zkouška bakalářská 0 kr. 0/0 SZk M. Bartlová, DU1666 Bakalářská oborová práce 0 kr. 0/0 z M. Bartlová, DU1667 Práce k souborné zkoušce 10 kr. 0/0 z M. Bartlová, Prezenční studium magisterské, povinné předměty podzimní semestr Kód Název Kr. Rozs. Výst. Vyučující DU2460 DU2466 Seminář: Ikonografie a ikonologie středověkého umění Seminář: Prameny k dějinám barokního umění na Moravě 4 kr. 0/2 k M. Bartlová 4 kr. 0/2 k L. Slavíček DU2504 Úvod do mediálních studií a žurnalistiky 4 kr. 1/1 k J. Skřivánek DU2505 Seminář: Umělecké řemeslo v raném novověku 4 kr. 0/2 k P. Suchánek DU2506 Seminář: Psaní o soše 4 kr. 0/2 k A. Pomajzlová DU2507 DU2508 DU2509 Seminář: Výzdoby barokních zámeckých a palácových rezidencí Seminář: Zobrazení krajiny v Číně a v Evropě Seminář: Istoria a poesia v raném novověku 4 kr. 0/2 k R. Miltová 4 kr. 0/2 k L. Kesner 4 kr. 0/2 k J. Kroupa DU2548 Osobnosti holandské malby 17. století 4 kr. 2/0 k L. Slavíček DU2555 Problémy památkové péče 4 kr. 1/1 k M. Stehlík 22

23 Kód Název Kr. Rozs. Výst. Vyučující DU2557 Užité umění a umělecké řemeslo I. 4 kr. 2/0 k A. Křížová DU2559 Fotografie v umění I. 4 kr. 0/2 k I. Armutidisová DU2611 Umění kolem roku kr. 2/0 k P. Suchánek DU2638 Teorie středověkého obrazu 4 kr. 2/0 k M. Bartlová DU2639 Kapitoly z historie a teorie krajinomalby v Číně a v Evropě 4 kr. 2/0 k L. Kesner DU2640 České sochařství 20. století 4 kr. 2/0 k A. Pomajzlová DU2641 Barokní architektura v Čechách a na Moravě 4 kr. 2/0 k J. Kroupa DU2661a Seminář k magisterské diplomové práci I. 15 kr. 0/2 k M. Bartlová DU2661b Seminář k magisterské diplomové práci I. 15 kr. 0/2 k J. Kroupa DU2661c Seminář k magisterské diplomové práci I. 15 kr. 0/2 k L. Slavíček DU2663 Státní závěrečná zkouška magisterská 0 kr. 0/0 SZk M. Bartlová, DU2664 Magisterská diplomová práce 0 kr. 0/0 z M. Bartlová, DU2665 Magisterská oborová práce 0 kr. 0/0 z M. Bartlová, DU2666a Seminář k magisterské oborové práci 10 kr. 0/2 k M. Bartlová DU2666b Seminář k magisterské oborové práci 10 kr. 0/2 k J. Kroupa DU2666c Seminář k magisterské oborové práci 10 kr. 0/2 k L. Slavíček jarní semestr Kód Název Kr. Rozs. Výst. Vyučující DU2463 DU2467 Seminář: Kontextuální analýza v medievistice Seminář: Ikonografie a ikonologie umění raného novověku 4 kr. 0/2 k M. Bartlová 4 kr. 0/2 k L. Slavíček 23

24 Kód Název Kr. Rozs. Výst. Vyučující DU2504 Úvod do mediálních studií a žurnalistiky 4 kr. 1/1 k J. Skřivánek DU2510 Seminář: "Concettismo" - vybrané problémy raně novověké ikonografie a ikonologie 4 kr. 2/0 k DU2511 Seminář: Výtvarná kritika 4 kr. 0/2 k A. Pomajzlová DU2512 Seminář: Významné postavy/významné obrazy dějin umění 4 kr. 0/2 k L. Kesner DU2513 Seminář: Umělci v roli scénografů 4 kr. 0/2 k J. Matulová DU2514 Seminář: Konversatorium k uměleckohistorickým přístupům 4 kr. 0/2 k J. Kroupa DU2556 Před originály: památky v Brně 4 kr. 1/1 k M. Stehlík DU2558 Užité umění a umělecké řemeslo II. 4 kr. 0/2 k, z A. Křížová DU2560 Fotografie v umění II. 4 kr. 0/2 k I. Armutidisová DU2569 Kapitoly z dějin středoevropského sběratelství století 4 kr. 2/0 k L. Slavíček DU2602 Nástěnný obraz v baroku 4 kr. 2/0 k DU2642 Národ jako téma dějin umění 4 kr. 2/0 k M. Bartlová DU2643 Nové české umění po roce kr. 2/0 k A. Pomajzlová DU2644 Umělci v roli scénografů. Moderní česká scénografie kr. 2/0 k J. Matulová DU2645 Teorie a filozofie umění v současnosti 4 kr. 2/0 k L. Kesner DU2646 Urbanismus v raném novověku a v současnosti 4 kr. 2/0 k J. Kroupa DU2662a Seminář k magisterské diplomové práci II. 15 kr. 0/2 k M. Bartlová DU2662b Seminář k magisterské diplomové práci II. 15 kr. 0/2 k J. Kroupa DU2662c Seminář k magisterské diplomové práci II. 15 kr. 0/2 k L. Slavíček DU2663 Státní závěrečná zkouška magisterská 0 kr. 0/0 SZk M. Bartlová, DU2664 Magisterská diplomová práce 0 kr. 0/0 z M. Bartlová, DU2665 Magisterská oborová práce 0 kr. 0/0 z M. Bartlová, 24

25 Kód Název Kr. Rozs. Výst. Vyučující DU2666a Seminář k magisterské oborové práci 10 kr. 0/2 k M. Bartlová DU2666b Seminář k magisterské oborové práci 10 kr. 0/2 k J. Kroupa DU2666c Seminář k magisterské oborové práci 10 kr. 0/2 k L. Slavíček Prezenční studium bakalářské, volitelné předměty podzimní semestr Kód Název Kr. Rozs. Výst. Vyučující DU1212 Umění starověkého Řecka 4 kr. 2/0 zk P. Suchánek DU1219 Barokní architektura 17. a 18. století 4 kr. 2/0 zk J. Kroupa DU1220a Barokní malířství 17. století 4 kr. 2/0 zk DU1221a Barokní sochařství v Itálii 4 kr. 2/0 zk P. Suchánek DU1235 Architektura 19. století 4 kr. 2/0 zk P. Suchánek DU1236a Malířství 19. století 4 kr. 2/0 zk, A. Pomajzlová DU1238 Umění kr. 2/0 zk A. Pomajzlová DU1243 Malířství a sochařství pozdní gotiky 4 kr. 2/0 zk M. Bartlová DU1248 Umění Dálného východu I 4 kr. 2/0 zk L. Kesner DU1251 Raně křesťanské a byzantské umění 4 kr. 2/0 zk M. Kudlíková jarní semestr Kód Název Kr. Rozs. Výst. Vyučující DU1213 Římské umění 4 kr. 2/0 zk P. Suchánek DU1216 Architektura renesance a manýrismu 4 kr. 2/0 zk J. Kroupa DU1217 Malířství a sochařství quattrocenta 4 kr. 2/0 zk M. Bartlová DU1220b Barokní malířství 18. století 4 kr. 2/0 zk DU1221b Barokní sochařství ve střední Evropě 4 kr. 2/0 zk P. Suchánek DU1226 Dějiny moderní architektury 4 kr. 2/0 zk P. Suchánek DU1234a Umění cinquecenta 4 kr. 2/0 zk P. Suchánek DU1237 Sochařství 19. století 4 kr. 2/0 zk P. Suchánek DU1239 Umění kr. 2/0 zk A. Pomajzlová DU1249 Umění Dálného východu II 4 kr. 2/0 zk L. Kesner DU1250 Grafické techniky mezi reprodukcí a ikonografií 4 kr. 2/0 zk R. Miltová 25

26 Prezenční studium magisterské, volitelné předměty podzimní semestr Kód Název Kr. Rozs. Výst. Vyučující DU4000 Didaktika dějin umění 0 kr. 2/6 zk S. Šmuková jarní semestr Kód Název Kr. Rozs. Výst. Vyučující DU4000 Didaktika dějin umění 0 kr. 2/6 zk S. Šmuková Kombinované studium podzimní semestr Kód Název Kr. Rozs. Výst. Vyučující DU1216ak Architektura doby renesance 4 kr. 2/0 zk J. Kroupa DU1217k Malířství quattrocenta 4 kr. 2/0 zk M. Bartlová DU1220k Barokní malířství 17. a 18. století 4 kr. 2/0 zk DU1235k Velcí architekti 19. století 4 kr. 2/0 zk J. Kroupa DU1236ak Evropské malířství a sochařství 19. století 4 kr. 2/0 zk DU1238k Malířství a sochařství 20. století 4 kr. 2/0 zk A. Pomajzlová DU1330k DU1331k DU1334k DU1336k DU1344k Oborový proseminář: Znalectví a uměleckohistorická muzeologie Oborový proseminář: Metody a techniky památkové péče Oborový proseminář: Architektura (forma a funkce) Praktikum: Teorie památkové péče (Alois Riegl a receptivní estetika) Metodologický proseminář: Historiografie dějin umění 3 kr. 0/2 k L. Slavíček 3 kr. 0/2 k M. Stehlík 3 kr. 0/0 k J. Kroupa 3 kr. 0/2 k J. Kroupa 3 kr. 0/2 k J. Kroupa DU1345k Fotografie v umění 3 kr. 0/2 k I. Armutidisová DU1346k Praktikum: Teorie památkové péče (teorie restaurování) 3 kr. 0/2 k M. Stehlík DU1661k Seminář k bakalářské diplomové práci I. 15 kr. 0/2 k L. Slavíček DU1663k Státní závěrečná zkouška bakalářská 0 kr. 0/0 SZk M. Bartlová, DU1664k Bakalářská diplomová práce 0 kr. 0/0 z M. Bartlová, 26

27 Kód Název Kr. Rozs. Výst. Vyučující jarní semestr Kód Název Kr. Rozs. Výst. Vyučující DU1216bk Architektura doby manýrismu 4 kr. 2/0 zk J. Kroupa DU1219ak Architektura 17. století 4 kr. 2/0 zk J. Kroupa DU1219bk Architektura 18. století 4 kr. 2/0 zk J. Kroupa DU1221k Dějiny barokního sochařství 4 kr. 2/0 zk M. Stehlík DU1226k Dějiny moderní architektury 4 kr. 2/0 zk J. Kroupa DU1236bk České malířství a sochařství 19. století 4 kr. 2/0 zk DU1245k Užité umění a umělecké řemeslo 4 kr. 2/0 zk A. Křížová DU1329k Tematický proseminář: Středověk 3 kr. 0/2 k M. Bartlová DU1332k Metody dějin umění 3 kr. 2/0 k J. Kroupa DU1342k Praktikum: Praxe památkové péče 3 kr. 0/2 z M. Stehlík DU1347k Praktikum: Praxe památkové péče 3 kr. 0/2 k M. Stehlík DU1348k Praktikum: Uměleckohistorické přístupy 3 kr. 0/2 k J. Kroupa DU1356k Oborový proseminář: Teorie a praxe vystavování umění, muzeum umění 3 kr. 1/1 k L. Kesner DU1662k Seminář k bakalářské diplomové práci II. 15 kr. 0/2 k L. Slavíček DU1663k Státní závěrečná zkouška bakalářská 0 kr. 0/0 SZk M. Bartlová, DU1664k Bakalářská diplomová práce 0 kr. 0/0 z M. Bartlová, 27

28 Studijní katalog Seminář dějin umění Vydala Masarykova univerzita v roce vydání, 2008, náklad 70 výtisků, 27 stran Tisk Reprocentrum, a.s., Blansko Pořadové číslo 4684/FF-8/08-17/99 ISBN

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Seminář dějin umění obor Dějiny umění

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Seminář dějin umění obor Dějiny umění MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2009 2010 Seminář dějin umění obor Dějiny umění 1 Masarykova univerzita, 2009 ISBN 978-80-210-4901-7 2 DĚJINY UMĚNÍ Realizaci studijního programu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Seminář dějin umění

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Seminář dějin umění MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2014 2015 Seminář dějin umění Dějiny umění Realizaci studijního programu připravuje Seminář dějin umění, jenž je součástí Filosofické fakulty

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Školitelé: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Školitelé: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. Ruský jazyk Oborová komise: (předseda) Interní členové PhDr. Jiří Gazda, CSc. Externí členové doc. PhDr. Helena Flídrová, CSc. (Filozofická fakulta, UP v Olomouci) PhDr. Ilona Janyšková, CSc. (Ústav pro

Více

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe oboru dějiny umění či historie, pomocných věd historických,

Více

Jednooborové bakalářské studium: DĚJINY UMĚNÍ (8109R002) studijní plán platný od AR 2014/2015

Jednooborové bakalářské studium: DĚJINY UMĚNÍ (8109R002) studijní plán platný od AR 2014/2015 Jednooborové bakalářské studium: DĚJINY UMĚNÍ (8109R002) studijní plán platný od AR 2014/2015 Za studijní plán je zodpovědný Ústav estetiky a dějin umění FF JU, případné dotazy směřujte na jeho sekretariát,

Více

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace:

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: 10.12. 2008 31.12. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 K p 6 3

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2007 2008 Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4346-6

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda.

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda. Polská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. (em.) Externí členové dr Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do tří základních forem: 1. tříleté bakalářské studium -- dvouoborové -- jednooborové 2. dvouleté navazující

Více

Kreditová zátěž a podmínky pro ukončení dvouoborového bakalářského studia a I. cyklu magisterského studia:

Kreditová zátěž a podmínky pro ukončení dvouoborového bakalářského studia a I. cyklu magisterského studia: Historie 2003/2004 Studijní obor historie je na Historickém ústavu FF MU organizován jako bakalářský, navazující magisterský nebo jako pětiletý magisterský typ studia, a to pokud možno v souladu s typem

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Požadavky k přijímacím zkouškám (doktorské studium, nástup do studia jaro 2018)

Požadavky k přijímacím zkouškám (doktorské studium, nástup do studia jaro 2018) Požadavky k přijímacím zkouškám (doktorské studium, nástup do studia jaro 2018) ANDRAGOGIKA ANGLICKÝ JAZYK Požadavky k přijímací zkoušce: Uchazeč si k ústní zkoušce nastuduje Pražskou školu jazykovědnou

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 13. 5. 2010) Akademický senát Filozofické

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2008 2009 Ústav hudební vědy obor Hudební věda obor Sdružená uměnovědná studia obor Teorie interaktivních médií obor Teorie a provozovací praxe

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2008 2009 Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince 1 Masarykova univerzita, 2008 ISBN 978-80-210-4638-2 2 ČEŠTINA PRO CIZINCE Bakalářské

Více

STUDIJNÍ PROGRAM 2005/2006

STUDIJNÍ PROGRAM 2005/2006 STUDIJNÍ PROGRAM 2005/2006 TEORIE INTERAKTIVNÍCH MÉDIÍ ORGANIZACE STUDIA Obor Teorie interaktivních médií je organizován ve 2 typech studia: Bakalářský studijní program - dvouoborový (6 semestrů = 3 roky)

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium.

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium. SINOLOGIE SIN Sinologii (magisterské studium) lze studovat dvouoborově (tj. v kombinaci s jiným oborem), jako jednooborové studium s blokem volitelných předmětů (specializačním blokem předmětů), nebo jako

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do dvou základních forem: 1. Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové (tříleté). 2. Magisterské

Více

I. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne

I. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne I. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 19. 10. 2012 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Požadavky k přijímacím zkouškám (doktorské studium, nástup do studia podzim 2018)

Požadavky k přijímacím zkouškám (doktorské studium, nástup do studia podzim 2018) Požadavky k přijímacím zkouškám (doktorské studium, nástup do studia podzim 2018) Číslo u názvu oboru udává předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Počet přijatých uchazečů může plánovaný počet zapsaných

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do dvou základních forem: 1. Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové (tříleté) 2. Magisterské

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Výběrové semináře II -/2 Z -/2 Z

Výběrové semináře II -/2 Z -/2 Z KLASICKÁ ARCHEOLOGIE KAR KAR / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) (1. rok studia) KAR011001 / Úvod do studia 2/- Zk -/- KAR011002 / Proseminář -/2 Z -/- KAR011003 / Egejská oblast Jan

Více

ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń

ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń ARCHEOLOGIE KLASICKÁ ARK ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń I. cyklus 201. Úvod do studia 1/- Zk 202. Proseminář k úvodu do studia -/1 Z 203. Seminář archeologický I -/2 Z 204. Seminář archeologický

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

Požadavky k přijímacím zkouškám do studijních programů doktorského studia. (zahájení studia od podzimu 2019)

Požadavky k přijímacím zkouškám do studijních programů doktorského studia. (zahájení studia od podzimu 2019) Požadavky k přijímacím zkouškám do studijních programů doktorského studia (zahájení studia od podzimu 2019) U akreditovaných programů je uvedena nabídka studijních plánů - jednooborový prezenční (P) či

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Ústav archeologie a muzeologie obor Archeologie obor Klasická archeologie obor Muzeologie

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Ústav archeologie a muzeologie obor Archeologie obor Klasická archeologie obor Muzeologie MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2008 2009 Ústav archeologie a muzeologie obor Archeologie obor Klasická archeologie obor Muzeologie 1 Masarykova univerzita, 2008 ISBN 978-80-210-4635-1

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v170 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ

Více

Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ

Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Seznam a plány přednášek bakalářského studijního oboru DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Platí jen pro studenty přijaté ke studiu před rokem 2013 (tj. 3. ročník) Základní charakteristiky Studijní program: Typ

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v roce 2018

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v roce 2018 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v roce 2018 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu:

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. STUDIJNÍ KATALOG Seminář estetiky

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. STUDIJNÍ KATALOG Seminář estetiky MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2013 2014 Seminář estetiky Estetika ÚVOD Estetika (lat. aesthetica, od řec. aisthésis = vnímání, zakoušení) je obor lidského myšlení, který má

Více

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Bakalářské studium A. Studenti přijatí (dříve) k magisterskému studiu oboru zapisují povinné a volitelné předměty podle dvouoborového studia

Více

Doktorské studium Sociální politiky a sociální práce

Doktorské studium Sociální politiky a sociální práce Doktorské studium Sociální politiky a sociální práce Doktorské studium oboru sociální politika a sociální práce (dále jen DPS SPSP ) je čtyřleté s možností prodloužení v odůvodněných případech, nejdéle

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23 /2018

Výnos děkanky FF UHK č. 23 /2018 Hradec Králové 10. října 2018 č. j. DFF/589/18 Výnos děkanky FF UHK č. 23 /2018 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2019/2020 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Archivnictví a pomocné vědy historické (jednooborové bakalářské studium) B 7105 (Platnost akreditace: )

Archivnictví a pomocné vědy historické (jednooborové bakalářské studium) B 7105 (Platnost akreditace: ) Archivnictví a pomocné vědy historické (jednooborové bakalářské studium) B 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) SZ společný základ SZ 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ Zk p

Více

germanistiky Katedra Filozofická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Filozofická fakulta UJEP

germanistiky Katedra Filozofická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Filozofická fakulta UJEP Městské Filozofická fakulta UJEP www.ff.ujep.cz Katedra germanistiky FF UJEP Pasteurova 13 400 96 Ústí n./l. ul. České mláděže ul. Klíšská UJEP MHD Mánesovy Sady B. Smetany Mírové náměstí Hlavní Katedra

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2010 2011 Ústav hudební vědy obor Hudební věda obor Sdružená uměnovědná studia obor Teorie a provozovací praxe staré hudby obor Teorie interaktivních

Více

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń Celkový plán studia I. cyklus 201. Dějiny pravěku 2/- Zk 202. Neolit v ČR a SR 2/- Kv 203. Eneolit a doba bronzová v ČR a SR 3/- Kv 204. Doba

Více

II. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne

II. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne II. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 6. 12. 2013 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Doktorský studijní obor Didaktika literatury. 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury

Doktorský studijní obor Didaktika literatury. 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury Obsah 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury... 1 1.1 Shrnutí požadovaných studijních aktivit včetně jejich kreditového ohodnocení... 2 1.2 Charakteristika a kreditové ohodnocení

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Masarykova univerzita Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta Název studijního programu Geografie Název studijního oboru

Více

Studijní obor doktorského studia Politologie (P0312D20548)

Studijní obor doktorského studia Politologie (P0312D20548) Studijní obor doktorského studia Politologie (P0312D20548) Doktorský studijní program politologie je nový studijní program UK, který slučuje dosavadní studijní doktorské programy akreditované na FSV UK

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium Instrukce pro zápis školní rok 2016 2017 Pro 2., 3. Bc a 1., 2. NMg pokud si chcete jako volitelný zapsat předmět, který není v nabídce, je třeba zkonzultovat s vyučujícím a s tajemnicí katedry; je možné

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

ZMĚNY VE STUDIJNÍCH PLÁNECH OD AR 2017/2018

ZMĚNY VE STUDIJNÍCH PLÁNECH OD AR 2017/2018 ZMĚNY VE STUDIJNÍCH PLÁNECH OD AR 2017/2018 KATEDRA SOCIOLOGIE FF UK Základní informace: nové studijní plány jsou zaváděny pro nastupující ročníky bakalářského i magisterského studia; vyšší ročníky si

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne

III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 6. 12. 2013 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2018 2019 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP.

Více

Den otevřených dveří. Klasická archeologie.

Den otevřených dveří. Klasická archeologie. Den otevřených dveří Klasická archeologie http://ukar.ff.cuni.cz Klasická archeologie 2.je tradiční a zároveň supermoderní obor Klasická archeologie 3 Věnujeme se výzkumu materiální kultury středomořské

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté)

SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) SOC I. cyklus SOC011001 / Úvod do sociologie Jiří Šubrt 3/- Zk -/- SOC011002 / Sociologický proseminář Richard Růžička

Více

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného studia (bakalářské programy navazující

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

IV. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne

IV. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne IV. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 3. 6. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2015 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma studia Počet

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Kabinet knihovnictví obor informační studia a knihovnictví

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Kabinet knihovnictví obor informační studia a knihovnictví MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2007 2008 Kabinet knihovnictví obor informační studia a knihovnictví Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4353-4 2 INFORMAČNÍ STUDIA A

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2016 2017 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP.

Více

Ruská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc. místopředseda.

Ruská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc. místopředseda. Ruská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc. doc. PhDr. Galina Binová, CSc. prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. Externí členové

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Hispanistika urs.ff.cuni.cz

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Hispanistika urs.ff.cuni.cz ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Hispanistika urs.ff.cuni.cz ODDĚLENÍ HISPANISTIKY Hispanistika s dlouhou tradicí Zaměření na Španělsko i Hispánskou Ameriku Výuka, studentské práce a atestace v českém a španělském

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav archeologie obor archeologie obor klasická archeologie obor muzeologie

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav archeologie obor archeologie obor klasická archeologie obor muzeologie MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2006 2007 Ústav obor obor klasická obor muzeologie Masarykova univerzita, 2006 ISBN 80 210 4026 2 2 ARCHEOLOGIE Obor lze studovat buď jednooborově

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 20/2018. sazebník odměn

OPATŘENÍ DĚKANA č. 20/2018. sazebník odměn Univerzita Karlova V Praze dne 21. prosince 2018 Právnická fakulta UKPF/181571/2018 OPATŘENÍ DĚKANA č. 20/2018 sazebník odměn Podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy vydávám toto

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ AKTUALIZOVÁNO KE DNI 31.05.2013 Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým

Více

Informace pro studenty doktorského studijního programu obecná jazykověda a teorie komunikace (OJTK)

Informace pro studenty doktorského studijního programu obecná jazykověda a teorie komunikace (OJTK) Informace pro studenty doktorského studijního programu obecná jazykověda a teorie komunikace (OJTK) Tento dokument je určen pro studenty, kteří zahájili své studium v akademickém roce 212/213 (tedy od

Více

KOREANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

KOREANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie KOREANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie S společný základ S 1 Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 (Platnost akreditace: 30.11. 009 31.1. 017) k p 6 1 / S, LS p 6 PhDr.

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

Seznam povinných oborových předmětů (hodnota 120 kreditů):

Seznam povinných oborových předmětů (hodnota 120 kreditů): POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ Bakalářské studium jednooborové imatrikulační ročníky 2016/2017 a následující: Seznam povinných oborových předmětů (hodnota 120 kreditů): PV1A01 Úvod do studia PVH z 2 1 Ikonografie

Více

Zápis č. 11 ze zasedání vědecké rady Filozofické fakulty MU dne 15. října 2015

Zápis č. 11 ze zasedání vědecké rady Filozofické fakulty MU dne 15. října 2015 Zápis č. 11 ze zasedání vědecké rady Filozofické fakulty MU dne 15. října 2015 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny doc. Bek, prof. Blatný, prof. Cejpek, prof. Marcelli, prof. Rabušicová, prof. Tárnyiková,

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené

Více

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2014/15

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2014/15 1 Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2014/15 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2018 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato TSP poslední

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2018 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma studia Počet

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. (Platnost akreditace: 24.4. 2008 30.4. 2012) druh před.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

Zápatí prezentace 1

Zápatí prezentace 1 Informace k organizaci doktorského studia na Ekonomicko-správní fakultě MU Zápatí prezentace 1 Doktorské studium: individualizovaná forma studia (pod vedením školitele) zahrnuje část studijní část vědecko-výzkumnou

Více

Doktorské studium oboru Fyzická geografie a geoekologie

Doktorské studium oboru Fyzická geografie a geoekologie Doktorské studium oboru Fyzická geografie a geoekologie Organizace studia: katedra (doktorand je po dobu studia členem katedry) fakulta (studijní oddělení, studijní řád) univerzita (studijní řád UK) školitel

Více

Den otevřených dveří 2018

Den otevřených dveří 2018 Den otevřených dveří 2018 Studijní program: sociální politika a sociální práce Katedra sociální práce FF UK Přehled informací 1. Nabízené studijní programy 2. Přijímací řízení 2018/19 3. Přípravné kurzy

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2017 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

7105R035 - Kulturní dějiny

7105R035 - Kulturní dějiny Studijní program: B7105 - Historické vědy Studijní obor: Segment: Elementární - KD/Bc. Povinné y 7105R035 - Kulturní dějiny Německý jazyk - CEFR A1+ KCJ/HNA1P 'doc. Winfried Baumann, Dr.' Odborný písemný

Více

způs. zak. Zk (typ B2+) druh před. 3p + 1s Zk p 6 2p + 2s Zk p 8 Mgr. Klára Havlíčková 1 / LS 2p + 2s Z p 3 Ing. Martin Souček, Ph.D.

způs. zak. Zk (typ B2+) druh před. 3p + 1s Zk p 6 2p + 2s Zk p 8 Mgr. Klára Havlíčková 1 / LS 2p + 2s Z p 3 Ing. Martin Souček, Ph.D. INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ (jednooborové navazující magisterské studium) N 7201 Informační studia a knihovnictví (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2018) název předmětu 1 Cizí jazyk* OBOROVÉ

Více

Informace pro uchazeče o přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2019/2020

Informace pro uchazeče o přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2019/2020 Informace pro uchazeče o přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2019/2020 Kontakt: Studijní oddělení FF MU přijímací řízení Arna Nováka 1 602 00 Brno e-mail:

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2011

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2011 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2011 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více