Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika"

Transkript

1 Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika

2

3 Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika (Náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností) Stanislav Brouček a Tomáš Grulich (eds.) Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci se Senátem PČR a Mezinárodní organizací pro migraci Praha 2014

4 Recenzenti: Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. PhDr. Jan Pargač, CSc. PhDr. Miloš Tomandl Vědecká redakce: Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (předseda) Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D. PhDr. Barbora Gergelová Klíčová slova: migrace, migrační politika, moderní diaspora, adaptace, dějiny českého a slovenského vystěhovalectví Key terms: migration, migration policy, modern diaspora, adaptation, history of Czech and Slovak emigration Publikace vznikla s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: Stanislav Brouček, Tomáš Grulich, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. ISBN: (Etnologický ústav AV ČR)

5 Obsah Předmluva Stanislav Brouček a Tomáš Grulich Přemysl Sobotka (místopředseda Senátu PČR, Praha): Češi žijící v zahraničí jsou součástí národní identity Tomáš Grulich (předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí, Praha): Zahraniční češství z perspektivy možných návratů Stanislav Brouček (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha): Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika Podmínky návratového režimu Evropské zkušenosti (Re-turn program) Robert Nadler (Leibniz Institute for Regional Geography, Leipzig, Germany): Return migration in Central Europe: Findings from the transnational project Re-Turn Zoltán Kovács, Lajos Boros, Gábor Hegedűs, Gábor Lados, Gábor Dudás (University of Szeged, Hungary): What brings people back? Opportunities and obstacles of return migration in Central Europe Grzegorz Orawiec (The Marshal s Office of the Świętokrzyskie Voivodeship, Kielce, Poland): Polish policies and programs in the field of migration-national and regional levels (with focus on Świętokrzyskie Region) Jan Schroth (Mezinárodní organizace pro migraci, Praha): Projekt Re-turn: Bariéry efektivního využití potenciálu navracejících se migrantů a nástroje a metody k jejich odstraňování Zuzana Bařtipánová (Rekvalifikační a informační centrum, s. r. o., Most): Pilotní ověření nových nástrojů na podporu návratové migrace a úspěšné integrace navrátilců vytvořených v rámci projektu Re-turn Pohled orgánů státní správy České republiky Stanislav Kázecký (Zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha): Pohled Ministerstva zahraničních věcí České republiky na problematiku českých krajanských komunit v zahraničí Kateřina Kropáčová (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR): Systém sociálního zabezpečení v České republice ve vztahu k migrujícím občanům Miroslav Chytil (Generální ředitelství Úřadu práce ČR): EURES podpora pracovní mobility v Evropě

6 Andrea Baršová (Úřad vlády ČR, Praha): Vystěhovalci, navrátilci, světoběžníci Postoje migrantů k prospěšnosti jejich návratů Zkušenosti navrátilců a zahraničních Čechů Jana Vavrečková (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Praha): Pracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil z pobytu v zahraničí a jejich postoje k návratu Lenka Belková, Marek Kubišta, Martin Polívka (Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii, Paříž): Postoje mladých českých migrantů žijících ve Francii k možnosti návratu do České republiky Lucie Slavíková-Boucher (Česká škola bez hranic, Paříž): Čeština pro děti v zahraničí jako součást pozitivní návratové politiky Martin Jan Stránský (Konzultativní rada Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí, Praha): Krajané (ne)jsou cizinci Karel Raška (Společnost pro vědy a umění, USA): Proč se (ne)vrátit z Ameriky? Barbara Semenov (Čechoaustralan, Hawksburn, Australia): Návraty migrantů a syndrom české kotliny Jana Bratinková (Klub občanů České republiky na Slovensku, Bratislava): Snahy o návrat občanů České republiky žijících na Slovensku po rozdělení ČSFR a současný stav Miroslav Krupička (Český rozhlas, Praha): Kolik je Čechů ve světě? Vlastenka Krisan (Česi Južnog Banata, Bela Crkva, Srbsko): Postoje migrantů k prospěšnosti jejich návratů názory potomků Čechů, jejichž návrat je legislativně velice obtížný Šárka Atzenbeck (Drážďany, Svobodný stát Sasko): Češi v Sasku. Domov blízký, nebo vzdálený? Helena Basler (Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku, Vídeň): K problematice návratu do rodné vlasti nad postoji bývalých československých/českých občanů k nové skutečnosti a nad přínosem jejich působení v obou zemích Dana Seidlová (Curych, Švýcarsko): O emigraci, repatriaci a vlastenectví

7 Návraty z perspektivy historického srovnávání Naďa Valášková (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha): Návraty do Československa po první a druhé světové válce Andrej Sulitka (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha): Politická opatření k návratu krajanů do Československa po první světové válce Zdeněk Uherek (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha): Návratové migrace Čechů z Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu do České republiky Hana Červinková (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha) a Marek Pawlak (Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań): Nové migrační trendy po roce 1989 a 2004 ve střední a východní Evropě (česká a polská perspektiva) Marta Botiková (Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava): Súčasné (pracovné cezhraničné) migrácie a ich etnologické štúdium na Slovensku Sarah Scholl-Schneider (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Germany): Homecomings and Cultural Transfers The example of the Czech Re-Migration after 1989 compared Veronika Marešová (Velká Británie): Návrat do České republiky ano, či ne? Hodnoty Čechů v Londýně a jejich postoj k návratu do ČR Výběr z diskuse Seznam autorů Ediční poznámka Příloha Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika (pozvánka na konferenci) 7

8

9 Předmluva Stanislav Brouček a Tomáš Grulich Po ustavení Senátu PČR a Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí (ve druhé polovině devadesátých let) vyústila spolupráce Etnologického ústavu AV ČR s touto institucí ve snahu o revizi státního zájmu o zahraniční Čechy a migrace vůbec. Ústav poskytl konferencím uskutečněným v Senátu odbornou základnu a podílel se na uspořádání několika dalších akcí. V posledních letech to byly konference: Krajané a Česká republika, hledání možností k nové otevřené spolupráci (2009); Česko-slovenské vztahy a krajané (2010); Migrace a česká společnost (2011). Z těchto konferencí vyšly stejnojmenné sborníky (editoři: S. Brouček a T. Grulich). Snahu o sledování státního zájmu doprovází další publikační činnost vzešlá ze spolupráce Senátu (Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí) a Etnologického ústavu. Je to třeba studie nazvaná Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách (autoři: S. Brouček a T. Grulich, Praha 2009, vydal Public History ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i.). Na zlomu září a října 2013 proběhla zatím poslední konference, s názvem Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika: Náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací, vznik moderních diaspor a transnacionálních společností. Konference se konala pod patronátem místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky, který také jednání zahájil. Předkládaná publikace přináší příspěvky, které na konferenci zazněly a které jejich autoři poskytli editorům k otištění. 1 K příspěvkům otištěným v angličtině jsou připojeny české abstrakty. 2 Publikován je rovněž výběr z diskuse a další materiály. 3 1 Dva příspěvky autorů Andreje Sulitky a Grzegorze Orawiece, které na konferenci nezazněly, byly do sborníku zařazeny dodatečně. 2 Všichni autoři byli vyzváni, aby připojili ke svým písemným příspěvkům také abstrakty. Na tento požadavek zareagoval pouze minimální počet autorů. S ohledem na termín odevzdání do tisku jsme zvolili kompromis. Abstrakty jsou pouze v českém jazyce a jsou přidány za texty v angličtině, a to v případech, kdy autoři abstrakty dodali. 3 Podrobnější pojednání o zadání této konference viz úvodní příspěvek: Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika (Stanislav Brouček). 9

10 Češi žijící v zahraničí jsou součástí národní identity Přemysl Sobotka Vážené dámy a pánové, jsem velice rád, že vás mohu dnes uvítat zde v starobylých prostorách Senátu Parlamentu ČR na dvoudenní konferenci Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika. Tato konference má opravdu nosné téma, které se netýká zdaleka jen české národnosti, ale je to v dnešní době, poznamenané procesem globalizace, problematika, která se týká dlouhé řady menších a středně velkých národů bez ohledu na to, zda jde o země kulturně a ekonomicky vyspělé, či o země, kterým jsme si zvykli v době komunistického režimu říkat rozvojové. Mimochodem, některé z nich za poslední dvacetiletí dostaly takovou akceleraci hospodářského rozvoje, že se staly naopak lákadlem pro mnohé vzdělané odborníky ze zemí, které byly samy čerpadlem mozků z celého světa. Před několika dny jsem se zúčastnil zahájení Mezinárodního krajanského festivalu, který prezentuje schopnost českých krajanských komunit ve světě, jež se vytvořily často dávno před roky 1968 či 1948, zachovat si svůj jazyk, kulturu, tradice a vztah ke staré vlasti. Dnes zde chceme hovořit o problému možná složitějším, jenž představuje možnost návratové emigrace a efektivní využití jejího potenciálu. Tady si musíme trochu sáhnout do svědomí, protože nás na jedné straně těší, když v zahraničí vyniknou Češi jako filmový režisér Miloš Forman, sportovci Martina Navrátilová a Ivan Lendl či špičkový lékař v oboru transplantací obličeje MUDr. Bohdan Pomahač, ale často nejsme z malicherných důvodů schopni a ochotni přijmout podanou ruku od těch krajanů, kteří dospěli k rozhodnutí vrátit se anebo své staré vlasti pomáhat na dálku. Tato odtažitost však představuje nešvar, který není zdaleka jen českou záležitostí, a tak tento postoj beru v jeho širším rozměru jako problém sociologický a ekonomický, který může v budoucnu ještě sílit. Proto jsem rád, že si naše konference zvolila tento problém za své téma. Tuto problematiku opravdu nemůžeme ignorovat a je právě třeba ji řešit mimo prchavé populistické politické sliby na serióznější úrovni s vědomím, že se jedná o běh na dlouhé trati. Přeji vám všem hezký den a hodně inspirace při poslechu svých kolegů. 10

11 Zahraniční češství z perspektivy možných návratů Tomáš Grulich V cizině v současné době žije kolem 2,5 milionu lidí, kteří se hlásí k českému původu, popřípadě jsou i občany České republiky. Důvody k odchodu ale i země, kde se tito lidé usadili jsou přitom velmi odlišné. Většina z těchto lidí jsou potomci přistěhovalců, kteří opustili svou vlast především ve druhé polovině 19. století. Zvláštní skupinu tvoří političtí exulanti odcházející po Mnichovu 1938, dále v roce 1948 a posléze v roce Ve statistikách se jejich počty velmi liší, ale na základě podkladů z archivu StB lze odhadnout, že se jedná zhruba o lidí. Neměli bychom přitom opomenout početnou skupinu lidí, kteří odejít chtěli, avšak nemohli. Poslední skupinou, o níž se málo hovoří, jsou lidé, kteří ze svobodné vůle opustili republiku po roce 1989 a odešli do ciziny za prací, studiem, vědou. ČR nevede žádnou statistiku. Kvalifikovaný odhad říká, že v cizině žije dočasně nebo trvale kolem 200 až 250 tisíc občanů ČR, kteří odešli po roce Společenské i právní vnímání české diaspory Současná politická reprezentace se omezuje pouze na zachování kulturního dědictví u českých minorit v zahraničí. Nikdo si nechce představit, že Češi v cizině prožívají stejný všední den a obdobné starosti jako my doma. Na jedné straně na ně hledíme s nedůvěrou, na straně druhé jde o romantický pohled jako z doby Boženy Němcové: obdivujeme se jejich češtině, kterou si udržují i po sedm generací, a s nadšením pozorujeme jejich folklorní vystoupení. To je pohled nejen velmi zjednodušující, ale troufám si říci také falešný. Ukázal to například 7. ročník krajanského festivalu, jehož úvodní řeč zněla jako z konce 19. století. Podle této interpretace ti nejchudší odcházejí s uzlíčkem osobních věcí a jako největší cennost si z vlasti ve svém srdci odnášejí lidové zvyky a tradice. Jaká ovšem je, byla a bude skutečnost? Nejsou to, nebyli a nebudou to ti nejchudší. Naopak odcházeli (pokud nebyli vyhnáni či donuceni odejít) a odcházejí ti stateční, odvážní, kteří se nebojí vzít osud do vlastních rukou, nebojí se čelit cizímu prostředí. Jak je to ve skutečnosti s ryzostí folkloru, lidových zvyků a obyčejů? Ten jsme jim z větší části exportovali sami. V Paraguayi jsem viděl v plzeňských stylizovaných krojích schematické vystoupení inspirované českým lidovým tancem a českou lidovou písní. Vystoupení bylo nastudováno učitelkou lidových tanců z ČR, která tam byla pozvána. Podobní učitelé působí v Chorvatsku, Srbsku i na Ukrajině. Nechci tyto akce zesměšňovat, vážím si skutečnosti, že se chce někdo naučit zvyky, obyčeje, tance a písně své vlasti. Jedná se o pomůcku při jazykové výchově, o připomenutí si vlastních kořenů, nejde ale o zachování kulturního dědictví. 11

12 S romantickým pohledem se nesetkávám jen u médií, ale i u svých kolegů ve Stálé komisi. Na cestě komise do Rumunska kolegové zatlačují sentimentální slzy při poslechu dechovky (mimochodem z produkce kapely přijíždějící z ČR) a po návratu zakládají sbírky, aby děti z českého Banátu mohly navštívit svou vlast. Proč ne. Ale tento přístup výrazně zplošťuje pohled na českou diasporu. Vztah mezi domácí společností a její diasporou je nezbytné právně stanovit. Zjednodušený a poněkud falešný romantický pohled na českou diasporu bohužel ovlivňuje i politickou vůli, která je potřebná pro přijetí příslušných legislativních opatření. Dosud posledním příkladem budiž návrh novely školského zákona, který měl usnadnit rozvoj již existujících českých škol v zahraničí. Novela byla zpracována v poslanecké sněmovně a Zemanova vláda vedená Jiřím Rusnokem nedoporučila její další projednávání. Budoucí kroky Řízení návratové politiky již Česká respektive Československá republika zažila jak v předmnichovské republice, tak především po 2. světové válce, kdy jsme se snažili zacelit nedostatek pracovních sil v souvislosti s odsunem českých a slovenských Němců. Předmnichovská republika formulovala problémové okruhy, na něž reagovala příslušnou legislativou. Jednalo se o následující okruhy otázek: (1) budování právních norem; (2) hledání protiemigračních opatření; (3) státní dozor a řízení sezonního vystěhovalectví; (4) rozbor a řešení hospodářských důsledků způsobených průmyslu a obchodu vystěhovalectvím; (5) možnosti směřování a řízení vystěhovalectví ve prospěch pronikání československého kapitálu a zboží do zahraničí; (6) centralizace při řízení celého vystěhovaleckého procesu, který zahrnoval i komunikaci s krajanským světem; (7) krajanská péče, jež obsahovala i výuku češtiny v zahraničí. 1 Dalším inspirativním zdrojem jsou aktivity cizích států. Rozvinutou legislativu v návratové politice mají i státy, které obecně považujeme za imigrační, například Austrálie či Izrael. Vedle zákonů týkajících se diaspory existuje v řadě cizích států také parlamentní zastoupení národních menšin v zahraničí. Jedná se například o Francii, Maďarsko, Španělsko a další. V jiných státech, třeba v Dánsku, je zájem o diasporu i návrat do vlasti řízen na ryze soukromé bázi, kdy se do procesu návratové politiky aktivně zapojují samotné podniky, vysoké školy a vědecká pracoviště. 1 Převzato z publikace: Brouček, Stanislav 1999: Vystěhovalecká politika meziválečného Československa. In: Valenta, Jaroslav Voráček, Emil Harna, Josef (eds.): Československo Osudy demokracie ve střední Evropě. Část 2. Praha: Historický ústav AV ČR, s

13 Nesystematičnost řízení vztahu ČR k české diaspoře je rovněž charakterizována neúčelností vynakládaných finančních prostředků. Jejich uplatnění je atomizováno v jednom resortu, a to bez řádného stanovení priorit. Například odkoupení a oprava Českého domu v New Yorku stály daňové poplatníky 900 milionů korun, přičemž jeho využití pro českou diasporu je více než problematické. V minulosti se také realizovala návratová politika zaměřená na mladé vědce. Bylo utraceno 500 milionů a vrátilo se dvanáct vědců, z toho dva Italové. Prostředky by jistě mohly být využity efektivněji. Jenom pro srovnání, podpora 36 českých škol, které navštěvuje více než dětí, vyžaduje ročně pouze 1,2 milionu korun. Zájem o tyto školy přitom významně přesahuje jejich současné kapacitní možnosti. Konference pomohla identifikovat potřeby české diaspory, zkušenosti z akademického světa a ze zahraničí a umožnila formulovat obecné politické zadání, aby následná péče o českou diasporu byla systematická s přesně stanovenými cíli. Mezi identifikované potřeby patří dvojí občanství, které bude zavedeno od ledna 2014, korespondenční volba, výuka češtiny, informovanost a vzájemná komunikace. Naplňování těchto potřeb by mělo zajistit nadresortní vládní pracoviště, které bude moci koordinovat činnost ostatních resortů. 13

14 Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika Stanislav Brouček K volbě tématu (Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika) pro rokování na mezinárodní konferenci nebylo třeba nijak pracně hledat zdůvodnění či podtrhovat jeho aktuální význam. V předcházejících konferencích uspořádaných ve spolupráci Senátu Parlamentu České republiky s Etnologickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., 1 se totiž několikrát opakovaly hlavní podněty pro takové jednání. Užší odborné veřejnosti bylo již delší dobu známo, že po významných meznících (1989 konec totalitního režimu v bývalém Československu a začátek možnosti relativně svobodně cestovat za hranice; 2007 vstup České republiky do schengenského prostoru) bude muset česká vláda živě reagovat na dramaticky se vyvíjející fenomén migrací. Zatímco tento předpoklad byl jasně prezentován na různých setkáních odborníků na migrace, k čemuž se přidávaly nevládní organizace, stát reagoval na pohyb lidí odcházejících z ČR nebo naopak do této země přicházejících minimalisticky a z jeho postojů lze vyčíst, že reagoval spíše ad hoc a pod tlakem nastalých okolností. Termín návratová politika 2 představuje z hlediska definice ne zcela vyjasněný pojem. Nejčastěji se používá v souvislosti s návratem lidí zpět na původní místo, z něhož před časem odešli. O návratové politice můžeme hovořit třeba v souvislosti s reemigrací a repatriací osob českého a slovenského původu ze zahraničí po první a druhé světové válce. V těchto případech se jednalo o dobrovolný a navíc chtěný či toužený návrat, k němuž orgány státu, v tomto případě Československé republiky, poskytly jistou úroveň podmínek. S návratovým režimem se setkáváme také v úrovni působnosti mezinárodních organizací. 3 Zvláštní situaci způsobila československým politickým uprchlíkům 1 Tituly publikací, které vzešly z předcházejících konferencí pořádaných Senátem ve spolupráci s Etnologickým ústavem, viz v předmluvě této publikace. 2 Termínu návratová politika se také užívá při reklamaci zakoupeného zboží, které bylo shledáno vadným, a zákazník má tak právo na vrácení peněz. 3 V letech 2008 až 2013 existoval Evropský návratový fond z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady s č. 575/2007/ES ze dne 23. května 2007 jako součást obecného programu Solidarita a řízení migračních toků. Fond se zaměřoval na osoby, které požívaly některou formu mezinárodní nebo dočasné ochrany (nebo které o ni žádaly) a osoby nelegálně pobývající v zemi Evropské unie. Z fondu se mohly financovat vnitrostátní a nadnárodní akce a fond mohl podporovat integrované návratové plány, které by se zaměřovaly na programy asistovaného dobrovolného návratu. Z fondu bylo možné čerpat peněžní pobídky a opatření na pomoc navracejícím se osobám, které se nacházely v obtížné situaci. Fond sloužil také pro návrat státních příslušníků zemí mimo EU nebo na návrat osob bez státní příslušnosti, na které se nevztahují 14

15 Mezinárodní organizace pro uprchlíky (IRO) po druhé světové válce. Tato organizace měla při řešení problémů běženců v uprchlických táborech po druhé světové válce nejprve k dispozici status displaced persons (DP). Status, který paradoxně určoval charakter návratové politiky i pro Čechoslováky uprchlé po únoru 1948, byl na jedné straně aktem dobré vůle, na druhé straně se stal zároveň medvědí službou pro československé exuanty. IRO totiž měla uprchlíky považovat za osoby vysídlené v důsledku války, což se sice v jistém smyslu dalo vztáhnout i na Čechoslováky, přestože ti většinou emigrovali až po únoru v roce Taková pomoc ze strany Mezinárodní organizace pro uprchlíky (rovnající se asistenci těmto uprchlíkům při jejich návratu do původního domova) představovala vlastně trest československým exulantům by v tomto návratovém režimu hrozil nechtěný přesun do země, odkud za mimořádně nebezpečných podmínek uprchli. Takovou možnost si nikdo z nich pochopitelně nepřál. Po zásahu československých exilových organizací se situace vyřešila ve prospěch českých a slovenských běženců. Z hlediska našich záměrů s touto konferencí je termín návratová politika samozřejmě vnímán jako oboustranně prospěšný akt pro navrátilce i pro sociální prostor, do něhož lidé přicházejí resp. kam se vracejí. Za aktuální navrátilce tedy považujeme migranty, kteří odešli z prostoru České republiky po roce 1989 a buď se do této země už vrátili, nebo se na svůj návrat chystají, popřípadě jsou potenciálními navrátilci,neboť svůj pobyt v cizině považují z různých důvodů za dočasný. Je třeba také upozornit, že určené téma pro tuto konferenci nezahrnuje návratový režim pro migranty z třetích zemí (mimo prostor Evropské unie), kteří se vinou vnějších okolností, jako byla hospodářská recese, ocitli v České republice bez zaměstnání. Následně byl zahraničním dělníkům (z Vietnamu, Mongolska a Ukrajiny) nabízen program návratu jako určitá kompenzace za finanční újmy způsobené ztrátou zaměstnání. 4 Předkládaný sborník statí, úvah, doporučení a diskusních příspěvků nahlíží problematiku nové emigrace z České republiky z hlediska potřeby hledat základy readmisní dohody EU ani dvoustranné readmisní dohody. Viz podrobněji na: eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_ immigration/l14570_cs.htm. 4 Projekt dobrovolných návratů schválila vláda České republiky 9. února 2009 pod č Jeho smyslem bylo také zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propuštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize a hlavně poskytnutí pomoci cizincům třetích zemí pobývajícím legálně na území České republiky, kteří vinou ekonomické situace ztratili zaměstnání, chtěli se vrátit zpět do vlasti a nemohli si sami tuto cestu zaplatit. Tímto projektem Česká republika nabízela takto postiženým cizincům dočasné nouzové ubytování, bezplatně letenky a další asistenci při jejich návratu včetně 500 EUR pro dospělou osobu a 250 EUR pro dítě do patnácti let. Realizace 1. fáze projektu byla zahájena 16. února 2009 a ukončena 24. července Během této doby se do projektu registrovalo cizinců. Rozpočet projektu byl 60,7 mil. Kč. Tento projekt měl své pokračování. Viz podrobněji na: cz/clanek/migrace-novy-clanek aspx?q=y2hudw09mta%3d. 15

16 pro návratovou strategii státních i nevládních organizací právě v kontextu vývoje světových migrací. Zvláštní pozornost si proto v této souvislosti zaslouží také úvahy o tendenci k vyváření moderních diaspor 5 a transnacionálních společností (transnacionalismus 6 ). Stále narůstajícími migracemi vznikají po celém světě nové společenské entity, vyvíjející se zdola, spontánně, které se rozprostírají velmi často soustředěně mezi dvěma dalšími entitami, to znamená mezi emigrační zemí, tedy zemí odchodu, a zemí imigrační, tj. zemí, do níž migrace přicházejí. V polovině devadesátých let 20. století Steven Vertovec (1997) rozlišil tři kategorie, které naplňují smysl pojmu diaspora: diaspora jako sociální forma, modelovaná společenskými normami obou zemí, tj. země emigrační a imigrační, diaspora jako typ vědomí (nejjednodušší vyznání příslušníka diaspory zní: vlastně nejsem zcela zakotven ani v novém domově, tj. imigrační zemi, a ani v původní vlasti, tj. zemi emigrační), diaspora jako způsob kulturní produkce, neboť nepochybně dochází k propojování dvou systémů kulturních hodnot. Mezi hlavní úkoly bylo organizátory této konference zvoleno zmapování názorové hladiny příslušníků české diaspory s ohledem na důvody jejich pobytu v zahraničí. Zvláště se jednalo o zjištění intenzity zájmů této nové emigrace o kontakty se společností České republiky. Vzhledem k tomu, že v zemích sousedících s Českou republikou se jedná o stejnou potřebu zabývat se novodobou migrací a jejím případným návratem do původních regionů, z nichž tato migrace odešla, bylo nasnadě uspořádat konferenci na mezinárodní úrovni. To představovalo přizvat odborníky ze sousedních zemí a samozřejmě oslovených zahraničních Čechů z celého světa. 5 Za diasporu jsou považováni příslušníci etnických a národnostních komunit, kteří emigrovali. Pojem diaspory vyvolává někdy představu nadnárodní populace, to znamená populace žijící na jednom místě a mající stále vztah k původní vlasti. Příslušník diaspory žije často nejen kulturně, ale někdy též ekonomicky tady i tam. Přechodnost diaspory například z hlediska etnického nebo náboženského vyjadřuje, že toto společenství (často zcela volné) není sice zcela národem, stále má však s národem co do činění (viz třeba Sheffer 2003). 6 Transnacionalismus: jedná se o ne zcela ujasněný koncept (náhled) na nacionalismus, diskutovaný v souvislosti s moderními migracemi. Odráží tak zvažování smyslu hranice jako překonávání nejen prostoru, ale také odlišností všeho druhu. Osobně mi připadá, že transnacionalismus byl přijat s vděčností jako koncept eliminující dilema současného nacionalismu, a je docela možné, že přináší své vlastní nové dilema, a to dilema transnacionalismu. Souhlasím proto spíše s názorem, že transnacionalismus se spíše než nedávným dítkem globalizace jeví být konstantou moderního života, skrytou před pohledem opanovaným metodologistickým nacionalismem. Hodnota zkoumání transnacionálních komunit a migrace tedy nespočívá v objevu něčeho nového ačkoliv v současném intelektuálním prostředí představuje tento přístup velmi vděčnou výzkumnou strategii ale v tom, že se stává příspěvkem k opuštění perspektivy metodologistického nacionalismu (Wimmer Glick Schille 2009: 12 13). 16

17 Základní idea, z níž jsme vycházeli, zněla: V zahraničí žijí desítky tisíc přesídlenců z České republiky s úmyslem krátkodobého i dlouhodobého pobytu. Dozvídáme se o jejich obecných a také profesních potřebách realizovat intenzivní kontakty s původním domovem. Tato potřeba má celou řadu objektivních příčin, které působí, že v jejich identitě má význam aktivní kontinuální styk s českou kulturou, s češstvím obecně. Projevilo se to třeba v iniciativě organizovat výuku českého jazyka pro děti těchto přesídlenců. Existují i jiné iniciativy vzešlé zdola; ve větším rozsahu je však můžeme pozorovat spíše u jiných etnik než u Čechů v zahraničí. Přizvaní účastnící konference obdrželi následující teze: 1. Relativně početná emigrace po roce 1989 z českých zemí prokázala, že fenomén odchodu za hranice zvláště u mladé generace je vcelku přirozeným jevem, jehož výrazným znakem je však integrální potřeba migrantů být v kontaktu se zemí svého původu. To znamená, že odcházející příslušník mladé generace počítá s návratem nebo alespoň stojí o intenzivní kontakt se svým původním prostředím, a to nejen v rovině udržování osobních vztahů s příbuznými a přáteli, ale také v rovině pracovní (umělecké, vědecké či jiného povolání) nebo kulturní a obecně společenské. 2. Vztah českého státu k této nové migraci lze označit za vlažný nebo přinejmenším jako spíše formální, bez patřičné akce. Aby mohly státní instituce vůči tomuto fenoménu přejít do aktivnějšího režimu, je nutné vyjít z aktuálních poznatků o skutečném stavu věcí a v neposlední řadě také z názorové hladiny samotných migrantů. 3. Konference se pokusí o zmapování stavu a zájmů příslušníků české zahraniční diaspory: a) s ohledem na stávající podmínky možností širokého návratového režimu migrantů zpět do České republiky (v jednotlivých vládních resortech), b) s ohledem na skutečný stav zájmů samotných migrantů o možnosti návratových kontaktů organizovaných státními nebo dobrovolnými organizacemi, c) s ohledem na názorovou hladinu představitelů vládních, nevládních a vědeckých úřadů, institucí a spolků, d) s ohledem na možnosti vytvoření společné (jednotné) informační sítě (především internetové) k snadnějšímu uskutečňování individuálních návratů do České republiky. Účastníky konference byli: 1. odborná veřejnost zabývající se tímto fenoménem, včetně vybraných nevládních organizací z ČR, 2. zástupci vládních resortů, 3. oslovení zahraniční Češi, 4. přizvaní odborníci ze zahraničí. 17

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc. Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc. Jan Zapadlo Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních skupin v České republice.

Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních skupin v České republice. Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních skupin v České republice. Zdeněk Uherek, Zuzana Korecká, Tereza Pojarová a kol. Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.,

Více

Lokální strategie integrace cizinců v ČR I. Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Lokální strategie integrace cizinců v ČR I. Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Lokální strategie integrace cizinců v ČR I Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2008,

Více

Dobrovolnictví mladých lidí motivace a bariéry

Dobrovolnictví mladých lidí motivace a bariéry UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra studií občanské společnosti Diplomová práce: Dobrovolnictví mladých lidí motivace a bariéry autorka: Bc. Jana Bělohlávková vedoucí práce: Mgr.

Více

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí?

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? BACKGROUND PAPER Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? Pracovní skupina Sociální a imigrační politika PROGRAM O ČESKÝCH ZÁJMECH V EVROPĚ PRO TALENTOVANÉ STUDENTY Autoři: Petra Beránková,

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 6. 7. května 2014 Sychrov, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 6

Více

NEREGULÉRNÍ POBYT CIZINCŮ V ČR: PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

NEREGULÉRNÍ POBYT CIZINCŮ V ČR: PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ NEREGULÉRNÍ POBYT CIZINCŮ V ČR: PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ JAN JAŘAB, člen kabinetu Vladimíra Špidly, evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovnost příležitostí 02 NEREGULÉRNÍ POBYT CIZINCŮ

Více

IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE

IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 DUŠAN DRBOHLAV IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE DRBOHLAV, D. (2011): Immigration

Více

OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI

OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI Závěrečná zpráva Odpovědný řešitel: PhDr. Martin Cejp, CSc. Řešitelé: Ing. Vladimír Baloun

Více

Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci

Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci (se specifickým zaměřením na migranty ve Velké Británii) Jana Vavrečková Jakub Musil Ivo Baštýř VÚPSV,

Více

Technická univerzita v Liberci PRACOVNÍ MIGRACE ČECHŮ DO VELKÉ BRITÁNIE THE LABOUR MIGRATION OF CZECH-BORN PEOPLE TO BRITISH ISLES

Technická univerzita v Liberci PRACOVNÍ MIGRACE ČECHŮ DO VELKÉ BRITÁNIE THE LABOUR MIGRATION OF CZECH-BORN PEOPLE TO BRITISH ISLES Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Geografie Studijní program: 2. stupeň Studijní obor zeměpis anglický jazyk (kombinace) PRACOVNÍ MIGRACE ČECHŮ DO VELKÉ

Více

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ ženy v pohybu mobilita mýty o mezinárodní migraci cizinci a cizinky v jazyce uprchlictví a gender

Více

UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní. Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe

UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní. Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní Sborníkpř íspě vků zvě deckékonferencesmezinárodníúč astí Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe Pardubice,10.6.2010 Univerzita Pardubice Fakulta

Více

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 5/2014 číslo 125 Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Obsah

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ

PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 DITA ČERMÁKOVÁ, SOŇA SCHOVÁNKOVÁ, KLÁRA FIEDLEROVÁ PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ ČERMÁKOVÁ, D., SCHOVÁNKOVÁ, S., FIEDLEROVÁ, K. (2011): Entrepreneurship

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová

Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2014

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2014 Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2014 Sborník příspěvků z konference v rámci projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity,

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Pracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil z pobytu v zahraničí (zejména státech EU) a jejich postoje k návratu do ČR

Pracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil z pobytu v zahraničí (zejména státech EU) a jejich postoje k návratu do ČR Pracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil z pobytu v zahraničí (zejména státech EU) a jejich postoje k návratu do ČR (výsledky empirických šetření) Jana Vavrečková Natálie Hantak VÚPSV,

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL I Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 Správa uprchlických zařízení MV ČR Správa uprchlických zařízení MV Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji & Zlínský kraj Integrace cizinců ve Zlínském kraji a

Více