Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika"

Transkript

1 Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika

2

3 Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika (Náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností) Stanislav Brouček a Tomáš Grulich (eds.) Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci se Senátem PČR a Mezinárodní organizací pro migraci Praha 2014

4 Recenzenti: Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. PhDr. Jan Pargač, CSc. PhDr. Miloš Tomandl Vědecká redakce: Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (předseda) Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D. PhDr. Barbora Gergelová Klíčová slova: migrace, migrační politika, moderní diaspora, adaptace, dějiny českého a slovenského vystěhovalectví Key terms: migration, migration policy, modern diaspora, adaptation, history of Czech and Slovak emigration Publikace vznikla s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: Stanislav Brouček, Tomáš Grulich, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. ISBN: (Etnologický ústav AV ČR)

5 Obsah Předmluva Stanislav Brouček a Tomáš Grulich Přemysl Sobotka (místopředseda Senátu PČR, Praha): Češi žijící v zahraničí jsou součástí národní identity Tomáš Grulich (předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí, Praha): Zahraniční češství z perspektivy možných návratů Stanislav Brouček (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha): Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika Podmínky návratového režimu Evropské zkušenosti (Re-turn program) Robert Nadler (Leibniz Institute for Regional Geography, Leipzig, Germany): Return migration in Central Europe: Findings from the transnational project Re-Turn Zoltán Kovács, Lajos Boros, Gábor Hegedűs, Gábor Lados, Gábor Dudás (University of Szeged, Hungary): What brings people back? Opportunities and obstacles of return migration in Central Europe Grzegorz Orawiec (The Marshal s Office of the Świętokrzyskie Voivodeship, Kielce, Poland): Polish policies and programs in the field of migration-national and regional levels (with focus on Świętokrzyskie Region) Jan Schroth (Mezinárodní organizace pro migraci, Praha): Projekt Re-turn: Bariéry efektivního využití potenciálu navracejících se migrantů a nástroje a metody k jejich odstraňování Zuzana Bařtipánová (Rekvalifikační a informační centrum, s. r. o., Most): Pilotní ověření nových nástrojů na podporu návratové migrace a úspěšné integrace navrátilců vytvořených v rámci projektu Re-turn Pohled orgánů státní správy České republiky Stanislav Kázecký (Zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha): Pohled Ministerstva zahraničních věcí České republiky na problematiku českých krajanských komunit v zahraničí Kateřina Kropáčová (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR): Systém sociálního zabezpečení v České republice ve vztahu k migrujícím občanům Miroslav Chytil (Generální ředitelství Úřadu práce ČR): EURES podpora pracovní mobility v Evropě

6 Andrea Baršová (Úřad vlády ČR, Praha): Vystěhovalci, navrátilci, světoběžníci Postoje migrantů k prospěšnosti jejich návratů Zkušenosti navrátilců a zahraničních Čechů Jana Vavrečková (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Praha): Pracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil z pobytu v zahraničí a jejich postoje k návratu Lenka Belková, Marek Kubišta, Martin Polívka (Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii, Paříž): Postoje mladých českých migrantů žijících ve Francii k možnosti návratu do České republiky Lucie Slavíková-Boucher (Česká škola bez hranic, Paříž): Čeština pro děti v zahraničí jako součást pozitivní návratové politiky Martin Jan Stránský (Konzultativní rada Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí, Praha): Krajané (ne)jsou cizinci Karel Raška (Společnost pro vědy a umění, USA): Proč se (ne)vrátit z Ameriky? Barbara Semenov (Čechoaustralan, Hawksburn, Australia): Návraty migrantů a syndrom české kotliny Jana Bratinková (Klub občanů České republiky na Slovensku, Bratislava): Snahy o návrat občanů České republiky žijících na Slovensku po rozdělení ČSFR a současný stav Miroslav Krupička (Český rozhlas, Praha): Kolik je Čechů ve světě? Vlastenka Krisan (Česi Južnog Banata, Bela Crkva, Srbsko): Postoje migrantů k prospěšnosti jejich návratů názory potomků Čechů, jejichž návrat je legislativně velice obtížný Šárka Atzenbeck (Drážďany, Svobodný stát Sasko): Češi v Sasku. Domov blízký, nebo vzdálený? Helena Basler (Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku, Vídeň): K problematice návratu do rodné vlasti nad postoji bývalých československých/českých občanů k nové skutečnosti a nad přínosem jejich působení v obou zemích Dana Seidlová (Curych, Švýcarsko): O emigraci, repatriaci a vlastenectví

7 Návraty z perspektivy historického srovnávání Naďa Valášková (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha): Návraty do Československa po první a druhé světové válce Andrej Sulitka (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha): Politická opatření k návratu krajanů do Československa po první světové válce Zdeněk Uherek (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha): Návratové migrace Čechů z Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu do České republiky Hana Červinková (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha) a Marek Pawlak (Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań): Nové migrační trendy po roce 1989 a 2004 ve střední a východní Evropě (česká a polská perspektiva) Marta Botiková (Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava): Súčasné (pracovné cezhraničné) migrácie a ich etnologické štúdium na Slovensku Sarah Scholl-Schneider (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Germany): Homecomings and Cultural Transfers The example of the Czech Re-Migration after 1989 compared Veronika Marešová (Velká Británie): Návrat do České republiky ano, či ne? Hodnoty Čechů v Londýně a jejich postoj k návratu do ČR Výběr z diskuse Seznam autorů Ediční poznámka Příloha Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika (pozvánka na konferenci) 7

8

9 Předmluva Stanislav Brouček a Tomáš Grulich Po ustavení Senátu PČR a Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí (ve druhé polovině devadesátých let) vyústila spolupráce Etnologického ústavu AV ČR s touto institucí ve snahu o revizi státního zájmu o zahraniční Čechy a migrace vůbec. Ústav poskytl konferencím uskutečněným v Senátu odbornou základnu a podílel se na uspořádání několika dalších akcí. V posledních letech to byly konference: Krajané a Česká republika, hledání možností k nové otevřené spolupráci (2009); Česko-slovenské vztahy a krajané (2010); Migrace a česká společnost (2011). Z těchto konferencí vyšly stejnojmenné sborníky (editoři: S. Brouček a T. Grulich). Snahu o sledování státního zájmu doprovází další publikační činnost vzešlá ze spolupráce Senátu (Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí) a Etnologického ústavu. Je to třeba studie nazvaná Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách (autoři: S. Brouček a T. Grulich, Praha 2009, vydal Public History ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i.). Na zlomu září a října 2013 proběhla zatím poslední konference, s názvem Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika: Náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací, vznik moderních diaspor a transnacionálních společností. Konference se konala pod patronátem místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky, který také jednání zahájil. Předkládaná publikace přináší příspěvky, které na konferenci zazněly a které jejich autoři poskytli editorům k otištění. 1 K příspěvkům otištěným v angličtině jsou připojeny české abstrakty. 2 Publikován je rovněž výběr z diskuse a další materiály. 3 1 Dva příspěvky autorů Andreje Sulitky a Grzegorze Orawiece, které na konferenci nezazněly, byly do sborníku zařazeny dodatečně. 2 Všichni autoři byli vyzváni, aby připojili ke svým písemným příspěvkům také abstrakty. Na tento požadavek zareagoval pouze minimální počet autorů. S ohledem na termín odevzdání do tisku jsme zvolili kompromis. Abstrakty jsou pouze v českém jazyce a jsou přidány za texty v angličtině, a to v případech, kdy autoři abstrakty dodali. 3 Podrobnější pojednání o zadání této konference viz úvodní příspěvek: Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika (Stanislav Brouček). 9

10 Češi žijící v zahraničí jsou součástí národní identity Přemysl Sobotka Vážené dámy a pánové, jsem velice rád, že vás mohu dnes uvítat zde v starobylých prostorách Senátu Parlamentu ČR na dvoudenní konferenci Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika. Tato konference má opravdu nosné téma, které se netýká zdaleka jen české národnosti, ale je to v dnešní době, poznamenané procesem globalizace, problematika, která se týká dlouhé řady menších a středně velkých národů bez ohledu na to, zda jde o země kulturně a ekonomicky vyspělé, či o země, kterým jsme si zvykli v době komunistického režimu říkat rozvojové. Mimochodem, některé z nich za poslední dvacetiletí dostaly takovou akceleraci hospodářského rozvoje, že se staly naopak lákadlem pro mnohé vzdělané odborníky ze zemí, které byly samy čerpadlem mozků z celého světa. Před několika dny jsem se zúčastnil zahájení Mezinárodního krajanského festivalu, který prezentuje schopnost českých krajanských komunit ve světě, jež se vytvořily často dávno před roky 1968 či 1948, zachovat si svůj jazyk, kulturu, tradice a vztah ke staré vlasti. Dnes zde chceme hovořit o problému možná složitějším, jenž představuje možnost návratové emigrace a efektivní využití jejího potenciálu. Tady si musíme trochu sáhnout do svědomí, protože nás na jedné straně těší, když v zahraničí vyniknou Češi jako filmový režisér Miloš Forman, sportovci Martina Navrátilová a Ivan Lendl či špičkový lékař v oboru transplantací obličeje MUDr. Bohdan Pomahač, ale často nejsme z malicherných důvodů schopni a ochotni přijmout podanou ruku od těch krajanů, kteří dospěli k rozhodnutí vrátit se anebo své staré vlasti pomáhat na dálku. Tato odtažitost však představuje nešvar, který není zdaleka jen českou záležitostí, a tak tento postoj beru v jeho širším rozměru jako problém sociologický a ekonomický, který může v budoucnu ještě sílit. Proto jsem rád, že si naše konference zvolila tento problém za své téma. Tuto problematiku opravdu nemůžeme ignorovat a je právě třeba ji řešit mimo prchavé populistické politické sliby na serióznější úrovni s vědomím, že se jedná o běh na dlouhé trati. Přeji vám všem hezký den a hodně inspirace při poslechu svých kolegů. 10

11 Zahraniční češství z perspektivy možných návratů Tomáš Grulich V cizině v současné době žije kolem 2,5 milionu lidí, kteří se hlásí k českému původu, popřípadě jsou i občany České republiky. Důvody k odchodu ale i země, kde se tito lidé usadili jsou přitom velmi odlišné. Většina z těchto lidí jsou potomci přistěhovalců, kteří opustili svou vlast především ve druhé polovině 19. století. Zvláštní skupinu tvoří političtí exulanti odcházející po Mnichovu 1938, dále v roce 1948 a posléze v roce Ve statistikách se jejich počty velmi liší, ale na základě podkladů z archivu StB lze odhadnout, že se jedná zhruba o lidí. Neměli bychom přitom opomenout početnou skupinu lidí, kteří odejít chtěli, avšak nemohli. Poslední skupinou, o níž se málo hovoří, jsou lidé, kteří ze svobodné vůle opustili republiku po roce 1989 a odešli do ciziny za prací, studiem, vědou. ČR nevede žádnou statistiku. Kvalifikovaný odhad říká, že v cizině žije dočasně nebo trvale kolem 200 až 250 tisíc občanů ČR, kteří odešli po roce Společenské i právní vnímání české diaspory Současná politická reprezentace se omezuje pouze na zachování kulturního dědictví u českých minorit v zahraničí. Nikdo si nechce představit, že Češi v cizině prožívají stejný všední den a obdobné starosti jako my doma. Na jedné straně na ně hledíme s nedůvěrou, na straně druhé jde o romantický pohled jako z doby Boženy Němcové: obdivujeme se jejich češtině, kterou si udržují i po sedm generací, a s nadšením pozorujeme jejich folklorní vystoupení. To je pohled nejen velmi zjednodušující, ale troufám si říci také falešný. Ukázal to například 7. ročník krajanského festivalu, jehož úvodní řeč zněla jako z konce 19. století. Podle této interpretace ti nejchudší odcházejí s uzlíčkem osobních věcí a jako největší cennost si z vlasti ve svém srdci odnášejí lidové zvyky a tradice. Jaká ovšem je, byla a bude skutečnost? Nejsou to, nebyli a nebudou to ti nejchudší. Naopak odcházeli (pokud nebyli vyhnáni či donuceni odejít) a odcházejí ti stateční, odvážní, kteří se nebojí vzít osud do vlastních rukou, nebojí se čelit cizímu prostředí. Jak je to ve skutečnosti s ryzostí folkloru, lidových zvyků a obyčejů? Ten jsme jim z větší části exportovali sami. V Paraguayi jsem viděl v plzeňských stylizovaných krojích schematické vystoupení inspirované českým lidovým tancem a českou lidovou písní. Vystoupení bylo nastudováno učitelkou lidových tanců z ČR, která tam byla pozvána. Podobní učitelé působí v Chorvatsku, Srbsku i na Ukrajině. Nechci tyto akce zesměšňovat, vážím si skutečnosti, že se chce někdo naučit zvyky, obyčeje, tance a písně své vlasti. Jedná se o pomůcku při jazykové výchově, o připomenutí si vlastních kořenů, nejde ale o zachování kulturního dědictví. 11

12 S romantickým pohledem se nesetkávám jen u médií, ale i u svých kolegů ve Stálé komisi. Na cestě komise do Rumunska kolegové zatlačují sentimentální slzy při poslechu dechovky (mimochodem z produkce kapely přijíždějící z ČR) a po návratu zakládají sbírky, aby děti z českého Banátu mohly navštívit svou vlast. Proč ne. Ale tento přístup výrazně zplošťuje pohled na českou diasporu. Vztah mezi domácí společností a její diasporou je nezbytné právně stanovit. Zjednodušený a poněkud falešný romantický pohled na českou diasporu bohužel ovlivňuje i politickou vůli, která je potřebná pro přijetí příslušných legislativních opatření. Dosud posledním příkladem budiž návrh novely školského zákona, který měl usnadnit rozvoj již existujících českých škol v zahraničí. Novela byla zpracována v poslanecké sněmovně a Zemanova vláda vedená Jiřím Rusnokem nedoporučila její další projednávání. Budoucí kroky Řízení návratové politiky již Česká respektive Československá republika zažila jak v předmnichovské republice, tak především po 2. světové válce, kdy jsme se snažili zacelit nedostatek pracovních sil v souvislosti s odsunem českých a slovenských Němců. Předmnichovská republika formulovala problémové okruhy, na něž reagovala příslušnou legislativou. Jednalo se o následující okruhy otázek: (1) budování právních norem; (2) hledání protiemigračních opatření; (3) státní dozor a řízení sezonního vystěhovalectví; (4) rozbor a řešení hospodářských důsledků způsobených průmyslu a obchodu vystěhovalectvím; (5) možnosti směřování a řízení vystěhovalectví ve prospěch pronikání československého kapitálu a zboží do zahraničí; (6) centralizace při řízení celého vystěhovaleckého procesu, který zahrnoval i komunikaci s krajanským světem; (7) krajanská péče, jež obsahovala i výuku češtiny v zahraničí. 1 Dalším inspirativním zdrojem jsou aktivity cizích států. Rozvinutou legislativu v návratové politice mají i státy, které obecně považujeme za imigrační, například Austrálie či Izrael. Vedle zákonů týkajících se diaspory existuje v řadě cizích států také parlamentní zastoupení národních menšin v zahraničí. Jedná se například o Francii, Maďarsko, Španělsko a další. V jiných státech, třeba v Dánsku, je zájem o diasporu i návrat do vlasti řízen na ryze soukromé bázi, kdy se do procesu návratové politiky aktivně zapojují samotné podniky, vysoké školy a vědecká pracoviště. 1 Převzato z publikace: Brouček, Stanislav 1999: Vystěhovalecká politika meziválečného Československa. In: Valenta, Jaroslav Voráček, Emil Harna, Josef (eds.): Československo Osudy demokracie ve střední Evropě. Část 2. Praha: Historický ústav AV ČR, s

13 Nesystematičnost řízení vztahu ČR k české diaspoře je rovněž charakterizována neúčelností vynakládaných finančních prostředků. Jejich uplatnění je atomizováno v jednom resortu, a to bez řádného stanovení priorit. Například odkoupení a oprava Českého domu v New Yorku stály daňové poplatníky 900 milionů korun, přičemž jeho využití pro českou diasporu je více než problematické. V minulosti se také realizovala návratová politika zaměřená na mladé vědce. Bylo utraceno 500 milionů a vrátilo se dvanáct vědců, z toho dva Italové. Prostředky by jistě mohly být využity efektivněji. Jenom pro srovnání, podpora 36 českých škol, které navštěvuje více než dětí, vyžaduje ročně pouze 1,2 milionu korun. Zájem o tyto školy přitom významně přesahuje jejich současné kapacitní možnosti. Konference pomohla identifikovat potřeby české diaspory, zkušenosti z akademického světa a ze zahraničí a umožnila formulovat obecné politické zadání, aby následná péče o českou diasporu byla systematická s přesně stanovenými cíli. Mezi identifikované potřeby patří dvojí občanství, které bude zavedeno od ledna 2014, korespondenční volba, výuka češtiny, informovanost a vzájemná komunikace. Naplňování těchto potřeb by mělo zajistit nadresortní vládní pracoviště, které bude moci koordinovat činnost ostatních resortů. 13

14 Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika Stanislav Brouček K volbě tématu (Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika) pro rokování na mezinárodní konferenci nebylo třeba nijak pracně hledat zdůvodnění či podtrhovat jeho aktuální význam. V předcházejících konferencích uspořádaných ve spolupráci Senátu Parlamentu České republiky s Etnologickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., 1 se totiž několikrát opakovaly hlavní podněty pro takové jednání. Užší odborné veřejnosti bylo již delší dobu známo, že po významných meznících (1989 konec totalitního režimu v bývalém Československu a začátek možnosti relativně svobodně cestovat za hranice; 2007 vstup České republiky do schengenského prostoru) bude muset česká vláda živě reagovat na dramaticky se vyvíjející fenomén migrací. Zatímco tento předpoklad byl jasně prezentován na různých setkáních odborníků na migrace, k čemuž se přidávaly nevládní organizace, stát reagoval na pohyb lidí odcházejících z ČR nebo naopak do této země přicházejících minimalisticky a z jeho postojů lze vyčíst, že reagoval spíše ad hoc a pod tlakem nastalých okolností. Termín návratová politika 2 představuje z hlediska definice ne zcela vyjasněný pojem. Nejčastěji se používá v souvislosti s návratem lidí zpět na původní místo, z něhož před časem odešli. O návratové politice můžeme hovořit třeba v souvislosti s reemigrací a repatriací osob českého a slovenského původu ze zahraničí po první a druhé světové válce. V těchto případech se jednalo o dobrovolný a navíc chtěný či toužený návrat, k němuž orgány státu, v tomto případě Československé republiky, poskytly jistou úroveň podmínek. S návratovým režimem se setkáváme také v úrovni působnosti mezinárodních organizací. 3 Zvláštní situaci způsobila československým politickým uprchlíkům 1 Tituly publikací, které vzešly z předcházejících konferencí pořádaných Senátem ve spolupráci s Etnologickým ústavem, viz v předmluvě této publikace. 2 Termínu návratová politika se také užívá při reklamaci zakoupeného zboží, které bylo shledáno vadným, a zákazník má tak právo na vrácení peněz. 3 V letech 2008 až 2013 existoval Evropský návratový fond z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady s č. 575/2007/ES ze dne 23. května 2007 jako součást obecného programu Solidarita a řízení migračních toků. Fond se zaměřoval na osoby, které požívaly některou formu mezinárodní nebo dočasné ochrany (nebo které o ni žádaly) a osoby nelegálně pobývající v zemi Evropské unie. Z fondu se mohly financovat vnitrostátní a nadnárodní akce a fond mohl podporovat integrované návratové plány, které by se zaměřovaly na programy asistovaného dobrovolného návratu. Z fondu bylo možné čerpat peněžní pobídky a opatření na pomoc navracejícím se osobám, které se nacházely v obtížné situaci. Fond sloužil také pro návrat státních příslušníků zemí mimo EU nebo na návrat osob bez státní příslušnosti, na které se nevztahují 14

15 Mezinárodní organizace pro uprchlíky (IRO) po druhé světové válce. Tato organizace měla při řešení problémů běženců v uprchlických táborech po druhé světové válce nejprve k dispozici status displaced persons (DP). Status, který paradoxně určoval charakter návratové politiky i pro Čechoslováky uprchlé po únoru 1948, byl na jedné straně aktem dobré vůle, na druhé straně se stal zároveň medvědí službou pro československé exuanty. IRO totiž měla uprchlíky považovat za osoby vysídlené v důsledku války, což se sice v jistém smyslu dalo vztáhnout i na Čechoslováky, přestože ti většinou emigrovali až po únoru v roce Taková pomoc ze strany Mezinárodní organizace pro uprchlíky (rovnající se asistenci těmto uprchlíkům při jejich návratu do původního domova) představovala vlastně trest československým exulantům by v tomto návratovém režimu hrozil nechtěný přesun do země, odkud za mimořádně nebezpečných podmínek uprchli. Takovou možnost si nikdo z nich pochopitelně nepřál. Po zásahu československých exilových organizací se situace vyřešila ve prospěch českých a slovenských běženců. Z hlediska našich záměrů s touto konferencí je termín návratová politika samozřejmě vnímán jako oboustranně prospěšný akt pro navrátilce i pro sociální prostor, do něhož lidé přicházejí resp. kam se vracejí. Za aktuální navrátilce tedy považujeme migranty, kteří odešli z prostoru České republiky po roce 1989 a buď se do této země už vrátili, nebo se na svůj návrat chystají, popřípadě jsou potenciálními navrátilci,neboť svůj pobyt v cizině považují z různých důvodů za dočasný. Je třeba také upozornit, že určené téma pro tuto konferenci nezahrnuje návratový režim pro migranty z třetích zemí (mimo prostor Evropské unie), kteří se vinou vnějších okolností, jako byla hospodářská recese, ocitli v České republice bez zaměstnání. Následně byl zahraničním dělníkům (z Vietnamu, Mongolska a Ukrajiny) nabízen program návratu jako určitá kompenzace za finanční újmy způsobené ztrátou zaměstnání. 4 Předkládaný sborník statí, úvah, doporučení a diskusních příspěvků nahlíží problematiku nové emigrace z České republiky z hlediska potřeby hledat základy readmisní dohody EU ani dvoustranné readmisní dohody. Viz podrobněji na: eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_ immigration/l14570_cs.htm. 4 Projekt dobrovolných návratů schválila vláda České republiky 9. února 2009 pod č Jeho smyslem bylo také zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propuštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize a hlavně poskytnutí pomoci cizincům třetích zemí pobývajícím legálně na území České republiky, kteří vinou ekonomické situace ztratili zaměstnání, chtěli se vrátit zpět do vlasti a nemohli si sami tuto cestu zaplatit. Tímto projektem Česká republika nabízela takto postiženým cizincům dočasné nouzové ubytování, bezplatně letenky a další asistenci při jejich návratu včetně 500 EUR pro dospělou osobu a 250 EUR pro dítě do patnácti let. Realizace 1. fáze projektu byla zahájena 16. února 2009 a ukončena 24. července Během této doby se do projektu registrovalo cizinců. Rozpočet projektu byl 60,7 mil. Kč. Tento projekt měl své pokračování. Viz podrobněji na: cz/clanek/migrace-novy-clanek aspx?q=y2hudw09mta%3d. 15

16 pro návratovou strategii státních i nevládních organizací právě v kontextu vývoje světových migrací. Zvláštní pozornost si proto v této souvislosti zaslouží také úvahy o tendenci k vyváření moderních diaspor 5 a transnacionálních společností (transnacionalismus 6 ). Stále narůstajícími migracemi vznikají po celém světě nové společenské entity, vyvíjející se zdola, spontánně, které se rozprostírají velmi často soustředěně mezi dvěma dalšími entitami, to znamená mezi emigrační zemí, tedy zemí odchodu, a zemí imigrační, tj. zemí, do níž migrace přicházejí. V polovině devadesátých let 20. století Steven Vertovec (1997) rozlišil tři kategorie, které naplňují smysl pojmu diaspora: diaspora jako sociální forma, modelovaná společenskými normami obou zemí, tj. země emigrační a imigrační, diaspora jako typ vědomí (nejjednodušší vyznání příslušníka diaspory zní: vlastně nejsem zcela zakotven ani v novém domově, tj. imigrační zemi, a ani v původní vlasti, tj. zemi emigrační), diaspora jako způsob kulturní produkce, neboť nepochybně dochází k propojování dvou systémů kulturních hodnot. Mezi hlavní úkoly bylo organizátory této konference zvoleno zmapování názorové hladiny příslušníků české diaspory s ohledem na důvody jejich pobytu v zahraničí. Zvláště se jednalo o zjištění intenzity zájmů této nové emigrace o kontakty se společností České republiky. Vzhledem k tomu, že v zemích sousedících s Českou republikou se jedná o stejnou potřebu zabývat se novodobou migrací a jejím případným návratem do původních regionů, z nichž tato migrace odešla, bylo nasnadě uspořádat konferenci na mezinárodní úrovni. To představovalo přizvat odborníky ze sousedních zemí a samozřejmě oslovených zahraničních Čechů z celého světa. 5 Za diasporu jsou považováni příslušníci etnických a národnostních komunit, kteří emigrovali. Pojem diaspory vyvolává někdy představu nadnárodní populace, to znamená populace žijící na jednom místě a mající stále vztah k původní vlasti. Příslušník diaspory žije často nejen kulturně, ale někdy též ekonomicky tady i tam. Přechodnost diaspory například z hlediska etnického nebo náboženského vyjadřuje, že toto společenství (často zcela volné) není sice zcela národem, stále má však s národem co do činění (viz třeba Sheffer 2003). 6 Transnacionalismus: jedná se o ne zcela ujasněný koncept (náhled) na nacionalismus, diskutovaný v souvislosti s moderními migracemi. Odráží tak zvažování smyslu hranice jako překonávání nejen prostoru, ale také odlišností všeho druhu. Osobně mi připadá, že transnacionalismus byl přijat s vděčností jako koncept eliminující dilema současného nacionalismu, a je docela možné, že přináší své vlastní nové dilema, a to dilema transnacionalismu. Souhlasím proto spíše s názorem, že transnacionalismus se spíše než nedávným dítkem globalizace jeví být konstantou moderního života, skrytou před pohledem opanovaným metodologistickým nacionalismem. Hodnota zkoumání transnacionálních komunit a migrace tedy nespočívá v objevu něčeho nového ačkoliv v současném intelektuálním prostředí představuje tento přístup velmi vděčnou výzkumnou strategii ale v tom, že se stává příspěvkem k opuštění perspektivy metodologistického nacionalismu (Wimmer Glick Schille 2009: 12 13). 16

17 Základní idea, z níž jsme vycházeli, zněla: V zahraničí žijí desítky tisíc přesídlenců z České republiky s úmyslem krátkodobého i dlouhodobého pobytu. Dozvídáme se o jejich obecných a také profesních potřebách realizovat intenzivní kontakty s původním domovem. Tato potřeba má celou řadu objektivních příčin, které působí, že v jejich identitě má význam aktivní kontinuální styk s českou kulturou, s češstvím obecně. Projevilo se to třeba v iniciativě organizovat výuku českého jazyka pro děti těchto přesídlenců. Existují i jiné iniciativy vzešlé zdola; ve větším rozsahu je však můžeme pozorovat spíše u jiných etnik než u Čechů v zahraničí. Přizvaní účastnící konference obdrželi následující teze: 1. Relativně početná emigrace po roce 1989 z českých zemí prokázala, že fenomén odchodu za hranice zvláště u mladé generace je vcelku přirozeným jevem, jehož výrazným znakem je však integrální potřeba migrantů být v kontaktu se zemí svého původu. To znamená, že odcházející příslušník mladé generace počítá s návratem nebo alespoň stojí o intenzivní kontakt se svým původním prostředím, a to nejen v rovině udržování osobních vztahů s příbuznými a přáteli, ale také v rovině pracovní (umělecké, vědecké či jiného povolání) nebo kulturní a obecně společenské. 2. Vztah českého státu k této nové migraci lze označit za vlažný nebo přinejmenším jako spíše formální, bez patřičné akce. Aby mohly státní instituce vůči tomuto fenoménu přejít do aktivnějšího režimu, je nutné vyjít z aktuálních poznatků o skutečném stavu věcí a v neposlední řadě také z názorové hladiny samotných migrantů. 3. Konference se pokusí o zmapování stavu a zájmů příslušníků české zahraniční diaspory: a) s ohledem na stávající podmínky možností širokého návratového režimu migrantů zpět do České republiky (v jednotlivých vládních resortech), b) s ohledem na skutečný stav zájmů samotných migrantů o možnosti návratových kontaktů organizovaných státními nebo dobrovolnými organizacemi, c) s ohledem na názorovou hladinu představitelů vládních, nevládních a vědeckých úřadů, institucí a spolků, d) s ohledem na možnosti vytvoření společné (jednotné) informační sítě (především internetové) k snadnějšímu uskutečňování individuálních návratů do České republiky. Účastníky konference byli: 1. odborná veřejnost zabývající se tímto fenoménem, včetně vybraných nevládních organizací z ČR, 2. zástupci vládních resortů, 3. oslovení zahraniční Češi, 4. přizvaní odborníci ze zahraničí. 17

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Migrační trendy a migrační politiky v zemích střední Evropy

Migrační trendy a migrační politiky v zemích střední Evropy Migrační trendy a migrační politiky v zemích střední Evropy 16.10.2015 Eva Janská, Dušan Drbohlav www.geomigrace.cz Obsah prezentace Historie migračních proudů a jejich změny v Evropě Migrační trendy a

Více

Konference ekonomických radů

Konference ekonomických radů Konference ekonomických radů Spolupráce vládních resortů při podpoře vnějších vztahů 20. června 2016 Ing. Robert Plaga, Ph.D. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 5, 118 12 Praha

Více

Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR

Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR Seznam zkratek MZV Ministerstvo zahraničních věcí MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy DZS Dům zahraniční spolupráce ZKZ zmocněnec pro krajanské

Více

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Popis projektu Projekt Češi ve světě oslavy Dne české státnosti 2012 proběhne na různých místech v Praze v týdnu od 24. do 30. září 2012 pod záštitou

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ A NÁRODNOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ (STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST) = plnoprávné členství jedince v daném státu v demokratickém

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů

IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů Základem pro monitorování pohybu kvalifikovaných lidských zdrojů ve vědě a technologiích na mezinárodní úrovni je souhrnná publikace OECD - Science, Technology

Více

Pilotní projekt MPSV vstoupil do nové fáze

Pilotní projekt MPSV vstoupil do nové fáze Tisková zpráva Praha 3. 1. 26 Pilotní projekt MPSV vstoupil do nové fáze Pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků vstoupil 1. ledna 26 do

Více

Ústavou je Chorvatsko zřízeno jako nacionální stát chorvatského národa a stát příslušníků národnostních menšin.

Ústavou je Chorvatsko zřízeno jako nacionální stát chorvatského národa a stát příslušníků národnostních menšin. Zdenka Čuchnilová: Odraz chorvatské menšinové legislativy Bohatá kulturní činnost českých besed v Chorvatsku, která je prezentovaná v předchozím referátů, vychází z úsilí mnohých entuziastů udržet identitu

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze Podíl populace 65+ ve vybraných regionech % 31,2 31,8 32,9 32,3 30 27,8 26,9 29,7 28,1

Více

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27 Kulatýstůl Praha, 15. 3. 2012 Participace starších osob na trhu práce podle dat VŠPS Ondřej Nývlt, ČSÚ Marta Petráňová, ČSÚ Ivana Dubcová, ČSÚ Základní pohled na budoucí vývo j počtu osob dle věku v ČR

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

20 let Ústavy České republiky

20 let Ústavy České republiky 20 let Ústavy České republiky Ohlédnutí zpět a pohled vpřed Vědecká konference pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha a předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací navrhuje oborová rada, která je předkládá ke schválení vědecké radě fakulty. Navrţeny a vědeckou radou schváleny byly tyto

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Etnografie a národnostní politika ČLR Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Čínská migrace Zdroje a motivace migrace do zahraničí: Minulost: Nedostatek zemědělské půdy (růst populace, civilizační rozvoj,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Fotoreportáž: Mongolové v Čechách a Program dobrovolných návratů

Fotoreportáž: Mongolové v Čechách a Program dobrovolných návratů srpen 2009 Fotoreportáž: Mongolové v Čechách a Program dobrovolných návratů Jérémie Jung Abstrakt: Fotoreportáž o české mongolské komunitě v době hospodářské krize. Mnoho Mongolů využilo Program dobrovolných

Více

Odvodové zatížení v ČR ve srovnání se zeměmi CEE

Odvodové zatížení v ČR ve srovnání se zeměmi CEE Odvodové zatížení v ČR ve srovnání se zeměmi CEE Ing. Jan Soška, LL.M., partner TPA Tax s.r.o., Baker Tilly International Mladé Buky, 9. listopadu 2017 Albania I Austria I Bulgaria I Croatia I Czech Republic

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR Jarmila Marešová Abstrakt: Cizinci z třetích zemí, tzn. cizinci pocházející ze zemí mimo EU, tvoří více než polovinu (58 % v roce

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Migrace lidské společnosti

Migrace lidské společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Migrace lidské společnosti VY_32_ INOVACE _06_102 Projekt MŠMT EU peníze středním

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracovala ZŠ Školská žáky 8. a

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Ukrajinská pracovní migrace v ČeskU Migrace remitence (rozvoj) Dušan Drbohlav (editor) OBÁLKA. karolinum

Ukrajinská pracovní migrace v ČeskU Migrace remitence (rozvoj) Dušan Drbohlav (editor) OBÁLKA. karolinum Dušan Drbohlav (editor) Ukrajinská pracovní migrace v ČeskU Migrace remitence (rozvoj) karolinum OBÁLKA Ukrajinská pracovní migrace v Česku Migrace remitence (rozvoj) Dušan Drbohlav (editor) Recenzovali:

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH.

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. 3. setkání českých škol v Severní Americe 27. 28. 6. 2014, Dallas Lucie S. Boucher, předsedkyně spolku

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan.

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan. ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES KLÍMA Jan, PALÁT Milan Abstract The paper is aimed at assessing the long-term unemployment of males,

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay Leden 2007 Děti migrantů v monokulturní zemi Gergõ Pulay Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku. Recenze

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová ROMOVÉ 1945-1949 Eva Šotolová Konec 2. světové války jc historickým mezníkem vc vývoji a postavení Romů v naší společnosti. Romové čeští a moravští se vraceli z koncentračních táborů. Zbylo pouze několik

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba trvání Název aktivity

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 343/2007 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011 JUDr. Ladislava Steinichová Zaměstnanost a pracovní migrace z hlediska historického Tendence odcházet za prací na straně jedné a zaměstnávat dělníky, řemeslníky, odborníky

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Dobrovolné návraty dosavadní výsledky a další vývoj. Martin Pecina ministr vnitra

Dobrovolné návraty dosavadní výsledky a další vývoj. Martin Pecina ministr vnitra Dobrovolné návraty dosavadní výsledky a další vývoj Martin Pecina ministr vnitra Hospodářská krize první polovina roku 2009 = konec platnosti až 68 000 pracovních povolení Rizika pro občany a stát zahraniční

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Nabídka témat pro rok 2017:

Nabídka témat pro rok 2017: EUROPE DIRECT KÚ JK NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY ZDARMA Nabízíme v místě Vašeho působení přednášky školám, úřadům, zájmovým organizacím, klubům důchodců atd. V případě, že máte o některou z přednášek zájem, kontaktujte

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

N. Witzanyová

N. Witzanyová N. Witzanyová witzanyovan@msmt.cz Kvalitní výzkum a investice do výzkumu mají pozitivní vliv na růst ekonomiky. Internacionalizace výzkumu má pozitivní vliv na jeho kvalitu. 4,0 3,5 FI SE Average R&D investment,

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 8 18. 10. 2010 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 12. 4. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2006 Utilization

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2214/14 V Praze dne 14.2.2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 19. února 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR Odbor azylové a migrační politiky oddělení koncepcí a analýz OBSAH PREZENTACE I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 129 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015 Polovina

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky

Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky t. Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky z schůze dne 2010 k vládnímu návrhu na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Majority a minority ve společnosti

Majority a minority ve společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Majority a minority ve společnosti VY_32_ INOVACE _06_113 Projekt MŠMT Název projektu

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

TRITON Praha / Kroměříž

TRITON Praha / Kroměříž TRITON Praha / Kroměříž Jan Bouzek JAK SE DOMLUVIT S JINÝMI? Úvod do mezikulturní komunikace Jan Bouzek JAK SE DOMLUVIT S JINÝMI? Úvod do mezikulturní komunikace T R I T O N autor: Prof. PhDr. Jan Bouzek,

Více

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více