Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika"

Transkript

1 Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika

2

3 Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika (Náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností) Stanislav Brouček a Tomáš Grulich (eds.) Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci se Senátem PČR a Mezinárodní organizací pro migraci Praha 2014

4 Recenzenti: Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. PhDr. Jan Pargač, CSc. PhDr. Miloš Tomandl Vědecká redakce: Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (předseda) Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D. PhDr. Barbora Gergelová Klíčová slova: migrace, migrační politika, moderní diaspora, adaptace, dějiny českého a slovenského vystěhovalectví Key terms: migration, migration policy, modern diaspora, adaptation, history of Czech and Slovak emigration Publikace vznikla s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: Stanislav Brouček, Tomáš Grulich, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. ISBN: (Etnologický ústav AV ČR)

5 Obsah Předmluva Stanislav Brouček a Tomáš Grulich Přemysl Sobotka (místopředseda Senátu PČR, Praha): Češi žijící v zahraničí jsou součástí národní identity Tomáš Grulich (předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí, Praha): Zahraniční češství z perspektivy možných návratů Stanislav Brouček (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha): Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika Podmínky návratového režimu Evropské zkušenosti (Re-turn program) Robert Nadler (Leibniz Institute for Regional Geography, Leipzig, Germany): Return migration in Central Europe: Findings from the transnational project Re-Turn Zoltán Kovács, Lajos Boros, Gábor Hegedűs, Gábor Lados, Gábor Dudás (University of Szeged, Hungary): What brings people back? Opportunities and obstacles of return migration in Central Europe Grzegorz Orawiec (The Marshal s Office of the Świętokrzyskie Voivodeship, Kielce, Poland): Polish policies and programs in the field of migration-national and regional levels (with focus on Świętokrzyskie Region) Jan Schroth (Mezinárodní organizace pro migraci, Praha): Projekt Re-turn: Bariéry efektivního využití potenciálu navracejících se migrantů a nástroje a metody k jejich odstraňování Zuzana Bařtipánová (Rekvalifikační a informační centrum, s. r. o., Most): Pilotní ověření nových nástrojů na podporu návratové migrace a úspěšné integrace navrátilců vytvořených v rámci projektu Re-turn Pohled orgánů státní správy České republiky Stanislav Kázecký (Zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha): Pohled Ministerstva zahraničních věcí České republiky na problematiku českých krajanských komunit v zahraničí Kateřina Kropáčová (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR): Systém sociálního zabezpečení v České republice ve vztahu k migrujícím občanům Miroslav Chytil (Generální ředitelství Úřadu práce ČR): EURES podpora pracovní mobility v Evropě

6 Andrea Baršová (Úřad vlády ČR, Praha): Vystěhovalci, navrátilci, světoběžníci Postoje migrantů k prospěšnosti jejich návratů Zkušenosti navrátilců a zahraničních Čechů Jana Vavrečková (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Praha): Pracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil z pobytu v zahraničí a jejich postoje k návratu Lenka Belková, Marek Kubišta, Martin Polívka (Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii, Paříž): Postoje mladých českých migrantů žijících ve Francii k možnosti návratu do České republiky Lucie Slavíková-Boucher (Česká škola bez hranic, Paříž): Čeština pro děti v zahraničí jako součást pozitivní návratové politiky Martin Jan Stránský (Konzultativní rada Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí, Praha): Krajané (ne)jsou cizinci Karel Raška (Společnost pro vědy a umění, USA): Proč se (ne)vrátit z Ameriky? Barbara Semenov (Čechoaustralan, Hawksburn, Australia): Návraty migrantů a syndrom české kotliny Jana Bratinková (Klub občanů České republiky na Slovensku, Bratislava): Snahy o návrat občanů České republiky žijících na Slovensku po rozdělení ČSFR a současný stav Miroslav Krupička (Český rozhlas, Praha): Kolik je Čechů ve světě? Vlastenka Krisan (Česi Južnog Banata, Bela Crkva, Srbsko): Postoje migrantů k prospěšnosti jejich návratů názory potomků Čechů, jejichž návrat je legislativně velice obtížný Šárka Atzenbeck (Drážďany, Svobodný stát Sasko): Češi v Sasku. Domov blízký, nebo vzdálený? Helena Basler (Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku, Vídeň): K problematice návratu do rodné vlasti nad postoji bývalých československých/českých občanů k nové skutečnosti a nad přínosem jejich působení v obou zemích Dana Seidlová (Curych, Švýcarsko): O emigraci, repatriaci a vlastenectví

7 Návraty z perspektivy historického srovnávání Naďa Valášková (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha): Návraty do Československa po první a druhé světové válce Andrej Sulitka (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha): Politická opatření k návratu krajanů do Československa po první světové válce Zdeněk Uherek (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha): Návratové migrace Čechů z Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu do České republiky Hana Červinková (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha) a Marek Pawlak (Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań): Nové migrační trendy po roce 1989 a 2004 ve střední a východní Evropě (česká a polská perspektiva) Marta Botiková (Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava): Súčasné (pracovné cezhraničné) migrácie a ich etnologické štúdium na Slovensku Sarah Scholl-Schneider (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Germany): Homecomings and Cultural Transfers The example of the Czech Re-Migration after 1989 compared Veronika Marešová (Velká Británie): Návrat do České republiky ano, či ne? Hodnoty Čechů v Londýně a jejich postoj k návratu do ČR Výběr z diskuse Seznam autorů Ediční poznámka Příloha Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika (pozvánka na konferenci) 7

8

9 Předmluva Stanislav Brouček a Tomáš Grulich Po ustavení Senátu PČR a Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí (ve druhé polovině devadesátých let) vyústila spolupráce Etnologického ústavu AV ČR s touto institucí ve snahu o revizi státního zájmu o zahraniční Čechy a migrace vůbec. Ústav poskytl konferencím uskutečněným v Senátu odbornou základnu a podílel se na uspořádání několika dalších akcí. V posledních letech to byly konference: Krajané a Česká republika, hledání možností k nové otevřené spolupráci (2009); Česko-slovenské vztahy a krajané (2010); Migrace a česká společnost (2011). Z těchto konferencí vyšly stejnojmenné sborníky (editoři: S. Brouček a T. Grulich). Snahu o sledování státního zájmu doprovází další publikační činnost vzešlá ze spolupráce Senátu (Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí) a Etnologického ústavu. Je to třeba studie nazvaná Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách (autoři: S. Brouček a T. Grulich, Praha 2009, vydal Public History ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i.). Na zlomu září a října 2013 proběhla zatím poslední konference, s názvem Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika: Náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací, vznik moderních diaspor a transnacionálních společností. Konference se konala pod patronátem místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky, který také jednání zahájil. Předkládaná publikace přináší příspěvky, které na konferenci zazněly a které jejich autoři poskytli editorům k otištění. 1 K příspěvkům otištěným v angličtině jsou připojeny české abstrakty. 2 Publikován je rovněž výběr z diskuse a další materiály. 3 1 Dva příspěvky autorů Andreje Sulitky a Grzegorze Orawiece, které na konferenci nezazněly, byly do sborníku zařazeny dodatečně. 2 Všichni autoři byli vyzváni, aby připojili ke svým písemným příspěvkům také abstrakty. Na tento požadavek zareagoval pouze minimální počet autorů. S ohledem na termín odevzdání do tisku jsme zvolili kompromis. Abstrakty jsou pouze v českém jazyce a jsou přidány za texty v angličtině, a to v případech, kdy autoři abstrakty dodali. 3 Podrobnější pojednání o zadání této konference viz úvodní příspěvek: Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika (Stanislav Brouček). 9

10 Češi žijící v zahraničí jsou součástí národní identity Přemysl Sobotka Vážené dámy a pánové, jsem velice rád, že vás mohu dnes uvítat zde v starobylých prostorách Senátu Parlamentu ČR na dvoudenní konferenci Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika. Tato konference má opravdu nosné téma, které se netýká zdaleka jen české národnosti, ale je to v dnešní době, poznamenané procesem globalizace, problematika, která se týká dlouhé řady menších a středně velkých národů bez ohledu na to, zda jde o země kulturně a ekonomicky vyspělé, či o země, kterým jsme si zvykli v době komunistického režimu říkat rozvojové. Mimochodem, některé z nich za poslední dvacetiletí dostaly takovou akceleraci hospodářského rozvoje, že se staly naopak lákadlem pro mnohé vzdělané odborníky ze zemí, které byly samy čerpadlem mozků z celého světa. Před několika dny jsem se zúčastnil zahájení Mezinárodního krajanského festivalu, který prezentuje schopnost českých krajanských komunit ve světě, jež se vytvořily často dávno před roky 1968 či 1948, zachovat si svůj jazyk, kulturu, tradice a vztah ke staré vlasti. Dnes zde chceme hovořit o problému možná složitějším, jenž představuje možnost návratové emigrace a efektivní využití jejího potenciálu. Tady si musíme trochu sáhnout do svědomí, protože nás na jedné straně těší, když v zahraničí vyniknou Češi jako filmový režisér Miloš Forman, sportovci Martina Navrátilová a Ivan Lendl či špičkový lékař v oboru transplantací obličeje MUDr. Bohdan Pomahač, ale často nejsme z malicherných důvodů schopni a ochotni přijmout podanou ruku od těch krajanů, kteří dospěli k rozhodnutí vrátit se anebo své staré vlasti pomáhat na dálku. Tato odtažitost však představuje nešvar, který není zdaleka jen českou záležitostí, a tak tento postoj beru v jeho širším rozměru jako problém sociologický a ekonomický, který může v budoucnu ještě sílit. Proto jsem rád, že si naše konference zvolila tento problém za své téma. Tuto problematiku opravdu nemůžeme ignorovat a je právě třeba ji řešit mimo prchavé populistické politické sliby na serióznější úrovni s vědomím, že se jedná o běh na dlouhé trati. Přeji vám všem hezký den a hodně inspirace při poslechu svých kolegů. 10

11 Zahraniční češství z perspektivy možných návratů Tomáš Grulich V cizině v současné době žije kolem 2,5 milionu lidí, kteří se hlásí k českému původu, popřípadě jsou i občany České republiky. Důvody k odchodu ale i země, kde se tito lidé usadili jsou přitom velmi odlišné. Většina z těchto lidí jsou potomci přistěhovalců, kteří opustili svou vlast především ve druhé polovině 19. století. Zvláštní skupinu tvoří političtí exulanti odcházející po Mnichovu 1938, dále v roce 1948 a posléze v roce Ve statistikách se jejich počty velmi liší, ale na základě podkladů z archivu StB lze odhadnout, že se jedná zhruba o lidí. Neměli bychom přitom opomenout početnou skupinu lidí, kteří odejít chtěli, avšak nemohli. Poslední skupinou, o níž se málo hovoří, jsou lidé, kteří ze svobodné vůle opustili republiku po roce 1989 a odešli do ciziny za prací, studiem, vědou. ČR nevede žádnou statistiku. Kvalifikovaný odhad říká, že v cizině žije dočasně nebo trvale kolem 200 až 250 tisíc občanů ČR, kteří odešli po roce Společenské i právní vnímání české diaspory Současná politická reprezentace se omezuje pouze na zachování kulturního dědictví u českých minorit v zahraničí. Nikdo si nechce představit, že Češi v cizině prožívají stejný všední den a obdobné starosti jako my doma. Na jedné straně na ně hledíme s nedůvěrou, na straně druhé jde o romantický pohled jako z doby Boženy Němcové: obdivujeme se jejich češtině, kterou si udržují i po sedm generací, a s nadšením pozorujeme jejich folklorní vystoupení. To je pohled nejen velmi zjednodušující, ale troufám si říci také falešný. Ukázal to například 7. ročník krajanského festivalu, jehož úvodní řeč zněla jako z konce 19. století. Podle této interpretace ti nejchudší odcházejí s uzlíčkem osobních věcí a jako největší cennost si z vlasti ve svém srdci odnášejí lidové zvyky a tradice. Jaká ovšem je, byla a bude skutečnost? Nejsou to, nebyli a nebudou to ti nejchudší. Naopak odcházeli (pokud nebyli vyhnáni či donuceni odejít) a odcházejí ti stateční, odvážní, kteří se nebojí vzít osud do vlastních rukou, nebojí se čelit cizímu prostředí. Jak je to ve skutečnosti s ryzostí folkloru, lidových zvyků a obyčejů? Ten jsme jim z větší části exportovali sami. V Paraguayi jsem viděl v plzeňských stylizovaných krojích schematické vystoupení inspirované českým lidovým tancem a českou lidovou písní. Vystoupení bylo nastudováno učitelkou lidových tanců z ČR, která tam byla pozvána. Podobní učitelé působí v Chorvatsku, Srbsku i na Ukrajině. Nechci tyto akce zesměšňovat, vážím si skutečnosti, že se chce někdo naučit zvyky, obyčeje, tance a písně své vlasti. Jedná se o pomůcku při jazykové výchově, o připomenutí si vlastních kořenů, nejde ale o zachování kulturního dědictví. 11

12 S romantickým pohledem se nesetkávám jen u médií, ale i u svých kolegů ve Stálé komisi. Na cestě komise do Rumunska kolegové zatlačují sentimentální slzy při poslechu dechovky (mimochodem z produkce kapely přijíždějící z ČR) a po návratu zakládají sbírky, aby děti z českého Banátu mohly navštívit svou vlast. Proč ne. Ale tento přístup výrazně zplošťuje pohled na českou diasporu. Vztah mezi domácí společností a její diasporou je nezbytné právně stanovit. Zjednodušený a poněkud falešný romantický pohled na českou diasporu bohužel ovlivňuje i politickou vůli, která je potřebná pro přijetí příslušných legislativních opatření. Dosud posledním příkladem budiž návrh novely školského zákona, který měl usnadnit rozvoj již existujících českých škol v zahraničí. Novela byla zpracována v poslanecké sněmovně a Zemanova vláda vedená Jiřím Rusnokem nedoporučila její další projednávání. Budoucí kroky Řízení návratové politiky již Česká respektive Československá republika zažila jak v předmnichovské republice, tak především po 2. světové válce, kdy jsme se snažili zacelit nedostatek pracovních sil v souvislosti s odsunem českých a slovenských Němců. Předmnichovská republika formulovala problémové okruhy, na něž reagovala příslušnou legislativou. Jednalo se o následující okruhy otázek: (1) budování právních norem; (2) hledání protiemigračních opatření; (3) státní dozor a řízení sezonního vystěhovalectví; (4) rozbor a řešení hospodářských důsledků způsobených průmyslu a obchodu vystěhovalectvím; (5) možnosti směřování a řízení vystěhovalectví ve prospěch pronikání československého kapitálu a zboží do zahraničí; (6) centralizace při řízení celého vystěhovaleckého procesu, který zahrnoval i komunikaci s krajanským světem; (7) krajanská péče, jež obsahovala i výuku češtiny v zahraničí. 1 Dalším inspirativním zdrojem jsou aktivity cizích států. Rozvinutou legislativu v návratové politice mají i státy, které obecně považujeme za imigrační, například Austrálie či Izrael. Vedle zákonů týkajících se diaspory existuje v řadě cizích států také parlamentní zastoupení národních menšin v zahraničí. Jedná se například o Francii, Maďarsko, Španělsko a další. V jiných státech, třeba v Dánsku, je zájem o diasporu i návrat do vlasti řízen na ryze soukromé bázi, kdy se do procesu návratové politiky aktivně zapojují samotné podniky, vysoké školy a vědecká pracoviště. 1 Převzato z publikace: Brouček, Stanislav 1999: Vystěhovalecká politika meziválečného Československa. In: Valenta, Jaroslav Voráček, Emil Harna, Josef (eds.): Československo Osudy demokracie ve střední Evropě. Část 2. Praha: Historický ústav AV ČR, s

13 Nesystematičnost řízení vztahu ČR k české diaspoře je rovněž charakterizována neúčelností vynakládaných finančních prostředků. Jejich uplatnění je atomizováno v jednom resortu, a to bez řádného stanovení priorit. Například odkoupení a oprava Českého domu v New Yorku stály daňové poplatníky 900 milionů korun, přičemž jeho využití pro českou diasporu je více než problematické. V minulosti se také realizovala návratová politika zaměřená na mladé vědce. Bylo utraceno 500 milionů a vrátilo se dvanáct vědců, z toho dva Italové. Prostředky by jistě mohly být využity efektivněji. Jenom pro srovnání, podpora 36 českých škol, které navštěvuje více než dětí, vyžaduje ročně pouze 1,2 milionu korun. Zájem o tyto školy přitom významně přesahuje jejich současné kapacitní možnosti. Konference pomohla identifikovat potřeby české diaspory, zkušenosti z akademického světa a ze zahraničí a umožnila formulovat obecné politické zadání, aby následná péče o českou diasporu byla systematická s přesně stanovenými cíli. Mezi identifikované potřeby patří dvojí občanství, které bude zavedeno od ledna 2014, korespondenční volba, výuka češtiny, informovanost a vzájemná komunikace. Naplňování těchto potřeb by mělo zajistit nadresortní vládní pracoviště, které bude moci koordinovat činnost ostatních resortů. 13

14 Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika Stanislav Brouček K volbě tématu (Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika) pro rokování na mezinárodní konferenci nebylo třeba nijak pracně hledat zdůvodnění či podtrhovat jeho aktuální význam. V předcházejících konferencích uspořádaných ve spolupráci Senátu Parlamentu České republiky s Etnologickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., 1 se totiž několikrát opakovaly hlavní podněty pro takové jednání. Užší odborné veřejnosti bylo již delší dobu známo, že po významných meznících (1989 konec totalitního režimu v bývalém Československu a začátek možnosti relativně svobodně cestovat za hranice; 2007 vstup České republiky do schengenského prostoru) bude muset česká vláda živě reagovat na dramaticky se vyvíjející fenomén migrací. Zatímco tento předpoklad byl jasně prezentován na různých setkáních odborníků na migrace, k čemuž se přidávaly nevládní organizace, stát reagoval na pohyb lidí odcházejících z ČR nebo naopak do této země přicházejících minimalisticky a z jeho postojů lze vyčíst, že reagoval spíše ad hoc a pod tlakem nastalých okolností. Termín návratová politika 2 představuje z hlediska definice ne zcela vyjasněný pojem. Nejčastěji se používá v souvislosti s návratem lidí zpět na původní místo, z něhož před časem odešli. O návratové politice můžeme hovořit třeba v souvislosti s reemigrací a repatriací osob českého a slovenského původu ze zahraničí po první a druhé světové válce. V těchto případech se jednalo o dobrovolný a navíc chtěný či toužený návrat, k němuž orgány státu, v tomto případě Československé republiky, poskytly jistou úroveň podmínek. S návratovým režimem se setkáváme také v úrovni působnosti mezinárodních organizací. 3 Zvláštní situaci způsobila československým politickým uprchlíkům 1 Tituly publikací, které vzešly z předcházejících konferencí pořádaných Senátem ve spolupráci s Etnologickým ústavem, viz v předmluvě této publikace. 2 Termínu návratová politika se také užívá při reklamaci zakoupeného zboží, které bylo shledáno vadným, a zákazník má tak právo na vrácení peněz. 3 V letech 2008 až 2013 existoval Evropský návratový fond z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady s č. 575/2007/ES ze dne 23. května 2007 jako součást obecného programu Solidarita a řízení migračních toků. Fond se zaměřoval na osoby, které požívaly některou formu mezinárodní nebo dočasné ochrany (nebo které o ni žádaly) a osoby nelegálně pobývající v zemi Evropské unie. Z fondu se mohly financovat vnitrostátní a nadnárodní akce a fond mohl podporovat integrované návratové plány, které by se zaměřovaly na programy asistovaného dobrovolného návratu. Z fondu bylo možné čerpat peněžní pobídky a opatření na pomoc navracejícím se osobám, které se nacházely v obtížné situaci. Fond sloužil také pro návrat státních příslušníků zemí mimo EU nebo na návrat osob bez státní příslušnosti, na které se nevztahují 14

15 Mezinárodní organizace pro uprchlíky (IRO) po druhé světové válce. Tato organizace měla při řešení problémů běženců v uprchlických táborech po druhé světové válce nejprve k dispozici status displaced persons (DP). Status, který paradoxně určoval charakter návratové politiky i pro Čechoslováky uprchlé po únoru 1948, byl na jedné straně aktem dobré vůle, na druhé straně se stal zároveň medvědí službou pro československé exuanty. IRO totiž měla uprchlíky považovat za osoby vysídlené v důsledku války, což se sice v jistém smyslu dalo vztáhnout i na Čechoslováky, přestože ti většinou emigrovali až po únoru v roce Taková pomoc ze strany Mezinárodní organizace pro uprchlíky (rovnající se asistenci těmto uprchlíkům při jejich návratu do původního domova) představovala vlastně trest československým exulantům by v tomto návratovém režimu hrozil nechtěný přesun do země, odkud za mimořádně nebezpečných podmínek uprchli. Takovou možnost si nikdo z nich pochopitelně nepřál. Po zásahu československých exilových organizací se situace vyřešila ve prospěch českých a slovenských běženců. Z hlediska našich záměrů s touto konferencí je termín návratová politika samozřejmě vnímán jako oboustranně prospěšný akt pro navrátilce i pro sociální prostor, do něhož lidé přicházejí resp. kam se vracejí. Za aktuální navrátilce tedy považujeme migranty, kteří odešli z prostoru České republiky po roce 1989 a buď se do této země už vrátili, nebo se na svůj návrat chystají, popřípadě jsou potenciálními navrátilci,neboť svůj pobyt v cizině považují z různých důvodů za dočasný. Je třeba také upozornit, že určené téma pro tuto konferenci nezahrnuje návratový režim pro migranty z třetích zemí (mimo prostor Evropské unie), kteří se vinou vnějších okolností, jako byla hospodářská recese, ocitli v České republice bez zaměstnání. Následně byl zahraničním dělníkům (z Vietnamu, Mongolska a Ukrajiny) nabízen program návratu jako určitá kompenzace za finanční újmy způsobené ztrátou zaměstnání. 4 Předkládaný sborník statí, úvah, doporučení a diskusních příspěvků nahlíží problematiku nové emigrace z České republiky z hlediska potřeby hledat základy readmisní dohody EU ani dvoustranné readmisní dohody. Viz podrobněji na: eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_ immigration/l14570_cs.htm. 4 Projekt dobrovolných návratů schválila vláda České republiky 9. února 2009 pod č Jeho smyslem bylo také zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propuštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize a hlavně poskytnutí pomoci cizincům třetích zemí pobývajícím legálně na území České republiky, kteří vinou ekonomické situace ztratili zaměstnání, chtěli se vrátit zpět do vlasti a nemohli si sami tuto cestu zaplatit. Tímto projektem Česká republika nabízela takto postiženým cizincům dočasné nouzové ubytování, bezplatně letenky a další asistenci při jejich návratu včetně 500 EUR pro dospělou osobu a 250 EUR pro dítě do patnácti let. Realizace 1. fáze projektu byla zahájena 16. února 2009 a ukončena 24. července Během této doby se do projektu registrovalo cizinců. Rozpočet projektu byl 60,7 mil. Kč. Tento projekt měl své pokračování. Viz podrobněji na: cz/clanek/migrace-novy-clanek aspx?q=y2hudw09mta%3d. 15

16 pro návratovou strategii státních i nevládních organizací právě v kontextu vývoje světových migrací. Zvláštní pozornost si proto v této souvislosti zaslouží také úvahy o tendenci k vyváření moderních diaspor 5 a transnacionálních společností (transnacionalismus 6 ). Stále narůstajícími migracemi vznikají po celém světě nové společenské entity, vyvíjející se zdola, spontánně, které se rozprostírají velmi často soustředěně mezi dvěma dalšími entitami, to znamená mezi emigrační zemí, tedy zemí odchodu, a zemí imigrační, tj. zemí, do níž migrace přicházejí. V polovině devadesátých let 20. století Steven Vertovec (1997) rozlišil tři kategorie, které naplňují smysl pojmu diaspora: diaspora jako sociální forma, modelovaná společenskými normami obou zemí, tj. země emigrační a imigrační, diaspora jako typ vědomí (nejjednodušší vyznání příslušníka diaspory zní: vlastně nejsem zcela zakotven ani v novém domově, tj. imigrační zemi, a ani v původní vlasti, tj. zemi emigrační), diaspora jako způsob kulturní produkce, neboť nepochybně dochází k propojování dvou systémů kulturních hodnot. Mezi hlavní úkoly bylo organizátory této konference zvoleno zmapování názorové hladiny příslušníků české diaspory s ohledem na důvody jejich pobytu v zahraničí. Zvláště se jednalo o zjištění intenzity zájmů této nové emigrace o kontakty se společností České republiky. Vzhledem k tomu, že v zemích sousedících s Českou republikou se jedná o stejnou potřebu zabývat se novodobou migrací a jejím případným návratem do původních regionů, z nichž tato migrace odešla, bylo nasnadě uspořádat konferenci na mezinárodní úrovni. To představovalo přizvat odborníky ze sousedních zemí a samozřejmě oslovených zahraničních Čechů z celého světa. 5 Za diasporu jsou považováni příslušníci etnických a národnostních komunit, kteří emigrovali. Pojem diaspory vyvolává někdy představu nadnárodní populace, to znamená populace žijící na jednom místě a mající stále vztah k původní vlasti. Příslušník diaspory žije často nejen kulturně, ale někdy též ekonomicky tady i tam. Přechodnost diaspory například z hlediska etnického nebo náboženského vyjadřuje, že toto společenství (často zcela volné) není sice zcela národem, stále má však s národem co do činění (viz třeba Sheffer 2003). 6 Transnacionalismus: jedná se o ne zcela ujasněný koncept (náhled) na nacionalismus, diskutovaný v souvislosti s moderními migracemi. Odráží tak zvažování smyslu hranice jako překonávání nejen prostoru, ale také odlišností všeho druhu. Osobně mi připadá, že transnacionalismus byl přijat s vděčností jako koncept eliminující dilema současného nacionalismu, a je docela možné, že přináší své vlastní nové dilema, a to dilema transnacionalismu. Souhlasím proto spíše s názorem, že transnacionalismus se spíše než nedávným dítkem globalizace jeví být konstantou moderního života, skrytou před pohledem opanovaným metodologistickým nacionalismem. Hodnota zkoumání transnacionálních komunit a migrace tedy nespočívá v objevu něčeho nového ačkoliv v současném intelektuálním prostředí představuje tento přístup velmi vděčnou výzkumnou strategii ale v tom, že se stává příspěvkem k opuštění perspektivy metodologistického nacionalismu (Wimmer Glick Schille 2009: 12 13). 16

17 Základní idea, z níž jsme vycházeli, zněla: V zahraničí žijí desítky tisíc přesídlenců z České republiky s úmyslem krátkodobého i dlouhodobého pobytu. Dozvídáme se o jejich obecných a také profesních potřebách realizovat intenzivní kontakty s původním domovem. Tato potřeba má celou řadu objektivních příčin, které působí, že v jejich identitě má význam aktivní kontinuální styk s českou kulturou, s češstvím obecně. Projevilo se to třeba v iniciativě organizovat výuku českého jazyka pro děti těchto přesídlenců. Existují i jiné iniciativy vzešlé zdola; ve větším rozsahu je však můžeme pozorovat spíše u jiných etnik než u Čechů v zahraničí. Přizvaní účastnící konference obdrželi následující teze: 1. Relativně početná emigrace po roce 1989 z českých zemí prokázala, že fenomén odchodu za hranice zvláště u mladé generace je vcelku přirozeným jevem, jehož výrazným znakem je však integrální potřeba migrantů být v kontaktu se zemí svého původu. To znamená, že odcházející příslušník mladé generace počítá s návratem nebo alespoň stojí o intenzivní kontakt se svým původním prostředím, a to nejen v rovině udržování osobních vztahů s příbuznými a přáteli, ale také v rovině pracovní (umělecké, vědecké či jiného povolání) nebo kulturní a obecně společenské. 2. Vztah českého státu k této nové migraci lze označit za vlažný nebo přinejmenším jako spíše formální, bez patřičné akce. Aby mohly státní instituce vůči tomuto fenoménu přejít do aktivnějšího režimu, je nutné vyjít z aktuálních poznatků o skutečném stavu věcí a v neposlední řadě také z názorové hladiny samotných migrantů. 3. Konference se pokusí o zmapování stavu a zájmů příslušníků české zahraniční diaspory: a) s ohledem na stávající podmínky možností širokého návratového režimu migrantů zpět do České republiky (v jednotlivých vládních resortech), b) s ohledem na skutečný stav zájmů samotných migrantů o možnosti návratových kontaktů organizovaných státními nebo dobrovolnými organizacemi, c) s ohledem na názorovou hladinu představitelů vládních, nevládních a vědeckých úřadů, institucí a spolků, d) s ohledem na možnosti vytvoření společné (jednotné) informační sítě (především internetové) k snadnějšímu uskutečňování individuálních návratů do České republiky. Účastníky konference byli: 1. odborná veřejnost zabývající se tímto fenoménem, včetně vybraných nevládních organizací z ČR, 2. zástupci vládních resortů, 3. oslovení zahraniční Češi, 4. přizvaní odborníci ze zahraničí. 17

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Etnografie a národnostní politika ČLR Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Čínská migrace Zdroje a motivace migrace do zahraničí: Minulost: Nedostatek zemědělské půdy (růst populace, civilizační rozvoj,

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Katedra veřejných financí VŠE v Praze Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participativní

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování PRA

Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování PRA Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování Pilotní projekt v ČR pro rok 2010 Michal Hnízdil 1 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Štítenka zhoubná Quadraspidiotus

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Žáky

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012 Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Bc. Petr Kameník ředitel odboru živností Ministerstvo průmyslu a obchodu Mgr.

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Česká republika. 1. Všeobecné informace

Česká republika. 1. Všeobecné informace Česká republika 1. Všeobecné informace Po pádu železné opony se Česká republika stala společně s dalšími zeměmi bývalého socialistického bloku významnou zemí původu pro obchod se ženami za účelem sexuálního

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více