Plynový Gril

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plynový Gril"

Transkript

1 Plynový Gril

2

3 CZ Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny k montáži, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů v tomto manuálu neručíme. OBSAH Technická data 1 Bezpečnostní pokyny 2 Nákres 3 Montáž 4 Připojení zařízení 9 Kontrola netěsností 10 Pokyny k zapalování pro grilování 11 Jak používat elektronické zapalování 12 Péče a čištění 13 Řešení problémů 14

4 CZ Technická data Kód produktu Celkový příkon tepla 20.7 kw (1507g/h) Příkon tepla hořáků Hořáky grilu: 3.5 kw (255 g/h) x 4 Boční hořáky 3.2 kw (232 g/h) Zadní hořáky: 3,5 kw (255 g/h) Kategorie plynu I3 + (28-30/37) I3B/P (30) I3B/P (50) Země určení AT, DE, CH, LU, SK Typy plynu Butan (G30) Propan (G31) Butan, propan nebo jejich směs Tlak plynu mbar 37 mbar mbar 50 mbar Velikost vstřiků Hořáky grilu Boční hořáky 0,90 mm 0,85 mm 0,90 mm 0,90 mm 0,85 mm 0,88 mm 0,85 mm 0,90 mm 0,90 mm 0,80 mm 0,75 mm 0,80 mm 1

5 Bezpečnostní pokyny CZ POUZE PRO VNĚJŠÍ POUŽITÍ PŘED MONTÁŽÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY TENTO MANUÁL SI PONECHTE PRO PŘÍPAD POTŘEBY VAROVÁNÍ: Nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu Následujte tyto instrukce Před použitím zařízení si přečtěte pokyny. Tento manuál si ponechejte pro případ potřeby. Pouze pro vnější použití. Varování: přístupné části mohou být velmi horké. Zabraňte přístupu dětí k zařízení. Během používání zařízení nepřemisťujte. Po použití vypněte přívod plynu na ventilu plynové nádoby. Neupravujte zařízení. Tohle zařízení musí být během používání drženo mimo dosah hořlavých materiálů Regulátor a hadice musí být správně připojeny ke spotřebiči. Na utažení matice na závitu přípojky musí být použit klíč. Během používání neuchovávejte plynovou nádobu uvnitř grilu. Je zakázáno vkládat a uchovávat plynovou nádobu uvnitř zařízení. Pokud ucítíte plyn, tak pro svou bezpečnost: 1. Zastavte přívod plynu na plynové nádobě. 2. Uhaste všechen hořící oheň; nepoužívejte žádné elektrické zařízení. 3. Vyvětrejte prostor. 4. Zkontrolujte netěsnosti, jak je uvedeno v této příručce. 5. Pokud zápach přetrvává, okamžitě kontaktujte svého dodavatele plynu. Opatření 1. Po každém naplnění plynové nádoby nebo před každým použitím zkontrolujte všechny spoje pro netěsnosti. 2. Nikdy se nepokoušejte kontrolovat netěsnosti se zápalkou nebo s otevřeným plamenem. 3. Neskladujte benzín nebo jiné hořlavé těkavé látky nebo kapaliny v blízkosti tohoto spotřebiče. 4. Jakákoliv nádoba LP, která se nepoužívá, se nesmí skladovat v blízkosti tohoto zařízení. Naprostou nezbytností je neblokovat ventilační otvory v prostoru nádoby. Bezpečnostní opatření, která je třeba dodržet při výměně plynové nádoby se musí provádět mimo jakéhokoli zdroje ohně. 2

6 CZ Nákres 1 Ohřívací plech (1 ks) 2 Rošty na grilování (2 ks) 3 Tlumič plamene (3 ks) 4 Víko grilu (1 ks) 5 Levá polička (1 ks) 6 Boční stěna - levá (1 ks) 7 Levá dvířka (1 ks) 8 Přední nosná část (1 ks) 9 Spodní deska (na kolečka) (1 ks) 10 Magnet (1 ks) 11 Kola (2 ks) 12 Kola s brzdou (2 ks) 13 Boční stěna - pravá (1 ks) 14 Pravá dvířka (1 ks) 15 Zadní plech (1 ks) 16 Pravá polička (1 ks) 3

7 Montáž CZ VAROVÁNÍ: I když bylo při výrobě Vašeho grilu vynaloženo veškeré úsilí, aby se zarovnaly všechny ostré hrany, měli byste při si manipulaci s tímto zařízením dávat pozor, aby ste se vyhnuli jakémukoliv náhodnému zranění. Požadované nástroje: Buď šroubovák s křížovou hlavou, nebo plochou hlavou a klíč nebo kleště. MONTÁŽ: Důkladně si přečtěte všechny pokyny, před tím než budete pokračovat. Najděte větší a volný prostor, na kterém můžete sestavit svůj gril. Pokud je to nutné, viz seznam částí a montážní diagram. Při montáži tohoto grilu se používá několik velkých komponentů, proto se doporučuje, aby zařízení sestavovaly dva lidé. POZNÁMKA: Před montáží se ujistěte, že všechny plastové obaly jsou odstraněny! 1 4

8 CZ 2 Kusy 3 /Kusy 5

9 4 CZ Kusy 5 6

10 CZ 6 7

11 8 CZ

12

13 CZ Připojení zařízení Pro toto zařízení je vhodné použití nízkotlakých butanových nebo propanových plynů nebo směsí LPG plynů a nádob vybavených příslušným nízkotlakým regulátorem pomocí flexibilní hadice. Hadice by měly být připevněny k regulátoru a upevněny na zařízení pomocí sponek na hadice. Ujistěte se, že pružné hadice se nemohou dostat do kontaktu s horkým povrchem a dbejte na to, aby se zabránilo jejich kroucení. Použijte vhodný regulátor certifikován podle BSEN nebo EN Ujistěte se, že regulátor a flexibilní hadice splňují místní normy. Regulátor a hadice Používejte pouze regulátory a hadice schválené pro LP plyn při výše uvedených tlacích. Předpokládaná životnost regulátoru se odhaduje na 2 roky. Použití nesprávného regulátoru nebo hadic není bezpečné; před manipulací s grilem vždy zkontrolujte, zda máte správné předměty. Používané hadice musí odpovídat příslušné normě pro zemi používání. Opotřebované nebo poškozené hadice musí být vyměněny. Ujistěte se, že hadice není zablokovaná, zalomená nebo je v kontaktu s jakoukoliv částí grilu jinak než přípojkou. Pro flexibilní hadice Zabraňte kroucení flexibilní hadice, když se spotřebič používá. Délka flexibilní hadice nesmí přesáhnout 1,5 m. Ve Finsku nesmí délka přesáhnout 1,2 m. Hadice by měla být certifikována podle normy EN a musí splňovat místní předpisy. Skladování zařízení Skladování zařízení uvnitř je povoleno pouze tehdy, pokud je plynová nádoba odpojena a vytažená ze spotřebiče. Pokud se gril nebude delší dobu používat, měl by být skladován v původním obalu a uskladněn na suchém a bezprašném místě. Plynová nádoba Plynová nádoba by se neměla pouštět na zem a mělo by s ní být manipulováno opatrně. Pokud se plynová nádoba nepoužívá, přívod musí být odpojen. Po odpojení plynové nádoby od zařízení dejte ochranný kryt přípojky plynové nádoby na své původní místo. Plynová nádoba musí být mimo tělesa zařízení. Vždy připojte nebo vyměňte plynovou nádobu na dobře větraném místě a mimo dosah ohně, nikdy v přítomnosti plamene, jiskry nebo zdroje tepla. Plynové nádoby musí být uskladněny venku, ve stojící poloze a mimo dosah dětí. Plynová nádoba nesmí být skladována při teplotách nad 50 C. Neodkládejte nádobu do blízkosti plamenů, světel nebo jiných zdrojů tepla. V OKOLÍ NEKUŘTE Tenhle gril je určen pro použití venku, mimo hořlavých materiálů. Je důležité, aby na místě použití nebyly žádné překážky směrem nahoru a aby byla zachována minimální vzdálenost překážek 1 m od boční nebo zadní části zařízení. Je důležité, aby 9

14 ventilační otvory na zařízení nebyly zakryty nebo jakkoliv ucpané. Gril musí být použit na rovném a stabilním povrchu. Zařízení by mělo být chráněno od přímého slunečního záření a mělo by být umístěno, nebo chráněno tak, aby na něj netekla voda (v případě deště). Ujistěte se, že plynová nádoba je ventilovaná a čistá. Kontrola netěsností Vytvořte ml roztoku na detekci netěsností smícháním jednoho dílu saponátu nebo mýdla a tří dílů vody. Ujistěte se, že regulační ventil je v poloze "OFF" - vypnutý. Připojte regulátor k plynové nádobě, a poté do grilu, ujistěte se, že připojení jsou bezpečné a následně zapněte plyn. Na spoje naneste připravený mýdlový roztok. Pokud se objeví bubliny, existuje netěsnost, která se musí před použitím opravit. Po opravě chyby opakujte test. Po zkoušce vypněte plyn. Pokud se zjistí netěsnost, která se nedá odstranit, tak se nepokoušejte opravit úniky, ale raději to konzultujte s prodejcem plynu. 10

15 CZ Instrukce pro zapalování grilu 1. Předtím, než se pokusíte zapálit hořáky, otevřete víko. 2. Otočte všechny ovládací knoflíky ve směru hodinových ručiček do polohy "OFF". 3. Připojte regulátor k plynové láhvi. Otočte přívod plynu do polohy "ON" na regulátoru. Použitím mýdlové vody zkontrolujte, zda nedošlo k úniku plynu mezi lahví a regulátorem. 4. Stiskněte přední levý knoflík a držte jej stisknutý, přitom otáčejte proti směru hodinových ručiček do polohy "HIGH" (ozve se zvuk kliknutí), a následně se rozsvítí horní hořák. Pozorujte, zda se hořák zapálil. Pokud ne, opakujte tenhle postup. 5. Pokud se hořák nezapálil po opakovaném pokusu, počkejte po dobu 5 minut a opakujte krok Nastavte teplo otočením knoflíku do polohy Vysoká / Nízká. (High/Low) 7. Pokud se hořák nezapálí, zapalte zařízení pomocí zápalky použitím otvoru na boku přístroje. Obraťte se na prodejce plynu, aby dal do pořádku zapalování. 8. Tenhle postup opakujte pro zapálení zbývajících hořáků ve směru z prava do leva. Propojovací kanál mezi hořáky zapálí blízké hořáky. 9. Vypněte gril "OFF" vypněte ventil na regulátoru do polohy "OFF" a otočte ovládací knoflík na zařízení ve směru hodinových ručiček do polohy "OFF". Varování: Pokud se hořák nezapálí, vypněte ovládací knoflík (ve směru hodinových ručiček) a rovněž ventil přívodu plynu. Počkejte pět minut, dokud se pokusíte znovu zapálit hořáky. Před prvním vařením nechte gril zapnutý asi 15 minut, víko by mělo být zavřené a přívod plynu nastaven do polohy "LOW". Tímto se "vyčistí" vnitřní části a odstraní se zápach z povrchové úpravy lakováním. Gril čistěte po KAŽDÉM použití. NEPOUŽÍVEJTE brusné nebo hořlavé čisticí prostředky, protože by mohly poškodit části zařízení a spustit požár. Čistěte použitím teplé vody se saponátem. VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení. Přístupné části mohou být velmi horké. Držte děti mimo zařízení, hlavně když je horké (i při ochlazování!). Při manipulaci se zvlášť horkými komponenty se doporučuje používat ochranné rukavice (např. rukavice na pečení). 11

16 Jak používat elektrický zapalovač CZ 1. Odšroubujte kryt zapalovače (A), vložte baterii typu "AAA" (B). 2. Ovládací knoflík musí být v poloze "OFF". 3. Připojte plynovou nádobu (viz příručka). 4. Ovladač stiskněte a otočte proti směru hodinových ručiček do polohy "MAX". 5. Opakovaně stiskněte tlačítko zapalování, abyste zapálil zadní hořák. 6. Po 15 sekundách uvolněte ovládací knoflík. 7. Pokud se za 45 sekund hořák nezapálí, stiskněte a otočte ovladač hořáku do polohy "OFF" a počkejte 5 minut a opakujte postup zapalování. 12

17 CZ Čištění a údržba VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení. Jakákoliv údržba nebo čištění by se měly provádět, když je gril vychladlý a přívod plynu je vypnutý. Čištění "Vypálením" grilu po každém poutžií (asi 15 minut) se udr žívnitřek grilu čistý od zbytků jídla. Vnější povrch 1. Použijte jemný čisticí prostředek nebo sodu bikarbonu a roztok horké vody. Neabrazivní čisticí prášek lze použít na silné skvrny a pak místo opláchnout vodou. 2. Pokud má vnitřní povrch víka vzhled odlupující se barvy, tak se tam mastnoty, které shořely odlupují. Důkladně očistěte roztokem horké vody a saponátu. Vnitřní strana ohniska Odstraňte zbytky pomocí kartáče, škrabky a / nebo čisticího prostředku, pak je omyjte vodou a saponátem. Opláchněte čistou vodou a důkladně osušte. Dřevěný povrch Umyjte měkkou tkaninou a horkou vodou se saponátem. Kompletně opláchněte vodou. Na dřevěné části nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, odmašťovače ani koncentrované čisticí prostředky. Rošt Použijte vodu a saponát. Neabrazivní čisticí prášek lze použít na silné skvrny a pak místo opláchnout vodou. Čištění hořáku POZOR: Jakákoliv údržba nebo čištění by se měly provádět když je gril vychladlý a přívod plynu je vypnutý. 1. Vypněte plyn do polohy "OFF" a odpojte zdroj plynu. 2. Odstraňte chladící rošt. 3. Hořák vyčistěte měkkým kartáčem nebo vyfoukejte stlačeným vzduchem a otřete hadrem. 4. Vyčistěte všechny zanesené trysky čističem trubek nebo pevným drátem (například otevřenou sponou na papír). 5. Vyčistěte všechny zanesené trysky čističem trubek nebo pevným drátem (například otevřenou sponou na papír). 13

18 CZ Řešení problémů Problém Možná příčina Řešení Hořáky se nezapálí použitím systému zapalování Hořáky se nezapálí zápalkou. Nízký plamen nebo blikající plamen (v trubici hořáku - můžete slyšet syčící zvuk) LP plynová nádoba je prázdná Nefungující regulátor Překážky v hořáku Překážky v tryskách nebo v hadici Kabel elektrody je uvolněný nebo odpojen ze zapalovací jednotky Elektroda nebo kabel je poškozen LP plynová nádoba je prázdná Nefungující regulátor Překážky v hořáku Překážka v plynových tryskách nebo v hadici. LP plynová nádoba je prázdná Překážky v hořáku Překážka v plynových tryskách nebo v hadici. Větrné podmínky. Vyměňte nádobu za plnou Nechte regulátor zkontrolovat nebo vyměnit Vyčistěte hořák Vyčistěte trysky a hadici Znovu zapojte kabel Vyměňte elektrodu a kabel zapalovače. Vyměňte nádobu za plnou Nechte regulátor zkontrolovat nebo Vyčistěte hořák Vyčistěte trysky a hadici Použijte silnější nastavení průtoku plynu. Vyčistěte hořák Vyčistěte trysky a hadici Použijte gril na více zakrytém místě. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, Berlin. Nemecko Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými normami: (EU) 2016/426 14

19 KLARSTEIN Nl31S \fl)i TEIN Nl31S \f l)i KLAR KLARSTEIN Nl31S \fl)i TEIN Nl31S \f l)i KLAR KLARSTEIN Nl31S \fl)i TEIN Nl31S \f l)i KLAR KLARSTEIN Nl31S \fl)i