TECHNICKÉ INFORMÁCIE ELEKTROZAPOJENIE ÚDAJE PRE PROJEKCIU SVETLÝ PLYNOVÝ INFRAŽIARIČ IML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÉ INFORMÁCIE ELEKTROZAPOJENIE ÚDAJE PRE PROJEKCIU SVETLÝ PLYNOVÝ INFRAŽIARIČ IML"

Transkript

1 TECHNICKÉ INFORMÁCIE ELEKTROZAPOJENIE ÚDAJE PRE PROJEKCIU SVETLÝ PLYNOVÝ INFRAŽIARIČ IML

2 TECHNICKÉ INFORMÁCIE ELEKTROZAPOJENIE Svetlý plynový infražiarič typ LERSEN IML technické informácie... 3 Typy infražiaričov... 3 Rozmery a hmotnosti... 4 Výška inštalácie... 5 Minimálne vzdialenosti...6 Uhol naklonenia... 6 Inštalácia... 7 Spôsob inštalácie... 7 Pripojenie plynu... 8 Pripojenie k elektrickej sieti... 8 Ovládanie ohrievača... 9 Elektrická schéma Príslušenstvo k ohrievačom LERSEN IML Podpera pre infražiarič IML Poznámky

3 Svetlý plynový infražiarič typ LERSEN IML Výkonové pokrytie: 6,5kW 38kW Materiál reflektoru: nerezová oceľ Farebné prevedenie: lesklá nerezová oceľ Prostredie: základné Typ horáka: keramické dosky Palivo: zemný plyn TECHNICKÉ ÚDAJE MODEL IML 07 IML 09 IML 12 IML 19 IML 26 IML 38 Počet keramických doštičiek ks Tepelný príkon kw 7,1 10,4 13,7 21,9 28,6 41,8 Tepelný výkon kw 6,5 9,5 12, Priemer trysky G20 mm 2,00 2,30 2,70 3,10 3,70 2 x 3,10 Pripojovaný tlak G20 mbar Tlak na tryske G20 mbar Spotreba G20 m 3 /h 0,62 0,90 1,24 1,86 2,48 3,72 Napájanie 230V - 50Hz max. 25VA Sálavý povrch cm Vyhrievaný povrch m Hmotnosť kg TYPY INFRAŽIARIČOV Infražiariče IML sa dodávajú v dvoch základných vyhotoveniach a to: IML DC eco - je vhodný pre plošné vykurovanie hál s nekvalitnou izoláciou. Konštrukcia tohto typu Infražiariča umožňuje jeho inštaláciu priamo pod strop úplne vodorovne, bez akéhokoľvek uhla naklonenia. Jeho reflektor zabezpečuje osálanie väčšej plochy, to znamená že, je vhodnejší pre inštaláciu v objektoch s nižšou svetlou výškou. Nakoľko jeho sálanie je rozvrhnuté na väčšiu plochu je možné ho inštalovať priamo nad stroje, alebo obsluhu. Treba však brať do úvahy hygienické množstvo žiarenia na 1m 2. IML DC - je vhodný pre plošné vykurovanie hál s vysokým stropom a nekvalitnou izoláciou. Tento typ infražiariča nie je vhodný na inštaláciu pod stropom vodorovne bez uhla naklonenia (min.) Predĺžený reflektor zaisťuje intenzívnejšie osálanie menšej plochy čo umožňuje ho inštalovať vo veľkých výškach. 3

4 ROZMERY A HMOTNOSTI Model IML DC eco B A C D MODEL IML 07 IML 09 IML 12 IML 19 IML 26 IML 38 Šírka reflektora (mm) A Výška infražiariča (mm) B Dĺžka reflektora (mm) C Dĺžka plyn. Ventilu (mm) D Celková dĺžka infražiariča (mm) C+D Hmotnosť (kg) Model IML DC B A C D MODEL IML 07 IML 09 IML 12 IML 19 IML 26 IML 38 Šírka reflektora (mm) A Výška infražiariča (mm) B Dĺžka reflektora (mm) C Dĺžka plyn. Ventilu (mm) D Celková dĺžka infražiariča (mm) C+D Hmotnosť (kg)

5 VÝŠKA INŠTALÁCIE Pri projektovaní infražiaričov LERSEN IML je potrebné najskôr vypočítať tepelné straty objektu a potom určiť správny typ a počet infražiaričov tak, aby optimálne sálali na požadovanú plochu Vykurovacie zariadenie umiestnite čo najbližšie k vykurovaciemu priestoru, je treba brať ohľad na výšku jeho umiestnenia, aby intenzita sálania na prítomné osoby nepresiahla hygienické hranice. Je treba byť zvlášť obozretný pri umiestňovaní agregátu, najmä na prítomnosť prekážok, ako sú skrine a iné vybavenie. H1 H2 pokrytá plocha B pokrytá plocha A D C Pokrytie (m) MODEL IML 07 IML 09 IML 12 IML 19 IML 26 IML 38 Doporučovaná výška inštalácie H1 3, ,5 4, Plocha pokrytia A ,5 10 Plocha pokrytia B Doporučovaná výška inštalácie H2 3, ,5 4, Plocha pokrytia C 4 5 7,5 8, Plocha pokrytia D 5,

6 MINIMÁLNE VZDIALENOSTI Medzi jednotlivými ohrievačmi a najbližšími stenami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti. Jedná sa hlavne o prípady keď konštrukcia nie je chránená proti žiareniu alebo nie je zhotovená s ohňovzdorného materiálu. Pri nedodržaní minimálnych vzdialeností môže dôjsť k poškodeniu ožiarených predmetov a konštrukcii, prípadne môže dôjsť k požiaru. A C D B Je treba byť zvlášť obozretný pri umiestňovaní agregátu, najmä na prítomnosť prekážok, ako sú skrine a iné vybavenie. Minimálne vzdialenosti (m) MODEL IML 07 IML 09 IML 12 IML 19 IML 26 IML 38 Vzdialenosť od stropu A 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Vzdialenosť od podlahy B 3 3,5 4,5 5,5 6 6,5 Vzdialenosť od steny (čelne) C 1 1 1,5 1,5 2 2 Vzdialenosť od steny (bočne) D 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 UHOL NAKLONENIA Infražiarič typu IML DC je potrebné inštalovať s minimálnym uhlom naklonenia 15. min 15 6

7 INŠTALÁCIA Infražiarič musí byť inštalovaný v dobre vetraných a regulovaných priemyselných priestoroch v súlade s platnými predpismi. Infražiarič produkuje splodiny z horenia do priestoru v ktorom sa používa (ohrievače triedy A). Pre vylúčenie škodlivých účinkov sa musia zohľadniť nasledujúce podmienky: a) skontrolovať či priestory, kde majú byť infražiariče inštalované sú dobre vetrané b) infražiarič IML sa nesmie inštalovať v priestoroch kde je objem vzduchu menší než 12m 3 SPÔSOB INŠTALÁCIE Svetlý plynový infražiarič IML je možne inštalovať pod uhlom ako aj vodorovne. Na inštaláciu je možné použiť retiazku, alebo oceľové lanko (dimenzia musí zodpovedať hmotnosti infražiariča a jeho príslušenstva). Tieto závesy sa môžu upevniť priamo na konštrukciu (skrutka, hmoždinka), alebo na konzolu dodávanú spoločnosťou LERSEN. Závesy sa odporúča použiť čo najkratšie, aby nedohádzalo k pohybu (hojdaniu) infražiariča počas prevádzky. Príklad inštalácie pod uhlom. Príklad inštalácie pod stop vodorovne. Inštalácia infražiariča pod uhlom sa odporúča použiť v prípade že: - nie je možne ukotviť infražiarič do stropu - vo vykurovanom priestore sa pohybuje technológia (žeriav) - vykurovaný priestor je veľmi vysoký a pri inštalácii pod strop by bola intenzita sálania v požadovanej výške veľmi malá 7

8 PRIPOJENIE PLYNU Všetky infražiariče sú štandardne pripravené na metán! Prívod plynu výrobca odporúča vyhotoviť pružnou plynovou hadicou s dostatočným prietokom. Hadicu naskrutkujte priamo na vyústenie pripojenia plynu (zadná časť ohrievača) s použitím tesnenia príslušnej dimenzie. Plynová prípojka na infražiarič je 1/2 vnútorný závit. Každý infražiarič musí mať nainštalovaný svoj vlastný guľový uzáver plynu. Uistite sa že infražiarič pripájate na rozvod plynu s tlakom ktorý je uvedený na štítku. Ohrievač pripájajte na rozvod plynu, kde je zaistené, že nebude dochádzať k náhlym zmenám tlaku. Zariadenia sú vybavené regulačným ventilom s regulátorom tlaku max. 60mbar. Komplet elektromagnetického ventilu a regulácie plameňa je dodávaná v balení jednotky, ale nie je pripojená k infražiariču. Pred inštaláciou samotného infražiariča je potrebné pripojiť sadu k infražiariču pomocou už namontovaného spoja. POZNÁMKA: Všetky jednotky sú preskúšané pri správnom tlaku. Guľový kohút 1 / 2 Regulátor tlaku plynu Ku infražiariču G1/2 Plynový filter Pružná pripojovacia hadica 1/2 PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI NAPÁJANIE OHRIEVAČA povinné zapojenia Pripojenie ohrievača vzduchu do elektrickej siete 230 V, 50 Hz vrátene Ochrana pred úrazom el. prúdu musí byť zabezpečená podľa normy ČSN :1996 Pripojenie k sieti sa prevádza pevne pripojenými sieťovým prívodom, dostatočne dimenzovaným s odpovedajúcim istením. Pripojenie je tiež možné previesť do normalizovanej zásuvky podľa normy ČSN. Elektrický rozvádzač musí byť umiestnený v dostatočnej vzdialenosti od vykurovacieho agregátu a na ľahko prístupnom mieste. Pripojenie napájania: Napätie 220v, 50Hz Schéma pripojenia na káblovú koncovku Káblová koncovka na horákovej časti infražiariča 8

9 OVLÁDANIE OHRIEVAČA Pripojenie termostatu povinné zapojenia: Termostat slúži na efektívne a hospodárne využívanie ohrievača a zároveň umožňuje obsluhe jednoduché ovládanie. Pre ovládanie tmavých plynových infražiaričov LERSEN IML je možné použiť: a) klasický priestorový termostat s min. 1 spínacím kontaktom. b) termostat so snímačom infračerveného žiarenia V prípade že nie je požiadavka na automatickú reguláciu infražiaričov podľa teploty je možné namiesto priestorového termostatu použiť akýkoľvek elekt. vypínač. Tieto ovládacie prvky sa pripájajú na prívodnú fázu. Ovládanie viacerých ohrievačov súčasne: V prípade ak sa nachádza viacero ohrievačov v spoločnom vykurovacom priestore, je možné ich ovládať 1 termostatom.. Termostat sa pripojí priamo na napájaciu fázu infražiaričov. Nesmie však v žiadnom prípade dôjsť k prekročeniu maximálneho spínacieho výkonu termostatu/vypínača. V opačnom prípade hrozí poškodenie termostatu. Ak tento spínací prvok nie je schopný spínať požadovaný výkon je potrebné použiť stykač (relé). Nedoporučuje sa však spúšťanie viac ako 3 ohrievačov jedným termostatom, aby nedochádzalo k veľkému zaťaženiu elektrickej a plynovej siete. 9

10 ELEKTRICKÁ SCHÉMA zásuvka Wieland ST18/3 s prižinou N PE L zásuvka Wieland ST18/3 s prižinou N PE L zel./žltá modrá hnedá SITCONTROL EFD zel./žltá modrá hnedá CONTROLLO HONEYWELL S4565P V - 50Hz ionizačná elektróda zapaľovacia elektróda ionizačná elektróda zapaľovacia elektróda PRÍSLUŠENSTVO K INFRAŽIARIČOM LERSEN IML Podpera pre infražiarič IML Pre inštaláciu tmavých plynových infražiaričov Lersen IML na nosnú konštrukciu (stenu)

11 Použitá legislatíva, bezpečnostné predpisy a normy CSN Elektrické predpisy. Elektrické zariadenia CSN Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla CSN Ventilátory. Všeobecné bezpečnostné požiadavky. CSN Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre elek. zariadenia určené k užívaniu osobami bez elekt. kvalifikácie. CSN Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia CSN Elektrické predpisy CSN Požiarne tech. vlastnosti hmôt. Stupeň horľavosti hmôt. Jednotku umiestniť v bezpečnej vzdialenosti 200mm od horľavých hmôt stupne B,C1,C2 od horľavých hmôt stupne C3 400mm a 1000mm v smere sálania (vzduchu z jednotky) CSN Plynovody a prípojky s nízkym, stredným tlakom. CSN Priemyselné plynovody. CSN Odberné plynové zariadenia na svietiplyn a zemní plyn v budovách. CSN Rozvod a použití propán-bután v priemyselných závodoch. CSN Odborne techn. preskúšanie vykonané príslušným plynárenským podnikom. CSN Návrh a montáž dymovodu CSN Montáž dymovodu 11