Bezpečnostné upozornenia/normy a predpisy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostné upozornenia/normy a predpisy"

Transkript

1 CGG-2-18/24

2 Bezpečnostné upozornenia/normy a predpisy 2

3 Bezpečnostné upozornenia/normy a predpisy 3

4 Bezpečnostné upozornenia/normy a predpisy 5,C82 4

5 Rozmery prívod vykurovania 2 prívod ohrievača vody 3 spiatočka ohrievača vody 4 spiatočka vykurovania 5 prípojka plynu 5

6 Rozmery Konštrukcia kotla pripojenie prívodu vzduchu a odvodu spalín manostat vzduchu spalinový ventilátor s reguláciou otáčok zberač spalín poistný termostat snímač prívodu 2 výmenník tepla spaľovacia komora ionizačná elektróda zapaľovacia elektróda snímač prívodu 1 plynový horák expanzná nádoba odvzdušňovač 3-cestný prepínací ventil 3-cestný prepínací filter plynový vykurovania ventil plynový ventil kotlové čerpadlo vypúšťací kohút bajpas prívod prívod spiatočka spiatočka vykurovania ohrievača vody ohrievača vody vykurovania 6

7 Hydraulická schéma kotla Označenie kotla: CGG-2-18/24 Závesný plynový kotol so zabudovaným pripojením na ohrievač vody spalinový poistný termostat poistný termostat prívodu výmenník tepla snímač teploty prívodu 2 expanzná nádoba plynový horák snímač teploty prívodu 1 plynový ventil odvzdušňovač kotlové čerpadlo 3-cestný prepínací ventil ventil bajpasu prepúšťací ventil filter vypúšťací kohút Jednotka Wolf Low-NOx so systémom Hydro Tec (s pripájacou technikou Steck-Rast na rýchlu montáž) je navrhnutá na dosiahnutie najnižších hodnôt emisií, vysokého využitia energie a kompaktnú konštrukciu. 7

8 Pokyny na umiestnenie/montážne rozmery Pozor! Kotly s prevádzkou nezávislou na vzduchu miestnosti sa môžu inštalovať len v priestore spĺňajúcom požiadavky na vetranie. Inak hrozí nebezpečenstvo udusenia alebo otravy. Prečítajte si návod na montáž a prevádzku pred inštaláciou kotla. Vezmite do úvahy aj pokyny v projekte. 8

9 Pokyny na umiestnenie/montážne rozmery Rozmery pri montáži nad omietku s ohrievačom vody Wolf SW-120 / CSW-120 Rozmery pri montáži pod omietku s ohrievačom vody Wolf SW-120 / CSW-120 9

10 Inštalácia nad / pod omietkou Inštalácia nad omietkou (príslušenstvo) Inštalácia pod omietkou (príslušenstvo) 1 prívod vykurovania Rp ¾ 1 prívod vykurovania R ¾ 2 prívod ohrievača vody Rp ¾ 2 prívod ohrievača vody R ¾ 3 spiatočka ohrievača vody Rp ¾ 3 spiatočka ohrievača vody R ¾ 4 spiatočka vykurovania Rp ¾ 4 spiatočka vykurovania R ¾ 5 prípojka plynu Rp ½ 5 prípojka plynu R ¾ 6 odvod z poistného ventilu R 1 6 odvod z poistného ventilu R 1 Čelný pohľad na prípojky nad omietkou Čelný pohľad na prípojky pod omietkou Spodný pohľad na prípojky nad omietkou Spodný pohľad na prípojky pod omietkou U kotlov bez ohrevu pitnej vody uzavrite tesne prípojky ohrievača vody uzatváracími maticami G ¾ z príslušenstva Wolf. Poistný ventil s otváracím tlakom 3 bary zabudujte do spiatočky vykurovania (pripájacie príslušenstvo). Pri nedodržaní môže dôjsť k poškodeniu kotla s nekontrolovaným únikom vody a zaplavením budovy. 10

11 Pripojenie kotla Elektrické pripojenie 11

12 Elektrické pripojenie A sieť 230 VAC/50 Hz B napájanie príslušenstva max.200 VA C programovateľný výstup A1 D - programovateľný vstup E1 beznapäťový E 2-žilová zbernica ebus F vonkajší snímač poistka 12

13 Elektrické pripojenie modrý konektor dodržať polaritu

14 Naplnenie zariadenia 14

15 Regulácia kotla / Funkcia 15

16 Uvedenie do prevádzky 16

17 Nastavenie parametrov regulácie kotla * Nastavenie: 0 prevádzka s priamym pripojením na vykurovací systém 1 prevádzka s priamym pripojením na hydraulický vyrovnávač 2 prevádzka s pripojením na akumulačný zásobník vody a ohrievač pitnej vody (cez 3-cestný prepínací ventil kotla) ** Aby sa zabránilo poškodeniu kotla, musí byť nastavená hodnota min. 40 C. 17

18 Nastavenie dĺžky spalinovej rúry - Kotol vypnite a znova zapnite prevádzkovým vypínačom. Nesmie vzniknúť žiadna porucha. - Resetovacie tlačidlo stlačiť počas nasledujúcich 30 s po zapnutí a držať počas nasledujúcich krokov. - Po 5 s (pri stlačenom tlačidle) signalizuje svetelný krúžok aktuálna nastavenú dĺžku spalinovodu (pozri v tabuľke). - Gombíkom na nastavenie ohrevu pitnej vody točte v smere požadovanej dĺžky spalinovodu a nastavenie skontrolujte podľa blikania svetelného krúžku. - Nastavenie sa zaktivizuje až po uvoľnení tlačidla. - Úspešné prestavenie signalizuje 3-násobné bliknutie zelenej farby (0,4 s svieti, 1,0 s nesvieti). Dĺžka spalinovodu Postavenie gombíka Signál sveteného krúžku (zelený) * (nastavenie výrobcu) 5 * x 0,4 s zap./vyp. 1 x 1,5 s pauza 2 x 0,4 s zap./vyp. 1 x 1,5 s pauza 3 x 0,4 s zap./vyp. 1 x 1,5 s pauza 4 x 0,4 s zap./vyp. 1 x 1,5 s pauza 5 x 0,4 s zap./vyp. 1 x 1,5 s pauza výpočtová dĺžka (m) 1,3 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,4 4,0 4,0 5,0 * Prevádzka len s odvodom kondenzátu zo spalinovodu (pozri príslušenstvo) Upozornenie: Nastavenie dĺžky spalinovodu sa dá vykonať aj pomocou regulátora BM (parameter HG00). 18

19 Nastavenie programovateľného vstupu E1 Parameter nastavenia: HG 13 Rozsah nastavenia: 1 až 10 Nastavenie výrobcu: 1 Funkcia sa dá nastaviť len pomocou regulácie Wolf pripojenej na kotol pomocou zbernice ebus. Spínanie funkcie beznapäťovým kontaktom pripojeným na vstup E1. Význam Priestorový (izbový) termostat Ak je rozpojený kontakt na vstupe E1, vykurovanie je vypnuté (letná prevádzka). Nemá vplyv na ohrev vody, servisný režim a protimrazovú ochranu. Obmedzovač maximálnej teploty alebo maximálneho tlaku v systéme Aby sa horák zapol, musí byť vstup E1 zopnutý. Ak je vstup E1 rozpojený, horák sa pri ohreve vody, kúrení, servisnej prevádzke a ochrane proti mrazu zablokuje. Prevádzka vzduchovej klapky Pozri parametre výstupu A1, kód 7 vzduchová klapka (nastavenie výrobcom). Tlačidlo cirkulácie Po jeho stlačená sa zopne na 5 min výstup A1, ak je nastavený na prevádzku cirkulačného čerpadla (A1 = 13). Snímač spoločného výstupu Na vstup E1 sa pripojí snímač 5K-NTC, ktorý riadi prevádzku pri vykurovaní a ohreve vody (Prevádzka čerpadla 1) alebo len vykurovanie (Prevádzka čerpadla 2). Teplota kotla sa neriadi podľa svojho snímača, ale podľa snímača spoločného výstupu. Neplatí pre bezpečnostné funkcie a servisnú prevádzku. Pri prerušení alebo skrate sa teplota kotla riadi podľa vlastného kotlového snímača. Zablokovanie horáka Ak je kontakt zopnutý, horák sa zablokuje. Čerpadlo vykurovacieho okruhu a plniace čerpadlo ohrievača vody pracujú v normálnom režime. Pri servisnej prevádzke a ochrane proti mrazu sa horák odlblokuje. Rozpojením kontaktu sa horák znovu odblokuje. Externá požiadavka na chod horáka Pri zopnutom kontakte bude teplota prívodu vykurovania riadená na hodnotu max. teploty kotla TKmax. Požiadavka funguje aj pri Stanby, aktívne je obmedzenie taktovania kotla (riadenie výstupu A1 pri nastavení A1 = 14) 0, 3, 4, 9, 11 sú bez funkcie 19

20 Parameter nastavenia: HG 14 Rozsah nastavenia: 1 až 15 Nastavenie výrobcu: 6 Nastavenie programovateľného výstupu A1 Funkcia sa dá nastaviť len pomocou regulácie Wolf pripojenej na kotol pomocou zbernice ebus. Výstup A1 môže mať nasledovné funkcie: Význam 0 bez funkcie Cirkulačné čerpadlo 100 % Výstup A1 je pri nastavení na ohrev vody riadený regulátorom (napr. BM). Bez regulátora je výstup A1 stále aktívny. Cirkulačné čerpadlo 50 % Výstup A1 je pri nastavení na ohrev vody riadený regulátorom (napr. BM) s taktovaním: čerpadlo je 5 min. zapnuté a 5 min. vypnuté. Bez regulátora výstup A1 taktuje nepretržite v 5-minútovom takte. Cirkulačné čerpadlo 20 % Výstup A1 je pri nastavení na ohrev vody riadený regulátorom (napr. BM) s taktovaním: čerpadlo je 2 min. zapnuté a 8 min. vypnuté. Bez regulátora výstup A1 taktuje nepretržite. Signalizácia poruchy Výstup A1 bude zapnutý o 4 min. po vzniku poruchy. Signalizácia plameňa Výstup A1 sa zaktivizuje po rozpoznaní plameňa. Čerpadlo v okruhu ohrievača vody Výstup A1 je počas ohrevu zásobníka aktívny. Spína spoločne s kotlovým čerpadlom. Vzduchová klapka Výstup A1 je aktívny pred každým spustením horáka. Horák sa spustí až po zopnutí spínača na vstupe E1. Pozor: Parameter vstupu E1 musí byť nastavený na kód 5 (vzduchová klapka). Spínač na vstupe E1 musí byť beznapäťový kontakt (24 V!). Ak nie je, treba použiť relé na oddelenie napätia (súčasť stavebnej prípravy). Vetranie externým zariadením Výstup A1 je riadený inverzne voči plynovému ventilu, ak je plynový ventil zapnutý, výstup A1 je vypnutý a naopak. Odsávanie vzduchu (napr. digestorom) treba počas chodu horáka vypínať len pri prevádzke závislej od vzduchu v miestnosti. Externý ventil na skvapalnený plyn Výstup A1 je riadený súbežne s plynovým ventilom. Čerpadlo priameho okruhu Čerpadlo spína pri uvoľnení priameho vykurovacieho okruhu. Externé čerpadlo Výstup A1 spína súčasne s čerpadlom vykurovacieho okruhu (HKP). Používa sa napr. pri oddelení vykurovacieho systému doskovým výmenníkom tepla. Prepínací ventil Ak má E1 funkciu blokovania horáka (voľba 8) a je zopnutý, A1 sa aktivuje. Ak má E1 inú funkciu, A1 je vždy vypnutý. A1 sa aktivuje nezávisle od E1, keď regulátor KM/SM1/SM2 vyšle cez ebus blokovanie horáka. Cirkulačné čerpadlo Zopne sa na 5 min. po zopnutí tlačidla pripojeného na E1. Nastavenie E1 = 6 Čerpadlo pri externej požiadavke na chod horáka Synchrónne riadenie so vstupom E1 (E1 = 10) Trvalé napätie pre príslušenstvo A1 je stále pod napätím 230 VAC. 20

21 Meranie spalín Druh plynu zemný plyn propán CO 2 (%) 8,0 9,3 21

22 Obmedzenie maximálneho výkonu Nastavený výkon kotla sa môže zmeniť regulačným systémom Wolf pomocou parametrov HG 02, 03 a 04. Vykurovací výkon kotla určuje modulačný prúd plynového magnetického ventila. Znížením modulačného prúdu podľa nasledovnej tabuľky sa nastaví vykurovací výkon pri spáde 80/60 C. CGG-2-18 Výkon (kw) I mod (%) modulačný prúd (%) CGG-2-24 Výkon (kw) 10, I mod (%) výkon (kw) výkon (kw) 22 modulačný prúd (%)

23 Voľba stupňa čerpadla / bajpas 23

24 Voľba stupňa čerpadla / bajpas Ventil bajpasu CGG-2-18 úplne otvorený (stav pri dodávke kotla) stupne čerpadla Ventil bajpasu CGG-2-18 uzavretý prietok (l/h) stupne čerpadla prietok (l/h) Ventil bajpasu CGG-2-24 úplne otvorený (stav pri dodávke kotla) stupne čerpadla prietok (l/h) Ventil bajpasu CGG-2-24 uzavretý stupne čerpadla prietok (l/h) 24

25 Návrh prívodu vzduchu / odvodu spalín 25

26 Návrh prívodu vzduchu / odvodu spalín CGG-2 vypočítaná dĺžka A + B + C + D nastavená dĺžka spalinovodu 18 2 m / 25 m vždy 5 m 24 2 m / 25 m vždy 5 m 26

27 Protokol o uvedení do prevádzky 27

28 Schéma elektrického zapojenia 28

29 Technické údaje 29

30 Poruchy, príčiny, odstránenie Na regulátoroch Wolf so zbernicou ebus sa v prípade poruchy zobrazí kód, podľa ktorého servisný pracovník zistí z nasledovnej tabuľky príčinu a spôsob odstránenia. 30

31