Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam bibliografických citací vybraných publikací"

Transkript

1 Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, s. Zralý, M. - Vysušil, J.: Osobní počítače. Praha: DEKON, s. ISBN Zralý, M.: Application Features of the Hour Overhead Tariffs Method. In Workshop 95. Prague: CTU, 1995, vol. III, s Zralý, M.: Controlling je logická a přirozená vývojová etapa v řízení výroby. In Zaveďte controlling úspěšně do Vašeho podniku. Praha: Institute for International Research, 1996, s Zralý, M.: Hour Overhead Tariffs Method - a Tool of Centre Economy Evaluation. In Workshop 96. Prague: CTU, 1996, vol. III, s Macík, K. - Zralý, M.: Moderní kalkulace nákladů. Praha: ČVUT, s. ISBN Zralý, M. - Mádl, J.: Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění - náklady výrobních středisek a jejich analýza. Strojírenská výroba. 1996, roč. 44, s ISSN Zralý, M.: Analýza nákladů jako předpoklad jejich řízení. In Optimální management nákladů. Praha: Institute for International Research, 1997, s Zralý, M.: Controlling. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s. Zralý, M.: Controlling. Kredit. 1997, s ISSN Zralý, M.: Controlling a jeho metody. Kredit. 1997, s ISSN Zralý, M.: Controlling. Cíl, předpoklady, postup. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s. Zralý, M.: Creative Controlling Approach - A Tool of Efficient Management. In Bussines and Economic Development in Central and Eastern Europe. Brno: University of Technology, 1997, s ISBN Zralý, M.: Ekonomické řízení a controlling vodárenské společnosti. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s. Zralý, M.: Finanční řízení. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s. Zralý, M.: Finanční řízení podniku. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s. Zralý, M.: Finanční řízení podniku. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s.

2 Zralý, M.: Hour Overhead Tariffs Method - an Excellent Controling Tool. In Workshop 97. Prague: CTU, 1997, vol. IV, s Zralý, M.: Kalkulace a controlling. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s. Zralý, M.: Kalkulace a její souvislosti. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s. Zralý, M.: Kalkulace nákladů v moderně řízené firmě. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s. Zralý, M.: Kalkulace nákladů výrobků a služeb v moderně řízené firmě. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s. Zralý, M.: Kalkulace výrobků a služeb. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s. Zralý, M.: Manažerské účetnictví. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s. Zralý, M.: Od ekonomického řízení ke controllingu. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s. Zralý, M.: Od ekonomického řízení ke controllingu. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s. Zralý, M.: Podnikový controlling. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s. Mádl, J. - Zralý, M.: Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění. Strojírenská výroba. 1997, roč. 45, s ISSN Mádl, J. - Zralý, M.: Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění - formulace kritéria optimálnosti pro optimalizaci řezných podmínek. Strojírenská výroba. 1997, roč. 45, s ISSN Zralý, M.: Praktický přístup ke controllingové aplikaci. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s. Zralý, M.: Vnitropodnikové ekonomické řízení. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s s s s.

3 Zralý, M.: Zajistěte si komplexně orientované řízení podniku. In 2. Controllingový seminář IIR. Praha: Institute for International Research, 1997, s Zralý, M.: Controlling - Ins Roots and Presence in Czech Republic. [Nepublikovaná přednáška]. Praha: Ústav řízení a ekonomiky podniku Zralý, M.: Controlling a jeho souvislosti. [Nepublikovaná přednáška]. Ledeč nad Sázavou: Ústav řízení a ekonomiky podniku Zralý, M.: Effective Cost Control Requires Deep Cost Analysis. In Workshop 98. Prague: CTU, 1998, vol. I, s Zralý, M.: Finanční řízení. [Nepublikovaná přednáška]. Praha: Masarykův ústav vyšších studií Zralý, M.: Jak mít chod Vašeho podniku pevněji v rukou. In Controlling for Managers. Vienna: Institute for International Research, 1998, s Zralý, M.: Jak mít chod Vašeho podniku pevněji v rukou. In Controlling pro manažery. Vienna: Institute for International Research, 1998, s Zralý, M.: Kalkulace nákladů výrobků a služeb v moderně řízené firmě. [Nepublikovaná přednáška]. Praha: Sekurkon Zralý, M.: Manažerské účetnictví. [Nepublikovaná přednáška]. Praha: Naděje Beran, T. - Zralý, M.: Methods of the Controlling Application in the Company. In Workshop 98. Prague: CTU, 1998, vol. III, s Zralý, M.: Náklady & Rozpočty & Kalkulace. [Nepublikovaná přednáška]. Brno: TMS Managering+Vzdělávání,s.r.o.,ČR řízení podniku). [Nepublikovaná přednáška]. Praha: Sekurkon řízení podniku). [Nepublikovaná přednáška]. Rožnov pod Radhoštěm: Sekurkon Macík, K. - Zralý, M.: Rozpočetnictví a kalkulace - Nástroj manažerského řízení. [Nepublikovaná přednáška]. Brno: Sekurkon Zralý, M. - Beran, T.: Řízení režijních nákladů ve výrobním podniku. In Cesty zvyšování efektivnosti a výkonů ve strojírenské výrobě. Praha: Masarykova akademie, 1998, s Zralý, M.: The Effectiveness of Cost Management depends on their Thorough Analysis. In Náklady a výkony - jak je optimálně řídit. Vienna: Institute for International Research, 1998, s

4 Zralý, M.: The Success of the Controlling Application in the Company Depends Strongly on the Used Methods. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe. Brno: University of Technology, 1998, s ISBN X. Zralý, M. - Vysušil, J.: Účetnictví v éře Controllingu. Účetnictví. 1998, roč. 7, č. 6,7, s ISSN Zralý, M.: Vnitropodnikový controlling. [Nepublikovaná přednáška]. Olomouc: Intellego Zralý, M.: Vnitropodnikový controlling. [Nepublikovaná přednáška]. Olomouc: Intellego Zralý, M.: Activity Based Costing a její souvislosti. [Nepublikovaná přednáška]. Gradua Geos spol. s.r.o., ČR Zralý, M.: Controlling - jak mít chod Vašeho podniku pevněji v ruce. In Necessity Controlling Minimum for Managers. Vienna: Institute for International Research, 1999, s Zralý, M.: Controlling a plánování. [Nepublikovaná přednáška]. Intellego Zralý, M. - Beran, T.: Controlling as an Approach to the Management of a Company and its Roots in Czech Republic. In Proceedings of Workshop 99. Prague: CTU, 1999, s Zralý, M.: Controlling, náklady a rozhodování. [Nepublikovaná přednáška] Zralý, M.: Finanční řízení. [Nepublikovaná přednáška]. Masarykův ústav vyšších studií Zralý, M.: Finanční řízení podniku a investice. [Nepublikovaná přednáška]. Europian Business School Zralý, M.: Kalkulace nákladů, výrobků a služeb v moderně řízené firmě. [Nepublikovaná přednáška]. Sekurkon Zralý, M.: Kalkulace nákladů, výrobků a služeb v moderně řízené firmě. [Nepublikovaná přednáška]. Sekurkon Zralý, M.: Kalkulace výrobků a služeb. [Nepublikovaná přednáška]. Intellego Zralý, M.: Managerial Utilisation of Hour Overhead Tariffs Method. In Business and Economic Development in Central and Easatern Europe - proceedings of the International conference. Torun: Nicolas Copernicus University of Torun, 1999, s ISBN

5 Zralý, M.: Manažérské účetnictví. [Nepublikovaná přednáška]. Masarykův ústav vyšších studií Zralý, M.: Manažerské účetnictví pro personální ředitele. [Nepublikovaná přednáška]. Masarykův ústav vyšších studií Zralý, M. - Beran, T.: Nákladová analýza výroby. Strojař. 1999, roč. 8, č. 4, s Zralý, M. - Beran, T.: Nákladová analýza výroby. In Zvyšování efektivnosti ve výrobě kusové a maloseriové. Praha: Masarykova akademie, 1999, s Zralý, M.: Náklady & Rozpočty & Kalkulace. [Nepublikovaná přednáška]. TMS Managering+Vzdělávání,s.r.o.,ČR Zralý, M.: Náklady & Rozpočty & Kalkulace. [Nepublikovaná přednáška]. TMS Managering+Vzdělávání,s.r.o.,ČR Zralý, M.: Od ekonomického řízení ke controllingu. [Nepublikovaná přednáška]. Sekurkon řízení podniku). [Nepublikovaná přednáška]. Sekurkon řízení podniku). [Nepublikovaná přednáška]. Sekurkon řízení podniku). [Nepublikovaná přednáška]. Sekurkon Zralý, M.: Podnikový controlling. [Nepublikovaná přednáška]. TMS Managering+Vzdělávání,s.r.o.,ČR Zralý, M.: Podnikový controlling. [Nepublikovaná přednáška]. TMS Managering+Vzdělávání,s.r.o.,ČR Zralý, M.: Role nákladů v řízení podniku. [Nepublikovaná přednáška]. Trexima spol. s.r.o Macík, K. - Beran, T. - Zralý, M.: Účetnictví (Úlohy pro přednášky a cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT, s. ISBN Zralý, M.: Vnitropodnikové ekonomické řízení. [Nepublikovaná přednáška]. Sekurkon Zralý, M.: Vnitropodnikové ekonomické řízení. [Nepublikovaná přednáška]. Sekurkon

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol.

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol. 2014 KEPRT, A. Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications. In Innovations in Bio-inspired Computing and Applications. 2014, s. 153-164. Springer Verlag, 2014. ISBN 978-3-319-01780-8. In Advances

Více

Odborné. curiculum vitae

Odborné. curiculum vitae Odborné Curiculum Odborné curiculum vitae RNDr. Odborné curiculum RNDr. - 2 Obsah STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS PUBLIKAČNÍ ČINNOST PŘEDNÁŠKY A POESTRY SPOLUPRÁCE NA VÝZKUMNÝCH ÚKOLECH GRANTY APLIKAČNÍ SOFTWAROVÉ

Více

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2013, roč. 3, č. 3, s. 45 62 VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Petra Koudelková Abstrakt: V době, kdy na trhu zaniká stále více malých a středních

Více

Publikační činnost za rok 2007:

Publikační činnost za rok 2007: Publikační činnost za rok 2007: [1] BONĚK, V. K historii daňových reforem v českých zemích. Daně a finance, 2007, roč. 2007, č. 11, s. 3-6. ΙSSN 1801-6014. [2] BONĚK, V. Lhůty pro úkony správce daně. Daňový

Více

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a měření výkonnosti IT Optimalizujte IT náklady ve Vaší společnosti! www.konference.cz/it.cfm Jakou roli hraje IT v globální strategii firmy Efektivní plánování a

Více

within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing, 2014, ISBN 978-3-659-54698-3, 145 str.

within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing, 2014, ISBN 978-3-659-54698-3, 145 str. Biblografie Petr Jakubík A vědecké monografie [1] JAKUBÍK, P. Financial Stability and Stress Testing: Risk Identification and Assessment within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing,

Více

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS)

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Teze k celoškolní diskusi stav k 22. 6. 2004 Autorský tým Igor Čermák, Richard Gažo, Vojtěch Krebs, Tomáš

Více

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚNOR 2010 1 1. ÚVOD Rok 2009 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých činností fakulty vzhledem ke snahám

Více

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha.. ročník 3/4 Media4u Magazine ISSN 4-987 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

Nástroje moderního finančního řízení v praxi

Nástroje moderního finančního řízení v praxi Lepší navigací k výsledkům. Certifikované ucelené vzdělání FINANČNÍ AKADEMIE Nástroje moderního finančního řízení v praxi Learning by doing = učení se řešením reálných situací Best practices ve finančním

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 171 ISSN 1213-418X. Petr Pirožek MANAGEMENT ZISKOVÝCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 171 ISSN 1213-418X. Petr Pirožek MANAGEMENT ZISKOVÝCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VĚDECKÉ SPISY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 171 ISSN 1213-418X Petr Pirožek MANAGEMENT ZISKOVÝCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta

Více

ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA NÁZEV VÝZKUMNÉHO ÚKOLU DRUH GRANTU 1 ŘEŠITEL SPOLUŘEŠITELÉ ZPÚSOB FINANCOVÁNÍ CÍL VÝZKUMU PŘEHLED HLAVNÍCH AKTIVIT V JEDNOTLIVÝCH LETECH ZÁVĚRY, JICHŽ BYLO DOSAŽENO Aktuální účetní,

Více

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8 Ročenka 2010 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s. za rok 2010 Brno 2011 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

Projektový management podle IPMA

Projektový management podle IPMA , Pavel Máchal, Branislav Lacko a kolektiv Projektový management podle IPMA 2., aktualizované a doplněné vydání Kompetence podle IPMA Competence Baseline ver. 3.1 Podpora pro certifikaci projektových manažerů

Více

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU Markéta Klímková, Jana Hornungová Klíčová slova: Životní prostředí, environmentální výkonnost, výkonnost, ekonomická výkonnost, měření,

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

O přednášejících / About speakers > > > >

O přednášejících / About speakers > > > > O přednášejících / About speakers > > > > Dr. Rajiv D. Banker je profesorem účetnictví a informačních technologií na Fox School of Business při Univerzitě v Temple. Dr. Banker je jednou z vůdčích osobností

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ekonomie Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO Brno 12. a 13. listopadu 2008 Editor: Jakub Odehnal BRNO 2009 Univerzita

Více

LEKTOŘI oboru EXECUTIVE MBA

LEKTOŘI oboru EXECUTIVE MBA LEKTOŘI oboru EXECUTIVE MBA Ing. Eva Matoušková Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání, Manažerská kultura a etika, společenská odpovědnost firem, Mezinárodní a diplomatický protokol, společenská

Více

Certifikovaný finanční manager

Certifikovaný finanční manager IIR Management Education www.konference.cz Certifikovaný finanční manager 17. 21. srpna 2009 Tréninkové centrum IIR, Praha Získejte přehled o současné finanční a ekonomické situaci Moderní nástroje finančního

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

NÁSTROJE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁSTROJE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁSTROJE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ FRANTIŠEK FREIBERG, MARTIN ZRALÝ České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: Primárním cílem tohoto příspěvku je seznámit potenciální zájemce

Více