Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava"

Transkript

1 Strana:1 /14 kód názov Y Platnosť FORM 001 vnútorné lekárstvo 1 platný E vnútorné lekárstvo 2 platný C vnútorné lekárstvo 6 platný C vnútorné lekárstvo 8 platný C infektológia 1 platný E infektológia 2 platný C infektológia 6 platný C infektológia 8 platný C pneumológia a ftizeológia 1 platný E pneumológia a ftizeológia 2 platný C pneumológia a ftizeológia 6 platný C pneumológia a ftizeológia 8 platný C neurológia 1 platný E neurológia 2 platný C neurológia 6 platný C neurológia 8 platný C psychiatria 1 platný E psychiatria 1 platný E psychiatria 2 platný C psychiatria 6 platný C psychiatria 8 platný C pracovné lekárstvo 1 platný E pracovné lekárstvo 2 platný C pracovné lekárstvo 8 platný C pediatria 1 platný E pediatria 2 platný C pediatria 6 platný C pediatria 8 platný C všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast 2 platný B všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast 6 platný C gynekológia a pôrodníctvo 1 platný E gynekológia a pôrodníctvo 2 platný C gynekológia a pôrodníctvo 4 platný C gynekológia a pôrodníctvo 8 platný C chirurgia 1 platný E chirurgia 2 platný C chirurgia 4 platný C chirurgia 6 platný C chirurgia 8 platný C ortopédia 1 platný E ortopédia 2 platný C ortopédia 4 platný C ortopédia 6 platný C ortopédia 8 platný C08

2 Strana:2 / urológia 1 platný E urológia 2 platný C urológia 4 platný C urológia 8 platný C úrazová chirurgia 1 platný E úrazová chirurgia 2 platný C úrazová chirurgia 4 platný C úrazová chirurgia 8 platný C otorinolaryngológia 1 platný E otorinolaryngológia 2 platný C otorinolaryngológia 4 platný C otorinolaryngológia 6 platný C otorinolaryngológia 8 platný C oftalmológia 1 platný E oftalmológia 2 platný C oftalmológia 4 platný C oftalmológia 6 platný C oftalmológia 8 platný C stomatológia 2 platný C stomatológia 4 platný C pediatrická gynekológia 1 platný E pediatrická gynekológia 2 platný C pediatrická gynekológia 8 platný C dermatovenerológia 1 platný E dermatovenerológia 2 platný C dermatovenerológia 6 platný C dermatovenerológia 8 platný C klinická onkológia 1 platný E klinická onkológia 2 platný C klinická onkológia 6 platný C klinická onkológia 8 platný C všeobecné lekárstvo 2 platný A všeobecné lekárstvo 6 platný C dorastové lekárstvo 2 platný B rádiológia 5 platný C klinická biochémia 2 platný C klinická biochémia 5 platný C anestéziológia a intenzívna medicína 1 platný E anestéziológia a intenzívna medicína 2 platný C anestéziológia a intenzívna medicína 6 platný C anestéziológia a intenzívna medicína 8 platný C telovýchovné lekárstvo 2 platný C fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 1 platný E fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 1 platný E fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 2 platný C04

3 Strana:3 / fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 5 platný C fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 6 platný C fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 8 platný C súdne lekárstvo 2 platný C súdne lekárstvo 5 platný C patologická anatómia 5 platný C hematológia a transfuziológia 1 platný E hematológia a transfuziológia 2 platný C hematológia a transfuziológia 5 platný C hematológia a transfuziológia 6 platný C hematológia a transfuziológia 8 platný C urgentná medicína 2 platný C klinická mikrobiológia 5 platný C neurochirurgia 1 platný E neurochirurgia 2 platný C neurochirurgia 8 platný C plastická chirurgia 1 platný E plastická chirurgia 2 platný C plastická chirurgia 4 platný C plastická chirurgia 8 platný C ortopedická protetika 1 platný E ortopedická protetika 2 platný C ortopedická protetika 8 platný C klinická imunológia a alergológia 1 platný E klinická imunológia a alergológia 2 platný C klinická imunológia a alergológia 5 platný C klinická imunológia a alergológia 6 platný C klinická imunológia a alergológia 8 platný C radiačná onkológia 1 platný E radiačná onkológia 2 platný C radiačná onkológia 5 platný C radiačná onkológia 8 platný C foniatria 1 platný E foniatria 2 platný C foniatria 8 platný C reumatológia 1 platný E reumatológia 2 platný C reumatológia 8 platný C algeziológia 1 platný E algeziológia 2 platný C algeziológia 6 platný C algeziológia 8 platný C nukleárna medicína 1 platný E nukleárna medicína 2 platný C nukleárna medicína 5 platný C11

4 Strana:4 / nukleárna medicína 8 platný C gastroenterológia 1 platný E gastroenterológia 2 platný C gastroenterológia 4 platný C gastroenterológia 6 platný C gastroenterológia 8 platný C kardiológia 1 platný E kardiológia 2 platný C kardiológia 6 platný C kardiológia 8 platný C diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 1 platný E diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 2 platný C diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 6 platný C diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 8 platný C neonatológia 1 platný E neonatológia 2 platný C neonatológia 8 platný C čeľustná ortopédia 2 platný C parodontológia 2 ukončený C stomatologická protetika 2 ukončený C angiológia 1 platný E angiológia 2 platný C angiológia 6 platný C angiológia 8 platný C epidemiológia 2 platný C geriatria 1 platný E geriatria 1 platný E geriatria 2 platný C geriatria 6 platný C geriatria 8 platný C medicínska informatika a bioštatistika 3 ukončený 062 lekárska genetika 2 platný C lekárska genetika 5 platný C nefrológia 1 platný E nefrológia 2 platný C nefrológia 6 platný C nefrológia 8 platný C endokrinológia 1 platný E endokrinológia 2 platný C endokrinológia 6 platný C endokrinológia 8 platný C klinická farmakológia 2 platný C klinická farmakológia 5 platný C zdravotnícka informatika 3 ukončený 067 gynekologická sexuológia 2 ukončený C04

5 Strana:5 / cievna chirurgia 1 platný E cievna chirurgia 2 platný C cievna chirurgia 8 platný C kardiochirurgia 1 platný E kardiochirurgia 2 platný C kardiochirurgia 8 platný C maxilofaciálna chirurgia 1 platný E maxilofaciálna chirurgia 2 platný C maxilofaciálna chirurgia 2 platný C maxilofaciálna chirurgia 4 platný C maxilofaciálna chirurgia 8 platný C korektívna dermatológia 2 ukončený C medicína drogových závislostí 1 platný E medicína drogových závislostí 2 platný C medicína drogových závislostí 6 platný C medicína drogových závislostí 8 platný C gerontopsychiatria 1 platný E gerontopsychiatria 2 platný C gerontopsychiatria 8 platný C audiológia 2 ukončený C letecké lekárstvo 2 platný C dlhodobá intenzívna starostlivosť 1 platný E dlhodobá intenzívna starostlivosť 2 platný C dlhodobá intenzívna starostlivosť 8 platný C JIS geriatrická 1 platný E medicínska informatika 3 ukončený 104 pediatrická neurológia 1 platný E pediatrická neurológia 2 platný C pediatrická neurológia 8 platný C detská psychiatria 1 platný E detská psychiatria 2 platný C detská psychiatria 6 platný C detská psychiatria 8 platný C hrudníková chirurgia 1 platný E hrudníková chirurgia 2 platný C hrudníková chirurgia 8 platný C detská chirurgia 1 platný E detská chirurgia 2 platný C detská chirurgia 4 platný C detská chirurgia 8 platný C pediatrická ortopédia 1 platný E pediatrická ortopédia 2 platný C pediatrická ortopédia 4 platný C pediatrická ortopédia 8 platný C pediatrická urológia 1 platný E15

6 Strana:6 / pediatrická urológia 2 platný C pediatrická urológia 4 platný C pediatrická urológia 8 platný C klinická bakteriológia 5 ukončený C klinická parazitológia 5 ukončený C klinická virológia 5 ukončený C mikrobiológia životného prostredia 5 ukončený C pediatrická otorinolaryngológia 2 ukončený C pediatrická otorinolaryngológia 4 platný C detská stomatológia 4 ukončený C detská dermatovenerológia 2 ukončený C inštrumentovanie na operačnej sále 3 platný C inštrumentovanie na operačnej sále 3 ukončený C materno-fetálna medicína 1 platný E materno-fetálna medicína 2 platný C materno-fetálna medicína 8 platný C zdravotná výchova obyvateľstva 3 platný 132 výchovná starostlivosť 3 ukončený C vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve 5 ukončený C zdravotnícke pomôcky (výdajňa) 3 platný G ergoterapia 5 platný C pediatrická imunológia a alergiológia 2 ukončený C klinická logopédia 2 platný C klinická logopédia 6 platný C špeciálna pedagogika 2 ukončený C špeciálna pedagogika 2 ukončený C liečebná pedagogika 2 platný C liečebná pedagogika 6 platný C klinická psychológia 2 platný C klinická psychológia 6 platný C pediatrická reumatológia 2 platný C klinická fyzika 5 ukončený C11 pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a 153 výživy 1 platný E15 pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a 153 výživy 2 platný C04 pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a 153 výživy 8 platný C pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 2 platný C pediatrická kardiológia 1 platný E pediatrická kardiológia 2 platný C pediatrická kardiológia 8 platný C pediatrická pneumológia a ftizeológia 1 platný E pediatrická pneumológia a ftizeológia 2 platný C pediatrická pneumológia a ftizeológia 8 platný C lekárenstvo 3 platný F19

7 Strana:7 / pediatrická nefrológia 2 platný C fyziológia a psychológia práce 2 ukončený C klinická a populačná pediatria 2 ukončený C klinická genetika 2 ukončený C klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia 5 ukončený C zubná technika 3 platný LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých ambulantná 2 platný A LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých - návštevná 2 platný A02 LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast ambulantná 2 platný B02 LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast návštevná 2 platný B LSPP stomatologická pre dospelých 2 platný C rýchla lekárska pomoc 2 platný C rýchla zdravotná pomoc 2 platný C vrtuľníková záchranná zdravotná služba 2 platný C doprava poistencov 3 platný H centrálny príjem / urgentný príjem 8 platný C centrálne operačné sály 5 platný C centrálna sterilizácia 5 platný C funkčná diagnostika 5 ukončený C univerzálna tkanivová banka (orgánová banka) 5 platný H popáleninové 1 platný E popáleninové 2 platný C popáleninové 8 platný C doliečovacie 1 platný E doliečovacie 8 platný C ústavná ošetrovateľská starostlivosť 1 platný E JIS interná 1 platný E JIS kardiologická 1 platný E JIS metabolická 1 platný E JIS pediatrická 1 platný E JIS pneumologická a ftizeologická 1 platný E JIS neurologická 1 platný E JIS chirurgická 1 platný E JRSN /jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov/ 1 platný E dlhodobo chorých 1 platný E dlhodobo chorých 1 platný E dlhodobo chorých 2 platný C dlhodobo chorých 6 platný C dlhodobo chorých 8 platný C chirurgia ruky 1 platný E chirurgia ruky 2 platný C chirurgia ruky 8 platný C transplantačné 1 platný E15

8 Strana:8 / transplantačné 2 platný C transplantačné 8 platný C dialyzačné 3 platný C dialyzačné 6 platný C biobanka 5 platný H referenčné laboratórium 5 platný C mikrochirurgia oka 2 platný C hepatológia 1 platný E hepatológia 2 platný C hepatológia 6 platný C LSPP stomatologická pre deti a dorast 2 platný C nemocničná krvná banka 5 platný H detská onkológia 2 ukončený C poruchy metabolizmu 2 ukončený C invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii 5 platný C gastroenterologická chirurgia 2 platný C gastroenterologická chirurgia 4 platný C neuropsychiatria 2 platný C inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve 3 platný C laboratórna medicína 5 platný C tropická medicína 2 platný C magnetická rezonancia 5 platný C onkológia v gynekológii 1 platný E onkológia v gynekológii 2 platný C onkológia v gynekológii 8 platný C mykológia 2 ukončený C psychosomatická a behaviorálna medicína 2 ukončený C osteodenzitometria 5 ukončený C10 invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového rytmu a 234 implantácia kardiostimulátorov 2 ukončený C rýchla lekárska pomoc s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky 2 platný C ošetrovateľstvo v zdraví pri práci 3 platný C psychoterapia 2 platný C psychoterapia 2 platný C psychoterapia 2 platný C psychoterapia 2 platný C psychoterapia 3 platný C psychoterapia 6 platný C psychoterapia 6 platný C psychoterapia 6 platný C psychoterapia 6 platný C operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 3 platný C intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 3 platný C intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 3 platný C intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii 3 platný C25

9 Strana:9 / ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 5 platný C ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov 3 platný C ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 3 platný C ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 3 platný C ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 3 platný C ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 3 platný C ošetrovateľská starostlivosť v komunite 3 platný C ošetrovateľská starostlivosť v onkológii 3 platný C špecializovaná urgentná starostlivosť 3 ukončený C intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve 3 platný C pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite 3 platný C25 špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a 258 transfúziológii 5 ukončený C laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 5 platný C vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii 5 ukončený C vyšetrovacie metódy v genetike 5 ukončený C mamológia 2 platný C fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja 5 platný C fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému 5 platný C fyzioterapia porúch CNS 5 platný C fyzioterapia v športe a telovýchove 5 platný C ergonomika a rehabilitačné inžinierstvo 5 platný C arytmia a koronárna jednotka 1 platný E arytmia a koronárna jednotka 2 platný C arytmia a koronárna jednotka 8 platný C echokardiografia a ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému 5 ukončený C fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení 5 platný C sociálna práca v zdravotníctve 2 ukončený C vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike 5 ukončený C fyzioterapia respiračných ochorení 5 platný C reprodukčná medicína 2 platný C mikrochirurgia v otorinolaryngológii 2 ukončený C liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov 5 ukončený C výskum v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve 3 ukončený C výskum v ošetrovateľstve 3 ukončený C poradenská psychológia 2 platný C pracovná a organizačná psychológia 2 platný C školská psychológia 2 ukončený C akupunktúra 2 platný C andrológia 2 platný C abdominálna ultrasonografia u dospelých 5 platný C klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 1 platný E klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 2 platný C klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 5 platný C klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 8 platný C08

10 Strana:10 / gynekologická urológia 2 platný C onkológia v chirurgii 1 platný E onkológia v chirurgii 2 platný C onkológia v chirurgii 8 platný C onkológia v urológii 1 platný E onkológia v urológii 2 platný C onkológia v urológii 8 platný C pediatrická anestéziológia 1 platný E pediatrická anestéziológia 2 platný C pediatrická anestéziológia 8 platný C vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii 5 ukončený C anestéziológia a intenzívna starostlivosť 3 ukončený C anestéziológia a intenzívna starostlivosť 3 platný C pediatrická hematológia a onkológia 1 platný E pediatrická hematológia a onkológia 2 platný C pediatrická hematológia a onkológia 8 platný C pediatrická infektológia 2 ukončený C pediatrická intenzívna medicína 1 platný E pediatrická intenzívna medicína 2 platný C pediatrická intenzívna medicína 8 platný C paliatívna medicína 1 platný E paliatívna medicína 2 platný C paliatívna medicína 6 platný C paliatívna medicína 8 platný C rehabilitácia detského veku 5 ukončený C pediatrická oftalmológia 1 platný E pediatrická oftalmológia 2 platný C pediatrická oftalmológia 4 platný C pediatrická oftalmológia 8 platný C rehabilitácia v gynekológii 5 ukončený C rehabilitácia v pôrodníctve 5 ukončený C sexuológia 2 ukončený C pediatrická urgentná medicína 2 platný C detská hematológia a transfuziológia 2 ukončený C dentoalveolárna chirurgia 2 platný C vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii 5 ukončený C choroby slizníc ústnej dutiny 2 platný C implantológia 2 platný C vyšetrovacie metódy v kardiológii 5 ukončený C onkológia vo vnútornom lekárstve 2 ukončený C perfuziológia 5 ukončený C psychiatria pre dospelých 2 ukončený C zdravotnícka ekológia 2 ukončený C ošetrovateľská starostlivosť 3 ukončený C ošetrovateľská starostlivosť 3 ukončený C25

11 Strana:11 / intenzívna starostlivosť v pediatrii 2 ukončený C mukogingvinálna chirurgia 2 platný C ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 3 ukončený C psychiatrická sexuológia 2 platný C ošetrovateľská starostlivosť v detskej psychiatrii 3 ukončený C stomatologická starostlivosť 3 ukončený C sociálna služba 3 ukončený C sociálna služba 3 ukončený C psychosomatické a behaviorálne ošetrovateľstvo 3 ukončený C zabezpečovanie kvality transfúznych liekov 5 platný C služby zdravia pri práci 2 platný C fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému 5 platný C pediatrická rádiológia 5 ukončený C osteológia 2 platný C chirurgia prsníka 2 platný C04 komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách 524 hemostázy 2 platný C klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) 5 ukončený C klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) 5 ukončený C klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) 5 ukončený C klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) 5 ukončený C klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) 5 ukončený C klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) 5 ukončený C diagnostika a liečba chorôb uropoetického systému v pediatrii 2 ukončený C spirometria 5 ukončený C terapeutické monitorovanie liečiv 5 ukončený C tropické lekárstvo 2 ukončený C ultrazvuk v ortopédii 5 ukončený C ultrazvukové vyšetrovacie metódy 5 ukončený C ultrazvukové vyšetrovacie metódy v pôrodníctve 5 ukončený C urogenitálna rádiológia 5 ukončený C reumoortopédia 2 ukončený C rehabilitačné metódy 5 ukončený C preventívna závodná zdravotná služba 2 ukončený C nové rehabilitačné metódy 5 ukončený C neurorehabilitácia 5 ukončený C neurorádiológia 5 ukončený C primárna starostlivosť o deti a dorast 2 ukončený C neurologická onkológia 2 ukončený C neurogeriatria 2 ukončený C muskuloskeletálna rádiológia 5 ukončený C manuálna terapia 5 ukončený C laserové techniky 5 ukončený C chemoterapia 2 ukončený C závodné zdravotné služby 2 ukončený C04

12 Strana:12 / gynekologická imunológia 2 ukončený C kardiovaskulárna rádiológia 5 ukončený C audiometria 3 platný C endoskopické vyšetrovacie metódy 3 ukončený C endoskopické vyšetrovacie metódy 3 platný C funkčné vyšetrovacie metódy 3 platný C25 invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v 560 kardiológii 3 platný C kalmetizácia 3 platný C kardiologické vyšetrovacie metódy 3 ukončený C sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok 3 platný C organizácia a techniky v tkanivových bankách 3 ukončený C ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov 3 platný C ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov 3 ukončený C ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách 3 platný C ošetrovateľská starostlivosť v primárnej starostlivosti 3 ukončený C starostlivosť o drogovo závislých 3 platný C vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike 3 platný C vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike 3 ukončený C plánované rodičovstvo a antikoncepcia 3 platný C psychofyzická príprava na pôrod 3 platný C kardiologické a funkčné vyšetrovacie metódy 3 ukončený C kardiologické a funkčné vyšetrovacie metódy 3 ukončený C počítačová tomografia - CT 5 platný C afaziológia 2 platný C drogové závislosti 2 platný C drogové závislosti 2 platný C drogové závislosti 2 ukončený C endoskopia uropoetického systému 5 ukončený C dopravná psychológia 2 platný C mobilizačné techniky 5 platný C reflexná terapia podľa Vojtu 5 platný C techniky terapie lymfedému 5 platný C audioprotetika 2 platný C diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia 5 platný C diagnostická a intervenčná kolonoskopia 5 platný C diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii 2 platný C endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia 5 platný C farmakoekonomika 2 platný C chemoterapia infekčných chorôb 2 ukončený C chemoterapia nádorov 2 ukončený C intenzívna starostlivosť vo vnútornom lekárstve 2 ukončený C intervenčná rádiológia 5 platný C intervenčná ultrasonografia v urológii 5 platný C mamodiagnostika v gynekológii 5 platný C10

13 Strana:13 / mamodiagnostika v rádiológii 5 platný C endoskopia respiračného systému 5 platný C klinické skúšanie liekov 2 platný C spondylochirurgia 1 platný E spondylochirurgia 2 platný C spondylochirurgia 8 platný C JIS onkologická 1 platný E JIS infekčná 1 platný E JIS spondylochirurgická 1 platný E JIS otorinolaryngologická 1 platný E JIS gynekologická 1 platný E domáca ošetrovateľská starostlivosť (ADOS) 3 platný D JIS ortopedická 1 platný E JIS urologická 1 platný E JIS úrazová 1 platný E ústavná hospicová starostlivosť 1 platný E JIS centrálna 1 platný E JIS kardiochirurgická 1 platný E domáca hospicová starostlivosť 2 platný D JIS hematologická 1 platný E JIS neurochirurgická 1 platný E preprava biologického materiálu 3 platný H JIS cievnej chirurgie 1 platný E JIS maxilofaciálna chirurgia 1 platný E JIS popáleninová 1 platný E biomedicínsky výskum - všeobecne 1 platný E biomedicínsky výskum - všeobecne 2 platný C biomedicínsky výskum - všeobecne 8 platný C pediatrická echokardiografia 5 platný C produktívne a terapeutické hemaferézy 2 platný C04 spracovanie, kryokonzervácia a kontrola kvality transplantátov 703 krvotvorných buniek 5 platný C transplantácia kmeňových krvotvorných buniek 2 platný C invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového rytmu 2 platný C JIS hrudníková chirurgia 1 platný E JISN /jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov / 1 platný E JVSN /jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov / 1 platný E JIS psychiatrická 1 platný E implantácia kardiostimulátorov 2 platný C echokardiografia 5 platný C ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému 5 platný C ošetrovateľská starostlivosť v hematológii a transfúziológii 3 platný C ortoptika a pleoptika 3 platný C paliatívna ošetrovateľská starostlivosť 3 platný C masér 5 platný C25

14 Strana:14 / očný optik 3 platný G fyzioterapia 5 platný C diplomovaný fyzioterapeut 5 platný C klinické ošetrovateľstvo a rehabilitácie 5 ukončený C klinické ošetrovateľstvo a rehabilitácie 5 ukončený C ošetrovateľstvo - rehabilitácia 5 ukončený C ošetrovateľstvo - rehabilitácia 5 ukončený C masér pre zrakovo hendikepovaných 5 platný C dentálna hygiena 3 platný C ošetrovateľská starostlivosť v sociálnych služieb 3 platný ošetrovateľská starostlivosť v sociálnoprávnej ochrany detí a 994 sociálnej kurately 3 platný 995 výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok 3 platný G výdajňa audio-protetických zdravotníckych pomôcok 3 platný G vlásenkárstvo - výroba parochní v zdravotníctve 3 platný G20 * ukončený kód činnosti je platný a prideľuje sa výlučne v prípade, ak odbornú činnosť vykonáva zdravotnícky pracovník, ktorý disponuje odbornosťou priznanou podľa predchádzajúcej legislatívy.

Číselník NS YSPP. kde kód útvaru Y:

Číselník NS YSPP. kde kód útvaru Y: Číselník NS - 2013 Číselník nákladových stredísk - Cis_NS je vytvorený spojením jednoznakového kódu útvaru "Y" a trojznakového kódu odborností "SPP" takto: YSPP kde kód útvaru Y: 1 - oddelenie 2 - ambulancia

Více

Príloha č. 2 Číselník nákladových stredísk - rozšírený o nákladové strediská pre operačné a pôrodné sály v zmysle DRG.

Príloha č. 2 Číselník nákladových stredísk - rozšírený o nákladové strediská pre operačné a pôrodné sály v zmysle DRG. Príloha č. 2 Číselník nákladových stredísk - rozšírený o nákladové strediská pre operačné a pôrodné sály v zmysle DRG. je vytvorený spojením jednoznakového kódu útvaru "Y" a trojznakového kódu odborností

Více

Príloha č. 2 Číselník nákladových stredísk - rozšírený o nákladové strediská pre operačné a pôrodné sály v zmysle DRG.

Príloha č. 2 Číselník nákladových stredísk - rozšírený o nákladové strediská pre operačné a pôrodné sály v zmysle DRG. Príloha č. 2 Číselník nákladových stredísk - rozšírený o nákladové strediská pre operačné a pôrodné sály v zmysle DRG. je vytvorený spojením jednoznakového kódu útvaru "Y" a trojznakového kódu odborností

Více

Príloha č. 2 Číselník nákladových stredísk

Príloha č. 2 Číselník nákladových stredísk Príloha č. 2 Číselník nákladových stredísk je vytvorený spojením jednoznakového kódu útvaru "Y" a trojznakového kódu odborností "SPP" takto: YSPP kde kód útvaru Y: 1 - oddelenie 2 - ambulancia 3 - pracovisko

Více

Lekárske odborné špecializácie

Lekárske odborné špecializácie Nemocnica: Lekársky personál Kurz: Slovenčina pre zahraničných lekárov Tematická oblasť: 1. Nemocnica Časť:1.3. Lekársky personál Príloha Lekárske odborné špecializácie A - Lekár: 001 - vnútorné lekárstvo

Více

Ćíselník nákladových stredísk 2011

Ćíselník nákladových stredísk 2011 Ćíselník nákladových stredísk 2011 Kód NS Názov nákladového strediska Platnosť 1001 vnútorné lekárstvo 1002 infektológia 1003 pneumológia a ftizeológia 1004 neurológia 1005 psychiatria 1006 pracovné lekárstvo

Více

názov odbornosti lekára

názov odbornosti lekára kód 001 vnútorné lekárstvo 002 infektológia 003 pneumológia a ftizeológia 004 neurológia 005 psychiatria 006 pracovné lekárstvo 007 pediatria 008 všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast 009 gynekológia

Více

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava vybraných ch pracovníkov Strana: 1 /68 Kód povolanie KAT špecifikácia Názov 0 lekár A "A" lekár 801 lekár A študijný odbor pre "A" všeobecné lekárstvo 801 lekár 0 študijný odbor pre "A" 860 lekár A študijný

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Posteľový fond v SR 2013

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Posteľový fond v SR 2013 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Posteľový fond v SR 2013 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Posteľový fond v SR 2013 Ročník 2014 ZŠ-49/2014 Národné centrum zdravotníckych informácií. Bratislava 2014 811 09

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. g) zákona č.

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. zo 4. novembra 2014,

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. zo 4. novembra 2014, VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 4. novembra 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce

Více

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů ../.Sb. VYHLÁŠKA ze dne xx.xx.xxxx o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2018

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2018 II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 08 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech

Více

Posteľový fond v SR 2014

Posteľový fond v SR 2014 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Posteľový fond v SR 2014 národné centrum zdravotníckych informácií EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Posteľový fond v SR 2014 Ročník 2015 ZŠ-49/2015 národné centrum zdravotníckych

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017 Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ornapwj4neu) N Á V R H II. VYHLÁŠKA ze dne 207 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/2009

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní medicína 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie

Více

Vyhláška č. 152/2018 Sb.

Vyhláška č. 152/2018 Sb. z 5 5.8.08 9:54 Vyhláška č. 5/08 Sb. Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/08-5 Částka 80/08 Platnost od 03.08.08 Účinnost od Budoucí znění

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Pracovníci v zdravotníctve v SR 2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Pracovníci v zdravotníctve v SR 2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Pracovníci v zdravotníctve v SR 2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Pracovníci v zdravotníctve v SR 2012 Ročník 2014 ZŠ-50/2014 Národné centrum zdravotníckych informácií.

Více

Termíny kurzů pro rok 2017

Termíny kurzů pro rok 2017 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie formulára P(MZ SR) 1-01

METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie formulára P(MZ SR) 1-01 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie formulára Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia P(MZ SR) 1-01 rok 2016 Formulár

Více

751/2004 Z.z. NARIADENIE VLÁDY. Slovenskej republiky

751/2004 Z.z. NARIADENIE VLÁDY. Slovenskej republiky Stav k 31.8.2008. Zmena: 422/2006 Z.z. Zmena: 504/2007 Z.z. 751/2004 Z.z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 15. decembra 2004 o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Příloha č. 1 Seznam pracovišť LF Ústavy Anatomický ústav Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Farmakologický ústav Fyziologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav lékařské etiky

Více

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1 Systém ASPI stav k 18.9.013 do částky 109/013 Sb. a 39/013 Sb.m.s. RA456 Změny 185/009 Sb. stav k 1.10.013 X poslední stav textu 185/009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 009 o oborech specializačního vzdělávání

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2009 65 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2008 Physicians, dentists and pharmacists 2008 Souhrn V České

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie formulára S (MZ SR) 1-01

METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie formulára S (MZ SR) 1-01 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie formulára Ročný výkaz o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za rok 2006 pre všetky kategórie

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.12.2005 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2004 Physicians, dentists and pharmacists 2004 V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 Probíhá každý den podle rozvrhu od 16. 9. 2019 do 26. 6. 2020. Den Zimní období: pondělí čtvrtek pátek Souvislá praxe Letní období: pondělí-pátek souvislá praxe

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 65 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2011 Physicians, dentists and pharmacists 2011 V České

Více

Národní registr zdravotnických pracovníků

Národní registr zdravotnických pracovníků Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

Termíny kurzů pro rok 2016

Termíny kurzů pro rok 2016 Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurz? pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica. Pracoviská na ul. gen. Vesela 21

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica. Pracoviská na ul. gen. Vesela 21 Pracoviská na ul. gen. Vesela 21 Riaditeľstvo Sekretariát riaditeľa +421 44 4382663 Sekretariát zástupcu riaditeľa +421 44 4382434 Námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť +421 44 4382560 Námestník

Více

ROČNÝ VÝKAZ O EKONOMIKE ORGANIZÁCIÍ V ZDRAVOTNÍCTVE za rok 2011

ROČNÝ VÝKAZ O EKONOMIKE ORGANIZÁCIÍ V ZDRAVOTNÍCTVE za rok 2011 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY E (MZ SR) 2-01 ROČNÝ VÝKAZ O EKONOMIKE ORGANIZÁCIÍ V ZDRAVOTNÍCTVE za rok 2011 pre neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Spravodajská jednotka

Více

Novela zákona č. 578/2004 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 770/2004 Z.z. MUDr. Štefan Lipčák Košice

Novela zákona č. 578/2004 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 770/2004 Z.z. MUDr. Štefan Lipčák Košice Novela zákona č. 578/2004 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 770/2004 Z.z. 52 MUDr. Štefan Lipčák Košice 18.11.2015 Novela zákona č. 578/2004 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 770/2004 Z.z. Novela zákona č. 578/2004 Z.z.

Více

Termíny kurzů pro rok 2017

Termíny kurzů pro rok 2017 Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurz? pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

Kurzy konané na všech lékařských fakultách

Kurzy konané na všech lékařských fakultách Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Kurzy konané na všech léka?ských fakultách Kurzy konané na všech lékařských fakultách Termíny kurz? pro rok Obor specializace

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve 2. - 4. ročníku (tj. verze 2015) 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (M5103) Studijní plán pro studenty studující v roce 2019/2020 ve ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (M5103) Studijní plán pro studenty studující v roce 2019/2020 ve ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (M5103) Studijní plán pro studenty studující v roce 2019/2020 ve 4. - 5. ročníku (tj. verze 2015) 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním

Více

METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie formulára E(MZ SR) 1-04

METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie formulára E(MZ SR) 1-04 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie formulára Výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve E(MZ SR) 1-04 rok 2015 Ministerstvo zdravotníctva

Více

Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2014

Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2014 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Sieť zdravotníckych zariadení a v zdravotníctve v SR 2014 národné centrum zdravotníckych informácií EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Sieť zdravotníckych zariadení a v zdravotníctve

Více

Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2015

Sieť zdravotníckych zariadení a pracovníci v zdravotníctve v SR 2015 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Sieť zdravotníckych zariadení a v zdravotníctve v SR 2015 národné centrum zdravotníckych informácií EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Sieť zdravotníckych zariadení a v zdravotníctve

Více

je základný odbor, ktorý zaisťuje liečebno-preventívnu starostlivosť o dospelú populáciu.

je základný odbor, ktorý zaisťuje liečebno-preventívnu starostlivosť o dospelú populáciu. Všeobecné lekárstvo je základný odbor, ktorý zaisťuje liečebno-preventívnu starostlivosť o dospelú populáciu. 1. Zahrňuje základné poznatky a prax rôznych lekárskych odborov, ktoré uplatňuje v preventívnych,

Více

METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie formulára E(MZ SR) 2-01

METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie formulára E(MZ SR) 2-01 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie formulára Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve E(MZ SR) 2-01 rok 2014 Ministerstvo zdravotníctva

Více

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5 VYHLÁŠKA ze dne 03, kterou se mění vyhláška č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 36/00 Sb. Ministerstvo

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Ročník 2012 ZŠ-12/2012 Národné centrum zdravotníckych informácií.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2010 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj. verze 2012) 1. ročník Povinné předměty Latina a lékařská terminologie Lékařská biofyzika,

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

TEM ATICKÝ REGISTER. alergológia. anesteziológia. angiológia. bezpečnosť pri práci. biofyzika. biochémia. bioinžinierstvo. botanika.

TEM ATICKÝ REGISTER. alergológia. anesteziológia. angiológia. bezpečnosť pri práci. biofyzika. biochémia. bioinžinierstvo. botanika. TEM ATICKÝ REGISTER alergológia - Alergie (C 3106) - Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL (C 3068) - Klinická imunológia a alergológia (C 2659) anesteziológia - Anestéziológia a intenzívna medicína

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: PLATNÉ ZN NÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZM N 21 Atestační zkouška (1) Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí podle zkušebního řádu stanoveného prováděcím

Více

typ pracoviště 185/2009 Sb.) do: diabetologie II. typ endokrinologie II. typ není programen určeno

typ pracoviště 185/2009 Sb.) do: diabetologie II. typ endokrinologie II. typ není programen určeno Akreditace k uskutečňování vzdělávacích programů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně získala akreditaci k uskutečňování vzdělávacích programů : A. Vzdělávání lékařů ZÁKLADNÍ OBORY MZ - potvrzení souladu

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 30/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 30/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení V Praze dne 29. 10 2018 Č.j.: UK3LF/14959/2018-29 Počet listů: 2 Počet příloh: 1 OPATŘENÍ DĚKANA č. 30/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 2. 2015 1 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013 Physicians, dentists and pharmacists 2013 V České

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Účinnosť od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Účinnosť od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 9. 2. 2016 Účinnosť od: 15. 2.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 84 V Y H L Á Š K A Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27.

Více

ROČNÝ VÝKAZ O EKONOMIKE ORGANIZÁCIÍ V ZDRAVOTNÍCTVE za rok 2014

ROČNÝ VÝKAZ O EKONOMIKE ORGANIZÁCIÍ V ZDRAVOTNÍCTVE za rok 2014 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY E (MZ SR) 2-01 ROČNÝ VÝKAZ O EKONOMIKE ORGANIZÁCIÍ V ZDRAVOTNÍCTVE za rok 2014 pre neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov služieb

Více

ROČNÝ VÝKAZ O EKONOMIKE ORGANIZÁCIÍ V ZDRAVOTNÍCTVE za rok 2014

ROČNÝ VÝKAZ O EKONOMIKE ORGANIZÁCIÍ V ZDRAVOTNÍCTVE za rok 2014 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY E (MZ SR) 2-01 pre neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Spravodajská

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části 158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí ze dne 11. ledna 2010 jak vyplývá ze změn provedených

Více

platnost akreditace pracoviště FNUSA č.j. MZDR 52252/2015-2/VLP ze dne typ pracoviště dle vzděl. programu (Vyhl. 185/2009 Sb.

platnost akreditace pracoviště FNUSA č.j. MZDR 52252/2015-2/VLP ze dne typ pracoviště dle vzděl. programu (Vyhl. 185/2009 Sb. Akreditace k uskutečňování vzdělávacích programů A. Vzdělávání lékařů ZÁKLADNÍ OBORY 1 Alergologie a klinická imunologie 2 Anesteziologie a intenzivní medicína 3 Angiologie 4 Cévní chirurgie 5 Dermatovenerologie

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 9. 2. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 30.12.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 84 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej

Více

Obory specializačního vzdělávání lékařů

Obory specializačního vzdělávání lékařů Obory specializačního vzdělávání lékařů 1. Anesteziologie a resuscitace Garant oboru: prim. MUDr. Bohuslav Kuta, MBA, Oddělení anesteziologicko resuscitační Tel.: 38 787 4000, e-mail: kuta@nemcb.cz Akreditace

Více

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je oficiální platformou pro uveřejňování odkazů na elektronická výuková autorská a didaktická díla, přednášky,

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. 1 z 8 29.08.2018 8:38 Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č.38/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č.38/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č.38/2017 Název: Pravidla pro uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v magisterském studijním

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2017 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 14. 8. 2018 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie formulára E(MZ SR) 1-04

METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie formulára E(MZ SR) 1-04 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie formulára Výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve E(MZ SR) 1-04 rok 2015 Ministerstvo zdravotníctva

Více

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT A JEDNACÍ ŘÁD SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STATUT SPECIALIZAČNÍ OBOROVÉ RADY PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Článek 1 (1) Specializační oborová rada pro specializační vzdělávání

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

Akreditační řízení Článek 3 Podávání žádostí o udělení akreditace ( 14 zákona č. 95/2004 Sb.)

Akreditační řízení Článek 3 Podávání žádostí o udělení akreditace ( 14 zákona č. 95/2004 Sb.) Metodický návod k postupu při podávání žádostí o udělení akreditace k uskutečňování ucelené části vzdělávacího programu teoretická část (kurzy, semináře) pro obory specializačního vzdělávání a certifikované

Více

CEGEDIM - Multichannel marketing

CEGEDIM - Multichannel marketing CEGEDIM - Multichannel marketing This document should not be distributed without Cegedim authorization Copyright 2012 1 PROPAGAČNÍ KANÁLY TRADIČNÍ VS. INOVATIVNÍ PŘÍSTUP A VÝVOJ INVESTIC This document

Více