USNESENÍ z 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 7. 2009. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje"

Transkript

1 USNESENÍ z 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/18/1/2009 Program 18. schůze Rady Olomouckého kraje 1. bere na vědomí upravený program 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/18/2/2009 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje 1. bere na vědomí upravenou zprávu o kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje a) s termínem plnění dle části A) důvodové zprávy b) s průběžnými termíny plnění dle části B) důvodové zprávy 2. prodlužuje termíny plnění svých usnesení dle části A) upravené důvodové zprávy 3. vypouští ze sledování svá usnesení: a) UR/25/73/2005, bod 3, ze dne , b) UR/29/15/2006, bod 3, ze dne , c) UR/63/62/2007, bod 2, ze dne , d) UR/5/79/2009, bod 1, ze dne , e) UR/6/58/2009, bod 3, ze dne , f) UR/7/40/2009, bod 4, ze dne , dle části B) důvodové zprávy 4. souhlasí se změnou odpovědnosti u usnesení: a) UR/91/35/2008, bod 4, ze dne , dle části A) důvodové zprávy, b) UR/31/48/2006, bod 3, ze dne , dle části B) důvodové zprávy, c) UR/73/58/2007, bod 3, ze dne , dle části B) důvodové zprávy UR/18/3/2009 Smlouva o poskytnutí příspěvku Nadačnímu ústavu regionální spolupráce, o.p.s. 2. schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku Nadačnímu ústavu regionální spolupráce, o.p.s. ve výši ,- Kč dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. ukládá podepsat smlouvu dle bodu 2 usnesení O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana - 1 -

2 UR/18/4/2009 Dodatky ke smlouvám s bankovními ústavy 2. schvaluje uzavření Dodatku č. 37 ke Smlouvě o úvěrovém rámci mezi Olomouckým krajem a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Budějovická 1912, IČ: dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytování služby BUSINESS 24 mezi Olomouckým krajem a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Budějovická 1912, IČ: dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy 4. schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o vedení běžného účtu č /0100 mezi Olomouckým krajem a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ: dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy 5. ukládá podepsat Dodatek č. 37 ke Smlouvě o úvěrovém rámci mezi Olomouckým krajem a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Budějovická 1912, IČ: dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana 6. ukládá podepsat Dodatek ke Smlouvě o poskytování služby BUSINESS 24 mezi Olomouckým krajem a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Budějovická 1912, IČ: dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana 7. ukládá podepsat Dodatek ke Smlouvě o vedení běžného účtu č /0100 mezi Olomouckým krajem a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ: dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana UR/18/5/2009 Smlouvy o úhradě protarifovacích ztrát dopravců FTL - First Transport Lines, a.s. a AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. 2. schvaluje uzavření Smluv o úhradě protarifovacích ztrát mezi Olomouckým krajem, FTL - First Transport Lines, a.s., se sídlem Letecká 8, Prostějov, IČ: a AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. se sídlem SNP 67/45, Držovice, IČ: dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. ukládá podepsat smlouvy o úhradě protarifovacích ztrát dle bodu 2 usnesení O: Mgr. Alois Mačák, náměstek hejtmana UR/18/6/2009 Smlouva o poskytnutí příspěvku městu Prostějov 2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a městem Prostějov dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku dle bodu 2 usnesení - 2 -

3 O: Mgr. Alois Mačák, náměstek hejtmana UR/18/7/2009 Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje významné projekty v oblasti sportu, tělovýchovy, volného času a školství 1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu 2. schvaluje uzavření smluv o poskytnutí příspěvku dle Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy mezi Olomouckým krajem a příjemci dle upravené důvodové zprávy 3. ukládá podepsat smlouvy dle bodu 2 usnesení O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana UR/18/8/2009 Smlouva o poskytnutí bezúročné půjčky obci Dubicko na spolufinancování projektu Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Dubicko 2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Dubicko, Velká Strana 56, Dubicko, IČ: dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky dle bodu 2 usnesení O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana UR/18/9/2009 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje - významné projekty v oblasti sociální 2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na významný projekt Olomouckého kraje mezi Olomouckým krajem a nadací Malý Noe Olomouc, IČ: dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. ukládá podepsat smlouvu dle bodu 2 usnesení O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana UR/18/10/2009 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Univerzitě Palackého v Olomouci 2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci projektů v rámci realizace programu Zdraví 21 mezi Olomouckým krajem a Univerzitou Palackého v Olomouci, se sídlem Křížkovského 8, Olomouc, IČ: , dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy - 3 -

4 3. ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku dle bodu 2 usnesení O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana UR/18/11/2009 Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy - Smlouva o poskytnutí příspěvku 2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a Regionální agenturou pro rozvoj Střední Moravy se sídlem Horní náměstí 5, Olomouc , IČ: , dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. ukládá podepsat smlouvu dle bodu 2 usnesení O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana UR/18/12/2009 Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje - Významný projekt Haná-regionální produkt 2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a Občanským sdružením Aktiv+ se sídlem náměstí Míru 79, Senice na Hané , IČ: , dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. ukládá podepsat smlouvu dle bodu 2 usnesení O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana UR/18/13/2009 Euroregion Praděd - Smlouva o přidruženém členství 2. schvaluje znění Smlouvy o přidruženém členství Olomouckého kraje v Euroregionu Praděd - česká část, se sídlem Nové doby 111, Vrbno pod Pradědem, IČ: , dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. ukládá podepsat smlouvu dle bodu 2 usnesení O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana UR/18/14/2009 Program švýcarsko-české spolupráce - Dohoda o spolupráci 2. revokuje své usnesení č. UR/13/63/2009, bod 3, ze dne , kterým byla schválena Dohoda o spolupráci 3. schvaluje předložený návrh upravené Dohody o spolupráci dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 4. ukládá podepsat Dohodu o spolupráci dle bodu 3 usnesení - 4 -

5 O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana UR/18/15/2009 Letiště Přerov - Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace pro rok bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu 2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí provozního a investičního příspěvku Olomouckým krajem společnosti Regionální letiště Přerov a.s. pro rok 2009 mezi Olomouckým krajem a společností Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30, PSČ , IČ: dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. ukládá podepsat smlouvu dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje UR/18/16/2009 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci akce Silnice III/44921 Loučany - průtah 1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu 2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce Silnice III/44921 Loučany - průtah mezi Olomouckým krajem a společností Skanska DS a.s., se sídlem Brno, Bohunická 133/50, PSČ , IČ: , dle Přílohy č.1 důvodové zprávy 3. ukládá podepsat dodatek č. 1 dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje UR/18/17/2009 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci akce SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - výměna oken v budově polikliniky - II. etapa 2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - výměna oken v budově polikliniky - II. etapa mezi Olomouckým krajem a společností PMP Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Kojetínská 4221/15, PSČ , IČ: , dle důvodové zprávy 3. ukládá podepsat dodatek č. 1 dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje UR/18/18/2009 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci akce Obchodní akademie, Olomouc výměna oken - 5 -

6 2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce Obchodní akademie, Olomouc - výměna oken mezi Olomouckým krajem a společností VPO Protivanov, a.s., se sídlem Protivanov čp. 250, PSČ , IČ: , dle důvodové zprávy 3. ukládá podepsat dodatek č. 1 dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje UR/18/19/2009 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci akce Silnice III/44419 Újezd u Uničova průtah 1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu 2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce Silnice III/44419 Újezd u Uničova - průtah mezi Olomouckým krajem a společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 1, Národní třída 10, PSČ , IČ: , dle Přílohy č.1 důvodové zprávy 3. ukládá podepsat dodatek č.1 dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje UR/18/20/2009 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci akce "Rekonstrukce silnice II/457 Javorník - Vidnava" 2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce Rekonstrukce silnice II/457 Javorník - Vidnava mezi Olomouckým krajem a dodavatelem STRABAG a.s., Zábřežská 74, Šumperk, IČ: , DIČ: CZ dle důvodové zprávy 3. ukládá podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje UR/18/21/2009 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci akce "Rekonstrukce silnice II/457 Vidnava - Mikulovice" 2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce Rekonstrukce silnice II/457 Vidnava - Mikulovice mezi Olomouckým krajem a dodavatelem SKANSKA DS a.s., Bohunická 133/50, Brno, IČ: , DIČ: CZ dle důvodové zprávy 3. ukládá podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje - 6 -

7 UR/18/22/2009 Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku složkám integrovaného záchranného systému a obci Jindřichov 2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi Olomouckým krajem a Česká republika - Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje, IČ: dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi Olomouckým krajem a Oblastním spolkem ČČK Olomouc, IČ: dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 4. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi Olomouckým krajem a Obcí Jindřichov, IČ: dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 5. ukládá podepsat smlouvy dle bodu 2, 3 a 4 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje UR/18/23/2009 Smlouva o zřízení zvláštního bankovního účtu u ČNB v souvislosti s volbami do PS PČR 2. schvaluje Smlouvu o zřízení zvláštního bankovního účtu č /0710 vedeného u České národní banky, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, IČ: dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. pověřuje RNDr. Ivana Kosatíka, náměstka hejtmana, k podpisu Smlouvy o zřízení zvláštního bankovního účtu č /0710 vedeného u České národní banky, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, IČ: ukládá podepsat Smlouvu o zřízení zvláštního bankovního účtu č /0710 vedeného u České národní banky, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, IČ: dle bodu 2 usnesení O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana UR/18/24/2009 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci akce Archeologické centrum v Olomouci - rekonstrukce objektu U Hradiska 7/4 v Olomouci, vybavení nábytkem 2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce Archeologické centrum v Olomouci - rekonstrukce objektu U Hradiska 7/4 v Olomouci, vybavení nábytkem mezi Olomouckým krajem a Ing. Vladislavem Uličným INTEXT, místem podnikání Hlubčická 2245/52, , Krnov - Pod Bezručovým vrchem, IČ: , dle důvodové zprávy 3. ukládá podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje - 7 -

8 UR/18/25/2009 Rozpočet Olomouckého kraje rozpočtové změny 1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu 2. schvaluje rozpočtové změny v upravené Příloze č souhlasí s rozpočtovými změnami v upravené Příloze č ukládá předložit zprávu na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického T: ZOK doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje a) vzít na vědomí rozpočtové změny v Příloze č. 1 b) schválit rozpočtové změny v Příloze č. 2 UR/18/26/2009 Rozpočet Olomouckého kraje účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje 1. bere na vědomí a) důvodovou zprávu b) poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje dle důvodové zprávy 2. ukládá předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického T: ZOK doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje UR/18/27/2009 Rozpočet Olomouckého kraje účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje - DODATEK 1. bere na vědomí a) důvodovou zprávu b) poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje dle důvodové zprávy 2. ukládá předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického T: ZOK doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje - 8 -

9 UR/18/28/2009 Rozpočet Olomouckého kraje účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje DODATEK č.2 1. bere na vědomí a) důvodovou zprávu b) poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje dle důvodové zprávy 2. ukládá předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického T: ZOK doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje UR/18/29/2009 Rozpočet Olomouckého kraje dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb 1. bere na vědomí a) důvodovou zprávu b) poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb dle důvodové zprávy 2. ukládá předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického T: ZOK doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb UR/18/30/2009 Rozpočet Olomouckého kraje příspěvkových organizací závazné ukazatele 2. schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle Přílohy č. 1 4 důvodové zprávy UR/18/31/2009 Rozpočet Olomouckého kraje plnění rozpočtu k bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu 2. bere na vědomí plnění rozpočtu Olomouckého kraje k dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 důvodové zprávy 3. ukládá předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje - 9 -

10 O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického T: ZOK doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí plnění rozpočtu Olomouckého kraje k UR/18/32/2009 Rozpočet Olomouckého kraje neinvestiční finanční příspěvky do 25 tis. Kč 1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu 2. schvaluje neinvestiční finanční příspěvky dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. schvaluje výjimku z " Pravidel pro čerpání příspěvků do 25 tis. Kč": - žádost č. 607 Automotoklub ECCE HOMO Šternberk - žádost č. 623 Občanské sdružení LUKA UR/18/33/2009 Rozpočet Olomouckého kraje 2009 vývoj daňových příjmů - červenec bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu 2. ukládá pravidelně informovat Radu Olomouckého kraje o vývoji daňových příjmů O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana 3. ukládá navrhnout rozpočtové změny zajišťující snížení očekávaných daňových příjmů Olomouckého kraje o 300 mil. Kč a pokrytí tohoto výpadku z provedených úsporných opatření dle důvodové zprávy O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana; vedoucí odboru ekonomického T: UR/18/34/2009 Řešení povodňové situace v Olomouckém kraji 2. souhlasí a) s poskytnutím neinvestiční účelové dotace obcím postiženým povodní v červnu 2009 na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace na záchranné a likvidační práce, které byly vynaloženy v návaznosti na opatření uložená orgány kraje a obcí při povodních dle bodu 3b důvodové zprávy b) s poskytnutím neinvestiční účelové dotace obcím na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na řešení dopadů vzniklých při odstraňování následků povodní dle Přílohy č ukládá předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje, RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana

11 T: ZOK doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím postiženým povodní v červnu 2009 na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace na záchranné a likvidační práce, které byly vynaloženy v návaznosti na opatření uložená orgány kraje a obcí při povodních dle bodu 3b důvodové zprávy b) poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na řešení dopadů vzniklých při odstraňování následků povodní dle Přílohy č. 1 UR/18/35/2009 Vzdání se práva a prominutí pohledávek příspěvkových organizací zřízených Olomouckým krajem v oblasti školství 2. vzdává se práva a promíjí pohledávky příspěvkových organizací zřízených Olomouckým krajem v oblasti školství dle Příloh 1-4 důvodové zprávy UR/18/36/2009 Vzdání se práva a prominutí pohledávky Sociálních služeb Šumperk, Vančurova 37, Šumperk, příspěvková organizace 2. vzdává se práva a promíjí pohledávku Sociálních služeb Šumperk, Vančurova 37, Šumperk, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy UR/18/37/2009 Vyřazení neupotřebitelného movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje 2. schvaluje vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje, transportních nosítek Ferno 4153 s podvozkem Ferno 4052, inventární číslo 50211, předaného k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, Aksamitova 8, Olomouc, formou fyzické likvidace odbornou firmou, která zabezpečí ekologickou likvidaci, dle důvodové zprávy UR/18/38/2009 Vyřazení neupotřebitelného movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření Základní škole a Mateřské škole Přerov, Malá Dlážka 4 2. schvaluje vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje, Škoda Forman,

12 SPZ OCI 90-40, inventární číslo 00-3, předaného k hospodaření Základní škole a Mateřské škole Přerov, Malá Dlážka 4, fyzickou likvidací odbornou firmou, která zabezpečí ekologickou likvidaci, dle důvodové zprávy. UR/18/39/2009 Vyřazení neupotřebitelného movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím z oblasti sociálních věcí 2. schvaluje vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje, Škoda Forman 135 LX, SPZ OCI 96 78, inventární číslo /124, předaného k hospodaření Nové Zámky poskytovatele sociálních služeb, formou prodeje a v případě neúspěšného prodeje fyzickou likvidací odbornou firmou, která zabezpečí ekologickou likvidaci, dle důvodové zprávy 3. schvaluje vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje, konvektomatu Fagor, inventární číslo , předaného k hospodaření Domovu ADAM Dřevohostice, Lapač 449, Dřevohostice, formou fyzické likvidace odbornou firmou, která zabezpečí ekologickou likvidaci, dle důvodové zprávy UR/18/40/2009 Bezúplatný převod movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření Domovu Adam Dřevohostice na obyvatele zaplavených obcí Mikulovice a Bernartice 2. schvaluje darování movitého majetku Olomouckého kraje, sedmi zdravotních postelí Diana s matrací inventární číslo: DDHM/0175, DDHM/0178, DDHM/0179, DDHM/0181, DDHM/0182, DDHM/0185, DDHM/0187, předaného k hospodaření Domovu Adam Dřevohostice, příspěvkové organizaci na občany postižené povodní v obcích Mikulovice a Bernartice, znění vzorové darovací smlouvy a odejmutí předaného movitého majetku příspěvkové organizaci ke dni uzavření darovací smlouvy, dle důvodové zprávy 3. ukládá podepsat darovací smlouvu dle bodu 2 usnesení O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana 4. zmocňuje Mgr. Yvonu Kubjátovou, náměstkyni hejtmana, k podpisu pověření pro PaedDr. Jarmilu Odložilovou ředitelku Domova Adam Dřevohostice, Lapač 449, Dřevohostice, k předání předmětu daru UR/18/41/2009 Informace o objednávce regionální drážní osobní dopravy v Olomouckém kraji v rámci jednání o jízdním řádu 2009/ souhlasí s rozsahem objednávky regionální drážní osobní dopravy v Olomouckém kraji pro jízdní řád 2009/2010 ve výši cca 5,94 mil. vlkm dle bodu 3 důvodové zprávy

13 UR/18/42/2009 Odpis nepotřebných zásob Správy silnic Olomouckého kraje 2. schvaluje fyzickou likvidaci neupotřebitelných zásob Správy silnic Olomouckého kraje a následný odpis do nákladů organizace dle důvodové zprávy UR/18/43/2009 Odpis nevyužité projektové dokumentace Správy silnic Olomouckého kraje 2. schvaluje fyzickou likvidaci nevyužité projektové dokumentace Správy silnic Olomouckého kraje a následný odpis do nákladů organizace dle důvodové zprávy UR/18/44/2009 Informace o odstraňování povodňových škod z června 2009 v Olomouckém kraji 1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu 2. bere na vědomí pomoc Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, obcím postiženým povodní dle upravené důvodové zprávy 3. schvaluje přípravu a postupnou realizaci odstraňování povodňových škod ve správních obvodech ORP Hranice a ORP Jeseník dle Přílohy č. 1 a 2 upravené důvodové zprávy UR/18/45/2009 Majetkoprávní záležitosti záměry Olomouckého kraje 2. schvaluje záměr Olomouckého kraje: 2.1. bezúplatně převést část pozemku parc. č. 682 ost. pl. o výměře cca 115 m2 v k.ú. Penčičky, části pozemků parc. č. 497 ost. pl. o výměře cca 55 m2 a parc. č. 503 ost. pl. o výměře cca 30 m2, vše obec Přerov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví statutárního města Přerova za podmínek obsažených ve vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace ze dne Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba Propojení chodníkových tras u křižovatky ul. Tršická, Lipanská, Přerov místní část Penčice kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést části pozemků parc. č. 134 ost. pl. o výměře cca 73 m2 a parc. č. 128 ost. pl. o výměře cca 49 m2, oba v k.ú. Nová Dědina u Uničova, obec Uničov, oba z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Uničov. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního

14 souhlasu, kterým bude stavba Cyklostezka Uničov Nová Dědina II. etapa kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést části pozemků parc. č. 989/4 ost. pl. o výměře cca 102 m2 a parc. č. 1028/19 ost. pl. o výměře cca 123 m2, v k.ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouc. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést pozemek parc. č. 2334/62 ostatní plocha o výměře 46 m2 včetně stavby bezpečnostního dělícího ostrůvku na silnici II/440 v ulici Potštátská v Hranicích na tomto pozemku, v katastrálním území a obci Hranice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Hranice. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést části pozemku parc. č ost. pl. o celkové výměře cca m2 v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví statutárního města Přerov. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba Cyklostezka Želátovská - Přerov kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést části pozemku parc. č. 2267/2, dle geometrického plánu č /2008 ze dne pozemky parc. č. 2267/44 ost. pl. o výměře 1044 m2 a parc. č. 2267/45 ost. pl. o výměře 375 m2, vše v k.ú. Velká u Hranic, obec Hranice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Hranice. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí odprodat regulační stanici plynu umístěnou na pozemku parc. č. 2003/2 (stavba nezapisovaná do katastru nemovitostí) včetně části pozemku parc. č. 2003/2 o výměře cca 20m2 a středotlakou přípojku zemního plynu pro regulační stanici STL/STL, vše v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví Zlínského kraje za kupní cenu rovnající se ceně obvyklé (tržní), stanovené znaleckým posudkem. Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene na uložení a provozování středotlaké přípojky zemního plynu pro regulační stanici STL/STL. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje a webových stránkách Olomouckého kraje v případě souhlasu Zlínského kraje s odkoupením předmětných nemovitostí bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1436, dle geometrického plánu /2007 ze dne pozemky parc. č. 1436/2 ost. pl. o výměře 374 m2, parc. č. 1436/3 ost. pl. o výměře 129 m2 a parc. č. 1436/4 ost. pl. o výměře 26 m2, vše v k.ú. Ondřejovice v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, a část pozemku parc. č. 1436, dle geometrického plánu č /2008 ze dne pozemek parc. č. 1436/7 ost. pl. o výměře 26 m2 v k.ú. Ondřejovice v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, pozemky parc. č. 543 ost. pl. o výměře 118 m2, parc. č. 652 ost. pl. o výměře 205 m2 a parc. č. 699 ost. pl. o výměře 122 m2, vše v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory,

15 část pozemku parc. č. 544, dle geometrického plánu č /2008 ze dne pozemek parc. č. 544/2 ost. pl. o výměře 516 m2 v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, část pozemku parc. č. 653, dle geometrického plánu č /2008 ze dne pozemek parc. č. 653/2 ost. pl. o výměře 1132 m2 v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Zlaté Hory. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést část pozemku parc. č. 3673/1 ost. p. o výměře m2 v k.ú. a obci Šternberk, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 3673/3 ost. pl. o výměře 1380 m2 v k.ú. a obci Šternberk, z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Šternberka. Nabyvatel správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést části pozemku parc. č. 801/1 ost. pl., dle geometrického plánu č /2008 ze dne části pozemku parc. č. 801/1 díly c+d o výměře 1153 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 231 o nové výměře 3397 m2, část pozemku parc. č. 801/1 díl a1 o výměře 47 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 403 ost. pl. o nové výměře 80 m2, část pozemku parc. č. 801/1 díl q o výměře 500 m2, který je sloučen do pozemku parc. č ost. pl. o nové výměře 1259 m2, část pozemku parc. č. 801/1 díl j o výměře 626 m2, který je sloučen do pozemku parc. č ost. pl. o nové výměře 2486 m2, část pozemku parc. č. 801/1 díl b o výměře 299 m2, který je sloučen do pozemku parc. č ost. pl. o nové výměře 1645 m2, pozemky parc. č. 801/2 orná půda o výměře 836 m2 a parc. č. 1470/2 orná půda o výměře 866 m2, vše v k.ú. a obci Velký Týnec a pozemek parc.č. 353 orná půda o výměře 106 m2 v k.ú. Vsisko, obec Velký Týnec, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Velký Týnec za podmínky že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 398 ost. pl., parc. č. 399 zast. pl., parc. č. 400 ost. pl., parc. č. 401 zast. pl., parc. č. 402 ost. pl., parc. č ost. pl. a parc. č. 1057, dle geometrického plánu č /2008 ze dne části pozemků parc. č. 398 díl r o výměře 40 m2, parc. č. 399 díl t o výměře 4 m2, parc. č. 400 díl v o výměře 17 m2, parc. č. 401 díl x o výměře 3 m2, parc. č. 402 díl z o výměře 19 m2, parc. č díly k+o o výměře 39 m2, parc. č díl l o výměře 79 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 801/1 ost. pl. o nové výměře m2, pozemků parc. č. 32/8 ost. pl. o výměře 12 m2 a parc. č. 1273/28 ost. pl. o výměře 10 m2, vše v k.ú. a obci Velký Týnec, vše z vlastnictví obce Velký Týnec do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést části pozemku parc. č. 1661/1 ost. pl. o výměře 317 m2, dle geometrického plánu /2008 ze dne díl e o výměře 12 m2, díl d o výměře 12 m2 a díl h o výměře 48 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č ost. pl. o výměře 417 m2, díl c o výměře 3 m2, který je sloučen do pozemku parc. č ost. pl. o výměře 300 m2, díl u o výměře 2 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 84/4 ost. pl. o výměře 173 m2, díl m o výměře 18 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1255/11 ost. pl. o výměře 530 m2, díl d1 o výměře 46 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1608/17 ost. pl. o výměře 356 m2, díl i o výměře 36 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1661/2 ost. pl. o výměře 275 m2, díl k o výměře 66 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1661/3 ost. pl. o výměře 160 m2, díl t o výměře 16 m2 a díl r o výměře 30 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1664/4 ost. pl. o výměře 255 m2, díl j o výměře 28 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1663/5 ost. pl. o výměře 1201 m2, a části pozemku parc. č. 1236/

16 ost. pl. o výměře 130 m2, dle geometrického plánu /2008 ze dne díl a1 o výměře 14 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 84/4 ost. pl. o výměře 173 m2, díl s1 o výměře 10 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1608/7 ost. pl. o výměře 178 m2, díl h1 o výměře 45 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1608/17 ost. pl. o výměře 356 m2, díl l1 o výměře 10 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1608/59 ost. pl. o výměře 259 m2, díl x1 o výměře 6 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1608/32 ost. pl. o výměře 341 m2, díl u1 o výměře 14 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1608/63 ost. pl. o výměře 55 m2, díl n1 o výměře 31 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1601/4 ost. pl. o výměře 255 m2, vše v k.ú. a obci Dubicko, z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Dubicko za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1608/17 ost. pl. o výměře 61 m2 a části pozemku parc. č. 1661/4 ost. pl. o výměře 1 m2, dle geometrického plánu /2008 ze dne parc. č. 1608/17 díl m1 o výměře 61 m2 a parc. č. 1661/4 díl b1 o výměře 1 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1236/18 ost. pl. o výměře 3238 m2, vše v k.ú. a obci Dubicko, z vlastnictví obce Dubicko do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést část pozemku parc. č. 1215/1 o výměře 48 m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 1215/4 ostatní plocha o výměře 48 m2, a stavbu vjezdového ostrůvku na pozemku parc. č. 1215/4, vše v katastrálním území a obci Smržice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Smržice. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést pozemek parc. č. 136/3 zast. pl. o výměře 18 m2 a části pozemku parc. č. 282 ost. pl. o celkové výměře 27 m2, dle geometrického plánu č /2009 pozemky parc. č. 282/2 ost. pl. o výměře 21 m2 a parc. č. 282/3 ost. pl. o výměře 6 m2, vše v k.ú. a obci Seloutky, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Seloutky. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést části pozemku parc. č ost. pl. o celkové výměře m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemky parc. č. 1297/5 ost. pl. o výměře 768 m2 a parc. č. 1297/6 ost. pl. o výměře 473 m2, vše v k.ú. a obci Osek nad Bečvou, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví obce Osek nad Bečvou za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1284/3 ost. pl. o výměře 16 m2 a pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1284/3 o výměře 6 m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 1284/3 díl a o výměře 16 m2 a pozemek ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1284/3 díl b o výměře 6 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1284/17 ost. pl. o výměře 22 m2, vše v k.ú. a obci Osek nad Bečvou, vše z vlastnictví obce Osek nad Bečvou do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci. Nabyvatelé správní poplatky k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést stavební objekty SO 03 Kanalizace a SO 04 Vodovodní přípojka, které byly vybudovány v rámci investiční akce Gymnázium Šternberk

17 školní tělocvična, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví společnosti Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o odprodat část pozemku parc. č. st. 52 o výměře 110 m2, dle geometrického plánu č /2008 ze dne pozemek parc. č. 647 ost. pl. o výměře 110 m2, v k.ú. Vlkoš u Přerova, obec Vlkoš z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do podílového spoluvlastnictví Ing. Davida Crháka (id. 1/2) a Ing. Filipa Crháka (id. 1/2) za kupní cenu v celkové výši 5 130,- Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši ,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětné nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu DPH odprodat budovu bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st zast. pl., spojovací koridor na části pozemku parc. č. st zast. pl., pozemek parc. č. st zast. pl. o výměře 240 m2, část pozemku parc. č. st zast. pl. o výměře 24 m2 a část pozemku parc. č. 1021/4 ost. pl. o výměře 809 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, dle geometrického plánu č /2007 ze dne budova bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st zast. pl., pozemek parc. č. st zast. pl. o výměře 240 m2 a část pozemku parc. č. st zast. pl. díl a o výměře 24 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. st zast. pl. o celkové výměře 264 m2, pozemek parc. č. 1021/6 ost. pl. o výměře 809 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Základní školy Hranice, Nová 1820, za minimální kupní cenu ve výši ,- Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách a za níže uvedených podmínek: 1. Kupující svým nákladem zajistí do jednoho roku po uzavření kupní smlouvy: a. stavební oddělení budovy bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st zast. pl. od budovy č. p. 1820, Hranice I Město, objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st zast. pl., vše v k.ú. a obci Hranice b. vybudování nových přípojek vody, elektřiny, tepla a plynu pro budovu č. p. 1820, Hranice I Město, objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st zast. pl. v k.ú. a obci Hranice c. zřízení oplocení nově vzniklého areálu budovy bez č.p./č.e. objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st zast. pl. v k.ú. a obci Hranice včetně spojovacího koridoru a souvisejících pozemků. 2. Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu chůze a jízdy přes část pozemku parc. č. 1021/4 ost. pl. v k.ú. a obci Hranice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Základní školy Hranice, Nová 1820, ve prospěch budoucího vlastníka odprodávaných nemovitostí. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši ,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn i v měsíčníku Olomoucký kraj. V případě, že příjem z prodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH odprodat části pozemků parc. č. 409/1 ost. pl. o výměře cca 580 m2, parc. č. 406 ost. pl. o výměře 260 m2 a parc. č. 405/1 ost. pl. o výměře cca 215 m2, vše v k.ú. Malá Kraš, obec Velká Kraš z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Domu dětí a mládeže Litovel, do vlastnictví ČR Povodí Odry, státní podnik, za kupní cenu stanovanou na základě znaleckého posudku. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude

18 stavba Úprava Černého potoka, Malá Kraš, km kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH odprodat budovu č.p. 73, Litovel, bytový dům na části pozemku parc. č. st. 558 a část pozemku parc. č. st. 558 zast. pl. o výměře 453 m2, dle geometrického plánu č /2007 ze dne pozemek parc. č. st. 558/1 zast. pl. o výměře 453, vše v k.ú. a obci Litovel z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Nových Zámků poskytovatele sociálních služeb, příspěvková organizace nájemcům bytů, a to dle prohlášení vlastníka vypracovaného Ing. Petrem Podsedníkem. Kupní ceny jednotek včetně podílu na společných prostorech domu a pozemku činí pro jednotku č. 73/1 částku ve výši ,- Kč, pro jednotku 73/2 částku ve výši Kč a pro jednotku č. 73/3 částku ve výši ,- Kč za podmínky, že kupní smlouvy ke všem jednotkám v domě budou uzavřeny nejpozději do Nabyvatelé uhradí rovným dílem veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva (náklady na zpracování znaleckých posudků, náklady na zpracování prohlášení vlastníka budovy a správní poplatek spojený s návrhem na vklad prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí) v celkové výši ,- Kč, tj ,- Kč/jednotka. Nabyvatelé dále uhradí správní poplatky spojené s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětných nemovitostí bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH odprodat část pozemku parc. č. 837/1 ost. pl. o výměře 335m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 837/3 ost. pl. o výměře 335 m2, v k.ú. Vojtovice, obec Vlčice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace za minimální kupní cenu ve výši ,- Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 8 445,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětné nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu DPH odprodat část pozemku parc. č ost. pl. o výměře 24 m2, dle geometrického plánu č /2004 ze dne pozemek parc. č. 7030/68 vodní pl. o výměře 24 m2, vše v k.ú. Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví ČR Povodí Odry, státní podnik za kupní cenu ve výši 240,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 357,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětné nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu DPH bezúplatně převést pozemky parc. č. 686/174 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 687/22 ost. pl. o výměře 3 m2, oba v k.ú. Štěpánov u Olomouce, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Štěpánov za podmínky, že současně bude realizován bezúplatný převod pozemku parc. č. 686/191 ost. pl. o výměře 19 m2 a části pozemku parc. č dle geometrického plánu č /2004 ze dne pozemek parc. č. 1857/1 ost. pl. o výměře m2, vše v k.ú. Štěpánov u Olomouce, vše z vlastnictví obce Štěpánov do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru

19 nemovitostí bezúplatně převést část pozemní komunikace č. III/4468 v délce 0,969 km (od km 5,300 do km 6,269) na části pozemku parc. č. 948/1 dle geometrického plánu č /2008 ze dne pozemek parc. č. 948/1 ost. pl. o výměře m2 v k.ú. Moravská Huzová, na pozemku parc. č. 949/2 ost. pl. o výměře m2 v k.ú. Moravská Huzová, na pozemku parc. č. 261 v k.ú. Březce a na části pozemku parc. č dle geometrického plánu č /2004 ze dne pozemek parc. č. 1857/2 ost. pl. o výměře 203 m2 v k.ú. Štěpánov u Olomouce včetně části pozemku parc. č. 948/1 dle geometrického plánu č /2008 ze dne pozemek parc. č. 948/1 ost. pl. o výměře m2 v k.ú. Moravská Huzová, pozemku parc. č. 949/2 ost. pl. o výměře m2 v k.ú. Moravská Huzová, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Štěpánov. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětné pozemní komunikace ze silniční sítě Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést pozemky parc. č. 2932/4 ost. pl. o výměře 522 m2, parc. č. 2932/5 ost. pl. o výměře 187 m2 a parc. č. 2932/6 ost. pl. o výměře 458 m2, vše v k.ú. a obci Tovačov z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Ivaň. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést pozemky parc. č. 570/2 ost. pl. o výměře 825 m2, parc. č. 570/3 ost. pl. o výměře 745 m2, parc. č. 571/3 ost. pl. o výměře 181 m2, parc. č. 571/4 ost. pl. o výměře 182 m2, parc. č. 571/5 ost. pl. o výměře 408 m2, parc. č. 571/6 ost. pl. o výměře 613 m2 a parc. č. 571/7 ost. pl. o výměře 990 m2, vše v k.ú. a obci Hrubčice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Hrubčice za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 570/4 ost. pl. o výměře 47 m2 v k.ú. a obci Hrubčice z vlastnictví obce Hrubčice do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést část pozemku parc. č ost. pl. o výměře m2, dle geometrického plánu č /2007 ze dne pozemek parc. č. 2957/1 ost. pl. o výměře m2, části pozemku parc. č. 3256/1 ost. pl. o celkové výměře m2, dle geometrického plánu č /2007 ze dne pozemky parc. č. 3256/3 ost. pl. o výměře m2, parc. č. 3256/4 ost. pl. o výměře m2, parc. č. 3256/5 ost. pl. o výměře 182 m2, parc. č. 3256/6 ost. pl. o výměře 485 m2, parc. č. 3256/7 ost. pl. o výměře 150 m2, parc. č. 3256/8 ost. pl. o výměře 87 m2, parc. č. 3256/9 ost. pl. o výměře 42 m2, parc. č. 3256/10 ost. pl. o výměře m2, parc. č. 3256/11 ost. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. 3256/12 ost. pl. o výměře 27 m2, vše v k.ú. Tovačov, obec Tovačov, vše v k.ú. a obci Tovačov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Tovačov za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 593/13 ost. pl. o výměře 94 m2, části pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 565/1 o výměře 294 m2, dle geometrického plánu č /2007 ze dne díl a o výměře 294 m2, části pozemku ve zjednodušené evidenci-parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 2918/18 o výměře 10 m2, dle geometrického plánu č /2007 ze dne pozemek parc. č. 911/4 ost. pl. o výměře 10 m2, částí pozemku parc. č. 2918/1 ost. pl. o celkové výměře 18 m2, dle geometrického plánu č /2007 ze dne pozemky parc. č. 2918/50 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 2918/51 ost. pl. o výměře 15 m2, části pozemku parc. č. 2918/18 ost. pl. o výměře 22 m2, dle

20 geometrického plánu č /2007 ze dne pozemek parc. č. 2918/53 ost. pl. o výměře 22 m2 a části pozemku parc. č. 2918/33 ost. pl. o výměře 14 m2, dle geometrického plánu č /2007 ze dne pozemek parc. č. 2918/49 ost. pl. o výměře 14 m2, vše v k.ú. a obci Tovačov, vše z vlastnictví města Tovačov do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření s majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést části pozemků parc. č. 2334/13 ost. pl. o výměře 26 m2 a parc. č. 2334/18 ost. pl. o celkové výměře 38 m2, dle geometrického plánu č /2008 ze dne pozemky parc. č. 2334/67 ost. pl. o výměře 26 m2, parc. č. 2334/68 ost. pl. o výměře 26 m2 a parc. č. 2334/69 ost. pl. o výměře 12 m2, části pozemku parc. č. 2334/18 ost. pl. o celkové výměře 4 m2, dle geometrického plánu č /2008 ze dne pozemky parc. č. 2334/70 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 2334/71 ost. pl. o výměře 1 m2, část pozemku parc. č. 2334/5 ost. pl. o výměře 20 m2, dle geometrického plánu č /2008 ze dne pozemek parc. č. 2334/72 ost. pl. o výměře 20 m2, části pozemku parc. č. 2334/5 ost. pl. o celkové výměře 42 m2, dle geometrického plánu č /2008 ze dne pozemky parc. č. 2334/73 ost. pl. o výměře 21 m2 a parc. č. 2334/74 ost. pl. o výměře 21 m2, část pozemku parc. č. 2328/5 ost. pl. o výměře 26 m2, dle geometrického plánu č /2008 ze dne pozemek parc. č. 2328/15 ost. pl. o výměře 26 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (z hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Hranice. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3. ukládá zajistit zveřejnění záměru Olomouckého kraje dle bodů , návrhu na usnesení O: vedoucí odboru majetkového a právního 4. ukládá informovat žadatele (nabyvatele) o přijatém záměru Olomouckého kraje dle bodů , návrhu na usnesení O: vedoucí odboru majetkového a právního 5. ukládá nabídnout Zlínskému kraji k odkoupení regulační stanici plynu umístěnou na pozemku parc. č. 2003/2 (stavba nezapisovaná do katastru nemovitostí) včetně části pozemku parc. č. 2003/2 o výměře cca 20m2 a středotlakou přípojku zemního plynu pro regulační stanici STL/STL, vše v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví Zlínského kraje za podmínek dle důvodové zprávy O: vedoucí odboru majetkového a právního T: ukládá informovat paní Andělu Koňaříkovou o přijatém záměru Olomouckého kraje odprodat část pozemku v k.ú. Vojtovice, obec Vlčice z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy (hospodaření) Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace O: vedoucí odboru majetkového a právního

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011 UR/66/1/2011 Program 66. schůze Rady Olomouckého kraje 1. bere na vědomí upravený program 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008 UR/89/1/2008 Program 89. schůze Rady Olomouckého kraje 1. schvaluje upravený program 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26.

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014

USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014 USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014 UR/47/1/2014 Program 47. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008 USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva dne 17.9.2008 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Clubu Kino, Fügnerova ul. 18 zastupitelů dle prezenční listiny Jan Prskavec, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr.

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada Mašatová,

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

Zápis,usnesení. Ověřovatelem zápisu určuji: pana Václava Lakomého, paní Ivanu Ošlejškovou

Zápis,usnesení. Ověřovatelem zápisu určuji: pana Václava Lakomého, paní Ivanu Ošlejškovou Zápis,usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Skřípova konaného dne 29.03.2011 v 18:00 hod. v místnosti obecního úřadu. Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno podle 92, v souladu s 93

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 421/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 89 ze dne 16.06.2015 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji pozemku parc.č. 2624/21 v k.ú. Žižkov,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.8.2009 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích 1. ZO schválilo program jednání včetně návrhu starosty obce vypustit

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více