Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162."

Transkript

1 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Žáky ZŠ Základní zeměpis Migrace N.Barczok

2 Obsah: 1 ČLENĚNÍ MIGRACE MIGRACE MIGRACE VNITŘNÍ MIGRACE VNĚJŠÍ MIGRACE DOČASNÁ REEMIGRACE EXIL AZYL..6 2 ÚKOLY K TEXTU 7 3 TEXT K ZAMYŠLENÍ ČÁST PRO ZÁJEMCE A SHRNUTÍ.8 2

3 1 Migrace - členění V této kapitole se dozvíte: jaký je rozdíl mezi těmito pojmy; zamyslíte se, proč k migraci dochází Budete schopni: rozeznat jednotlivé druhy migrace zkoušet najít příčiny stěhování Klíčová slova této kapitoly: Emigrace, imigrace, vnitřní a vnější migrace, mezistátní a mezikontinentální, urbanizace, exil, azyl Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) Několik všetečných otázek. Zamyslete se, zda někdo z rodiny nebo z okruhu vašich známých žije nebo žil v zahraničí. Žijete-li ve městě, pokuste se vypátrat, zda někdo z vašich předků nepocházel z venkova. Stěhovala se vaše rodina v průběhu vašeho života? Uvědomte si, zda šlo o stěhování z města do města, z vesnice do města, z města na vesnici nebo z vesnice do vesnice. Zamyslete se, co bylo příčinou tohoto stěhování. A co vy osobně? Chtěli byste zůstat navždy tam, kde žijete nyní? Kde byste chtěli studovat? Kde byste po ukončení studia chtěli pracovat? Podle čeho se rozhodujete? 1.1 Migrace Migrace obyvatel znamená trvalou, případně dočasnou změnu bydliště obyvatel, kteří mají svá stálá sídla. Migrací označujeme pohyb obyvatelstva v prostoru: - mezi sídelními jednotkami (venkov-město, město-venkov, město-město, venkov-venkov); - mezi státy (např. přesuny obyvatelstva v době válek a po jejich skončení; z totalitních států do svobodných demokratických států); 3

4 - mezi kontinenty (např. v historii přistěhovalectví do USA, do Kanady a Austrálie) Rozlišujeme vystěhování = emigraci a přistěhování = imigraci. 1.2 Migrace vnitřní Vnitrostátní stěhování zahrnuje zejména proces urbanizace stěhování obyvatel z venkova do měst; důvody jsou ekonomické (mechanizace zemědělství a s ní spojená nižší potřeba pracovních sil na venkově, větší a pestřejší nabídka pracovních příležitostí ve městech), sociální (ve městě např. byty s vyšším standardem, nákupní centra, dostupnost zdravotní péče nemocnice, dostupnost různých stupňů a typů škol), kulturní (např. kina, divadla, společenský život). V současné době ve vyspělých zemích tyto snahy o soustřeďování obyvatel do velkých městských sídlišť slábnou. Příčinou jsou např. dosažitelný vyšší standard bydlení i na venkově, zdravější životní prostředí na venkově, dosažitelnost i vzdálenějšího místa zaměstnání sítí příměstské dopravy i dopravou individuální. Koncentrace obyvatel do měst a městských aglomerací však neustále roste v rozvojových zemích (v Latinské Americe, Asii a Africe). V těchto oblastech se však lidé stěhují do měst s vidinou uhájení holého života a žijí zde často v neuvěřitelně bídných sociálních a hygienických podmínkách (slumy, favellas). 1.3 Migrace vnější Mezistátní přesuny obyvatel jsou často podmíněny např. válečnými konflikty, nástupem diktátorských režimů, etnickými čistkami, ale i úpadkem hospodářství, politickou či náboženskou nesvobodou a pronásledováním. Mezikontinentální přesuny se uskutečnily např. v 1. polovině 20. století, kdy se nejvíce obyvatel vystěhovalo z Evropy do USA (více než 40 milionů obyvatel), ale také do kolonií v Africe a v Asii. Po rozpadu kolonií přilákal hospodářský rozvoj a zvýšená potřeba nekvalifikovaných a hůře placených pracovních sil značné množství obyvatel z Asie a Afriky do zemí západní Evropy. Některé skupiny přistěhovalců, kteří získali v nových zemích domov, se snaží splynout s obyvatelstvem hostitelské země; jde obvykle o lidi, kteří zde získali vyšší vzdělání. Většinou se však přistěhovalci z Asie a Afriky svým způsobem života liší od většinové společnosti; uchovávají si tradice, obyčeje a zvyky zemí, z nichž se přistěhovali, a někdy žijí v uzavřených společenstvích (městských koloniích nebo čtvrtích). 4

5 Koloniální mocnosti a jejich některá zámořská území 1.4 Dočasná migrace Za dočasnou migraci považujeme např. pohyb obyvatelstva za studiem a za prací do vyspělých zemí, únik před útrapami války (např. někteří obyvatelé bývalé Jugoslávie se po skončení bojů do své vlasti vrátili). Dočasní emigranti tedy opouštějí mateřskou zemi s 5

6 úmyslem vrátit se za čas zpět. Důvody mhou být např.: práce s možností vyššího výdělku, než mají v zemích, odkud přicházejí (Ukrajinci v ČR, Češi v USA), studium získání zkušeností v určitém oboru (např. lékaři, počítačoví experti, zdokonalení jazykových znalostí po maturitě) Je třeba ovšem často rozlišovat mezi migrací dobrovolnou (důvodem je např. snaha více si vydělat, touha žít jinde, pracovat v ojedinělém oboru) a migrací nucenou. Hranice mezi oběma je však často problematická. Kam zařadíte např. otce, který odešel dobrovolně do ciziny, aby vydělal na vzdělání svých dětí, a kam Roma, kterému rasisti vypálili byt nebo zranili syna? 1.5 Reemigrace Je to pohyb obyvatel, který zahrnuje emigraci a zpětnou imigraci. 1.6 Exil Vyhnání nebo vypovězení občanů z jejich vlasti nejčastěji z důvodů politických nebo náboženských nazýváme exil. Např. čeští exulanti byli nuceni žít v exilu dlouhá desetiletí totalitní vlády bez jakékoliv možnosti kontaktu s rodinou. Často jim byl v původní vlasti zabaven veškerý majetek. Útočiště poskytovaly našim exulantům všechny demokratické země, např. Německo, Rakousko, Švýcarsko, USA. 1.7 Azyl Azyl je povolení k pobytu poskytované cizím státním příslušníkům, obvykle z politických důvodů. Žadatelé o azyl bývají umisťování v několika táborech přijímacích střediscích pro uprchlíky, azylovém zařízení, (u nás Vyšní Lhoty), než je o udělení azylu rozhodnuto. V těchto zařízeních mají zajištěno bydlení, stravování, nutnou lékařskou péči, mají možnost učit se mateřskému jazyku země, kde chtějí žít. Děti navštěvují školu. zásobník pojmů a výrazů s touto problematikou spojený stěhován, migrace, azyl, exil, vyhnání, odsun, urbanizace, asimilace, uprchlík, integrace, xenofobie 6

7 2 Úkoly k textu. Proč kočovný způsob života nepovažujeme za migraci? Co je to nelegální (ilegální) migrace? Jaké existuje nebezpečí pro ilegální imigranty a jaké pro zemi do níž se stěhují? Jak řeší tzv. Schengenská dohoda pohyb lidí v rámci EU? 3 Text nebo úkol k zamyšlení. V některých uzavřených národnostních společenstvích imigrantů vznikají národnostní mafie často napojené na organizovaný zločin. V oblastech, kde se taková společenstva soustřeďují (městské kolonie, okrajové části měst), je obvykle vyšší kriminalita, než je průměr v hostitelské zemi. Slyšeli jste o podobných jevech? Zkuste se zamyslet proč je tomu tak. 4 Část pro zájemce. Zjistěte, k jakým přesunům došlo vzápětí po skončení 2. světové války v tehdejším Československu (týkalo se asi 3 milionů osob). Kam směřovala tato migrace? Byla dobrovolná? Co bylo její příčinou? Jaké problémy ji provázely? Jak je označována v obou zemích, kterých se nejvíce týkala? Shrnutí kapitoly. Migrace provází člověka od samých počátků jeho vývoje. Dochází k ní na celém světě z různých důvodů. Často jsou s ní spojeny problémy, kteří mají samotní migranti, ale i lidé, v jejichž blízkosti se imigranté soustřeďují. Průvodce studiem. S xenofobií (odpor, strach a nepřátelství ke všemu cizímu) se pojí např. v médiích, projevy nepřátelství některých skupin obyvatel k cizincům. Své znalosti z dějepisu, přírodopisu (biologie člověka) spoj s informacemi v tomto textu a s informacemi z dění kolem tebe, věřím, že dokážeš rozeznat správné jednání a názor. 7

Kdo, kde a proc? 0,950 a více. 0,950 a více 0,900 0,949 0,900 0,949 0,850 0,899 0,850 0,899 0,800 0,849 0,800 0,849 0,750 0,799 0,750 0,799

Kdo, kde a proc? 0,950 a více. 0,950 a více 0,900 0,949 0,900 0,949 0,850 0,899 0,850 0,899 0,800 0,849 0,800 0,849 0,750 0,799 0,750 0,799 Migrace v globálním světě Kdo, kde a proc? 1 Média i politici občas navozují dojem, že migrace je něčím novým. Není tomu tak lidé se stěhovali vždy. S rostoucím počtem lidí dnes ale roste i počet těch,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc. Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc. Jan Zapadlo Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ ženy v pohybu mobilita mýty o mezinárodní migraci cizinci a cizinky v jazyce uprchlictví a gender

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ. Eva Pechová

MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ. Eva Pechová MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ Eva Pechová La Strada Česká republika, o. p. s., 2007 Projekt byl financován z dotačního programu Ministerstva

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům OBSAH 1. Základní informace o občanském sdružení SOZE................................... 6 2. O projektu S vámi k nám.......................................................

Více

Technická univerzita v Liberci PRACOVNÍ MIGRACE ČECHŮ DO VELKÉ BRITÁNIE THE LABOUR MIGRATION OF CZECH-BORN PEOPLE TO BRITISH ISLES

Technická univerzita v Liberci PRACOVNÍ MIGRACE ČECHŮ DO VELKÉ BRITÁNIE THE LABOUR MIGRATION OF CZECH-BORN PEOPLE TO BRITISH ISLES Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Geografie Studijní program: 2. stupeň Studijní obor zeměpis anglický jazyk (kombinace) PRACOVNÍ MIGRACE ČECHŮ DO VELKÉ

Více

OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI

OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI Závěrečná zpráva Odpovědný řešitel: PhDr. Martin Cejp, CSc. Řešitelé: Ing. Vladimír Baloun

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Praktická příručka pro pracovníky Úřadů práce kol. autorů OBSAH Komunikace 3 Komunikace v češtině s cizincem 5 Komunikační specifika vybraných socio-kulturních

Více

KRIMINÁLNÍ SÍTĚ VE VIETNAMSKÉ DIASPOŘE. PŘÍPAD ČESKÉ REPUBLIKY

KRIMINÁLNÍ SÍTĚ VE VIETNAMSKÉ DIASPOŘE. PŘÍPAD ČESKÉ REPUBLIKY KRIMINÁLNÍ SÍTĚ VE VIETNAMSKÉ DIASPOŘE. PŘÍPAD ČESKÉ REPUBLIKY Miroslav Nožina, Filip Kraus KRIMINÁLNÍ SÍTĚ VE VIETNAMSKÉ DIASPOŘE PŘÍPAD ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2009 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních

Více

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí?

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? BACKGROUND PAPER Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? Pracovní skupina Sociální a imigrační politika PROGRAM O ČESKÝCH ZÁJMECH V EVROPĚ PRO TALENTOVANÉ STUDENTY Autoři: Petra Beránková,

Více

Migrace v České Republice, její klady a zápory

Migrace v České Republice, její klady a zápory Migrace v České Republice, její klady a zápory Zpracovala: Bc. Tamara Richtermocová 2010 1 Obsah: 1. Vysvětlení pojmů..3 2. Migrace v ČR popis aktuálního vývoje...4 3. Faktory a příčiny migrace.5 4. Zaměstnání

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE

SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Kateřina ČERVINKOVÁ SEGREGACE: TEORIE A PRAXE NA PŘÍKLADU MĚSTA OLOMOUCE Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.

Více

MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ

MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ IOM (Mezinárodní organizace pro migraci) se řídí principem, že humánní a řízená migrace je prospěšná jak migrantům

Více

Tuto práci a její zveřejnění finančně zajistil Open Society Institute - Budapest (OSI) v rámci programu Local Government and Public Service Reform

Tuto práci a její zveřejnění finančně zajistil Open Society Institute - Budapest (OSI) v rámci programu Local Government and Public Service Reform Tuto práci a její zveřejnění finančně zajistil Open Society Institute - Budapest (OSI) v rámci programu Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI). OBSAH Úvod.... 3 Část I. Segregace Sídelní

Více

Integrace imigrantů do vzdělávacího systému: (tento příspěvek vznik za podpory Evropského integračního fondu EIF 2008-17)

Integrace imigrantů do vzdělávacího systému: (tento příspěvek vznik za podpory Evropského integračního fondu EIF 2008-17) Integrace imigrantů do vzdělávacího systému: (tento příspěvek vznik za podpory Evropského integračního fondu EIF 2008-17) V poslední dekádě dvacátého století se Česká republika setkala s do té doby neznámým

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Transkulturní péče v praxi

Transkulturní péče v praxi Pečujeme o klienty odlišných etnik a kultur Transkulturní péče v praxi aneb jak překonávat komunikační a kulturní bariéry při péči o pacienty odlišných etnik a kultur Uživatelský manuál pro lůžková zdravotnická

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5. 1. Úvod 7

Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5. 1. Úvod 7 Obsah Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5 1. Úvod 7 2. Výměna obyvatelstva v pohraničí českých zemí od května 1945 8 2.1. Germanizace českých zemí 8 2.2. Vybrané pojmy - rozbor 9 2.2.1. Pohraničí

Více

Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová

Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vážení čtenáři, je nám ctí představit vám aktualizovanou, doplněnou

Více

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Diplomová práce Romská hnutí v rozvoji společnosti Bc. Aneta Koželuhová 2015 ČZU v Praze 2 3 OBSAH SEZNAM TABULEK 6 SEZNAM

Více

NEREGULÉRNÍ POBYT CIZINCŮ V ČR: PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

NEREGULÉRNÍ POBYT CIZINCŮ V ČR: PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ NEREGULÉRNÍ POBYT CIZINCŮ V ČR: PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ JAN JAŘAB, člen kabinetu Vladimíra Špidly, evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovnost příležitostí 02 NEREGULÉRNÍ POBYT CIZINCŮ

Více

S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU

S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU W O R K SH O P S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU Y obsah úvod................................................................ 3 Proč lidská práva?.......................................................

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra slavistiky Ruské menšiny v ČR, motivy příchodu, zapojení do společnosti, jazykové či jiné problémy Russian minorities in the Czech Republic,

Více

HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC

HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC V. HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC ➊ Humanitární a rozvojová pomoc do zahraničí Charita Česká republika již řadu let poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc v oblastech postižených přírodní katastrofou

Více

OBYVATELSTVO, TRH PRÁCE A MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE

OBYVATELSTVO, TRH PRÁCE A MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE OBYVATELSTVO, TRH PRÁCE A MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE Milada Horáková, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha Noční můrou politiků, odborníků i široké veřejnosti se stává představa evropského kontinentu

Více