3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření"

Transkript

1 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho vzniku; zobrazením výsledku hospodaření v rozvaze; účtováním na výsledkových účtech. Úvodní otázky 1. Co rozumíme pojmem obrat účtu? 2. Co je charakteristické pro podvojný zápis na účtech? 3. Co znamená označení souvztažné účty? 4. Charakterizujte účet stavový a účty tokové ( proudové ). 5. Jaké přístupy ke klasifikaci účtů znáte? 6. Vysvětlete rozdíl mezi syntetickými a analytickými účty. 41

2 Řešené příklady Příklad 3.1 Pan Pokorný zakládá obchodní podnik k X1. Do podniku vkládá nákladní automobil v hodnotě Kč a hotovost Kč. Během období se uskutečnily tyto hospodářské operace v tis. Kč: (1) Nákup zboží od dodavatele na obchodní úvěr 600 (zboží převzato na sklad). (2) Prodána 1/2 zásob zboží na obchodní úvěr za prodejní cenu 310 (zboží vydáno ze skladu). (3) Prodán zbytek zboží za hotové, prodejní cena 280 (zboží vydáno ze skladu). (4) Vklad pana Pokorného do obchodu složen na běžný účet 100. (5) Nákup počítače za 80, placeno v hotovosti. (6) Došla faktura za reklamu na prodej zboží 10. Sestavte počáteční rozvahu a srovnávací rozvahy po každé změně do následující tabulky. Zjistěte výsledek hospodaření a vykažte jej zvlášť od ostatních složek vlastního kapitálu. Zhodnoťte vývoj podnikatelské činnosti pana Pokorného. Řešení Aktiva Srovnávací rozvaha podniku pana Pokorného v tis. Kč Pasiva PZ (1) (2) (3) (4) (5) (6) KZ PZ (1) (2) (3) (4) (5) (6) KZ Auto ZK Počítač VH Zboží Odběratelé Dodavatelé BÚ Hotovost Celkem Celkem

3 Příklad 3.2 Použijte zadání Příkladu 3.1 a zaúčtujte transakce pana Pokorného. Sestavte výsledovku a konečnou rozvahu. Řešení Pokladna Zboží Náklady PZ 800 5) 80 1) 600 2b) 300 2b) 300 3a) 280 3b) 300 3b) 300 6) 10 KZ KZ 0 P1) 610 Běžný účet Odběratelé Výnosy 4) 100 2a) 310 2a) 310 3a) 280 KZ 100 KZ 310 P2) 590 Auto PZ ) 80 Počítač KZ KZ 80 Dodavatelé Základní kapitál Výsledek hospodaření 1) 600 PZ P1) 610 P2) 590 6) 10 4) 100 KZ 610 KZ KZ 20 Výsledovka podniku pana Pokorného za leden 20X1 Kč Tržby za prodané zboží 590 Nákupní cena prodaného zboží -600 Reklama -10 Výsledek hospodaření (ztráta) -20 Rozvaha podniku pana Pokorného k X1 Aktiva Částka Pasiva Částka Auto ZK Počítač 80 Výsledek hospodaření -20 Odběratelé 310 Běžný účet 100 Dodavatelé 610 Hotovost Suma aktiv Suma pasiv

4 Úlohy k procvičení Úloha 3.1 Rozvaha podnikatele Zdeňka k X1: Rozvaha podniku p. Zdeňka k X1 v Kč Aktiva Částka Pasiva Částka Automobil Vlastní kapitál Pohledávka (Dalibor) Závazek vůči bance Zboží ve skladu Peníze v bance A Aktiva celkem Pasiva celkem V měsíci dubnu uskutečnil p. Zdeněk tyto transakce: 1. Přijata dodávka zboží za Kč jako úhrada části závazku p. Dalibora. 2. Prodána polovina celkové zásoby zboží; tržba ve výši Kč byla poukázána na účet u banky A. 3. Přijata platba zbytku závazku p. Dalibora od banky C Kč. Určete a poznamenejte si u každé uskutečněné transakce její typ a položky, kterých se dotkne. Sestavte rozvahu podnikatele p. Zdeňka po všech uskutečněných transakcích. Úloha 3.2 Pan Karlík je majitelem malého uzenářství na rohu ulice. K X1 jsou na účtech jeho podniku následující stavy v tis. Kč: pokladna 20, základní kapitál 1 290, zboží 60, dodavatelé 40, dlouhodobá aktiva 2 500, oprávky k dlouhodobým aktivům 500, běžný účet 250, úvěr u banky Během prvního lednového týdne se uskutečnily následující účetní operace: 1. Nákup materiálu (papír na balení masných výrobků), fakturovaná částka dodavatelem Nákup zboží zaplacen hotově 10, zboží převzato na sklad. 3. Tržby za prodané zboží 90 v hotovosti. 4. Úbytek prodaného zboží v nákupní ceně Nákup nového krájecího stroje, fakturovaná částka Pan Karlík vložil na běžný účet vklad do podniku V hotovosti zaplaceno panu Nožířovi za nabroušení nožů Nákup zboží na fakturu za Splátka úvěru z běžného účtu Tržby za zboží, v hotovosti utrženo Úbytek zboží v nákupní ceně Spotřeba materiálu (balící papír), částka Dlužná mzda prodavačům

5 Sestavte počáteční rozvahu, zachyťte do ní uvedené transakce a zjistěte konečné stavy. Kolik činí výsledek hospodaření za první lednový týden? Úloha 3.3 Obchodní podnik Kouzelník má k X1 tento stav majetku a zdrojů jeho krytí v tis. Kč: zásoby zboží 2 000, pokladna 50, krátkodobý úvěr 700, dlouhodobá aktiva hmotná 800, oprávky k nim 300, základní kapitál 1 200, úvěr 870, pracovníci 150, materiál 120, pohledávky za odběrateli 100, dodavatelé 350, běžný účet 500. Během prvního březnového týdne nastaly následující operace: 1. Z běžného účtu bylo zaplaceno dodavatelům Nákup drobného materiálu za hotové Prodáno zboží za hotové, tržba Nákupní cena prodaného zboží (viz 3. operace) byla Prodáno další zboží, fakturovaná cena 450, nákupní cena prodaného zboží Odběratelé zaplatili na běžný účet Nakoupeno zboží dle dodavatelské faktury za 850, zboží přijato na sklad. 8. Splátka krátkodobého úvěru 100 z běžného účtu. 9. Za úklid prodejny zaplaceno v hotovosti Odvod hotovosti na běžný účet (k dispozici je pokladní výdajový doklad i výpis z běžného účtu). Sestavte počáteční rozvahu, zachyťte do ní uvedené transakce a zjistěte konečné stavy. Kolik činí výsledek hospodaření za první březnový týden? 45

6 Kontrolní otázky 1. Jaké způsoby klasifikace účtů znáte? 2. Proč může mít stavový účet zůstatek na začátku i na konci účetního období? 3. Má účet tokový (proudový) střádací na konci účetního období zůstatek? Pokud ano, z čeho vyplývá? 4. Má účet tokový (proudový) porovnávací na konci účetního období zůstatek? Pokud ano, z čeho vyplývá? 5. Jak jsou v účetnictví označovány jednotlivé strany dvoustranných účtů? Vyberte správnou odpověď: a) Má dáti a Debet b) Má dáti a Dal c) Ve prospěch a Kredit d) Dal a Kredit 6. Posuďte správnost tvrzení: a) metoda podvojného zápisu je dodržena, pokud je v rámci jedné operace proveden účetní zápis na opačných stranách dvou různých účtů ve stejných částkách; b) podvojnost může být zachována i při zaznamenání transakce na více než dva účty. 7. Co znamená souvztažnost dvou účtů? 8. Může mít účet materiál konečný zůstatek na straně Dal? 9. Uveďte příklad rozvahového účtu, který může mít počáteční (nebo konečný) zůstatek na straně Má dáti i na straně Dal. 10. Mezi základní účetní knihy v účetnictví patří (označte správnou odpověď): a) inventární kniha b) kniha jízd c) hlavní kniha d) pokladní kniha 46

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

1.2.1 Sestavení rozvahy. Základy účetnictví

1.2.1 Sestavení rozvahy. Základy účetnictví Old accountants never die, they just lose their balance. 1.2 Rozvaha a její prvky Rozvahou (bilancí) rozumíme výkaz majetku (aktiv) a zdrojů krytí majetku (pasiv). V rámci zdrojů krytí rozlišujeme vlastní

Více

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka. Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: seznámení se s aktivy a pasivy; osvojení si základních pravidel pro sestavení účetního výkazu rozvaha ve vazbě na vypovídací schopnost

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty.

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Rozvahové

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA 2009 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna práva vyhrazena.

Více