1. Neuschwanstein 2. Hohenschwangau 3. Drážďany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Neuschwanstein 2. Hohenschwangau 3. Drážďany"

Transkript

1

2 Německo Rakousko Polsko Slovensko Berlín Vídeň Varšava Bratislava

3 POLOHA Strategická ve středu Evropy prochází jím hlavní evropské dopravní tahy Na S přístup k Severnímu a Baltskému moři Modrý banán II. rozvojová osa Hamburg Berlín Drážďany Praha Vídeň Budapešť VLAJKA

4 1. Neuschwanstein 2. Hohenschwangau 3. Drážďany

5 Vznik z Východofranské říše Rozpad na malé územní celky Důsledky do současnosti: Množství velkých center Německé císařství - r. 1871? ? Sjednocová ní území Vytváření kolonií - Afrika - Oceánie Expanze v rámci Evropy Spolková republika Německo (západní) Německá demokratická republika (východní) Investice USA do západního Německa sjednocení

6 Nejvyšší počet obyv. v Evropě 83 mil. Vysoká míra urbanizace (4/5 obyv.) Imigrace Turecko J. Evropa Dnes 7 mil. obyv. Přírůstek obyv. Díky imigraci Přirozený úbytek

7 Duisburg Hutnictví železa Největší vnitrozemský přístav Essen AEG strojírenství Düsseldorf Dopravní uzel Hl. město Severního Porýní- Vestfálska Největší výstaviště na světě Kolín nad Rýnem Chemický průmysl Dopravní uzel Bonn

8 Frankfurt nad Mohanem město mrakodrapů II. největší letiště v Evropě Stuttgart město automobilů Porshe, Mercedes Technopole Neckar Mnichov BMW Pivovary Oktoberfest

9 Drážďany Florencie severu Lipsko Veletrhy Míšeň Porcelán

10 staveniště Evropy Strojírenský pr. Siemens Chemický pr. Farmaceutický pr.

11 Hamburk Přístav Ropné rafinerie Centrum zahraničního obchodu Brémy

12 POVRCH Osu tvoří Alpy Grossglockner (3 800 m n. m.) velký zvon Ledovec Pasterze Vyhlídková cesta Hochalpenstrasse Na S vrchoviny Na V Vídeňská pánev (zasahující i do ČR) VLAJKA

13 Uplatňuje se zde vertikální zonalita Přechod mezi oceánským a kontinentálním klimatem Za 150 let oteplení v ø o 2 C Horský ledovec se zmenšil o ½

14 Vodnatý stát Dunaj významná evropská dopravní cesta Významný přítok Inn Řeky pramenící v Alpách Velký hydroenergetický potenciál

15 Dřevo (lesy tvoří 40 % území) Hydroenergetický potenciál 75% výroby el. energie Kaskáda na Drávě Alpy Kamenná sůl tzv. Solná komora Železná ruda Magnezit

16 Homogenní stát 80 % římských katolíků Prostorově polarizovaná společnost ½ populace na venkově ¼ ve Vídni

17 Do 10. stol. Východní Marka Od 13. stol. Habsburkové (od 16. stol. získali i České země) Od 19. stol. Rakousko- Uhersko Mnohonárodnostní stát Největší evropský stát 2. nejvyšší počet obyvatel 1918 rozpad Rakousko- Uherska Vznik národnostních států Rakousko (asi 1/7 území) Dnes je tvořeno 9 spolkovými zeměmi

18 Do r značně zaostávalo za ČSR V r vstup do EU Zahraniční investice Rychlý ekonomický rozvoj Rozvinutá odvětví: Strojírenství Elektrotechnika Optika Sportovní potřeby Cestovní ruch Alpy Vídeň Salcburk

19 Všestranná péče o krajinu Farmy s ubytováním a biopotraviny Údržba cest a sjezdovek Obiloviny (pšenice, kukuřice) Chov skotu pro mléko na horských pastvinách Zpracování dřeva

20 Tranzitní trasa sever jih: Brennerský průsmyk Přetížený ekologická zátěž Tranzitní trasa východ západ: Dunaj Vídeň mezinárodní letiště

21 Hlavní jádrová oblast Sídlo mezinárodních organizací OSN OPEC Finanční centrum ÖMV - petrochemie

22 Hlavní město Linec (Linz) Přístav na Dunaji Hutnictví výroba oceli Vysokohorská střediska Dachstein Ramsau Solná komora Těžba soli kamenné Ledovcová jezera

23 Zelená země nejvyšší lesnatost v Rakousku Hlavní město Štýrský Hradec (Graz) Druhé největší město Rakouska Dřevozpracující průmysl

24 Nejvíce hornatá země 40% cestovního ruchu země

25 VLAJKA MAPA

26 1. osa: Stará migrační osa Předpolí Karpatského oblouku a Českého masivu Krakov Katovice Vratislav Drážďany 2. osa: Středem země Brest Varšava Poznaň - Berlín

27 Převážně nížinatý Na jihu Krkonoše Jeseníky Beskydy Tatry Řeky Odra Visla Bug Řeky využívají údolí formované při ústupu kontinentálního ledovce Meandry, slepá ramena Jezerní plošiny Mazurská jezerní plošina Pomořanská jezerní plošina Po ustoupení ledovce Zásobárna pitné vody

28 stol. - rozděleno mezi Rusko a Prusko Formování specifických funkcí velkých měst Centra Ruská část Varšava Pruská část Poznaň II. světová válka Většina měst pobořena

29 Národnostně jednotné Po válce ztratilo silnou židovskou menšinu (Osvětim) Po válce Silná imigrační vlna návrat asi 2 mil. Poláků Pozdější industrializace urbanizace (70%) Velký rozdíl v životní úrovni ve městech a na venkově I za komunistického režimu komunikace se západními zeměmi Poláci mohli omezeně cestovat na západ Po pádu komunismu silná emigrace Poláků (cca 1,5 mil.) Velká Británie

30 Černé uhlí a sůl Horní Slezsko - Katovice Hnědé uhlí

31 Malé rodinné farmy Bez výrazné intenzifikace Velké dotace z EU Významný exportér pšenice, žita, brambor, mléka, vajec a cukrové třtiny

32 Pohraniční hory na jihu Mazurská a Pomořanská jezerní plošina Pobřeží Baltského moře Trojmiasto Kdaňsk Kdyně Lázně Sopot

33 Železniční doprava Velký význam Silniční komunikace Ve špatném stavu Existují pouze málo dálnic spojující velká města Potrubní doprava Propojení Polska s Ruskem a středo- a západoevropskými státy

34 o Po II. sv. válce téměř celá nově vystavěná o Moderní vzhled o Mrakodrapy o Strojírenský, chemický a potravinářský průmysl

35 o o o o Textilní a oděvní průmysl Hnědé uhlí Energetika Dnes útlum asijská konkurence

36 Strojírenství Zpracování zemědělských surovin

37 o o o o Bývalé hlavní město Těžba černého uhlí Hrad Wawel Protéká jím řeka Visla o V blízkosti těžba soli - Vielička

38 Nejvzdálenější země Evropy od moře Výrazné přírodní hranice hory, řeky VLAJKA POLOHA

39 Karpaty ½ území SR Vysoké Tatry (Gerlachovský štít m n. m.) Nízké Tatry Velká a Malá Fatra Nízké Beskydy Sopečná pohoří Vtáčnik Poľana Kremnické vrchy Slovenské rudohorie Četné kotliny Specifický kulturní vývoj obyvatelstva Jih nížiny Podunajská Východoslovenská

40 Řeky Dunaj dopravní funkce Morava Tisa Dunajec Poprad Váh - hydroenergetika

41 Jeden z nejlesnatějších států světa (40%) 9 národních parků TANAP (Tatranský NP) Velká Fatra (nejmladší r. 2002)

42 Magnezit Vápenec Hnědé uhlí a lignit

43 Emigrace 19./20. st. (důvod: sociální poměry) Amerika Po vzniku ČSR do průmyslových oblastí českých zemí Nerovnoměrné osídlení Velký pokles porodnosti (přirozený úbytek) Nízká střední délka života (muži 69 let, ženy 77 let) Národnostně nejednotné Maďaři na jihu (jejich počet se zmenšuje) Romové na východě (vytváří samostatné vesnice) Češi Rusíni na hranicích s Ukrajinou 84% věřících převážně římští katolíci Nízká míra urbanizace

44 2 velkoměsta Bratislava Košice Další velká města Nitra Žilina Banská Bystrica Nejstarším městem Slovenska - Trnava

45 Dlouho stejný vývoj, jako v ČR Méně vyspělé než české země Po r pokles výroby Narušení ekonomických vazeb s ČR Ztráta východních trhů Zánik neefektivních podniků

46 Především jaderná Tepelná využívají lignit 20 hydroelektráren: Vážská kaskáda Gabčíkova na Dunaji

47 Rostlinná výroba teplomilné zeleniny a ovoce Především v Podunajské a Východoslovenské nížině V horách Pastevectví, salašnictví

48 Kovovýroba U. S. Steel v Košicích Východoslovenské železárny Hliníkárna v Žiaru nad Hronom Výroba strojů a dopravních podniků Volkswagen, a. s. Bratislava KIA u Žiliny Potravinářství Chemický průmysl Jihozápad dostatek vody Slovnaft Bratislava Istrochem Dřevozpracující průmysl

49 Procházely tudy důležité obchodní cesty Jantarová stezka z Pobaltí do Řecka Podél řek Silniční doprava Hustá síť komunikací Ne příliš kvalitní Hlavní tahy údolími řek Mezi kotlinami neexistují tunely Železniční doprava Hlavně nákladní doprava Nejvýznamnější trať Bratislava Žilina Poprad Košice Čierna nad Tisou Ropovody Družba z Ruska Adria z Chorvatska Plynovod Bratrství z Ruska

50 Západ: Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitranský kraj Trenčínský kraj Severní střed Žilinský kraj Jižní střed Banskobytrický kraj Východ Prešovský kraj Košický kraj

51 Hospodářsky nejvýznamnější oblast Při hranicích s Rakouskem a Českou republikou Bratislava Leží na 2. rozvojové ose Evropy Nejnižší nezaměstnanost Trnava Centrum vysokého školství Potravinářský průmysl Trenčín Město módy Vodní nádrž Gabčíkovo Lázně Piešťany

52 Nízké Tatry, Velká a Malá Fatra velký turistický potenciál Liptov průmyslový park Žilina Výroba automobilů Výroba celulózy a papíru Martin Středisko kulturního života Slováků (Matica slovenská)

53 Hornictví a zpracování dřeva Bánská Bystrica Zvolen Bánská Štiavnica Hliníkárna Žiar nad Hronom

54 Nejrychlejší růst populace Z Maďarska sem přesahuje tokajská vinařská oblast Těžba vápence ze Slovenského krasu Košice Hutnictví U. S. Steel, VSŽ Přešov Solivary kuchyňská sůl Poprad Vstupní brána do Vysokých Tater Výroba železničních vagónů a automatických praček Svit Město založené Tomášem Baťou Výroba chemických vláken

55 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Nížinatý stát na naplaveninách Dunaje Na většině území kulturní stepi Významné řeky Dunaj Tisa Dříve záplavy dnes ochranné hráze aby nebyla zaplavená úrodná orná půda Velké Uherské nížiny (Alföld) Četné zdroje termálních vod VLAJKA

56 Turecké nájezdy Osídlení v snadno prostupných stepích Vznik velkých vesnic Vznik tisíce samot (1/10 obyv.) Pouze dvě velká města Budapešť (1/5 obyv.) Dunaújváros [dunajvároš] - nové

57 Po rozpadu Rakousko Uherska Emigrace Maďarů do okolních států dnes silné menšiny (např. na Slovensku) Homogenní stát Maďarština ugrofinský jazyk (podobný finštině) Od nájezdníků z východu

58 Rozdělena Dunajem na Budu (pravý břeh) Pest (levý břeh) Vysoká úroveň služeb Leží na tektonickém zlomu výskyt termálních pramenů Nejdůležitější dopravní uzel Centrum radiální dopravní sítě Petrochemický, strojírenství, oděvnický, polygrafický, chemický a farmaceutický průmysl

59 Od Balatonu (význam v cestovním ruchu) po Miškolc ½ průmyslové výroby Bauxid Železárny Debrecín farmaceutický průmysl Pětikostelí (Pecs) menší ložiska ropy Segedín zemní plyn Györ [ďjér] strojirenství Tradiční maďarské výrobky uzeniny (čabajka, uherský salám, víno )

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE EKONOMICKÁ GEOGRAFIE plán přednášek (18 hodin) 8. 9. 2010 Systém geografie (fyzická/socioekonomická, vztahy) Geografie obyvatelstva 15. 9. 2010 Geografie sídel 22. 9. 2010 Geografie zemědělství 29. 9.

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

Zeměpis České republiky

Zeměpis České republiky Variace 1 Zeměpis České republiky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní údaje o ČR Název

Více

Podpora rozvoje česko-polské spolupráce. Vítáme Vás. Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. www.rda-rk.

Podpora rozvoje česko-polské spolupráce. Vítáme Vás. Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. www.rda-rk. Podpora rozvoje česko-polské spolupráce Vítáme Vás Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. www.rda-rk.cz Podpora rozvoje česko-polské spolupráce Polská republika

Více

Kraje České republiky

Kraje České republiky Kraje České republiky Od 1. ledna 2000 bylo ústavním zákonem zřízeno 14 krajů. Krajský úřad je krajským orgánem vykonávajícím též přenesenou působnost státní správy; v jeho čele stojí ředitel Hlavou každého

Více

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61 2 Zeměpis 9.r Otázky a odpovědi II. 2009 str.29 61 (Obsahuje nejzákladnější otázky a odpovědi daného učiva, což znamená že neobsahuje všechny požadované vědomosti, ale jen určitý výběr) Učebnice Současný

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Služby (obslužná sféra)

Služby (obslužná sféra) Služby (obslužná sféra) - většina velkoprodejen je součástí obchodních center, nabízejících i další sluţby (opravny, kina, restaurace, jsou specializované (např. hobby, sport nebo elektromarkety) nebo

Více

MAPOVACÍ STUDIE V RÁMCI PROJEKTU PŘESHRANIČNĚ NA TŘINECKU

MAPOVACÍ STUDIE V RÁMCI PROJEKTU PŘESHRANIČNĚ NA TŘINECKU MAPOVACÍ STUDIE V RÁMCI PROJEKTU PŘESHRANIČNĚ NA TŘINECKU 1 OBSAH: 1.Vymezení mapovací studie... 3 2.Místní kontext Třinecka... 4 2.1 Kultura spolupráce... 4 2.2 Geografické vymezení... 4 2.3 Infrastruktura...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

EVROPA. Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie

EVROPA. Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie EVROPA Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie Hranice: přírodní : nejsevernější bod: nejzápadnější bod: nejjižnější bod: vyhledej podle atlasu

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020 1 Obsah OBSAH... 2 1. ANALÝZA ÚZEMÍ MAS PODŘIPSKO... 4 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ PODŘIPSKA... 4 1.2 HISTORICKÉ VYMEZENÍ PODŘIPSKA...

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR K vytvoření projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide

Více

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE...

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 2.1 POSTAVENÍ KRAJE... 3 2.2 OBYVATELSTVO... 4 2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB... 6 2.4 EKONOMIKA... 9 2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA... 13

Více

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012-2016 Obsah Úvod... 3 1 2 3 Vymezení přepravních potřeb... 4 1.1 Dostupná data a možnosti jejich zpracování...

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek. Zpracoval: Technoexport a.s. pro zahraniční

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem. Rozbor udržitelného rozvoje území

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem. Rozbor udržitelného rozvoje území Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA VY_52 _INOVACE_Z.7.B.01 1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?.... ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA Mgr. Zuzana Benešová 2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY 2008 Obsah 1 Úvodní informace... 3 2 Profil území... 5 3 Souhrnná SWOT analýza... 13 4 Strategická vize rozvoje území... 15 5 Strategie rozvoje území...

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska Svazek II Profiill miikroregiionu Moravskotřebovska a Jevííčska DHV CR, spol. s r.o. OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1. 1 OBECNÉ SOUVISLOSTI... 4

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Strategie byla vytvořena prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu OPTP

Více

David Tampier Oktáva

David Tampier Oktáva David Tampier Oktáva 1. Správní systém ČR 2. Ekonomika ČR 3. Průmysl 4. Zemědělství 5. Obyvatelstvo 6. Doprava Osnova 1. Správní systém ČR ČR unitární stát Orgány státní správy Praha (ministerstva, parlament

Více