Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků"

Transkript

1 Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků vybrané pasáže z dokumentu školy Výchozí dokumenty a legislativa Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j.: 2006/ Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. Metodický pokyn MŠMT ČR.č.j.: 14514/ , Metodický pokyn MŠMT ČR.č.j. : 28275/200-22, Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 10194/ Vypracovali: Mgr. Zuzana Hovádková Mgr. Luboš Janeba Schválil dne: ředitel školy: Ing.Martin Prikner

2 Tématika sociálně patologických jevů zařazená do osnov v jednotlivých předmětech Chemie - Třída: 3. ročník - Technické lyceum Téma: přírodní organické látky alkaloidy (nikotin, kofein, kokain, muskarin.) Biologie - Třída: 1. ročník - Technické lyceum Téma: Vývoj člověka civilizační choroby Sexuálně přenosné nemoci Správná zdravá výživa - složení potravy Toxikomanie, alkoholismus Drogy Občanská nauka - Třída: 2. ročníky všech oborů Téma: Náboženská víra, duchovní život, sekty Trestní právo, sekty a jejich problematika, soudy, rodinné právo, občanské právo Problém životní spokojenosti a štěstí Volný čas a drogy Domácí násilí Kriminalita páchaná mladistvými Rasismus jako trestný čin Občanská nauka - Třída: 3. ročníky všech oborů Téma: Občanské právo, občanské dovednosti a ctnosti Národ a stát, minority, nacionalismus, rasismus, lidská práva Demokracie a její hodnoty Ideologie, směry, zneužití Nedemokratické režimy Ústava Média Uprchlictví, exil, emigrace, multikulturní společnost Občanská nauka - Třída: 4. ročníky všech oborů Téma: Víra a ateismus Materiální a duchovní kultura Extremismus, terorismus, tolerance Tělesná výchova, sportovní kurzy - Třída: Všechny ročníky všech oborů Téma: Výchova ke zdravému životnímu stylu

3 Základní kroky při řešení šikany Za šikanování se považuje, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně ubližují druhým. Znamená to, že ti NĚKDO, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co je ti nepříjemné, co tě ponižuje nebo tě to prostě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci, bije tě!!! Ale může ti život znepříjemňovat i jinak - pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky. Jak poznat šikanu? Cílem šikany je vždy ublížení a agrese za účelem způsobit bolest fyzickou či psychickou. Jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. Rány, šťouchání, kopání jsou nápadné tím, že je oběť neoplácí. Na adresu oběti jsou vymýšleny přezdívky, nadávky a dítě je kritizováno pohrdavě, posměšně, nenávistně. První odhad závažnosti projevů. Můžeme rozpoznat dva stupně a to počáteční onemocnění, kdy normy a hodnoty šikany nejsou přijaty většinou. Pokročilé onemocnění znamená, že postoje vůči šikanování byly přijaty téměř všemi členy skupiny. Počáteční stadium může zvládnout škola, pokročilé stadium (ve skupině panuje těžká atmosféra strachu, napětí a nesvobody) je třeba vždy řešit s odborníky. Jen je vždy nutné zajistit ochranu oběti a nedělat zásadní kroky ve vyšetřování. Nikdy nezačínat u podezřelých agresorů Zabránit prozrazení toho, kdo o šikaně informoval Neřešit společným šetřením se třídou Nekonfrontovat oběti se svědky a už vůbec ne s agresory!!!! Strategie vyšetřování Rozhovor s informátory a oběťmi individuálně Nalezení vhodných svědků (vytipovat ty, kteří jsou ochotni pravdivě vypovídat) Individuální, popř. konfrontační rozhovory se svědky Zajištění ochrany obětem Rozhovor s agresory, popř. konfrontace mezi nimi Prakticky to znamená, že zjistíte odpovědi na následující otázky: Kdo je obětí, kolik je obětí? Kdo je agresorem, kolik je agresorů? Kdo z nich je iniciátor, aktivní účastník? Co kdy a kde dělali agresoři konkrétním obětem? K jak závažným projevům došlo? Jak dlouho šikanování trvá?

4 Krizový plán školy Postup zaměstnanců Průmyslové střední školy Letohrad v případě výskytu zneužívání návykových látek ve škole, na dílně nebo na domově mládeže Podezření, že žák zneužívá návykové látky V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky, provede výchovný poradce nebo metodik prevence dle svých odborných možností diskrétní šetření, pohovor se žákem, pohovor s rodiči (zákonnými zástupci). Doporučí mu rozhovor s odborníky. V případě možné nedůvěry se doporučuje již při prvním rozhovoru součinnost s pedagogicko psychologickou poradnou, zdravotnickým zařízením nebo střediskem sociální prevence. Důvodné podezření, že žák zneužívá návykové látky Při důvodném podezření výchovný poradce nebo metodik prevence ve spolupráci s třídním učitelem kontaktuje rodiče (zákonné zástupce) a upozorní je na další postup školy v případě akutního ohrožení zdraví při požití drogy - nebezpečí z předávkování, trvalého poškození zdraví a vzniku návyku. V případě, že rodiče nezařídí pro žáka další péči, uvědomí výchovný poradce odbor sociální pomoci příslušného města dle místa bydliště. Průkazné zjištění, že žák zneužívá návykové látky Postup v akutním případě, po průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole nebo v případě, že je žák průkazně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování: 1. pracovník školy informuje ředitele školy (zástupce ředitele) 2. ředitel (pracovník školy) kontaktuje zdravotnické zařízení pokud je ohroženo zdraví žáka nebo ostatních spolužáků 3. zároveň uvědomí rodiče, popř. zákonné zástupce 4. pokud pracovník zajistil užitou drogu, předá ji zdravotnickým pracovníkům Postup při zjištění dealerství 1. pracovník školy informuje ředitele (zástupce ředitele) 2. ředitel nahlásí přestupek policii 3. uvědomí rodiče (zákonné zástupce) 4. pokud je zajištěna neznámá látka, vždy musí být předána policii 5. zjištěné skutečnosti se musí nahlásit oddělení péče o rodinu a děti a oddělení sociální prevence a sociálně právní ochrany dětí a mládeže Okresního úřadu Ústí nad Orlicí Důležité kontakty a telefonní čísla: oddělení péče o rodinu a děti oddělení sociální prevence a sociálně právní ochrany dětí a mládeže pedagogicko-psychologická poradna policie ČR Letohrad zdravotní středisko Letohrad

5 PPP- Pedagogicko-psychologická poradna Důležité kontakty Zřizovatel. Pardubický kraj Adresa: Královéhradecká 513, Ústí nad Orlicí dislokovaná pracoviště: Žamberk, Lanškroun, Vysoké Mýto tel: , , Sociální odbor Městského úřadu: MÚ Ústí nad Orlicí MÚ Žamber MÚ Králíky MÚ Vysoké Mýto MÚ Lanškroun MÚ Česká Třebová Policie ČR mluvčí a kontaktní osoba Eva Sichrová adresa:dělnická Ústí nad Orlicí tel: tísňové volání 158, UO , Středisko výchovné péče PYRAMIDA (ambulantní a pobytová forma práce) tel: SVP- Středisko výchovné péče Mimóza (ambulantní forma práce) ředitelka: Eva Šplíchalová, vedoucí střediska v Ústí nad Orlicí: Marie Stejskalová adresa: Lázeňská 206 Ústí nad Orlicí tel: , Středisko výchovné péče ARCHA (ambulantní forma práce s dětmi od 6 do 26 let) kontaktní osoba: Mgr. Martina Malečková tel: Chrudim, Školní nám. 11 Internetové stránky zabývající se danou problematikou Telefonní linky zabývající se danou problematikou OSPOD Linka pro ženy a dívky Linka vzkaz domů (dítě na útěku zelená linka) Národní linka prevence AIDS

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento program proti šikanování byl vytvořen na základě metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013 2015 Gymnázium a SOŠ Horská 309, Hostinné Zpracovala: Mgr. Doubrava Dřízhalová - školní metodička prevence Úvod Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

Minimální preventivní program 2013/ 2014

Minimální preventivní program 2013/ 2014 ZŠ v Jemnici, příspěvková organizace, náměstí Svobody 88 Minimální preventivní program 2013/ 2014 Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č. j.:14514/2000-51, který do prevence sociálněpatologických

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Sestavil: Mgr. Ivana Dražková Uložení: ředitelna školy metodik prevence Podpis:. Školní rok : 2011/2012 Byl vytvořen jako součást Minimálního preventivního programu na základě

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 Rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Školní program proti šikanování

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 24-25 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpracovala: Mgr. Marcela Hadamčíková 5.9.24 OBSAH ÚVOD 3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY. Stav školy,

Více