FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY"

Transkript

1 Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/ IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Auor Jazyk Hana Macholová Češina Daum vyvoření Cílová skupina Supeň a yp vzdělávání Druh učebního maeriálu Očekávaný výsup Anoace žáci le gymnaziální vzdělávání vzorové příklady a příklady k procvičení žák je schopen sesavi umořovací plán, vypočía výši anuiy při dané výši úvěru, úrokové míry, frekvenci spláek a době splácení, umí zjisi, kolik v akových případech klien zaplaí na úrocích a dokáže porovna, jak se bude liši výše úroku při různé době splácení resp. frekvenci spláek. Dále umí vypočía, jakou čásku si může klien, pokud ví, kolik je schopen po určiou dobu při dané úrokové míře ročně (či s jinou frekvencí) spláce. maeriál je vhodný nejen k výkladu a procvičování, ale i k samosané práci žáků, k jejich domácí přípravě, velké uplanění najde zejména při přípravě žáků k mauriní zkoušce

2 Poznámka: Úmor je spláka jisiny dluhu, edy čás spláky, o kerou se snižuje výše dlužné čásky. Umořovací plán je přehled výše spláek úvěru včeně úroků z hlediska jejich časového rozložení. Obsahuje výši spláky, výši úmoru dluhu, výši úroku z dluhu, sav dluhu po odečení úmoru (zbývající dlužnou čásku). Anuiní spláka (anuia) je spláka opakující se v pravidelných časových inervalech. Tyo plaby mohou bý sále sejné konsanní anuia, ale není o pravidlem. Při výpočech budeme používa následující označení: V výše úvěru s výše anuiní spláky i úroková míra vyjádřená deseinným číslem úrokovací období banky n poče anui Budeme využíva zv. německý sandard 0E/, což je meoda určování délky úrokovacího období, kdy počíáme, že každý měsíc má 0 dnů, edy rok má dnů. Využijeme zejména následující vzah: V i s 1 1 i n Samozřejmě v případě, že úrokovací období bude jeden rok, můžeme ze vzahů zlomek vynecha, proože když dosadíme za =, pak dosaneme zlomek 1.

3 Řešené úlohy: 1) Banka poskyla podnikaeli koncem roku 010 úvěr ve výši Kč. Roční úroková míra úvěru je 1% (úrokovací období je jeden rok) a podnikael ho má splai ve řech sejných splákách vždy na konci roku. První dvě spláky budou čini Kč. a) Určee výši řeí spláky. b) Jakou čásku zaplaí podnikael bance celkem. c) Sesave umořovací plán. a) Poslední spláka bude rovna výši dluhu na konci řeího roku (01). Určíme edy výše dluhu na koncích jednolivých le: Konec roku 011 před první splákou: Banka nejprve připíše úroky, edy dluh bude čini: Kč 0, Kč Kč Kč Kč Konec roku 011 po první spláce: Kč Kč Kč Konec roku 01 před druhou splákou: Banka nejprve připíše úroky, edy dluh bude čini: Kč 0, Kč Kč Kč Kč Konec roku 01 po druhé spláce: Kč Kč Kč Konec roku 01 před poslední splákou: Banka nejprve připíše úroky, edy dluh bude čini: Kč 0, Kč Kč 48768Kč Kč Výše řeí spláky bude Kč. b) Celkovou čásku získáme jakou souče jednolivých spláek, edy Kč Kč Kč 1696 Kč c) Umořovací plán: Spláka (Kč) Úrok (Kč) Úmor (Kč) Sav dluhu (Kč) Počáeční sav Konec r Konec r Konec r

4 ) Banka poskyla podnikaeli koncem roku 010 úvěr ve výši Kč. Roční úroková míra úvěru je 1 % (úrokovací období je jeden rok) a podnikael ho má splai ve řech konsanních anuiách (sejných splákách) vždy na konci roku (edy spláky budou na konci prosince 011, 01 a 01). Urči výši jedné spláky. Kolik peněz zaplaí podnikael na úrocích? Řešení: Příklad nejprve vyřešíme bez využií vzorce: Výši spláky označíme s: Konec roku 011 před první splákou: Banka nejprve připíše úroky, edy dluh bude čini: 1 0,1 Kč Kč 0, Kč Konec roku 011 po první spláce: 1 0, s Konec roku 01 před druhou splákou: Banka nejprve připíše úroky, edy dluh bude čini: 1 0, s 1 0,1 Konec roku 01 po druhé spláce: 1 0, s1 0, 1 s Konec roku 01 před poslední splákou: Banka nejprve připíše úroky, edy dluh bude čini: 1 0, s 1 0,1 s 1 0,1 Konec roku 01 po druhé spláce: 1 0, s1 0,1 s s 1 0, 1 Po řeí spláce již musí bý úvěr splacen, edy musí plai rovnice: 1 0, s 1 0,1 s 1 0,1 1, s1,1 s1,1 1, ,1s s 1,1 s 0 s 0 s 0 1, ,1 s 1,1s s 0 1, s 1,1 1, , s 1,1 1,1 1 s Kč 4

5 Rovnici jsme upravili a vyjádřili z ní neznámou s. Vypočíali jsme, že anuiní spláka bude čini Kč. Pozn.: Využili jsme zaokrouhlení na koruny (na nejbližší měnovou jednoku v oběhu), ale samozřejmě v případě bezhoovosní plaby by bylo možné zaokrouhlování i na haléře a záleželo by na smluvních podmínkách. Celkově ak podnikael zaplaí čásku: s Kč Na úrocích ak zaplail: Kč Kč Kč Nyní (pro ověření správnosi našeho výpoču) využijeme vzorec pro výpoče anuiy: Obecně pokud banka poskyne klienovi úvěr V s úrokovou mírou i při úrokovacím období dnů a dlužník splaí úvěr n anuiami, jež budou spláceny jednou za úrokovací období, pak výši anuiní spláky vypočíáme: V i s 1 1 i n , , ,1 11, ) Banka poskyla podnikaeli úvěr na 10 le ve výši Kč. Roční úroková míra úvěru je 9 % (úrokovací období je jeden rok) a podnikael ho má splai v desei sejných splákách vždy na konci roku. a. Urči výši jedné spláky (zaokrouhlené na Kč). b. Kolik peněz zaplaí podnikael na úrocích? Řešení: a. Opě bylo možné využí odvození z minulého příkladu, nyní však rovnou využijeme vzorec pro výpoče výše anuiy: V i s , n , i s Kč Výše jedné spláky je Kč. b. Celkem podnikael zaplaí 10 spláek po Kč, edy Kč. Na úrocích edy zaplaí =55800 Kč. 5

6 4) Pan Veselý získal hypoeční úvěr ve výši Kč na dobu 15 le a roční úrokovou mírou 5,5 % fixovanou na celou dobu splácení. Úvěr bude spláce měsíčními anuiami. a. Urči výši anuiy (zaokrouhlené na Kč) a celkovou čásku, kerou pan Veselý bance měsíčními anuiami splaí. Kolik by zaplail na úrocích? b. Urči výši anuiy v případě, že by pan Veselý měl daný úvěr na 0 le a čásku, kerou by celkem zaplail. Kolik by zaplail na úrocích? c. O kolik více zaplaí pan Veselý na úrocích při delší době splácení? a. Opě využijeme vzorec pro anuiní spláku a dosadíme: V Kč, i 0,055, 0, n V i s 1 1 i s 156 Kč n , , Výše anuiy je edy 156 Kč. Celkově klien bance zaplaí 180 spláek po 156 Kč, edy Kč Kč Na úrocích zaplaí: Kč Kč b. Kdyby pan Veselý získal sejný úvěr na 0 le, pak by plailo: V Kč, i 0,055, 0, n 10 s s 1 1 V i 1 1 i 8517 Kč n Výše anuiy edy byla 8517 Kč , , Celkově by pan Veselý zaplail spláek po 8517 Kč, edy 8517 Kč Kč Na úrocích by zaplail: Kč Kč Kč c. Rozdíl ve výši úroků v jednolivých varianách je Kč Při delší době splácení by pan Veselý na úrocích zaplail o Kč více. 6

7 5) Pan Nový je schopen každoročně po dobu desei le na konci roku spláce čásku Kč. Jak velkou půjčku si může vzí na roční úrok 15 %? Řešení: Opě vyjdeme ze vzorce pro výpoče konsanní anuiy a z něho vyjádříme proměnnou V: V i s 1 1 i s 1 V i 1 i n n V i 1 1 i n s[1 (1 i) ] (1 1,15 V i 0,15 V 5098 Kč 10 n )

8 Úlohy k procvičení: 1) Pan Novák získal od banky začákem roku úvěr na čyři roky, kerý splaí ve čyřech ročních splákách. Banka úročí jednou ročně. Zde je jeho neúplný umořovací plán: Spláka [Kč] Úrok [Kč] Úmor [Kč] Sav dluhu [Kč] Počáeční sav Konec 1. roku Konec. roku Konec. roku Konec 4. roku a. Vypočěe z abulky výši úrokové míry úvěru. b. Doplňe nevyplněné údaje umořovacího plánu. c. Určee výši poslední spláky. d. Kolik pan Novák zaplaí bance celkem? e. Kolik činí celkem úrok? [a. 15 %; b. viz abulka níže, Kč; Kč; Kč] Spláka [Kč] Úrok [Kč] Úmor [Kč] Sav dluhu [Kč] Počáeční sav Konec 1. roku Konec. roku Konec. roku Konec 4. roku ) Pan Novák získal od banky půjčku vy výši Kč na roční úrok 14 %. Jak velká musí bý každoroční spláka dluhu koncem roku, chce-li pan Novák splai dluh za 5 le? [8585 Kč] ) Pan Marek je schopen každoročně po dobu panáci le na konci roku spláce čásku Kč. a. Jak velkou půjčku si může vzí na roční úrok 9 %? b. Kolik zaplaí celkem na úrocích? [a Kč, b Kč] 4) Neklapilovi získali hypoéční úvěr ve výši Kč na dobu 15 le. Úroková míra bude po celou dobu splácení 7,5 %. a. Jaká bude výše spláky v případě, že budou úvěr spláce měsíčními anuiami, kolik v omo případě bance zaplaí celkem za 15 le? b. Jaká bude výše anuiy a kolik bance zaplaí celkem za 15 le v případě, že budou úvěr spláce ročními anuiami. [a Kč; Kč, b Kč; Kč] 8

9 Použié zdroje a lieraura: ODVÁRKO, Oldřich.: Maemaika pro gymnázia- Posloupnosi a řady. 1 vydání. Praha: Proméheus, ISBN ODVÁRKO, Oldřich. Úlohy z finanční maemaiky pro sřední školy. 1. vydání. Praha: Proméheus, 005. ISBN PETÁKOVÁ, Jindra. Maemaika: příprava k mauriě a přijímacím zkouškám na vysoké školy. 1. vydání. Praha: Promeheus, ISBN

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol ÚLOHY

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky FINANČNÍ MATEMATIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok 7. Finanční matematika 7.. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok Základní pojmy : Dlužník osoba nebo instituce, které si peníze půjčuje. Věřitel osoba nebo instituce, která peníze půjčuje. Jistina

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY Na přípravě skript se podíleli: Ing. Petr Borkovec - kap. 3, 4, 6 Ing. Roman Ptáček - kap. 1, 2, 5, 9 Ing. Petr Toman - kap. 7, 8 Technická úprava: Ing. Petr Borkovec Ing. Petr

Více

Finanční matematika v českých učebnicích

Finanční matematika v českých učebnicích Finanční matematika v českých učebnicích 6. Současná pozice finanční matematiky na středních školách (renesance finanční matematiky 1989 současnost) In: Martin Melcer (author): Finanční matematika v českých

Více

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU Densa Vrebová, Markéa Jaroková Klíčová slova: Hedgng, komodní derváy, zemní plyn, sraege zajšění. Keywords: Hedgng, commody dervaves, naural

Více

ELEKTRONICKÉ OBVODY I

ELEKTRONICKÉ OBVODY I NIVEZITA OBANY Fakula vojenských echnologií Kaedra elekroechniky -99 ELEKTONIKÉ OBVODY I čebnice Auoři: rof. Ing. Dalibor Biolek, Sc. rof. Ing. Karel Hájek, Sc. doc. Ing. Anonín Krička, Sc. doc. Ing. Karel

Více

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů Finanční matematika pro každého 8. rozšířené vydání J. Radová, P. Dvořák, J. Málek věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů metody pro praktické rozhodování soukromých osob i podnikatelů

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MATEMATIKY. Finanční matematika 1

ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MATEMATIKY. Finanční matematika 1 ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MATEMATIKY Finanční matematika 1 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13 HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY Finanční matematika 13 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Něm13

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA I

FINANČNÍ MATEMATIKA I UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Eva Bohanesová FINANČNÍ MATEMATIKA I Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. Studijní text vznikl jako

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Finanční matematika. v praxi. Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček

Finanční matematika. v praxi. Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček Finanční matematika v praxi Spoření a pravidelné investice Investiční rozhodování Úvěry a půjčky Důchody a renty Cenné papíry a měnové kurzy Reálné příklady z praxe

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky Bakalářská práce Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro SŠ - finanční úvěrové a pojistné produkty, práva spotřebitele

Více

Když je peněz nedostatek

Když je peněz nedostatek Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy Hellichova 3, 118 00 Praha 1 Závěrečná práce studentského projektu Když je peněz nedostatek Autoři Nicolas Eberhard (3.C) Matěj Kotlaba (3.B) Petr Rambousek (3.C)

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Refinancování hypotečního úvěru

Refinancování hypotečního úvěru SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Refinancování hypotečního úvěru BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

8.2.11 Příklady z finanční matematiky II

8.2.11 Příklady z finanční matematiky II 8.2. Příklady z finanční matematiky II Předpoklady: 82 Inflace Peníze nemají v dnešní době žádnou hodnotu samy o sobě, jejich používání reguluje stát, v případě zhroucení ekonomiky se může stát, že svou

Více

Téma Pohyb grafické znázornění

Téma Pohyb grafické znázornění Téma Pohyb grafické znázornění Příklad č. 1 Na obrázku je graf závislosti dráhy na čase. a) Jak se bude těleso pohybovat? b) Urči velikost rychlosti pohybu v jednotlivých časových úsecích dráhy. c) Jak

Více