VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům"

Transkript

1 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

2 Hero - Nutradefese

3 t i r á ž VOX PEDIATRIAE Časopis praktických lékařů pro děti a dorost www. detskylekar. cz Adresa redakce: U Hraic 16, Praha 10 Sekretariát: tel.: , fax: Redakce VOX: tel.: Izerce: Ig. Veroika Drahovzalová U Hraic 16, Praha 10 GSM: je pro izerety Vydavatel: Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost ČR, o.s. Odborá garace: Odborá společost praktických dětských lékařů ČLS JEP Grafika, výroba, distribuce: Vydavatelství MEDIX cz; GSM: ) Redakčí rada: MUDr. Jiřia Dvořáková MUDr. Jiří Liška, CSc. MUDr. Pavel Neugebauer MUDr. Olga Roškotová o b s a h Přehled čiosti SPLDD za uplyulé období 5 Koalice soukromých lékařů 5 Děkujeme, odcházíme 8 Iformace OSPDL ČLS JEP 11 Evropský týde prevece již popáté upozorí a ebezpečí rakoviy děložího čípku 14 MUDr. Haa Cabrochová Očkováí kojeců od RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. Zdravotí pojišťovy se zaměřily a preveci rakoviy děložího čípku 16 Česká pediatrická společost ČLS JEP, Společost ifekčího lékařství ČLS JEP Očkováí proti peumokokům u dětí v ČR v roce prof. MUDr. Roma Prymula, CSc., Ph.D. MUDr. Haa Cabrochová Nová doporučeí v oblasti očkováí dětí 19 MUDr. Daiel Draža Kotraidikace očkováí 21 prim. MUDr. Václava Adámková Atibiotická terapie v ordiaci praktického lékaře 24 Ze světa odboré literatury 26 Odpovědý redaktor: Mgr. Zdeěk Brtický Jazykové korektury: PhDr. Jaa Kratochvílová Časopis je urče převážě praktickým dětským lékařům. Distribuce čleům SPLDD ČR a OSPDL ČLS JEP zdarma. Vychází 10 ročě, v ákladu 2200 výtisků. Povoleo miisterstvem kultury pod číslem MK ČR E 10971, ISSN Redakce ezodpovídá za obsah čláků. Reprodukce obsahu je povolea pouze s písemým souhlasem redakce. Nevyžádaé podklady pro tisk se evracejí. Redakčí rada VOX PEDIATRIAE ezodpovídá za obsah izercí a vložeých tiskovi. Aktuality 27 Řádková izerce 33 Autodidaktický test 36 Středová příloha: Vyhláška 396/2010 Sb. o staoveí hodot bodu, výše úhrad zdravotí péče hrazeé z veřejého zdravotího pojištěí a regulačích omezeí objemu poskytuté zdravotí péče hrazeé z veřejého zdravotího pojištěí pro rok 2011 Nakladatelství UMÚN, s.r.o. Nad Školou 1289, Liberec, tel.: VOX PEDIATRIAE lede/2011 č. 1 ročík 11 3

4 e d i t o r i a l p ř i p r a v u j e m e Vážeí, tak již opět máme za sebou jedo z ejkrásějších období v roce čas váočí. Sad se Vám podařilo trochu zpomalit pracoví tempo a váočí svátky proběhly bez vážějších zdravotích potíží u Vás i Vašich pacietů. Koec roku také zameal čas bilacováí uplyulých měsíců. Rok 2010 ebyl jedoduchým rokem. Pod hrozbou fiačí krize se chvěla mohá odvětví, zdravotictví evyjímaje. Je skoro zázrakem, že loňský rok zdravotí pojišťovy ustály a výrazěji se to a ašich úhradách eprojevilo. Nuto dodat, že to bylo díky rezervám, které měly a svých účtech a které se vyčerpaly, takže letos již ebude z čeho brát. A áklady a provoz porostou elektřia, materiál, služby... Tož se bude šetřit. Na pacietech? To přece ejde. Takže budeme hledat rezervy ejlépe ve zdravotických zařízeích. Chápu, že se dá udělat meší počet zákroků a operací, provést méě ambulatích kotrol, sížit počet hospitalizovaých pacietů (eříkám, že to je dobře, ale síží to áklady zdravotického zařízeí). Jak ale síží áklady praktik pracující v kapitaci? Tak to evím. Když v pátek zavřu a ebudu ordiovat, v podělí budu muset pracovat o to déle. Neušetřím ic. Takže šetřit budu a svém platě (sestřičce si a ěj edovolím sáhout). Opět. Pod hrozbou hospodářské krize proběhly během loňského roku i volby. Nejprve parlametí, a podzim i komuálí a seátí. Trochu se ám to barevě přemíchalo a celá politika mi připomíá rozsáhlý hematom. Bolí to, do procesu pod kůží příliš evidíme, hraje to všemi barvami, které se eustále měí a lékaři a to ejsou. Možá by to chtělo radikálě řízout, ale je otázka kam. A zase máme ového miistra. Přizávám se, že už mám problém zpětě vyjmeovat ty miulé, pamatuji si je ěkteré (ěkteří se ale zapomeout edají, jméo můžete hádat...). Nový pa miistr je člověk s příjemým a klidým vystupováím, který zá velmi dobře problematiku emocičí péče. O primárí péči však zřejmě moho eví, možá spíše z doslechu, jak bylo zřejmé z jeho vystoupeí a aší Celorepublikové kofereci. Jisté je, že má schopost aslouchat a tvořit si vlastí ázor. Doufejme, že problematiku pochopí dříve, ež pod ím praske jeho houpající se židle. Zdá se, že epomáhá ai jeho komuikace s ČLK. Jak to tak vypadá, tak spousta ašich kolegů v emocicích poděkuje a odejde. Zatím etuším kam, možá to etuší ai oi. Samozřejmě jim držím palce, vyšší platy ve zdravotictví jsou zcela jistě oprávěým požadavkem. Je jsem bohužel epochopila, jak to má pa miistr udělat. Sebrat peíze jiému resortu (abízí se třeba obraa ebo doprava. A dá je kam? Do emocic? Bude dotovat každou emocici? A podle jakého klíče? Nebo je dá zdravotím pojišťovám a ty zvýší paušál emocicím? Všem, i těm dobře hospodařícím, kde mají lékaři i ostatí persoál lepší platy a eodcházejí? Také může změit platové tabulky ve prospěch lékařů a zamout si ruce. Co udělají ředitelé emocic se chvíli starat ebude muset. Pravděpodobější však je, že poděkuje a odejde o. Odvolávat miistry zdravotictví je chvilku poté, co si zahřejí židli, je v této zemi dobrým (ebo špatým) zvykem. Tak doufejme, že pa miistr přežije rok 2011 a že se bude moci zabývat i ašimi požadavky, byť mírumilově požadovaými - kompezací zrušeých regulačích poplatků, prodloužeím věkové hraice při registraci studující ebo chroicky emocé mládeže v ašich ordiacích, vzděláváím mladých a geeračí výměě, rozšířeím kompetecí PLDD o ové výkoy a dalším a dalším. Neí toho málo, co bychom potřebovali řešit. Ale akoec je stejě ze všeho edůležitější zdraví. Sad te rok 2011 ve zdraví přečkáme. Možá potom bude koečě lépe. Proč bych to právě tomuto miistru zdravotictví eměla věřit. Na závěr jedo připomeutí. Je to již 10 let, co pro Vás připravujeme Vox pediatriae v této podobě a teto výtisk je v pořadí 101. číslem. Děkuji všem, co se o to zasloužili - čleům redakčí rady, autorům, vydavateli, tiskárě a izerujícím firmám. A hlav ě Vám ašim čteářům... MUDr. Jiřia Dvořáková úředí hodiy SPLDD ČR Podělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek ATB v praxi PLDD VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2011 číslo 2 ročík 11 v t o m t o č í s l e i z e r u j í baxter GSK hero MSD Pfizer Practicus orway grats hodi hodi hodi hodi hodi Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost ČR, o. s. U Hraic 16, Praha 10 sekretariát: tel.: fax: redakce VOX: tel.: cz Téma čísla: ATB v praxi PLDD 4 VOX PEDIATRIAE lede/2011 č. 1 ročík 11

5 Přehled čiosti SPLDD za uplyulé období MUDr. Iloa Hülleová 1. místopředsedkyě SPLDD ČR Měsíc listopad byl odstartová koáím Celorepublikové koferece SPLDD ČR v Průhoicích, které se zúčastil i pa miistr zdravotictví MUDr. Leoš Heger. Delegáti koferece se měli možost sezámit se záměry MZ a bouřlivá diskuze se vedla zejméa kolem úhrad ašich praxí a probíhajících regulací VZP za rok Také další listopadová jedáí se točila především kolem tzv. úhradové vyhlášky pro rok 2011, která v původím ávrhu byla silě restriktiví a pro ás aprosto epřijatelá. Pro emoc se jedotlivých jedáí emohl zúčastit předseda SPLDD MUDr. Neugebauer v Průhoicích se koala Celorepubliková koferece SPLDD. Její Useseí bylo aktuálě zařazeo již do miulého čísla časopisu a MZ ČR se koalo jedáí s áměstkem pro zdravotí pojištěí Ig. Noskem a Ig. Ješovskou. Za SPLDD jedali MUDr. Hülleová, MUDr. Kudy a Ig. Zámečík. Předmětem jedáí byla úhradová vyhláška pro rok 2011, kompezace za zrušeé regulačí poplatky u PLDD a účetí sestavy VZP. Byly předáy aše připomíky k ávrhu úhrad pro rok 2011, byly projedáy regulace VZP za rok Rozběhla se diskuze ad eodpovídající kompezací zrušeých regulačích poplatků v ašich ordiacích. Tehož de večer jsme se zúčastili s MUDr. Kudyem jedáí a ČLK o úhradové vyhlášce pro rok 2011, které svolal prezidet ČLK MUDr. Kubek. Po jedáí se sešel Výbor Sdružeí proběhlo dlouho očekávaé setkáí s miistrem zdravotictví MUDr. Leošem Hegerem. Jedáí bylo společé pro SPLDD (MUDr. Hülleová, MUDr. Kudy) a OSPDL (MUDr. Cabrochová). Podrobosti k oběma jedáím a MZ se můžete dočíst ve zprávách MUDr. Kudya, a MZ se opět projedávaly připomíky jedotlivých segmetů zastoupeých v Koalici soukromých lékařů k úhradové vyhlášce pro rok Průběh jedáí popisuje zpráva MUDr. Kudya v části věovaé Koalici proběhlo zkráceé jedáí Výboru Sdružeí, po ěmž se mimořádě sešla v předvečer dalšího jedáí a MZ ČR Koalice soukromých lékařů. O výstupech iformujeme dále v časopise a MZ ČR se uskutečilo jedáí áměstka pro zdravotí pojištěí Ig. Noska se zástupci Koalice soukromých lékařů k vypořádáí připomíek k úhradové vyhlášce pro rok Za Sdružeí MUDr. Hülleová a MUDr. Kudy vyslechli, kterým připomíkám bylo ze stray MZ ČR vyhověo. Více opět ve zprávě o jedáí. Bylo ám přislíbeo další jedáí ad problematikou kompezace ušlých regulačích poplatků u PLDD proběhlo mimořádé jedáí Výboru SPLDD. Koalice soukromých lékařů Koalice soukromých lékařů věovala v listopadu maximálí pozorost problematice úhradové vyhlášky. Díky tomu se podařilo zvrátit původí zámysl resortího miisterstva paušálě poížit základí sazby ve všech segmetech poskytovatelů zdravotí péče. Na poli odboré veřejosti začala eskalace komuikace kolem společosti IZIP. Naše Sdružeí se dostalo do procesu řady jedáí s miistrem Leošem Hegerem, ale i s ovým áměstkem pro zdravotí pojištěí Petrem Noskem. Pro ás je důležité, že se podařilo otevřít diskusi a téma kompezace příjmu PLDD po zrušeí výběru regulačích poplatků u dětí do 18 let. I. Iformace o jedáích zástupců Sdružeí a MZ ČR 9. a Jedáí se za Sdružeí účastili Dr. Hülleová, Dr. Kudy a ig. Zámečík za aalytickou komisi SPLDD, za MZ ig. Nosek a ig. Ješovská. Z aší stray byly předložey argumety, podložeé ašimi propočty, které dokladují propad v příjmech za evybraé regulačí poplatky (RP). Dále byly předložey kokrétí případy esmyslě uplatěých regulací za rok 2009 a předá esouhlas s ávrhem úhradové vyhlášky a rok 2011, zejméa s astaveím regulačích parametrů, které při jejich realizaci ohrozí většiu PLDD. Pokud se týká regulací za rok 2009, dostalo se ám jedozačého doporučeí, aby kolegové vyžadovali ŘÁDKOVÉ sestavy a veškerou preskripci (jsou iformace, že ě VOX PEDIATRIAE lede/2011 č. 1 ročík 11 5

6 kde do léčiv byla zařazea logopedická péče!). Rozhodě jít do smírčích jedáí. Ig Nosek, jako ový čle Správí rady VZP, přislíbil iterpelaci a ředitele Horáka. Pokud se týká zohleděí evýběru RP avýšeím věkových idexů, došlo k zásadímu rozporu ad předložeými čísly ig. Ješovkou a ašimi výpočty. Byl souhlas s tím, že se budou sledovat áklady a léčiva a zdrav. prostředky zvlášť pro odborost 002 a 001. Týž de večer proběhla porada a ČLK s prezidetem Kubkem k připomíkám ad vyhláškou. Náš požadavek udržet stávající hodotu bodu i výši kapitace a zachovat stejé pricipy regulací jako v roce 2010 byl tlumoče. Následě se Dr. Kudy zúčastil jedáí Koalice. Jedáí s paem miistrem (společé pro OSPDL a SPLDD) trvalo 1 hodiu. Každá orgaizace měla 30 miut a předložeí svých problémů. Za SPLDD jsme předložili stejé argumety jako v úterý. Rozšířili jsme je o požadavek být iformovái s předstihem, jaké je astaveí zdravotě pojistých pláů a rok 2011, zejméa u VZP, týkající se léčiv a komplemetu, aby edošlo k situaci jako v roce Razatě jsme odmítli vyhláškou astaveé regulace, zejméa z obav domiového efektu, kdy paciet odmítutý emocicí v důsledku sížeí úhrady přejde buď k ambulatí specializovaé péči a pokud mu ebude z důvodů stejých vyhověo, skočí u ás. Zpracoval MUDr. Mila Kudy místopředseda SPLDD ČR II. Tiskové prohlášeí sěmu ČSK ze de Sěm České stomatologické komory odmítá postup Miisterstva zdravotictví, které při přípravě úhradové vyhlášky a rok 2011 erespektovalo výsledek dohodovacího řízeí mezi zdravotími pojišťovami a poskytovateli stomatologické péče. V rámci dohodovacího řízeí bylo totiž mezi zástupci poskytovatelů ambulatí stomatologické péče a zdravotími pojišťovami dosažeo dohody. Tato dohoda respektuje všecha zákoá ustaoveí, medicíská hlediska i současé fiačí možosti systému veřejého zdravotího pojištěí. I přesto předložilo Miisterstvo zdravotictví takový ávrh úhradové vyhlášky, který dohodu erespektuje a avíc bezdůvodě zasahuje zejméa do její odboré části. Narušuje tím vyvážeost systému, který se orgaicky vyvíjí déle ež 10 let, a ve svém důsledku může způsobit komplikace při zajišťováí prevetiví zubí péče. Takto avržeá vyhláška by vedla k árůstu objemu úhrad z veřejého zdravotího pojištěí, byť záměr Miisterstva zdravotictví byl pravděpodobě zcela opačý. Sěm ČSK proto vyzývá Miisterstvo zdravotictví, aby respektovalo výsledek dohodovacího řízeí a svůj ávrh úhradové vyhlášky ještě změilo. V opačém případě zástupci zubích lékařů v dohodovacím řízeí zváží práví kroky, které by zabráily vydáí úhradové vyhlášky v avržeém zěí ebo jejímu uvedeí do praxe. III. Zpráva z jedáí Koalice a miistra zdravotictví de V podělí proběhla dvouhodiová schůzka a MZ ČR za účasti miistra doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., ig. Petra Noska a ig. Ivay Ješovské se zástupci Koalice, MUDr. Pavlem Chrzem, MUDr. Zorjaem Jojkem, MUDr. Milaem Kudyem a MUDr. Michalem Bábíčkem. Zástupci Koalice zopakovali za své segmety výhrady k úhradové vyhlášce a vysvětlili své obavy ad vývojem ve zdravotictví, vyjádřeé ve společém prohlášeí KSL (bylo zveřejěo aktuálě již v předchozím čísle poz. redakce). Miistr vysvětlil důvody, proč se rozhodl postupovat ve změách zdravotího systému jiak, ež jeho předchůdce. Dle jeho ázoru makroekoomická situace edává prostor k razatím změám, svou roli sehrávají také átlakové akce malých a středích emocic. Je si vědom toho, že reálé áklady a výkoy překračují výši jejich úhrad. Ekoomická situace ZP - do koce roku zbývá a účtech 11 mld, měsíčí čerpáí systému je 18 mld. KSL požádala miistra, aby důvody restrikcí vůči poskytovatelům při překročeí péče poskytuté pacietům více prezetoval veřejosti. V segmetu PL byla prezetováa ze stray MZ ČR jako výhoda skutečost, že vyhláška je stavěa jako úhradové miimum a dále bylo vysloveo přesvědčeí, že se s jedotlivými ZP dohodeme a lepších podmíkách po vydáí textu vyhlášky. Tím bylo míěo zachováí alespoň stavu z roku 2010 pro příští rok, prostor pro fiačí árůst v roce 2011 prý eí. Ig. Nosek kostatoval, že tímto jedáím předběhlo koečé vypořádáí ámi předložeých připomíek. Byli jsme ujištěi, že je stále prostor pro porováí rozporých čísel mezi MZ ČR a SPLDD o výši kompezace za evybraé regulačí poplatky, ale zároveň bylo kostatováo, že v žádém případě edojde ke kompezaci ve vyhlášce pro rok Ig. Ješovská dále čley Koalice iformovala, že vyhláška staovuje miimálí sazbu pro ambulatí sektor - sížeím oproti úhradám roku 2010 o 2,5%, což je zhruba o mius 400 milioů v absolutích číslech. Pro kapitaci to zameá sížeí základí sazby o 1 Kč. Dále byla diskutováa role Akordu a řízeé péče jako možých ástrojů k regulaci ákladů tak, aby lékař věděl průběžě během roku, jak se přiblížil k hraici možé regulace. Dr. Bábíček iformoval o situaci s Akordem u PL. Zpracoval MUDr. Mila Kudy místopředseda SPLDD ČR IV. Staovisko Rady SAS ČR, o.s. k ijak epodložeým obviěím lékařů z podvodů ve vykazováí péče, což je mediálě užíváo jako obhajoba utosti zavedeí systému IZIP ze de Rada SAS se důrazě ohrazuje proti mediálím zprávám možícím se v posledí době, kdy jako obhajoba systému IZIP jsou vyjmeováváy případy, kdy zdravotická zařízeí vykázala jiou péči, ež opravdu provedla. Rada SAS před cca 10 měsíci a základě dat poskytutých všemi zdravotími pojišťovami provedla aalýzu příči a závažosti těchto výkazů, z ichž jasě vyplyulo, že celkový počet špatě vykázaé péče je prakticky mizivý, ejde tedy o žádý velký problém, který vyžaduje změu systému ebo miliardové ivestice eje digitalizace. v aprosté většiě jde ze stray buď zdravotických zařízeí ebo zdravotích pojišťove o chyby, ikoli o záměr. zdravotí pojišťovy prakticky zcela rezigovaly a cíleou revizí čiost, která je 6 VOX PEDIATRIAE lede/2011 č. 1 ročík 11

7 jako jediá schopá ezpochybitelě ajít chyby ve výkazech péče, ať jsou zapříčiěy čímkoli. Rada SAS odmítá, aby argumet špatě vykázaé péče byl užívá jako obhajoba miliardových výdajů do systému IZIP. Rada SAS je připravea respektovat techický vývoj ve společosti, ke kterému digitalizace esporě patří, zároveň ale ctí egativí postoj většiy lékařů k ukládáí citlivých dat o pacietech do jakýchkoli iteretových databází, pokud se moží případy úiku těchto dat a eí dlouhodobě zaručea dobrovolost v zapojeí se do tohoto režimu. Rada SAS esouhlasí s tím, že soukromá společost IZIP dostala pravomoc spravovat Portál VZP, který obsahuje bez dohody s paciety i zdravotickými zařízeími velké možství citlivých dat o pacietech i zdravotických zařízeích. Rada SAS V. Výpis z jedáí Koalice soukromých lékařů ze de 23. listopadu XXIV. Sjezd delegátů ČLK Dr. Jojko iformoval o průběhu a výsledcích jedáí XXIV. Sjezd delegátů ČLK. 2. Další osud ovely zákoa o veřejém zdravotím pojištěí O stavu projedáváí ovely zákoa ejsou žádé iformace. Dr. Chrz požádal, jako mluvčí KSL, písemě všechy áměstky MZ ČR o zařazeí Koalice soukromých lékařů do připomíkových míst miisterstva zdravotictví v rámci vitrorezortího připomíkového řízeí, ale a žádost zatím žádý z osloveých ereagoval. 3. Úhradová vyhláška vypořádáí připomíek Ve středu se a MZ ČR koá jedáí k vypořádáí připomíek k ávrhu úhradové vyhlášky a rok Z miisterstva přišla pouze pozváka bez posledí verze ávrhu, přestože ve čtvrtek by mělo být připomíkové řízeí uzavřeo. Pozice zástupců Koalice a jedáí je tím ztížea, protože emají možost připravit si argumety pro případé změy a úpravy textu ze stray MZ ČR, pokud o ich ejsou předem iformovái. 4. Růzé Dále byla diskutováa problematika týkající se elektroických kížek pacietů, projekt provozovaý společostí IZIP. Přes velké áklady, které VZP ČR do elektroických kížek ivestovala, je systém efukčí, protože lékaři do ěj iformace o pacietech ezapisují, ai si je ečtou. VI. Zpráva z pracovího jedáí Koalice a MZ ČR k úhradové vyhlášce de Ve středu proběhlo jedáí za účasti ig. Petra Noska, áměstka pro zdravotí pojištěí a zástupců Koalice. Za Sdružeí se jedáí účastila MUDr. Iloa Hülleová a MUDr. Mila Kudy. Náplí jedáí bylo vypořádáí dříve předložeých připomíek k vyhlášce před jejím vydáím. V úvodu jedáí ig. Nosek iformoval, že proběhla iteziví jedáí miistra se zdravotími pojišťovami o aktuálí ekoomické situaci veřejého zdravotího pojištěí, která vyústila v koečé závěry zohleděé v koečé podobě textu vyhlášky pro jedotlivé segmety. Bylo kostatováo, že výhledy pro rok 2011 ve výběru zdravotího pojištěí jsou optimističtější. Také proto, že arostl kme pojištěců o osob, což dělá cca o 1 mld Kč více prostředků do základího fodu ZP. Miisterstvo si také uvědomuje, že z těchto důvodů eí ideálí astavovat ízké stropy pro čerpáí prostředků a zdravotí péči pro příští rok. Proto bude vývoj úhrad kopírovat áklady z roku Zdravotě pojisté pláy ZP budou držet hodoty a úrovi roku Zástupci KSL byli iformovái o silém tlaku emocic, které poskytují stále více a více péče. Des předložeý předběžý ávrh vyhlášky(před podpisem miistra), bude prezetová veřejosti a tiskové kofereci. Pro segmet PL a PLDD Bylo rozhoduto, že v úhradách bude hodota základí kapitace vrácea a výši roku 2010 a ebude krácea o 1 Kč. Hodota bodu zůstae v avrhovaé výši 1,08 Kč jako miimálí sazba. Její avýšeí lze dojedat a idividuálích jedáích se ZP. Od VZP přišel ávrh, že díky propočtům (ákladové zohleděí léků) zůstaou regulace astavey pro PL a PLDD stejě jako v letoším roce. Tedy uplatěí až po překročeí 120% celorepublikového průměru daé odborosti. Ve vyhlášce bude zohledě áš požadavek (SPLDD) a skutečě odděleé sledováí ákladových koeficietů (léky a komplemet) pro odborost 001 a 002. Ze stray MZ ale byla zdůrazěa možost skrytého rizika, pokud dojde u části PLDD k ezodpovědému chováí při předepisováí léků. Pokud se týká možosti kompezace za evybíraé regulačí poplatky v ordiacích PLDD, ig. Nosek adále aalyzuje a kozultuje ámi předložeé propočty o výši propadu v příjmech. Po jejich vyhodoceí svolá pracoví schůzku se zástupci PLDD ad touto problematikou. Pro všechy segmety Byl potvrze ávrat k původí výši uplatěí výjimky z regulačích limitů od 25 pojištěců. Zapsal MUDr. Mila Kudy místopředseda SPLDD ČR VII. Zrušeí čleství zástupce SAS ČR v Radě IZIP K rukám vedeí společosti IZIP a.s. Vážeí, vzhledem k ovým skutečostem které se objevily v souvislosti se společostí IZIP, s jejím fiacováím a jejími širšími ekoomickými vazbami a jié - dceřié - společosti Rada SAS mimo to, že v miulém týdu odmítla účast předsedy SAS v Radě IZIPu, také odvolává svého dosavadího zástupce v této Radě, MUDr. JiříhoNedělku. Rada SAS tak čií při vědomí si toho, že Rada IZIPu ikdy ijak ebyla iformováa o vlastické struktuře IZIPu, ai způsobu odměňováí jeho maagemetu. Čleství v Radě IZIPu bylo vždy je česté, bezplaté. Rada SAS podporuje vzik elektroické formy zdravotické dokumetace, žádá však aby tato ctila hlavě potřeby a zájmy poskytovatelů zdravotí péče, zdravotích pojišťove a pacietů s vyloučeím rizika úiku ebo zeužití těchto všech citlivých dat. Za Radu SAS MUDr. Zorja Jojko předseda Pro Vox připravil MUDr. Pavel Neugebauer VOX PEDIATRIAE lede/2011 č. 1 ročík 11 7

8 Děkujeme, odcházíme Koec roku 2010 přiesl vlu protestů především kolegů z lůžkových zařízeí, kteří výzvou Děkujeme, odcházíme reagují a eřešeí mzdové situace lékařů v lůžkových zařízeích. Oprávěost těchto požadavků jistě chápeme, proto zveřejňujeme i řadu dokumetů, které se v souvislosti s touto akcí dostaly do oběhu mezi lékaři i lékařskými orgaizacemi. I. Otevřeý dopis miistru zdravotictví a vládě ČR V Praze 11. listopadu 2010 Vážeý pae miistře, vážeí čleové vlády ČR, s krajím zepokojeím sledujeme vývoj v českém zdravotictví v posledích měsících. Vaši bagatelizaci výzvy Děkujeme, odcházíme a pohrdáí její závažostí považujeme za bezprecedetí hazard, který dále radikalizuje lékařský stav poižovaý vývojem posledích dvaceti let. Bezprecedetí je především přístup polistopadových vlád k lékařům, zaměstacům českých emocic, zdravotíkům i zaměstacům obecě. Argumetaci, že resort, který se v polistopadových letech stal syoymem korupce, lobbigu, vlivů zájmových skupi atp., se musí ejdříve fiačě ozdravit, reformovat, a pak teprve bude a platy lékařů a zdravotíků, považujeme za zcela lichou a klamavou, eboť reformy řídí právě ty zájmové skupiy, které zdravotictví fiačě ovládají. Nedává zkušeost s pseudoreformou (řízeou privatizací) Tomáše Julíka je toho jedozačým příkladem. Přítomost Rudolfa Zajace, bývalého reformátora, privatizátora a eúspěšého miistra zdravotictví Sloveské republiky, s jehož eblahým dědictvím se sloveské zdravotictví potýká dosud, jako poradce miistra fiací Miroslava Kalouska vyvolává v zasvěceých kruzích oprávěé zděšeí. Taková politická reprezetace rozhodě eí zárukou změ, chcete-li reforem zdravotictví, jež budou zlepšovat podmíky zdravotíků i emocých v ČR. Je spíše předzvěstí dalších systémových děr a peězovodů k rukám soukromých subjektů, předzvěstí privatizace a odprodeje českého zdravotího systému vlivým fiačím skupiám. Argumetovat v době, kdy vyplouvají jede za druhým a povrch korupčí skadály spojeé s ákupem předražeé zdravotické techiky, tím, že v systému eí dost peěz a zvyšováí platů zdravotíků, je výsměch, který si edovolily ai eodvolatelé struktury totalitích vlád. Neschopost vlády defiovat zdravotí politiku státu, miimálí garatovaou síť zdravotických zařízeí, stadardy a smysluplou roli zdravotích pojišťove marasmus resortu ještě prohlubuje. V tomto smyslu považujeme prohlášeí vlády o rozpočtové odpovědosti za pouhé ohlupováí občaů laciými politickými hesly. Vážeý pae miistře, vážeí čleové vlády ČR, jsme přesvědčei, že klíčem ke smysluplé reformě zdravotictví jsou právě mzdy a platy lékařů, zdravotíků, odpovídající platby zdravotickým zařízeím. Zaplatí-li se řádě zdravotíkům, zbude méě peěz a korupci a uspokojováí zájmů vlivých skupi. Jediě teto krok Vás doutí zabývat se skutečě smysluplou a účiou reformou zdravotictví. Reformou, která bude k prospěchu zdravotíkům i jejich pacietům. Ostatě, zlepšeí odměňováí zdravotíků měly ve volebím programu všechy politické stray jak vládí koalice, tak opozice. Vyzýváme vás, abyste svůj závazek splili. Jiak budete vládou edůvěryhodou, která je pokračuje v dalším tuelováí českého zdravotictví a jeho další devastaci. S pozdravem MUDr. Marti Egel předseda Lékařského odborového klubu, v zastoupeí všech sigatářů výzvy Děkujeme, odcházíme II. Děkujeme, odcházíme Cílem akce Děkujeme, odcházíme eí vyhat lékaře do emigrace. Cílem je zlepšit pracoví podmíky v emocicích tak, aby lékaři aopak eměli důvod ikam odcházet. Dvacet let z ás politici dělají hlupáky, když právě a áš úkor zajišťují kvalití a přitom laciou zdravotí péči pro své voliče. Zatímco pro výrobce, dodavatele a překupíky všeho možého se české zdravotictví stalo zlatým dolem, platy a mzdy zdravotíků zůstávají žalosté. Dvacet let stačilo. I my přece záme ceu své práce a víme, že ás ikdo edokáže ahradit. Zadarmo ám však ikdo ic edá. O své peíze si musíme říci sami, a to tak ahlas, aby áš požadavek byl slyšet i v ejvyšších patrech české politiky. Akce Děkujeme, odcházíme vyhlášeá Lékařským odborovým klubem a podporovaá Českou lékařskou komorou představuje jediečou a bohužel i eopakovatelou šaci zlepšit profesí a ekoomické postaveí všech lékařů v ČR. V emocicích se des bojuje za prestiž a důstojost celého lékařského stavu. Porážku si emůžeme dovolit. Měla by katastrofálí ásledky pro všechy lékaře. Pokud aopak zvítězíme, a já pevě věřím, že to společě dokážeme, etroufou si již ikdy politici provádět žádé reformy zdravotictví bez souhlasu lékařů. Podpora akci Děkujeme, odcházíme mezi lékaři sílí a politici již koečě začíají dostávat strach. Avšak pozor, koečý úspěch akce závisí a každém z ás. Účast v této dosud ejvětší protestí akci lékařů eí věcí odvahy, jde o morálí poviost každého lékaře. Jde o to, abychom si sami sebe mohli vážit, abychom se i v budoucosti mohli bez uzarděí podívat do zrcadla. Abychom emuseli uhýbat pohledem, až se ás aši ásledovíci jedou budou ptát, co jste dělal právě vy v prosici roku Kostky jsou vržey a žádou další šaci ám již ikdo edá. Podrobosti o akci Děkujeme, odcházíme alezete v časopise Tempus, pod logem kampaě a a ebo přímo a S kolegiálím pozdravem MUDr. Mila Kubek prezidet ČLK III. Prohlášeí miistra zdravotictví ze de V ěkterých médiích se des objevily iformace, že miisterstvo zdravotictví ustupuje zvyšujícímu se tlaku odborářů. Tato iformace se ezakládá a pravdě. Miisterstvo zdravotictví trvá a svých dřívějších prohlášeích. Miisterstvo zdravotictví uzává, že akce 8 VOX PEDIATRIAE lede/2011 č. 1 ročík 11

9 LOKu je dobře programovaá. Zároveň je to profesioálě ageturě vedeá átlaková akce, která eskaluje za hraici dobrého vkusu a stala se vyhrožováím. Miisterstvo zdravotictví emá díky ekoomické krizi k dispozici žádé zdroje mimo zdravotický systém pro avyšováí platů vybraé části zdravotíků. Obzvláště pak v době, kdy klesají mzdy jak v komerčí sféře, tak ve státí správě. Vláda více peěz do zdravotictví systémově dát emůže. Mají-li se v roce 2011 zvýšit platy lékařů, musí emocice hospodařit velmi dobře. Mají-li pak platy růst i v roce 2012, musí se zefektivit práce v celém zdravotictví. Miisterstvo zdravotictví epopírá, že je zde určité riziko masových výpovědí lékařů. Pokud by se tak stalo a lékařů apříč zdravotictvím by odešlo, astalo by ěco jako prázdiový provoz udržitelý ěkolik měsíců. Pokud by výpovědi podali lékaři jedé odborosti, apříklad aesteziologové ebo chirurgové, jedalo by se o výjimečou krizovou situaci, a íž by vláda a bezpečostí rada státu musela reagovat jako a stav ouze a musela přijmout řadu estadardích krizových opatřeí, včetě alezeí viíků. Miisterstvo zdravotictví bylo a bude ochoto jedat, ale současému hrubému átlaku a stupňující se agresivitě Lékařského odborového klubu a ČLK již eustoupí. IV. Požadavek ČLS JEP k důstojému postaveí lékařů ze de Jedím z hlavích posláí ČLS JEP je podle Staovy podpora odborého růstu aších lékařů. Podmíkou k plěí tohoto cíle je eje rozumý systém medicíského vzděláváí, ýbrž i přízivé materiálí a sociálí postaveí lékaře. V sociologických aketách byl lékařský stav vždy a prvém místě a bylo ctěo jeho humáí posláí. Pauperizace lékařů je v rozporu s rozvojem odborosti i existečích podmíek zejméa mladých a emocičích lékařů i sester a v koečém důsledku i ve zhoršeí zdravotí péče o aše občay i dobré pověsti lékařského stavu. ČLS JEP proto požaduje vyaložit úsilí směřující ke zlepšeí existečích podmíek ašich zdravotíků, a tím i ku prospěchu a spokojeosti aších pacietů. Jméem předsedictva Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. Předseda ČLS JEP V. Otevřeý dopis miistra zdravotictví lékařům k výzvě Děkujeme, odcházíme ze de Vážeé kolegyě, vážeí kolegové, espokojeost lékařského stavu yí vrcholí a kampaň Lékařského odborového klubu, provázeá začou mírou evkusu a pouličí rétoriky, graduje do takové míry, že považuji za poviost přehodotit svá dosavadí toleratí vyjádřeí a zaujmout k protestům defiitivě odmítavý postoj. Příčiy špatého odměňováí lze hledat již v prví poloviě devadesátých let miulého století, kdy se začaly objevovat počátečí vly espokojeosti. Plě akceptuji, že rozhořčeí je u lékařů zaměstaých v emocicích legitimí, eboť jejich platový stadard je dlouhodobě podhodoce a pracoví zátěž vysoká. K tomu přistupuje obecá espokojeost s celým zdravotickým systémem a v případě skupiy mladých lékařů ejistota u specializačího vzděláváí. Nemohu přehlížet ai mzdové podhodoceí ostatích zdravotíků, které v řadě případů rověž eodpovídá árokům a profesi. Nespokojeost chápu a převzal jsem ji po moha miistrech zdravotictví jako věc, kterou je třeba prioritě řešit. Trpělivě jsem poukazoval a to, že od roku 1995, kdy vzikl Lékařský odborový klub, se stav ezlepšil. Pokrok se edostavil ai přes ěkolik vl stávek, fiačích itervecí státu, avyšováí mzdových tarifích tabulek, espočeté výměy ředitelů emocic a přes střídáí vlád apříč politickým spektrem. Neúčiý je i zvyšující se tlak orgaizátorů a protagoistů akce Děkujeme, odcházíme a vládu, která emůže v ejbližších dvou letech díky hospodářské krizi a propadům státího rozpočtu další ijekce do zdravotictví dát. Naše zdravotictví je podfiacováo vzhledem k árokům a ě kladeým. Přesto musím připomeout, že v posledích deseti letech se zvýšil objem peěz, protékajících ašim systémem o sto procet a v posledích pěti letech o padesát procet. Fakt, že za tuto dobu výše průměrého platu lékaře vzrostla z 1,9ásobku pouze a ecelý 2,1ásobek průměrého platu v České republice, je smutý. V systému a podstatě vyšší zvyšováí mezd zdroje byly, ale edošlo k jejich využití. Věřím ale, že k tomu dojde, jakmile se hospodářství oživí. Z vyspělých evropských zemí mají relativě ejižší platy lékaři v Dásku a Švédsku (2,4ásobek). Nejsme tedy lepší platové úrovi zase tak vzdálei, jak se lékaře saží odborářští protagoisté přesvědčit. Když yí zahájíme reformu a vydržíme do ávratu hospodářské kojuktury, emusí být čekáí a zlepšeí mezd ijak dlouhé. Reforma je připravea a projde-li saha pomocí lépe defiovaého postupu lege artis umožit určité limitace rozvoje medicíy a astaveí odpovědosti zdravotích pojišťove tak, aby ehazardovaly se vstupem ových techologií, bude dost peěz a platy velmi brzy. Musím však připomeout, že ejde je o reformu. Lékařský odborový klub za ízké platy apadá vládu a obrací se výlučě a Miisterstvo zdravotictví ČR, jako a viíka vziklé situace. Dovoluji si připomeout, že prvími adřízeými, kteří rozhodují o výši platů, jsou primáři, evetuálě předostové kliik. Ti rozhodují, které léky se budou předepisovat, které materiály používat a zda je vybavovat ejmoderějšími přístroji. Také samozřejmě rozhodují o tom, kolik persoálu si a práci árokují a kolik peěz půjde a odměy lékařů a sester. Nemají to lehké, ale ějaký prostor v hospodařeí mají. Pak jsou tu ředitelé emocic, o zřizovatelích emocic ai emluvě, kteří mají rověž možost platy ovlivňovat. Takže zodpovědých je moho a je trochu falešé, jestliže ěkteří zástupci zřizovatelů, zámí profesoři či emocičí maažeři tvrdí, že viíkem je miisterstvo. Představa, že k avýšeí platů dojde v příštím roce, je v současé situaci aprosto erealizovatelá a argumety o zubožeí lékařského stavu a požadavky a avýšeí platů lékařů jsou mimo realitu. Žádá rozumá vláda emůže, i kdyby to pokládala za jakkoli potřebé, masivě zvýhodit lékaře právě v době, kdy krátí veřejé rozpočty a kdy by mohla očekávat vzedmutí epokojů u dalších profesí. Nebudu samozřejmě tvrdit, že vláda žádé zdroje pro krize emá. Pokud bude Lékařský odborový klub i adále eskalovat své výhružky a lékaři, zejméa z ejrizikovějších oborů jako je apř. aesteziologie skutečě přestaou pracovat, budou se fiačí prostředky muset vložit do systému v havarijím režimu, stejě jako apříklad do povoděmi postižeých krajů. Ty ale zdravotictví v podobě, v jaké se yí achází, dlouhodobě ezachráí a povede to k chaosu, který reformí kroky zřetelě zbrzdí. Pokusy lékařských odborů byly zprvu je teatrálě přehaé, ale daly se tolerovat jako určitý folklór. Potom se ukázalo, že postup rebelujícího Lékařského odborového klubu a představitelů České lékařské komory se ezastaví před ičím. V ávazosti a výrazě militatí prohlášeí se objevily výhrůžky lé VOX PEDIATRIAE lede/2011 č. 1 ročík 11 9

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2011 číslo 9 ročík 11 Kritické momety aktivace dětské obezity Postaveí dietologie v dětské obezitologii Pohybová aktivita v preveci

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2009 číslo 3 ročík 9 Nejčastější parazitárí a mykotické ifekce kůže Nekomplikovaé ifekce kůže a měkkých tkáí Astma brochiale v kojeeckém

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2008 číslo 3 ročík 8 Potraviové alergie Cizí tělesa v trávicím traktu u dětí 2. Kogres primárí péče Kazuistika: Gaucherova emoc Téma čísla:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. atypické infekce. duben 2011 číslo 4 ročník 11. 5. Kongres primární péče

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. atypické infekce. duben 2011 číslo 4 ročník 11. 5. Kongres primární péče VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2011 číslo 4 ročík 11 5. Kogres primárí péče Chlamydie v dětském oku Problém sexuálě přeosých ifekcí z pohledu PLDD Scabies Téma čísla:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2011 číslo 7 ročník 11. Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2011 číslo 7 ročník 11. Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2011 číslo 7 ročík 11 Trombóza a hormoálí atikocepce u mladistvých dívek Kazuistika: Kogeitálí hemagiom Mikroskopické houby v pediatrii

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2008 číslo 10 ročík 8 Dětská oftalmologie Kotaktí čočky u dětí Kdy, proč a jak vyšetřovat zrak u dětí Volé radikály a atioxidaty v dětském

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll RECESE V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Od září miulého roku ás ekoomové zpočátku opatrě, později čím dál aléhavěji upozorňovali a skutečost, že celý svět mimo Českou republiku zasahují chapadla recese opakujícího

Více

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 11-12 2013 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11. listopadu se koalo v KD v Nezašově další zasedáí zastupitelstva obce Všemyslice za přítomosti

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Penze vládní politika kontra teorie

Penze vládní politika kontra teorie březe 2011 Jaroslav Vostatek: Peze vládí politika kotra teorie Václav Klaus: Reforma důchodů je epromyšleá Václav Klaus: Nespojujme důchodovou reformu se zvýšeím DPH Václav Klaus: Proč ahradit stejé (skoro)

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

Máme nový orientační systém

Máme nový orientační systém 9 září 2012 Máme ový orietačí systém Pláovaá kozultace V podzimím období, ve dech 29. říja až 1. listopadu, k ám a předaudit zavítají kozultati Joit Commissio Iteratioal (JCI), aby zhodotili stav připraveosti

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

Expertní Systémy. Tvorba aplikace

Expertní Systémy. Tvorba aplikace Tvorba aplikace Typ systému malý velký velmi velký Počet pravidel 50-350 500-3000 10000 Počet člověkoroků 0.3-0.5 1-2 3-5 Cea projektu (v tis.$) 40-60 500-1000 2000-5000 Harmo, Kig (1985) Vytvořeí expertího

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva zpravodaj města ročík 5. dube 2008 ZDARMA Kouzelý 08 Krumlov Český Krumlov se 29. duba proměí v město, kde ic eí emožé a kde hlaví áměstí může změit své jméo a áměstí Lásky. Až do 1. květa bude Krumlov

Více

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně Ročík XI., číslo 6/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neslyšíme, ale tacovat ás moc baví Zajímavá aktivita (eje) pro sluchově postižeé Jak roste Kosatec Říje a listopad a stavbě multifukčí budovy

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008 Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XVI. 2 / 2008 Fyzická ochraa Temelía u odboríků uspěla Návod a dlouhověkost eodejít do důchodu Oražový rok 2008 odstartoval Na Křtěově se potkaly dva

Více

Oranžový rok 2006 pokračuje

Oranžový rok 2006 pokračuje Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XIV. 5 / 2006 Rakušaé si prohlédli temelíský reaktor Pracovat a Temelíě? To bychom rádi, říkají studeti Jada dovedl v Temelíě školáky z Týa k vítězství

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře.

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře. Sp.z.sukls118965/2013 a k sukls118966/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifeaci Actavis 5 mg Solifeaci Actavis 10 mg potahovaé tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Solifeaci

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov. ce Meziádí kofere h suvi ýc st e jů zd í vá Využí 19. - 21. říja 2011 Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.cz ORGANIZÁTOŘI Horí Nová Ves 108 507 81 Lázě Bělohrad

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

NEWSLETTER. Pár slov k setkání Fenomén Knížák * KVĚTNOVÝ GRAF IVK

NEWSLETTER. Pár slov k setkání Fenomén Knížák * KVĚTNOVÝ GRAF IVK květe / 2015 NEWSLETTER NEWSLETTER květe /2015 Václav Klaus: Pár slov k setkáí Feomé Kížák Jiří Weigl: Pět let pomoci Řecku Ladislav Jakl: Jsme o pět let chytřejší? Spíše spoutaější Pavel Ryska, Ja Průša:

Více

Neparametrické metody

Neparametrické metody I. ÚVOD Neparametrické metody EuroMISE Cetrum v Neparametrické testy jsou založey a pořadových skórech, které reprezetují původí data v Data emusí utě splňovat určité předpoklady vyžadovaé u parametrických

Více

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus:

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus: dube / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER dube /2014 Václav Klaus: Deset let ašeho čleství v EU eí důvod slavit Jiří Weigl: Evropská uie a její krize Ladislav Jakl: Kampaě a fráze zmrzačeá demokracie Ja Skopeček:

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

Udr itelnost WE CarE

Udr itelnost WE CarE Udritelost WE Care Získejte více za vaše peíze: s WE CARE společosti MetPro Ekologicky zabaleo při zachováí stejé kvality Důsledě ekologické baleí šetré k přírodím zdrojům. To je cílem produktové řady

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE Obecí vyhlášky Obecí zastupitelstvo a svém posledím zasedáí v loňském roce de 15. 12. 2004 schválilo tři ové obecě závazé

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad . Časové řad.. Pojem a klasfkace časových řad Specfckým statstckým dat jsou časové řad pomocí chž můžeme zkoumat damku jevů v čase. Časovou řadou (damcká řada, vývojová řada) rozumíme v čase uspořádaé

Více

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů - 12.1 - Přehled Ifomace po odhad ákladů Míy po áklady dotazu Opeace výběu Řazeí Opeace spojeí Vyhodocováí výazů Tasfomace elačích výazů Výbě pláu po vyhodoceí Kapitola 12: Zpacováí dotazů Základí koky

Více

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referečí příručka prosiec 2002 Iformace v tomto dokumetu se mohou změit bez předchozího upozorěí. SPOLEČNOST COMPAQ COMPUTER CORPORATION NENESE ODPOVĚDNOST ZA TECHNICKÉ

Více

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4 Dálkové ovládáí 6-7 Zdrojové meu 8-9 Režim tueru 10-11 Přehráváí 12-13 Režim Bluetooth 14-17

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ČÍSELNÉ OBORY vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z mtemtiky školí rok 204/205

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES CZ ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services SERVO-APLIKACE DYNAMICKÉ POLOHOVÁNÍ Regálový sklad v logistickém

Více

Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extranet er - RESORT-N MF

Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extranet er - RESORT-N MF Cislo smlouvy MF 332/029/2012 Toto cislo uuadejte pri faktura ci C. J. Poskytovatele: MFIN.4.62.S.o3_2012..^ Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extraet er - RESORT-N MF ve smyslu ustaovei 536

Více

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013 KMB systems, s.r.o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 30 34, fax +420 482 736 896 email : kmb@kmb.cz, iteret : www.kmb.cz SML33 / SMM33 / SMN3 Multifukčí měřící přístroje

Více

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU Roč. 71 (2015) Číslo 2 O. Čožík, J. Kadlec: Zabezpečeí komuikace sezorického systému 1 ZABEZPEČEÍ KOMUIKACE SEZORICKÉHO SYSTÉMU Ig. Odřej Čožík 1, Doc. Ig. Jaroslav Kadlec, Ph.D. 2 Ústav mikroelektroiky;

Více