Hejtmani u ministra regionů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejtmani u ministra regionů"

Transkript

1 Bém: Předsednictví poskytuje mimořádný politický, marketingový a organizační kapitál. Krajský rozměr předsednictví EU komentuje Jiří František Potužník, mluvčí premiéra pro evropské předsednictví. Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR číslo 01 / leden 2009 ročník 8 cena 15 Kč Poznejte regiony České republiky STRANA 2 STRANA 2 Kraje mají poplatky platit od února OTÁZKY PRO: Prezentace strana 16 Fotoreportáž z letošního Regiontouru Alexandra Vondru, místopředsedu vlády ČR KOMENTÁŘ strana 10 Nepatřím mezi euroskeptiky a předpokládám, že výtvarník David Černý se svou kamarilou také ne. Jeho tým pouze naservíroval do Bruselu sendvič minulosti, současnosti i budoucnosti států, jež mají dobrovolně tvořit, řekněme trochu nadneseně, jakousi velkou rodinu. Je jedno, jaké atributy pro prezentaci toho kterého státu sedmadvacítky v té chvíli Černý zvolil. Koneckonců, turecké záchody pamatujeme všichni a nejen v Bulharsku, Václav Klaus je českým prezidentem, Adolf Hitler bezpochyby existoval a maďarské čabajky jsou chutné. Vůbec si nemyslím, že artefakt visící v Bruselu je jen taková uvolňující taškařice. Chceme-li spolu vytvořit cokoli, říkejme tomu klidně stát, bez odpuštění, bez závisti, bez tolerance, bez nadhledu, bez kompromisů, bez pokory to prostě nepůjde. Myslím, že právě to měl tým Davida Černého na mysli. Dokážeme-li všechny jinakosti akceptovat, pak ten chaos může být úžasným prostorem k žití. P. S. Vůbec nechápu, že Alexandra Vondru nepříjemně zaskočilo, že vypláceli honoráře fiktivním spoluautorům. Na fiktivní účty? Jarmila Kudláčková, šéfredaktorka V rámci letošního ročníku veletrhu Regiontour se na brněnském výstavišti uskutečnilo druhé zasedání Rady Asociace krajů ČR. Ta doporučila všem svým členům, aby od počátku února formou darovací smlouvy nabídli svým občanům možnost úhrady regulačních poplatků ve svých zdravotnických zařízeních. Hejtmani se také domluvili na společném postupu proti krácení finančních prostředků na hrazení sociálních služeb. O letošním ročníku Regiontour se více dočtete na straně 10. foto: AK ČR Rozjetý vlak českého předsednictví pomáhají řídit i kraje Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie není pouze záležitost národního a nadnárodního charakteru, ale také událost, která velmi silně zasahuje i do regionální politiky České republiky. Už v červnu loňského roku to jasně deklaroval vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. Ten prohlásil, že chce zapojit regiony do příprav a realizace českého předsednictví především proto, že je to příležitost jak přiblížit Evropskou unii běžným občanům. VYNIKAJÍCÍ PŘIPRAVENOST KRAJŮ České předsednictví je unikátní příležitostí přinést evropská témata, jinak těžko zkomunikovatelná, blíže lidem, a to i do českých a moravských krajů i díky rozhodnutí vlády zorganizovat většinu nejdůležitějších jednání v Hejtmani u ministra regionů Počátkem ledna se setkali nově zvolení hejtmani s prvním místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj Jiřím Čunkem. Na setkání dorazilo deset z celkem třinácti nejvyšších představitelů krajů. Hlavními body jednání byly budoucí možnosti spolupráce ministerstva s kraji, čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie do regionálních operačních programů (dále jen ROP). Další témata se věnovala připravovanému opatření v bytové problematice, novele stavebního zákona a problematice regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Nejdiskutovanějším tématem bylo získání finančních prostředků z Evropské unie. K tomuto tématu hejtman Pardubického kraje a zároveň někdejší ministr pro místní rozvoj Radko Martínek řekl: Čerpání peněz nebude žádná idyla, protože je v České republice velké množství projektů, je potřeba doladit veškeré nedostatky. V jednotlivých krajích to bude velmi těžká práce. ROP podporují zejména tzv. tvrdé projekty, jež jsou zaměřeny na zlepšení dopravní dostupnosti obcí a měst regionů, zvyšování kvality života obyvatel v oblastech vzdělávání, sociálních služeb a zdravotnické péče. V rámci programového období bylo všem ROP přiděleno celkem 5 471,2 mil EUR. V rámci cestovního ruchu se jednání zaměřilo na prioritu Národní podpory cestovního ruchu, jejíž alokace činí 76,73 mil. EUR (cca 2 mld. Kč). Odbor cestovního ruchu bude realizovat v Integrovaném operačním programu projekty, zaměřené na kvalitu v oblasti cestovního ruchu. Odbor veřejného investování připravuje novelu zákona o veřejných zakázkách a nový zákon o veřejných koncesních zakázkách. Hlavním okruhem novely zákona o veřejných zakázkách je snížení administrativní zátěže a zpřísnění dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. Podrobné informace o stavu čerpání z fondů EU jsou uvedeny na stránkách strukturálních fondů v měsíční monitorovací regionech. A aby nezůstalo u suchých politických jednání, připravíme ve spolupráci s kraji a dalšími subjekty doprovodné akce tak, aby z předsednictví něco měli i obyčejní smrtelníci, řekl Vondra. Už tehdy se proto zrodil tzv. decentralizovaný model organizace českého předsednictví, který do příprav a realizace zapojuje také právě české kraje. A ty to ocenily. Některé kraje dokonce podepsaly s Úřadem vlády memorandum o spolupráci. Vondra jejich připravenost označil za vynikající. Jsem přesvědčen, že kraje musejí být do přípravy českého předsednictví EU zapojeny co možná nejvíce. Uvědomujeme si potřebu koordinace a jsme připraveni s vládou maximálně spolupracovat, prohlásil tehdejší předseda Rady Asociace krajů Evžen Tošenovský. Vrcholná setkání evropských politiků Rady ministrů se tak odehrají kromě Prahy v dalších pěti místech po celé České republice. (pokračování na straně 2) zprávě ministerstva pro místní rozvoj, Národního orgánu pro koordinaci. Ministr Čunek na jednání přislíbil intenzivní spolupráci s kraji, tak aby společně získali co nejvíce evropských financí. Hejtmany vidím jako přirozené partnery, uvedl Čunek. Magdalena Hándlová Jakou roli budou hrát kraje během českého předsednictví? Kraje sehrály poměrně zásadní úlohu ještě před začátkem českého předsednictví. Jejich zástupci se totiž podíleli na formulaci priorit českého předsednictví včetně pracovního programu. Regiony také spolupracují na přípravě některých předsednických akcí, které se uskuteční ve vybraných městech. V těchto regionech proběhla také regionální část informační komunikační kampaně. Neformální ministerská setkání, tedy setkání na nejvyšší úrovni, se konkrétně uskuteční v Luhačovicích, Hluboké nad Vltavou, Mariánských Lázních, Litoměřicích a Brně. Pro kraj je pořádání neformálních zasedání či dalších předsednických akcí jedinečnou marketingovou příležitostí, kdy se kraje mohou zviditelnit v celé Evropě a přitáhnout tak k sobě turisty. Co nejdůležitějšího nás během našeho předsednictví čeká na krajské a celorepublikové úrovni? Na krajské úrovni se bude jednat především o již zmíněná neformální zasedání ministrů, ale i o další významné akce například konference Perspektivy vnitřního trhu s elektřinou, která proběhne koncem ledna v Ostravě a na kterou přislíbil účast i eurokomisař pro energetiku Andris Piebalgs nebo konference Internet ve státní správě a samosprávě, která se koná začátkem dubna v Hradci Králové. Obecně patří právě jednání na úrovni ministrů k nejdůležitějším předsednickým akcím. (pokračování na straně 2) INZERCE Věcně o Evropě

2 2 KN leden 2009 Rozjetý vlak českého předsednictví pomáhají řídit i kraje (pokračování ze strany 1) PRESTIŽ PRO REGIONY Nicméně nejde pouze o podílení se na organizaci oficiálního a formálního programu předsednictví. Po celé Evropě totiž probíhají, a v následujících měsících budou probíhat, pod taktovkou Úřadu vlády České republiky, rozmanité kulturní akce, které mají představit Českou republiku, zemi předsedající Evropské unii, světu. Toho chtějí využít také kraje. Pro většinu z nich je totiž podíl na organizaci českého předsednictví otázkou prestiže. Vždyť téměř všichni hejtmani se shodují: České předsednictví je příležitost, jak ukázat náš kraj Evropě v tom nejlepším světle a my takovou příležitost nemůžeme nevyužít. Proto i v českých krajích můžeme při nahlédnutí do kalendáře objevit akce, které buď přímo zapadají do oficiálního programu předsednictví nebo jsou součástí kulturního doprovodného programu, který 5. ledna představil vicepremiér Alexandr Vondra společně s ministrem kultury Václavem Jehličkou. KRAJE NABÍZEJÍ STO AKCÍ V rámci kulturního programu českého předsednictví tak probíhá a proběhne více než 600 různých kulturních událostí v Česku a dalších devadesáti zemích, kde má ČR své zastoupení. V českých regionech má proběhnout na sto významnějších kulturních akcí. Mezi ně patří například i některé známé a pravidelné festivaly a přehlídky jako je Pražské jaro, Smetanova Litomyšl nebo festival United Islands of Prague. Pořadatelé nabídnou také výstavy, filmová i hudební představení a happeningy. Na programu jsou také akce, které budou doprovázet oficiální program předsednictví, jako jsou Eurofestivaly. Ty mají doplňovat jednotlivá zasedání ministrů v různých regionech České republiky. Kulturní program českého předsednictví, na který ze státního rozpočtu půjde několik desítek milionů korun, ovlivní i dvě pro Česko významná výročí. Prvním z nich je dvacet let od pádu železné opony a druhým je pět let od vstupu ČR do EU. Kulturní akce během předsednictví budou také zaměřené na Evropský rok kreativity a inovace nebo budou odrážet motto českého předsednictví Evropa bez bariér. VŠICHNI SE NEZAPOJÍ Ne všechny kraje však organizují to co si přály a ne všechny kraje se do organizace chtějí zapojit. Jsou i regiony, které se na organizaci českého předsednictví nepodílejí a nedočkají se tak ani některé z návštěv evropských delegátů. Jedním z nich je i Liberecký kraj. Hejtman kraje Stanislav Eichler si narozdíl od ostatních hejtmanů nemyslí, že české předsednictví s kraji přímo souvisí. Předsednictví ČR v Radě EU se krajů přímo nedotýká. Při dobré vůli by to mohlo krajům přinést dostupnější cesty k penězům z evropských fondů, ale rozhodně předsednictví není nástrojem pro zviditelnění krajů v Evropě. Zviditelnit nás mohou veletrhy cestovního ruchu či různé prezentační akce, ale ne předsednictví v Radě EU, které je přeci jenom hlavně věcí centrální politiky ČR. Většina ostatních zástupců krajů má ale jiný názor. Například podle hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové je české předsednictví nástroj, pomocí kterého lze zvýšit cestovní ruch v kraji: České předsednictví by mělo představit náš kraj v lepším světle než tomu bylo doposud. Samozřejmě je to příležitost jak navázat dobré kontakty se zahraničím a přilákat do regionu více zahraničních návštěvníků, řekla Vaňhová a dodala, že Ústecký kraj, stejně jako jiné kraje, úzce spolupracuje s vládou ve věci organizace kulturních doprovodných akcí. DŮLEŽITÉ KONFERENCE MINISTRŮ Kulturní akce jsou však pouze doplňkem k hlavnímu programu předsednictví. Zřejmě tím nejdůležitějším, co některé kraje čeká, jsou konference evropských ministrů. Ty se uskuteční na Karlovarsku, ve Zlínském, Jihomoravském, Jihočeském či v Ústeckém kraji. Mariánské Lázně na Chebsku budou v dubnu hostitelem Rady ministrů pro regionální rozvoj a jednat se má například o dokumentu s názvem Zelená kniha o územní soudržnosti, který vypracovalo ministerstvo pro místní rozvoj. Zaměříme své úsilí na to, aby se dosáhlo pokroku v otázkách, o nichž Zelená kniha pojednává. Našimi hlavními prioritami je hospodářské posílení vnitřních periferií regionů, zlepšení spolupráce pohraničních oblastí, rozvíjení integrovaného přístupu k regionálnímu plánování, prosazování polycentrické sítě sídel, podpora rozvoje venkova a dopravní a telekomunikační infrastruktury, prohlásil České předsednictví EU je velkou šancí pro regiony. ministr Jiří Čunek. Další prioritou českého ministerstva pro místní rozvoj je navíc také zjednodušení čerpání financí z evropských fondů, tedy oblast, která je velice aktuální pro všechny kraje. Jihomoravský kraj a město Brno zase bude hostit ministry zemědělství. Ti se sejdou na přelomu května a června v Brně, jehož magistrát pro ně chystá mimo jiné slavnostní večer za tři miliony korun. Zlínský kraj přivítal v lednu evropské ministry pro zaměstnanost a sociální věci. Setkání se konalo v Luhačovicích a stejně jako jinde, i ve Zlínském kraji měli ministři zajištěný bohatý doprovodný program. Své akce se dočká také Jihočeský kraj. V Hluboké nad Vltavou se bude v březnu konat schůzka ministrů zahraničí, tzv. Gymnich. Radnice Hluboké chce přilákat především zahraniční novináře, kterých by se mohlo sjet i několik stovek. Už dlouho se také ví, kde se bude konat zasedání ministrů dopravy, tedy zasedání, které je kraji sledováno asi nejvíce. Tím městem jsou Litoměřice v Ústeckém kraji. Ústecký kraj je klíčovou dopravní křižovatkou, úspěšně se zde rozvíjí veřejná lodní doprava a Lovosice patří mezi nejvýznamnější železniční uzly, odůvodnil Alexandr Vondra, proč právě zde budou jednat ministři dopravy. SJEDOU SE I VELVYSLANCI Ve stejném měsíci se významná akce uskuteční i v Královéhradeckém kraji. Jde o 12. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě, které se letos poprvé zúčastní i zástupci evropských institucí. Moravskoslezský kraj bude také hostit hned několik akcí. Mezi ně patří například setkání odborníků v oblasti energie a chemického průmyslu. Významná akce se bude konat také v Pardubickém kraji, kam se v květnu sjede 27 velvyslanců členských zemí při EU. Na zámku v Litomyšli by se také mělo odehrát předání českého předsednictví Švédsku, jež Českou republiku vystřídá v polovině příštího roku. Samostatnou kapitolou v organizaci předsednictví EU je samozřejmě Praha. Hlavní město bude organizovat velkou část významných programových i kulturních akcí a hned několik setkání ministrů. Kromě setkání ministrů vnitra, školství, životního prostředí či obrany, bude jednou z největších akcí Evropský summit regionů a měst, naplánovaný na 6. března. Praha na jeho organizaci spolupracuje s Výborem regionů a očekává se účast mnoha primátorů významných evropských měst, členů vlády a zástupců evropských institucí. Filip Appl KOMENTÁŘE Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v období od ledna do června 2009 je pro město Praha příležitostí, která se při současných jednacích pravidlech EU opakuje jednou za 14 let, případně se v důsledku jejich budoucích změn nemusí opakovat vůbec. Předsednictví v Radě EU je šancí ke zviditelnění České republiky i jejího hlavního města. Šestiměsíční období hlavního města Evropy poskytuje mimořádný politický, marketingový a organizační kapitál. Zároveň z něj také vyplývá značná zodpovědnost jak pro celou zemi, Česko předsedá Evropské unii. Toto prosté konstatování v sobě nese dvě podotázky: co to je předsedat a co to je Evropská unie. V pojetí české vlády je předsednická role především moderování debat na úrovni vlád sedmadvaceti členských států, tedy reflexe jejich národních postojů a názorů, a připomínání základů společné hospodářské politiky, tedy pravidel volného trhu, na nichž evropské společenství vyrostlo a dosáhlo prosperity. Mnohokrát již bylo řečeno, že priority 3E Ekonomika, Energetika, Evropa a svět - odrážejí jak dlouhodobé zájmy Unie, tak její aktuální potřeby. V tomto smyslu je Unií spíš půl miliardy obyvatel než trio evropských institucí, a to bez snahy o populismus důraz na zachování funkčních ekonomických pravidel je jistě v době dopadů finanční krize méně populární, než tak pro hlavní město Praha a já jako primátor se jí chci zhostit se vším respektem a péčí. Čeká nás intenzivní mediální zájem celého světa, ale také horké otázky, které bude EU řešit. Města jsou hlavními hnacími motory regionů, centry rozvoje a růstu, na druhé straně zápolí s problémy v otázkách životního prostředí, dopravní infrastruktury či se sociálními problémy. Je složité dosáhnout konsensu nad tím, jakými oblastmi by se měla evropská politika soudržnosti prioritně zabývat, jakou část prostředků by měla směřovat do rozvoje měst a jakou do méně rozvinutých regionů. Jisté však je, že především v současné hospodářské krizi v Evropě i v obtížném politicko-hospodářském světovém klimatu vyvstává více než kdy jindy potřeba skutečné evropské soudržnosti, která povede k obnově evropského hospodářského růstu, úspěšnému řešení problému nárůstu nezaměstnanosti a k upevnění pozice Evropské unie na světovém ekonomickém hřišti. Z hlediska hlavního města Prahy i krajů nás čeká vrchol předsednictví března, kdy bude Praha mít tu přísliby hospodářské pomoci tomu či onomu průmyslovému odvětví, nebo té či oné zemi, potažmo regionu. Jde ale o minimalizování rizika, že dočasná podpora bude mít trvalé negativní následky. Málokdo ví, že už patnáct let funguje jako poradní orgán Evropské unie tzv. Výbor regionů. 344 zástupci sice nemají rozhodovací pravomoci, ale Evropské radě, Evropské komisi i Parlamentu podávají své názory a požadavky například v oblasti politiky ekonomické a sociální soudržnosti, životního prostředí, kultury, vzdělávání a dopravy. Stejně tak se málo ví, že české předsednictví v rámci příprav svého programu jednalo nejen s hlavami všech členských států a institucí, ale i s akademiky, obchodníky a - představiteli krajů. Konzultace jednoznačně potvrdily, že dlouhodobý rozvoj regionů závisí na dokončení liberalizace evropských trhů, která umožní například intenzivnější přeshraniční spolupráci, a právě v době, kdy sílí hlasy volající po nových formách protekcionismu a subvenční politiky, je o to důležitější pokračovat v odstraňování obchodních bariér napříč Unií. Tři čtvrtiny evropské zaměstnanosti i hospodářského zisku vytvářejí malé a střední podniky na rozdíl od nadnárodních gigantů jsou doma právě v regionech a české předsednictví neustále opakuje, že případná podpora průmyslu pro zmírnění dopadů finanční krize musí být transparentní a směřovat především k nim. Kraje jsou navíc přirozeným protipólem kontinentálního konformismu. Fungují nejen jako dobrá prodejní značka (Evropská unie přiznala právo na ochranu regionálního jména čest hostit Evropský summit regionů a měst. Věřím, že právě zde se nám podaří vytvořit či upevnit platformu k navázání úzké a intenzivní spolupráce evropských regionů, a posílit tak jejich samostatnost a autonomii. Věřím také, že rozhovory o budoucnosti evropské politiky soudržnosti, potažmo o evropské konkurenceschopnosti pomohou nejen Praze, ale všem zúčastněným zástupcům posílit svou hospodářskou i politickou pozici a své sebevědomí. Srdečně vás proto zvu do Prahy, kde bude 5. března slavnostně zahájen díky jedinečnému způsobu výroby či zeměpisnému původu již šestnácti českým produktům například českému pivu, třeboňskému kapru či hořickým trubičkám), ale i jako strážci původních duchovních a kulturních hodnot (popularita Horňáckých slavností asi nebude nikdy taková jako koncerty popových hvězd, vnitřní zaujetí účastníků je ale zjevně neskonale intenzivnější). Různá jednání i doprovodné akce českého předsednictví se proto budou odehrávat na různých místech. Rady ministrů například vedle Prahy proběhnou i v Brně, Litoměřicích, Hluboké nad Vltavou, Luhačovicích a Mariánských lázních... Máme nepochybnou výhodu v počtu historických památek, v půvabu přírodních lokalit, v rázovité kultuře jednotlivých krajů a umíme se chlubit. Evropský summit regionů a měst, jehož příprava v těchto a nejbližších týdnech vrcholí. Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy Jsme na počátku šestiměsíčního předsednictví. Jako na zemi někdejšího komunistického impéria se na nás dívá zbytek Evropy se zvýšeným zájmem: staré i nové členské státy Unie zajímá, jak obstojíme nejen po politické, ale i organizační stránce. Zatím se nám daří získávat uznání. A to i díky pečlivosti, poctivosti a pohostinnosti krajů. Pokud jim vydrží, bude se na české předsednictví vzpomínat v dobrém. Jiří František Potužník, mluvčí premiéra pro evropské předsednictví OTÁZKY PRO: Alexandra Vondru, místopředsedu vlády ČR (pokračování ze strany 1) V nejbližší době nás čeká neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci v Luhačovicích a neformální zasedání ministrů pro rozvojovou spolupráci v Praze. Jak ale ukázaly první týdny, mohou přijít i aktuální události, jakými jsou nyní události v pásmu Gazy nebo situace mezi Ruskem a Ukrajinou, které nelze předvídat a program se jim přizpůsobí až v průběhu. Jak jste s dosavadním předsednictvím ČR spokojen? Role evropského lídra jsme se ujali velmi aktivně. Posunuli jsme dopředu rusko-ukrajinská vyjednávání o plynu, výrazně jsme přispěli i k řešení blízkovýchodního konfliktu. Česká republika dostala v čele Evropské unie historickou šanci potvrdit svou pozici spolehlivého a akceschopného partnera a své role se zhostila velmi dobře. Tempo, které jsme nasadili, je velmi vysoké a já věřím, že ho udržíme až do konce předsednictví a nejen ČR, ale i celá Evropa to ocení.

3 PARDUBICKÝ KRAJ KN leden Je třeba věnovat pozornost měkkým projektům, tvrdí hejtman Radko Martínek Pardubický kraj bude hostitelem a spoluorganizátorem několika akcí, které přímo souvisejí s předsednictvím České republiky Evropské unii. Půjde většinou o události organizačního charakteru, od kterých si však kraj zároveň slibuje reklamu a propagaci. Do regionu se totiž díky akcím sjede řada diplomatů a evropských úředníků a kraj právě zmiňovanými akcemi hodlá těmto lidem představit Pardubický kraj jako krásný kus přírody s bohatou kulturní a sportovní tradicí. První z těchto událostí bude CO- REPER II Trip, tedy setkání velvyslanců členských zemí při EU. To bude mít spíše poznávací charakter a bude společné pro Pardubický, Královéhradecký a Středočeský kraj. Návštěva velvyslanců se uskuteční 7. až 10. května a jejím organizátorem je Stálé zastoupení České republiky při EU, v čele s velvyslankyní Vicenovou. V Pardubickém kraji mají hosté zorganizovanou návštěvu jednoho z největších klenotů regionu Národního hřebčína v Kladrubech. Cílem návštěvy je ukázat hostům, že Pardubický kraj je mimo jiné i krajem koní s dlouholetou tradicí chovatelských úspěchů. Další, tentokrát ryze odbornou akcí bude workshop na téma lesnictví. Jedná se o seminář pro experty z členských zemí zaměřený na lesní hospodářství. Pozváno je přibližně 80 osob, zejména expertů a úředníků z ministerstev, pozvánku obdrží i někteří členové Evropské komise. Hlavním tématem workshopu je Komunikace v lesnictví. Uskuteční se ve dnech 1. až 5. června, pro Pardubický kraj je stěžejní termín 3., 4. a 6. června. V těchto dnech se účastníci setkání sejdou na jednání v Chrudimi. Exkurzi do okolních lesů absolvují 5. června. Stále probíhají organizační jednání mezi krajem, českým ministerstvem zemědělství a podnikem Lesy české republiky. Partneři jednání se sešli i přímo v terénu za účelem možností workshopu ve východočeských lesích. Doprovodný program je plánován na pardubickém zámku, kde na hosty bude čekat večerní raut spojený s kulturním programem a prezentací Pardubického kraje. Dále budou mít možnost účastníci workshopu navštívit golfový klub ve Svobodných Hamrech, skanzen na Veselém Kopci a hřebčín ve Slatiňanech. Snad největší akcí bude předání symbolického žezla předsednictví Švédsku, které jej po České republice přebírá. Předání se Hejtman Radko Martínek. uskuteční v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. Tento, jeden z největších a nejznámějších open- -air festivalů v Evropě, je k tomu dokonalou příležitostí, jeho generální partner má sídlo právě ve Švédsku a samotného festivalu se účastní umělci z celého světa. Pardubický kraj také zamýšlí uspořádat několik akcí přímo v Bruselu. V první řadě hodlá vést řadu odborných seminářů z oblastí přeshraniční spolupráce, cestovního ruchu, dopravní politiky TEN-T, budoucnosti kohezní politiky a znalosti regionu. Na poslední z uvedených oblastí hodlá kraj spolupracovat Univerzitou Pardubice a TechnoParkem. Následovat budou kulturně společenské aktivity, mezi než patří zejména dvě výstavy o význačných rodácích z kraje. První bude lednová výstava o Bohuslavu Martinů, v květnu pak bude v Bruselu ke shlédnutí prezentace holického cestovatele Emila Holuba. V souvislosti s předsednictvím nabídlo České centrum v Berlíně a v Bratislavě Pardubickému kraji možnost tématických prezentací. Kraj tuto nabídku přijal a připravil výstavu fotografií architektury z Pardubického kraje od známého tamějšího rodáka, fotografa Štěpána Bartoše. Jedná se o soubor fotografií mapujících architektonické zajímavosti z celého kraje. Tím je naplněn záměr realizátorů prezentovat kraj také prostřednictvím umělecky hodnotných děl, konkrétně fotografií. Výstava se uskuteční v lednu a v únoru v Českém centru v Berlíně a v průběhu března v Bratislavě. K vlastnímu předsednictví pardubický hejtman Radko Martínek uvedl, že máme obecně možnost jako republika ukázat Evropské unii, že jsme jejím právoplatným členem a že umíme být řídícím orgánem. Zatím je příliš krátká doba na to, aby se naše předsednictví dalo hodnotit, ale již je jasné, že jsme jej začali aktivně, zhodnotil naše krátké působení v předsednickém křesle Martínek. Z pohledu kraje pak dodal, že v předsednictví vidí možnosti představit Pardubický kraj Evropě. Pardubický hejtman také zhodnotil dosavadní průběh čerpání dotací z fondů EU. Uvedl, že se sice podařilo do regionu přivést finanční prostředky z evropských zdrojů, ale již je slabší jejich rozdělování mezi jednotlivé projekty. Navíc je podle Martínka důležité promýšlet podporu jednotlivých projektů tak, aby byla smysluplná a hlavně, aby jednotlivé záměry na sebe navazovaly a doplňovaly se. Je třeba věnovat dostatek pozornosti tzv. měkkým projektům. Nač investovat stamiliony do sjezdových tratí, když k nim nevede silnice nebo když se lyžaři nemají kde naobědvat? zhodnotil podporu projektů Radko Martínek. Martin Ťopek Někdejší ředitelka hřebčína v Kladrubech nad Labem Lenka Gotthardová, kterou loni v říjnu odvolal ministr Gandalovič se stala správkyní Hippologického muzea v nedalekých Slatiňanech. Odvolání Gotthardové provázely emoce, protestovali proti němu i představitelé kraje. Nový ředitel kladrubského hřebčína zatím není znám, jmenován bude na začátku března. Ve čtvrtek 29. ledna se uskuteční mimořádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje. Jeho jediným bodem jednání jsou regulační poplatky ve zdravotnictví a jejich hrazení formou darovacích smluv. Kraj by měl ve svých zařízeních poplatky za občany platit od začátku února. Starou sanitku, která už nevyhovuje potřebám záchranky, věnoval Pardubický kraj městské policii v krajském městě. Sanitka jim bude sloužit pro převoz opilců na záchytku a umožní tak neblokovat vozidla záchranky. Četníci tak budou po Pardubicích jezdit i v sanitě. Pardubický kraj se domluvil s Českými drahami na letošní úhradě za objednané vlakové služby. Dráhy původně požadovaly navýšení plateb o polovinu, nakonec došlo k úpravě pouze o několik procent kopírujících míru inflace. Podle kraje v budoucnu budou pravděpodobně některé vlakové spoje nahrazeny třikrát levnějšími autobusy. Co na to zelení? KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Královéhradecký kraj přispěje především konferencí o internetu V rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie se ve většině českých krajů konají různé akce odborného, politického či kulturního charakteru. Královéhradecký kraj v tomto směru také není výjimkou. Trochu posmutnělí mohou být krajští politici, kteří doufali, že by kraj mohl organizovat jednu z několika ministerských schůzek. To se totiž nestalo. Přestože kraj nebude pořádat žádné akce související s předsednictvím na ministerské úrovni, hejtman kraje Lubomír Franc považuje předsednictví ČR za možnost, jak kraj zviditelnit v Evropě a navázat další kontakty. Královéhradecký kraj má na starost sice ty méně významné akce předsednictví, přesto se hodláme aktivně zapojit do kulturního programu, kde připravujeme hned několik akcí. Tou největší je akce Internet ve státní správě a samosprávě, která proběhne šestého a sedmého dubna. To je akce pro kraj již tradiční. Probíhá už řadu let v Hradci Králové a každoročně se jí účastní kolem dvou tisíc lidí, řekl Franc a dodal, že v letošním roce se díky předsednictví této akce poprvé zúčastní i zástupci z EU. Konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) bude letos kraj pořádat už dvanáctým rokem a záštitu nad letošním ročníkem převzali předseda vlády Mirek Topolánek, ministr vnitra Ivan Langer a předseda Senátu Přemysl Sobotka. ISSS představuje pro všechny účastníky zcela mimořádnou příležitost k setkání s vysokými státními činiteli, hejtmany, starosty a tajemníky velkých i malých měst a obcí, dalšími pracovníky státní správy a samosprávy, odborníky i manažery s rozhodujícími pravomocemi, řekl o akci Tomáš Renčín, ředitel konference. V poslední době už navíc zdaleka nejde jen o technologicky orientovanou akci, ale rychle roste zájem řady subjektů z oblasti bankovnictví či služeb pro veřejný sektor. Pravidelně se zde také prezentují jednotlivé regiony či města, jako například kraj Vysočina, hlavní město Praha, hostitelské město Hradec Králové, stejně jako řada municipalit či oblastí z mnoha evropských zemí. A o čem se bude na konferenci diskutovat? V programové skladbě konference se vedle diskusí o o aktuálních otázkách rozvoje egovernmentu v ČR objeví celá řada důležitých témat, mezi které patří novinky v legislativě, využití tzv. městských karet či otázky související s dalším rozvojem Hejtman Lubomír Franc. projektu Czech POINT, bezpečností internetu a další. Mluvit se bude i o financování projektů ze zdrojů EU či státního rozpočtu a svůj prostor dostanou i příklady dobré praxe měst, obcí a regionů. Z dalších aktivit, které vyvíjí kraj v rámci českého předsednictví, lze zmínit propagaci života a díla malíře Františka Kupky, která zapadá do projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku, který kraj spustil v loňském roce, a jehož důležitá součást je právě propagace regionu během předsednictví. Na projekt získal kraj dotaci z Evropské unie ve výši 28,5 milionů korun. Avšak druhou nejvýznamnější akcí v rámci českého předsednictví v Královéhradeckém kraji bude návštěva velvyslanců evropských zemí, která je očekávána doslova s napětím. Začátkem května přivítáme v Jičíně velvyslance zemí Evropské unie. Kraj pro ně ve spolupráci s městem Jičín chystá návštěvu skalních měst v Českém ráji, řekl hejtman Franc. O budoucnosti českého předsednictví má hejtman také jasno. Podle něj je nutné, aby vláda během českého předsednictví maximálně poukazovala na význam České republiky. Vláda hlavně musí zvládnout obtížné situace a úkoly, které během předsednictví nastanou. Vládní představitelé by se především měli chovat jako profesionálové, aby bylo vidět, že jsme země, která je na úrovni a zvládá předsedat takovému společenství, jako je Evropská unie, odpověděl hejtman na otázku, co by poradil vládě ve věci předsednictví a dodal, že dosud vnímá české předsednictví jako úspěšné. Filip Appl Královéhradecký kraj i letos podpoří konání tradičních krajských dožínek a finance poskytne i na soutěž Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje. Na obě akce vyčlenil v rozpočtu tři miliony korun. V úrodném Polabí prostě mají lidé k poživatinám kladný vztah. Vrchlabská nemocnice má podle posudku odborného odhadce cenu 45 milionů korun a kraj by za ní víc platit neměl. Potvrdit nebo upravit cenu by měl ještě jeden odhad. Cena se týká jak nemocničních nemovitostí, tak nemocnice jako firmy. Odhad se tak výrazně liší od požadavku majitele a vedení nemocnice, které přesahují hranici sta milionů. Dohodnou se nakonec? Fakultní nemocnice Hradec Králové slavnostně otevřela novou budovu psychiatrie. Ta stojí na místě původního pavilonu, který byl postaven v době druhé světové války, a je první novostavbou věnovanou klinické psychiatrii za posledních více než čtyřicet let. Zbrusu nová psychiatrie je v neklidných dobách jistě dobrou zprávou. Pozitivní výsledky přináší postup Královéhradeckého kraje v lákání dětí do učebních oborů, o které je jinak minimální zájem. Loni region ohlásil, že kdo půjde do učení, dostane zaplaceno. A počet žáků, kteří šli do učení, se zvýšil. Učni z vybraných oborů dostávají měsíčně tři až pět stovek a v případě, že na vysvědčení budou mít z odborného výcviku jedničku, mohou dostat až čtyři tisíce. Peníze prostě hýbají světem.

4 4 KN leden 2009 EKONOMIKA BYZNYS Na začátku ledna se na Krajském úřadě Jihomoravského kraje uskutečnilo jednání Bezpečnostní rady JMK. Výsledky jednání novinářům tlumočil na navazujícím brífinku hejtman Michal Hašek spolu s náměstkyní hejtmana Annou Procházkovou. Bezpečnostní rada JMK například konstatovala, že v Brně by měla fungovat dvě traumacentra Fakultní nemocnice Brno-Bohunice spolu s Úrazovou nemocnicí Brno. Rada též pověřila hejtmana Michala Haška, aby se obrátil na ministra zdravotnictví se žádostí o další aktualizaci věstníku ministerstva, ve kterém by byla Úrazová nemocnice Brno do seznamu traumacenter znovu zařazena. Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni otevřela ve středu 14. ledna za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase pobočku v Ostravě. Úkolem nově zřízené kanceláře je bezplatná poradenská činnost občanům, kteří se dostanou do finančních problémů, a jimž hrozí či nastalo neplacení dluhů a exekuce. Další pobočka sdružení je v Ostravě. Ústecký kraj poskytne jedenácti příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče příspěvek ve výši 27,6 milionu korun jako návratnou finanční výpomoc. Rozhodla o tom Rada Ústeckého kraje s tím, že peníze mají organizacím pomoci překlenout dobu, než obdrží dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Radní současně vyslovili nesouhlas se skutečností, že dotace jsou v tomto roce ministerstvem kráceny o téměř 60%. Rada Libereckého kraje v souvislosti s růstem nezaměstnanosti na Novoborsku projednala aktivní zapojení středních škol a Centra vzdělanosti do hledání řešení situace bývalých zaměstnanců Crystalex, a.s. a dalších nezaměstnaných v oblasti. K tomu se vytvořila operativní skupina složená ze zástupců středních škol z Českolipska a Novoborska, Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Úřadu práce a zástupců kraje. Cílem je poskytnout pomoc lidem, kteří se ne vlastní vinou ocitnou v tíživé situaci. Monitorovací výbor Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko Česká republika schválil na svém prosincovém zasedání ve Vídni 36 z celkem 46 podaných projektů. Úspěšní žadatelé z kraje Vysočina získají z Evropského fondu pro regionální rozvoj více než 20 milionů korun, z nichž velká část je určena na projekty z oblasti životního prostředí, jako jsou úspory energií a ochrana zemědělské půdy. Celkem byla v roce 2008 schválena finanční podpora pro projekty realizované v kraji Vysočina ve výši cca 113 milionů korun z programu Evropské územní spolupráce. Vedení Karlovarského kraje chce koordinovat jednání o situaci v Karlovarském porcelánu, jehož zaměstnancům hrozí hromadné propouštění. Koncem března by se bez práce mohlo ocitnout 622 zaměstnanců této firmy. Úlohou Karlovarského kraje je situaci monitorovat a zprostředkovat jednání o situaci, uvedl hejtman Josef Novotný s tím, že společná jednání by se měla konat každý měsíc. Zaměstnanci Karlovarského porcelánu jsou v současné době na nucené dovolené, pobírají pouze 60% mzdy. Rozpočty krajů počítají s navýšením, ale co krize? V první polovině prosince schválili poslanci návrh státního rozpočtu na další rok. Jedná se o samostatný zákon a obsahuje očekávané příjmy a odhad výdajů. U příjmů a výdajů se pravděpodobně projeví vliv probíhající finanční krize. Otázka pro personalistu Jaké problémy řešíte začátkem nového roku? Republikový rozpočet na rok 2009 počítá se schodkem 38 miliard. Předpokládá se, že hospodaření obcí v roce 2008 skončí v přebytku necelých sedmi miliard. Největší vliv v tomto bude mít novela zákona o rozpočtovém určení daní. Kraje a obce mají na daních svůj podíl, takže vyšší daňové výnosy jim přinesou více peněz a naopak. Kraje dostávají podíl z daně z přidané hodnoty a z daně z příjmu fyzických a právnických osob. Příjmy rozpočtů obcí pocházejí také z těchto oblastí, jsou ale jinak stanovovány. Patří k nim ještě daně z nemovitostí. Podíly krajů jsou stanoveny zákonem, podíly obcí závisí na počtu obyvatel a zařazení obce do velikostní kategorie. Co se týče daňových příjmů státu, od začátku loňského roku byla zavedena spotřební daň na pevná paliva, elektřinu a zemní plyn. To bude letos znamenat zvýšení příjmů z daní. Vyšší příjmy pocházejí také z rozpočtu EU. Nakolik se podaří v této oblasti čerpat dotace, se ukáže během roku. Rozpočet byl připravován podle odhadu růstu HDP vypracovaného ministerstvem financí ve výši 4,8 procenta. Přestože byl tento odhad z jara poměrně snížen, ukazuje se, že byl příliš optimistický. Podle odhadu České národní banky z listopadu poroste česká ekonomika v tomto roce o 2,9 procenta. Vzhledem k tomu, že významnou část rozpočtových příjmů krajů a obcí tvoří daně, bude mít na ně hospodářské zpomalení zásadní vliv. V regionech dochází k zavírání podniků a propouštění. Druhým významným zdrojem rozpočtů územně správních celků jsou dotace a příspěvky ze státního rozpočtu. U obcí se v roce 2009 očekávají přebytky hospodaření ve výši 6,7 miliard. Je to způsobeno pomalejším postupem projektů dotovaných EU a také růstem daňových příjmů od roku Krajské rozpočty by měly být letos také v přebytku, který je odhadován na necelé dvě miliardy. Na rozdíl od obcí, u kterých daňové příjmy tvoří kolem 60 procent všech příjmů, budou mít kraje z daní kolem Velké problémy nás čekají s nově zavedenými zelenými kartami. Naše společnost přijímá hodně cizinců, například ze Srbska, Ruska nebo Ukrajiny. Zelené karty pro nás nepředstavují řešení, které jsme si od nich slibovali. Postup je takový, že místo pro cizince, které se nepodaří obsadit do třiceti dnů, je nabízeno ambasádami dané země u nás. Problémem je, že pokud žadatel 36 procent očekávaných příjmů v hodnotě 54 miliard. Většinu příjmů rozpočtu krajů tak budou představovat dotace ve výši 87 miliard. Kolem 80 miliard z toho jsou dotace pro školy a školská zařízení zřízená kraji, obcemi a soukromníky. Rozpočet byl velmi kritizován. Vzhledem k tomu, že daňové příjmy nejspíš nedosáhnou odhadované výše, budou stát kraje a obce před rozhodnutím, jak část plánovaných výdajů pokrýt. Prozatím se zdá, že přístup k financování se nezlepší a úvěry budou drahé. Noví hejtmani z řad ČSSD s tím nejspíš problém mít nebudou. Kraje počítají s financováním zdravotních poplatků ze svých rozpočtů. Například Karlovarský kraj předpokládá, že dosáhnou výše 30 milionů. Podle mluvčí kraje Jany Pavlíkové jsou tyto prostředky brány z fondu řízení likvidity. Proto tím nebude ovlivněna výše původně připravovaných rozpočtových výdajů Karlovarského kraje na rok 2009, řekla mluvčí. V roce 2008 přitom v Karlovarském kraji zaplatili pacienti na poplatcích 23 miliony korun. V některých krajích však hrazení poplatků má své oběti mezi výdaji plánovanými na něco Digitalizace katastrů pokračuje Sedm krajů vypsalo zakázky na další práce na digitalizaci katastru nemovitostí. Převádění katastrálních map do počítačové podoby začalo v roce Původní termín dokončení digitalizace byl rok 2006, kvůli pomalému tempu byl ale posunut na rok Sedm krajů věnuje na pokračující digitalizaci celkem přes 190 milionů korun. JDE TO POMALU Digitalizace katastrálních map nepostupuje tak rychle, jak bylo zpočátku plánováno. Před jejím začátkem byly do počítačové podoby převedeny popisné informace a pak se začaly do digitální podoby převádět samotné mapy. V současnosti digitální katastr pokrývá zhruba necelých 40% území ČR. Dosavadní tempo bylo kolem dvou až tří procent ročně. Cílem vlády je do konce roku 2015 digitalizaci dokončit. To znamená zvýšení tempa digitalizace o devět procent. Z těchto důvodů by měl Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) letos dostat o zhruba 190 milionů více. Pomalé tempo digitalizace je způsobeno také českými zvláštnostmi. Katastrální mapy totiž kvůli dějinnému vývoji prošly různými změnami. Digitalizaci například komplikují parcely sloučené za kolektivizace. Ještě dál do minulosti sahají problémy vzniklé přidělováním a scelováním, které po druhé světové válce probíhalo především na zkonfiskované půdě v pohraničí. K ČEMU JE TO DOBRÉ? Katastr představuje jedinou mapu, která pokrývá celé území ČR. Je základem pro další mapy velkého měřítka, např. technické mapy měst. Obsahuje hranice katastrálního území, body geodetických sítí, hranice a čísla parcel, místní názvy a další. Uživateli katastrální mapy jsou občané, orgány státní správy nebo soukromý sektor. K čemu je vhodné mít katastr nemovitostí v digitální podobě? Základní vlastností digitálních dat je to, že mohou vyjadřovat cokoliv. To platí i v tomto případě. Digitální katastr se navíc snadněji spravuje a operace, jejichž vyřízení dřív trvalo týdny, dnes mohou vyžadovat pár kliknutí myší. K datům v katastru je mnohem snadnější přístup, úředníci kvůli záznamům nemusí nikam chodit a pracně je vyhledávat. Občané a firmy navíc ani na katastrální úřad často nemusí chodit, protože se katastr dá prohlížet na internetu. Pokud se v katastru naleznou chyby a nedostatky, je mnohem snadnější je opravit, než tomu bylo dříve. U každého prvku lze navíc sledovat změny v minulosti. Dalším přínosem je snadnější aktualizace prováděná několikrát ročně. Digitální katastr tak šetří čas, peníze a také zvyšuje bezpečnost operací s nemovitostmi. Těžit z toho bude kromě občanů a firem také stát. Na katastrálních úřadech nebude třeba tolik pracovníků a ty své zkušenosti mohou použít jinde, např. na stavebních úřadech, kde odborníky na práci s katastrem potřebují. INTERNETOVÝ PŘÍSTUP MÁ SVÉ VÝHODY Důležitou vlastností digitálního katastru je možnost jeho prohlížení přes internet. Nejde o dobročinný záměr, veřejnou přístupnost těchto dat ze zahraničí vyhovuje zadaným požadavkům, dostane zelenou kartu a přijede za námi. Když jej odmítneme, musí se vrátit a zelená karta může být vydána někomu jinému. Pokud bude takto při vybírání nových pracovníků obcházen jiného. V Moravskoslezském kraji na ně půjdou peníze původně určené na rozvoj linek z ostravského letiště. Místo toho se z nich uhradí poplatky a zbytek se má použít pro nemocnice. David Rath, hejtman Středočeského kraje, jako další nepříjemnost uvedl snížení výdajů na sociální služby. Naši předchůdci nepostavili jediný domov důchodců a my do budoucna chceme mít domů s pečovatelskou službou daleko více, uvedl Rath. Jako další projekty zmínil dostavbu všech tří krajských nemocnic nebo výzkumné centrum biomedicíny. Všechny tyto projekty jsou zátěž pro krajský rozpočet a v případě, že budou financovány z úvěrů, mohou se prodražit. K tomu Rath uvedl: Musíme jít i do rizika, že úvěry budou dražší, což vidíme už dnes. Není to jednoduché, ale nesmíme se bát. Jestli se hejtmani opravdu nebudou bát vyšších výdajů, možná se při hospodářském zpomalení dočkáme rostoucího zadlužení krajů. Hrazení zdravotnických poplatků v takovém případě může být pro krajské rozpočty další zátěží, jakkoliv se s nimi teď počítá. Tomáš Fridrich stanovuje evropská směrnice Inspire. Internetový přístup ke katastru je mezi uživateli velmi oblíben. Mapy jsou přístupné bezplatně na stránkách ČÚZK, nutná je pouze registrace. Každý si tak může zkontrolovat, zda má na domě hypotéku, jestli mu hrozí exekuce nebo zda je dům památkově chráněn. Užívání systému je snadné, v předchozí verzi bylo nutné znát číslo popisné nebo číslo katastrálního území, teď se k parcele lze proklikat přes detailní obrázkové mapy celé republiky. K dispozici je také vyhledávání. První databáze katastru byla spuštěna v roce 2004 a hned od začátku o ni byl velký zájem. Za rok 2007 v ní údaje vyhledávalo osm milionů lidí. V loňském roce se web umístil na třetím místě v anketě Křišťálová lupa v kategorii veřejný sektor. Informace z bezplatného webu nelze použít jako výpis z katastru nemovitostí, ten vám za poplatek vyhotoví na pobočce Katastrálního úřadu nebo terminálech Czechpointu. U něj jsou výpisy z katastru druhou nejžádanější listinou po výpisu z trestního rejstříku. Tomáš Fridrich zaměstnavatel, nebudou řešení představované zelenými kartami efektivní. Ondřej Zikmunda Recruitment specialist GlobalTeleSales, A Lufthansa company PERSONA Novým personálním a právním ředitelem skupiny AXA se stal Ludvík Bohman (35). Kariéru v pojišťovnictví zahájil v roce 1998 v Allianz pojišťovně jako právník společnosti. Do AXA ČR přišel po pětiletém působení v České pojišťovně na pozici ředitele právního úseku. Ludvík Bohman je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy, je ženatý a má dvě děti. Finanční skupina Atlantik má od začátku roku jednotné vedení. Jejím generálním ředitelem se stal Pavel Němec (39), dosavadní ředitel pro obchod a marketing. Zároveň také zastává pozic i v představenstvu finanční skupiny. Do ATLANTIKU přišel v roce 2007 ze společnosti Penzijní fond České pojištovny, kde působil jako výkonný ředitel pro obchod a marketing. Předtím zastával funkci generálního ředitele a předsedy představenstva ABN AMRO Penzijní fond. Pavel Němec vystudoval Fakultu informatiky a Přírodovědeckou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Ve volném čase rád poslouchá rockovou hudbu, lyžuje a hraje tenis. Kandidát na hejtmana Libereckého kraje Radim Zika (38) se stal předsedou výkonného výboru Pozemkového fondu ČR. Politickou kariéru začal jako asistent 1. místopředsedy senátu PČR a v roce 2000 se stal zastupitelem Libereckého kraje. Absolvoval střední průmyslovou školu textilní, obor technologie. Je ženatý a má tři děti. Ve volném čase s rodinou jezdí na kole nebo na lyžích. Bývalý hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek (52) se stal ředitelem brněnské pobočky Státního zemědělského intervenčního fondu. Chce zůstat v kraji, aby zůstal v kontaktu s krajským zastupitelstvem a mohl plnit roli opozičního politika. Další krajský politik, Vilém Žák, který byl náměstkem středočeského hejtmana Petra Bendla, nyní působí jako šéf poradců ministra Gandaloviče. Ministr zemědělství Petr Gandalovič jmenoval od ledna Svatopluka Sýkoru (54) novým ředitelem státního podniku Lesy ČR. Ten byl jejich dosavadním správním ředitelem. Svatopluk Sýkora vystudoval ČVUT. Působil na ředitelských pozicích například ve společnostech ČS reality, BENZINA, ALIACHEM, AGROPOL a dalších. Národní památkový ústav zažil obměnu na postu ředitele. Na toto místo usedla Naděžda Goryczková. Předtím byla ředitelkou ostravského pracoviště. Dosavadní ředitel Pavel Jerie odešel proto, že nemohl provést organizační změny. Goryczková vystudovala VUT v Brně, Fakultu architektury. V památkové péči pracuje od roku Zabývá se moderní architekturou, spolupracovala například na publikacích o moderní a současné architektuře z různých regionů ČR. Ze státem ovládané firmy Čepro odchází po tříletém působení na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva Pavel Švarc (52). Přechází ke skupině KKCG, kde bude řídit projekty v oblasti zpracování ropy v Rusku a dalších východoevropských zemích. V minulosti Švarc vystřídal několik vedoucích pozic, například v Unipetrolu, Lovochemii nebo francouzské cementárenské společnosti Lafarge.

5 NUTS II SEVEROVÝCHOD KN KN prosinec leden Hejtmani tří krajů v čele Severovýchodu ROPfórum 2008 ukázalo na úspěšné projekty Výsledky říjnových voleb přinesly změny ve všech krajských zastupitelstvech. A protože Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, odpovědný Evropské komisi za svůj operační program, tvoří čtyřiadvacet krajských zastupitelů, došlo v listopadu loňského roku k předání mandátů a v prosinci pak k volbě nového předsednictva. Do čela Regionální rady se tak postavili tři hejtmani - pardubický Radko Martínek, Lubomír Franc z Hradce Králové a Stanislav Eichler z Liberce. K významným změnám ve vedení Regionální rady došlo na konci loňského roku. Nešlo jen o čtyřiadvacet nových členů Výboru, tvořených zastupiteli Pardubického, Libereckého a Královéhradeckého kraje, ale také o volbu předsednictva. Na listopadových ustanovujících zastupitelstvech krajů Do čela Výboru Regionální rady Severovýchod byli zvoleni hejtmani (zleva) Radko Martínek, Stanislav Eichler a Lubomír Franc. foto: Blanka Langerová bylo nominováno čtyřiadvacet zastupitelů, tedy osm z každého kraje, kteří se pro volební období stali i členy Výboru Regionální rady. Právě oni budou udávat směr Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Severovýchod a samozřejmě také schvalovat projekty, které získají evropskou dotaci, vysvětlil ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád. V novém složení se Výbor poprvé sešel 19. prosince loňského roku. Hned v úvodu došlo k volbě předsednictva Rady. Do čela se tak postavil hejtman pardubického kraje Radko Martínek, doprovázený místopředsedy - libereckým hejtmanem Stanislavem Eichlerem a hejtmanem Královéhradeckého kraje Lubomírem Francem. Předpokládá se, že funkci předsedy bude pardubický hejtman Radko Martínek vykonávat šestnáct měsíců. Pak se znovu zvolí předsednictvo, aby se ve statutárním mandátu vystřídali všichni hejtmani, upřesňuje Zdeněk Semorád. Podle daných pravidel byl Radko Martínek současně jmenován i předsedou Monitorovacího výboru. Veškerá usnesení z prosincového zasedání Výboru jsou zveřejněna na EUROPLAN vychází v lednu Mimořádné číslo zpravodaje Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod EUROPLAN vychází koncem ledna. Věnováno je ROPfóru 2008 a volbě nového předsednictva Regionální rady. Kromě Úřadu Regionální rady bude zpravodaj k dostání na krajských úřadech, v eurocentrech a knihovnách. Zástupci krajů, také měst a obcí, ministerstva pro místní rozvoj, regionálních rad, úřadů Regionální rady, ale i projektových týmů se ve středu 17. prosince zúčastnili v královéhradeckém Novém Adalbertinu velké informační akce nazvané ROPfórum Mluvilo se o vyhlášených výzvách, nejžádanějších oblastech podpory, počtu schválených projektů a také o finančních možnostech Regionálního operačního programu Severovýchod, jehož prostřednictvím dochází v Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji, tvořících NUTS II Severovýchod, k čerpání dotací z Evropského fondu regionálního rozvoje. Svůj prostor dostali také tvůrci tří úspěšných projektů za Pardubický kraj modernizace silnice mezi Lanškrounem a Tatenicí s dotací vyšší než sto osmdesát tři miliony korun, Liberecký kraj zastupoval projekt revitalizace zámku v Lomnici nad Popelkou s dotací vyšší než pětačtyřicet milionů korun z EU a lázeňský projekt Strom života s bezmála sto třiceti šesti dotovanými miliony zase reprezentoval Královéhradecký kraj. Více informací včetně prezentací naleznete na severovychod.cz. Eva Jouklová Lékem proti krizi je podpora domácího cestovního ruchu, prohlašuje ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism připravila letos na veletrhy GO a Regiontour, společně s dalšími subjekty a institucemi, novou expozici České republiky. S jejím ředitelem Rostislavem Vondruškou jsme hovořili o hlavních úkolech a projektech v tuzemském cestovním ruchu na tento rok. Účelem agentury CzechTourism je propagace České republiky jako atraktivní turistické destinace na zahraničním i domácím trhu. Jakou formou agentura prezentuje svou práci na veletrhu Regiontour? Agentura CzechTourism letos přináší několik novinek. Máme především nový multimediální stánek, který je založen na nových technologiích. Premiéru zde má také projekt EDEN, což je projekt Evropské komise na podporu méně rozvinutých oblastí cestovního ruchu, v tomto případě pro Českou republiku. Dále pořádáme pokračování workshopu na téma Česká konferenční kancelář. V neposlední řadě jsme díky laskavosti Miroslava Kostelky, velvyslance České republiky v Rusku, domluvili moderovanou diskusi o novinkách vízového styku s Ruskem. Máme zde polovinu ledna, otázka se proto přímo nabízí. Co CzechTourism v letošním roce plánuje, na co se můžeme těšit? Na rok 2009 máme k dispozici finanční prostředky ze státních i evropských zdrojů. Plánujeme je využít na prezentační kampaně, které budou orientovány na podporu domácího cestovního ruchu jako určitého léku proti nastávající krizi. Dále plánujeme projekty na statistická šetření. Jejich hlavním smyslem je, že nám pomohou lépe číst to, o čem cestovní ruch je a jaké jsou zvyklosti spotřebitelů. Připravili jsme také nový projekt na centrální rezervační a informační systém. To jsou velké plány, rok 2009 bude zřejmě plný jednotlivých akcí. Můžete nám je přiblížit? Projekty na jednotlivé akce budeme teprve vypisovat. Nástroje jsou ale již dané. Letos se zaměříme především na prezentaci v rámci veletrhů podobných Regiontouru. V plánu máme také několik workshopů a konferencí na různá témata. I nadále budeme pokračovat v našich již zaběhnutých aktivitách, ze kterých můžu jmenovat například úspěšné fun tripy. Více informací o chystaných akcích naleznete na internetové adrese (mah)

6 6 KN leden 2009 LIBERECKÝ KRAJ Liberecký kraj je prý připraven na epidemii chřipky. Regionální pobočka VZP zajistila zaměstnancům řady podniků přeočkování proti této nemoci. Mezi těmi, kterým by injekce měla zajistit snadné překonání epidemie, jsou i zaměstnanci krajského úřadu. Metropole Jizerských hor nebude mít podle organizátorů lyžařského mistrovství světa problémy s toaletami. Pro předpokládaných pětatřicet tisíc denních návštěvníků bude připraveno sedmdesát mobilních toalet, z toho čtyřicet bude přímo v centru Liberce. Čtyři obžalované v kauze zkrachovalého Skloexportu podruhé za sebou osvobodil liberecký krajský soud. Za návod k poškozování věřitele a zneužívání informací v obchodním styku jim přitom hrozilo 12 let vězení. Soud již čtveřici jednou osvobodil, rozsudek ale zrušil vrchní soud. Na projednání ještě čeká případ Reginy Rázlové, který se vrátil státnímu zastupitelství k došetření. Rázlová je nemocná a jednání se nemůže zúčastnit. Za likvidační označil Liberecký kraj snížení státních dotací pro sociální zařízení. V minulých letech dostával region kolem 300 milionů korun, letos by měl dostal o přibližně 145 milionů méně. Zavládl nám v té sociální oblasti pěkný n(n)ečas Kraj se na předsednictví podílí nejméně ze všech Uvítali bychom, kdyby se některé z pracovních jednání Rady ministrů EU odehrálo také v Libereckém kraji, řekl už v roce 2007 bývalý náměstek hejtmana Libereckého kraje Radim Zika. Jeho sen se nesplnil. Liberecký kraj se totiž na českém předsednictví podílí zřejmě nejméně ze všech krajů. Nejenže v Libereckém kraji neproběhnou žádné formální schůzky představitelů institucí Evropské unie, ale ani doprovodný kulturní program k českému předsednictví není v Libereckém kraji téměř žádný. Jednou z mála akcí konajících se na území kraje, která však přímo nesouvisí ani tak s českým předsednictvím, jako spíše s Evropskou unií jako takovou a s problematikou čerpání peněz z evropských fondů a která je aktuální ve všech krajích, byl druhý ročník veletrhu komunitárních programů, tedy programů, jejichž cílem je finančně podpořit spolupráci více členských států na projektech z různých oblastí. Čerpání dotací z evropských fondů je přitom oblast, kterou by české předsednictví mohlo krajům ulehčit. Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie se přímo krajů nedotýká. To je hlavně věcí prestiže a celostátní politiky. Krajům by však mohlo být prospěšné zejména v tom, že by české předsednictví mohlo vyjednat lepší podmínky čerpání financí z fondů Evropské unie a tím přinést dostupnější cestu k evropským fondům všem krajům, řekl na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler. Ten navíc dodal, že rozhodně nevnímá české předsednictví jako zásadní šanci pro zviditelnění kraje. Cestovní ruch podle něj české předsednictví příliš neovlivní. České předsednictví rozhodně neslouží jako příležitost ke zviditelnění. K tomu slouží jiné nástroje, jako například veletrhy cestovního ruchu jako je ten v Brně, ale stejně jako probíhá každý rok ve Varšavě, Berlíně či Essenu. Všech těchto veletrhů se Liberecký kraj úspěšně zúčastňuje. Že se Liberecký kraj nezapojuje ani do organizace akcí souvisejících s předsedáním EU, hejtman také potvrzuje. Kraj se nijak nepodílí na spoluorganizování předsednictví. Předsednictví je věc vládní s centrálním řízením. Kraj se ani nepodílí na kulturním programu. Musíme se uvědomit, že Liberecký kraj je jedním z nejmenších krajů České republiky. S Prahou je v naší zemi čtrnáct regionů a Liberecký kraj je z nich nejmenší co do rozlohy a druhý nejmenší co do počtu obyvatel. Pokud jsou kraje, které zajišťují nějaký doprovodný kulturní program, tak Hejtman Stanislav Eichler. to jsou hlavně ty dva nebo tři nejsilnější kraje, jako je například kraj Jihomoravský. S novým hejtmanem přitom přišla do kraje změna názoru na podílení se na českém předsednictví. Minulá krajská vláda totiž zájem o organizaci některé z předsednických akcí nepochybně měla. V červnu roku 2007 se totiž náměstek hejtmana Radim Zika sešel s tříčlennou delegací Úřadu vlády ČR, aby jednal o možném zapojení kraje do příprav a realizace akcí českého předsednictví. Zajímalo nás, co může Liberecký kraj udělat proto, aby zvýšil svoji šanci, která je podle vyjádření Jany Hendrichové poměrně reálná, prohlásil tehdy Radim Zika. Na otázku, co říká na dosavadní směr českého předsednictví, se současný hejtman Eichler bránil odpovědi. Mně nepřísluší hodnocení dosavadních výsledků českého předsednictví. Jednak o tom jako hejtman nemám dostatečné informace a musím tedy usuzovat pouze z mediálních informací. Nakonec však dodal, že jako předsednická země sehráváme podle jeho názoru dobrou roli. Myslím, že se chováme profesionálně minimálně v problematice dodávek plynu. Filip Appl PRAHA Předsednická Praha plná kultury Pražští radní přiklepli všem miminkům, která přišla na svět letos prvního ledna matkám s trvalým pobytem v hlavním městě, finanční dar ve výši patnáct tisíc korun. Sympatický dáreček s potiskem Státní tiskárny cenin dostane třicet dětí. Někdo se holt umí narodit. Podle informací pražského magistrátu byli v uplynulém roce veleúspěšní strážníci městské policie v lovu sprejerů. V padesáti případech polapili téměř stovku sprejerů, z nichž devět bylo cizinců. Tak do Prahy se už ze zahraničí jezdí i stříkat. Agresivita lidí vůči městským četníkům v Praze roste. Za loňský rok čelili celkem 78 fyzickým útokům, což je o více než dvacet procent víc než rok před tím. Ve známém náborovém videoklipu o útocích ale není ani zmínka Pražská radnice seznámila veřejnost s plánovanými bezpečnostními opatřeními v rámci akcí konaných u příležitosti českého předsednictví EU. Občanů a návštěvníků Prahy by se opatření údajně měla dotknout pouze v minimální míře, v době konání akcí budou zvýšená bezpečnostní opatření zejména v oblasti Kongresového centra. Horší, než když na Spartě hraje Baník, to snad nebude. Bohatý program spojený s českým předsednictvím EU je připraven v hlavním městě. Praha je klíčovým centrem předsednictví a většina akcí je přímo organizována Úřadem vlády ČR. Nicméně i metropole má připraven svůj program, ten ale hodlá představit až na tiskové konferenci na přelomu ledna a února. Únorový program pod taktovkou vlády začíná v Praze již dvanáctým národním krojovým plesem. Ten pořádá Folklorní sdružení České republiky a půjde již tradičně o nejvýznamnější krojový bál v celé republice. Kolem sedmi stovek krojovaných účastníků nabízí v pestrém programu unikátní podívanou, na kterou se sjedou významní hosté z celé republiky i ze zahraničí. Atraktivní prezentace národní lidové kultury se letos poprvé dostává do prostor národní kulturní památky Obecního domu. V sálech jedné z nejvýznamnějších staveb pražské secese bude letos kralovat plesu národopisný region Plzeňska. Mezi tancem určitě dojde i na tradiční Plzeňský Prazdroj a další krajové speciality. Ples však nabídne také širokou paletu lidových krojů a tanců z celé republiky. Jednota hudebního divadla připravila pro návštěvníky Prahy festival hudebního divadla Opera. Jde o přehlídku reprezentativních inscenací českých a moravských operních souborů, které jsou navíc doplněny o nezávislé operní projekty. Všechna představení cyklu se odehrávají na nejznámějších pražských divadelních scénách. Návštěvníky tak přivítají Národní divadlo, Stavovské divadlo či Státní opera Praha. K vidění budou tituly, které zažijí reprízu po několika desítkách let, stejně tak jako současný repertoár pražských divadel. Další festival, který Praha u příležitosti předsednictví, pořádá je filmový. Pod názvem Jeden svět připravila organizace Člověk v tísni přehlídku 120 filmů z celého světa, jejímž účelem je podpora kvalitních dokumentárních filmů se sociální, politickou a lidskoprávní tématikou. Součástí festivalu je i bohatý doprovodný program včetně speciálních projekcí pro základní a střední školy. Mezi hlavní programové kategorie bude patřit téma Evropa bez hranic, kde se budou reflektovat témata a priority českého předsednictví v EU a také téma 20 let demokracie ve Střední Evropě, které bude rekapitulovat uplynulých 20 let od pádu komunismu. Filmy budou promítány v soutěžních a tematických sekcích a po projekcích budou následovat debaty s festivalovými hosty. Místem konání jsou nejen známá pražská kina jako Lucerna, Světozor či Ponrepo, ale filmy budou promítány i v řadě dalších měst po celé republice. V dubnu a květnu bude v Národní knihovně představena výstava Čechy Průsečík Evropy. Vystaveny V Praze se v rámci předsednictví uskuteční mnoho akcí. Jen některé bude pořádat hlavní město, většina bude v režii Úřadu vlády ČR. budou dvě sbírky zapsané do seznamu UNESCO. První z nich je Hlasy vyhnaných, která dokumentuje periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska z let 1917 až Druhá, Zákon a písmo, dokumentuje rukopisy reformace 14. až 16. století. Výstava bude zpřístupněna v Galerii Klementinum. V Praze a v dalších vybraných metropolích Evropské unie bude od 25. dubna do 1. května představen umělecký projekt Cirkus totality. Ten si klade za cíl představit období komunistického režimu. Bude jej tvořit několik propojených mobilních staveb rozčleněných do jednotlivých pavilonů. První bude takzvaný interaktivní trenažér totality, který umožní návštěvníkům poznat a prožít na vlastní kůži specifika života v totalitě. Jako další bude pro návštěvníky připraveno kalendárium nejzásadnějších historických událostí, které se odehrály v zemích bývalého východního bloku. Poslední v řadě bude sál pro uvádění divadelního představení, pro filmové projekce, přednášky, výstavy a koncerty českých i zahraničních hudebních skupin. Společnosti Svět knihy a Svaz českých knihkupců a nakladatelů v rámci veletrhu Svět knihy připravily knižní festival Evropa v literatuře literatura v Evropě. Festival, který je pořádán v době předsednictví ČR Radě EU, představí tvorbu všech autorů zemí Evropské unie formou autorských čtení a besed, dále proběhnou diskuze o společensko-kulturních tématech a prezentace jednotlivých současných literárních scén prostřednictvím knižní výstavy. Doprovodný program veletrhu zahrnuje také filmovou (8. ročník) a divadelní (6. ročník) přehlídku děl, která vznikla na základě literární předlohy. Festival se bude konat ve dnech 14. až 17. května. Na závěr českého předsednictví je na konec června připravena konference EPTA. Bude se konat v Konzervatoři J. Ježka a pro hosty ze všech zemí EU je připraven hudební doprovodný program v podobě koncertů vybraných laureátů Klavírní soutěže EU a klavírní recitály. Pořadatelem je Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka. Výčet akcí není zdaleka úplný, má za cíl pouze poukázat na rozmanitost předsednického programu v hlavním městě v nadcházejících měsících. Martin Ťopek

7 ČESKÁ REPUBLIKA KN leden Nová expozice České republiky na veletrzích GO a Regiontour Ministerstvo pro místní rozvoj společně s agenturou CzechTourism představily na letošním ročníku středoevropských veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour v Brně několik novinek. Premiéru zde měla nová veletržní expozice České republiky a také projekt EDEN, který pomáhá zviditelnit méně známé turistické destinace v Evropě. Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek, který veletrhy GO a Regiontour 2009 oficiálně otevřel, si vyzkoušel interaktivní i-bar, jednu z novinek v expozici České republiky. Na snímku v doprovodu Michala Haška, předsedy Rady Asociace krajů ČR (vlevo) a Rostislava Vondrušky, ředitele České centrály cestovního ruchu CzechTourism (druhý zprava). foto: KN V nové expozici České republiky zaujalo kromě originální grafiky především využití multimediálních technologií. V Brně si mohli návštěvníci vyzkoušet interaktivní i-bar nebo si snadno vyhledat požadované informace na dotykové obrazovce. V provozu byly webové kamery, takže bylo možné sledovat aktuální dění v expozici on-line. Odborné veřejnosti byl na brněnském výstavišti prezentován projekt European Destinations of Excellence (EDEN). Soutěž Evropské komise, která pomáhá propagovat méně tradiční evropské destinace, se v Česku konala poprvé. Klíčovým faktorem pro další rozvoj cestovního ruchu v regionech je zkvalitnění dopravní infrastruktury. Shodli se na tom přestavitelé Ministerstva pro místní rozvoj ČR, agentury CzechTourism, Asociace krajů ČR i profesních sdružení cestovního ruchu, kteří diskutovali na téma Jak zvýšit konkurenceschopnost regionů ČR na poli cestovního ruchu. Účastníci diskuse apelovali také na koncepčnější přistup a sdružování investic, tak aby se zabránilo jejich neúčelnému vynakládání. Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek v této souvislosti upozornil na nečekaně vysoký zájem o čerpání dotací z evropských fondů, který v některých kapitolách dosahuje až 70 % z celkové částky vyčleněné na období let Musíme mít na paměti, že nejde o rychlost, ale o kvalitu, zdůraznil ministr. Předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek navázal výzvou k široké dohodě o prioritách investic. Jak shodně konstatovali hejtmani Karlovarského a Pardubického kraje Josef Novotný a Radko Martínek, dopravní infrastruktura v jejich regionech zůstává tou největší brzdou. Bez kvalitních silnic turisty do regionů nedostaneme, kdybychom se rozkrájeli, prohlásil Radko Martínek. Zároveň poukázal na nutnost prodloužení turistické sezony. Aby se investice do cestovního ruchu rentovaly, musí mít turistická sezona v daném regionu dva vrcholy. A teprve když turisté přijíždějí i v mezidobí, vytvářejí zisk. To se však zatím daří prakticky pouze v Praze, takže v tomto směru mají regiony hodně co dohánět. Expozice České republiky nabídla jednotnou prezentaci několika subjektů a institucí. Kromě Ministerstva pro místní rozvoj ČR, resp. agentury CzechTourism, také například Centra pro regionální rozvoj ČR, ACK ČR, AČC- KA, Asociace hotelů a restaurací ČR, Czech Golf Travel Association, Českého dědictví UNESCO, European Centre for Ecology and Tourism, Nadace Partnerství nebo Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. (mah) Premiéru na letošním ročníku středoevropských veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour v Brně měla nová expozice České republiky využívající multimediální technologie. foto: KN Kvalitní služby v cestovním ruchu jsou naší prioritou, tvrdí Blažena Křížová, ředitelka Odboru cestovního ruchu MMR Ministerstvo pro místní rozvoj zastupovala na letošním ročníku brněnského veletrhu turistických možností v regionech Regiontour ředitelka Odboru cestovního ruchu Blažena Křížová. Zeptali jsme se u této příležitosti na prezentaci a plány resortu pro rok Cestovní ruch je jednou ze stěžejních oblastí, kterou se ministerstvo pro místní rozvoj zabývá. Čím se ministerstvo prezentuje v rámci veletrhu? Ministerstvo pro místní rozvoj má svůj informační stánek umístěný dohromady s prezentací České centrály cestovního ruchu CzechTourism. Jako ministerstvo se zde snažíme především představit státní politiku cestovního ruchu. Na poli propagace cestovního ruchu zastáváme hlavně pozici koordinační a metodickou. V rámci této role je naší prioritou pomáhat v záležitostech, které se týkají zvyšování kvality poskytovaných služeb v cestovním ruchu. Dále se orientujeme na podporování vzdělávání v této oblasti a v neposlední řadě se pokoušíme o vylepšení statistických údajů o cestovním ruchu. Je zřejmé, že pro efektivní rozvoj oblasti cestovního ruchu je nutná spolupráce krajů a ministerstva. Jak tedy tato spolupráce probíhá? Plánujete například společné propagační akce? V oblasti cestovního ruchu již tradičně spolupracuje ministerstvo s jednotlivými kraji v rámci poradního orgánu, kde jsou zástupci Asociace krajů České republiky. V roce 2009 má vzniknout nová koordinační skupina, která by měla vybalancovat zájmy cestovního ruchu v rámci strukturálních operací. To znamená, že půjde o koordinaci toho, co v rámci integračního operačního programu bude vykonávat ministerstvo a co se bude realizovat samostatně v rámci operačních programů jednotlivých regionů. (mah)

8 8 KN leden 2009 JIHOČESKÝ KRAJ Přes 600 tisíc korun poputuje mezi žadatele o grant v rámci programu Webové stránky pro obce a obce na internetu. Z pětašedesáti žádostí jich třicet doporučili krajští radní zastupitelstvu ke schválení. Na jihu Čech jsou s internetem prostě v čele. První etapu své rekonstrukce dokončila táborská nemocnice. Celkově opravy vyjdou na přibližně 350 milionů korun, dosud byly do rekonstrukce investovány 194 miliony korun. Krátce před svátky schválili zastupitelé kraje rozpočet na letošní rok. Ten počítá s téměř půlmiliardovým schodkem. Otázkou je, zda občany uklidní informace, že rozpočet už počítá s hrazením zdravotnických poplatků. Stejně jako v uplynulých letech, i v roce 2009 budou moci obce žádat o dotaci na podporu tvorby územně plánovací dokumentace. V grantovém programu, jehož vyhlášení schválilo krajské zastupitelstvo, je pro tyto účely připravena v rozpočtu kraje částka 3,5 milionu korun. Žádosti o dotaci se mohou podávat průběžně po celý rok. Jihočeský kraj chce přilákat asijské turisty. Rozhodl se proto v první polovině letošního roku zúčastnit se mezinárodních veletrhů v Alma-Atě, Dubaji, Hongkongu a Pekingu. Podle vedení kraje je v Asii hodně turistů, kteří chtějí republiku navštívit, ale kromě Prahy neznají žádné další zajímavé destinace. Myslím, že rakouská strana bude překvapená, uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola V rámci série setkání resortních šéfů proběhne v Jihočeském kraji jednání ministrů zahraničních věcí zemí Evropské unie. Půjde o neformální jednání, které se uskuteční v zámecké knihovně Hluboké nad Vltavou. Jak uvádějí zástupci Jihočeského kraje, bude se jednat o nejvýznamnější akci hned po summitu a zároveň tak půjde o nejvýznamnější akci na území České republiky v době předsednictví. Ve dnech 27. a 28. března se tak v Hluboké sejdou členové Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy, která sdružuje zahraniční ministry členských zemí EU. Hlavními organizátory akce jsou Úřad vlády a Ministerstvo zahraničí České republiky. Spolupracujícími partnery zajištujícími doprovodný program pro partnery delegátů či novináře jsou Jihočeský kraj a město Hluboká nad Vltavou. Jihočeský kraj však nespoléhá jen na akce naplánované vládou a zorganizoval několik dalších projektů souvisejících s českým předsednictvím. Jedním z nich je projekt Z jižních Čech až na konec světa, jehož cílem je připomenout mírové poselství vedené Jaroslavem Lvem z Rožmitálu a Blatné. Obsahem poselství, se kterým se vydal po Evropě získat podporu, byla mírová myšlenka Jiřího z Poděbrad na vytvoření unie evropských států. Na akci se budou podílet významní partneři nejen z České republiky, ale i z Německa, Holandska a Belgie. Ve spolupráci s českým ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem vznikne reminiscence na toto mírové poselství, které bude zajímavou formou předáno účastníkům setkání v Hluboké nad Vltavou, ale v neposlední řadě i přítomným novinářům. Následně se pod patronátem European Ramblers Association vydá poselství v rukou evropských turistických klubů v 540 let starých šlépějích Jaroslava Lva z Rožmitálu a Blatné. Stejně jako tenkrát, i nyní se mírová listina vydá z jihočeské obce putovat po Evropě, aby tentokrát našla svůj cíl v Bruselu. Součásti této cesty bude i nově vzniklý průvodce, který zanese stezky mírového posla vyslaného Jiřím z Poděbrad do systému evropských turistických tras. Vlastní příchod poselství do Bruselu se stane součástí slavnostního zakončení českého předsednictví Evropské unii. Zástupci Jihočeského kraje hodlají připravit obdobnou reminiscenci i na půdě Evropské komise. V návrhu je vyslání jihočeské delegace k prezidentovi komise s textem historické listiny včetně průvodních listů. Další součástí konceptu jsou i blatenské oslavy Dne Evropy, které proběhnou 9. května. Cílem akce je připomenout, že myšlenka mírové Evropy vznikla v Čechách a že do světa se vydala právě z jihočeské Blatné. S organizováním akcí nezůstává Jihočeský kraj jen v České republice. Také do Bruselu jsou orientovány některé události, z nichž nejvýznamnější bude akce CzechReg Days. Půjde o sérii seminářů a konferencí, které se budou zaměřovat jednak na organizaci doprovodných akcí a dále na přípravu semináře na téma Budoucnost kohezní politiky. Nejvýznamnější odbornou událostí této série bude mezinárodní konference 20 a 5 let poté. Ta zhodnotí, jak se od pádu Berlínské zdi a od vstupu ČR do EU podařilo snížit rozdíly mezi jednotlivými evropskými regiony. Mezi doprovodné akce pod společným názvem Jihočeský kraj pět let v Bruselu spadá např. výstava a koncert Dana Bárty. Ten zde 22. a 23. ledna představuje nejen své fotografie, ale také poslední album Animage. Na Dana Bártu naváže 30. ledna výstava jihočeského grafika Františka Doubka. Ten je znám veřejnosti svým ztvárněním historické architektury a bruselští návštěvníci výstavy budou moci ocenit jeho schopnost ve svých pracích zachytit duši měst. Doprovodné akce završí 18. března výstava děl studentů uměleckých škol. Námětem jejich prací bude představa o cestě Evropy od roku 1989 k dnešku. Vítězné práce budou vystaveny v budově Evropské komise. Ačkoliv české předsednictví přímo Hejtman Jiří Zimola. nezasahuje do krajských záležitostí, i v Jihočeském kraji věří ve zviditelnění celé České republiky, a tedy i svého kraje. Na dotaz, zdali hodlá využít českého žezla k řešení česko- -rakouského sporu o jadernou energetiku, jihočeský hejtman uvedl, že české předsednictví s tím přímo nijak nesouvisí. Vzápětí však dodal, že hodlají vést jednání daleko tvrději než doposud. Rakouská strana bude možná překvapená, s jakou razancí hodláme v tomto půlroce revokovat čtyři roky staré usnesení tehdejšího krajského zastupitelstva, které se postavilo proti dostavbě třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Temelín, uvedl Zimola a dodal: Mám však zkušenost, že na rakouské straně není zdaleka taková averze proti Temelínu. Tu mají jen některé hlasité spolky. V souvislosti s dostavbou Temelína hejtman následně doplnil informace, že podmínkou revokace rozhodnutí o zastavení stavby je dohoda s ČEZ o zajištění výhod pro obyvatele, žijící v blízkosti elektrárny. Jiří Zimola se vyjádřil i k čerpání z fondů EU pro Jihočeský kraj. Uvedl, že je s výší alokovaných dotací spokojen, hodlá však zlepšit s jejich toky do regionu. Nejsem úplně spokojen s tím, jak byly peníze rozdělovány a jak byly uspokojovány požadavky menších měst. V tom, jak jsou jejich žádosti posuzovány, bych chtěl být mnohem transparentnější, uvedl na závěr jihočeský hejtman. Martin Ťopek STŘEDOČESKÝ KRAJ Jako většina ostatních politiků, i hejtman David Rath vyrazil zkraje ledna za prvním miminkem regionu. Malému Matějovi věnoval dvacet tisíc korun. Vskutku sympatický dárek v porovnání s obligátním přívěskem Kozoroha. Středočeský kraj se stal prvním regionem, který za občany v krajských zdravotnických zařízeních platí poplatky. Tam, kde se poplatky neplatí, je nával. Hejtman dokonce musel nařídit dopisem ředitelům zdravotnických zařízení, aby písemnou darovací smlouvu sepisovali pouze na vyžádání. Kraj má plán na vybudování nové univerzity. Její název se stal předmětem hlasování, lidé mohou vybírat z pěti názvů a navrhovat mohou i jiná pojmenování. Co takhle Univerzita Davida Ratha? Nebo třeba Petra Bendla? Hejtman David Rath na brněnském veletrhu Regiontour v expozici Středočeského kraje točil pivo. Hladinku natočil pěknou, ovšem naplnil pouze sklenici pro sebe a nerozdělil se. Soudně napadnout privatizaci středočeských nemocnic hodlá kraj pod vedením Davida Ratha. Podle právnického posudku mají žaloby šanci na úspěch. Hlavním bodem, o který by se žaloby měly opírat, je průběh prodeje, který údajně nebyl v souladu se zákonem. Sázíme na osobnosti, prozradil hejtman David Rath Středočeský kraj se rozhodl u příležitosti českého předsednictví přiblížit Evropské unii významné české osobnosti, jejichž působení je s krajem spjato. Konkrétně byl vybrán spisovatel Karel Čapek, malíř Josef Lada, fotograf František Drtikol a panovník Jiří z Poděbrad. Osobnosti budou představeny formou výstav a panelových prezentací. Ty jsou již zahrnuty v oficiálním programu českého předsednictví a budou financovány Evropskou unií jako jednotný projekt OSOBNOSTI. Bruselskou expozicí však projekt nekončí a jednotlivé výstavy budou dále putovat po státech EU. Zamíří však i mimo státy eurozóny, např. do Japonska, expozice Karla Čapka pak navštíví všechny ambasády České republiky. Důvod, proč byly vybrány právě tyto osobnosti, objasnil vedoucí odboru kultury Středočeského kraje Jiří Skalický: Díla Josefa Lady a Františka Drtikola dokáží dokonale prezentovat krásu české kultury bez jazykových bariér. Karel Čapek bude prezentován mj. i čtením, kdy bude kladen důraz na jeho díla, ve kterých zaznívá jeho poselství míru. Projekt pak korunuje král Jiří z Poděbrad se svojí více než 500 let starou myšlenkou spojených národů. Celý obsáhlý projekt bude 10. února započat výstavou dvaceti tématicky řazených panelů s informacemi o životě, díle, ale i době světoznámého spisovatele, dramatika a novináře. Zároveň se o Hejtman David Rath v rozhovoru pro Krajské noviny řekl, že kraj sází na osobnosti. Karlu Čapkovi mohou návštěvníci v Bruselské expozici dozvědět, jak svými občanskými postoji působil ve prospěch nově vzniklého Československa. Od 10. března bude představena série fotografií z období secesního piktoralismu Františka Drtikola. Součásti výstavy budou i dokumenty s Drtikolovým působením v Mnichově, v jeho prvním ateliéru v Příbrami a z jeho první praxe v Praze. Cílem výstavy o Josefu Ladovi bude předvést evropským návštěvníkům umělce, jehož malby mohou provázet člověka od raného dětství po celý život a zároveň jejich prostřednictvím představit dokonalé zachycený život a zvyky na českém venkově. Výstava Josef Lada malíř, spisovatel začne 15. dubna. Projekt bruselské výstavy završí od 4. května osobnost Jiřího z Poděbrad. Ústředním tématem poslední výstavy bude vladařova myšlenka na vytvoření spolku evropských panovníků pod názvem Smlouva o nastolení míru v celém křesťanství. Expozice bude prezentovat jeho diplomatické schopnosti a politické úsilí, které projevil při snaze realizovat mírovou myšlenku. Jako moderní státník, usilující o novou formu sjednocené Evropy, bude představen prostřednictvím digitalizovaných dokumentů a obrazových předloh. Na osobnost Jiřího z Poděbrad navazuje i další akce, kterou pořádá Středočeský kraj u příležitosti českého předsednictví. Tou je Běh z Poděbrad do Bruselu, který absolvují vybraní žáci sportovních gymnázií. Poběží se skutečně celá trasa a sportovně nadané středočeské žáky tak čeká pěkný, byť poněkud namáhavý výlet. Co se týká vztahu Středočeského kraje k předsednictví, uvedl hejtman Rath, že neočekává žádné významné dopady na krajskou úroveň. Zároveň však dodal, že z pohledu naší země je to velmi významná událost a dobrá příležitost pro ČR něco předvést. Předsednictví sice skončí velmi rychle, ale na druhou stranu: Kdo by se před dvaceti lety nadál, že budeme předsedat Evropské unii a jsem proto velmi rád, že jsme druhá přistoupivší země, která dostala tu šanci, vyjádřil k významu předsednictví. Na dotaz, jak hodnotí dosavadní průběh českého působení v předsednickém křeslu, odpověděl Rath s trochou nadsázky, že již nyní v tom spatřuje nemalou výhodu, neboť vláda logicky omezila jednání parlamentu, a zbývá tak více času na práci pro kraj. Následně však vážněji dodal: České předsednictví začalo dost dramaticky, když si vezmete například otázku zemního plynu. To skutečně není jednoduchý problém k řešení a určitě to Českou republiku zatížilo. Uvidíme, jestli v tom dokážeme sehrát vážnější roli. Martin Ťopek

9 PLZEŇSKÝ KRAJ PODLE HEJTMANKY EMMEROVÉ KRAJ POČÍTÁ SE ZVIDITELNĚNÍM Plzeňsko je v rámci předsednictví aktivní Skutečnost, že v první polovině roku 2009 předsedá Česká republika Evropské unii, může pozitivně ovlivnit i život v krajích. Předsednictví nám v první řadě přispěje k většímu zviditelnění kraje. Věřím, že hlubší zapsání se do povědomí evropské veřejnosti nám pomůže přivést do kraje nejen více turistů, ale i investory, odpovídá hejtmanka Milada Emmerová na otázku jaký přínos od českého předsednictví očekává Plzeňský kraj. Ke zviditelnění kraje může přispět především aktivní spoluúčast na akcích, které se budou během českého předsednictví konat. Kraj se podílí na přípravě doprovodného programu různých akcí, které se budou u nás pořádat. V této souvislosti je nutné dodat, že všechny akce v České republice se nebudou konat pouze na jednom místě tak, jako tomu bylo například během slovinského předsednictví v Brdu. Logisticky je sice naše varianta složitější, ale můžeme tak zahraničním hostům ukázat řadu krásných míst v celé republice a přivést je i do Plzeňského kraje, říká k tomu Milada Emmerová. Část těchto akcí se bude konat přímo v plzeňském regionu. Náš kraj bude hostit některé významné akce. Hned na počátku předsednictví ČR se ve dnech 15. a 16. ledna 2009 přímo v Hejtmanka Milada Emmerová vedle svého pardubického kolegy Martínka. Plzni konalo výjezdní zasedání předsednictva Výboru regionů EU, upřesňuje Emmerová. U příležitosti tohoto výjezdního zasedání proběhla také debata s veřejností na téma: Lisabonská smlouva a její dopad na města a regiony, kterou organizovalo město Plzeň společně s Plzeňským krajem. Diskutoval na ní mimo jiných předseda Výboru regionů Luca Van den Brade a první místopředseda Výboru regionů Michel Delabarre, místopředsedkyně senátu PČR Alena Gajdůšková a senátor PČR Luděk Sefzig. Další akcí, která v rámci předsednictví proběhne v Plzeňském kraji, bude květnová konference týkající se prevence kriminality. Pro některé další akce připravuje kraj doprovodný program. V Bruselu se podílíme na přípravě kulturně prezentačních akcí, které se dostaly i do oficiálního programu kulturních akcí našeho předsednictví. První z nich bude výstava Česká historie v komiksu organizovaná společně s Ústavem umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, uvádí Milada Emmerová. Zmiňovaná výstava bude probíhat v bruselském Muzeu komiksů Druhou bruselskou akcí bude připomenutí a představení slavného rodáka z kraje Jiřího Trnky a jeho tvorby. Na akcích se podílí i bruselské zastoupení kraje. Zastoupení v Bruselu se podílí na organizačním zajištění, dále připravuje zázemí pro akce, které náš kraj přímo neorganizuje. Například 20. ledna 2009 proběhla u příležitosti zahájení našeho předsednictví velká společenská událost v Evropském parlamentu, kde k dobré prezentaci kraje napomohlo i světoznámé plzeňské pivo, říká k tomu hejtmanka Plzeňského kraje. Jana Bartošová KN leden Celkem 6,5 miliardy korun z evropských fondů doposud získali žadatelé z Jihočeského a Plzeňského kraje prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad. Program se tak stal jedním z nejvýznamnějších nástrojů pro jižní a západní Čechy při získávání dotací z EU. Plzeňský Prazdroj zainvestuje více než 54 miliony Kč do rozvoje pivovaru v Plzni. Hlavním cílem investičních projektů je zlepšit dopravní situaci v pivovaru i jeho okolí, vrátit zašlou slávu Kroftovým domům lemujícím Rokycanskou třídu a zpřístupnit veřejnosti další části pivovaru. Dobrá zpráva pro pivaře. ŠKODA POWER uspěla se svým řešením turbiny 135 MW pro paroplynovou elektrárnu Al Qatrana v Jordánsku. Kontrakt za 480 milionů korun tak představuje pro ŠKODA POWER další exportní úspěch. Obce a města mají do 30. ledna 2009 příležitost zapojit se do projektu Oranžová hřiště a získat tak na výstavbu dětských či sportovních hřišť příspěvek ve výši až 1,5 milionu korun. Výstavbu a rekonstrukci dětských hřišť podporuje Nadace ČEZ již od roku Pozor, neplést se soutěží Oranžové kraje, ta už skončila KARLOVARSKÝ KRAJ Je to příležitost ukázat krásy kraje, říká k českému předsednictví hejtman Novotný Letošní předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, může přinést řadu pozitiv našemu státu i samotným krajům. Karlovarský kraj spatřuje přínos českého předsednictví v Radě Evropské unie především v tom, že má naše země příležitost v čele ostatních evropských států ovlivňovat důležitá rozhodnutí a kroky týkající se zvyšování evropské konkurenceschopnosti, řešení problematiky celosvětové ekonomické krize nebo energetické politiky. Naše republika je nyní, jak se říká, moderátorem debaty dvaceti sedmi zemí Unie o prioritách Evropy a vztahu evropských států se světem. V neposlední řadě je to samozřejmě možnost zviditelnit naši zemi, přírodní bohatství, památky a originalitu jejích regionů, myslí si hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. Za jednu z výhod, kterou předsednictví může přinést přímo Karlovarskému kraji, považuje hejtman možnost prezentovat kraj jednak v zahraničí, protože kraj má několik výstav a několik akcí přímo v Bruselu, jednak se bude prezentovat i doma. V rámci předsednictví totiž dubna proběhne v Mariánských Lázních neformální setkání ministrů pro místní rozvoj. Setkání bude doprovázet bohatý kulturně společenský program. Je to příležitost ukázat krásy kraje, na co se mohou turisté přijet podívat a podobně, říká hejtman. Společně s Plzeňským krajem připravuje na 7. února Karlovarský kraj také předtančení na Velkém folklórním plese v Praze. V neposlední řadě je podle hejtmana Novotného třeba zmínit i proslulý Karlovarský festival, který bude probíhat ještě na rozhraní našeho předsednictví. Členství naší republiky v Evropské unii však s sebou nepřináší jen možnosti prezentace krajů v rámci českého předsednictví. Velkým přínosem je i čerpání peněz z evropských fondů. Projektů je spousta, peněz je málo, povzdechl si Josef Novotný. V současné době je v kraji již rozdělena polovina peněz určených na roky 2007 až O druhou polovinu peněz se bude podle hejtmana ucházet řada projektů včetně těch turistických, které by měly pomoci rozvoji cestovního ruchu v kraji. Nemalá částka by měla jít na budování cyklostezek, další peníze by Hejtman Josef Novotný při rozhovoru pro Krajské noviny. měly podpořit rozvoj lyžařské turistiky. Budovat by se měly sjezdovky i lanovky, které by přilákaly turisty do Božího Daru a jiných lyžařských středisek regionu. Podobných projektů je spousta, jde o to, zda zbudou peníze, uvádí Novotný, podle kterého výsledek ovlivní i kurz koruny. A jak hodnotí karlovarský hejtman první dny českého předsednictví? Z určitého pohledu velice dobře. Třeba otázky plynu, pokud se podaří a bude puštěn do zemí, kde není, bude to velká zásluha. Na druhou stranu jsme si udělali ostudu uměleckým výtvorem, říká hejtman Novotný, kterému nevadí dílo jako takové, ale věci, které se kolem instalace udály, především zfalšování dokladů fiktivních umělců, kteří se na uměleckém artefaktu měli podílet. Jana Bartošová Před Vánoci byl slavnostně zprovozněn nově zrekonstruovaný úsek silnice II/221 mezi Hroznětínem a Merklínem, který propojuje Karlovarský kraj s německým příhraničím. To se teď bude, panečku, jezdit za nákupy. Po rekonstruovaném mostě ve Stráži nad Ohří opět projíždějí kamiony rozvážející minerální vody ze závodu v Korunní. Kraj nechal most opravit za téměř 20 milionů korun. Krajští zastupitelé schválili rozpočet na příští rok se schodkem 800 milionů korun. Příjmy budou činit 2,1 miliardy korun, výdaje pak 2,9 miliardy. Pěkná díra v rozpočtu Celkem 334 tisíce korun vydá Karlovarský kraj ze svého rozpočtu obcím a Sdružení centrální Krušnohoří v rámci podpory budování a údržby lyžařských běžeckých tras. Několik měsíců trvalo jednání silničářů a dalších odborníků o tom, zda v kraji bude umístěna dopravní značka zimní výbava, kterou je například osazena dálnice D1 na Vysočině. Až ve druhé dekádě ledna bylo definitivně rozhodnuto. Krajská mluvčí Andrea Bocková oznámila, že v Krušných horách značka nebude. Řidiči tak na Krušnohorsku budou moci jezdit i na letních pneumatikách

10 10 KN leden 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Letošní Regiontour a GO vidělo 35 tisíc návštěvníků České a moravské kraje se i letos zúčastnily tradičního veletrhu cestovního ruchu Regiontour a veletrhu GO, který se konal v Brně. Kromě všech krajů České republiky měly letos svou expozici i všechny slovenské kraje. Branami brněnského výstaviště prošlo přibližně pětatřicet tisíc návštěvníků, z nichž více než patnáct tisíc přišlo v první dva dny konání, které jsou určeny odborníkům. Ti všichni si mohli prohlédnout zajímavé expozice a sledovat doprovodné programy jednotlivých expozic. Hejtmani moravských krajů Palas, Tesařík, Hašek a Mišák společně s poslancem Škromachem pokřtili brožurku Morava a Slezsko, Region plný chutí a zážitků. Křtilo se čím jiným než slivovicí. Regiony představovaly vše, co je pro ně charakteristické. Není proto divu, že Moravskoslezský kraj nabídl tanec v krojích. Na stánku Plzeňského kraje zaujala formace hrající na pivní sudy. Vysočina přišla se zajímavým nápadem. Jednotlivé osobnosti nalévaly do obřího trychtýře vodu z řek tekoucích v kraji. Na našem snímku je starostka Havlíčkova Brodu Jana Fischerová Návštěvníci veletrhu se mohli seznámit i s nabídkou turistických atrakcí slovenských krajů. A přitom se například seznámit s výrobou tradičních suvenýrů. Expozice Středočeského kraje nabídla mimo jiné také obří maketu nejslavnějšího českého hradu. Karlovarský kraj postavil svou expozici na Regiontouru jako kolonádu. Veletrh si nenechal ujít ani vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek, kterého doprovodil jihomoravský hejtman Michal Hašek a ředitel CzechTourismu Rostislav Vondruška. O zajímavé oděvní kreace nebyla na Regiontouru nouze.

11 ÚSTECKÝ KRAJ Do Ústeckého kraje se chystají ministři dopravy Ústecký kraj chce přispět k organizaci českého předsednictví a tím do regionu přilákat víc zahraničních turistů. Samozřejmě české předsednictví by mělo představit náš kraj v dobrém světle, lepším než doposud. Samozřejmě chtěli bychom navázat kontakty se zahraničím tak, abychom do našeho kraje dostali co nejvíc zahraničních turistů, sdělila Krajským novinám hejtmanka kraje Jana Vaňhová a dodala, že kraj čeká jedna významná akce spojená s předsednictvím. Počítáme zatím s jednou zásadní akcí a tou je neformální setkání ministrů dopravy zemí Evropské unie, které se uskuteční v Litoměřicích. O zasedání ministrů dopravy se přitom v kraji mluví už dlouho. Už v září loňského roku podepsali v Ústí nad Labem tehdejší hejtman kraje Jiří Šulc, vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra, náměstek ministra dopravy Jiří Hodač a několik starostů z kraje memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě a průběhu neformálního zasedání ministrů dopravy zemí Evropské unie. Summit proběhne dubna v Litoměřicích. V rámci lepší informovanosti obyvatel Ústeckého kraje dokonce v loňském roce proběhla v Ústí nad Labem Road show spojená s kulturním programem, zdůrazňující, co to pro Ústecký kraj znamená. Ústecký kraj je klíčovou dopravní křižovatkou, úspěšně se zde rozvíjí veřejná lodní doprava a Lovosice patří mezi nejvýznamnější železniční uzly, odůvodnil tak umístění tohoto velmi důležitého setkání do Ústeckého kraje vicepremiér a Hejtmanka Jana Vaňhová. senátor za Litoměřicko Alexandr Vondra. Za příležitost pro rozvoj cestovního ruchu v regionu označila setkání hejtmanka Jana Vaňhová. My si myslíme, že oblast Litoměřicka, stejně jako ostatní části kraje, je dobré tímto způsobem propagovat. Těch lidí co přijedou do kraje jako doprovod ministrů bude opravdu hodně a my pro ně ve spolupráci s vládou České republiky připravujeme bohatý kulturní program. A opravdu. Například na manželky ministrů čeká plavba lodí po Labi a relaxační odpoledne ve Mšeném-lázních. Ministři zřejmě poobědvají v litoměřickém hotelu Salva Guarda a společná závěrečná večeře pak proběhne na Státním zámku Libochovice. Litoměřice při té příležitosti chystají i řadu doprovodných akcí. Z těch lze zmínit například konferenci cestovního ruchu s mezinárodní účastí, která má proběhnout v březnu v Litoměřicích, či fotografická soutěž na téma České středohoří, jejímž cílem bude prezentovat Evropě krásy zdejšího kraje. V rámci českého předsednictví bude Ústecký kraj zaštiťovat ještě jednu významnou akci. Tou je dvoudenní konference chemického průmyslu. Ta se uskuteční ve dnech dubna v Ústí nad Labem a pořádá ji Ústecký kraj ve spolupráci s Evropskou sítí chemických regionů (ECRN), Evropskou komisí a Svazem chemického průmyslu ČR. Očekává se, že na konferenci dorazí nejen špičkoví odborníci, ale též ministři průmyslu, hospodářství či životního prostředí jednotlivých členských zemí Evropské unie. V souvislosti s českým předsednictvím se mluví také o čerpání z fondů Evropské unie. Někteří zástupci krajů doufají, že by se České republice mohlo podařit vyjednat lepší podmínky pro čerpání evropských peněz. Na druhou stranu ale odmítají, že by se čerpání peněz zpomalilo s nástupem nových krajských garnitur. Čerpání z evropských fondů se rozhodně nijak nezpomalilo. Samozřejmě na Severozápadě se změnili lidé. Ti už ale měli první schůzku, jsou vyhlášeny výzvy a my máme vytvořenou zásobárnu dobrých projektů, odmítla spekulace o zpomalení čerpání peněz hejtmanka Vaňhová. Hodláme stejným tempem jako dosud pokračovat v podporování kvalitních projektů, které pomohou jak ve zlepšování situace v oblasti cestovního ruchu, tak ve zvyšování kvality života obyvatel Ústeckého kraje. dodala hejtmanka. Filip Appl KN leden Ústecký kraj poskytne jedenácti příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče příspěvek ve výši 27,6 milionu korun, jako návratnou finanční výpomoc. Rozhodla o tom Rada Ústeckého kraje s tím, že peníze mají organizacím pomoci překlenout dobu, než obdrží dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Radní současně vyslovili nesouhlas se skutečností, že dotace jsou v tomto roce ministerstvem kráceny o téměř 60%. Na polovinu března naplánoval kraj svůj reprezentační ples. Jeho hosty bude v předsálí vítat hejtmanka Jana Vaňhová a mezi účinkujícími mají být Helena Zeťová, Marie Rottrová, Petr Muk a Maxim Turbulenc. To bude ale párty V polovině ledna se zdravotnickým odborářům představil předseda představenstva Krajské zdravotní Petr Benda a náměstek hejtmanky kraje Pavel Kouda. Mluvilo se mimo jiné i o poplatcích a Benda v této souvislosti prohlásil, že nejdéle od dubna by tato otázka měla být dořešena. Nějak se nám to placení protahuje. V Chomutově se konala krajská konference ČSSD, která ve funkci předsedy potvrdila Petra Bendu. Region se také dohodl na tom, že krajským lídrem v příštích parlamentních volbách bude Jiří Paroubek a strana z Ústekckého kraje vyšle do evropských voleb současného europoslance Richarda Falbra. Prostě, nic nového KRAJ VYSOČINA VYSOČINA A PŘEDSEDNICTVÍ: Filmy a diskuse na téma lesy v EU Díky decentralizované organizaci českého předsednictví se v mnoha krajích chystají různé předsednické akce, jako například zasedání ministrů různých oblastí Evropské unie, setkání velvyslanců, odborné konference a další aktivity. Také Vysočina má už dlouhou dobu zájem o podílení se na předsednictví České republiky v Radě EU. A nezaostává v oblasti kulturních akcí. Česká republika si totiž v Evropě postupně buduje pověst kulturně bohaté země a Úřad vlády tomu hodlá dostát. Během předsednictví proto ve většině krajů proběhnou mnohé kulturní akce, doplňující oficiální program českého předsednictví. Ani na Vysočině tomu není jinak. Vnímám předsednictví jako zviditelnění i jako možnost jak se dostat do povědomí veřejnosti i v jiných členských zemích EU. Pevně věřím, že díky tomu, že v následujících měsících budou v českých krajích různá jednání evropských struktur a odborníků, docílíme toho, že české kraje budou v Evropě vnímány jako životaschopné a jako kraje, které jsou schopné poskytnout Evropě vše potřebné, co se týká opory a zázemí, prohlásil hejtman Vysočiny Jiří Běhounek a potvrdil tak slova většiny ostatních představitelů krajů České republiky. Aktivní je v oblasti kultury především Kancelář kraje Vysočina v Bruselu. Ta uspořádala například soutěž pro mladé umělce, která bude vyhlášena koncem ledna. Společně s krajem Vysočina, Jihlavským sdružením amatérského Hejtman Jiří Běhounek. filmu (JSAF) a městem Jihlava se také podílí na organizaci Ozvěn, 12. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu (MFDF), který se v rámci českého předsednictví koná ledna v metropoli Evropské unie. Za 12 let se z MFDF stal největší festival věnovaný autorskému dokumentárnímu filmu ve střední a východní Evropě. Festival je známý svou neformální atmosférou, diskusním charakterem, systematickou podporou pozoruhodných dokumentů i ediční činností. Minulý ročník proběhl v říjnu loňského roku a dorazilo na něj kolem dvaceti tisíc diváků. A jak je na tom kraj s podílením se na oficiálním programu českého předsednictví? Kraj Vysočina měl velký zájem o dvě akce, donedávna dokonce přislíbené, a to konferenci na téma energetiky a druhou na téma lesů. Bohužel, kvůli nedostatku finančních prostředků byla akce energetika zrušena. Pořádáme tedy pouze jednu akci, a to koncem června, kdy se u nás bude konat setkání ředitelů státních institucí, které se starají o lesy všech zemí Evropské unie, prozradil hejtman Běhounek. Setkání představitelů státních správ lesů členských států EU, které je nejvýznamnější příležitostí k prezentaci českého lesnictví, se bude konat v Jihlavě a má být jedním z neformálních vyvrcholení českého předsednictví. Na akci budou pozváni nejen zástupci členských států EU a Evropské komise, ale i členové nejrůznějších nevládních lesnických organizací, evropských i domácích. Dané je i rámcové téma. Tím má být realizace akčního plánu Evropské unie pro lesnictví. Zásadním bodem pak má být diskuse a schválení výstupů z výše zmíněné realizace. Diskutovat se ale jistě bude také o aktuálních tématech lesního hospodářství, včetně výstupů 8. zasedání UNFF (Fórum spojených národů o lesích), které se uskuteční koncem dubna v Římě. České předsednictví má za sebou téměř měsíc. Přestože je to doba poměrně krátká, díky bohatým událostem ukázala, že Česká republika se svého úkolu zhostila úspěšně. S tím souhlasí i většina hejtmanů. Myslím, že ČR převzalo předsednictví ve velice složité době. Ten vstup do evropských diplomatických vod byl tvrdý, ale my jsme prokázali jednu zásadní věc: Že neutíkáme před řešením problémů a že s problémy chceme skutečně něco udělat. To kolik toho můžeme udělat je věc jiná, dodal hejtman Běhounek. Jako pro regionálního a opozičního politika je pro mě nepřijatelné, pokud se hovoří o tom, že na to Česká republika nemá. Myslím si, že na to má, protože to není o velikosti, ale o ochotě řešit problémy, přestože jsme tyto problémy nevytvořili my. Filip Appl Kraj Vysočina podle doporučení Asociace krajů ČR bude od začátku února platit za občany poplatky ve svých zdravotnických zařízeních. Podle hejtmana Běhnounka budou samosprávné orgány rozhodovat o způsobu úhrady regulačních poplatků ještě do konce ledna. Na financování hlavního předvolebního slibu je na Vysočině připraveno 80 milionů korun. Zajímavé cvičení měli silničáři na Vysočině. Dopravní značky nařizující použít zimní výbavu, kterými už je osazena dálnice D1, začali instalovat i na silnice druhých a třetích tříd. Z kraje, který k tomu dal pokyn, ale vzápětí přišel příkaz značky znovu sundat. Zapomnělo se totiž na souhlas obcí, správní řízení k umístění značek nebyla ještě skončena. Alespoň si to silničáři natrénovali. Kraj Vysočina chce zachránit Stanici ochrany fauny v Pavlově na Havlíčkobrodsku. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR tady chce ukončit činnost v závěru letošního roku. Kraj nabízí několik variant záchrany stanice, mimo jiných například možnost, že by se stala příspěvkovou organizací kraje. Otázkou je, zda se podaří do konce letošního roku vyřešit všechny administrativní záležitosti včetně vyrovnání se s restituenty, kterým část areálu patří.

12 12 KN leden 2009 PREZENTACE/INZERCE Letošní novinkou budou Turistické noviny, říká Alena Horáková, ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy Pardubický kraj se po roční pauze vrátil se svým informačním stánkem na veletrh Regiontour. V expozici Destinační společnosti Východní Čechy tady prezentoval řadu příležitostí celoročního turistického vyžití pro domácí i zahraniční návštěvníky. Ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková nám odpověděla na několik otázek týkajících se rozvoje cestovního ruchu v regionu. Centrum evropského projektování a.s. jako žadatel projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje Liberec, Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje a dále s partnery projektu Libereckým, Královéhradeckým a Pardubickým krajem vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP SV), cílenou do oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst. Termín výzvy: Vyhlášení výzvy: Ukončení příjmu žádostí: , hodin Hlavním předmětem činnosti Destinační společnosti je realizace aktivit směřujících k rozvoji Pardubického kraje na trhu cestovního ruchu. S čím jste přijeli na Regiontour? Pardubický kraj se zde prezentuje pod značkou Východní Čechy. Představujeme atraktivity našeho kraje, možnosti ubytování a trávení volného času. Přibližujeme návštěvníkům to nejzajímavější z regionu, například místní gastronomii a tradiční řemesla, památky a kulturní akce, možnosti sportování nebo pobytu v přírodě. Na jakou prezentaci Pardubického kraje se můžeme těšit v letošním roce? Vzhledem k tomu, že se nám podařilo uspět ve výzvě regionálního operačního programu a získali jsme finanční prostředky z Evropské unie na propagaci Pardubického kraje, budeme i nadále postupovat podle projektů, které jsou již ve fázi realizace. To co máme před sebou, je několik dalších výstav v České republice i v zahraničí. Dále chystáme první vydání Turistických novin Východních Čech. Do těchto novin vkládáme velké naděje, protože budou určeny pro širokou veřejnost a bude je možné získat na všech místech s vyšší koncentrací turistů, tedy v hotelích a informačních centrech, také na nádražích a podobných místech. V těchto novinách se objeví veškeré aktuální informace o plánovaných akcích a zajímavostech v regionu, v neposlední řadě v nich budou prezentovány i možnosti aktivní turistiky. Noviny vyjdou dvakrát ročně. První vydání bude k dispozici před letní sezonou, druhé se objeví na začátku sezony zimní. V našich plánech je i billboardová kampaň, která je zacílena na potencionální návštěvníky a jejím hlavním smyslem bude upozornit na atraktivity kraje. Díky penězům z evropských fondů se nám podařilo natočit i propagační film. Spot, který vznikl z tohoto filmu, se chystáme dostat do sítě multikin. Samozřejmě plánujeme i vydávání nových propagačních materiálů. Pokud se chcete o turistických možnostech v Pardubickém kraji dozvědět více, podívejte se na ychodni- cechy.info. (mah) Předmětem výzvy je předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům ve fázi jejich realizace a administrace. Asistence vybraným pilotním projektům bude poskytována bezplatně, formou individuálních osobních konzultací a dále skupinově prostřednictvím seminářů, workshopů a vzdělávacích akcí zaměřených na realizaci a administraci konkrétních pilotních projektů. Cílem výzvy je vybrat typové (pilotní) projekty, kterým bude poskytována asistence při realizaci, a které se tak stanou inspirací a vzorem pro projekty ostatních příjemců finanční podpory z ROP SV zaměřené do oblasti podpory 2.2. Kontaktní údaje vyhlašovatele: Centrum evropského projektování a.s., Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, Hradec Králové Kontaktní osoby: Ing. Iva Krunčíková , , Ing. Petra Černá , , Podrobné informace k výzvě naleznete na internetových stránkách projektu PAAK - Toužíte prožít něco neobvyklého? Chcete si zpříjemnit dovolenou či výlet? Trávíte rádi svůj volný čas aktivně? Proč jezdit daleko, když Česká republika skýtá širokou škálu možností aktivního vyžití. Vodítkem, jak prožít něco zajímavého, vám v kteroukoliv roční dobu budou stránky Kudy z nudy, projekt České centrály cestovního ruchu CzechTourism. Eurocentrum Zlín Eurocentrum Zlín je součástí celostátní sítě Eurocenter, která jsou zřizována Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a která tvoří spolu s webovým portálem Euroskop a bezplatnou telefonní linkou Eurofon tzv. Integrovaný informační systém. Eurocentrum Zlín je informační místo, kam se občané mohou obracet se svými dotazy týkajícími se Evropské unie. Eurocentrum poskytuje informace o EU pro širokou i odbornou veřejnost, nabízí informační materiály a řadu dalších služeb pro zájemce o hlubší poznání Evropské unie a aspektů členství České republiky v EU. Jaké služby Eurocentrum Zlín poskytuje? Poskytuje informace přímo na místě, telefonicky nebo em. Poskytuje informační materiály. Pořádá bezplatné odborné a informační akce - konference, semináře, přednášky o evropských tématech, speciální přednášky pro žáky základních a studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Pořádá besedy s občany. Disponuje presenční knihovnou. Nabízí volný přístup na internetové stránky o Evropské unii (přehled základních stránek o EU). Spoluvytváří znalostní databázi a vlastní informační materiály. Vydává vlastní měsíčník aktualit. Eurocentrum Zlín připravuje celou řadu akcí pro žáky, studenty, pedagogy, zástupce médií, státní správy a samosprávy, představitele obcí a měst a pro všechny, kdo se zajímají o evropské otázky či vyhledávají praktické informace, které mohou využít v každodenním životě. Nezaměřujeme se na jednu konkrétní cílovou skupinu či na jedno úzké téma, ale poskytujeme informace širokému spektru zájemců.. Naši klienti se nejčastěji ptají na praktické záležitosti, např. na možnosti studia a práce v zahraničí, čerpání finančních prostředků z evropských fondů a programů, apod., uvedla Angelika Gergelová, vedoucí Eurocentra Zlín. V minulých měsících jsme pro zástupce obcí a měst připravili například odborné semináře k Programu rozvoje venkova, problematice zdravotnictví v Evropské unii, předsednictví České republiky v radě EU nebo seminář o Lisabonské smlouvě. V první polovině letošního roku bychom Vás rádi pozvali na Veletrh komunitárních programů zaměřený na příklady dobré praxe, který připravujeme ve spolupráci s Eurocentrem Olomouc a Ostrava a který proběhne 10. února 2009 v Olomouci. Dále chystáme odborné semináře k možnostem čerpání finančních prostředků z EU a řadu aktivit spojeným s českým předsednictvím v Radě EU. KONTAKT: Adresa: Vavrečkova 5262, Zlín (budova Podnikatelského inovačního centra, č. 23 areál Svit) Telefon: , Web: eurocentrum.zlin Otevírací doba: Po - Pá , přestávka hodin

13 OLOMOUCKÝ KRAJ Je to promarněná příležitost, ale ne naší vinou, říkají zástupci Olomouckého kraje Poté, co v Olomouckém kraji více než půl roku připravovali zasedání rady ministrů obrany, které bylo nakonec vládou zamítnuto, zůstaly v regionu v rámci českého předsednictví pouze tři akce menšího charakteru. V kraji se sejdou vojenští letečtí přidělenci a na jejich setkání naváží dvě události lokálního významu. Koncem května to bude konference na téma Role malého a středního podnikání ve vyzbrojování, po něm bude následovat začátkem června seminář o vojenské a letové způsobilosti. Obě tyto akce organizuje české ministerstvo obrany. Zasedání rady ministrů bylo zrušeno z důvodu nedostatečné kapacity pětihvězdičkových hotelů, což ovšem kraj odmítá a uvádí, že samotné zrušení bylo velmi nečekané. Představitelé kraje to považují pouze za zástupný důvod, který byl účelově vytvořen, aby se akce mohla přesunout do Prahy. Celá akce již byla naplánovaná včetně doprovodného programu a ubytování. Právě ubytování si zajišťovala vláda sama prostřednictvím externí firmy, která má v tomto ohledu bohaté zkušenosti. Kraj proto přijal s podivem nenadálé rozhodnutí, které přišlo z ministerstva obrany, že se místo konání přesouvá do Prahy. Ještě začátkem září náš kraj navštívil Alexandr Vondra v rámci Road Show a prohlédl si i prostory, kde by se měli ministři obrany scházet a jednat. Pak nás navštívila zmocněnkyně vlády jmenovaná ministryní Parkanovou a z jejich závěru vzešlo zamítavé rozhodnutí, uvedla k tématu Jitka Brabcová, vedoucí oddělení vnějších vztahů. Pro hosty byl přitom již připraven i doprovodný program. Účastníci setkání měli navštívit kostel Sv. Mořice a katedrálu Sv. Václava. Dále pro ně byla připravena prohlídka v arcibiskupské rezidenci a Moravském divadle, role hostitele se hodlal ujmout i olomoucký magistrát. Jak uvedla Brabcová, všechny tyto přípravy přišly vniveč. Na přípravě setkání ministrů obrany v Olomouci přitom pracovala patnáctičlenná skupina a celá akce měla stát asi deset milionů korun. Rozhodnutí ministerstva obrany nezaskočilo jen kraj. Také náměstek primátora Ladislav Olomouc měla hostit významnou akci, nakonec z toho sešlo. Šnevajs, jenž se na přípravě setkání podílel, důvody ministerstva obrany odmítá. Je to špatná zpráva a špatné rozhodnutí, řekl. Nejde jen o to, že se město a region chtělo zviditelnit na mapě Evropy. Akci jsme připravovali pro 300 účastníků a nejméně 100 členů doprovodu. Přitom v Olomouci se již konaly i světové kongresy s osmi stovkami lidí, uvedl Šnevajs. Z tohoto důvodu také hejtman předal každému ministru české vlády nesouhlas zároveň se stanoviskem, že odpovídající ubytovací kapacity jsou na Olomoucku dostatečné. Olomoucký kraj ani nechystá žádné vlastní specializované akce a odkazuje na celou řadu dílčích akcí, které nejsou aktuální pouze v předsednickém půlroce. Zviditelnění kraje jeho zástupci vidí pouze v tom, že se do regionu přivedou lidé, kteří by se tam jinak nedostali, a to se lokálními akcemi nedá nahradit. Vidíme to jako promarněnou příležitost, ale ne vlastní vinou, dodal ke zrušenému zasedání poradce hejtmana Roman Váňa. Kraj však chystá vlastní aktivity přímo v Bruselu. Kromě výstavy Čeští regionální umělci pro Evropu pořádané 30. ledna, proběhnou na přelomu března a dubna v rámci cyklu Týden regionů dva odborné semináře na téma přeshraniční spolupráce a znalostní regiony. Samotné předsednictví bere kraj jako velmi významnou událost, ale konkrétní přínos pro region neočekává. Předsednictví České republiky je podle Váni velmi citlivě vnímáno s tím, že česká vláda bude nyní pečlivě sledována. Proto, dodal Váňa, budí jisté rozpaky již úvodní způsob výzdoby v Bruselu v podobě kontroverzní plastiky. V oblasti čerpání dotací z evropských fondů vyjádřil kraj celkovou spokojenost s dosavadním průběhem, hodlá se však zaměřit na lepší směřování toků do cestovního ruchu. Proto jsou již nyní navržené, případně podpořené významné projekty pro podporu turistiky a inovace turistických center. Kraj zároveň nechává vyhotovit analýzu, ze které má vyplynout, zdali rozdělení podpory jednotlivým regionům odpovídá jejich významnosti a případně zesílit podporu tam, kde se ukáže jako nedostatečná. Nejde ovšem jen o přilákání turistů, ale i například vědců, pro které je kraj připraven pořádat konference, proto vyvstává nutnost investovat i do vědy a vzdělání. Martin Ťopek KN leden Kraj hodlá vydat nové propagační materiály. Půjde o desítky nových katalogů, průvodců a brožur pro turisty. V plánu je také rozšíření krajského internetového turistického portálu. Vše přijde na 29 milionů korun. Velkou část pokryjí dotace z EU. Kolik letáků se asi tak vyrobí za třicet milionů? Záchranná služba má nedostatek lékařů. Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje chybí mezi deseti a dvaceti odborníky v základních oborech medicíny. Záchranná služba tak musí využívat externistů z nemocnic a značných přesčasů. O povolání prý není zájem kvůli velkému stresu a nepohodlí. Kraj hodlá podpořit památky. Uvolní totiž letos ze svého rozpočtu na podporu památkové péče a kultury 32,5 milionu korun. Peníze mají jít podle hejtmana Tesaříka především na opravy kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Takže by ty naše zámky ještě rok vydržely? Exekutoři vybrali na Olomoucku už přes 4,6 milionu korun. Peníze vybírali od lidí, kteří dlužili městu platby za různé místní poplatky i pokuty udělené městskými strážníky či přestupkovou komisí. Spolupráce radnice s exekutory začala v roce Celková výše pohledávek je však téměř 12 milionů korun. Exekutory proto čekají ještě roky tvrdé dřiny ZLÍNSKÝ KRAJ Náš kraj se bude ministrům členských zemí líbit, domnívá se zlínský hejtman Stanislav Mišák Hlavní událostí, která proběhne ve Zlínském kraji v souvislosti s českým předsednictvím, bude setkání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci všech členských zemí Evropské unie. Neformální zasedání se uskuteční ve dnech 22. až 24. ledna v Luhačovicích a jeho součástí je i bohatý doprovodný program. Akci pořádá ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Úřadem vlády České republiky a Zlínským krajem. Tato neformální zasedání rezortních ministrů členských zemí jsou tradičně nazývána ministeriády a během českého předsednictví jich v naší zemi proběhne celkem čtrnáct. Kromě Luhačovic budou dalšími hostiteli města Praha, Brno, Litoměřice, Mariánské Lázně a Hluboká nad Vltavou. Oficiální program v Luhačovicích se bude konat ve Společenském domě a kromě zmíněných ministrů se jej zúčastní také sociální atašé členských zemí. Doprovodný program ministeriády byl zahájen ve čtvrtek 22. ledna. Ve Společenském domě v Luhačovicích se uskutečnil kulturní večer nazvaný Tradiční moravské hody, jehož cílem bylo představení lidové kultury regionu. Účastníci akce měli možnost okusit tradiční lidové pokrmy, jakými jsou valašská kyselice, koláčky či zabíjačkové produkty, a to prostřednictvím jarmarečních stolů a stánků, kde byla přítomna obsluha oblečená v krojích. Další den se v Městském divadle ve Zlíně koná komponovaný kulturní program, v jehož rámci vystoupí Filharmonie Bohuslava Martinů a přednese úryvky z cyklu symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany. Hudební vystoupení bude doplněno filmovou projekcí historických záběrů města Zlína. Doprovodný program pro hosty bude pokračovat v krajském městě a bude mít za cíl představit účastníkům setkání zlínský region s důrazem na atraktivity v cestovním ruchu. Evropští ministři a sociální atašé se tak zúčastní například slavnostního koncertu ve velehradské bazilice, při němž vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem, dále budou moci shlédnout Baťův mrakodrap, coby významnou funkcionalistickou památku a zároveň architektonický symbol města Zlín. Konání tak významné akce ve Zlínském kraji je jedinečnou příležitostí pro jeho propagaci a zviditelnění v evropském měřítku. Věřím, že atraktivní doprovodný program, který jsme připravili pro všechny účastníky zasedání, jim přinese intenzivní dojmy a zážitky, které mohou ve finále přispět k tomu, že se do našeho kraje budou rádi vracet třeba jako turisté, kteří zde stráví svoji dovolenou, uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Vlastní ministeriádě předcházelo zasedání Evropského fóra mládeže, které se konalo rovněž v Luhačovicích. Evropské fórum mládeže je tvořeno federací více než devadesáti národních rad mládeže a mezinárodních nevládních organizací pro mládež. Tvoří tak významnou světovou mládežnickou organizaci, která sdružuje více než 10 miliónů mladých lidí. Cílem fóra je umožnit mladým lidem aktivně se podílet na utváření Evropy a společnosti, ve které žijí. Proto bylo hlavním tématem setkání zaměstnanost mladých lidí, podpora nápadů a výměna zkušeností pro zvýšení možností mladých lidí v evropském regionu. V dubnu se ve Zlíně uskuteční konference doktorandů z Fakulty managementu a ekonomiky při Univerzitě Tomáše Bati. Konference počítá s širokou mezinárodní účastí a její téma bude Baťovský odkaz pro Evropu; baťovské řízení a jeho aplikovatelnost v evropském ekonomickém prostoru. Pořadatelem je Baťova univerzita ve Zlíně ve spolupráci se Zlínským krajem. Program doprovodných akcí uzavře setkání ředitelů e-govermentu EUPAN. Konat se bude v červnu v Kroměříži. Již od Hejtman Stanislav Mišák. poloviny ledna jsou v krajském sídle k vidění nejlepší díla soutěže s názvem Srdcem a hlavou Evropy české předsednictví EU Soutěže se zúčastnili žáci základních a středních škol ze Zlínského kraje. Zadání soutěže, jak už napovídá její název, bylo výtvarné či literární ztvárnění skutečnosti, že Česká republika bude v první polovině roku 2009 předsedat Radě EU. Soutěž vyhlásilo zastoupení Zlínského kraje v Bruselu ve spolupráci s Eurocentrem Zlín. Mám velkou radost, že takové téma jako je české předsednictví nachází odezvu a zájem i u studentů. Je to důkaz, že se mladí lidé zajímají o dění kolem sebe a na jejich práce se těším, uvedl k výstavě zlínský hejtman Mišák. Výstava je instalována ve druhém patře Baťova mrakodrapu a práce žáků tak v rámci doprovodného programu shlédnou i ministři a sociální atašé. Výstava potrvá do 13. února. Jak uvedl zlínský hejtman, je předsednictví příležitostí zviditelnit kraj zejména prostřednictvím médií. Hodláme nabídnout dostatek informací o krásách našeho kraje nejen ministrům, ale i novinářům a všem lidem, kteří tvoří doprovod. Tuto možnost musíme využít, vyjádřil se k možnostem akce hejtman a dodal: Chceme všem lidem říct, že když se v našem krásném kraji mezi milými a pracovitými lidmi líbilo ministrům, bude se tady líbit i jim. Martin Ťopek Zlínský a Žilinský kraj chystají spolupráci. Jde například o zavádění tzv. Rodinných pasů, tedy systému slev a výhod v různých oblastech, na Slovensko a celkový rozvoj přeshraničního turismu. Bude možné na tento projekt využít prostředky Operačního programu přeshraniční spolupráce SR ČR, uvedl náměstek hejtmana Jindřich Ondruš. A pak že to rozdělení tenkrát k ničemu nebylo Kraj prosazoval urychlení výstavby silnic. Konkrétně výstavba dálnice D1 a rychlostní komunikace R49 a R55 na území Zlínského kraje by podle náměstků hejtmana Libora Lukáše a Jaroslava Drozda měla být urychlena. Náměstci o tom jednali s ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury i šéfem Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dnes už bohužel každý ví, že včera bylo pozdě Na Kroměřížsku se budou rekonstruovat čistírny odpadních vod. Rekonstrukce za několik desítek milionů korun letos plánuje společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž. Peníze chce společnost získat z EU. Několik desítek milionů korun do projektu vložil také kraj. Opravy by se měla dočkat například zařízení v Bystřici pod Hostýnem, Hulíně nebo Chropyni.

14 14 KN leden 2009 PREZENTACE Příprava návštěvy ministrů zemědělství EU v Brně Atraktivní program a zásadní jednání o budoucnosti společné evropské agrární politiky. To jsou závěry jednání primátora města Brna Romana Onderky s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem a hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem, které se uskutečnilo na Nové radnici v Brně. Důvodem pracovního setkání všech tří představitelů byl program zasedání ministrů zemědělství a rybářství zemí EU, které se uskuteční v Brně od 31. května do 2. června. Očekává se, že do Brna přijede až 500 expertů na agrární politiku. Po loňské návštěvě prezidentů zemí střední a východní Evropy čeká Brno na přelomu května a června další vrcholné zasedání, tentokráte jde o ministry zemědělství EU. Program, který společně připravujeme, má jediný cíl. Ukázat atraktivitu města Brna a kraje. Proto půjde o prezentaci v oblasti památek, kultury a tradice, řekl po jednání primátor města Roman Onderka, který dodal, že o Brně se již ví, že umí zvládnout tyto a podobné akce v celém rozsahu. Tématem neformální rady ministrů zemědělství bude podoba Společné zemědělské politiky po roce 2013, především systém přímých plateb, kde jde o zrovnoprávnění členských států, odstranění neopodstatněných historických nerovností mezi sektory či regiony a férová konkurence na trhu, uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič a doplnil: Brno se na několik dní tohoto neformálního jednání stane centrem evropského zemědělství. Ambicí předsednictví a mým osobním přáním je dospět na neformální radě ke konkrétním závěrům a zviditelnit tak Brno i za horizont oněch jednacích dnů v podobě něčeho jako je Corkská deklarace, tedy jakousi Brněnskou deklaraci. Všichni tři představitelé diskutovali v Brně o programu a všech organizačních a bezpečnostních hlediscích celé návštěvy. Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě a průběhu neformálního zasedání ministrů zemědělství zemí EU v Brně podepsali již v září loňského roku primátor města Brna Roman Onderka spolu s místopředsedou vlády pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR Alexandrem Vondrou, ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem a tehdejším hejtmanem Jihomoravského kraje Stanislavem Juránkem. (mmb) Primátor města Brna Roman Onderka, ministr zemědělství Petr Gandalovič a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek (zleva). foto: Magistrát města Brna Modrá Niké v roce 2009 Nadační fond Modrá Niké vstupuje do nového roku s předsevzetím splnění několika úkolů, které si zadal při svém zrodu v roce Nadační fond, jehož cílem je podporovat motivaci a rozvíjení talentu v oblasti sportu, kultury či jiných oblastech, a to zejména u dětí a mládeže, osob se zdravotním, sociálním či jiným handicapem v Královéhradeckém kraji - a pomáhat jim v hledání a dosažení životních cílů či důstojného uplatnění ve společnosti. Jako první počin spojený s předáním sošky antické bohyně Niké - symbolem vítězství, jejímž autorem je hořický sochař Michal Moravec, bude stejně jako vloni účast na březnové akci s názvem Den D. Jedná se ocenění dobrovolníků východních Čech. Pořadatelem loňské akce v pardubickém divadle byly SKP centrum Pardubice pomáháme vstát a Terra nostra malebný kraj Dvůr Králové. Mezi oceněnými byli dobrovolníci z řad sportovních organizátorů, kulturního, sociálního, zdravotního, charitativního a podobného zaměření. Co je vlastně hlavní podstatou ocenění dobrovolníků? Je jím jediné slovo. Slovo, které pro ty, jež se nikdy ničemu podobnému nevěnovali, může znít až nepochopitelně. To slovo zní: děkuji!, uvedl poslanec PS PČR a patron nadačního fondu Modrá Niké Zdeněk Lhota. Připomněl, že před rokem zde předal sošku za mimořádné aktivity Janě Štěpánové, která se dobrovolnické činnosti věnuje více než pět let. Je předsedkyní dobrovolnického centra Královédvorská Arnika a iniciátorkou jeho vzniku v říjnu roku Také letos bude tedy vyhodnocen nejaktivnější dobrovolník a jemu bude náležet soška Niké. Nadační fond Modrá Niké se rozhodl navázat na všechny své loňské aktivity a v podstatě je podle svých možností rok co rok opakovat. Chce být u významných společensko-sportovních akcí v rámci Královéhradeckého kraje a ocenit symbolem vítězství ty, kteří se nějakým způsobem zapsali do povědomí nejen sportovní veřejnosti. Například v Jičíně má své dobré zázemí box. Niké by tedy letos mohl získat některý úspěšný sportovec ze zdejšího klubu. Také boxeři z hradeckého Box Clubu se letos mohou těšit na sošku. Připomeňme, že vloni ji zde získal tzv. Skokan roku Zdeněk Vávra, který začal s tímto sportem teprve před rokem a během několika měsíců se vypracoval až k účasti na mistrovství republiky. K Hořicím v Podkrkonoší patří již neodmyslitelně motoristické klání 300 zatáček Gustava Havla. I náš nadační fond je u toho. U zrodu všeho zajímavého musí být vždy prvotní impuls. Jedná-li se o dobrou věc, může se rozvinout v dlouholetou tradici. V tomto sportovním duchu se snažím nastartovat aktivity podporující mladé sportovce, a to za pomoci našeho nadačního fondu, říká Zdeněk Lhota. Zatímco v roce 2007 tuto sošku získal vítěz závodu OPEN nad 600 ccm Jiří Dražďák z Brna, vloni měla Niké již před začátkem 300 ZGH namířeno k Michalu Salačovi. Za svoji nezištnou pomoc při organizaci závodů a jako symbol sounáležitosti patřila právě jemu. Také v roce 2009 rádi předáme Niké některému ze závodníků, zdůraznil patron nadačního fondu. U motoristického sportu ještě zůstaneme, ovšem předneseme se do Nové Paky a na jeho známý autokros. Sošku Niké zde obdrží letošní výrazná sportovní osobnost. Stejně jako za rok 2007 i za ten loňský budou vyhodnoceni nejlepší sportovci, sportovní kluby či trenéři Jičínska, Hořicka, Novopacka i celého kraje. (Připomeňme například ocenění Jiřího Vávry jako Novopacké sportovní legendy, v Jičíně získal cenu naopak nejmladší vyhlášený sportovec - fotbalista Dominik Pour z Jiskry Hořice. Soška Niké byla předána také Elišce Jónové, která získala titul Sportovní osobnost roku 2007 v Hořicích.) Soška Niké se stala metou pro vítěze různých soutěží a sportovních anket, na kterých se bude podílet i náš nadační fond. Jeho hlavní kréda jsou: povzbuzovat talent, podporovat potřebné, pomáháme si navzájem. Ne každý však může být mistrem světa, tím nejlepším z nás. Každý by však měl dostat šanci dosáhnout si na svůj nejvyšší stupínek, i když k tomu nemá potřebné zázemí. Nadační fond Modrá Niké si klade za cíl podporovat i lidi s určitým handicapem a pomáhat si navzájem. A proč modrá? Modrá je přece symbolem volnosti, svobody, čistoty, uvedl Zdeněk Lhota. Nadační fond se ovšem nezaměřuje pouze na sportovní aktivity, letos vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti a výsledkem by mělo být vydání kalendáře pro příští rok s názvem Děti pro radost druhým. Již v loňském roce se nám podařilo ve spolupráci s invalidními spoluobčany z Ústavu sociální péče v Hořicích v Podkrkonoší vyrobit novoroční přání a na tři tisíce jich rozeslat mezi občany nejen našeho kraje, ale i po celé České republice. Jeho prostřednictvím pak začíná vznikat finanční sbírka ve prospěch dětí z dětských domovů, lidí s tělesným handicapem a mentálním postižením, přiblížil aktivity nadačního fondu Modrá Niké jeho patron poslanec PČR Zdeněk Lhota. (ves) Výstava III. odboj v Československu Poslanec Evropského parlamentu Oldřich Vlasák pořádá pod záštitou předsedy Senátu P ČR Přemysla Sobotky výstavu, jejímž autorem je brněnský výtvarník Jan Kratochvíl, připomínající totalitu komunistického režimu. Obsahuje výmluvné svědectví o systému, který pošlapal svobodu občanů. Je také výrazem poděkování přímým účastníkům III. odboje v Československu - lidem, kteří záhy rozpoznali ohrožení základních hodnot svobodného světa nastupujícím komunistickým režimem a dokázali se mu postavit. Výstava obsahuje důležité poučení pro lidi, kteří v totalitním režimu nikdy nežili. Na obranu demokracie je třeba vystoupit důrazně a včas. Jinak o ni mohou přijít celé generace. Za obnovení demokracie se potom platí podstatně vyšší cena, než za její bránění v době, kdy k tomu ještě jsou prostředky a možnosti. Přitažlivost komunistických idejí je stále neuvěřitelně vysoká, uvážíme-li, jaké praktické výsledky přinesly lidem v zemích s komunistickou diktaturou. Proto je na místě neustále připomínat kam vede komunismus, a čeho je schopen se dopustit vůči lidem. Demokracie je velice křehká nádoba a uchránit ji před jakýmkoliv nebezpečím není jednoduché. To, že se naše republika zapojila do Evropského společenství, je jistou zárukou bezpečnosti naší demokracie. Doba, kdy komunistická perzekuce zasáhla většinu občanů, je naštěstí za námi a my již nikdy nesmíme připustit sebemenší náznak návratu bezpráví na lidech, jakého se dopustil právě komunistický režim. Neštítil se vyřadit více než půl milionu lidí z veřejného života, ve věznicích a táborech nucených prací připravit o život osob a popravit 238 žen a mužů Parlamentní shromáždění Rady Evropy schválilo na jaře roku 2006 rezoluci o nutnosti mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů. Rozhodně odsuzuje masivní porušování lidských práv jimi spáchané a vzdává čest obětem těchto zločinů. V přijaté rezoluci se uvádí, že vláda komunistických totalitních režimů ve východní a střední Evropě byla poznamenána masivním porušováním lidských práv a že pád těchto režimů nevedl k debatě o těchto zločinech. Parlamentní shromáždění je přitom přesvědčeno, že uvědomění si historie je jednou z podmínek pro to, aby se takové zločiny neopakovaly, zdůraznil poslanec Evropského parlamentu Oldřich Vlasák. Vernisáž výstavy se koná v úterý 24. února 2009 ve 13 hodin v historických prostorách Senátu P ČR v Praze, Valdštejnský palác předsálí Jednacího sálu Senátu P ČR. KRAJSKÉ NOVINY Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR Adresa centrální redakce: Evropské vydavatelství s.r.o., Průmyslový park, kancelářská budova P - 8, čp Pardubice - Semtín Centrální telefon a fax: Centrální GSM: Web: Vydavatel: Jan Doležal (IČ: ). Ředitelka vydavatelství a šéfredaktorka: Jarmila Kudláčková. Ředitel zpravodajství a komunikace: Miloš Spáčil. Redakce: Jan Štifter, Filip Appl, Martin Ťopek, Miloš Kolesár, regionální zpravodajové. Produkce: Leona Šolcová. Jazykové korektury: Iva Málková. Layout: Mgr. Pavel Ševčík. Grafika: Karel Nohava. Komerční prezentace - příspěvky označené (kp). Inzerce: European Media House s.r.o., telefon a fax: IČ: Tisk: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Distribuce: ROZŠIŘUJÍ SPOLEČNOSTI PNS, a.s. Předplatné zajišťuje Mediaservis s.r.o., Zákaznické Centrum, Kounicova 2b, Brno. Příjem objednávek: telefon: , fax: , příjem reklamací: Cena výtisku: 15,- Kč vč. DPH Evidenční číslo: MK ČR E 13797, ISSN: Ročník: 8. Číslo: 01. Vychází: 23. ledna 2009 Názory spolupracovníků nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko listu. Nevyžádané materiály nevracíme. Za chyby novinového tisku neručíme.

15 JIHOMORAVSKÝ KRAJ Ministři zemědělství EU se setkají v Brně KN leden Jihomoravský kraj je po Praze tím nejaktivnějším regionem při organizaci českého předsednictví v Radě Evropské unie. Tím nejzásadnějším, na co se kraj chystá, je zasedání ministrů zemědělství a rybářství zemí Evropské unie, které se uskuteční od 31. května do 2. června na brněnském výstavišti. Setkání ministrů se tak bude konat jen pár dní po skončení známých veletrhů Vodovody-Kanalizace a Enviro. Právě hlavně kvůli setkání ministrů, Jihomoravský kraj úzce spolupracuje nejen s Brnem a Úřadem vlády České republiky, ale i s ministerstvem zemědělství. Předsednictví znamená ohromnou příležitost prezentovat se v rámci oficiálních i neoficiálních návštěv evropských ministrů ze všech resortů. Pro mne je obrovskou ctí, že se jižní Morava na přelomu května a června stane hlavním městem evropského zemědělství. Jihomoravský kraj má obrovskou zemědělskou tradici, a tak budeme mít možnost náš kraj prezentovat jako kraj tradic, a na druhé straně jako kraj, kde se ohromou rychlostí rozvíjí oblasti agrárního sektoru. Myslím si, že nám to dá do budoucnosti příležitost navázat spolupráci s řadou regionů z celé Evropské unie, prozradil hejtman Jihomoravského kraje a předseda Rady Asociace krajů Michal Hašek. A o čem budou ministři zemědělství v Brně jednat? Půjde samozřejmě především o projednávání priorit zemědělské politiky Evropské unie. Akce přitom bude rozdělena na diskusi expertů z oboru a neformální radu ministrů. Ministři a jejich doprovod přitom budou mít v Brně zajištěný bohatý kulturní program. Ministři budou mít příležitost navštívit nejzajímavější kulturní a přírodní památky kraje. Kraj pro ně také chystá návštěvy nejvýznamnějších zemědělských podniků a ochutnávku vína. Víno je produkt, kterým se kraj chce pochlubit maximálně. A to nejen na setkání ministrů. Máme v plánu mnoho akcí. První významnější prezentací byla dodávka jihomoravského vína na český ples v Bruselu, tedy na oficiální akci, která startuje naše předsednictví. Rada Jihomoravského kraje odsouhlasila nákup vína za 200 tisíc korun. Jinak připravujeme další akce také v rámci Asociace krajů, řekl hejtman Hašek. Vínem a ministry však účast kraje na organizaci předsednictví nekončí. Už 18. února začíná kraj hostit konferenci o civilní ochraně, kterou pořádá Generální Hejtman Michal Hašek se svým středočeským kolegou Rathem. ředitelství hasičského záchranného sboru ČR. Na akci by mělo dorazit 27 delegací z členských států Evropské unie a tématem jednání bude revize finančních nástrojů pro civilní ochranu. V dubnu v Mikulově a v květnu v Brně pak proběhne neformální zasedání tzv. Výboru 133. Tedy orgánu Rady Evropské unie, který má na starost provádění společné obchodní politiky EU. V dubnu budou v Mikulově jednat stálí členové orgánu, v květnu poté v Brně experti zaměřující se na oblast služeb. Přípravy jednání jsou v gesci ministerstva průmyslu a obchodu. V květnu se opět v Brně uskuteční konference na téma Evropa angažovaných občanů. Pořadatelem je kraj a Evropský sociální fond v ČR. Stejně jako jiné kraje, zajímá i Jihomoravský kraj situace kolem čerpání z fondů EU. Hejtman Michal Hašek vylučuje, že by se čerpání z fondů výměnou krajských vlád zpomalilo a dodává, že prioritou je vyčerpat maximální množství finančních prostředků. Chystáme celou řadu projektů. Velký důraz chceme klást na cestovní ruch či zdravotnictví, které je teď aktuální kvůli převodu Úrazové nemocnice ze státu na město Brno. Společně s primátorem Onderkou hledáme společnou cestu, jak najít finanční prostředky na kvalitní vybavení do této nemocnice. Pro mne osobně je další velkou oblastí venkov. Jsem stále stínový ministr zemědělství, takže je jasné, že zemědělci a starostové, zejména venkovských obcí, mají u mne neustále dveře otevřené. Také spolupracuji na přípravách setkání ministrů zemědělství s ministrem Gandalovičem, vrací se hejtman k akci, kterou v kraji všichni s napětím očekávají. Filip Appl Umělci a politici z řad ODS se sešli před brněnskou radnicí. Vyjadřovali podporu bývalé starostce Dagmaře Hrubé (ODS). Ta je obviněna z korupce ve věci pronájmu vojenských pozemků firmě Wilson properity. Bývalé starostce hrozí vězení a několikamilionová pokuta. Pranýřování musejí být ti, kteří problém způsobili! bouřil se šéf jihomoravské ODS Venclík. Taková hesla mohou být dvousečná pane Venclíku. Chybí peníze na sociální zařízení. Na tom se shodla Rada Asociace krajů jednající v Brně. Podle nich stačí peníze poskytované ministerstvem práce a sociálních věcí pouze na první půlrok hospodaření. Hejtmani proto vyzvali vládu k jednání a také premiéra Topolánka a ministra Nečase, aby toto rozhodnutí změnili či zrušili. Znamená to, že kraje za půl roku zavřou veřejné toalety? Už několik měst kraje nabízí odměnu za vandaly. Tuto metodu již řadu let využívá třeba Hodonín, který za udaného vandala nabízí dvacet tisíc korun. Nyní se k Hodonínu přidalo například město Miroslav na Znojemsku. Možná by se takový systém osvědčil i celostátně. Například na zkorumpované politiky MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Pražským úředníkům se do Ostravy nechce, tvrdí moravskoslezský hejtman Jaroslav Palas Moravskoslezský kraj má pro nadcházející půlrok připraveny dvě akce, které souvisí s předsednictvím České republiky. První z nich je lednová dvoudenní konference v hotelu ATOM na téma Energetická bezpečnost EU. Půjde o setkání energetických odborníků, kteří budou diskutovat o zajištění energetické bezpečnosti v euroregionu a zajištění dostatku energetických zdrojů. Nebezpečí energetické nedostatečnosti je stále aktuální i přes podporu alternativních zdrojů a tedy i rozšiřování možností energetické soběstačnosti. Další z akcí je neformální setkání zástupců velvyslanců členských států v Bruselu. Náplní setkání budou evropská témata a bude zakončeno slavnostní večeří na zámku v Hradci nad Moravicí. Ten byl vyhlášen jako nejpohádkovější zámek v České republice a kraj si od této události slibuje zviditelnění právě v oblasti cestovního ruchu. Před tím však zástupci velvyslanců stihnou bohatý program, mimo jiné i návštěvu jednoho z dolů OKD. Kraj je nucen v období předsednictví řešit i další problémy, u kterých očekává, že by naše účast na nejvyšším postu v Radě EU mohla napomoci. Jedním z nich je i nezaměstnanost, která měla v kraji do nedávné doby klesající tendenci. Do regionu se sice podařilo přilákat řadu investorů, kteří pomohli vybudovat nové průmyslové Hejtman Jaroslav Palas. zóny, ale nyní se situace obrací. Lokality Ostrava, Hrabová či Nošovice, kde se rozjela nová automobilka, ustaly v trendu náboru nových pracovníků. V souvislosti s tímto faktem hodlá Moravskoslezský kraj opět požadovat po vládě zřízení institutu vládního zmocněnce pro Moravskoslezský kraj, který byl zrušen současnou vládou. Jak uvedl moravskoslezský hejtman, kraj vnímá velmi pečlivě české předsednictví, ale významnějšími akcemi se nepodílí. Kromě výše uvedených setkání se nepodařilo v jednáních s vládou prosadit zásadnější akce, které by zviditelnění regionu výrazně napomohly. Podle hejtmana je město Ostrava velmi významným centrem České republiky a disponuje i dostatečnou hotelovou kapacitou, přesto byly údajně návrhy na pořádání pro region důležitějších akcí vládou zamítnuty právě z důvodů nedostatečné kapacity luxusních hotelů. Na dotaz, zdali tedy Moravskoslezský kraj očekává nějaké změny či přínos pro svůj region, uvedl Palas, že kraj hodlá důkladně sledovat průběh předsednictví, ale závažnější změny neočekává. Momentálně se potýkáme s válečným konfliktem a problémem s ruským plynem, takže musíme teprve počkat, zdali se budou řešit i případné problémy naší země, ty však nejsou tématem našeho předsednictví, dodal Palas. Podle něj by se mělo jednat spíše o korigování jednotné politiky, například právě v sociálních oblastech, než řešení dílčích problémů. Moravskoslezský kraj tedy neočekává výraznou pomoc ze samotného faktu předsednictví, ale jak uvedl hejtman, některé důležité akce se v regionu konat měly. Domnívám se, že například zasedání rady ministrů se v Ostravě konat mohlo, zázemí pro to máme. Jsem přesvědčen, že Ostrava je pro pražské úředníky daleko, a že se jim zkrátka do Ostravy nechce, zhodnotil na závěr situaci moravskoslezský hejtman. Martin Ťopek Kraj má nejnižší nákupní sílu ze všech. MSK dlouhodobě vykazuje jednu z nejnižších průměrných mezd v ČR a řadí se tak na druhý konec žebříčku, kterému samozřejmě vévodí Praha. Ve třetím čtvrtletí loňského roku brali lidé v kraji v průměru korun což je téměř o tisíc korun méně než je celostátní průměr. Máte co dělat pane hejtmane. V Hlučíně a Kopřivnici jsou nové měřící stanice. Kraj a obě města zaplatí statisíce korun za nové stanice na měření a zajišťování kvality ovzduší. Zatímco kraj hradí veškerá měření, města zajistila postavení a obsluhu stanic. V Hlučíně je měřicí stanice umístěna v areálu společnosti Teplo Hlučín, v Kopřivnici zase stojí uprostřed nádvoří Základní školy Milady Horákové. Kraj snižuje emisní stropy. S ohledem na zhoršenou kvalitu ovzduší v kraji změnil krajský úřad limit emisních stropů pro zařízení společnosti ČEZ. Opatření se dotýká Teplárny Vítkovice či Elektrárny Dětmarovice. To znamená o stovky tun nebezpečných látek méně v ovzduší. Podvádět se nedoporučuje. V Hlučíně a Kopřivnici na to budou dávat pozor! Letiště v Ostravě získalo citelnou finanční injekci. Konkrétně 11,15 milionu eur (297 milionů korun) na pořízení strojů a dalších zařízení, která jsou potřebná pro provoz letiště v Ostravě. Podpora by měla být vyplácena do konce roku Nakoupit by se za ní měly například nástupní můstky, tahače pro posun letadel a další zařízení.

16 16 KN leden 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Poznejte regiony České republiky Již pátý ročník seminářů letos představí profesionálům v cestovním ruchu regiony České republiky a dále nabídne další dvě zajímavé přednášky. Akce se uskuteční, stejně jako v minulých letech, v Praze v Národním domě na Vinohradech od 24. do 27. února. Během čtyř dnů se představí 14 turistických regionů (kromě Prahy), nebude chybět přednáška o Vývoji a posunu domácího cestovního ruchu a také k Mezinárodnímu roku astronomie přednáška se zaměřením na cestovní ruch. Cílem akce je seznámit zástupce průvodců, incomingových cestovních kanceláří, novinářů a studentů s turistickými novinkami pro nadcházející sezónu a předat jim aktuální informace praktického rázu. K dispozici budou nové regionální informační a propagační tiskoviny a na závěr již tradičně všichni účastníci obdrží také CD Poznejte regiony ČR 2009 a Certifikát o absolvování školení, uznávaný např. Asociací průvodců ČR. Program Místo konání: Raisův sál (2. patro) Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha 2. Zahájení workshopu: vždy v 9.00 hod. (registrace). Ukončení workshopu: vždy cca ve 14 hodin, první den v a poslední do Podrobné informace k sérii workshopů Poznejte regiony České republiky Na workshopu se dozvíte: - novinky a aktuální změny oproti roku významné akce roku nové turistické produkty v regionech, zážitková turistika - praktické informace potřebné pro průvodce parkoviště pro BUS, restaurace, důležitá kontaktní telefonní čísla, WC, průvodcovskou metodiku přibližný časový rozvrh návštěvy místa, památky UNESCO apod. - možnosti balíčků pro cestovní kanceláře. Informace poskytnou fundovaní zástupci jednotlivých regionů (místní průvodci, pracovníci turistických informačních center, krajských úřadů, destinačních managementů). datum 9:15 10:15 10:30 11:30 11:45 12:45 13:00 14:00 14:15 15: Vývoj a posun DCR Okolí Prahy Jižní echy Severní Morava a Slezsko Plze sko Vyso ina Jižní Morava Západo eské lázn eský ráj Rok astronomie St ední Morava Východní Morava Severozápadní echy Krkonoše Východní echy Šumava Výhody účasti na workshopech: - zisk řady praktických informací a aktuálních tiskovin zcela zdarma - certifikát dokladující doškolení pro dané regiony, certifikát je uznaný Asociací průvodců ČR a bude vydán při absolvování posledního z vybraných seminářů. Průběh workshopu: - blok čtyř, resp. tří přednášek, každá o délce 1 hodiny - dále je zařazena přednáška zástupce ACK CR Vývoj a posun domácího cestovního ruchu - k Mezinárodnímu roku astronomie 2009 bude zařazena přednáška o Historii astronomie a vlivu na cestovní ruchu. Přihlášky zasílejte em na nebo poštou: ČCCR CzechTourism, Magdaléna Dlouhá, Vinohradská 46, Praha 2 Jednotné vstupné na všechny přednášky činí 100 Kč (od poplatku jsou osvobozeni studenti). Vstupenky je možné zakoupit předem v kanceláři Asociace průvodců každou středu od 14 do 17 hodin (Vinohradská 46, Praha 2) nebo na místě, kde bude mít Asociace připravený vlastní stůl. Kapacita je omezena na 200 účastníků. Závazné potvrzení účasti je nejpozději do 10. února Přihláška bude vždy zpětně potvrzena (e- -mailem či telefonicky). Budou preferováni účastníci, kteří budou mít zájem o účast na více workshopech, a ti, kteří se co nejdříve závazně přihlásí. Magdaléna Dlouhá, CzechTourism Jednání Hospodářské komory s hejtmany o společných prioritách Prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel se setkal s nedávno zvolenými hejtmany, aby tak navázal na dosavadní spolupráci krajských a okresních hospodářských komor s krajskými úřady. Mezi diskutovanými tématy byl mj. vztah mezi krajem a podnikatelem, dopady současné ekonomické krize a návrhy komory na jejich řešení. Důležitým bodem jednání bylo i přijetí eura v ČR. Hospodářská komora České republiky po celou dobu své patnáctileté existence usiluje o co nejlepší spolupráci s krajskými a místními samosprávami a o co nejužší propojení s reálným podnikáním v krajích naší země. Děje se tak prostřednictvím husté sítě krajských, okresních a regionálních hospodářských komor a živnostenských společenstev. Jedním ze strategických cílů hospodářské komory je spoluvytvářet kvalitní podnikatelské prostředí v naší zemi. K tomu nezbytně potřebujeme úzkou spolupráci s orgány samosprávy, abychom mohli dosáhnout až na konkrétní podniky a podnikatele. Je naším zájmem, aby okresní a krajské komory byly příslušným samosprávám a hejtmanstvím co nejlepšími partnery a aby tato spolupráce byla co možná nejkvalitnější, uvedl po jednání prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. V době současné světové hospodářské krize a postupující ekonomické recese máme všichni stejné starosti, proto se můžeme společně sejít nad diskuzí o řešení stávajících problémů podniků a podnikatelů, prohlásil dále Petr Kužel. Důležité je, aby se nám dařilo společně pomáhat konkrétně v místech, kde lidé opravdu žijí a podnikají, dodal. Podnikatelé i samospráva chtějí rozvíjet svůj region proto je důležité, aby v krajích byl dostatek dostupné pracovní síly. Usilujeme společně o větší podporu inovacím, učňovskému školství, ale také životnímu prostředí a cestovnímu ruchu, vysvětlil prezident Hospodářské komory České republiky. Důležitým tématem schůzky s hejtmany byla i diskuze o termínu přijetí eura. Posilující koruna a její nestabilní kurz je totiž letitou hrozbu českých podnikatelů a především exportérů. Velká část z nich proto vkládá velká očekávání do letošního podzimu, kdy česká vláda přislíbila oznámit termín nahrazení české koruny společnou měnou eurozóny. Stanovení Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR. tohoto přesného data zavedení eura považuje Hospodářská komora České republiky za naprosto zásadní pro českou ekonomiku a podnikatelskou veřejnost a z tohoto důvodu také v této věci vyvíjí na českou vládu dlouhodobý nátlak. (kom) Počet dražeb provedených samosprávami roste Odbor veřejných dražeb ministerstva pro místní rozvoj potvrzuje nárůst počtu dražeb provedených územními samosprávnými celky. Stejně tak zaznamenal nárůst celkového počtu dražebníků. Dle Odboru veřejných dražeb (dále jen OVD) byl zaznamenán celkový nárůst počtu dražeb provedených územními samosprávnými celky v roce 2008 o 61%. Formu zpeněžení svého majetku si města a obce vybírají samy, nicméně veřejná dražba je v současné době nejprůhlednější a pro samosprávné celky zároveň často i nejvýnosnější formou prodeje majetku, uvedla ředitelka OVD Zdeňka Niklasová. Obce se mohou kdykoliv obrátit na OVD s žádostí o pomoc při přípravě výběrového řízení na dražebníka. Stejně tak mohou požádat o kontrolu samotné dražby. Zájem o veřejné dražby se OVD snaží zvýšit také pořádáním seminářů pro krajské samosprávy, města a obce. Stávající aktivity OVD MMR jsou zaměřeny také na popularizaci veřejných dražeb, a to nejen dražeb majetku státu, územních samosprávných celků a orgánů státní správy, ale i majetku fyzických a právnických osob. Cílem je, aby se zvyšoval počet vlastnických dražeb. Všem potenciálním zájemcům o dražby jsou určeny pravidelné konzultační dny v Praze i v dalších regionech. Rozhodne-li se obec zpeněžit vlastní majetek formou veřejné dražby prostřednictvím dražebníka nakupované služby, doporučuje MMR obcím vybrat dražebníka na základě výběrového řízení. Způsob výběru však záleží na samotné obci. (mmr) Vyhlášení programu TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 21. ledna 2009 veřejnou soutěž na resortní program TIP. Jeho cílem je podpořit projekty zaměřené na výzkum a vývoj výrobků, technologií a informačních a řídících systémů, které firmám a celé ekonomice přinesou vysokou přidanou hodnotu. Program je určen pro všechny druhy společností, které se zabývají průmyslovou výrobou. Zažádat o podporu mohou také výzkumné organizace. Program TIP představuje příležitost pro podniky, na které v současné době doléhají ekonomické potíže. Pro rok 2009 je pro ně připravena 1 miliarda korun, řekl ředitel Sekce strategie a ekonomiky průmyslu MPO Erik Geuss. Program TIP notifikovala Evropská komise. Je tedy v souladu s evropskými pravidly pro státní podporu. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude veřejnou soutěž na program TIP vyhlašovat každoročně v letech Na celé období projektu je plánovaná podpora ve výši 11 miliard korun, doplnil ředitel Odboru výzkumu, vývoje a offsetových programů MPO Martin Štícha. Zadávací dokumentace a soutěžní podmínky veřejné soutěže budou zveřejněny v Obchodním věstníku. Podrobné informace a přístup k elektronické přihlášce do veřejné soutěže budou k dispozici na webové stránce ministerstva průmyslu a obchodu (mpo) 5. Národní konference kvality ve veřejné správě Ve dnech února 2009 se v Olomouci uskuteční již 5. Národní konference kvality ve veřejné správě. Jedná se o tradiční setkání odborné veřejnosti a managerů napříč veřejnou správou, které je ale zároveň reprezentativní součástí celoevropského úsilí o dosahování kvality ve veřejné správě. Na organizaci konference se podílí Ministerstvo vnitra ČR společně s Radou kvality ČR a Olomouckým krajem. Národní konference není jen slavnostním milníkem celoročního úsilí ve zvyšování kvality veřejné správy, ale i příležitostí k vzájemné komunikaci v rámci odborných sekcí spolu s předáváním osobních zkušeností a poznatků přednášejících a účastníků. Program bude již tradičně zaměřen na výměnu zkušeností z oblasti zvyšování výkonnosti a kvality organizací veřejné správy, na zhodnocení aktuálních projektů a představení nových trendů. Plenární zasedání se budou věnovat příkladům dobré praxe vycházející z použitých metod kvality, oceněným inovacím za rok 2008 a národní a nadnárodní podpoře kvality ve veřejné správě. Odborné sekce se budou zabývat partnerstvím a komunikací ve veřejné správě, řízením procesů a jejich optimalizací zapojováním veřejnosti a zaměstnanců, tvorbou udržitelných strategických plánů měst a obcí, kvalitou v sociálních službách, efektivním benchmarkingem, egovernmentem v praxi a ochutnávkou jednotlivých metod kvality. Přednášející na konferenci patří dlouhodobě k nejzkušenějším a nejuznávanějším odborníkům v oblasti kvality v české veřejné správě a účastníci konference tak budou mít jedinečnou příležitost k setkání se špičkovými odborníky v této oblasti vědění a praxe v České republice. Součástí konference bude slavnostní předání cen ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok Bližší informace o konferenci lze najít na cz, kde je zveřejněn program konference. (mvcr)

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

číslo: 170 ze dne: 20. března 2015 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 9. ledna do 12. března 2015 I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: - dopis ministrovi

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 ÚZEMNÍ ROZPOČTY Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 Finanční systém na úrovni územní samosprávy Součást veřejné rozpočtové soustavy Obdobné principy jako u SR Dobrovolnost u řady oblastí (mimorozpočtové

Více

BULLETIN. 178. Žofínské fórum O aktuálních otázkách s prezidentem republiky Milošem Zemanem.

BULLETIN. 178. Žofínské fórum O aktuálních otázkách s prezidentem republiky Milošem Zemanem. BULLETIN 178. Žofínské fórum O aktuálních otázkách s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Export, kondice eurozóny a nezbytnost pronikání na nové trhy. 20. 4. 2015 178. Žofínské fórum O aktuálních otázkách

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 Pravomoci - Evropská komise, Evropská rada Evropská komise pomáhá mladým lidem najít práci Zdroj: European Commission. Link Evropská komise chce v letošním

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Příprava rozpočtu 2008

Příprava rozpočtu 2008 III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Příprava rozpočtu 2008 co můžeme očekávat, jak lépe řídit rozvoj a získat finanční zdroje Ing. Luděk Tesař L u d ě k T E S A Ř ekonom specialista

Více

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Tisková zpráva Univerzita Pardubice Města Hradec Králové a Pardubice společně s nejdůležitějšími partnery

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011)

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011) ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 11) ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 000 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2015 2017 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Společenská odpovědnost organizací (CSR) Společenská odpovědnost organizací () Role státu v oblasti společenské odpovědnosti Ing. Hana Šimková, Ing. Lucie Součková Co je společenská odpovědnost organizací? 2. polovina 20. století Corporate Social

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více