Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče"

Transkript

1 Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež Opora Pečovatelská služba OPORA Opora Domácí hospicová péče OPORA Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem Celkem za KS Oblast péče o dlouhodobě duševně nemocné Fokus Labe Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Fokus Labe Odborné sociální poradenství Fokus Labe Sociálně terapeutické dílny Fokus Labe Sociální rehabilitace Fokus Labe Sociální rehabilitace - Centrum pro duševní zdraví Fokus Labe Chráněné bydlení Self Help Ústí nad Labem z.s. Svépomocné aktivity Celkem za KS

2 Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o osoby ohrožené závislostmi DRUG-OUT Klub, z.s. Kontaktní centrum pro drogově závislé DRUG-OUT Klub, z.s. Terénní program DRUG-OUT Klub, z.s. Ambulantní adiktologická služba DRUG-OUT Klub, z.s. Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dostost Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním Terapeutická komunita pro léčbu osob se závislostmi VHITE LIGHT I Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením Celkem za KS Oblast péče o mentálně postižené občany Helias Ústí nad Labem o. Osobní asistence u lidí s mentálním postižením, s tělesným postižením a poruchou sutistického spektra Helias Ústí nad Labem o. Denní stacionář Helias Agentura Osmý den, o. Sociální rehabilitace Agentura Osmý den, o. Poradna-Agentura Osmý den o JURTA, o. Sociální rehabilitace JURTA, o. podpora samostatného bydlení JURTA, o. Sociálně terapeutické dílny Centrum podpory zdraví, z.ú. cvičení mentálně postižených Celkem za KS

3 Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o děti, mládež a rodinu socální služby Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Ovečka Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Centrum služeb pro rodinu Světluška Nízkoprahový klub Tykadlo - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Komunitní centrum pro děti Světluška Bateau z.s. Poradenské centrum Bateau - zdravá rodina Člověk v tísni, o. Nízkoprahový klub Nový svět Člověk v tísni, o. Klub Mixér Člověk v tísni, o. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Dobrovolnické centrum, z.s. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Poradna pro integraci, z.ú. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Návrat dítěte do rodiny YMCA v Ústí nad Labem Nízkoprahový klub Orion Centrum pro náhradní rodinnou péči, o. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Celkem za KS Oblast péče o zdravotně postižené občany Demosthenes, o. Raná péče DEMOSTHENA Demosthenes, o. Odborné sociální poradenství DEMOSTHENA Sociální agentura, o. Odborné sociální poradenství Sociální agentura, o. Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením Sociální agentura, o. Sociální rehabilitace Tichý svět, o. Sociálně aktivizační služba pro sluchově postižené Ústí nad Labem Sociální poradenství pro sluchově postižené Ústí nad Labem Tlumočnické služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem Tlumočniské služby pro osoby se sluchovým postižením a kombinovaným postižením TyfloCentrum Ústí nad Labem o. Průvodcovské a předčitatelské služby Tyfloservis, o. Ústecký Arcus, z.s. Sociální rehabilitace těžce zrakově a kombinovaně postižených osob Odborné sociální poradenství pro uživatele sociální služby s onkologickým onemocněním a jejich blízké Svaz těl. postižených v ČR,z.s.,okr.org.ÚL Unie ROSKA-reg.org. ROSKA ÚSTÍ NAD LABEM, z Celkem za KS

4 Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o občany v přechodné krizi a nouzi Noclehárna Samaritán Centrum pomoci Samaritán Azylový dům Samaritán Spirála, Ústecký kram, z.s. Telefonická krizová pomoc Spirála, Ústecký kram, z.s. Centrum krizové intervence - krizová pomoc Spirála, Ústecký kram, z.s. Intervenční centrum Ústecký kraj Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. Odborné sociální poradenství Celkem za KS Oblast péče o nezaměstnané občany ohrožené sociálním vyloučením Terénní programy Člověk v tísni, o. Terénní sociální práce (terénní programy) Poradna pro integraci, z.ú. Odborné sociální poradenství Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Návrat do společnosti Celkem za KS

5 Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Nezařazené do žádné oblasti sociální pomoci a péče HEWER, z.s. Osobní asistence Oblastní charita Česká Kamenice Podpora samostatného bydlení Spirála, Ústecký kraj, z.s. Odborné sociální poradenství Celkem Oblast péče a podpory rodiny Předkladatel projektu podpora rodiny Dobrovolnické centrum, z.s. Dobrovolnlické mentoringové programy pro děti a mládež Ústí nad Labem Člověk v tísni, o. Předškolní klub Stonožka a Stromeček Centrum pro náhradní rodinnou péči, o. Doučování dětí v náhradní rodinné péči Centrum pro rodinu Ovečka Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. Rodiny na jedné lodi 2018 Spirála, Ústecký kraj, z.s. Šance pro všechny - Domov bez násilí Centrum podpory zdraví z.ú. Cepík - zdravý životní styl předškolních dětí Mateřské centrum a dětská skupina Sluníčka, z.s. Více času pro rodinu Rodinné centrum Slunečník, z.s. Spolu a aktivně Celkem za KS