5IE442 SEŠIT PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5IE442 SEŠIT PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi. CZ. 2.17/3.1.00/ IE442 SEŠIT PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE 1 KULTURA FIRMY Antonie Doležalová Praha Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

2 Uvedení do tématu Hlavním hybnou silou současnosti představuje proces globalizace. Rychle se měnící prostředí a zesilující konkurence zvyšuje význam komunikace mezi lidmi, klade vyšší nároky na kultury v mezilidských vztazích. Pojem kultura v obecném slova smyslu označuje specifický způsob organizace a rozvoje lidské životní činnosti, zpředmětněný ve výsledcích fyzické a duševní práce (Velký sociologický slovník, 1996, s. 547), v soustavách společenských norem a institucí, v duchovních hodnotách, v systému vztahů lidí k přírodě, k sobě navzájem i v poměru člověka k sobě samotnému (Lukášová, Nový, 2004, s.17-18). Ačkoli se člověk se do určité kultury narodí, kultuře se učí až v průběhu svého života. Hlavním socializačním a kulturním činitelem je pro něj rodina, v níž si osvojuje určité zvyky, názory a normy chování předávané z rodičů na děti, z generace na generaci. K akulturaci však dochází také v rámci dalších sociálních celků, jichž je jedinec členem, včetně organizace, v níž je zaměstnán. Každý člověk patří v průběhu života k více sociálním celkům a díky tomu se setkává s různými kulturními vzorci, které ho více či méně determinují (Lukášová, Nový, 2004, s ). Povahu podnikové kultury vystihl výstižně Thomas Tierney, generální ředitel společnosti Bain & Company: Firemní kultura je to, co určuje chování lidí, když se na ně právě nedíváte.. Firemní kultura je odrazem sdílených hodnot firmy a zaměstnanců a projevuje se v jejich každodenním myšlení a chování. Představuje soubor hodnot, norem a postojů, které se formují v procesu vzájemné interakce jejích členů a významně ovlivňují všechny vnitropodnikové procesy a činnosti i vztahy s okolím. Navenek se podniková kultura projevuje jako ustálené formy komunikace mezi pracovníky daného podniku, nejrůznější zvyklosti, pravidla a rituály, jimiž se relativně izolované prostředí daného podniku více či méně odlišuje od svého okolí. Podniková kultura představuje důležitý indikátor dlouhodobé úspěšnosti firmy. Již na začátku minulého století přišel Tomáš Baťa s firemní kulturou, ve které se objevují některé principy dnešní firemní kultury Google. Pojetí péče od kolébky po hrob je zase společné s firmou Toyota.

3 Příběh: Baťovec Byli jsme před lety s rodinou u známých na Moravě. Seděli jsme na zahradě i s jejich prarodiči a vyprávěli si. Neviděli jsme se dlouho a tak se i naše povídání trochu protáhlo. A náš osmiletý syn Péťa se trochu nudil. Už prozkoumal zahradu, dohrál počítačovou hru, a snědl třetí koláč. Náhle zaslechl neznámé slovo a neváhal se zeptat: Kdo je to baťovec?. Děda Jindra, jak jsme mu říkali, dědeček mého známého očividně pookřál. Mile se na Péťu usmál a dal se do vyprávění. Víš, baťovci jsme byli my, co jsme pracovali a žili v Baťových závodech. A vlastně jsme tam i dospěli. Pocházím z malé vesnice nedaleko Brna. U firmy Baťa jsem nastoupil v r Nebylo to vůbec jednoduché. Nové lidi přijímali hned dva úředníci v přijímací místnosti. Jeden z nich se mě vyptával, odkud pocházím a chtěl, abych mu ukázal mé ruce. Byl jsem tehdy ještě kluk, bylo mi 16 let. Byl jsem však uvyklý pomáhat doma na malém hospodářství. Kolem venkovského stavení bylo vždy plno práce a na mých rukou to bylo vidět. V té chvíli zpozorněl i starší syn Honza, kterému bylo právě také šestnáct. Oba synové nespouštěli oči z dědy Jindry a natahovali uši, aby jim nic neuniklo. Děda pokračoval. Měl jsem štěstí, protože mě přijali, ačkoli zájem byl velký. Tehdy se za mě přimluvil pan Kocourek tam od nás. Dobré reference od lidí, kteří už u Baťů pracovali, měly tehdy váhu. Každý nově přijatý člověk byl prohlédnut lékařem a zařazen do oddělení pro výcvik. Ale nemyslete si, ať byl ten nováček přijatý na jakoukoliv práci, začínal vždy na nejnižším místě, bez ohledu na to, jaké postavení zaujímal před tím v jiných závodech. Nikdo nenastoupil přímo na vedoucí místo. Nepomohlo mu k tomu žádné vysvědčení, doporučení ani hodnost. V celém závodě nebylo jediného vedoucího pracovníka, který by nebyl začínal dole. U Baťů si vedoucí vychovali sami a kdo chtěl, měl příležitost ukázat své schopnosti (pracovní i hospodářské) i mravní vlastnosti. V té době se ve Zlíně zařizovaly odpolední směny až do půlnoci, kam nebyly připuštěny děvčata. A já jsem měl to štěstí, že jsem tam mohl pomáhat v gumárně. Baťa poznal, s čím se potýká podnik, do něhož vstupují lidé, kteří neznají jeho ducha a práci. Věděl, jak málo si dovede vydělávat člověk bez určitého vzdělání. Proto založil u svého závodu tříletou odbornou školu pro chlapce od 14 do 17 let. Staral se o výchovu dorostu originálním způsobem. Uvědomoval si, že je třeba své spolupracovníky na práci v závodě připravit a vychovat. A když jsem zjistil, že Baťa má studijní ústav, tak jsem ve dne chodil do školy, třikrát týdně večer od 7.00 do a v sobotu dopoledne. Takže mi to bralo čas mého mládí. V měšťance mně vždycky imponovala chemie, tak jsem začal s ní. Později jsem k tomu přibral účetnictví (management a kalkulaci). 3Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

4 My, Baťův dorost, jsme pocházeli ze všech vrstev obyvatelstva. Za vyučování jsme neplatili, ale zároveň jsme nesměli přijmout žádnou podporu z domova. Měli jsme sparťanskou výchovu. Školní výchovný program byl součástí našeho života ve dne v noci. Vedl nás k soběstačnosti a sebedůvěře. Stali jsme se mladými muži, vydělávali jsme na sebe. Začali jsme věřit, že i ta nejvyšší místa v republice jsou přístupná i obyčejným mužům. Vše záleží jen na nich, na jejich schopnostech a vytrvalosti. Bydleli jsme společně v prostorných a světlých místnostech po 22 chlapcích v každé z nich. Den začínal obvykle v 5.30, nechybělo tělesné cvičení, úklid a mytí těla. Společné bydlení a společná práce nás učily smyslu pro spolupráci, úctě k druhým a družnému životu. Ve škole byli mládenci různých národností z celého světa. Vznikla tam přátelství na celý život. Pozorovala jsem dědu Jindru, jak se zabral do vzpomínek. Celý se rozzářil, oči se mu rozjasnily a bylo v nich nadšení zase toho šestnáctiletého kluka. Honza s Péťou poslouchali zaujatě. Dědo, takže ta tvoje škola nebyla nuda?, zeptal se náhle Péťa. Děda se usmál a pokračoval ve vyprávění. Když tak na to myslím, tak právě tato škola podporovala naší přirozenou sílu, odvahu, podnikavost a pracovitost. Naučila nás hospodářsky myslet. Umět si vydělat na živobytí, moudře tyto peníze vydávat a šetřit a ukládat. Naučila nás vlastně hospodařit nejen s penězi a jměním, ale i se zdravím a vzděláním. Pamatuji se, že první rok, kdy jsem byl na Baťově škole, dosáhly úspory nás všech mladých mužů baťovců dohromady právě jeden milion korun. Úspory byly uloženy na 10 % úrok. A co bylo, když jsi školu dodělal, dědo?, zeptali se oba mí chlapci téměř současně. Hned v po škole jsem na jeden a půl roku narukoval na vojnu na Slovensko. Potom jsem se vrátil zpátky do Zlína. Měl jsem slíbeno, že po skončení základní služby tam budu mít místo. A i přes velkou nezaměstnanost, v době, kdy se v Německu dostával Hitler k moci, jsem to místo opravdu získal. Postupoval jsem kariéře. Pracoval jsem ve vývoji a během války se dostal s baťovci až na Dálný Východ. Zprvu se mi příliš odjet nechtělo, ale očekávala se ode mě loajalita. Mezitím se setmělo a byl nejvyšší čas odjet domů. Podívali jsme se s manželem na sebe. Bylo nám líto přerušit zajímavé vyprávění dědy Jindry, když naši chlapci tak nezvykle poslouchali, ale měli jsme to domů daleko. Děda Jindra své vyprávění uzavřel. Víte kluci, i když se potom později za komunistů na nás někteří dívali s neúctou a přirovnávali baťovskou formu kapitalismu k fašismu, já myslím, že v nás batismus dokázal vykřesat to nejlepší. Baťa chápal práci jako službu a podnikání jako službu veřejnosti. Byl na své spolupracovníky, ze kterých chtěl udělat podnikatele, náročný jako na sebe. Cenily se takové hodnoty, jako jsou: skromnost, pracovitost, poctivost, šetrnost, pevná vůle a cílevědomost. Mám 4Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

5 strach, že na ně se dneska zapomíná. Tak se s námi rozloučil děda Jindra a bylo to naposledy, co jsme ho viděli. Já jsem si na toto vyprávění jednoho z baťovců vzpomněla, když jsem nedávno v novinách četla o etice v podnikání a kultuře moderní firmy. Tomáš Baťa v mnohém předstihl svou dobu v metodách vedení firmy a podnikání. Orientace na přání zákazníka, plánování, vývoj a využívání nejnovějších výsledků vědy a techniky, to vše byly výdobytky, z nichž mnohé byly znovuobjeveny až mnohem později. Úspěch firmy je odvozen od osobnosti, která stojí v jejím čele. Kromě nadání a vize by měl podnikatel respektovat mravní hodnoty, být cílevědomý s pevnou vůlí a sebekázní. Zároveň by mu neměla chybět tvořivost. Podnik je živý organismus, který má mnoho společného s jinými podniky, ale také mnoho specifického. Nelze mechanicky přenést dobré zkušenosti z jedné firmy do druhé. Nelze prostě kopírovat. Ale je možné i nutné studovat podmínky, přístupy a metody jiných a snažit se je tvořivě uplatňovat. Zpravidla z toho vznikne něco zcela nového a originálního. Také Baťa stále hledal nové podněty. Byl přesvědčen, že podnikání založené na morálních principech podnikatele, slouží člověku, jeho rozvoji a zdokonalování. Jeho úspěch byl založen, řečeno dnešními slovy, na podnikové kultuře, jejímž jádrem byl pro Baťu vztah k zaměstnancům. Staral se, aby měli solidní životní úroveň, aby se stali podnikateli. Byl tvrdý a náročný, ale nikoho nenutil, aby s ním spolupracoval. Byla to každého svobodná vůle. Chtěl-li ale spolupracovat, musel se zařadit do týmu a respektovat nastavená pravidla hry. Zkušenosti ukazují, že podnikovou kulturu nelze nařídit, je ji potřeba dlouhodobě vytvářet, motivovat a vychovávat zaměstnance-spolupracovníky, jež jsou nositeli podnikové kultury. Ta Baťovská podniková kultura vznikala v samých začátcích podnikání metodou pokusu a omylu. Postupně se utvářela a vyhraňovala. Lidé si na poměry v podniku zvykali, akceptovali je a přenášeli dále. Velká část věděla, že to dělají pro sebe a že to jinak nejde. Ti, kteří se s nastolenými pravidly neztotožnili, museli odejít jinam. Firma Baťa dobyla svět. Baťovský systém podnikání nám i nyní může být v mnohém inspirací. Teorie: Kultura firmy V české odborné literatuře se pro pojmenování kulturních aspektů podniku používají pojmy: firemní kultura (Pfeifer a Umlaufová, 1993), podniková kultura (Bedrnová a Nový, 1994, Nový a kol., 1996), a častěji organizační kultura (Lukášová a Nový, 2004). V anglicky psané literatuře jsou to významově ekvivalenty výrazu organizational culture a corporate culture.. 5Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

6 Zmínky o kultuře organizací lze najít už v literatuře 60. let a v rámci manažerské problematiky už i v 30. letech. Zájem o podnikovou kulturu se výrazně objevuje koncem 70. let a na počátku 80. let především v souvislosti s tzv. ekonomickým zázrakem Japonska. Kulturologické pojetí firmy je jeden z pohledů na organizaci, který umožňuje pochopení jejího fungování. Tradičně bývá organizační kultura vymezována dvěma způsoby. Interpretativní přístup chápe kulturu jako něco, čím organizace je. Veškeré rysy organizace jsou potom považovány za prvky kultury organizace. Organizace je chápána jako systém sdílených významů, zprostředkovaný v symbolech. Poznání organizační kultury umožňuje pochopení lidské stránky fungování organizace. Objektivistický přístup pojímá kulturu jako něco, co organizace má, tj. pouze určitý aspekt či subsystém organizace. Tento subsystém, resp. organizační kultura významně ovlivňuje fungování a výkonnost organizace, může být cílevědomě utvářena a měněna (Lukášová, 2010). Vymezení organizační kultury Jednotná definice podnikové kultury stejně tak jako definice kultury neexistuje. Uveďme některá vymezení, jak je lez nalézt v odborné literatuře. Organizační kulturu lze chápat jako soubor základních předpokladů, hodnot, postojů a norem chování, které jsou sdíleny v rámci organizace, které se projevují v myšlení, cítění a chování členů organizace a v artefaktech materiální a nemateriální povahy (Lukášová, Nový a kol., 2004, s. 22). Podle Sekničky je: Firemní kultura vlastně produktem skupinové zkušenosti a může tudíž existovat jen u organizací s určitou historií. Kultura je výsledkem procesu učení, vyvíjí se s novými zkušenostmi. Ovlivňuje většinu aspektů organizace: strategii, strukturu, mechanismy kontroly a odměňování, způsob vzájemného chování členů apod. (Seknička, 1997, str. 105). M. Amstrong uvádí: Kultura organizace neboli podniková kultura představuje soustavu hodnot, norem, přesvědčení, postojů a domněnek, která sice asi nebyla nikde výslovně zformulována, ale určuje způsob chování a jednání lidí a způsoby vykonávání práce. Podle E. H. Scheina je podniková kultura: vzorec základních a rozhodujících představ, které určitá skupina nalezla či vytvořila, odkryla a rozvinula, v rámci nichž se naučila zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se tak osvědčily, že jsou chápány jako všeobecně platné. Noví členové organizace je mají pokud možno zvládat, ztotožnit se s nimi a jednat podle nich (Schein, E., H., 1999, s. 12). Obecné charakteristiky a funkce organizační kultury Na základě analýzy různých definic organizační kultury lze některé rysy organizační kultury zobecnit: 6Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

7 je významným subsystémem organizace a determinantou efektivnosti organizace nemá objektivní formu existence je skupinovým fenomén je výsledkem procesu učení je relativně stabilní, lze ji však měnit. Organizační kultura redukuje konflikty uvnitř organizace, zabezpečuje kontinuitu, zprostředkovává a usnadňuje koordinaci a kontrolu. Redukuje nejistotu pracovníků a ovlivňuje jejich pracovní spokojenost a emocionální pohodu, je zdrojem motivace. Silná a obsahově relevantní organizační kultura je považována za konkurenční výhodu (Lukášová, Nový, 2004). Scheinův analytický model organizační kultury Organizační kulturu si lze představit jako ledovec, který je ze dvou třetin ponořen a pouze jedna třetina je zjevná. Podle Scheina lze kulturu každé organizace zkoumat právě tak ve třech rovinách. a. Základní rovina PK/OK je pro vnějšího pozorovatele neviditelná. Tvoří ji základní představy a východiska, které jsou spontánní a často nevědomá. Spočívá v celkovém pohledu na svět a v přístupu k životu, práci, lidem a sobě samým, i k životu jednotlivých spolupracovníků. Zahrnuje zejména: vztah k okolnímu světu, k podnikovému okolí, představy o uspořádání sociálních vztahů, představy o pravdě apod. b. Střední rovinu PK/OK představují sociální normy a standardy jednání, jež jsou často vědomé a do značné míry ovlivňované. Pro vnějšího pozorovatele jsou zřetelné jen částečně. Patří sem: psaná i nepsaná pravidla společenského styku, obecně uznávané hodnotové preference, zásady, pravidla pracovní morálky, loajality k podniku, vztah k podnikovým partnerům, zákazníkům, akcionářům. c. Nejvyšší, viditelná rovina PK/OK je tvořena systémem symbolů či artefaktů, jež jsou vědomé a ovlivnitelné. Lze interpretovat, respektive vysvětlit jejich význam. Jde o cílevědomě utvářenou složku podnikové kultury. Mezi symboly patří: logo firmy, architektura, zařízení, oblečení pracovníků, propagační materiály, ale podnikový žargon, formy společenského styku, obřady a rituály. Tato rovina poskytuje řadu informací, ale bez znalosti druhých dvou rovin uniká vnějšímu pozorovateli jejich hlubší smysl (Bedrnová a Nový, 2007; Lukášová, 2010). Prvky organizační kultury 7Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

8 Základní předpoklady jsou nezpochybnitelné představy člověka o fungování reality. Formují se na základě zkušeností v průběhu celého života. Jsou velmi osobní a člověk má tendenci je bránit, proto jsou jen těžko ovlivnitelné. Pro vnější pozorovatele jsou neviditelné. Hodnoty představují to, čeho si člověk cení, o co firma usiluje. Jedná se o klíčový prvek firemní kultury, nositele jejího obsahu. Podnikové hodnoty jsou často písemně formulovány a komunikovány zaměstnancům, nebo i okolí podniku jako součást vytváření firemní image. Pokud však nejsou založeny na dřívějším učení a nejsou zvnitřněny, jedná se pouze o hodnoty deklarované. Rozpor mezi prosazovanými a skutečně uplatňovanými hodnotami, pak může vést k tomu, že se s nimi pracovníci neidentifikují. Hrozí zde i nebezpečí poškození dobrého jména firmy. Normy jsou obvykle nepsaná pravidla či zásady chování. Skupinové normy jsou předávány novým členům organizace a jejich dodržování či nedodržování určuje míru přijetí člena do skupiny. Postoje představují pozitivní či negativní vztah k osobě, věci nebo problému vytvořené na základě zkušenosti a hodnocení. Artefakty zahrnují materiální a nemateriální výtvory projevy lidské činnosti. Materiální artefakty představují zejména: architektura budov, vybavení kanceláří ale i propagační materiály apod. Mezi artefakty nemateriální povahy patří: historky, mýty, jazyk, hrdinové, ustálené vzorce chování jako jsou rituály, ceremoniály a zvyky. Představují vše, čím se podnik prezentuje navenek, proto jsou velmi dobře rozpoznatelné. Jejich význam, jak uvádí Schein, není jednoznačný a bez znalosti dílčích rovin kultury obtížně interpretovatelný (Lukášová, Nový a kol., 2004). Publikace Úspěšná nezisková organizace popisuje organizační kulturu organizace jako představu o organizaci vycházející z filozofie, poslání, vize a cílů organizace. Má-li být funkční, pak musí být podporována chováním organizace a jejích lidí dovnitř i navenek. Tvoří ji: poslání a vize organizace; logo, design (jednotný vizuální styl-barvy; grafika-tiskoviny, vzhled webových stránek); komunikace firmy (prezentace organizace na veřejnosti, reklama, dostupnost informací v organizaci); interní vztahy (prostředí a klima v organizaci, úroveň osobních vztahů včetně konvencí tykání či vykání, výměna informací mezi organizací a pracovníky); zvyklosti (systém hodnot, tradic, historek, vzhled prostředí, v němž lidé pracují, jejich úprava a chování, odměny a sankce, očekávané způsoby chování spolupracovníků organizace); image organizace (celkový obraz organizace vnímaný jejím okolím). (Šedivý, Medlíková, 2011, s. 52). 8Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

9 Prvky organizační kultury ještě přehledně uvádí příloha 2 uvedené publikace. Organizační kultura (neziskové organizace) Materiální a hmotné projevy firemní kultury (využívání pracovní doby, zápisy, výroční zprávy, organizační řád) Historky, mýty, anekdoty Zvyky, rituály, ceremonie (aktivity s emocionálním vlivem na lidi) Sociální normy (pracovní chování, způsoby, jak něco dělat, neformální chování) Vzory (významné osobnosti, faktické i fiktivní) Etický kodex (souhrn morálních principů, vymezení dobrého a špatného chování, žádoucího a nežádoucího) Očekávání lidí (hodnoty, přístupy) Základní předpoklady (vztah k lidem, vztah k přírodě, vnitřní vazba člověka k organizaci) Zdroje organizační kultury Na utváření a formování firemní kultury se podílí množství faktorů, které lze označit za zdroje organizační kultury. Specifická kultura národa utvářená vlivem náboženství, sociálních subjektů a národními zájmy se výrazně podílí na utváření organizační kultury firmy. Národní kultura má vliv především na volbu organizačních struktur, možnost a způsob motivace pracovníků, styl řízení a způsob rozhodování a představy zaměstnanců o roli manažera. Pod vlivem globalizace jsou však firmy nuceny mnohdy působit jednotně a smazávají se národní rozdíly. Je proto zřejmé, že významným zdrojem organizační kultury je i nadnárodní kultura. Sílící konkurence si žádá, aby podniky přizpůsobily požadavkům trhu nejen nabídku zboží, ale i firemní strategie. Firemní strategie, klíčový prvek úspěchu firmy, společně s vizí podniku určuje směr, kterým se chce firma ubírat, čeho chce dosáhnout. Realizace firemní strategie je závislá především na lidech v organizaci, jež jsou nositeli firemní kultury. Úspěšná firma by měla usilovat o sladění strategie a kultury s ohledem na podnikatelské a tržní prostředí, ve kterém působí. Vliv profese bývá spojen s určitým typem vzdělání, s obdobnými zájmy a způsobem myšlení. Bývají zřetelné především v profesně homogenních organizacích zabývajících se příslušným předmětem činnosti. Projevují se preferencemi určitých způsobů organizace práce, určitými zvyky a rituály a popřípadě velmi specifickým jazykem (např. IT). Zcela specifická při utváření organizační kultury je role vůdců a zakladatelů organizace, kteří mají jasnou vizi a silně vyhraněné základní předpoklady a hodnoty. Na obsah a charakter organizační kultury má výrazný vliv také velikost a délka existence organizace. Vývoj každé 9Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

10 organizace je spojen s typickými evolučními fázemi a krizemi, jež souvisí s postupným růstem a zráním organizace. Nezanedbatelný vliv na formování organizační kultury mají technologie, které jsou v organizaci využívány. Je zřejmé, že vybavenost výpočetní technikou významně ovlivňuje způsob komunikace firmy a to uvnitř i navenek. Díky moderním prostředkům ubývá uvnitř firem ústní komunikace. Zákazníci mohou využívat elektronického obchodování apod. (Lukášová, Nový a kol., 2004). Síla a obsah firemní kultury Obsah organizační kultury tvoří základní předpoklady, hodnoty a normy chování sdílené v organizaci, navenek manifestované prostřednictvím chování a artefaktů. Míra sdílení tohoto souboru základních předpokladů, hodnot, postojů a norem v rámci organizace určuje sílu organizační kultury (Lukášová, Nový a kol., 2004). Silná firemní kultura je charakterizována: jasností, rozšířeností a zakotveností. Všem pracovníkům jsou jasně a srozumitelně komunikována pravidla, jaké jednání je akceptovatelné a jaké nikoli (jasnost, zřetelnost). Prvky firemní kultury jsou komunikovány a známy všem zaměstnancům a jsou naplňovány v praxi (rozšířenost). Zakotvenost představuje míru internalizace a identifikace jednotlivých podnikových hodnot, vzorů a norem chování. Silná kultura může mít pro organizaci výhody i nevýhody. Výhody: vytváří soulad ve vnímání a myšlení pracovníků usměrňuje chování znamená sdílení společných hodnot a cílů Nevýhody fixuje organizaci na minulou zkušenost zabraňuje myšlení v alternativách způsobuje rezistenci vůči změnám (Lukášová, Nový a kol., 2004; Bedrnová). Vhodnost silné kultury pro organizaci je podmíněna jejím obsahem. Pokud je v souladu s požadavky prostředí firmy a odpovídá strategii firmy, pak je silná kultura konkurenční výhodou. Změna organizační kultury Nejčastějším důvodem provádění změn v podniku bývají adaptace firem na podmínky trhu a snaha reagovat v předstihu na budoucí vývoj. Určení nové strategie a iniciování změn a je většinou úkolem vrcholového vedení firmy. Také usměrňování, formování a změna organizační kultury je úkolem 10Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

11 především vrcholového managementu organizace. Podle Armstronga je změna organizační kultury žádoucí také v případech: kdy je podnik průměrný a horší; jestliže se jedná o rychle rostoucí malý podnik; jestliže má podnik postoupit do sféry velmi velkých společností; jestliže je v odvětví silná konkurence postupující bleskovou rychlostí (Lukášová, Nový a kol., 2004). Existují i další důvody ke změně. Je to např. nesoulad mezi vžitou kulturou firmy a strategicky potřebnou kulturou firmy. Pokud se charakter vžité kultury firmy neodpovídá změnám v ekonomické, sociálním nebo technickém okolí firmy. Někdy si žádá kulturní změnu přechod firmy z jedné vývojové etapy do další nebo generační výměna ve firmě (např. ve vedení). Také závažné změny v předmětu podnikání či postavení firmy na trhu si žádají změnu organizační kultury. Se změnou organizační kultury bývají obvykle spjaty fúze a převzetí firmy. V otázce realizovatelnosti změny kultury firmy se názory rozcházejí. Jedna skupina zastává názor, že kulturu lze snadno změnit vhodně volenými prostředky (kulturní inženýrství), druhá skupina se domnívá, že firemní kulturu změnit nelze (kurturalismus). Kultura je sdílená a relativně trvalá ale zároveň se přizpůsobuje vlivům okolí. Není sice možné ji změnit hned, je ale možné na ni dlouhodobě a systematicky působit a tím ji utvářet. Kompromisní přístup k možnosti změny podnikové kultury prosazující dílčí a dobře promyšlené i naplánované rekonstrukce představují zastánci korekce stávajícího kursu (Bedrnová, Nový a kol., 2007). Samotnou změnu stávající organizační kultury je možné realizovat až po definování jejího žádoucího obsahu, diagnostice současného stavu a následnému srovnání. Porovnání současné a požadované kultury by pak mělo ukázat rozdíly, resp. najít slabé stránky kultury dané organizace. Čím větší je zjištěný rozdíl, tím více je třeba přemýšlet o potenciálním kulturním riziku, který může změnu doprovázet. S kulturním rizikem bývá spojeno plánování fúzí, akvizic či jiné formy spolupráce. Úkoly k řešení 1. Využijte dostupné materiály a případovou studii a popište jednotlivé prvky organizační kultury firmy Baťa. 2. Pokuste se porovnat základní rysy kultury Baťa s organizační kulturou např. firmy Google nebo Toyota. 3. Vyberte právě ty prvky Baťovské organizační/firemní kultury, které by mohly být inspirativní v rámci vytváření organizační kultury modelové neziskové firmy nebo vybrané neziskové firmy ve vašem okolí. 11Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

12 4. Jaké rysy organizační kultury považujete za přínosné a které jsou nejvíce problematické. Pokuste se najít největší slabiny organizační kultury Baťa. 5. Navažte kontakt s neziskovou firmou ve vašem okolí a pokuste se popsat základní prvky její organizační kultury a kriticky zhodnoťte její funkčnost. Navrhněte změny a způsob jejich komunikace v rámci firmy. Zdroje ARMSTRONG, M. (2007). Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing. ASHKANASY, N. M., WILDEROM, C. P. M., PETERSON, M. F. ed. (2000). Handbook of organizational culture & climate. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I., et al. (2007). Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press. BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I., et al. (1994). Psychologie a sociologie řízení. Praha: Prospektum. BROOKS, I. (2003) Firemní kultura. Brno: Computer Press. HOFSTEDE, G., HOFSTEDE, G. J. (2006). Kultury a organizace. Software lidské mysli. Praha: Linde, sro. LUKÁŠOVÁ, R. (2010). Organizační kultura a její změna. Praha: Grada Publishing. LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. et al. (2004). Organizační kultura: Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada Publishing. NOVÝ, I. at al. (1996). Interkulturální management. Praha: Grada Publishing. PFEIFER, L., UMLAUFOVÁ, M. (1993). Firemní kultura: Síla sdílených cílů, hodnot a priorit. Praha: Grada Publishing. SCHEIN, E., H. Organizational Culture and Leadership. (1992) San Francisco: Jossey-Bass, 1992, p. 12. ŠEDIVÝ, M., MEDLÍKOVÁ, O. (2011) Úspěšná nezisková organizace. 2. akt. a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing. Velký sociologický slovník sv. I a sv. II. (1996) Praha: UK Karolinum. Internetové zdroje: Baťa, obouváme svět, Z historie [cit ] dostupný z Internetu: Donath-Burson-Marsteller 2003[online]. [cit ]. Průzkum mezi českými manažery: Rizika a krize Dostupné z WWW: <http://www.dbm.cz/pruzkumy/?id=75>. 12Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

13 PŘÍPADOVÁ STUDIE 2 CORPORATE GOVERNANCE Uvedení do tématu Současná ekonomická situace ovlivňuje zásadně všechny firemní aktivity Rostoucí konkurence a recese mění požadavky kladené na organizaci a řízení a vytváří tlak na dodržování pravidel správy a řízení společností (Corporate Governance, CG) upravujících nejen fungování a kompetence orgánů společností, ale i vztah k věřitelům, investorům, akcionářům, auditorům. Využívání nových metod a nástrojů CG zabezpečujících minimální riziko spojené s činností organizace a zdokonalujících vnitřní procesy, přispívá k vytvoření velmi konkurenceschopného prostředí v České republice a zároveň zlepšuje postavení české ekonomiky ve světovém ekonomickém měřítku CG bývá vysvětlován jako vztahy, s jejichž pomocí lze regulovat a řídit podnik. Jsou to organizační předpoklady, talent k řízení, know-how. Je to systém, který reguluje rozdělování práv a povinností mezi jednotlivými členy organizace. CG představuje proces hledání rovnováhy mezi zájmy akcionářů, manažerů a jednotlivých osob a společnosti jako celku prostřednictvím realizace určitého systému etických a procesních standardů chování, které jsou již přijaty v podnikatelském prostředí Počátek potřeby regulovat vztahy, povinnosti a odpovědnosti mezi jednotlivými stranami ve společnostech souvisel s oddělením vlastnického práva a řízení majetku. První akciové, resp. moderní kapitálové společnosti se objevily už na počátku 17. století v souvislosti s kolonizací a mořeplavbou (Malý et al., 2002; Luzanová, 2013). Po skandálech typu Enron vzrostl zájem o CG, jak u akademiků, tak u odborné veřejnosti. Pravidla CG jsou zcela záměrně koncipována tak, aby členové statutárních orgánů měli osobní odpovědnost, dodržovali zákony, vedli společnosti k výkonnosti a prosperitě. Aby k tomu maximálně využívali svých nejlepších znalostí, dovedností a podnikatelské invence s cílem získat a udržet konkurenční výhodu a perspektivní pozici na trhu. Příběh: Systém řízení firmy T. Baťa Nedávno jsem se zúčastnila setkání mladých vědeckých pracovníků u tzv. kulatého stolu. Diskutovaná témata byla různá, ale v centru pozornosti byla konkurence schopnost firem v 13Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

14 podmínkách zostřené globální konkurence. V této souvislosti byla zmíněna otázka podnikatelské filozofie a podnikatelství obecně. Důraz byl kladen na cílevědomé utváření organizační kultury a péči o lidský kapitál v kontextu realizace firemní strategie a samozřejmě způsobu řízení. Prezentované příspěvky vždy vyvolaly bouřlivou diskusi, kde téměř každý chtěl uplatnit svůj názor a nabyté poznatky. V rámci jedné z nich pronesl jedem mladý kolega: My nemusíme studovat pouze cizí vzory úspěšného podnikání, my máme Baťu. Už ve 20. letech zavedl specifický systém řízení, jenž zasahoval oblasti jako investování, urbanizaci, péči o sociální potřeby, zdravotnictví a vzdělávání. Systém, který prokázal svoji funkčnost a úspěšnost. Baťův podnikatelský úspěch byl založen na péči o podnikatelskou kulturu. Toto prosté konstatování vyvolalo vzrušené reakce souhlasu i nesouhlasu. Následovala, spíše než diskuse, rychlá výměna názorů. Zazněla fakta, která lze shrnout do následujících principů. Baťa vytvořil samostatný, ucelený systém řízení, který ačkoli vznikal spíše intuitivně, je aplikovatelný v současnosti samozřejmě s přihlédnutím ke změně podmínek. Metody řízení, které ve dvacátých letech používala firma Baťa, často objevujeme teprve dnes a považujeme je za nejmodernější objevy. Podnikatelská filozofie: Tomáš Baťa chápal podnikání jako službu životu. Pravděpodobně lze konstatovat, že baťův systém v souladu s principy strategického řízení měl strategické cíle a teze. Nesl v sobě hledání a nalezení příležitosti, úsilí o vytvoření nadnárodního monopolu s cílem být první a nejlepší a nezávislost na vnějším kapitálu. Systém řízení založený na jednoduchosti, který byl spjat s jasnou povinností plnit uložené úkoly kvalitně a odpovědně na každé pozici a v určených termínech. Jaké byly hlavní rysy systému řízení u firmy Baťa? Charakteristickým znakem baťovského managementu je rodová spolupráce. Bylo užíváno přímé řízení všech činností na všech řídicích úrovních. Šéf firmy, resp. předseda správní rady, koncentroval ve svých rukou rozhodování o všech zásadních i drobných problémech, Nedelegoval formálně nic ze své pravomoci šéfa své nejbližší spolupracovníky. Konalo se minimum porad za účasti většího počtu pracovníků. Na základě stručných informací, často jen ústních, rozhodovali konkrétně příslušní vedoucí pracovníci. Systém řízení byl co nejjednodušší, předkládán byl pravidelně přehled výsledků. Plnění úkolů vyžadovalo okamžité reakce a iniciativu pracovníků. Byla podněcována vlastní tvořivost. Na systém denního plánování výroby navazovala kontrola. Týdenní výsledky plnění plánu výrobních, prodejních a hospodářských výsledků všech oddělení na základě vnitropodnikového 14Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

15 týdenního zúčtování byly projednávány pravidelně na tzv. konferencích, které se konaly za účasti všech vedoucích pod přímým vedením šéfa, kterým byl T. Baťa. Konference se konaly zásadně v sobotu. Pracovní týden byl 5 denní, nikoli však pro vedoucí pracovníky. Systém týdenní kontroly výsledků umožňoval operativně přijímat konkrétní rozhodnutí k odstranění nedostatků. Žádný nedostatek, tak nemohl přetrvávat déle než týden. Významným nástrojem kontroly bylo denní sledování tržeb z prodejen a tzv. podepisování bankovních příkazů k úhradě nákupu, služeb apod. Oprávnění podepisovat měli jen někteří členové vrcholového vedení, kteří přitom prováděli sice namátkovou, ale velmi důkladnou kontrolu. Vysoká pozornost byla věnována kvalitě výroby a její kontrole. Všem vedoucím z oblasti výroby bylo uloženo 20 % i více svého času věnovat kontrole kvality. Nejen výrobě, ale i všem hospodářským opatřením předcházela dokonalá technická příprava. Základním nástrojem ekonomického řízení jak výroby, tak i každého rozhodnutí, byla ekonomické kalkulace. Praktickým výsledkem bylo výrazné snížení ztrát na materiálu. Hlavním nástrojem řízení bylo plánování. Východiskem byly plány pololetní (hodnotové i naturální). Na tyto tzv. předpoklady navazoval systém týdenního plánování a denní odváděcí plány. Včasné odvedení denního plánu bylo nejvyšším zákonem a požadavkem pracovní kázně. Zachování rytmičnosti práce. Z termínovaných úkolů bylo třeba vyřídit podstatné, tak aby bylo zajištěno následné pokračování. Stanovený termín pro navazující práce měl přednost. V dílnách bylo zavedeno mnoho racionalizačních metod jako např. omezení volného pohybu dělníků, pravidelné přestávky na jídlo, zavádění strojů, které si Baťovy závody samy vyvíjely. Podpora inovací. Plánování výroby zásadně vycházelo z plánování prodeje, takže prodej určoval výrobu a nikoli naopak. Kolekce na sezónu ( jaro - léto, podzim - zima ) byla schvalována prodejním oddělením pro tuzemsko, exportním oddělením a vrcholovým vedením firmy. Na schválenou kolekci byly současně stanoveny pevné prodejní ceny, odváděcí ceny z výroby a předpokládaný prodej párů u jednotlivých vzorů. Současně bylo přihlíženo k tomu, aby předpokládanou výrobou byly plně využity kapacity dílen vždy 4,5 měsíce před začátkem sezóny. Týdenní plán výroby byl zhotovován uprostřed týdne celé dva týdny před zahájením výroby. Orientace na zákaznické potřeby Prodej ve vlastní síti prodejen. Nákup založen na očekávané naprosté loajálnosti nákupčích vůči firmě, na jejich odborných znalostech a schopnosti jednat v dnešní terminologii globálně. Vycházel z dodržování 15Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

16 stanovených principů (např. přímý nákup od výrobců s vyloučením zprostředkovatelů, kontrola kvality dodávek formou užití referenčního vzorku). Samostatným, obecně uznávaným prvkem systému byla samospráva dílen. Dnes diskutovaná účast zaměstnanců na výsledcích, jako uznávaný stimul, byla srozumitelně a dostupně definována a hlavně, prokázala svoji účinnost. Samospráva dílen byla způsob, který vytvářel podmínky pro zapojení širokého okruhu pracovníků do realizace úkolů stanovených vedením firmy na základě ekonomické stimulace. V rámci firmy byly stovky relativně samostatných jednotek, které pracovaly podle pravidel stanovených vedením. Účast spolupracovníků na zisku byla vlastně jakousi hospodárnostní prémií na základě kalkulované položky uznáno na režii. Byla tak podporována myšlenka aktivní zaměstnanců spolupodnikatelů. Každá dílna měla svůj účet zisku a ztráty s týdenním vyúčtováním a jednu vedoucí odpovědnou osobu (za práci, zisk i ztrátu). Celá dílna se kolektivně snažila odvést co nejkvalitnější práci, každý dělník byl osobně odpovědný za kvalitu své práce. Mistr a někteří zaměstnanci měli účast na zisku dílny (Cekota, 1929; Němeček, 2001). Teorie: Corporate Governance Vymezení pojmu Corporate Governace Corporate Governance zahrnuje procesy realizace práv akcionářů, povinnosti valné hromady a odpovědnost členů valné hromady za přijímaná rozhodnutí, dále způsoby odměňování manažerů společnosti, způsoby zveřejňování informací a systém finanční kontroly; na druhou stranu se pod tímto pojmem rozumí činnost státních dozorčích orgánů a jiných oprávněných orgánů a organizací, která je směřována k vytvoření pravidel pro určitou oblast vztahů; za třetí, je to činnost ratingových agentur, které přiřazují hodnocení, formují dojem investorů o lákavosti společnosti z investičního hlediska (Dvořáček, 2005). Řízení společnosti zahrnuje soubor činností exekutivních pracovníků za účelem definování a dosažení cílů společnosti a správa společnosti zahrnuje procesy, struktury a vztahy, s jejichž pomocí správní orgán dohlíží na činnost svých exekutivních pracovníků (Malý et al., 2002). Definice Corporate Governance podle OECD "Postupy a procesy podle, kterých je organizace řízena a kontrolována. Struktura správy společnosti zdůrazňuje rozdělení práv a odpovědnosti mezi různé součásti organizace, jako jsou 16Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

17 členové představenstva, manažeři, akcionáři a jiné zainteresované osoby, a stanovuje pravidla a postupy pro rozhodovací procesy". Zdroj: Webové stránky OECD Definice Corporate Governance podle Cadburyho zprávy (Financial Reporting Council) "Corporate Governance je systém, podle kterého jsou společnosti řízeny a kontrolovány. Představenstva jsou odpovědná za správu svých společností. Úlohou majitelů je jmenovat členy představenstva a auditory a ubezpečit se o tom, že společnost má vhodnou strukturu správy. Do odpovědnosti představenstva patří stanovení strategických cílů společnosti, její vedení tak, aby těchto cílů dosáhla, dozor nad vedením společnosti a podávání zpráv majitelům o jejich vedení. Úkony konané představenstvem podléhají zákonům, nařízením a rozhodnutím majitelů na valné hromadě." Zdroj: Cadbury report, dostupné na stránkách European Corporate Governance Institute Předmět CG ochrana práv vlastníka zodpovědnost správních orgánů vztah formálních a neformálních pravidel (institucí) měření výkonnosti společnosti analýza modelu správních orgánů apod. Ekonomické systémy používané pro utváření strategie a cílů jednotlivých korporací jsou velmi rozlišné. Zakládají na modelech zejména z Japonska, Evropské unie a Spojených států amerických. Přizpůsobují se požadavkům konkrétního států a implementují se do provozu organizace. Vzhledem k tomu, že stanovené počáteční předpoklady nejsou vždy reálné, vhodnost používaných metod a praktik je diskutabilní. Jde o propojení různých ekonomických a sociálních oblastí, o syntézu poznatků a praktik z finanční, výkonnostní a psychologické oblasti. Proto v kontextu různých ekonomických modelů a systémů lze především mluvit o jakési filozofii Corporate Governance, která tyto modely sjednocuje, a zároveň je v poslední době vážným objektem zájmu na akademické půdě a odborné veřejnosti (Luzanová, 2013). Historie Podmínkou pro vznik problematiky řízení a správy společností bylo, jak už bylo uvedeno výše, oddělení vlastnictví a exekutivy. První akciová společnost vznikla v Holandsku počátkem 17. století. Problematikou se zabýval už Adam Smith (viz Bohatství národů 1776). V souvislosti se vznikem 17Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

18 omezeného ručení u kapitálových společností (polovina 19. stol.) došlo k bouřlivému rozvoji podnikání. První zmínkou o omezené odpovědnosti podnikatelů a vlastníků majetku byl zákon o akciových společnostech schválený britským parlamentem v roce Konec 20. a počátek 21. století je poznamenán vznikem nových ekonomických systémů a modelů, nástrojů řízení organizací. Zároveň sílí konkurence. Ve významnějších firmách je útvar či osoba odpovědná za korporátní politiku a strategické cíle společnosti. Zároveň objevuje také kontrolní orgán, jenž dohlíží na dodržování všech vnitřních i vnějších závazných předpisů, dále na soulad jednotlivých činností se strategií (Luzanová, 2013; Malý et al., 2002). Modely Corporate Governance Modely CG jsou modely organizace správy a řízení společností, jež zabezpečují co nejefektivnější a nejvhodnější umístění a využívání kapitálu. Dále organizační uspořádání jednotlivých správních, výkonných a kontrolních orgánů ve společnosti zabezpečuje komunikaci mezi jejími organizačními složkami: akcionáři, managementem, auditory a vnějším okolím. Anglo-americký model (jednoúrovňový) o velké rozptýlení akcií společnosti mezi řadu akcionářů, čímž je značně omezena jejich možnost se podílet na řízení podniků (USA, Velká Británie, Švédsko, Polsko); různorodé a složité trhy hrozba nepřátelského převzetí; u majitelů menší zastoupení bank a finančních institucí dalších zainteresovaných osob (stakeholders) o Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové společnosti. Volí radu ředitelů a rozhoduje v zásadních otázkách, jako je fúze, likvidace, změna výše základního kapitálu nebo změna stanov společnosti. o Rada ředitelů (Board of Directors) - hlavní řídící autorita (minimálně tříčlenná), zahrnuje funkce řídícího i kontrolního orgánu; složena z výkonných a externích (nevýkonných) členů; úkol kontrolovat a posuzovat důležitá rozhodnutí managementu, včetně hodnocení celkové výkonnosti managementu o prosazuje zájmy akcionářů, jmenuje generálního ředitele společnosti (CEO) o v čele rady - předseda - je zpravidla zástupcem důležité skupiny akcionářů; nejdůležitější osobou je generální ředitel o ten společně s ostatními výkonnými členy vytváří tzv. výkonný výbor a řídí společnost (fakticky tak naplňuje úlohu představenstva, vytvářeného v dvojúrovňovém modelu) Německo-japonský (dvoustupňový) o rozhodování - na starosti představenstvo o kontroly - dozorčí rada, která podnikovou exekutivu jmenuje a monitoruje o koncentrované vlastnictví; finanční trhy méně 18Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

19 rozvinuté (méně nepřátelských převzetí); silné postavení bank - finanční instituce mají své zastoupení ve vrcholovém vedení podniku; kontrola méně transparentní o Valná hromada je stejně jako v jednoúrovňovém modelu nejvyšším orgánem. o volí dozorčí radu a představenstvo a rozhoduje v zásadních otázkách, jako je fúze, likvidace, změna výše základního kapitálu nebo změna stanov společnosti. o Dozorčí rada (Supervisory Board) kontrolní funkce, cílem je prosazovat zájmy akcionářů a dohlížet na výkon představenstva, jehož členy v některých případech dokonce jmenuje a odvolává o Představenstvo (Management Board) je výkonným orgánem realizujícím řídící activity; připravuje strategickou koncepci společnosti a následně zajišťuje její realizaci Výkonní členové orgánů (obou modelů) - formulují firemní strategii. Nevýkonní členové správních orgánů kontrolují výkonnost managerů a mají povinnost informovat akcionáře o firemních výsledcích. Dokumenty CG Cadbury (1992) Cadbury Code Zásady OECD (1999, 2004) Akční plán Evropské komise (2003) Kodex správy a řízení společnosti založeného na principech OECD (Malý et al., 2002; Luzanová, 2013). Obr. 1: Opatření správy a řízení společností v ČR Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

20 Zdroj: Zpráva o stavu správy a řízení společností v České republice (2012). [online], Praha: Deloitte Corporate Governance Centrum. Dostupné na World Wide Web: binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.contentdeliveryservlet/czcze/documents/ CorporateGovernance2012.pdf [cit ] Pz.: Z uvedené zprávy ( 20012) vyplynulo, že 13 % společností, které byly dotazovány, mají zavedena všechna výše uvedená opatření corporate governance (v r to byla pouze 2 %). Úkoly k řešení 1. Navažte kontakt s vybranou firmou a pokuste se popsat systém řízení v této firmě. Najděte shodné prvky se systémem řízení charakteristickým pro firmu Baťa. 2. Seznamte se s Kodexem správy a řízení společností z r. 2004, jež je českou interpretací Principů správy a řízení společnosti OECD. Jaká je v současné době s dodržování těchto principů v ČR? 20Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více

Měření efektivity implementace změny firemní kultury

Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bakalářská práce Autor: Váchal Jan Management malého a středního podnikání Vedoucí práce:

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Etické jednání a společenská odpovědnost

Etické jednání a společenská odpovědnost SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Etické jednání a společenská odpovědnost distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo leden 2013 Etické jednání a společenská odpovědnost

Více

ABECEDA MANAGEMENTU. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4.

ABECEDA MANAGEMENTU. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4 Obsah ABECEDA MANAGEMENTU 1. kapitola Základní pojmy managementu 2. kapitola Strategický

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Josef Hájek Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce 2015 Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce Josef Hájek VYSOKÁ

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Příručka pro začínající podnikatelky

Příručka pro začínající podnikatelky 2015 Příručka pro začínající podnikatelky PODNIKAVÉ ŽENY, ANEB ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI ŽEN V JIHOČESKÉM KRAJI Tato publikace pro začínající podnikatelky shrnuje poznatky čerpané z kurzu,

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více