5IE442 SEŠIT PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5IE442 SEŠIT PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi. CZ. 2.17/3.1.00/ IE442 SEŠIT PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE 1 KULTURA FIRMY Antonie Doležalová Praha Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

2 Uvedení do tématu Hlavním hybnou silou současnosti představuje proces globalizace. Rychle se měnící prostředí a zesilující konkurence zvyšuje význam komunikace mezi lidmi, klade vyšší nároky na kultury v mezilidských vztazích. Pojem kultura v obecném slova smyslu označuje specifický způsob organizace a rozvoje lidské životní činnosti, zpředmětněný ve výsledcích fyzické a duševní práce (Velký sociologický slovník, 1996, s. 547), v soustavách společenských norem a institucí, v duchovních hodnotách, v systému vztahů lidí k přírodě, k sobě navzájem i v poměru člověka k sobě samotnému (Lukášová, Nový, 2004, s.17-18). Ačkoli se člověk se do určité kultury narodí, kultuře se učí až v průběhu svého života. Hlavním socializačním a kulturním činitelem je pro něj rodina, v níž si osvojuje určité zvyky, názory a normy chování předávané z rodičů na děti, z generace na generaci. K akulturaci však dochází také v rámci dalších sociálních celků, jichž je jedinec členem, včetně organizace, v níž je zaměstnán. Každý člověk patří v průběhu života k více sociálním celkům a díky tomu se setkává s různými kulturními vzorci, které ho více či méně determinují (Lukášová, Nový, 2004, s ). Povahu podnikové kultury vystihl výstižně Thomas Tierney, generální ředitel společnosti Bain & Company: Firemní kultura je to, co určuje chování lidí, když se na ně právě nedíváte.. Firemní kultura je odrazem sdílených hodnot firmy a zaměstnanců a projevuje se v jejich každodenním myšlení a chování. Představuje soubor hodnot, norem a postojů, které se formují v procesu vzájemné interakce jejích členů a významně ovlivňují všechny vnitropodnikové procesy a činnosti i vztahy s okolím. Navenek se podniková kultura projevuje jako ustálené formy komunikace mezi pracovníky daného podniku, nejrůznější zvyklosti, pravidla a rituály, jimiž se relativně izolované prostředí daného podniku více či méně odlišuje od svého okolí. Podniková kultura představuje důležitý indikátor dlouhodobé úspěšnosti firmy. Již na začátku minulého století přišel Tomáš Baťa s firemní kulturou, ve které se objevují některé principy dnešní firemní kultury Google. Pojetí péče od kolébky po hrob je zase společné s firmou Toyota.

3 Příběh: Baťovec Byli jsme před lety s rodinou u známých na Moravě. Seděli jsme na zahradě i s jejich prarodiči a vyprávěli si. Neviděli jsme se dlouho a tak se i naše povídání trochu protáhlo. A náš osmiletý syn Péťa se trochu nudil. Už prozkoumal zahradu, dohrál počítačovou hru, a snědl třetí koláč. Náhle zaslechl neznámé slovo a neváhal se zeptat: Kdo je to baťovec?. Děda Jindra, jak jsme mu říkali, dědeček mého známého očividně pookřál. Mile se na Péťu usmál a dal se do vyprávění. Víš, baťovci jsme byli my, co jsme pracovali a žili v Baťových závodech. A vlastně jsme tam i dospěli. Pocházím z malé vesnice nedaleko Brna. U firmy Baťa jsem nastoupil v r Nebylo to vůbec jednoduché. Nové lidi přijímali hned dva úředníci v přijímací místnosti. Jeden z nich se mě vyptával, odkud pocházím a chtěl, abych mu ukázal mé ruce. Byl jsem tehdy ještě kluk, bylo mi 16 let. Byl jsem však uvyklý pomáhat doma na malém hospodářství. Kolem venkovského stavení bylo vždy plno práce a na mých rukou to bylo vidět. V té chvíli zpozorněl i starší syn Honza, kterému bylo právě také šestnáct. Oba synové nespouštěli oči z dědy Jindry a natahovali uši, aby jim nic neuniklo. Děda pokračoval. Měl jsem štěstí, protože mě přijali, ačkoli zájem byl velký. Tehdy se za mě přimluvil pan Kocourek tam od nás. Dobré reference od lidí, kteří už u Baťů pracovali, měly tehdy váhu. Každý nově přijatý člověk byl prohlédnut lékařem a zařazen do oddělení pro výcvik. Ale nemyslete si, ať byl ten nováček přijatý na jakoukoliv práci, začínal vždy na nejnižším místě, bez ohledu na to, jaké postavení zaujímal před tím v jiných závodech. Nikdo nenastoupil přímo na vedoucí místo. Nepomohlo mu k tomu žádné vysvědčení, doporučení ani hodnost. V celém závodě nebylo jediného vedoucího pracovníka, který by nebyl začínal dole. U Baťů si vedoucí vychovali sami a kdo chtěl, měl příležitost ukázat své schopnosti (pracovní i hospodářské) i mravní vlastnosti. V té době se ve Zlíně zařizovaly odpolední směny až do půlnoci, kam nebyly připuštěny děvčata. A já jsem měl to štěstí, že jsem tam mohl pomáhat v gumárně. Baťa poznal, s čím se potýká podnik, do něhož vstupují lidé, kteří neznají jeho ducha a práci. Věděl, jak málo si dovede vydělávat člověk bez určitého vzdělání. Proto založil u svého závodu tříletou odbornou školu pro chlapce od 14 do 17 let. Staral se o výchovu dorostu originálním způsobem. Uvědomoval si, že je třeba své spolupracovníky na práci v závodě připravit a vychovat. A když jsem zjistil, že Baťa má studijní ústav, tak jsem ve dne chodil do školy, třikrát týdně večer od 7.00 do a v sobotu dopoledne. Takže mi to bralo čas mého mládí. V měšťance mně vždycky imponovala chemie, tak jsem začal s ní. Později jsem k tomu přibral účetnictví (management a kalkulaci). 3Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

4 My, Baťův dorost, jsme pocházeli ze všech vrstev obyvatelstva. Za vyučování jsme neplatili, ale zároveň jsme nesměli přijmout žádnou podporu z domova. Měli jsme sparťanskou výchovu. Školní výchovný program byl součástí našeho života ve dne v noci. Vedl nás k soběstačnosti a sebedůvěře. Stali jsme se mladými muži, vydělávali jsme na sebe. Začali jsme věřit, že i ta nejvyšší místa v republice jsou přístupná i obyčejným mužům. Vše záleží jen na nich, na jejich schopnostech a vytrvalosti. Bydleli jsme společně v prostorných a světlých místnostech po 22 chlapcích v každé z nich. Den začínal obvykle v 5.30, nechybělo tělesné cvičení, úklid a mytí těla. Společné bydlení a společná práce nás učily smyslu pro spolupráci, úctě k druhým a družnému životu. Ve škole byli mládenci různých národností z celého světa. Vznikla tam přátelství na celý život. Pozorovala jsem dědu Jindru, jak se zabral do vzpomínek. Celý se rozzářil, oči se mu rozjasnily a bylo v nich nadšení zase toho šestnáctiletého kluka. Honza s Péťou poslouchali zaujatě. Dědo, takže ta tvoje škola nebyla nuda?, zeptal se náhle Péťa. Děda se usmál a pokračoval ve vyprávění. Když tak na to myslím, tak právě tato škola podporovala naší přirozenou sílu, odvahu, podnikavost a pracovitost. Naučila nás hospodářsky myslet. Umět si vydělat na živobytí, moudře tyto peníze vydávat a šetřit a ukládat. Naučila nás vlastně hospodařit nejen s penězi a jměním, ale i se zdravím a vzděláním. Pamatuji se, že první rok, kdy jsem byl na Baťově škole, dosáhly úspory nás všech mladých mužů baťovců dohromady právě jeden milion korun. Úspory byly uloženy na 10 % úrok. A co bylo, když jsi školu dodělal, dědo?, zeptali se oba mí chlapci téměř současně. Hned v po škole jsem na jeden a půl roku narukoval na vojnu na Slovensko. Potom jsem se vrátil zpátky do Zlína. Měl jsem slíbeno, že po skončení základní služby tam budu mít místo. A i přes velkou nezaměstnanost, v době, kdy se v Německu dostával Hitler k moci, jsem to místo opravdu získal. Postupoval jsem kariéře. Pracoval jsem ve vývoji a během války se dostal s baťovci až na Dálný Východ. Zprvu se mi příliš odjet nechtělo, ale očekávala se ode mě loajalita. Mezitím se setmělo a byl nejvyšší čas odjet domů. Podívali jsme se s manželem na sebe. Bylo nám líto přerušit zajímavé vyprávění dědy Jindry, když naši chlapci tak nezvykle poslouchali, ale měli jsme to domů daleko. Děda Jindra své vyprávění uzavřel. Víte kluci, i když se potom později za komunistů na nás někteří dívali s neúctou a přirovnávali baťovskou formu kapitalismu k fašismu, já myslím, že v nás batismus dokázal vykřesat to nejlepší. Baťa chápal práci jako službu a podnikání jako službu veřejnosti. Byl na své spolupracovníky, ze kterých chtěl udělat podnikatele, náročný jako na sebe. Cenily se takové hodnoty, jako jsou: skromnost, pracovitost, poctivost, šetrnost, pevná vůle a cílevědomost. Mám 4Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

5 strach, že na ně se dneska zapomíná. Tak se s námi rozloučil děda Jindra a bylo to naposledy, co jsme ho viděli. Já jsem si na toto vyprávění jednoho z baťovců vzpomněla, když jsem nedávno v novinách četla o etice v podnikání a kultuře moderní firmy. Tomáš Baťa v mnohém předstihl svou dobu v metodách vedení firmy a podnikání. Orientace na přání zákazníka, plánování, vývoj a využívání nejnovějších výsledků vědy a techniky, to vše byly výdobytky, z nichž mnohé byly znovuobjeveny až mnohem později. Úspěch firmy je odvozen od osobnosti, která stojí v jejím čele. Kromě nadání a vize by měl podnikatel respektovat mravní hodnoty, být cílevědomý s pevnou vůlí a sebekázní. Zároveň by mu neměla chybět tvořivost. Podnik je živý organismus, který má mnoho společného s jinými podniky, ale také mnoho specifického. Nelze mechanicky přenést dobré zkušenosti z jedné firmy do druhé. Nelze prostě kopírovat. Ale je možné i nutné studovat podmínky, přístupy a metody jiných a snažit se je tvořivě uplatňovat. Zpravidla z toho vznikne něco zcela nového a originálního. Také Baťa stále hledal nové podněty. Byl přesvědčen, že podnikání založené na morálních principech podnikatele, slouží člověku, jeho rozvoji a zdokonalování. Jeho úspěch byl založen, řečeno dnešními slovy, na podnikové kultuře, jejímž jádrem byl pro Baťu vztah k zaměstnancům. Staral se, aby měli solidní životní úroveň, aby se stali podnikateli. Byl tvrdý a náročný, ale nikoho nenutil, aby s ním spolupracoval. Byla to každého svobodná vůle. Chtěl-li ale spolupracovat, musel se zařadit do týmu a respektovat nastavená pravidla hry. Zkušenosti ukazují, že podnikovou kulturu nelze nařídit, je ji potřeba dlouhodobě vytvářet, motivovat a vychovávat zaměstnance-spolupracovníky, jež jsou nositeli podnikové kultury. Ta Baťovská podniková kultura vznikala v samých začátcích podnikání metodou pokusu a omylu. Postupně se utvářela a vyhraňovala. Lidé si na poměry v podniku zvykali, akceptovali je a přenášeli dále. Velká část věděla, že to dělají pro sebe a že to jinak nejde. Ti, kteří se s nastolenými pravidly neztotožnili, museli odejít jinam. Firma Baťa dobyla svět. Baťovský systém podnikání nám i nyní může být v mnohém inspirací. Teorie: Kultura firmy V české odborné literatuře se pro pojmenování kulturních aspektů podniku používají pojmy: firemní kultura (Pfeifer a Umlaufová, 1993), podniková kultura (Bedrnová a Nový, 1994, Nový a kol., 1996), a častěji organizační kultura (Lukášová a Nový, 2004). V anglicky psané literatuře jsou to významově ekvivalenty výrazu organizational culture a corporate culture.. 5Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

6 Zmínky o kultuře organizací lze najít už v literatuře 60. let a v rámci manažerské problematiky už i v 30. letech. Zájem o podnikovou kulturu se výrazně objevuje koncem 70. let a na počátku 80. let především v souvislosti s tzv. ekonomickým zázrakem Japonska. Kulturologické pojetí firmy je jeden z pohledů na organizaci, který umožňuje pochopení jejího fungování. Tradičně bývá organizační kultura vymezována dvěma způsoby. Interpretativní přístup chápe kulturu jako něco, čím organizace je. Veškeré rysy organizace jsou potom považovány za prvky kultury organizace. Organizace je chápána jako systém sdílených významů, zprostředkovaný v symbolech. Poznání organizační kultury umožňuje pochopení lidské stránky fungování organizace. Objektivistický přístup pojímá kulturu jako něco, co organizace má, tj. pouze určitý aspekt či subsystém organizace. Tento subsystém, resp. organizační kultura významně ovlivňuje fungování a výkonnost organizace, může být cílevědomě utvářena a měněna (Lukášová, 2010). Vymezení organizační kultury Jednotná definice podnikové kultury stejně tak jako definice kultury neexistuje. Uveďme některá vymezení, jak je lez nalézt v odborné literatuře. Organizační kulturu lze chápat jako soubor základních předpokladů, hodnot, postojů a norem chování, které jsou sdíleny v rámci organizace, které se projevují v myšlení, cítění a chování členů organizace a v artefaktech materiální a nemateriální povahy (Lukášová, Nový a kol., 2004, s. 22). Podle Sekničky je: Firemní kultura vlastně produktem skupinové zkušenosti a může tudíž existovat jen u organizací s určitou historií. Kultura je výsledkem procesu učení, vyvíjí se s novými zkušenostmi. Ovlivňuje většinu aspektů organizace: strategii, strukturu, mechanismy kontroly a odměňování, způsob vzájemného chování členů apod. (Seknička, 1997, str. 105). M. Amstrong uvádí: Kultura organizace neboli podniková kultura představuje soustavu hodnot, norem, přesvědčení, postojů a domněnek, která sice asi nebyla nikde výslovně zformulována, ale určuje způsob chování a jednání lidí a způsoby vykonávání práce. Podle E. H. Scheina je podniková kultura: vzorec základních a rozhodujících představ, které určitá skupina nalezla či vytvořila, odkryla a rozvinula, v rámci nichž se naučila zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se tak osvědčily, že jsou chápány jako všeobecně platné. Noví členové organizace je mají pokud možno zvládat, ztotožnit se s nimi a jednat podle nich (Schein, E., H., 1999, s. 12). Obecné charakteristiky a funkce organizační kultury Na základě analýzy různých definic organizační kultury lze některé rysy organizační kultury zobecnit: 6Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

7 je významným subsystémem organizace a determinantou efektivnosti organizace nemá objektivní formu existence je skupinovým fenomén je výsledkem procesu učení je relativně stabilní, lze ji však měnit. Organizační kultura redukuje konflikty uvnitř organizace, zabezpečuje kontinuitu, zprostředkovává a usnadňuje koordinaci a kontrolu. Redukuje nejistotu pracovníků a ovlivňuje jejich pracovní spokojenost a emocionální pohodu, je zdrojem motivace. Silná a obsahově relevantní organizační kultura je považována za konkurenční výhodu (Lukášová, Nový, 2004). Scheinův analytický model organizační kultury Organizační kulturu si lze představit jako ledovec, který je ze dvou třetin ponořen a pouze jedna třetina je zjevná. Podle Scheina lze kulturu každé organizace zkoumat právě tak ve třech rovinách. a. Základní rovina PK/OK je pro vnějšího pozorovatele neviditelná. Tvoří ji základní představy a východiska, které jsou spontánní a často nevědomá. Spočívá v celkovém pohledu na svět a v přístupu k životu, práci, lidem a sobě samým, i k životu jednotlivých spolupracovníků. Zahrnuje zejména: vztah k okolnímu světu, k podnikovému okolí, představy o uspořádání sociálních vztahů, představy o pravdě apod. b. Střední rovinu PK/OK představují sociální normy a standardy jednání, jež jsou často vědomé a do značné míry ovlivňované. Pro vnějšího pozorovatele jsou zřetelné jen částečně. Patří sem: psaná i nepsaná pravidla společenského styku, obecně uznávané hodnotové preference, zásady, pravidla pracovní morálky, loajality k podniku, vztah k podnikovým partnerům, zákazníkům, akcionářům. c. Nejvyšší, viditelná rovina PK/OK je tvořena systémem symbolů či artefaktů, jež jsou vědomé a ovlivnitelné. Lze interpretovat, respektive vysvětlit jejich význam. Jde o cílevědomě utvářenou složku podnikové kultury. Mezi symboly patří: logo firmy, architektura, zařízení, oblečení pracovníků, propagační materiály, ale podnikový žargon, formy společenského styku, obřady a rituály. Tato rovina poskytuje řadu informací, ale bez znalosti druhých dvou rovin uniká vnějšímu pozorovateli jejich hlubší smysl (Bedrnová a Nový, 2007; Lukášová, 2010). Prvky organizační kultury 7Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

8 Základní předpoklady jsou nezpochybnitelné představy člověka o fungování reality. Formují se na základě zkušeností v průběhu celého života. Jsou velmi osobní a člověk má tendenci je bránit, proto jsou jen těžko ovlivnitelné. Pro vnější pozorovatele jsou neviditelné. Hodnoty představují to, čeho si člověk cení, o co firma usiluje. Jedná se o klíčový prvek firemní kultury, nositele jejího obsahu. Podnikové hodnoty jsou často písemně formulovány a komunikovány zaměstnancům, nebo i okolí podniku jako součást vytváření firemní image. Pokud však nejsou založeny na dřívějším učení a nejsou zvnitřněny, jedná se pouze o hodnoty deklarované. Rozpor mezi prosazovanými a skutečně uplatňovanými hodnotami, pak může vést k tomu, že se s nimi pracovníci neidentifikují. Hrozí zde i nebezpečí poškození dobrého jména firmy. Normy jsou obvykle nepsaná pravidla či zásady chování. Skupinové normy jsou předávány novým členům organizace a jejich dodržování či nedodržování určuje míru přijetí člena do skupiny. Postoje představují pozitivní či negativní vztah k osobě, věci nebo problému vytvořené na základě zkušenosti a hodnocení. Artefakty zahrnují materiální a nemateriální výtvory projevy lidské činnosti. Materiální artefakty představují zejména: architektura budov, vybavení kanceláří ale i propagační materiály apod. Mezi artefakty nemateriální povahy patří: historky, mýty, jazyk, hrdinové, ustálené vzorce chování jako jsou rituály, ceremoniály a zvyky. Představují vše, čím se podnik prezentuje navenek, proto jsou velmi dobře rozpoznatelné. Jejich význam, jak uvádí Schein, není jednoznačný a bez znalosti dílčích rovin kultury obtížně interpretovatelný (Lukášová, Nový a kol., 2004). Publikace Úspěšná nezisková organizace popisuje organizační kulturu organizace jako představu o organizaci vycházející z filozofie, poslání, vize a cílů organizace. Má-li být funkční, pak musí být podporována chováním organizace a jejích lidí dovnitř i navenek. Tvoří ji: poslání a vize organizace; logo, design (jednotný vizuální styl-barvy; grafika-tiskoviny, vzhled webových stránek); komunikace firmy (prezentace organizace na veřejnosti, reklama, dostupnost informací v organizaci); interní vztahy (prostředí a klima v organizaci, úroveň osobních vztahů včetně konvencí tykání či vykání, výměna informací mezi organizací a pracovníky); zvyklosti (systém hodnot, tradic, historek, vzhled prostředí, v němž lidé pracují, jejich úprava a chování, odměny a sankce, očekávané způsoby chování spolupracovníků organizace); image organizace (celkový obraz organizace vnímaný jejím okolím). (Šedivý, Medlíková, 2011, s. 52). 8Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

9 Prvky organizační kultury ještě přehledně uvádí příloha 2 uvedené publikace. Organizační kultura (neziskové organizace) Materiální a hmotné projevy firemní kultury (využívání pracovní doby, zápisy, výroční zprávy, organizační řád) Historky, mýty, anekdoty Zvyky, rituály, ceremonie (aktivity s emocionálním vlivem na lidi) Sociální normy (pracovní chování, způsoby, jak něco dělat, neformální chování) Vzory (významné osobnosti, faktické i fiktivní) Etický kodex (souhrn morálních principů, vymezení dobrého a špatného chování, žádoucího a nežádoucího) Očekávání lidí (hodnoty, přístupy) Základní předpoklady (vztah k lidem, vztah k přírodě, vnitřní vazba člověka k organizaci) Zdroje organizační kultury Na utváření a formování firemní kultury se podílí množství faktorů, které lze označit za zdroje organizační kultury. Specifická kultura národa utvářená vlivem náboženství, sociálních subjektů a národními zájmy se výrazně podílí na utváření organizační kultury firmy. Národní kultura má vliv především na volbu organizačních struktur, možnost a způsob motivace pracovníků, styl řízení a způsob rozhodování a představy zaměstnanců o roli manažera. Pod vlivem globalizace jsou však firmy nuceny mnohdy působit jednotně a smazávají se národní rozdíly. Je proto zřejmé, že významným zdrojem organizační kultury je i nadnárodní kultura. Sílící konkurence si žádá, aby podniky přizpůsobily požadavkům trhu nejen nabídku zboží, ale i firemní strategie. Firemní strategie, klíčový prvek úspěchu firmy, společně s vizí podniku určuje směr, kterým se chce firma ubírat, čeho chce dosáhnout. Realizace firemní strategie je závislá především na lidech v organizaci, jež jsou nositeli firemní kultury. Úspěšná firma by měla usilovat o sladění strategie a kultury s ohledem na podnikatelské a tržní prostředí, ve kterém působí. Vliv profese bývá spojen s určitým typem vzdělání, s obdobnými zájmy a způsobem myšlení. Bývají zřetelné především v profesně homogenních organizacích zabývajících se příslušným předmětem činnosti. Projevují se preferencemi určitých způsobů organizace práce, určitými zvyky a rituály a popřípadě velmi specifickým jazykem (např. IT). Zcela specifická při utváření organizační kultury je role vůdců a zakladatelů organizace, kteří mají jasnou vizi a silně vyhraněné základní předpoklady a hodnoty. Na obsah a charakter organizační kultury má výrazný vliv také velikost a délka existence organizace. Vývoj každé 9Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

10 organizace je spojen s typickými evolučními fázemi a krizemi, jež souvisí s postupným růstem a zráním organizace. Nezanedbatelný vliv na formování organizační kultury mají technologie, které jsou v organizaci využívány. Je zřejmé, že vybavenost výpočetní technikou významně ovlivňuje způsob komunikace firmy a to uvnitř i navenek. Díky moderním prostředkům ubývá uvnitř firem ústní komunikace. Zákazníci mohou využívat elektronického obchodování apod. (Lukášová, Nový a kol., 2004). Síla a obsah firemní kultury Obsah organizační kultury tvoří základní předpoklady, hodnoty a normy chování sdílené v organizaci, navenek manifestované prostřednictvím chování a artefaktů. Míra sdílení tohoto souboru základních předpokladů, hodnot, postojů a norem v rámci organizace určuje sílu organizační kultury (Lukášová, Nový a kol., 2004). Silná firemní kultura je charakterizována: jasností, rozšířeností a zakotveností. Všem pracovníkům jsou jasně a srozumitelně komunikována pravidla, jaké jednání je akceptovatelné a jaké nikoli (jasnost, zřetelnost). Prvky firemní kultury jsou komunikovány a známy všem zaměstnancům a jsou naplňovány v praxi (rozšířenost). Zakotvenost představuje míru internalizace a identifikace jednotlivých podnikových hodnot, vzorů a norem chování. Silná kultura může mít pro organizaci výhody i nevýhody. Výhody: vytváří soulad ve vnímání a myšlení pracovníků usměrňuje chování znamená sdílení společných hodnot a cílů Nevýhody fixuje organizaci na minulou zkušenost zabraňuje myšlení v alternativách způsobuje rezistenci vůči změnám (Lukášová, Nový a kol., 2004; Bedrnová). Vhodnost silné kultury pro organizaci je podmíněna jejím obsahem. Pokud je v souladu s požadavky prostředí firmy a odpovídá strategii firmy, pak je silná kultura konkurenční výhodou. Změna organizační kultury Nejčastějším důvodem provádění změn v podniku bývají adaptace firem na podmínky trhu a snaha reagovat v předstihu na budoucí vývoj. Určení nové strategie a iniciování změn a je většinou úkolem vrcholového vedení firmy. Také usměrňování, formování a změna organizační kultury je úkolem 10Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

11 především vrcholového managementu organizace. Podle Armstronga je změna organizační kultury žádoucí také v případech: kdy je podnik průměrný a horší; jestliže se jedná o rychle rostoucí malý podnik; jestliže má podnik postoupit do sféry velmi velkých společností; jestliže je v odvětví silná konkurence postupující bleskovou rychlostí (Lukášová, Nový a kol., 2004). Existují i další důvody ke změně. Je to např. nesoulad mezi vžitou kulturou firmy a strategicky potřebnou kulturou firmy. Pokud se charakter vžité kultury firmy neodpovídá změnám v ekonomické, sociálním nebo technickém okolí firmy. Někdy si žádá kulturní změnu přechod firmy z jedné vývojové etapy do další nebo generační výměna ve firmě (např. ve vedení). Také závažné změny v předmětu podnikání či postavení firmy na trhu si žádají změnu organizační kultury. Se změnou organizační kultury bývají obvykle spjaty fúze a převzetí firmy. V otázce realizovatelnosti změny kultury firmy se názory rozcházejí. Jedna skupina zastává názor, že kulturu lze snadno změnit vhodně volenými prostředky (kulturní inženýrství), druhá skupina se domnívá, že firemní kulturu změnit nelze (kurturalismus). Kultura je sdílená a relativně trvalá ale zároveň se přizpůsobuje vlivům okolí. Není sice možné ji změnit hned, je ale možné na ni dlouhodobě a systematicky působit a tím ji utvářet. Kompromisní přístup k možnosti změny podnikové kultury prosazující dílčí a dobře promyšlené i naplánované rekonstrukce představují zastánci korekce stávajícího kursu (Bedrnová, Nový a kol., 2007). Samotnou změnu stávající organizační kultury je možné realizovat až po definování jejího žádoucího obsahu, diagnostice současného stavu a následnému srovnání. Porovnání současné a požadované kultury by pak mělo ukázat rozdíly, resp. najít slabé stránky kultury dané organizace. Čím větší je zjištěný rozdíl, tím více je třeba přemýšlet o potenciálním kulturním riziku, který může změnu doprovázet. S kulturním rizikem bývá spojeno plánování fúzí, akvizic či jiné formy spolupráce. Úkoly k řešení 1. Využijte dostupné materiály a případovou studii a popište jednotlivé prvky organizační kultury firmy Baťa. 2. Pokuste se porovnat základní rysy kultury Baťa s organizační kulturou např. firmy Google nebo Toyota. 3. Vyberte právě ty prvky Baťovské organizační/firemní kultury, které by mohly být inspirativní v rámci vytváření organizační kultury modelové neziskové firmy nebo vybrané neziskové firmy ve vašem okolí. 11Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

12 4. Jaké rysy organizační kultury považujete za přínosné a které jsou nejvíce problematické. Pokuste se najít největší slabiny organizační kultury Baťa. 5. Navažte kontakt s neziskovou firmou ve vašem okolí a pokuste se popsat základní prvky její organizační kultury a kriticky zhodnoťte její funkčnost. Navrhněte změny a způsob jejich komunikace v rámci firmy. Zdroje ARMSTRONG, M. (2007). Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing. ASHKANASY, N. M., WILDEROM, C. P. M., PETERSON, M. F. ed. (2000). Handbook of organizational culture & climate. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I., et al. (2007). Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press. BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I., et al. (1994). Psychologie a sociologie řízení. Praha: Prospektum. BROOKS, I. (2003) Firemní kultura. Brno: Computer Press. HOFSTEDE, G., HOFSTEDE, G. J. (2006). Kultury a organizace. Software lidské mysli. Praha: Linde, sro. LUKÁŠOVÁ, R. (2010). Organizační kultura a její změna. Praha: Grada Publishing. LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. et al. (2004). Organizační kultura: Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada Publishing. NOVÝ, I. at al. (1996). Interkulturální management. Praha: Grada Publishing. PFEIFER, L., UMLAUFOVÁ, M. (1993). Firemní kultura: Síla sdílených cílů, hodnot a priorit. Praha: Grada Publishing. SCHEIN, E., H. Organizational Culture and Leadership. (1992) San Francisco: Jossey-Bass, 1992, p. 12. ŠEDIVÝ, M., MEDLÍKOVÁ, O. (2011) Úspěšná nezisková organizace. 2. akt. a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing. Velký sociologický slovník sv. I a sv. II. (1996) Praha: UK Karolinum. Internetové zdroje: Baťa, obouváme svět, Z historie [cit ] dostupný z Internetu: Donath-Burson-Marsteller 2003[online]. [cit ]. Průzkum mezi českými manažery: Rizika a krize Dostupné z WWW: <http://www.dbm.cz/pruzkumy/?id=75>. 12Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

13 PŘÍPADOVÁ STUDIE 2 CORPORATE GOVERNANCE Uvedení do tématu Současná ekonomická situace ovlivňuje zásadně všechny firemní aktivity Rostoucí konkurence a recese mění požadavky kladené na organizaci a řízení a vytváří tlak na dodržování pravidel správy a řízení společností (Corporate Governance, CG) upravujících nejen fungování a kompetence orgánů společností, ale i vztah k věřitelům, investorům, akcionářům, auditorům. Využívání nových metod a nástrojů CG zabezpečujících minimální riziko spojené s činností organizace a zdokonalujících vnitřní procesy, přispívá k vytvoření velmi konkurenceschopného prostředí v České republice a zároveň zlepšuje postavení české ekonomiky ve světovém ekonomickém měřítku CG bývá vysvětlován jako vztahy, s jejichž pomocí lze regulovat a řídit podnik. Jsou to organizační předpoklady, talent k řízení, know-how. Je to systém, který reguluje rozdělování práv a povinností mezi jednotlivými členy organizace. CG představuje proces hledání rovnováhy mezi zájmy akcionářů, manažerů a jednotlivých osob a společnosti jako celku prostřednictvím realizace určitého systému etických a procesních standardů chování, které jsou již přijaty v podnikatelském prostředí Počátek potřeby regulovat vztahy, povinnosti a odpovědnosti mezi jednotlivými stranami ve společnostech souvisel s oddělením vlastnického práva a řízení majetku. První akciové, resp. moderní kapitálové společnosti se objevily už na počátku 17. století v souvislosti s kolonizací a mořeplavbou (Malý et al., 2002; Luzanová, 2013). Po skandálech typu Enron vzrostl zájem o CG, jak u akademiků, tak u odborné veřejnosti. Pravidla CG jsou zcela záměrně koncipována tak, aby členové statutárních orgánů měli osobní odpovědnost, dodržovali zákony, vedli společnosti k výkonnosti a prosperitě. Aby k tomu maximálně využívali svých nejlepších znalostí, dovedností a podnikatelské invence s cílem získat a udržet konkurenční výhodu a perspektivní pozici na trhu. Příběh: Systém řízení firmy T. Baťa Nedávno jsem se zúčastnila setkání mladých vědeckých pracovníků u tzv. kulatého stolu. Diskutovaná témata byla různá, ale v centru pozornosti byla konkurence schopnost firem v 13Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

14 podmínkách zostřené globální konkurence. V této souvislosti byla zmíněna otázka podnikatelské filozofie a podnikatelství obecně. Důraz byl kladen na cílevědomé utváření organizační kultury a péči o lidský kapitál v kontextu realizace firemní strategie a samozřejmě způsobu řízení. Prezentované příspěvky vždy vyvolaly bouřlivou diskusi, kde téměř každý chtěl uplatnit svůj názor a nabyté poznatky. V rámci jedné z nich pronesl jedem mladý kolega: My nemusíme studovat pouze cizí vzory úspěšného podnikání, my máme Baťu. Už ve 20. letech zavedl specifický systém řízení, jenž zasahoval oblasti jako investování, urbanizaci, péči o sociální potřeby, zdravotnictví a vzdělávání. Systém, který prokázal svoji funkčnost a úspěšnost. Baťův podnikatelský úspěch byl založen na péči o podnikatelskou kulturu. Toto prosté konstatování vyvolalo vzrušené reakce souhlasu i nesouhlasu. Následovala, spíše než diskuse, rychlá výměna názorů. Zazněla fakta, která lze shrnout do následujících principů. Baťa vytvořil samostatný, ucelený systém řízení, který ačkoli vznikal spíše intuitivně, je aplikovatelný v současnosti samozřejmě s přihlédnutím ke změně podmínek. Metody řízení, které ve dvacátých letech používala firma Baťa, často objevujeme teprve dnes a považujeme je za nejmodernější objevy. Podnikatelská filozofie: Tomáš Baťa chápal podnikání jako službu životu. Pravděpodobně lze konstatovat, že baťův systém v souladu s principy strategického řízení měl strategické cíle a teze. Nesl v sobě hledání a nalezení příležitosti, úsilí o vytvoření nadnárodního monopolu s cílem být první a nejlepší a nezávislost na vnějším kapitálu. Systém řízení založený na jednoduchosti, který byl spjat s jasnou povinností plnit uložené úkoly kvalitně a odpovědně na každé pozici a v určených termínech. Jaké byly hlavní rysy systému řízení u firmy Baťa? Charakteristickým znakem baťovského managementu je rodová spolupráce. Bylo užíváno přímé řízení všech činností na všech řídicích úrovních. Šéf firmy, resp. předseda správní rady, koncentroval ve svých rukou rozhodování o všech zásadních i drobných problémech, Nedelegoval formálně nic ze své pravomoci šéfa své nejbližší spolupracovníky. Konalo se minimum porad za účasti většího počtu pracovníků. Na základě stručných informací, často jen ústních, rozhodovali konkrétně příslušní vedoucí pracovníci. Systém řízení byl co nejjednodušší, předkládán byl pravidelně přehled výsledků. Plnění úkolů vyžadovalo okamžité reakce a iniciativu pracovníků. Byla podněcována vlastní tvořivost. Na systém denního plánování výroby navazovala kontrola. Týdenní výsledky plnění plánu výrobních, prodejních a hospodářských výsledků všech oddělení na základě vnitropodnikového 14Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

15 týdenního zúčtování byly projednávány pravidelně na tzv. konferencích, které se konaly za účasti všech vedoucích pod přímým vedením šéfa, kterým byl T. Baťa. Konference se konaly zásadně v sobotu. Pracovní týden byl 5 denní, nikoli však pro vedoucí pracovníky. Systém týdenní kontroly výsledků umožňoval operativně přijímat konkrétní rozhodnutí k odstranění nedostatků. Žádný nedostatek, tak nemohl přetrvávat déle než týden. Významným nástrojem kontroly bylo denní sledování tržeb z prodejen a tzv. podepisování bankovních příkazů k úhradě nákupu, služeb apod. Oprávnění podepisovat měli jen někteří členové vrcholového vedení, kteří přitom prováděli sice namátkovou, ale velmi důkladnou kontrolu. Vysoká pozornost byla věnována kvalitě výroby a její kontrole. Všem vedoucím z oblasti výroby bylo uloženo 20 % i více svého času věnovat kontrole kvality. Nejen výrobě, ale i všem hospodářským opatřením předcházela dokonalá technická příprava. Základním nástrojem ekonomického řízení jak výroby, tak i každého rozhodnutí, byla ekonomické kalkulace. Praktickým výsledkem bylo výrazné snížení ztrát na materiálu. Hlavním nástrojem řízení bylo plánování. Východiskem byly plány pololetní (hodnotové i naturální). Na tyto tzv. předpoklady navazoval systém týdenního plánování a denní odváděcí plány. Včasné odvedení denního plánu bylo nejvyšším zákonem a požadavkem pracovní kázně. Zachování rytmičnosti práce. Z termínovaných úkolů bylo třeba vyřídit podstatné, tak aby bylo zajištěno následné pokračování. Stanovený termín pro navazující práce měl přednost. V dílnách bylo zavedeno mnoho racionalizačních metod jako např. omezení volného pohybu dělníků, pravidelné přestávky na jídlo, zavádění strojů, které si Baťovy závody samy vyvíjely. Podpora inovací. Plánování výroby zásadně vycházelo z plánování prodeje, takže prodej určoval výrobu a nikoli naopak. Kolekce na sezónu ( jaro - léto, podzim - zima ) byla schvalována prodejním oddělením pro tuzemsko, exportním oddělením a vrcholovým vedením firmy. Na schválenou kolekci byly současně stanoveny pevné prodejní ceny, odváděcí ceny z výroby a předpokládaný prodej párů u jednotlivých vzorů. Současně bylo přihlíženo k tomu, aby předpokládanou výrobou byly plně využity kapacity dílen vždy 4,5 měsíce před začátkem sezóny. Týdenní plán výroby byl zhotovován uprostřed týdne celé dva týdny před zahájením výroby. Orientace na zákaznické potřeby Prodej ve vlastní síti prodejen. Nákup založen na očekávané naprosté loajálnosti nákupčích vůči firmě, na jejich odborných znalostech a schopnosti jednat v dnešní terminologii globálně. Vycházel z dodržování 15Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

16 stanovených principů (např. přímý nákup od výrobců s vyloučením zprostředkovatelů, kontrola kvality dodávek formou užití referenčního vzorku). Samostatným, obecně uznávaným prvkem systému byla samospráva dílen. Dnes diskutovaná účast zaměstnanců na výsledcích, jako uznávaný stimul, byla srozumitelně a dostupně definována a hlavně, prokázala svoji účinnost. Samospráva dílen byla způsob, který vytvářel podmínky pro zapojení širokého okruhu pracovníků do realizace úkolů stanovených vedením firmy na základě ekonomické stimulace. V rámci firmy byly stovky relativně samostatných jednotek, které pracovaly podle pravidel stanovených vedením. Účast spolupracovníků na zisku byla vlastně jakousi hospodárnostní prémií na základě kalkulované položky uznáno na režii. Byla tak podporována myšlenka aktivní zaměstnanců spolupodnikatelů. Každá dílna měla svůj účet zisku a ztráty s týdenním vyúčtováním a jednu vedoucí odpovědnou osobu (za práci, zisk i ztrátu). Celá dílna se kolektivně snažila odvést co nejkvalitnější práci, každý dělník byl osobně odpovědný za kvalitu své práce. Mistr a někteří zaměstnanci měli účast na zisku dílny (Cekota, 1929; Němeček, 2001). Teorie: Corporate Governance Vymezení pojmu Corporate Governace Corporate Governance zahrnuje procesy realizace práv akcionářů, povinnosti valné hromady a odpovědnost členů valné hromady za přijímaná rozhodnutí, dále způsoby odměňování manažerů společnosti, způsoby zveřejňování informací a systém finanční kontroly; na druhou stranu se pod tímto pojmem rozumí činnost státních dozorčích orgánů a jiných oprávněných orgánů a organizací, která je směřována k vytvoření pravidel pro určitou oblast vztahů; za třetí, je to činnost ratingových agentur, které přiřazují hodnocení, formují dojem investorů o lákavosti společnosti z investičního hlediska (Dvořáček, 2005). Řízení společnosti zahrnuje soubor činností exekutivních pracovníků za účelem definování a dosažení cílů společnosti a správa společnosti zahrnuje procesy, struktury a vztahy, s jejichž pomocí správní orgán dohlíží na činnost svých exekutivních pracovníků (Malý et al., 2002). Definice Corporate Governance podle OECD "Postupy a procesy podle, kterých je organizace řízena a kontrolována. Struktura správy společnosti zdůrazňuje rozdělení práv a odpovědnosti mezi různé součásti organizace, jako jsou 16Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

17 členové představenstva, manažeři, akcionáři a jiné zainteresované osoby, a stanovuje pravidla a postupy pro rozhodovací procesy". Zdroj: Webové stránky OECD Definice Corporate Governance podle Cadburyho zprávy (Financial Reporting Council) "Corporate Governance je systém, podle kterého jsou společnosti řízeny a kontrolovány. Představenstva jsou odpovědná za správu svých společností. Úlohou majitelů je jmenovat členy představenstva a auditory a ubezpečit se o tom, že společnost má vhodnou strukturu správy. Do odpovědnosti představenstva patří stanovení strategických cílů společnosti, její vedení tak, aby těchto cílů dosáhla, dozor nad vedením společnosti a podávání zpráv majitelům o jejich vedení. Úkony konané představenstvem podléhají zákonům, nařízením a rozhodnutím majitelů na valné hromadě." Zdroj: Cadbury report, dostupné na stránkách European Corporate Governance Institute Předmět CG ochrana práv vlastníka zodpovědnost správních orgánů vztah formálních a neformálních pravidel (institucí) měření výkonnosti společnosti analýza modelu správních orgánů apod. Ekonomické systémy používané pro utváření strategie a cílů jednotlivých korporací jsou velmi rozlišné. Zakládají na modelech zejména z Japonska, Evropské unie a Spojených států amerických. Přizpůsobují se požadavkům konkrétního států a implementují se do provozu organizace. Vzhledem k tomu, že stanovené počáteční předpoklady nejsou vždy reálné, vhodnost používaných metod a praktik je diskutabilní. Jde o propojení různých ekonomických a sociálních oblastí, o syntézu poznatků a praktik z finanční, výkonnostní a psychologické oblasti. Proto v kontextu různých ekonomických modelů a systémů lze především mluvit o jakési filozofii Corporate Governance, která tyto modely sjednocuje, a zároveň je v poslední době vážným objektem zájmu na akademické půdě a odborné veřejnosti (Luzanová, 2013). Historie Podmínkou pro vznik problematiky řízení a správy společností bylo, jak už bylo uvedeno výše, oddělení vlastnictví a exekutivy. První akciová společnost vznikla v Holandsku počátkem 17. století. Problematikou se zabýval už Adam Smith (viz Bohatství národů 1776). V souvislosti se vznikem 17Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

18 omezeného ručení u kapitálových společností (polovina 19. stol.) došlo k bouřlivému rozvoji podnikání. První zmínkou o omezené odpovědnosti podnikatelů a vlastníků majetku byl zákon o akciových společnostech schválený britským parlamentem v roce Konec 20. a počátek 21. století je poznamenán vznikem nových ekonomických systémů a modelů, nástrojů řízení organizací. Zároveň sílí konkurence. Ve významnějších firmách je útvar či osoba odpovědná za korporátní politiku a strategické cíle společnosti. Zároveň objevuje také kontrolní orgán, jenž dohlíží na dodržování všech vnitřních i vnějších závazných předpisů, dále na soulad jednotlivých činností se strategií (Luzanová, 2013; Malý et al., 2002). Modely Corporate Governance Modely CG jsou modely organizace správy a řízení společností, jež zabezpečují co nejefektivnější a nejvhodnější umístění a využívání kapitálu. Dále organizační uspořádání jednotlivých správních, výkonných a kontrolních orgánů ve společnosti zabezpečuje komunikaci mezi jejími organizačními složkami: akcionáři, managementem, auditory a vnějším okolím. Anglo-americký model (jednoúrovňový) o velké rozptýlení akcií společnosti mezi řadu akcionářů, čímž je značně omezena jejich možnost se podílet na řízení podniků (USA, Velká Británie, Švédsko, Polsko); různorodé a složité trhy hrozba nepřátelského převzetí; u majitelů menší zastoupení bank a finančních institucí dalších zainteresovaných osob (stakeholders) o Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové společnosti. Volí radu ředitelů a rozhoduje v zásadních otázkách, jako je fúze, likvidace, změna výše základního kapitálu nebo změna stanov společnosti. o Rada ředitelů (Board of Directors) - hlavní řídící autorita (minimálně tříčlenná), zahrnuje funkce řídícího i kontrolního orgánu; složena z výkonných a externích (nevýkonných) členů; úkol kontrolovat a posuzovat důležitá rozhodnutí managementu, včetně hodnocení celkové výkonnosti managementu o prosazuje zájmy akcionářů, jmenuje generálního ředitele společnosti (CEO) o v čele rady - předseda - je zpravidla zástupcem důležité skupiny akcionářů; nejdůležitější osobou je generální ředitel o ten společně s ostatními výkonnými členy vytváří tzv. výkonný výbor a řídí společnost (fakticky tak naplňuje úlohu představenstva, vytvářeného v dvojúrovňovém modelu) Německo-japonský (dvoustupňový) o rozhodování - na starosti představenstvo o kontroly - dozorčí rada, která podnikovou exekutivu jmenuje a monitoruje o koncentrované vlastnictví; finanční trhy méně 18Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

19 rozvinuté (méně nepřátelských převzetí); silné postavení bank - finanční instituce mají své zastoupení ve vrcholovém vedení podniku; kontrola méně transparentní o Valná hromada je stejně jako v jednoúrovňovém modelu nejvyšším orgánem. o volí dozorčí radu a představenstvo a rozhoduje v zásadních otázkách, jako je fúze, likvidace, změna výše základního kapitálu nebo změna stanov společnosti. o Dozorčí rada (Supervisory Board) kontrolní funkce, cílem je prosazovat zájmy akcionářů a dohlížet na výkon představenstva, jehož členy v některých případech dokonce jmenuje a odvolává o Představenstvo (Management Board) je výkonným orgánem realizujícím řídící activity; připravuje strategickou koncepci společnosti a následně zajišťuje její realizaci Výkonní členové orgánů (obou modelů) - formulují firemní strategii. Nevýkonní členové správních orgánů kontrolují výkonnost managerů a mají povinnost informovat akcionáře o firemních výsledcích. Dokumenty CG Cadbury (1992) Cadbury Code Zásady OECD (1999, 2004) Akční plán Evropské komise (2003) Kodex správy a řízení společnosti založeného na principech OECD (Malý et al., 2002; Luzanová, 2013). Obr. 1: Opatření správy a řízení společností v ČR Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

20 Zdroj: Zpráva o stavu správy a řízení společností v České republice (2012). [online], Praha: Deloitte Corporate Governance Centrum. Dostupné na World Wide Web: binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.contentdeliveryservlet/czcze/documents/ CorporateGovernance2012.pdf [cit ] Pz.: Z uvedené zprávy ( 20012) vyplynulo, že 13 % společností, které byly dotazovány, mají zavedena všechna výše uvedená opatření corporate governance (v r to byla pouze 2 %). Úkoly k řešení 1. Navažte kontakt s vybranou firmou a pokuste se popsat systém řízení v této firmě. Najděte shodné prvky se systémem řízení charakteristickým pro firmu Baťa. 2. Seznamte se s Kodexem správy a řízení společností z r. 2004, jež je českou interpretací Principů správy a řízení společnosti OECD. Jaká je v současné době s dodržování těchto principů v ČR? 20Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PODNIKOVÁ KULTURA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1297_Podniková kultura_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1297_Podniková kultura_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1297_Podniková kultura_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F1 Role projektového manažera a komunikace V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Role

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Základy managementu Firemní kultura. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Firemní kultura. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Firemní kultura Ing. Ivana Pražanová Identita firmy Identita firmy = obraz firmy, jak je vnímána vnitřními i vnějšími subjekty. Identita firmy = odraz všeho, co firma dělá: Poslání

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

I Clarke. L. CClywood. Public relations. fízená komunikace podniku svefeiností

I Clarke. L. CClywood. Public relations. fízená komunikace podniku svefeiností I Clarke L. CClywood Public relations fízená komunikace podniku svefeiností Computer Press Brno 2003 . Piedmluva Podékování ÚVOD Public relations ve 21. století Strategicky duleiité fáze integrované komunikace

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

F I R E M N Í K U L T U R A

F I R E M N Í K U L T U R A P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice F I R E M N Í K U L T U R A 1. Preambule: Vedení akciové společnosti P-D Refractories CZ a.s. považuje za velmi důležité pro dosahování dlouhodobých strategických

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a učení Efektivita a kvalita FAKTORY EFEKTIVITY VÝUKOVÝCH PROCESŮ Koncepce přípravy pracovníků Určení vzdělávacích (učebních) cílů Výběr účastníků do kurzů a školení Diagnostika

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více