NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Novoborský sprint o pohár města. masopust Historická lyže. Fotogalerie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Novoborský sprint o pohár města. masopust Historická lyže. Fotogalerie"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2015 cena: 10 Kč masopust Historická lyže str. 37, 38 Fotogalerie str. 20 a 25 Novoborský sprint o pohár města str. 3 a 35 starostův úvodník - přijede karel gott na igs? Crystalex CZ v lednu oslavil pět let od svého znovuzrození. Protože mnozí máme tendenci nepříjemné věci zapomínat, je skutečně nutné si připomenout, jak těžká byla situace nejen v Crystalexu, ale i v celém Novém Boru na počátku roku Především vysoká nezaměstnanost a vrcholící hospodářská krize způsobovaly řadu sociálních konfliktů a zvýšenou kriminalitu. Vše vyvrcholilo nechvalně proslulým mačetovým útokem v srpnu Tehdy skutečně jen málo lidí věřilo, že noví majitelé jsou ochotni nejen ke koupi, ale zejména k dalším investicím do zkrachovalé firmy. Vlastníci a manažeři si zcela jistě zaslouží uznání za pět let usilovné práce, díky níž přivedli Crystalex CZ do současného stavu. Dnes má společnost Crystalex CZ tržby cca 960 milionů korun a především přes 800 kmenových zaměstnanců. Plánované investice ve výši 300 milionů korun v nejbližších letech navíc dávají naději na další budoucí rozvoj. S generálním ředitelem Martinem Kubátem se pravidelně setkáváme a nejednou jsem z jeho úst slyšel slova chvály na zaměstnance, jak si dokáží poradit se složitými problémy výroby i prodeje. Je také především jeho zásluhou, že firma aktivně spolupracuje s městem na řadě akcí. Největší a nejvýznamnější z nich je bezesporu Mezinárodní sklářské sympozium. Rád bych tedy na tomto místě majitelům i manažerům firmy za občany Nového Boru poděkoval. Pořádání Mezinárodního sklářského sympozia (IGS) převzalo město od Crystalexu právě v době největší krize. Pozitivní zprávou tak je, že IGS bylo zachráněno a v letošním roce se ve dnech října uskuteční již XII. ročník této akce. Spolupořadatelství přijaly významné firmy regionu. Kromě Crystalexu CZ jsou to společnosti Preciosa Lighting Kamenický Šenov, Ajeto, Egermann, TGK Skalice u Č. Lípy, Pačinek Lindava, Sklárna Slavia, Kolektiv, Ave Clara a VOŠS a SŠ Nový Bor. Snažili jsme se o to, aby pozvaní účastníci byli v rámci celého IGS i u jednotlivých pořadatelů zastoupeni rovnoměrně a pestře (slavní i mladí, muži i ženy, z různých zemí celého světa atp.). Věříme, že IGS poctí svou účastí hvězda světového sklářství, legendární Dale Chihuly z USA. Abychom IGS zatraktivnili pro co nejširší publikum, zveme také designery, architekty, sochaře, malíře i hvězdy popkultury. I zde jsme s pozváním zamířili mezi hvězdy první velikosti a získali jsme, byť zatím jen ústně, příslib účasti od Karla Gotta. Vše nasvědčuje tomu, že Novoborsko je stále světovým centrem výroby a prodeje skla a po přechodné krizi se mu vrací jeho dřívější lesk. Jisté je, že v říjnu se k němu obrátí pohled světové sklářské veřejnosti a na pár dnů se stane srdcem světového uměleckého sklářství. Mgr. Jaromír Dvořák Starosta Nového Boru Foto: Markéta Růžičková

2 Zprávy z města prvním letošním občánkem je péťa V pondělí 12. ledna přišel na svět letošní první nový občánek Nového Boru. Tím je Petr Čihula, který se v českolipské porodnici narodil mamince Lucii Kopecké. Miminko pak přivítal a pozdravil i starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. Starosta Jaromír Dvořák navštívil malého Péťu a jeho maminku společně s primářem Radkem Havlasem na gynekologickoporodnickém oddělení českolipské nemocnice. Foto: Jana Maněnová První novoborský občánek Péťa je hodné a spokojené miminko termíny příštích zasedání zastupitelstva města středa středa zasedací místnost měú 3. patro budova a začátek v 16:30 hodin starostův den otevřených dveří středa 4. února 2015 od 13:00 do 17:00 hod. trhy na náměstí Míru v Novém Boru 19. března dubna 2015 Jsem velmi rád, že Nový Bor se rozrostl o dalšího občánka a přeji miminku, jeho mamince a celé rodině, aby se jim v Novém Boru dobře žilo, sdělil Jaromír Dvořák. Maminka Lucie Kopecká pak prozradila, že Péťa je hodné a spokojené miminko, na které se doma těší tatínek a bráška. V roce 2014 se v českolipské porodnici uskutečnilo 888 porodů a narodilo 896 dětí. Z toho bylo 441 dívek a 455 chlapců. Mezi nimi bylo také 8 dvojčat. Nejvíce porodů registrujeme v březnu a naopak nejméně během dubna loňského roku, sdělil Petr Pokorný, mluvčí českolipské nemocnice. Ten také uvedl, že letos je očekáván obdobný počet porodů jako v minulém roce. Od loňského prosince zde mohou maminky přivést svého potomka nejen na klasickém porodním sále, ale i v tzv. rodičovském pokoji, který svým vybavením navozuje atmosféru domácího prostředí. Díky tomu jsou rodičky psychicky i fyzicky uvolněné, porod probíhá klidně a tím se rovněž významně snižují rizika případných komplikací, přiblížil primář Radek Havlas. Ten zároveň dodal, že porod na tomto pokoji nespadá do kategorie nadstandardu. Na vybavení rodičovského pokoje pak finančně přispělo také město Nový Bor. lidé v novém boru byli ke třem králům štědří Jana Maněnová Letošní Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Farní charita Česká Lípa, je sečtena. Lidé v Novém Boru byli ke koledníkům štědří a věnovali jim rekordní částku. Ta přesáhla 9 tisíc korun. Farní charita Česká Lípa děkuje ze srdce všem obyvatelům města Nový Bor, kteří v Tříkrálové sbírce 2015 přispěli finanční částkou na činnost projektu Sociální automobil, který již od roku 2007 poskytuje nejen na Českolipsku rozvoz zdravotně handicapovaných dětí do školy a ze školy, sdělil Jiří Gottlieber, mediální koordinátor Farní charity Česká Lípa. Ten dále uvedl, že do zapečetěných kasiček bylo mezi 1. až 14. lednem vybráno v Novém Boru rekordních korun. Farní charita Česká Lípa zároveň vyjadřuje poděkování i žákům ZŠ Špičák a Pavlíně Klabníkové za pomoc při koledování. Jana Maněnová uzávěrka na březen: pondělí 16. února 2015 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj cena: 10 kč Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Růžičková Internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada: Mgr. Miroslav Šeps - předseda, Mgr. Kateřina Mašková, Mgr. Stanislav Valdman, Bc. Romana Karbanová, Antonín Parýzek, Jitka Stowasserová, Jan Tichý DTP: Markéta Růžičková Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Dubická 991, Česká Lípa, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: ks Vytištěno: Vydáno: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu se statutem měsíčníku nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. 2 Novoborský měsíčník / únor 2015

3 Zprávy z města francouzští přátelé ocenili výraz podpory po teroristických útocích Vedení města Nový Bor v minulých dnech adresovalo partnerskému městu Aniche vyjádření své účasti s oběťmi teroristických útoků ve Francii. Francouzští představitelé v odpovědi poskytli náhled na situaci v tamní společnosti. Reakce francouzských partnerů: Byli jsme velmi dojati, když jsme obdrželi zprávu o podpoře vašeho starosty Jaromíra Dvořáka a jeho místostarostky Stanislavy Silné. Ujistili jsme se o opravdovém přátelství. Chtěli bychom, aby věděli, že jsme to velmi ocenili. Rozhodli jsme se, že přepíšeme jejich zprávu na naši webovou stránku: aadei.fr/9.html. Máme strach z budoucnosti: některé děti ve francouzských školách odmítly minutu ticha na počest mrtvých, někteří manifestují za ochranu vrahů! Je to obrovský problém do budoucna. Vláda dělá vše, co je v jejich silách, aby se vyhnula problémům a vysvětlila těmto mladým prostřednictvím diskusí s jejich učiteli práva a povinnosti občanů, je to ale velmi těžké. Máme pocit obrovského neúspěchu výchovného, sociálního a politického. Máme strach hlavně o naše děti a vnoučata v letech, která přijdou. Podobný problém je i v jiných zemích a přirozeně i v těch západní Evropy. Je třeba, aby bylo ve světě více tolerance, aby lidé přijímali odlišnosti, aby bylo dodržováno právo projevu a svobody myšlení. Bude to stačit v 21. století? V době novoročních přání přejeme všem, aby vše bylo lepší a aby rozum zvítězil nad tmářstvím. Jocelyne a Jean-Paul Bizé granty a dotace 2015 Město Nový Bor připravilo na rok 2015 šest grantových programů: 1. Podpora kulturní činnosti 2. Podpora volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže 3. Podpora sportovní činnosti 4. Ochrana a tvorba životního prostředí 5. Oblast sociální péče a zdravotnictví 6. Oblast protidrogové prevence Na celoroční činnost sportovních organizací a provoz sportovních zařízení je vyhlášeno dotační řízení. Výzvy k jednotlivým programům nejprve projednaly výbory zastupitelstva města, následně rada města na své lednové schůzi schválila jejich vyhlášení. Správcem grantových programů č. 1 č. 3 je Odbor školství, kultury a sportu, správcem programu č. 4 je Odbor životního prostředí a správcem programů č. 5 a č. 6 je Odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu. Jako v loňském roce i v roce 2015 platí, že žadatelé o dotaci na celoroční činnost v oblasti sportu již nemohou podávat žádosti na jednorázové akce a tyto akce musí být zahrnuty do celoroční činnosti. V aktuálním kalendářním roce může žadatel podat maximálně dvě žádosti v každém z vyhlášených grantových programů. Žadatelé také mohou předkládat povinné přílohy pouze v jednom vyhotovení a to až po schválení výše finančního příspěvku v orgánech města. Výzvy včetně povinných příloh jsou zveřejněny na úřední desce, ke stažení jsou k dispozici na webových stránkách města a u správců jednotlivých programů. Celkový objem finančních prostředků určených na granty a dotace je součástí rozpočtu města na rok 2015, který zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 10. prosince Kulturní činnosti (Program č. 1) město podpoří částkou Kč, na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže (Program č. 2) je rozpočtováno Kč. Grantové žádosti z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí (Program č. 4) podpoří město částkou ve výši Kč. Na aktivity v oblasti sociální péče a zdravotnictví (Program č. 5) je připraveno Kč a na protidrogové prevenci (Program č. 6) se v rámci grantového řízení bude město podílet částkou Kč. Na podporu sportovního dění ve městě je na rok 2015 připraveno celkem Kč. Z toho na jednorázové sportovní akce (Program č. 3) mohou žadatelé využít částku Kč, na dotace na provoz sportovních zařízení je rozpočtováno Kč a dotace na celoroční činnost sportovních oddílů činí Kč. Žádosti o poskytnutí finančních prostředků je možno předkládat v souladu s výzvami v termínu od 2. února 2015 do 27. února Žadatelé o dotace na sport se musejí připravit na změny v žádostech Upozorňujeme žadatele, že pro rok 2015 byl upraven formulář žádosti. Některé požadované informace byly vypuštěny, jiné naopak přibyly. Změny v žádosti projednala a schválila na podnět Sportovního výboru rada města. Pro rok 2015 je tedy nutno použít aktuální žádost, která je přílohou výzvy žádosti o dotaci na sport. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu zima běžkařům zatím nepřeje Ačkoliv sněhové zpravodajství z Polevska aktuálně hlásí nesjízdné tratě a v Novém Boru není po sněhu ani památky, přípravy běžeckého závodu o pohár města Nový Bor, který společně připravují oddíl běžeckého lyžování SKI Polevsko a město Nový Bor, se nezastavily. Již 3. ročník závodu plánovaného pro příznivce bílé stopy proběhne v sobotu 14. února. Zatím se zdá, že se stejně jako v loňském roce bude nakonec jednat o klasický běžecký závod, ale rozmarná paní zima nám třeba místo zvednuté hladiny řek připraví příjemné překvapení ve formě sněhové nadílky. Sportovní klání je určeno všem, zúčastnit se mohou závodníci všech věkových kategorií od dětí po veterány, registrovaní sportovci i běžečtí amatéři. Jedinou podmínkou účasti je prezentace k závodu v určeném čase. Zahájení celodenního sportovního programu bude v 9.00 hodin na cyklistickém ovále, cca v hodin celé sportovní klání završí vyhlášení vítězů. Pro návštěvníky i závodníky bude připraveno občerstvení. Časový harmonogram a přesné propozice závodu jsou zveřejněny na Počkejme si tedy, co únor přinese. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Novoborský měsíčník / únor

4 Zprávy z města město je opět generálním partnerem ceny Ď v libereckém kraji V Novém Boru bude 5. května 2015 vyhlášen vítěz krajského kola Ceny Ď a město současně využije této příležitosti k udělení ceny městské. Účast v tomto projektu je pro nás velmi zajímavá. Jeho prostřednictvím můžeme občanům města i místním organizacím a firmám veřejně poděkovat za jejich práci, vyslovit jim uznání. Opět jsme se s potěšením stali generálním partnerem projektu a vítěz krajského kola bude tedy vyhlášen v Novém Boru, sdělil starosta města Jaromír Dvořák, člen městského i krajského kolegia Ceny Ď. Aktuálně zvažujeme, zda pro tento slavnostní akt zvolíme prostory novoborského divadla nebo zda dáme přednost komornějšímu prostředí Navrátilova sálu, kde k sobě mají lidé tak trochu blíž. Sblížení lidí vnímáme jako jeden z cílů tohoto projektu, doplnil Jaromír Dvořák. Nominace na cenu Ď 2015 mohou podat charitativní organizace, nemocnice, školy, domovy pro seniory, ústavy sociální péče, divadla, dětské domovy, hrady a zámky, muzea, knihovny, pořadatelé kulturních a dalších veřejně prospěšných akcí, zájmové spolky, sdružení, města a obce nevyjímaje. Cena Ď je tak oceněním nezištné pomoci potřebným, kdy rozhodujícím kritériem je význam pomoci a její dopad pro toho, kdo byl podpořen. Všichni mohou využít této příležitosti a nominovat své mecenáše, sponzory a dobrodince. Vyhlášení vítěze celostátního finále XV. jubilejního ročníku Ceny Ď proběhne 15. června 2015 ve Státní opeře v Praze. Pokud je nominace podána včas a pořadatel ji stihne zařadit do příslušného krajského kola, získá tento nominovaný šanci být oceněn i ve svém kraji. Velmi důležité jsou proto termíny uzávěrek jednotlivých kol. Definitivní uzávěrka nominací na finále ceny Ď 2015 je 30. dubna Má-li však nominace projít i krajským a městským kolem, čímž se pochopitelně zvyšuje šance nominovaných na získání ocenění, nominujte co nejdříve. Použijte formulář, který je dostupný na Uzávěrka nominací do krajského kola je v úterý 31. března Z těchto nominací následně vybere krajské kolegium vítěze krajské ceny a městské kolegium udělí na jejich základě cenu města. Vyplněný nominační lístek zašlete do data uzávěrky na a v kopii na Do nominace je nutno uvést (požadované údaje jsou důležité z organizačních důvodů): Jméno mecenáše, sponzora, dobrodince a kontakty na něj Je-li Váš mecenáš soukromá osoba, prosím, uveďte: jméno, přesnou poštovní adresu, , telefon. Je-li Váš mecenáš firma, či jakákoliv organizace, nadace, sdružení apod., prosím uveďte: přesný název firmy, jméno osoby zastupující firmu, poštovní adresu, telefon, . Název podpořeného projektu či název podpořené organizace Zdůvodnění nominace Do nominačního formuláře je také třeba uvést údaje za nominujícího (město a kraj, ve kterém sídlíte, název organizace, přesnou poštovní adresu, telefon, ) včetně jména a funkce osoby odpovídající za nominaci. Všem, kteří nedisponují elektronickou poštou a rádi by se zapojili do procesu nominací, nabízíme pomoc. Dle Vámi poskytnutých informací Vám formulář vyplníme na Odboru školství, kultury a sportu MěÚ, budova A, 3. patro. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu přípravy sklářského svátku nabírají na obrátkách Mezinárodní sklářské sympozium IGS (International Glass Symposium) je jednou z nejvýznamnějších světových akcí v oboru uměleckého skla, bezesporu akcí rozsahem největší. Jeho nepřerušená tradice sahá do roku 1982, kdy se do sklárny Crystalex v Novém Boru poprvé sjeli sklářští umělci, aby společně se sklářskými mistry v přátelském, kolegiálním a tvůrčím prostředí předvedli své schopnosti, předali si zkušenosti a lépe se vzájemně poznali. V roce 2015 se na IGS ve dnech října sklářský svět setká již podvanácté. Pozváno bude na sedmdesát sklářských umělců, kterým bude k dispozici plný servis pro jejich práci a otevřená náruč hostitelů. Program XII. IGS bude složen nejen z vlastní realizace uměleckých děl, ale také z řady různých doprovodných akcí kulturního charakteru (sklářské show, výstavy, nové expozice, vernisáže, přednášky, projekce, koncerty, představení, párty, módní přehlídky, sklářské trhy, atrakce pro děti atd.). Při dni otevřených se širokému publiku zpřístupní místa tvorby, množství dalších sklářských provozů a mnoho jiného. Mezi jednotlivými lokalitami budou ten den kyvadlově jezdit v rámci tzv. Skleněné cesty speciální autobusy IGS. Nový Bor a okolí bude tak jako každé tři roky ve dne i v noci centrem sklářského světa, prostorem ke kreativitě a vzájemnému setkávání. Sympozium zakončí výstava jeho výsledků ve Sklářském muzeu v Novém Boru (kde také bude po celou dobu sídlit IGS Check Point) a výstava výsledků Studentské sekce IGS. Výtvarníci pozvaní k aktivní účasti na IGS 2015 budou mít k dispozici nejen organizační zázemí sekretariátu sympozia, ale především výrobní kapacity celkem jedenácti subjektů: Ajeto Lindava, Ave Clara Polevsko, Pačinek Lindava a Kunratice, Preciosa Lighting Kamenický Šenov, TGK Skalice u České Lípy, v Novém Boru Ajeto /BON/, Crystalex, Egermann, Kolektiv, Sklárna Slavia a Vyšší a střední odborná škola sklářská. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu důležitá telefonní Čísla poruchy veř. osvětlení - komunikace NONSTOP poruchy elektřiny v domácnosti hasiči NONSTOP 150 Po - Pá městská policie odpady - zeleň Novoborský měsíčník / únor 2015

5 Zprávy z města další etapa revitalizace centra města získává reálnou podobu Opěrné zdi, schodiště, odpočinková místa a upravený prostor pro pěší i motorová vozidla zahrnuje plánovaná rekonstrukce lokality před Lužickými domky v centru Nového Boru. V současnosti byla vytvořena vizualizace prostoru centra města, jež navazuje na I. etapu revitalizace historického jádra Nového Boru. Ta se týká lokality před Lužickými domky, které tvoří architektonicky cenný soubor budov. V současnosti se připravuje projektová dokumentace pro provedení stavby, která bude sloužit pro výběr zhotovitele na realizaci stavebních prací, sdělil Miroslav Jeništa, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Nový Bor. Ten zároveň dodal, že počátek realizace rekonstrukce této lokality je naplánován na červen roku Jana Maněnová Vizualizace prostoru před Lužickými domky občanům slouží nová interaktivní úřední deska V průběhu prosince byla do prostoru před budovou radnice na náměstí Míru instalována nová úřední elektronická deska. Ta občanům umožňuje interaktivně zjišťovat informace o aktuálním dění ve městě. Elektronická úřední deska před budovou radnice Foto: Jana Maněnová Elektronická deska je dotyková a snadno ovladatelná. Lidé tu mohou nalézt nejrůznější úřední oznámení a informace. K dispozici jsou jim také webové stránky města a prostřednictvím elektronické desky mají například přístup i ke všem smlouvám, což přispívá k otevřenosti úřadu vůči občanům, sdělil starosta města Jaromír Dvořák. Ten zároveň dodal, že Nový Bor je teprve druhým městem v rámci Libereckého kraje, které takovou úřední desku v hodnotě 300 tisíc korun na svém území instalovalo. Jana Maněnová kulturní nabídka pro občany bude pestrá Stejně jako v minulých letech připravuje město pro své občany na celý rok 2015 bohatý kulturní program. Plánovány jsou standardní akce, které se opakovaně těší velké návštěvnosti občanů. Hned v únoru vyrazí do ulic města masopustní průvod, děti i dospělí jistě ocení letní akce Hurá prázdniny, Mariánskou pouť i Ahoj prázdniny, které budou opět situovány na novoborské koupaliště či do areálu Horových sadů. Sklářské slavnosti se v letošním roce stanou součástí světového sklářského svátku Mezinárodního sklářského sympozia, které proběhne ve dnech října Hledáme také propojení s dalším významným kulturním počinem festivalem Lípa Musica. V říjnu navíc plánujeme do městského divadla znovu přivézt operu. S blížícím se koncem roku společně zahájíme advent a v rámci vánočních koncertů budeme hledat příležitost k rozjímání. Po úspěšné premiéře novoročních oslav budou tyto připraveny i na 1. leden Kromě těchto akcí, které jsou připraveny do venkovního prostoru, bude možno navštěvovat městské kino, divadlo i Navrátilův sál, jejichž program pro občany připravuje Kultura Nový Bor s. r. o. Ani sportovci nepřijdou zkrátka. Hned v únoru je město pozve na novoborský sprint. O velikonocích se nad městem opět rozzáří jejich symbol, svatodušní pouti bude možno se zúčastnit v Kostele sv. Ducha v Arnultovicích, chrám Nanebevzetí Panny Marie bude hostit Český varhanní festival. V průběhu roku si pochopitelně připomeneme významné dny a významná výročí, zapojíme se do Dnů evropského dědictví a v rámci Ceny Ď poděkujeme výjimečným osobnostem našeho města. O všech akcích, na něž město vynakládá nemalé finanční prostředky, vám budeme přinášet informace v Novoborském měsíčníku a na webových stránkách města. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu nový katalog sociálních služeb Rozsáhlou aktualizací a grafickou úpravou prošel Katalog sociálních a souvisejících služeb Novoborska. Ten je v současnosti dostupný na webových stránkách města Nový Bor. Katalog obsahuje přehledný a barevně rozlišený seznam jednotlivých sociálních a souvisejících služeb, které mohou využít klienti z Novoborska. Součástí katalogu je také stručný a srozumitelný popis či charakteristika nabízených služeb s důležitými kontakty i webovými odkazy na jednotlivé poskytovatele. Katalog je aktuálně dostupný na webových stránkách města Nový Bor: V dohledné době se také plánuje jeho výtisk a následná distribuce tištěné verze katalogu. Jana Maněnová Novoborský měsíčník / únor

6 Zprávy z města náhradní rodinná výchova má přednost před ústavem V případě, že dítě z nějakého důvodu nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině, je třeba jeho situaci řešit umístěním do náhradní výchovné péče. Nejoptimálnějším řešením je náhradní rodinná výchova, která má přednost před ústavní výchovou. Náhradní rodinná péče (dále jen NRP) je péče, kdy dítě je vychováváno jinými osobami, než jsou jeho biologičtí rodiče. Právně je NRP upravena řadou předpisů, ale především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů a zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších právních předpisů. Formy náhradní rodinné péče jsou následující: Svěření do péče jiné osoby Pěstounská péče Pěstounská péče na přechodnou dobu Osvojení Poručenství (s osobní péčí) V souvislosti se změnou zákona o sociálně-právní ochraně dětí došlo ke změnám v mnoha oblastech náhradní rodinné péče. Změnila se například oblast zprostředkování náhradní rodinné péče nebo způsob a výše odměn za výkon pěstounské péče. Zcela novým dokumentem jsou Dohody o výkonu pěstounské péče, které upravují práva a povinnosti pěstounů. Oprávnění k uzavření dohod s pěstouny mají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, obce a osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Většina pěstounů z Novoborska uzavřela Dohodu o výkonu pěstounské péče s Rodinou v centru, o. s. Nový Bor, Organizace poskytuje pěstounům všestrannou pomoc a podporu, organizuje také doprovázení a vzdělávání pěstounů. Pěstounská péče na přechodnou dobu je institutem, který existuje v českém právním řádu již od roku 2006, ale až s novelizací zákona o sociálně-právní ochraně dětí s účinností od se mu dostalo větší pozornosti. Soud v tomto případě může na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu pěstounům zařazeným v evidenci vedené krajským úřadem, a to na dobu maximálně jednoho roku. Účelem této péče je zejména poskytnout rodičům čas, aby si mohli upravit své poměry tak, aby byli znovu schopni převzít dítě do své péče. Jedná se tedy především o institut přechodný. Přestože se zvýšila podpora pěstounů v mnoha oblastech, tak na území Novoborska nedošlo k výraznému nárůstu počtu osob, které by měly zájem stát se pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu nebo osvojiteli. Pokud máte zájem o další informace v souvislosti s možností stát se vhodnými pěstouny, máte možnost se obrátit na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Novém Boru. Podrobné informace o všech formách náhradní rodinné péče naleznete také na stránkách Bc. Jiřina Kubáňová vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ubytovna ve Wolkerově ulici má nové využití Objekt bývalé ubytovny v novoborské Wolkerově ulici prošel v nedávné době rekonstrukcí. Prostory budovy pak nadále bude využívat město Nový Bor pro své účely. Ubytovna ve Wolkerově ulici Foto: Jana Maněnová Zázemí tu naleznou zejména pracovníci veřejně prospěšných prací, horní patro je vyčleněno pro spisovnu Městského úřadu v Novém Boru a v přízemí je připraveno i útočiště pro lidi bez domova. Zrekonstruovaný objekt si počátkem ledna prohlédli místostarostka Stanislava Silná a zástupci Městského úřadu v Novém Boru. Delší dobu jsme se snažili, aby tato budova byla účelně využívána i poté, co zde byl provoz ubytovny ukončen. Jsem velmi ráda, že se úsilí vyplatilo a město má k dispozici tento objekt, sdělila místostarostka Stanislava Silná s tím že v budoucnu není vyloučena možnost, aby se objekt stal sídlem sociálního podniku, který by podporovalo právě město Nový Bor. Na její slova poté navázal Petr Škop, vedoucí oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu Městského úřadu v Novém Boru, který zdůraznil, že na rekonstrukci budovy se velkou měrou podíleli sami pracovníci veřejně prospěšných prací. Prostory poslouží bezdomovcům i spisovně Od počátku zimního období je v budově ve Wolkerově ulici vyčleněna jedna vytopená místnost se sociálním zařízením pro lidi žijící na ulici. Ta slouží jako urgentní humanitární pomoc, a to zejména při poklesu venkovních teplot pod bod mrazu. Útočiště pro bezdomovce je od ostatních prostor objektu odděleno a má také samostatný vchod. Lidé bez domova zde mohou přečkat noc a vykonat osobní hygienu, přiblížila Jiřina Kubáňová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Novém Boru. Ta zároveň dodala, že novoborští bezdomovci byli o této možnosti noclehu informováni prostřednictvím terénní sociální pracovnice, která jim poskytla také tištěné letáky vztahující se k provozu a pravidlům využívání prostor útočiště. Jak dále uvedla Jiřina Kubáňová, tato alternativa urgentní humanitární pomoci je efektivnější, než například vybudování mobilních přístřešků. Další prostory budovy pak budou sloužit zejména pro potřeby pracovníků veřejně prospěšných prací. Ti zde mají k dispozici místnost ke stravování vybavenou kuchyňkou, sociální zařízení nebo dílnu na opravu nářadí. Do horního patra budovy by měla být rovněž přestěhována část spisové dokumentace Finačního odboru Městského úřadu v Novém Boru. Jana Maněnová uzávěrka na březen: pondělí 16. února Novoborský měsíčník / únor 2015

7 Zprávy z města aktivit rozšířil své prostory o novou halu Jako velmi úspěšný může hodnotit loňský rok novoborská strojírenská firma Aktivit, spol. s.r.o. Nejen, že získala druhé místo v krajském kole prestižní soutěže Cena Hospodářských novin Firma roku 2014, ale také se rozrostla o novou výrobní a montážní halu v Arnultovicích. Výroba montážních stanic pro automobilový průmysl tu již byla zahájena ve zkušebním provozu. Prostory haly si pak v lednu prohlédl také starosta města Jaromír Dvořák. Foto: Jana Maněnová Foto: Jana Maněnová Osmdesátiletý brusič Zdeněk Vaňousek Starosta Mgr. Jaromír Dvořák (vlevo) při prohlídce firmy Aktivit s Ing. Otakarem Válkem Rozvoj společnosti Aktivit vnímám jako jednoznačně pozitivní skutečnost pro město Nový Bor a jsem rád, že se v našem městě daří nejen podnikatelským subjektům zaměřeným na sklářskou výrobu, ale i na jiná průmyslová odvětví. Věřím, že rozšíření provozu firmy Aktivit do nové haly s sebou přinese i nabídku volných pracovních míst, sdělil během návštěvy výrobní haly Jaromír Dvořák. Na jeho slova poté navázal Otakar Válek, jednatel společnosti Aktivit, který potvrdil, že počty zaměstnanců plynule každý rok navyšují. V současnosti u nás pracuje na sto dvacet kmenových zaměstnanců. Průběžně přijímáme ročně zhruba osm lidí, přiblížil Otakar Válek. Podle něho pak uplatnění ve společnosti naleznou pracovití uchazeči různých věkových kategorií. Dáváme příležitost mladým absolventům, ale i seniorům s bohatými profesními zkušenostmi. Naším nejstarším zaměstnancem je letos osmdesátiletý brusič Zdeněk Vaňousek, který je součástí Aktivitu od jeho vzniku v devadesátých letech. Velmi si jeho práce vážíme a počítáme s ním i nadále, pronesl Otakar Válek a dodal, že osob v seniorském věku je v Aktivitu zaměstnáno hned několik. Zaměstnanci si odpočinou a najedí se v bývalé školce Kromě nové haly získala společnost Aktivit také objekt bývalé mateřské školy v Egermannově ulici, kterou nabízelo k prodeji město Nový Bor. Její budova se zahradou se nachází v těsném sousedství areálu firmy, a tak koupě byla pro vedení společnosti logickou volbou. V budově bývalé školky máme v plánu vytvořit potřebné sociální zázemí pro naše zaměstnance. Vznikne zde například společenská místnost s kuchyňkou, kde se pracovníci budou moci naobědvat nebo občerstvit. V části objektu chceme vytvořit i několik bytů pro zaměstnance, uzavřel Otakar Válek s tím, že v současnosti se naplňování těchto plánů nachází ve fázi povinné administrace a dokumentace. Jana Maněnová útulky pro opuštěná zvířata Psy a kočky nalezení na území města Nového Boru (dále jen město) umisťuje Městská policie Nový Bor do útulků v blízkém okolí, se kterými má město prostřednictvím Odboru životního prostředí MěÚ Nový Bor uzavřené smlouvy. O opuštěné a toulavé kočky se starají a poskytují jim veterinární péči v útulku BONA v Kozlech. S majitelkou město dlouhodobě spolupracuje a ročně je zde umístěno přibližně zvířat (kočky, koťata, fretky...) Na rok 2015 byla uzavřena jednoroční smlouva. Náklady činily v roce 2014 cca 26 tisíc Kč. Zatoulané a opuštěné psy vozí MP Nový Bor do Útulku pro psy v Dobranově. Smlouva na služby se obnovuje každý rok. Protože se počet odchycených psů neustále zvyšoval, přistoupilo se po vzájemné dohodě od roku 2010 k paušálním čtvrtletním platbám. Největší nápor v útulku je dle slov provozovatele Ing. J. Vávry po vánocích a po prázdninách, kdy se mazlíčci stávají zátěží pro obdarované a pro rodiny. Náklady činily v r přibližně 217 tisíc Kč. Obě zařízení podporují občané Nového Boru a okolí jednorázovými sbírkami, naposledy to bylo o vánočních svátcích. V zařízeních je prováděna každý rok kontrola smluvních ustanovení. Majitelé obou zařízení rádi přijmou jakoukoli finanční, sponzorskou či materiální pomoc. Uhynulá zvířata vozí MP Nový Bor do zařízení SAP Mimoň. Asi je na místě zde připomenout vlastníkům psů od 3 měsíců věku povinnost ze zákona ohlásit držení psa na Měú - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů č. 4/2011, která je účinná od Každý pes po registraci obdrží městskou psí známku. V Novém Boru je v současné době rozmístěno 30 košů se zásobníky na sáčky na psí exkrementy a to především ve středu města. Odbor životního prostředí dále spolupracuje s Záchrannou stanicí pro handicapovaná zvířata FALCO Dolní Týnec. Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí Novoborský měsíčník / únor

8 Zprávy z města jak správně topit? Vzhledem k tomu, že je stále topná sezóna, není na škodu si připomenout, jak správně topit: Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujeme. Lepší spalovací zařízení a dobré palivo znamená výraznější úspory. Úspory energie lze dosáhnout zavedením primárních opatření, například výměnou oken a dveří nebo zateplením domu. Snížení teploty místnosti o jeden stupeň Celsia znamená snížení ročních nákladů o 6 procent. Základním pravidlem je spalovat to palivo, pro které je kotel určen. Dobře spálené uhlí je lepší než špatně spálené dřevo. Odpad je palivo vhodné pouze pro specializovanou spalovnu odpadů, ne pro domácí kotle. Dřevem topíme nejlépe až po dvouletém sušení na dobře větraném místě. Tím dosáhneme vyšší výhřevnosti při nižších emisích. Optimální parametry vytápění jsou dosaženy při jmenovitém výkonu kotle, tedy výkonu uvedeném na štítku kotle. Předimenzování spalovacího zařízení znamená provoz při sníženém výkonu. Tím dochází ke snížení produkce emisí, účinnost zařízení naopak klesá. Malý tah komínu znamená bezpečnostní riziko. Dbejte na správné napojení a čištění komínu! Velký tah komínu způsobuje zvýšení komínové ztráty a tedy snížení účinnosti. VÍTE, ŽE Polétavý prach je prokazatelně významným rizikovým faktorem, který může velmi negativně ovlivnit zdraví člověka. Současně působí i jako nosič pro některé další škodliviny. Předčasná úmrtnost míra škodlivosti pro zdraví závisí na velikosti, tvaru a chemickém složení částic. Důsledkem jejich vdechování může být zvýšení celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména onemocnění srdce a cév, snížení plicních funkcí a zkrácení délky života. Zhruba třetina emisí prachu pochází z lokálních topenišť. Jednoduše řečeno neplatí, že čím menší zdroj znečišťování ovzduší, tím menší množství znečišťujících látek. Dvě třetiny emisí polycyklických aromatických uhlovodíků, které mají toxické, karcinogenní a mutagenní vlastnosti, pochází z lokálních topenišť. Jeden kotel a tedy jedna domácnost vyprodukuje každoročně podle kvality kotle zhruba 200 kg prachu. Jedna vesnice o sto domcích vyprodukuje ročně stejné množství prachu, jako středně velká teplárna, která vytápí tisíce domácností. Povinné kontroly domácností zatím v České republice neexistují a vedou se debaty, zda jejich zavedení nebude zásahem do osobní svobody jednotlivce. V sousedních demokratických zemích, jakými jsou například Německo a Rakousko, jsou kontroly toho, co domácnosti spalují, povinné už několik let. Máme co zlepšovat! Vysoké koncentrace částic v ovzduší představují velký problém ve světě, ve státech EU a také v České republice. Napsala: Kateřina Tvrdíková, DiS Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí povodně Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém voda zaplavuje území mimo koryto a může způsobit škody, a dále situace, kdy došlo k dočasnému zmenšení průtočnosti koryta (např. ledovou zácpou) a hrozí vznik škod. Povodně lze rozlišit podle příčiny jejich vzniku na povodně přirozené a zvláštní. Přirozené povodně jsou způsobené přírodními jevy zimní povodně způsobené ledovými jevy, zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, letní povodně způsobené dlouhotrvajícími dešti či lokální přívalové povodně při intenzivních přívalových srážkách. Zvláštní povodně jsou způsobeny jevy umělými, zpravidla poruchou vodního díla, protržením hráze, nařízeným odtokem vody, havárií uzávěrů apod. Přirozenou povodeň jsme například zažili v srpnu roku V této době jsme zaznamenali výjimečně vydatné srážky. Paradoxem je, že před uvedenou povodní bylo naopak velké teplo a sucho a vodoprávním úřadem byl dokonce s účinností ode dne do vydán zákaz odběru povrchových vod z vodního toku Šporka (v k. ú. Nový Bor, Skalice u České Lípy), Okrouhlický potok ((Skalický p.) v k. ú. Okrouhlá u Nového Boru, Skalice u České Lípy, Prácheň) a Boberský potok (v k. ú. Cvikov, Svor, Kunratice u Cvikova a Lindava). Při povodni v srpnu 2010 tak v důsledku sucha půda nebyla schopna vsáknout takové množství vody. Nejvíce na našem spravovaném území bylo asi postiženo město Cvikov a okolní obce, přes něž protékají vodní toky Boberský potok, Rousínovský potok a Svitávka. Hejtmanem Libereckého kraje byl dokonce dne 7. srpna 2010 vyhlášen stav nebezpečí pro všech 215 obcí Libereckého kraje. Dne 12. srpna 2010 byl stav nebezpečí prodloužen až do 5. září Lze říci, že od té doby povodně zazlobí každoročně, v nevelkém rozsahu a bez významných škod. Velmi významný byl zásah Povodí Ohře s.p. v r na Dobranovském potoce, kdy došlo k vyčištění koryta. Tato činnost výrazně zlepšila situaci v obci ve vztahu ke vzniku povodní a následných škod. Naším územím, tj. územím obce s rozšířenou působností města Nový Bor (dále jen ORP) protéká významný vodní tok Šporka, který pramení 0,7 km východně od Polevska ve výšce 577 m n.m., ústí zprava do Ploučnice pod Českou Lípou, délka toku je 21,4 km. Mezi další významné toky patří zejména Svitávka. Svitávka pramení na německé straně poblíž Dolní Světlé pod Luží, přitéká ve výšce 505 m n.m., ústí zprava do Ploučnice, délka toku je 37,4 km. Její významné pravostranné přítoky jsou Hamerský Pokračování na str. 9 8 Novoborský měsíčník / únor 2015

9 Zprávy z města povodně Dokončení ze str. 8 potok a Boberský potok, levobřežními přítoky jsou Krompašský potok a Rousínovský potok. Dále přes naše území ORP protékají tyto vodní toky - Šenovský potok, Pryský potok, Dobranovský potok a jiné drobné bezejmenné vodní toky a jejich přítoky. Na vodních tocích Šporky, Šenovský potok, Boberský potok a potok Svitávka je stanoveno záplavové území (dále jen ZÚ ) včetně aktivní zóny záplavového území (dále jen AZZÚ ). Ve stanovených AZZÚ je dle vodního zákona zakázáno umisťovat, povolovat nebo provádět stavby s výjimkou vodních děl v zákoně uvedených a staveb dopravní a technické infrastruktury. Dále je v AZZÚ zakázáno např. skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení i živé ploty a jiné podobné překážky (více v ustanovení 67 vodního zákona). Určitá úleva povolování staveb a zařízení je v ZÚ vodního toku. Ke stavbám v ZÚ je třeba mít souhlas vodoprávního úřadu. K souhlasu musí stavebník doložit souhlasné stanovisko správce vodního toku, které je jedním z nutných podkladů pro udělení souhlasu. Vodoprávní úřad může např. na základě povodňové prohlídky vlastníky pozemků, které jsou v záplavovém území a na nichž se nacházejí snadno odplavitelné materiály (dřevo, písek, stavební suť...), oplocení, popř. nepovolené stavby, vyzvat k odstranění těchto předmětů a staveb. Tyto předměty a stavby mohou způsobit při záplavách zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud vlastník takovou výzvu neuposlechne, může vodoprávní úřad uložit takovou povinnost rozhodnutím. Pokud obci hrozí jakákoliv povodeň, měla by mít zpracovaný povodňový plán a stanoveny členy povodňové komise. Povodňový plán obce je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany v obci. Město Nový Bor má zpracovaný povodňový plán v digitální podobě a je přístupný na webových stránkách města Nový Bor. Dále má město stanovenou povodňovou komisi města (dále jen PKM) a povodňovou komisi obce s rozšířenou působností (dále jen PK ORP). Členy povodňových komisí jsou osoby z řad zaměstnanců úřadu a osoby způsobilé k provádění opatření a pomoci při ochraně před povodněmi a při povodních (např. pracovník Povodí Ohře, s.p., pracovník Hasičského záchranného sboru ). Předsedou povodňových komisí bývá ze zákona starosta obce. Povodňové komise v době mimo povodeň a po povodni provádějí povinné prohlídky na vodních tocích. V případě zjištění závad a nedostatků na toku se informuje příslušný správce toku a vlastníci pozemků při vodním toku, na nichž byly zjištěny závady. Povodňová komise v době povodní vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity: 1. stupeň I. SPA (stav bdělosti) nastává, nevyhlašuje se, 2. stupeň II. SPA (stav pohotovosti) vyhlašuje se, schází se povodňové komise, 3. stupeň III. SPA (stav ohrožení) vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu. Povodňová komise města a ORP při povodni úzce spolupracuje s ostatními obcemi, navzájem se informují o situacích na vodních tocích, neodmyslitelnou pomoc poskytují v době povodní hasiči a firmy poskytující těžkou techniku (bagry) a další. Z každé povodňové události se sepisuje povodňová kniha. Seznam členů PKM a PK ORP lze najít na webových stránkách města Nový Bor v sekci Bezpečnost města a ochrana obyvatel Povodně. Na těchto stránkách jsou další povodňové informace. Chtěli bychom připomenout, jak se mají lidé chovat při povodních : Činnost obyvatelstva přirozená povodeň Zahájit vlastní činnost k ochraně zdraví, životů, majetku, zvířat a k případné evakuaci. Při vyhlášení stavu pohotovosti = II. SPA: zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů, aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů, informovat se o způsobu, místě evakuace, připravit si pytle s pískem a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd. Při vyhlášení stavu ohrožení = III.SPA: připravit evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo, přemístit cenný nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater, připravit vyvedení hospodářských zvířat, připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci, odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál, při zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní přívod plynu a vody. Při vyhlášení evakuace: upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci, zabezpečit dům, byt (vypnout hlavní přívod el. proud, plyn, vodu, zabezpečit okna, dveře, nebezpečné látky), vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu a máte-li vozidlo, použít ho, přesunout se do prostoru shromaždiště. Činnost obyvatelstva zvláštní povodeň Připravit se k územní evakuaci Zahájit vlastní činnosti k ochraně zdraví, životů, majetku, zvířat a k případné evakuaci. Při hrozbě vzniku zvláštní povodně: zajistit si stálý poslech hromadných sdělovacích prostředků, informovat se o rozsahu zaplavení, času příchodu čela povodňové vlny, předpokládané doby zaplavení, informovat se o místě evakuace, prostoru soustředění, trasách evakuace, připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu, vozidlo, atd... připravit evakuaci hospodářských zvířat, připravit se k okamžité evakuaci. Vyhlášení evakuace upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci, uvolnit hospodářská zvířata v ohroženém území, okamžitě zanechat veškerou činnost a zahájit přesun na místo, které nebude ohroženo zvláštní povodní, co nejdříve se přesunout do evakuačního prostoru nebo prostoru soustředění, zabezpečit dům, byt (vypnout hlavní přívod elektřiny, plynu, vody, zabezpečit okna, dveře, nebezpečné látky, atd...). Zpracovala: Simona Dušková Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí Novoborský měsíčník / únor

10 Zprávy z města oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod nový bor V souladu s ustanovením 25 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a dle ustanovení 17 odst. 1 vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, oznamuje Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů v přenesené působnosti, že lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Nový Bor (dále jen LHO ) platné od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2023, pořizované pro katastrální území: Arnultovice u Nového Boru Mařeničky Bukovany u Nového Boru Naděje Cvikov Nový Bor Dolní Prysk Okrouhlá u Nového Boru Dolní Světlá pod Luží Pihel Drnovec Polevsko Horní Prysk Prácheň Horní Světlá pod Luží Radvanec Chotovice u Nového Boru Skalice u České Lípy Janov u Nového Boru Sloup v Čechách Kamenický Šenov Slunečná u České Lípy Krompach Svitava Kunratice u Cvikova Svojkov Lindava Svor Mařenice Trávník u Cvikova jsou vyhotoveny a jsou k dispozici fyzickým a právnickým osobám vlastnícím lesy o výměře menší než 50 ha ve výše uvedených katastrálních územích. Vlastnický separát pro jednotlivé majetky (jeden majetek se rovná jednomu listu vlastnictví) bude vydán zdarma vlastníkovi (spoluvlastníkům) proti podpisu, případně může být vydán jiné osobě písemně pověřené vlastníkem (spoluvlastníky) plnou mocí, nebo bude na základě písemného vyžádání zaslán na adresu vlastníka nebo jednoho ze spoluvlastníků. LHO je možné převzít na Městském úřadu Nový Bor, odboru životního prostředí, nám. Míru 1, Nový Bor (budova A, 2. patro, dveře č. 19). Při přejímání LHO se vlastníci (spoluvlastníci vlastnící nadpoloviční podíl majetku) mohou rozhodnout, zda vlastnický separát převezmou protokolárně, či nikoliv. Dále vlastníky upozorňujeme, že mají ze zákona povinnost vést lesní hospodářskou evidenci (dle ustanovení 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších právních předpisů) a souhrnné údaje předávat orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok. Zpracovala : Kristýna Hovorková Ing. Jitka Kopčáková, vedoucí Odboru životního prostředí sběrové soboty v roce 2015 Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO a u autobusové zastávky, u rybníčku, u restaurace, ve spodní části Janova u hradu a v Chomoutech , , , svozy odpadů s Čárovými kódy v roce 2015 Svozy pytlů, papíru, plastů a drobného elektra z domácností, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech: 2. 2., 2. 3., , 4. 5., 1. 6., , 3. 8., 7. 9., , , Zpracoval: Mgr. Petr Škop Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech přistavit i lednice, TV - kompletní, svázaný papír a železný šrot. Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku Odevzdané množství si můžete kontrolovat na webových stránkách města: městský úřad - odbory - odbor správy majetku - komunální odpady - evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě. Upozorňujeme občany, že účetní období pro separaci s čárovými kódy končí vždy k Od začalo nové účetní období. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku zelený kontejner (pouze na trávu) - termíny přistavení 2015 horní pihel Místo: u hasičské nádrže Datum: 20. června a 15. srpna dolní pihel Místo: u bytovek Datum: 20. června a 15. srpna janov Místo: u rybníka, pod skladem CO Datum: 27. června a 22. srpna bukovany Místo: odstavná plocha naproti domu čp. 92 Datum: 20. června a 15. srpna chomouty Místo: kruhový objezd u barevných kontejnerů Datum: 27. června a 22. srpna Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku 10 Novoborský měsíčník / únor 2015

11 Zprávy z města informace pro občany Na základě kontrol, které provádí město Nový Bor odbor správy majetku, se stále setkáváme s nepořádkem okolo kontejnerů na komunální a separovaný odpad. Touto cestou žádáme všechny občany, aby starý nepotřebný nábytek a různé objemnější předměty z domácností odváželi ZDARMA do sběrného dvora v ul. Wolkerova pod vlakovým nádražím. Dále žádáme občany, aby veškerý bioodpad (listí, trávu a různé větve ze stromů a keřů) NEDÁVALI DO POPELNIC A KONTEJNERŮ NA KOMUNÁLNÍ ODPAD, ale ODVÁŽELI BIOODPAD ZDARMA do sběrného dvora. Ve sběrném dvoře byla instalovaná nová nádoba na kovy. Od ledna do dubna 2015 bude firma COMPAG vylepovat nálepky na nádoby na komunální odpad viz nálepka. POŘÁDEK VE MĚSTĚ A TŘÍDĚNÍ ODPADU, MÁ SMYSL Zpracoval: Mgr. Petr Škop Organizační složky města Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku městská knihovna novinky v knihovně (oddělení pro dospělé Čtenáře) beletrie Detektivní romány Pastvina zmizelých, kapitán Exner opět na scéně! / Václav Erben Adventní kletba, aneb Tři zločiny, které rozřešil královský prokurátor Oldřich z Chlumu / Vlastimil Vondruška Agape Satanas! 13.: hříšní lidé Království českého / Vlastimil Vondruška Uzel / Dominik Dán Mary, Mary / Ed McBain Jack a fazole / Ed McBain Tichá obět / John Sandford Ďáblovy kosti / Kathy Reichs Romány pro ženy Padesát odstínů růžové / Šárka Zmatlíková Mladší sestra 3. / Jane Austenová Fantasy, scifi Temná krev / Laurell K. Hamilton Solaris / Stanislaw Lem Humoristické romány Doktore, tak na zdraví! 8. / Patrick Taylor Psychologické romány Kočka na plotě / Jarmila Pospíšilová S vůní jasmínu / Renata Čechová naučná literatura Guinness World Records 2015 / překlad Růžena Žaludová, Jaroslav Prchal, Zuzana Pavlová Civilizace: Západ a zbytek světa / Niall Ferguson Sexuální všehochuť: (podle abecedy) / Radim Uzel Síla rozumu / Oriana Fallaci Cesta ke šťastnému dětství: empatická výchova ve světle nejnovějších poznatků o mozku a emocionálním vývoji dítěte / Catherine Gueguenová Hody, půsty, masopusty / Kamila Skopová Poctivý domácí chléb. drožďové a kváskové chleby, netradiční chlebíčky a drobné pečivo / Emmanuel Hadjiandreou Nejlepší zabijačkové speciality / Alexander Hlinovský Almanach na rok 1914 / ediční příprava a studie Erik Gilk Ruská gramatika v kostce / Milan Balcar Z Prahy všemi směry II. / Ivan Mudrová Grónsko: ostrov splněné touhy / Alena a Jaroslav Klempířovi Ivana Zemanová: Nechtěla být první dámou / Michaela Košťálová Rožmberkové - první po králi - dramatické osudy pánů z Růže / Jan Bauer Weissova navigace sexem / Petr Weiss Pití: intimní vztah žen k alkoholu / Downset Johnston Novoborský měsíčník / únor

12 Organizační složky města Městská knihovna novinky v knihovně (oddělení pro dětské čtenáře) Pohádky Dobrodružné pohádky pro kluky / Van Gool Julinka a její zvířátka 2., Nezbedný poník / Rebecca Johnson O pejskovi a kočičce. Jak hráli divadlo a co bylo na Mikuláše / napsal Josef Čapek Za chalupou špačci dupou / Zuzana Šmerglová Tři bratři / Zdeněk Svěrák Pět minut krátké pohádky: oblíbené příběhy tentokrát ve verších a velkými písmeny / Nick a Claire Pageovi Fantasy Goblini / Philip Reeve Děsivé příběhy 5., Pašerácký důl / Chris Mould Vládci Sedmihoří 2., Magická cesta / Iva Hlaváčková Humor pro děti Úžasný deník - Tom Gates 6., Extra speciální (po)choutky / Liz Pichonová Můj milý deníčku 12., Jasně, že jsem nejlepší! / Jim Benton Příběhy pro dívky Holky v sedlech 3. díl, Bláznivá sázka / Marlene Jablonski Deník rebelky 2., Moje trapný dvojče / Karen McCombie Totálně zaláskovaná: Tři holky na stopě / Maja von Vogel Dobrodružné povídky Počítačoví piráti: Případ pro tebe a Klub tygrů. / Thomas C. Brezina Po stopách yettiho: Případ pro tebe a Klub tygrů / Thomas C. Brezina NAUČNÁ LITERATURA Dinosauři: průvodce stopaře / z anglického originálu přeložil Libor Lupták Holky, dneska vařím já! / Abigail Wheatleyová Kluci, dneska vařím já! / Abigail Wheatleyová Podívej se pod obrázek: více než 60 odklápěcích okének. Co se děje s odpadem / napsal Alex Frith Gumičkování: náramky, náušnice a přívěsky z gumiček / Pam Leach Zábavné tvoření pro české děti / fotografie Jiří Vyskočil Radka Zemancová MěK Nový Bor tvořivé dílny v knihovně V lednu, stejně jako minulý rok, byla dílna připravena pro nováčky, naučili jsme se motat samostatné ruličky a teď už se opět můžeme pustit přímo do pletení. V únoru je Valentýn, tak si uděláme srdce z papíru. Připravila jsem si pro Vás tři druhy srdíček, vyberete si podle svého vkusu, které se vám líbí nejvíc a to si také vyrobíte. Dílna je společná pro začátečníky i pokročilé, nebojte zvládnou všichni :-) Materiál s sebou: cca 40 ruliček, když budou dopředu namořené, tak jen dobře nůžky pevnější drát, z kterého vytvoříme kostru srdce kleště na uštípnutí drátu Kdy: Opět v úterý od 10:00 hod. a ještě jednou odpoledne od 16:00 hod. Více info na tel: , nebo přímo v MěK Nový Bor Moc se na Vás těším, přijďte s dobrou náladou! Radka Zemancová MěK Nový Bor Sklářské muzeum sklářské muzeum v roce 2014 Je nám velkým potěšením, že Vás můžeme zase po roce informovat, jak úspěšným byl ten předchozí. Pro novoborské sklářské muzeum to byl 121. rok jeho existence. Prvotním úkolem této instituce je shromažďovat, chránit a evidovat sbírky dokladů vývoje sklářství v regionu. To se nám úspěšně daří také díky Vašim darům. Ty však nejsou pouze ze skla, jsou to i cenné dobové dokumenty, fotografie, knihy a vzpomínky. Moc Vám děkujeme, že nacházejí cestu do našeho muzea. Cenné archiválie předáváme do okresního archivu, jako například nedávno nalezený originál pamětního listu Franze Ladische, zakladatele sklárny Flora. V oblasti evidence jsme v roce 2014 úspěšně dokončili kompletní digitalizaci původní sbírky. K ochraně sbírek napomohl především přeshraniční projekt Po stopách tradičních řemesel. Díky němu má naše muzeum nově a moderně vybavený depozitář, kam v současné době probíhá stěhování sbírky. Tento projekt podpořil činnost muzea i v oblasti turistického ruchu. Máme konečně webové stránky, které si můžeme sami spravovat. Byly vydány zajímavé propagační materiály a díky našemu turistickému informačnímu centru otevřena naučná stezka po významných stopách sklářství v Novém Boru. Oboustranně nás také obohatila spolupráce se saským Großschönau, kde probíhala druhá část projektu tentokrát s důrazem na jejich tradiční výrobu froté a damašku. Někteří z Vás se zúčastnili společných akcí obou muzeí a turistických center. Pokračování na str Novoborský měsíčník / únor 2015

13 Organizační složky města sklářské muzeum sklářské muzeum v roce 2014 Dokončení ze str. 12 Nezapomínáme ani na naše nejmenší. Pro ně a celé rodiny jsme připravili v květnu Muzejní noc a v prosinci Vánoce v muzeu. Moc nás těší Vaše slova chvály, která se objevila i na stránkách měsíčníku. Nejen Muzejní noc, ale i Vánoce v muzeu jsme uspořádali ve spolupráci se sklářskou školou a byla to velmi příjemná zkušenost. Navíc se nám podařilo získat finanční podporu Libereckého kraje, a tak jsme mohli připravit opravdu zajímavý program. Foto: archiv muzea Nový depozitář ve Sklářském muzeu Tím hlavním, čím se muzea prezentují navenek, jsou výstavy. Ve dvou jarních měsících jsme mohli překvapit návštěvníky nádhernou skleněnou postelí Hanse van Bentema, kterou nám zapůjčil Kolektiv ateliers. Dále jsme připravili dvě veleúspěšné a zajímavé výstavy. Nejdříve to byla retrospektiva 20letého působení firmy AJETO, která se v roce 2014 stala firmou roku. Zahájení této výstavy bylo načasováno do skvělé celorepublikové propagační akce českých atraktivit Meet Czech Design. Nový Bor se tak může řadit mezi města jako Mladá Boleslav a Zlín, která jsou synonymem pro výrobky, které dávají naší republice celosvětový zvuk. Další takovou vrcholnou prezentací je stále probíhající autorská výstava Martina Janeckého, která k nám i v období vánočních svátků přivedla neobvykle velké množství návštěvníků. I proto jsme mohli rok 2014 vyhodnotit jako úspěšný s návštěvností přes osob. V loňském roce jsme se na tomto místě s Vámi podělili o některé zápisky z pamětní knihy, dovolíme si to udělat i letos: Ať muzeum žije! Glass Extravaganza, wau! Nový Bor a okolí výroby skla je velmi dobré, máte nádhernou zemi, výstava je úžasná. Rád bych viděl to samé ve své zemi zápis původně v angličtině Jsme tu poněkolikáté a stále se sem vracíme Člověk si na Muranu říká krásné, ale naši skláři to umí taky. Jen kde to dnes je? Děkuji, že jsem ten kumšt našla opět i u nás. Sklárně Ajeto a všem zúčastněným velký dík! Úchvatné, precizní, osobité, obrovský zážitek. Nejzajímavější výstava za posledních 10 let návštěvnice z Prahy k výstavě Martina Janeckého Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Děkujeme Vám za přízeň a těšíme na setkávání s Vámi. Sklářské muzeum Nový Bor Kateřina Ditterová ukryto v depozitáři (6. díl) - vázy ve tvaru soviček Šestý díl seriálu bude věnován vázám ve tvaru soviček. Motiv sovy se v posledních letech těší velké oblibě, ať už se jedná o diáře, penály, potisky na oblečení, bižuterii, nádobí, bytové dekorace a jiné nejrozličnější předměty. I v depozitáři sklářského muzea se našly vázy dekorované v tomto duchu. Jsou však staršího data (z roku 1969). Autorkou návrhu je známá sklářská výtvarnice žijící v Novém Boru Antonie Jankovcová, která v té době pracovala pro novoborský Výzkumný ústav užitkového skla (VÚUS). Obě vázy jsou malé hnědá váza z opakního hnědozeleného skla na způsob lithyalinu má výšku 12,7 cm a nepatrně vyšší zelená váza měří 13,2 cm. Jedná se o masivní sklo vzhůru mírně kónicky rozevřeného tvaru. Vázy byly vyrobeny tzv. odstředivým litím skla rozvíjeným toho času ve VÚUS. Proces výroby spočíval v tom, že se žhavá sklovina vlila do rychle se otáčející formy a odstředivou silou byla přitlačována rovnoměrně na její stěnu. Znázornění sov je provedeno u každé z váz jednoduchým výbrusem čoček představujících velké oči, klínovými řezy v podobě zobáků a oblými zářezy vytvářejícími pařáty. I přes to, že každou ze sov znázorňuje pouze sedm brusičských zásahů, je vzhled tohoto ptáka patrný na první pohled. Zajímavostí dvojice váz je opačné vyobrazení sov zatímco zelená váza má výbrusy pařátů u dna, u hnědé vázy se pařáty nacházejí při horním okraji, a proto je na přiložené fotografii umístěna dnem vzhůru. Foto: archiv muzea Autorkou váz ve tvaru soviček je Antonie Jankovcová Do sklářského muzea se vázy dostaly administrativním převodem z Crystalexu v roce Mgr. Tereza Bednářová kurátorka sklářského muzea tel: Novoborský měsíčník / únor

14 Ze školních lavic ZŠ nám. míru školní kolo recitační soutěže Školní kolo recitační soutěže na druhém stupni naší školy je již minulostí. Překonat sám sebe a vystoupit se sólovou básničkou před ostatními je velká odvaha. V letošním roce bylo těchto odvážných méně než v předcházejících ročnících. Všechny výkony dětí přijalo publikum nadšeně. Ti nejlepší si odnesli knižní ceny. V kategorii ročníků se umístili: 1.místo Adéla Šinerová 7. C 2. místo Jakub Žák 7. C, 3. místo Veronika Rabiňáková 7. A V kategorii ročníků zvítězila Anna Fialová ze třídy 8. B. Úspěšní recitátoři budou naši školu reprezentovat ve 44. ročníku okresní Přehlídky dětských recitátorů 24. února 2015 v prostorách koncertního sálu naší školy. Již se těšíme na další ročník. Všem postupujícím pak přejeme hodně úspěchů v okresním kole. Mgr. Kateřina Mašková Mgr. Michaela Oborníková ZŠ U lesa česko sportuje V loňském školním roce probíhal v České republice 1. ročník sportovní akce Sazka olympijský víceboj. Cílem tohoto projektu je přitáhnout děti ke sportu na celý život a podporovat zdravý životní styl. Do pilotního 1. ročníku se zapojila i naše škola a rozhýbala 89 % lesáků. Díky tomu se mohlo i loni v únoru vypravit 40 žáků do Prahy na Letnou do olympijského parku Soči. I letos jsme se zapojili. Díky rychlé registraci ve 2. ročníku obdržela naše škola startovací set se sportovním vybavením. Součástí setu byly i sportovní knížky, které dostali všichni žáci tříd. Knížky jsou doplněné ilustracemi postaviček ze známého Čtyřlístku a motivují školáky ke sportování podle zásad fair play. Jednotlivé úkoly jsou inspirovány každodenními situacemi a činnostmi, které se dají přeměnit v zábavné pohybové aktivity a hry. Významnou roli při plnění některých úkolů hrají také rodiče, kteří mohou dětem velmi pomoci. Úkoly se plní během celého roku a za každý splněný si nalepí děti ve škole do knížky samolepku. Pokud dítě splní alespoň 30 úkolů z padesáti a do 30. května odevzdá vyplněný kupon své třídní učitelce, získá s vysvědčením na konci školního roku i malé překvapení. V letošním roce byla připravena i další novinka. Každý školák od 1. do 9. třídy, který se plně zapojí do projektu, může dostat individuální sportovní analýzu svých silných a slabých stránek, tzv. sportovní vysvědčení. Zapojení dětí je samozřejmě v kompetenci učitelů tělesné výchovy a nese s sebou časovou náročnost v podobě počítačového zpracování výkonů dětí a jejich registrací v projektu. Někteří žáci naší školy tak mohli k 29. lednu odnést domů spolu s vysvědčením i to sportovní. Učitelé tělocviku také získali sportovní analýzu některých tříd a porovnání výsledků třídy s vrstevníky z jiných škol v České republice. Doufáme, že sportovní vysvědčení udělalo dětem radost a rodiče získali zajímavé informace o tělesné zdatnosti svého potomka. Ve II. pololetí opět budou moci někteří žáci získat své sportovní vysvědčení a na konci školního roku porovnat, zda se zlepšili. Další informace o projektu lze získat na stránkách Jarmila Nováková a Kamila Chýlová sněhuláci pro afriku Naše škola se rozhodla zapojit do 3. ročníku projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost, ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka, p.o. Nejedná se o akci, při níž by se jen vybíraly peníze, ale pomoc se zde uskuteční formou hry a zábavy pro děti. ZŠ generála svobody Cílem této jednorázové akce bylo postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom, že se bude vybírat startovné za každého sněhuláka ve výši 50 Kč. Stavěli jsme ze sněhu, ale následně i z papíru, modelíny, objevil se i plyšový sněhulák. Akce proběhla v odpoledních hodinách, v rámci aktivit školní Pokračování na str Novoborský měsíčník / únor 2015

15 Ze školních lavic sněhuláci pro afriku zš generála svobody Dokončení ze str. 14 družiny. Akce byla ojedinělá, nic podobného se zde ještě neuskutečnilo. Společnost Kola pro Afriku, o níž si bližší informace můžete přečíst na shromažďuje v naší republice starší a nepotřebná kola od různých dárců. Tato kola jsou opravována a měla by se dostat dětem do Afriky, pro něž je to mnohdy jediný způsob, jak se dostat do školy. Bez tohoto dopravního prostředku mnohakilometrové vzdálenosti, které je od školy dělí, nejsou schopny překonat. Projekt Sněhuláci pro Afriku by měl pomoci vydělat peníze na přepravu dalších kol do Afriky. Děti se pobavily a snad i pocítily, že se zapojily do něčeho, co pomůže právě takto paradoxně, protože africké děti si sněhuláka ve své zemi nikdy nepostaví, co pomůže ke vzdělání dětem i tam, kde cesta do školy není každodenní běžnou záležitostí, ale mnohdy nedostupným snem. Mgr. Jiřina Jelínková Sněhulák, který pomáhá Foto: archiv školy zš praktická volba povolání Od začátku školního roku se o hodinách občanské výchovy i mimo ni věnujeme přípravě na budoucí povolání žáků z 8. a 9. tříd ZŠ praktické v Novém Boru. V letošním roce 2015 naši školu opustí celkem 9 žáků, z toho 4 dívky a 5 chlapců. Tématem našich debat o volbě vhodné školy jsou nejen zájmy našich žáků o budoucí povolání, ale i schopnosti pro tu kterou školu. Pracujeme s každým žákem individuálně s ohledem na jeho zájmy, schopnosti a dovednosti. V letošním roce jsme využili návštěvy workshopu na Sklářském učilišti v Novém Boru, který měl u žáků veliký úspěch. Nejvíce je zaujala práce se dřevem, výroba keramiky a malování. Dne 5. listopadu jsme navštívili Burzu škol na SOŠ a SOU v České Lípě. Zde se prezentovaly školy z Libereckého a Ústeckého kraje. Nabídka učebních oborů byla bohatá, každý z našich žáků měl možnost se podrobně seznámit s oborem, který ho nejvíce zaujal. Rodiče mají možnost s naší školou konzultovat vhodný výběr studijního oboru svého dítěte. Této možnosti ale využívají minimálně. Rozhodování o budoucnosti dítěte nechávají na naší škole a samotném dítěti. Jsou však i rodiče, kteří mají zájem a spolupráci se školou. Nabídka pro žáky školy je velká a pestrá - je možnost výběru z oborů dvouletých a tříletých, zakončených výučním listem např. strojírenské práce, lesnické práce, pečovatelské služby, dřevařská výroba, stravovací a ubytovací služby a jiné. Přejeme všem našim žákům správné zvolení učebního /studijního/ oboru, zdárné ukončení a vhodné uplatnění na trhu práce. Ing. Dana Dutá zpíváme, tancujeme a muzicírujeme Foto: archiv školy Náš oblíbený předmět - hudební výchova Jedním z oblíbených předmětů žáků naší třídy je hudební výchova. Každý den začínáme písničkou, abychom se naladili na vyučování a vše nám šlo s radostí a úsměvem. Písničky nás provází také v hodinách řečové výchovy, kde zdokonalujeme výslovnost i slovní zásobu. V hodinách hudební výchovy zpíváme, ale zároveň hrajeme na různé hudební nástroje. Novinkou a našim oblíbeným netradičním nástrojem jsou Boomwhackers, známé také jako barevné trubky. Jedná se o plastové tuby, které se zvukem podobají zvonkohře a mají průraznou, příjemně znějící kulatou barvu. Zahrnují širokou škálu tónů a jsou tak ideální pro skupinovou hru. Díky barevnému rozlišení je mohou využívat i ti nejmenší z nás a formou her, soutěží a různých cvičení tak provádíme nejrůznější rytmické, melodické i harmonické hudební činnosti, které nás velice baví. Baví nás také spojení hudby a pohybu. Nacvičili jsme taneční sestavu na písničku Když jde malý bobr spát, kterou jsme předvedli spolužákům i rodičům na besídce. S písničkou je náš školní den veselejší. Mgr. Kateřina Suchá Novoborský měsíčník / únor

16 Ze školních lavic sklářská škola a gymnázium ohlédnutí za rokem 2014 na VOŠS a SŠ Nový Bor Už jsem to na těchto stránkách jednou psala čas letí jako bláznivý a naše další dva nové obory jdou k maturitě. Veřejnost už zaplaťpánbůh vnímá, že naše novoborské gymnázium je tak trochu jiné. Pouhé čtyři třídy, osobní přístup ke každé individualitě, vlídné prostředí školy. Ale to, co je nejdůležitější, jsou především výsledky žáků. Nejobjektivnější výpovědí o kvalitě výuky na té které škole jsou státní maturity a tak zmíním dva momenty první (2012) a zatím poslední (2014). V roce 2012 jsme byli v českém jazyce druzí za Gymnáziem PORG Václava Klause ml. v celorepublikovém srovnání, tedy z necelých čtyř set gymnázií u nás. Rok 2014 nám pak na gymnáziu přinesl 11 vyznamenaných z 19 maturujících žáků. S napětím očekáváme letošní první maturity žáků nových oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Design interiéru. Kromě státní části maturitní zkoušky (český jazyk + cizí jazyk nebo matematika) jsme v profilové části zkoušky kromě odborných předmětů stanovili také praktické zkoušky. U pedagogického oboru je to tzv. tematická praktická zkouška, do níž adepti promítnou své nejen praktické, ale i metodické znalosti všech tří výchov hudební, výtvarné a pohybové. Obsahem praktické zkoušky designérů je návrh interiéru vstupní haly galerie designu a já věřím, že se máme na co těšit. Nestačil by mi prostor těchto novin, abych popsala všechny aktivity, v nichž jsou naši žáci a studenti úspěšní. Některé jsou ale opravdu velmi významné, a tak jen telegraficky: 1. místo v celostátním kole soutěže Nádvoří národů Petra Kamenská 1. místo v celostátním kole Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka Matěj Dvořák 1. místo ve výtvarné soutěži k Evropskému dni jazyků Eliška Kozáková, Kateřina Hrebeňáková 1. místo v celostátním kole soutěže Mladý show moderátor v kategorii do 18 let Magdaléna Nešněrová 1. místo v krajské literární soutěži Stáří - čas zralosti, moudrosti a vzpomínek Kristýna Hodečková 1. místo v okresním kole kategorie recitačních skupin: Villon - Balada o jazycích pomlouvačných - kolektiv oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 1. cena v literární kategorii soutěže JOM-HA-ŠOA Kamila Ďuráčová Zvláštní ocenění v celostátní soutěži "Modlitba za domov 2014" Renata Janouchová Zvláštní ocenění ve výtvarné soutěži JOM-HA-ŠOA na výstavě Pietní akce v Praze na Náměstí Míru Skleněnky doprovázejí kulturní život města na každém kroku. Již tradičně budeme v Turistickém a informačním centru vystavovat maturitní práce našich žáků oboru Výtvarné zpracování skla a absolventské práce studentů oboru Tvorba uměleckého skla (VOŠ) ve sklářských oborech. Dokonce i žáci tříletých učebních oborů Sklář výrobce a zušlechťovatel skla, primárně zaměření především na získání řemeslné zručnosti, zpracovávají jako součást své závěrečné zkoušky tzv. samostatnou odbornou práci podle vlastního návrhu. Ty nejlepší zde budou také prezentovány. A jak Nový Bor reprezentovaly v roce 2014 naše výtvarné obory? Zde krátký přehled: Senát parlamentu ČR výstava studentských prací Strakonice - Maltézský sál Strakonického hradu - výstava Impulsy Studentský design Plzeň nominace na Designblok v rámci Asociace uměleckých škol ČR: Petra Káďová, Tomáš Vandlíček Mezinárodní soutěž Zepter International studenti Mezinárodní bienále designu Brno nominace Ilony Vyskočilové do nejužšího výběru Muzeum moderního umění v Gratzu, Rakousko, výstavu studentských prací pořádal Design Cabinet Praha, účastníci: Petra Tomišová, Petra Káďová Mistr křišťálu Preciosa Jablonec nad Nisou účast 5 studentů A. T. O. M. Y. Galerie N, pořádalo Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou výstava studentských prací Toskánský palác, Praha Hradčany: výstava Českého umění skla CONCERTO GLASSICO Designblok 2014, Praha, Dům U Minuty Mladí fotografují památky 1. místo ve fotografické soutěži spojené s návštěvou Štrasburku Magdaléna Nešněrová Stáří - čas zralosti, moudrosti a vzpomínek 1.místo v krajské výtvarné soutěži Magdaléna Nešněrová Nesmím v tomto přehledu opomenout naše sportovce, a tak opravdu jen telegraficky od okresních, přes krajské až do celorepublikových soutěží jsme zápolili v atletické lize Corny, přespolním běhu, stolním tenisu, basketbalu, florbalu, volejbalu, fotbalu aj. Podpora zřizovatele i města Nezbytnou podmínkou bezchybného fungování a dalšího rozvoje školy je podpora zřizovatele, kterým je Liberecký kraj. Dne jsem spolu se starostou města Mgr. Jaromírem Dvořákem byla přijata hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou. Jednání se účastnila i radní Libereckého kraje pro školství Diplomovaná umělkyně Alena Losová a nový vedoucí odboru školství Mgr. Leoš Křeček. Hovořili jsme o spolupráci s místními firmami, nově navázané kooperaci s Crystalexem, o skvělých výsledcích našich gymnazistů, o nové podobě školy jako spádového víceoborového centra, kde se nyní budou nabízet i mezinárodně uznávané jazykové zkoušky z portfolia Cambridge English a ÖSD ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek, a to jak pro naše studenty, tak pro veřejnost. Pan hejtman vyjádřil škole podporu a uznání a pro nás bylo toto setkání prvním vánočním dárkem. PaedDr. Ilona Jindrová Ředitelka VOŠS a SŠ Nový Bor 16 Novoborský měsíčník / únor 2015

17 Ze školních lavic sklářská škola a gymnázium literární cena vladimíra vokolka 2014 modlitba za domov 2014 Foto: archiv školy Město Děčín a Městská knihovna Děčín vyhlásily v tomto školním roce již XVIII. ročník soutěže Literární cena Vladimíra Vokolka. Soutěž si klade za cíl objevovat nové básnické talenty a připomenout tak významného děčínského básníka a esejistu ( ). Do této soutěže se zapojil také náš literárně úspěšný student gymnázia Matěj Dvořák. Matěj získal předloni 2. místo v krajské literární soutěži Máj a vloni 1. místo v celostátní literární soutěži O cenu Filipa Venclíka. Přejeme tedy, aby ho láska k poezii neopustila, i mnoho dalších literárních úspěchů! luční květ Příroda má velkou píli, když rozvíjí luční květ, netrvá však ani chvíli, vezme život opět zpět. Člověk je jak luční kvítí, příroda mu život půjčí, v mládí na něj slunko svítí, květy jeho bytí pučí. Je to však jen malá chvíle v nekonečném běhu času. Kdy člověk roste na své síle, kdy zraje jako zrnka klasu. PaedDr.H.Studecká Gymnázium Nový Bor Každý klas však sklizeň čeká, vrátí to, co dostal darem. On se smrti přec neleká, jeho zrna nejdou zmarem. I když ho setne ostrá kosa, jeho odkaz žije dál. V zlatých zrnkách, zrnkách prosa, které světu právě dal. Tak i Ty, člověče milý, žij tak, abys měl co dát. A až se jednou Tvůj čas schýlí, nemusíš se smrti bát! Matěj Dvořák, Gymnázium Nový Bor Renata Janouchová - studentka druhého ročníku Předškolní a mimoškolní pedagogika V letošním ročníku celostátní soutěže Modlitba za domov s mottem Rodina mi dává kořeny i křídla byla oceněna výtvarná práce Renaty Janouchové, studentky druhého ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Práce by měla být vystavena v lednu 2015 v Komunitním centru Matky Terezy v Praze. Naší studentce blahopřejeme. Mgr. Milena Hedvíková VOŠS a SŠ, Nový Bor Zájmová činnost 61. sokolská 2014 V letošním ročníku tohoto turnaje na 2x25 hodů startovalo v sobotu 20.prosince 2014 na novoborské kuželně 56 registrovaných hráčů osmi českých a jednoho německého oddílu a také neregistrovaní zájemci z řad obyvatel čtyř českých a jednoho německého města. Celkem se odehrálo 70 startů, protože, bylli prostor, mohli někteří zájemci hrát i 2x. Při Sokolské se hraje pouze do pěti předních kuželek, při čemž každá má jinou hodnotu stejně jako jejich poražené kombinace, na což dohlíží rozhodčí a pečliví zapisovatelé. Celkové vítězství letošního ročníku si mezi registrovanými suverénním výkonem 567 odnesla Alena Dunková z Jiskry Nový Bor a to především díky vzácné vyrovnanosti výkonů z obou drah a 283 a mezi neregistrovanými Ivan Kortan z Nového Boru za výkon 496, o jediný bod před druhým Tomášem Hekerlem z Kamenického Šenova. Na dráze č.1 však nejvíce bodů mezi registrovanými posbírala Ludmila Tomášková ze Sokola Blíževedly 288 a na dráze č. 2 byl těsně nejlepší Petr Kohlíček z KO Česká Kamenice s 284. U neregistrovaných nejlepší výkon na dráze č.1 podal Tomáš Hekerle z Kamenického Šenova a na dráze č patřilo konečnému vítězi této kategorie. Deset hráčů s průkazem (z celkových 45) a tři bez něj (z 11 zúčastněných) bylo odměněno věcnými cenami, které nám věnovaly mj. také firmy Crystalex CZ, s.r.o. Nový Bor a Varta, a.s. Česká Lípa. Hrály i tři děti do 15ti let a tam věcnou cenu za nejvyšší výkon obdržela členka novoborského oddílu Simona Šťastná za výkon 493. Nejlepší tři hráči obou dospělých kategorií: registrovaní: 1. Alena Dunková Jiskra Nový Bor Jana Floriánová Bižuterie Jablonec n. N Jan Rálek Jiskra Nový Bor 541 neregistrovaní: 1. Ivan Kortan Nový Bor Tomáš Hekerle Kamenický Šenov Ivan Kortan Nový Bor (2. start) 467 Daniela Žďárková organizační pracovník oddílu Novoborský měsíčník / únor

18 Zájmová činnost jiří liška vítězem zlatého oříšku 2014 Vynikajícího úspěchu nejen na šachovnici, ale i v multioborové soutěži Zlatý oříšek dosáhl za rok 2014 čtrnáctiletý Jiří Liška, student tercie českolipského gymnázia a hráč šachového oddílu 1.Novoborský ŠK. Soutěž Zlatý oříšek vyhledává a podporuje úspěšné děti z celé republiky v různých oborech činnosti a vyvrcholením je potom televizní finále, které na Nový rok odvysílala Česká televize. Jirka se do celostátního finále probojoval jako jeden ze tří vítězů krajského kola v Libereckém kraji, kde probíhal finálový večer na konci září v KD Krystal v České Lípě a kde kromě Jirky vyhrála také karatistka Adéla Šinerová z Nového Boru a hudebník z Jablonce. Z hodnocení odborné poroty bylo v další fázi stanoveno 30 nominovaných finalistů pro celostátní kolo soutěže. Všech těchto 30 finalistů se zúčastnilo natáčení slavnostního finále, které odvysílala 1. ledna 2015 Česká televize na svém druhém programu a lze ho případně zhlédnout v internetovém archivu České televize. Na závěr slavnostního finále bylo vyhlášeno deset vítězů této soutěže za rok Jedním ze čtyř vítězů ze zástupců sportovních disciplín byl také Jiří Liška, který v posledních měsících dosáhl významných šachových úspěchů. Zvláštní poděkování patří Městu Nový Bor, které podpořilo Foto: rodinný archiv Úspěšný šachista Jiří Liška jeho účast na Mistrovství světa v šachu mládeže v Jihoafrické republice. Více informací o soutěži Zlatý oříšek naleznete na webových stránkách Ing. Jiří Liška toč se a vrč můj kolovrátku Jé, hele, kolovrátek! To jsem viděl jen v pohádce! Tak takto na mě reagovala skupina mladíků, když jsem se s kolovrátkem v ruce a zásobou česané vlny vydala parkem na předvánoční vyrábění do Smetanky. Byla jsem ráda, že tento pravěký stroj vůbec identifikovali. A jak jsem k této pohádkové rekvizitě přišla? Foto: archiv DDM ukážou cestu vlny od ovce až k neuvěřitelně hřejivým ponožkám nebo svetru. Ovšem naše počínání nekončilo pouze u zpracování vlny, ale s dětmi jsme vyrazili také do terénu a se skřítkem Lesánkem jsme zachraňovali les před nepřáteli nebo jsme zkoumali přírodu všemi smysly. Témat bylo připraveno 9 a v červnu pro novoborské mateřské školy ještě navíc nabídka programu Zadními vrátky na zahradní hrátky. Téměř všechny programy, které jsme připravili, mají tu výhodu, že se všemi pomůckami můžeme přijet i za dětmi, a této možnosti využily školy z Kamenického Šenova, Prysku a Sloupu v Čechách. Podpora všech programů přišla také od Libereckého kraje, odboru životního prostředí, který naši činnost podpořil v rámci financování lidských zdrojů, tedy přispěl na platy lektorů i na koupi dalšího materiálu. Všem podporovatelům VELKÝ DÍK! Těším se na shledání s vámi nebo s vašimi dětmi při kurzech a dalších akcích v roce 2015! Kristýna Hovorková externí spolupracovník DDM Smetanka Práce na kolovrátku děti velmi zaujala V DDM Smetanka jsem jako externí spolupracovník a zajímám se o ekologickou výchovu a vzdělávání především předškolních a mladších školních dětí. Díky podpoře paní ředitelky DDM Smetanka Olgy Koutné se v nabídce kurzů a kroužků více objevují témata dob starých, jako je zpracování ovčí vlny, drátování a práce se šustím. Pozitivní odezva z řad veřejnosti na první kurzy nás velice potěšila a motivovala k hledání možnosti financování těchto projektů. Vstříc nám vyšlo Město Nový Bor, které ekologickou výchovu a kurzy starých řemesel podpořilo v rámci grantu na ochranu a tvorbu životního prostředí. Díky získání této podpory v roce 2013 a 2014 jsme mohli koupit onen pohádkový stroj a spoustu vlny a plstících jehel a tkacích rámečků a ručního kramplu Prostě spoustu věcí, které dětem i dospělým zcela názorně kontakty ddm smetanka Tel: Novoborský měsíčník / únor 2015

19 Zájmová činnost Novoborský měsíčník / únor

20 Fotogalerie Křest 2. vydání I. dílu knihy Dějiny nového boru Foto: Markéta Růžičková

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

Bezúročné půjčky více str. 2

Bezúročné půjčky více str. 2 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2009 cena: 9,-- Kč Informace pro žadatele o podporu v nezaměstnanosti str. 6 Masopust v duchu karnevalu Bezúročné půjčky více str. 2 Již poněkolikáté se koná

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Čarodějnice. Městský zpravodaj ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009. sv. Florián a sv. Agáta (Háta)

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Čarodějnice. Městský zpravodaj ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009. sv. Florián a sv. Agáta (Háta) NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Duben 2009 cena: 9,-- Kč ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009 str. 8 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU LUDMILA LAGESSON - ANDRASKO str. 8 Čarodějnice Po roce se novoborské

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku?

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku? NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Květen 2010 cena: 9 Kč Dospělí dětem 28. - 30. května více str. 24 MUZEJNÍ NOC 29. května více str. 10 Trochu historie nikoho nezabije PhDr. Vladislav Jindra, 20.

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2008 cena: 9,-- Kč ADVENTNÍ KONCERTY V NOVÉM BORU str. 2, 15 Když přichází Vánoc čas otevřete svá srdce široce ať štestí pozná každý z Vás přeji Vám krásné

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK ZAHÁJENÍ ADVENTU. Městský zpravodaj SOUTĚŽ PRO DĚTI EKOLAMP. Sklářská ulice jako poslední

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK ZAHÁJENÍ ADVENTU. Městský zpravodaj SOUTĚŽ PRO DĚTI EKOLAMP. Sklářská ulice jako poslední NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Listopad 2009 Výstava Vlastimil Pospíchal Sklářské muzeum Nový Bor výstava potrvá do konce roku 2009 Fotografická výstava Klíč 759 Městské kino Nový Bor ZAHÁJENÍ ADVENTU

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Krkonošské muzeum v roce 2012

Krkonošské muzeum v roce 2012 XXXVI. ROČNÍK DUBEN 2013 11 Kč Krkonošské muzeum v roce 2012 Minulý rok byl opět nabit událostmi a muzeum prošlo řadou dalších významných proměn. Navštívilo ho celkem 21 846 osob, což proti předchozímu

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici. 8/duben/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici. 8/duben/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 8/duben/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 24. dubna 2009 Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici Na jeden z květnových víkendů připravuje

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007 MOTTO I ten nejmohutnější strom pochází z malého semínka, i nejvyšší schodiště má první schod. STOJÍ ZA ZAPSÁNÍ 28.2. Diskusní pořad Horizont.. strana 11 1.3. Proužkovaný den... strana 11 13.3. Setkání

Více

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman 2/2014 Boj o třídy na gymnáziích 6 Historie budovy bývalého soudu 12 Nedělní hradní prohlídky 20 staré fotky Vážení čtenáři, děkujeme vám za fotografie, které

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více