Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F."

Transkript

1 Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra speciální zootechniky

2 Ukazatele kvality JUT nelze měřit přímo na živém zvířeti. pro odhad zmasilosti a protučnělosti na živém zvířeti využití sonografie, pro hodnocení růstových schopností mobilita, relativní cenová dostupnost a použitelnost v provozních podmínkách pro genetické zlepšování kvality JUT - testovat potomstvo nebo vypracovat selekční schémata na zlepšování znaků kvality JUT hodnotitelných na živém zvířeti

3 Využití ultrazvuku (KSZ) Odhady zmasilosti pomocí ultrasonografu a hodnocení kvality masa u skotu 1) Posuzování růstu a zmasilosti intenzita růstu tělesných rozměrů a výkrmnost posuzování zmasilosti pomocí ultrazvuku 2) Jatečná hodnota rozbor JUT stanovení kvality masa

4 v chovech masných plemen skotu - růst zvířat (živá hmotnost, tělesné rozměry) 120, 165, 210 dní pomocí sonografu - výšku a plochu MLLT a výšku podkožního tuku u poražených zvířat - ukazatele jatečné hodnoty (hmotnost JUT, jatečná výtěžnost, podíl jednotlivých masitých částí a kostí ) a ukazatele kvality masa (ph, sušina, bílkoviny, tuk, popeloviny) zpracování a statistické vyhodnocení dat

5 Býci - charolais francouzský typ (CH1) 42 ks - charolais zámořský typ (CH2) 17 ks - český strakatý skot (C) 38 ks - hereford (HE) 29 ks - aberdeen angus (AA) 32 ks Intenzita růstu tělesných rozměrů a výkrmnost živé hmotnosti měření 6-ti tělesných rozměrů (přední a zadní šířka beder páskou a kružidlem, poloobvod stehen a výška v kříži) Posuzování zmasilosti pomocí ultrazvuku výška nejdelšího zádového svalu (MLLT) plocha MLLT výška podkožního tuku měření výšky a plochy MLLT sondou UST-5011U (3,5 MHz) měření výšky podkožního tuku sondou UST- 5820U (5 MHz)

6

7

8

9 Plemeno charolais2 dosáhlo v období 120 až 210 věku největšího tělesného rámce (největší výška v kříži a živá hmotnost). Nejvyšší hodnoty ve věku 210 dní u poloobvodu stehen a výšky MLLT na 1. a 6. bederním obratli dosáhlo plemeno charolais1, což svědčí o jeho největší zmasilosti ze sledovaných plemen. Naopak výška podkožního tuku byla u plemene charolais1 nejnižší. Nejmenší hodnoty u výšky MLLT na 1. a 6. bederním obratli byly zjištěny u plemene české strakaté.

10 Ve věku 120 dní dosáhlo plemeno aberdeenangus nejvyšší živé hmotnosti a výšky MLLT, v dalším období dosáhla vyšších hodnot těchto ukazatelů plemena charolais1 a charolais2. Při porovnání ukazatelů jatečné hodnoty býků plemene hereford byly zjištěny statisticky průkazné rozdíly (P < 0,05) v hmotnosti JUT mezi třídami U (298,9 kg) a R (285,5 kg). Statisticky průkazné rozdíly mezi třídami U a R byly zjištěny u částí vysoký roštěnec, podplečí a krk vcelku bez kosti (P < 0,01) a dále u nízkého roštěnce, masa z kýty, hmotnosti JUT (P < 0,05). Při porovnání ukazatelů kvality masa u býků plemene hereford nebyly zjištěny statisticky průkazné rozdíly mezi třídami U a R.

11

12

13 Pomocí programu LUCIA společnosti Laboratory Imaging, s. r. o. měření: výšky podkožního tuku, výšky MLLT a plochy MLLT

14

15 Využití ultrazvuku (KSZ) porovnat růstovou schopnost a ukazatele zmasilosti plemenných býků dvou masných plemen skotu (aberdeen angus AA a hereford HE), pomocí měření tělesných rozměrů (výška v kříži, šířka beder na 1. a 6. bederním obratli měřená páskovou mírou a kružidlem), výšky podkožního tuku a výšky a plochy musculus longissimus lumborum et thoracis - MLLT (na 1. a 6. bederním zjišťováno ultrazvukem) býků v odchovně ve věku 300, 330, 360, 390 a 420 dní data byla analyzována programem SAS STAT 8.0, procedurou GLM

16 Statistika I. yij = µ+pli + VEKij + PL*VEKij + eij y = sledovaný ukazatel µ = průměr souboru PLi = vliv i-tého genotypu; i = 1, 2, 3, 4, 5 VEKj = vliv j-tého věku, j = 300, dní PL* VEKij = interakce plemene a věku eijk = reziduum statistická významnost : * = P < 0,05; ** = P < 0,01; *** = P < 0,001

17 Tělesné rozměry na bedrech ve věku 300 dní větší u plemene AA. Statistické rozdíly byly zjištěny u přední (1,02cm) a zadní šířky beder(0,98 cm) měřené páskou (P < 0,05). Výška v kříži (rozdíl 3,52 cm) a živá hmotnost (rozdíl 48,47 kg) byla ve 300 dnech větší u plemene aberdeenangus (P < 0,001).Výška (rozdíl 0,318 cm, resp. 0,328 cm, P < 0,01) a plocha MLLT (o 3,385 cm 2, resp. 3,845cm 2, P < 0,05) na 1. a 6. bederním obratli byla rovněž vyšší u plemene aberdeen-angus. U býků plemene HE byl naměřena neprůkazně vyšší výška podkožního tuku na 1. bederním obratli. Byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi plemeny (P< 0.001) u výšky v kříži (diference 1,82 cm) a živé hmotnosti (o 49,6 kg) Plocha a výška MLLT na 1. a 6. obratli byla vyšší u býků AA, výška podkožního tuku na 1.bederním obratli je naopak nejvyšší u plemene HE.

18 Tělesné rozměry byly ve věku 360 dní, plocha a výška MLLT na 1. a 6. bederním obratli byla vyšší u plemene aberdeen angus. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny u plochy MLLT na 6. bederním obratli ( P< 0,01) Výška podkožního tuku na 1. a 6. bederním obratli (P < 0,001).byla vyšší u plemene HE (rozdíl 0,271, resp. 0,152 cm) Výška v kříži a živá hmotnost ve věku 390 dní byla vyšší u plemene AA (P< 0,001) Stejný trend byl i u výšky MLLT na 1. a 6. bederním obratli. Výška podkožního tuku byla na obou měřených místech vyšší u plemene HE (P < 0,05). Plocha MLLT ve 420 dnech na 6. bederním obratli větší u plemene aberdeen angus oproti plemeni hereford (P < 0,001). Výška MLLT na 1. a 6. bederním obratli byla větší u plemene aberdeen angus Statistické rozdíly byly zjištěny u výšky a plochy MLLT na 6. bederním obratli( P< 0,01, P< 0,001). Výška podkožního tuku na 1. a 6. bederním obratli byla větší u plemene hereford (rozdíl 0,163 a 0,083 cm)

19 věk 300 HE (n = 22) AA(n = 23) µ + α SE µ + α SE Šířka beder na 1. obr. kružidlo (cm) 27,75 1,76 28,37 1,11 Zadní šířka beder kružidlo (cm) 32,25 1,55 32,13 1,25 Šířka beder na 6. obr. kružidlo (cm) 35,72 1,58 36,73 1,25 * Šířka beder na 6. obr. páska (cm) 39,78 1,79 40,77 1,12 * Výška v kříži (cm) 121,81 2,23 125,33 2,86 *** Plocha MLLT - 1. bed. obr. (cm 2 ) 48,91 6,43 52,30 4,76 Výška MLLT - 1. bed. obr. (cm) 6,26 0,44 6,58 0,30 ** Výška podkožního tuku - 1. bed. obr. (cm) 0,71 0,13 0,70 0,12 Plocha MLLT - 6. bed. obr.(cm 2 ) 42,98 6,40 46,83 4,47 * Výška MLLT - 6. bed. obr.(cm) 5,62 0,30 5,95 0,22 ** Výška podkožního tuku - 6. bed. obr. (cm) 0,61 0,13 0,67 0,13 Živá hmotnost [kg] 381,31 38,85 437,00 32,62 *** P

20 věk 330 HE (n = 22) AA (n = 23) µ + α SE µ + α SE Šířka beder na 1. obr. kružidlo (cm) 29,46 2,00 29,96 1,45 Zadní šířka beder kružidlo (cm) 34,05 1,94 34,37 1,46 Šířka beder na 6. obr. kružidlo (cm) 37,62 1,54 37,87 1,47 Šířka beder na 6. obr. páska (cm) 41,53 1,80 42,10 1,43 Výška v kříži (cm) 123,85 2,44 127,67 2,60 *** Plocha MLLT - 1. bed. obr. (cm 2 ) 53,49 6,82 57,03 5,34 Výška MLLT - 1. bed. obr. (cm) 6,67 0,37 6,87 0,33 Výška podkožního tuku - 1. bed. obr. (cm) 0,83 0,15 0,82 0,16 Plocha MLLT - 6. bed. obr.(cm 2 ) 51,77 6,00 53,93 4,34 Výška MLLT - 6. bed. obr.(cm) 6,03 0,39 6,68 0,36 Výška podkožního tuku - 6. bed. obr. (cm) 0,80 0,16 0,91 0,17 Živá hmotnost [kg] 425,89 40,59 476,50 31,01 *** P

21 věk 360 HE (n = 22) AA (n = 23) µ + α SE µ + α SE P Šířka beder na 1. obr. kružidlo (cm) 31,33 1,84 32,03 1,32 Zadní šířka beder kružidlo (cm) 35,58 1,71 35,90 1,20 Šířka beder na 6. obr. kružidlo (cm) 38,63 2,27 38,90 1,32 Šířka beder na 6. obr. páska (cm) 43,27 2,40 43,73 1,36 Výška v kříži (cm) 125,49 2,45 130,30 2,44 *** Plocha MLLT - 1. bed. obr. (cm 2 ) 63,87 6,85 68,19 6,25 Výška MLLT - 1. bed. obr. (cm) 6,90 0,39 7,15 0,34 Výška podkožního tuku - 1. bed. obr. (cm) 0,99 0,17 0,934 0,18 Plocha MLLT - 6. bed. obr.(cm 2 ) 60,59 6,08 65,15 6,09 ** Výška MLLT - 6. bed. obr.(cm) 6,20 0,41 6,69 0,37 Výška podkožního tuku - 6. bed. obr. (cm) 1,10 0,23 0,99 0,14 *** Živá hmotnost [kg] 478,20 40,68 523,13 15,40 ***

22 věk 390 HE (n = 22) AA (n = 23) µ + α SE µ + α SE P Šířka beder na 1. obr. kružidlo (cm) 33,36 2,48 34,37 1,71 Zadní šířka beder kružidlo (cm) 37,51 1,94 38,53 1,24 Šířka beder na 6. obr. kružidlo (cm) 39,95 1,89 40,47 1,48 Šířka beder na 6. obr. páska (cm) 45,07 1,98 45,63 1,49 Výška v kříži (cm) 127,94 2,58 132,43 2,72 ** Plocha MLLT - 1. bed. obr. (cm 2 ) 75,94 9,08 80,68 9,08 Výška MLLT - 1. bed. obr. (cm) 7,32 0,42 7,39 3,06 Výška podkožního tuku - 1. bed. obr. (cm) 1,28 0,67 1,01 0,23 * Plocha MLLT - 6. bed. obr.(cm 2 ) 70,26 6,22 74,80 7,13 * Výška MLLT - 6. bed. obr.(cm) 6,59 0,37 6,93 0,44 * Výška podkožního tuku - 6. bed. obr. (cm) 1,23 0,19 1,08 0,13 * Živá hmotnost [kg] 531,86 41,55 581,87 33,43 ***

23 věk 420 HE (n = 22) AA (n = 23) µ + α SE µ + α SE Šířka beder na 1. obr. kružidlo (cm) 35,92 2,47 35,89 1,64 Zadní šířka beder kružidlo (cm) 39,99 2,21 40,15 10,77 Šířka beder na 6. obr. kružidlo (cm) 42,45 1,77 43,18 1,86 Šířka beder na 6. obr. páska (cm) 47,46 2,18 48,14 1,82 Výška v kříži (cm) 131,14 1,99 133,97 2,40 Plocha MLLT - 1. bed. obr. (cm 2 ) 86,77 8,35 91,57 10,62 Výška MLLT - 1. bed. obr. (cm) 7,76 0,52 8,01 0,328 Výška podkožního tuku - 1. bed. obr. (cm) 1,24 0,22 1,07 0,12 Plocha MLLT - 6. bed. obr.(cm 2 ) 76,40 4,37 83,95 5,05 *** Výška MLLT - 6. bed. obr.(cm) 6,90 0,36 7,35 0,34 ** Výška podkožního tuku - 6. bed. obr. (cm) 1,32 0,24 1,24 0,14 Živá hmotnost [kg] 591,90 49,56 630,73 33,86 P

24 Dynamika změn plochy MLLT na 1. bed.obratli cm býci AA býci He věk (dny)

25 Dynamika změn plochy MLLT na 6. bed. obratli cm býci AA býci He věk (dny)

26 Dynamika změn výšky podkožního tuku na 1. bed.obratli 1,4 1,2 1 cm 0,8 0,6 býci AA býci He 0,4 0, věk (dny)

27 Dynamika změn výšky podkožního tuku na 6. bed. obratli 1,4 1,2 1 cm 0,8 0,6 býci AA býci He 0,4 0, věk (dny)

28 Dynamika změn živé hmotnosti kg býci AA býci He věk (dny)

29 Využití ultrazvuku (KSZ) posoudit vliv pohlaví, genetického podílu plemene a období narození telete na intenzitu změn plochy MLLT a vývoj osvalení vybraných tělesných partií u býků (n=63) a jalovic plemene blonde d aquitaine (n=68) a kříženců CxBA (n=70) narozených od prosince 2004 do června 2006, měření ve věku 120, 210 a 365 dnech data byla analyzována programem SAS STAT 8.0, procedurou GLM

30 Statistika II. Yijklmn = µ + A i+ Bj + Ck + Dl + bmv + eijklmn Yijklmn = skutečná hodnota závisle proměnné ve 120, 210 a 365 dnech věku zvířat (živá hmotnost; denní přírůstek; výška v kříži; přímá délka trupu; šířka beder na 1. a 6. bederním obratli měřená páskou a kružidlem; osvalení plece, hřbetu a zádě; plocha MLLT a výška podkožního tuku na 1. a 6. bederním obratli) nebo při porážce (hmotnost JUT; jatečná výtěžnost), µ = obecný průměr závisle proměnné, Ai = pevný efekt i-tého, pohlaví jedince (i =, n=68; n=63), Bj = pevný efekt j-tého období narození jedince (j = prosinec-březen, n=44; duben-červen n=87), Ck = pevný efekt k-tého genetického podílu plemene (k = BA, n=61; CxBA, n=70) Dl = pevný efekt l-tého otce (l = ZBA 180, n=7; ZBA 264, n=38; ZBA 282, n=2; ZBA 298, n=31; ZBA 361, n=29; ZBA 388, n=19 a ZBA 998, n=5), bmv = regrese na věk zvířete při měření, eijklmn = reziduum P = hladina statistické významnosti: P < 0,05 (*), P < 0,01 (**), P < 0,001 (***)

31 Byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezičistokrevnými býky, jalovicemi i kříženci, v průběhu celého sledování v živé hmotnosti, velikosti denního přírůstku, osvalení a jatečné výtěžnosti (P<0,05 až 0,001). V šířce beder na 1. a 6. bederním obratli naměřené páskou a kružidlem průkazné rozdíly pouze ve věku 210 a 365 dnů, ve výšce v kříži ve 120 a 210 dnech a v přímé délce trupu pouze ve 210 dnech věku zvířat (P<0,05 až 0,001). V živé hmotnosti průkazné rozdíly 25,2 kg ve 120 dnech věku zvířat, 21,8 kg ve 210 dnech resp. 27,6 kg ve 365 dnech věku, vyšší živé hmotnosti dosahovali kříženci (P<0,01 až 0,001).

32 Vyšší růstová schopnost telat (býčků i jaloviček) CxBA ovlivněna vysokou mléčností matek a také celkovým zlepšením výkrmových schopností skotu BTPM v posledních letech. rozdíly v denním přírůstku 59 až 162 g.ks-1.den-1 ve prospěch kříženců (P<0,05 až 0,001). telata plemene BA v průměru průkazně lepší hodnocení osvalení ve 120 dnech o 0,7 bodu osvalení zádě (P<0,05), ve 210 dnech o 0,7 bodu osvalení zádě (P<0,01) a 0,4 bodu hřbetu (P<0,05) a ve 365 dnech o 0,6 bodu osvalení plece až po 1,0 bodu osvalení zádě (P<0,001). Rozdíly plochy MLLT a výšky podkožního tuku na 1. a 6. bederním obratli nebyly statisticky významné mezi zvířaty BA a kříženci ve 120 a 365 dnech. Statisticky průkazný rozdíl ve 210 dnech věku v ploše MLLT na 1. bederním obratli 3,4 cm 2 ve prospěch zvířat plemene BA (P<0,05).

33 Vlastnosti JUT hodnoceny u skupiny 28 poražených býků, z toho 10 ks plemene BA a 18 ks kříženců CxBA. V hmotnosti JUT nebyly zjištěny statisticky významné odchylky mezi plemeny, zvířata BA dosahovala o 4,6% vyšší jatečné výtěžnosti (P<0,001) než kkříženci

34 větší intenzita růstu u kříženců (CxBA) ve srovnání se zvířaty plemene BA v období do 210 dnů věku kříženci se vyznačovali lepší růstovou schopností, čistokrevná zvířata dosahovala lepšího hodnocení osvalení plece, hřbetu i zádě a nižší vrstvy podkožního tuku na 1. a 6. bederním obratli. Intenzita růstu charakterizovaná živou hmotností u sledovaných býků a jalovic plemen BA a CxBA dosahovala vyššího hodnot než populace chovaná ve Francii. Přední i zadní šířka beder (páskou a kružidlem) se nejintenzivněji vyvíjela mezi 120. a 210. dnem věku všech zvířat, pd 210 dnů věku se u býků i jalovic zvyšuje podkožní vrstva tuku na 6. bederním obratli.

35 Základní statistické charakteristiky sledovaných ukazatelů zjištěné ve 120 dnech věku telete Ukazatel n min max x s d Hmotnost ve 120 dnech (kg) ,8 255,2 201,1 28,03 Denní přírůstek (g) ,0 1720,0 1300,0 222,00 Výška v kříži (cm) ,0 125,0 109,7 5,41 Přímá délka trupu (cm) ,0 87,0 64,1 5,43 Šířka beder na 1. obr. páska (cm) ,0 49,0 34,9 4,67 Šířka beder na 1. obr. kružidlo (cm) ,0 28,0 21,7 2,09 Šířka beder na 6. obr. páska (cm) ,0 49,0 36,7 4,34 Šířka beder na 6. obr. kružidlo (cm) ,0 30,0 22,9 2,11 Osvalení plece (bod) 131 2,0 9,0 5,8 1,75 Osvalení hřbetu (bod) 131 2,0 9,0 5,8 1,56 Osvalení zádě (bod) 131 2,0 10,0 6,2 1,74 Plocha MLLT na 1. bed. obr. (cm 2 ) ,6 66,0 44,3 8,39 Plocha MLLT na 6. bed. obr. (cm 2 ) ,0 57,3 39,3 6,73 Výška tuku na 1. bed. obr. (cm) 131 0,30 0,80 0,51 0,11 Výška tuku na 6. bed. obr. (cm) 131 0,30 0,90 0,53 0,13

36 Základní statistické charakteristiky sledovaných ukazatelů zjištěné ve 210 dnech věku telete Ukazatel n min max x s d Hmotnost ve 210 dnech (kg) ,7 404,6 297,3 39,60 Denní přírůstek (g) ,0 1698,0 1212,0 191,00 Výška v kříži (cm) ,0 140,0 121,4 5,44 Přímá délka trupu (cm) ,0 95,0 79,4 5,93 Šířka beder na 1. obr. páska (cm) ,0 54,0 42,2 4,85 Šířka beder na 1. obr. kružidlo (cm) ,0 34,0 26,1 2,63 Šířka beder na 6. obr. páska (cm) ,0 54,0 44,2 4,38 Šířka beder na 6. obr. kružidlo (cm) ,0 35,0 27,7 2,38 Osvalení plece (bod) 131 4,0 9,0 6,4 1,09 Osvalení hřbetu (bod) 131 4,0 9,0 6,5 0,93 Osvalení zádě (bod) 131 4,0 10,0 6,7 1,30 Plocha MLLT na 1. bed. obr. (cm 2 ) ,7 82,0 55,3 9,98 Plocha MLLT na 6. bed. obr. (cm 2 ) ,3 76,2 50,1 8,66 Výška tuku na 1. bed. obr. (cm) 131 0,40 1,00 0,58 0,11 Výška tuku na 6. bed. obr. (cm) 131 0,40 1,00 0,59 0,12

37 Základní statistické charakteristiky sledovaných ukazatelů zjištěné ve 365 dnech věku telete Ukazatel n min max x s d Hmotnost ve 365 dnech (kg) ,7 625,8 453,1 74,25 Denní přírůstek (g) ,0 1580,0 1140,0 181,0 Výška v kříži (cm) ,0 178,0 131,4 7,66 Přímá délka trupu (cm) ,0 104,0 89,4 6,06 Šířka beder na 1. obr. páska (cm) ,0 57,0 45,9 4,29 Šířka beder na 1. obr. kružidlo (cm) ,0 40,0 29,5 3,04 Šířka beder na 6. obr. páska (cm) ,0 59,0 48,1 4,15 Šířka beder na 6. obr. kružidlo (cm) ,0 42,0 31,5 3,05 Osvalení plece (bod) 131 4,0 8,0 6,2 0,88 Osvalení hřbetu (bod) 131 4,0 8,0 6,3 0,86 Osvalení zádě (bod) 131 4,0 9,0 6,4 1,06 Plocha MLLT na 1. bed. obr. (cm 2 ) ,5 89,5 66,1 9,72 Plocha MLLT na 6. bed. obr. (cm 2 ) ,0 80,3 60,6 9,01 Výška tuku na 1. bed. obr. (cm) 131 0,30 0,80 0,50 0,10 Výška tuku na 6. bed. obr. (cm) 131 0,30 0,90 0,60 0,12

38 Ukazatele růstu a osvalení ve 120 dnech věku telete v závislosti na genetickém podílu plemene BA n=61, (n=10) + CxBA n=70, (n=18) + P µ+α SE µ+α SE Hmotnost ve 120 dnech (kg) 184,0 4,66 209,2 5,19 *** Denní přírůstek (g) 1192,0 35, ,0 38,00 *** Výška v kříži (cm) 107,5 0,88 110,7 0,98 *** Přímá délka trupu (cm) 63,7 0,77 64,7 0,86 Šířka beder na 1. obr. páska (cm) 35,7 0,27 36,0 0,75 Šířka beder na 1. obr. kružidlo (cm) 21,5 0,32 21,8 0,36 Šířka beder na 6. obr. páska (cm) 36,8 0,65 37,8 0,72 Šířka beder na 6. obr. kružidlo (cm) 22,8 0,33 22,9 0,37 Osvalení plece (bod) 5,6 0,24 5,3 0,26 Osvalení hřbetu (bod) 5,7 0,20 5,4 0,23 Osvalení zádě (bod) 6,2 0,25 5,5 0,28 * Plocha MLLT na 1. bed. obr. (cm 2 ) 44,9 1,41 42,9 1,57 Plocha MLLT na 6. bed. obr. (cm 2 ) 40,7 1,12 39,4 1,25 Výška tuku na 1. bed. obr. (cm) 0,50 0,017 0,49 0,019 Výška tuku na 6. bed. obr. (cm) 0,51 0,020 0,53 0,022 Hmotnost JUT (kg) + 394,6 12,39 398,7 15,92 Jatečná výtěžnost (%) + 59,8 0,91 55,3 1,18 *** P = hladina statistické významnosti: P < 0,05 (*), P < 0,01 (**), P < 0,001 (***) + - skupina poražených býků

39 Ukazatele růstu a osvalení ve 210 dnech věku telete v závislosti na genetickém podílu plemene BA n=61, (n=10) + CxBA n=70, (n=18) + P µ+α SE µ+α SE Hmotnost ve 210 dnech (kg) 296,4 6,72 318,2 7,47 *** Denní přírůstek (g) 1144,0 27, ,0 30,00 *** Výška v kříži (cm) 119,4 0,94 121,5 1,05 * Přímá délka trupu (cm) 76,6 1,12 80,2 1,24 *** Šířka beder na 1. obr. páska (cm) 41,5 0,75 43,1 0,83 * Šířka beder na 1. obr. kružidlo (cm) 25,4 0,46 27,0 0,51 *** Šířka beder na 6. obr. páska (cm) 43,8 0,70 45,6 0,78 *** Šířka beder na 6. obr. kružidlo (cm) 27,4 0,43 28,4 0,48 ** Osvalení plece (bod) 6,9 0,20 6,6 0,22 Osvalení hřbetu (bod) 6,8 0,17 6,4 0,19 * Osvalení zádě (bod) 7,4 0,24 6,7 0,26 ** Plocha MLLT na 1. bed. obr. (cm 2 ) 56,0 1,89 52,6 2,10 * Plocha MLLT na 6. bed. obr. (cm 2 ) 50,7 1,58 48,6 1,75 Výška tuku na 1. bed. obr. (cm) 0,58 0,019 0,59 0,022 Výška tuku na 6. bed. obr. (cm) 0,56 0,021 0,57 0,023 Hmotnost JUT (kg) + 396,3 12,38 394,7 15,90 Jatečná výtěžnost (%) + 59,8 0,92 55,2 1,18 ***

40 Ukazatele růstu a osvalení ve 365 dnech věku telete v závislosti na genetickém podílu plemene BA n=61, (n=10) + CxBA n=70, (n=18) + P µ+α SE µ+α SE Hmotnost ve 365 dnech (kg) 424,1 9,70 451,7 11,19 ** Denní přírůstek (g) 1072,0 25, ,0 29,00 * Výška v kříži (cm) 129,6 1,10 130,1 1,28 Přímá délka trupu (cm) 88,8 1,05 89,7 1,20 Šířka beder na 1. obr. páska (cm) 44,9 0,62 45,8 0,71 Šířka beder na 1. obr. kružidlo (cm) 28,9 0,41 29,8 0,48 * Šířka beder na 6. obr. páska (cm) 47,1 0,57 48,3 0,66 * Šířka beder na 6. obr. kružidlo (cm) 31,1 0,39 31,9 0,45 * Osvalení plece (bod) 6,7 0,16 6,1 0,19 *** Osvalení hřbetu (bod) 6,8 0,16 6,2 0,19 *** Osvalení zádě (bod) 7,0 0,18 6,0 0,21 *** Plocha MLLT na 1. bed. obr. (cm 2 ) 66,2 1,90 64,3 2,20 Plocha MLLT na 6. bed. obr. (cm 2 ) 61,9 1,76 59,7 2,02 Výška tuku na 1. bed. obr. (cm) 0,58 0,019 0,59 0,022 Výška tuku na 6. bed. obr. (cm) 0,60 0,021 0,62 0,024 Hmotnost JUT (kg) + 396,3 12,38 394,7 15,93 Jatečná výtěžnost (%) + 58,8 0,92 55,2 1,18 ***

41 Dynamika změn živé hmotnosti v závislosti na pohlaví, genetickém podílu plemene a období narození Živá hmotnost (kg) Věk (dny) BA CxBA prosinec-březen duben-červen

42 Dynamika změn denního přírůstku v závislosti na pohlaví, genetickém podílu plemene a období narození 1450 Denní přírůstek (g) Věk (dny) BA CxBA prosinec-březen duben-červen

43 Dynamika změn plochy MLLT na 1. bederním obratli v závislosti na pohlaví, genetickém podílu plemene a období narození Plocha MLLT (cm 2 ) Věk (dny) BA CxBA prosinec-březen duben-červen

44 Dynamika změn plochy MLLT na 6. bederním obratli v závislosti na pohlaví, genetickém podílu plemene a období narození Plocha MLLT (cm 2 ) Věk (dny) BA CxBA prosinec-březen duben-červen

45 Dynamika změn výšky podkožního tuku na 1. bederním obratli v závislosti na pohlaví, genetickém podílu plemene a období narození 0,65 Výška podkožního tuku (cm) 0,6 0,55 0,5 0,45 0, Věk (dny) BA CxBA prosinec-březen duben-červen

46 Dynamika změn výšky podkožního tuku na 6. bederním obratli v závislosti na pohlaví, genetickém podílu plemene a období narození 0,7 Výška podkožního tuku (cm) 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0, Věk (dny) BA CxBA prosinec-březen duben-červen

47 Závěr výsledky při použití sonografu jsou známy okamžitě, jsou objektivní a mohou být dokumentovány fotografií, videozáznam, digitální záznam nebo vizuálně na obrazovce využití pro posouzení plochy a výška MLLT, výšky podkožního tuku, marbling u skotu (ovcí) porovnání mezi plemeny, rozdíly mezi pohlavím posouzení růstové schopnosti v odchovu využití částečné zkrácení generačního intervalu, zrychlení genetického pokroku využití jako přidruženého selekčního kritéria (např. i mramorování masa) - šlechtění

48 Děkuji za pozornost.

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

MVDr. Miroslav Homola. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

MVDr. Miroslav Homola. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Krmení matek v období před otelením Příprava matky na otelení Vedení porodu hmotnost 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 měsíce březosti

Více

Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP

Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D. vesela.zdenka@vuzv.cz Hodnocení jatečně upravených těl systémem SEUROP Hmotnost JUT Zmasilost 6

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění masného skotu v ČR Testování a posuzování užitkových vlastností krav bez tržní produkce mléka KUMP Kontrola užitkovosti masných plemen KUMP zajišťují

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovnách plemenných býků

Více

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná produkce Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná užitkovost - ukazatelé:1. výkrmnost (přír.) 2. jatečná hodnota (výtěţ.,kval.) - alometrie růstu - růstová křivka - jatečná

Více

Rozbor tělesných rozměrů masného skotu plemeno Aberdeen Angus

Rozbor tělesných rozměrů masného skotu plemeno Aberdeen Angus Rozbor tělesných rozměrů masného skotu plemeno Aberdeen Angus 2 Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 154/2000 Sb Prováděcí vyhláška č. 471/2000 ze dne 29.12.2000 k zákonu 154/2000

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovných zařízeních plemenných

Více

Rozbor tělesných rozměrů masného skotu plemena CH a LI

Rozbor tělesných rozměrů masného skotu plemena CH a LI Rozbor tělesných rozměrů masného skotu plemena CH a LI Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 154/2000 Sb Prováděcí vyhláška č. 471/2000 ze dne 29.12.2000 k zákonu 154/2000 Příloha

Více

MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, a cév.

MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, a cév. Masná užitkovost MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, chrupavek, vaziva, šlach, tuku, nervové tkáně a cév. VÝKRMNOST-schopnost produkovat svalovinu

Více

ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU

ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU Emil KRUPA Alena SVITÁKOVÁ Zdeňka VESELÁ Luboš VOSTRÝ Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 25. září, Skalský Dvůr Šlechtění masného skotu Z. Veselá: Plemenné hodnoty u masného

Více

Využití plemenných hodnot v chovech masného skotu

Využití plemenných hodnot v chovech masného skotu Využití plemenných hodnot v chovech masného skotu Stavy krav a jalovic v letech 2015 a 2005 stavy dle ÚE celkem 70000 60000 69899 Krávy celkem 50000 40000 30000 34477 30374 26191 20000 10000 0 9712 774

Více

Plemena masného skotu. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Plemena masného skotu. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Plemena masného skotu Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Highland (skotské náhorní plemeno) - malého tělesného rámce, hmotnost krav 400

Více

Masná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Masná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Masná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Highland plemeno malého tělesného rámce tzv. ekologické plemeno podhorské a horské oblasti nízká intenzita, celoročně venku, pochází

Více

Metodický pokyn pro odchovná zařízení plemenných býků

Metodický pokyn pro odchovná zařízení plemenných býků Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z. s. Rada plemenné knihy U Topíren 2, 170 41 PRAHA 7 Věc: Metodické pokyny pro odchovná zařízení plemenných býků, pro odchov a výběr býků u chovatele a pro zápis

Více

Selekce. Zdeňka Veselá

Selekce. Zdeňka Veselá Selekce Zdeňka Veselá vesela.zdenka@vuzv.cz Selekce Cílem změna genetické struktury populace 1. Přírodní 2. Umělá Selekce 1. Direkcionální (směrovaná) Nejčastější Výsledkem je posun střední hodnoty populace

Více

Šlechtitelský program plemene limousine

Šlechtitelský program plemene limousine Šlechtitelský program plemene limousine 1. Historie chovu plemene limousine Plemeno vzniklo v limousinské oblasti jihozápadní Francie.Tato oblast je klimaticky poměrně drsná, nadmořská výška dosahuje až

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

Šlechtitelský program plemene charolais

Šlechtitelský program plemene charolais Šlechtitelský program plemene charolais 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno vzniklo na přelomu 18. a 19. století z původního žlutého skotu chovaného v té době ve Francií. Některé literární prameny

Více

8.2 PLEMENÁŘSKÁ PRÁCE V CHOVU SKOTU

8.2 PLEMENÁŘSKÁ PRÁCE V CHOVU SKOTU 8.2 PLEMENÁŘSKÁ PRÁCE V CHOVU SKOTU A. SELEKCE SKOTU Zákon č. 154/2000Sb O šlechtění,plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat ( plemenářský zákon ) Organizace zabývající se šlechtěním: Plemo a.s., ČMSCH

Více

V České republice se v současné době chová 23 masných plemen skotu. Je to jen část ze všech masných plemen chovaných ve světě. Například v sousedním

V České republice se v současné době chová 23 masných plemen skotu. Je to jen část ze všech masných plemen chovaných ve světě. Například v sousedním V České republice se v současné době chová 23 masných plemen skotu. Je to jen část ze všech masných plemen chovaných ve světě. Například v sousedním Německu se chová 43 masných plemen. Jednotlivá plemena

Více

Proč nový systém odhadu plemenných hodnot?

Proč nový systém odhadu plemenných hodnot? Proč nový systém odhadu plemenných hodnot? Faktory ovlivňující užitkovost Chovatel Výživa Prostředí Užitkovost Genetická výbava 5-15% Zisk chovatele Spotřebitel Hodnocení zvířat 1900 KU 1920 vývoj metod

Více

Selekční efekt. Úvod do šlechtění zvířat 1

Selekční efekt. Úvod do šlechtění zvířat 1 Selekční efekt Úvod do šlechtění zvířat 1 Dědičnost tělesné výšky u lidí ( F. Galton 1800-1911) Generac Odchylky od průměru populace e Rodičů -6,0-4,5-3,0-1,5 0 +1,5 +3,0 +4,5 +5,0 Potomků -4,0-2,5-1,5-1,0

Více

HODNOCENÍ ZEVNĚJŠKU SKOTU A JEHO VYUŽITÍ. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

HODNOCENÍ ZEVNĚJŠKU SKOTU A JEHO VYUŽITÍ. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha HODNOCENÍ ZEVNĚJŠKU SKOTU A JEHO VYUŽITÍ Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Účel hodnocení zevnějšku Porovnání zvířat mezi sebou Zlepšování vlastností zevnějšku Lineární popis zevnějšku Cíl:

Více

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Zdeňka Veselá Oddělení šlechtění hospodářských zvířat VÚŽV 25.9.2012, Skalský Dvůr INTERBEEF Příklady genetického hodnocení masného skotu v některých členských

Více

Kvalita masa z pohledu konzumenta

Kvalita masa z pohledu konzumenta Kvalita masa z pohledu konzumenta Šubrt, J.; 1 Bjelka, M.; 2 Filipčík, R.; 1 Dračková, E.; 1 Dufek, A.; 3 Homola, M.; 3 Nováková, K. 1 1/ MZLU v Brně, Ústav chovu a šlechtění zvířat 2/ Chovatelské družstvo

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Kombinovaná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Kombinovaná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Kombinovaná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Kombinovaná plemena skotu : Plemena strakatá horská : překřížením původních evropských plemen býky simenského, bernského plemene

Více

Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz

Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz Praktické skúsenosti s reprodukciou a odchovom teliat v stádach dojčiacich kráv Ing. Marek Bjelka Ph.D., MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín marek.bjelka@vuchs.cz cz Nitra 29.11.2007

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

Odhad plemenné hodnoty u plemene Salers

Odhad plemenné hodnoty u plemene Salers Odhad plemenné hodnoty u plemene Salers Základní statistické analýzy polního testu Rok zpracování 2000 počet průměr smodch min max průběh porodu PP 83916 1,09 0,36 1,00 4,00 porodní hmotnost porhm 85145

Více

Působení býků v přirozené plemenitbě ve stádě masného skotu

Působení býků v přirozené plemenitbě ve stádě masného skotu Působení býků v přirozené plemenitbě ve stádě masného skotu Strategie zakládání stáda Louda F. Agrovýzkum Rapotín s.r.o. 1 Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací a ekonomickou rozvahu

Více

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Krupa E., Wolfová M., Wolf, J., Krupová, Z. I Výzkumný Ústav Živočišné Výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Obsah přednášky Celková plemenná hodnota Co to je Ekonomická

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

VLIV POHLAVÍ NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE VEPŘOVÉHO MASA

VLIV POHLAVÍ NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE VEPŘOVÉHO MASA VLIV POHLAVÍ NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE VEPŘOVÉHO MASA Okrouhlá, M., Čítek, J., Kluzáková, E. ČZU v Praze, Katedra speciální zootechniky Procesy hybridizace, hledání a šlechtění vhodných mateřských a otcovských

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 4.8.2006 Úřední věstník Evropské unie L 214/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená

Více

Kontrola užitkovosti prasat

Kontrola užitkovosti prasat Kontrola užitkovosti prasat Metodické pokyny SCHP A. Kontrola reprodukčních vlastností kanců + prasnic B. Provádění zkoušek vlastní užitkovosti prasat (VU) Metodika MZe ČR C. Testování finálních hybridů

Více

Šlechtitelský program plemene parthenaise

Šlechtitelský program plemene parthenaise Šlechtitelský program plemene parthenaise 1. Historie a základní charakteristika plemene Původním domovem plemene parthenaise je oblast středozápadní Francie, ale největšího rozvoje se mu dostalo na severozápadě.

Více

Šlechtitelský program plemene parthenaise

Šlechtitelský program plemene parthenaise Šlechtitelský program plemene parthenaise 1. Historie a základní charakteristika plemene Původním domovem plemene parthenaise je oblast středozápadní Francie, ale největšího rozvoje se mu dostalo na severozápadě.

Více

Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu

Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu Úvod a zdůvodnění Objektivní hodnocení zevnějšku u masných plemen skotu má významný vztah k vyjádření masné užitkovosti a vysokou korelaci k hodnocení

Více

NKÁCH VÝKRMU. Jan Šubrt, Radek Filipčík, Marek Bjelka, Dračkov. ková E., Homola M.

NKÁCH VÝKRMU. Jan Šubrt, Radek Filipčík, Marek Bjelka, Dračkov. ková E., Homola M. KVALITA HOVĚZÍHO MASA V KOMERČNÍCH A EKOLOGICKÝCH PRODUKČNÍCH PODMÍNK NKÁCH VÝKRMU Quality of beef of different categorie cattle fattening on commercial and organic farm Jan Šubrt, Radek Filipčík, Marek

Více

Předpověď plemenné hodnoty Něco málo z praxe. Zdeňka Veselá

Předpověď plemenné hodnoty Něco málo z praxe. Zdeňka Veselá Předpověď plemenné hodnoty Něco málo z praxe Zdeňka Veselá vesela.zdenka@vuzv.cz Příprava datových souboru Databáze s výsledky užitkovosti jsou zpravidla obrovské soubory Např. kontrola užitkovosti masného

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více

INFLUENCES APPLIED ON RESULTING DESIGNATION SLAUGHTER CATTLE MODIFIED BODIES BULLS IN SYSTEM SEUROP

INFLUENCES APPLIED ON RESULTING DESIGNATION SLAUGHTER CATTLE MODIFIED BODIES BULLS IN SYSTEM SEUROP INFLUENCES APPLIED ON RESULTING DESIGNATION SLAUGHTER CATTLE MODIFIED BODIES BULLS IN SYSTEM SEUROP VLIVY PŮSOBÍCÍ NA VÝSLEDNÉ ZATŘÍDĚNÍ JATEČNĚ UPRAVENÝCH TĚL BÝKŮ V SYSTÉMU SEUROP Filipčík, R., Školitel:

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění dojeného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Postupy při šlechtění Testování a posuzování vlastností zvířat Kontrola dědičnosti Šlechtitelské programy Šlechtění stád Testace

Více

Šlechtitelský program plemene salers

Šlechtitelský program plemene salers Šlechtitelský program plemene salers 1. Historie a základní charakteristika plemene Toto původem francouzské plemeno pochází z oblasti vulkanického pohoří v Centrálním masivu (oblast Auvergne). Bylo vyšlechtěno

Více

Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc

Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc Výkrm býků do nižších porážkových hmotností Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc Ústav chovu a šlechtění zvířat AF Mendelu v Brně Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí.

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR IČO 63109859, DIČ 290-63109859, bankovní spojení - VOLKSBANK, číslo účtu 4100004058/6800 sídlo: VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno, a fax 541 243 4 81, e-mail: schok@atlas.cz,

Více

Plemeno Blonde d Aquitaine zpráva o činnosti za rok 2012/2013

Plemeno Blonde d Aquitaine zpráva o činnosti za rok 2012/2013 Plemeno Blonde d Aquitaine zpráva o činnosti za rok 2012/2013 Graf 1) Vývoj početních stavů krav a jalovic podle ústřední evidence (k 1.7.2013) 8000 7000 6000 5782 6077 6335 6444 6660 6968 7212 7352 5000

Více

TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví

TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves METODIKA TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví Autoři Ing. Světlana Ševčíková, Ph.D. Ing. Milan Koucký, CSc. Oponenti Prof. Ing. Z. Mudřík,

Více

vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Testování a posuzování vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Dojený skot: Testování a posuzování užitkových vlastností Mléčná užitkovost Dojitelnost Plodnost Průběh porodů Růstová

Více

Jednání pracovní skupiny k plemenným hodnotám , Hradištko pod M.

Jednání pracovní skupiny k plemenným hodnotám , Hradištko pod M. Jednání pracovní skupiny k plemenným hodnotám 5. 12. 2017, Hradištko pod M. Přítomní: Šeba, Svitáková, Brzáková, Farka, Káčer, Hatláková, Kopecký, Vydrová Omluveni: Vráblík, Jungwirth, Malát Pracovní poznámky:

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Odchov jalovic základ úspěchu Při odchovu telat a jalovic si musíme uvědomit, že náklady na jejich odchov

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY,v.v.i Praha Uhříněves Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VYUŽITÍ RŮSTOVÉHO POTENCIÁLU KANEČKŮ

Více

CHOVNÝ CÍL A STANDARD

CHOVNÝ CÍL A STANDARD SVAZ CHOVATELŮ Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU CHOVNÝ CÍL A STANDARD ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU b ř ezen 2012 1 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují na období nejbližších pěti

Více

Šlechtitelský program plemene piemontese

Šlechtitelský program plemene piemontese Šlechtitelský program plemene piemontese 1. Historie a základní charakteristika plemene Piemontský skot pochází ze severozápadní části Itálie z podhůří Savojských Alp z oblasti označované jako Piemonte

Více

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera Selekční indexy v praxi Josef Kučera Selekce Cílem selekce je výběr zvířat k produkci potomstva pro obměnu stáda nebo v celé populaci k produkci další generace zvířat na všech úrovních šlechdtelského programu

Více

Pardubice, Vážení spotřebitelé a příznivci dobrého masa,

Pardubice, Vážení spotřebitelé a příznivci dobrého masa, Pardubice, 4.2.2019 Vážení spotřebitelé a příznivci dobrého masa, je tomu právě 5 let kdy jsme poprvé vystoupili s nabídkou masa, kus s pořadovým číslem 1/2014, býk wagyu 100%. Od té chvíle se nám především

Více

Šlechtitelský program plemene belgické modrobílé

Šlechtitelský program plemene belgické modrobílé Šlechtitelský program plemene belgické modrobílé 1. Historie a základní charakteristika plemene První zmínky o modře zbarveném skotu sahají do 19. století do oblasti řek Meuse a Escaut. Plemeno vznikalo

Více

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Z chovatelské praxe a z celé řady vědeckých experimentů

Více

Proč chovat masný skot? Chov masného skotu. Plemeno charolais. Aberdeen-anguský skot

Proč chovat masný skot? Chov masného skotu. Plemeno charolais. Aberdeen-anguský skot Proč chovat masný skot? Chov masného skotu http://www.ansi.okstate.edu/breeds/cattle/ Michal Hejcman Využití nadbytečných TTP údržba krajiny Produkce kvalitního masa Nenáročný na ošetřování využití starých

Více

Plemena dojeného skotu. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Plemena dojeného skotu. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Plemena dojeného skotu Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. řád: sudokopytníci podřád: sudokopytníci, přežvýkaví čeleď: turovití podčeleď:

Více

Národní výstava hospodářských zvířat - Brno 2013

Národní výstava hospodářských zvířat - Brno 2013 Národní výstava hospodářských zvířat - Brno 2013 Šampionát Blonde d Aquitaine se v letošním roce konal tradičně v rámci této výstavy. V porovnání s předcházejícím šampionátem v roce 2011 byla ale účast

Více

Jednání pracovní skupiny k porodním hmotnostem

Jednání pracovní skupiny k porodním hmotnostem Jednání pracovní skupiny k porodním hmotnostem 21. 1. 2019, Hradištko pod M. od 9:30 Přítomní: Jungwirth, Šindler, Farka, Kozák, Nátr J., Nátr D., Hatláková, Taušek, Hašpl, Šašek, Chládek, Machač, Chroust

Více

Šlechtitelský program plemene blonde d Aquitaine

Šlechtitelský program plemene blonde d Aquitaine Šlechtitelský program plemene blonde d Aquitaine 1. Historie a základní charakteristika plemene Od počátku se zvířata tohoto plemene, pocházejícího z jiho-západní Francie, vyznačovala světlou barvou. Zvířata

Více

Ing. Daniel Falta, Ph.D.

Ing. Daniel Falta, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav chovu a šlechtění zvířat Zpeněžování jatečného skotu v systému SEUROP Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Daniel Falta, Ph.D. Vypracoval: Tereza Čermáková

Více

2004-03-05. www.cz-milka.net TVAROVÉ VLASTNOSTI: Dělení podle stupně vyjádření těchto znaků hovoříme o zvířeti: Vyrovnaném Méně vyrovnaném Atypickém

2004-03-05. www.cz-milka.net TVAROVÉ VLASTNOSTI: Dělení podle stupně vyjádření těchto znaků hovoříme o zvířeti: Vyrovnaném Méně vyrovnaném Atypickém 2004-03-05 TVAROVÉ VLASTNOSTI: Typ: Třídění hospodářských zvířat, jejich plemen dle typů řeší typologie hospodářských zvířat. Jedná se o nauku, která pomáhá utřídit rozsáhlé informace o vlastnostech, užitkovosti

Více

Šlechtitelské + hybridizační programy

Šlechtitelské + hybridizační programy Šlechtitelské + hybridizační programy Plemenářská práce širší pojetí souhrn zootechnických + organizačních + ekonomických opatření cíl všestranné zvyšování užitkovosti prasat užší pojetí zásahy do genotypové

Více

VYHODNOCENÍ PRODUKČNÍCH UKAZATELŮ U VYBRANÝCH HYBRIDNÍCH KOMBINACÍ JATEČNÝCH PRASAT V PODMÍNKÁCH TESTAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

VYHODNOCENÍ PRODUKČNÍCH UKAZATELŮ U VYBRANÝCH HYBRIDNÍCH KOMBINACÍ JATEČNÝCH PRASAT V PODMÍNKÁCH TESTAČNÍHO ZAŘÍZENÍ VYHODNOCENÍ PRODUKČNÍCH UKAZATELŮ U VYBRANÝCH HYBRIDNÍCH KOMBINACÍ JATEČNÝCH PRASAT V PODMÍNKÁCH TESTAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Stupka R., Čítek J., Šprysl M., Trnka M. ČZU Praha, Katedra speciální zootechniky Česká

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

Zdeňka Veselá Tel.: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Zdeňka Veselá Tel.: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ŠLECHTĚNÍ Zdeňka Veselá vesela.zdenka@vuzv.cz Tel.: 267009571 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Význam šlechtění Nejefektivnější činnost chovatele Soustavné zlepšování genetických

Více

Pardubice, Vážení spotřebitelé a příznivci dobrého masa,

Pardubice, Vážení spotřebitelé a příznivci dobrého masa, Pardubice, 30.9.2017 Vážení spotřebitelé a příznivci dobrého masa, dovolujeme si Vám nabídnout vyzrálé maso z dalšího mladého býka nesoucího podíl 50% wagyu. Maso se vyznačuje středním mramorováním, dostatečnou

Více

Český svaz chovatelů masného skotu partner úspěšných chovatelů

Český svaz chovatelů masného skotu partner úspěšných chovatelů Český svaz chovatelů masného skotu partner úspěšných chovatelů Český svaz chovatelů masného skotu byl založen v roce 99. Má celorepublikovou působnost a sdružuje chovatele všech masných plemen skotu, která

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2011 EVA KONDLEROVÁ 1 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav šlechtění a chovu zvířat Zhodnocení růstových a jatečných

Více

Šlechtitelský program plemene hereford

Šlechtitelský program plemene hereford Šlechtitelský program plemene hereford 1. Charakteristika a historie plemene Herefordský skot patří mezi jedno z nejstarších a nejrozšířenějších masných plemen skotu, které je schopno i v extrémních klimatických

Více

Údaje zjišťuje chovatel se souhlasem oprávněné osoby nebo oprávněná osoba, zajistí jejich evidenci a předá do centra do 10 dnů od termínu vážení.

Údaje zjišťuje chovatel se souhlasem oprávněné osoby nebo oprávněná osoba, zajistí jejich evidenci a předá do centra do 10 dnů od termínu vážení. Chov ovcí plemene Dorper 1. Popis plemene Dorper Vzhled Dorper patří mezi středně velké, tlustoocasé ovce. Zvířata jsou charakteristická krátkou černou nebo bílou srstí na hlavách. Těla jsou kryta srstí

Více

Plemena prasat rozdělujeme podle

Plemena prasat rozdělujeme podle Plemena prasat Plemena prasat rozdělujeme podle 1. stupně prošlechtění primitivní vznikla působením přírodních podmínek s malým podílem umělého výběru, staročeský hřebenáč zušlechtěná vznikla z primitivních

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

Ekonomická hodnota užitkovosti

Ekonomická hodnota užitkovosti Ekonomická hodnota užitkovosti Topigs Norsvin Workshop 2016, Černá Hora Ondřej Kalina Co je důležité Důležité ukazatele Zlepšení zmasilosti o 1 % Snížení úhynu ve výkrmu o 1 % Snížení konverze ve výkrmu

Více

Chov masných plemen skotu a výroba hovězího masa

Chov masných plemen skotu a výroba hovězího masa Chov masných plemen skotu a výroba hovězího masa Jindřich Kvapilík, VÚŢV, v.v.i., Uhříněves - základní ukazatele; - početní stavy; - ekonomické ukazatele; - KU masných plemen skotu; - SEUROP; - závěr.

Více

Šlechtitelský program plemene aubrac

Šlechtitelský program plemene aubrac Šlechtitelský program plemene aubrac 1. Historie a základní charakteristika plemene Aubrac je plemeno masného skotu s více než 100 let trvající historií čistokrevného chovu. Pochází z Benediktýnského opatství

Více

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU ze dne Neuman Adolf ing.,okřešice Začátek 9,00 hod.

KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU ze dne Neuman Adolf ing.,okřešice Začátek 9,00 hod. KATALOG ZÁKLADNÍHO VÝBĚRU ze dne 13.10.2008 Neuman Adolf ing.,okřešice Začátek 9,00 hod. Č. Číslo OTEC DATUM HM. KŘ.Přír.od nar. k. býčka st.reg.narozeníplem kg cm g IND CHOVATEL 1587291 061 CZZCH 56917.07.07T100

Více

Šlechtitelský program plemene bazadaise

Šlechtitelský program plemene bazadaise Šlechtitelský program plemene bazadaise 1. Historie a základní charakteristika plemene Masné plemeno Bazadaise je původním plemenem jihozápadní Francie. První zmínky o plemeni se datují již do středověku,

Více

Pardubice, Vážení spotřebitelé a příznivci dobrého masa,

Pardubice, Vážení spotřebitelé a příznivci dobrého masa, Pardubice, 5.5.2017 Vážení spotřebitelé a příznivci dobrého masa, do grilovací sezóny 2017 jsme se rozhodli vstoupit nabídkou vyzrálého masa z volků s nesoucí podíl 75% wagyu. Maso se vyznačuje výraznou

Více

Pardubice, Vážení spotřebitelé a příznivci dobrého masa,

Pardubice, Vážení spotřebitelé a příznivci dobrého masa, Pardubice, 1.4.2019 Vážení spotřebitelé a příznivci dobrého masa, určitě je i u Vás jaro v plném rozpuku a pozornost se začíná upínat na blížící se konec postního období. Velikonoční období hodování se

Více

Šlechtitelský program plemene gasconne

Šlechtitelský program plemene gasconne Šlechtitelský program plemene gasconne 1. Historie a základní charakteristika plemene Současná podoba plemene gasconne byla vytvořena z původní populace skotu chovaného ve francouzských Pyrenejích, kde

Více

Zdeňka Veselá Tel.: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Zdeňka Veselá Tel.: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. BIOTECHNOLOGICKÉ METODY VE ŠLECHTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Zdeňka Veselá vesela.zdenka@vuzv.cz Tel.: 267009571 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Co je šlechtění? Soustavné zlepšování genetických schopností

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Holandský národní šampionát plemene Blonde d Aquitaine

Holandský národní šampionát plemene Blonde d Aquitaine Holandský národní šampionát plemene Blonde d Aquitaine Zwolle 26.10.2013 Holandský šampionát plemene Blonde d Aquitaine se v letošním roce konal 26.10.2013 ve městě Zwolle. Na rozdíl od našich výstav byla

Více