Postup zpracování autorit. Soubor věcných národních autorit. Struktura záznamu - formát MARC 21. Struktura záznamu - formát UNIMARC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup zpracování autorit. Soubor věcných národních autorit. Struktura záznamu - formát MARC 21. Struktura záznamu - formát UNIMARC"

Transkript

1 Soubor věcných národních autorit Kooperativní tvorba a využívání spolupráce přes Z39.50 (nealephovské knihovny) Školitel: Marcela Mátlová tel.: Postup zpracování autorit vytváření návrhů je možné po dohodě s Mgr. Marií Balíkovou z NK ČR, a po vyškolení a zajištění technických předpokladů autorit geografických a formálních: pomocí Z39.50 klienta - bandasky prostřednictvím www formulářů autorit tematických: pouze em (tabulka ve Wordu) autorit chronologických: zatím není možné, soubor se teprve připravuje Struktura záznamu - formát UNIMARC blok 2-- autoritní / unifikované záhlaví blok 3-- poznámky blok 4-- odkazové záhlaví typu VIZ propojovací záhlaví blok 5-- odkazové záhlaví typu VIZ TÉŽ blok 6-- klasifikační znak MDT, Konspekt blok 8-- poznámky o zdrojích blok 9-- národní pole Struktura záznamu - formát MARC 21 blok 0-- kódy, MDT, Konspekt blok 1-- autoritní / unifikované záhlaví blok 4-- odkazové záhlaví typu VIZ blok 5-- odkazové záhlaví typu VIZ TÉŽ blok 6-- poznámky blok 7-- propojovací záhlaví blok 9-- národní pole UNIMARC pole LDR - návěští záznamu status záznamu LDR c x ph a aczey0102 ba 250 a psi a dogs 8 eng 550 a canisterapie 5 z 550 a kynologie 5 z pozice 5 kód vyjadřuje, že záznam je: nový..n opravený, revidovaný c zrušený...d 1

2 0-- prefix identifikační blok 001 Identifikační číslo záznamu 005 Datum posledního zpracování LDR c x systémové 001 ph číslo a aczey0102 ba 250 a psi a dogs 8 eng 550 a canisterapie 5 z 550 a kynologie 5 z 1-- blok kódovaných informací pole 152 Pravidla podpole $b systém věcného zpracování LDR c x ph a aczey0102 ba 250 a psi a dogs 8 eng 550 a canisterapie 5 z 550 a kynologie 5 z pole 250 autoritní záhlaví neopakovatelné věcné téma 250 a meziknihovní výpůjční služba 450 a MVS t o a interlibrary loan service 8 eng 550 a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba 5 z 5509 a knihovnické služby 5 g 615 n 024 a Služby knihoven 2 Konspekt a :[024.64:021.85] pole 330 všeobecná poznámka pro popsání rozsahu v indikátor: hodnota 1 2. indikátor není definován (mezera) text poznámky 250 a vlastivěda 3301 a Používá se ve vstupním prvku jako název vyučovacího předmětu a jako tematické zpřesnění za názvy zemí, oblastí a obcí pole 450 odkazové záhlaví viz neopakovatelné, nutný další výskyt 450 synonymum (v češtině) odborný termín (v latině) podpole $t písmeno o jako odkaz 250 a papoušek šedý 450 a papoušek žako t o 450 a Psittacus erithacus t o pole 450 propojovací záhlaví 2. indikátor: hodnota 0 cizojazyčný ekvivalent používá se k propojení různých souborů autorit podpole $8 kód jazyka - angličtina 250 a papoušek šedý 450 a papoušek žako t o 450 a Psittacus erithacus t o a african gray parrot 8 eng 2

3 pole 550 odkazové záhlaví viz též vztah hierarchie a asociace: vyjádřen kódem v tzv.řídícím podpoli $5 nadřazený termín - kód g podřazený termín - kód h asociovaný termín - kód z vyjádřen 1. indikátorem nadřazený termín - hodnota 9 podřazený termín - hodnota 1 asociovaný termín - není definován, mezera pole 550 odkazové záhlaví viz též 2. indikátor: není definován (mezera) věcný termín neopakovatelné, nutný další výskyt a psi 5509 a domácí zvířata 5 g 5509 a savci 5 g 550 a kynologie 5 z 550 a canisterapie 5 z 5501 a boxer (pes) 5 h RT related term BT broader term NT narrower term pole 615 Konspekt podpole $n klasifikační znak skupiny Konspektu slovní označení skupiny Konspektu podpole $2 Konspekt kód zdroje indentifikující tezaurus podpole $9 pořadovéčíslo kategorie Konspektu pole 615 Konspekt 250 a daně 3301 a Týká-li se obsah dokumentu právní problematiky, přidělí se rovněž notace a formální označení právní předpisy, zákony 450 a zdanění t o a taxation 8 eng 550 a daňové poradenství 5 z 615 n 336.1/.5 a Veřejné finance 2 Konspekt n 351 a Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa 2 Konspekt 9 15 pole 675 MDT-MRF pole 675 MDT-MRF klasifikační znak MDT-MRF podpole $c vysvětlující termín podpole $d vysvětlující termín v angličtině 250 a daně 3301 a Týká-li se obsah dokumentu právní problematiky, přidělí se rovněž notace a formální označení právní předpisy, zákony 615 n 336.1/.5 a Veřejné finance 2 Konspekt n 351 a Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa 2 Konspekt a c obecně d in general 675 a c legislativa d legislation 3

4 8-- blok zdrojových informací 801 Zdroj původní katalogizace 835 Informace o zrušeném záhlaví LDR c x ph a aczey0102ba 250 a psi sigla a dogs 8 eng a CZ b ABA001 c obecně pole 250 $a psi autoritní záhlaví $a pěstování okrasných rostlin $a rusko-rakouská válka, 1866 $a Lidice, vyhlazení, 1942 $a Srpen, 1968 $a dům čp. 17 (Dobruška,Česko) $a národní hospodářství $a etika $a díla do r. 500 $a Švejk, Josef (literární postava) volí se substantivní tvar v 1. pádě, kterým může být jednoslovné substantivum - kombinatorika víceslovná lexikální jednotka, jejíž základ tvoří substantivum, a to adjektivní spojení - paličkovaná krajka genitivní vazba - teorie množin, geografie cestovního ruchu, psychologie dítěte předložková vazba - překlady do polštiny, publikace pro děti, práce s mládeží volí se substantivní tvar v 1. pádě, kterým může být víceslovná lexikální jednotka, jejíž základ tvoří substantivum, a to komplexní termín - dvě souřadně spojená substantiva označující komplexní pojem, tj. vztah daných pojmů, např. rodina a škola; rozklad tohoto komplexního pojmu na jednotlivé dílčí pojmy by vedl ke vzniku nežádoucího ohlasu irelevantních dokumentů singulár a plurál počitatelná substantiva se uvádějí v plurálu - kočky, omyly, filmy abstrakta, počitatelná substantiva použitá jako abstrakta, názvy vědních oborů se uvádějí v singuláru: odvaha, omyl (filozofie), odvoz odpadků, matematika, film dodržuje se přirozený slovosled až na postponované přívlastky v odborném názvosloví: kyselina sírová kaštanovník jedlý pravopisná forma, v případě existence pravopisných dublet se preferuje progresivní podoba 4

5 psaní velkých a malých písmen - respektujeme pravidla českého pravopisu, vstupní část záhlaví obvykle malým písmenem cizojazyčné výrazy je možné použít neexistuje-li adekvátní překladový výraz: gender je-li termín běžně používán v daném vědním oboru: diabetes mellitus zkratky - preferuje se rozepsaná podoba 250 $a meziknihovní výpůjční služba 450 $a MVS $t o 250 $a daň z přidané hodnoty 450 $a DPH $t o 250 $a otorinolaryngologie 450 $a ORL $t o zkratky - běžně ustálené a všeobecně srozumitelné se naopak preferují 250 $a AIDS 450 $a syndrom získané imunodeficience $t o zvláštní kapitolou jsou termíny: 250 $a SMS zprávy 250 $a virus HIV 250 $a DNA (nukleová kyselina) homonymie (různé významy homonym se rozlišují) specifikací termínu 250 $a listy rostlin 250 $a dolní končetiny uvedením kvalifikátoru 250 $a letci 250 $a letci (ptáci) 250 $a zámky 250 $a zámky (zámečnictví) návrh nového autoritního záznamu po důkladné rešerši vyhledat v bibliografické bázi dokumenty téhož tématu kontrola na duplicitu v autoritní bázi vyhledat autority stejné skupiny (využít analogie) zápis návrhu podle požadavku NK ČR: UNIMARC KATPOL, Věcné autority, Soubor tematických autorit 5

6 - UNIMARC pole LDR - návěští záznamu status záznamu LDR c x ge a aczey0102 ba 152 a AACR2 b czenas 160 a e-xr-ka 215 a Cheb (Česko) 3300 a Okresní město. 415 a Eger (Česko) t o 5151 a Bříza (Cheb,Česko) 5 h pozice 5 kód vyjadřuje, že záznam je: nový..n opravený, revidovaný c zrušený...d - UNIMARC 0-- prefix identifikační blok 001 Identifikační číslo záznamu 005 Datum posledního zpracování LDR c x systémové 001 ge číslo a aczey0102ba 152 a AACR2 b czenas 160 a e-xr-ka 215 a Cheb (Česko) 3300 a Okresní město. 415 a Eger (Česko) t o - UNIMARC 1-- blok kódovaných informací pole 152 Pravidla katalogizační pravidla podpole $b systém věcného zpracování LDR c x ge a aczey0102ba 152 a AACR2 b czenas 160 a e-xr-ka 215 a Cheb (Česko) 3300 a Okresní město. 415 a Eger (Česko) t o - UNIMARC pole 160 kód geografické oblasti neopakovatelné kód 160 a e-xr-mr a e-xo a Bílé Karpaty (Česko a Slovensko) 415 a Biele Karpaty (Česko a Slovensko) t o 515 a Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty (Česko) 5 z 5151 a Velká Javorina (Bílé Karpaty, Slovensko) 5 h 675 a ( ) c fyzickogeografická charakteristika 675 a ( ) c místní určení -Česko 675 a (437.6) c místní určení - Slovensko - UNIMARC pole 215 autoritní záhlaví neopakovatelné geografický název 160 a e-xr-mr a e-xo a Bílé Karpaty (Česko a Slovensko) 415 a Biele Karpaty (Česko a Slovensko) t o 515 a Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty (Česko) 5 z 5151 a Velká Javorina (Bílé Karpaty, Slovensko) 5 h 675 a ( ) c fyzickogeografická charakteristika 675 a ( ) c místní určení -Česko 675 a (437.6) c místní určení - Slovensko - UNIMARC pole 330 všeobecná poznámka pro popsání rozsahu v indikátor: hodnota 0 2. indikátor není definován (mezera) text poznámky 215 a Aquincum (Maďarsko : archeologická lokalita) 3300 ařímské město a vojenský tábor v Pannonii Inferior; dnes na území Budapešti 6

7 - UNIMARC pole 415 odkazové záhlaví viz neopakovatelné, nutný další výskyt 415 podpole $t písmeno o jako odkaz 215 a Český les (Česko a Německo) 415 a Böhmischen Wald t o 415 a Oberpfälzer Wald t o - UNIMARC pole 515 odkazové záhlaví viz též vztah hierarchie a asociace: vyjádřen kódem v tzv.řídícím podpoli $5 nadřazený termín - kód g podřazený termín - kód h asociovaný termín - kód z vyjádřen 1. indikátorem nadřazený termín - hodnota 9 podřazený termín - hodnota 1 asociovaný termín - není definován, mezera - UNIMARC pole 515 odkazové záhlaví viz též 2. indikátor: není definován (mezera) geografický název neopakovatelné, nutný další výskyt a Jeseníky (Česko) 5159 a Krkonošsko-jesenická soustava 5 g 5151 a Hrubý Jeseník, pohoří (Česko) 5 h 5151 a Nízký Jeseník (Česko) 5 h 5151 a Rychlebské hory (Česko) 5 h 515 a Chráněná krajinná oblast Jeseníky (Česko) 5 z - UNIMARC pole 675 MDT-MRF klasifikační znak MDT-MRF podpole $c vysvětlující termín podpole $d vysvětlující termín v angličtině - UNIMARC pole 675 MDT-MRF 160 a e-xr-mr a e-xo a Bílé Karpaty (Česko a Slovensko) 415 a Biele Karpaty (Česko a Slovensko) 5159 a Západní Karpaty 5 g 5151 a Velká Javorina (Bílé Karpaty, Slovensko) 5 h 5151 a Velký Lopeník (Bílé Karpaty,Česko) 5 h 515 a Moravské Kopanice (Česko) 5 z 515 a Horňácko (Česko) 5 z 675 a ( ) c fyzickogeografická charakteristika 675 a ( ) c místní určení -Česko 675 a (437.6) c místní určení - Slovensko - UNIMARC 8-- blok zdrojových informací 801 Zdroj původní katalogizace 810 Zdroj nalezených informací 835 Informace o zrušeném záhlaví 8564 URL - elektronické umístění 160 a e-xr-pl 215 a Rabí (Česko) 3300 a Obec v okrese Klatovy. 675 a ( ) a CZ b ABA001 c a www(adresy ČR-MVČR) 8564 u 7

8 - UNIMARC 9-- blok národních polí 950 Status LDR c x ge a aczey0102 ba 152 a AACR2 b czenas 160 a e-xr-ol 215 a Prostějov (Česko) 3300 a Okresní město. 675 a ( ) a CZ b ABA001 c a správní celek - obecně pole 215 $a Francie autoritní záhlaví $a České Budějovice (Česko) $a Severní Amerika $a Itálie jižní $a Prostějov-oblast (Česko) $a Zlínský kraj (Česko) $a Kartágo (zaniklé město) $a Mušov (Česko : zaniklá obec) $a Kotouč (Štramberský kras,česko) $a Horní Lhota (Zlín,Česko) forma seřídí pravidly AACR2R názvy státních celků - konvenční název 215 $a Česko 415 $a Česká republika $t o 415 $a ČR $t o přirozený slovosled Jižní Amerika v invertovaném tvaru Slovensko východní, Dalmácie severní (Chorvatsko) geografický doplněk v závorce název státu - u názvů míst menších než stát 215 $a Tours (Francie) 215 $a Kosovo (Srbsko) 215 $a Dorset (Anglie) 215 $a Dublin (Maryland) název okresního města - u víceznačných názvů 215 $a Adamov (České Budějovice, Česko) 215 $a Adamov (Blansko, Česko) geografický doplněk v závorce název obce, města - u názvůčástí obcí, měst 215 $a Žabovřesky (Brno, Česko) 215 $a Palupín (Strmilov,Česko) 215 $a Hojsova Stráž (Železná Ruda,Česko) název obce / města a název okresního města - - u víceznačných názvů 215 $a Mačice (Soběšice, Klatovy, Česko) 215 $a Kondratice (Popovice, Benešov, Česko) geografický doplněk v závorce 2 názvy států v abecedním pořadí - - u geomorfologických názvů 215 $a Krkonoše (Česko a Polsko) 2 názvy států - u názvů řek pořadí podle pramene 215 $a Lužnice (Rakousko a Česko) 215 $a Hornád (Slovensko a Maďarsko) 8

9 geografický doplněk v závorce nekvalifikují se - útvary na území více států 215 $a Alpy 215 $a Dunaj 215 $a Morava, řeka nekvalifikují se - oceány, moře 215 $a Středozemní moře obecný doplněk po spojovníku -oblast - krajina obklopující město, obec, geomorfologický útvar 215 $a Dub nad Moravou-oblast (Česko) 215 $a Paříž-oblast (Francie) 215 $a Přerov-oblast (Česko) 215 $a Berounka-oblast (Česko) 215 $a Krkonoše-oblast (Česko a Polsko) obecný doplněk po spojovníku -povodí - krajina obklopujícířeky včetně jejich přítoků 215 $a Vltava-povodí (Česko) 215 $a Povltaví 3300 $a Národopisná oblast v jižníčásti jižních Čech v povodí Vltavy obecný doplněk po spojovníku -tok horní, -tok střední, -tok dolní - úsek řeky 215 $a Labe-tok horní (Česko) 215 $a Labe (Česko a Německo) 215 $a Labe-oblast (Česko a Německo) 215 $a Labe-povodí (Česko a Německo) obecný doplněk po čárce - pro rozlišení víceznačných názvů 215 $a Morava, řeka (Česko) 215 $a Morava (Česko) 215 $a Jizera, řeka (Česko) 215 $a Jizera, hora (Jizerské hory, Česko) 215 $a Hadovka, potok (Česko) 215 $a Přírodní park Hadovka (Česko) obecný doplněk v závorce názvy dopravních a turistických tras - u vnitrostátních se přiděluje vždy - u mezinárodních se vypouští KATPOL, Věcné autority, Soubor geografických autorit 9

10 obecný doplněk v závorce názvy naučných stezek názvy přírodních památek - je-li označení součástí názvu, vypouští se KATPOL, Věcné autority, Soubor geografických autorit obecný doplněk v závorce názvy rezervací názvy chráněných krajinných oblastí názvy přírodních parků - nezapisuje se, tvoří součást názvu 215 $a Přírodní rezervace Rybníky (Česko) 215 $a Chráněná krajinná oblast Pálava (Česko) 215 $a Pieninský národní park (Slovensko) obecný doplněk v závorce názvy archeologických lokalit názvy zaniklých států, měst a obcí - přiděluje se vždy 215 $a Aquincum (Maďarsko : archeologická lokalita) 215 $a Závist (Česko : archeologická lokalita) 215 $a Trója (zaniklé město) 215 $a Mušov (Česko : zaniklá obec) obecný doplněk v závorce názvy okresů, krajů, vojvodství (víceznačné názvy) - je-li označení součástí názvu, vypouští se 215 $a Vsetín (Česko : okres) 215 $a Nitranský kraj (Slovensko) 215 $a Vysočina (Česko : kraj) 215 $a Krakov (Polsko : vojvodství) 215 $a Mazovské vojvodství (Polsko) návrh nového autoritního záznamu po důkladné rešerši kontrola na duplicitu v autoritní bázi vyhledat autority stejné skupiny (využít analogie) doporučené příručkové prameny: KATPOL, Věcné autority, Soubor geografických autorit návrh nového autoritního záznamu instrukce: KATPOL, Věcné autority, Soubor geografických autorit, Aktualizace souboru pomocí Z39.50 klienta - bandasky prostřednictvím www formuláře 10

11 Formální autority Formální autority UNIMARC soubor formálních autorit: řízený registrující univerzální lokální vyjádřeny vztahy hierarchie a asociace v záhlaví * pole statut autority pole LDR - návěští záznamu status záznamu pozice 5 kód vyjadřuje, že záznam je: LDR n x nový..n 001 fd opravený, revidovaný c zrušený...d 100 a aczey0102 ba 285 a příručky a handbooks, manuals, etc. 8 eng 675 a (035) 0-- prefix identifikační blok 001 Identifikační číslo záznamu 005 Datum posledního zpracování LDR n x fd a aczey0102 ba 285 a příručky systémové číslo a handbooks, manuals, etc. 8 eng 675 a (035) 1-- blok kódovaných informací pole 152 Pravidla podpole $b systém věcného zpracování LDR n x fd a aczey0102 ba 285 a příručky a handbooks, manuals, etc. 8 eng 675 a (035) pole 285 autoritní záhlaví neopakovatelné formální deskriptor 285 a encyklopedie 485 a encyklopedické slovníky t o 485 a naučné slovníky t o 485 a všeobecné naučné slovníky t o a encyclopedias 8 eng 585 a biografické slovníky 5 z 585 a obrazové slovníky 5 z 585 a výkladové slovníky 5 z 11

12 pole 330 všeobecná poznámka informace o používání MDT 1. indikátor: hodnota 1 2. indikátor není definován (mezera) text poznámky 285 a příběhy 3301 a Hlavní znak se používá, nelze-li zařadit pod národní literaturu 675 a (0:82-32) c formální znak 675 a c hlavní znak pole 485 odkazové záhlaví viz neopakovatelné, nutný další výskyt 450 podpole $t písmeno o jako odkaz 285 a encyklopedie 485 a encyklopedické slovníky t o 485 a naučné slovníky t o 485 a všeobecné naučné slovníky t o pole 485 propojovací záhlaví 2. indikátor: hodnota 0 cizojazyčný ekvivalent používá se k propojení různých souborů autorit podpole $8 kód jazyka - angličtina 285 a encyklopedie 485 a encyklopedické slovníky t o 485 a naučné slovníky t o a encyclopedias 8 eng pole 585 odkazové záhlaví viz též vztah hierarchie a asociace: vyjádřen kódem v tzv.řídícím podpoli $5 nadřazený termín - kód g podřazený termín - kód h asociovaný termín - kód z vyjádřen 1. indikátorem nadřazený termín - hodnota 9 podřazený termín - hodnota 1 asociovaný termín - není definován, mezera pole 585 odkazové záhlaví viz též 2. indikátor: není definován (mezera) formální deskriptor neopakovatelné, nutný další výskyt a bibliografie 585 a bibliografické slovníky 5 z 5851 a personální bibliografie 5 h 5851 a odborné bibliografie 5 h 5851 a regionální bibliografie 5 h 5851 a bibliografie bibliografií 5 h RT related term NT narrower term pole 675 MDT-MRF klasifikační znak MDT-MRF podpole $c vysvětlující termín podpole $d vysvětlující termín v angličtině 12

13 pole 675 MDT-MRF 285 a dvojjazyčné překladové slovníky 485 a dvojjazyčné translační slovníky t o a bilingual translation dictionaries 8 eng 5859 a překladové slovníky 5 g 675 a (038)81 c formální znak 675 a 81' c hlavní znak 8-- blok zdrojových informací 801 Zdroj původní katalogizace 835 Informace o zrušeném záhlaví LDR n x fd a aczey0102 ba 285 a DVD 485 a Digital Versatile Disc t o a DVD 8 eng a CZ b ABA001 c sigla 950 statut autority Pole slouží k zápisu označení lokálního použití formální autority uvedené v záhlaví 950 statut autority Pole slouží k zápisu označení lokálního použití formální autority uvedené v záhlaví označení pomocí * LDR n x fd a cczey0102 ba 285 a *romány pro ženy 485 a ženské romány t o a CZ b ABA001 c a lokální označení pomocí * LDR n x fd a aczey0102 ba 285 a *jubilejní články a festschriften 8 eng 675 a ( ) a CZ b ABA001 c a lokální b ANL Formální autority - obecně 950 označení pomocí * statut autority Pole slouží k zápisu označení lokálního použití formální autority uvedené v záhlaví LDR n x fd a cczey0102 ba 285 a *kartografické dokumenty 9500 a lokální b Knihovna UPM pole 285 $a monografie autoritní záhlaví $a studie $a učebnice základních škol $a anglické romány $a publikace pro mládež $a historické romány $a moravské pověsti $a partitury a hlasy $a turistické mapy $a časopisy politických stran a hnutí 13

14 Formální autority návrh nového autoritního záznamu malá pravděpodobnost, soubor je dostatečně naplněn univerzálními autoritami, aktualizace se týká především lokálních autorit Metoda Konspektu po důkladné rešerši kontrola na duplicitu v autoritní bázi pomocí Z39.50 klienta - bandasky prostřednictvím www formuláře Metoda Konspektu zvláštní typ selekčního jazyka - není předmětovým ani systematický jazykem (chybí princip hierarchie, chybí řízený slovník - vyhledávání podle slov není spolehlivé) umožňuje: standardizaci věcného popisu profilaci fondu (tematická mapa fondu) ochranu fondu Metoda Konspektu struktura: 24 předmětových kategorií (1. úroveň) cca 500 skupin (2. úroveň) 639.2/.6 Rybářství [24] skupina Konspektu předmětová kategorie pořadové číslo Skupiny Konspektu - UNIMARC Skupiny Konspektu - AUT v UNIMARCU pole 615 skupina Konspektu v záznamu tematické AUT 250 a rybolov na mušku 450 a muškaření t o a fly fishing 8 eng 5509 a rybolov na udici 5 g 615 n 639.2/.6 a Rybářství 2 Konspekt a LDR n x sk a aczey0102 ba 290 n 639.2/.6 a Rybářství 2 Konspekt n a Fishing 2 Conspectus k 24 a *Zemědělství 5 g a CZ b ABA001 c

15 Kategorie Konspektu - AUT v UNIMARCU LDR n x sk a cczey0102 ba 290 k 24 a *Zemědělství 2 Konspekt 5901 n 63 a Zemědělství a jiné příbuzné... 5 h 5901 n 630 a Lesnictví 5 h 5901 n 639.2/.6 a Rybářství 5 h a CZ b ABA001 c Užití skupin Konspektu v BIB záznamech přidělovat pouze jednu skupinu, která by měla označovat hlavní téma v uvedených případech pravidla dovolují přidělení dvou skupin - jedna vyjadřuje obor, druhá formální hledisko: učebnice oborové jazykové slovníky, konverzace bibliografie biografie literatura pro děti a mládež - odborná i beletrie Užití skupin Konspektu v BIB záznamech Štaidl, Ladislav, Desátý klíč / Ladislav Štaidl. -- Vyd Praha : L. Štajdl, s. : il. (převážně barev.), portréty ; 25 cm ISBN: (váz.) KONSPEKT Hudebníci, skladatelé a jiná hudební povolání [9] Biografie [8] MDT 929 * /.2 * * (437.3) * (092) GEOGR.KÓD e-xr--- PH Štaidl, Ladislav, hudebníci Česko populární hudba Česko stol. FORM.DESKR. autobiografie Formát MARC 21 / Autority - konverzní tabulky stejná pole v obou formátech: návěští LDR identifikační číslo 001 datum posledního zpracování 005 URL - elektronické umístění 8564 nové pole ve formátu MARC 21: Identifikátor kontrolního čísla 003 konverze polí: MARC UNIM Údaje pevné délky Zdroj původní katalogizace Kód geografické oblasti Skupina Konspektu MDT-MRF konverze polí: MARC UNIM autoritní termín: tematický geografický formální skupiny a kategorie Konspektu odkazový termín VIZ: tematický 450 $0 o 450 $t o geografický 451 $0 o 415 $t o formální 455 $0 o 485 $t o 15

16 konverze polí: MARC UNIM odkazový termín VIZ TÉŽ: tematický - RT $5 z tematický - BT 5509 $w g 5509 $5 g tematický - NT 5501 $w h 5501 $5 h geografický - RT $5 z geografický - BT 5519 $w g 5159 $5 g geografický - NT 5511 $w h 5151 $5 h formální - RT $5 z formální - BT 5559 $w g 5859 $5 g formální - NT 5551 $w h 5851 $5 h konspektový - BT 59097$w g 5909 $5 g konspektový - NT 59017$w h 5901 $5 h konverze polí: MARC UNIM zdroj nalezených informací: všeobecná poznámka: tematická 6809 $i 3301 $a geografická 6800 $i 3300 $a formální 6809 $i 3301 $a informace o zrušeném záhlaví: konverze polí: MARC UNIM propojovací termín: tematický $2 eczenas $8 eng geografický $2 eczenas $8 eng formální $2 eczenas $8 eng skupina Konspektu status: GE - správní celek 9501 $a 950 $a FD - lokální 9502 $a 9500 $a 16

Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací. Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol.

Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací. Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol. Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol.cz 1 Studijní materiály Základní: prezentace AUT báze národních autorit

Více

Věcné autority 2013. Marcela.Matlova@vkol.cz

Věcné autority 2013. Marcela.Matlova@vkol.cz Věcné autority 2013 Marcela.Matlova@vkol.cz Osnova Úvodní informace Technické možnosti kooperace Faktory ovlivňující kooperaci v roce 2013 Základní změny a úpravy Tematické autority Geografické autority

Více

Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR

Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR 1 Obsah Úvodní informace Věcné zpřístupnění Charakteristika Potřeby uživatelů Kvalitní popis Efektivní zpřístupnění

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné 13.12. 2011 Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program 10:00-11:15 úvodní informace problematika věcného zpřístupnění úprava Konspektového schématu 11:15-12:00 přestávka 12:00-13:15 integrace

Více

Jmenná katalogizace I

Jmenná katalogizace I Jmenná katalogizace I Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz Praha Jmenný popis rozvrh vyučovacího plánu 13. 12. 2007 Jmenný popis I (bibliografický záznam 20. 12. 2007 Jmenný popis

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

MARC 21 - IV Návěští, kódované údaje, Zuzana Hájková JVK květen 2009

MARC 21 - IV Návěští, kódované údaje, Zuzana Hájková JVK květen 2009 MARC 21 - IV Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX Zuzana Hájková JVK květen 2009 Témata Návěští Pole 001, 003 a 005 Kódované údaje 008, 007, 006 ne indikátory a podpole, údaje definuje jejich pozice

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

MARC 21 Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX. Michal Záviška Národní lékařská knihovna

MARC 21 Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX. Michal Záviška Národní lékařská knihovna MARC 21 Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX Michal Záviška Národní lékařská knihovna Témata Návěští Pole 001, 003 a 005 Kódované údaje 008, 007 ne indikátory a podpole ano Čísla a kódy 01X-09X Návěští

Více

Vyjádření notace MDT-MRF

Vyjádření notace MDT-MRF Vyjádření notace MDT-MRF Notaci věcně související se slovním výrazem označujícím předmět nebo formu dokumentu (termínem) lze vyjádřit : hlavním znakem jednoduchým 902.2 -- archeologické výzkumy složeným

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů Soubor odborných předmětů 72-41-M/01 - Informační služby Forma zkoušky: Praktická zkouška Zkouška obsahuje učivo z předmětů informační procesy a praxe. 1. Katalogizování skupiny dokumentů A 2. Katalogizování

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Návěští (NO) Návěští. Indikátory a podpole. Návěští nemá žádné indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí. Znakové pozice 00-04 Délka záznamu

Návěští (NO) Návěští. Indikátory a podpole. Návěští nemá žádné indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí. Znakové pozice 00-04 Délka záznamu Návěští (NO) Indikátory a podpole Návěští nemá žádné indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí. Znakové pozice 00-04 Délka záznamu 05 Status záznamu a doplněný záznam c opravený záznam d zrušený

Více

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna Co je MeSH Tezaurus Medical Subject Headings Řízený slovník termínů z biomedicíny Produkt U.S. National

Více

Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) PŘÍLOHA Č. 1 Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 ÚVOD Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) vycházejí ze stejnojmenných zásad publikovaných

Více

Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003)

Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003) Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003) Vývoj systému CUBUS v roce 2002 (2003) lze rozdělit do tří základních oblastí: I. Dokončení rozpracovaných funkcí systému CUBUS (do 30.6.2002),

Více

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_46 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph

Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph Server anl. nkp.cz (http://anl.nkp.cz:2100/r/skk/p210/p10init) slouží pro upload

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Národní autority v prostředí muzeí a galerií

Národní autority v prostředí muzeí a galerií Národní autority v prostředí muzeí a galerií Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Obsah Charakteristika projektu (analýza, pilotní realizace)

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 20.5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Ochrana krajiny ČR (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Ochrana krajiny ČR (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 30. 11. 1. 12. 2011 Your contact information AKM 2011 INTEROPERABILITA V PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍCH: VIZE A REALITA Marie Balíková, Miroslav Kunt,

Více

Katalogizace speciálních dokumentů

Katalogizace speciálních dokumentů Témata Katalogizace speciálních dokumentů Ludmila Benešová NK ČR 1. Společné zásady popisu speciálních dokumentů (standardy, oblasti bibliografického popisu) 2. Určování typu dokumentu (identifikace nosiče)

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Jak hledat v katalogu

Jak hledat v katalogu Jak hledat v katalogu Do připravených polí formuláře ON-LINE KATALOG - ZADÁNÍ DOTAZU napište hledaný termín a stiskněte tlačítko HLEDEJ. Při zadání dotazu vyplňte pouze jeden z nabízených řádků. Kliknutím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK)

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zuzana Švastová * svastova@npkk.cz 1 Abstrakt: Poznatky a zkušenosti NPKK z přechodu na AKS KP-WIN. NPKK do konce roku

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Pilotní řešení. AiP Beroun, autor Mgr. Olga Čiperová 28.11.2011-1 -

Pilotní řešení. AiP Beroun, autor Mgr. Olga Čiperová 28.11.2011-1 - ZDOKONALENÍ VIRTUÁLNÍHO BADATELSKÉHO PROSTŘEDÍ MANUSCRIPTORIA - VYUŽITÍ TEZAURŮ A DATABÁZÍ AUTORIT AGREGOVANÝCH CERL PRO VYHLEDÁVÁNÍ V MANUSCRIPTORIU Pilotní řešení Zpráva AiP Beroun, autor Mgr. Olga Čiperová

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

On-line instruktáž do systému ISBN. Není určeno autorům, kteří vydávají jednu knihu vlastním nákladem

On-line instruktáž do systému ISBN. Není určeno autorům, kteří vydávají jednu knihu vlastním nákladem On-line instruktáž do systému ISBN nově vstupujících nakladatelů Není určeno autorům, kteří vydávají jednu knihu vlastním nákladem Cílem instruktáže je seznámit nakladatele mající zájem získat vlastní

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační systém Eva Bulínová* eva.bulinova@ruk.cuni.cz Abstrakt: Příspěvek popisuje přechod

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

210 mm ISBN. International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy)

210 mm ISBN. International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy) ISBN International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy) Historie ISBN 60. léta Velká Británie prof. Foster systém číslování knih - SBN (Standard Book Number ) 8 místné -1. část označovala

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998. 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 3 Graf č.

Více

Vlastivěda. Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě. První pomoc

Vlastivěda. Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě. První pomoc 1 Vlastivěda Vlastivěda Učivo Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě První pomoc BESIP dopravní značky, křižovatky, pravidla silničního provozu z hlediska chodce a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Edita Lichtenbergová NK ČR Knihovny současnosti 2014, Olomouc, 11. 9. 2014 Změnu koncepce může ovlivnit 1) Úspornost RDA a formátu založeném na

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Evropa Úvod, regionální geografie I. Předmět: Vytvořil: Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Světadíl Evropa

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

1) Státy střední Evropy 5.r.

1) Státy střední Evropy 5.r. 1) Státy střední Evropy 5.r. Česká republika sousedí se 4 státy. - na severu - - na západě - - na jihu - - na východě - Doplň názvy států do mapky: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/czech_republic_map_blank.png

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Vysvětlení některých pojmů Informace V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho

Více

Věcná katalogizace. PhDr.Milada Píšková

Věcná katalogizace. PhDr.Milada Píšková Věcná katalogizace Věcná katalogizace PhDr.Milada Píšková Věcná katalogizace Věcné pořádání informací (indexace) dílčí proces vstupního zpracování informací,vychází z obsahové analýzy dokumentu t.j. informace

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

Souborný katalog a Národní autority jak obejít omezení komerčního systému

Souborný katalog a Národní autority jak obejít omezení komerčního systému Souborný katalog a Národní autority jak obejít omezení komerčního systému Helena Dvořáková * Helena.Dvorakova@nkp.cz 1 Abstrakt: Komerční integrovaný knihovní systém může dobře sloužit praktickému provozu

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_06_CJL_M

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_06_CJL_M Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_06_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2473 Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím e-mail: skola@vraclav.cz

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou.

CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou. RAKOUSKÁ REPUBLIKA CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou. Na začátku hodiny učitel seznámí žáky s výkladem. Stručně charakterizuje stát. Práce s mapou (poloha, povrch). Na jihu ČR sousedí

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

VY_07_Vla5E_62. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu.

VY_07_Vla5E_62. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu. Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: Zápis z vyučovací hodiny: Obrázek 3: Sachrův dort [3]

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Martin Mareš mj@ucw.cz. Katedra Aplikované Matematiky MFF UK Praha

Martin Mareš mj@ucw.cz. Katedra Aplikované Matematiky MFF UK Praha mj@ucw.cz Katedra Aplikované Matematiky MFF UK Praha 2015 Odevzdávání práce Formality určují Směrnice děkana 8/2010 a 2/2015. Papírová verze: 3 výtisky: vedoucí, oponent, knihovna Oponentský výtisk se

Více

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice Okruhy otázek k přijímacím zkouškám Studijní obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví A. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY 1. Citační etika, zásady citování a porušování citační

Více

PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE

PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE Gabriela Krčmařová, Národní knihovna ČR Praha Uvedený příspěvek stručně informuje o současném stavu CASLIN Souborném katalogu ČR a shrnuje

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Střední Evropa. Přírodní podmínky

Střední Evropa. Přírodní podmínky Střední Evropa Přírodní podmínky Obr. 1 Severoněmecká nížina Středopolská nížina Česká vysočina Gerlachovský štít 2655 m Mt. Blanc 4807 m ALPY Velká uherská nížina Obr. 2 Bodamské j. Ženevské j. Balaton

Více