Postup zpracování autorit. Soubor věcných národních autorit. Struktura záznamu - formát MARC 21. Struktura záznamu - formát UNIMARC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup zpracování autorit. Soubor věcných národních autorit. Struktura záznamu - formát MARC 21. Struktura záznamu - formát UNIMARC"

Transkript

1 Soubor věcných národních autorit Kooperativní tvorba a využívání spolupráce přes Z39.50 (nealephovské knihovny) Školitel: Marcela Mátlová tel.: Postup zpracování autorit vytváření návrhů je možné po dohodě s Mgr. Marií Balíkovou z NK ČR, a po vyškolení a zajištění technických předpokladů autorit geografických a formálních: pomocí Z39.50 klienta - bandasky prostřednictvím www formulářů autorit tematických: pouze em (tabulka ve Wordu) autorit chronologických: zatím není možné, soubor se teprve připravuje Struktura záznamu - formát UNIMARC blok 2-- autoritní / unifikované záhlaví blok 3-- poznámky blok 4-- odkazové záhlaví typu VIZ propojovací záhlaví blok 5-- odkazové záhlaví typu VIZ TÉŽ blok 6-- klasifikační znak MDT, Konspekt blok 8-- poznámky o zdrojích blok 9-- národní pole Struktura záznamu - formát MARC 21 blok 0-- kódy, MDT, Konspekt blok 1-- autoritní / unifikované záhlaví blok 4-- odkazové záhlaví typu VIZ blok 5-- odkazové záhlaví typu VIZ TÉŽ blok 6-- poznámky blok 7-- propojovací záhlaví blok 9-- národní pole UNIMARC pole LDR - návěští záznamu status záznamu LDR c x ph a aczey0102 ba 250 a psi a dogs 8 eng 550 a canisterapie 5 z 550 a kynologie 5 z pozice 5 kód vyjadřuje, že záznam je: nový..n opravený, revidovaný c zrušený...d 1

2 0-- prefix identifikační blok 001 Identifikační číslo záznamu 005 Datum posledního zpracování LDR c x systémové 001 ph číslo a aczey0102 ba 250 a psi a dogs 8 eng 550 a canisterapie 5 z 550 a kynologie 5 z 1-- blok kódovaných informací pole 152 Pravidla podpole $b systém věcného zpracování LDR c x ph a aczey0102 ba 250 a psi a dogs 8 eng 550 a canisterapie 5 z 550 a kynologie 5 z pole 250 autoritní záhlaví neopakovatelné věcné téma 250 a meziknihovní výpůjční služba 450 a MVS t o a interlibrary loan service 8 eng 550 a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba 5 z 5509 a knihovnické služby 5 g 615 n 024 a Služby knihoven 2 Konspekt a :[024.64:021.85] pole 330 všeobecná poznámka pro popsání rozsahu v indikátor: hodnota 1 2. indikátor není definován (mezera) text poznámky 250 a vlastivěda 3301 a Používá se ve vstupním prvku jako název vyučovacího předmětu a jako tematické zpřesnění za názvy zemí, oblastí a obcí pole 450 odkazové záhlaví viz neopakovatelné, nutný další výskyt 450 synonymum (v češtině) odborný termín (v latině) podpole $t písmeno o jako odkaz 250 a papoušek šedý 450 a papoušek žako t o 450 a Psittacus erithacus t o pole 450 propojovací záhlaví 2. indikátor: hodnota 0 cizojazyčný ekvivalent používá se k propojení různých souborů autorit podpole $8 kód jazyka - angličtina 250 a papoušek šedý 450 a papoušek žako t o 450 a Psittacus erithacus t o a african gray parrot 8 eng 2

3 pole 550 odkazové záhlaví viz též vztah hierarchie a asociace: vyjádřen kódem v tzv.řídícím podpoli $5 nadřazený termín - kód g podřazený termín - kód h asociovaný termín - kód z vyjádřen 1. indikátorem nadřazený termín - hodnota 9 podřazený termín - hodnota 1 asociovaný termín - není definován, mezera pole 550 odkazové záhlaví viz též 2. indikátor: není definován (mezera) věcný termín neopakovatelné, nutný další výskyt a psi 5509 a domácí zvířata 5 g 5509 a savci 5 g 550 a kynologie 5 z 550 a canisterapie 5 z 5501 a boxer (pes) 5 h RT related term BT broader term NT narrower term pole 615 Konspekt podpole $n klasifikační znak skupiny Konspektu slovní označení skupiny Konspektu podpole $2 Konspekt kód zdroje indentifikující tezaurus podpole $9 pořadovéčíslo kategorie Konspektu pole 615 Konspekt 250 a daně 3301 a Týká-li se obsah dokumentu právní problematiky, přidělí se rovněž notace a formální označení právní předpisy, zákony 450 a zdanění t o a taxation 8 eng 550 a daňové poradenství 5 z 615 n 336.1/.5 a Veřejné finance 2 Konspekt n 351 a Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa 2 Konspekt 9 15 pole 675 MDT-MRF pole 675 MDT-MRF klasifikační znak MDT-MRF podpole $c vysvětlující termín podpole $d vysvětlující termín v angličtině 250 a daně 3301 a Týká-li se obsah dokumentu právní problematiky, přidělí se rovněž notace a formální označení právní předpisy, zákony 615 n 336.1/.5 a Veřejné finance 2 Konspekt n 351 a Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa 2 Konspekt a c obecně d in general 675 a c legislativa d legislation 3

4 8-- blok zdrojových informací 801 Zdroj původní katalogizace 835 Informace o zrušeném záhlaví LDR c x ph a aczey0102ba 250 a psi sigla a dogs 8 eng a CZ b ABA001 c obecně pole 250 $a psi autoritní záhlaví $a pěstování okrasných rostlin $a rusko-rakouská válka, 1866 $a Lidice, vyhlazení, 1942 $a Srpen, 1968 $a dům čp. 17 (Dobruška,Česko) $a národní hospodářství $a etika $a díla do r. 500 $a Švejk, Josef (literární postava) volí se substantivní tvar v 1. pádě, kterým může být jednoslovné substantivum - kombinatorika víceslovná lexikální jednotka, jejíž základ tvoří substantivum, a to adjektivní spojení - paličkovaná krajka genitivní vazba - teorie množin, geografie cestovního ruchu, psychologie dítěte předložková vazba - překlady do polštiny, publikace pro děti, práce s mládeží volí se substantivní tvar v 1. pádě, kterým může být víceslovná lexikální jednotka, jejíž základ tvoří substantivum, a to komplexní termín - dvě souřadně spojená substantiva označující komplexní pojem, tj. vztah daných pojmů, např. rodina a škola; rozklad tohoto komplexního pojmu na jednotlivé dílčí pojmy by vedl ke vzniku nežádoucího ohlasu irelevantních dokumentů singulár a plurál počitatelná substantiva se uvádějí v plurálu - kočky, omyly, filmy abstrakta, počitatelná substantiva použitá jako abstrakta, názvy vědních oborů se uvádějí v singuláru: odvaha, omyl (filozofie), odvoz odpadků, matematika, film dodržuje se přirozený slovosled až na postponované přívlastky v odborném názvosloví: kyselina sírová kaštanovník jedlý pravopisná forma, v případě existence pravopisných dublet se preferuje progresivní podoba 4

5 psaní velkých a malých písmen - respektujeme pravidla českého pravopisu, vstupní část záhlaví obvykle malým písmenem cizojazyčné výrazy je možné použít neexistuje-li adekvátní překladový výraz: gender je-li termín běžně používán v daném vědním oboru: diabetes mellitus zkratky - preferuje se rozepsaná podoba 250 $a meziknihovní výpůjční služba 450 $a MVS $t o 250 $a daň z přidané hodnoty 450 $a DPH $t o 250 $a otorinolaryngologie 450 $a ORL $t o zkratky - běžně ustálené a všeobecně srozumitelné se naopak preferují 250 $a AIDS 450 $a syndrom získané imunodeficience $t o zvláštní kapitolou jsou termíny: 250 $a SMS zprávy 250 $a virus HIV 250 $a DNA (nukleová kyselina) homonymie (různé významy homonym se rozlišují) specifikací termínu 250 $a listy rostlin 250 $a dolní končetiny uvedením kvalifikátoru 250 $a letci 250 $a letci (ptáci) 250 $a zámky 250 $a zámky (zámečnictví) návrh nového autoritního záznamu po důkladné rešerši vyhledat v bibliografické bázi dokumenty téhož tématu kontrola na duplicitu v autoritní bázi vyhledat autority stejné skupiny (využít analogie) zápis návrhu podle požadavku NK ČR: UNIMARC KATPOL, Věcné autority, Soubor tematických autorit 5

6 - UNIMARC pole LDR - návěští záznamu status záznamu LDR c x ge a aczey0102 ba 152 a AACR2 b czenas 160 a e-xr-ka 215 a Cheb (Česko) 3300 a Okresní město. 415 a Eger (Česko) t o 5151 a Bříza (Cheb,Česko) 5 h pozice 5 kód vyjadřuje, že záznam je: nový..n opravený, revidovaný c zrušený...d - UNIMARC 0-- prefix identifikační blok 001 Identifikační číslo záznamu 005 Datum posledního zpracování LDR c x systémové 001 ge číslo a aczey0102ba 152 a AACR2 b czenas 160 a e-xr-ka 215 a Cheb (Česko) 3300 a Okresní město. 415 a Eger (Česko) t o - UNIMARC 1-- blok kódovaných informací pole 152 Pravidla katalogizační pravidla podpole $b systém věcného zpracování LDR c x ge a aczey0102ba 152 a AACR2 b czenas 160 a e-xr-ka 215 a Cheb (Česko) 3300 a Okresní město. 415 a Eger (Česko) t o - UNIMARC pole 160 kód geografické oblasti neopakovatelné kód 160 a e-xr-mr a e-xo a Bílé Karpaty (Česko a Slovensko) 415 a Biele Karpaty (Česko a Slovensko) t o 515 a Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty (Česko) 5 z 5151 a Velká Javorina (Bílé Karpaty, Slovensko) 5 h 675 a ( ) c fyzickogeografická charakteristika 675 a ( ) c místní určení -Česko 675 a (437.6) c místní určení - Slovensko - UNIMARC pole 215 autoritní záhlaví neopakovatelné geografický název 160 a e-xr-mr a e-xo a Bílé Karpaty (Česko a Slovensko) 415 a Biele Karpaty (Česko a Slovensko) t o 515 a Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty (Česko) 5 z 5151 a Velká Javorina (Bílé Karpaty, Slovensko) 5 h 675 a ( ) c fyzickogeografická charakteristika 675 a ( ) c místní určení -Česko 675 a (437.6) c místní určení - Slovensko - UNIMARC pole 330 všeobecná poznámka pro popsání rozsahu v indikátor: hodnota 0 2. indikátor není definován (mezera) text poznámky 215 a Aquincum (Maďarsko : archeologická lokalita) 3300 ařímské město a vojenský tábor v Pannonii Inferior; dnes na území Budapešti 6

7 - UNIMARC pole 415 odkazové záhlaví viz neopakovatelné, nutný další výskyt 415 podpole $t písmeno o jako odkaz 215 a Český les (Česko a Německo) 415 a Böhmischen Wald t o 415 a Oberpfälzer Wald t o - UNIMARC pole 515 odkazové záhlaví viz též vztah hierarchie a asociace: vyjádřen kódem v tzv.řídícím podpoli $5 nadřazený termín - kód g podřazený termín - kód h asociovaný termín - kód z vyjádřen 1. indikátorem nadřazený termín - hodnota 9 podřazený termín - hodnota 1 asociovaný termín - není definován, mezera - UNIMARC pole 515 odkazové záhlaví viz též 2. indikátor: není definován (mezera) geografický název neopakovatelné, nutný další výskyt a Jeseníky (Česko) 5159 a Krkonošsko-jesenická soustava 5 g 5151 a Hrubý Jeseník, pohoří (Česko) 5 h 5151 a Nízký Jeseník (Česko) 5 h 5151 a Rychlebské hory (Česko) 5 h 515 a Chráněná krajinná oblast Jeseníky (Česko) 5 z - UNIMARC pole 675 MDT-MRF klasifikační znak MDT-MRF podpole $c vysvětlující termín podpole $d vysvětlující termín v angličtině - UNIMARC pole 675 MDT-MRF 160 a e-xr-mr a e-xo a Bílé Karpaty (Česko a Slovensko) 415 a Biele Karpaty (Česko a Slovensko) 5159 a Západní Karpaty 5 g 5151 a Velká Javorina (Bílé Karpaty, Slovensko) 5 h 5151 a Velký Lopeník (Bílé Karpaty,Česko) 5 h 515 a Moravské Kopanice (Česko) 5 z 515 a Horňácko (Česko) 5 z 675 a ( ) c fyzickogeografická charakteristika 675 a ( ) c místní určení -Česko 675 a (437.6) c místní určení - Slovensko - UNIMARC 8-- blok zdrojových informací 801 Zdroj původní katalogizace 810 Zdroj nalezených informací 835 Informace o zrušeném záhlaví 8564 URL - elektronické umístění 160 a e-xr-pl 215 a Rabí (Česko) 3300 a Obec v okrese Klatovy. 675 a ( ) a CZ b ABA001 c a www(adresy ČR-MVČR) 8564 u 7

8 - UNIMARC 9-- blok národních polí 950 Status LDR c x ge a aczey0102 ba 152 a AACR2 b czenas 160 a e-xr-ol 215 a Prostějov (Česko) 3300 a Okresní město. 675 a ( ) a CZ b ABA001 c a správní celek - obecně pole 215 $a Francie autoritní záhlaví $a České Budějovice (Česko) $a Severní Amerika $a Itálie jižní $a Prostějov-oblast (Česko) $a Zlínský kraj (Česko) $a Kartágo (zaniklé město) $a Mušov (Česko : zaniklá obec) $a Kotouč (Štramberský kras,česko) $a Horní Lhota (Zlín,Česko) forma seřídí pravidly AACR2R názvy státních celků - konvenční název 215 $a Česko 415 $a Česká republika $t o 415 $a ČR $t o přirozený slovosled Jižní Amerika v invertovaném tvaru Slovensko východní, Dalmácie severní (Chorvatsko) geografický doplněk v závorce název státu - u názvů míst menších než stát 215 $a Tours (Francie) 215 $a Kosovo (Srbsko) 215 $a Dorset (Anglie) 215 $a Dublin (Maryland) název okresního města - u víceznačných názvů 215 $a Adamov (České Budějovice, Česko) 215 $a Adamov (Blansko, Česko) geografický doplněk v závorce název obce, města - u názvůčástí obcí, měst 215 $a Žabovřesky (Brno, Česko) 215 $a Palupín (Strmilov,Česko) 215 $a Hojsova Stráž (Železná Ruda,Česko) název obce / města a název okresního města - - u víceznačných názvů 215 $a Mačice (Soběšice, Klatovy, Česko) 215 $a Kondratice (Popovice, Benešov, Česko) geografický doplněk v závorce 2 názvy států v abecedním pořadí - - u geomorfologických názvů 215 $a Krkonoše (Česko a Polsko) 2 názvy států - u názvů řek pořadí podle pramene 215 $a Lužnice (Rakousko a Česko) 215 $a Hornád (Slovensko a Maďarsko) 8

9 geografický doplněk v závorce nekvalifikují se - útvary na území více států 215 $a Alpy 215 $a Dunaj 215 $a Morava, řeka nekvalifikují se - oceány, moře 215 $a Středozemní moře obecný doplněk po spojovníku -oblast - krajina obklopující město, obec, geomorfologický útvar 215 $a Dub nad Moravou-oblast (Česko) 215 $a Paříž-oblast (Francie) 215 $a Přerov-oblast (Česko) 215 $a Berounka-oblast (Česko) 215 $a Krkonoše-oblast (Česko a Polsko) obecný doplněk po spojovníku -povodí - krajina obklopujícířeky včetně jejich přítoků 215 $a Vltava-povodí (Česko) 215 $a Povltaví 3300 $a Národopisná oblast v jižníčásti jižních Čech v povodí Vltavy obecný doplněk po spojovníku -tok horní, -tok střední, -tok dolní - úsek řeky 215 $a Labe-tok horní (Česko) 215 $a Labe (Česko a Německo) 215 $a Labe-oblast (Česko a Německo) 215 $a Labe-povodí (Česko a Německo) obecný doplněk po čárce - pro rozlišení víceznačných názvů 215 $a Morava, řeka (Česko) 215 $a Morava (Česko) 215 $a Jizera, řeka (Česko) 215 $a Jizera, hora (Jizerské hory, Česko) 215 $a Hadovka, potok (Česko) 215 $a Přírodní park Hadovka (Česko) obecný doplněk v závorce názvy dopravních a turistických tras - u vnitrostátních se přiděluje vždy - u mezinárodních se vypouští KATPOL, Věcné autority, Soubor geografických autorit 9

10 obecný doplněk v závorce názvy naučných stezek názvy přírodních památek - je-li označení součástí názvu, vypouští se KATPOL, Věcné autority, Soubor geografických autorit obecný doplněk v závorce názvy rezervací názvy chráněných krajinných oblastí názvy přírodních parků - nezapisuje se, tvoří součást názvu 215 $a Přírodní rezervace Rybníky (Česko) 215 $a Chráněná krajinná oblast Pálava (Česko) 215 $a Pieninský národní park (Slovensko) obecný doplněk v závorce názvy archeologických lokalit názvy zaniklých států, měst a obcí - přiděluje se vždy 215 $a Aquincum (Maďarsko : archeologická lokalita) 215 $a Závist (Česko : archeologická lokalita) 215 $a Trója (zaniklé město) 215 $a Mušov (Česko : zaniklá obec) obecný doplněk v závorce názvy okresů, krajů, vojvodství (víceznačné názvy) - je-li označení součástí názvu, vypouští se 215 $a Vsetín (Česko : okres) 215 $a Nitranský kraj (Slovensko) 215 $a Vysočina (Česko : kraj) 215 $a Krakov (Polsko : vojvodství) 215 $a Mazovské vojvodství (Polsko) návrh nového autoritního záznamu po důkladné rešerši kontrola na duplicitu v autoritní bázi vyhledat autority stejné skupiny (využít analogie) doporučené příručkové prameny: KATPOL, Věcné autority, Soubor geografických autorit návrh nového autoritního záznamu instrukce: KATPOL, Věcné autority, Soubor geografických autorit, Aktualizace souboru pomocí Z39.50 klienta - bandasky prostřednictvím www formuláře 10

11 Formální autority Formální autority UNIMARC soubor formálních autorit: řízený registrující univerzální lokální vyjádřeny vztahy hierarchie a asociace v záhlaví * pole statut autority pole LDR - návěští záznamu status záznamu pozice 5 kód vyjadřuje, že záznam je: LDR n x nový..n 001 fd opravený, revidovaný c zrušený...d 100 a aczey0102 ba 285 a příručky a handbooks, manuals, etc. 8 eng 675 a (035) 0-- prefix identifikační blok 001 Identifikační číslo záznamu 005 Datum posledního zpracování LDR n x fd a aczey0102 ba 285 a příručky systémové číslo a handbooks, manuals, etc. 8 eng 675 a (035) 1-- blok kódovaných informací pole 152 Pravidla podpole $b systém věcného zpracování LDR n x fd a aczey0102 ba 285 a příručky a handbooks, manuals, etc. 8 eng 675 a (035) pole 285 autoritní záhlaví neopakovatelné formální deskriptor 285 a encyklopedie 485 a encyklopedické slovníky t o 485 a naučné slovníky t o 485 a všeobecné naučné slovníky t o a encyclopedias 8 eng 585 a biografické slovníky 5 z 585 a obrazové slovníky 5 z 585 a výkladové slovníky 5 z 11

12 pole 330 všeobecná poznámka informace o používání MDT 1. indikátor: hodnota 1 2. indikátor není definován (mezera) text poznámky 285 a příběhy 3301 a Hlavní znak se používá, nelze-li zařadit pod národní literaturu 675 a (0:82-32) c formální znak 675 a c hlavní znak pole 485 odkazové záhlaví viz neopakovatelné, nutný další výskyt 450 podpole $t písmeno o jako odkaz 285 a encyklopedie 485 a encyklopedické slovníky t o 485 a naučné slovníky t o 485 a všeobecné naučné slovníky t o pole 485 propojovací záhlaví 2. indikátor: hodnota 0 cizojazyčný ekvivalent používá se k propojení různých souborů autorit podpole $8 kód jazyka - angličtina 285 a encyklopedie 485 a encyklopedické slovníky t o 485 a naučné slovníky t o a encyclopedias 8 eng pole 585 odkazové záhlaví viz též vztah hierarchie a asociace: vyjádřen kódem v tzv.řídícím podpoli $5 nadřazený termín - kód g podřazený termín - kód h asociovaný termín - kód z vyjádřen 1. indikátorem nadřazený termín - hodnota 9 podřazený termín - hodnota 1 asociovaný termín - není definován, mezera pole 585 odkazové záhlaví viz též 2. indikátor: není definován (mezera) formální deskriptor neopakovatelné, nutný další výskyt a bibliografie 585 a bibliografické slovníky 5 z 5851 a personální bibliografie 5 h 5851 a odborné bibliografie 5 h 5851 a regionální bibliografie 5 h 5851 a bibliografie bibliografií 5 h RT related term NT narrower term pole 675 MDT-MRF klasifikační znak MDT-MRF podpole $c vysvětlující termín podpole $d vysvětlující termín v angličtině 12

13 pole 675 MDT-MRF 285 a dvojjazyčné překladové slovníky 485 a dvojjazyčné translační slovníky t o a bilingual translation dictionaries 8 eng 5859 a překladové slovníky 5 g 675 a (038)81 c formální znak 675 a 81' c hlavní znak 8-- blok zdrojových informací 801 Zdroj původní katalogizace 835 Informace o zrušeném záhlaví LDR n x fd a aczey0102 ba 285 a DVD 485 a Digital Versatile Disc t o a DVD 8 eng a CZ b ABA001 c sigla 950 statut autority Pole slouží k zápisu označení lokálního použití formální autority uvedené v záhlaví 950 statut autority Pole slouží k zápisu označení lokálního použití formální autority uvedené v záhlaví označení pomocí * LDR n x fd a cczey0102 ba 285 a *romány pro ženy 485 a ženské romány t o a CZ b ABA001 c a lokální označení pomocí * LDR n x fd a aczey0102 ba 285 a *jubilejní články a festschriften 8 eng 675 a ( ) a CZ b ABA001 c a lokální b ANL Formální autority - obecně 950 označení pomocí * statut autority Pole slouží k zápisu označení lokálního použití formální autority uvedené v záhlaví LDR n x fd a cczey0102 ba 285 a *kartografické dokumenty 9500 a lokální b Knihovna UPM pole 285 $a monografie autoritní záhlaví $a studie $a učebnice základních škol $a anglické romány $a publikace pro mládež $a historické romány $a moravské pověsti $a partitury a hlasy $a turistické mapy $a časopisy politických stran a hnutí 13

14 Formální autority návrh nového autoritního záznamu malá pravděpodobnost, soubor je dostatečně naplněn univerzálními autoritami, aktualizace se týká především lokálních autorit Metoda Konspektu po důkladné rešerši kontrola na duplicitu v autoritní bázi pomocí Z39.50 klienta - bandasky prostřednictvím www formuláře Metoda Konspektu zvláštní typ selekčního jazyka - není předmětovým ani systematický jazykem (chybí princip hierarchie, chybí řízený slovník - vyhledávání podle slov není spolehlivé) umožňuje: standardizaci věcného popisu profilaci fondu (tematická mapa fondu) ochranu fondu Metoda Konspektu struktura: 24 předmětových kategorií (1. úroveň) cca 500 skupin (2. úroveň) 639.2/.6 Rybářství [24] skupina Konspektu předmětová kategorie pořadové číslo Skupiny Konspektu - UNIMARC Skupiny Konspektu - AUT v UNIMARCU pole 615 skupina Konspektu v záznamu tematické AUT 250 a rybolov na mušku 450 a muškaření t o a fly fishing 8 eng 5509 a rybolov na udici 5 g 615 n 639.2/.6 a Rybářství 2 Konspekt a LDR n x sk a aczey0102 ba 290 n 639.2/.6 a Rybářství 2 Konspekt n a Fishing 2 Conspectus k 24 a *Zemědělství 5 g a CZ b ABA001 c

15 Kategorie Konspektu - AUT v UNIMARCU LDR n x sk a cczey0102 ba 290 k 24 a *Zemědělství 2 Konspekt 5901 n 63 a Zemědělství a jiné příbuzné... 5 h 5901 n 630 a Lesnictví 5 h 5901 n 639.2/.6 a Rybářství 5 h a CZ b ABA001 c Užití skupin Konspektu v BIB záznamech přidělovat pouze jednu skupinu, která by měla označovat hlavní téma v uvedených případech pravidla dovolují přidělení dvou skupin - jedna vyjadřuje obor, druhá formální hledisko: učebnice oborové jazykové slovníky, konverzace bibliografie biografie literatura pro děti a mládež - odborná i beletrie Užití skupin Konspektu v BIB záznamech Štaidl, Ladislav, Desátý klíč / Ladislav Štaidl. -- Vyd Praha : L. Štajdl, s. : il. (převážně barev.), portréty ; 25 cm ISBN: (váz.) KONSPEKT Hudebníci, skladatelé a jiná hudební povolání [9] Biografie [8] MDT 929 * /.2 * * (437.3) * (092) GEOGR.KÓD e-xr--- PH Štaidl, Ladislav, hudebníci Česko populární hudba Česko stol. FORM.DESKR. autobiografie Formát MARC 21 / Autority - konverzní tabulky stejná pole v obou formátech: návěští LDR identifikační číslo 001 datum posledního zpracování 005 URL - elektronické umístění 8564 nové pole ve formátu MARC 21: Identifikátor kontrolního čísla 003 konverze polí: MARC UNIM Údaje pevné délky Zdroj původní katalogizace Kód geografické oblasti Skupina Konspektu MDT-MRF konverze polí: MARC UNIM autoritní termín: tematický geografický formální skupiny a kategorie Konspektu odkazový termín VIZ: tematický 450 $0 o 450 $t o geografický 451 $0 o 415 $t o formální 455 $0 o 485 $t o 15

16 konverze polí: MARC UNIM odkazový termín VIZ TÉŽ: tematický - RT $5 z tematický - BT 5509 $w g 5509 $5 g tematický - NT 5501 $w h 5501 $5 h geografický - RT $5 z geografický - BT 5519 $w g 5159 $5 g geografický - NT 5511 $w h 5151 $5 h formální - RT $5 z formální - BT 5559 $w g 5859 $5 g formální - NT 5551 $w h 5851 $5 h konspektový - BT 59097$w g 5909 $5 g konspektový - NT 59017$w h 5901 $5 h konverze polí: MARC UNIM zdroj nalezených informací: všeobecná poznámka: tematická 6809 $i 3301 $a geografická 6800 $i 3300 $a formální 6809 $i 3301 $a informace o zrušeném záhlaví: konverze polí: MARC UNIM propojovací termín: tematický $2 eczenas $8 eng geografický $2 eczenas $8 eng formální $2 eczenas $8 eng skupina Konspektu status: GE - správní celek 9501 $a 950 $a FD - lokální 9502 $a 9500 $a 16

Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací. Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol.

Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací. Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol. Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol.cz 1 Studijní materiály Základní: prezentace AUT báze národních autorit

Více

Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR

Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR Bod programu: Věcné zpracování (možnosti obohacování dříve dodaných záznamů) Marie.Balikova@nkp.cz Pracovní skupina pro SK, 7.3.

Více

Obsah přednášky. Věcné zpracování dokumentů. Trendy v katalogizaci. Věcná katalogizace

Obsah přednášky. Věcné zpracování dokumentů. Trendy v katalogizaci. Věcná katalogizace Obsah přednášky Věcné zpracování dokumentů Školení Marcela Mátlová kontakt: marcela@vkol.cz tel. 585 205 348 úvod typy předmětových selekčních jazyků klíčová slova předmětová hesla národní soubor věcných

Více

Náplň kurzu: Věcné zpracování dokumentů. Literatura a zdroje informací: Věcná katalogizace

Náplň kurzu: Věcné zpracování dokumentů. Literatura a zdroje informací: Věcná katalogizace Náplň kurzu: Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz školitel: Marcela Mátlová marcela@vkol.cz tel.: 585 205 348 1 Předmětové pořádání informací - 3 h teorie: klíčová

Více

Věcné autority 2013. Marcela.Matlova@vkol.cz

Věcné autority 2013. Marcela.Matlova@vkol.cz Věcné autority 2013 Marcela.Matlova@vkol.cz Osnova Úvodní informace Technické možnosti kooperace Faktory ovlivňující kooperaci v roce 2013 Základní změny a úpravy Tematické autority Geografické autority

Více

Předmětové pořádání informací

Předmětové pořádání informací Předmětové pořádání informací 1. Úvod: obecná metodika předmětové katalogizace Předmětové pořádání informací (též heslování, indexace, předmětové zpracování, verbální pořádání) je druh věcného pořádání

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné zpracování Prosinec 2014 Marie.Balikova@nkp.cz Program Věcné údaje v bibliografickém záznamu Požadavky uživatelů Význam Kvalita Schválení Doporučeného záznamu rozšířeného minimálně

Více

Příloha č. 1. Podklady pro aktualizace Konspektového schématu 2016

Příloha č. 1. Podklady pro aktualizace Konspektového schématu 2016 Příloha č. 1 Podklady pro aktualizace Konspektového schématu 2016 Návrhy na úpravu Konspektového schématu K aktualizaci Konspektového schématu přišly od členů PS čtyři připomínky 1) definovat novou skupinu

Více

Věcné autority

Věcné autority Věcné autority 2013 Marcela.Matlova@vkol.cz Osnova Úvodní informace Technické možnosti kooperace Faktory ovlivňující kooperaci v roce 2013 Základní změny a úpravy Tematické autority Geografické autority

Více

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová smekalova@svkos.cz ZÁKLADNÍ POJMY 1 POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ (IDENTIFIKAČNÍ A VĚCNÉ POŘÁDÁNÍ) VĚCNÁ KATALOGIZACE OBSAHOVÁ ANALÝZA DOKUMENTŮ SELEKČNÍ

Více

Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR

Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR 1 Obsah Úvodní informace Věcné zpřístupnění Charakteristika Potřeby uživatelů Kvalitní popis Efektivní zpřístupnění

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné 13.12. 2011 Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program 10:00-11:15 úvodní informace problematika věcného zpřístupnění úprava Konspektového schématu 11:15-12:00 přestávka 12:00-13:15 integrace

Více

Věcné zpracování. Souborný katalog - staré tisky, duben

Věcné zpracování. Souborný katalog - staré tisky, duben Věcné zpracování Katalogizace podle pravidel AACR2 se zvláštním přihlédnutím ke katalogizaci starých tisků a k minimálnímu záznamu pro Souborný katalog ČR Marie.Balikova@nkp.cz Souborný katalog - staré

Více

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) s m e k a l o v a @ s v k o s. c z

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) s m e k a l o v a @ s v k o s. c z VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) M g r. D a g m a r S m é k a l o v á s m e k a l o v a @ s v k o s. c z ZÁKLADNÍ POJMY 1 POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ (IDENTIFIKAČNÍ A VĚCNÉ POŘÁDÁNÍ) VĚCNÁ KATALOGIZACE

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

MARC 21 Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX. Michal Záviška Národní lékařská knihovna

MARC 21 Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX. Michal Záviška Národní lékařská knihovna MARC 21 Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX Michal Záviška Národní lékařská knihovna Témata Návěští Pole 001, 003 a 005 Kódované údaje 008, 007 ne indikátory a podpole ano Čísla a kódy 01X-09X Návěští

Více

Souborný katalog ČR jako nástroj a výsledek spolupráce knihoven (nejen v Jihočeském kraji ) - novinky 2014

Souborný katalog ČR jako nástroj a výsledek spolupráce knihoven (nejen v Jihočeském kraji ) - novinky 2014 Souborný katalog ČR jako nástroj a výsledek spolupráce knihoven (nejen v Jihočeském kraji ) - novinky 2014 ŠKOLENÍ PRO KNIHOVNY JIHOČESKÉHO KRAJE NOVÉ TRENDY V ČESKÉ KATALOGIZAČNÍ PRAXI JVK ČR - 19. LISTOPADU

Více

Pravidla + AACR2. Hana Vochozková ÚVT MU Brno listopad 2005

Pravidla + AACR2. Hana Vochozková ÚVT MU Brno listopad 2005 Pravidla + AACR2 Hana Vochozková ÚVT MU Brno hanan@ics.muni.cz listopad 2005 1 Základní standardy Pravidla souhrn metodických pokynů, který umožňuje jednoznačně řešit problémy katalogizace neboli co vybrat

Více

Minimální záznam RDA/MARC21 pro textové seriálové zdroje

Minimální záznam RDA/MARC21 pro textové seriálové zdroje Minimální záznam RDA/MARC21 pro textové seriálové zdroje Indikátory u polí jsou vyznačeny pouze, pokud znamenají rozdíl v typu zapisovaných údajů. p údaj je povinný vždy a údaj je povinný, pokud je aplikovatelný

Více

Jmenná katalogizace I

Jmenná katalogizace I Jmenná katalogizace I Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz Praha Jmenný popis rozvrh vyučovacího plánu 13. 12. 2007 Jmenný popis I (bibliografický záznam 20. 12. 2007 Jmenný popis

Více

Minimální záznam MARC 21 pro Souborný katalog ČR - speciální dokumenty

Minimální záznam MARC 21 pro Souborný katalog ČR - speciální dokumenty Minimální MARC 21 pro Souborný katalog ČR - speciální y Původní rozsah údajů minimálního u podle AACR2R pro speciální y vystavený na stránkách NK ČR http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/marc-specdok

Více

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Databáze TDKIV Výkladová databáze vysvětlující významy odborných termínů

Více

MARC 21. Úvod. Údaje věcného popisu. Varianty věcného zpřístupnění. Typologie údajů. VK Olomouc a soubory národních autorit. Školení -červen 2006

MARC 21. Úvod. Údaje věcného popisu. Varianty věcného zpřístupnění. Typologie údajů. VK Olomouc a soubory národních autorit. Školení -červen 2006 MARC 21 Údaje věcného popisu Školení -červen 2006 Marcela Mátlová VK Olomouc Prezentace Úvod neklade si za cíl v úplnosti shromáždit všechny informace o struktuře formátu obsahuje základní pravidla potřebná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2014 INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023)

Více

Soubor geografických autorit. M. Balíková: Věcné autority 2013 1

Soubor geografických autorit. M. Balíková: Věcné autority 2013 1 Soubor geografických autorit M. Balíková: Věcné autority 2013 1 Soubor geografických autorit JEDNOZNAČNOST geo názvů Při zpřístupnění objektů na úrovni jednotky na úrovni sbírky Soubor ověřených a unifikovaných

Více

MARC 21 - IV Návěští, kódované údaje, Zuzana Hájková JVK květen 2009

MARC 21 - IV Návěští, kódované údaje, Zuzana Hájková JVK květen 2009 MARC 21 - IV Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX Zuzana Hájková JVK květen 2009 Témata Návěští Pole 001, 003 a 005 Kódované údaje 008, 007, 006 ne indikátory a podpole, údaje definuje jejich pozice

Více

VĚCNÝ POPIS PRO OBORY ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ TEZAURY AGROVOC A AGROTERM

VĚCNÝ POPIS PRO OBORY ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ TEZAURY AGROVOC A AGROTERM VĚCNÝ POPIS PRO OBORY ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ TEZAURY AGROVOC A AGROTERM Petra Pejšová Veronika Vozková, Ústav zemědělských a potravinářských informací Zemědělská a potravinářská knihovna Základní

Více

Soubor geografických autorit standard pro zápis geografických selekčních prvků

Soubor geografických autorit standard pro zápis geografických selekčních prvků Soubor geografických autorit standard pro zápis geografických selekčních prvků Geografické selekční prvky Za geografické selekční prvky se považují vlastní geografická jména a geografické názvy různého

Více

Tezaurus Medical Subject Headings

Tezaurus Medical Subject Headings Tezaurus Medical Subject Headings Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna Klinické klasifikace a jejich použití v českém zdravotnictví I. 8. listopadu 2016, Emauzský klášter, Praha Tezaurus Medical

Více

Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR

Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2009 Pardubice 16-17. září 2009 Eva Svobodová - Danuše Vyorálková Národní

Více

PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška

PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška 184 PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška Anotace Národní lékařská knihovna v Praze (dále jen NLK) se již od roku 2000 zabývá budováním

Více

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Tabulka č. 1 e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Název funkčního místa Kvalifikační požadavky Platová třída Úvazek / FTE Pracoviště podle organizační struktury NK ČR - pod názvem je vždy hypertextový

Více

Geografické autority. Seminář/pracovní setkání Září

Geografické autority. Seminář/pracovní setkání Září Geografické autority Seminář/pracovní setkání Září 2016 Marie.Balikova@nkp.cz Narcisa.Podhradska@nkp.cz 1 Úvodní informace Komu soubor autorit slouží? exkurs do historie Tvorba návrhů geografických autorit

Více

Zápis z jednání PS pro speciální dokumenty sekce hudebniny a zvukové záznamy dne

Zápis z jednání PS pro speciální dokumenty sekce hudebniny a zvukové záznamy dne Zápis z jednání PS pro speciální dokumenty sekce hudebniny a zvukové záznamy dne 7. 6. 2016 Předmětem jednání sekce pracovní skupiny pro hudebniny a zvukové záznamy (zdroje s hudebním obsahem) bylo projednání/schválení

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

Pravidla + AACR2. Hana Vochozková ÚVT MU Brno únor Základní standardy. Mezinárodn I.

Pravidla + AACR2. Hana Vochozková ÚVT MU Brno únor Základní standardy. Mezinárodn I. Pravidla + AACR2 Hana Vochozková ÚVT MU Brno hanan@ics.muni.cz únor 2013 1 Základní standardy Pravidla souhrn metodických pokynů, který umožňuje jednoznačněřešit problémy katalogizace neboli co vybrat

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Informační fondy II. předmětové pořádání. Předmětové selekční jazyky

Informační fondy II. předmětové pořádání. Předmětové selekční jazyky Informační fondy II Předmětové pořádání 1 Předmětové selekční jazyky - přehled 2 - obsah dokumentu nebo jednotlivých informacích je vyjádřen slovně - užívá se přirozený jazyk, více či méně formalizovaný

Více

Návěští (NO) Návěští. Indikátory a podpole. Návěští nemá žádné indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí. Znakové pozice 00-04 Délka záznamu

Návěští (NO) Návěští. Indikátory a podpole. Návěští nemá žádné indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí. Znakové pozice 00-04 Délka záznamu Návěští (NO) Indikátory a podpole Návěští nemá žádné indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí. Znakové pozice 00-04 Délka záznamu 05 Status záznamu a doplněný záznam c opravený záznam d zrušený

Více

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace II. Radka Římanová

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace II. Radka Římanová Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny 210 mm Jmenná katalogizace II. Radka Římanová MARC - Machine Readable Cataloguing -původně formát pro tisk katalogizačních záznamů USMARC, CANMARC, BIBMARC,UNIMARC

Více

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu Informační fond Informační fondy I Úvod do předmětu 1 - průběžně doplňovaný soubor primárních a sekundárních dokumentů - odborně zpracován, organizován a uchováván - slouží k uspokojování informačních

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

Návěští, 00X Kontrolní pole

Návěští, 00X Kontrolní pole Návěští, 00X Kontrolní pole Hana Vochozková ÚVT MU Brno vochozkova@ics.muni.cz listopad 2016 1 Návěští I. neopakovatelné návěští nemá indikátory a podpole, údaje definuje jejich pozice v rámci pole 00-04

Více

Management informačních fondů

Management informačních fondů Management informačních fondů Knihovnické procesy - akvizice - zpracování - uchovávání - zpřístupňování 1 2 Katalog - definice - tvorba dokumentografického fondu, tj. sekundárních dokumentů (katalogů a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů Soubor odborných předmětů 72-41-M/01 - Informační služby Forma zkoušky: Praktická zkouška Zkouška obsahuje učivo z předmětů informační procesy a praxe. 1. Katalogizování skupiny dokumentů A 2. Katalogizování

Více

Katalogizace monografií v knihovnickém systému Clavius. Krajská knihovna Vysočiny tulisova@kkvysociny.cz

Katalogizace monografií v knihovnickém systému Clavius. Krajská knihovna Vysočiny tulisova@kkvysociny.cz Katalogizace monografií v knihovnickém systému Clavius Gabriela Tulisová Krajská knihovna Vysočiny tulisova@kkvysociny.cz Předepsané prameny popisu Hlavním pramenem popisu je titulní strana! Dalšími předepsanými

Více

Hodnoticí standard. Knihovník katalogizátor (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Knihovník katalogizátor (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Knihovník katalogizátor (kód: 72-003-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika (kód: 72) Týká se povolání: Knihovník katalogizátor Kvalifikační

Více

Metoda Konspektu Konspekt jako nástroj pro budování, popis, hodnocení a využití fondů

Metoda Konspektu Konspekt jako nástroj pro budování, popis, hodnocení a využití fondů Metoda Konspektu Konspekt jako nástroj pro budování, popis, hodnocení a využití fondů Kvantitativní nárůst informačních zdrojů dostupných přes Internet a také tradičních tištěných dokumentů má za následek

Více

Národní autority a. jejich úloha v současném (nejen)knihovnickém světě. National Authority Files/ Names. Konference Rodiny. Rody.

Národní autority a. jejich úloha v současném (nejen)knihovnickém světě. National Authority Files/ Names. Konference Rodiny. Rody. Národní autority a jejich úloha v současném (nejen)knihovnickém světě Rody Konference Rodiny Unifikované názvy Personální jména Edice Akce Korporace Geografická jména National Authority Files/ Names Úvodem

Více

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika (kód: 72) Týká se povolání: Knihovník v knihovně pro děti

Více

MARC 21 Selekční údaje. Lenka Maixnerová

MARC 21 Selekční údaje. Lenka Maixnerová MARC 21 Selekční údaje Lenka Maixnerová 1 Hlavní a vedlejší záhlaví Záhlaví pod osobním jménem Záhlaví pod jménem korporace nebo akce Záhlaví pod názvem (názvy díla, unifikovaný název, název edice) Záhlaví

Více

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU GABRIELA FILIPOVÁ PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU na příkladu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Metoda Konspekt KONSPEKT Standard pro popis, hodnocení a porovnávání knihovních fondů 26 předmětových

Více

2 Lexikální jednotka. 2.1 Obecné kategorie

2 Lexikální jednotka. 2.1 Obecné kategorie 2 Lexikální jednotka 2.1 Obecné kategorie Pojmy vyjádřené lexikálními jednotkami patří k těmto obecným kategoriím: a) Konkrétní entity (nositelé vlastností a dějů) b) Abstraktní entity c) Individuální

Více

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE?

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? Libuše Machačová, Vědecká knihovna Olomouc Úvod Vědecká knihovna v Olomouci (dále jen VKOL) patří ke knihovnám s právem povinného výtisku, proto většinu přírůstků

Více

Vyjádření notace MDT-MRF

Vyjádření notace MDT-MRF Vyjádření notace MDT-MRF Notaci věcně související se slovním výrazem označujícím předmět nebo formu dokumentu (termínem) lze vyjádřit : hlavním znakem jednoduchým 902.2 -- archeologické výzkumy složeným

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ TAKÉ TROCHU JINAK

VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ TAKÉ TROCHU JINAK VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ TAKÉ TROCHU JINAK Věra Škochová, Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE Praha V široké problematice katalogizace a následných služeb se v tomto příspěvku omezím na možnosti věcného

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné zpracování Zasedací síň NK ČR 17.6. 2008 10:00-12:45 - PS 13:00-14:00 Cluster Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program Informace o dílčích souborech věcných autorit Chronologické údaje

Více

Pracovní setkání věcné zpracování

Pracovní setkání věcné zpracování Pracovní setkání věcné zpracování sdílená katalogizace Cluster Praha, 10.12. 2007 Program Informace o současných aktivitách a prioritách věcného zpřístupnění v jednotlivých institucích Používání zpracovatelských

Více

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 Geolink.nkp.cz Prototyp aplikace obohacení geografických autorit o údaje souřadnic s následným zobrazením dané lokality na mapě - kartografické matematické údaje v záznamech

Více

Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR. Aleph

Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR. Aleph Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR Aleph 9.5.2012 Program Co je nového v Alephu Změny v bázi autorit Elektronické knihy a Vufind Aleph a Google Přechod na vyšší verzi Alephu Aleph základní

Více

Regionáln. lní informace idaná hodnota katalogu krajské knihovny. v Kladně

Regionáln. lní informace idaná hodnota katalogu krajské knihovny. v Kladně Regionáln lní informace jako přidanp idaná hodnota katalogu krajské knihovny Jiří Mika Středo edočeská vědecká knihovna v Kladně Obsah prezentace Poznámky k terminologii Ohlédnut dnutí do historie Regionáln

Více

6 Organizační aspekty vypracování tezauru (s přihlédnutím k tomu, jak jsem postupoval já)

6 Organizační aspekty vypracování tezauru (s přihlédnutím k tomu, jak jsem postupoval já) 6 Organizační aspekty vypracování tezauru (s přihlédnutím k tomu, jak jsem postupoval já) 6.1 Metody shromažďování lexikálních jednotek Před samotným shromažďováním lexikálních jednotek by měl mít tvůrce

Více

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace II. Mgr. Hana Vyčítalová

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace II. Mgr. Hana Vyčítalová Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny Jmenná katalogizace II. Mgr. Hana Vyčítalová Obsah přednášky Anglo americká katalogizační pravidla ISBD - International Standard Bibliographic Description

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I.

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I. ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 9. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Informatika, informace, informační

Více

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_46 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Souborný katalog ČR a Centrální adresář knihoven

Souborný katalog ČR a Centrální adresář knihoven Souborný katalog ČR a Centrální adresář knihoven Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Slovácké muzeum Uherské Hradiště 27.4.2016 Eva Svobodová Národní knihovna ČR Souborný katalog

Více

Automatizace knihoven PhDr. Anna Stöcklová

Automatizace knihoven PhDr. Anna Stöcklová Automatizace knihoven PhDr. Anna Stöcklová HISTORIE AKS Děrnoštítkové stroje Velké sálové počítače - automatizace jednotlivých procesů -pokusy Mikropočítače - Integrované AKS Internet otevřené integrované

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Záhlaví, unifikované názvy a odkazy Unifikované názvy

Záhlaví, unifikované názvy a odkazy Unifikované názvy Záhlaví, unifikované názvy a odkazy Unifikované názvy Hana Vochozková ÚVT MU Brno hanan@ics.muni.cz listopad 2005 1 Struktura AACR2R Úvodní pasáže Část I - Bibliografický popis Část II - Záhlaví, unifikované

Více

Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) PŘÍLOHA Č. 1 Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 ÚVOD Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) vycházejí ze stejnojmenných zásad publikovaných

Více

Oddělení Geověd. Západočeská univerzita v Plzni, Centrum biologie a geověd. Návrhy témat kvalifikačních prací

Oddělení Geověd. Západočeská univerzita v Plzni, Centrum biologie a geověd. Návrhy témat kvalifikačních prací Oddělení Geověd Západočeská univerzita v Plzni, Centrum biologie a geověd Návrhy témat kvalifikačních prací Plzeň, prosinec 2015 doc. RNDr. Pavel MENTLÍK, Ph.D. Témata kvalifikačních prací (BP) Geomorfologicko-didaktické

Více

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna Co je MeSH Tezaurus Medical Subject Headings Řízený slovník termínů z biomedicíny Produkt U.S. National

Více

Hodnoticí standard. Knihovník akvizitér (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Knihovník akvizitér (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Knihovník akvizitér (kód: 72-002-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika (kód: 72) Týká se povolání: Knihovník akvizitér Kvalifikační úroveň

Více

Bibliografický popis dle RDA -seriály

Bibliografický popis dle RDA -seriály Bibliografický popis dle RDA -seriály RDA - staré tisky zpracování vychází z obecných pravidel zopakujeme: zapíšeme, co vidíme, včetně chyb nezkracujeme slova, nevynecháváme další autory, nepřepisujeme

Více

CASLIN SOUBORNÝ KATALOG ČESKÉ REPUBLIKY

CASLIN SOUBORNÝ KATALOG ČESKÉ REPUBLIKY CASLIN SOUBORNÝ KATALOG ČESKÉ REPUBLIKY Gabriela Krčmařová Úvodem považuji za nezbytné uvést několik poznámek k projektu CASLIN jako takovému. V souvislosti se zrušením oddělení pro CASLIN v Národní knihovně

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Název materiálu. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Leden 2013

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Název materiálu. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Leden 2013 Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_61_10 Polsko Jiří Řehounek

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Ochrana krajiny ČR (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Ochrana krajiny ČR (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN Mgr. Pavla Gajdošíková Ing. Jan Kaňka Krajská knihovna Františka Bartoše Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje Hvězdárna Valašské

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje

Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU Elektronické informační zdroje 2. prosince 2015 Obsah Elektronické informační zdroje oborové Elektronické informační zdroje multioborové Základy

Více

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s povrchem ČR. POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY přirozené hranice ČR tvoří většinou hory, na jihu pak řeka střed

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON Souhrnnou zprávu o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 20.5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Polsko náš severní soused

Polsko náš severní soused Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_65 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Příklady záznamů tištěných periodik podle pravidel RDA

Příklady záznamů tištěných periodik podle pravidel RDA Příklady záznamů tištěných periodik podle pravidel RDA Poznámka: V minimálním záznamu je možné uvádět buď pole 072 nebo 080. V příkladech jsou uvedeny různé varianty. Podpole 910$o je v záznamech podle

Více

Základy katalogizačních pravidel Volba selekčních údajů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Základy katalogizačních pravidel Volba selekčních údajů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Základy katalogizačních pravidel Volba selekčních údajů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Selekční x popisné údaje Selekční údaje údaje, podle kterých se vyhledává formalizované údaje

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Hodnoticí standard. Referenční knihovník (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Referenční knihovník (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Referenční knihovník (kód: 72-007-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika (kód: 72) Týká se povolání: Referenční knihovník Kvalifikační úroveň

Více

VISK 9 A JEHO PROMĚNA aneb Veřejné informační služby knihoven v poločase výsledky, perspektivy a problémy z pohledu garantů jednotlivých podprogramů

VISK 9 A JEHO PROMĚNA aneb Veřejné informační služby knihoven v poločase výsledky, perspektivy a problémy z pohledu garantů jednotlivých podprogramů VISK 9 A JEHO PROMĚNA aneb Veřejné informační služby knihoven v poločase výsledky, perspektivy a problémy z pohledu garantů jednotlivých podprogramů Zdeněk Bartl, Národní knihovna ČR V roce 2001, prvním

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější jsou: - státní vlajka - státní znak /malý a velký/ - státní hymna

ČESKÁ REPUBLIKA. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější jsou: - státní vlajka - státní znak /malý a velký/ - státní hymna ČESKÁ REPUBLIKA Vznikla 1. ledna 1993 poté, co se Československá republika rozdělila na dva samostatné státy Českou republiku a Slovenskou republiku. Výrazem samostatnosti státu jsou státní symboly. Nejdůležitější

Více

Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003)

Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003) Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003) Vývoj systému CUBUS v roce 2002 (2003) lze rozdělit do tří základních oblastí: I. Dokončení rozpracovaných funkcí systému CUBUS (do 30.6.2002),

Více

Slovníkové databáze Knihovnického institutu Národní knihovny ČR - TDKIV a KZK. Bc. Jaroslava Havlová, DiS. PhDr. Anna Machová

Slovníkové databáze Knihovnického institutu Národní knihovny ČR - TDKIV a KZK. Bc. Jaroslava Havlová, DiS. PhDr. Anna Machová Slovníkové databáze Knihovnického institutu Národní knihovny ČR - TDKIV a KZK Bc. Jaroslava Havlová, DiS. PhDr. Anna Machová Osnova Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy TDKIV Databáze

Více

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Datum vytvoření: 23. 10. 2013 Jméno aurora: Předmět: Ročník: Anotace způsob použití ve výuce: Ing. Martina

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více